Den frie vilje

___________________________________________________
 Hele menneskeheden vil have deres frie vilje, indtil deres vilje bliver forenet med Faderens Guddommelige Vilje 
407. den 25. april 2012
Min kære elskede datter, der er mange sjæle, som ikke anerkender Mig, blot fordi de ikke ønsker det.
De ved, hvem Jeg Er.
De ved, at jeg er skabt af ingenting af Gud Fader, og alligevel vælger de at ignorere Gud.
De bruger Mit navn på den mest skødesløse måde mange, mange gange, og Mit navn indgår i de forbandelser, der bliver udspyet af dem, der er besat af dæmoner.
Det er kun, når folk bliver ramt af en tragedie, at de stopper op og tænker over døden og det fremtidige liv, som de tror venter dem forude.
Det er derfor, Jeg undertiden straffer de sjæle af Barmhjertighed, så de kan komme til fornuft, og så Jeg kan frelse dem.
Gennem lidelse vil de se på alle disse materielle goder, som sanserne søger, og de vil blive uden betydning og fremstå, som det, de er- flygtige modeluner, som hurtigt vil forsvinde inden for meget kort tid.
Mange sjæle bliver født til verden sendt fra Himlen. De vælger lidelsen, det gælder også de aborterede børn, som et middel til at søge frelse for synderne.
Det er svært at forstå det Guddommelige Kongerige for den menneskelige hjerne, for intet menneske er blevet velsignet med den Gave.
Da de faldne engle gjorde oprør imod Min Fader, tog Min Fader aldrig retten til at have den frie vilje fra Sine børn, for Han vil aldrig fjerne en Gave, som han en gang har skænket Menneskeheden.
Hele menneskeheden vil have den frie vilje, indtil den bliver forenet med Faderens Guddommelige Vilje.
Satan udnytter ofte den frie vilje. Det, han ikke kan bekæmpe, er, når udvalgte sjæle giver afkald på deres egen frie vilje og ofrer den til Gud for at frelse syndere.
Ved at tilbyde det offer at tage imod lidelse, bliver Satans indflydelse svækket.
Så kan syndere blive frelst, selvom de ikke angrer. Det er lidelsens mirakel.
Jeres elskede Jesus
 
Gudfader: Det er derfor, at kun et mirakel kan frelse den menneskelige slægt
686. den 26 januar 2013 kl.19:22
Min kæreste datter, Min Dyrebare Søn, der led en sådan grusom død på vegne af Mine børn, forbereder Sig for Sin Store Barmhjertighed.
Jeg har givet Ham, indtil nu, den tid der kræves for at bringe så mange sjæle som muligt under hans Guddommelige Barmhjertighed, uden at give afkald på en eneste omstrejfende sjæl. Tiden er meget tæt for Min Gave til menneskeheden.
Tiden, hvor min Søn, Messias, kom for at leve på jorden, blev spildt af menneskeheden. De afviste Ham. Anden gang, da Jeg giver Ham tilladelse til at komme igen, vil ikke være anderledes. Han vil blive afvist.
Derfor er det kun et mirakel, der kan frelse den menneskelige slægt. Men dette mirakel kan kun være når jeg, Gud Skaberen af alt der er, kan sikre at menneskets frie vilje forbliver uberørt. Denne frie viljes gave kan aldrig blive pillet ved. Når en person ofrer den som en gave til Mig, er det den mest værdifulde og perfekte af alle gaver.
Ved at fremlægge bevis for deres synder, kan Min Søn opmuntre sjæle til at reagere på Hans kald. Så, når anger vises, vil hans Barmhjertighed omfatte milliarder af sjæle, som aldrig kunne blive været frelst ellers.
Jeg beder jer, kære børn, at forberede jer godt.
Jeres kærlige Fader
Gud den Højeste.
 
Når I mangler ydmyghed, vil stolthed oversvømme jeres sjæle, og I vil synde imod Mig
954. den 31. oktober 2013 kl. 23:30
Min højtelskede datter, så mange vil ikke lytte til Min Stemme fordi de ikke ved, Hvem Jeg Er. Mange hævder at kende Mig, men det er kun ved deres mangelfulde menneskelig fortolkning, at de er overbevist om, at de forstår Hvem Jeg Er og hvad Jeg gjorde for at frelse dem fra afgrunden, som alle Guds børn står på kant af, hvis de ikke beder Mig at tilgive dem.
