Sakramenter

____________________________________________
Betydningen af Sakramenterne – Ægteskab og Første Hellige Nadver
132. Onsdag, 6. juli 2011 kl. 15:30
Min kære elskede datter, se nu hvordan Mine børns tro begynder at gro og blomstre. Mens der er så meget mørke i verden, bliver Mine tilhængeres lys klarere dag for dag på grund af Helligåndens Flamme, som har sænket sig over hele verden.
I dag, Min datter, ønsker Jeg at minde alle Mine tilhængere om betydningen af bøn for at lette lidelse i verden. Jeres bønner hjælper nu til at afværge mange forudsagte globale katastrofer. Bøn er den allerstærkeste afhjælpning og når bøn siges på andres vegne vil de altid blive besvaret.
Alt imens Jeg er glad for dem med stærk tro; er Jeg stadig bedrøvet for dem som er imod Mit Guddommelige Lys, Sandheden. Mange mennesker vandrer omkring i verden som i en døs. Intet bringer dem fred. Intet bringer dem glæde. Intet omfang af materiel komfort kan lette deres smerte. Deres tomme sjæle er fortabte. Jeg beder jer, bed for dem.
Min datter, bed venligst for Min Vikar, Pave Benedikt, for han er omringet af frimurerske kræfter som nu gør enhver anstrengelse for at detronisere ham. Disse onde kræfter har infiltreret Min Kirke siden Vatikankoncilet II og har udvandet Min Lære. Mange love som krænker Mig blev vedtaget, især uddeling af Min Hellige Nadver af lægfolk. Manglen på respekt, der vises Mig og Min Evige Fader, gennem nye love der introduceredes for at efterfølge det moderne samfund, har fået Mig til at græde af bedrøvelse.
Den Mest Hellige Eukaristi skal være modtaget på tungen og ikke tilsmudset af menneskehænder. Det er præcis, hvad Mine hellige tjenere har gjort. Disse love blev ikke vedtaget af Mig i Ånden. Mine hellige tjenere er blevet ført ned ad en sti der ikke er i overensstemmelse med Mine apostles Lære. I dag bliver Mine sakramenter ikke taget meget alvorligt, især dem, der søger Ægteskabets og den Første Hellige Kommunions sakramenter.
Løftet om ægteskab er meget alvorligt, for husk, det er et Sakramente og er gjort i tilstedeværelse af Gudfaderen, men for mange er det blot materialisme og udvendig staffage. Mange, som modtager ægteskabets sakramente, anerkender ikke dets betydning derefter. Mange bryder deres løfter så let. Hvorfor gør de det? Hvorfor hykler de for denne mest hellige forening, blot for at skilles hurtigt bagefter? Det er en hån mod en af de vigtigste foreninger velsignet af min evige Faders Hånd. Mange mennesker giver ikke agt til Min Faders Vilje: at ingen skal ødelægge denne forening bagefter, men mange mennesker indgår skilsmisse, hvilket er en lov som ikke er anerkendt af Min Fader. Skilsmisse er en nem måde at løbe fra jeres ansvar. Alle ægteskaber er lavet i Himlen. Ingen kan ødelægge et ægteskab uden at fornærme Min Fader.
Første hellige kommunion
Modtagelsen af Mit Legeme i Eukaristiens sakramente for første gang er et andet eksempel på hvordan Jeg bliver hånet. Så mange forældre giver ingen agt på betydningen af, at deres børn modtager Livets Brød. De er mere bekymrede for, hvor velklædte deres børn er, i stedet for den vidunderlige gave, de modtager. Denne gave vil føre dem til frelse. Men den materialisme som omgiver begivenheden, har intet at gøre med deres sjæle. For Mig er det sørgeligste, at disse små børn ikke får at vide noget om Mig. Den Kærlighed, Jeg har til små børn er altomfattende. Når de modtager den Hellige Eukaristi, i fuldt kendskab til, hvad de får, bliver deres sjæle rene. Jo mere de modtager Mig på denne måde, jo stærkere vil deres tro være.
