Korstogsbøn (15) Taksigelse for den Guddommelige Barmhjertigheds gave
O Himmelske Fader, vi ærer Dig med dyb påskønnelse af det Offer Du frembar, da Du sendte en Frelser til verden.
Vi ofrer Dig, med glæde og taknemlighed, vore bønner i ydmyg taksigelse for den Gave Du nu giver til Dine børn, den Guddommelige Barmhjertigheds Gave.
O Gud den Højeste, gør os værdige til at acceptere denne Store Barmhjertighed med taksigelse.
Amen
 
Korstogsbøn (58)  Bøn om Omvendelse
Oh kære Jesus, jeg beder Dig om at omfavne
alle Guds børn og dække dem med
dit Dyrebare Blod.
Lad hver eneste dråbe af Dit Blod dække hver sjæl og beskytte dem imod den onde.
Åbn alles hjerter, især de forhærdede sjæle og dem, der kender Dig men som er plettet af hovmodets synd, så de bøjer sig ned og beder om, at Lyset fra Din Kærlighed vil fylde deres sjæle.
Åbn deres hjerter for Sandheden, så Din Barmhjertigheds Morgengry  vil strømme
ned over dem og dække dem med Din Barmhjertigheds stråler. Omvend alle sjæle gennem nådegaver, jeg beder Dig om nu, kære Jesus (din personlige intention).
Jeg beder Dig om Din Barmhjertighed og ofrer Dig denne dags faste hver uge i denne måned for at sone alle synder.
Amen
 
Korstogsbøn (98) For at Guds Nåde må dække verdens ledere
O min Velsignede Frelsens Moder, bed Din Søn at skænke hans Gaver og Kærlighed til de ledere der kontrollerer verden.
Bed at Guds Lys vil helbrede dem fra deres blindhed og lukke deres stenhjerter op. Stop dem fra at volde forfølgelse på uskyldige mennesker.
Bed at Jesus vil vejlede dem og stoppe dem fra at forhindre, at Hans Læres Sandhed bliver udbredt til nationerne overalt i verden.
Amen
 
Korstogsbøn (115) For Omvendelsens Gave
O Frelsens Moder, dæk min sjæl med Dine Frelsens tårer. Fri mig fra tvivl. Løft mit hjerte, så at jeg kan mærke Din Søns Tilstedeværelse. Bring mig fred og trøst. Bed at jeg skal være virkelig omvendt. Hjælp mig at acceptere Sandheden og åbn mit hjerte til at modtage Din Søns Jesu Kristi Barmhjertighed.
Amen
 
Korstogsbøn (122) Indvielse til Jesu Kristi Dyrebareste Blod
Kære Jesus, jeg beder Dig at indvi mig, min familie, venner og nation til Dit Dyrebare Blods beskyttelse.
Du døde for mig og Dine Sår er mine sår, idet jeg, nådefuldt accepterer den smerte som jeg vil udholde i tiden op til Dit Andet Komme.
Jeg lider med Dig, kære Jesus, idet Du prøver at samle alle Guds børn i Dit Hellige Hjerte, så at vi kan få det evige liv.
Dæk mig og alle som behøver Din beskyttelse med Dit Dyrebare Blod.
Amen
 
 
Frelsens Moder: Den sidste af Fatimas hemmeligheder blev ikke afsløret, så skræmmende var den
851. Mandag 22. juli 2013 kl. 20:17
Mit barn, det bedrag, som verden skal stå overfor, vil være så svært at skelne, at kun dem der overgiver sig til Gud og lægger al deres tillid i min Søn, vil være i stand til udholde prøvelserne, der ligger forude. Jeg gav verden profetierne i 1917, men den sidste af Fatimas hemmeligheder blev ikke afsløret, så skræmmende var den for dem i den Katolske Kirke.
Fatimas sidste hemmelighed er stadig ukendt for Guds børn, selvom dele af den blev åbenbaret for dig 26. januar 2012. Meget få indenfor Kirken er indviede i denne. Nu skal den næste del af Fatimas sidste hemmelighed åbenbares, sådan at jeg kan advare menneskeheden om konsekvenserne af, at ignorere min indgriben for at hjælpe med at frelse sjæle.
Kirken har været befængt indefra af fjender af Gud. De – og der er tyve af dem som kontrollerer den indefra – har skabt det største bedrag. De har valgt en mand, ikke af Gud, mens den Hellige Fader, tilkendt Peters Krone, er omhyggeligt bragt af vejen.
De detaljer, som jeg åbenbarede, er at der vil være to mænd der bærer Peters Krone i de sidste tider. En vil lide på grund af løgne som er blevet skabt for at miskreditere ham og som nærmest vil gøre ham til fængselsfange. Den anden valgte vil tilvejebringe ødelæggelsen, ikke kun af den Katolske Kirke, men af alle kirker der ærer min Fader og som accepterer min Søns, Jesu Kristi lære, verdens Frelseren.
Der kan kun være en leder af Kirken på Jorden, som er autoriseret af min Søn, og som skal forblive pave indtil sin død. Enhver anden, som påstår at sidde i Peters Sæde, er en svindler. Dette bedrag har et formål at vende sjæle til Lucifer og der er ringe tid for sådanne sjæle, der vil være uvidende, at blive frelst.
Børn, I skal kun agte på en advarsel nu. Afvig ikke fra min Søns lære.
Stil spørgsmål ved enhver ny doktrin, der vil blive stillet for jer og som påstås at komme fra min Søns Kirke på Jorden. Sandheden er enkel. Den ændrer sig aldrig. Min Søns Arv er meget klar. Lad ikke nogen sløre jeres dømmekraft.
Snart vil Fatima profetierne give mening. Alt finder nu sted foran en vantro verden, men bedrøveligvis vil meget få forstå det før det er for sent. Bed, bed, bed min Aller-Helligste Rosenkrans, så ofte som muligt, hver eneste dag, for at svække den ondes effekt, som vil omringe jer.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
EMNER