Den frie vilje er en gave fra Min Fader. Den frie vilje kan dog forstyrre menneskets søgen efter Guds kærlighed. Alligevel gav Min Fader denne gave til Sine børn. Så generøs er Han. Så meget elsker Han Sine børn. Denne er den gave, som gav dem frihed til at vandre på Jorden, nyde dens frugter, og omfavne dens skønhed. Men mennesket, fristet af Satan, har misbrugt Min Faders tillid. Han blev derefter gjort til slave af Satan og glemte pagten med Ham, og derfor vil synden fortsætte at adskille alle Guds børn fra Ham.
Gaven af Min død på Korset betød, at Jeg brød dette unaturlige bånd mellem mennesket og Satan. Således satte Jeg mennesket i gang med at søge frelse gennem syndstilgivelse, ved min død på Korset. Det betyder, at mennesket har evnen til at undslippe Satans greb, men kun dem der følger Mig fuldt ud i ydmyg tjeneste, kan virkelig opnå frelse. Medmindre I er i stand til at bekende til Mig, Jesus Kristus, jeres svagheder, jeres synder og jeres had for hinanden, åbent gennem forsoning, vil I ikke være rene. Uden renhed i sjælen, er I ikke i stand til at blive ydmyge i Mine Øjne. Når I mangler ydmyghed, vil stolthed oversvømme jeres sjæl og I vil synde imod Mig. Når I synder imod Mig, gør I det på forskellige måder.
I vil først fodre jeres lyster, grådighed og stolthed. Derefter vil I opføre jer som om I er dygtigere, smartere og bedre end andre. Derefter vil I dømme andre. Så vil I gå videre til næste fase. I vil håne dem, der er i ægte forening med Mig, ved at erklære, at de er ufuldkomne. Så vil I skabe bagvaskelse mod alle som forbliver tro mod Mig. Alligevel, vil I overbevise jer selv, at I er fyldt med Helligånden. Men det vil ikke være Helligånden, som inspirerer jer. I stedet, vil det være det ondes ånd, som har invaderet jeres sjæl, men I vil tro, at I vejledt af Himlen.
Når I siger I repræsenterer Mig og at I har forrang for andre om at være en del af Mit Rige, men lyver derefter om Mig, har I brug for bønner fra andre. På det tidspunkt, er I halvvejs ind i helvedes dyb og uden Mit Indgreb vil I være tabt.
Modtag Mit Budskab. Tryk det tæt på jeres hjerte og spørg: "Jesus, er det dig? Har jeg virkelig brug for Din hjælp? ", Og Jeg vil give jer svaret.
Jeres Jesus
 
På Dommens Dag vil I endelig forstår Guds Magt
995. den 20 december 2013 kl. 23:16
Min højtelskede datter, det er ved Min Befaling, at Satan og alle hans dæmoner vil formildes. Med al deres magt, er de intet for Mig, Menneskesønnen, Jesus Kristus. Selv med al Min Ydmyghed, Mit Offer, Min Tryglen for menneskeheden om at lade Min Kærlighed drage dem til Mig, skal Min Guddom aldrig undervurderes. Min Magt må aldrig blive misforstået, for Jeg er Almægtig og Mit Kongedømme vil regere for evigt, med eller uden mennesket, som har den frie vilje og dermed valget til at følge Mig eller ej.
Selv om menneskehedens svaghed, forårsaget af synd, gør hver person sårbar for Satans fristelse, må I aldrig tro, at han er i besiddelse af al magt, for det er han ikke tilfælde. Hver dæmon, herunder deres herre, dyret, vil falde for Mine fødder ved Min befaling. Ved I det ikke? For der er kun én der har Guddom til at knuse alt under Hans Fødder og det er Mig, Jesus Kristus.
