Velkommen
Forfatter
Forfattar
Salmer
Salmar
Kontakt
Litteratur
Forfatterindeks
Salmeindeks
 Petter Dass (1647-1707)Petter Dass er en norsk prest, forfatter og salmedikter som levde fra 1647-1707. Han ble født på Herøy i Nordland. Faren var av skottsk opprinnelse, moren var datter av en fogd på Helgeland. Petter Dass mistet sin far allerede i 1653 og han vokste opp hos sin onkel som var prest i Nærøy i Nord-Trøndelag. Han kom til Bergen for å gå på skole i 1660 og ble her i seks år. I 1666 reiste Petter Dass til København for å studere teologi. Etter avsluttede studier vendte han hjem til Norge og ble huslærer hos presten i Vefsen i 1669. Han ble senere gift med prestedatteren og de fikk to barn sammen. Fra 1673 var Petter Dass kapellan på Nesna før ham i 1689 og frem til sin død i 1707 var sogneprest i Alstadhaug i Nordland.

Petter Dass regnes som "den moderne poesis far." Som dikter tilhører han barokken og fikk stor betydning som salmedikter og religiøs folkeoppdrager. Det er likevel Nordlands Trompet som blir regnet som hovedverket til Petter Dass. Her beskriver han liv, folk og natur på Helgelandskysten i Nordland. Men bare noen ganske få av Petter Dass sine verker ble utgitt i hans levetid. Det gjelder bl. a. leilighetsdiktet Den Norske Dale-Viise (1683). Til hans viktigste litterære produksjon regnes Aandelig Tidsfordriv (1711), Katechismus-Sange (1714), Trende bibelske Bøger (1723), Evangelie-Sange (1723) og Nordlands Trompet (1739). Blom Svendsen (1959) skriver at "en kjenner til 238 folketoner til hans dikt."

Norsk Salmeleksikon (1967) viser til 10 salmer etter Petter Dass. Aanestad (1962) nevner 7 salmer av ham. Blom Svendsen skriver at det er 7 salmer av Petter Dass i Landstads reviderte salmebog , mens han i Nynorsk Salmebok er representert med 5 salmer. Lundes sang- og salmeleksikon (1997) nevner 10 salmer av Petter Dass, hvorav 7 av dem er å finne i Norsk Salmebok (1985). I den danske salmeboken finner vi tre salmer av Petter Dass (nr 7, 8 og 473). Som den beste og mest kjente salmen etter Petter Dass, regnes Herre Gud, ditt dyre navn og ære.

Utgivelser:

1. Aandelig Tidsfordriv (1711)
2. Katechismus-Sange (1714)
3. Trende bibelske Bøger (1723)
4. Evangelie-Sange (1723)
5. Nordlands Trompet (1739)

Salmer:

1.  Hør nå godt nytt som på jorderik hendte NoS 92
2.  Velsignet vær, o Jeus Krist NoS 156
3.  Solen på himmelen lukket sitt øye NoS 174
4.  Herre Gud, ditt dyre navn og ære NoS 268
5.  Om alle mine lemmer NoS 529
6.  Kristus kom med vann og blod NoS 612
7.  O Jesus, for din alterfot NoS 639
8.  Verden i det onde senkes LR 140
9.  Kirken er til moder kåret LR 276
10.Dit minde skal, o Jeus stå DS 473
11.Den ljuse dag gaar under (Salmer 97)
12.Så kom Guds Ånd i Zachariæ Tunge (Salmer 97)

Kilder:

Blom Svendsen (1959), s. 143-145, 166
Rynning (1967), s. 340
Salmelid (1997), s. 62-63
Aanestad (1962), bd 1, sp. 432-437
Aasmundtveit (1995), s. 48-49

Petter Dass på Wikipedia
Petter Dass på Store norske leksikon

Tilbake til hovedsiden

  Leif Haugen

Bricksite.com