Januar 2012_______________
 
Der vil være en midlertidig fred i verden, hvis mørke sjæle omvender sig.
293. Den 1. januar 2012 kl. 15.00
Mit barn, tiden er nær, men mine børn er nødt til være tålmodige. Alt vil ske i overensstemmelse med min Faders Hellige Vilje.
Børn, I må forstå, at de onde kræfter i jeres verden truer jeres tro på Gud Fader. Disse onde kræfter vil ikke sejre, for de har ingen magt over min himmelske Fader. Alligevel vil de pine deres medbrødre og medsøstre med mord, krig og kontrol.
Bed om, at disse mørke sjæle snart vil se Lyset fra min Søn. Hvis de ser det og omvender sig ved Advarslen, vil der komme en midlertidig fred på Jorden.
Min Søn Jesus Kristus, som alle sjæles frelse er afhængig af, venter utålmodigt på at bringe menneskeheden Sin store Barmhjertighed.
Mine børn, I skal bede meget for disse mørke sjæles frelse, da de måske ikke overlever Advarslen.
Disse stakkels sjæle vil blive rædselsslagne, ikke kun fordi de vil opleve deres synder, men også fordi de vil indse det mørke, de befinder sig i. Dette mørke har overskygget deres sjæle i en sådan grad, at Lyset fra min Søns Barmhjertighed vil gøre dem svage og magtesløse.
Mange vil være for svage til at klynge sig til den Barmhjertighed, som min Søn vil tilbyde dem.
Jeg trygler jer om at bede for disse sjæle, børn. Min Søn er fast besluttet på at frelse disse sjæle først. Han har brug for megen bøn, børn. I skal bede om forladelse for disse formørkede sjæle.
Mit barn, bed mine børn om at dedikere denne Korstogsbøn (17) til mig, Frelsens Moder:
Oh, Marias Ubesmittede Hjerte, Frelsens Moder og Formidler af al Nåde, du som vil deltage i hele menneskehedens frelse fra Satans ondskab, bed for os.
Frelsens Moder, bed om, at alle sjæle kan blive frelst og vil acceptere den Kærlighed og Barmhjertighed, som er vist af din Søn, Vor Herre, Jesus Kristus,  som kommer igen for at frelse menneskeheden og for at give os en change for at opnå den evige frelse.
Amen.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
 Der er kun en Sandhed. Et Lys. Alt andet er løgn
294. Den 1. januar 2012 kl. 17.30
Min kære elskede datter, du skal vide, at uanset hvor vanskelig denne mission er, så vil Jeg ikke undlade at henvende mig til dig.
Min stemme vil opmuntre dig til hver en tid. Min Ånd vil bevæge dit hjerte, så at du vil være magtesløs over for den. Min Kærlighed omslutter dig i en sådan grad, at du vil være ude af stand til at vende Mig ryggen eller at afvise Mig. Alligevel vil du opleve, at du snubler på din vej.
Når du prøver på at analysere Mit Ord, vil du opleve, at du er ude af stand til at gøre det med succes. Ligegyldigt hvor meget det bliver analyseret, kan Sandheden af det, Jeg siger, ikke ændres.
Ingen, heller ikke du, Min datter, har autoritet til at fordreje meningen af Mit Hellige Ord for at gøre det mere acceptabelt, set med dine øjne.
Dette gælder Mit Ord i den Hellige Bibel og Mit Ord i disse Budskaber.
Du skal stole noget mere på Mig, Min datter. Sig til Mine børn og alle Mine elskede tilhængere, at de skal stole fuldstændig på Mig.
Jeg vil aldrig svigte menneskeheden. Jeg vil aldrig vende det døve øre til Mine elskede børns indtrængende bønner. Jeg vil altid bønhøre Mine stakkels sjæles indtrængende bønner om Barmhjertighed.
Det, Jeg aldrig vil gøre, Min datter, er at tale til Mine børn for at give dem det, de tror, de har brug for og svare det, de ønsker at høre
Sandheden skal frem. Mit Hellige Ord må aldrig blive udvandet, og Sandheden må ikke forfalskes.
Mit Hellige Ord må aldrig blive ændret, justeret og fordrejet, så det bliver en løgn.
I skal vide, at Min Retfærdighed er nær. I skal forstå, at Min Barmhjertighed er stor, men den ondskab, Jeg ser i jeres verden, finder Jeg afskyelig.
Denne ondskab bliver endda retfærdiggjort af dem, der bekender sig til Mit Ord, og som hævder, at de kender Mig.
De har forvansket Min Lære i århundreder, så den passede til deres gerrighed, lidenskab, stolthed og grådighed.
Det piner Mit hjerte at se de fordærvede handlinger, der passerer forbi Mit blik, og at være vidne til den måde, Mine børn bliver narret til at tro, at disse handlinger er acceptable i Mine øjne.
Vågn op til Sandheden. Min store barmhjertighed bliver tilbudt hver eneste sjæl i løbet af Advarslen.
Men tag jer i agt. De kristne, der tror, at det er i orden at fordreje Sandheden i Min Lære, vil blive chokerede under Advarslen. De vil modarbejde Sandheden, når Jeg åbenbarer, hvordan deres synder krænker Mig.
Jeg beder indstændigt disse folk om at acceptere, at Jeg Er Sandheden og Lyset. Der er kun En Sandhed, Et Lys. Alt andet er en løgn.
Gransk jeres samvittighed ærligt, børn, før Advarslen finder sted. Lær at genkende Sandheden, før I skal stå foran Mig. For sådan, og kun sådan, vil I lide mindre.
Jeres Lærer og Forløser
Jesus Kristus, hele menneskehedens Frelser
 
Jomfru Maria: Mit Uplettede Hjertes Triumf er ikke langt væk.
295. Den 2. januar 2012 kl. 12.00
Mit barn, Mit Uplettede Hjertes Triumf er ikke langt væk.
Medens Satans magt formindskes, bliver han mere og mere hensynsløs i sin stræben efter sjælene.
Selv stærke sjæle vil finde, at denne periode er vanskelig, fordi deres tro vil blive prøvet helt ud til grænsen.
Mit barn, når mine børns tro bliver afprøvet på denne brutale måde, må de ikke vakle, men forblive på vagt. De skal forblive rene af hjertet hele tiden.
De skal også forholde sig tavse, når de føler misundelsen gnave. Misundelse og jalousi fører til had. Misundelse overfor udvalgte sjæle er blevet mere udbredt- også blandt dem, der elsker min Søn.
Børn, I må aldrig falde for denne fristelse, som bliver placeret i jeres hjerter af den onde.
Der vil nu blive en øget og udbredt jalousi over for alle mine seere og hellige budbringere i verden. Dette er blevet forudsagt, for de tilhører de mange helgener i de sidste tider.
De har en vanskelig lod, og de vil lide meget på grund af de opgaver, de har fået tildelt.
Mit barn, Jeg kalder alle dem, der ærer mig, deres Velsignede Moder, til at bede mig om at beskytte seerne og de sidste tiders profeter.
De har brug for jeres bønner. Selvom I har jeres tvivl med hensyn til disse sjæle, som er blevet udvalgt til at meddele Sandheden til verden, så bed for dem alligevel.
I er alle Guds Skabninger. I skal vise hinanden kærlighed. Fortæl om min Søns Hellige Ord, men aldrig på bekostning af, at I fornærmer en anden af Guds børn.
Fornærmelser kommer ikke fra kærlighed. De kommer fra forræderen, hvis had over for menneskeheden er grænseløs.
Hvis I elsker min Søn og finder fejl ved en anden sjæl, så skal I holde det for jer selv.
I skal aldrig sladre om andre i min Søns navn.
Mit hjerte bliver som gennemboret af et sværd, når jeg ser de sjæle, der er hengivne over for mig, den Hellige Gudsmoder, skælde ud på de seere, der er udvalgt til at frelse sjæle.
Bed, bed, bed for de seere, der er udvalgt af Gud Fader i verden i dag.
I kan være sikre på, at dem, der lider under de største angreb, er dem, der taler på min Søns vegne. Det er ofte de udvalgte sjæles budskaber, der bliver angrebet hårdt, rynket på næsen ad og afvist bid for bid.
De er den ondes primære mål. Gennem andre vil han håne de troende, indtil de afviser disse seere.
Husk på, at disse budbringere repræsenterer min Søn og Hans Hellige Ord.
Hvis I afviser de ægte seere, afviser I min dyrebare Søns Ord.
Bed altid om evnen til at skelne. I må imidlertid aldrig offentligt rakke disse Guddommelige Budskaber ned, da de er givet til menneskeheden for at frelse sjæle fra Helvedets ild.
Hvis I blokerer for disse seere, så blokerer I for sjælenes frelse.
Jeres elskede Moder
Himlens Dronning
Frelsens Moder
 
Gud Fader: To milliarder sjæle vil konvertere på grund af disse budskaber 
296. Den 3. januar 2012 kl. 15.30
Min datter, dagens vision, hvor Jeg åbenbarede Min søns og Mit, din elskede himmelske Faders, ansigt for dig, er en sjælden Gave.
Du blev velsignet med denne usædvanlige Gave fra Himlene. Det var nødvendigt for at gøre dig stærkere. Din lidelse vil blive mindre nu, og du vil blive meget stærkere end før.
Frygt aldrig dette Arbejde, for nu må du have lært, at al magt på Jorden er i Mine himmelske Hænder. Ingen har magt over Faderen. Selv forræderen kan ikke fuske med eller ændre Min himmelske plan for menneskeheden.
Himlen glæder sig over omvendelsen, som er en følge af disse Mine Budskaber til verden. Over to milliarder sjæle vil nu konvertere som et direkte resultat af disse Guddommelige Budskaber.
Intet menneske vil kunne standse dette Arbejde. Det kan godt være, at de prøver på det, men det vil være nytteløst.
Min Guddommelige beskyttelse dækker alle de sjæle, som fortæller Sandheden om den Evige Frelse.
Giv aldrig op, børn, uanset hvor barsk jeres lidelse bliver. Glem aldrig, at lidelsen bringer jer nærmere Mit himmelske Kongerige.
I, Mine børn, vil om kort tid glæde jer, når I føler Nådegaverne blive udgydt over jer gennem Min Søn.
Vær på vagt. Bliv ved med at bede for alle sjæle og tvivl ikke et sekund på, at det er Mig, jeres Evige Fader, der bringer jer fred i sindet, kroppen og i sjælen gennem disse Budskaber.
Behandl disse Budskaber som Hellige. De er og vil altid være i overensstemmelse med Mit Ord, der blev givet mennesket fra tidernes begyndelse. De vil tænde en gnist i jeres sjæle på en måde, som I vil få svært ved at ignorere.
Giv Min Ånd lov til at nå jer og slap af. Kun da kan Jeg bevæge jeres sjæle, så at en gnist af genkendelse vil sætte jeres hjerter i brand.
Jeg kalder jer og beder jer løbe hen til Mig, så at Jeg kan omfavne jer på den måde, som kun en Fader kan det.
Lad Mig tilbyde jer Min beskyttelse og Mine Nådegaver for at gøre jer stærke nok til at kæmpe i Min hær mod ondskaben i jeres verden.
Min hær vil bringe jer den fred og kærlighed, I har brug for, for at slukke jeres tørst efter den.
Gå i fred børn med den viden om, at Sandheden er indeholdt i disse Budskaber, som Jeg har stadfæstet for hele verden.
Hvis I er rene og ydmyge af hjertet, vil I kunne genkende Min Kærlighed. Vær som små børn i Mine Øjne. Kun da vil Jeg kunne løfte jer op som en engel i Mit hierarki, når tiden kommer.
Gå i fred. Hvil jeres trætte hoved på Min Skulder, så vil Jeg berolige og trøste jer, sådan som I ønsker det.
Jeg elsker hver enkelt af jer, børn. Jeg fryder Mig, for når den dag kommer, hvor hele vores hellige familie skal forenes, så vil hele Himlen synge i pris og ære i Evigheden.
Gud Fader
 
[Note: Med hensyn til de nævnte to milliarder sjæle – Maria Divine Mercy ønsker, at det bliver kendt, at hun i et tidligere privat budskab fra Gud Fader fik at vide, at ”yderligere to milliarder sjæle, som ellers ville være gået fortabt, vil blive frelst på grund af disse Budskaber.” Mange folk har fortolket det ovenfor nævnte Budskab på den måde, at kun to milliarder mennesker i verden vil blive frelst, hvilket ikke er rigtigt. Der vil være mange flere end det. Disse to milliarder er ud over de andre frelste.]
 
Jeg vil give Mig til kende meget snart 
297. Den 4. januar 2012 kl. 18.15
Min datter, jeg vil give Mig til kende meget snart.
Forberedelserne er fuldendt, men Jeg har brug for mere bøn for dem, der vil dø i dødssynd under Advarslen.
Jeg trygler Mine tilhængere om at bede, bede, bede for deres stakkels sjæle.
Jeg elsker jer, Mine elskede tilhængere. Hvor Jeg glæder Mig over at være vidne til kærlighed og renhed i hjertet hos jer. I giver Mig så megen trøst og lindrer Min lidelse. Jeres hengivenhed er balsam på Mine betændte Sår.
I verden, hvor jeg bliver afvist og forkastet af så mange, er det loyaliteten fra jer, Mine elskede tilhængere, der bringer Mig stor glæde.
Min lidelse skyldes omfanget af gudløshed i verden – denne verden, som hylder ambition, selvglæde og falske idoler.
Mit Navn regnes ikke for at have nogen betydning. Min Stemme bliver ikke hørt gennem larmen fra de selvoptagne menneskers stemmer.
Hvor råber de højt og praler af deres verdslige fortjenester. Men det er Mine elskede tilhængeres hvisken, der tillader Mig at tale, så at Min Stemme bliver hørt.
I, Mine tilhængere, er nu forenet med Mig på en måde, der vil overraske jer.
Gå, Min datter, og fortæl Mine elskede tilhængere, at Mine nådegaver vil gøre dem stærke nok til at proklamere Mit Hellige Ord for verden, som har brug for at høre Sandheden, så at sjæle kan frelses.
Jeres elskede Jesus
 
Forsøg på atomkrig i øst
298. Den 4. januar 2012 kl. 19.20
( Note: Uddrag fra et modtaget Budskab, hvoraf det meste af det var et personligt Budskab til Maria Divine Mercy.)
Min kære elskede datter, lyt til Mig nu, medens Jeg informerer verden om, at nationer vil forsøge at ødelægge hinanden i øst.
Der er brug for megen bøn for at sikre, at atomkrig og grusomheder kan undgås. Glem aldrig, at bøn er magtfuld og kan lindre mange onde begivenheder.
Jeg må minde jer om Mit ønske om, at I beder bønner for at frelse sjæle.
Jeg har brug for flere sjæle, Min datter, især dem, hvis skæbne er, at de vil dø under Advarslen.
Nu må I vide, at dette er Mit højeste ønske, og at det vil være Mine tilhængeres bønner, som kan bringe frelse til disse sjæle.
Jeg trygler alle bedegrupper om at bede inderligt for sådanne sjæle.
Gud, Min Evige Fader, vil svare på jeres bønner og tilbyde en livline til disse stakkels sjæle. Du er træt nu, Min datter: Gå i fred. Hvil dig.
Din Jesus
 
Når I dømmer og forbander en person i Mit Navn, er det som at spytte Mig i ansigtet 
299. Den 7. januar 2012 kl. 15.40
Min kære elskede datter, medens Mine tilhængere bliver ved med at slås indbyrdes om ægtheden af disse Mine Hellige Budskaber til verden, så fortsætter tendensen med, at flere og flere sjæle bliver adskilt fra Mig.
De af jer, som hævder at kende Mig, kan være sikre på, at jeres kærlighed til Mig vil blive sat på en prøve.
Det er ikke nok at sige, at I elsker Mig. I skal først elske jeres næste. Hvordan elsker I jeres næste? Ved at behandle dem med kærlighed og respekt uden at tænke på, hvor meget de krænker jer.
Ve den, der bagtaler en person i Mit navn. I er fortabte for Mig. Når I dømmer en anden i Mit navn uden ydmyghed i hjertet, er det ligesom at spytte Mig i Ansigtet. Husk, at I repræsenterer ikke Mig, når I bagtaler andre og viser had over for andre i det offentlige rum.
Alligevel er der mange af dem, der promoverer sig som Mine hellige apostle, der falder i den fælde, som er anbragt af Satan for at spænde ben for dem.
Til dem siger jeg. Gå bort og bed om forladelse. Det ville være langt bedre, om I havde brugt tiden til at bede for jeres brødres og søstres frelse.
Hvor ville Jeg dog ønske, at disse tilhængere, som siger, at de kommer i Mit Navn, ville opføre sig på den måde, som Jeg har lært dem. Hvor de dog skader de stakkels sjæle, som gør sig meget umage med at forblive ydmyge i Mine Øjne.
Der er et stort behov for evnen til at forstå disse Hellige Budskaber fra Mine Guddommelige Læber, de sidste Budskaber af denne art i disse sidste tider.
I må aldrig danne jer en mening om Budskaberne baseret på en forkert opfattelse af, Hvem Jeg er og af, hvad Min Lære går ud på.
Jeg er frem for alt en Barmhjertig Gud, før Jeg kommer som Dommer.
Jeg elsker jer alle, og Jeg lider den samme smerte i dag, som Jeg led, dengang Jeg opholdt Mig i Gethsemane Have. Jeg vil aldrig kunne hvile ud, før Jeg har frelst jer fra den onde.
Enhver der hævder, at Jeg ikke lider, kender Mig ikke. Ethvert menneske, der hævder, at han har fået autoritet til at dømme andre i Mit Navn, elsker Mig ikke på den rigtige måde. Han elsker i stedet sig selv og er fuld af stolthed.
Ethvert menneske, der peger fingre ad andre for at true dem til at tro på Mig, har også misforstået Min Lære om kærlighed, ydmyghed og tålmodighed
Mange velmenende kristne tror, at deres rolle er at analysere og at genoverveje Min Lære. Dog er meget af deres analyse baseret på menneskelig tankegang og logisk tænkning, som har meget lidt at gøre med Mit Kongerige.
Når Jeg beder jer om at blive små i Mine øjne, mener Jeg, at I skal blive som børn, som ikke stiller spørgsmål. Jeg mener, at et barn, der er fuld af tillid til sin fader, ikke føler frygt i hjertet.
Indtil I bliver som en af disse små i Mine Øjne, er I ikke egnet til at tale på Mine vegne.
Først når I finder den ydmyghed, Jeg søger, kan I hjælpe Mig med at frelse sjæle.
Jeres Lærer
Menneskehedens Forløser
Jesus Kristus
 
Gud Fader: Den sidste budbringer, der forkynder Mit Andet Komme
 300. Den 8. januar 2012 kl. 13.20
Min datter, når Jeg sender profeter ud i verden, vil det som oftest være dem, I allermindst venter. I vil aldrig finde dem i de højeste cirkler i Min Kirke. Det vil heller ikke være en af dem, der udadtil synes at høre til de helligste sjæle
I mange tilfælde vil de ikke være værdige til denne specielle gave. Derimod vælger jeg sjæle, der ikke er perfekte, men som lever et ganske almindeligt liv. På den måde kan Jeg forme dem på den måde, Jeg ønsker det.
Mine profeter i de sidste tider er ikke anderledes end tidligere. De vil få svært ved at blive accepteret. Da jeg sendte Mine profeter for at forberede menneskeheden på, at Min elskede Søn, Jesus Kristus, ville komme som Messias, syntes de i begyndelsen, at det var svært for dem at blive hørt.
Mine ægte budbringere i de sidste tider vil man ikke lytte til i begyndelsen af deres mission. Med tiden vil de blive anerkendt, for det vil være Min Stemme, og den vil blive let at identificere. Du, Min datter, er den sidste budbringer, der er sendt for at forkynde ankomsten af Min elskede Søn, Jesus Kristus, og dermed hans længe ventede Andet Komme.
Det er skræmmende for dig og undertiden meget vanskeligt at rumme. Og dog er det Sandt. Dette arbejde vil blive vanskeligt, når du vil modtage Guddommelige Budskaber om Mit Andet Komme til resterne af Min Kirke på jorden.
Selvom Jeg har udpeget mange udvalgte sjæle indtil nu og vil fortsætte med at kommunikere med dem til menneskehedens bedste, vil deres lod blive lettere.
Dit lod vil blive ekstremt vanskeligt, og du vil blive forfulgt på grund af din opgave.
Jeg velsigner dig med alle nådegaver fra Mit Himmelske Kongerige.
Du vil bevæge dig fremad som et udvalgt instrument for at formidle Mit allerhelligste Ord til verden. Dette arbejde vil være beskyttet til alle tider.
Ja, du vil blive angrebet næsten dagligt, men du skal vide følgende. Hvis ikke dette arbejde var så vigtigt, tror du så, at det ville have kunnet undgå at blive opdaget af Satan og hans skarer af faldne engle?
Min datter, de har infiltreret jorden og er i mange tilfælde trængt ind i Mine børns hjerter og sjæle, uden at de har bemærket det.
Dit arbejdes hellige formål er blevet forudsagt i den hellige Skrift, at du som den sidste budbringer er blevet sendt til jorden for at hjælpe med at frelse menneskeheden fra Satans sidste greb. Verden har ventet på disse instruktioner på Min hellige Befaling
Mange falske profeter vil prøve at blokere for Mit Hellige Ord ved at sprede løgne og forvirring. Min Kirke vil stille spørgsmål til disse Budskaber, og de vil blive undersøgt for fejl. Alligevel formidler de kun Sandheden.
Meget af den Sandhed, der er blevet ignoreret af Mine Kirker gennem århundreder, vil dukke op igen.
Flere åbenbaringer om Sandheden om jeres Evige Liv, børn, vil blive åbenbaret for jer.
Arbejdet vil forårsage skandale, Min datter. Man vil spytte på dig, latterliggøre dig, se ned på dig og blokere for arbejdet på enhver tænkelig måde.
De, der synes, det er vanskeligt at tro på Sandheden, som den er fortalt af dig, den sidste profet for de sidste tider, skal lytte til Mine indtrængende bønner.
I skal bede Mig om Helligåndens Gave, inden I åbner jeres ører for at lytte til Min Stemme, til Sandheden om Mit Hellige Ord og til de instruktioner, som Jeg vil give jer alle, for at I kan få det Evige Liv.
Mine Ord vil være så let forståelige, at hver eneste mand, kvinde og barn kan følge Mit Hellige Ord, men I skal være klar over følgende: Samtidig med, at der vil være megen Kærlighed og Lys, der skinner gennem Mit Ord, vil der også være en overtone af Guddommelig autoritet, som vil være umulig at ignorere.
Det er på den måde, I vil være klar over, at det er Mig, jeres Gud, jeres Evige Fader, som taler. Min Kærlighed vil invadere jeres sjæle og løfte jeres hjerter op i union med Mit.
Alle forberedelser er på plads. Efter Min elskede Søns Store Barmhjertighed vil tiden blive reserveret til at forberede verden på Hans Andet Komme.
Ja, børn, Jeg er nu i gang med at planlægge Mine børns frelse fra mørket, og Jeg vil bringe jer til jeres retmæssige hjem, jeres arvelod, Det Nye Paradis.
Vær tålmodige, børn. Husk blot, at Jeg elsker jer. Stol på Mig og på Mit Hellige Ord, der er blevet givet jer gennem Min profet i de sidste tider, Maria Divine Mercy.
Jeres Evige Fader
Gud den Allerhøjeste
Alle tings Skaber
 
Jesus kalder sine børn over hele jorden
 301. Den 8. januar 2012 kl. 15.30
Min kæreste elskede datter, i dag kalder Jeg alle børn over 7 år og hver eneste af Mine børn i verden. I, Mine små børn, er juveler i Mine Øjne. I bringer Mig sådan en blid kærlighed, og Jeg nyder at være i jeres selskab. I skal vide, at Jeg elsker jer meget højt. Nogle af jer kender Mig allerede, og det er godt.
Jeg inviterer jer til at tale noget mere med Mig som en ven, med jeres egne ord. I skal aldrig føle, at det er nødvendigt at lære og recitere bønner, som I måske synes er svære. Kom i stedet for til Mig og del jeres tanker, frygt, nyheder eller problemer. Jeg Er altid ved jeres side, også selvom I ignorerer Mig. Jeg Er altid fuld af håb.
De stakkels unge mennesker, hvis liv er fulde af falske værdier, eller som er involveret i drikkeri eller narkotika, skal vide følgende: Selvom I muligvis føler en tomhed indeni, så skal I række Mig jeres hånd og Jeg vil gribe den. Jeg vil redde jer fra at drukne i forvirringens hav.
Mange af jer føler sig værdiløse og uden betydning. I er så overvældede af dem, der er jeres idoler fra musikkens verden eller blandt de berømte personer, at I føler jer utilstrækkelige.
Det skal I aldrig føle, Mine små børn, for i Mine Øjne er I alle meget specielle. Hver eneste af jer har en unik plads i Mit Hjerte. Lad Mig få lov til at tage jer på en rejse til en ny vidunderlig verden.
Om kort tid vil Jeg introducere jer for en ny vidunderlig Æra af Fred og Ære på Jorden.
I skal forblive stærke. Giv aldrig op, når I føler jer nedtrykte. Fortvivl aldrig, når I føler jer værdiløse.
Husk, at I blev født af en bestemt grund. Uanset omstændighederne er grunden til det denne: I blev født for sammen med Mig at blive en del af Mit Nye Strålende Kongerige.
Jeg ved, det er svært for jer at høre Min Stemme, da der er så mange falske guder, der prøver at fange jeres opmærksomhed.
Mit løfte til jer er dette: Lev jeres liv i håb og kærlighed til Mig, jeres Jesus, så vil Jeg give jer Paradisets Gave. Dette Paradis er det, der venter jer, hvis I blot vil bede Mig om hjælp på jeres rejse hen imod Mig.
Jeg Er den kærlighed, der mangler i jeres liv.
Jeg Er den fred, I leder efter.
Jeg Er den hjælp, I har brug for, for igen at kunne føle kærlighed i jeres hjerter.
Jeg er Kærlighed. Jeg Er Lyset.
Uden Mig vil I forblive i mørket.
Jeg elsker jer, uanset hvor meget I måtte have såret Mig og krænket Mig.
Sig denne lille bøn, så vil Jeg øjeblikkelig komme løbende for at møde jer.
(En bøn om at åbne de unges øjne for Mig)
” Jesus, hvis du kan høre mig, så lyt til min bøn om hjælp. Vær rar at hjælpe mig med at klare dem, der volder mig smerte. Hjælp mig med at undgå, at misundelsen dominerer mit liv, og lad mig holde op med at ønske ting, som jeg ikke kan få. Åben i stedet mit hjerte for Dig, kære Jesus. Hjælp mig med at føle virkelig kærlighed – Din Kærlighed - og at føle sand fred i mit hjerte. Amen.”
Glæd jer nu børn, for nu taler Jeg til jeres hjerte fra Himlen.
Jeg Er Virkelig. Jeg Eksisterer. Jeg elsker jer og vil aldrig opgive Min kamp for at frelse jer, så at Jeg kan tage jer, jeres familie og jeres venner med til det Nye Paradis på Jorden.
Dette Paradis blev skabt til Adam og Eva og vil nu vende tilbage til Jorden.
Jeg ønsker, at I skal være en del at dette nye strålende liv, som er langt ud over jeres fatteevne. Jeg velsigner jer nu.
Jeres elskede Ven
Jesus
 
Efter det Globale Skriftemål vil Jeg forberede Mit Andet Komme.
Den 9.januar 2012 kl. 8.10
302. Min kæreste elskede datter, tiden går hurtigt, og Advarslen vil være indledningen til forberedelserne til Mit Andet Komme.
Menneskeheden må acceptere, at tidspunktet for denne Store begivenhed næsten er kommet. Undgå at spilde tiden og forbered jeres sjæle og jeres familiers sjæle på Min strålende genkomst.
Mit Andet Komme vil være slutningen på jeres lidelser, som I har måttet udholde i tusinder af år på Jorden.
Så storslået er denne strålende Begivenhed, at intet menneske vil undlade at gispe i undren og overraskelse, når Jeg kommer til syne på himlen.
I, i denne generation, er blevet udvalgt til at nyde godt af denne rejse med Mig ind i Mit Nye Paradis, som Jeg regerer over i Fredens Æra.
Ingen må blive udelukket. Ikke en eneste sjæl må få tilladelse til at falde igennem nettet. Det er Mit højeste ønske at bringe jer alle med Mig ind i Mit Kongerige.
Dette er den ære, som menneskeheden har ventet på siden Min død på Korset.
De af jer som vender det døve øre til Mine bønner, beder Jeg indtrængende om at forberede sig nu.
Min tid nærmer sig nu. Jeg har nu sendt Min sidste budbringer ind i verden for at hjælpe jer med at forberede jeres sjæle. Dette er blevet forudsagt.
Ignorer ikke Min Advarsel, for hvis I gør det, er I ikke vågne, og det vil ikke lykkes jer at forberede jer ordentligt.
Jeg vil bringe jer mange Budskaber fra nu af, så at verden vil være parate til at acceptere Mig som jeres Hersker.
Jeres elskede Jesus
Menneskehedens Forløser
 
Frelsens Moder: Der er så mange sjæle, der vælger at ignorere de tegn, jeg giver
303. Den 10. januar 2012 kl. 20.30
Mit barn, du skal fortælle verden om betydningen af bøn i denne tid.
Mine børn lider alle vegne i hvert eneste land.
Det er vigtigt, at alle Guds børn forener sig i disse tider for omsider at få ondskaben væk fra Jorden.
Hvor jeg græder af sorg over de sjæle, der vælger at ignorere mine besøg hos seere på Jorden. Der er så mange, der vælger at ignorere de tegn, jeg giver for at sikre, at troen kan blive genoprettet.
Så kolde er deres hjerter, det gælder også hos dem af præster og andre gejstlige, som er blinde over for Sandheden, at megen tid er gået til spilde.
Hvis blot de havde åbnet deres hjerter over for Budskaberne, jeg har givet verden, ville flere sjæle have fået den næring, de har brug for.
Vi er i de sidste tider, hvor der skal lyttes til mine opmuntrende ord.
Bed, bed, bed om, at min Søns Stemme vil blive hørt på den måde, der var meningen. Troede I virkelig, børn, at Han ikke ville forberede menneskeheden på Sin Store Barmhjertighed?
Det er dette, Han nu forsøger at opnå ved at omvende så mange sjæle som muligt.
Hans planer er fuldendte med en undtagelse. Han har brug for mere bøn, for uden sådan en bøn vil sjæle gå fortabt til forræderen.
Mit barn, Min Søn vil snart bringe den meget nødvendige lindring til sine elskede børn.
Af Barmhjertighed vil Han nu også forberede verden på Sit Andet Komme.
 Bed om, at alle dem, der tror på min Søn, vil åbne deres hjerter for Sandheden i Hans Hellige Budskaber.
Hvis de lytter til Hans instruktioner og følger dem, vil alt gå godt.
Hvis de ignorerer Advarslen, som bliver givet til dem af Ren Kærlighed, nægter de andre sjæle chancen for at blive frelst.
Jeg bønfalder sjælene om at vise det storsind, at de viser deres hengivenhed over for Min elskede Søn, ved at marchere sammen med Ham hen imod det storslåede Kongerige i det Nye Paradis.
 Budbringerne har i nogen tid været sendt ud i verden for at hjælpe med at forberede den på denne Store begivenhed.
De endelige faser er nu på plads.
Lyt nu til min Søns stemme, når Han taler til jer. Afvis Ham ikke.
Jeres elskende Moder
Himlens dronning
Frelsens Moder
 
Den største afskyelighed siden Holocaust er nu ved at blive planlagt imod jøderne
304. Den 11. januar 2012 kl. 15.00
Min kære elskede datter, læg nu mærke til de bestræbelser, der bliver gjort af den globale magt, der ikke er af Lyset, som går ud på at starte en kampagne imod Mit folk
Her mener Jeg de Kristne og Mit udvalgte folk Jøderne.
Onde planer bliver lagt for at fjerne muligheden for at praktisere kristendom på en lusket, men subtil måde. Det vil begynde med, at man ændrer landenes forfatning alle vegne i den vestlige verden.
Ethvert forsøg vil blive gjort på at komme med grove beskyldninger imod Mine Kristne kirker. Mine indviede tjenere vil langsomt trække sig og efterlade Mit folk med meget lidt åndelig støtte. Alle disse love vil, på en snedig måde, fremstå som værende tolerante.
Mine børn, jeres tro bliver testet som aldrig før.
Kristendom, og ethvert forsøg på offentligt at forkynde Mit Navn, vil blive tværet ud. I stedet vil der komme en tom doktrin, som vil forvirre folk. De vil synes, at denne doktrin er en god og fair måde at erstatte Sandheden på, selvom den i virkeligheden er en stor løgn. Denne onde gruppe er så mægtig, at meget få mennesker aner, at den eksisterer. Og dog er de alle vegne, hvor de trækker i trådene.
Mine børn er som marionetdukker. Mit udvalgte folk, jøderne, står over for en frygtelig forfølgelse.
Planer om at styrte dem er på vej.
Dem, de tror er deres venner, er deres fjender. De vil lide under frygtelige trængsler. Jeg kalder hele menneskeheden til at bede for Israel. Den største forbrydelse siden Holocaust er ved at blive planlagt imod Mit folk.
Bed, bed om at antikrists grupper bliver forhindret i at begå disse onde handlinger. Disse mørke sjæle har brug for jeres bønner, så at de vil erkende deres forbrydelser under Advarslen. Bed om, at de lægger deres panser og beder Mig om Min Barmhjertighed. Hvis de gør det, vil krige og uro kunne mindskes i Israel.
Mange profetier vil nu folde sig ud for øjnene af jer. Dem, der er blinde over for Mine Løfter, må have Min Barmhjertigheds Lys for at kunne se igen.
Lad jer ikke narre, børn. Det, der ser godt ud på overfladen, er ikke altid, hvad det ser ud til at være. Der bliver løjet over for de Fredsbevarende styrker, hvoraf mange er uskyldige bønder.
Frygt ikke, for Min Barmhjertighed vil have en vigtig indflydelse på denne sekt, som har lagt planer imod Min Kirke i århundreder.
De hverken kan eller vil vinde. Men de vil være skyld i en frygtelig masse terror, medmindre bøn kan mindske deres onde dominans. Bed de Nye Korstogsbønner for at stoppe antikrist og hans gruppe, som Jeg taler om nu.
Korstogsbøn nr. 18 Hjælp med at standse antikrist
”Oh kære Jesus, frels verden fra antikrist. Beskyt os mod Satans onde planer. Frels Din resterende Kirke fra alt ondt. Giv alle dine kirker den styrke og de nådegaver, der er nødvendige for at kunne forsvare sig selv mod de krige og den forfølgelse, som er planlagt af Satan og hans hær af terrorrister.
Amen.”
Jeres elskede Jesus
Hele menneskehedens Frelser og Forsoner
 
