Synd

____________________________________________
Seksuel umoral vil føre jer til Helvede
69. Den 19. april 2011 kl. 23.50
Min datter, medens verden deles op i forskellige inddelinger – de, som lever enkle og ordentlige liv, nogle i rigdom og fred, de som er ramt af fattigdom og sygdom, eller som er ofre for krig og for dem, der har magten – alle vil blive vidne til de samme kommende begivenheder og undre sig.
Mange vil betragte økologiske katastrofer som Guds Hånd. Andre vil sige, at de er et tegn på, at vi er i de sidste tider, medens andre igen vil sige, at det skyldes den globale opvarmning. Men det, der er allermest vigtigt nu i denne tid, er at forstå følgende: At synden vil forårsage ødelæggelse af jeres ordentlige liv, hvis den udvikler sig til et uhørt omfang. Hvis den eskalerer med den hastighed, som I oplever i dag, så kan I være sikre på, at sådanne katastrofer vil være udført af Guds Hånd.
Gud, den Evige Fader, har allerede svaret og handlet på denne måde. Nu, hvor tiden nærmer sig for ødelæggelsen af Satan og hans tilhængere, vil yderlig økologisk uro blive udløst af Gud, i Hans Barmhjertighed. Han vil gøre det for at spænde ben for Satan og alle hans korrupte dukker, som savler ved udsigten til den rigdom og ære, han har stillet dem i udsigt ved hjælp af sin psykologiske magt over dem.
Satan indgyder onde tanker og handlinger i svage sjæle, der er svage nok til at udsætte sig for hans besiddende magt. Sådanne folk har de samme fælles karaktertræk. De er egoistiske, besat af verdslige ambitioner og rigdom og er afhængige af seksuelle afvigelser og magt. Alle vil ende i helvede, hvis de fortsætter med at forherlige antikrist, som snart vil give sig til kende for verden.
Mange uskyldige mennesker tror ikke på Satan, antikrist eller for den sags skyld Gud den Almægtige Fader. Så de vender det blinde øje til. Og alligevel undrer de sig over, at selve det samfund, de bor i, er brudt sammen. De kan ikke forstå den skræmmende hastighed, som den traditionelle familieenhed bliver nedbrudt på. De giver den dårlige udvikling i det moderne samfund skylden. Hvad, de ikke ved, er, at Satans første prioritet er at ramme familien. Det er fordi han ved, at hvis familien kollapser, så kollapser samfundet også. Mange er godt klar over det, for det bliver mere og mere tydeligt i verden i dag.
Se så på seksuel umoral. I spekulerer på, hvordan samfundet er blevet inficeret med dette fordærv. Og igen, det, I ikke forstår, er, at Satan er ansvarlig for hver eneste uanstændige umoralske handling i verden. Skønt nogle af jer, der er fanget i en verden af promiskuitet, seksuelle afvigelser og misbrug af andre, vil hævde, at disse handlinger er en kilde til morskab og i nogle tilfælde er en slags kilde til indkomst – skal I vide, at det er jeres pas til helvedets evige flammer.
For hver afvigende seksuel handling, I deltager i, vil også jeres krop, selvom I kun er ånd, brænde for altid, som om den var af kød. Hver del af menneskekroppen, som I misbruger til at begå dødssynd med, vil lide den største smerte i helvedets flammer. Hvorfor skulle I ønske det? Mange af I stakkels vildledte sjæle forstår ikke, at I aldrig har fået sandheden at vide, sandheden om, at Himlen, Skærsilden og Helvede findes. Mange af Mine velmenende hellige tjenere i kirkerne har ikke lagt vægt på denne Lære i meget lang tid. Skam jer. Jeg græder over deres kvaler, fordi mange af dem i virkeligheden ikke selv tror på helvedets eksistens. Så hvordan kan de så prædike om den afskyelighed, der kaldes helvede? Det kan de ikke, fordi mange af dem har valgt det lette svar: ”Gud er barmhjertig. Han ville aldrig kunne sende jer i helvede, vel?” Svaret er nej - det vil han ikke gøre. Det er rigtigt, fordi han aldrig vil vende ryggen til Sine børn. Men i virkeligheden er der rigtig mange sjæle, der er blokerede af den dødssynd, de er blevet fristet til at begå, og de er blevet afhængige af deres synder gang på gang, hele tiden. De lever i sådant et mørke – og befinder sig godt i deres egen umoralske levevis – at de vil blive ved med at vælge mørket selv efter deres død. Så kan de ikke blive frelst. De har valgt denne vej af egen fri vilje – en gave fra Gud, som han ikke kan blande sig i. Men det kan Satan, og det gør han.
Vælg det liv, I ønsker, livets vej hos Gud, den Evige Fader, i Himlen, eller Satan, forræderen, i Helvedets evige flammer. Der er ikke nogen bedre måde at forklare resultatet for jer, Mine børn. Det er på grund af Min Kærlighed og Medfølelse, at Jeg er nødt til at lære jer Sandheden.
Det er meningen med dette Budskab, at det skal skræmme jer lidt, fordi med mindre Jeg viser dem, hvad der venter dem, vil jeg ikke kunne afsløre Min sande Kærlighed for jer alle sammen.
Det er på tide at forberede jer til fremtiden, ikke kun jeres egen, men også jeres venners, families og alle jeres kære, som I påvirker med jeres adfærd. Adfærd avler adfærd. I det tilfælde, at det drejer sig om en uskyldig, kan I uden at vide det komme til at lede og føre dem mod vejen til det evige mørke på grund af deres uvidenhed.
Pas på jeres sjæl. Det er en gave fra Gud. Det er det eneste I vil få med ind i den næste verden.
Jeres Frelser Jesus Kristus
 
