Litani n. 1: Beskyttelse mod den falske profet
Kæreste Jesus, frels os fra den falske profets bedrag. Jesus, forbarm Dig over os. Jesus, frels os fra forfølgelsen.
Jesus, beskyt os fra Antikrist.
Herre forbarm Dig. Kristus, forbarm Dig.
Kæreste Jesus, dæk os med Dit Kostbare Blod.
Kæreste Jesus, åbn vore øjne for den falske profets løgne.
Kæreste Jesus, foren Din Kirke. Jesus, beskyt vore Sakramenter.
Jesus, lad ikke den falske profet splitte Din Kirke.
Kæreste Jesus, hjælp os at afvise de løgne, der bliver givet os som sandhed.
Jesus, giv os styrke.
Jesus, giv os håb.
Jesus, oversvøm vore sjæle med Helligånden.
Jesus, beskyt os fra dyret.
Jesus, giv os Skelneevnens gave, så at vi kan følge Din Sande Kirkes sti til hver en tid og i al evighed.
Amen
 
Litani n. 2: Immunitetens nådegave (imod Helvedet)
O himmelske Far, den allerhøjeste! Jeg elsker Dig, Jeg ærer Dig, Herre, forbarm Dig! Herre, tilgiv os vores overtrædelser.
Jeg tilbeder Dig, Jeg lovpriser Dig, Jeg takker Dig for alle dine særlige nådegaver.
Jeg beder Dig om Immunitetens nådegave (imod Helvedet) for mine elskede (navne). Jeg lover trofasthed overfor Dig til alle tider.
Du, himmelske Far, Alle tings skaber, Universets skaber, Menneskehedens skaber, Du er alle tings ophav, Du er kærlighedens ophav, Du er selveste kærligheden.
Jeg elsker Dig, Jeg ærer Dig og lægger mig for dine fødder.
Jeg beder Dig om barmhjertighed for alle de sjæle, som ikke kender Dig, som ikke ærer Dig, og som afviser din barmhjertigheds hånd.
Jeg overgiver mig selv i krop, sjæl og sind, således at Du kan bringe dem alle i dine arme, i sikkerhed for ondskaben.
Jeg beder Dig om at åbne Paradisets Porte så alle dine børn kan forenes i den arvelod Du skabte for os alle.
Amen.
 
Korstogsbøn (58)  Bøn for Omvendelse
Oh kære Jesus, jeg beder Dig om at omfavne
alle Guds børn og dække dem med
dit Dyrebare Blod.
Lad hver eneste dråbe af Dit Blod dække hver sjæl og beskytte dem imod den onde.
Åbn alles hjerter, især de forhærdede sjæle og dem, der kender Dig men som er plettet af hovmodets synd, så de bøjer sig ned og beder om, at Lyset fra Din Kærlighed vil fylde deres sjæle.
Åbn deres hjerter for Sandheden, så Din Barmhjertigheds Morgengry  vil strømme
ned over dem og dække dem med Din Barmhjertigheds stråler. Omvend alle sjæle gennem nådegaver, jeg beder Dig om nu, kære Jesus (din personlige intention).
Jeg beder Dig om Din Barmhjertighed og ofrer Dig denne dags faste hver uge i denne måned for at sone alle synder.
Amen
 
 
1282. Frelsens Moder: Gud skabte en naturlig orden for menneskeheden
Fredag, 5. december 2014 kl. 21:50
Mine kære børn, Gud skabte universet i al sin perfektion. Da dette kommer fra Gud, har alt en præcis og naturlig orden, efter Guds Hellige Vilje.
Menneskers love og naturlovene blev skabt af Ham, som er over alle ting. Det er derfor at alle ting, som var ment de skulle være, skal forblive som de er. Gud skabte en naturlig orden for menneskeheden, et sted at bo, mad at spise og den frie viljes gave. Alt, hvad der er naturligt kommer fra Gud. Gud skabte denne orden, så at mennesket kunne overleve. Når den naturlige orden i universet - den mad, I spiser, det vand I drikker og den naturlige reproduktion af den menneskelige slægt - forstyrres af mennesket, vil al hævn tilhøre Gud.
Så mange har forsøgt at ændre den orden af verden, som er skabt af Gud for den menneskelige slægt. De vil lide for dette, fordi Gud vil opgive dem, der ombyttede Sandheden af Hans Skabelse med falske erstatninger. Hvis mennesket fortsætter med at tjene sine egne selvinteresser, så vil Gud tillade ham at nedbryde sig selv, ved at tillade ham at ombytte alt, der er naturligt, med alt, der er unaturligt.
Det er på grund af Satans indflydelse, at mennesket har ændret Guds Love, og dette vil bringe ødelæggelse. Alt det, som kommer fra Gud, anses for ikke at være god nok, og mennesket vil forsøge at ændre naturens regler, for at de skal passe ind i sine syndige lyster. Han vil gå så langt, som at forsøge at benægte universets skabelse, ved brug af urigtige påstande om dets oprindelse. Alt begyndte med Gud og alt vil ende med Gud. Alle gode ting vil komme til en ende for det menneske, som rejser sig i trods mod Gud. Når mennesket piller ved Skabelsens Love, vil der vidnes en stor straf på jorden. Selv om Gud er tålmodig, vil han aldrig tillade, at mennesket dikterer, hvordan Han skal styre sit Rige.
Når mennesket degraderer sig selv til dette lave niveau og ikke længere respekterer liv, det menneskelige legeme, sine kolleger, brødre og søstre eller Guds Love, vil kraftige storme træde frem i stort tal, og vare i ugevis. Disse stormes brøl vil kunne mærkes i mange nationer. Når I vidner disse ting må I vide, at Guds vrede vil stige ned, og at mennesket bliver straffet for de store Blasfemier, han har begået mod sin Skaber.
Jeres Moder
Frelsens Moder
 
EMNER