Bookmark and Share     Sitemap

Ydelser

Unitechware tilbyder konsulentassistance i forbindelse med udvikling af IT-løsninger til den offentlige og private sektor.

Vores ydelser spænder fra projektledelse - over analyse og design - til udvikling / implementering og endelig uddannelse af brugerne.

Unitechwares engagementer med kunderne spænder fra kortvarige hasteopgaver over længerevarende projektdeltagelse til levering af komplette og nøglefærdige IT-løsninger. Fælles for vor indsats er

  • Erfaringen med at arbejde på projektform
  • Fokus på forretningsmæssige behov
  • Et målstyret og resultatorienteret arbejde
  • Fokus på værdiskabende aktiviteter
  • Det analytiske, metodiske og systematiske
  • Orienteringen om den teknologiske udvikling
  • Engagementet i vedtagne firmanormer og -værdier
Vi arbejder med løbende kvalitetssikring af vore ydelser. Sammen med kunden foretager vi konkrete evalueringer af vor indsats - dels tidligt i samarbejdet for at sikre, at kunden har tillid til et frugtbart resultat - ellers finder vi sammen en anden løsning - og dels evalueres som en afsluttende tilbagemelding på leverancen.

Kontakt os og få en uforpligtende snak omkring, hvordan vi kan bidrage i jeres næste udviklingsprojekt.

Unitechware | CVR: 26 46 30 84 | Katholmvej 22, DK-8500 Grenaa  | Tlf.: +45 40 95 76 60 | info@unitechware.dk