Benedikt XVI

Alle kristne skal angre nu, katolikker skal bede for Pave Benedikt.
51. Den. 5. marts 2011 kl. 10:00
Min elskede datter vi er forenede endnu engang. Du har haft travlt de sidste dage. Har du lagt mærke til den styrke, jeg giver dig både i din tro og i dit legeme? Det er fordi dit arbejde bringer Mig så megen glæde. Samtidig med, at du offentliggør disse Budskaber, så vær sød at opmuntre så mange folk som muligt af dem, du kender, til så hurtigt som muligt at søge tilgivelse for deres synder. Det betyder ikke noget, hvilken kristen retning, de tilhører. De skal vise deres ydmyghed og hengivenhed over for Mig ved at søge Forsoning.
Denne enkle handling vil gøre dem bedre i stand til at klare den begivenhed, jeg kalder Advarslen. I skal alle angre for at frelse jeres sjæle. Forbered jer øjeblikkelig på Advarslen, fordi de af jer, der ikke er i nådens tilstand, overlever den muligvis ikke.
Min elskede datter, jeg ønsker, at du fortsætter med at sprede Ordet om disse budskaber hurtigt. Jeg har før forklaret dig, at de skal gives til så mange mennesker som muligt på den kortest mulige tid. Medens denne begivenhed er ved at dukke frem, så er det også tilfældet med en begivenhed i Vatikanet.
Bed alle om at bede for Min elskede Hellige Vikar Pave Benedikt, for han er omgivet af Min Evige Faders fjender. Bed for de præster, som aldrig har vaklet i deres tro på Mig og Min Evige Fader.
Den falske profet dukker op
De har brug for at bede meget nu, da I alle vil blive vidne til resultatet af dette angreb på Min Hellige Vikar. Bed, bed, bed om, at den falske profet blive identificeret som den, han er. Læg mærke til hans opførsel. Hans agenda om at søge opmærksomhed, måden hvorpå Mine vildfarne hellige tjenere vil falde for hans fødder i ærefrygt. Så lyt omhyggeligt til det, han har at sige. Hans ydmyghed vil være falsk, hans intentioner skadelige og den kærlighed, han udstråler, handler kun om ham selv. Han vil blive betragtet som innovativ, dynamisk – et friskt pust. Skønt han har et drive og er energisk, så kommer hans kræfter ikke fra Gud den Almægtige. De kommer fra Satan, den onde.
Bed, bed, bed. For I, Mine børn, må være på vagt. I har brug for, at Jeg vejleder jer nu, hvor disse profetier blive åbenbaret for menneskeheden. Vær stærke, loyale over for Min Lære. Bed i grupper. Bed den hellige rosenkrans for at søge beskyttelse mod den onde.
Husk en læresætning. Min Lære vil aldrig ændre sig. Den er den samme, som den altid har været. Som jeg har sagt det før, det er, når I opdager, at den er blevet ændret eller nedtonet, eller, som det vil blive tilfældet, fordrejet på en sådan måde, at det forekommer underligt eller i modstrid med Min Lære, at I skal afvise det og bede om Min vejledning.
Jeres Guddommelige Frelser Jesus Kristus
 
Pave Benedikts Dage er nu talte
102. Onsdag d.1. juni 2011 kl. 11:00
Min kære elskede datter, du er lige blevet prøvet endnu engang, i Mit Allerhelligste Navn, til at afvige fra Sandheden. Det vil blive en gentagen tildragelse, for ikke en dag vil gå uden bedrageren vil prøve at fjerne dig fra dette arbejde, ved at så tvivl i dit sind. Du skal ikke se andre visionæres budskaber, eller lytte til nogen anden person der påstår at komme i Mit Navn, hvis de giver dig et budskab som modsiger det Ord du får fra Mig.
Mine profetier er præcist kommunikeret til dig, Min datter. Satan vil fortsat nage dig og såre dig når du mindst venter det. Så vær på vagt til alle tider. Min elskede Vikars dage er nu talte. Han vil have forladt Vatikanet før Advarslen finder sted. Stol på Mig. Adlyd Mig. Du gør gode fremskridt. Men fjern aldrig dit blik fra Mig. Vær aldrig, dog, bange for at leve dit liv som du normalt ville gøre, så længe bøn og hengivelse til Mig er en integreret og vigtig del. Jer Vil forsikre dig om at du ikke er alene i dette Arbejde fra nu af og at kun dem der bliver instrueret af Mig vil have indflydelse på din dømmekraft. Stol på Mig når Jeg siger, Satan vil ikke sabotere Mine Ord, ej heller forurene disse Budskaber du får fra Mig. Det vil ikke ske i dette tilfælde, for denne Mission er altoverskyggende og du tilkendes enhver beskyttelse, Min datter. Hvis du nogensinde føler bekymring over et Budskab, spørg Mig helt enkelt om svaret og det vil blive givet. Spørg ikke alle mulige andre om deres synspunkt, for de er ikke kvalificerede til at kommentere Mit Guddommelige Ord.