Bed for sjæle i dødssynd, som måske ikke får en chance for at bede om forsoning
 305. Den 12. januar 2012 kl. 15.30
Min kæreste elskede datter, der er et stort behov for inderlig bøn fra alle. Bed en bøn for de sjæle, som måske ikke overlever chokket, når de bliver vidne til Advarslen og Min Store Barmhjertighed.
Nogle af disse sjæle i dødssynd når måske ikke at få en chance for at søge forsoning, så vær venlige at sikre jer, at I beder bønner for disse sjæle.
Bøn er en presserende nødvendighed for disse sjæle i mørke. De er så opsatte på at udslette menneskeheden i deres ondskab, ved at kontrollere penge og andre ting, at de vil opleve Advarslen som et frygteligt chok.
Jeg har brug for, at de får chancen for at angre, men mange vil modarbejde Mig. Vil I ikke nok bede for disse forpinte sjæle.
Endelig vil Jeg bede Mine tilhængere om at recitere Barmhjertighedens Rosenkrans ved enhver given lejlighed, medens tiden nærmer sig for Min Store Advarsel
Alle de troende, der nægter at tro på, at det er Mig, Jesus Kristus, der taler til dem nu gennem disse Budskaber, skal lytte til Mig nu.
Opfør jer ikke som de stakkels sjæle, der levede på Noahs tid og vrængede af ham.
Åbn jeres sind og vær generøse med den tid, I bruger på at bede. Det er alt, hvad Jeg beder jer om denne gang. I, Mine børn, vil græde tårer af anger, når I indser jeres fejltagelse. Og ja, Jeg vil tilgive jer, selvom I har såret Mig dybt.
Jeres fornærmelser sårer Mig.
Jeres hån er som en kniv, der bliver drejet rundt i Mit indre, fordi I tror, at I kender Mig, men ikke gør det.
Jeres hovmod krænker Mig. I må acceptere, at vejen nu er banet for Mit Andet Komme.
Det kan godt være, at I ikke lytter til Mig nu, medens Jeg trygler jer om at bede for de sjæle, som Jeg vil miste. Men I vil lytte, når I ser beviset efter denne Store Begivenhed.
For så forventer Jeg, at I følger Mig og danner Min kirke af de resterende tilhængere. Det vil blive på det tidspunkt, at vi vil blive forenede i opgaven med at samle resterne op af dem, der er tilbage, medens vi vandrer mod Mit Nye Paradis.
Jeres elskede Jesus Kristus,
Menneskehedens Frelser og Forsoner
 
Frelsens Moder: Korstogsbøn (19) Bøn for unge mennesker
 306. Den 13. januar 2012 kl. 8.00
Mit barn, jeg lider meget i dag, fordi jeg tænker på de stakkels sjæle, som vil dø under Advarslen. Du må bede om hastebøn for disse sjæle, som gør Min Fader vred. Deres opførsel er afskyelig i Hans øjne.
Vær venlig at bede for disse børn, der er i mørket og som i mange tilfælde ikke ved, hvad de gør.
Deres ondskab får Min Søn til at græde og Hans sår til at åbne sig igen. Det er meget vigtigt, at så mange sjæle som muligt bliver omsluttet af Min Søns Arme ved Hans Guddommelige Barmhjertighed. Bed om, at denne korstogsbøn bliver bedt til mig, Frelsens Moder, så disse stakkels børn kan blive frelst.
Korstogsbøn (19) Bøn for unge mennesker
”Frelsens Moder, jeg beder dig for Barmhjertighed til de unge sjæle, der er i et frygteligt mørke, så at de kan genkende din elskede Søn, når Han kommer for at forløse hele menneskeheden. Lad ikke en eneste sjæl falde på sin vej. Lad ikke en eneste sjæl afvise Hans Store Barmhjertighed. Moder, jeg beder om, at alle bliver frelst, og at du vil dække disse sjæle med din hellige kappe for at give dem den beskyttelse mod bedrageren, som de har brug for. Amen.”
Mit barn, alle sjæle er vigtige for min Søn. Men det er de unge sjæle, der sårer Ham mest.
Bed om, at Barmhjertighedens Lys vil skinne gennem mørket i deres sind og sjæl. Bed om, at de vil afvise deres frygteligt fordærvede levevis i tomhed. Bed om, at de vil vende sig mod himlen og bede om Barmhjertighed. Ellers vil de aldrig modtage de Nådegaver, de har brug for for at kunne komme ind i det Nye Paradis.
Hvilket tab disse unge mennesker vil være for resten af jer, der vil acceptere Advarslens Gave og komme ind i den Nye Æra med Paradis på Jorden. Det vil knuse Min Søns Hjerte, hvis de ikke kan frelses.
Jeres elskede Moder Maria,
Himlens Dronning
Frelsens Moder
 
Frelsens Moder: Mit barn, der vil snart herske fred på Jorden
307. Den 13.januar 2012 kl. 20.15
Mit barn, der vil snart herske fred på Jorden
Der vil komme turbulens og stridigheder, men det vil være nødvendigt for at luge den sidste ondskab væk på Jorden.
Min Faders Hånd vil falde hurtigt på dem, der ignorerer Min Søns Barmhjertighed. Han vil ikke tolerere deres ulydighed, når først Sandheden er blevet åbenbaret for dem.
Dem, der vender ryggen til min Søn efter Advarslen, vil få tildelt en afmålt tid, hvor de kan vise anger for deres synder, men det vil ikke være en lang periode. Bed for disse sjæle, hvis stædighed kan blive deres fald.
Mit barn, der er allerede forandringer på vej, og meget vil ske lige pludseligt, børn, I skal holde øje med himlen og se efter de første tegn på Min Søns Barmhjertighed. Dem med ydmyge og angerfulde hjerter har intet at frygte, for dette er den tid, I har ventet på.
De sjæle, der ikke anerkender Min Søns Eksistens, vil blive overraskede og bedrøvede, når Sandheden omsider bliver præsenteret for dem.
De forpinte sjæle, som har tilbedt den onde, vil blive overvældet af sorg, medens andre vil gemme sig for Sandheden, fordi de ikke vil være i stand til at modstå Lyset.
Bed om, at alle disse sjæle kan og vil blive forløst i Min Dyrebare Søns Øjne ved hjælp af andres bønner.
Omvendelsen kan forhindre revselse og mindske de onde planer, der er undervejs fra antikrist, og som har det mål at ødelægge menneskeheden.
Bed om, at slaget mellem Himlen og den onde vil resultere i, at alle Guds børn kan blive frelst og reddet fra Helvedets ild.
Jeres elskede Moder
Rosernes Dronning
Frelsens Moder
 
Videnskaben vil offentligt benægte, at dette Mirakel har fundet sted
 308. Den 13.januar 2012 kl. 21.35
Min kæreste elskede datter, omsider vil min Guddommelige Barmhjertighed vise sig og blive forstået.
Mine Stråler af Barmhjertighed, som vil begynde med en lyserød himmel, vil omslutte hele Jorden for at frelse menneskeheden.
Ikke en eneste person vil blive udelukket. Præsidenter, konger, dronninger, prinser, tiggere, tyve, mordere, ateister og folk, der tror på Gud Fader og Mig, Hans elskede Søn, vil alle blive berørt af Min Gave.
De arrogante vil blive ydmyge, når de ser deres alvorlige synder, som de viser sig for Mine Øjne.
De onde vil se Lyset fra Min Guddommelige Eksistens og vil være nødt til at foretage et valg. Enten vil de acceptere Min Kærlighed og Barmhjertighed, eller også vil de slå Mig i Ansigtet. I alle tilfælde vil alle Guds børn se Min stråler af Barmhjertighed og have svært ved at ignorere dette Mirakel.
Jeg trygler jer om at bede om, at Min Barmhjertighed vil blive hilst velkommen og blive accepteret ligesom en sulten mand, der griber ud efter livets brød. Uden brødet vil han dø.
Der er kun to veje. Enten kan I komme med Mig, jeres Guddommelige Frelser, eller I kan stå ansigt til ansigt med Helvedets ild.
Jeg er meget Barmhjertig, men der vil være meget lidt tid til at vise anger efter Advarslen.
Mange videnskabsmænd og dem fra Satans hær vil offentligt benægte, at dette Store Mirakel har fundet sted. Bed for dem, så at dette bedrag ikke narrer de lunkne sjæle, som kan være fristet til at vende ryggen til Mig endnu engang.
Forbered jer børn. Husk at denne intervention fra Himlen er den eneste måde, Jeg kan frelse det meste af Menneskeheden på.
Hvis jeg ikke udgød Min Barmhjertighed over hele Jorden, ville der kun være meget få sjæle, der ville kunne komme ind i Mit Nye Paradis på Jorden.
Jeg elsker jer alle og tilbyder jer at komme ind i Min Favn, der er fuld af Kærlighed og Barmhjertighed.
Frygt ikke, for jeres sjæle vil blive fyldt af Helligånden. I troende vil blive endnu stærkere i jeres kærlighed til Mig, og så vil I slutte jer til Min Hær for at konvertere dem, der har brug for mere tid til at slutte sig til Mig.
Jeres Frelser og Konge af Barmhjertighed
Jesus Kristus
 
 
 Gud fader: Den sidste budbringer skal forkynde Jesu Andet Komme
309. Den 16. januar 2012
Min datter, når Jeg sender profeter ind i verden, vil de højst sandsynligt være dem, I mindst ventede, det skulle være.
I vil aldrig finde dem i de højeste cirkler i Min kirke. De vil heller ikke høre til de mest synlige hellige sjæle.
I mange tilfælde vil de ikke være værdige til denne særlige Gave. Alligevel valgte Jeg de sjæle, der ikke var perfekte, som havde en usædvanlig, men enkel levevis, så Jeg kunne forme dem til de skabninger, Jeg ønsker.
Det gælder også for Mine profeter i de sidste tider. De vil ikke få let ved at blive accepteret. Ligesom i begyndelsen, da Jeg første gang sendte Mine profeter for at forberede menneskeheden på ankomsten af Min elskede Søn, Jesus Kristus, Messias, og de gav udtryk for, det var svært at få folk til at lytte til deres budskaber.
Man vil ikke lytte til stemmerne fra Mine ægte budbringere i begyndelsen af denne mission. Alligevel vil de blive genkendt, for det vil være Min Stemme, som vil være let at identificere. Min datter, du er den sidste budbringer, der er sendt for at forkynde den længe ventede ankomst af Min elskede Søn, hvor Jesus Kristus kommer igen.
Det er skræmmende for dig til tider og meget svært at fordøje. Og dog er det Sandheden.
Dette Arbejde vil være vanskeligt, hvor du vil få Guddommelige Budskaber om at forberede resterne af Min Kirke på jorden til Jesu Andet Komme.
Skønt Jeg har udvalgt mange sjæle indtil nu og vil fortsætte med at kommunikere med dem til gavn for menneskeheden, vil deres opgave blive lettere.
Din opgave vil være ekstremt vanskelig, og du vil blive forfulgt på grund af den.
Jeg velsigner dig med enhver nådegave fra Mit Himmelske Kongerige.
Du vil bevæge dig fremad som et udvalgt instrument for at indvie verden i Mit Hellige Ord til dem. Dette Arbejde vil til alle tider være beskyttet.
Ja, du vil blive angrebet næsten dagligt, men du skal vide dette. Hvis dette Arbejde ikke var så vigtigt, tror du så, at det ville kunne undgå at blive bemærket af Satan og hans skarer af faldne engle?
Min datter, de har infiltreret Jorden og er i mange tilfælde upåagtet kravlet ind i mange af Mine børns sjæle.
Dit arbejdes hellige vej for dig, den sidste budbringer, der er sendt til verden for at frelse menneskeheden fra Satans greb, er blevet forudsagt i Den hellige Skrift.
Verden har ventet på, at disse instruktioner blev givet på Mit Hellige Bud.
Mange falske profeter vil prøve på at blokere for dette, Mit hellige Ord, ved at sprede løgne og forvirring.
Disse Budskaber vil blive betvivlet og undersøgt for fejl af Min Kirke. Og dog indeholder de kun Sandheden.
Meget af den Sandhed, som Mine Kirker har ignoreret i århundreder, vil dukke op igen.
Der vil blive afsløret flere åbenbaringer om Sandheden om jeres Evige liv, børn.
Arbejdet vil forårsage et ramaskrig, Min datter. Man vil spytte på dig, latterligøre dig, se ned på dig og blokere for det på alle tænkelige måder.
Til dem, der har det vanskeligt med den Sandhed, der er blevet givet til dig, den sidste profet for de sidste tider, har jeg følgende indtrængende bøn.
I skal bede Mig om Helligåndens gave, før I kan åbne jeres ører for at lytte til Min Stemme, til Sandheden om Mit Hellige Ord og til de instruktioner, som Jeg vil give til jer alle, så at I kan opnå det Evige Liv.
Mine ord vil være enkle, så at enhver mand, kvinde og barn kan følge Mit Hellige Ord, men dette skal I vide: Selvom der vil være meget Kærlighed og Lys, der skinner igennem Mit Ord, der vil også være en tone af Guddommelig Autoritet, som I vil have svært ved at ignorere.
Det er på den måde, I vil kunne genkende Mig og vide, at det er jeres Gud, den Evige Fader, der taler. Min Kærlighed vil invadere jeres sjæle og løfte jeres hjerter op i forening med Mit.
Alle forberedelser er på plads. Efter Min Søns Store Barmhjertighed vil der kun være kort tid afsat for verden til at forberede sig på Hans Andet Komme.
Ja, børn, Jeg planlægger nu at frelse Mine børn fra mørket. Jeg kræver at få Min Skabning tilbage, og Jeg vil bringe jer til jeres retmæssige hjem, jeres arvelod, Det Nye Paradis.
Hav tålmodighed børn. Husk blot på, at Jeg elsker jer. Stol på Mig og det Hellige Ord, Jeg har givet jer gennem Min profet for de sidste tider, Maria Divine Mercy.
Jeres Evige Fader
Gud den Allerhøjeste
Skaber af alle ting
 
Hellige tjenere, I vil blive ført hen til den falske profet
 310. Den 17. januar 2012
Min kæreste elskede datter, tiden er inde til at sige til verden, at de skal forberede deres sjæle på Min Genkomst til Jorden, som det er forudsagt.
Mit folk vil rejse sig og byde Mig velkommen, når Jeg kommer igen, denne gang for at kræve Min retmæssige Trone som Menneskehedens Konge.
De af jer, der kan genkende Min Stemme, skal stole fuldstændig på Mig
Jeg vil lede jeres vej til Sandheden, så at hver eneste af jer vil blive værdig til at komme ind i det Nye Paradis på Jorden.
Afvis mørkets stemme, som ved enhver lejlighed vil gøre jer blinde og friste jer til at vende ryggen til Mig.
Jeg Er jeres frelser, som døde en brutal død på Korset. Alligevel vil Min lidelse fortsætte, indtil Jeg har frelst resterne af Min Kirke på Jorden.
Jeg kommer for at frelse jer endnu engang. Tillad Mig at gøre det uden at nogen forsøger at hindre det.
Der er så mange af jer, der allerede vender det døve øre til Mine bønner til menneskeheden om at forberede deres sjæle til denne strålende Fredsæra. Ved I ikke, at Jeg elsker jer?
Det er på grund af denne lidenskabelige Kærlighed, som Jeg føler for jer, at Jeg kommer, ikke blot for advare jer, men også for at hjælpe jer til at forberede jer på dette store øjeblik.
Jeg er klar over, at de, som elsker Mig, især Min hellige tjenere, er på vagt over for falske profeter, som kan dukke op. Det er meget vigtigt. Kom nu og bed Mig om at fylde jer med Helligånden, så Sandheden kan og vil blive åbenbaret for jer.
Hvis I ikke holder jer til Mig, vil I ikke kunne forstå hvad det er Jeg forventer af jer. Kom til Mig, Lyt til Mig nu. Jeres lidelser vil være vanskelige, for Satan vil ikke give jer et øjebliks fred.
Han ved, at Jeg giver Mig til kende, ikke blot gennem min profet for de sidste tider, Maria, men også gennem mange andre sjæle. Disse, Mine sjæle, der er udvalgt til at være budbringere for de sidste tider, vil være dem, der bliver allermest forhindret af Mine hellige tjenere.
Desværre vil forræderen føre jer mod den falske profet og hans håndlangere i stedet, ved at udgyde løgne og usandheder alle vegne
De, som er hurtige til at fordømme Mine Budskaber, skal være forsigtige. I, Mine hellige Tjenere, vil blive hovedmålet for forræderen.
Det vil blive jeres tanker, som først vil blive vendt til den anden vej. For når I vender ryggen til Mig, jeres Guddommelige Frelser, vil I styre Mit folk i den forkerte retning
Uden at ville det, vil I forhindre dem I at høre Sandheden fra Mine Guddommelige Læber.
I vil udsulte Mine børn og forhindre dem i at få vigtig næring til deres spirituelle vækst.
I skal vide, at de sidste tider er kommet. Lad være med at sløse den tid der er tilbage bort for et liv i et tomrum af løgne og forvirring.
Slaget er begyndt og Min Resterende Kirke vil blive frelst, medens den marcherer sammen med Mig hen til Mit Strålende Nye Kongerige.
Bed om, at der ikke bliver efterladt en eneste sjæl tilbage.
Bed også for at I, Mine hellige tjenere, ikke bliver ansvarlige for at drage Mine børn væk fra Sandheden, Lyset, og Frelsen, som de har ret til.
Følg Mig nu og hjælp Mig med at frelse sjæle.
Jeres elskede Frelser
Jesus Kristus
 
Frelsens Moder: Der er en ond plan i Vatikanet om at ødelægge den Katolske Kirke
311. Den 18.januar 2012 kl.9.50 Mit barn, det er nødvendigt for alle Guds børn at være udholdende i denne tid i en verden fuld af frafald fra troen.
Der er så få, der tror på deres Guddommelige Skaber, min Fader, Gud den allerhøjeste.
Om kort tid vil de se Sandheden, men alligevel vil mange argumentere for, at der ikke findes en Gud. Nu er der brug for meget bøn, børn.
Der bliver lagt et komplot mod Pave Benedikt den XVI af den onde sekt, der findes inden for hans egne gemakker.
Det er almindeligt kendt, at denne sekt findes blandt de hellige tjenere i Vatikanet, og alligevel er de magtesløse over for denne onde gruppe, som har infiltreret den Katolske Kirke i århundreder.
De er skyld i at have fordreje Sandheden i min Søns Lære. Der er så lidt kendskab til dem og deres afskyelige arbejde.
De har fjernet den Sande Doktrin fra den Katolske Kirke og i stedet anbragt en lunken, udvandet version, som katolikker er blevet tvangsfodret med i de sidste fyrre år.
Der er så megen forvirring, som er blevet spredt af denne onde, men skjulte sekt, at Mine børn er vandret bort fra den Sande Kirke.
Bed om, at de ikke driver paven ud.
Bed om, at den falske profet ikke overtager den Hellige Faders plads, så han kan sprede sine løgne.
Bed om, at de hellige tjenere i Vatikanet er stærke nok til at modstå dette onde komplot, der er beregnet til at ødelægge den Katolske Kirke.
De har planer om at erstatte den Hellige Vikar, Pave Benedikt XVI med en diktator, der er fuld af løgne. Han vil danne en ny kirke i ledtog med antikrist og hans gruppe for på den måde at bedrage verden.
Desværre vil mange af hans børn af hengivenhed for den Katolske tro følge disse nye doktriner blindt som lam, der føres til slagtebænken.
Vågn op til Sandheden, børn. Denne onde plan har, som årene er gået, ændret det oprindelige fundament i de katolske doktriner.
I krænker min Søn, når I modtager den Hellige Eukaristi i hånden.
Det har de gennemført.
I krænker min Søn, når I ikke søger Sakramenterne regelmæssigt. Og dog gør dem, som skal sikre jer adgangen til disse Sakramenter for at drage omsorg for jeres sunde åndelige udvikling, ikke Sakramenterne tilgængelige for alle.
Mit barn, en stor ondskab, som i århundreder har holdt sig skjult inden for murene i den Hellige Stol, vil om kort tid dukke op for øjnene af verden. De af Mine børn, som er dækket af Helligånden, vil kunne se Sandheden, når den onde løgn bliver præsenteret for verden.
Andre vil følge den mørke blindgyde. Der vil opstå stor splittelse inden for egne rækker hos præster, biskopper, ærkebiskopper og kardinaler, som vil få dem til at vende sig mod hinanden.
De sande disciple vil være nødt til at skjule sig og forkynde privat for ikke at blive dræbt.
Så skjult vil den Sande Kirke blive, at de trofaste troende vil være nødt til at holde sammen for at kunne praktisere deres hengivenhed over for min Evige Fader.
Jorden vil ryste i hvert et hjørne på grund af min himmelske Faders Vrede over et sådant forræderi.
Mit barn, de kan ikke vinde. Det vil være ved troen og modet hos de resterende, der følger den kristne Tro, at disse onde bedragere vil blive knust for altid.
Vent nu og forbered jer på den Katolske Kirkes varsel af disse forandringer.
Så vil I vide, at det er Sandheden, Jeg fortæller jer.
Bed, bed, bed for Pave Benedikt og hans sande disciple.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
 Antikrist, der holder sig skjult i kulissen, vil snart vise sig for verden
 312. Den 19.januar 2012 kl. 20.30
Min kære elskede datter, rejs dig nu med styrke for at fortsætte med at proklamere Mit Allerhelligste Ord.
De, der lytter og tror på Mit Ord, skal vide, at de kan opnå store nådegaver ved at recitere Mine Korstogsbønner.
Skærsilden på Jorden vil snart blive oplevet af de sjæle, der viser en sand anger for deres synder efter Advarslen, men den vil være vanskelig at klare.
Denne soning er vigtig børn. Kæmp ikke imod, men accepter den.
De, som tror på Mig, skal lytte til Mig nu. I vil vokse i antal efter den Store Barmhjertighed bliver vist verden, og jeres stemmer vil være et ekko fra ødemarken.
Det vil være på grund af jeres styrke og kampvilje, at Min Kirke vil være i stand til at overleve forfølgelsen. Mine børn, I har intet at frygte, når I ydmygt vandrer ved Min Side.
Jeres ydmyge lydighed er nødvendig, hvis I skal modtage de Nådegaver, I skal bruge for at blive ved med at være stærke og med stærke nerver, og kæmpe i Min Hær imod antikrist.
Mine børn, han er skjult i kulissen, men han vil snart vise sig for verden.
Han har ingen skam i livet og vil prale af sin humanitære indsats. Mange vil falde for hans charme, medens han appellerer til deres gode hjerte. Her er en Korstogsbøn om hjælp til at forhindre antikrist i at ødelægge Mine børn:
Korstogsbøn nr. 20: Stop antikrists ødelæggelse af verden.
”Oh Gud Fader, i Din dyrebare Søns Navn, beder jeg Dig forhindre antikrist i at fange Dine Børns sjæle. Jeg beder Dig, Almægtige Fader, om at stoppe hans terror mod Dine børn. Jeg beder Dig om at stoppe ham i at forurene Din Skabelse og beder Dig om at have Barmhjertighed med de stakkels sjæle, som er magtesløse over for ham. Hør min bøn, kære Fader, og frels alle Dine børn fra denne frygtelige ondskab. Amen.”
Jeres elskede Jesus Kristus
 
 Den Forseglede Sandhedens Bog vil blive åbnet under forberedelsen af Mit Andet Komme
 313. Den 20.januar 2012 kl. 20.15
Min kære elskede datter, det er ikke nødvendigt at spekulere over menneskers meninger.. Menneskehedens synspunkter betyder intet sammenlignet med Mit Hellige Ord, der er givet til dig.
Mine Ord er vigtigst. Du bør ikke bekymre dig om nogen opfattelser, der går imod Mit Ord.
Der er meget kort tid for Mig, Min datter, til at frelse menneskeheden.
Min datter, der vil blive forventet så meget af dig og så hurtigt, at du vil miste pusten.
Der bliver meddelt mange åbenbaringer til dig, så Mine børn ved, hvordan de skal forberede sig ordentligt.
Hvis du lader dig distrahere af f.eks. folks meninger og opfattelser, så det tager din tid unødvendigt, så vil det fjerne dig fra det Arbejde, som virkelig er vigtigt.
Giv Mig lov til at fylde dig med kærlighed og trøst i denne tid, Min datter.
Advarslen kommer meget snart. Så snart som Mine Stråler af Barmhjertighed omslutter hele verden, vil alle, der tror på Mig, angre.
De, som elsker Mig, men tager afstand fra Mine Budskaber, givet til jer, vil vende tilbage til Mit Hellige Hjerte med kærlighed og glæde i deres sjæle.
Så snart Advarslen har fundet sted vil et antal begivenheder finde sted.
Skønt antikrist og hans gruppe vil være svækket som et resultat af det Globale Skriftemål, vil han begynde at planlægge, hvordan han kan erobre Min Hellige Kirke indefra.
Min hær vil indtage sin position og begynde at kæmpe for at frelse den Hellige katolske Kirke fra at blive lagt i ruiner.
Den falske profet og hans tilhængere vil ikke vinde, min datter, men hvor Jeg græder over de af Mine hellige tjenere, som vil falde fra på vejen.
De vil være vildledt og tro, at de følger den ortodokse katolske Kirke.
I virkeligheden vil de følge den falske profet, som vil besætte Min hellige Stol og herske med stolthed og foragt i sit hjerte.
 Min datter, du må anmode Mine børn om at bede meget indtrængende for at mindske denne vederstyggelighed.
Jeg har brug for sjælene af Mine stakkels vildledte præster, biskopper og kardinaler, der er blinde over for Sandheden.
Peters Hellige Stol vil blive vanhelliget af Satans faldne engle i ledtog med antikrist og hans forskellige organisationer. 
Alle er en yngel udspyet af Satan.
Jeg ved, at det er skræmmende, men det vil ikke vare længe. Bøn, og meget af det, vil lette og hjælpe med at afværge disse begivenheder.
Forbered jeres sjæle nu, børn, ved at gå til skrifte, hvis I er Katolikker, så snart I kan. Ellers anmoder Jeg jer indstændigt om at søge forsoning for jeres synder med renhed i hjertet.
Dette vil lette jeres lidelse, når I skal sone ved Advarslen. Bagefter skal I bede for fred på Jorden.
Forberedelserne til Mit Andet Komme vil begynde umiddelbart efter, at Advarslen har fundet sted.
Den forseglede Sandhedens Bog vil blive åbnet og hemmelighederne, der er blevet åbenbaret gennem dig, Min Datter, vil kunne ses af hele verden.
Min Sandhedens Bog vil blive skænket til verden, så at jeres sjæle bliver renset, og kommer i forening med Mig.
Kun da vil I være parate til at komme med Mig ind i den æra, der er Min Faders Guddommelige Vilje, en Fredsæra og Mit Nye Paradis på Jorden.
Jeres elskede Jesus
Menneskehedens Frelser
 
Den falske profet vil blive behandlet som en levende helgen. Dem, der opponerer imod ham, vil blive anset for at være kættere
314. Den 21.januar 2012 kl. 13.15
Min kære elskede datter, Mine budbringere til verden, udpeget til at udbrede Mit Hellige Ord, har hver fået forskellige roller. Ingen har den samme.
Det er fordi Mine budbringere aldrig må sammenblande Budskaberne ved at sammenligne dem med hinanden.
Du, Min datter, som den 7. budbringer, er blevet udvalgt til at informere Mine børn om Sandheden. Meget af Sandheden har du allerede fået, men der kommer meget mere endnu.
På grund af de hemmeligheder, som den indeholder, vil du blive latterliggjort, vrænget på næsen ad og blive omtalt som en nar, når de bliver åbenbaret.
Disse Budskaber skal hjælpe med til at rense Mit folk, inklusiv dem, som accepterer kaldet og følger Mig, såvel som de sjæle, der mangler kærlighed og har kolde hjerter.
Uden denne renselse kan Jorden ikke blive renset. Den har brug for renselse for at kunne blive værdig til, at Jeg igår på den igen.
Mine børn skal glæde sig. Frygt ikke noget, der kommer fra Mig.
Frygt kommer fra ondskaben. Dog vil I være undskyldt, hvis I er bange på vegne af de sjæle, som vandrer i blinde, ikke fordi de ikke kan se, men fordi de har valgt ikke at se.
Jeres pligt over for Mig, Min elskede Hær af tilhængere, er at hjælpe Mig med at bane vejen for Mit kommende Guddommelige Kongerige på Jorden.
Jeg har brug for jeres hjælp, jeg har brug for jeres bønner. Jeres bønner vil svække antikrists arbejde så vel som den falske profet, som vil indtage sin stilling i den Hellige Stol i Rom.
Alle Mine børn skal vide, at Jeg tilgiver alt. Selv de omtalte personer, der er involverede i sataniske grupper, kan blive frelst fra yderligere nedstigning mod Helvedets porte.
Synd kan formindskes ved bøn. I behøver ikke at gå i kamp og kæmpe med løftede næver; alt, I behøver at gøre, er at bede.
Mit Nye Paradis er storslået, børn. Så meget forberedelse er allerede afsluttet med de samme vidunderlige ting, som dem Adam og Eva oplevede, men som de afviste ved at synde. Alt er parat.
I, Mine tilhængere, vil nyde godt af det Nye Paradis på Jorden, som Jeg vil regere over.
Fordi I af denne generation er blevet udvalgt til at nyde godt af dette Paradis, må I ikke holde op med at hjælpe Mig med at bringe alle Mine børn med ind i Mit strålende Kongerige.
Imidlertid, skal I være klar over, at den falske profet vil have jer til at tro, at han også er ved at forberede et lignende paradis.
Hans løgne vil fortrylle en naiv gruppe af katolikker. Han vil udstråle en vidunderlig og kærlig karisma, og alle Mine børn i den katolske Kirke vil blive forvirrede.
Et tegn, man kan lede efter, er hans stolthed og arrogance, der er skjult bag et ydre af falsk ydmyghed. Mine børn vil blive narret i en sådan grad, at de vil tro, han er en ualmindelig ren sjæl.
Han vil blive behandlet som en levende helgen. Ikke et eneste ord fra hans mund, vil man betvivle.
Han vil også se ud som om, han har overnaturlige evner, og folk vil øjeblikkelig tro på, at han kan udføre mirakler.
Enhver, der opponerer imod ham, vil blive kritiseret og betragtet som en kætter.
Alle sjæle, som anses for at være kættere, vil blive sorteret fra og kastet for hundene.
Al Sandhed i Min Lære vil blive forvrænget.
Alt vil blive til løgn. Forfølgelsen vil opstå langsomt og i det skjulte i begyndelsen. Mine trofaste hellige tjenere vil være nødt til at holde Messe privat, og i mange tilfælde ikke i en katolsk Kirke.
De vil være nødt til at holde messe i et tilflugtssted.
Børn, når det sker, skal I ikke miste håbet. Det vil være forbi inden for kort tid. I skal blot bede for de sjæle, som i deres iver for at behage den falske profet glemmer alt om den Velsignede Treenighed, som er fundamentet, hvorpå den Katolske Kirke er blevet bygget.
Mange religioner følger kun en person i den Velsignede Treenighed.
Nogle ærer Faderen, andre sønnen, men de er alle et og samme væsen, Min datter.
Der er kun En Sand Gud, det er Faderen, Sønnen og Helligånden, tre adskilte personer, der alle er i Et Guddommeligt Væsen.
Alle religioner vil få Sandheden, og mange vil acceptere dette Hellige Mysterie. Følg Mig ad frelsens vej, for I, Mine tilhængere, har en glorværdig fremtid foran jer, men I skal forblive stærke.
Dette er den udvalgte generation til Mit Nye Paradis på Jorden.
Afvis ikke denne strålende Gave af Liv, som glitrer i al sin pragt.
Ikke en eneste sjæl vil ønske mere. Mit Nye Paradis på jorden vil være en Æra af Fred og Lykke uden synd.
Dette er Min Faders Guddommelige Vilje og har været Hans løfte til menneskeheden lige fra starten.
Vær glade og lykkelige, for I har meget at se frem til børn. Prøvelserne, der venter forude, vil blegne i betydning, når I bliver vidne til det Strålende Kongerige, der venter jer.
Jeg elsker jer børn.
Jeg ved, I elsker Mig. Derfor beder Jeg jer vise kærlighed over for dem, som er blinde over for Min Helligånd.
Bed for dem ved enhver lejlighed, så at de igen kan se Sandheden i Mit Løfte, som Jeg gav menneskeheden, da jeg døde, for at sikre deres Evige Frelse.
Jeres elskede Jesus
Hele Menneskehedens Frelse
 
