Fusionen gennemført til "ASK Hedeland"

 
VÆRD AT VIDE:
Torsdag den 12. marts 2015 kl. ca. kl. 21:00 sammensmeltede ASK og Hedelands Motorklub til "Automobil Sports Klubben Hedeland" i daglig tale "ASK Hedeland" med en KARTSEKTION som normalt. 
Det har måske ikke den store betydning for dig, men på sigt bliver det sjovere/mere interessant og vi er nu mange. Det giver også flere muligheder, både på og udenfor banerne.
hurra for ASK Hedeland.
 
Fusion/Sammenlægning af "Automobil Sports Klubben" og "Hedelands Motorklub"

Der var mange deltagere ved informationsmødet onsdag den 7. januar 2015 i Roskilde på Teknisk Skole. Kartafdelingen var også pænt repræsenteret.

Mødet blev åbnet af Morten Risby Hansen, som præsenterede sig som advokat. Han havde været med i processen helt uden regning (ligesom alle os andre der er officials i en motorklub). Det hedder på advokatsprog "pro bono". Processen forløber på et fornuftigt plan ifølge Morten.

Deltagerne ved langbordet blev præsenteret. Vores egen Michael Kastaniegaard ibland.

Dagsordenen for mødet blev også præsenteret via PowerPoint ;-)
Og lyder:

    Hvorfor en fusion.
    Fremtidig struktur og vedtægter.
    Økonomi.
    Sportslige mål.
    Spørgsmål til fusionen.
 

Hvorfor en fusion:
CC Hansen (måske kendt af alle). Fortalte løst og fast om Bilsporten og MC-sporten. (Gled egentlig elegant omkring karting - men det betyder ikke noget).

Han tror på Sjællandsringen og en ny lokalplan fra Roskilde kommune som kan åbne for noget i den forbindelse.

Han talte også om det arbejde der skal udføres. Betaling af hjælpere blev også kort berørt ! Officialskorps ? Kontingentet op - for hvad koster et sæt Rally-bagdæk ! ..... hmm!

Fremtidig struktur og vedtægter:
Her flk både Carsten Lemcke og vor Michael Kastaniegaard ordet.
De fortalte om den påtænkte struktur, med en samarbejdsgruppe benævnt "Hedelands Motorsport" på 4 personer, som har koordinerende funktion mellem DMU-klubben Hedelands Motorsport og DASU-klubben ASK Hedeland.

Der vil så være 2 bestyrelser på hver 5 personer:

ASK Hedeland tilsluttet DASU (Dansk Automobil Sports Union 4-hjul).  Med sektioner for: kart, bane, vejsport, rally osv.
og
Hedelands Motorklub tilsluttet DMU (Danmarks Motor Union 2-3-hjul).  Med sportsudvalg for MX, micro, bedømt trial, enduro.

Dvs: vi kommer til at hedde: ASK Hedeland og stadig med en kartsektion som nu - når de vedtægter der er fremlagt godkendes - UDPEGES af ASK Hedeland bestyrelsen!

Det er så meningen, at de 5 medlemmer af ASK Hedeland ved fusionen indstilles at være: Jac Nellemann, Carsten Lemcke, Michael Kastaniegaard og Kenneth Jørgensen. Som formand CC Hansen. Det er 2 personer fra ASK, 2 personer fra HM  - 1 fra Auto og 1 fra Kart og formanden som har stærk tilknytning til Roskilde.

Økonomi
Et PowerPoint indlæg blev vist med en helt masse tal.
Det viste at Hedelands Motorklubs auto og kartingafdeling og ASK likvide beholdninger er meget ens.

Omsætningerne ligner ikke hinanden, idet vi har store indtægter og store udgifter til baneleje. Men de likvide beholdninger er omtrent lige store!

Sportslige mål:
Martin Jensen fortalte om MC's visioner (men ikke mere om dem).
Michael Kastaniegaard fortalte om vore 3 weekendløb og 3 endagesløb på RRC herudover lidt om ATK (tirsdage).
Jac Nellemann fortalte om ASK's trackdays, CHGP mv. for de store drenge.
Kenneth Jørgensen fortalte om store ambitioner om DM Rally i 2016.

Spørgsmål:
Det kunne oplyses at der er følgende antal medlemmer pr. 31-12-2014:

HM (kart og auto)     295  (uden MC med ca. 250 medlemmer)
ASK                         155

Der blev talt en del om sammensmeltning af klubberne, men advokaten (Morten) sagde det sagtens kunne lade sig gøre udenom en stiftende genralforsamling.

De 2 ordinære generalforsamlinger skal blot indstille 2 personer til ASK Hedeland.. Altså 2 fra ASK og 2 fra HM (CC Hansen tiltræder så bare som formand).

Morten forklarede, at de 2 ordinære generalforsamlinger SKAL stemme for fusionsforslaget som en samlet pakke, herunder bestyrelsens sammensætning.

Herefter mødes de 2 klubbers generalforsamlinger - hvis de begge har stemt FOR forslaget - og stifter ASK Hedeland.
 

               Helt subjektive noter udarbejdet helt asvarsløst af Dennis

 

PS:
Efter mødet talte jeg med Michael Kastaniegaard. om det der kan ligge i Guld-, Sølv-medlemmer.  Michael fortalte at der var indgået MANGE kompromiser under udarbejdelse af vedtægterne, og det meste var Cut and Paste fra de 2 sæt eksisterende vedtægter. Senere generalforsamlinger kan så, hvis nødvendigt foretage en måske nødvendig ajourføring.

Dennis Stochholm  | stochholm@gmail.com