Spørgsmål til Jesus
153. Den 1. august 2011 kl. 23:30
Efter at have modtaget Budskabet ”Vær forberedt til alle tider”, så den visionære et Billede af Jesus på hvilket han virkede trist. Hun stillede Ham da nogle spørgsmål til hvilke Han svarede.
Spørgsmål til Jesus: ”Er du ked af det?” Svar: ”ja, og udmattet. Menneskets synd river Mit Hjerte i to.”
Spørgsmål til Jesus: ”Hvad vil hjælpe?”
Svar: ”Bøn, og meget af det. Mine tilhængeres hengivelse, ved daglig recitering af Barmhjertighedens Rosenkrans og den Hellige Rosenkrans vil frelse Mine børn. De, Mine tilhængere, skal holde ud selvom det er hårdt.”
Spørgsmål til Jesus: ”Hvad gør dig mest ked af det?”
Svar: ”Dem der ikke bare heder Mig, men som vælger at tilbede Satan i uanstændige ritualer hvor de ikke kan se hvordan de bliver løjet for.”
”Mine hellige tjenere som har mistet deres kærlighed til Mig.”
”Dem der forfølger andre.”
”Dem der myrder uden hensyn til Mine børns liv.”
”Abort, den værste form for folkemord. Mine tårer løber hvert øjeblik for Mine små sjæle, som aldrig får lov at tage deres første åndedrag.”
”Krig og den lethed hvormed de antændes, som regel af dem, som hvis de blev sat i midten af en slagmark ville løbe væk i fejhed. Mange af disse mennesker som erklærer krig, gør det kun for at opnå magt. De krænker Mig voldsomt.”
Spørgsmål til Jesus: ”Hvad gør dig glad?”
Svar: ”Mine tilhængeres tro og dem der er fast besluttede på at hjælpe Mig med at frelse sjæle. Jeg elsker dem med en sådan ømhed og medfølelse. De vil blive belønnet stort i Min Faders Kongerige.”
Afslutning
 
Ondskab bliver fremstillet som noget godt, medens det gode bliver fremstillet som ondt 
171. Den 22. august 2011
Når mennesket stiller spørgsmål ved sin tro, må han tænke sig om. Hvis han tvivler, må han bede Mig om at åbne sine øjne. Hvis han synes, det er svært at bede, må han bede Mig om at åbne sin mund. Men hvis han ikke vil lytte til Sandheden, så har han brug for andres bønner.
Mine børn, jeg er dybt foruroliget over den måde, I præsenterer ondt som værende godt på, hvorimod godt bliver præsenteret som ondt.´´´´´´ Alt i jeres verden er vendt på hovedet. De af jer, der ikke har en dyb hengivenhed over for Mig, vil ikke blive klogere.
På ethvert niveau i regering, kirke og stat bliver der foretaget handlinger i jeres navn, og I er ligeglade.
Dårlige love bliver introduceret og præsenteret for menneskeheden, som om de var til jeres eget bedste. Dette inkluderer nye styrer, medicin, fremmed bistand, vaccination og forkyndelse af nye religioner og doktriner. Aldrig har der været så meget forvirring hos Mine børn.
På overfladen ser alt ud, som om det er kontrol og orden, og det er der på en måde også. Men den reelle orden er i hænderne på dem, som kontrollerer verdens begivenheder på deres onde facon, behageligt gemt bag lukkede døre.
Lad jer ikke narre børn. I må vende jer til Mig efter hjælp, så de onde begivenheder, der er planlagt af hemmelige globale magter, kan blive svækket. Jeres eneste vej til virkelig frihed er, at jeres tro på Mig igen bliver tændt. Dette vil snart ske, Mine dyrebare børn, når jeg viser Mig under Advarslen, som kommer nærmere og nærmere.
Jeg beder jer inderligt om at bede for dem, som har indsigt, men som er blinde over for Mit Allerhelligste Ord. Bed for dem, som vedbliver med at fordreje Min Lære og for de af Mine hellige tjenere, som fordi de er kujoner, retter sig efter krav fra deres regeringer.
Der er kun en regent, som regerer fra nu af, og det er Min Evige Gud Fader, som har skabt alt. Vær frem for alt trofaste over for Ham, og I vil finde fodfæste på Sandhedens vej.
Jeres elskede Frelser
 
Ingen synd er så alvorlig at den ikke kan tilgives
172. Den 23. august 2011 kl. 23:45
Min datter, du begynder nu at forstå Sandheden om lidelse. Når Jeg beder en udvalgt sjæl om at lide, lider de som Jeg gjorde under Min tortur ved Min Korsfæstelse. Ligesom Min død frelste mennesket fra synd, sådan kan også din lidelse frelse mennesket fra evig fordømmelse. Ved at ofre din lidelse, villigt, gør du et offer sådan at menneskehedens sjæle bliver vist Guds Barmhjertighed.
Skulle Jeg bede flere sjæle om at gøre dette, ville de muligvis udvise frygt og ville betakke sig. Men mange sjæle lider uden at vide at de er udvalgte sjæle. Mange af Mine børn spørger hvorfor nogle mennesker lider og andre ikke gør? Mit svar er, at jeg udvælger de venligsindede, dem der udviser ydmyghed i dette liv, dem der sætter andres behov over deres egne. Et mildt hjertes sjæl har rollen at lide for Mig. Dette er en Gave fra Mig. Det ligner måske ikke en Gave, men når du er givet denne Gave, frelser du tusinder af sjæle hver dag på vegne af Mig.
Jeg vil nu bede Mine tilhængere at gøre et offer hver dag, beslægtet med lidelse, for at hjælpe Mig at frelse sjæle i dødssynd ved døden under Advarslen. Jeg vil bede jer om selv at bede Mig om denne Gave. De ydmyge af hjertet vil Jeg også bede om at gøre et personligt offer i Min Herlighed. Dem af jer der ikke føler at I kan gøre dette, vil Jeg velsigne med Mine særlige nådegaver, fordi Jeg ved at jeres eksisterende kærlighed til Mig, og jeres bønner, allerede frelser jeres brødres og søstres sjæle.
Mine børn, dette skal I vide. Min hær af tilhængere vokser dagligt på grund af disse Budskaber. Dette vil vokse til en hær på millioner snart. Jeg kalder kun på dem der er modige nok til at tage Min handske op. Mod kommer af kærlighed. En mands opfattelse af mod vil være forskellig fra en andens. Jeg beder jer simpelthen bare om at fortælle verden om Min Kærlighed. Mind dem om sandheden i den Hellige Skrift. Fortæl dem at Jeg kommer tilbage for at tilbyde Min Barmhjertigheds store Gave snart. For kom Jeg så hurtigt for at dømme i jeres verden, ville Himmelen være forladt, så udbredt er synd i dag.
Spred Mine Gode Nyheder. Mind dem om at når de føler kærlighed, oprigtig ren kærlighed for nogen, selv hvis det kun er et flygtigt blik eller en god gerning, er du vidne til at Jeg Er til stede.
Fortæl dem at uden kærlighed vil de visne og blive til ingenting.
Fortæl dem at når Jeg ser dem, er de nøgne uden jordiske besiddelser i Mine Øjne. Jeg ser kun deres godhed og deres dårligdom i sjælen.
Til de stakkels bange sjæle, flove over deres livsstil, fortæl dem at Jer Er Tilgivende, Al-Barmhjertig og vil velkomme dem ind i Mine åbne og Elskende Arme. Alt de skal gøre er at gå mod Mig og bede Mig om at hjælpe dem. Jeg vil aldrig vende Mig bort fra synderes bøn, uanset hvor mørk deres synd. Jeg tilgiver alle dem der er sandt angerfulde for enhver tidligere krænkelse de har begået.
Deres hjerter vil blive lettere og Min Kærlighed vil bringe Lyset tilbage i deres liv. Jeg vil komme igen i Herlighed, børn, ikke for at skræmme jer, men for at bringe jer Mine Gaver, de selvsamme Gaver I er nægtede gennem Satans arbejder.
Kom. Bøj jeres hoveder. Skub jeres skam til side og bed Mig tilgive jer nu. Intet ckokerer Mig børn. Ingen synd er så alvorlig at den ikke kan tilgives, hvis man viser ægte anger. Udsæt ikke. Søg forløsning nu før det er for sent.
Jeres elskende Jesus Kristus
Forløser af Menneskeheden.
 