 Hør Min presserende bøn om, at I skal bede for ateisternes sjæle
 315. Den 23.januar 2012 kl. 15.20
Min kære elskede datter, verden er ved at ændre sig til ukendelighed.
For Min tid er næsten kommet nu.
Jeg trygler alle dem, som tror på Mig, deres Guddommelige Frelser, og Min Evige Fader, om at stoppe med det, I er i gang med at gøre, og lytte.
Uanset om I tror på disse Mine Budskaber til verden i disse tider, så lyt til Min indtrængende bøn.
Bed, bed og bed med al den kærlighed, I har for Mig i jeres hjerter, for ateisternes sjæle.
Mange vil dø under Advarslen.
Mange vil ikke få en chance for at angre i tide.
Jeg trygler jer om at ofre alle jeres lidelser og bønner for disse sjæle, så Jeg kan frelse dem fra Helvedets ild.
Bed for dem, der ikke vil vende tilbage til Mig, selv når Sandheden bliver præsenteret for dem. Bed også for dem, som vil finde Skærsilden på Jorden meget vanskelig, men som vil acceptere boden med et godt hjerte. Mange vil finde det meget smertefuldt. Bed om, at de får den styrke, de har brug for, for at klare det.
Gå børn, og gør alt, Jeg har bedt jer om, for der er meget lidt tid tilbage.
Jeg elsker jer, Husk, der er intet at frygte, hvis I elsker Mig.
I skal bare bede for dem, som afviser Mig, nu i dag, og for dem, der vender ryggen til Sandheden.
Jeres elskede Frelser
Jesus Kristus
 
 Godt Nyt – Gud, Min Evige Fader, har godkendt frelsen af det meste af menneskeheden
316. Den 24.januar 2012 kl. 16.55
Min kære elskede datter, det er Mig, din Jesus, som kommer til dig i dag for at give dig de gode nyheder til verden.
Den megen bøn og lidelse, der er ofret til Mig fra mine udvalgte sjæle på Jorden, har betydet, at mange flere af Guds børn nu kan blive frelst.
Hvis I forstod, hvilken magt ofre og bøn har, børn, ville I aldrig holde op med at bede.
Gud, Min Evige Fader, har godkendt frelsen af det meste af menneskeheden.
Det betyder, at mange vil konvertere under Advarslen, og at dem, der ikke gør det, kan blive frelst på grund af bønnens magt.
Det betyder ikke, at alle bliver frelst, for det gør de desværre ikke.
De forhærdede folk, som foretrækker at tilbede Satan og de onde sekter, som han kontrollerer i verden, vil ikke ønske at blive frelst.
I stedet for vil de vælge et andet paradis, et paradis, de er blevet narret til at tro eksisterer uden for det, Min Fader har lovet til menneskeheden.
Dette falske paradis, som sataniske tilhængere af dyret tror på, eksisterer ikke.
 Det er blevet skabt af Satan i sine disciples sind og er en illusion. Så meget er blevet lovet.
Mørke sjæle tror på et anderledes univers, en anderledes eksistens, hvor Gud ikke findes.
De tror på en anden livsform, andre skabninger og et fredeligt regime, som alt sammen er baseret på en løgn.
Intet af dette er virkelig, børn. Det findes ikke og vil ikke kunne eksistere, for det blev ikke skabt af Min Fader.
Gud, den Almægtige Fader, skabte hele universet – stjernerne, planeterne og Jordkloden så vel som mellemrummene ind i mellem dem.
Bed for dem, der følger sådan en kult.
Bed om, at der ikke er flere af Mine børn som, eftersom de lider smerte, søger disse spirituelle udgange, som ikke kommer fra Gud.
Bed nu denne korstogsbøn i taknemmelighed over denne specielle Gave, som er blevet skænket menneskeheden af Min Fader.
Korstogsbøn nr. 21 Taksigelse til Gud for menneskehedens frelse
”Vi priser og takker dig,Oh Hellige Gud, den Almægtige Skaber af menneskeheden, for den kærlighed og medfølelse, Du har for menneskeheden.
Vi takker dig for den Frelsens Gave, Du skænker Dine stakkels børn.
Vi beder dig, oh Herre, om at frelse dem, der følger den onde, og at deres hjerter vil blive åbnet for Sandheden om deres Evige Liv.
Amen.”
Glæd jer, børn, over denne store gave, I har stadig meget arbejde tilbage for at hjælpe sjælene, da mange af jeres brødre og søstre vil blive ved med at være stædige modstandere af Sandheden i Mit Hellige Ord.
Jeres elskede Jesus
Menneskehedens Frelser
 
Frelsens Moder: Man er ved at planlægge en atomkrig, der involverer Iran
317. Den 25.januar 2012 kl. 13.50
Mit barn, der sker meget i verden lige nu, medens Satans hær fortsætter med at sprede ødelæggelse alle vegne.
De prøver at få kontrol over alle finansielle institutioner, så de kan udsætte mine børn for en frygtelig grusomhed.
Den onde gruppe, der er drevet af lidenskab og magtbegær, prøver også at skabe en atomkrig i Iran.
Mit barn, du skal bede om, at Gud Fader i Sin store Barmhjertighed vil åbne deres hjerter og forhindre disse ting i at finde sted.
Mist aldrig troen, børn, for jeres bønner virker.
Stor ondskab som abort, medlidenhedsdrab, prostitution og seksuelle perversiteter begynder at blive svækket i verden nu.
Bed, bed, bed min meget Hellige Rosenkrans alle vegne, børn, om muligt i grupper.
Satan mister hurtigt sin magt, medens min hæl begynder at knuse slangens hoved.
Det vil ikke vare længe, før min Søn melder sin ankomst på Jorden.
Først vil han give jer denne sidste chance for at konvertere.
Så vil han hurtigt forberede verden på Sit Andet Komme.
Tiden er knap nu.
Børn, bønnen er det våben, der kan holde Satans hær fra at starte den sidste forfølgelse af menneskeheden, som de har planlagt.
Husk at min Evige Fader gennem Sin Kærlighed og Medfølelse vil beskytte alle jer, som tror på ham.. Bed, bed, bed for at frelse dem, der fortsætter med at være ulydige over for Ham og nægter at tro på Sandheden om min elskede Søns Eksistens.
Tiden er rede. Åben jeres hjerter for min Søns Guddommelige Barmhjertighed..
Himlen vil begynde at ændre sig nu, og så vil alle se dette store mirakel udfolde sig for næsen af dem. Vær rede.
Forbered jeres hjem og bed min Hellige Rosenkrans ved enhver lejlighed for at løsne den ondes greb.
Jeres elskede Moder,
Frelsens Moder
 
Den sidste hemmelighed fra Fatima afslører Sandheden om Satans onde sekts indtrængen i Vatikanet
318. Den 26. januar 2012 kl. 21.40
Min kære elskede datter, det er tid til den fulde Sandhed om Det Guddommelige Riges Mysterier i verden. Sandheden har været skjult i nogen tid. Anerkendelsen af Min Guddommelige indgriben i verden gennem mirakler, syn og Guddommelig kommunikation med udvalgte sjæle er blevet skubbet til side af Min Kirke i mange år.
Hvorfor Min Kirke følte et behov for at undertrykke Sandheden, når den var allermest nødvendig for at styrke troen hos Mine børn alle vegne, ved de kun selv.
Enhver af Mine sande seere og Min Velsignede Moder blev ignoreret i begyndelsen og behandlet med foragt af Min Kirke.
Min datter, selv ikke den sidste hemmelighed fra Fatima blev givet til verden, fordi den afslørede sandheden om Satans onde sekt, der var ved at trænge ind i Vatikanet.
Den sidste del af hemmeligheden er ikke blevet afsløret, fordi de ville beskytte den onde sekt, som er trængt ind i Vatikanet i stort antal siden Min Moder viste sig ved Helligdommen i Fatima.
Min datter, Lucia blev gjort tavs af de magtfulde personer der kontrollerer dele af Vatikanet, og som Min stakkels elskede pave har meget lidt kontrol over. Læg nu mærke til, hvordan de har fordrejet Sandheden af Min Lære, men til gengæld introduceret nye metoder i den Katolske gudsdyrkelse, som krænker Mig og Min Evige Fader. Den Katolske Kirke er den Ene Sande Kirke og er som sådan det primære mål for Satan og hans onde sekt. Sandheden kommer fra Mig.
Sandheden gør menneskeheden utryg, fordi det kan indebære personlige ofre.
Sandheden kan forårsage skandale og kan i nogle tilfælde blive betragtet som kætteri.
Og dog er det kun Sandheden, der kan sætte jer fri af løgne, som kommer fra Satan og som bevirker, at jeres sjæl tynges af en stor byrde.
Tiden er kommet til at afsløre Sandheden i en verden fuld af løgne.
Min datter, der er blevet præsenteret så mange løgne for Mine børn af falske religioner, falske guder, falske kirkeledere, falske politiske ledere og organisationer, så vel som af de falske medier.
Så meget af Sandheden bliver holdt skjult. Og dog ville meget få folk tro på det, hvis Sandheden om det, der sker i verden, blev afsløret for dem.
Det samme gælder for Min Faders Ti Bud. Det er regler, der er blevet lagt fast af Min Evige Fader og givet til Hans profet Moses.
Sandheden ændrer sig aldrig, ligegyldigt hvor meget menneskeheden prøver at forandre den.
Min Faders Bud bliver ikke længere accepteret, heller ikke i Kristne kirker.
Du må ikke slå ihjel betyder at I ikke må dræbe et andet menneske. Det henviser ikke til selvforsvar, men til alle de andre omstændigheder. 
Intet menneske kan retfærdiggøre mord – abort, henrettelse eller aktiv dødshjælp. Ingen. Det er en dødssynd og straffen er evigt liv i Helvede.
Accepterer Mine børn dette, Min datter? Nej. De vedtager endog love, som ikke blot gør det lovligt, men som også omtaler det som noget, der kan undskyldes i Guds Øjne. Men det kan det ikke. Hvert eneste af Min Faders Ti Bud bliver overtrådt hver dag.
Og dog prædiker Min Kirke aldrig om alvoren ved at begå synder. De fortæller aldrig folk, at de vil komme i Helvede, hvis de begår en dødssynd og ikke angrer det.
Mit Hjerte er dybt såret.
Mine Kirker over hele jorden prædiker ikke Sandheden.
Mange af Mine hellige tjenere tror ikke længere på tilstedeværelsen af Helvedet og Skærsilden. De accepterer ikke Min Faders Bud. De undskylder enhver synd. De taler om Min Faders Barmhjertighed, men undgår at forklare konsekvenserne af at dø i en tilstand af dødssynd. Ved ikke at udføre deres pligter, som de er blevet kaldt til, krænker de Mig dybt. De er i mange tilfælde ansvarlige for tabet af så mange sjæle. Vågn op til Sandheden alle I, der hævder at tro på Gud, den Almægtige Fader, Skaberen af alle ting, og lyt til dette: Der er kun en Sandhed. Alt andet end Sandheden er en løgn og kommer ikke fra Min Himmelske Fader, Gud den Almægtige, Skaberen af alle ting.
Jeres elskede Frelser
Jesus Kristus
 
En opfordring til de gejstlige: Forbered Min flok på Mit længe ventede Andet Komme på Jorden
319. Den 27.januar 2012 kl. 23.50
Min kære elskede datter, glem aldrig, at når du arbejder for Mig, vil du blive forfulgt, for menneskeheden bryder sig ikke om at høre Sandheden, som Jeg åbenbarer for dig i disse sidste tider.
 Mit Hellige Ord er blevet undertrykt så længe, men det vil ikke længere være tilfældet.
Min Stemme vil blive hørt over hele verden. Min kærlighed vil blive åbenbaret i al Min Herlighed, og mennesket vil om sider blive i stand til at befri sig fra den ondes lænker, anbragt omkring anklerne af Satan. Når Sandheden vil trænge ind i Mine børns sjæle og bringe dem den frihed, som de har ventet på så længe, vil den desværre forårsage splittelse.
Mine elskede hellige tjenere, præster og andre gejstlige i den Hellige Katolske Kirke, I må vide at Jeg elsker jer alle.
Så mange af jer har givet jeres liv til Mig på grund af jeres generøse hjerter. I er nødt til at læne jer op ad Mig nu.
I må bede om vejledning for at forblive stærke i jeres tro og for at få dømmekraft til alle tider.
I må aldrig fjerne jeres øjne fra Mig, ikke for et øjeblik.
Jeg har brug for, at I forbereder Min flok til at byde Mig velkommen under Mit længe ventede Andet Komme på Jorden.
I vil få brug for at holde ud og må ikke tillade, at I bliver frarådet at vise jeres kærlighed til Mig, uanset hvor meget pres I bliver udsat for.
I er Mine sande disciple, og Jeg må trygle jer om at tage jeres våben for at frelse Min Kirke. Selve denne Kirke, der blev grundlagt på klippen af Min elskede discipel Peter, vil aldrig falde.
Det kan godt være, at fjenden tror, den kan ødelægges, men det vil være en tåbelig antagelse.
Ingen vil eller kan ødelægge Min Kirke. Ud af asken vil den rejse sig for at proklamere Min Herlighed, når Jeg kommer tilbage for at frelse Mit Kongerige på Jorden. I må aldrig forlade Mig, jeres elskede Frelser, aldrig nogen sinde.
For uden Mig, vil der ikke være noget Lys. Uden Lys, vil der ikke være nogen fremtid.
Min datter, Jeg giver verden denne Korstogsbøn, som skal reciteres af de katolske gejstlige.
Korstogsbøn nr. 22 Så den Katolske Kirke bevarer Kirkens Lære.
”Oh min elskede Jesus, bevar mig stærk og lad min kærligheds flamme for Dig være tændt hvert øjeblik af min dag. Tillad aldrig at denne flamme af kærlighed for Dig vil blafre eller dø. Tillad aldrig at jeg bliver svag, når jeg bliver fristet. Giv mig de nådegaver, der er nødvendige for at ære mit kald, min hengivenhed og min loyalitet og at holde fast ved den ortodokse Lære af Katolske Kirke. Jeg tilbyder min hengivenhed til alle tider. Jeg lover at forpligte mig for at kæmpe i Din Hær, så at den Katolske Kirke kan rejse sig i al sin herlighed for at byde Dig, kære Jesus, velkommen, når Du kommer igen.
Amen.”
Din elskede Frelser Jesus Kristus
Menneskehedens Konge
 
Frelsens Moder: Bed for Pave Benedikt af hele dit hjerte
320. Den 28.januar 2012 kl. 21.00
Mit barn, Satans magt bliver svagere og svagere for hver dag, der går, medens Helligånden fortsætter med at brede Sine vinger ud over alle Guds børn.
Tro og kærlighed til Gud vokser alle vegne på grund af bøn og de specielle nådegaver, som mine børn har fået af min Fader, Gud den Allerhøjeste. Der er flere og flere, der konverterer. Mange af mine børn er måske ikke klar over det, men I vil lægge mærke til det, hvis I åbner jeres øjne.
Mit barn, jeg beder dig om endelig at bede for Pave Benedikt af hele dit hjerte. Han lider så meget og er på mange måder alene med sin sorg over trosfrafaldet, som han ser både indenfor og uden for Det Hellige Vatikan.
Hans dage i det Hellige Vatikan er blevet forlænget og på grund af det, er meget af den ondes ødelæggelser blevet undgået. Mine børn, bøn er som en buldren af torden i Himlen. Jeres bønner bliver hørt og besvaret i Himlen, børn.
Det er godt. Fortsæt med at bede Korstogsbønnerne, som jeg har skænket dig, Mit barn. Her er en speciel bøn for Pave Benedikts sikkerhed.
Korstogsbøn nr. 23 for Pave Benedikts sikkerhed.
”Oh Min Evige Fader, på Din Søns, Jesu Kristi, vegne i erindring om den lidelse, Han udholdt for at frelse verden fra synd, beder Jeg nu om, at Du vil beskytte Din Hellige Vikar, Pave Benedikt, Leder af Din Kirke på Jorden, så at han også kan hjælpe med at frelse Dine børn og alle Dine hellige tjenere fra Satans hærgen og forhindre, at Satans hær af faldne engle, som er på jorden, stjæler sjæle. Oh Fader, beskyt Din Pave, så Dine børn kan blive guidet ad den Sande vej mod Dit Nye Paradis på Jorden.
Amen.”
Jeres himmelske Dronning på Jorden
Frelsens Moder.
 
 Min Guddommelige Barmhjertighed vil blive åbenbaret, som den blev det for Skt. Faustina
321. Den 29. januar 2012 kl. 21.18
Jeg, din Jesus, ønsker at informere verden om, at Min Guddommelige Barmhjertighed vil blive åbenbaret, som den blev det for Min datter, Helena, Sankt Faustina. 
Dette Mysterium vil blive åbenbaret for ar frelse menneskeheden, når alle bliver vidne til den endelige manifestation af Mine stråler af Barmhjertighed.
De, der gør nar ad dig, Min datter, og siger, at det mysterium allerede er blevet åbenbaret for verden, skal overveje følgende:
Hvor mange folk i verden i dag kender til Mit Løfte om den Guddommelige Barmhjertighed? Meget få, inklusiv dig, Min datter.
Vidste Mine tilhængere ikke, at Jeg ville komme igen for at forberede verden på denne Store Begivenhed?
Jeg vil altid forberede Mine børn på sådanne begivenheder. Min Evige Fader sender profeter ind i verden med det ene formål at give jer en passende advarsel, så jeres sjæle ikke bliver overrumplede. Skøn på denne Gave og lad være med at afvise den.
Tro aldrig, at I kender alt til Mine Veje, for selvom I måske elsker Mig, så kender I Mig, eller forstår Mine Veje ikke altid.
Til dem af jer, som håner Mine profeter, siger Jeg, at I skal huske, at det ikke er dem, I håner, men Mig. De er blot Mine instrumenter.
Mine børn, I må aldrig gå ud fra, at I virkelig kender Mig, for hvis I gjorde det, ville I ikke fornægte Mig. Og dog opfører I jer, ligesom Mine disciple gjorde, da Jeg gik blandt dem, og I nægter ligeledes at anerkende, at det er Mig, der vinker jer hen til Mig.
I rækker Mig jeres venstre hånd, medens I slår ud efter Mig med jeres højre hånd.
Kan I ikke høre, at det er Mig, der taler til jer nu? Hvis ikke, så sæt jer stille hen og bed til Mig, så Jeg kan fylde jeres trætte hjerter med ild fra Min Helligånd.
Jeg elsker jer, og hvis I vil tillade Mig at komme ind i jeres hjerter uden at omgive det med en stålrustning, vil Jeg frigøre jer.
Når I åbner jeres øjne og ser, at det er Mig, jeres Guddommelige frelser, der taler med jer, så følg Mig på vejen til det nye Paradis med kærlighed og glæde i jeres hjerte.
Tillad ikke, at den onde planter tvivl i jeres sind. Bed om at blive stærke nok og ydmyge i sind og ånd, så I er værdige til at løbe ind i Mine arme.
Det er kun når I kommer til Mig som et barn, at I virkelig vil finde fred i jeres sjæl. Det er den eneste måde, I kan lukke Mig ind i jeres hjerter på.
Jeres elskede Jesus
 
Jomfru Maria kalder for en bede- og fastedag for at forberede Advarslen
322. Den 30. januar 2012 kl. 13.00
Dette Budskab blev modtaget af Maria Divine Mercy efter at Jomfru Maria havde vist sig to gange for hende – den ene gang fandt det sted ved midnat den 29. januar, og den anden gang fandt det sted kl 13.00 om mandagen den 30. januar, hvor Jomfru Maria så meget sørgmodig ud under hele åbenbaringen.
Mit barn, medens min Søn nu dækker hele verden med Sine Stråler af Barmhjertighed, er det med et tungt hjerte, at jeg må fortælle dig, at mange mennesker vil dø under Advarslen.
Bed, bed, bed for deres sjæle.
Mit barn, du må bede tilhængerne af disse Guddommelige Budskaber om at afsætte dagen i morgen, tirsdag den 31. januar 2012, som en særlig bededag. På den dag skal I recitere den meget Hellige Rosenkrans og Barmhjertighedens Rosenkrans.
Hvis det er muligt, så skal alle faste denne dag. På den måde kan flere sjæle blive frelst ved Min elskede Søns, Jesu Kristi Barmhjertighed, især dem, der er i dødssynd på dødstidspunktet.
Jeg græder tårer af sorg over disse stakkels folk, som ingen ide har om hvor megen smerte og pine, deres synder volder min Søn.
Glæden ved den Gave, som min Søn nu skænker verden, er med blandede følelser på grund af dem, som ikke kan blive frelst, fordi de har valgt det fra. De løgne, der vil fremkomme og blive spredt ud over hele verden af mørke sjæle, når Advarslen har fundet sted, skal stoppes ved hjælp af jeres bønner.
Bed om, at ingen vil afvise min Søns Guddommelige Barmhjertighed under, eller efter Advarslen. For hver en sjæl, der er tabt til sådanne løgne, er en sjæl, som vil blive grebet af den onde. Spred omvendelse alle vegne, børn. Accepter, at jeg er Medforløseren og Formidleren, der arbejder tæt sammen med min elskede Søn, Jesus Kristus, for at frelse alle sjæle fra evig fortabelse.
Børn, min kærlighed til jer er meget stærk. Jeg beder om barmhjertighed for hver eneste sjæl hvert sekund på dagen, ved at bønfalde min Fader om at skåne dem.
Men børn, I må hjælpe til ved at forene jer med mig i bøn og yde ofre for at hjælpe Guds børn med at komme ind gennem portene i det Nye Paradis.
Jeres himmelske Moder
Frelsens Moder
 
Jesus åfslører den Fuldstændige Aflad for den Komplette Absolution af synd
323. Den 31. januar 2012
Dette budskab blev givet til Maria Divine Mercy efter halvanden times tilbedelse af det Hellige Sakramente.
Min kære elskede datter, hvor Jeg glæder Mig over den kærlighed, der bliver vist Mig af Mine dyrebare tilhængere, hvis kærlighed er så tæt forbundet med Mit Hellige Hjerte.
Jeg glæder Mig over Mine loyale børn, hvis kærlighed til Mig bringer Mig sådan en glæde midt i Min Smerte. De er det lys, som giver Mig den styrke, Jeg har brug for for at lede Min Hær. Disse, Mine udvalgte børn, tror, at det var deres tro alene, der bragte dem til Mig. Det, de ikke forstår, er, at Min Helligånd steg ned over dem, især over dem med et åbent hjerte, så at de kunne slutte sig til Min Resterende Kirke på Jorden.
De af mine elskede tilhængere, der viser beslutsomhed og ren kærlighed i deres sjæle, vil blive det fundament, hvorpå Jeg vil genopbygge Min Kirke på Jorden. Min Hær vil gennem deres sande kærlighed til Mig nu få skænket helt særlige Nådegaver.
Jeg giver dem denne Komplette Tilgivelse for at gøre dem i stand til at bære Min fakkel af ild, så de kan sprede omvendelse. Denne Gave fra Mig vil gøre dem i stand til at udbrede Mit Hellige Ords Sandhed, så den vil berøre hjerterne hvor end de går hen.
De skal bede denne bøn i syv på hinanden følgende dage, og så vil de modtage den komplette absolutions Gave og Helligåndens styrke.
Korstogsbøn nr. 24 Bøn om den Komplette Absolution
Oh Min Jesus, Du er verdens lys , Du er flammen, som rører alle sjæle, Din barmhjertighed og kærlighed er uendelig. Vi er ikke værdige til det Offer, Du frembragte ved Din død på Korset. 
Alligevel ved vi, at Din kærlighed for os er større end den kærlighed, vi har til Dig. Giv os, Herre, ydmygelsens Gave, så vi kan gøre os fortjent til Dit Nye Rige.
Fyld os med Din Hellige Ånd, så vi kan marchere fremad og lede Din hær for at forkynde Sandheden af Dit Hellige Ord og forberede vores brødre og søstre til Dit Herlige Andet Komme. Vi ærer Dig, vi lovpriser Dig, vi ofrer os selv, vore bekymringer og vore smerter som en gave til Dig for at frelse sjæle. Vi elsker Dig Jesus, hav barmhjertighed med alle Dine børn, hvor end de befinder sig.
Amen
Gå fremad i fred Mine elskede tilhængere og husk, at jeres kærlighed til Mig opflammer Mit Hjerte og bringer stor glæde til Min Evige Fader, Min Velsignede Moder, englene og alle helgenerne i Himlen. Jeg elsker jer alle. Jeg venter på det øjeblik, hvor Jeg vil omfavne hver enkelt af jer, så at I kan finde den fred, kærlighed og glæde, som I hele jeres liv har ventet på.
Jeres Elskede Jesus Kristus
 
 
Februar___________________
 
Frelsens Moder: Ingen vil kunne forhindre, at Sandhedens Bog bliver åbenbaret for verden
324. Den 1. februar 2012 kl. 20.15
Mit barn, når du arbejder for min elskede søn, Jesus Kristus, er du nødt til at være lydig hele tiden. Drag aldrig Hans Hellige Ord i tvivl, for Han siger Sandheden og intet andet end Sandheden. Der er alt for mange af mine børn, der lige siden begyndelsen har tvivlet på hvert Ord, han siger.
For hver gang der er en, der adlyder Hans Ord i Min Faders Bog, er der altid en, som tolker Hans ord på en anden måde. Du skal gøre alt det, du bliver bedt om under vejledning af min Søn. Du må aldrig underkaste dig dem, som forlanger, at Hans Ord skal tilpasses deres fortolkning.
Kom nu hurtigt i gang med at bringe Min Søns Budskaber ud til verden, så de kan frelse syndere, som er fortabte.
Min Søn har et formål, og det er at frelse sjæle. Frygt ikke, mit barn, for alt, hvad min Søn fortæller dig, modsiger på ingen måde Hans Allerhelligste Kirkes Lære på Jorden. Hans Gaver til mine børn er meget specielle og bliver skænket til alle sjæle i disse sidste tider.
Så generøs og barmhjertig er Min Søn, at Han ønsker at udgyde specielle nådegaver over syndere for at sikre dem frelse. Enhver, der forsøger at stoppe min Søn i Hans Mission for at forberede verden på Hans Andet Komme, vil blive standset af Min Evige Faders Hånd.
Dette arbejde med at åbenbare Sandhedens Bog, medens Seglene bliver brudt, er en af de allervigtigste Missioner på Jorden for min Fader.
Verden er blevet lovet Sandheden i denne tid. Alle sjæle, både de troende og de ikke troende, skal høre Sandheden, fordi de har fjernet sig så meget fra Kirken, at den er nødt til at blive givet til dem på denne måde.
Alle englene er blevet sendt til Jorden for at beskytte menneskeheden imod forræderen og de løgne, han spreder om Sandheden om den evige frelse. Måske ønsker menneskeheden ikke at høre Sandheden, og der vil komme mange forhindringer for at forsøge at stoppe den, men det vil være nytteløst. Ingen kan forhindre, at Sandhedens Bog bliver åbenbaret for verden, for hvis nogen skulle prøve at forhindre det, vil det udløse min Faders Magt, der vil blive udsendt fra Himlen som flammer af ild.
Mit barn, du skal aldrig tvivle på disse Budskaber, da de er blevet givet til dig. Du må aldrig ændre et ord for at prøve at gøre dem tilpas, der vil have dig til at tilpasse Guds Ord. Der er kun en Herre, og det er Gud – i Faderens, Sønnens og Helligåndens Navn.
Gå nu med den forsikring, du har brug for. Husk at disse Budskaber fra min Søn er beregnet til alle Guds børn og ikke kun til den Katolske Kirke eller til Hans udvalgte folk, jøderne.
De er til alle. Hver sjæl er elsket af min Fader på den samme måde. Der er ingen sjæl, der er udvalgt til at være vigtigere end de andre.
Jeres himmelske
Moder Frelsens Moder 
 
Troede I, at Jeg ville ignorere jer indtil selve Dommedag?
325.Den 2. februar 2012 kl. 15.30
Min kære elskede datter, hvor Jeg glæder Mig over den genklang Min Store Gave med Fuldt Aflad og Fuldstændig Absolution har fået hos Mine tilhængere. Men hvor bliver Jeg ked af, når Jeg ser de utaknemmelige hjerter, som afviser Min Gave.
Disse sjæle forstår ikke, at kun Gud Fader kan sanktionere denne Gave med Fuldt Aflad. Om det bliver givet jer af Min Hellige Vikar eller af Mig, Jeres Guddommelige Frelser, er ikke vigtigt. Det, der betyder noget, er, at der er meget lidt tid tilbage til at frelse menneskehedens sjæle.
De, der stiller sig tvivlende over for Mit Ord, skal vide, at det er jeres Guddommelige Frelser, der taler til jer fra Himlen. Accepterer I ikke, at Jeg eksisterer? At Jeg ønsker at sende jer et Budskab i disse sidste tider? Troede I, at Jeg ville ignorere jer indtil Dommedagen? At Jeg ikke ville forberede jeres sjæle ved at kommunikere med jer på denne måde?
Hvis I tror på Mig, så må I tro på Guddommelig Intervention. Og hvis I ikke gør det, så har I ikke åbnet jeres hjerter. Hvordan ved I, at det er Mig? Jeg beder jer om at sætte jer ned og tale privat sammen med Mig. Bed Mig om Helligåndens nådegave, så vil Jeg svare øjeblikkeligt for at åbne og rense sjæle.
Hold op med at forskanse jer og lad Mig give jer denne specielle Gave.
I skal vide, at I krænker Mig, når I afviser Mine Gaver. Betyder det også, at I vil afvise Min Barmhjertighed? Bøj hovedet og bed om tilgivelse. Når I kommer til Mig i ydmyghed, vil Jeg oplyse jer om Sandheden.
Når I åbner jeres øjne for Sandheden, vil tårerne vælde frem, når I forstår det, og så vil I omsider takke Mig for Min Store Nådegave, Absolutionen.
Jeres Guddommelige Frelser
Jesus Kristus
 
