Litani n. 1: Beskyttelse mod den falske profet
Kæreste Jesus, frels os fra den falske profets bedrag. Jesus, forbarm Dig over os. Jesus, frels os fra forfølgelsen.
Jesus, beskyt os fra Antikrist.
Herre forbarm Dig. Kristus, forbarm Dig.
Kæreste Jesus, dæk os med Dit Kostbare Blod.
Kæreste Jesus, åbn vore øjne for den falske profets løgne.
Kæreste Jesus, foren Din Kirke. Jesus, beskyt vore Sakramenter.
Jesus, lad ikke den falske profet splitte Din Kirke.
Kæreste Jesus, hjælp os at afvise de løgne, der bliver givet os som sandhed.
Jesus, giv os styrke.
Jesus, giv os håb.
Jesus, oversvøm vore sjæle med Helligånden.
Jesus, beskyt os fra dyret.
Jesus, giv os Skelneevnens gave, så at vi kan følge Din Sande Kirkes sti til hver en tid og i al evighed.
Amen
 
Litani n. 2: Immunitetens nådegave (imod Helvedet)
O himmelske Far, den allerhøjeste! Jeg elsker Dig, Jeg ærer Dig, Herre, forbarm Dig! Herre, tilgiv os vores overtrædelser.
Jeg tilbeder Dig, Jeg lovpriser Dig, Jeg takker Dig for alle dine særlige nådegaver.
Jeg beder Dig om Immunitetens nådegave (imod Helvedet) for mine elskede (navne). Jeg lover trofasthed overfor Dig til alle tider.
Du, himmelske Far, Alle tings skaber, Universets skaber, Menneskehedens skaber, Du er alle tings ophav, Du er kærlighedens ophav, Du er selveste kærligheden.
Jeg elsker Dig, Jeg ærer Dig og lægger mig for dine fødder.
Jeg beder Dig om barmhjertighed for alle de sjæle, som ikke kender Dig, som ikke ærer Dig, og som afviser din barmhjertigheds hånd.
Jeg overgiver mig selv i krop, sjæl og sind, således at Du kan bringe dem alle i dine arme, i sikkerhed for ondskaben.
Jeg beder Dig om at åbne Paradisets Porte så alle dine børn kan forenes i den arvelod Du skabte for os alle.
Amen.
 
Korstogsbøn (58)  Bøn om Omvendelse
Oh kære Jesus, jeg beder Dig om at omfavne
alle Guds børn og dække dem med
dit Dyrebare Blod.
Lad hver eneste dråbe af Dit Blod dække hver sjæl og beskytte dem imod den onde.
Åbn alles hjerter, især de forhærdede sjæle og dem, der kender Dig men som er plettet af hovmodets synd, så de bøjer sig ned og beder om, at Lyset fra Din Kærlighed vil fylde deres sjæle.
Åbn deres hjerter for Sandheden, så Din Barmhjertigheds Morgengry  vil strømme
ned over dem og dække dem med Din Barmhjertigheds stråler. Omvend alle sjæle gennem nådegaver, jeg beder Dig om nu, kære Jesus (din personlige intention).
Jeg beder Dig om Din Barmhjertighed og ofrer Dig denne dags faste hver uge i denne måned for at sone alle synder.
Amen
 
 
Frelsens Moder: Ikke en eneste dør blev åbnet så min Søn kunne komme til verden med værdighed
832. Onsdag 3. juli 2013 kl. 12:57
Mit kære barn, når du er kastet ud i ødemarken og isoleret på grund af denne Mission, er det vigtigt at forstå årsagen til dette. For når du gør det, vil det være lettere for dig at acceptere sådan grusomhed.
Da jeg skulle til at føde, var der ikke en eneste dør der blev åbnet så min Søn kunne komme til verden med værdighed. Sådan som hver dør blev smækket i Ansigtet på Gud, der sendte Sin eneste Søn for at forløse mennesket fra synd, vil det være helt det samme nu, når Gud bereder vejen for Sin Søns Andet Komme. Ligesom Gud forbereder verden til denne store dag, vil dørene igen blive smækket i, i trods mod Guds Ord. Du vil, som den der bringer budskabet, fortsat møde voldsom modstand. Mange vil ikke kun holde deres døre lukkede – dette vil blot være en fornærmelse – de vil råbe grovheder ad dig og såre dig, mit barn, fordi de ikke ønsker at høre Guds Ord.
Det ondes ånd hersker på dette kritiske tidspunkt i menneskehedens historie og vil knuse selv den mest hellige blandt Guds børn. Kun den modigste vil modstå det ondes ånd, som vil befænge millioner, sådan at de vil afvise min Søns Barmhjertighed. Det er ikke Budskaberne alene der vil blive forhadte, men det er frygten for at flere sjæle vil blive frelst gennem min Søns Barmhjertighed, der fremmer den ondes greb. Den onde arbejder og væver sin vej ind i mange sjæles hjerter, og i særdeleshed dem der er tæt på min Søn. Det er de hengivne tilhængere i min Søns Kirke, der er den ondes primære mål, og han vil vende de fleste af dem imod Hans Ord i denne tid.
Det Sande Ord fra min Søn, Jesus Kristus, er blevet svækket gennem århundrederne og indholdet i den Hellige Bibel afvises nu af mange, der siger de kender min Søn. Husk at kampen om sjælene kæmpes af englene og helgenerne i min Faders Kongerige, mod bedrageren. Du, mit barn, er fanget i midten og bliver som sådan et let mål.
Det er på grund af den enorme størrelse af denne Mission og fordi du er en profet – og ikke en visionær – at du vil komme til at arbejde isoleret og blive hadet blandt mennesker. Lad ikke denne forfølgelse slå dig ned eller få dig til at føle at du ikke vil være stærk nok, for det kan ikke være. Du er blevet sendt og du er beskyttet og vil stå op og fortsætte med at forkynde Guds Ord indtil den sidste dag. Dette er forudsagt og når verdens sjæle er frelst og når det Nye Kongerige – det Nye Paradis – begynder, vil al denne lidelse ingen betydning have.
Glæd dig og hav ingen frygt. Jeg, din elskede Moder, vil vejlede og beskytte dig, selv i dine mørkeste timer, sådan at Guds Lys vil fylde dit sind, legeme og sjæl, hver dag. Jeg elsker dig, mit barn, og du skal vide at du er blevet velsignet med Udholdenhedens Gave. Alt er nu i Guds Hænder. Du skal stole på Ham, til alle tider.
Din elskede Moder
Guds Moder og Frelsens Moder.
 
EMNER