Links 
Kenneler
Moon Sister's - Her kommer Maggie og Carla fra
Edouard - B-kuldets far
Tertzo
Rijkenspark - Her kommer Maze og Emmie fra
Lanzo
 
Mette og Karsten Hegelund | Voldbyvej 78, Sjelle, 8464 Galten  | Tlf.: 86 95 45 54 | mittsha@gmail.com