Frelsens Moder: Had er had. Der er ikke to slags had. Der er kun et had.
 326. Den 4. februar 2012 kl. 10.09
Mit barn, ondskaben spreder sig hurtigt i visse dele af verden.
Medens krige blive orkestreret med had i sjælen, oversvømmer Helligånden på samme tid sjælene hos andre i andre dele af verden.
Slaget om sjælene er begyndt. Det Gode mod det onde.
Mit barn, du må aldrig gå ud fra, at de forhærdede hjerter kun findes hos dem uden tro eller med en lunken tro. Mange lidenskabelige tilhængere af min Søn vil nu blive fristet til at ændre sig. Deres sind vil blive fuld af tvivl, og det vil gøre dem blinde over for min elskede Søns Ord, nu hvor Han taler til verden gennem dig, mit barn. Deres had, når de reagerer på Hans Hellige Ord, vil blive ligeså voldsomt som det had, morderne viser over for deres ofre. Hadet kommer fra forræderen.
Der bliver spredt løgne af den onde, som bruger svage sjæle til at underminere Sandheden. Had er had. Der findes ikke to slags had. Det er kun et had.
Stoltheden hos disse loyale sjæle vil gøre dem oprørte, fordi et sidste forsøg vil blive gjort af den onde på at forhindre spredningen af disse yderst vigtige Budskaber til verden.
Min Søn har brug for Sine elskede tilhængeres støtte til at danne Sin Hær på Jorden. Kernen i denne Hær vil bestå af Hans loyale tilhængere. Vær sikre på, at det vil blive hos denne gruppe, at hjerterne først vil blive forhærdede.
Man kan ikke forhærde et hjerte, der allerede befinder sig på mørkets side. Så derfor er det de sjæle, der er i Lyset, som vil blive fristet af forræderen. De vil så sprede løgne og såre min Søn og forsinke dette Arbejde. De vil ikke forstå, at dette sker, fordi de tror, at det er deres pligt at forsvare min Søns Sande Ord.
Når de prøver at finde fejl ved disse Budskaber, som Han skænker jer, mit barn, vil min søn blive såret.
Selve grundstammen i Hans Kirke vil om kort tid vende ryggen til Ham. De vil afvise Ham og korsfæste Ham endnu en gang.
Det er stolthed, der forhindrer dem i at åbne deres øjne, når Han står foran dem med kærlige og åbne arme. Mit barn, Jeg trygler alle Guds børn om at forene sig og kæmpe for sjælenes frelse.
 Mit barn, der er så mange, der ikke lytter til disse Budskaber nu, men efter Advarslen har fundet sted, vil de lytte. Bed, bed, bed for de sjæle, som sårer jer, bagtaler jer og spreder usandheder om jer. Jeg vil nu give jer en Korstogsbøn, for at I kan bede om beskyttelse for alle mine seere og dem, der er udvalgt af Gud Fader til at sprede Mit Allerhelligste Ord på Jorden i disse tider.
Korstogsbøn nr. 25 For beskyttelse af seere i hele verden.
”Oh Gud, den Allerhøjeste, Jeg bønfalder Dig om at beskytte alle Dine hellige budbringere i verden. Jeg beder om, at de får beskyttelse imod andres had. Jeg beder om, at Dit allerhelligste Ord hurtigt vil blive spredt over hele verden. Beskyt dine budbringere fra bagtalelse, at blive rakket ned, fra løgne og enhver fare. Beskyt deres familier og omslut dem af Helligånden hele tiden, så man lytter til de Budskaber, de giver verden med angrende og ydmyge hjerter.
Amen.”
Mit barn, stolthed er en egenskab, som er meget uønsket set med min Faders Øjne. Det smerter Ham mere, når stoltheden invaderer hengivne sjæle, og når de hellige sjæle nægter at acceptere Sandheden af Hans Hellige Ord, der bliver givet til verden i dag af Hans budbringere.
De skal bede om Nådegaven, så de får den sande opfattelse af tingene, som kun bliver skænket af Helligåndens kraft til ydmyge sjæle med et rent hjerte og uden stolthed og arrogance.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Krige, der involverer Iran, Egypten og Syrien er sammenkædet
327. Den  4. februar 2012 kl. 10.55
Min kæreste elskede datter, din loyalitet over for Mig bliver testet hver dag. Der er så mange, der prøver at stoppe dit arbejde for Mig, selvom de ikke kan gøre det på grund af den hellige beskyttelse, du er blevet tildelt af Himlen. De, der prøver at skade dig, at påføre dig lidelse og at rakke dig ned, vil blive straffet. Sådanne handlinger vil Jeg ikke tolerere.
Husk at det er blevet forudsagt, at intet menneske kan standse Helligånden, som vil blive udsendt gennem Mine Allerhelligste Budskaber til hele menneskeheden. Jeg beder dig derfor om at blive ved med at ignorere de forhindringer, du bliver udsat for, og at ignorere hadet, for det kommer fra Satan. Hvis I føler had, vil hadet spredes. Hvis I ignorerer det, vil det dø, fordi det ikke kan finde den næring, det har brug for, for at kunne vokse og fæstne sig. Nu ønsker Jeg, at du fortæller Mine børn, at de begivenheder, der er forudsagt i Johannes Åbenbaring, er i gang med at folde sig ud i verden. Mine børn skal ikke være bange, for deres tro og bønner vil hjælpe med til at formindske virkningen af krig, folkemord, sult og trosfrafald. Krige, som vil involvere Iran, Israel, Egypten og Syrien, vil dukke op. De vil alle være sammenkædet. Således vil også Italien lide nederlag, som hænger sammen med, at den falske profet og antikrist kommer til magten. Bed hårdt for, at ikke alle lande bliver draget ind i en global magt, som vil kontrollere jeres penge, for hvis det sker, vil livet blive meget vanskeligt. Bed til Gud Fader, så Han kan afværge sådanne grusomheder. Bøn for andre sjæle vil frelse jeres egne sjæle. Det er alt, hvad Jeg beder jer om. Bed også om omvendelse. Min datter, nu varer det ikke længe, før det hele giver mening. Alt vil blive godt, når først omvendelsen har fundet sted efter Advarslen. Gå nu og sig til mine børn, at de ikke skal frygte, når Jeg proklamerer Mit Ord. Jeg vil stå ved deres side. Hvis man gør nar ad dem, så er det et sikkert tegn på, at dette Mit Allerhelligste Ord er Sandheden.
Jeres elskede Jesus
 
Gudfader: Verden vil blive udsat for Tugtelse – Min intervention er nødvendig.
328. Den  4. februar 2012 kl. 15.00
Min datter, verden vil snart blive udsat for en tugtelse på grund af den frygtelige synd menneskeheden gør sig skyldig i.
Selvom meget af denne tugtelse er blevet undgået, vil Min Hånd nu falde på ondskaben, der er trængt ind i hvert et hjørne.
Der er så meget had til Mig, Gud Fader, der skal stoppes, ellers vil Mine børn lide under noget, der er endnu mere rædselsfuldt.
Jeg forbereder nu verden på de forandringer, der er nødvendige for at rense Jorden, så at Min Plan om at frelse menneskeheden kan følges.
Der er så mange forpinte sjæle på grund af synd.
Jeg er Hele Skabningens Skaber, og Jeg vil ikke sidde tilbage og iagttage, at Mine børn ødelægger hinanden.
Min datter, der findes en ond plan om at destruere det meste af menneskeheden gennem krig. Disse krige er ikke tilfældige. Har I ikke lagt mærke til hvor mange krige, der bliver udkæmpet i mange nationer, alle vegne?
Det skyldes antikrists hånd, han som tålmodigt venter på sit stolteste øjeblik på Jorden. Det øjeblik, hvor alle nationer er i knæ, og hvor han vil marchere ind og skabe en falsk fred på sin egen tvivlsomme måde.
Det vil være et maskeret forræderi. Min straf vil blive sluppet løs på de nationer, der deltager i dette store forræderi om at kontrollere verden ved at erobre nationer. Vær stærk, Min datter, for denne periode, hvor Jorden vil ryste, vil ikke vare længe. Det er nødvendigt for at vække Mine børn.
Mine børn er blevet advaret, men de afskyr Min Stemme.
De af Mine børn, der lever gode liv og som ser med misbilligelse på ondskaben i verden, skal forstå, at Min intervention er nødvendig. Hvis Jeg ikke standser det, der sker, vil det meste af menneskeheden blive udryddet. Bed om, at Mine børn vil bede for fred i jeres lande.
Vær aldrig bange for at proklamere Mit Ord, selv ikke hvis I bliver forfulgt. For der skal blot en sjæl til at bekende sin tro, for at flere hundrede vil omvende sig.
Gå i fred. Tiden er kommet, hvor Jeg, Gud Fader, vil sanktionere, at Seglene bliver åbnet. Først da vil menneskeheden acceptere, at de er magtesløse. De kontrollerer ikke verden, for sådan kan det ikke være.
Kun Skaberen af Menneskeheden har Magt over Satan, og nu vil Jeg udløse en straf over disse kolde hjerter og mørke sjæle, som har sluttet sig til Satan og lovet ham troskab.
De endelige faser af Renselsen vil nu begynde.
Gud Fader
 
Frelsens Moder: Når I beder min Rosenkrans, kan I hjælpe til med at frelse jeres nation.
329. Den 5. februar 2012 kl. 13.15
Mit barn, jeg kalder alle mine børn til at bede for en forenet verden i denne tid. Troen på min Søn er ved at forsvinde, og mine børn bliver efterladt med golde sjæle.
Jeg er jeres uplettede Hjerte, og gennem den kærlighed, jeg føler for min dyrebare Søn, Jesus Kristus, vil jeg arbejde tæt sammen med Ham om at frelse menneskeheden.
Ved at bede til Mig om at gå i forbøn for jer, vil jeg tigge min Fader, Gud den Allerhøjeste, om at holde Sin Retfærdighedens Hånd tilbage fra den alvorlige straf, Han vil udsende over Jorden, for at forhindre ondskaben i at brede sig.
Børn, jeg vil hjælpe jer med at komme tættere til min Søns Hjerte. Når vi arbejder sammen, mine børn, kan vi undgå en verdensomspændende katastrofe.
Glem aldrig betydningen af min Allerhelligste Rosenkrans, fordi hvis I beder den hver dag, kan I frelse jeres nation. Satans magt bliver svækket, når I beder min Rosenkrans. Han løber væk i stor smerte og bliver magtesløs. Det er meget vigtigt at bede den mindst en gang om dagen uanset hvilken kristen retning, I tilhører. Der er så mange folk, der ikke anerkender mig, deres Velsignede Moder.
Ligesom min Søn, blev jeg afvist, foragtet, fornærmet og nedværdiget. Alligevel kan jeg, hvis I beder mig om hjælp, bringe sjæle helt hen til min Søns, Jesu Kristi, Hellige Hjerte.
Min Søn, Jesus Kristus, er jeres Frelser, børn, og Han vil aldrig afvise syndere, uanset hvor sorte jeres sjæle er.
 Hvis I er kede af, at I har krænket Ham, så skal I bare kalde på mig, jeres elskende Moder, og så vil jeg tage jer i hånden og følge jer hen til ham.
Min Søn er ved at forberede sig på at bringe alle Sine børn sammen, så I kan følge med Ham ind i det Nye Paradis på Jorden. Kun rene og ydmyge sjæle kan komme ind. I skal begynde jeres forberedelser nu. Begynd med at recitere min Hellige Rosenkrans.
Det er så vigtigt, at det nu bliver en Korstogsbøn for sig selv
Korstogsbøn nr. 26: Bed Rosenkransen for at frelse jeres nation.
Børn, mærk freden sænke sig, når I mediterer over min Rosenkrans.
Samtidig med at Nådegaverne udgydes over jer, når I er færdige med at recitere den, vil I vide, at forræderen har forladt jer, og i stedet vil I fyldes af kærlighed. Kærligheden kommer fra min Evige Fader. Når I føler kærlighed i jeres hjerter, vil I vide, at I er ved at vinde slaget om at nedkæmpe den onde.
Jeres elskede Dronning af Englene,
Frelsens Moder
 
Bed om, at en atomkrig, der ville kunne udslette en tredjedel af menneskeheden, kan undgås.
330. Den  6. februar 2012 kl. 20.15
Min kære elskede datter, Mine tilhængere skal slutte sig sammen som en familie og finde styrke.
Jeg vil skænke Mine elskede og tillidsfulde tilhængere Nådegaver, der kan bevare dem rolige midt i stormen.
Medens Jorden fortsætter med at ryste på enhver måde, trøster jeres bønner Mig i denne tid.
Hvor det knuser Mit Hjerte at se uskyldige blive dræbt i krige i Mellemøsten. Disse stakkels sjæle bliver plaget og lider, ligesom Jeg led.
Ondskaben, Jeg er vidne til, vil blive formindsket, og Min Faders Hånd vil forsinke, men ikke stoppe disse landes drab på hinanden.
Seglene er blevet brudt, Min datter, og krige vil hurtigt opstå.
Bed om, at en global forbrydelse som en atomkrig, der vil kunne udslette en tredjedel af menneskeheden, kan undgås.
Jeg har brug for mere bøn, børn. Jeg kan se, hvor inderligt I beder, men jeg bønfalder jer om at invitere så mange Bedegrupper, venner og familier, I kan, og bede for fred.
Jeg giver jer nu en ny Korstogsbøn nr. 27 Bøn for Fred i Verden.
”Oh min Jesus, Jeg beder om Barmhjertighed for dem, der er plaget af frygtelige krige. Jeg beder inderligt om, at der bliver skabt fred i de forpinte nationer, som er blinde over for Sandheden om Din Eksistens. Vi beder om, at Du vil omslutte disse nationer med Helligånden, så at de vil holde op med at forfølge og bekæmpe de uskyldige sjæle. Hav Barmhjertighed med alle de lande, som er magtesløse over for de onde grusomheder, som finder sted i hele verden.
Amen.”
Min datter, Jeg beder dig om at være tålmodig, for nu varer det ikke længe, før hele verdens Skriftemål vil finde sted. Når først det har fundet sted, vil alt blive roligere.
Gå i fred og kærlighed. Frem for alt skal I have fuld tillid til jeres elskede Jesus.
Jeres frelser
Jesus Kristus
 
Mysterier, der så længe har været skjult i arkiverne i det Guddommelige Rige
331. Den 7.  februar 2012 kl 20.00
Jeg Er jeres elskede Jesus, Søn af den Allerhøjeste Gud, født af Marias Uplettede Hjerte. Jeg kommer i den Hellige Treenigheds Navn.
Min kære Datter, disse dage vil blive dem, som du oplever som de allermest vanskelige. Dine lidelser, som du har overgivet til Mig med glæde og underkastelse i dit hjerte, vil frelse sjæle. Du skal være modig, når du gør det og ikke bekymre dig om dit helbred. For det er blot endnu en prøvelse, som ikke vil vare længe, men som vil have stor betydning for din mulighed for at bringe fortabte sjæle til Mig.
Min Sandhedens Bog, der bliver skænket Mine tilhængere, vil bringe bevis for Min proklamation om Mysterier, der så længe har været skjult i arkiverne i det Guddommelige Rige. Nu, hvor Sandheden bliver forklaret, må menneskeheden acceptere, at dette, Mit Allermest Hellige Ord, nu vil blive præsenteret, så alle kan fordøje det.
Det vil give jeres sjæle en behagelig følelse af lettelse, som vil blive meget svær at acceptere for dem, der har fjernet sig fra Mig.
Den bitre Sandhed er svær at sluge, men hvis den bliver accepteret, vil den trøste dem, der er parate til at acceptere, at det virkelig er Mig, jeres dyrebare Jesus, som kommer for at omfavne jer i disse tider..
Jeg, Guds Lam, kommer nu for at bringe jer hen imod jeres frelse.
Uden Min hjælp ville det ikke være muligt.
Nu bringer Jeg jer Lyset, og I skal følge efter Mig, medens Jeg leder jer til det Nye Paradis.
Jeg opfordrer jer alle til at være modige, stærke og frygtløse i denne forfærdelige ødemark, som I nu befinder jer i.
Det vil ikke blive let, men Jeg lover jer, at den styrke, Jeg vil give jer, vil gøre denne rejse mindre besværlig.
Accepter det, I er vidne til i verden, medens renselsen fortsætter med stor intensitet. For det er nødvendigt.
Bed, bed, bed om tålmodighed og udholdenhed, for I skal hæve jer op over mørket og hjælpe Mig med at bringe menneskeheden ind i Lyset.
Mist aldrig modet. Husk blot, at det eneste, der betyder noget, er at forene menneskeheden. Jeres bønner, lidelse og kærlighed til Mig vil hjælpe Mig med at forene Min hellige og dyrebare familie i Mit Nye Paradis på Jorden.
Se frem til det, børn, for det er dette liv, I er blevet bestemt til, hvis I adlyder Min Hellige Vilje.
Jeg elsker og velsigner jer, kære børn, for jeres kærlighed og medlidenhed med Mig, jeres elskede Frelser.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: Den onde vil ikke give op, før den Katolske Kirke er slået ned 
332. Den  8. februar 2012 kl. 20.30
Jeg er den ubesmittede undfangelse. Jeg er Jomfru Maria, Gudsmoder.
Mit barn, denne stakkels verden er i oprør og samtidig med, at det vil fortsætte, vil tiden for Advarslen også nærme sig, som dagene går.
Det er forudsagt, at hadet til min Søn vil blive udvidet til at gælde hele Hans Hellige Kirke på Jorden. Det er allerede sket. Den onde helmer ikke, før den Katolske Kirke ligger ned.
Når Kirken bryder sammen, vil to parter dukke op. Uanset hvor meget Kirken vil komme til at lide, hverken kan eller vil den dø. Det vil aldrig ske, børn.
For medens Gud Fader tillader, at Kirken på Jorden bliver udsat for den samme hudstrygelse, som Hans elskede Søn, Jesus Kristus led under, så vil den rejse sig i al sin glans en gang til, ligesom min Søn gjorde det.
Svigt aldrig den Katolske Kirke.
Fornægt aldrig min Søns andre Kristne Kirker, for I er alle Kristi tilhængere. I, der er min Søns hengivne, skal lægge jeres forskelle til side og forene jer i fælles kamp imod antikrist.
Korstogsbøn nr. 28: Jomfru Marias bøn for en forening af alle Kristne Kirker.
” Oh Gud den Almægtige, vi knæler foran Dig og beder Dig om, at Du vil forene alle Dine børn i kampen om at bevare Dine Kristne kirker på Jorden. Lad ikke vore forskelligheder dele os i denne tid med stort trosfrafald i verden. I vores kærlighed til Dig, bønfalder vi Dig kære Fader, om at skænke os Nådegaver, så vi kan elske hinanden i Din elskede Søns, Vor Frelsers, Jesu Kristi Navn. Vi tilbeder Dig, vi elsker Dig. Vi forener os for at kæmpe for styrken til at bevare Dine Kristne Kirker på Jorden i de prøvelser, vi vil blive udsat for i de kommende år
Amen.”
Stol på mig, børn, for jeg vil lede jer hen imod det Nye Paradis og min Søns Rige på Jorden, som det er bestemt.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Meget snart vil en mand, som hævder at være Mig, dukke op
333. Den 8. februar 2012 kl. 20.45
Min kære elskede datter, det vil ikke vare længe før alle de profetier, der er forudsagt, vil blive afsløret foran en mistroisk verden.
Selv de urene sjæle, der skyr Mig, deres Guddommelige Frelser, og Min Evige Fader som pesten, vil ikke kunne undgå at lægge mærke til det. De vil spekulere over, hvorfor det sker, og for første gang vil de indse, at de ikke kontrollerer deres egen skæbne.
De vil snart indse Sandheden om deres vildfarelser, og at det er en misforståelse at tro, at de har en særlig ret til personlig fremgang.
Min datter, vejen frem er at bede om, at disse sjæle, selvom de er tabte for Mig, ikke lader sig lokke af antikrist og den falske profet.
Meget snart vil en mand dukke op, som vil hævde, at han er Mig. Men det kan naturligvis ikke passe, for Jeg vil ikke komme før til allersidst.
Alligevel vil han fremvise kvaliteter, som vil narre stakkels sjæle til at tro, at han er Mig. Han vil udføre undere; store fredshandlinger, humanitære handlinger og andre handlinger, som har anerkendelse i den offentlige mening.
Han vil blive hyldet som et idol, og hans magt vil komme fra Satan, mørkets konge. Han vil være så overbevisende, at når han viser tegn, der bliver sammenlignet med de store helgener, mange af Mine hellige tjenere vil ydmygt falde for ham.
Mit Ord, der blev givet til dig, den sande profet for de sidste tider, vil blive afvist som kætteri. Jeg giver dig masser af advarsler nu, Min datter, så at så mange af Mine børn som muligt kan få Sandheden, før det sker.
Lad jer ikke narre af dem, som fremhæver sig selv som værende hellige. Begå aldrig den fejltagelse at tro, at alle humanitære handlinger kommer fra Mig. Den onde er snu og vil til tider fremstå som værende elskelig og godgørende udadtil. Tag dig i agt for organisationer, der ledes af meget velhavende individer, der praler af deres bestræbelser på at frelse menneskeheden. Mange af dem arbejder hemmeligt med at fordømme Mit Ord.
Denne type vildledning vil blive brugt af antikrist til at rekruttere velmenende, men lettroende tilhængere.
Når I først er blevet forført, vil I være fanget i en fælde. Så vil I blive narret til at acceptere dyrets mærke, som I for alt i verden skal undgå, for ellers er I tabt for Mig for altid. Vær hele tiden på vagt.
Jeres opgave er enkel. Husk at der kun er En Gud, tre personer i den Hellige Treenighed, Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd.
Alt andet, der bliver præsenteret anderledes for jer, findes ikke.
Jeres elskede Frelser
Jesus Kristus
 
Hor, pornografi og prostitution – er alle dødssynder
334. Den 9. februar 2012 kl.15.00
Min kære elskede datter, mennesket skal vende sig bort fra synd, og det skal være nu. I dag er der så mange synder, der ikke bliver opfattet som synd.
Så meget, som volder Min Fader sorg, bliver begået uden skyldfølelse.
Børn, I skal holde op med det. I ødelægger jeres liv. Satan håner Mig, medens han hvert sekund praler af de sjæle, han stjæler fra Mig. Hvis blot I så de sjæle, millioner af dem, der dumper ned i evighedens ild, ville I dø af chok.
Hvor det får Mit hjerte til at briste, at være vidne til den terror, som disse sjæle, der levede i synd her på Jorden, må lide under. De synder, de var skyldige i, er ikke altid de synder, I anser for at være dødssynder.
Jeg taler om hor, der så let bliver accepteret i verden i dag, det at deltage i eller at se på pornografi, prostitution og seksuelt misbrug.
Jeg refererer til dem, der hader andre, så vel som til dem, der er årsag til andres ulykke, fordi de er mindre heldige end dem selv.
Idoldyrkelse er også en synd, når I tilbeder materielle goder over alt andet, selvom det bliver til intet andet end aske.
Forstår I ikke, at når I først synder på denne måde, fjerner I jer fra Mig for hver dag, der går? Så bliver det meget svært for jer at frigøre jer fra det greb, som mørkets fyrste har anbragt jer i.
Vågn op børn. Vær opmærksom på, at Helvedet eksisterer, og vær virkelig bange for at komme ind gennem portene til evig fortabelse.
Jeg fortæller jer ikke dette for at skræmme jer, men for at sikre Mig, at I forstår, at dødssynd vil føre jer derhen, med mindre I vender tilbage til Mig nu.
Der vil være brug for bønner, og mange af dem, for at I vil kunne vende tilbage til Mig, men hør nu dette: De af jer, der er desperate, triste og føler sig hjælpeløse på grund af den afgrund af synd, I befinder jer i, skal blot bede Mig om tilgivelse, så vil Jeg give jer den.
I skal vise sand anger og gå til Skrifte nu. Hvis I ikke kan gå til skrifte, så bed i syv dage i træk Min Korstogsbøn (24) om Fuldstændig Aflad for at modtage Absolution.
 ”Oh, min Jesus, Du er Jordens Lys.
Du er Flammen, der rører alle sjæle.
Din Barmhjertighed og Kærlighed kender ingen grænser.
Vi er ikke værdige til det Offer, du frembragte ved Din død på Korset.
Og dog ved vi, at Din Kærlighed til os er større end den kærlighed, vi har for Dig.
Skænk os, Herre, ydmyghedens Gave, så at vi kan blive værdige til Dit Nye Rige.
Fyld os med Helligånden, så vi kan marchere fremad og lede Din Hær, for at forkynde Sandheden af Dit Hellige Ord og forberede vore brødre og søstre på dit Herlige Andet Komme på Jorden.
Vi ærer Dig. Vi lovpriser Dig. Vi ofrer os selv, vore bekymringer og vore smerter som en Gave til Dig, for at frelse sjæle.
Vi elsker Dig Jesus. Hav medlidenhed med alle Dine børn, hvor de end befinder sig.
Amen.”
Jeg opgiver aldrig syndere og føler en særlig kærlighed til dem. Jeg elsker dem på en særlig måde, men afskyr deres synder.
Hjælp Mig med at frelse jer, børn. Vent ikke til det er for sent.
Jeres elskede Jesus
 
 Gud Fader: Jordskælv vil kunne mærkes som en del af en lille tugtelse før Advarslen 
335. Den 10. februar 2012 kl. 19.50
Jeg er Gud Fader, alle tings Skaber. Jeg kommer i Den Hellige Treenigheds Navn.
Min elskede datter, Jeg meddeler i dag, at alle forberedelserne nu er blevet gjort til Min Søns Store Barmhjertighed.
Vær søde at informere Mine børn om deres pligt til at bede for alle sjæle, som har fjernet sig fra Mig, deres Evige Fader. Børn, I er de eneste, der kan hjælpe med til at frelse disse sjæle.
Jeg ønsker også at informere jer om, at I vil kunne mærke et antal jordskælv, fordi Jeg pålægger jer en mindre tugtelse som straf på grund af de onde sjæle, der piner deres landsmænd.
Min datter, når først denne tugtelse er forbi, vil det være tid til Advarslen. Menneskeheden vil ære Min Søn, når de søger tilgivelse for den måde, de har krænket Mig på.
Mange vil omvende sig. Mange vil dø. Blandt dem, der vil dø, kan I frelse deres sjæle ved at bede for dem. Efter det bliver verden rolig et kort stykke tid, og der vil blive givet tid til at angre.
Husk på, at Jeg elsker alle Mine børn, men som enhver god fader, må Jeg straffe Mine børn for at få dem til at forstå forskellen mellem rigtigt og forkert. Denne renselse vil få Mine børn til at vågne op, og mange flere vil acceptere Nådegaverne med taknemmelighed, når de bliver udgydt over menneskeheden under Advarslen.
Jeg elsker jer børn og det er Mit ønske at frelse jer alle, også dem med forhærdede sjæle, der ikke anerkender Eksistensen af den Hellige Treenighed.
Jeres elskede Fader
Gud den Allerhøjeste
 
Min stakkels Hellige Vikar, Pave Benedikt den XVI vil blive drevet ud af den Hellige Stol i Rom
 336. Den 11. februar 2012 kl. 11.30
Min kære elskede datter, krige eskalerer alle vegne og meget snart vil Min Faders Hånd intervenere for at sætte en stopper for denne ondskab.
Frygt ikke, for planerne for at frelse menneskeheden er lagt, og det varer ikke længe, før Min Store Barmhjertighed vil blive skænket hver eneste af jer.
Frygt aldrig antikrists værk, for I, kære børn, har styrken til at svække hans greb om verden ved hjælp af jeres bønner.
Andre verdensledere vil snart blive dræbt og Min stakkels Vikar, Pave Benedikt XVI, vil blive drevet ud af den Hellige Stol i Rom.
Min datter, sidste år fortalte Jeg dig om komplottet i Vatikanets korridorer.
En plan om at ødelægge Min Hellige Vikar blev udtænkt i hemmelighed den 17. marts 2011 og vil blive udført, for det er blevet forudsagt.
Spred Mit Hellige Ord til alle hjørner af verden nu og organiser, at trykte versioner af Mine Budskaber bliver spredt til så mange lande som muligt.
Du bliver vejledt, så Du må gøre det på den måde, der er bedst. Bed Mig om hjælp i jeres bønner, så vil I få den.
Jeres Jesus
 
 Frelsens Moder: Andre lande vil følge Englands eksempel og forbyde offentlig bøn.
337. Den 12. februar 2012 kl. 10.30 Mit barn, hvor Jeg græder, når Jeg ser hvor mange, der prøver at udrydde tilbedelsen af Min elskede Søn.
Jeg har tidligere fortalt dig, at slaget er begyndt. Der er allerede lavet planer om at forbyde offentlig bøn til Gud Fader og Hans dyrebare Søn, Jesus Kristus, i England.
Det er kun begyndelsen. Meget snart vil det gælde skoler og andre offentlige steder, indtil det vil blive ulovligt at bede i kirker, der er indviet til min Søn, Jesus Kristus.
Hadet over for min Søn blandt mennesker og dem i høje positioner betyder, at de vil gøre alt, hvad de kan, for at forbyde, at man praktiserer kristendom offentligt.
Dem, der hader min Søn, siger, at de ikke tror på min Søn. Men hvordan kan de have så meget had til en, som de ikke tror på?
Deres foragt for min Søn vil blive tydeligere, efterhånden som andre lande vil følge Englands eksempel og forbyde at praktisere kristendom offentligt.
Det vil blive ulovligt at ære min Søn.
Andre religioner, som tror på Gud Fader, vil også lide.
Imidlertid vil de ikke lide ligeså meget som den Romersk Katolske Kirke og andre kristne. Deres lidelser vil være voldsomme.
Bed, børn, for at undgå for meget af denne ondskab, som nu bliver synlig.
I lang tid har dem, der hævder, at de ikke tror på min Søn, holdt sig skjult.
Nu vil de strømme ud fulde af selvtillid og forfølge min Søn ved at udsætte hans tilhængere for lidelse.
Bed inderligt, børn, for at beskytte jeres tro og jeres ret til at ære min Søn offentligt, uden at I føler, I skal skamme jer.
Vil I ikke nok bede denne Korstogsbøn nr. 29 for at beskytte retten til at praktisere kristendom.
”Oh min Herre Jesus Kristus, Jeg bønfalder Dig om at udgyde Din Helligånd over alle Dine børn. Jeg beder Dig om at tilgive dem, som føler had i deres sjæle mod Dig. Jeg beder om, at ateisterne vil åbne deres forhærdede hjerter under Din Store Barmhjertighed, og at Dine børn, som elsker Dig, kan ære Dig med værdighed og dermed hæve sig over al forfølgelse. Fyld alle Dine børn med Din Ånds Gave, så at de modigt kan rejse sig og lede Din Hær i det endelige slag mod Satan, hans dæmoner og alle de sjæle, som er slaver af hans falske løfter.
Amen.”
Gå i fred, mit barn, og fortæl verden, at den skal forberede sig til denne store uretfærdighed.
Tak for, at du svarede mit kald i dag.
Maria, Dronning af alle Engle
Frelsens Moder
 
 Den Hellige Bibel bliver ikke skubbet til side til fordel for disse Budskaber.
338. Den 12. februar 2012 kl.15.00 Min kære elskede datter, Jeg savnede dig i går. Jeg vækkede dig om natten, husker du det? Du var for træt, men hvor ville Jeg gerne have talt med dig på det tidspunkt.
I dag må Jeg trygle dig om at fortælle verden, at krig vil eskalere og blive udvidet til en atomkrig, med mindre flere af Mine tilhængere beder.
Det er tæt på og bøn kan afværge dette sammen med Min Evige Faders Hånd.
Jeg har brug for, at flere af Mine tilhængere spreder Mit Hellige Ord givet til hele menneskeheden til gavn for jeres sjæle.
Min datter, du bliver angrebet af dem, der siger, at Min Faders Hellige Bog bliver skubbet til side til fordel for disse Budskaber. Det passer ikke.
Mine Budskaber i dag skal understrege den Lære, der er indholdet af den Hellige Bibel, fordi der er så mange i verden i dag, der ikke kender indholdet i den.
De vil heller ikke kunne genkende advarselstegnene i de sidste tider, med mindre Jeg åbenbarer dem for jer. Hvorfor det? Jeg skal forberede jeres sjæle til Mit Nye Paradis. I må aldrig føle, at Jeg prøver at bringe jer hen på en anden vej.
For der er kun en vej til Paradis, og Jeg Er Den, der skal lede jer til dets Porte.
Lyt til Mit Ord. Lyt til Mit Kald. Gå med Mig med løftet hoved uden frygt i jeres hjerter, medens Jeg leder Min Hær, som skal hjælpe Mig med at kræve Mit Kongerige på Jorden tilbage.
Jeres elskede Jesus
 
 Satans sidste dage – som en hveps, hvis stik er allermest smertefuldt lige før den dør
339. Den 13. februar 2012 kl. 15.30
Min datter, vær venlig at huske, at mennesket blot behøver at se sig omkring for at vide, at der er sket store forandringer i verden. Normale hverdagsbegivenheder ligner ikke sig selv længere. Den glæde, I føler ved at opnå materielle goder, børn, har mistet sin glans. De er ikke længere værd at stræbe efter. De har fået en bismag af værdiløshed.
Hvorfor er det sådan? Ved I ikke, at det er antikrists svøbe og hans tilstedeværelse på Jorden, der kaster disse skygger?
Han, Satans yngel, inficerer ethvert niveau af jeres samfund, inklusiv politik, militære styrker, humanitære organisationer og endda jeres kirker.
Ikke en eneste sektor er blevet udeladt, så han på den måde kan udsætte menneskeheden for smerte i disse hans sidste dage på Jorden.
Husk, Mine tilhængere, at Jeg, jeres Jesus, har givet jer Helligåndens kraft for at gøre disse onde gerningsmænd svage.
Jo mere I begynder at udkæmpe slaget ved hjælp af jeres tros styrke, desto svagere bliver antikrists greb.
Bøn, og især de Korstogsbønner, I har fået skænket, Mine budbringere, vil hjælpe med at drive denne ondskab ud.
Al ondskab kan blive ødelagt gennem bøn, så enkelt er det.
Dagene er talte for, hvor længe Satan og hans hær vil overleve. Imidlertid vil det blive ligesom hos den døende hveps, at det sidste stik vil være det mest smertefulde. 
Vis tålmodighed og udholdenhed i løbet af disse prøvelser og så skal I, Min hær, marchere sammen i håb og tillid, mod portene til Mit Nye Paradis på Jorden.
Jeres Frelser
Jesus Kristus
 