For at opnå Guds gunst, skal hver enkelt af jer komme til Mig. Jeg elsker jer. Jeg drager jer til Mig. Jeg bønfalder jer. Jeg ydmyger Mig for jer. Jeg tillod Mig at blive slæbt på jorden, i mudderet for jer, før Jeg døde. Snart vil I stå foran Mig. På Dommens Dag vil I endelig forstå Guds Magt og så vil I vide, hvordan det er at stå ansigt til ansigt med Mit Guddommelige Lys. Så kraftfuld er Mit Lys, at kun den rene og ydmyge kan modstå det. Det vil tvinge mange af jer til jorden, når I vil beskytte jeres ansigt fra Mig. Meget få af jer er egnet til at stå foran Mig, og alligevel vil Jeg trække jer imod Mig, indtil I står der hvor I skulle være, i fuld overgivelse og i total lydighed mod Mig. Den dag vil jeres frie vilje komme til ende.
Jeres Jesus
 
Gud Fader: Den frie viljen, som blev givet til menneskeheden, betød at mange af Mine børn drog væk fra Mig 
1024. den 21. januar 2014
Min kæreste datter, ske Min Vilje, eftersom at tiden, for menneskets frie valg til at gøre det der er efter eget ønske, er ved at ebbe ud.
Jeg gav mennesket den frie vilje. Det var en Gave. Jeg testamenterede denne Gave til Mine børn, sammen med mange andre. Selv om de vælger at følge deres egen vilje, i stedet for det Jeg ønsker af dem, respekterer Jeg stadig deres frie vilje. Jeg elsker Min børn uden betingelser. Jeg kunne aldrig ikke elske dem, selv om de fornærmer Mig på mange måder. Den frie vilje, givet til menneskeheden, har betydet at mange af Mine børn har draget væk fra Mig, til fordel for de skinnende løfter de bliver fristet dagligt, når de ønsker skønhed, sundhed, berømthed og magt, alt det der fører dem væk fra Mig.
Jeg er deres Tilflugtssted, men de forstår det ikke. I Mig vil de finde begyndelsen og enden af alt, der kan bringe dem glæde, fred og kærlighed. Selv om den onde har brugt den frie vilje Jeg gav til mennesket, til at forføre det, vil Jeg tage alle syndere tilbage til Mit Rige, når de bliver klar over, at alt det de har søgt for at finde fred, har svigtet at tilfredsstille dem. Tiden er nær til at Mit Rige bliver fuldendt. Sjælene vil føle sig forpligtet, lover Jeg jer, at løbe til Mig, deres elskede Fader, når tiden kommer. Så vil de fjerne spindelvævet fra deres øjne, de hårde skalle fra deres hjerter og mørket i deres sjæle og søge Mig.
Mine børn, stol altid på Min Store Kærlighed til enhver af jer, for hvordan kunne det være anderledes? I er Mine, som et lem, en del af Mit Hjerte. At skubbe jer væk og bortvise jer ville være som at miste en del af Mig Selv. Så vær hurtige, når Jeg gør det sidste Kald og efter at alle foranstaltninger er blevet gjort for at vinde jeres hjerter. Jeg vil vente på jer. Jeg vil tage jer og føre jer ind i Mit Rige, væk fra alt ondt. På den Dag vil i glemme jeres vilje og blive flettet sammen med Mig; I vil ikke have brug for den længere og den vil ikke interessere jer mere, idet vi vil blive forenet som et. Jeres elskede Fader
Gud den Højeste
 
Gudfader: Den Velsignede Treenigheds Magt er hinsides menneskets indgriben
1146. den 11. juni 2014
Min kæreste datter, Mit ønske er at enhver af jer svarer til den Helligste Treenigheds Kald i denne tid. Den Velsignede Treenigheds Magt er hinsides menneskets indgriben og med Min Kærligheds Nåde når Jeg frem til menneskeheden, for at bekendtgøre Sandheden.