Husk, uden Sakramenter bliver jeres tro svag. Hvis jeres sjæl, efter en tid, mangler Mine særlige velsignelser, bliver den søvnig. Al tro på Mig og Min Evige Fader forsvinder med tiden, hvis kun en lille flimmer anerkendelse blusser op fra tid til anden. Vend tilbage til Mig gennem Sakramenterne. Vis respekt for Sakramenterne i den måde, I skulle og ville virkelig føle Mit Nærvær igen.
Husk, Sakramenterne er der af en grund, for de er de næringsstoffer, I har brug for, for sjælens evige liv. Uden dem vil jeres sjæl dø.
Jeg elsker jer alle. Omfavn venligst Mig ordentligt, ved at respektere Sakramenterne, givet til jer som en gave fra Gud, den Almægtige Fader.
Jeres kærlige Frelser Menneskehedens Konge,
Jesus Kristus
 
Det Hellige Skriftemåls Sakramente, Dåbens Sakramente, Ægteskabets Sakramente og Nadverens Sakramente skal bevares 
473. Den 1. juli 2012 kl. 15.45
Min kære elskede datter, hvor synden knuser Mig i øjeblikket, og hvor Jeg lider under den pinefulde afvisning.
Mit hoved gennemlever smerten fra tornene i Min Tornekrone, medens Min Kirkes Overhoved, Min Hellige Vikar på jorden, lider under den forfølgelse, hans fjender udsætter ham for.
Min Kirke på jorden er ensbetydende med Mit legeme på jorden. Korsfæstelsen er ved at blive forberedt.
Min Kirkes doktriner vil snart blive forkastet bid for bid, ligesom Min Lære på jorden blev forkastet bid for bid af Farisæerne og af dem, som mente, at de kendte Min Faders Ord bedre, end jeg gjorde.
I skal alle bede for Min Kirke på jorden. I skal altid huske, at der ikke findes andre doktriner end dem, som Jeg forkyndte, da Jeg var på jorden.
Alt hvad der er Sandhed, kan aldrig ændres, for hvis den bliver det, vil I blive tvunget til at sluge en løgn.
Min datter, du må aldrig give de mennesker, som bliver ved med at afvise Mit ord, lov til at tage modet fra dig eller forhindre Mine tilhængere i at hjælpe Mig med at frelse Min Kirke på jorden.
For når fjenden angriber Min Kirke, skal I slutte jer sammen og sikre, at Evangelierne blive forkyndt lige indtil jordens ende.
Det Hellige Skriftemåls Sakramente, Dåbens Sakramente, Ægteskabets Sakramente og Nadverens Sakramente skal bevares. Selv disse bliver det svært at få adgang til.
De af Mine hellige tjenere, der elsker Mig, skal begynde at forberede sig nu. Meget snart bliver det forbudt at tilbyde Guds børn sådanne Gaver.
Forberedelsernes tid er begyndt.
Giv Mig lov til at instruere jer, lede jer og hjælpe jer med at bringe Min Resterende Kirke til Paradisets porte.
Jeres elskede Jesus
 
Jomfru Maria: Om de nådegaver I får skænket, når I modtager Min Søns Legeme
585. Den 19. oktober 2012 kl. 9.06 (Modtaget under en åbenbaring af den Velsignede Jomfru Maria, som varede 20 minutter, og hvor den Hellige Eukaristi viste sig på hendes pande)
Mit barn, den Hostie, som du kan se på Min pande, er et symbol, der skal bevise over for alle Guds børn, at Min Søns Realpræsens er til stede i den Hellige Eukaristi.
Min Søn er til stede i verden og står ved siden af hver eneste af Guds børn hver dag i det håb, at de kan føle Hans Tilstedeværelse.
Børn, det er kun ved at modtage det virkelige Legeme fra Min Søn, Jesus Kristus, menneskehedens Forløser, at I vil blive velsignet med specielle nådegaver.
Da Min Søn døde for jeres synders skyld, for at hvert af Guds børn kunne overvinde døden, efterlod Han en vigtig arv.