 Gud Fader: Europa vil blive det første mål for den Røde Drage, efterfulgt af USA.
340. Den 14. februar 2012 kl. 18.00 Min datter, min timing med hensyn til Min Tugtelse og Advarslen vil I ikke få noget at vide om. Der er ingen grund til at bekymre jer om Min Guddommelige Timing, for det vil blive i overensstemmelse med Min Hellige Vilje.
I skal dog vide, at den Røde Drage, som I fik besked om for noget tid siden, nu har rejst sit hoved undseligt, men med den dødsensfarlige hensigt at sluge de kristne over hele verden.
Den har ventet tålmodigt så længe, men nu vil den angribe og med ild i munden ødelægge alt, som repræsenterer tilbedelse af Mig, Gud den Allerhøjeste, og Min elskede Søn, Jesus Kristus.
Europa vil blive hans første mål og dernæst Amerikas Forenede Stater.
Kommunisme vil blive indført, og ve dem som vil opponere imod den Røde Drages styre.
Min datter, Jeg ved godt, at det sidste Budskab, du har fået, gør dig bekymret, men Sandheden skal åbenbares.
Det er kun gennem de profetier, der er blevet fortalt, at troen kan blive genoprettet. Det er grunden til, at Mine børn får profetierne nu, så at I vil kunne genkende Sandheden i Min Lære.
Alle de profetier, der er blevet givet til Mine profeter, Daniel og Johannes, vil folde sig ud lag på lag.
Du vil få fortalt detaljer, Min datter, som skal hjælpe jer med at opbygge resterne af Min Kirke på Jorden.
Mine børn vil få brug for at blive trøstet gennem Mine Budskaber om Kærlighed, og Jeg vil forsikre dem om den.
Hold jer til Mig, børn, jeres elskede Fader, og Jeg vil skænke jer de Nådegaver, I har brug for for at kunne bekæmpe fjenden.
De kan ikke vinde, og udover at deres magt vil få en kort levetid, vil den Røde Drage og hans blinde allierede blive kastet ned i den evige fortabelses ild.
Bed for deres sjæle, for du kan hjælpe dem med at blive frelst ved at bede for dem.
Advarslen vil ikke gøre noget særligt indtryk på Satans tilhængere, den Røde Drage og hans hære.
Så forhærdede er deres hjerter, at de af egen fri vilje vil holde sig til den onde. Deres troskab er mod det falske paradis, som han har lovet dem.
Ligesom udvalgte sjæle får skænket den Gave at få åbenbaringer eller, som i dit tilfælde, den Gave at kunne se Mig og Min elskede Søn, Jesus Kristus, så er der visse sjæle, der får vist et syn af Satan og hans faldne engle.
Så alvorlig er deres forpligtelse over for den onde, at mange af Satans tilhængere hellere ville dø end anerkende Mig, deres Almægtige Fader.
Dette er Mit Løfte, børn.
Jeg vil beskytte alle Mine børn, som har Min Kærligheds Segl indkapslet i deres sjæle.
I vil blive skånet for forfølgelse, så I kan blive ved med at være stærke nok til at bede med al jeres styrke for disse onde folk.
Det vil formindske terroren og afværge krig, sult og religiøs forfølgelse.
I jeres daglige Bøn til Mig, jeres Fader, skal I nu inkludere denne specielle
Korstogsbøn nr. 30: Bøn for at afværge krig, sult og religiøs forfølgelse
”Oh min Evige Gud Fader, der skabte Universet, i Din Dyrebare Søns Navn beder jeg Dig om at få os til at elske Dig mere. Hjælp os med at være modige, frygtløse og stærke, når vi møder modstand. Tag imod vore ofre, lidelser og prøvelser som en gave foran Din Trone, for at frelse Dine børn på Jorden. Formild urene sjæles hjerter. Åbn deres øjne for Sandheden om Din Kærlighed, så at de kan blive forenet med alle Dine børn i Paradiset på jorden, som Du i din Kærlighed har skabt for os i overensstemmelse med Din Guddommelige vilje.
Amen.” 
Ignorer ikke Min Himmelske indblanding i jeres liv i dag, børn.
De af jer, der føler en stor kærlighed til Mig, jeres Fader, skal vide, at det er nødvendigt at forberede jer på denne vigtige rejse.
Jeg ville ikke udføre Min pligt som jeres elskende Skaber og Fader, hvis Jeg undlod at kommunikere med jer nu, hvor disse tider, som I kender dem, er ved at være omme.
Lad Mig berolige jer, der er blevet skræmte af Mine Helligste Ord, ved at fortælle jer, at det ikke betyder verdens ende, for det gør det ikke. Det er simpelthen enden på Satans magt på Jorden, som I skal være glade for og byde velkommen, børn. Den tid nærmer sig, hvor Min Søn vil indtage sin retmæssige Trone, når han kommer for Anden gang for at regere over det Nye Perfekte Paradis på Jorden.
Mit Hjerte er ved at sprænges af glæde, når Jeg fortæller Mine børn om den Nye Jord, som Jeg har forberedt til jer.
Mine børn vil leve i 1000 år i det Paradis, som Jeg skabte til Adam og Eva.
Der vil være fred, kærlighed og harmoni, og I vil ikke savne noget.
Folk vil blive gift og få børn, og I vil blive stumme af forbavselse, når I ser blomsterne, floderne, havene, bjergene og søerne.
Dyr vil leve sammen med Mine børn i harmoni, og I vil blive regeret med Kærlighed under Min Søns, Jesu Kristi Styre.
Først da vil Min Hellige Vilje ske på Jorden, som den sker i Himlen.
Jeres elskende Fader
Gud, Skaberen af hele menneskeheden
Gud den Allerhøjeste
 En Ond Gruppe udspreder den største løgn for at kunne få kontrol over nogle lande
 341. Den 16. februar 2012 kl. 20.00.
Min kære elskede datter, du må bede Mine børn, alle Mine tilhængere, om at danne en kæde af beskyttelse ved at bede.
Ved at bede sammen med jeres brødre og søstre for disse fortabte børn, der vandrer rundt og leder efter kærlighed til Mig, men ikke kan finde fred i deres sjæle, kan I frelse dem.
Det er nødvendigt at bede for dem, for Advarslen vil ikke omvende disse stakkels sjæle. I, Mine loyale tilhængere, bringer Mig den trøst, Jeg har brug for, når Jeg er vidne til den frygtelige smerte og de trængsler, som Mine børn nu må udholde i næsten hvert eneste hjørne af verden.
Denne onde gruppe, der er dannet af verdens mest magtfulde elite, udspreder den største løgn ved deres velovervejede komplot, der skal give dem kontrol over lande i Mellemøsten, Europa og USA.
Deres plan er ved at blive afsløret for øjnene af jer, kan I ikke se det? Denne plan har været undervejs i årtier.
Hvert eneste af Mine børn er nødt til at være vågen hele tiden.
Tillad dem ikke at få kontrol over jeres lande. Gør modstand imod dem. Penge er deres våben i dette bedrag. Jeres banksystems kollaps var med vilje. Nu handler de for at kunne fuldføre den næste fase i deres plan.
I, børn, kan forhindre, gennem jeres bønner, at dette udvikler sig.
Min Fader er allerede i gang med at lægge forhindringer på deres vej.
Mine tilhængere spænder over mange lande. Nu skal I slå jer sammen i bøn for at stoppe europæiske lederes onde handlinger, hvoraf nogle ser en værdi i at udsætte uskyldige mennesker for frygtelige prøvelser på en ondskabsfuld måde.
Jeg trygler jer om at bede denne Korstogsbøn nr. 31 for at stoppe dem.
”Oh min Jesus, lad min bøn anråbe Din Helligånd om at stige ned over disse ledere, der er drevet af lidenskab, grådighed, griskhed og stolthed, så Du kan stoppe forfølgelsen af Dine uskyldige børn. Jeg beder dig om at stoppe fattigdom, sult og krige, der fortærer Dine børn. Og jeg beder om, at de europæiske ledere vil åbne deres hjerter for Din Kærligheds Sandhed.
Amen.
Min datter, denne kæde af bønner vil sprede sig vidt og bredt, og Helligånden vil hjælpe med, for at stoppe disse folk, som har magten til at stoppe lidelsen og forhindre dem i deres handlinger. Spred Mit Ord for at udbrede omvendelsen.
Min tid, hvor Jeg kommer for at regere, er nær. Så der vil ikke være tid nok til at frelse alle sjæle.
Gør alt, hvad I kan, for Mig, jeres Jesus, som elsker og sætter jer alle højt.
Vi skal arbejde sammen, børn, for menneskehedens skyld, i vores kamp om at forhindre antikrist og hans grusomme plan af forræderi.
Håb, kærlighed og bønner, børn, er det, Jeg forventer af jer.
Jeg takker jer alle for jeres loyalitet og lydighed.
I har endnu ikke set, og alligevel har I troet. Så snart I hørte Min Stemme gennem disse Budskaber, genkendte I Mig.
I var i stand til at gøre det på grund af Helligånden, som regerer i jeres sjæle.
I skal dele denne store Gave, så at I kan tage alle jeres kære med ind i Paradiset på Jorden.
Jeg elsker hver eneste af jer.
I bringer Mig så megen trøst og glæde.
Jeres elskede Jesus
 
 Frelsens Moder: Hvis I indfører abort i Irland, så afbryder I forbindelsen til mit Hjerte
342. Den 17. februar 2012 kl. 15.30
Jeg er jeres elskede Moder, Englenes Dronning, Jomfru Maria, den Ubesmittede Undfangelse.
Oh hvor jeg græder i dag, hvor Irland, et land, der er meget hengivent over for mig, deres elskede Moder, bliver et offer for den onde.
Et stort mørke har sænket sig over denne nation. Der er så mange, der har mistet troen, ligesom der er mange, der har vendt sig bort fra min elskede Søn, Jesus Kristus.
Mine børn i Irland har tilladt, at den onde har gjort deres hjerter hårde som sten.
De, der elsker min Søn, lider, medens de er vidne til den sekularisering, som er ved at tage kontrollen over det engang så hellige land.
Der er nu forsøg på at indføre abort, og hvis det sker, vil det krænke min Dyrebare Søn dybt..
Mine børn, hvis I indfører abort i Irland, vil I afbryde den forbindelse, som har bragt jer så nær til mit Hjerte.
Der er så mange folk i Irland, som nu fornærmer min Søn ved den mangel på respekt, de viser Ham. Jeg er heller ikke tolereret længere og mit navn bliver nedværdiget.
Irlands børn, som er særligt udvalgt til at viderebringe min Faders Ord til hele verden, I skal lytte til mig
Bed, bed, bed om, at disse planer om at indføre abort ikke vil blive til noget.
Hvis det sker, vil Irland miste meget anseelse i min Faders Kongerige.
Abort er en af de alvorligste synder i min Faders øjne. Det er den værste form for folkemord.
I skal bekæmpe denne ondskab, børn. I skal gøre det nu, for ellers vil den sidste Guddommelige forbindelse, som I har brug for at få styrket, i stedet blive svækket.
I skal rejse jer, børn, og kræve at få jeres Katolske og Kristne Tro tilbage, for den er blevet stjålet fra jer.
Tillad ikke, at dem, der har magten, spotter jer, når I proklamerer Guds Hellige Ord.
Mørkets ånd har nu ikke blot dækket jeres land, men også de Helligdomme, hvor det er meningen, at jeg skal æres.
Jeg græder af sorg, medens jeg ser Irlands frafald.
Og dog er der stadig håb, børn, men I skal gøre en fælles indsats for at beskytte jeres tro.
Snart vil I blive tvunget til forlade ikke blot jeres Katolske tro, men jeres Kristne tro. Kræv jeres land tilbage fra socialisme og sekulært diktatur.
De vil kræve borgernes rettigheder, men vil nægte at godkende de selv samme rettigheder, som de hævder at beskytte, inklusiv retten til at bede.
De vil tvinge jer til at acceptere en lov om retten til at myrde børn, der endnu ikke er født.
Husk at hver eneste sjæl blev skabt af kærlighed af Gud, den Almægtige Fader.
Ethvert menneske, der vælger abort eller assisterer ved udførelsen af den onde handling, begår en dødssynd.
Bed, bed, bed min Korstogsbøn for Irland (nr. 32)
”Oh Frelsens Moder, bed for dine børn i Irland for at forhindre, at abortens onde handling bliver tvunget ned over hovedet på os. Beskyt denne hellige nation imod mørket, som dækker vores land og mod at synke dybere ned i mismodet. Befri os fra den onde, som ønsker at ødelægge dine børn, før de bliver født. Bed om, at vore ledere vil have mod til at lytte til dem, der elsker din Søn, så at de vil følge Vor Herre Jesu Kristi Lære.
Amen.”
Gå nu, mit barn, og sig til mine børn i Irland, at de skal være stærke. De skal kæmpe for det, der er rigtigt.
De må aldrig være bange for at proklamere Sandheden, Guds Hellige Ord, uanset hvor vanskeligt det måtte være..
Jeres elskede Himlens Dronning
Frelsens Moder
 
 Europæiske lande vil blive underkastet et diktatur, der ikke er bedre end i Hitlers dage.
343. Den 18. februar 2012 kl 16.00
Min elskede datter, det er Min intention at beskytte så mange som muligt af Mine tilhængere, når Min Faders Hånd om kort tid vil bevæge sig ned og straffe menneskeheden for dens ondskab og forhindre, at der bliver begået forbrydelser af syndere, der ønsker at ødelægge mange nationer.
I vil alle sammen blive beskyttet, men I har ansvar for de andre.
Se nu, hvordan europæiske lande bliver underlagt et diktatur, der ikke er bedre end i Hitlers dage.
Planerne er allerede på plads hos den verdensgruppe, der ønsker at overtage magten i hvert eneste land i Europa.
Babylon vil vakle, som forudsagt.
Bjørnen og den Røde Drage vil gå i krig, som det er profeteret.
Rom vil blive hovedsæde for et ondt og dominerende styre.
Italien vil smuldre.
Grækenland vil blive katalysator for at få en undskyldning for at nedlægge Babylon. Alt vil nu blive åbenbaret for verden.
Bøn vil kunne lempe Mine stakkels børns lidelser, når de vil blive tvunget til at tigge for at få mad til at putte i munden.
De vil blive behandlet som børn, men vil blive trådt på, efterhånden som de bliver slaver for den globale gruppe, der samarbejder med europæiske ledere.
De er forrædere alle sammen, ikke kun over for dem, de tjener, men over for Gud, den Almægtige Fader. Hans Navn er hadet i denne gruppe, som har forbudt at tilbede ham i deres lande.
Det vil de komme til at lide for. De vil blive straffet og forhindret i at fuldende deres onde mission. Min Faders Vrede har nu nået uhørte højder, nu hvor Den Røde Drages opståen er nært forestående.
Der er så meget ødelæggelse, børn, så meget magtbegær og lyst til kontrol, så meget had til Mig, Deres Guddommelige Frelser.
Satans fire budbringere er steget ned og arbejder nu inden for disse grupper.
Disse onde og magtfulde ledere er kontrolleret af antikrist, som er meget aktiv nu. Antikrist styrer en meget stor organisation.
De er så snu, at kun meget få har indset, hvad de virkelig foretager sig.
Mine børn, de vil prøve tage magten, og alle deres planer vil snart se ud til at være ved at blive realiseret.
Men det er på det tidspunkt, at Min Fader vil intervenere.
Ve dem, der vil stå ansigt til ansigt med Min Faders Vrede.
De vil ikke en gang få chancen for at ryste foran ham, hvis de ikke angrer øjeblikkeligt.
Der er meget få af jer, børn, der får Sandheden at vide, fordi mange af disse folk kontrollerer nyhederne, som I tror er sande.
I har ikke andre muligheder for at få at vide, hvad der foregår i verden.
For de organisationer, som I tror er ansvarlige og bekymrer sig om nationerne, er i virkeligheden de selv samme grupper, der er styret af antikrist.
De nationer, som I betragter som onde, er ofre og bliver brugt som brikker i deres spil, så de ser ud til at være de onde for den omkringliggende verden.
I må ikke altid tro på det, der bliver omtalt for jer i retfærdighedens navn.
Bed inderligt for alle jeres brødre og søstre, som bliver trampet ned af disse folk.
Bed om, at Advarslen vil forsinke deres handlinger og bed om at få begrænset virkningen af den plan, der bliver orkestreret for at afskaffe jeres ret til jeres penge, jeres mad og retten til at udøve Kristendom og andre religioner, der ærer Min Fader.
Jeres elskede Jesus Kristus
Menneskehedens Frelser
 
Dyret med de Ti Horn er den Europæiske Union
344. Den 19. februar 2012 kl. 3.00
Min kære elskede datter, du skal ikke blive så skræmt af disse Budskaber, for de bliver givet til verden på grund af den kærlighed, Jeg føler for hele menneskeheden.
Kendskab til begivenheder, der vil ske, vil hjælpe Mine børn til at forberede sig på at forsvare Sandheden.
Mine advarsler kan hjælpe med at sprede omvendelse og gøre Mine børn i stand til endnu en gang at erkende Sandheden af Mit Løfte om at komme igen.
Mit Andet Komme vil finde sted i jeres levetid børn.
I, i denne udvalgte generation, vil høste underne af Mit Glorværdige Kongerige på Jorden.
Sammen med jer, Mine udvalgte børn, inkluderer Jeg dem, som har vendt ryggen til Mig og benægter Eksistensen af Min elskede Fader, Gud den Allerhøjeste.
Min Kærlighed vil omslutte dem der afskyr Mig. Med tiden vil de omvende sig.
Det vil ikke være nok at erkende Mine Budskaber til dig, Min profet af de sidste tider, der har fået ansvaret til at åbne de Syv Segl.
Det, der virkelig betyder noget, er at frelse alle dine brødre og søstre i verden.
De to allierede Rusland og Kina vil slå sig sammen. Det vil ske, når dyret med de ti horn rejser sig for at dominere deres uskyldige folk, der har lidt længe.
Dyret med de ti horn er den Europæiske Union, Min datter, som er omtalt som Babylon i Johannes Åbenbaring.
Babylon vil falde og blive domineret af den store Røde Drage, Kina, og dets allierede, Bjørnen, Rusland.
Når det sker, vil kommunismen herske, og ve enhver, der ses praktisere deres religion i deres tilstedeværelse.
Alle religioner vil blive forbudt, men kristne vil blive udsat for den største forfølgelse.
Romersk katolske tilhængere vil overhovedet ikke blive tolereret, og de vil være nødt til at holde hemmelige Messer. Tiden er kommet, børn, alle Mine tilhængere, hvor I skal begynde at planlægge jeres fremtid. Jeg vil lede jer hele tiden.
Begynd med at forberede jer nu, mens I får tid til at gøre det.
Igen siger Jeg til jer, at bøn og meget af den vil formindske dyrets magt, såvel som bjørnens og den af den røde drage.
De vil kun herske i meget kort tid. For bagefter vil de blive kuldkastet.
Jeres elskede Frelser
Menneskehedens Forløser
Jesus Kristus
 
 Gud Fader: Rejs jer nu og accepter Mit Segl, den Levende Guds Segl 
345. Den 20. februar 2012 kl. 0.20
Min elskede datter, Mit hjerte tynges af sorg på grund af Mine børns synder.
Som hos en hvilken som helst kærlig Fader sønderrives mit hjerte på grund af deres onde had over for hinanden.
Det føles som et sværd, der gennemborer Mit hjerte, og det vil ikke forsvinde.
Jeg Er Gud den Allerhøjeste, som, fordi Jeg gav alle Mine børn den frie vilje, må lide en vedvarende smerte, indtil det Nye Paradis udfolder sig.
Så vil I, Mine børn, harmonisk forene jer med Min Hellige Vilje.
Indtil det sker, kan der ikke være fred på Jorden.
Først når den onde og dem, der slavisk følger de løgne, han lover, er blevet tilintetgjort, kan verden omsider blive rolig.
Min datter, fortæl Mine børn, at Jeg ikke bryder mig om tanken om at skulle straffe Mine børn, for Jeg elsker dem.
De er Mine, Min højtskattede Skabning. At se, hvordan den onde har ødelagt deres sjæle, er en konstant smerte for Mig, deres elskede Fader.
Jeg ønsker at tage alle I kærlige børn, som kender og forstår Min Kærlighed til jer, med ind i Mit smukke Nye Paradis på Jorden.
Jeg lover jer, at forfølgelsen bliver hurtigt overstået, og at I vil blive beskyttet.
For nu testamenterer Jeg jer Min Kærligheds og Min Beskyttelses Segl.
Med det vil I undgå at blive opdaget af dem, som vil være årsag til prøvelser i jeres lande.
Mit Segl er Mit Løfte om Frelse. Min Magt vil strømme igennem jer med dette Segl, og der vil ikke ske jer noget ondt.
Det er et mirakel, børn, og kun dem, som bøjer sig for Mig, deres Herre og Skaber af alle ting, som små børn med kærlighed i deres hjerter for Mig, kan blive velsignet med denne Guddommelige Gave.
Reciter denne Korstogsbøn (33) for at anerkende Mit Segl og modtag det med kærlighed, glæde og taknemmelighed.
”Oh min Gud, min elskende Fader, Jeg modtager med kærlighed og taknemmelighed Dit Guddommelige Beskyttelses Segl.
Din Guddom omgiver min sjæl og mit egeme i al evighed.
I ydmyg taknemmelighed bøjer jeg mig og frembærer min dybe kærlighed og min trofasthed over for Dig min elskede Fader.
Jeg beder Dig om beskyttelse for mig selv og mine kære med dette særlige Segl, og jeg lover, at jeg for altid og evigt vil leve mit liv i Din tjeneste.
Jeg elsker Dig kære Fader, jeg trøster Dig i disse tider kære Fader.
Jeg frembærer for Dig Din højtelskede Søns Legeme og Blod, Sjæl og Guddom til soning for verdens synder og for alle Dine børns frelse.
Amen”
Gå, Mine børn, og frygt ikke. Stol på Mig, jeres elskede Fader, som skabte hver af jer med kærlighed.
Jeg kender hver eneste sjæl; alle sider af jer kender Jeg. Ikke en eneste af jer er elsket mindre end andre.
Det er grunden til, at Jeg ikke ønsker at miste en eneste sjæl. Ikke en.
Vil I ikke nok fortsætte med at bede Barmhjertighedens Rosenkrans hver dag.
En dag vil I forstå, hvorfor denne renselse er nødvendig.
Jeres elskende Fader i Himlen
Gud den Allerhøjeste
 
Gud Fader: Enten er I for Mig, eller også er I imod Mig. Valget er jeres
346. Den 21. februar 2012 kl. 0.30
Jer Er Gud Fader, Skaber af alle ting. Jeg taler med dig i nat i den Hellige Treenigheds Navn.
Min datter, det er blevet tid til at bryde det første af Seglene, og hvor gør det Mig ked af det. Jeg har lovet, at før Jeg gør det, vil Jeg tilbyde jer Mit beskyttelsens Segl på panden af alle dem, som tror på Mig.
Nu giver Jeg jer en sidste chance for at rejse jer og beslutte jer.
Enten er I for Mig, eller også er I imod Mig. Valget er jeres.
Dem, der afviser Mit Hellige Ord, der er givet til denne profet for de sidste tider, skal lytte til Mig nu, hvor Jeg taler.
Jeg giver jer profeter, der skal vejlede jer.
Hvorfor afviser I Min Kærlighed?
Hvorfor tillader I, at jeres tvivl gør jer blinde over for Sandheden?
Selvom Jeg elsker jer meget, så er der kun kort tid tilbage, og I vil kun få sekunder til at beslutte jeres egen skæbne. For med tiden vil Min Tålmodighed være slut.
Hvis I ignorerer Mine henvendelser til jer, vil I finde det svært at finde Mig i isolationen, der venter forude.
Hvis I modtager Mit Kærlighedens Segl, vil I være omfattet af Min Beskyttelse hele tiden.
Denne Beskyttelse vil dække jeres familier.
Dette er Min sidste Henvendelse for at tilbyde jer Mit Kærlighedens Segl.
Efter det vil I være nødt til at møde den trøstesløshed, der bliver udløst af den Store Prøvelse, helt alene og uden en krykke at støtte jer til.
Børn, Jeg vil aldrig tvinge jer til at elske Mig. Det er naturligvis jeres eget valg, kærlighed kan kun komme fra hjertet.
Jeg rækker Min Hånd fuld af Kærlighed ud nu. Hvis I kender Mig, vil I genkende Mig.
Hvis I kender Mig, men afviser Min gestus af kærlighed og beskyttelse, så kender I Mig overhovedet ikke, når det kommer til stykket.
Mine børn, nu skal I holde jer tæt til Mig, for endelig er det første Segl blevet åbnet.
Jorden vil ryste overalt i forskellige dele af verden, og så vil I ikke være i tvivl. Fordi Jeg elsker jer, vil Jeg vente på jeres svar efter det.
Afvis aldrig Mine Profeter, for så afviser I Mig.
Hvis I skader eller bagtaler Mine profeter, så gør I det samme ved Mig, for det er Min Stemme fra Himlen, I fornærmer.
Det er langt bedre at undlade at sige noget og forblive tavs, hvis I er i tvivl. Det er nu tid til at få bevist profetierne.
Mange vil falde skamfulde ned på knæ og angre, når de ser, hvordan deres afvisning af Mine Budskaber, der er blevet givet jer gennem Mine profeter i de sidste tider, har sønderrevet Mig.
Hvor har de med deres fordømmelse og latterliggørelse gjort nar ad Mit Hellige Ord.
Hvor var Sandheden bitter at sluge for dem, og hvor gav de falske profeter og spåkoner dem den åndløse trøst, de søgte.
Hvor har Mine børn fjernet sig langt væk fra Mig.
Hvor er de utaknemmelige.
I, som kender Mig og tager imod Mit Segl, skal vide, at I vil få Evigt Liv. I har aldrig tvivlet på Mit Ord på grund af jeres ydmyghed og barnlige kærlighed til Mig, som betød, at I ikke tillod at få blokeret Sandheden med intellektuelle begrundelser.
Så mange af Mine sande profeter, som Jeg har sendt til jer i de sidste tyve år, er blevet gjort til grin, skældt ud, plaget og kastet ud i isolation.
De, som har bagtalt Mine Budskaber, skulle skamme sig.
Samtidig har I behandlet falske profeter som idoler og set op til dem.
Disse mennesker spørger Jeg om, hvilken Gud tilbeder de?
I ved, hvem Jeg mener. Tiden er kommet, hvor I skal møde Sandheden, for enten er I for Mig, eller også er I imod Mig. Hvis I ikke kan genkende Mig, er I fortabte.
De, der kan høre Min Stemme, skal følge Mig og hjælpe Mig med at opbygge Min Resterende Kirke på Jorden.
Jeg vil lede jer gennem de ødelæggelser, som vil blive forøvet af antikrist.
I vil ikke blive udsat for de samme lidelser, som dem, der vil ramme de personer, som nægter at afvise de falske idoler, grådighed, materialisme og magtbegær.
Jeg kalder alle Mine børn og beder jer om at lytte. Jeg beder jer om at åbne øjnene, før det er for sent.
Jeres elskede Fader.
Gud den Allerhøjeste
 
Hvorfor afviser I Mine Advarsler om, at I skal forberede jer til Mit Andet Komme?
347. Den 21. februar 2012 kl. 19.45
Du skal være stærk, for disse Budskaber vil fremprovokere vold i nogle kvarterer, hvorimod de vil inspirere og styrke andre sjæle. Mit Hellige Ord blev afvist af lærte mænd i Min tid på Jorden.
Jeg blev afvist som en svindler af præster og af dem, der hævdede af være hellige mænd.
Dem, der siger, at den behandling, der blev Mig tildelt, var barbarisk, har ret i, at folk, der levede på den tid var uoplyste, grove og onde, og at de var brutale i deres behandling af Mig, deres elskede Frelser.
Nogle siger, at de gjorde det, fordi de var uvidende og ikke kendte noget til de Hellige Skrifter. Men det passer ikke, for dem, der lever i verden i dag er ikke anderledes, skønt de er bedre uddannet og mere vidende.
Dem, der er velbevandrede i den Hellige Bibel, kunne man forvente var opmærksomme på Læren deri, men de er blinde over for Sandheden.
Til trods for al deres forståelse af Min Faders Bog, har de ikke formået at forberede sig på den tid, hvor jeg kommer igen... Hvornår tror de, at Jeg ville lade dem få den tid?
Tiden er snart inde for Mit Andet komme på Jorden.
 Alligevel har menneskeheden ikke forberedt sig på Min genkomst.
Selv Mine hellige tjenere prædiker ikke om betydningen af denne Meget Glorværdige Begivenhed. Hvorfor gør de ikke det?... Har I ikke lært noget? Hvad vil I have, at Jeg skal gøre?
Hvornår troede I, at Jeg ville komme, og hvorfor tror I ikke, at tiden er nær?
Hvad er det, som forhindrer jer I at høre og blokerer jeres ører fra at høre lyden af Min Stemme?
Drop jeres påskud om guld, sølv og rigdom og indse, at I er ingenting uden Mig.
Uden Mine Nådegaver kan I ikke forberede jeres sjæle på Min glorværdige Genkomst.
Min elskede Fader sender altid profeter, der skal forberede Hans børn. Det har Han gjort siden tidernes begyndelse.
Hvorfor afviser I Mine Advarsler om, at I skal forberede jer på Mit Andet Komme?... Jeg tigger jer om at lytte til Mig.
Jeg kan ikke beordre jer til at lytte, for I har fået den frie viljes gave.
Jeg kan aldrig tvinge jer eller beordre jer til at handle. For det er umuligt.
Min Fader vil aldrig blande sig i jeres frie vilje.
Men Han vil aldrig tøve med at advare jer, vejlede jer og oversvømme jeres sjæle med Nådegaver for at gøre jer stærkere.
Dem med åbne hjerter vil Han give Helligåndens Gave.
Dem, der gør sig skyldige i stolthed, religiøs snobberi og arrogance, vil finde det umuligt at åbne deres hjerter, fordi de mangler den vigtigste af alle egenskaber – ydmyghed.
Uden ydmyghed og et ædelt hjerte kan I ikke nærme jer Mit Hellige Hjerte.
Kom til Mig, børn. Lad Mig tage jer ind i Min flok, så Jeg kan lede jer i sikkerhed som den Gode Hyrde.
Jeres Jesus
Menneskehedens Forløser
 
Bøn om at finde en løsning på Dine Bekymringer
348. Den 22 februar 2012 kl. 16.24
Jesus, jeg overrækker Dig tillidsfuldt alle mine bekymringer i denne sag,
så det nu er Din opgave at løse problemet i overensstemmelse med din Allerhelligste Vilje.
Taget fra budskabet: Hvordan man kan bede Mig om at finde løsninger på sine bekymringer. Fra budskabet den 17. august 2011
 
At faste er vigtigt for jeres sjæle
349. Den 22. februar 2012
(Et Budskab modtaget af Maria Divine Mercy under tilbedelse af det Hellige Sakramente)
Mit kære elskede barn, fortæl Mine børn, at denne fastetid er beregnet til stille refleksion, til personlige ofre, og for at give jer en lejlighed til at bede om at få afsluttet krigene i verden.
Efterlign Min faste i ørkenen ved at foretage små ofre.
Det, at faste er vigtigt for jeres sjæle. Det renser sindet, og giver Mig stor trøst.
Ved at faste blot en gang om ugen kan I frelse mange sjæle. Det kan ske i overensstemmelse med jeres ønske. Det eneste, der er vigtigt, er, at I ofrer en dag om ugen for sjælenes frelse.
Brug denne tid til at hjælpe Mig i Min kamp for sjælene.
Tænk over Mit Liv på Jorden og på den Gave, Jeg skænkede jer ved Min Død på Korset, for at skaffe alle Mine børn det Evige Liv.
Disse få uger skal bruges til at forberede jeres sjæle og jeres brødres og søstres sjæle.
Vær venlig at forberede jer på Stilleugen og Påske ved at recitere denne
Korstogsbøn (34) Min Fastegave til Jesus
Oh Min Jesus, hjælp mig, på min egen beskedne måde, at efterligne Dit Offerliv for at frelse menneskeheden. Tillad mig at ofre en dags faste om ugen i hele fasteperioden for at frelse hele menneskeheden, så de kan komme ind gennem Portene til det Nye Paradis på Jorden. Jeg ofrer til Dig, kære Jesus, denne gave med kærlighed og glæde i mit hjerte. For at vise Dig omfanget af min kærlighed, beder jeg Dig, gennem dette offer, om at frelse alle de sjæle, som måtte være faldet bort fra Din Nåde.
Amen.
Tillad ikke at frygt skygger for jeres håb om Evig Frelse, børn. Renselsen vil være hurtigt overstået.
I, Mine tilhængere, som accepterer den Levende Guds Segl, er velsignede.
I skal ikke bekymre jer. I skal være stærke.
I skal være fulde af håb og fokusere på Mig hele tiden.
Kun da vil I kunne rejse jer og gå ad den tornefulde vej uden tøven. Jeg vil lede jer på hvert skridt af jeres rejse.
Jeres elskede Jesus
 
Korstogsbøn (34) Min Fastegave til Jesus
349. Den 22. februar 2012 kl.19.00 ”Oh Jesus, hjælp mig til på min egen beskedne måde at efterligne Dit Livs Offer for at frelse menneskeheden.
Giv mig lov til at skænke Dig en fastegave en dag om ugen i hele fasteperioden for at frelse menneskeheden og give dem mulighed for at komme ind ad portene til det Nye Paradis på Jorden.
Jeg giver med kærlighed og glæde i hjertet mit offer til Dig, kære Jesus.
For at vise Dig omfanget af min kærlighed i dette offer, beder jeg Dig om at Frelse hver sjæl, som måtte være faldet uden for din Nåde.
Amen.”
 