Mange sjæle går til grunde i Helvede på grund af synden pornografi
176. Den 28. august 2011 kl. 17:00
Min kære elskede datter, hør Mit Aller-Helligste Ord idet Jeg advarer menneskeheden om hvor presserende det er at bede Min Fader om at blive tilgivet jeres synder.
Tiden er kort nu, som Advarslen næsten er over os. Udsæt aldrig til i morgen hvad du bør gøre i dag. Anger for jeres synder er afgørende, før I beder om jeres synder at blive tilgivet. For uden oprigtig anger er det nytteløst.
Jeg ser så mange formørkede sjæle i din verden Min datter. Der er ringe Lys og skulle du bevidne de dybder mennesket er faldet til, ville du blive chokeret. Så mange millioner af Mine børn dumper dagligt, ned i en afgrund af syndig fordærv, hvorfra de vil finde det umuligt at undslippe med mindre I beder for dem. De er blinde overfor Sandheden og selvom de blev vist Mit Lys nu ville de vride og gemme sig for Mig. Bed for dem.
Mine børn, der er skyldige i hadefuld synd, nyder det faktum at deres onde opførsel bifaldes for dets underholdningsværdi. Pornografi siver ind i mange hjem verden over, ved TV kanaler, som præsenterer disse onde grusomheder som harmløst, humoristisk sjov – disse samme kanaler der afviser at omtale Mit Navn. Også vold forherliges ikke kun på TV, men i spil, hvilket gør det så acceptabelt at folk nu betragter voldshandlinger som en naturlig ting.
Satans dæmoner begynder, når de træder ind i en sjæl, at manifestere sig i den menneskelige krop sådan at deres handlinger bliver klart synlige for Mine tilhængere, som krummer tæer i skræk over hvad de skal være vidne til. Den menneskelige krop, angrebet af sataniske dæmoner, vil opføre sig grotesk. Deres fysiske bevægelser vil blive forvrængede og vil efterligne sataniske budskaber som den onde bruger til at forføre ligesindede svage mennesker. Svage sjæle, tomme for kærlighed til Gud, vil trækkes mod dem og vil til sidst efterligne dem sådan at de også vil ære Satan og alt han står for ved den måde de også opfører sig på.
Børn, kan I ikke se hvordan Satan arbejder? Mine tilhængere, I skal fortælle dem der ikke forstår det, hvordan han arbejder i porno-industrien. Det er her han planlægger ødelæggelsen af sjæle og suger deltagerne ind i evig ild. Dem der er skyldig i seksuel afvigende opførsel og dem der praler med deres kroppe på en uanstændig, umoralsk måde vil lide pinefuld smerte i evighed.
Hjælp med at frelse dem nu, børn, for de har ingen ide om hvordan Jeg væmmes ved deres amoralske urenhed. De er indhyllet i mørke. Bring dem til Mig, så Mit Lys kan omslutte dem og frelse dem fra Helvedets ild.
Kødelig synd er Mig afskyeligt. Så mange sjæle går til grunde i Helvede på grund af synden pornografi og seksuelt afvigende handlinger. Lad dem vide hvad deres skæbne bliver hvis ikke de angrer.
Jeres elskende Frelser
Jesus Kristus
 
