Litani n. 1: Beskyttelse mod den falske profet
Kæreste Jesus, frels os fra den falske profets bedrag. Jesus, forbarm Dig over os. Jesus, frels os fra forfølgelsen.
Jesus, beskyt os fra Antikrist.
Herre forbarm Dig. Kristus, forbarm Dig.
Kæreste Jesus, dæk os med Dit Kostbare Blod.
Kæreste Jesus, åbn vore øjne for den falske profets løgne.
Kæreste Jesus, foren Din Kirke. Jesus, beskyt vore Sakramenter.
Jesus, lad ikke den falske profet splitte Din Kirke.
Kæreste Jesus, hjælp os at afvise de løgne, der bliver givet os som sandhed.
Jesus, giv os styrke.
Jesus, giv os håb.
Jesus, oversvøm vore sjæle med Helligånden.
Jesus, beskyt os fra dyret.
Jesus, giv os Skelneevnens gave, så at vi kan følge Din Sande Kirkes sti til hver en tid og i al evighed.
Amen
 
Litani n. 2: Immunitetens nådegave (imod Helvedet)
O himmelske Far, den allerhøjeste! Jeg elsker Dig, Jeg ærer Dig, Herre, forbarm Dig! Herre, tilgiv os vores overtrædelser.
Jeg tilbeder Dig, Jeg lovpriser Dig, Jeg takker Dig for alle dine særlige nådegaver.
Jeg beder Dig om Immunitetens nådegave (imod Helvedet) for mine elskede (navne). Jeg lover trofasthed overfor Dig til alle tider.
Du, himmelske Far, Alle tings skaber, Universets skaber, Menneskehedens skaber, Du er alle tings ophav, Du er kærlighedens ophav, Du er selveste kærligheden.
Jeg elsker Dig, Jeg ærer Dig og lægger mig for dine fødder.
Jeg beder Dig om barmhjertighed for alle de sjæle, som ikke kender Dig, som ikke ærer Dig, og som afviser din barmhjertigheds hånd.
Jeg overgiver mig selv i krop, sjæl og sind, således at Du kan bringe dem alle i dine arme, i sikkerhed for ondskaben.
Jeg beder Dig om at åbne Paradisets Porte så alle dine børn kan forenes i den arvelod Du skabte for os alle.
Amen.
 
Korstogsbøn (58)  Bøn for Omvendelse
Oh kære Jesus, jeg beder Dig om at omfavne
alle Guds børn og dække dem med
dit Dyrebare Blod.
Lad hver eneste dråbe af Dit Blod dække hver sjæl og beskytte dem imod den onde.
Åbn alles hjerter, især de forhærdede sjæle og dem, der kender Dig men som er plettet af hovmodets synd, så de bøjer sig ned og beder om, at Lyset fra Din Kærlighed vil fylde deres sjæle.
Åbn deres hjerter for Sandheden, så Din Barmhjertigheds Morgengry  vil strømme
ned over dem og dække dem med Din Barmhjertigheds stråler. Omvend alle sjæle gennem nådegaver, jeg beder Dig om nu, kære Jesus (din personlige intention).
Jeg beder Dig om Din Barmhjertighed og ofrer Dig denne dags faste hver uge i denne måned for at sone alle synder.
Amen
 
 
1195. Bekymr jer om jeres sjæl først, bed så for de andre
17. august 2014
Min kære elskede datter, der må ikke være splittelse iblandt Mine Disciple i denne mission for at frelse sjæle, for dette er ønsket af ham som hader Mig. Når Mine elskede Kristne disciple splittes, og når de bekæmper hinanden i Mit Navn, bringer dette stor bedrøvelse hos Mig. Min smerte forøges, når de, der bekender Mit Ord, fornægter det ved at forårsage skade på andre med grusomme midler, for at påføre dem ondskab. Alle Guds børn er lige i Mine Øjne. I må vide, at de gode iblandt jer ikke er immune for Satans fristelse, ligesom de, der har fortvivlelse og had i deres hjerter, ikke er immune overfor Mine Gaver. I er alle syndere. Kom aldrig til Mig og sig, at den ene sjæl ikke er værdig til Mig. Anklag ikke en anden person foran Mig og erklær ham ikke for at være ond, for hvem er du, hvis ikke en synder i Mine Øjne? Verden er fuld af kærlighed, men den er også fuld af had og ligegyldighed overfor Mig, Jesus Kristus, pga. syndens eksistens. Kun når synden er taget op med rode, vil verden blive hel. I må derfor bekymre jer for jeres sjæl først og så bede for andre. Når I gør det, vil Jeg oversvømme alle jer med Min Barmhjertighed. Når et menneske, som ophøjer sig selv foran Mig, taler ondt om en anden, vil han komme for Min Domstol sidst, mens den, som ydmyger sig selv foran Mig, vil komme foran Mig først. Hvornår vil I virkelig acceptere Min Lære? Hvorfor siger I, at I er af Mig, når I viser had til andre? I vil aldrig blive værdige til Mit Kongedømme, før I kaster bort jeres kappe af selvretfærdighed og jeres rustning af stolthed.
Jeres Jesus
 
EMNER