Information / Sådan startede det

Sådan startede det

Den første havekreds i Toftlund blev startet helt tilbage i 1924. Den hørte også under Det Jydske Haveselskab. Den eksisterede dog kun frem til 1933. Hvorfor den blev nedlagt, vides ikke. Der findes stadig medlemslister fra dengang.
 
Den nuværende Toftlund og Omegns Havekreds blev startet i Tirslund Havekreds af daværende førstelærer Jørgen Hansen. Jørgen Hansen og flere andre fra Tirslund havde gennem længere tid været medlemmer i Vojens Havekreds, men blev opfordret af Flak Hansen, konsulent hos DjH i Vejle, til at lave en forening selv.
 
Til den første bestyrelse valgtes frk. Jessen fra Gøttrup, fru Alma Juhl fra Tirslund, Chresten Sørensen fra Åbøl og Jørgen Hansen fra Tirslund. Lærer Hansen blev foreningens første formand og var det i 25 år.
 
I begyndelse blev der holdt arrangementer sammen med Tirslund Husholdningsforening i Forsamlingshuset,. Der kom efterhånden en del medlemmer fra Toftlund, og man besluttede derfor på generalforsamlingen i september 1963, at foreningen skulle hedde Toftlund og Omegns Havekreds. Foreningen holdt derefter de fleste arrangementer på den daværende "Østerkro" i Toftlund.
 
Havekredsen har haft ni formænd:
  • Jørgen Hansen, som sad i cirka 25 år
  • Ingvard Iversen fra Agerskov: 1982-1984
  • Karl Thygesen: 1984-1986
  • Finn Dyhr: 1986-1989
  • Børge Lund: 1989-1993
  • Børge Christensen: 1993-2003
  • Anne-Grethe Petersen fra Toftlund: 2003-2008
  • Emmy Gram Kristensen: 2008-2011
  • Kirsten Nielsen: 2011-
 
Derudover har der været en masse bestyrelsesmedlemmer og ikke at forglemme - medlemmerne. Efter den spæde start med 29 medlemmer var medlemstallet på et tidspunkt næsten oppe på 200.
Men da foreningen fyldte 50 år dalede medlemstallet til 110 medlemmer.
 
Samsø 2005
Linda Damkjær