Utugt, pornografi og prostitution er alle dødssynd 
 
334. Den 9. februar 2012 kl.15.00
Min kære elskede datter, mennesket skal vende sig bort fra synd, og det skal være nu. I dag er der så mange synder, der ikke bliver opfattet som synd.
Så meget, som volder Min Fader sorg, bliver begået uden skyldfølelse.
Børn, I skal holde op med det. I ødelægger jeres liv. Satan håner Mig, medens han hvert sekund praler af de sjæle, han stjæler fra Mig. Hvis blot I så de sjæle, millioner af dem, der dumper ned i evighedens ild, ville I dø af chok.
Hvor det får Mit hjerte til at briste at være vidne til den terror, som disse sjæle, der levede i synd her på Jorden, må lide under. De synder, de var skyldige i, er ikke altid de synder, I anser for at være dødssynder.
Jeg taler om hor, der så let bliver accepteret i verden i dag, det at deltage i eller at se på pornografi, prostitution og seksuelt misbrug.
Jeg refererer til dem, der hader andre, så vel som til dem, der er årsag til andres ulykke, fordi de er mindre heldige end dem selv.
Idoldyrkelse er også en synd, når I tilbeder materielle goder over alt andet, selvom det bliver til intet andet end aske.
Forstår I ikke, at når I først synder på denne måde, fjerner I jer fra Mig for hver dag, der går? Så bliver det meget svært for jer at frigøre jer fra det greb, som mørkets fyrste har anbragt jer i.
Vågn op børn. Vær opmærksom på, at Helvedet eksisterer, og vær virkelig bange for at komme ind gennem portene til evig fortabelse.
Jeg fortæller jer ikke det for at skræmme jer, men for at sikre Mig, at I forstår, at dødssynd vil føre jer derhen, med mindre I vender tilbage til Mig nu.
Der vil være brug for bønner, og mange af dem, for at I vil kunne vende tilbage til Mig, men hør nu dette: De af jer, der er desperate, triste og føler sig hjælpeløse på grund af den afgrund af synd, I befinder jer i, skal blot bede Mig om tilgivelse, så vil Jeg give jer den.
I skal vise sand anger og gå til Skrifte nu. Hvis I ikke kan gå til skrifte, så bed Min Korstogsbøn til Fuldkommen Absolution i syv på hinanden følgende dage.
 ”Oh, min Jesus, Du er Jordens Lys.
Du er Flammen, der rører alle sjæle.
Din Barmhjertighed og Kærlighed kender ingen grænser.
Vi er ikke værdige til det Offer, du gav ved Din død på Korset.
Og dog ved vi, at Din Kærlighed til os er større end den kærlighed, vi føler for Dig.
Skænk os, oh Herre, ydmyghedens Gave, så at vi kan blive værdige til Dit Nye Kongedømme.
Fyld os med Helligånden, så vi kan vandre fremad og lede Din Hær, når den proklamerer Sandheden af Dit Hellige Ord og forbereder vore brødre og søstre på den kommende Herlighed, Dit Andet Komme til Jorden.
Vi ærer Dig. Vi lovpriser Dig. Vi ofrer os selv, vore sorger og vore lidelser som en Gave til Dig, så Du kan frelse sjæle.
Vi elsker Dig, Jesus. Hav medlidenhed med alle Dine børn, hvor de end måtte være.
Amen.”
Jeg opgiver aldrig syndere og føler en særlig kærlighed til dem. Jeg elsker dem på en særlig måde, men afskyr deres synder.
Hjælp Mig med at frelse jer, børn. Vent ikke til det er for sent.
Jeres elskede Jesus
 
 Ægteskab mellem to af samme køn er en alvorlig synd
371. Den 16. marts 2012 kl. 22.20
Min kære elskede datter, Mine stakkels tilhængeres smerte og lidelse er ved at stige til usete højder i verden, medens de hjælpeløse er vidne til indførelsen af nye love, der er det modsatte af Min Lære.
I er ikke blot vidne til synd, børn, I skal også se på, medens synden præsenteres for jer, og er tvunget til at acceptere det som en human lov.
Her refererer Jeg især til en bestemt synd, ægteskab mellem to af samme køn, som bliver fremstillet som en naturlig rettighed.
Så forventer man, at I skal acceptere denne pestilens, medens det foregår foran Min Faders Trone i en kirke.
Det er ikke nok for disse folk, at loven tillader ægteskab mellem to af samme køn, de ønsker ydermere at tvinge Gud Fader til at velsigne dem. Det kan Han aldrig gøre, fordi det er en alvorlig synd i Hans Øjne.
Hvor vover disse folk at tro, at det er acceptabelt at skilte med denne afskyelige handling i Min Faders kirker?
Børn, Jeg elsker hver eneste sjæl.... Jeg elsker syndere.. Jeg afskyr synd, men elsker synderen.
Ægteskab mellem to af samme køn er ikke i orden set med Min Faders Øjne.
Bed for disse sjæle, for Jeg elsker dem, men kan ikke give dem den velsignelse, de ønsker.
De skal vide, at uanset hvor meget de prøver at lovliggøre ægteskab mellem to af samme køn, så giver det dem ikke ret til af få del i Ægteskabets Hellige Sakramente.
Et Sakramente skal komme fra Gud. Reglerne for at modtage Sakramenterne skal stamme fra Min Faders Lære.
I kan ikke tvinge Min Fader, Gud den Allerhøjeste, til at give sin velsignelse eller adgang til Hans Hellige Sakramenter, med mindre de er respekterede på den måde, det oprindeligt var meningen.
Man præsenterer nu synd i verden, som om det er en god ting.
Som Jeg før har sagt det, så vender verden det hele på hovedet.
Det gode bliver omtalt som ondt, og de mennesker, der prøver at efterleve Gud Faders Love, bliver hånet.
Uanset hvor meget I prøver af forklæde det onde, kan det ikke ændres til en god handling i Min Faders Øjne.
Min Fader vil straffe dem, som bliver ved med at stille deres synd til skue foran Ham.
Hør nu denne advarsel, for de synder I begår, når I nægter at adlyde Gud, hverken kan eller vil Han tilgive.. Det skyldes, at I nægter at acceptere synden for det, den er.
Jeres Frelser
Jesus Kristus
 
Ethvert menneske, der hader et andet menneske på grund af hans religion, elsker ikke Gud på den rigtige måde
560. Den 24. september 2012 kl. 15.55
Min kære elskede datter, ethvert menneske, som hader et andet menneske på grund af hans religion, elsker ikke Gud på den rigtige måde.
Hvor Jeg finder det afskyeligt at være vidne til hykleriet hos dem, der hævder at være en overbevist tilhænger af Gud.
Disse folk truer med at dræbe dem, der er uenige med dem og at myrde dem, der fornærmer deres guder.
Det er en synd at hade andre. Det er en dødssynd at myrde andre eller at prøve at såre andre sjæle dødeligt i religionens navn.
Ved I ikke, at hvis I er hurtige til at dømme andre til døden, fordi de fornærmer Gud, så følger I ikke Guds Love?
Jeg kalder alle religioner og trosretninger, som siger, at de tror på Gud. Hvis I tror på Gud, så skal I vise kærlighed over for andre, selv når de plager jer eller fornærmer jer.
Mange veje fører til Min Fader, men der er kun en Gud. Den Sande Gud er verdens Skaber, og I kan kun blive modtaget i Hans Kongerige, når I elsker jeres næste, og det omfatter også jeres fjender.
Det er meget let at hade hinanden, for den onde inficerer og piner Guds børn hvert sekund. Hvor den onde jubler, når en religiøs mand, som åbent erklærer, at han elsker Gud, opmuntrer til had og ikke betænker sig to gange på at myrde dem, som han tror er hans fjender.
Intet menneske kan slippe for straf, hvis han dræber en anden. Intet menneske vil komme ind i det Nye Paradis, hvis Han myrder et andet menneske i Min Faders Navn.
Det er måske svært, og det sårer jer måske, når en mand fornærmer jeres tro, men I skal bede for ham, og I skal aldrig glemme Guds Bud: ”Du må ikke slå ihjel.”
Min Faders Bud er meget enkle og klare. De behøver ikke at blive defineret, men ve den mand, som bryder Min Faders Love!
Jeres Jesus
 