Vær ikke bange for jeres Fader, for Jeg Er jeres og I er Mine. Al Magt er i Mine Hænder og Jeg gør store undtagelser for at samle verden. Mange sjæle er ligeglade med Mig. De undgår Mig, nægter Min Eksistens og fornærmer Min Guddom ved at sætte falske guder, lavet af smeltet guld, foran Mig. Alt det der er lavet af ler vil blive erstattet med en fornyet eksistens. Intet på denne Jord er evigt. Alt bliver til støv. Alt det der er evigt er ikke af jeres verden. Jeg skabte mennesket i Mit Billede. Jeg blæste videre liv og I fik givet åndedræt og det er Mig som vil tage det væk. Alt begynder og slutter med Mig og intet menneske kan, eller vil diktere hvordan Jeg vil forene Mine børn. Denne opgave er Min, ikke jeres. Mine Planer om at frelse sjæle, de gode, de onde og de elendige, vil ikke blive ødelagt. Den vil blive beskadiget måske, men aldrig ruineret, for alt det Jeg siger vil blive til og alt det Jeg ønsker vil ske.
Jeg kender enhver af jer, idet I blev født ud af Min Kærlighed. Uanset hvad jeres omstændigheder var, udviklede de sig pga. det Guddommelige Forsyn og der er en grund for alt. Dem af jer der ikke kender Mig, I er også Mine, for Jeg skabte jer. I udviklede jer ikke fra arterne. At tro dette er at bedrage jer selv og det tjener kun som redskab, plantet i jeres hjerter af bedrageren, for at fornægte Mig, jeres Evige Fader, og fornægte den Evige Frelse. Og ved at fornægte Sandheden af Min Eksistens, vil I adskille jer fra en eksistens af evig herlighed.
Al Barmhjertighed er Min. Jeg overødsler Min Barmhjertighed til dem, hvis hjerte er rent, som har kærlighed i deres sjæl, fordi de har tillad Mig at komme ind i dem. Den største forhindring for at modtage Evigt Liv er menneskehedens stolthed. Stoltheden er den største barriere til at forene jer med Mig. I kan kende Mig, gennem Min Søn, forstå Mit Ord, men I praktiserer ikke det I er blevet undervist i. Kærligheden kommer fra Mig. Når der er stolthed i en sjæl, dør kærligheden i den og bliver erstattet af had. Stoltheden kommer fra Satan og den er afskyelig for Mig, ligesom den er ulykkelig. Lad Mig elske jer ved at acceptere Mit Ord og de Nådegaver Jeg gav til verden gennem Min Søns største Offer ved Hans død på Korset. Jeg gav jer liv. Jeg gav jer Mig selv, gennem Min Søns åbenbarelse. Jeg bøjede Mig selv i ydmyghed for jer, for at besejre stolthedens synd. Jeg underviste jer gennem profeterne. Jeg gav jer den frie viljes Gave, men I misbrugte den for at tilfredsstille jeres lyster og ønsker. Den frie viljes Gave har en dobbelt hensigt: at give jer frihed til at vælge, sådan at I ikke kommer til Mig pga. frygt, men pga. kærlighed og for at besejre djævelens magt. Det er jeres frie vilje, som Satan eftertragter mest af alt og han vil bruge alle slags bedrag for at få jer til at overgive den til sig. Når sjælene gør dette, gennem stolthedens synd, new age og okkulte handlinger, bliver de slaver af den onde. Han vil så åbenbare hver eneste af hans træk til de sjæle som har overgivet deres frie vilje til ham. I vil kende dem fra deres adfærd. Men tegnet på, at deres frie vilje er blevet givet til den onde, er når sjælene konstant søger at mobbe Min Søn offentligt, samt Hans Moder, den Pletfrie Jomfru Maria, Verdens Moder. Satan foragter dem begge. Hvis, i stedet, I bruger den frie vilje Jeg gav jer, for jeres sjæles vel og for at elske hinanden, er dette en mægtig redskab for at formindske Satans magt. Men det er de sjæle der giver Mig, gennem Min Søn Jesus Kristus, deres frie viljes gave, som giver den mægtigste gave af alle. Det vil være gennem disse sjæle, at Jeg vil besejre den onde og de midler med hvilke Jeg kan frelse de sjæle af dem som har adskilt sig fuldstændigt fra Mig.
Dette er Mit Løfte. Jeg vil frelse selve sjælene af de mest håbløse tilfælde, pga. af de ofre af dem som har givet Mig deres frie viljes gave, gennem Min Søn, Jesus Kristus.
