/ spilleplan m.m. gruppe A
spilleplan  for  gruppe A:
 
 
  G R U P P E   A  15.4 29.4 6.5 20.5 27.5 3.6 8.7 15.7 29.7 5.8 19.8 26.8 9.9 16.9 23.9
1 Arne Dahl 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
2 Christian Borup 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 16 1
3 Erik Jensen 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 16 2 1 15
4 Frede M Mathiasen 13 12 11 10 9 8 7 6 5 16 3 2 1 15 14
5 r 12 11 10 9 8 7 6 16 4 3 2 1 15 14 13
6 Hans Jørn Vinther 11 10 9 8 7 16 5 4 3 2 1 15 14 13 12
7 Helge Wittrup 10 9 8 16 6 5 4 3 2 1 15 14 13 12 11
8 Helmuth Kvist 9 16 7 6 5 4 3 2 1 15 14 13 12 11 10
9 Henning Jensen 8 7 6 5 4 3 2 1 15 14 13 12 11 10 16
10 Jacob Hyttel 7 6 5 4 3 2 1 15 14 13 12 11 16 9 8
11 Leif Kastrup 6 5 4 3 2 1 15 14 13 12 16 10 9 8 7
12 r 5 4 3 2 1 15 14 13 16 11 10 9 8 7 6
13 Peter Chemnitz 4 3 2 1 15 14 16 12 11 10 9 8 7 6 5
14 Peter Holst-Hansen 3 2 1 15 16 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4
15 Poul Jacobsen 2 1 16 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
16 Carsten Thomasen  1 8 15 7 14 6 13 5 12 4 11 3 10 2 9
  G R U P P E   A 15.4 29.4 6.5 20.5 27.5 3.6 8.7 15.7 29.7 5.8 19.8 26.8 9.9 16.9 23.9
stillingen: sidst opdateret 30.09  . . . . . hvis vi har lavet en tastefejl  -  så lad os det vide
 
  G R U P P E     A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 P         P L A C E R I N G      P K
1 Arne Dahl * 0 2 * * 0 0 2 2 0 2 * 0 0 2 1 11       1 Jacob Hyttel 20 12
2 Christian Borup 2 * 2 * * 0 2 1 0 2 2 * 0 0 2 2 15       2 Hans Jørn Vinther 19 12
3 Erik Jensen 0 0 * * * 0 0 2 2 0 1 * 1 0 1 2 9       3 Peter Chemnitz 17 12
4 r * * * * * * * * * * * * * * * * 0       4 Peter Holst-Hansen 16 12
5 r * * * * * * * * * * * * * * * * 0       5 Christian Borup 15 12
6 Hans Jørn Vinther 2 2 2 * * * 2 1 2 0 2 * 2 2 2 0 19       6 Leif Kastrup 12 12
7 Helge Wittrup 2 0 2 * * 0 * 0 0 0 0 * 0 0 2 1 7       7 Arne Dahl 11 12
8 Helmuth Kvist 0 1 0 * * 1 2 * 1 0 2 * 2 0 2 0 11       8 Helmuth Kvist 11 12
9 Henning Jensen 0 2 0 * * 0 2 1 * 0 1 * 0 0 2 2 10       9 Henning Jensen 10 12
10 Jacob Hyttel 2 0 2 * * 2 2 2 2 * 2 * 0 2 2 2 20       10 Erik Jensen 9 12
11 Leif Kastrup 0 0 1 * * 0 2 0 1 0 * * 2 2 2 2 12       11 Carsten Thomasen  8 12
12 r * * * * * * * * * * * * * * * * 0       12 Helge Wittrup 7 12
13 Peter Chemnitz 2 2 1 * * 0 2 0 2 2 0 * * 2 2 2 17       13 Poul Jacobsen 1 12
14 Peter Holst-Hansen 2 2 2 * * 0 2 2 2 0 0 * 0 * 2 2 16       14 r 0 0
15 Poul Jacobsen 0 0 1 * * 0 0 0 0 0 0 * 0 0 * 0 1       15 r 0 0
16 Carsten Thomasen  1 0 0 * * 2 1 2 0 0 0 * 0 0 2 * 8       16 r 0 0