Velkommen
Forfatter
Forfattar
Salmer
Salmar
Kontakt
Litteratur
Forfatterindeks
Salmeindeks
 Wilhelm Andreas Wexels (1797-1866)Presten, salmedikteren og salmebokutgiveren Wilhelm Andreas Wexels ble født i København 29. mars 1797. Mange av hans søsken døde som små, men av de som vokste opp, var det to jenter og to gutter. Wilhelm Andreas Wexels var nest yngst i barneflokken. Moren døde tidlig, allerede i 1809, da Wexels var 12 år gammel. Faren tok etter dette med seg de to døtrene og flyttet til Norge. Wilhelm og hans ti år eldre bror ble igjen i København for å gjøre ferdig skolen. Men sent på høsten i 1812 dør også broren og Wilhelm står ensom tilbake. Tapet av broren var tungt og kom til å kaste skygger over Wexels liv for alltid. Men han klarte å avlegge studenteksamen ved Universitetet i København i 1814. Deretter flyttet Wexels til Norge og ble i 1815 skrevet inn som student ved Universitetet i Kristiania. Allerede i 1818 tok han sin teologiske embetseksamen med utmerkelse, bare 21 år gammel. Wilhelm Andreas Wexels ble kateket ved Vor Frelsers kirke i Kristiania i 1819 og fra 1848 og frem til sin død 14. mai 1866 var han res. kap. ved den samme kirken.

Wilhelm Andreas Wexels er en stor forkynner og betydelig salmedikter. Men hans innsats kommer ofte i skyggen av Magnus Brostrup Landstad. Wexels håpte på at hans Christelige Psalmer skulle bli innført som kirkesalmebok i Norge, men det er som kjent Landstad som fikk oppdraget med å lage den første norske salmeboken. Det er nok mer de nasjonale strømninger i tiden enn Wexels grundtvigianske kristendomssyn som var hovedgrunnen til at hans salmebok ikke slo igjennom. Men Landstad tok med 2 av hans salmer og 3 av hans oversettelser i sin salmebok. I Landstads reviderte salmebok er Wexels representert med 9 originale salmer. Norsk Salmebok har 8 salmer av ham. I Nynorsk Salmebok finner vi også 8 salmer av Wexels, men bare 2 av dem er oversatt til nynorsk. De andre salmene finner vi i tillegget. Salmene Tenk når engang den tåke er forsvunnet og Å tenk når en gang samles skal blir regnet som de to beste av hans salmer. Wilhelm Andreas Wexels døde 14. mai 1866. Hans siste ord var disse: “Troen og Fadervår, det må vi holde oss til”.

Utgivelser:

1. Christelige Psalmer (1840)
2. Religiøse Digte. Samlede og udgivne (1845)
3. Missions-Psalmer (1846)
4. Evangelisk-Christelig Psalmebog (1852)
5. Tillæg til den evangelisk-Christelige Psalmebog (1854)

Salmer:

1.  Du, Frelser, har vår barndom villet ære LR 176
2.  Hva kan veie opp den glede NoS 382
3.  Herre vår Gud med det ømmeste hjerte NoS 679
4.  Hvert et lys i livets natt NoS 370
6.  Stå opp, min sjel, i morgengry NoS 185
6.  Så vide om land som sol mon gå NoS 332
7.  Takk, Herre, for vår bibelbok LR 237
8.  Tenk når engang den tåke er forsvunnet NoS 855  
9.  Uverdig er jeg, Herre NoS 626
10.Å tenk når engang samles skal NoS 508

Kilder:

1. Blom Svendsen (1935), s. 279-280
2. Blom Svendsen (1959), s. 68-69, 169
3. Holsvik (1950), s. 94-99
4. Rynning (1954), bd. 2, s. 35, 66-82
5. Rynning (1967), s. 361
6. Salmelid (1997), s. 431-432
7. Stene (1933), s. 98-106
8. Aanestad (1965), bd 2, sp. 1132-1136
9. Aasmundtveit (1995), s. 75

Salmebloggen til Leif Haugen
Wilhelm Wexels på Wikipedia
Wilhelm Wexels på Store norske leksikon

Tilbake til hovedsiden

  Leif Haugen

Bricksite.com