9 Gode Typer™ / Bag om modellen

Modellen som sætter dig fri

- af egne begrænsninger og vaner!

Modellen er et praktisk, psykologisk værktøj, der sætter rammen for din personlige karakter. Modellen henviser til 9 baser, der hver repræsenter et verdensbillede og en grundtype, som har betydning for dine kernemotivationer.
 
Som hele mennesker rummer vi lidt fra hver type, men vi er grundlæggende forankret i én af dem, hvor grundtypen er din base. Den typologiske base har indflydelse på dine værdier, dit tankemønster samt dine følelser og handlinger - og meget, meget mere.

Svaret på "THE BIG WHY"

Hvor mange andre typologier alene berører adfærd, går Enneagrammet et lag dybere, og beskriver særligt årsagen til vores adfærd, som en motivationsmodel. Den kortlægger de dybtliggende motiver bag vores adfærd, og kan med positiv effekt, skabe balance i dit ressourceforbrug, således at du reelt opnår større valgfrihed og mere personligt overskud. 
 
Enneagrammet giver os utallige svar: Hvorfor agerer vi mennesker som vi gør, og hvordan kan vi blive bedre til at forstå hinanden? Du kan bruge enneagrammet til, at bryde dine uhensigtsmæssige mønstre, samt finde nye veje til en dybere selvindsigt. 

Selvindsigt & Balance

Modellen har til hensigt, at slippe dig fri af den boks som du gennem livet er vokset fast i. Graden af selvindsigt sættes derfor i relation til hvor meget du har arbejdet med, at udvikle din evne til at have bevidsthed om dig selv, og hvor meget du samtidig har formået, at integrere elementerne i din personlighed.

På et lavt niveau vil din adfærd været drevet af din types basisfrygt og reaktionsmønster. Når du er nået til middelniveau, har du lært ikke af at reagere på dine impulser, men det er stadig din grundtype, der driver og motiverer dig.
 
På et højt niveau af selvindsigt, har du givet slip på dine grundmønstre, har lært at bevæge dig ud over egne begrænsende mønstre, og hente positive ressourcer fra alle de typer du har brug for.
 

Fra Aristoteles til Ph. D anno 2016

Modellen føres tilbage til før visdommens tid, men er samtidig den mest nutidige typologi, idet der stadig forskes og udvikles på Enneagrammet. Modellen inkluderer allerede alle de anerkendte psykologiske teorier fra både Freud og Horney - og flere psykologer har skrevet ph.d og/eller andre bøger om modellen. Senest Jerome Wagners, Ph.D "Ni syn på verden".
 
Af dansk litteratur anbefales bogen "Brug dit Enneagram" af Balder & Mia Vendt Striim - send mig gerne en mail, hvis du ønsker at købe bogen.

Ennea betyder 9

Gram betyder model/punkt

Cirklen symboliserer helheden
- vi rummer alle mønstre!

 

Find din egen base - bestil en test

 
PIA KOKHOLM | CVR: 34011206 | Villa Blide, Tvendagervej 15, 2750 Ballerup  | Tlf.: 23651414 | mail@piakokholm.dk