Bliv aldrig involverede i andre visionæres budskaber. Dette er meget vigtigt, for det vil skade dit Arbejde.
Nu ved du at Jeg, din Frelser og Menneskehedens Konge, Er ved Autoritet. Intet menneske skal besudle Mit ord. Aldrig. Vær taknemmelig at du bliver givet profetiens Gave og adlyd Mig til alle tider. Fornærm Mig aldrig ved at tvivle. De tider er langt bag dig. Søg Mig med ydmyghed i dit hjerte og din sjæl. Ti når Mit Ord hånes, angribes, benægtes, modsiges eller betvivles, for det er ikke op til dig at svare for Mig. Du vil lære så meget mere af Mig, Min datter, hvis du vil sidde ned og lytte til Mig. Jeg indgyder dømmekraftens Gave i dit sind. Tag imod denne Gave. Tvivl ikke. Fryd dig med Mig. Dette er en meget vigtig Mission, ulig noget Jeg har sendt til menneskeheden siden de tidlige profeter. Det vil kræve styrke fra din side, i menneskelig forstand. Hvad der er vigtigt lige nu er at helt enkelt kommunikere med Mig gennem bøn, Tilbedelse og de Velsignede Sakramenter. Alt andet skal holdes udenfor dette. Din familie er meget vigtig altid. Alt udenfor disse to enheder ligger i en langt lavere kategori. Prøv at slappe af og mærk Min Kærlighed. Brug ikke dyrebar tid på bekymring. Gå blot sammen med Mig i fuld forening og du vil være i sikkerhed mod ondt.
Jeg elsker dig, Min datter, og Jeg stoler på dig.
Din hengivne Frelser og Lærer Jesus Kristus
 
Frelsens Moder: Der er en ond plan i Vatikanet om at ødelægge den Katolske Kirke
311. Den 18.januar 2012 kl.9.50 Mit barn, det er nødvendigt for alle Guds børn at være udholdende i denne tid i en verden fuld af frafald fra troen.
Der er så få, der tror på deres Guddommelige Skaber, min Fader, Gud den allerhøjeste.
Om kort tid vil de se Sandheden, men alligevel vil mange argumentere for, at der ikke findes en Gud. Nu er der brug for meget bøn, børn.
Der bliver lagt et komplot mod Pave Benedikt den XVI af den onde sekt, der findes inden for hans egne gemakker.
Det er almindeligt kendt, at denne sekt findes blandt de hellige tjenere i Vatikanet, og alligevel er de magtesløse over for denne onde gruppe, som har infiltreret den Katolske Kirke i århundreder.
De er skyld i at have fordreje Sandheden i min Søns Lære. Der er så lidt kendskab til dem og deres afskyelige arbejde.
De har fjernet den Sande Doktrin fra den Katolske Kirke og i stedet anbragt en lunken, udvandet version, som katolikker er blevet tvangsfodret med i de sidste fyrre år.
Der er så megen forvirring, som er blevet spredt af denne onde, men skjulte sekt, at Mine børn er vandret bort fra den Sande Kirke.
Bed om, at de ikke driver paven ud.
Bed om, at den falske profet ikke overtager den Hellige Faders plads, så han kan sprede sine løgne.
Bed om, at de hellige tjenere i Vatikanet er stærke nok til at modstå dette onde komplot, der er beregnet til at ødelægge den Katolske Kirke.
De har planer om at erstatte den Hellige Vikar, Pave Benedikt XVI med en diktator, der er fuld af løgne. Han vil danne en ny kirke i ledtog med antikrist og hans gruppe for på den måde at bedrage verden.
Desværre vil mange af hans børn af hengivenhed for den Katolske tro følge disse nye doktriner blindt som lam, der føres til slagtebænken.
Vågn op til Sandheden, børn. Denne onde plan har, som årene er gået, ændret det oprindelige fundament i de katolske doktriner.
I krænker min Søn, når I modtager den Hellige Eukaristi i hånden.
Det har de gennemført.
I krænker min Søn, når I ikke søger Sakramenterne regelmæssigt. Og dog gør dem, som skal sikre jer adgangen til disse Sakramenter for at drage omsorg for jeres sunde åndelige udvikling, ikke Sakramenterne tilgængelige for alle.
