HISTORIEN / 2002

2002

 

 Nye medlemmer er Henrik på trommer og Peter på Keyboard.

Øvelokalet er flyttet til Sønderborghus.

 

 

Jobs:

4. maj: Husrock, Sønderborghus

8. juni: Nordalsfestival, Outsideren

21. juni: Studenterfest, AGS

30. juli: Gartnerslugten, Rinkenæs

3. august: Mosstock Festival (Billeder)

20. september: AGS, 25 års jubilæum

19. oktober: Kulturgyngen i Århus

8. november Sønderborghus opvarmning

27. december: Julebal, Statsskolen

 

www.zerox.dk

Zerox Band