Korstogsbøn (58)  Bøn om Omvendelse
Oh kære Jesus, jeg beder Dig om at omfavne
alle Guds børn og dække dem med
dit Dyrebare Blod.
Lad hver eneste dråbe af Dit Blod dække hver sjæl og beskytte dem imod den onde.
Åbn alles hjerter, især de forhærdede sjæle og dem, der kender Dig men som er plettet af hovmodets synd, så de bøjer sig ned og beder om, at Lyset fra Din Kærlighed vil fylde deres sjæle.
Åbn deres hjerter for Sandheden, så Din Barmhjertigheds Morgengry  vil strømme
ned over dem og dække dem med Din Barmhjertigheds stråler. Omvend alle sjæle gennem nådegaver, jeg beder Dig om nu, kære Jesus (din personlige intention).
Jeg beder Dig om Din Barmhjertighed og ofrer Dig denne dags faste hver uge i denne måned for at sone alle synder.
Amen
 
Korstogsbøn (98) For at Guds Nåde må dække verdens ledere
O min Velsignede Frelsens Moder, bed Din Søn at skænke hans Gaver og Kærlighed til de ledere der kontrollerer verden.
Bed at Guds Lys vil helbrede dem fra deres blindhed og lukke deres stenhjerter op. Stop dem fra at volde forfølgelse på uskyldige mennesker.
Bed at Jesus vil vejlede dem og stoppe dem fra at forhindre, at Hans Læres Sandhed bliver udbredt til nationerne overalt i verden.
Amen
 
Korstogsbøn (115) For Omvendelsens Gave
O Frelsens Moder, dæk min sjæl med Dine Frelsens tårer. Fri mig fra tvivl. Løft mit hjerte, så at jeg kan mærke Din Søns Tilstedeværelse. Bring mig fred og trøst. Bed at jeg skal være virkelig omvendt. Hjælp mig at acceptere Sandheden og åbn mit hjerte til at modtage Din Søns Jesu Kristi Barmhjertighed.
Amen
 
Korstogsbøn (122) Indvielse til Jesu Kristi Dyrebareste Blod
Kære Jesus, jeg beder Dig at indvi mig, min familie, venner og nation til Dit Dyrebare Blods beskyttelse.
Du døde for mig og Dine Sår er mine sår, idet jeg, nådefuldt accepterer den smerte som jeg vil udholde i tiden op til Dit Andet Komme.
Jeg lider med Dig, kære Jesus, idet Du prøver at samle alle Guds børn i Dit Hellige Hjerte, så at vi kan få det evige liv.
Dæk mig og alle som behøver Din beskyttelse med Dit Dyrebare Blod.
Amen
 
Korstogsbøn (124) Hør min bøn for frihed
O Gud, min Barmhjertige Fader, Skaber af alt det der er, hør min bøn for frihed. Frigiv mig fra slaveriets lænker og beskyt mig fra ond forfølgelse. Hjælp mig at skelne Sandheden og kom til min hjælp, selv om jeg er forvirret og kan tvivle om Dit Ord. Tilgiv mig hvis jeg krænker Dig og tag mig til Tilflugtsstedet af Dit Nye Paradis på Jorden.
Amen
Ved I ikke, at efter Mit Andet Komme jeres sjæl vil eksistere for evighed?
1043. d. 10. februar 2014
Min kære elskede datter, Min Tid er nær og Himmelen gør klar til det store gæstebud, når Himmelen forener sig med Jorden for at blive et.
Mange forberedelser er i gang og Min elskede Fader planlægger at bringe mange Gaver til dem der ikke kender Ham. Alle englene og helgener har samlet sig for at bede for alle sjælene, i håb om at alle menneskene, især dem der ikke kender til Himmelens og Helvedets eksistens, bliver givet Sandheden.
Når sjæle bliver præsenteret med Guds Ord, modtager de ikke altid det med glæde. I stedet afskyr de Ordet, netop når dette er deres eneste middel for frelse. Hvorfor er mennesket så stædigt og indstillet kun på at tro hvad det vil og tilfredsstille dets ego? Hvorfor kan mennesket ikke se forbindelsen mellem synden i hans liv og den utilfredshed det føler, pga. dets manglende evne til at acceptere at han er ingenting? Det er kun pga. Min Faders Kærlighed til verden og alle Sine børn, at mennesket har fået så mange chancer til at blive hel.
Alligevel vil han hellere leve et halvt liv, hvor Gud kun bliver placeret i visse dele efter behag. Jeg, Jesus Kristus vil snart åbne sindene af dem der ikke genkender Guds Ord i disse Budskaber. Jeg vil trække på deres hjerter og fylde dem med en længsel efter Sandheden. Når I bliver fyldt op med falske ting, præsenteret med usandheder og fodret med løgne om synden og hvordan den er set i Guds Øjne, vil Jeg står som en grænse for at beskytte jer.
Jeg vil være frustrerende for mange, fordi Jeg ikke giver op så nemt, når mennesket ignorerer Helligåndens Gave. Jeg vil blive som en torn i jeres side, som alkohol hældt på åbent sår. Ikke så mange vil tage fejl og ignorere Mig, men ikke alle vil acceptere Min sidste Gave til Evig Frelse.
Desværre vil mange afvise Mit Sidste Kald og de vil følge dyret i stedet og dette betyder at de vil være tabte for evigheden. Ved I ikke, at efter Mit Andet Komme jeres sjæl vil eksistere i evighed? I kommer til at skulle vælge det Evige Liv med Mig, eller den evige fortabelse med djævelen.
Der er ikke noget midt i mellem. Ethvert menneske vil vælge den vej han har besluttet.
Jeres Jesus
EMNER