Velkommen
Forfatter
Forfattar
Salmer
Salmar
Kontakt
Litteratur
Forfatterindeks
Salmeindeks
 Johan Hanssøn Heitmann (1664 - 1740)

Johan Hanssøn Heitmann ble født i Trondheim i 1664. Han huskes for ettertiden både som forfatter, sjømann og kartograf. Heitmann har livnært seg først og fremst som skipper, men ut over dette han har også skrevet en andaktsbok og gjort seg bemerket som naturgransker. Johan Heitmann er særlig kjent for sin andaktsbok for fiskere som på folkemunne ble kalt for "Sjymainn". Og som selvlært kartograf var han blant de aller første som kartla deler av norskekysten.

Det fantes en rekke salmebøker for reisende sjøfolk, men ingen nådde den popularitet som Heitmanns Besværende Søe-Mænds Søde Siæle-Roe Eller Aandelige Lyst-Hauge. Dette var en kombinert andakts- og salmebok for sjøfarende. Heitmann samlet inn bønner og salmer som kunne benyttes til sjøs. Han fant frem salmer fra forskjellige kilder og føyet til en del av sitt eget stoff. De mest  kjente morgen- og aftensalmene fra salmebøkene er tatt med her. Heitmann hadde benyttet ledige stunder på sjøreisene sine til å samle og skrive ned bønner og salmer som troende sjøfolk hadde brukt ved forskjellige anledninger. Etter en avdeling med morgen- og aftensalmer, har han et kapittel med mer spesielle sjømannssanger. Boken var særlig populær på Sunnmøre og i Nord-Norge. Den kom ut i 22 kjente opplag de neste 150 årene, skriver Rynning. Siste utgaven ble utgitt i  1876.

Johan Heitmann har tatt med 92 salmer i sin Besværende Søe-Mænds Søde Siæle-Roe Eller Aandelige Lyst-Hauge. Den avdelingen av andaktsboken som inneholder salmene, har et eget tittelblad hvor det står skrevet Søemænds åndelige Psalme-Bog. Heitmanns eget bidrag til salmeboken er hovedsakelig hjertesukk og reisesalmer. Hans hjertesukk har en enkel og hjertelig tone, skriver Rynning. Heitmann døde i København 6. juli 1740, 76 år gammel.

Utgivelser:
 
1. En ny Viise om de Søefarendis veemodige Klagemaal over deris slette Vilkaar,
    besværlige 
Arbeyde og store Farer (1704)
2. Besværende Søe-Mænds Søde Siæle-Roe Eller Aandelige Lyst-Hauge (1730)

Sanger og hjertesukk:

1. Der Jesus udi Skibet ind
2. Det er nu Søndag, min Sjel vær tilrede
3. Gud! lad vor Reise lykkes vel
4. Hvo skal ledsage den søfarende Mand
5. Opp mitt hjerte vær nu rede (Op, mit Hjerte, vær nu rede), (morgensukk)
6. Vor Reise befordre, Herre blid
7. Å Jesus! Vær min kjære venn (O Jesus! vær min hulde Ven), (aftensukk)

Kilder:

1. Blom Svendsen (1935), bd 1, s. 200-206
2. Rynning (1954), bd 1, 147-148
3. Aanestad (1965), bd 2, sp. 813

Johan Heitmann på Store norske leksikon

Tilbake til hovedsiden

  Leif Haugen

Bricksite.com