Gudstjeneste  I Hygum Kirke kl. 17
 
t

Afstemningsfest 2020

 
Afstemningsfest 2020.
 
100 års jubilæum i Sdr. Hygum Forsamlingshus den 10. februar kl.19,30.
 
Jubilæets festtaler Bertel Hårder.
 
Venlig hilsen bestyrelsen
Laurids Blomgreen