Tilstedeværelsen af Kristus i den hellige Eukaristi er Virkelig, og når den bliver spist, bringer den jer en særlig beskyttelse. Den bringer jer i en tættere forening med Ham.
Han er Livets brød. Denne Gave til jer, børn, skal I aldrig være i tvivl om eller afvise. De nådegaver, I får skænket ved at modtage Hans Legeme og Blod, omfatter også frelsen fra Skærsilden, hvis I modtager det hver dag.
Når I dør, vil min Søn tage jer i Sine Arme og føre jer bort fra ilden i Skærsilden.
Den Hellige Messe, som tilbyder min Søns virkelige Legeme til ære for min Fader, bringer også store fordele med sig.
Jo flere daglige messer I deltager i og jo oftere, I modtager min Søns Legeme og Blod i den Hellige Eukaristi, jo mere immunitet vil I få skænket imod renselsen i Skærsildens ild.
De af jer, der afviser min Søns Eksistens i den Hellige Eukaristi, nægter jer selv en stor Gave. I vil ikke blive fordømt for at afvise Hans Legeme i den Hellige Messe, men I vil ikke modtage de nådegaver, som Han ønsker at skænke alle Guds børn.
Den Hellige Kommunion, som I modtager, skal være ordentligt indviet. Når I modtager Hans Legeme, vil Han fylde jer med en dyb og ydmyg kærlighed, som vil styrke jeres tro og bringe jer Evigt Liv.
Den Hellige Eukaristi er den Gave, som vil skænke jer Evigt Liv, det må I aldrig glemme.
Min Søn led meget for at give verden denne store Gave, jeres pas til Himlen. Afvis det ikke. Lad være med at udfordre Hans gavmildhed. Undervurder ikke Betydningen af den Hellige Hostie.
Vær venlig at recitere denne Korstogsbøn (81) for den Hellige Kommunions Gave.
Oh Himmelske Hostie, fyld mit legeme med den næring, som Jeg har brug for.
Fyld min sjæl med Jesu Kristi Guddommelige Tilstedeværelse.
Giv mig nådegaverne til at opfylde Guds Hellige Vilje.
Fyld mig med den fred og ro, som kommer fra Din Hellige Tilstedeværelse.
Lad mig aldrig tvivle på Din Tilstedeværelse.
Hjælp Mig med at tage imod Dig i Legeme og Sjæl, og at de Nådegaver, som jeg modtager ved den Hellige Eukaristi, vil hjælpe mig med at forkynde Vor Herres, Jesu Kristi, Storhed og Ære.
Rens mit hjerte.
Åbn min sjæl og helliggør mig, når jeg modtager den Hellige Eukaristis store Gave.
Skænk mig de nådegaver og den gunst, som den udgyder over alle Guds børn, og skænk mig immunitet fra Skærsildens pine.
Amen
Mine børn, I skal bede om, at alle Kristne vil modtage og forstå magten i den Hellige Eukaristi. Det er den rustning, der er nødvendig, for at kunne frelse alle Mine børns sjæle.
Tag imod den med et nådefuldt og gavmildt hjerte.
Jeres velsignede Moder
Frelsens Moder
 
Når de ændrer Dåbens Sakramente, vil de fjerne alle løfter om at give afkald på Satan, idet de vil erklære, at disse referencer er gammeldags
866. Mandag den 5. august, 2013 kl. 04:05
Min højtelskede datter, lad ingen tro på, under den forfølgelse som Mine elskede hellige tjenere - som forbliver loyale over for Mig – kommer til at skulle udholde, at Min Kirke nogensinde kan dø. For dette er umuligt. Min Kirke – Mit Mystiske Legeme - har det Evige Liv.
Når Mine fjender ændrer Sakramenterne og introducerer nye relikvier, nye kors og en ny praksis - og så siger, at Min Kirke forbliver som det altid har været - lyver de. Min Kirke kan aldrig ændre sig.
