Korstogsbøn (58)  Bøn om Omvendelse
Oh kære Jesus, jeg beder Dig om at omfavne
alle Guds børn og dække dem med
dit Dyrebare Blod.
Lad hver eneste dråbe af Dit Blod dække hver sjæl og beskytte dem imod den onde.
Åbn alles hjerter, især de forhærdede sjæle og dem, der kender Dig men som er plettet af hovmodets synd, så de bøjer sig ned og beder om, at Lyset fra Din Kærlighed vil fylde deres sjæle.
Åbn deres hjerter for Sandheden, så Din Barmhjertigheds Morgengry  vil strømme
ned over dem og dække dem med Din Barmhjertigheds stråler. Omvend alle sjæle gennem nådegaver, jeg beder Dig om nu, kære Jesus (din personlige intention).
Jeg beder Dig om Din Barmhjertighed og ofrer Dig denne dags faste hver uge i denne måned for at sone alle synder.
Amen
 
Korstogsbøn (98) For at Guds Nåde må dække verdens ledere
O min Velsignede Frelsens Moder, bed Din Søn at skænke hans Gaver og Kærlighed til de ledere der kontrollerer verden.
Bed at Guds Lys vil helbrede dem fra deres blindhed og lukke deres stenhjerter op. Stop dem fra at volde forfølgelse på uskyldige mennesker.
Bed at Jesus vil vejlede dem og stoppe dem fra at forhindre, at Hans Læres Sandhed bliver udbredt til nationerne overalt i verden.
Amen
 
Korstogsbøn (115) For Omvendelsens Gave
O Frelsens Moder, dæk min sjæl med Dine Frelsens tårer. Fri mig fra tvivl. Løft mit hjerte, så at jeg kan mærke Din Søns Tilstedeværelse. Bring mig fred og trøst. Bed at jeg skal være virkelig omvendt. Hjælp mig at acceptere Sandheden og åbn mit hjerte til at modtage Din Søns Jesu Kristi Barmhjertighed.
Amen
 
Korstogsbøn (122) Indvielse til Jesu Kristi Dyrebareste Blod
Kære Jesus, jeg beder Dig at indvi mig, min familie, venner og nation til Dit Dyrebare Blods beskyttelse.
Du døde for mig og Dine Sår er mine sår, idet jeg, nådefuldt accepterer den smerte som jeg vil udholde i tiden op til Dit Andet Komme.
Jeg lider med Dig, kære Jesus, idet Du prøver at samle alle Guds børn i Dit Hellige Hjerte, så at vi kan få det evige liv.
Dæk mig og alle som behøver Din beskyttelse med Dit Dyrebare Blod.
Amen
 
Korstogsbøn (124) Hør min bøn for frihed
O Gud, min Barmhjertige Fader, Skaber af alt det der er, hør min bøn for frihed. Frigiv mig fra slaveriets lænker og beskyt mig fra ond forfølgelse. Hjælp mig at skelne Sandheden og kom til min hjælp, selv om jeg er forvirret og kan tvivle om Dit Ord. Tilgiv mig hvis jeg krænker Dig og tag mig til Tilflugtsstedet af Dit Nye Paradis på Jorden.
Amen
Jeg forbereder verden for Mit Andet Komme, og mange vil hade Mig for dette
985. Mandag, den 9. december 2013 kl. 16:15
Min højtelskede datter, intet fornærmer Mig mere end dem der kender Min Lære, givet til verden gennem Min Faders Bog, og dog fortolker Guds Ord som det passer deres egne ønsker.
Dem der forsøger at mobbe og pine andre ved hjælp af Mit Hellige Ord begår en alvorlig fejl. De anvender ikke Kærlighedens Nådegave for at formidle Sandheden. Det er had, forårsaget af stolthedens synd, som løber gennem deres årer i stedet.
Ved I ikke, at Mit Ord er evigt? Det er enkelt, så alle mennesker, herunder dem født med lidt forstand, såvel som dem uden nogen viden om Mig, kan forstå hvad det er, Jeg siger til dem. Hvorfor skulle Jeg tillægge Mit Ord en bestemt mening for den ene og derefter en anden mening for den anden?
I overensstemmelse med Min Faders Befaling, forbereder Jeg nu verden for Mit Andet Komme, men mange vil hade Mig for dette. Til dem blandt jer, der selv mener at være eliten, de udvalgte få og ​​selvudråbte profeter, siger Jeg: I er ikke egnet til at tørre Mine fødder, så fulde af had I er. Stolte og misledte af ondskabens ånd, I er døve for Helligåndens Sande Stemme. Helligånden kan aldrig komme over jeres forhærdede, hadefulde sjæle, for I repræsenterer Mig ikke.
Dem blandt jer der forstår Sandheden i den Allerhelligste bog, Biblen, skal vide at I må ikke misbruge denne Store Nådegave, som er Viden. I skal aldrig tage noget væk fra det eller føje noget til det. I må heller ikke forsøge at skabe nye fortolkninger eller betydninger ud fra det.
Jeg forbereder jer alle, alene fordi de fleste af jer ville ellers ikke acceptere Min Guddommelige Barmhjertighed. Skulle Jeg ikke forberede jer ordentligt, så ville I ikke være klar. 
Og alligevel fornærmer mange af jer Mig, selv om Jeg taler til jer nu. Når I forvolder ondt på andre, vil I lide meget. Dem af jer der forvolder ondt på andre og siger at I gør dette i Mit Navn, skal vide at I aldrig vil slutte jer til Mig i Paradis. Når I afviser Guds Ord, vil I aldrig acceptere Sandheden. I er så stædig, så fulde af ego og selvretfærdighed, at I ikke kan føle den Sande Kærlighed, der alene kan komme fra Mig, Jesus Kristus. Væk fra Mig, for Jeg kender jer ikke. I er ikke fra Mig.
Ondskabens ånd vil overbevise mange, at Min Retfærdighed vil være så barmhjertig, at alle vil blive optaget i Mit nye Paradis.
Snart vil al Sandhed indeholdt i Evangelierne revideres og derefter blive fortolket i et andet lys. Mange vil blive bedraget, og mange vil derfor ikke gøre sig den ulejlighed at forberede deres sjæle, herunder også dem, der tror på Mit Andet Komme.
Denne falske følelse af sikkerhed vil være det største bedrag, planlagt for at benægte mennesket sin naturlige ret til Guds rige. Når mennesket ikke søger tilgivelsen for sine synder gennem forsoning, kan der i Mine Øjne ikke være nogen Frelse.
Min Retfærdigheds Hånd vil falde over den menneskelige slægt. Jeg vil adskille de utaknemmelige sjæle, dem der vælger at tilbede deres falske guder af guld og sølv samt verdslige, stolte ledere, fra de sagtmodige og ydmyge. Jeg vil vise Barmhjertighed til alle der beder Mig om at beskytte dem, men de højrøstede og grådige selvudnævnte profeter, som vil have nægtet Mig sjæle, vil aldrig opsøge Min Barmhjertighed, for deres stolthed vil kun tjene til at adskille dem fra Mig i al evighed.
Jeres Jesus
EMNER