Korstogsbøn (58)  Bøn om Omvendelse
Oh kære Jesus, jeg beder Dig om at omfavne
alle Guds børn og dække dem med
dit Dyrebare Blod.
Lad hver eneste dråbe af Dit Blod dække hver sjæl og beskytte dem imod den onde.
Åbn alles hjerter, især de forhærdede sjæle og dem, der kender Dig men som er plettet af hovmodets synd, så de bøjer sig ned og beder om, at Lyset fra Din Kærlighed vil fylde deres sjæle.
Åbn deres hjerter for Sandheden, så Din Barmhjertigheds Morgengry  vil strømme
ned over dem og dække dem med Din Barmhjertigheds stråler. Omvend alle sjæle gennem nådegaver, jeg beder Dig om nu, kære Jesus (din personlige intention).
Jeg beder Dig om Din Barmhjertighed og ofrer Dig denne dags faste hver uge i denne måned for at sone alle synder.
Amen
 
Korstogsbøn (98) For at Guds Nåde må dække verdens ledere
O min Velsignede Frelsens Moder, bed Din Søn at skænke hans Gaver og Kærlighed til de ledere der kontrollerer verden.
Bed at Guds Lys vil helbrede dem fra deres blindhed og lukke deres stenhjerter op. Stop dem fra at volde forfølgelse på uskyldige mennesker.
Bed at Jesus vil vejlede dem og stoppe dem fra at forhindre, at Hans Læres Sandhed bliver udbredt til nationerne overalt i verden.
Amen
 
Korstogsbøn (115) For Omvendelsens Gave
O Frelsens Moder, dæk min sjæl med Dine Frelsens tårer. Fri mig fra tvivl. Løft mit hjerte, så at jeg kan mærke Din Søns Tilstedeværelse. Bring mig fred og trøst. Bed at jeg skal være virkelig omvendt. Hjælp mig at acceptere Sandheden og åbn mit hjerte til at modtage Din Søns Jesu Kristi Barmhjertighed.
Amen
 
Korstogsbøn (122) Indvielse til Jesu Kristi Dyrebareste Blod
Kære Jesus, jeg beder Dig at indvi mig, min familie, venner og nation til Dit Dyrebare Blods beskyttelse.
Du døde for mig og Dine Sår er mine sår, idet jeg, nådefuldt accepterer den smerte som jeg vil udholde i tiden op til Dit Andet Komme.
Jeg lider med Dig, kære Jesus, idet Du prøver at samle alle Guds børn i Dit Hellige Hjerte, så at vi kan få det evige liv.
Dæk mig og alle som behøver Din beskyttelse med Dit Dyrebare Blod.
Amen
 
Korstogsbøn (124) Hør min bøn for frihed
O Gud, min Barmhjertige Fader, Skaber af alt det der er, hør min bøn for frihed. Frigiv mig fra slaveriets lænker og beskyt mig fra ond forfølgelse. Hjælp mig at skelne Sandheden og kom til min hjælp, selv om jeg er forvirret og kan tvivle om Dit Ord. Tilgiv mig hvis jeg krænker Dig og tag mig til Tilflugtsstedet af Dit Nye Paradis på Jorden.
Amen
Gudfader: Hungersnøden, som vil gribe verden, når det Tredje Segl bliver åbnet, vil ikke være begrænset til manglen af mad
1081. d. 24. marts 2014
Min kære elskede datter, hungersnøden, som vil gribe verden når det Tredje Segl bliver åbnet, vil ikke være begrænset til manglen af mad til kroppen. Den hungersnød Jeg taler om vil være åndens sult, når ethvert spor af Sandheden vil blive udslettet af de fjender som infiltrerer Kirken, som Min Søn Jesus Kristus har skabt på Jorden i forening med Hans Legeme.
Snart vil Sandheden blive forvirrende og Helligånden vil blive erstattet af den ondes ånd. Dem der vil sprede den ny form for falsk evangelisering vil være ansvarlige for at tilbageholde Livets Mad fra Mine børn. Når I er udsultet med Sandheden, vil I have lidt at ernære jeres sjæl med og med tiden vil I falde i hedenskaben. Jeg griber ind i ethvert skridt af den proces som vil føre jer på afveje. Jeg vil gøre enhver anstrengelse og, gennem Min Søns Barmhjertighed, vil bringe Nådegaver til hans hellige tjenere for at de kan skelne Sandheden fra fiktion.
Mens Jeg trækker jer væk fra fjenden, vil mange finde det svært med at forblive trofaste til Guds Ord. I vil blive plaget af tvivl, mangel af mod til at tilslutte jer til det Hellige Ord og en frygt for at blive erklæret forræder af Kirken. Kampen for sjælene vil være lige så intens som den var på Min Søns Tid på Jorden. Den største vanskelighed vil finde sted pga. fejlen hos Min Søns hellige tjenere i at opdage bedraget i deres egne rækker. Derfor vil de, pga. deres lunkne tro og mangel på skelneevne, lede mange af deres gejstlige kammerater ind i alvorlig fejltagelse, som forudsagt.
Jeg erklærer til jer at tiden er kort. Der vil ikke blive givet jer den nødvendige tid til at drage alle Mine børn ind i Min Søns Arme. Til dem af jer som er blevet privilegeret med Gaven at erkende Sandhedens Bog, vil der forventes meget af jer. Gennem jeres tro og tillid til Mig, jeres elskede Fader, vil I hjælpe med at bringe Mine børn tilbage, så at de villigt vil acceptere Advarslens Indgriben, når Min Søn omfavner verden med Hans Store Barmhjertigheds Stråler. Disse tider er over jer og det er tid til at tage jeres rustning på og kæmpe for at det Sande Ord, Sandheden, vil blive bevaret.
Uden Sandhed er der ikke liv.
Jeres Fader
EMNER