Så mange argumenter vil blive brugt, i enhver nation, med henblik på at besudle Ægteskabets Sakramente. De, Guds fjenderne, ønsker at de Kristne skal acceptere ægteskab mellem par af samme køn, men de må det aldrig gøre, for det krænker Min Fader. Det er ikke acceptabelt i Hans Øjne.  Når de ændrer Dåbens Sakramente vil de fjerne alle løfter om at give afkald på Satan, idet de vil erklære, at disse referencer er gammeldags og alt for skræmmende. De vil sige, at de er irrelevante.
Så vil de, lidt efter lidt, introducere nye versioner af Mine Lektier. I, alle I der tror på Min Kirke, må aldrig svigte Mig. I skal aldrig acceptere nogen erstatning af de Sakramenter som Jeg gav til jer. Jeg er Sandheden. Min Kirke repræsenterer Sandheden. Men I kan kun hævde at være en del af Min Kirke, hvis I beholder alle Mine Lektier, Mine sakramenter og accepterer, at Min død på Korset var det største Offer for at sikre jeres frelse.
Alt det der afviger fra Sandheden, af frygt for at fornærme hedningerne, er meget farligt. Når I benægter Guds Lektier og følger en ny, alternativ kirke, vil I ikke længere være en del af Min Kirke på Jorden. Hvis I har indsigelser mod de nye hedenske praksisser som vil blive indført af den falske profet, vil I blive anset for at være kættere. Så vil de forsøge at ekskommunikere jer i Mit Navn. Hvis I forbliver loyale over for Mig og nægter at deltage i dette onde bedrag, vil I forblive en del af Min Kirke.
Valget kan være smertefuld, når alle disse ting kommer frem, men det er meget simpelt. Enten er I for Mig eller imod Mig.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: Hvert eneste Sakramente vil blive ændret til ukendelighed
900. den 5. september 2013 kl. 09:35
Mit barn, da de placerede Tornekronen på min Søns Hellige Hoved, var det ikke blot for at påføre en frygtelig fysisk tortur, det var også for at afgive en lærestreg . Det blev gjort som en symbolsk gestus. Da de spottede Ham, udtrykte de, at manden, som siger, Han er Kirkens Leder og som kalder sig selv Messias, ikke vil blive tolereret. De sværtede Kirkens Leder, da de kronede Ham, og de vil sværte Ham igen i disse tider.
Det vil ikke være tilstrækkeligt, at Kristi fjender vil overtage min Søns kirke indefra, de vil vanhellige Ham på mange andre måder. De vil ændre hostierne til den Hellige Nadver og betydningen af, hvad den Hellige Eukaristi er. De vil sige at dette, den Hellige Eukaristi, repræsenterer menneskeheden, og at det er et tegn på et nyt fællesskab, en samling af alle mennesker som én i Guds øjne. I, mine børn, vil får at vide, at I er alle i fællesskab med hinanden, og at dette er årsagen til fejring.
Den Hellige Kommunion er Kristi Legeme og Hans Reelle Tilstedeværelse. Det kan ikke være to forskellige ting. Alligevel vil de vride dens betydningen og alt hvad I vil stå tilbage med, i sidste ende, vil være et stykke brød, for når de vanhelliger altrene og den Allerhelligste Hostie, vil min Søns tilstedeværelse ophøre.
Hvert eneste Sakramente vil blive ændret til ukendelighed. Så listige vil fjenderne af min Søn være, at de hellige ceremonier vil se ud til kun at have ændret sig en smule. Skriftemålets Sakramente vil blevet afskaffet, for dyret ønsker ikke at sjælene blive forløste, da dette ville være en sejr for min Søn.
Børn, I skal fortsætte at bede Mig om at gå i forbøn, så smerten af disse fremtidige begivenheder kan lettes og tiden forkortet.
Jeres elskede Moder
 
Den største forfølgelse vil påføres kristne af kristne
956. Lørdag, den 2. november 2013 kl. 20:30
Min højtelskede datter, Jeg må indtrængende opfordre alle Guds børn til at forene sig i bøn for Min Kirke på Jorden.