Mit barn, en stor ondskab, som i århundreder har holdt sig skjult inden for murene i den Hellige Stol, vil om kort tid dukke op for øjnene af verden. De af Mine børn, som er dækket af Helligånden, vil kunne se Sandheden, når den onde løgn bliver præsenteret for verden.
Andre vil følge den mørke blindgyde. Der vil opstå stor splittelse inden for egne rækker hos præster, biskopper, ærkebiskopper og kardinaler, som vil få dem til at vende sig mod hinanden.
De sande disciple vil være nødt til at skjule sig og forkynde privat for ikke at blive dræbt.
Så skjult vil den Sande Kirke blive, at de trofaste troende vil være nødt til at holde sammen for at kunne praktisere deres hengivenhed over for min Evige Fader.
Jorden vil ryste i hvert et hjørne på grund af min himmelske Faders Vrede over et sådant forræderi.
Mit barn, de kan ikke vinde. Det vil være ved troen og modet hos de resterende, der følger den kristne Tro, at disse onde bedragere vil blive knust for altid.
Vent nu og forbered jer på den Katolske Kirkes varsel af disse forandringer.
Så vil I vide, at det er Sandheden, Jeg fortæller jer.
Bed, bed, bed for Pave Benedikt og hans sande disciple.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Min stakkels Hellige Vikar, Pave Benedikt den XVI vil blive drevet ud af den Hellige Stol i Rom
 336. Den 11. februar 2012 kl. 11.30
Min kære elskede datter, krige eskalerer alle vegne og meget snart vil Min Faders Hånd intervenere for at sætte en stopper for denne ondskab.
Frygt ikke, for planerne for at frelse menneskeheden er lagt, og det varer ikke længe, før Min Store Barmhjertighed vil blive skænket til hver eneste af jer.
Frygt aldrig antikrists værk, for I, kære børn, har styrken til at svække hans greb om verden ved hjælp af jeres bønner.
Andre verdensledere vil snart blive dræbt og Min stakkels Vikar, Pave Benedikt XVI, vil blive drevet ud af den Hellige Stol i Rom.
Min datter, sidste år fortalte Jeg dig om komplottet i Vatikanets korridorer.
En plan om at ødelægge Min Hellige Vikar blev udtænkt i hemmelighed den 17. marts 2011 og vil blive udført, for det er blevet forudsagt.
Spred Mit Hellige Ord til alle hjørner af verden nu og organiser, at trykte versioner af Mine Budskaber bliver spredt til så mange lande som muligt.
Du bliver vejledt, så Du må gøre det på den måde, der er bedst. Bed Mig om hjælp i jeres bønner, så vil I få den.
Jeres Jesus
[Budskabet givet præcis et år før Benedikt XVI' meddelelse om sin tilbagetrækning]
 
Frelsens Moder: Bed for Pave Benedikt XVI, som er i fare for at blive forvist fra Rom
 373. Den 20.marts 2012 kl. 20.30
Mit barn, denne stilhed er stilheden før stormen, for den Katolske Kirke vil snart blive kastet ud i en krise.
Jeg kalder alle mine børn alle vegne. I skal bede for Pave Benedikt XVI, som er i fare for at blive forvist fra Rom.
Han, som er den Katolske Kirkes meget Hellige Vikar, er hadet i mange dele af Vatikanet.
Et ondt komplot, der har være planlagt i over et år, vil blive tydeligt for verden om kort tid. Bed, bed, bed for alle Guds hellige tjenere i den Katolske Kirke, som vil blive forfulgt på grund af den store opdeling af Kirken, som snart vil komme.
Hele verden vil blive vidne til det store skisma, men det vil ikke blive opfattet som sådan i starten. Den falske pave venter på at afsløre sig for verden.
Børn, I må ikke lade jer føre bag lyset, for han vil ikke komme fra Gud.
Roms Nøgler vender tilbage til min Fader, Gud den Allerhøjeste, Som vil regere fra Himlene.
Der vil blive sat et stort ansvar hos de hellige præster, biskopper og kardinaler, som elsker min Søn inderligt.
De vil få hårdt brug for mod og Guddommelig sjælsstyrke for at kunne lede sjælene hen til det Nye Paradis.
Alle bestræbelser fra disse hellige disciple for at forberede sjælene til Min elskede Søns Andet Komme vil blive modarbejdet af den modsatte og mørke side.
Jeg trygler alle Mine børn om at bede inderligt for den styrke, der er nødvendig, når antikrist og hans partner, den falske profet, vil træde frem i offentligheden.
