Litani n. 1: Beskyttelse mod den falske profet
Kæreste Jesus, frels os fra den falske profets bedrag. Jesus, forbarm Dig over os. Jesus, frels os fra forfølgelsen.
Jesus, beskyt os fra Antikrist.
Herre forbarm Dig. Kristus, forbarm Dig.
Kæreste Jesus, dæk os med Dit Kostbare Blod.
Kæreste Jesus, åbn vore øjne for den falske profets løgne.
Kæreste Jesus, foren Din Kirke. Jesus, beskyt vore Sakramenter.
Jesus, lad ikke den falske profet splitte Din Kirke.
Kæreste Jesus, hjælp os at afvise de løgne, der bliver givet os som sandhed.
Jesus, giv os styrke.
Jesus, giv os håb.
Jesus, oversvøm vore sjæle med Helligånden.
Jesus, beskyt os fra dyret.
Jesus, giv os Skelneevnens gave, så at vi kan følge Din Sande Kirkes sti til hver en tid og i al evighed.
Amen
 
Litani n. 2: Immunitetens nådegave (imod Helvedet)
O himmelske Far, den allerhøjeste! Jeg elsker Dig, Jeg ærer Dig, Herre, forbarm Dig! Herre, tilgiv os vores overtrædelser.
Jeg tilbeder Dig, Jeg lovpriser Dig, Jeg takker Dig for alle dine særlige nådegaver.
Jeg beder Dig om Immunitetens nådegave (imod Helvedet) for mine elskede (navne). Jeg lover trofasthed overfor Dig til alle tider.
Du, himmelske Far, Alle tings skaber, Universets skaber, Menneskehedens skaber, Du er alle tings ophav, Du er kærlighedens ophav, Du er selveste kærligheden.
Jeg elsker Dig, Jeg ærer Dig og lægger mig for dine fødder.
Jeg beder Dig om barmhjertighed for alle de sjæle, som ikke kender Dig, som ikke ærer Dig, og som afviser din barmhjertigheds hånd.
Jeg overgiver mig selv i krop, sjæl og sind, således at Du kan bringe dem alle i dine arme, i sikkerhed for ondskaben.
Jeg beder Dig om at åbne Paradisets Porte så alle dine børn kan forenes i den arvelod Du skabte for os alle.
Amen.
 
Korstogsbøn (58)  Bøn om Omvendelse
Oh kære Jesus, jeg beder Dig om at omfavne
alle Guds børn og dække dem med
dit Dyrebare Blod.
Lad hver eneste dråbe af Dit Blod dække hver sjæl og beskytte dem imod den onde.
Åbn alles hjerter, især de forhærdede sjæle og dem, der kender Dig men som er plettet af hovmodets synd, så de bøjer sig ned og beder om, at Lyset fra Din Kærlighed vil fylde deres sjæle.
Åbn deres hjerter for Sandheden, så Din Barmhjertigheds Morgengry  vil strømme
ned over dem og dække dem med Din Barmhjertigheds stråler. Omvend alle sjæle gennem nådegaver, jeg beder Dig om nu, kære Jesus (din personlige intention).
Jeg beder Dig om Din Barmhjertighed og ofrer Dig denne dags faste hver uge i denne måned for at sone alle synder.
Amen
 
 
1078. Der vil opstå en frygtindgydende hær, som ingen andre lige er før blevet set
20. marts 2014
Min kære elskede datter, verden er på kant til mange krige og disse vil have mange virkninger på hastigheden hvormed Kirken vil bryde ud.
Under de eventuelle sidste fredsforhandlinger, som vil finde sted efter megen blodbad og ødelæggelser, vil mange mennesker føle sig hjælpeløse, alene, bange og uden egentligt lederskab.
Pga. de svage bånd i den politiske verden vil verden være mest sårbar og som følge af dette vil en frygtindgydende hær rejse sig, som noget lige aldrig er blevet set før. Mens verden vil fragmentere, det samme vil ske med mange kirker. Så, nå alt synes at være håbløs, vil en forenet gruppe af politiske ledere og ledere af de Kristne Kirker blive skabt under en-verdens organisationen, hvorfra en ny modbydelighed vil springe ud: en ny en-verdens religion.
Alle disse hændelser vil finde sted i faser. Jeres pligt, Mine elskede disciple, er overfor Mig, mens Jeg leder jer, for der er kun en vej til fred og sikkerhed og det er gennem Mig, Jesus Kristus.
Jeg vil lede jer gennem tornene, smerten og rædslen af ødelæggelsens vederstyggelighed. I vil være i sikkerhed når I klynger til Mig. Vær stærk, Min elskede datter, under disse svære prøvelser, for det vil være gennem din styrke og mod, at Jeg vil være i stand til at vise Sandhedens Vej, når verden vil være vendt på vrangen pga. ondskaben, der stammer fra kærlighed til magt og korruption, som vil føre til  disse krige og så den Store Krig.
Gå hurtigt frem og sikr at I indvier jeres liv til bøn og for beskyttelse af Min Kirke på Jorden. Mine Gaver vil beskytte enhver af jer og Jeg vil altid svare til dem der søger Mig i den tid af stort oprør der vil komme. Når disse hændelser udfolder sig, vil Min Hær på Jorden svulme.
Dem der er imod denne Mission vil følge Mig fordi på det tidspunkt vil de ikke længere være i stand til at benægte Sandheden, når de finder ud af, at også de lider under den forfølgelse der vil ramme de Kristne overalt, når de skal udholde Dragens herredømme.
Deres eneste håb vil, på det tidspunkt, være at følge Mig, deres Jesus, for kun gennem Mig vil de være i stand til at komme i Min Faders Rige.
Jeres Jesus.
 
 
EMNER