9 Gode Typer™ / 1 Den disciplinerede perfektionist

Type 1

Den disciplinerede perfektionist

Mennesker med base i type 1 har et stærkt fokus på, at forbedre og optimere. De er ekstremt pligtopfyldende og har en tendens til, at lade sig styre af deres egen indre kritiker, som fortæller hvad de kan, skal, eller burde, så den oprindeligt lyst overmandes. Deres energi er indadvendt, hvilket kommer til udtryk ved, at de holder meget på dem selv.
 
Type 1 bruger ofte ord som KAN, SKAL, og BURDE - ses ofte i kombination med en løftet pegefinger. Kroppen bæres typisk meget rank af den indadvendte energi. 
 
Verdensmestre i at være korrekte, rigtige og gøre hvad de bør og skal. Søg hjælp hos type 1, hvis du ønsker kompetent kritik eller kvalitetskontrol.

Karakterstruktur for type 1 

Base i Handlingscenteret - instinktive intelligens (Reptil).
Grundfølelsen er vreden - formålet  er livsenergi - energien er indadrettet.
Tema om kontrol som aktiveres ved uretfærdighed og magtesløshed.
 
Sande natur
Fornuftigt, dygtig, objektiv
Motivation
Struktur, disciplin, orden, grundighed og kvalitet
Basale behov Integritet
Frygter At være fejlende/ukorrekt.
Undgår/undertrykker Direkte vrede og krænkelse
Forsvarsmekanisme Reaktionsdannelse
Ressourcefuld tilstand Henter ressourcer via 7: Afslappet og pligtfri
Stress respons Karakterskifte via 4: Sørgmodig og dramatisk

FEEDBACK

Vær specifik og gerne direkte. Hold fokus på den positive hensigt. Vær ikke kritisk!

Udviklingsvejen for type 1

Passion Fiksering Særlig evne Essens
Vrede Fordømmelse Sindsro Fuldkommenhed
 
Mød også Type 1 i lederrollen som "Den Flittige Leder"
Det gode mennesker,
der har idealisme som perspektiv. 
 
Mød også Type 1 i lederrollen som
"Den flittige leder".
PIA KOKHOLM | CVR: 34011206 | Villa Blide, Tvendagervej 15, 2750 Ballerup  | Tlf.: 23651414 | mail@piakokholm.dk