Kristendommen bliver angrebet af en bestemt grund
570. Den 3. oktober 2012 kl. 13.30
Jeg er din elskede mystiske ægtefælle, Menneskesønnen, født af den uplettede Jomfru Maria.
Min kære elskede datter, al den rædsel, Jeg var vidne til i Gethsemane Have, da Jeg blev hjemsøgt af den onde, folder sig ud i verden lige nu for øjnene af Mig.
Alle vegne har folk mistet deres tro. De vandrer rundt i et hav af misforståelser og som frafaldne fra troen i så stor en skala, som verden aldrig før har været vidne til.
Kærligheden til hinanden er død.
Respekten for hinandens behov regnes ikke længere for en beundringsværdig dyd.
Grådighed, begær og misundelse kontrollerer manges sind i verden i dag. Med deres kolde hjerter sætter de ikke længere pris på selve livet og regner ikke mord for et problem. Det er en selvfølge for dem.
Kristendommen bliver angrebet af en bestemt grund. Det er for at få tilladt de love, som tillader, at synd bliver indført i jeres lande uden problemer.
Jeres besættelse af falske religioner og falske idoler har taget overhånd.
Kirken er ved at kollapse, og Mine hellige tjenere er for de flestes vedkommende ikke rede til at understrege faren ved synd og sandheden om det evige liv.
Had, krig, grådighed, begær, misundelse og selvglæde bunder alle i falske holdninger, holdninger som overhovedet ikke passer til Sandheden i Min Lære.
Dengang i Gethsemane Have vidste Jeg, at man ikke ville se på Min Død på Korset på den rigtige måde i denne generation. Det var den smerte, der jog igennem Mit Hjerte som et sværd.
Det Offer, Jeg gav for mennesket for at forløse det i Min Faders Øjne, bliver ikke anerkendt i dag. Hvor har de glemt meget. Hvor er der meget, de ikke har fået at vide. Det handler alt sammen om tolerancens synd, som bliver præsenteret for verden som et gode.
Krigene og hadet spreder sig som virus, medens de bliver planlagt af den onde. Mine tilhængeres smerte vil forene sig med Min smerte, medens vi er vidne til de uanstændige ting, som kommer fra ledere i regeringer, der følger de løgne, der er blevet indpodet i deres sjæle af Satan.
Satan og hans dæmoner har stor magt. I skal ikke et øjeblik tro, at det er let at slippe ud af det greb, de har i de personer, som har tilladt dem at infiltrere deres sjæle. De giver ikke let op og vil forhindre sjæle, der ønsker det, i at bede Mig, deres Jesus, om hjælp, ved at gøre dem hjælpeløse.
Disse sjæle vil finde det pinefuldt at bede. Ordene vil ikke komme ud af deres mund. De vil føle en total aversion mod at tænke på Mig. De kan prøve på det, men det vil være en vanskelig opgave.
De, der siger, at de er gode mennesker, der ikke gør nogen fortræd, men som ikke accepterer Mig, Jesus, i deres liv, skal vide følgende: I er ikke Kristi tilhængere. Hvis I ikke kommer til Mig, kan I ikke blive budt indenfor i Min Faders Kongerige.
For at komme ind i Min Faders Kongerige, skal man forberede sig. Satan kan foretage sine træk så hurtigt for på den måde at distrahere sjæle, at det kommer bag på mange.
Disse tider med stor uro i verden og en mangel på opmærksomhed over for Min Fader, Gud og Skaberen af alle ting, kan kun resultere i en ting.
Katastrofe. Tugtelser vil blive udsendt over hele verden for at frelse menneskeheden og rense menneskeheden.
Hvis folk nægter at lytte, vil de ikke høre Sandheden.
Sandheden vil ikke kun frelse deres liv på jorden, men vil også give dem Evigt Liv.
Hvis de undlader at acceptere Sandheden, vil det resultere i døden, såvel i legeme som i sjæl.
Nu er tiden kommet, hvor menneskeheden skal foretage et valg. Jeg kan ikke tvinge dem til at følge Mig. Nogle vil vende ryggen til Mig, selvom Jeg har skænket dem alle gaverne, nådegaverne og miraklerne.
På trods af hele Min Store Barmhjertighed, vil nogle stadig vælge døden frem for livet. Jeres Jesus
 