Gud den Højeste
 
Verden er udsultet for Sandheden af Mit Ord
1152. den 17. juni 2014
Min kære elskede datter, Min Resterende Hær er samlet i stort tal og spredt overalt i verden. Mine Egne kender Mig og med Helligåndens Magt har Jeg gjort Mig Selv kendt, gennem Mine Ords Magt, indeholdt i disse Hellige Budskaber.
Mit Ord vil drage hurtigt til Mig dem som allerede er velsignet med Helligånden. For disse sjæle er der ikke tvivl. Helligånden vil, gennem Mine Ord, drage de mest tilbageholdende til Mig og selv om de vil være usikre om det er Mig, Jesus Kristus, som opfordrer dem til at svare på Mit Kald, vil de komme over til Mig med forsigtighed. Til sidst vil de omfavne Mig helt. Så er der dem som tror på Mig, men som ikke accepterer at Jeg kalder på dem. De vil også, med tiden, svare på Mit Kald. Men hvad er Mit Kald? Er det blot for at bevise Mig Selv? Nej, for dette er ikke nødvendigt. Mit Kald er for at samle og forberede jer, så at alle Kristne vil hjælpe Mig i Min søgen efter at frelse menneskeheden. Det er gennem Mine elskede disciple, at Jeg kan få meget til at ske. Min Mission er at frelse sjæle og Jeg vil gøre dette gennem menneskets frie vilje. Guds Vilje er at give liv og at bringe alle Guds børn under Hans Beskyttelse. Gennem Guds Guddommelige Vilje kan alle sjæle blive frelst, men vejen til den Evige Frelse går gennem den frie vilje som Gud har givet til menneskene. Det vil være genem jeres frie vilje, at hver eneste af jer vil vælge jeres fremtid. I vil ikke blive tvungen til at acceptere Guds Barmhjertighed, men I vil blive spurgt om at følge Mig. Jeg vil aldrig befale jer at gøre dette for det er jeres ret, den frie viljes ret, at bestemme for jer selv hvad I vil gøre.
Nogle mennesker vil være vise i deres valg, for de vil vide hvad det er Jeg tilbyder, Sandhedens vej, vejen til det Evige Liv. Nogle mennesker vil vælge uklogt og følge den forkerte vej. De vil gøre dette fordi de har ikke forstået Sandheden, Guds Ord. De vil have tilladt, at tiltrækning af materielle goder, lyster og fornøjelser har fjernet dem fra Mig. De tror ikke på livet efter døden og føler ikke anger for de synder de begår ved at opfylde deres egne selviske ønsker. Alligevel, hvis de bliver vist Sandheden og er opmuntret af andre til at lytte til Guds Ord og Mit Løfte for fremtiden, kan de ændre sig. De kan, gennem Omvendelses Gave, bo i Mit Kongedømme.
Mit Kald er derfor at opmuntre alle sjælene til at søge Sandheden. Gennem deres frie vilje og det må være ved eget valg, vil de tillade Mig, deres elskede Jesus, at frelse dem. Jeg kalder alle Kristne op nu, for at tage deres rustning på og marchere frem til at hjælpe Mig at samle alle de sjæle som er spredte ud og fortabte. Gennem jeres hjælp kan Jeg opmuntre alle sjælene af enhver tro, race og farve, til at komme til Mig. Når I kommer frem til dem vil Jeg dække jer med Helligåndens store Gaver, så at det lykkes for jer at bringe til Mig disse fortabte sjæle, for hvem Jeg lider ethvert sekund.
Guds Vilje er at frelse alle. Men det er gennem menneskets frie vilje, som vælger at komme frem i Mine Arme, ved eget frit valg, at Guds Guddommelige Vilje vil blive opfyldt som det skal. Gå alle I, og lær andre det Hellige Evangeliums Sandhed. Verden er udsultet for Mit Ords Sandhed. Mit Ord er ikke længere forkyndt som det skulle. Folk må blive givet Sandheden. Det er hvad Jeg gav Mit Liv for. Uden tilgang til Sandheden, mit hellige Ord, kan I ikke vælge den rigtige vej til evig frelse.
Det er derfor, at Jeg kommer nu, for at bringe jer Sandheden. For at få jer til jeres sanser, så at I er forberedte, klare og ventende på den Store Dag uden frygt,angst eller bekymring i jeres hjerte. Når I accepterer Mig og stoler fuldstændig på Mig, vil I være i fred.
