Korstogsbøn (15) Taksigelse for den Guddommelige Barmhjertigheds gave
O Himmelske Fader, vi ærer Dig med dyb påskønnelse af det Offer Du frembar, da Du sendte en Frelser til verden.
Vi ofrer Dig, med glæde og taknemlighed, vore bønner i ydmyg taksigelse for den Gave Du nu giver til Dine børn, den Guddommelige Barmhjertigheds Gave.
O Gud den Højeste, gør os værdige til at acceptere denne Store Barmhjertighed med taksigelse.
Amen
 
Korstogsbøn (58)  Bøn om Omvendelse
Oh kære Jesus, jeg beder Dig om at omfavne
alle Guds børn og dække dem med
dit Dyrebare Blod.
Lad hver eneste dråbe af Dit Blod dække hver sjæl og beskytte dem imod den onde.
Åbn alles hjerter, især de forhærdede sjæle og dem, der kender Dig men som er plettet af hovmodets synd, så de bøjer sig ned og beder om, at Lyset fra Din Kærlighed vil fylde deres sjæle.
Åbn deres hjerter for Sandheden, så Din Barmhjertigheds Morgengry  vil strømme
ned over dem og dække dem med Din Barmhjertigheds stråler. Omvend alle sjæle gennem nådegaver, jeg beder Dig om nu, kære Jesus (din personlige intention).
Jeg beder Dig om Din Barmhjertighed og ofrer Dig denne dags faste hver uge i denne måned for at sone alle synder.
Amen
 
Korstogsbøn (98) For at Guds Nåde må dække verdens ledere
O min Velsignede Frelsens Moder, bed Din Søn at skænke hans Gaver og Kærlighed til de ledere der kontrollerer verden.
Bed at Guds Lys vil helbrede dem fra deres blindhed og lukke deres stenhjerter op. Stop dem fra at volde forfølgelse på uskyldige mennesker.
Bed at Jesus vil vejlede dem og stoppe dem fra at forhindre, at Hans Læres Sandhed bliver udbredt til nationerne overalt i verden.
Amen
 
Korstogsbøn (115) For Omvendelsens Gave
O Frelsens Moder, dæk min sjæl med Dine Frelsens tårer. Fri mig fra tvivl. Løft mit hjerte, så at jeg kan mærke Din Søns Tilstedeværelse. Bring mig fred og trøst. Bed at jeg skal være virkelig omvendt. Hjælp mig at acceptere Sandheden og åbn mit hjerte til at modtage Din Søns Jesu Kristi Barmhjertighed.
Amen
 
Korstogsbøn (122) Indvielse til Jesu Kristi Dyrebareste Blod
Kære Jesus, jeg beder Dig at indvi mig, min familie, venner og nation til Dit Dyrebare Blods beskyttelse.
Du døde for mig og Dine Sår er mine sår, idet jeg, nådefuldt accepterer den smerte som jeg vil udholde i tiden op til Dit Andet Komme.
Jeg lider med Dig, kære Jesus, idet Du prøver at samle alle Guds børn i Dit Hellige Hjerte, så at vi kan få det evige liv.
Dæk mig og alle som behøver Din beskyttelse med Dit Dyrebare Blod.
Amen
 
 
Jomfru Maria: Mit Ubesmittede Hjertes Triumf er ikke langt væk.
295. Den 2. januar 2012 kl. 12.00
Mit barn, Mit Ubesmittede Hjertes Triumf er ikke langt væk.
Medens Satans magt formindskes, bliver han mere og mere hensynsløs i sin stræben efter sjæle.
Selv stærke sjæle vil finde, at denne periode er vanskelig, fordi deres tro vil blive prøvet helt ud til grænsen.
Mit barn, når mine børns tro bliver afprøvet på denne brutale måde, må de ikke vakle, men forblive på vagt. De skal forblive rene af hjertet hele tiden.
De skal også forholde sig tavse, når de føler misundelsen gnave. Misundelse og jalousi fører til had. Misundelse overfor udvalgte sjæle er blevet mere udbredt- også blandt dem, der elsker min Søn.
Børn, I må aldrig falde for denne fristelse, som bliver placeret i jeres hjerter af den onde.
Der vil nu blive en øget og udbredt jalousi over for alle mine seere og hellige budbringere i verden. Dette er blevet forudsagt, for de tilhører de mange helgener i de sidste tider.
De har en vanskelig lod, og de vil lide meget på grund af de opgaver, de har fået tildelt.
Mit barn, Jeg kalder alle dem, der ærer mig, deres Velsignede Moder, til at bede mig om at beskytte seerne og de sidste tiders profeter.
De har brug for jeres bønner. Selvom I har jeres tvivl med hensyn til disse sjæle, som er blevet udvalgt til at meddele Sandheden til verden, så bed for dem alligevel.
I er alle Guds Skabninger. I skal vise hinanden kærlighed. Fortæl om min Søns Hellige Ord, men aldrig på bekostning af, at I fornærmer en anden af Guds børn.
Fornærmelser kommer ikke fra kærlighed. De kommer fra forræderen, hvis had over for menneskeheden er grænseløs.
Hvis I elsker min Søn og finder fejl ved en anden sjæl, så skal I holde det for jer selv.
I skal aldrig sladre om andre i min Søns navn.
Mit hjerte bliver som gennemboret af et sværd, når jeg ser de sjæle, der er hengivne over for mig, den Hellige Gudsmoder, skælde ud på de seere, der er udvalgt til at frelse sjæle.
Bed, bed, bed for de seere, der er udvalgt af Gud Fader i verden i dag.
I kan være sikre på, at dem, der lider under de største angreb, er dem, der taler på min Søns vegne. Det er ofte de udvalgte sjæles budskaber, der bliver angrebet hårdt, rynket på næsen ad og afvist bid for bid.
De er den ondes primære mål. Gennem andre vil han håne de troende, indtil de afviser disse seere.
Husk på, at disse budbringere repræsenterer min Søn og Hans Hellige Ord.
Hvis I afviser de ægte seere, afviser I min dyrebare Søns Ord.
Bed altid om evnen til at skelne. I må imidlertid aldrig offentligt rakke disse Guddommelige Budskaber ned, da de er givet til menneskeheden for at frelse sjæle fra Helvedets ild.
Hvis I blokerer for disse seere, så blokerer I for sjælenes frelse.
Jeres elskede Moder
Himlens Dronning
Frelsens Moder
 
EMNER