De, som udfører koldblodigt mord, kan blive frelst af jeres bønner
580. Den 14. oktober 2012 kl. 18.10
Min kære elskede datter, tro ikke for et øjeblik, at de, der begår frygtelige synder og hvis onde handlinger er skyld i forbrydelser i verden, ikke kan blive frelst.
De, som udfører koldblodigt mord, henretter deres landsmænd eller dræber deres egne børn, medens de stadig er i deres mors mave, kan blive frelst af jeres bønner.
Mange af de sjæle vil ikke søge forløsning i Mine Øjne, for de kan ikke se, at de har gjort noget forkert. Deres frelse afhænger af jeres bønner.
Det er de sjæle, Jeg længes mest efter.
Disse fortabte sjæle er så langt væk fra Mig, at det kun vil være på grund af Mine offersjæles lidelser og Mine disciples bønner, at de kan blive frelst.
Selv dem som bevidst tilbeder Satan og som ved, at Jeg findes, men som fortsætter med at gøre nar ad Mig, kan også blive frelst fra evig fortabelse.
Jeg anmoder jer inderligt om at kalde Mig gennem denne Korstogsbøn, og søge forløsning for de sjæle i dødssynd, som begår mord.
Korstogsbøn (80) For de sjæle, der begår mord
Oh kære Jesus.
Jeg beder om Barmhjertighed for dem, som begår mord.
Jeg trygler Dig om at skåne dem i dødssynd.
Jeg ofrer min lidelse og mine vanskeligheder til Dig, så Du kan åbne Dit hjerte og tilgive dem deres synder.
Jeg beder Dig om at dække alle dem med onde hensigter i deres sjæle med Dit Dyrebare Blod, så de kan blive vasket rene for deres synder.
Amen
Husk på, at selvom I, Mine tilhængere, kan føle afsky over for deres synder, har disse sjæle brug for jeres hjælp.
De er blevet inficeret af den onde, og mange af dem kan ikke kende forskel på godt og ondt.
Det er disse sjæle, der volder Mig de største kvaler og smerte. Min lidelse er blevet øget, så de alle kan blive forløst.
Gå, Mine disciple, og lad Min Kærlighed og Ydmyghed oversvømme jeres hjerter, så I kan hjælpe med at frelse disse stakkels fortabte Guds børn gennem jeres gavmildhed.
Jeres Jesus
 
De, der overlever i de sidste tider, vil ikke dø en fysisk død
581. Den 15. oktober 2012 kl. 23.30
Min kære elskede datter, hemmeligheden ved de dødes opstandelse er vigtig at forstå.
Da Jeg døde som et kødeligt menneske, ødelagde Jeg jeres dødelighed. Min Død befriede jer ikke kun fra døden, men også fra synd efter døden.
Min Død på Korset gav jer udødelighedens gave i Mit Nye Kongerige.
Fordi Jeg døde som et menneske, døde jeg en menneskelig død. Når nogen dør, vil de blive udødelige, hvis de er i nådens tilstand.
Da Jeg opstod fra de døde, skænkede Jeg denne Gave til dem, som nu er i Himlen, og som døde i nådens tilstand.
I Mit Nye Paradis vil de få perfekte udødelige kroppe. Dem på jorden vil på et øjeblik blive udødelige ved Mit Andet Komme, hvis de er i nådens tilstand.
Medens Min Budbringers trompet lyder, vil de døde stå op så vel som dem, hvis navne er i de Levendes Bog, så de kan nyde Evigt Liv i de 1000 år af Mit Nye Kongerige, som Min Fader har lovet, Mig. Det kaldes det Nye Paradis, og alt hvad der er dødeligt ind til slutningen, vil ikke længere være det.
I vil blive forenet med Mig, jeres Jesus.
Døden vil ikke have nogen betydning mere, for den vil ikke eksistere.
Nu hvor Jeg bringer jer Min Gave, der er Min endelige Frelse, skal I lytte til Mig.
Lyt og prøv at opmuntre dem, som i dag er ligeså optaget af at stræbe efter at fylde deres liv med forlystelser, som de var i Noahs dage, til at forstå, at det vil være dumt at ignorere tegnene. Det gjorde de i Noahs dage, hvor de blev fejet bort i rædsel, da oversvømmelsen kom. Lad det ikke ske denne gang.
Mine tilhængere har givet udtømmende advarsler, men til ingen nytte. Problemet er, at de, der tror på Sandheden, blander sig med dem, der ikke tror på Sandheden, og det påvirker dem.
I skal holde jer fra dem, der er hedninger og bede for dem. Hvis I ikke holder jer på afstand, vil I blive forført af løgne og urene ånder.
Dem, der modarbejder Mig, trækker sig væk fra Min beskyttelse. De vil snart opdage, at deres korrupte liv vil begynde at styre dem, langsomt i begyndelsen. De vil blokere over for Mig og blive slaver af løgne. Hvis I bliver i deres selskab, vil I også blive angrebet.
Så vil de opleve sig selv undskylde for, at de fortæller Sandheden, Guds Ord. Det vil være i det stadie, at I klart kan se splittelsen i jeres verden. Gaven, som I har fået fra Helligånden, vil betyde, at i øjeblikkelig vil vide, hvilken fare de befinder sig i.
Hvis bare de kendte Sandheden, ville de løbe hen til jer. Selvom de er skabt af Gud, begår de den samme klassiske fejl ved at gøre falske guder, skabt af materielle ting, til deres idoler. De beundrer sensationelle materielle ting, men ignorerer deres Skaber.
I den Nye Fredsæra vil de få så meget mere, så meget perfektion. Alligevel vender de ryggen til det.
Jeg vil altid elske dem, men deres mangel på kærlighed til Mig betyder, at de ikke vil træde ind i det nye liv, som Jeg har skabt til dem.
Dette nye liv blev skabt og gjort muligt af to grunde.
Da Jeg døde i kødet, besejrede Jeg døden. Da Jeg stod op fra de døde, gav Jeg jer Evigt Liv, hvor kroppen ikke mere har magt over jer.
Dette er Mit løfte til alle Guds børn. De, der overlever i den sidste tid, vil ikke dø en fysisk død. De er velsignede. De vil øjeblikkelig blive forandret og få et perfekt fysisk legeme i mystisk union med Mit Herlige Legeme.
Det vil være på det tidspunkt, at de vil møde dem, der døde i Min tjeneste og vil opstå fra de døde. De vil alle leve i Mit Nye Paradis.
Jeres Jesus
 
