Klubben / Generalforsamlinger

Generalforsamlinger

 
Generalforsamling 2020
 
Generalforsamling 2019
 
Generalforsamling 2018
 
Generalorsamling 2017
 
 
Generalforsamling 2016
 
Generalforsamling 2015
 
Generalforsamling 2014. På generalforsamlingen blev der vedtaget en række vedtægtsændringer. 
  • Kontingen kr. 360.- halvårligt
  • Samme medlem kan ikke både vinde match- og puttekonkurrence.
  • Formanden vælges på generalforsamlingen.
  • Bøder højst kr. 30,- pr. match.
Generalforsamling 2013 referat klik her.
 
Ekstraordinær generalforsamling 2012
 
Da vedtægternes bestemmelse om valg til formand ikke fungerer, som det oprindelig var tænkt, blev der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med årets julefrokost.
 
 Følgende tekst vedr. valg af formand blev ensstemmigt vedtaget:
 
"Formanden e det kommende år er den spiller, der i dagens match bliver placeret som nr. 7.
Evt. ikke deltagende medlemmer trækker hver et nummer ud af 24 (1 - 24). Såfremt en af disse trækker nr. 7 bliver vedkommende formand"
 
 
Generalforsamling 2012
 
Formandens beretning: klik her
 
Indkomne forslag: klik her
 
Referat: klik her
 
Generalforsamlingen 2011
 
Referatet fra generalforsamlingen. klik her