Jeres Jesus.
 
Gudfader: Uden Mig ville der ikke være noget. Intet univers. Ingen kærlighed. Intet liv
1284. den 7. December 2014 kl. 16:30
Min kæreste datter, lad ikke, at en eneste af jer glemmer Hvem Jeg Er. Det er Mig, jeres elskede Fader, Skaberen af alt det der var i begyndelsen, og som er enden. Alle ting kommer fra Mig og hvert menneske vil bøje sig for Mig, hvis han ikke ønsker at blive kastet væk fra Mit Himmelske Hierarki.
I, Mine elskede børn, er alt det, Mit hjerte ønsker og hver kamp på jorden, som I vidner om, er for at frelse jeres sjæle. Alt det der er ondt skyldes Min modstander, løgnens konge, forføreren, anklageren, den største fjende af Mig og derfor af Mine børn. Han, som er imod Mig, er imod jer. Alt det, der giver Ære til Mig, giver ære til alt der er Mit. Dette omfatter Min enbårne Søn og jer, Mit elskede afkom.
De mennesker, som forfølger Mine børn, kommer ikke fra Mig. For al lidelse, smerte og isolation, som I, der er tættest på Mig, skal udholde er, må I vide, forårsaget af Satan og hans hierarki af faldne engle. Deres største ønske er at tage jer væk fra Mig og på grund af dette, vil I lide.
Idet Jeg ikke tager tilbage hvad Jeg giver, jeres frie vilje, vil dette være både jeres triumf og jeres undergang, afhængigt af, hvilken vej I vælger. Det betyder, at hvis I ofrer Mig jeres frie vilje, til for jeres egen og andre sjæles gavn , vil I kunne besejre jeres største fjende, djævelen. Men hvis I tillader det onde at infiltrere jeres sjæl, vil I afskære, af egen frie vilje, alle bånd fra Mig.
Jeg kan ikke gribe ind i jeres frie vilje, for dette ville betyde, at Jeg ville bryde Mit Løfte. Jeg kan ikke tvinge jer til at træffe et valg. Jeg kan kun vise jer vejen, vejen til evig frelse. I skal derefter beslutte, hvad det er, I ønsker. Alle gaverne i Mit Himmelske Hierarki er givet frit til jer. Skulle I beslutte, at dette er det liv, som I ønsker, vær venlig, for jeres skyld, ikke at forlade Mig for den pomp og pragt, der er placeret foran jer af dæmonernes fristelser.
Mange af jer er usikre på Mig eller på Hvem Jeg Er fordi Satan, gennem den magt, han har modtaget, forblænder jer om Min Eksistens. Han vil åbent håne jer med al slags menneskelig logik og intellekt, for at benægte Min Guddom. Jeg vil blive udfordret åbent med foragt, men den snedige kryster, Satan er, betyder, at han aldrig vil afsløre sig selv, for det ville besejre hans formål. Så længe I ikke tror på djævelens eksistensen, er det ikke muligt, at I tror på Mig. Men Jeg advarer jer. Tro hvad I vil om Mig, men benægt ikke eksistensen af det onde, for det er overalt omkring jer. Afvis det onde, og I vil fornægte Mig, for det onde er det modsatte af alt, hvad Jeg står for. Jeg er Kærlighed. Kærlighed er Min. De, der elsker, erkender Mig måske ikke, men uden Mig, ville der ikke være noget. Intet universet. Ingen kærlighed. Intet liv.
I må ikke begå den fejl, at vælge ondskabens leverandør, frem for Min Guddom. Snart vil dagen oprinde hvor I vil forstå alt det, Jeg siger. Når spindelvævet trækkes tilbage fra jeres øjne, skal I løbe til Mig. Jeg vil være der og vente på at omfavne jer i Mit Tilflugtssted og fra det øjeblik vil Jeg tørre jeres tårer, bandlyse al lidelse og bringe jer ind i Mit Kongeriges Lys for evigheden.
Jeg elsker jer kære børn. Jeg afventer med længsel efter den dag, når I vender tilbage til Min Himmelske Omfavnelse.
Jeres elskede
Fader Gud den Højeste