Frelsens Moder: Bed om at Atomkrig kan blive afværget i Iran.
350. Den 23. februar 2012 kl. 16.00
Mit barn, det er tid til, at mine børn forener sig i ærbødighed for Min dyrebare Søn, så at atomkrig kan blive afværget i Iran.
Denne krig er i overhængende fare for at bryde ud, og I skal bede inderligt for at få stoppet den, fordi den vil dræbe millioner af Guds børn.
Satan og hans dæmoner arbejder for at forårsage frygtelige ødelæggelser.
Hvis de dræber sjæle, inden de har fået givet en chance til at blive forsonet  i min Søns øjne,  er de fortabte.
Dette er den ondes plan.
Han forsøger at forhindre så mange sjæle som muligt i at komme ind i min Faders Kongerige.
Min Hellige Rosenkrans kan forhindre krig børn, ved at at bede alle mysterierne i en bøn.
Foren jer nu på en dag, og reciter min Hellige Rosenkrans for at stoppe denne atomkrig, som nu er ved at blive planlagt.
Bed for de stakkels sjæle, ikke blot i Iran, men i lande, der ufrivilligt bliver inddraget.
Bed også for de stakkels lande, som bliver brugt som skakbrikker i dette onde spil af løgne, planlagt af grupper der ikke er børn af Gud, min Evige Fader.
Gå nu mine børn og bring alle mine børn sammen for at bede om at få afværget denne store forbrydelse mod menneskeheden.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Gud Fader: Jeg kalder den Katolske Kirke for at få den til at acceptere den Nye æra af Fred på Jorden
351. Den 23. februar 2012 kl. 16.42
Jeg Er Gud den Almægtige Fader, Alle Tings Skaber, Gud den Allerhøjeste.
Min datter, det er vigtigt, at dem, som følger den Romersk Katolske Kirkes Lære, accepterer det tusindårsrige, som Jeg har lovet alle Mine børn.
Ordene i Min Hellige Bog, den Hellige Bibel, lyver ikke.
Mit Løfte er beskrevet i Apostlenes Gerninger.
Evangelisten Johannes fik alt at vide om Min elskede Søns Glorværdige Genkomst, hvor Han vil komme for at herske i den Nye Æra af Fred, der vil vare 1000 år.
Hvorfor vil de personer, der hævder at forstå Mit Hellige Ord, kun acceptere dele af det, men ikke resten?.
Jeg siger til Mine hellige tjenere, at nu skal I åbne Sandhedens Bog.
I har pligt til at forkynde Sandheden.
I må ikke lytte til dem inden for jeres egne rækker, der fordrejer Sandheden om den Nye Æra af Fred på Jorden. Hvad motiverer jeres brødre inden for Min Romersk Katolske Kirke til at benægte Sandheden?
I har forvirret Mine børn.
På grund af jeres loyalitet over for den Ene Sande Kirke, den Romersk Katolske Kirke, nægter I at give dem chancen for at forberede deres sjæle til Min Søns Kongerige i det Nye Paradis på Jorden.
Det er jeres pligt at informere Mine børn om Sandheden.
Til Mine børn siger Jeg, at I aldrig må benægte Sandheden, der står i den Hellige Bibel, som indeholder det Sande Ord.
Mine børn, I skal tage imod det Løfte, der blev givet af Min Søn efter Hans Herlige opstandelse fra de døde. Han sagde, at Han ville komme igen.
Tidspunktet for Min Elskede Søns Andet Komme nærmer sig.
Hvis I tror på de Løfter, Min Søn gav, så vil I vide, at Han mente det, Han sagde.
Når Han kommer igen, Vil Han komme for at Regere og indtage Sin Retmæssige Trone i det Nye Paradis, som Jeg har skabt til jer alle på Jorden.
Tvivl aldrig på de Ord, som kommer fra Min elskede Søns, Jesu Kristi, Guddommelige Læber.
I skal vide at Jeg, jeres Elskede Fader, ønsker, at I alle forener jer som en familie med Min Søn i Paradiset.
Accepter Sandheden. Lad være med at fordreje den eller at tilpasse den, så den passer til jeres mangelfulde fortolkning af Sandheden.
Jeg Er Sandheden.
I kan ikke ændre Mig eller Hvem Jeg Er.
Sandheden vil sætte jer fri.
Jeres elskede Fader
Gud den Allerhøjeste
 
Der vil ikke være nogen død, sygdom eller synd i det Nye Paradis.
352. Den 24. februar 2012 kl. 15.30
Min kære elskede datter, du må aldrig glemme, at på trods af Mine barske advarsler til menneskeheden, så har Jeg en helt særlig kærlighed i Mit Hjerte til alle Mine børn.
Det er nødvendigt at rense Jorden nu, for Hvis Jeg skulle vende tilbage nu, ville den ikke være passende at gå på for Mig.
Når menneskeheden er blevet renset, vil der kun være dem tilbage, som elsker Mig og Min Evige Fader.
Min udvalgte generation vil være sammen med Mig i evighed. Dette Paradis vil byde på 1000 års fred, kærlighed og harmoni.
Efter den periode vil den anden opstandelse fra de døde finde sted.
Først da kan det Evige Liv tilbydes alle sjæle, som Guds Lys skinner igennem.
Hvorfor tøver du, Min datter, ved du ikke, at disse profetier er blevet forudsagt?
Lad der ikke være nogen misforståelse. I, som er børn af denne generation, vil få den Gave, det er at leve i et Paradis, som er endnu smukkere end det, der blev forberedt til Adam og Eva.
Alder vil være ikke eksisterende, da mennesket kommer til at leve sammen med flere generationer af dets familie.
Så meget kærlighed og morskab vil blive en hverdagsfornøjelse. Omsider vil I opleve sand og blivende fred i jeres sjæle.
Hvorfor skulle der ikke være en mulighed for det? Dette er den Jord, der blev planlagt af Min Fader, Hvis Guddommelige Vilje omsider vil ske på Jorden, som den sker i Himlen.
Fryd jer alle sammen. Det Nye Paradis skal bydes velkommen med spænding og forventning.
Der vil ikke være nogen død, ingen sygdom, ingen synd. I vil få den Gave at have evig lykke.
Bed for dem, der på grund af synd og ulydighed har mistet ethvert krav på den retmæssige arv, som var planlagt at skulle være deres af Min Evige Fader siden tidernes begyndelse.
Jeres elskede Jesus
 
Afvis aldrig Herrens profeter
353. Den 24. februar 2012 kl.21.45
Min datter, det er bydende nødvendigt, at du forholder dig tavs, nu hvor forfølgelsen begynder.
Min Evige Faders Hellige Ord vil blive afvist af de selvsamme hellige tjenere, som hævder, at de forkynder Mit Allerhelligste Ords Sandhed.
Den Katolske Kirke er den Ene Sande Kirke.
Alle kirker vil blive forenet og blive til en Hellig Apostolisk Kirke ved Mit Andet Komme.
Indtil det sker, vil ethvert Ord af Min Fader, der bliver givet til en åndeligt udtørret verden, enten blive ignoreret, udfordret eller heftigt modsagt.
De, som er heftige modstandere af Mine Budskaber, som de har fået af den 7. budbringer for de sidste tider, vil dele sig i to lejre.
Dem, som følger Satan gennem new age spådomshistorier og heksekræfter og
den anden gruppe af de åndeligt blinde, som tror, de er guddommeligt inspirerede med Helligåndens Gave.
Begge grupper vil afvise Guds Ord, der er skænket jer gennem den Hellige Treenighed og Min elskede Moder.
Selv gode præster, der har fået forbud mod at støtte disse Budskaber, vil føle, at de har ret til at bagvaske Mit Hellige Ord, så hele verden hører det.
Med meget lidt ægte ydmyghed i deres hjerter, vil de starte med at underminere dette Kald fra Himlen, som er blevet givet for at hjælpe menneskeheden.
Disse præster, gejstlige og andre selvudnævnte apostle, som hævder, at de kender Mig, vil prøve at opmuntre sjæle til at afvise Mit Ord.
De har ingen skam i livet, for de vil med arrogance splitte Min Sandhedens Bog ad, sådan som det er åbenbaret for hele menneskeheden.
Så vil de pille indholdet fra hinanden med ondskab i hjertet.
De ønsker ikke at høre Sandheden, for det vil gøre dem urolige og ryste den puppe af falsk tryghed, som de har viklet sig ind i.
Oh hvor de sårer Mig.
Hvor vil de dog gøre megen skade, og de er endda ikke klar over det.
Bed om at disse sjæle, der er blinde over for Sandheden, fordi de er under Satans indflydelse, vil åbne deres hjerter og tage imod Guds Ord, som de får det præsenteret i dag.
De har ingen ret til offentligt at afvise disse Budskaber, uden at have nærlæst dem med en ren sjæl, der bør være ydmyg over for alting.
Samtidig med at Gud tillader erfaringen af lidelser hos Sine visionære på Jorden for at sikre sig, at sjæle bliver frelst, så vil Han ikke tolerere, at Hans salvede profeter bliver rakket ned.
Du, Min datter, er en profet.
Du tager imod lidelse som en gave til Mig.
Men det handler ikke om dig, for du er intet uden Mig, og det ved du.
Gud, Min Fader, taler til verden gennem sine profeter.
Det er Hans Ord, I afviser, når I offentligt bagtaler Hans profeter.
Set med Hans Øjne er det en synd.
I må aldrig afvise Herrens profeter på nogen måde.
Hvis I er i tvivl, så forbliv tavse og bed for dem.
Hvis I angriber den sande profet, så vil der som straf blive sendt ild ned fra Himlen af Min Faders Hånd.
Intet menneske vil kunne stoppe Herrens Ord fra at blive givet til Hans børn.
Dette løfte har Min Fader givet lige fra tidernes begyndelse.
Lyt til Hans Stemme.
Accepter, at I lever i de sidste tider.
Bed om, at man vil lytte til disse Budskaber, så Guds børn vil få Evigt Liv.
Jeres Lærer
Menneskehedens Forløser
Jesus Kristus
 
Gud Fader: Den balsam I har så hårdt brug for for at berolige jeres sjæle
354. Den 26. februar 2012 kl.21.45
Min datter, Jeg har følgende at sige til dem af Mine børn, som er blevet kaldet til at forkynde Mit Hellige Ord og forberede Jorden på Min Søns, Jesu Kristi Komme.
I, Mine børn, som kender Mig, jeres elskede Fader, skal kæmpe imod de fristelser, I bliver udsat for hvert eneste minut på dagen.
I er blevet fyldt af Helligånden ved en særlig velsignelse, der blev givet verden af Min Søn den 10.maj 2011.
I må forstå, hvad det er for et ansvar, I står over for.
Fordi I er ved at slutte jer sammen til en Hær, som vil blive starten på Min Resterende Hær på Jorden, vil I blive angrebet fra alle sider.
Jeres tro på og hengivenhed over for Mig, jeres elskede Fader og Min dyrebare Søn, vil blive afprøvet ud over rimelighedens grænser.
Ved at følge Min Søn vil I komme til at bære vægten af Hans Kors, og det vil ikke blive let.
I vil blive fulde af tvivl, indre lidelse og prøvelser, og under tiden vil I ønske at vende det hele ryggen.
Mange af de folk, I stoler på, vil prøve at tage modet fra jer.
Man vil sige, at det er noget, I bilder jer ind, og at I lider af vrangforestillinger, og så vil man gøre nar ad jer, rynke på næsen af det og afvise det.
I vil måske endda opleve at blive udsat for løgne og forræderi, der skal bruges til at overtale jer til at afvise Budskaberne.
Det vil kræve en enorm tro og et stort mod at tage jeres kors op og følge Min Søn for at hjælpe Ham med at forberede menneskeheden på Hans Herlige genkomst på Jorden.
Der vil blive spændt ben for jer og opsat fælder.
Lad være med at falde i den fælde, hvor I bliver bedt om at dømme folk, der ikke vil anerkende disse Budskaber.
I skal aldrig bekæmpe hinanden for at forsvare Min Hellige Vilje.
Elsk hinanden..
Vis tålmodighed over for dem, der ikke blot spotter jer og finder fejl i disse Budskaber, men som også bagtaler jer som personer.
Forhold jer tavse. Vis tålmodighed. Vis kærlighed over for dem, der hævder, at de taler på Mine Vegne.
Døm aldrig andre i Mit Navn, for det har I ikke autoritet til at gøre.
I må aldrig bagtale en anden i Mit Navn. Når I gør det, overtræder I Mine Bud.
Børn, Jeg har brug for at I står sammen.
Kast alle jeres forskelligheder bort.
De stakkels sjæle, der har brug for at blive omvendt, er ikke dem, der allerede er omvendt, men dem som overhovedet ikke kender Mig.
Bed nu for alle dem af Mine børn, som intet kender til Mig.
Bed også for dem, der kender Mig, men afviser at anerkende Mig som deres Skaber og deres elskede Fader, der elsker dem inderligt.
Jeg ønsker at forene alle Mine børn.
Jeg trygler jer om at droppe alle jeres forsvarsvåben af frygt, vrede og utålmodighed og tillade, at Jeg tager jer med på rejsen til Paradis.
Rejsen vil blive pinefuld, men den kærlighed og fred, I vil finde til sidst, vil være den balsam, som I så desperat har brug for for at kunne berolige jeres sjæle.
Mine børn, ro er vigtig.
Der er brug for at være tålmodig.
At elske hinanden, også dem, der sårer eller krænker jer, er livsnødvendigt for at kunne komme ind i Min elskede Søns Kongerige, i den Nye Himmel og Jord, i det Paradis, Jeg har lovet jer for længe siden.
Jeres elskede Fader
Gud den Allerhøjeste
 
 
 Verden er ved at gennemgå det næste niveau af sin renselse
355. Den 27. februar 2012 kl.15.30
Min kære elskede datter, medens begivenheder, der splitter verden, fortsætter med at blive flere og flere, nærmer tidspunktet sig for Min Guddommelige Barmhjertighed.
Medens krigene og uroen breder sig i alle retninger, vil Kirkens tro fortsætte med at blive svækket.
Skismaet i Min Hellige Kirke er hurtigt ved at udvikle sig.
Præst imod præst.
Biskop imod biskop.
Verden er ved at gennemgå det næste niveau af sin renselse.
I ethvert land i verden vil vrede imod Min Fader dukke op.
Mine tilhængere vil nu opleve at skulle lide for deres tros skyld på en måde, de ikke har oplevet før... Den smerte, der føles af disse stakkels sjæle, er et spejlbillede af den smerte, Jeg føler lige nu.
Alle dem, der er forenet med Mig, deres elskede Jesus, vil vide uden tvivl i deres sind, at Helligånden nu hviler inden i dem.
De vil øjeblikkelig vide, når de er vidne til synd i nærheden af dem, og hvordan det smerter Mig.
Når de ser krige, der går ud over uskyldige, vil de føle Min smerte i hver eneste del af deres krop.
Når de oplever en synd som abort fremstillet for dem, som om det ikke har nogen konsekvens, vil de blive gennemboret af Min Smerte.
Synd eskalerer. Min Kirkes tro er ødslet bort.
Loyaliteten hos Mine hellige tjenere er svækket.
Troen på Min Lære er ved at blive afskaffet af Mine hellige tjenere, hvor min flok får fortalt løgne om alvoren ved at begå synd.
Så er der Mine elskede præster, nonner og gejstlige af mange forskellige religiøse retninger, som troede på Mig og Min Evige Fader, som nu skal udholde den smerte at være nødt til at være vidne til, hvordan synd breder sig som en lynild, der glubsk opsluger nationer overalt i en voldsom fart.
Uanset hvor vanskeligt dette er, må I forblive stærke og holde sammen i Mit Navn.
Bøn er nødvendig nu, og I skal tilbringe mindst en time om dagen med at bede for at kunne dæmpe voldsomheden af de begivenheder, som nu vil folde sig ud i verden.
Kristne kirker er blevet skydeskive for sekulære grupper, der plager dem. De vil prøve at afskaffe alt, hvad der ærer Mig, deres Guddommelige Frelser, Jesus Kristus.
Det had, deres sjæle er fyldt med, er indpodet dem af Satan.
Bed, bed nu om at disse sjæle, der påfører Guds børn smerte og lidelse, kan frelses.
Jeres Jesus
 
Ved I ikke, at Helligånden hverken kan eller vil kunne bo hos dem med forhærdede hjerter
356. Den 29. februar 2012 kl. 17.30
Min kære elskede datter, det er ikke meningen, at I skal kende Min Faders timing.
Mine tilhængere skal være tålmodige, medens alt i verden vil udvikle sig, som det er profeteret i Min Faders Bog.
Det vil alt sammen følge Min Faders timing og være påvirket at den hjælp, som jeres bønner vil give Mig for at undgå globale krige.
Det varer ikke længe, før alle Mine Løfter vil være opfyldt.
I, Mine tilhængere, skal stole på Mig, jeres elskede Jesus.
Bed for sjælene og overlad alt i Mine Hænder.
Glem aldrig at bede til Min Fader så ofte, som I kan, om at den Levende Guds Segl må beskytte jer og jeres familier.
Korstogsbøn (33) for at bede om den Levende Guds Segl og at acceptere det med kærlighed og taknemmelighed.
”Oh Min Gud, Min elskende Fader, jeg modtager med kærlighed og taknemmelighed Dit Guddommelige Beskyttelsens Segl. Din Guddom omgiver mit legeme og sjæl i al evighed. I ydmyg taknemmelighed bøjer jeg mig og frembærer min dybe kærlighed og trofasthed til Dig Min elskede Fader. Jeg beder Dig om beskyttelse for mig og mine kære med dette særlige segl, og jeg lover, at jeg altid og evigt vil leve mit liv i Din tjeneste. Jeg elsker Dig Kære Fader, jeg trøster Dig i disse tider Kære Fader. Jeg frembærer for Dig Din Højtelskede Søns Legeme og Blod, Sjæl og Guddom, til sone for verdens synder og for Dine børns frelse.
Amen.”
I skal også sikre jer, at I opmuntrer andre til at bede Korstogsbøn (24) i 7 dage lige efter hinanden for at sone deres synder.
”Oh min Jesus, Du er Verdens Lys. Du er den flamme, der rører alle sjæle. Vi er ikke værdige til det offer, du gav ved Din død på Korset. Dog ved vi, at Din Kærlighed til os er større end den kærlighed, vi har til Dig. Skænk os, oh Herre, Ydmyghedens Gave, så at vi kan blive værdige til Dit Nye Kongerige. Fyld os med Helligånden, så vi kan marchere fremad og lede Din Hær, for at forkynde Sandheden af Dit Hellige Ord og forberede vore brødre og søstre på Dit Andet Komme i Herlighed. Vi ærer Dig. Vi lovpriser Dig. Vi ofrer os selv, vore sorger og vore lidelser som en gave til Dig for at frelse sjæle. Vi elsker Dig, Jesus. Hav Barmhjertighed med alle Dine børn, hvor de end befinder sig. Amen.”
Til de personer, som føler sig udfordret af denne særlige Gave, som tilbyder en fuld Absolution, har Jeg følgende at bemærke.
Jeg Er Jesus Kristus, Menneskesønnen, og har fået Autoritet til at tilgive alle synder.
Mine hellige tjenere har også fået magten til at tilgive synd via Skriftemålets Hellige Sakramente.
Jeg beder jer acceptere Min Gave om Absolution til dem, der ikke kan modtage Skriftemålets Sakramente, fordi de ikke er medlemmer af den Romersk Katolske Kirke.
Ville I nægte disse dyrebare sjæle retten til Min Gave?
Hvorfor skulle I ønske at tale disse sjæle, som accepterer Mit Guddommelige Ord, fra at modtage Absolutionen? Ville I foretrække, at de ikke forsonede sig med Mig?
I skal vise kærlighed til jeres brødre og søstre og være glade for, at de har fået denne specielle Gave af Mig, deres elskede Jesus.
Selvom de aldrig har læst Mine Budskaber til jer, har alle syndere ret til at bede Mig om tilgivelse, når de først har vist rigtig anger i deres sjæle.
Åbn jeres Hjerter og bed om at modtage ydmyghedens Gave.
Ved I ikke, at Helligånden hverken kan eller vil kunne bo i sjælen hos dem med forhærdede hjerter?
Jeres Guddommelige Frelser
Jesus Kristus
 
 
 
Marts____________________
 
Foren jer medens vi går ind gennem Portene til det Nye paradis.
357. Den 1. marts 2012 kl. 19.55
Min kære elskede datter, mange af Mine børn vil nu blive frelst på grund af Mine højt skattede tilhængeres bønner og lidelser. Deres kærlighed til Mig overstiger den kærlighed, som det meste af menneskeheden føler.
I denne intense periode holder Jeg ud og stoler på, at Mine tilhængere vil hjælpe Mig med at frelse sjæle.
Mange af disse sjæle vil ikke overleve Min Guddommelige Barmhjertighedshandling og vil dø i dødssynd.
Der er så mange af jer, der har svaret på Mit Kald med lydighed og et gavmildt hjerte.
I bringer Mig stor trøst.
Jeg velsigner jer, Mine kære tilhængere, og beder jer om at fortsætte med at bede for andres sjæle.
Hele menneskeheden vil snart få Min Barmhjertighedsgave.
Ikke en vil kunne undgå at forstå Sandheden om Min Eksistens. Men ikke alle vil ønske at tage imod Mig, selv efter at Sandheden er blevet åbenbaret for dem.
Det er de sjæle, Jeg fortæres af længsel efter.
Det er disse fortabte sjæle, Min elskede Moder græder for.
Det er de syndere, I skal hjælpe Mig med at frelse, fordi Jeg ønsker at frelse alle Guds børn.
Bed og slå jer sammen med Mig om at hjælpe Mig med at samle hver eneste sjæl op og bringe dem ind i vores fællesskab, når vi går ind gennem portene til det Nye Paradis.
Korstogsbøn (35) Bøn for at sjælene kan komme i Paradis.
”Oh min Jesus, hjælp mig, så Jeg kan hjælpe Dig med at frelse resten af Dine børn på Jorden. Jeg beder Dig om, at Du gennem Din Barmhjertighed vil frelse sjælene fra mørkets ånd. Modtag mine prøvelser, lidelser og sorger i dette liv for at frelse sjæle fra Helvedets ild. Fyld Mig med Nådegaver, så jeg kan ofre disse lidelser med kærlighed og glæde i mit hjerte, så vi alle kan blive forenet i kærlighed til den Velsignede Treenighed og leve sammen med Dig som en familie i Paradis,
Amen.” 
Børn, I ved hvor meget Jeg elsker jer.
I, der er fortrolige med Mig, kender omfanget af Min Smerte og mine lidelser ved at se antallet af folk, som afviser Min Barmhjertighedshånd.
Kun I kan ved jeres bønner hjælpe disse sjæle og derved bringe Mig den trøst, Jeg higer efter.
Hold jer tæt til Mig nu. Det varer ikke længe. Vær tålmodige og bed. Vær i ro og føl Min Kærlighed. Alt vil blive godt.
Jeres elskede Jesus Kristus
 
 Gud Fader: En Advarsel om dyrkelse af Sataniske kulter og new age doktriner
358. Den 2. marts 2012 kl. 0.20
Min datter, menneskehedens prøvelser vil blive mere intense i løbet af den sidste renselse, der er nødvendig før Min elskede Søns, Jesu Kristi, Andet Komme.
Jorden er ved at blive gjort rede til den Herlige Begivenhed, den største Gave, der er blevet lovet af Mig, siden Paradiset blev skabt. Afvent denne Begivenhed med den største forventning, for dette Nye Paradis vil være det, som enhver mand, kvinde og barn vil stræbe efter.
Forbered jer, så at I, jeres familier og venner er rede til at vandre på jorden i Mit Nye Kongerige, som vil blive regeret af Min kære elskede Søn, Jesus Kristus.
Hvis I ignorerer denne opfordring, vil I miste retten til jeres retmæssige arvelod.
Hvis syndere fik blot et lille glimt af denne Herlige Skabelse, ville de falde på deres knæ og bede om Min Barmhjertighed for at kunne komme ind gennem Portene.
Kun dem, som har en enkel og ren kærlighed til Mig, deres Himmelske Fader og Min elskede Søn, Jesus Kristus, vil kunne få glæde af det nye, fredelige og herlige liv.
Desværre har Satan formørket sjælene hos mange af Mine børn, så de er ude af stand til at skelne Sandhed fra opspind.
Min datter, frygtelige løgne bliver spredt af sataniske kulter og new age doktriner.
Mine stakkels børn er blevet forført af løgne, som er pakket ind i et farverigt blændværk, og det får dem til at tro på en ny planet.... De har fået et løfte om en anden slags paradis, men det findes ikke.
Når Satan først har forført hjerterne hos dem, der tror på ham, vil han pine dem i al evighed.
Hvis I blot kunne se deres ansigter efter døden, når de opdager, at de befinder sig i Satans klør, ville det sønderknuse jeres hjerter.
Så elendige er de, at det er vigtigt, at I advarer disse sjæle om de lidelser, der venter dem.
Bed for dem. Stop aldrig. I mange tilfælde er det kun lidelser fra offersjæle, der kan frelse dem fra Helvedet.
De af jer, som tror på Mig, Gud fader, kalder Jeg til at fordømme falske guder, falske idoler, falske doktriner, spåkoner og new age doktriner, som alle er tom snak og betydningsløse.
Det er alt sammen skabt af kongen over alle forførere, Satan, en snedig løgner.
Intet kan stoppe ham fra at lokke Mine dyrebare børn væk fra Mig.
Jeg bønfalder jer om at bede for disse sjæle for at trøste Mig, jeres elskede Fader.
Trøst Mig. Med tiden vil I forstå mysteriet om Mit Himmelske Kongerige.
Med tiden vil mysteriet om Min Guddommelige Vilje blive åbenbaret. Med tiden vil I omsider, ved at have vist Mig loyalitet og kærlighed, have hjulpet Mig med at forene Min Familie i det Kongerige, der blev skabt til alle Mine børn fra tidernes begyndelse.
Min datter, tak for din lidelse. Mine børn, tak for jeres svar på Mit Kald fra Himlen. Jeg giver alle Min Velsignelse nu, men I skal bede Mig om det.
”Himmelske Fader, hjælp mig med at blive som et lille barn i Dine øjne. Jeg beder om, at Du vil skænke mig Dine Nådegaver, så Jeg kan svare på Dit Kald om at frelse Dine børn, Amen.”
Jeres elskede himmelske Fader
Gud den Allerhøjeste
 
Frelsens Moder: Vågn op børn, I skal tage imod Sandheden 
359. Den 3.marts 2012 kl.14.33
Mit barn, min Søns lidelse i dag er den samme, som den, Han oplevede, da Han var på Jorden første gang.
Den Smerte, som dengang pinte Ham mest, var ikke korsfæstelsen, men den måde, Han blev afvist på. I dag bliver Hans Ord afvist på samme måde som dengang.
Han bliver hånet på en måde i dag, som ikke blot får mig, Hans elskede Moder, til at græde og lide, men også Hans hengivne tilhængere på Jorden.
Hvor er det smerteligt at se hvor mange af Guds børn, der har vendt ryggen til de Hellige Sakramenter og Kirkens Lære.
Der er så mange sjæle, der er gået tabt. Jeg trygler jer om, børn, at I tager min Søns Kors op og bliver et godt eksempel.
Tag imod min Søn med et oprigtigt hjerte. Det er meget enkelt at elske min Søn og at ære min Evige Fader, børn.
I skal aldrig give jer til at analysere min Søns Ord.
I skal ganske enkelt følge Hans Lære, som aldrig er blevet ændret.
Lyt til min Søns ord nu, medens Han taler til jer fra Himlen.
Han kalder jer for at forberede jeres sjæle på Hans Andet Komme.
Når Han taler til jer nu, gør Han det af Kærlighed til menneskeheden.
Hans Hellige ord vil nære jeres sjæle og gøre dem stærke igen. Afvis Ham ikke nu, hvor Han kalder jer.
Han ønsker at frelse hver eneste sjæl. Men for at kunne gøre det, må Han minde jer om forskellen på rigtigt og forkert.
Der er så mange af jer, der ikke bliver vejledt og informeret om alvoren ved at begå synd.
Den tolerance over for synden, der findes i jeres samfund og i kirkerne, betyder, at mange af jer tror, det ikke har nogen konsekvens, skønt det meget vel kan være en meget alvorlig synd i Guds øjne.
Kirken er i et stort mørke i denne tid og har været et mål for forræderen i mange år. Min Søn er nødt til at gribe ind og vejlede jer nu, hvor et skisma snart vil opstå i Kirken.
Vågn op børn. I skal tage imod Sandheden.
Verden vil nu forandre sig til ukendelighed.
I har tidligere fået tilsendt mange budbringere for at forberede jer på denne begivenhed. Det er de sidste advarsler, som bliver givet til menneskeheden, for at gøre den i stand til at forberede sig på min Søns Store Barmhjertighed.
Efter Hans Guddommelige Barmhjertighed, hvor Han vil åbne menneskehedens øjne og lade den blive vidne til deres synder, vil Han give den lidt mere tid til at søge forsoning med Sig.
Derefter bliver I vejledt om, hvordan I skal forberede jeres sjæle til min elskede Søns, Jesu Kristi Andet Komme, hvor han vil komme igen i Herlighed, som det er forudsagt. Frelsens Moder
 
 Den Katolske Kirke og Israels Hus vil blive forfulgt
 360. Den 4. marts 2012 kl.15.30
Min kære elskede datter, den tid nærmer sig, hvor Seglene skal åbnes, og det Syvende Segl dermed skal åbnes af dig.
Megen opstand er blevet undgået på grund af jeres bønner.
Mine tilhængere har taget imod Mit Kors og vil slå sig sammen med Min Moderes ubesmittede Hjerte, medens de vandrer mod Mit Herlige Kongerige.
Medens usandheder og fordærv vil eskalere i verden, vil også troen vokse hos dem, som leder Min Hær.
Kirkerne vil blive forfulgt, nemlig den Katolske Kirke og Israels Hus.
Mange vil være tilfredse med det. Disse religioner vil blive plaget, og enhver bestræbelse vil blive gjort for at fjerne såvel ydre som indre spor af dem.
Der vil være stor jubel rundt omkring i verden, når de er faldet.
Mange vil betragte dem som ødelagt. Folk vil ignorere deres døde rester.
Men det vil være dumt. For de vil rejse sig igen for at danne den Nye Himmel og den Nye Jord, medens Portene til Mit Paradis bliver åbnet. Ingen hverken kan eller vil kunne ødelægge Mine udvalgte folk på Jorden.
De udsætter dem for smerte, tortur og død og ødelægger de selv samme bygninger og templer, der blev bygget af dem for at ære Min Fader.
Men så vil de rejse sig og kræve deres retmæssige troner, når de vil regere sammen med Mig i Paradis.
Afvis aldrig Gud.
Afvis aldrig Hans kirker, for hvis I gør det, følger I forræderiets vej mod en evig fortabelse.
Jeres Frelser Jesus Kristus
 
 Sandhedens Bog bliver åbenbaret for dig, de sidste tiders syvende budbringer
361. Den 5. marts 2012 kl. 15.30
Min kære elskede datter, Jeg kommer i dag for at trøste dig i denne smertelige tid, hvor du bliver angrebet fra alle sider.
I skal vide, at evangelisten Johannes fik givet den forseglede Bog – Sandhedens Bog – som verden skal høre om nu.
Denne bog blev givet ham, efter at Seglene allerede var blevet åbnet. De blev lukket igen og måtte ikke åbenbares før i de sidste tider.
Tiden er kommet, hvor du skal åbne Sandhedens Bog og åbenbare dens indhold for alle Guds børn, så de kan forberede deres sjæle til et Evigt Liv.
Sandhedens Bog er ved at blive åbenbaret for dig, de sidste tiders syvende budbringer.
Ved lyden af din stemme vil Sandheden endelig blive åbenbaret, og mysterierne i Johannes' Åbenbaring vil blive præsenteret for den vantro verden.
Det vil ikke vare ret længe, på trods af trosfrafaldet, som vil påvirke ikke kun de troende, men også de hellige tjenere i Kirken. Tidspunktet for det Store Skriftemål er nær.
Når det først finder sted, vil den store omvendelse ske over hele verden.
Så vil alle blive sultne efter at høre Sandheden, der står i Bogen med de åbnede Segl, som blev lovet verden for disse sidste tider. Du er den budbringer, som har fået den opgave ikke blot at forberede verden for sjælenes frelse, men også at annoncere Mit Kongerige.
Jeres elskede Jesus
 
 Læg nu godt mærke til, hvordan fredens mand vil præsentere sig for verden
362. Den 6. marts 2012 kl. 15.20
Min kære elskede datter, du må fortsætte med at udføre Mine Hellige Instruktioner og ikke lade noget menneske stoppe dig i denne Mission, selvom du fortsat bliver angrebet fra alle sider.
Tvivl aldrig på Mit Ord, selv ikke når du har svært ved at forstå, hvad Mine Budskaber betyder.
Alt det, du er blevet fortalt, og som du skal viderebringe verden, er blevet forudsagt, Min datter.
Det sker, for at menneskeheden bedre kan forstå indholdet af Johannes Åbenbaring.
Alt, hvad der er forudsagt, vil ske. Læg nu mærke til, hvordan fredens mand vil præsentere sig for verden.
Man vil se ham som en fredsmægler, der skaber fred i Mellemøsten.
Det vil være en falsk fred og skal være et skalkeskjul for den løgn, han præsenterer for folk, for dermed at skjule den virkelige grund til, at han har gjort sig skyldig i denne usandhed.
Bed for Min Hellige Vikar, Pave Benedikt XVI, for han vil komme ud for en frygtelig forfølgelse. Det vil snart ske.
Bed alle sammen, for jeres bønner kan gøre virkningen af at de alvorlige ting, der sker i denne tid, lettere at bære og hindre, at de bliver for voldsomme.
Min datter, der er megen uvidenhed om de sidste tider.
Der er mange, der er bange for det, og det bør de også være, hvis de har en sort samvittighed.
De af jer, der lever i Guds Lys, har meget at se frem til, for det betyder, at synden vil blive forvist fra Jorden.
Endelig vil verden opleve en ny begyndelse fyldt med Mit Guddommelige Lys. Det varer ikke ret længe, før det vil finde sted.
Det eneste, der er vigtigt i den forbindelse, er, at alle Guds børn vil opleve Sandheden i tide og omvende sig.
For ellers kan de ikke blive en del af den Nye Himmel og den Nye Jord, som vil forene sig. Så vil Jeg komme som Dommer for at dømme jer.
Kun de mennesker, der anerkender Mig som deres Frelser, Jesus Kristus, og Min Evige Fader, vil få evigt liv. Bed for alle jeres sjæle. Det er det eneste, I skal tænke på lige nu og stol fuldstændig på Mig.
Jeres Jesus
 
