stableford / NYT HANDICAP ?

HVORNÅR FÅR MAN NYT HANDICAP ?

Handicapsystemet er en af  golfsportens kronjuveler.

Derfor er det vigtigt, at alle ved hvordan det fungerer. 

Handicap Normal Bufferzone (NB) 

Regulering pr points bedre end øvre grænse i NB

Regulering ved resultat dårligere end nedre grænse i NB

27,7 - 36,0 31 - 36 0,5 ned 0,2 op. Højst til 36,0
18,5 - 27,4 32 - 36 0,4 ned 0, 1 op
11,5 - 18,4 33 - 36 0,3 ned 0, 1 op
4,5 - 11,4 34 - 36 0,2 ned 0, 1 op
Under 4,5 35 - 36 0,1 ned 0, 1 op


 

 

 

 

Og så lidt fra regelbogen:
 ETIKETTE; OPFØRSEL PÅ BANEN
 
INTRODUKTION
Dette afsnit giver retningslinjer for den måde, hvorpå golf bør spilles. Hvis disse
retningslinjer følges, vil alle spillere få den maksimale fornøjelse af spillet.
Det overordnede princip er, at hensyn altid bør vises over for andre på banen.
 
SPILLETS ÅND
Golf spilles for det meste, uden at der er en dommer til stede. Spillet funderer
sig på den enkeltes ærlighed og oprigtige intention om at vise hensyn
over for andre spillere og at spille efter Reglerne. Alle spillere bør opføre
sig disciplineret og udvise høflighed og sportsånd til alle tider, uanset hvor
konkurrencemindede de er. Dette er golfspillets ånd.
 
SIKKERHED
Spillere bør sikre sig, at ingen står tæt ved, eller i øvrigt risikerer at blive ramt
af køllen, bolden eller af sten, kviste og lignende, når de udfører et slag eller
prøvesving.
Spillere bør ikke spille, før spillerne foran er uden for rækkevidde. Spillere bør
altid varsko greenkeepere i nærheden eller foran, når de skal udføre et slag,
der kunne bringe dem i fare.
Hvis en spiller slår en bold i en retning, hvor der er fare for at ramme nogen,
bør han øjeblikkeligt råbe et advarselsråb. Det traditionelle advarselsråb i
sådanne situationer er ”fore”.
 
HENSYN TIL ANDRE SPILLERE
Ingen forstyrrelse
Spillere bør altid udvise hensyn over for andre spillere på banen og bør ikke
forstyrre deres spil ved bevægelse, tale eller unødvendig støj.
Spillere bør sikre sig, at intet elektronisk apparat medbragt på banen forstyrrer
andre spillere.
 
På teestedet bør en spiller ikke tee’e sin bold op, før det er hans tur til at spille.
Spillere bør ikke stå tæt ved eller direkte bag ved bolden eller bag ved hullet,
når en spiller skal til at spille.
 
På green
På green bør spillerne ikke træde på en anden spillers puttelinje eller kaste en
skygge på denne linje, når han skal spille.
Spillere bør blive på eller tæt ved green, indtil alle i gruppen har spillet i hul.
 
At føre score
I slagspil bør markøren – om nødvendigt – undervejs til næste tee-sted
kontrollere scoren med spilleren og føre den på scorekortet.
 
SPILLETEMPO
Spil i godt tempo og hold trit
Spillere bør spille i et raskt tempo. Komiteen kan fastsætte retningslinjer for
spilletempo, som alle spillere bør følge.
Det er en gruppes ansvar at holde trit med gruppen foran. Hvis den taber
et helt hul og forsinker gruppen bagved, bør den opfordre gruppen bagved
til at gå igennem; uanset hvor mange spillere der er i denne gruppe. Hvis
en gruppe ikke har tabt et helt hul, men det er klart at gruppen bagved kan
spille hurtigere, bør den opfordre den hurtigere spillende gruppe til at gå
igennem.
 
Vær parat til at spille
Spillere bør være parate til at slå, lige så snart det er deres tur. Ved spil på
eller nær ved green bør spillerne placere deres udstyr i en position, der sikrer
hurtig bevægelse væk fra green og mod næste teested. Når spillet af et hul er
afsluttet, bør spillerne omgående forlade greenen.
 
Tabt bold
Hvis en spiller tror, at hans bold kan være tabt andre steder end i en vandhazard
eller er out of bounds, bør han spille en provisorisk bold for at spare tid.
Spillere, der søger efter en bold, bør vinke spillerne i gruppen bagved
igennem, så snart det står dem klart, at bolden ikke let kan findes. De bør
ikke søge i fem minutter, før de vinker igennem. Når de har tilladt gruppen
bagved at gå igennem, bør de ikke fortsætte spillet, før gruppen er passeret
og uden for rækkevidde.
 
Fortrinsret på banen
Medmindre andet er bestemt af Komiteen, afgøres fortrinsret på banen af
gruppens spilletempo. En hvilken som helst gruppe, der spiller en fuld runde,
har ret til at gå igennem en gruppe, der ikke spiller en fuld runde. Begrebet
”gruppe” omfatter også en enlig spiller.
 
OMSORG FOR BANEN
Bunkers
Før en bunker forlades, bør spillere omhyggeligt udjævne alle fordybninger
og fodspor, som de selv har lavet, og dem, som andre har lavet tæt derved.
Hvis der er en rive inden for en rimelig afstand fra bunkeren, bør riven anvendes
til dette formål.
Udbedring af opslåede græstørv, boldnedslagsmærker og skader
forårsaget af golfsko
Spillere bør omhyggeligt reparere ethvert hul, de har lavet ved at slå græstørv
op, og sørge for, at enhver skade på greenen, forårsaget af en bolds nedslag,
udbedres omhyggeligt – uanset om det er forårsaget af spilleren selv. Når alle
spillere i gruppen har færdigspillet hullet, bør der foretages udbedring af alle
skader på greenen, som er forårsaget af golfsko.
 
Forebyggelse af unødig skade
Spillere bør undgå at forårsage skade på banen ved at opslå tørv under prø-
vesving eller ved af slå køllen ned i jorden i vrede eller af anden årsag.
Spillere bør sikre sig, at der ikke forårsages skade, når bags eller flagstangen
lægges på greenen.
For at undgå skade på hullet bør spillere og caddier ikke stå for tæt på hullet
samt være forsigtige ved håndtering af flagstangen og opsamling af bolden
fra hullet. Et køllehoved bør ikke anvendes til at samle bolden op af hullet.
Spillerne bør ikke læne sig op ad en kølle på green, navnlig ikke når bolden
tages op af hullet.
Flagstangen bør sættes omhyggeligt tilbage i hullet, før spillerne forlader
greenen.