Litani n. 1: Beskyttelse mod den falske profet
Kæreste Jesus, frels os fra den falske profets bedrag. Jesus, forbarm Dig over os. Jesus, frels os fra forfølgelsen.
Jesus, beskyt os fra Antikrist.
Herre forbarm Dig. Kristus, forbarm Dig.
Kæreste Jesus, dæk os med Dit Kostbare Blod.
Kæreste Jesus, åbn vore øjne for den falske profets løgne.
Kæreste Jesus, foren Din Kirke. Jesus, beskyt vore Sakramenter.
Jesus, lad ikke den falske profet splitte Din Kirke.
Kæreste Jesus, hjælp os at afvise de løgne, der bliver givet os som sandhed.
Jesus, giv os styrke.
Jesus, giv os håb.
Jesus, oversvøm vore sjæle med Helligånden.
Jesus, beskyt os fra dyret.
Jesus, giv os Skelneevnens gave, så at vi kan følge Din Sande Kirkes sti til hver en tid og i al evighed.
Amen
 
Litani n. 2: Immunitetens nådegave (imod Helvedet)
O himmelske Far, den allerhøjeste! Jeg elsker Dig, Jeg ærer Dig, Herre, forbarm Dig! Herre, tilgiv os vores overtrædelser.
Jeg tilbeder Dig, Jeg lovpriser Dig, Jeg takker Dig for alle dine særlige nådegaver.
Jeg beder Dig om Immunitetens nådegave (imod Helvedet) for mine elskede (navne). Jeg lover trofasthed overfor Dig til alle tider.
Du, himmelske Far, Alle tings skaber, Universets skaber, Menneskehedens skaber, Du er alle tings ophav, Du er kærlighedens ophav, Du er selveste kærligheden.
Jeg elsker Dig, Jeg ærer Dig og lægger mig for dine fødder.
Jeg beder Dig om barmhjertighed for alle de sjæle, som ikke kender Dig, som ikke ærer Dig, og som afviser din barmhjertigheds hånd.
Jeg overgiver mig selv i krop, sjæl og sind, således at Du kan bringe dem alle i dine arme, i sikkerhed for ondskaben.
Jeg beder Dig om at åbne Paradisets Porte så alle dine børn kan forenes i den arvelod Du skabte for os alle.
Amen.
 
Korstogsbøn (58)  Bøn om Omvendelse
Oh kære Jesus, jeg beder Dig om at omfavne
alle Guds børn og dække dem med
dit Dyrebare Blod.
Lad hver eneste dråbe af Dit Blod dække hver sjæl og beskytte dem imod den onde.
Åbn alles hjerter, især de forhærdede sjæle og dem, der kender Dig men som er plettet af hovmodets synd, så de bøjer sig ned og beder om, at Lyset fra Din Kærlighed vil fylde deres sjæle.
Åbn deres hjerter for Sandheden, så Din Barmhjertigheds Morgengry  vil strømme
ned over dem og dække dem med Din Barmhjertigheds stråler. Omvend alle sjæle gennem nådegaver, jeg beder Dig om nu, kære Jesus (din personlige intention).
Jeg beder Dig om Din Barmhjertighed og ofrer Dig denne dags faste hver uge i denne måned for at sone alle synder.
Amen
 
 
Frelsens Moder: min Søns Kirke vil blive sæde for antikrist
952.Tirsdag den 29. oktober 2013 kl.19:30
Mit søde barn, hele Himlen samles i forening med min Søn for at komme disse hellige præster til hjælp, som vil finde sig i midten af en stor kamp. Så mange af disse dyrebare sjæle vil skulle udholde frygtelige smerter og lidelser, når de bliver vidne til de kætterier, som udspringer indefra i Kirken. De vil blive forvirret, bange og mange vil føle at de har ingen steder at vende til. Så skal de henvende sig til mig, bede mig om at Indvie dem til min Søn, så Han kan hælde over dem hver eneste dråbe af Sit Dyrebare Blod. Når de er dækket med denne Gave, vil de vide hvad de skal gøre. De skal vide, at jeg har advaret mine børn tilbage gennem århundrederne om dette onde frafald, som er blevet planlagt af den onde.
Min Søns Kirke vil blive sæde for antikrist og nu, at sandheden er blevet afsløret, vil mange blive bange og lide smerten af ​​min Søns Piskning. Min Søns Kirke vil blive forfulgt, ødelagt, skændt indtil, til sidst,den vil huse tronen hvorpå antikrist vil sidde. Det vil være herfra at han, antikrist, vil erklære at han er Kristus, og at verden vil blive frelst ved ham.
Ved at acceptere løgne, benægter I Sandheden. Ved at ignorere Sandheden, vil I tro på et fabrikeret net af bedrag, spundet af den Onde, og dette vil fange jer. Når I er fanget ind, vil I blive fristet til at følge folkemængderne i enhver nation, der vil vise stor respekt til antikrist. Børn, vær venlig at recitere denne Korstogsbøn for at bekæmpe kætteriet, som vil dække min Søns Kirke på Jorden.
Korstogsbøn (125) For at forsvare Guds Helligste Ord.
O Frelsens Moder, hjælp mig, en Guds ydmyg tjener, at forsvare Hans Helligste Ord i trængslens tid.
Indvi mig, kære Moder, til Din Søn, så at Han kan dække mig med Sit Dyrebare Blod.
Giv mig, gennem din Søns Jesu Kristi forbøn, nåden, styrken og viljen til at forblive trofast til Kristi Lære i trængslens tid, som vil fortære Hans Helligste Kirke på Jorden.
Amen
Gå til min Søn, kære tjenere af Kristus. I tilhører Ham. Han vil hjælpe jer under forfølgelsen. Han vil aldrig svigte jer i jeres nødens stund.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
EMNER