Litani n. 1: Beskyttelse mod den falske profet
Kæreste Jesus, frels os fra den falske profets bedrag. Jesus, forbarm Dig over os. Jesus, frels os fra forfølgelsen.
Jesus, beskyt os fra Antikrist.
Herre forbarm Dig. Kristus, forbarm Dig.
Kæreste Jesus, dæk os med Dit Kostbare Blod.
Kæreste Jesus, åbn vore øjne for den falske profets løgne.
Kæreste Jesus, foren Din Kirke. Jesus, beskyt vore Sakramenter.
Jesus, lad ikke den falske profet splitte Din Kirke.
Kæreste Jesus, hjælp os at afvise de løgne, der bliver givet os som sandhed.
Jesus, giv os styrke.
Jesus, giv os håb.
Jesus, oversvøm vore sjæle med Helligånden.
Jesus, beskyt os fra dyret.
Jesus, giv os Skelneevnens gave, så at vi kan følge Din Sande Kirkes sti til hver en tid og i al evighed.
Amen
 
Litani n. 2: Immunitetens nådegave (imod Helvedet)
O himmelske Far, den allerhøjeste! Jeg elsker Dig, Jeg ærer Dig, Herre, forbarm Dig! Herre, tilgiv os vores overtrædelser.
Jeg tilbeder Dig, Jeg lovpriser Dig, Jeg takker Dig for alle dine særlige nådegaver.
Jeg beder Dig om Immunitetens nådegave (imod Helvedet) for mine elskede (navne). Jeg lover trofasthed overfor Dig til alle tider.
Du, himmelske Far, Alle tings skaber, Universets skaber, Menneskehedens skaber, Du er alle tings ophav, Du er kærlighedens ophav, Du er selveste kærligheden.
Jeg elsker Dig, Jeg ærer Dig og lægger mig for dine fødder.
Jeg beder Dig om barmhjertighed for alle de sjæle, som ikke kender Dig, som ikke ærer Dig, og som afviser din barmhjertigheds hånd.
Jeg overgiver mig selv i krop, sjæl og sind, således at Du kan bringe dem alle i dine arme, i sikkerhed for ondskaben.
Jeg beder Dig om at åbne Paradisets Porte så alle dine børn kan forenes i den arvelod Du skabte for os alle.
Amen.
 
Korstogsbøn (58)  Bøn om Omvendelse
Oh kære Jesus, jeg beder Dig om at omfavne
alle Guds børn og dække dem med
dit Dyrebare Blod.
Lad hver eneste dråbe af Dit Blod dække hver sjæl og beskytte dem imod den onde.
Åbn alles hjerter, især de forhærdede sjæle og dem, der kender Dig men som er plettet af hovmodets synd, så de bøjer sig ned og beder om, at Lyset fra Din Kærlighed vil fylde deres sjæle.
Åbn deres hjerter for Sandheden, så Din Barmhjertigheds Morgengry  vil strømme
ned over dem og dække dem med Din Barmhjertigheds stråler. Omvend alle sjæle gennem nådegaver, jeg beder Dig om nu, kære Jesus (din personlige intention).
Jeg beder Dig om Din Barmhjertighed og ofrer Dig denne dags faste hver uge i denne måned for at sone alle synder.
Amen
 
 
1176. Frelsens Moder: Jesus Kristus bliver ikke elsket af menneskeheden, som Han blev engang
22. juli 2014
Mine kære børn, min Søn, Jesus Kristus, bliver ikke elsket af menneskeheden, som han blev engang. Ligegyldigheden over hans eksistens har udviklet sig til et ubehag, over alt det Han er, alt det Han repræsenterer, og alt det Han lovede. Dette har bragt mig megen smerte og bedrøvelse.
Mens frafaldet vokser og spreder sig, vil Han, Jesus Kristus, blive anklaget af alle nationer, indtil de, der elsker Ham og følger Hans lære, ikke længere vil være i stand til at erklære deres troskab til Ham uden at blive udsat for latterliggørelse, mobning og sladder. De, som er loyale mod ham, vil blive ude af stand til at erklære sandheden, med mindre de bruger tid til bøn og bønfalder Ham om at hjælpe dem med at overkomme den modstand, de vil møde hver dag.
For at forblive loyale mod Jesus Kristus skal I elske Ham uden betingelse. At virkelig elske Ham er en stor velsignelse og også en gave fra Gud. Jeg beder dem, hvis kærlighed til min Søn er blevet svag, om at modtage denne bøn
Korstogsbøn (160) Hjælp mig at elske Dig mere
O, min Jesus,verdens Frelser, hjælp mig at elske Dig mere. Hjælp mig at vokse i min kærlighed til dig. Fyld mit hjerte med Din Kærlighed og Medfølelse, så at jeg kan opnå nådegaven at elske Dig, sådan som Du elsker mig.
Fyld min utaknemlige sjæl med en dyb og vedvarende kærlighed til Dig og alt det, Du repræsenterer. Styrk mig med Dine nådegaver, så jeg kan elske min næstes, således som Du elsker alle Guds børn, og lad mig vise medflidenhed med dem, som behøver Din Kærlighed, og som er uden tro. Foren Dig med mig, så at jeg kan leve det kristne liv, du lærte os med dit eksempel den gang du levede på Jorden. 
Amen
Elsk min Søn, børn, og Han vil sprede Sin kærlighed, sådan at alle Guds børn vil blive draget ind i Hans barmhjertighed.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
EMNER