Racen

Den store hvide Pyreneerhund er for os, som holder af den, en af verdens smukkeste hunde.
 
Pyreneerhundens hjemsted er, som navnet antyder, Pyrenäerne, bjergkäden der adskiller Spanien fra Frankrig. Oprindelig menes den dog at väre kommet til Europa i bronzealderen fra Centralasien.
På den franske side af Pyrenäerne har den i århundreder väret brugt som vagthund for fåreflokkene. Arbejdet har väret ret selvständigt, idet hundene ofte blev efterladt alene med fårene. Til forskel fra deciderede hyrdehunde har der ikke väret tale om et samarbejde mellem hund og ejer. En hund, der först skulle have ordre fra sin ejer, duede ikke under disse forhold.
 
Vi, der har kastet vores kärlighed på racen, synes selvfölgelig, at den er pragtfuld, Men först og fremmest skal man väre klar over, at denne dejlige lille " bamse " en dag vil nå en anselig störrelse.
Täverne bliver omkring 65-75 cm. med en vägt på ca. 45 kg., og hannerne når op på en höjde af 70-80 cm. og en vägt på omkring 60 kg.
 
Pyreneerhundens fortid präger stadig racen. Den er meget selvständig, har sin egen mening om tingene og kan til tider oven i köbet virke städig. Men som alle andre hunde har Pyreneeren gavn at at gå til lydighedsträning.
 
Det er en intelligent hund, der ikke har svärt ved at läre, men at gentage tingene til bevidstlöshed keder den. Den bliver aldrig 100 % lydig, men med god träning kan man komme langt. En godt indhegnet have er en nödvendighed, da man ikke skal regne med, at en lösgående Pyreneer bliver på eget område.
 
Hvis hunden skal väre alene hjemme, bör man ikke lade den väre ude, medmindre man bor på landet. Pyreneerhunden har tendes til at gö, specielt når den keder sig.
 
Pyreneeren er en udpräget familiehund og meget börnevenlig. Ikke i den forstand, at den skal ligge i sengen eller foran pejsen. Den opholder sig faktisk helst, hvor der er köligt. Det forstår man, når man ser dens kraftige " dobbelte " pels, en tyk underuld däkket at en längere og kraftigere overpels.
 
Denne flotte, hvide pels kräver forbavsende lidt pasning. En grundig börstning 1-2 gange om ugen holder pelsen smuk og velplejet.
 
Med andre ord, en Pyreneerhund bliver aldrig din lydige slave. Men hvis du accepterer racens särpräg, eller endnu bedre - netop derfor kan lide den, som den er, får du, ud over en af verdens smukkeste hunde, en dejlig kammerat og et trofast familiemedlem i en Pyr.