I må bede mig, Frelsens Moder, om at gå i forbøn for jer for at sikre, at den Katolske Kirke vil blive frelst og Min Søns Sande Ord bliver bjærget.
Man vil forfalske Sandheden om Min Søns løfte om at komme igen i Stor Herlighed.
Mine kære børn, I vil blive præsenteret for en række usandheder, som man vil forvente, at I respekterer og ærer som noget, der er givet i min Søns Hellige Navn.
Min Korstogsbøn (38) skal bedes hver eneste dag i den næste måned for at sikre, at Guds hellige præster ikke falder for det onde forræderi, som er ved at blive planlagt af den falske profet og hans tilhængere.
”Oh Velsignede Frelsens Moder, bed for den Katolske Kirke i disse svære tider og for vor elskede Pave Benedikt XVI for at lindre hans lidelser. Vi beder dig, Frelsens Moder, om at beskytte Guds hellige tjenere med din Hellige Kappe, så de får Nådegaver, der kan gøre dem stærke, loyale og modige under de prøvelser, de står overfor. Bed også om, at de vil have omsorg for deres flok i overensstemmelse til den Katolske Kirkes Sande Lære. Oh, Hellige Gudsmoder, giv os, den Resterende Kirke på Jorden, ledelsens gave, så at vi kan hjælpe med til at føre sjælene hen imod din Søns Rige. Vi beder dig, Frelsens Moder, om at holde bedrageren væk fra din Søns tilhængere i deres forsøg på at beskytte deres sjæle, så de er egnet til at gå ind gennem portene til Det Nye Paradis på Jorden. Amen.”
Gå børn og bed for en fornyelse af Kirken og for sikkerheden af de hellige tjenere, som vil lide for deres tro under den falske profets styre.
Maria, Frelsens Moder.
 
De har i sinde at fordrive Pave Benedikt XVI fra Peters Stol ved af benytte sig af uærlige metoder
438. Den 26. maj 2012
Jeg er henrykt over at have fået dig tilbage hos Mig. Nu er det vigtigt, at du holder dig tæt til Mig, Min datter. Tiden er knap, og du har meget arbejde, der skal gøres.
Min kæreste datter, I dag beder Jeg Mine tilhængere om, at bede inderligt for Min elskede Vikar Pave Benedikt XVI. Min Hellige Tjener er udsat for en frygtelig forfølgelse bag de lukkede døre i Den Hellige Stol.
Jeg har før fortalt jer om de Frimurer Grupper, som har lagt deres ondskabsfulde, klamme hånd på alt inden for Vatikanet, og at de ønsker at få Min Elskede Pave ud af Vatikanet.
De har i sinde at fordrive ham fra Peters Stol ved at benytte sig af uærlige metoder.
Han vil, som Jeg tidligere har fortalt dig, blive nødt til at flygte, for han har ikke noget andet valg.
Tiden er knap. I skal bede inderligt om, at han kan blive så længe som muligt, for så snart han forlader sin post, vil bedrageren, den falske Profet, indtage hans plads.
Hvor Mine Øjne fyldes af tårer for Min Elskede Kirke på jorden i denne tid.
Alle dem af Mine hellige tjenere, som accepterer Mit hellige Ord, som det bliver skænket jer i denne tid, skal lytte til Mig nu.
I skal forblive trofaste over for den Hellige Messe og bevare det daglige Offer. For om ikke ret længe vil I blive tvunget til at sluge en løgn.
Det daglige offer til ære for Min Korsfæstelse, hvor vinen bliver til Mit Blod, og brødet bliver til Mit legeme, vil blive ændret og fordrejet, og Jeg vil blive bagvasket med nye love, der vil blive indført af den Falske Profet.
I må aldrig acceptere noget, der strider imod Sandheden.
I må aldrig acceptere kætteri inden for murene i den Hellige Stol. Hvis I gør det, fjerner I jer fra Mig.
Mange af jer vil blive nødt til at fejre den Hellige Messe i hemmelighed, og I vil få brug for alt det mod, I kan mobilisere, ved at bede til Mig om at gøre jer stærke.
Forandringerne vil begynde med selve Eukaristien. I vil snart få at vide, at den Hellige Kommunion, der er Min Sande Tilstedeværelse, i virkeligheden er noget helt andet. I vil få at vide, at det betyder forskellige ting. Men det er en frygtelig løgn.
Den Hellige Eukaristi er Mit Legeme og Blod, der bliver skænket til jer, så Jeg får mulighed for at fylde jer med Min Helligånd og give jer den næring, som Jeres sjæle har brug for.
Mine hellige tjenere, når tiden kommer, hvor I bliver præsenteret for en ny moderne fortolkning, så vil I være klar over, at forureningen allerede er begyndt.