Mit Hjerte svulmer nu af smerte pga. det store had der bliver vist over for dem, der er praktiserende kristne. Forfølgelsen af ​​Kristne vil fortsætte i alle lande, og dette omfatter alle dem, der på nuværende tidspunkt har frihed til at praktisere deres hengivenhed til Mig. Den største forfølgelse vil påføres kristne af Kristne.
Den interne hudstrygning af Mit Legeme på Jorden vil opnå sit værste da bror vil vende sig mod bror og søster mod søster. I vil snart se proklamationen af de nye bønner, som vil blive indført med den nye liturgi.
De vigtigste ændringer vil vedrøre Den Hellige Kommunion, der vil blive præsenteret som noget, der bærer lidt lighed med Min død på korset, da jeg hengav Mit Legeme for alle syndere. Ved at erklære, at den hellige kommunion betyder hele menneskehedens sammenføjning som én foran Gud, vil I fornærme Mig, da dette ville være i strid med Sandheden. Sandheden betyder ikke længere Sandheden, fordi så mange spreder løgne, overdriver og forstår ikke, hvor let Sandheden kan fordrejes. Mange vil ikke mærke ændringerne når Sandheden ikke længere overholdes, når den fordrejes på en subtil måde. Løgne vil træde i stedet for Sandheden, splitte den menneskelige race og skabe den adskillelse fra Gud som vil føre til ødelæggelse.
Værn altid om Sandheden, for uden Sandheden vil solen formørkes, månen vil ikke længere lyse når natten falder, og stjernerne vil ikke længere skinne i de dage, som vil signalere det endelige mørke, før Jeg kommer for at genvinde Mit Rige.
På dette tidspunkt kun Sandheden vil kunne redde jer.
Jeres Jesus
 
Gennem dåbens sakramente svækkes Dyrets magt
993. Mandag, den 16. december 2013 kl. 19:25
Min højtelskede datter, når I nærmer jer Mit Hjerte og når sjælene overgiver sig fuldt ud over for Mig, sker der en række ting.
For det første vil enhver frygt for menneskelig indblanding i jeres liv forsvinde. Når Jeg virkelig få lov til bo i jeres hjerte og sjæl vil den fred og tilfredshed som kommer fra Mig opleves i stedet. Ingen mængde af misbrug, mishandling eller kritik kan trænge ind i jeres sjæl, fordi I vil have overgivet disse lidelser til Mig. Det er derfor I skal altid forblive rolige og tavse når I står over for sådanne angreb.
Den næste Nådegave I vil få er styrken til at modstå fristelsen til at synde. Denne fristelse som Djævelen placerer foran alle sjæle hver eneste dag er meget kraftig, og meget få mennesker har viljestyrken til at undgå at falde i synd. Men når I har overgivet jeres vilje til Mig, det er Min Vilje der vil opholde sig i jeres sjæle og som så vil overvinde de fristelser placeret foran jer.
Undervurder aldrig nogensinde hvor stort et kvælertag Satan har over den menneskelige race. Denne magt er som en kraftig storm og ligesom en stærk, hård vindstød kan det styrte jer til jorden. Den forførelse som den Onde placeret foran jer er som en styrke, der på få sekunder vil løfte jer og drive dig ind i den synd, som I forsøger at undgå.
Mennesket er født med synd. Gennem dåbens sakramente svækkes Dyrets magt. Mens I går igennem livets mange prøvelser og fristelser, vil hver person blive lokket ind i forskellige slags synd. Kun dem der arbejder hårdt for at undgå synden vil overvinde den hårde kamp, ​​som den onde vil føre for at fortære deres sjæle. Regelmæssig kommunikation med Mig er vigtig. Alt I skal gøre er at tale med Mig med jeres egne ord. Bed Mig jævnligt om at tilgive jer de synder, som I har angret. Modtag sakramenterne regelmæssigt. Hav endelig tillid til Mig, for når I gør det, har Jeg magten til at trække jer tilbage fra ​​syndens rand. Når I overgiver jeres vilje til Mig, bliver Min Vilje den drivende kraft for at beskytte jer mod Satan.
Ved at helt opgive jer til Mig, vil I perfektionere jeres sjæl.
Jeres Jesus