Niels Bugge

 TRÆDEMØLLEN, SOFAPØLLEN OG JAGTEN PÅ DET GRÅ GULD

- en teatermontage om ældrebyrde og seniorpolitik


Hvad er det lige man forbinder med seniorpolitik og al den snak om ”DET GRÅ GULD”? 
Harzen? 
En flok gamlinge som trisser ud af Fleggaard med Big Shopper’en fyldt til bristepunktet? 
Nej, vel? 
Og hvad skal der egentlig til for at få gode, erfarne og modne medarbejdere til at blive lidt længere på arbejdsmarkedet? 
Gratis viagra? Særlige P – pladser til gangstativerne? 10 % på tandproteser? 
Måske ikke helt. 

I ”DET GRÅ GULD” udsættes publikum respektløst og humoristisk for Odsherred Teaters lettere gangbesværede seniorskuespillere, Anni Bjørn og Simon Vagn Jensen, som bakkes tvivlsomt op af en fuldmoden og let hørehæmmede kapelmester, Niels Bugge. 

Trædemøllen, sofapøllen og jagten på det grå guld.

Efter denne omgang vanvid samles trådene i den efterfølgende debat af skuepillerne Anni Bjørn og Simon Vagn Jensen. 

Kickstart til en god debat 
DET GRÅ GULD benytter teatrets virkemidler til at synliggøre en række af de dilemmaer og problemstillinger som dukker op i tilknytning til diskussioner om seniorpolitik og det at være senior. Forestillingen bygger på research foretaget blandt en række personer som er berørt af og har kendskab til temaet. 

De tiltag der gøres for at holde ”ældrebyrden” på arbejdsmarkedet er ofte præget af det som den enkelte kan opleve som signalforvirring: 

”Altså, man vil gerne beholde mig på arbejdsmarkedet, men lige nu er der altså igen fyringsrunde på min arbejdsplads”, interviewperson fra researchen. 

• Hvilke værdier oplever den enkelte som væsentlige på arbejdspladsen i fht. at forblive på arbejdsmarkedet? 
• Hvis er ansvaret? Den enkeltes? Arbejdspladsens? Samfundets? 
• Hvilke tiltag skal der til, for at man ikke bare har lyst til at forlade arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt? 

Det er en række af de temaer som forestillingen bringer i spil. Vi har valgt en humoristisk, let satirisk form der befordrer muligheden for at identificere sig med de personer, man møder på scenen. 

Forestillingen blev oprindeligt udviklet til Guldborgsund Kommune som led i et medarbejderprogram, der skulle skabe debat om seniorpolitik i kommunen. Den er blevet til på baggrund af interviews med repræsentanter på alle niveauer i Guldborgsund Kommune. 

I samarbejde med DOF, Danske Oplysnings Forbund udbydes forestillingen til lignende debatarrangementer for seniorer i hele landet.