Det er på det tidspunkt, I bliver nødt til at forberede jer. Hold sammen og forsvar Sandheden om Min Korsfæstelse. Lad være med at acceptere løgne, forandringer af den Hellige Messe og den Hellige Eukaristi. For hvis I gør det, vil Min Tilstedeværelse gå tabt for alle Guds børn.
Følg Mig. Det er den største udfordring, som I nogensinde har stået over for, men Jeg vil give jer Nådegaver, så I vil kunne se forskel på sandheden og den ugudelige fiktion, som I vil blive bedt om at acceptere i Mit Hellige Navn.
I skal bede Mig om hjælp nu ved at bede denne Korstogsbøn (56). Præster skal søge at beskytte den Hellige Eukaristi.
Oh kære Fader, i din dyrebare Søns Navn,
Han, som ofrede sig selv på Korset for hele menneskehedens skyld.
Hjælp mig med at holde Mig til Sandheden.
Beskyt mig med Din Søns Dyrebare Blod og giv mig Nådegaver,
så jeg kan fortsætte med at tjene Dig i tro, tillid og ære
resten af min tid som præst.
Lad mig aldrig komme bort fra den sande betydning af Offeret i den Hellige Messe og i den måde, Den Hellige Eukaristi bliver præsenteret for Dine børn.
Giv mig styrke til at repræsentere Dig og at føde Din flok på den måde, som den skal næres af Din Søns Guddommelige Legeme og Blod, Han som er Jesus Kristus, Menneskehedens Frelser.
Amen.
I skal vide, at Jeg hver eneste dag vandrer sammen med jer, Mine Elskede Hellige Tjenere.
Jeg vil støtte jer. Læn jer op ad Mig, så vil Jeg holde jer tæt ind til Mit Hellige Hjerte i disse tider med frygtelige plager inden for den Katolske Kirke.
Jeres Elskede Jesus
 
Tiden er nær, hvor forfølgelsen af Min Elskede Vikar, Pave Benedikt XVI, vil nå sit højdepunkt 
489. Den 16. juli 2012 kl. 15.15
Min kære elskede datter, det er tid til at forberede alle Guds præster, biskopper og alle dem, der leder Min Hellige Katolske og apostoliske Kirke på jorden.
For tiden er nær, hvor forfølgelsen af Min Elskede Vikar, Pave Benedikt XVI, vil nå sit højdepunkt.
Meget snart vil han blive truet til at flygte fra Vatikanet. Så vil tiden komme, hvor Kirken vil blive delt i to sider, der står over for hinanden.
Jeg kalder alle Mine hellige tjenere og beder dem om at huske jeres løfter.
I må aldrig svigte jeres mission. Aldrig svigte Mig. Aldrig acceptere løgne i stedet for Sandheden.
I skal bede Mig om hjælp i de vanskelige tider, der venter forude. I skal rejse jer i samlet flok og følge Mig.
Bed om at få den styrke, I har brug for, gennem denne specielle Korstogsbøn.
Korstogsbøn (66) Til gejstligheden: Hjælp mig med at forblive tro imod Dit Allerhelligste Ord.
Oh Kære Jesus hjælp mig med at forblive trofst mod Dit Allerhelligste Ord til hver en tid.
Giv Mig styrke til at holde fast ved din Kirkes Sandhed  når jeg møder modgang.
Fyld mig med nådegaver til at administrere de Hellige Sakramenter på den måde, Du har lært os.
Hjælp mig at nære Din Kirke med Livets Brød og at forblive loyal over for Dig, selv når jeg forbydes at være det.
Fri mig for de bedragets lænker, jeg måtte møde, så Jeg kan forkynde Guds sande Ord.
Skærm alle Dine hellige tjenere med dit Dyrebare Blod nu, så at vi kan forblive modige, loyale og faste i vores hengivenhed mod for Dig, Vores Elskede Frelser, Jesus Kristus.
Amen
Mist ikke modet, Mine elskede hellige tjenere, for disharmonien er blevet forudsagt og skal finde sted i det endelige slag for sjælene.
Jeg elsker jer, og Jeg vil være med jer nu, hvor I går med Mig på den tornede vej til Golgata, så at alle sjæle endnu engang kan blive frelst.
Jeres Elskede Jesus
 
Den falske profet vil nu overtage Sædet i Rom
708. den 17 februar 2013 kl. 19:00 Min højtelskede datter, den forudsagte skisma i den Katolske Kirke vil nu blive vidnet i hele verden. Min højt elskede Hellige Vikar, pave Benedikt XVI' afgang markerer begyndelsen til enden. Jeg har, gennem dig, Min udvalgte profet, forsøgt at forberede Min Kirke på jorden i løbet af de sidste to år for denne triste begivenhed.
