/ 8 Den aktive udfordre

Type 8

Den aktive udfordrer

Mennesker med base i 8 besidder en stærk beskytterrolle. De brænder dybt for retfærdighed og stiller gerne op til kamp og går forest for de svage. Mest af alt passer 8'eren dog på sit eget hjerte, som elsker dybt. De frygter svigt mere end noget andet. Ansvarlighed kan blive et tema.
 
Verdensmestre i få tingene gjort. De har en stærk handlekraft og er effektive i konkret opgaveløsning. Mangler du en handleplan, så kontakt en 8'er. Her er der stor hjælp at hente.
 
Typen er dus med vrede, der kan virke voldsom og skræmmende på andre. Vreden er dog blot en energi som skal ud. Typen larmer derfor ofte i landskabet, - de tramper og går hurtigt. Der tales ofte i metaforer og udsagn som "at kæmpe for" eller "slås med" understreger overbevisningen om, at livet skal kæmpes - og de svage skal beskyttes!
 

Karakterstruktur for type 8

Base i Handlingscenteret - instinktiv intelligens (Reptil).
Grundfølelsen er vreden - formålet er livsenergi - energien er udadrettet.
Tema om kontrol som aktiveres ved uretfærdighed og magtesløshed.

Sande natur Selvsikker, direkte, ressourcefuld
Motivation Ansvar, selvbestemmelse, retfærdighed
Basale behov Beskyttelse 
Frygter At være kontrolleret, skade/såret
Undgår/undertrykker Svaghed/sårbarhed
Forsvarsmekanisme Benægtelse
Ressourcefuld tilstand Henter ressourcer. fra 2: omsorg, støtte, hjælpsom, uden forsvar
Stressrespons Karaterskifte via 5: reflektiv, privat og tilbagetrukken

FEEDBACK

Store linier trækkes op. Metaforer. Direkte tale og ærlighed.

Udviklingsvejen for type 8

Passion Fiksering Særlig evne Essens
Begær Retfærdighed Uskyld Sandhed
 
Det stærke menneske,
der har styrke som perspektiv - og ikke at forglemme;
en særlig beskyttertrang.
 
Mød også Type 8 i lederollen som
"Den handlingsorienterede leder".
PIA KOKHOLM | CVR: 34011206 | Villa Blide, Tvendagervej 15, 2750 Ballerup  | Tlf.: 23651414 | mail@piakokholm.dk