/ spilleplan m.m. gruppe B
spilleplan  for  gruppe B:
 
  G R U P P E   B  15.4 29.4 6.5 20.5 27.5 3.6 8.7 15.7 29.7 5.8 19.8 26.8 9.9 16.9 23.9
1 Carsten Kirkegaard 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
2 r 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 16 1
3 Erik Damgaard 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 16 2 1 15
4 Flemming Larsen 13 12 11 10 9 8 7 6 5 16 3 2 1 15 14
5 r 12 11 10 9 8 7 6 16 4 3 2 1 15 14 13
6 Jens Linde Bertelsen 11 10 9 8 7 16 5 4 3 2 1 15 14 13 12
7 Jens Ole Sørensen 10 9 8 16 6 5 4 3 2 1 15 14 13 12 11
8 Kurt Stenbro 9 16 7 6 5 4 3 2 1 15 14 13 12 11 10
9 r 8 7 6 5 4 3 2 1 15 14 13 12 11 10 16
10 Per Kristensen 7 6 5 4 3 2 1 15 14 13 12 11 16 9 8
11 Peter Pedersen 6 5 4 3 2 1 15 14 13 12 16 10 9 8 7
12 r 5 4 3 2 1 15 14 13 16 11 10 9 8 7 6
13 r 4 3 2 1 15 14 16 12 11 10 9 8 7 6 5
14 Thorkil Hermansen 3 2 1 15 16 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4
15 Thorkild Walsted 2 1 16 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
16 Uffe Poulsen 1 8 15 7 14 6 13 5 12 4 11 3 10 2 9
  G R U P P E   B  15.4 29.4 6.5 20.5 27.5 3.6 8.7 15.7 29.7 5.8 19.8 26.8 9.9 16.9 23.9
stillingen:  sidst opdateret  30.09 . . . . . hvis vi har lavet en tastefejl - så lad os det vide
 
  G R U P P E     B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 P         P L A C E R I N G      P K
1 Carsten Kirkegaard * * 2 2 * 2 0 0 * 0 0 * * 0 2 2 10       1 Thorkil Hermansen 17 10
2 r * * * * * * * * * * * * * * * * 0       2 Kurt Stenbro 12 10
3 Erik Damgaard 0 * * 2 * 1 2 2 * 0 0 * * 2 2 0 11       3 Uffe Poulsen 12 10
4 Flemming Larsen 0 * 0 * * 2 0 0 * 2 2 * * 0 0 0 6       4 Peter Pedersen 12 10
5 r * * * * * * * * * * * * * * * * 0       5 Erik Damgaard 11 10
6 Jens Linde Bertelsen 0 * 1 0 * * 0 0 * 0 0 * * 0 0 2 3       6 Carsten Kirkegaard 10 10
7 Jens Ole Sørensen 2 * 0 2 * 2 * 2 * 1 0 * * 0 0 0 9       7 Thorkild Walsted 10 10
8 Kurt Stenbro 2 * 0 2 * 2 0 * * 2 2 * * 0 0 2 12       8 Jens Ole Sørensen 9 10
9 r * * * * * * * * * * * * * * * * 0       9 Per Kristensen 8 10
10 Per Kristensen 2 * 2 0 * 2 1 0 * * 0 * * 0 1 0 8       10 Flemming Larsen 6 10
11 Peter Pedersen 2 * 2 0 * 2 2 0 * 2 * * * 1 1 0 12       11 Jens Linde Bertelsen 3 10
12 r * * * * * * * * * * * * * * * * 0       12 r 0 0
13 r * * * * * * * * * * * * * * * * 0       13 r 0 0
14 Thorkil Hermansen 2 * 0 2 * 2 2 2 * 2 1 * * * 2 2 17       14 r 0 0
15 Thorkild Walsted 0 * 0 2 * 2 2 2 * 1 1 * * 0 * 0 10       15 r 0 0
16 Uffe Poulsen 0 * 2 2 * 0 2 0 * 2 2 * * 0 2 * 12       16 r 0 0