 Det Første Segl handler om frafald fra Troen
 363. Den 7. marts 2012 kl. 15.40
Min kæreste elskede datter, fortæl Mine børn, at intet menneske har hverken viden eller autoritet til at åbenbare indholdet af Johannes Åbenbaring.
Uanset hvor vidende de anser sig selv for at være, er det kun Mig, Jesus Kristus, menneskehedens Frelser og Forsoner, som har Autoritet til at åbenbare indholdet af Sandhedens Bog for verden.
Kun Jeg, Guds Lam, har ret til at meddele verden af i dag den Sandhed, der blev givet til Min discipel, evangelisten Johannes, som skulle være et redskab for Sandheden.
Det Første Segl handler om frafald fra troen, som ikke blot kan ses blandt ikke troende, men også blandt dem, der hævder at kende Mig, og som offentligt siger, at de elsker Mig. Dette er tiden, hvor Sandheden vil blive fordrejet, når I, Mine børn, bliver præsenteret for udvandede læresætninger, der fornærmer Min Lære. Jeg siger jer, børn, når I oplever, at nye trosretninger og religiøse doktriner dukker op, så ved I, at dette er tidspunktet for afsløringen af det Første Segl.
Se jer omkring, hvad ser I? Religioner, der tilbeder nye guder, som I aldrig har hørt om før. Religioner baseret på science fiction, som er det rene nonsens og uden substans. Spirituelle væsener, der ikke er af denne verden, men som mange tror repræsenterer Min Faders Himmelske Rige.
Hør nu på Mig, for I lever i et fantasirige. Ingen af disse metafysiske overbevisninger repræsenterer Sandheden.
Enhver doktrin, der lærer jer, at I skal sætte jer selv foran noget andet, er en doktrin der kommer fra Satan.
Lyt ikke til det. Vend ryggen til dette brutale bedrag.
Dem, der søger de falske guder og vier deres liv til at dyrke dem som deres idoler, er tabt for Mig.
Med mindre I stopper med det og beder Mig om at vejlede jer, kan Jeg ikke frelse jer.
I og alle andre, der bevidst trækker sig bort fra mørkets konge, vil få skænket den Nådegave at kunne skelne mellem det der er sandt, og det der er falsk, hvis I beder Mig om det med denne bøn:
Korstogsbøn (36) Hjælp mig med at ære den Sande Gud.
”Jesus, hjælp mig, for jeg er fortabt og forvirret. Jeg kender ikke Sandheden om livet efter døden. Tilgiv mig, hvis jeg har krænket Dig ved at tilbede falske guder, som ikke er den ene Sande Gud. Frels mig og hjælp mig til at se Sandheden klart og red mig ud af min sjæls mørke. Hjælp mig med at komme ind i Din Barmhjertigheds Lys.
Amen.”
Der er kun en Gud, Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd i den Hellige Treenighed.
Alle andre guder kommer fra Satan, uanset hvilken attraktiv forklædning de optræder med.
Vil I ikke nok lade være med at miste retten til jeres Evige Liv ved at tilbede de trosretninger, der bruger new age praksis som reiki, yoga, new age meditation, tarot kort, clairvoyance, læsning af psyken og dyrkelsen af engle kombineret med opstandne mestre.
Langsomt, men sikkert, vil disse okkulte handlinger blive accepteret, ikke blot af jeres samfund, men også af den Katolske Kirke og de Kristne Kirker.
Disse falske religiøse doktriner bliver spredt så hurtigt, at de har opslugt millioner af Guds børn, som nu har fundet så megen falsk tryghed i dem, at de ikke længere anerkender Eksistensen af den Ene Sande Gud.
Jeres Jesus
 
 Mit Andet Komme kan ikke forhindres eller standses
 364. Den 7. marts 2012 kl. 20.30
Min kære elskede datter, jeg vil beskytte dig med særlige Nådegaver, der er nødvendige for at give dig styrke til klare de onde kræfter, som er på vej til at stoppe denne Hellige Mission.
Det er vigtigt at forstå, at menneskenes mening ikke er vigtig.
Det eneste, der betyder noget, er Mit Meget Hellige Ord.
Mit Ord er Sandheden. Jeg Er Sandheden. Enhver, der siger til dig, at disse Budskaber ikke er i overensstemmelse med Min Lære, er en løgner.
De kender Mig ikke. Det kan godt være, at de tror, de gør det, men de kender Mig kun, hvis de er ydmyge af sind.
Dem, der har en opfattelse af Mit Ord, der er lige det modsatte af dets betydning, gør sig skyldig i den synd, der kaldes hovmodighed.
Hovmodighed gør selv Mine Hellige Tjenere blinde over for Sandheden i Mit Hellige Ord.
Mit løfte til menneskeheden om at komme igen i Herlighed for at dømme de levende og de døde vil blive opfyldt.
Mit Andet Komme kan ikke forhindres eller standses.
Mine advarsler, som Jeg har givet menneskeheden af kærlighed, er vigtige.
Jeg er nødt til at forberede alle Guds børn ordentligt på denne meget Betydningsfulde Begivenhed.
Mange vil forsøge at blokere for dig. Mange vil prøve at underminere Mit Hellige Ord, og de vil prøve at skade dig for at forhindre, at Mit Hellige Ord bliver hørt.
Alle disse forsøg vil være nytteløse.
Kun Jeg, Jesus Kristus, har Magten til at skaffe hele menneskeheden den Evige Frelse.
Kun Jeg har Magten til at forberede menneskehedens sjæle til deres arvelod i Paradis.
Ingen, ikke engang Satan, Mørkets fyrste, eller hans håndlangere kan forhindre det i at ske.
Husk altid på det. Jeg vil beskytte alle dem, der holder fast ved Mit hellige Ord.
I bliver måske skræmte af globale begivenheder, efterhånden som mørkets magter omslutter jeres lande.
Begivenheder vil bringe jer i krise, men I skal ikke frygte, for Jeg vil bringe jer med Mig ind i Mit Nye Kongerige på Jorden.
Det eneste, Jeg beder jer om, er at stole på Mig.
Lad Mig lede jer.
Tillad Mig at vise jer, hvordan I renser jeres sjæle ved hjælp af de Korstogsbønner, Jeg giver jer.
Overlad resten til Mig.
Husk på, at Min Kærlighed til jer alle er så stor, at intet menneske kan udvande denne Rene Kærlighed og Medfølelse, Jeg føler for hver eneste af Guds børn i Mit Hellige Hjerte.
Jeres elskede Jesus
Menneskehedens Forløser
 
 Gud Fader: Mit Beskyttelsens Segl er forudsagt til dette tidspunkt, hvor det Andet Segl er brudt
 365. Den 8. marts 2012 kl. 19.52
Min kæreste datter, verden har ventet på dette øjeblik i to tusinde år.
Nogle har haft frygt i hjertet, andre har ventet med forventning og undret sig over, hvornår dette ville ske, og nu sker det.
Det er nu, Jeg sender Min profet for de sidste tider, Maria, for at hun omsider kan præsentere Sandhedens Bog, der afslører betydningen af indholdet i Johannes Åbenbaring.
Jeg Er den Gud, som alle Mine børn længes efter i disse forfærdelige tider.
Det er Mig, I skal kalde på nu, Mine fortvivlede børn.
Jeg samler Min familie sammen i denne tid, så at vi kan blive forenet i det sidste slag for at besejre dragen, som så længe har pint Jorden.
I skal ikke være bange, børn. Intet vil kunne skade dem, der bærer Mit Segl, den Levende Guds Segl.
Satan og hans faldne engle, som besudler verden i denne tid, kan ikke bestemme over dem, som bærer den Levende Guds Mærke.
I skal lytte til Mig, børn, og tage imod Mit Segl, for det vil ikke kun redde jeres liv, men også jeres sjæle.
Reciter Bønnen om at modtage Mit* Segl hver dag. [Se slutningen af dette Budskab.]
I skal sikre jer, at hver eneste af jeres familiemedlemmer og jeres kære forstår vigtigheden af Mit Segl.
Jeres kærlighed til Mig, jeres himmelske Fader, vil være den frelsende Nåde, og den vil give jer den styrke, I har brug for. Mit Beskyttelsens Segl er blevet forudsagt til den tid, hvor det Andet Segl bliver brudt.
Rytteren på den røde hest er den hævnende mørke engel, som vil dræbe Mine børn i de mange krige, der vil komme. Men han vil passere forbi de af Mine børn, der har et Segl på panden.
Forbered jer nu, for disse krige finder allerede sted, og der er planlagt flere i hvert eneste hjørne af Jorden, især i Mellemøsten og i de lande, hvis jord Min dyrebare Søn, Jesus Kristus, har betrådt i sin tid, medens han levede på Jorden.
Jeres elskede Fader
Gud den Allerhøjeste
 
*Bønnen til Gud Fader om Beskyttelsens Segl (oprindeligt modtaget af Maria Divine Mercy den 20. februar 2012)
Reciter Korstogsbøn (33) for at erkende Mit Segl og acceptere det med kærlighed, glæde og taknemmelighed
”Oh min Gud, min elskende Fader, jeg modtager med kærlighed og taknemmelighed Dit Guddommelige Beskyttelsens Segl. Måtte Din Guddom omgive mit legeme og min sjæl i al evighed. I ydmyg taknemmelighed bøjer jeg mig og frembærer min dybe kærlighed og min trofasthed til Dig Min elskede Fader. Jeg beder Dig om beskyttelse for mig og mine kære med dette særlige Segl, og jeg lover, at jeg for altid og evigt vil leve mit liv i Din tjeneste. Jeg elsker Dig kære Fader, jeg trøster Dig i disse tider kære Fader. Jeg frembærer for Dig Din Højtelskede Søns Legeme og Blod, Sjæl og Guddom, til sone for verdens synder og for alle Dine børns frelse. Amen.” 
 
Frelsens Moder: Bed Rosenkransen i alle nationer fra nu af og til Påskesøndag
 366. Den 9. marts 2012 kl. 19.15
Mit søde barn, hvor jeg græder, når jeg ser hadet vokse ikke blot mod dig, men også mod det Hellige Ord fra Min elskede Søn, Jesus Kristus.
Nu ved du, hvordan han led i Gethsemane Have, og hvordan Han stadig lider i dag, hvor ethvert af Hans forsøg på at gribe ind for at frelse sjæle bliver forpurret af den onde.
Da krigene bliver planlagt nu, er det vigtigt, at min Hellige Rosenkrans bliver bedt hver dag indtil påske.
Børn, hvis I kunne vie hver ugedag indtil påske til min Rosenkrans og hver fredag til alle fire mysterier, ville man kunne dæmpe trangen til ødelæggelse i verden.
Min Søn er glad for dem, der tager imod Hans Hellige Ord med glæde og rene hjerter.
I, mine børn, er resterne, det lille frø af troende, som vil vokse til den Hær, der nu er nødvendig for at reducere synden i verden.
Jeres bønner, og især den Helligste Rosenkransbøn, er de våben, som er nødvendige for at kunne ødelægge den onde og dem, han har inficeret i hvert eneste hjørne af Jorden.
Gå nu, mine børn, og organiser globale bønner, så at min Rosenkrans bliver reciteret i alle nationer over hele kloden fra nu af og ind til Påskesøndag.
Gå med fred, mit barn. De nådegaver, du får skænket nu, vil hjælpe dig med at klare de daglige angreb fra Satan, nu hvor hans vrede over dette Arbejde vokser.
Din himmelske Moder
Frelsens Moder.
 
Det er tid til at åbne det Andet Segl, nu hvor der bryder stadig flere krige ud, der breder sig.
367. Den 10. marts 2012 kl. 15.30
Min kære elskede datter, det er tid til at åbne det Andet Segl, nu hvor der bryder stadig flere krige ud, der breder sig.
Den hævnende mørke engel kommer fra en bestemt kilde, Min datter, og disse krige har alle forbindelse med hinanden.
De opstod ikke på grund af regional uro. De blev planlagt af Vesten.
Disse krige er blevet startet med vilje for at kunne få kontrol over dem. Mange af disse nationer er blevet omtalt som dæmoniske, og der er blevet spredt løgne om deres politiske ledere.
Børn, disse krige er meget snedigt blevet planlagt på samme tid med det formål at fjerne leder efter leder.
Man vil hylde løsninger for fred, som vil blive fremlagt, men det er alle falske løsninger.
I, Mine børn, bliver narret.
Rygter om krig er netop kun – rygter. Hvordan starter rygterne? Hvem starter dem og hvorfor?
Hvorfor tror I, at så mange lande blev indblandet i disse krige på samme tid?
Det var ingen tilfældighed.
Der er lagt en plan, der er organiseret af antikrist, så han kan få kontrol over og kan besejre disse nationer, som har rige resurser.
Når de først har kontrol over disse lande, bliver de meget magtfulde.
Når disse krige udvikler sig og bliver opslidende, vil antikrist give sig til kende som en fredsmægler.
Kun få af jer får Sandheden at vide, på grund af den kontrol antikrist og hans organisation har over verdens medier.
Bed nu, hvor krigene udvikler sig, for at forhindre at deres planer lykkes.
I skal vide, at Israel, der er så påvirket af Vesten, vil blive afvist og forrådt af USA, når det mindst venter det. Det vil blive på det tidspunkt, at det holocaust, Jeg taler om, vil finde sted.
Bed, bed, bed for Israels folk, som vil blive ved med at lide for deres synder indtil Mit Andet Komme.
Jeres elskede Jesus
 
 Frelsens Moder: Aldrig før har der været så megen modstand mod Guddommelige Åbenbaringer 
368. Den 12. marts 2012 kl. 19.00
Mit barn, nu kommer den tid, hvor alle Guds visionære, seere og udvalgte sjæle vil lide under den største forfølgelse.
Satans dage er snart forbi, og han vil bruge ethvert middel, især nogle konsekrerede præster, for at prøve at svække tilliden til de ord, der kommer fra mig, jeres elskede Moder, og min dyrebare Søn, Jesus Kristus.
Aldrig før har der været så megen modstand imod Guddommelige Åbenbaringer som i dag. Mørket fortsætter med at invadere Kirken, og mange inden for Kirken gør, hvad de kan, for at kvæle de visionæres ord.
De ønsker ikke, at Sandheden kommer frem, og de vil forhindre, at bønner, der er blevet givet til visionære for at frelse sjæle, bliver offentliggjort.
Bed om, børn, at deres bestræbelser for at blokere for min Søns Arbejde ikke vil lykkes, og at man ikke gør de troende blinde for Helligåndens Gave, medens den fortsætter med at blive udgydt over de sjæle, som ser disse Budskaber.
Jeres bønner og loyalitet over for min dyrebare Søn har aldrig været vigtigere, nu hvor mørket fortsætter med at sænke sig over min Søns Kirke.
Bed, bed, bed om, at min Søns Lys vil skinne igennem det, så de fortabte sjæle vil blive oplyst af Hans Allerhelligste Ord.
Tak for at du svarer på mit kald, mit barn, især i denne tid, hvor du er meget bedrøvet i din sjæl på grund af de lidelser, du bliver udsat for af dem, der hævder at tale på Herrens vegne.
Din himmelske Moder
Frelsens Moder
 
I dag er der et fælles forsøg i en bestemt del af Min Kirke for at bringe dig til tavshed 
369. Den 13. marts 2012 kl. 18.30
Min kære datter, i dag forstod du omsider, hvor meget Mit Ord ikke blot bliver modarbejdet, men afvist af visse medlemmer af Min Kirke.
De, som ikke er værdige til at knæle for Mine Fødder og bede om Barmhjertighed, hævder, at de er egnet til at dømme Mit Hellige Ord, der er skænket til menneskeheden for at frelse deres sjæle.
Jeg er en Gud, der er fuld af Barmhjertighed og opfyldt af ønsket om at frelse alle Mine børn, og Jeg er længe om at blive vred.
I dag blev Min Tålmodighed sat på prøve, da der blev gjort et forsøg på at underminere disse Budskaber, denne gang af en mand, der hævder at tale på Mine vegne.
Du, Min datter, må fra i dag ikke indlade dig i diskussion med sådan en repræsentant uden først at bede Mig om tilladelse til det.
Nu er der et fælles forsøg for at bringe dig til tavshed i en bestemt del af Min Kirke.
Mine børn, dette er det tidspunkt, hvor troen hos Mine mest ivrige tilhængere, inklusiv medlemmer af Min Kirke, vil blive sat på prøve på nogle måder, der ikke er blevet set siden Min Korsfæstelse.
Ligesom Jeg blev behandlet ondskabsfuldt og dømt til døden for at vove at sige Sandheden, da Jeg kom første gang, således vil Mine profeter blive udsat for den samme behandling i perioden op til Mit Andet Komme.
De vil blive mobbet, gøre nar ad dem og få dem til se tåbelige ud, når de udbreder Mit Ord.
De vil blive anklaget for kætteri af dem, som forkynder Min Lære, men som ikke kan genkende Mit Ord, som det bliver skænket verden i dag.
Tag jer i agt, I som forsøger at spærre den vej, Jeg nu viser jer, for at frelse menneskeheden. I vil blive straffet. I vil blive bedt om at stå til regnskab for Mig for den uretfærdighed, I har udsat de personer for, som blev sendt jer for at forkynde Guds Ord i disse sidste tider.
Hvis I afviser Herrens profeter, så afviser I Herrens Ord.
Jeres arrogance gør jer blinde over for Sandheden, og I har ikke ret til at repræsentere Mig.
I krænker Mig dybt, og jeres afvisning af Mit Hellige Ord sårer Mig dybt.
Jeg græder over jeres brutale afvisning af Mig, samtidig med at I prædiker en udvandet udgave af Min Læres Sandhed.
I skal nu bruge tid i tilbedelse af det Hellige Sakramente, før I kan tale med Mig, så I giver Mig mulighed for at vejlede jer på vej mod dømmekraften.
Overvej jeres grunde til at afvise Mine Ord.
Er det fordi, I ikke ønsker at høre Sandheden om det skisma, som vil ramme den Katolske Kirke?
Er det fordi, I ikke vil tro på, at Kirken er blevet inficeret af forræderen? 
Forstår I ikke, at det er blevet forudsagt?
I skal bede om at kunne indse Sandheden og komme til Mig for at blive vejledt, før det er for sent.
Jeres Jesus
Menneskehedens Forløser
 
Kærlighed er stærkere end had
370. Den 14. marts 2012 kl. 15.30
Min kære elskede datter, Jeg omfavner dig og holder dig tæt ind til Mig, medens du udsættes for denne smerte sammen med Mig.
Mine børn, og især Mine tilhængere, føler en ømhed for hinanden, som I ikke kan forklare.
De er måske fremmede, bor på den anden side af Jorden, og alligevel er den kærlighed, de føler, Min Kærlighed.
De holder af hinanden, som brødre og søstre gør det i en hvilken som helst kærlig familie.
Jeg Er det Lys, som skaber denne spontane kærlighed, der bringer sjælene sammen.
Det er Min Helligånd, som forener alle Guds børn i en familie.
I, Mine børn, er Min familie.
Den Hellige Treenighed er familiens overhoved, og når jeres kærlighed er ren og ydmyg, bliver I automatisk en del af denne hellige familie.
Min Faders kærlighed går gennem Mig.
Når I elsker Mig, bringer Jeg jer ind i Min Faders Arme, som vil anbringe Beskyttelses Seglet rundt om jer og jeres familie.
Mit hjerte er ømt, når Jeg med glæde er vidne til den kærlighed, I føler for hinanden.
I giver Mig sådan en lindring for den smerte, Jeg må føle, medens Mine stakkels børn bliver forfulgt i lande, der sønderrives af krig.
Foren jer med Mig nu, så at Min familie af hengivne tilhængere kan slutte sig sammen, uanset deres baggrund eller det land, de kommer fra, for at kunne overvinde hadet i verden.
Kærlighed er stærkere end had.
Hadet formindskes, hvis det bliver mødt med kærlighed.
Hvis nogen behandler jer uretfærdigt, skal I svare igen med kærlighed, så vil Satan vige tilbage fuld af smerte.
Hvis I føler jer fristet til at søge hævn mod dem, som sårer jer, så skal I bede for dem, tilgive dem og vise dem kærlighed i stedet.
Den kærlighed, der gennemtrænger Min familie på Jorden er en meget stærk kraft.
I skal aldrig tro et øjeblik på, at had kan overvinde kærlighed.
Den magt, som hadet udøver kan, selvom den er hæslig og smertelig at opleve, bekæmpes ved hjælp af kærlighedens magt.
Hvordan kan kærlighed svække hadet i verden i dag?.
Svaret er bøn.
Elsk Mig.
Lyt til Mig.
Svar på Min elskede Moders bønner og Mine, hendes Søns, ved at bede de forskellige bønner, I har fået.
Her er en særlig Korstogsbøn om at forene Guds børn. Den vil sprede kærlighed i hvert eneste hjørne på Jorden og udrydde det had, som vokser dag for dag.
Dette had, der er forårsaget af Satan ved at udnytte menneskehedens svagheder og som er skyld i forbrydelser som tortur, mord, abort og selvmord, kan undgås ved at bede denne bøn:
Korstogsbøn (37) for at forene alle Guds børn.
”Oh kære Jesus, foren alle Dine elskede tilhængere i kærlighed, så at vi kan sprede Sandheden om Dit løfte om evig frelse i hele verden.
Vi beder om, at de lunkne sjæle, der er bange for at ofre sig til Dig med sind, krop og sjæl, vil droppe deres stolthedens rustning og åbne deres hjerter for Din Kærlighed og blive en del af Din hellige familie på Jorden.
Omfavn alle disse fortabte sjæle, kære Jesus, og tillad vores kærlighed, som deres brødre og søstre, at løfte dem op fra ødemarken og tage dem med os i den Hellige Treenigheds Hjerte, Kærlighed og Lys.
Vi sætter alt vort håb, tillid og kærlighed i Dine Hellige Hænder.
Vi beder Dig om at udvide vores fromhed, så vi kan hjælpe med til at frelse flere sjæle.
Amen.”.
Jeg elsker jer, børn.
I må aldrig føle jer modløse når I er vidne til ondskaben omkring jer.
Jeres bønner kan formindske denne ondskab.
Jeres kærlighed vil overvinde den.
Jeres elskende Frelser
Jesus Kristus
 
Ægteskab mellem to af samme køn er en alvorlig synd
371. Den 16. marts 2012 kl. 22.20
Min kære elskede datter, Mine stakkels tilhængeres smerte og lidelse er ved at stige til usete højder i verden, medens de hjælpeløse er vidne til indførelsen af nye love, der er det modsatte af Min Lære.
I er ikke blot vidne til synd, børn, I skal også se på, medens synden præsenteres for jer, og er tvunget til at acceptere det som en human lov.
Her refererer Jeg især til en bestemt synd, ægteskab mellem to af samme køn, som bliver fremstillet som en naturlig rettighed.
Så forventer man, at I skal acceptere denne pestilens, medens det foregår foran Min Faders Trone i en kirke.
Det er ikke nok for disse folk, at loven tillader ægteskab mellem to af samme køn, de ønsker ydermere at tvinge Gud Fader til at velsigne dem. Det kan Han aldrig gøre, fordi det er en alvorlig synd i Hans Øjne.
Hvor vover disse folk at tro, at det er acceptabelt at skilte med denne afskyelige handling i Min Faders kirker?
Børn, Jeg elsker hver eneste sjæl.... Jeg elsker syndere.. Jeg afskyr synd, men elsker synderen.
Ægteskab mellem to af samme køn er ikke i orden set med Min Faders Øjne.
Bed for disse sjæle, for Jeg elsker dem, men kan ikke give dem den velsignelse, de ønsker.
De skal vide, at uanset hvor meget de prøver at lovliggøre ægteskab mellem to af samme køn, så giver det dem ikke ret til af få del i Ægteskabets Hellige Sakramente.
Et Sakramente skal komme fra Gud. Reglerne for at modtage Sakramenterne skal stamme fra Min Faders Lære.
I kan ikke tvinge Min Fader, Gud den Allerhøjeste, til at give sin velsignelse eller adgang til Hans Hellige Sakramenter, med mindre de er respekterede på den måde, det oprindeligt var meningen.
Man præsenterer nu synd i verden, som om det er en god ting.
Som Jeg før har sagt det, så vender verden det hele på hovedet.
Det gode bliver omtalt som ondt, og de mennesker, der prøver at efterleve Gud Faders Love, bliver hånet.
Uanset hvor meget I prøver af forklæde det onde, kan det ikke ændres til en god handling i Min Faders Øjne.
Min Fader vil straffe dem, som bliver ved med at stille deres synd til skue foran Ham.
Hør nu denne advarsel, for de synder I begår, når I nægter at adlyde Gud, hverken kan eller vil Han tilgive.. Det skyldes, at I nægter at acceptere synden for det, den er.
Jeres Frelser
Jesus Kristus
Jeg vil komme i skyerne omgivet af alle englene og helgenerne i Himlen.
372. Den 18. marts 2012 kl. 16.00
Min kære elskede datter, Mine børn skal kende grunden til, at verden er åndeligt tom. Det skyldes, at de ikke længere kender forskel på rigtigt og forkert. Hvis det ikke var for Mit Lys, som fylder hver sjæl, også syndernes, ville verden ophøre med at eksistere. Det er Mit Lys, der holder verden i live.
Mange af Mine tilhængere, der indvier sig til at lide sammen med Mig, hjælper også med til at holde Lyset levende.
Lige før Jeg vender tilbage, vil Mit Lys forsvinde i verden i en periode på tre dage.
Det vil ske til allersidst og må ikke blive forvekslet med Advarslen.
Det vil blive i løbet af disse tre dage, at der vil blive gråd og tænders skær, og folk vil kæmpe for at se Mit Lys, selv om de har afvist Mig.
Det vil blive Sandhedens time.
Mine tilhængere skal ikke frygte disse tre dage, for skønt I måske ikke er klar over Min Tilstedeværelse, så vil Jeg være sammen med jer.
Når de tre dage er gået, vil Jeg vende tilbage til Jorden på nøjagtig samme måde, som da Jeg steg op til Himlen.
Jeg vil komme i skyerne omgivet af alle englene og helgenerne i Himlen i Stor Herlighed.
Hvor bliver denne Dag dog smuk og glædelig, når Jeg kommer for at Herske over Jorden i overensstemmelse med Min Faders Vilje.
Intet menneske vil være det mindste i tvivl om, at det er Mig.
De vil heller ikke være i tvivl om deres fremtid.
Det vil blive den dag, Jeg kommer som Dommer.
Jeg vil dele Mit folk op i dem, der elsker Mig, og dem, der hader Mig.
Dem, som afviste Mig og deltog i alt det onde, vil blive forvist til Helvedets evige flammer.
Resten vil komme og leve sammen med Mig i Paradiset, sammen med de retfærdige, der er opstået fra de døde.
Målet, som hver sjæl skal se frem til, er den dag Jeg kommer igen, som Jeg har lovet jer.
Til de Kristne siger Jeg følgende. I skal vide, at denne Store og Herlige Begivenhed snart vil finde sted. Jeres generation vil blive vidne til Min Herlige Genkomst.
Jeg vil aldrig afsløre Dagen, for kun Min Fader kender den, men Jeg kan forsikre jer om, at Mit Andet Komme er nært forestående.
Til Mine hellige tjenere siger Jeg, at det er jeres pligt at forberede Mit folk, disse sjæle, som I har ansvaret for, så at de bliver inkluderet i De Levendes Bog.
Jeg trygler jer om at arbejde hårdt for at forberede verden på Mit Andet Komme, ved kommunikationens magt og med bøn.
Jeres elskende
Frelser Jesus Kristus
Menneskehedens Forløser
 
Frelsens Moder: Bed for Pave Benedikt XVI, som er i fare for at blive forvist fra Rom
 373. Den 20.marts 2012 kl. 20.30
Mit barn, denne stilhed er stilheden før stormen, for den Katolske Kirke vil snart blive kastet ud i en krise.
Jeg kalder alle mine børn alle vegne. I skal bede for Pave Benedikt XVI, som er i fare for at blive forvist fra Rom.
Han, som er den Katolske Kirkes meget Hellige Vikar, er hadet i mange dele af Vatikanet.
Et ondt komplot, der har være planlagt i over et år, vil blive tydeligt for verden om kort tid. Bed, bed, bed for alle Guds hellige tjenere i den Katolske Kirke, som vil blive forfulgt på grund af den store opdeling af Kirken, som snart vil komme.
Hele verden vil blive vidne til det store skisma, men det vil ikke blive opfattet som sådan i starten. Den falske pave venter på at afsløre sig for verden.
Børn, I må ikke lade jer føre bag lyset, for han vil ikke komme fra Gud.
Roms Nøgler vender tilbage til min Fader, Gud den Allerhøjeste, Som vil regere fra Himlene.
Der vil blive sat et stort ansvar hos de hellige præster, biskopper og kardinaler, som elsker min Søn inderligt.
De vil få hårdt brug for mod og Guddommelig sjælsstyrke for at kunne lede sjælene hen til det Nye Paradis.
Alle bestræbelser fra disse hellige disciple for at forberede sjælene til Min elskede Søns Andet Komme vil blive modarbejdet af den modsatte og mørke side.
Jeg trygler alle Mine børn om at bede inderligt for den styrke, der er nødvendig, når antikrist og hans partner, den falske profet, vil træde frem i offentligheden.
I må bede mig, Frelsens Moder, om at gå i forbøn for jer for at sikre, at den Katolske Kirke vil blive frelst og Min Søns Sande Ord bliver bjærget.
Man vil forfalske Sandheden om Min Søns løfte om at komme igen i Stor Herlighed.
Mine kære børn, I vil blive præsenteret for en række usandheder, som man vil forvente, at I respekterer og ærer som noget, der er givet i min Søns Hellige Navn.
Min Korstogsbøn (38) skal bedes hver eneste dag i den næste måned for at sikre, at Guds hellige præster ikke falder for det onde forræderi, som er ved at blive planlagt af den falske profet og hans tilhængere.
”Oh Velsignede Frelsens Moder, bed for den Katolske Kirke i disse svære tider og for vor elskede Pave Benedikt XVI for at lette hans lidelser. Vi beder dig, Frelsens Moder, om at beskytte Guds hellige tjenere med din Hellige Kappe, så de får Nådegaver, der kan gøre dem stærke, loyale og modige under de prøvelser, de vil møde. Bed også om, at de vil have omsorg for deres flok i overensstemmelse med den Katolske Kirkes Sande Lære. Oh, Hellige Gudsmoder, giv os, den Resterende Kirke på Jorden, ledelsens gave, så at vi kan hjælpe med til at lede sjælene hen imod din Søns Rige. Vi beder dig, Frelsens Moder, om at holde bedrageren væk fra din Søns tilhængere i deres forsøg på at beskytte deres sjæle, så de er egnet til at gå ind gennem portene til Det Nye Paradis på Jorden. Amen.”
Gå børn og bed for en fornyelse af Kirken og for sikkerheden af de hellige tjenere, som vil lide for deres tro under den falske profets styre.
Maria, Frelsens Moder.
 
374. Tiden for skismaet i Kirken er her næsten, og I skal forberede jer på det nu.
Den 20. marts 2012 kl.21.20
Min kære elskede datter, Jeg ønsker at omfavne alle Mine disciple og tilhængere overalt i dette øjeblik.
Jeg har brug for trøst, børn.
Jeg har brug for jeres trøst, medens Jeg lider og græder Mine bitre Tårer for Min Kirke på Jorden.
Nogle af Mine hellige tjenere har fjernet sig så langt fra Min Lære, at mange af dem ikke tror på Mit Andet Komme.
De præster, biskopper og kardinaler, som tror på det, bliver skubbet til side og tvunget til at tie stille.
Hvor Jeg græder over disse Mine stakkels, dyrebare disciple, som har viet deres liv til Mig og til at udbrede Min Lære til menneskeheden.
Snart vil de blive nødt til at passe på, hvad de siger om Mit Hellige Ord, for de vil blive tvunget til at forkynde løgnerens lære, som ikke kommer fra Lyset.
Foren jer nu Mine børn, Mine elskede præster og alle dem, der elsker Mig, og hjælp Mig med at frelse sjæle.
For at kunne gøre det, må I ikke spilde et øjeblik. I skal fortælle de andre om den Store Herlighed, som venter forude for hver eneste af jer ved Mit Andet Komme.
Denne Store og Herlige Begivenhed vil være det øjeblik, hvor I endelig bliver forenet med jeres dyrebare Jesus, Som elsker jer så højt.
I, Mine elskede tilhængere, skal være på vagt hele tiden.
I vil blive fristet til at opgive Mig, at fordømme Min Sande Lære og at blive tvunget til at ære og adlyde ulven i fåreklæder.
Der er så mange stakkels sjæle, der vil føle sig tryllebundet af den falske pave – den falske profet, som er forudsagt for længe siden – men han vil have jer til at tro, at han har guddommelig magt. Børn, tidspunktet for skismaet i Kirken er næsten kommet, og I skal forberede jer på det nu.
Slå jer sammen.
Hold om hinanden.
Beskyt hinanden og bed for dem, som vil følge den forkerte sti og hylde den falske profet.
Der er brug for meget bøn, men hvis I gør, hvad jeg siger til jer, kan I frelse sjæle.
I, Mine dyrebare tilhængere, vil danne den Resterende Kirke på Jorden og vil blive ledet af de modige hellige tjenere, som vil indse, hvem den falske profet i virkeligheden er.
Frygt ikke, for Jeg vil skænke Nådegaver, der gør jer kloge, rolige og til dem, der beder Mig om det med denne bøn, i stand til at gennemskue det, der sker:
Oh Jesus, hjælp mig med altid at se Sandheden i Dit Hellige Ord og at forblive loyal over for Din Lære, uanset hvor meget de forsøger at tvinge mig til at afvise Dig.
Rejs jer og vær modige alle sammen, for Jeg vil aldrig svigte jer.
Jeg vil gå med jer på den tornede vej og lede jer sikkert til det Nye Paradis'porte. 
Alt, hvad I behøver at gøre, er at stole fuldstændig på Mig.
Jeres elskede Frelser Jesus Kristus.
 
