Rav / Priser og vurdering
Rav - Priser, vurdering og efterspørgselen 
 
 
Ravs priser er enormt svingende, og det er næsten absurt at lave en side om det, da man ikke kan tale om en generel gram pris - hvert stykke skal vurderes individuelt. En værdi afhænger bl.a. af farve, inklusioner og evt. revner i stykket. Denne side kan på ingen måde bruges til at værdisætte dit eget stykke, da værdi afhænger af udbud og efterspørgelse, men det kan give dig en generel fornemmelse af markedets udvikling.
 
Problematikken er bl.a. at en standart gram pris ikke kan afspejle den værdiforskel, som der er mellem et gennemsnitligt gult stykke rav og f.eks. et hvidt stykke. Ligeledes er størrelsen heller ikke en parameter for en høj vurdering - et lille hvidt stykke rav kan sagtens sælges for langt højere pris, end et gult stykke som er dobbelt så stort. Derimod hvis det hvide stykke har mange revner, falder værdien markant. På grund af de parametre er det udbud og efterspørgslen, som skal ligge til grund for en vurdering og ikke nogle standart gram priser.
 
Men der findes selvfølgelig rammer for priserne, og vi har derfor også valgt at vise to prislister frem. Disse priser kan være retningsgivende for gennemsnitsprisen inden for kategorien "godt/mindre godt". Årstallet er ikke skrevet på, for at vise en udvikling fra år til år, men for at vise hvornår priserne er oplyst. 
 
Priserne er kun retningsgivende - allerede i året 2016 så man et drastisk fald i priser, og priserne er i 2017 yderligere faldet. Derfor vil disse priser, som førnævnt kun være retningsgivende. 
 
100 + Forskellige priser
50-100 gram = 25-45 kr. pr. gram
20-50 gram = 22,5 kr. pr. gram
10-20 gram = 16,5 kr. pr. gram
5-10 gram = 8,5 kr. pr. gram
2-5 gram = 3,5 kr. pr. gram
0-2 gram = 1 kr . pr. gram
 
 
Kilde: Vestkyst samler, 2015 priser
300 - 400 gram = 30 kr. pr. gram
200 - 275 gram = 25 kr. pr. gram
100 - 175 gram = 20 kr. pr. gram
20 - 75 gram = 15 kr. pr. gram
5 - 15 gram = 10 kr. pr. gram
1 - 5 gram = 5 kr. pr. gram
½ - 1 gram = 2 kr. pr. gram
0 - ½ gram = 1 kr. pr. gram
 
Kilde: www.ravjagt.dk, 2016 priser
 
Salg af uforarbejdet rav fra finder til køber er ikke skattepligtigt
- kilde1, kilde2
 
Ved at følge prisudviklingen på et enkelt rav-smykke, kan man også synliggøre den stigning, som er sket i efterspørgelsen af rav i gennem de sidste 11 år. Men allerede i 2015 begynder vi at se et mindre fald i priserne, og dette fald er kun forsat. Efterspørgselen på de større klumper, hvidt/royalt og mælkefarvet rav er dog stadig stor. 
 
 
Siden beskyttes af Creative Comment/ CC BY-NC-ND 4.0. Indhold må under ingen omstændigheder kopieres, ændres eller bruges uden at kontakte klubben.