Frimurereliten har taget kontrol over Min Kirke, og de ​​vil forårsage det mest onde bedrag for Katolikker. Roms Nøgler er nu i Mine Hænder, de er blevet givet til Mig af Min Fader. Jeg vil lede alle Mine tilhængere, så Sandheden kan opretholdes, og Mit Hellige Ord forblive intakt.
Den falske profet vil nu overtage Roms Sæde og Mit ord, ligesom i Min tid på jorden, vil blive behandlet som kætteri.
Tag ikke fejl, for når bedraget præsenteres for verden, som om den nye styre repræsenterer Sandheden vil du, Min datter, lide frygteligt i Mit Hellige Navn, ligesom profeterne, som kom før dig.
Mine tilhængere skal bevare roen og bede for alle Mine helligste tjeneres frelse, som vil blive fanget i denne vederstyggelighed. Jeg opfordrer dem til at reagere på følgende måde.
Fortsæt at følge Min Lære. Giv aldrig afkald på Guds Ord. Forbliv loyale over for jeres hellige pligter og administrer de Hellige Sakramenter, som I er blevet instrueret af Mig.
Den Katolske Kirkes Lære grundlagt, på dens dannelse, af My apostel Peter, forbliver ufejlbarlig. Nu vil det ændre sig, når de kommende ændringer vil få fundamentet til at ryste.
Kort efter vil I ikke længere genkende Min Kirke, og I vil føle jer meget utilpas, når I vidner om, hvordan Mit Hellige Ord bliver forvrænget.
Jeres Jesus
 
De vil sige, han var skyldig i en forbrydelse som han er helt uskyldig i
710. Tirsdag den 19. februar 2013 kl.14.30
Min kære elskede datter, vær venlig at fortælle til Mine disciple at Mit Rige er nær.
De må ikke bekymre sig fordi, selv om Min Tornekrone er steget ned over Min Hellige Vikar, udnævnt af Mig, Jesus Kristus, for at regere over Min Hellige Katolske og Apostoliske Kirke, er blevet ondskabsfuld fordrevet – vil Jeg nu komme for at bringe jer fred.
Det kommende år vil blive meget hård og bekymrende for jer, Mine elskede disciple og min sidste Sande Pave. Han, mod hvem der blev ondskabsfuldt og bevist sammensvoret imod, er blevet behandlet ligesom Mig, Jesus Kristus, han blev slået og forsmået. De vil nu prøve at slå ham ihjel, ligesom de slog Mig ihjel. De vil sige at han var skyldig i en forbrydelse som han er fuldstændig uskyldig i.
Jeg , jeres elskede Frelser vil redde jer alle fra den ondskab, som af mange vil blive opfattet som kommende fra Mig, af Min Hånds Befaling.
Jeg instruerer Min Kirke som før, men kun gennem Helligåndens Magt. Roms nøgler er hos Min Fader. Jeg, Jesus Kristus, er klar til at komme igen ved Mit Andet Komme og Jeg ønsker at gøre dette kendt for jer, Mine disciple, at I vil komme til at lide, ligesom Mine egne disciple gjorde i Min tid på jorden. I, mine elskede, er her hos Mig i Mit Hellige Hjerte, så at I kan forenes med Mig i sorg.
Jeg græder tårer for Min uskyldige, elskede sidste Pave på jorden, Benedikt d. XVI, valgt af Mig til at lede Min Kirke i de sidste dage.
Det vil kræve stor mod, for de villige ofre som vil blive ved med at forkynde Mit Hellige Ord, for de vil blive fyldt med forfærdelig tvivl. De ved inde i deres hjerter, at Jeg taler til dem nu og dog vil de blive oversvømmet af tvivl, hvilket vil blive forårsaget af dem der nægter at acceptere Mine Budskaber til menneskeheden og som også er indviet til Mig.
Jeg testamenterer nu denne Specielle korte korstogsbøn. Det er en Mirakuløs Bøn, hvilket gør det muligt for alle der beder den, at føle Min tilstedeværelse i deres sjæle. Det vil også hjælpe dem at se Sandheden, som Jeg lovede dem og som altid vil gives i de sidste tider.
Korstogsbøn (101) Mirakuløs bøn for at mærke Jesu tilstedeværelse
O kære Almægtige Fader, Skaber af alt det der er og vil være, hjælp os, som erkender Din elskede Søns Tilstedeværelse i Kirken i dag, til at blive stærkere.
