Litani n. 1: Beskyttelse mod den falske profet
Kæreste Jesus, frels os fra den falske profets bedrag. Jesus, forbarm Dig over os. Jesus, frels os fra forfølgelsen.
Jesus, beskyt os fra Antikrist.
Herre forbarm Dig. Kristus, forbarm Dig.
Kæreste Jesus, dæk os med Dit Kostbare Blod.
Kæreste Jesus, åbn vore øjne for den falske profets løgne.
Kæreste Jesus, foren Din Kirke. Jesus, beskyt vore Sakramenter.
Jesus, lad ikke den falske profet splitte Din Kirke.
Kæreste Jesus, hjælp os at afvise de løgne, der bliver givet os som sandhed.
Jesus, giv os styrke.
Jesus, giv os håb.
Jesus, oversvøm vore sjæle med Helligånden.
Jesus, beskyt os fra dyret.
Jesus, giv os Skelneevnens gave, så at vi kan følge Din Sande Kirkes sti til hver en tid og i al evighed.
Amen
 
Litani n. 2: Immunitetens nådegave (imod Helvedet)
O himmelske Far, den allerhøjeste! Jeg elsker Dig, Jeg ærer Dig, Herre, forbarm Dig! Herre, tilgiv os vores overtrædelser.
Jeg tilbeder Dig, Jeg lovpriser Dig, Jeg takker Dig for alle dine særlige nådegaver.
Jeg beder Dig om Immunitetens nådegave (imod Helvedet) for mine elskede (navne). Jeg lover trofasthed overfor Dig til alle tider.
Du, himmelske Far, Alle tings skaber, Universets skaber, Menneskehedens skaber, Du er alle tings ophav, Du er kærlighedens ophav, Du er selveste kærligheden.
Jeg elsker Dig, Jeg ærer Dig og lægger mig for dine fødder.
Jeg beder Dig om barmhjertighed for alle de sjæle, som ikke kender Dig, som ikke ærer Dig, og som afviser din barmhjertigheds hånd.
Jeg overgiver mig selv i krop, sjæl og sind, således at Du kan bringe dem alle i dine arme, i sikkerhed for ondskaben.
Jeg beder Dig om at åbne Paradisets Porte så alle dine børn kan forenes i den arvelod Du skabte for os alle.
Amen.
 
Korstogsbøn (58)  Bøn for Omvendelse
Oh kære Jesus, jeg beder Dig om at omfavne
alle Guds børn og dække dem med
dit Dyrebare Blod.
Lad hver eneste dråbe af Dit Blod dække hver sjæl og beskytte dem imod den onde.
Åbn alles hjerter, især de forhærdede sjæle og dem, der kender Dig men som er plettet af hovmodets synd, så de bøjer sig ned og beder om, at Lyset fra Din Kærlighed vil fylde deres sjæle.
Åbn deres hjerter for Sandheden, så Din Barmhjertigheds Morgengry  vil strømme
ned over dem og dække dem med Din Barmhjertigheds stråler. Omvend alle sjæle gennem nådegaver, jeg beder Dig om nu, kære Jesus (din personlige intention).
Jeg beder Dig om Din Barmhjertighed og ofrer Dig denne dags faste hver uge i denne måned for at sone alle synder.
Amen
 