Når de prøver at skabe et Sakramente i Mine Kirker af en pestilens, vil de sige, at det skyldes rettighederne for par af samme køn
588. Den 21. oktober 2012 kl. 10.05
Min kære elskede datter, det var ikke meningen, at de visioner af sjæle der faldt ned i Helvede, som jeg tillod, at du fik vist, skulle skræmme dig. I stedet for skulle de vise dig virkeligheden. På den måde vil du nu forstå, hvor meget Jeg lider hver dag, når Jeg ser sjæle falde ned i Helvedets afgrund.
Oh, hvis bare folk kendte til Helvedets terror og til den måde, som dyret fortærer sådanne sjæle på, så ville de for alt i verden undgå synd.
Disse selv samme sjæle kan stadig blive frelst, Min datter, gennem bønnen om Immunitetens Nådegave. Ved at gøre det, vil I, Mine disciple, bringe Mig lindring for denne frygtelige hjerteskærende plage.
De, der dør i dødssynd, vil være bestemt til Helvedets ild. Mange begår disse synder i den tro, at hvis der virkelig er en Gud, så vil Han være barmhjertig. Og derfor fortsætter de med at synde, indtil de, som tiden går, retfærdiggør deres synder ved at betragte dem som noget, der ikke vil få nogen konsekvens.
De vil sige, at de ikke havde noget valg, fordi deres synd var nødvendig, for at det kunne gavne andre.
Når de synder ved at begå et mord, vil de sige, at det var for at hævne en andens død.
Når de synder ved prostitution, vil de sige, at de gør det for at skaffe deres familie mad på bordet.
Når de synder ved at få foretaget en abort, vil de sige, at det var til gavn for moderens liv og vil gøre hendes liv lettere. En seksuel afvigelse vil de undskylde med, at de anser det for en naturlig ting.
I det tilfælde, hvor det handler om at praktisere det okkulte, vil de kalde det harmløs fornøjelse, selvom de ærer dyret, når de gør det.
Når de forfølger andre og ødelægger ikke blot deres navn, men hele deres levebrød, vil de sige, at det er en nødvendig straf for at hævne andres synder.
Når de ødelægger en anden person i sind, krop og sjæl gennem et diktatur, vil de sige, at det er for deres eget bedste.
Når de prøver at skabe et Sakramente i Mine Kirker af en pestilens, vil de sige, at det skyldes, at par af samme køn skal have samme rettigheder som andre.
Når de ødelægger Min Kirke indefra, vil de sige, at alle kirker er lige. De vil bruge den undskyldning, at der kun er en Gud, så kan de introducere en hedensk kirke.
Disse syndere er de fortabte sjæle, jeg taler om.
For at hjælpe dem skal I først og fremmest se dem ind i øjnene. Tænk på dem som jeres børn eller jeres brødre og søstre. Se dem gennem Guds øjne. Så vil I føle kærlighed, men I vil blive fyldt af rædsel, fordi I inderst inde kender den terror, som de vil møde. Hvor skal I bede om, at de vil indse Sandheden snart.
Hvor skal I bede om disse sjæles frelse.
Hver eneste af Guds børn er elsket, også dem, hvis sjæle er formørkede.
Deres synder skal ødelægges, før alle Guds børn kan blive forenet som en familie i Mit Nye Kongerige.
Min datter, du har fået alle nådegaver og ammunitionen til at ødelægge synd og frelse ikke blot din egen sjæl, men også andre sjæle.
Tak, Min datter, for at have besvaret Mit Kald.
Du har meget arbejde, du skal udføre.
Jeres Jesus
 
Jeg har et Budskab, som Jeg er nødt til at give det Amerikanske Folk
614. Den 17. november 2012 kl. 19.00
Min kære elskede datter, Jeg har et Budskab, som Jeg er nødt til at give det amerikanske folk.
Mine kære elskede tilhængere, I skal være opmærksomme på Mit hellige Ord nu og lytte.
I står over for megen forfølgelse på grund af jeres landsmænds synder og dem, der kontrollerer jeres abortlove. Denne meget alvorlige synd, som I har begået millioner af gange, har gennemboret Mit hjerte, som hvis et sværd gennemborede det adskillige gange.
Jeres umoralske synder og kærlighed til materiel velstand krænker Mig dybt. I er ikke trofaste over for Mig på den måde, som Jeg forventer af jer. De af jer, der er faldet bort fra Sandheden, skal kalde på Mig, så jeg kan åbne jeres øjne.
Jeg elsker alle Guds børn i Amerikas Forenede Stater, men jeg frygter, at synden har drevet en så bred kile ind mellem Mig og jer, at mange af jer vil falde i en afgrund at fortvivlelse, medmindre I accepterer Guds Eksistens.
Det er vigtigt, at I beder inderligt, da Satan har infiltreret mange af jeres love. Mange af lovene vil blive introduceret af ateisterne iblandt jer og vil være afskyelige i Min Faders Øjne.
Hvor Jeg græder på grund af det forræderi, I bliver præsenteret for. Mine stakkels tjenere vil blive mast som insekter under fødderne på disse ledere, som afviser Mig, jeres Jesus.
Dette er en tid, hvor bøn skal være et dagligt mål for jer, så jeres nation kan blive frelst og inkluderet blandt de tolv nationer i det Nye Paradis.
Her er en Korstogsbøn (85) for at frelse Amerikas Forenede Stater fra forræderens hånd.
Oh kære Jesus, dæk vores nation med Din mest dyrebare beskyttelse. Tilgiv os vore synder mod Guds Bud. Hjælp det amerikanske folk med at vende tilbage til Gud. Åben deres sind for Herrens Sande Vej.
Lås deres forhærdede hjerter op, så de kan byde Din Barmhjertige Hånd velkommen. Hjælp denne nation med at bekæmpe den blasfemi, som kan blive påtvunget os for at tvinge os til at afvise Din Tilstedeværelse.
Vi bønfalder dig, Jesus, om at frelse os og beskytte os mod al fortræd og at favne vores folk i Dit Hellige Hjerte.
Amen
Gå, Mit folk, og vær aldrig bange for at demonstrere jeres kærlighed til Mig, ellers benægter I jeres Kristendom.
Jeres Jesus
 
