Velkommen
Forfatter
Forfattar
Salmer
Salmar
Kontakt
Litteratur
Forfatterindeks
Salmeindeks

Lars Oftedal (1838-1900)

Presten Lars Oftedal ble født i Stavanger 27. desember 1838. Han ble cand. teol. i 1864 og begynte sin gjerning som indremisjonspredikant i Bergen i 1865. Fra 1866-1868 var han så sjømannsprest i Cardiff. Lars Oftedal virket senere bl. a. som stiftskapellan i Kristiansand 1870-1874 og som res. kap. og sogneprest i Stavanger fra 1880-1891.

Mannen Lars Oftedal var en allsidig mann. Han bygde bedehus og barnehjem, han drev trykkeri og utga åndelige blad. Oftedal redigerte også bladet Bibelbudet. I 1878 startet Oftedal avisen Vestlandsposten som ble et viktig organ for moderat venstrepolitikk i Norge. I periodene 1883 - 1885 og 1889 - 1891 var han stortingsrepresentant for Venstre. Etter splittelsen av partiet i 1888 ble Oftedal en av lederne for de moderate. Oftedal tok avskjed som prest i 1891 og grunnla avisen Stavanger Aftenblad i 1893.

Oftedal regnes som ”bedehusets far” og kom til å forme kristenlivet i Rogaland i 1870 og 1880-årene. Han var en av de få her i landet som klarte å forene sin prestegjerning med en lavkirkelig forkynnervirksomhet. Som åndsperson var han en autoritet og han kom til å stå i store vekkelser.

Lars Oftedal har skrevet flere salmer. Hans sanger ble utgitt i sangboken Basunrøst og Harpetoner som kom i flere opplag. Blant hans mest kjente er kanskje salmen "Å, at jeg kunne min Jesus prise" som er en fri bearbeidelse av Fredrik Engelke sin salme fra 1872. Vi har også salmen ”Hvem kan sige du den lykke” etter ham som er bearbeidet og oversatt til nynorsk av Anders Hovden i 1927. Lars Oftedal døde i Stavanger 2. mai 1900.

Utgivelser:

1 . Basunrøst og Harpetoner (1877)


Salmer:

1.    Å, at jeg kunne min Jesus prise NoS 376
2.    Hvem kan sige ud den lykke (original)

3.    Kven kan seia ut den glede (nynorsk) NoS 377
4.    Lov, pris og ære være Gud SB 100

Kilder:

Salmelid (1999), s.81-82
Aasmundtveit (1995), s. 87
Aanestad (1962), bd 2, sp. 580-583

Lars Oftedal på WikipediaTilbake til hovedsiden
  Leif Haugen

Bricksite.com