Turnerings gebyr
 
Hvert hold betaler 250 kr. for at deltage i turneringen, og beløbet betales via mobilepay på 29 99 70 81.
 
der skal betales senest inden 2. spillerunde
.

Gældende spilleregler

 
 
 
 
 

Regler 40 års oldboys 7 mands.

 

Førstnævnte hold arrangerer kampen, hvis ikke andet er aftalt.

Hjemmeholdet sørger for Dommer, må gerne være ”lokal”

 

Spilletiden er 2 x 30 min. – Pause 5 min.

 

Spillerne skal være fyldt 40 år. Spillere på højere hold end serie 5 må ikke benyttes.

Spillere på serie 5 & 6 må gerne benyttes, men skal være fyldt 40 år.

Er man bagud med 3 mål eller mere kan ekstra markspiller indsættes pr 3 mål. 

 

Spilledag er fastsat til torsdag - flytning af kampe aftales klubberne imellem. Men giv besked om flytning til turneringslederen

 

Der er fri udskiftning af 3 mand under hele kampen. Dommeren kan udvise en spiller i 10 min. eller hele kampen for forseelser. Rødt kort giver en spilledags karantæne.

 

I øvrigt spilles der efter JBU-regler. 

 

Hvis der efter turneringen er pointlighed, gælder indbyrdes kampe, derefter er det indbydes målforskel der er gællende, er dette også lige er det den totale målforskel, er alt lige spilles der omkamp.

Tidspunkt og sted berammes af turnerings rådet.

 

Resultatet af kampen sendes senest 24 timer efter kampen på SMS eller mail til: Morten Korsgaard                Tlf. 29997081       korsmou@privat.dk

Overskrider man tidsfristen, straffes klubben,med bøde på 200,- kr.

Evt. protester sendes til Morten Korsgaard og behandles af turneringsrådet.
Udeholdet skifter trøjer ved ens farver. 
Hjemmeholdet sælger øl til 10 kr., vand til 10 kr.