På trods af Min Guddom, har Jeg det dårligt med og væmmes ved menneskenes synder
672. Den 14. januar 2013
Min kære elskede datter, tiden til at forberede sig til Advarslen er kort. Det er en tid hvor, uanset hvor smertefuld forfølgelsen er, du skal ignorere alt, undtagen Mit Hellige Ord.
Mens forberedelsen begynder, lad ingen stoppe jer, Mine elskede tilhængere, mens I forbereder jeres sjæl og beder for dem, som vil dø i dødssynd under Advarslen. I, Mine tilhængere og Mine hellige tjenere, skal nu udholde den smerte Jeg føler, når Jeg ser ned på de elendige syndere. Trods Min Guddom, har Jeg det dårligt med og væmmes ved menneskenes synder, mens de bliver fremstillet foran Mine øjne.
Disse synderes arrogance, uforskammethed og stolthed, efterligner præcis Satans og hans dæmoners træk.
Selvsamme onde ånder har ædt Guds børns sjæle, så de synes ikke de samme børn, de var en gang, da de åndede for første gang.
Så stopfulde af stolthed og så overbeviste om deres uovervindelighed, er de ikke længere i stand til at lade Guds Ånd røre ved deres sjæle. Det er derfor, de har brug for jeres bønner.
Jeg velsigner jer med Nådegaver til at frelse disse sjæle og I skal, for Min skyld, hjælpe Mig, så Jeg kan hjælpe dem.
Mennesket er ikke blot tilfreds med at tilfredsstille sit begær om at opfylde sin krops ønske, men søger at gribe ind i Min Skabelse. Han fortsætter med, ikke blot at efterligne Guds Magt, hvad angår Skabelse af menneskeliv eller afslutning af det, men han også tænker at han er i stand til at erstatte Guds Eksistens. Han tror i dag på sin guddommelighed, som ikke er andet end en løgn placeret i hans sjæl af Satan, som han har lovet troskab til.
De skridt mennesket tager nu, går ud over de grænser, Gud har fastsat. Nu, hvor Guds Kirker er belejret af fjenders og bedrageres onde ånd, vil straffen endelig komme ned på jorden.
Min Faders Magt vil blive mærket og hans straf vil være streng. Han vil chokere selv den mest arrogante synder, som ikke vil være i tvivl om hvad det er for en Hånd, der har ramt jorden. Min Fader vil gøre dette for at befri jorden fra det onde, og samtidig muliggøre væksten af hans hærs trofaste tilhængere, som vil arbejde for at frelse sjælene.
Synden har skadet den jord som I vandrer på, og det kan ses i sygdomme, forurening og korruption i jeres regeringer. Syndens plet dækker verden, som er blevet afskyelig og modbydelig i Min Faders Øjne.  Han, som skabte verden som et sted der skulle brødføde Sin Familie, er sønderknust.
Min Fader er vred og hans retfærdigheds bæger flyder over. Hans straf kan ikke stoppes, idet den er blevet nødvendig.
Hjælp jeres brødre og søstre, især dem, der har skabt love der griber ind i de love som Gud den Almægtige har skabt af. I skal gøre det gennem Mine Korstogsbønner. Vær stærke. Vær modige. Vær håbefulde og frygt ikke noget, hvis I elsker Mig.
Jeres Jesus
 
 
Ægteskab foran Mit Alter er ikke acceptabelt, hvis det er mellem to mennesker af samme køn
707. Fredag den 15. februar 2013 kl. 22:10
Min højtelskede datter, denne Mission skal videre nu, for at slutte og omfavne dem der ikke tror på Min Undervisning, og dem der betragter sig selv som Kristne, men som kun erkender Mig i små bidder.
 Deres ligegyldighed er sårende. Deres fortolkning af Min Undervisning, som derefter er blevet fordrejet til at passe ind i deres sekulære livsstil, er det værste form for forræderi mod Mig, deres Jesus.
Unge, midaldrende og ældre, alle såkaldte tilhængere af Kristendommen, fornærmer Mig med deres egen udvandede udgave, som de mener er acceptabel for Gud. De har skabt en ny doktrin af sig selv, der passer ind i deres livsstil. Derefter kan de tro, ​​at de stadig kan behage Gud, og at deres doktrin er acceptabel for Ham.
Vid, at kun Sandheden er acceptabel for Gud. Forsøg på at stille Ham tilfreds vil falde for døve øren. Gud vil aldrig acceptere løgne. Intet, uanset hvor godt det er blevet klædt på og formuleret i smukt sprog, men som fremmer nye begreber af Kristendommen, med accept og tolerance af synd, vil accepteres i den Alseende Guds Øjne. Han vil aldrig acceptere nye love, som forklejner Sakramenterne, overleveret af Mig, Jesus Kristus, verdens Frelser.
Jeg frelste jer for at hjælpe jer med at blive fri fra det greb som Satan besidder over menneskers hjerter.  Jeg ofrede Mit Liv villigt, for at frelse jer og frigøre jer fra de lænker som I var bundet til af Satan og af Helvedes ild. Det betød, at Helvede ikke længere havde magt over jer, da I fik frihed til at vælge livet i Mit Rige, eller død i Helvedes afgrund.
Men hvad gør mennesket i dagens verden for at tilbagebetale Mig for denne ekstraordinære Gave? De forsøger at retfærdiggøre synd i Mine Øjne. De præsenterer fornærmende synder foran Mig og bønfalder Mig at acceptere løgne og usandheder. Hvad værre er, de ønsker at tilpasse Mine Hellige Sakramenter på forskellige måder, der passer ind i deres behov, og derefter præsenterer de Mig en vederstyggelighed. Ægteskab foran Mit Alter er ikke acceptabelt, hvis det er mellem to mennesker af samme køn. Men de gør det og fornærmer Mig. De beder Mig at acceptere synd, ved at retfærdiggøre forbrydelser mod Min Faders Bud. De forsøger at overbevise sig selv, at dette er acceptabelt for Gud, selv om det kan aldrig være.
Alle Guds love er lavet i Himlen. Synd er synd i Guds Øjne, og kan aldrig retfærdiggøres af en menneskelig fortolkning.
Det er den illuderede tankegang af disse moderne Kristne advokater der, gang på gang, forsøger at ændre og tilpasse Kristendommens Lære, som skader Min Kirke. De forårsager en frygtelig forvirring.
De gør grin af Gud og Min død på Korset.
Dette er hvordan de Kristne genopretter hedenskab og forandringen kan ske hurtigt. Falske guder, falske templer, falske religioner, har alle én ting til fælles. Deres tilhængere ære en gud, som er skabt af menneskets hænder. Sådanne religioner er fornærmende for Gud og i en kirke, ærer Frimurernes templer, overhovedet ikke Gud, men dyret.   
Det er prisen for den frihed der blev givet til verden ved Min død på Korset. Derfor har verden brug for at acceptere Sandheden og ikke blive offer for det bedrag som, med tiden, vil blive plantet i blandt jer, af dyret.
Jeres Jesus