Hvalpe
Vi har tidligst planer om hvalpe i sommeren 2022. 
 
 
 
 
Mette og Karsten Hegelund | Voldbyvej 78, Sjelle, 8464 Galten  | Tlf.: 40 55 52 55 | mittsha@gmail.com