9 Gode Typer™ / 5 Den stille specialist

Type 5

Den stille specialist

Kloge mennesker, der har visdom som perspektiv. Mennesker med base i 5 dyrker deres faglighed til fulde. De søger overblik via viden og vægter den logisk tilgang højt.
 
Verdensmester i, at iagttagelse og i tænkning. Søger du overblik og faglighed, så spørg en 5'er til råds.
 
Type 5 er introverte og tilbageholdende og skjuler ofte deres følsomhed bag den objektive facade. De fremstår derfor fejlagtig lidt kolde og distancerede.
 

Karakterstruktur for type 5

Base i Tankecenteret - mental intelligens (Cortex).
Grundfølelsen er angst - formålet er tryghed - energien er indadrettet.
Tema om bekymring, opstår ved tanker om livets muligheder.
 
Sande natur Klog, nysgerrig, uafhængig
Motivation Fordybelse i tankeproces, faglighed og privatliv
Basale behov Kompetence
Frygter Inkompetence
Undgår/undertrykker Tomhed
Forsvarsmekanisme Isolation
Ressourcefuld tilstand Henter ressourcer fra 8: Tager styring, handlekraftig, charme
Stressrespons Karakterskifte via 7: Udadvendt, overfladisk, ubalance

FEEDBACK

Gerne skriftlig. Logisk korrekt og relevant.

Udviklingsvejen for type 5

Passion Fiksering Særlig evne Essens
Gerrighed Tilbageholdenhed Gavmildhed Alviden
 
Det kloge menneske,
der har visdom som perspektiv.
 
Mød også Type 5 i lederollen som
"Den helhedsorienterede leder".
PIA KOKHOLM | CVR: 34011206 | Villa Blide, Tvendagervej 15, 2750 Ballerup  | Tlf.: 23651414 | mail@piakokholm.dk