Hjælp mig at komme over min frygt, min ensomhed og den afvisning jeg lider under fra mine kære, eftersom jeg følger Din Søn Jesus Kristus, min Frelser.
Beskyt mine kære fra at falde i fælden og tro på de løgne Satan har gennemtænkt for at ødelægge, splitte og skabe kaos blandt alle Guds børn. Hjælp alle dem der følger modbydeligheden i Din Kirke om at blive frelst fra Helvedes evige flammer.
Amen.
Mine elskede disciple, I kender Mig efterhånden. Det I vil se nu, i det der engang var Min Kirke på jorden, vil give jer kvalme. I vil græde og græde indtil I ikke føler noget mere. Og så når I kalder på Mig og siger:
”Jesus frels Mig fra Satans løgne, så jeg kan skelne Sandheden af Din resterende Kirke”, vil Jeg berolige jer med dette. Jeg vil fylde jer med Helligånden. Jeg vil fylde jer med sorgens tårer og så vil Jeg erstatte disse tårer med Min Styrke. Så vil I ikke være bekymret, for. Jeg vil tage over og lede jer hvert skridt på vejen.
I vil blive inspireret når I bliver spottet. I vil være fyldt af Min Kærlighedsånd når de griner ad jer fordi I tror på Min Hellige Doktrin. Så vil I miste al angst og dette vil blive erstattet med en overvældende følelse af Min Kærlighed for jer, så at I kun føler lettelse og fred.
Jeres Jesus
 
Han er blevet sendt for at ødelægge Min kirke og rive den i små stykker
724. Fredag den 8. marts 2013 kl.14.05
Min kære elskede datter, Satan er rasende på Min Kirke på jorden og hans hjemsøgelse fortsætter ind i Kirken.
Den snedige bedrager, som tålmodig har ligget på lur, vil snart bekendtgøre sin styring over Mine stakkels godtroende hellige tjenere. Den smerte han vil påføre er for meget for Mig at bære og dog vil hans regering kulminere i den endelige udrenselse af ondskab som findes i hjertet af Min Kirke.
Han har nøje manipuleret sin position og snart vil hans pompøse opførsel blive set i hans prægtige hof. Hans stolthed, arrogance og selvoptagethed vil nøje blive skjult for verden i begyndelsen. I omverdenen vil der høres et lettelses suk når trompeterne annoncerer hans regeringstid som leder af Min Kirke.
Mit Legeme er Min kirke, men det vil ikke være til Mig, Jesus Kristus, han vil sværge loyalitet til, for han har ingen kærlighed til Mig. Hans loyalitet er til dyret og han vil grine ad og spotte Mine Hellige tjenere som vil støtte ham.
Han, som vover at sidde i Mit Tempel og som er sendt af den onde, kan ikke tale sandt for han kommer ikke fra Mig. Han er blevet sendt for at ødelægge Min kirke, rive den i stykker, før han vil spytte den ud af sin modbydelige mund.
Mit Legeme er min Kirke. Min Kirke er stadig i live, men kun dem som taler Sandheden og holder fast ved Guds Hellige Ord kan være en del af Min Kirke på jorden. Nu, hvor den sidste fornærmelse mod Mig, Jesus Kristus, skal ske fra Peters Stol, vil I endelig forstå Sandheden.
Sandhedensbog, som forudsagt af Daniel for den sidste tid, vil ikke blive taget letsindigt af Mine Kirkemedlemmer, for dens indhold vil give Mine hellige tjenere kvalme, når det går op for dem at Jeg taler sandt.
Den falske profet – han som gør sig til leder af Min kirke- er nu klar til at bære det tøj som ikke er syet til ham. Han vil vanhellige Min Hellige Eukaristi og vil dele Min kirke i to og så halvere den igen.
Han vil gøre sig umage for at fyre de loyale tilhængere af Min elskede hellige vikar Pave Benedikt XVI, udpeget af Mig.
Han vil luge ud alle som er loyale til Min Lære og kaste dem for ulvene.
Hans gerninger vil ikke ses med det samme, men snart vil tegnerne ses, når han søger støtte fra indflydelsesrige personer, verdens ledere og alle i høje positioner.
Når vederstyggeligheden tager til, vil forandringerne pludselig være der. Hans bekendtgørelse om at skabe en forenet Katolsk Kirke, ved at tilslutte sig til alle tro og andre religioner, vil følge snart efter.
Han vil lede den nye en-verdens religion og vil regere over hedenske religioner. Han vil omfavne ateisme og frafalde dens kendemærke, som han vil sige er forbundet med forfølgelsen af de såkaldte menneskerettigheder. Al synd, i Guds øjne, vil være acceptabel i denne nye inkluderende kirke.
