Bingo gör dig smart

När vi tänker på bingo är det kanske inte i första hand smarta strategier och intellektuella utmaningar vi i första hand associerar till. Dessa attribut är i stället reserverade för bridge, schack, poker och andra spel där skicklighet och inte bara tur spelar in. Bilden av en mormorsfigur som sitter i en samlingslokal med en kopp te är kanske istället den första bilden vi ser framför oss. Men enligt en studie från institutionen för psykologi vid Southamptons universitet är kanske bingo inte alls den triviala tidsfördriv som många antar. Forskare där insisterar att bingo håller sinnet skarpt och detta är särskilt viktigt när människor blir äldre.

Testerna som genomfördes visade att bingospelare var mer exakta och snabbare i tester som mätte minne, mental hastighet och förmåga att ta till sig information från miljön runt omkring dem, än de som inte spelar spelet.

Vad som verkar vara den viktigaste fördelen med att spela Bingo är begreppet tid. Utan tvekan finns det spel som schack, poker och backgammon som håller hjärnan i trim. Men den samordning mellan hand och öga i bingo är inte alls så uttömmande när det kommer till andra spel. Det är själva tidsbegränsning där spelarna måste kontrollera sina nummer som är nyckeln till det mentala välbefinnandet.

Testgruppen bestod av 112 personer i åldersgrupperna 18-40 och 60 till 82. Hälften i varje urval var aktiva bingospelare. Resultaten slutsatsen visade att alla bingospelare var mer exakta och snabbare än icke-spelare. Intressant är att i vissa tester klarade de äldre spelarna sig bättre än de yngre spelarna. Allt mer forskning stöder teorin om att regelbundna aktiviteter som motion för sinnet är fördelaktigt för underhåll av optimala mentala funktioner när vi blir äldre.

Yngre bingospelare tenderade att vara snabbare, men äldre mer exakta. Vissa menar att skälet till att folk ogillar bingo som tidsfördriv är att vi förknippar det med pensionärer.
Slutsatserna av den ovan nämnda studien är dock att en omgång bingo knappast är tillräckligt träning för sinnet vad gäller uthållighet och mental färdighet. Vad testerna pekar på som avgörande är att långvarig och regelbundet deltagande i spelet under en längre period leder till kognitiva fördelar.

Sedan finns det naturligtvis de som anser att proklamerande att spel skulle vara fördelaktig för sinnet inte är något annat än en villfarelse. Bingo är fortfarande ett spel där man betalar pengar för att vinna pengar och som sådan har det kritiserats från vissa grupper i samhället. Men kan inte bortse från den sociala aspekten av spelet och det är denna typ av underhållning som borde uppmuntras för att fler ska ta del av de mentala fördelarna som ingått i studien beskrivs ovan.

I Storbritannien finns det cirka tre miljoner bingospelare och i Sverige är det hundratusentals spelare som varje vecka besöker den lokala bingohallen. Förhoppningen är att denna studie och den växande mängden forskning runt den hjälper till att nå fram till de som annars skulle avfärda bingon som ett meningslöst tidsfördriv.