Korstogsbøn (58)  Bøn om Omvendelse
Oh kære Jesus, jeg beder Dig om at omfavne
alle Guds børn og dække dem med
dit Dyrebare Blod.
Lad hver eneste dråbe af Dit Blod dække hver sjæl og beskytte dem imod den onde.
Åbn alles hjerter, især de forhærdede sjæle og dem, der kender Dig men som er plettet af hovmodets synd, så de bøjer sig ned og beder om, at Lyset fra Din Kærlighed vil fylde deres sjæle.
Åbn deres hjerter for Sandheden, så Din Barmhjertigheds Morgengry  vil strømme
ned over dem og dække dem med Din Barmhjertigheds stråler. Omvend alle sjæle gennem nådegaver, jeg beder Dig om nu, kære Jesus (din personlige intention).
Jeg beder Dig om Din Barmhjertighed og ofrer Dig denne dags faste hver uge i denne måned for at sone alle synder.
Amen
 
Korstogsbøn (93) For Omvendelsens tårer
O min elskede Jesus, Du er nær på mit Hjerte. Jeg er et med Dig. Jeg elsker Dig.
Jeg har Dig kær. Lad mig mærke Din Kærlighed. Lad mig mærke Din Smerte.
Lad mig mærke Din Tilstedeværelse.
Skænk mig Ydmyghedens Gave, så at jeg kan være værdig til Dit Rige på jorden, som i Himmelen. Skænk mig Omvendelsens Tårer, så at jeg kan virkelig ofre mig til Dig, som en sand discipel, for at hjælpe Dig i Din Mission om at frelse hver eneste sjæl på jorden, før Du kommer igen for at Dømme de levende og de døde.
Amen
 
Korstogsbøn (115) For Omvendelsens Gave
O Frelsens Moder, dæk min sjæl med Dine Frelsens tårer. Fri mig fra tvivl. Løft mit hjerte, så at jeg kan mærke Din Søns Tilstedeværelse. Bring mig fred og trøst. Bed at jeg skal være virkelig omvendt. Hjælp mig at acceptere Sandheden og åbn mit hjerte til at modtage Din Søns Jesu Kristi Barmhjertighed.
Amen
 
Korstogsbøn (122) Indvielse til Jesu Kristi Dyrebare Blod
Kære Jesus, jeg beder Dig at indvi mig, min familie, venner og nation til Dit Dyrebare Blods beskyttelse.
Du døde for mig og Dine Sår er mine sår, idet jeg, nådefuldt accepterer den smerte som jeg vil udholde i tiden op til Dit Andet Komme.
Jeg lider med Dig, kære Jesus, idet Du prøver at samle alle Guds børn i Dit Hellige Hjerte, så at vi kan få det evige liv.
Dæk mig og alle som behøver Din beskyttelse med Dit Dyrebare Blod.
Amen
 
Korstogsbøn (154) Bøn på Frelsensmoders Festdag
Oh Frelsens Moder, jeg fremstiller for dig i dag, 4. juni, Frelsensmoders Festgag, følgende sjæle (nævn dem her).
Jeg beder dig at give mig og alle der ærer dig, kære Moder, og som uddeler Frelsensmedalje, enhver beskyttelse fra den onde og alle dem som forkaster din elskede Søns, Jesu Kristi Barmhjertighed og alle de Gaver Han testamenterer til menneskeheden.
Bed, kære Moder, at alle sjælene vil blive givet den Evige Frelses Gave.
Amen
Frelsens Moder: Til præsterne i den Katolske Kirke: jeg opfordrer jer til at bære min Allerhelligste Rosenkrans
935. Mandag den 14. oktober 2013 kl. 15:30
Mit kære barn, tror ikke et øjeblik, at nogen af jer er stærke nok til, på egen hånd, at modstå de fristelser I står overfor, om at vende ryggen til Sandheden, det sande Guds Ord. Uden løbende bønner, vil I opdage at I ikke vil være i stand til at stå op og erklære Sandheden, når I bliver præsenteret for løgne.
I skal alle recitere Korstogsbønnerne, da mørket allerede er begyndt at stige ned over min Søns Kirke på Jorden, og I skal være forberedt på dette hvert sekund.
Til præsterne i den Katolske Kirke: jeg opfordrer jer til at bære min Allerhelligste Rosenkrans og et Benediktinerkors med jer på alle tidspunkter. I skal fremsige min Hellige Rosenkrans hver eneste dag, og holde øje med dem i Kirkens højere rækker for at se, hvem der reciterer min Hellige Rosenkrans offentligt. Når jeg bliver æret, skal min Hellige Rosenkrans blive reciteret af alle tilstedeværende foran mig. Hvis de, der siger, at de leder de troende til at søge min assistance foran Guds trone, ikke kan recitere min Rosenkrans, så har de brug for jeres bønner. At komme foran mig og søge min hjælp uden at recitere min Rosenkrans, er uden mening, da det er som en soldat der går i kamp uden rustning.
Min Rosenkransen er den mest magtfulde bøn og, når den bliver reciteret dagligt, vil den ødelægge den ondes magt. De, hvis sjæl er blevet formørket af Satan, vil finde det for smertefuldt at recitere denne bøn. Ved deres handlinger vil I vide, hvem de er, og I skal bede Gud gennem min Søns, Jesu Kristi Barmhjertighed, for at hjælpe dem at blive draget mod Guds Lys.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
 
EMNER