Alle som vover at udfordre ham vil blive forfulgt og straffet. De præster, biskopper og kardinaler som siger ham imod vil blive ekskommunikeret og frataget deres titler. Andre vil blive mobbet og forfulgt og sammen med mange præster, de vil være nødt til at gå underjorden.
Hør venligst, mine stakkels hellige tjenere som genkender Min stemme nu, mens Jeg rækker ud efter jer for at give jer trøst. Jeg ville aldrig bede jer om at fornægte Min Kirke på jorden, for det var Mig, Jeres elskede Frelser, der skabte den. Jeg ofrede Mit Legeme som et levende Helligt Offer for at frelse jer. I har fået ansvaret til at bevidne på Mine vegne for at frelse sjælene af dem som I leder og instruerer.
Alt hvad I kan gøre er at stole på Mig og fortsætte med at tjene Mig.
Det, I ikke må gøre, er at acceptere nye doktriner, som I omgående ved, ikke kommer fra Mig og ikke er i overenstemmelse med Min Lære. I skal gøre hvad jeres hjerte siger jer, men vid dette:
Denne periode vil komme til at pine jer meget og den rå smerte, som I vil erfare når I ser hvordan Min Kirke vil blive vanæret, vil få jer til at græde. Men I skal genkende løgnene som bliver præsenteret for jer for hvad de er: en fornærmelse til Min død på Korset.
Denne ødelæggelse vil resultere i sammenstyrtningen af Min Kirkes struktur. Forandringerne og tilpasninger af bygninger, sammen med oprettelse af et nyt tempel for den nye verdenskirke, vil blive bygget i Rom.
Vær forsikret om, at når Mit Tempel vil blive vanhelliget Jeg, Jesus Kristus, Menneskehedens Frelser, vil være kasseret og smidt i grøften.
Jeres Jesus.
 
Hans trone er blevet stjålet. Hans magt ikke
728. den 13. marts 2013 kl. 21:20
Min højtelskede datter, Jeg er blevet dømt til døden for anden gang. Fornærmelsen af befaling i Rom, som du vidner i dag, river Mig i to.
Da Jeg stod foran Mine bødler, anklaget for kætteri og for at turde sige Sandheden, løb Mine apostle væk og var intetsted at finde. De, der fulgte Mig og accepterede Min Lære forrådte Mig, når Mit Ord blev udfordret af dem med myndighed. De begyndte at miste tillid til Mig, og de ​​begyndte at tvivle på Mig.
Nogle af Mine tilhængere troede på forbrydelsen af kætteri, som Jeg var anklaget for, og at den var berettiget. Så mægtige var Mine anklagere - mænd i høje stillinger, klædt i eksotiske gevandter, der gik og talte med en følelse af reel myndighed - at få tvivlede på dem. Jeg blev undersøgt, udfordret, spottet, nedgjort, latterliggjort og hånet for at tale Sandheden. Folk faldt for disse kommandører - mænd med mægtige stemmer og hvis myndighed aldrig blev sat spørgsmålstegn på. Min Stemme blev som en hvisken midt i brølen af Mine anklagere.
"Kætter" - råbte de. De sagde, Jeg talte med en ond tunge, at Jeg spottede Gud, og at Jeg ønskede at ødelægge deres kirke. Og så myrdede de Mig koldblodigt.
Det vil ikke blive anderledes, når Jeg forsøger at gøre Min Stemme kendt nu, når jeg forsøger at advare alle Guds børn om begivenheder, som Jeg talte med dig om, Min datter, i de sidste par år. Mit Ord vil blive behandlet med foragt. Mit Ord vil blive sat spørgsmålstegn på. Tvivl vil krybe ind og endnu en gang vil Mine apostle løbe væk og forlade Mig for ulvene.
Tag ikke fejl, Sandheden er blevet åbenbaret for jer. Jeg har fortalt jer, Mine tilhængere, hvordan I vil blive bedraget. Dette vil være meget svært for jer, fordi I vil sætte spørgsmålstegn ved denne bedrager, der sidder i min Faders Hus.
Min elskede pave Benedikt XVI blev forfulgt og flygtede, som forudsagt. Jeg har ikke udpeget denne person, der hævder at komme i Mit navn.
Han, pave Benedikt, vil vejlede Mine tilhængere hen imod Sandheden. Jeg har ikke forladt ham, og Jeg vil holde ham tæt på Mit hjerte og give ham den trøst han har brug for på denne frygtelige tid.
Hans trone er blevet stjålet. Hans magt ikke.
Jeres Jesus