Velkommen
Forfatter
Forfattar
Salmer
Salmar
Kontakt
Litteratur
Forfatterindeks
Salmeindeks
 Peder Møller (1642-1697)

Presten og salmedikteren Peder Møller ble født på Kongsberg 30. november 1642. Han gikk på skole i Lüneburg og studerte teologi i Wittenberg fra 1662-1663 og ved Universitetet i København fra 1665. Peder Møller var en tid kapellan i Kristiania før han i 1669 ble legasjonsprest i England hos ambassadør Gyldenløve. Peder Mølller tok magistergarden i 1672 og ble i 1674 tilsatt som tysk prest ved Christianshavns kirke samtidig som han ble dansk prest ved den nye hollenderbyen på Amager. Han ble sogneprest ved St. Michels kirke i Slagelse i 1682. Peder Møller døde i Slagelse 5. september 1697, nær 55 år gammel.

Peder Møller var allerede i sin samtidig kjent både som dikter og en flittig oversetter. Men for ettertiden er han kanskje mest husket for sine oversettelser av tyske og engelske prekener og oppbyggelsesskrifter. En rekke av disse skriftene utstyrte han også med sine egne salmer. Salmen som på norsk heter Nu hviler mark og enge, er gjengitt i 4. utgave av Caspar Neumanns Alle Bønners Kierne fra 1684. Salmen er også oversatt fra tysk til norsk av M. B. Landstad i 1869.

Norsk Salmeleksikon
oppgir ellers 8 originale og 13 oversatte salmer av Peder Møller. Av disse var 20 salmer tatt med i En Ny og Fuldkommen Dansk Psalmebog fra 1709. Rynning hevder Møllers navn raver høyt som oversetter. Han fant også frem flere verdifulle tyske salmer. ”Det er lett å sjå at Møller er ein salmekjennar som bør minnas for dei perlone han umsette for si tid”, skriver Rynning videre.

 
Utgivelser (oversettelser):

1. Aandelige Spare-Timer etc (1667-1679)
2. Morgen- og Aften- Bode- Skrifte- Communion- og andre Tjd- og Nød-Bøner etc
    (1680)

3. Alle Bønners Kierne etc (1684)
3. Ny formerede Himmelske Have-Selskap etc (1691)
4. Det med Jesu forlovede Dyd-Elskende Fruen-Timmers allerdeyligste Siæle-Prydelse etc
    (1697)

5. Syv gange syv hellige Passions-Betænkninger etc (1697)

Salmer:

1. Den mørke natt nu stunder til (Den mørke Nat nu stunder til, NSL 359)
2. Nu hviler mark og enge (Nu hviler Marck oc Enge, NSL 2657, oversatt)
3. I som av hjertet ynkes vil (I som af Hiertet ynckes vil, NSL 1774)
4. Kommer lyder kongens ord (Kommer, lyder Kongens ord, NSL 2154)
5. Søte Jesus, jeg din nåde (Søde Jesu, jeg din Naade, NSL 3592, oversatt)

Kilder:

1. Rynning (1954), db 1, s. 107-108
2. Rynning (1967), s. 206-207 og s. 351
3. Aanestad (1965), sp. 467-468 og sp. 535-536

Peder Møller på Danske Salmebog Online

Tilbake til hovedsiden

  Leif Haugen

Bricksite.com