 
Verden vil snart blive præsenteret for den mest bedrageriske løgn, som vil være umulig at fatte for menneskeheden på dette stadie
494. Den 20. juli 2012 kl. 17.46
Min kære elskede datter, de tre et halvt år, der er tilbage af trængselsperioden, begynder i december 2012.
Det vil blive i denne periode, at antikrist viser sig som en militærhelt.
Hans sjæl er blevet overgivet til Satan, som har besat hver en tomme af ham.
På grund af de kræfter, han er i besiddelse af, vil han med tiden ikke kun blive regnet for en fredens mand, men folk vil tro, han er Mig, Jesus Kristus, Menneskehedens Frelser.
Med tiden vil de også tro, at han er sendt for at forkynde det Andet Komme.
Derfor vil så mange stakkels sjæle villigt acceptere hans mærke, Dyrets Mærke, for han vil på alle måder være et bæst på grund af den måde, Satan manifesterer sig på i hans krop.
Han vil udøve mirakler på himlen.
Han vil heale folk.
Han vil blive leder af den Nye Verdens Religion, og han og den falske profet, som vil være leder af den skal, der er tilbage af den Katolske Kirke på jorden, vil arbejde tæt sammen om at bedrage alle Guds børn.
Verden vil snart blive præsenteret for den mest bedrageriske løgn, som vil være umulig at fatte for menneskeheden på dette stadie.
De, der har fået Sandhedens Bog, der skal advare menneskeheden gennem Mine Hellige Budskaber, kender til det.
Så sofistikeret vil deres plan være, at mange vil blive narret af den elskelige humane måde, de vil præsentere deres onde plan på.
Antikrist og den Falske Profet har indbyrdes allerede afsluttet planlægningen af deres onde regeringsperiode, og det første, de vil gøre, er at optrappe krigen i Mellemøsten.
Antikrist vil blive bagmanden, der trækker i trådene i det skjulte. Så vil han træde frem og vil blive betragtet som ophavsmanden til en fredsplan.
Det vil blive på det tidspunkt, at verden vil føle sig tiltrukket af ham.
I mellemtiden vil den Falske Profet tage magten i den Katolske Kirke.
Meget snart vil den blive suget ind i den Nye Verdens Religion, en facade for satanisk tilbedelse. At dyrke sig selv vil være fundamentet for denne pestilens og så introduktion af love, der vil omhandle to ting.
Afskaffelse af sakramenterne og afskaffelse af synd.
Sakramenterne vil udelukkende kunne modtages af de præster og andre kristne gejstlige, som forbliver loyale over for Mig. De vil tilbyde disse Sakramenter i specielle kirker, hvor man kan søge tilflugt.
Afskaffelsen af synd vil blive introduceret ved at introducere love, som vil blive betragtet som en godkendelse af tolerance.
De vil indeholde love for abort, dødshjælp og ægteskab mellem to af samme køn. Kirker vil blive tvunget til at tillade ægteskab mellem to af samme køn, og præster vil blive tvunget til at velsigne dem i Mine Øjne.
I løbet af denne tid vil de fortsætte med at fejre den Hellige Messe i deres version. Ofringen af den Hellige Eukaristi, hvor de vanhelliger Hostien, vil blive holdt i Katolske Kirker.
Min Tilstedeværelse vil ikke blot mangle i sådanne messer, men den vil mangle i alle de kirker, der vanærer Mig.
Alle disse sager vil være skræmmende for Mine tilhængere. I vil ikke længere kunne drage nytte af Sakramenterne, undtagen fra de præster, der er i Min Resterende Kirke på jorden.
Det er derfor, Jeg skænker jer Gaver nu, som f. eks. Fuldstændig Aflad for absolution af jeres synder. Det er ikke ment som en erstatning for Katolikkers Skriftemål.
Det vil være en måde at forblive i nådens tilstand på.
Selvom milliarder vil omvende sig under Advarslen, vil disse profetier stadig finde sted. Men meget af det kan lempes gennem bøn om at reducere lidelserne og forfølgelsen.
I, Mine tilhængere, er hele tiden beskyttet af den Levende Guds Segl.
I skal sprede Seglet og give det til så mange mennesker som muligt.
I skal forstå, at Jeg fortæller jer dette for at forberede jer på det, så I kan forhindre så mange sjæle som muligt i at tage imod Dyrets Mærke.
Satan vil bruge magten, som han får over de sjæle, som tager imod Mærket, og det vil være meget vanskeligt at frelse dem fra hans klør.
Mine tilhængere, I vil blive vejledt på hvert skridt ad vejen gennem denne mission. I må ikke lade frygten komme ind i jeres hjerter, for Jeg vil fylde jer med mod, styrke, udholdenhed og tillid, så I kan holde hovedet højt, medens I marcherer i Min Hær.
Husk på, at Satan ikke kan vinde dette slag, det er umuligt.
Kun dem med den Levende Guds Segl, og dem, der forbliver loyale og trofaste over for Gud, kan vinde.
Jeres Jesus
 
EMNER