Fortæl menneskeheden, at alt nu er i Mine Meget Hellige Hænder
375. Den 21. marts 2012 kl. 20.30
Jeg kommer til dig i aften, Min kære datter, for at fortælle menneskeheden, at alt nu er i Mine Meget Hellige Hænder.
Jeg refererer til de planer, der er på vej fra den globale gruppe, som ønsker at få kontrol over jeres valuta, jeres sundhedsvæsen og jeres suverænitet.
De får ikke lov til at kontrollere jer, og Min faders hånd vil falde hurtigt, hvis de prøver at skade jer, børn.
Alle de troende, som har Min Faders Beskyttelsens Segl, den Levende Guds Segl, vil der ikke ske noget.
Det er derfor, Min datter, at du skal sikre dig, at så mange af Guds børn som muligt øjeblikkeligt får mulighed for at få det overalt på Jorden.
Børn, jeres bønner har haft en stor virkning og især der, hvor I dagligt beder Mine Korstogsbønner, Barmhjertighedens Rosenkrans og den Hellige Rosenkrans.
De har allerede forsinket og forhindret en atomkrig, frelst millioner af sjæle fra helvedets ild, ligesom de har forhindret mange jordskælv.
Glem aldrig, at det er jeres bønner, der er jeres stærkeste våben imod ondskab.
Jeres kærlighed til Mig, Jesus Kristus, er blevet mere udbredt på grund af jeres hengivenhed over for Mig.
I, børn, er Nutidens disciple, og I har nu fået Helligåndens Gave og Min tilladelse til at udbrede Mit meget Hellige Ord.
For at kunne modtage Helligåndens Kraft, skal I anråbe om Min Hjælp, så at I altid vil sige Sandheden, når I forkynder Mit Hellige Ord.
Korstogsbøn (39) bliver skænket jer, så at I kan vandre blandt alle Guds børn og hjælpe dem med at forberede deres sjæle til det Nye Paradis og Mit Andet Komme. ”Oh Jesus, min elskede Frelser, jeg beder om, at dække mig med Din Helligånd, så jeg kan tale med autoritet om Dit Hellige Ord, og forberede alle Guds børn på Dit Andet Komme. Jeg bønfalder Dig, Herre Jesus, om at få alle de Nådegaver, jeg brug for, så jeg kan nå frem til alle trosretninger, religioner og nationaliteter, hvor end jeg går. Hjælp mig med at tale med Din Tunge, trøste stakkels sjæle med Dine Læber,og at elske alle sjæle med den specielle Guddommelige Kærlighed, som strømmer ud af Dit Hellige Hjerte. Hjælp mig med at frelse de sjæle, der står Dit Hjerte så nær, og tillad mig at trøste Dig, kære Jesus, når fortabte sjæle fortsætter med at afvise Din Barmhjertighed. Jesus, jeg er intet uden Dig, men med Din gavmilde hjælp vil jeg kæmpe i Dit Navn for at frelse hele menneskeheden.
Amen.”
Min Hær, som er opstået af disse Hellige Budskaber, har allerede nået et antal af syv hundrede tusinde sjæle.
Hjælp Mig med at omvende flere af Guds børn, så at ikke en eneste sjæl bliver mistet til Satan på Dommens Dag.
Jeg vil bevare jer stærke i hele jeres arbejde for Mig, børn.
Jeg elsker jer, Min dyrebare Resterende Kirke.
Jeres elskede Jesus
 
Modstanden mod Mit Andet Komme vil blive voldsom
376. Den 22. marts 2012 kl. 23.00
Min kære elskede datter, Min smerte er nu blevet din, nu hvor du er i fuldstændig forening med Mig. Skønt det vil blive meget vanskeligt at holde ud for dig, vil det bringe dig megen glæde og mange nye Nådegaver.
Jeg skænker dig nu den Gave, at du vil være i stand til at læse sjæle. Jeg skænker dig denne Gave af to grunde. For det første for at tilbyde dig den beskyttelse, du har brug for, når du begynder at blande dig med nogle af mine tilhængere.
For det andet for at du kan omvende de forhærdede hjerter, som vil konfrontere dig, når de udfordrer Mit Meget Hellige Ord.
Du skal tage imod denne nye lidelse, som du nu oplever og skal vide, at den nu bliver mere intens på grund af, at ondskaben i verden er blevet mere udbredt.
Du, Min datter, og mange af Mine andre udvalgte sjæle, oplever nu alle sammen både fysisk og psykisk lidelse på samme tid.
Det skyldes den lidelse, som Min meget Hellige Vikar også oplever i disse dage, hvor han vil stå over for sin største prøvelse.
Tag imod Mit Bæger, Min datter, og så skal du sammen med alle de andre, som tager imod Mit Hellige Ord gennem disse Budskaber, vide, at jeres gavmilde sind frelser millioner af sjæle hver eneste dag.
Ikke et eneste minut af jeres lidelse går til spilde.
Jeg ved godt, Mine børn, at når I tager Mit kors på jer og følger Mig, vil det medføre, at I vil lide.
Men I skal vide, at når I gør det, hjælper I mig med at frelse det meste af menneskeheden. I vil også hjælpe Mig med at Herske over Jorden, når forræderen er blevet forvist, og Mit Nye Paradis dukker op på Jorden.
I skal også vide, at I, som lider med Mig ved at følge Min vej til Paradis, vil følge den samme vej til Golgata, som Jeg gjorde, da Jeg var her første gang.
Nutidens kristne tror måske, at Jeg aldrig ville blive så grusomt behandlet igen, hvis Jeg kom for anden gang, men heri tager de fejl.
Modstanden mod Mit Andet Komme vil være voldsom.
Mit Hellige Ord vil blive og bliver allerede nu latterliggjort og draget i tvivl.
Mine børn, især dem med streng og fast tro, vil ikke forstå, at Mine profeter udadtil vil blive afvist af de fleste, ligesom de blev det før i tiden.
Mit Ord, som Jeg giver jer nu, bliver allerede ignoreret i mange dele af Kirken og afvist, nøjagtig ligesom det blev det af Farisærerne, da Jeg var på Jorden første gang.
Sandheden i Min Lære, som aldrig er blevet ændret, vil blive anset for at være løgn.
Hvorfor det? Jeg skal sige jer, at det skyldes, at der er så mange af jer, der har fordrejet Sandheden i Min Lære så meget, at de ikke mere tror på, at der findes dødssynder.
Der er så mange, der vælger at ignorere Sandheden i den Hellige Bibel.
Hvorfor nægter I for eksempel at tro på, at en Ny Himmel vil eksistere på Jorden i 1000 år?
Denne Åbenbaring er meget specifik, og Sandheden kan ses af alle.
Alligevel bliver Mit Hellige Ord draget i tvivl.
Johannes Åbenbaring og ligeså profetierne i Daniels Bog er kun blevet givet jer i brudstykker. Mange af jer er forvirrede.
Men det skyldes, at det indhold, der blev åbenbaret for begge de to profeter, blev lukket og skjult indtil de sidste tider.
Kun Jeg, Jesus Kristus, Guds Lam, har autoritet til at åbenbare indholdet for menneskeheden.
Hvordan kan I hævde, at I ved alt om Mit Andet Komme, når I kun kender brudstykker af det, medens resten ikke er blevet åbenbaret for jer endnu?
I skal lytte til Mit Hellige Ord, for det er blevet skænket jer for at frelse sjæle.
Hvis I fortsætter med at benægte Mit Ord, efter at Advarslen har fundet sted, samtidig med at disse Mine Budskaber til verden vil fortsætte med at udvikle sig, vil I være skyldige i at afvise Min Hånds Barmhjertighed.
Uanset hvor meget I tror på Mig eller hævder at kende Mig, vil I begå den synd at fornægte Mig. Det vil betyde, at I er tabt for Mig og ikke vil være værdige til at træde ind gennem Portene til Paradiset.
Det er Min pligt, som Jeg udøver af Ren Kærlighed og Medlidenhed, at Jeg nu prøver at få jer til at forberede jer på de sidste tider.
Vær venlige ikke at fornægte Mig denne anden gang, hvor Jeg kommer for at frelse menneskeheden fra evig fortabelse og tilbyder jer nøglerne til evig frelse.
Det er fordi Jeg elsker jer, at Jeg er nødt til at være bestemt og at lede jer til Sandheden.
Kom med Mig nu og hjælp Mig med at frelse hele menneskehedens sjæle.
Jeres Lærer og Forløser
Jesus Kristus
 
I har ikke meget tid, før Jeg kommer for at dømme
377.Den 24. marts 2012 kl. 11.45
Jeg kommer til dig i dag, Min kære datter, for at informere verden om Min Store Barmhjertighed. Jeg ønsker også at informere verden om Min Retfærdighed.
Børn, I har ikke meget tid, før Jeg kommer for at dømme.
Det er perioden mellem tiden nu og Min Dommedag, som vil finde sted ved Mit Andet Komme, som I skal bruge klogt for at forberede jeres sjæle.
Som jeres Guddommelige Frelser er det Min pligt at vejlede jer, instruere jer og afsløre måder, hvorpå I kan sikre jer, at I er værdige til at komme ind i Mit Paradis.
Afvis ikke Mine profeter. Jeg tænker især på Mine hellige tjenere.
I skal bede Mig om at fylde jer med Min Helligånd, så I kan forstå, hvad der menes med at være ydmyg og have en ren sjæl.
Når I gør det, vil Jeg åbenbare Sandheden i Mit Helligste Ord, som er blevet givet jer ved hjælp af denne profet. Derefter vil det være jeres pligt at sikre, at alle de sjæle, som har blikket rettet mod jer for at blive vejledt, bliver hjulpet med at forberede deres sjæle til Mit Andet Komme.
Vær aldrig bange for at sige: ”Kristi Andet Komme”, for mange i Min flok ved ikke, hvad det betyder.
Der er så få af dem, der er blevet undervist om denne Store og Herlige Begivenhed, eller om vigtigheden af at forberede deres sjæle, så I er i Nådens Tilstand.
Vær aldrig bange for at forkynde eksistensen af Skærsilden eller Helvede. Det er jeres ansvar at fortælle Mit folk Sandheden.
Se mod Mig efter vejledning gennem denne bøn: Korstogsbøn (40) Bøn for præsterne om at forberede sjælene på det Andet Komme.
”Oh min Jesus, jeg er kun en ydmyg tjener og har brug for Din vejledning, så jeg kan forberede sjæle til Dit Herlige Andet Komme.
Hjælp mig at omvende sjæle og forberede dem ifølge Din Hellige Vilje, så at de er værdige til at komme ind i den Nye Himmel og Jord, som Du har lovet hele menneskeheden ved Din død på Korset.
Giv mig de Nådegaver, jeg har brug for, så jeg kan meddele Dit Ord til tørstige sjæle, og jeg aldrig opgiver at udføre min pligt over for Dig, kære Jesus, til Hvem jeg har lovet min troskab, da jeg aflagde mine hellige løfter.
Amen.”
Gå nu Mine hellige tjenere og accepter den rolle, I er blevet udvalgt til.
Udfordringen med at forberede sjæle til Mit Andet Komme er den største nogensinde i jeres tjeneste som præst, og I skal tage imod det med kærlighed og glæde i jeres hjerter.
Tag også imod den Gave det er at være blevet udvalgt til at være hellig tjener i disse sidste tider, hvor den Nye Himmel og Jord smelter sammen og opstår som Mit Nye Paradis.
I er velsignet med at leve i disse tider.
Men I vil blive udsat for lidelser og vil blive modarbejdet på hver eneste del af jeres rejse, når I hjælper med at frelse Mine sjæle på Jorden fra forræderen og alle dem, han frister til at vende deres hjerter bort fra Mig, jeres Guddommelige Frelser.
Giv aldrig op i jeres Hellige Mission og husk, at Jeg, jeres Jesus, vil vandre sammen med jer hver eneste skridt på vejen.
Jeres elskede Jesus
 
Selv Advarslen vil ikke omvende alle ikke troende
378. Den 25. marts 2012 kl. 15.30
Min kære elskede datter, i dag tilskynder jeg alle Mine tilhængere til at vie deres tid til at bede for dem, som ikke tror på Mig, Jesus Kristus, eller Evig Frelse.
Disse sjæle er nær ved Mit hjerte og er dem, der har brug for at blive omvendt, så de kan frelses først.
De, som er blinde for det, kan ikke se, at deres liv ikke slutter her på Jorden.
Mange kan ikke acceptere, at de vil eksistere i evighed.
Disse sjæle sårer Mig dybt, og Jeg er rædselsslagen, når Jeg overværer, at de ødelægger livet i deres sjæle i dette liv på Jorden.
Selv Advarslen vil ikke omvende mange af dem, som hævder at være ateister.
Deres eneste frelse er ved hjælp af bønner og lidelse fra offersjæle.
Jeg tilskynder jer til at bede om det i denne.
Korstogsbøn (41) For de ikke troendes sjæle:
”Oh min Jesus, hjælp Dine stakkels børn, som er blinde over for Dit løfte om frelse. Jeg bønfalder Dig om, at du med hjælp fra mine bønner og min lidelse kan åbne de ikke troendes øjne, og så de kan se Din Milde Kærlighed og løbe ind i Dine Hellige Arme for at blive beskyttet. Hjælp dem til at se Sandheden og at søge tilgivelse for alle deres synder, så at de kan blive frelst og blive de første til at træde ind gennem portene til det Nye Paradis. Jeg beder for disse stakkels sjæle, både mænd, kvinder og børn, og bønfalder Dig om at give dem absolution for deres synder.
Amen.”
Gå nu, Min dyrebare Hær, og fokuser på Mine stakkels fortabte børn. Hjælp Mig, jeres Jesus, at frelse deres sjæle.
Jeres elskede Frelser
Jesus Kristus
 
Frelsens Moder: Bed mine børn om at holde en fastedag på Langfredag, for at forhindre, at der bliver indført en verdens valuta
379. Den 27. marts 2012 kl. 18.00
Mit barn, dine lidelser vil sammen med andre udvalgte sjæles lidelser bliver mere intense i løbet af den Stille Uge.
Det er i denne uge, at forræderen vil såre så mange af Guds børn som muligt gennem krige, forfølgelse og vold.
Det er på denne tid, at han udsætter jer for store lidelser, ligesom dem, Min dyrebare Søn blev udsat for, da Han led på Korset.
Mit barn, du skal fortælle dem, som har opfordret sjæle alle vegne til at recitere min Hellige Rosenkrans hver fredag op til påske, at Jeg er meget glad for det.
Gennem disse sjæles gudsfrygt bliver sjæle frelst, og deres egne nationers lidelser begrænset.
Min Søns Kærlighed kan nu mærkes af flere folk over hele verden, i denne tid med store lidelser.. Han letter deres smerte med sine særlige Nådegaver og trøster deres sjæle med Helligåndens kraft.
Børn, jeres bønner, som bliver præsenteret så kærligt af jer i Himlen, bliver hørt.
I skal altid søge hjælp hos min Søn og Min Evige Fader. Hver eneste bøn bliver hørt, uanset hvor lille et ærinde det er, og besvaret i overensstemmelse med Gud den Allerhøjestes Vilje..
Mit barn, bed mine børn om at holde en fastedag på Langfredag, for at forhindre, at man indfører en verdens valuta.
Jeres bønner og faste kan forhindre det.
Så snart denne bøn bliver bedt under jeres faste, vil min Evige Fader forhindre disse folk i at indføre denne barske plage, som de er ved at planlægge for at kunne kontrollere jer.
De selv samme folk ønsker at afskaffe Kristendommen, så det er vigtigt, at I forhindrer, at det sker, ved at I tilbyder særlige ofre.
Korstogsbøn (42) Fastebøn for at stoppe en verdens valuta.
”Oh Gud den Allerhøjeste, Jeg ofrer min fastegave til Dig, for at Du kan stoppe den ondes angreb på verden, som bliver planlagt for at udsulte mit land - også med livets brød. Tag imod mit offer og lyt til mine bønner for andre nationer, for at forhindre, at de bliver udsat for den lidelse, der er ved at blive planlagt af antikrist. Frels os, kære Herre, fra denne ondskab og beskyt vor tro, så vi kan ære Dig med den frihed, vi har brug for, for at kunne elske og tilbede Dig for altid.
Amen.”
Mit barn, en dags faste på Langfredag vil bringe meget frihed til nationerne, befri dem for den onde og for dem, som følger hans onde ønske om at kontrollere alle nationers finanser.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
Gudsmoder
 
Jesus åbenbarer detaljer om Sin Korsfæstelse
380. Den 29. marts 2012 kl. 13.15
Min kære elskede datter, den tid, hvor Jeg skal udsættes for mere lidelse, vil snart komme, medens man mindes Min Lidelse på Korset.
Intet menneske forstår omfanget af Mine lidelser under Min Korsfæstelse, eller den måde Jeg blev pisket på.
Det værste var, den måde Jeg blev pisket på. Jeg blev slået brutalt – af ti mænd og hver en tomme af min krop blev flænget.
Kødet på Min Ryg blev revet i stykker, så Mine skulderblade blev synlige.
Jeg kunne knap nok stå oprejst, og det ene Øje blev kvæstet og knust.
Jeg kunne kun se gennem Mit venstre Øje.
På det tidspunkt, hvor de førte Mig hen foran Pontius Pilatus og placerede en tornekrone på Mit Hoved, kunne Jeg knap nok stå oprejst.
Så klædte de mig af nøgen, inden de trak en kort rød klædning over Mit Hoved og gav Mig en palmegren i den højre Hånd.
Hver torn var som en nål, så skarp var den. En af disse torne gennemborede også Mit højre Øje, hvilket efterlod Mig næsten ude af stand til at kunne se.
Jeg mistede så meget Blod, at Jeg kastede op og var så svimmel, at Jeg ikke kunne bære Korset, da Jeg begyndte at gå op ad Golgata.
Jeg faldt så mange gange, at det varede timer, før Jeg nåede toppen af bakken.
Jeg blev slået og pisket hvert skridt af vejen.
Min Krop var blodig over det hele og dækket med et tykt lag sved, frembragt af den brændende sol.
Jeg besvimede nogle få gange.
Selvom det var smerteligt og pinefuldt, var det mest skræmmende af det hele, det had, der blev vist Mig, ikke blot af de voksne, men også af unge børn, som sparkede Mig, fordi de efterlignede deres forældres opførsel.
De råb, som kom fra deres munde og det had, de viste, var for intet at regne med den frygt, de havde for Mig.
For inderst inde var de ikke sikre på om Jeg var eller ikke var Messias, som de havde ventet på så længe.
Derfor var det lettere at hade Mig og fordømme Mig end at acceptere Mig, for dette ville have betydet, at de skulle ændre deres måde at leve på.
Mit mest smertefulde øjeblik var, da Jeg lå på siden på jorden efter endnu engang at være blevet sparket i ryggen og fik øje på Min elskede Moder, der stod og så på Mig.
Hun var knust og skulle støttes af to af Mine disciple.
Jeg kunne kun se hende gennem det ene tiloversblevne Øje, og Jeg kunne ikke bære, at se hende lide.
Hånen, skrigene og råbene fra de hundredvis af folk, der var forsamlet, kunne føles på jorden, hvor Jeg lå, og der skulle sekshundrede soldater til at organisere og lede Korsfæstelsen af Mig og seks andre.
De holdt hovedsageligt øje med Mig, og de andre led ikke så meget som Jeg gjorde.
Da mine håndled, lige nede under tommelfingeren blev sømmet fast til Korset, kunne Jeg ikke føle noget længere.
Min krop var så forslået og kvæstet, at Jeg var gået i chok.
Mine skuldre var forvredne, og Mine Arme var revet af led.
Den værste fysiske skade havde Min Krop fået inden Jeg blev sømmet fast til Korset.
Der kom intet skrig over Mine Læber.
Ingen protest.
Kun en hvisken.
Det gjorde Mine bødler rasende, fordi de ønskede en reaktion, der kunne tilfredsstille deres lyster.
Jeg beskæftigede Mig aldrig med dem, for hvis Jeg havde gjort det, ville Jeg have beskæftiget Mig med Satan og hans dæmoner, som havde besat deres sjæle.
Det var derfor, deres ondskabsfuldheder over for Mig var så voldsomme.
Jeg hang på Korset i fem timer.
Solen brændte, og der var ikke en sky, der kunne hindre, at Min Hud blev forbrændt.
Så snart Jeg trak vejret for sidste gang, sørgede Min Fader for, at sorte skyer dækkede himlen og ligeledes, at det lynede og tordnede.
Uvejret var af en så skræmmende voldsomhed og kom så pludseligt, at tilskuerne ved Min Korsfæstelse var, på det tidspunkt, ikke mere i tvivl om at Jeg sandelig var den Frelser, som var blevet sendt til Jorden af Gudfader.
Jeg åbenbarer dette for dig, Min datter, som en Gave til dig, til gengæld for den store lidelse, du har ofret til Mig.
Fortæl Mine børn, at Jeg ikke fortryder Min Lidelse på Korset.
Det, Jeg beklager, er, at Mit Offer er blevet glemt, og at der er så mange, der benægter, at Min Korsfæstelse har fundet sted.
Mange har ingen idé om, hvor meget Jeg måtte lide, da mange af Mine disciple ikke var vidne til, at Jeg klatrede op på Golgata.
Det, der sårer Mig i dag, er, at så mange stadig afviser Mig.
Min appel til jer, Mine tilhængere, er, at I ikke må lade Min Korsfæstelse være forgæves.
Jeg døde for ALLE synders skyld, også for dem, der bliver begået i dag.
Jeg vil og har brug for at frelse selv dem der fornægter Mig, også i dag. 
Jeres elskede Frelser
Jesus Kristus
 
 Jeg bønfalder jer om ikke at korsfæste Mig igen
381. Den 30. marts 2012 kl. 15.00
Min kære elskede datter, det er vigtigt, at alle Guds børn forstår, at Jeg døde for at frelse verden fra evig fortabelse. Satan har hersket i menneskehedens hjerter siden Adams og Evas syndefald, og det har betydet, at han har haft held til at stjæle sjæle. Det meste af menneskeheden accepterer ikke Guds Ord, det gælder især De Ti Bud, som blev givet dem af Moses.
Jeg blev sendt for at sikre, at menneskeheden fik fortalt Sandheden i det håb, at verden ville tage imod den og vende tilbage til Faderen.
Skønt mange tog imod Mit meget Hellige ord, nægtede majoriteten at anerkende Mig som Messias.
Sandheden er, at verden ikke ville have anerkendt nogen som helst, og det gælder også profeter, fordi de var tilfredse med at leve et liv i den synd, som havde fanget deres sjæle i en fælde.
Hvis de havde taget imod Mig, ville Jeg have hersket på Jorden, og hele menneskeheden ville have haft den glæde at opnå evig frelse.
I stedet for blev Jeg afvist.
Mit eget folk, jøderne, foragtede Mig.
Farisæerne så ned på Mig, selvom de ikke ganske enkelt kunne ignorere Mig efter at have hørt Mit Hellige Ord.
Det skyldes, at Mine Ord tændte en gnist i deres sjæle, som de syntes, det var svært at afvise, så de blev ved med at komme tilbage til Mig igen og igen for at udspørge Mig.
I dag er det samme situation. De af jer, som hævder, at I afviser Mit Ord, som det bliver fortalt af Min profet, kan ikke bare lade som ingenting.
På trods af at I hævder, at I afviser det, bliver I ved med at vende tilbage til det den ene gang efter den anden.
Til sidst vil I tage imod Mit Ord, som det bliver udtalt i dag.
I må ikke begå den samme fejl som dem, der ikke blot afviste Mig, men også korsfæstede Mig.
Jeg bønfalder jer om ikke at korsfæste Mig igen.
Giv Mig lov til at lede jer til frelse, ved at I lytter til Mig, når Jeg kalder jer fra himlene og beder jer forberede jer til frelsen og Mit Nye Paradis.
Jeres elskede Jesus
 
 Frelsens Moder: Jeg er den, der går i forbøn for jer. Gennem mig kan jeres bønner blive bragt videre til Min dyrebare Søn 
382. Den 30.marts 2012 kl. 23.45
Mit barn, du skal vide, at nu hvor min Søns Budskaber til dig ændrer sig og begynder at åbenbare begivenheder både fra fortiden og fremtiden, vil de blive angrebet oftere.
Min Søns Hellige Ord vil altid blive afvist af dem, som nægter at lytte til Ham.
Menneskers mening er ikke vigtig.
Min Søns kommunikation med verden på denne tid er alt for vigtig til, at man kan tillade, at dem, der er modstandere af disse Budskaber, skal kunne forsinke det og aflede dig fra dette Arbejde.
Nu er det tid til ydmyg refleksion over min Søns Lidelse på Korset.
Mine børn skal værdsætte det Offer, Han gav for hele menneskeheden, ved at yde deres egne private ofre for Ham i den Stille Uge.
Bed, bed, bed børn for fred i verden.
Bed også for beskyttelse af paven i disse tider med hård modstand mod den Katolske Kirke.
Bøn, ydmyghed og ukompliceret hengivenhed over for Min Søn er nødvendig, for at I kan komme nærmere til Min Søns Hjerte.
Jeg går i forbøn for jer. Gennem mig kan jeres bønner blive bragt videre til Min dyrebare Søn.
Ved min hjælp kan jeg vise jer, hvordan I kan elske Ham mere og give Ham den trøst, Han har brug for i denne tid, hvor verden mindes Hans død på Korset.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
 Mine nye mirakler vil blive præsenteret for verden
383. Den 31. marts 2012 kl. 11.00
Min kæreste elskede datter, du skal forblive modig, medens du oplever lidelse og ikke tillade, at frygten fylder dit hjerte.
I din sande forening med Mig vil din lidelse falde sammen med den uge, hvor man mindes min død på Korset.
Det er ikke tilfældigt. For den lidelse, som du og andre udvalgte sjæle gennemlever i denne uge, vil frelse millioner af sjæle fra Helvedets ild.
Ligesom Jeg gennemlevede smerte, tortur og død for at frelse menneskeheden fra evig fortabelse, således vil også offersjæle frelse andre sjæle, så at de kan modtage det Evige Livs Gave.
Uanset hvor vanskeligt og skræmmende denne lidelse er, skal I altid huske på, at den repræsenterer en Gave til menneskeheden.
Børn, nu hvor den Stille Uge begynder, må I være venlige at meditere over Min Lidelse på Korset.
Ikke kun på lidelsen, men på den frihedens Gave, som den tilbyder hele menneskeheden.
Ikke en eneste sjæl, ikke engang den brutale og forhærdede synder, der er under Satans indflydelse, vil blive udelukket fra Min Barmhjertighed.
På grund af den Gave, som Min elskede Fader gav verden, er Barmhjertighedens Gave blevet mulig.
Da Han sendte Mig, Hans eneste Søn, frembragte Han det største af alle Ofre.
Dette offer, som beviser Hans brændende Kærlighed til alle sine børn, har betydet, at det er blevet muligt at ødelægge Satan en gang for alle.
På grund af den frie vilje, som Min Fader har skænket menneskeheden, vil hvert menneske få et valg.
Enten vil I være for Min Fader eller imod Ham.
I kan enten vælge Paradiset med det Evige Liv eller Helvedets rædsler.
Selvom hans dage næsten er ved at slutte, vil Satan ikke sidde afventende, medens Mine nye mirakler bliver præsenteret for verden i denne tid.
Han vil ikke kun angribe de mørke sjæle for at friste dem yderligere til at synke længere ned i mørket og tættere på hans domæne, men han vil også angribe fromme Kristne.
De mirakler, Jeg taler om, er først og fremmest Min Kommunikation gennem dig, Min datter. Når man lytter til Min Stemme, vil antallet af omvendelser blive mangedoblet.
Jeg gør nu krav på millioner af sjæle gennem disse Budskaber.
De andre mirakler omfatter Min store Barmhjertigheds Gave, som Jeg om kort tid skænker verden, når Advarslen finder sted.
For første gang vil hver eneste mand, kvinde og barn få bevis for, at ikke kun Gud Fader eksisterer, men også Jeg, Jesus Kristus, Hans eneste Søn.
Det vil betyde, at alle religioner, også Mit udvalgte folk, jøderne, som Jeg stammer fra, vil indse Sandheden.
Miraklet med den globale omvendelse vil gøre Satan rasende, og selv ikke på det stadium vil han give op. De stakkels sjæle, som allerede har begået frygtelige synder, vil finde det vanskeligt at slippe ud af hans greb.
Andre mirakler vil inkludere globale begivenheder, som involverer økologiske undere, som vil blive skænket af Min Fader af kærlighed til sine To Vidner, de Kristne og Jøderne.
Der vil blive givet styrke til disse to religioner, når de bliver forfulgt.
Deres fjender vil lide, når de udsætter dem for en frygtelig straf.
Og så er der Mit Andet Komme, det største mirakel siden Min Opstandelse.
Det vil blive dagen, hvor Jeg kommer for at dømme de levende og de døde.
Det vil være den dag, Jeg kommer for at samle Min Familie, så at vi alle bliver et.
Det vil blive begyndelsen på Mit Rige, hvor Himmel og Jord smelter sammen til et rige i de næste 1000 år.
På det tidspunkt vil alle leve efter Min Faders Guddommelige Vilje.
Jeres elskede Jesus
 
April_____________________
 
 Lad dem bede til Mig om evnen til at indse Sandheden
 384. Den 2. april 2012 kl. 15.30 Min kæreste datter, du skal hvile dig nu, for angrebene fra dem, der ikke vil tage imod Mit Sande Ord, vil fortsætte.
Du har ikke tilladelse til at forsvare Mit Ord, men Jeg beder dig om ikke at beskæftige dig med dem, som tvivler på Mit Ord, for det er ikke dit ansvar.
Min datter, uanset hvor fristende det er at prøve at bevise ægtheden af Mit Allerhelligste Ord over for menneskeheden, så skal du ikke prøve på det.
Jeg svarede aldrig Mine bødler under Min Korsfæstelse. Du skal ikke prøve at svare dem, som ønsker at forfølge Mig gennem Mine Budskaber.
Det er ikke dig, de er vrede på, Min datter, det er Mig.
Jeg kan kun fortælle verden, at den skal forberede sig på Mit Andet Komme, Jeg kan ikke tvinge den til det.
Ignorer sådan en hån. Meget kommer fra velmenende sjæle, som har brug for at stille spørgsmålene. Men du har ikke tilladelse til at besvare dem. Lad dem bede til Mig om evnen til at indse Sandheden. Kun Jeg har et ansvar for deres sjæle. Selvom du tilbyder af ofre dine lidelser for at frelse sjæle, er det stadigvæk ikke dit ansvar.
Så gå hen til dem, der tvivler, ligesom Thomas gjorde det, og fortæl dem, at det var Mig, der stod over for ham. Det var først, da han stak hånden i Mine sår, at han blev fuldt overbevist om, at det var Mig.
Desværre er denne luksus ikke forundt verden i dag.
De skal vide, at der kun er kort tid til at forberede deres sjæle. Det er deres eget ansvar, om de vælger at svare på Mit Kald eller ej.
Jeres Jesus.
[Se i den forbindelse de fra påsken 2011 fra den 13. 14. 23. og 24. april, der omhandler samme emne]
 
Kun gennem forbøn kan de sjæle, der befinder sig i mørket, blive frelst
385. Den 3. april 2012 kl. 20.00
Min kære elskede datter, der vil være en periode mellem dette tidspunkt og Advarslen, som jeg vil have Mine tilhængere til at forstå meningen med.
Jeres intense bønner er nødvendige for at kunne frelse sjæle, som er ude af stand til at hjælpe sig selv. Mange af disse sjæle vil ikke overleve Advarslen, så det er vigtigt at de og alle andre sjæle, som lever i dødssynd, bliver frelst ved Guddommelig Intervention.
Jeres bønner, hvor I anmoder om frelse for deres sjæle, er nødvendige nu. De skal have højeste prioritet nu i den Stille Uge, for når I beder Min elskede Fader om at frelse sådanne syndere i Mit Hellige Navn, vil jeres bønner blive hørt.
Korstogsbøn (43) Frels sjæle under Advarslen
”Oh Gud, den Almægtige Fader, på vegne af din Søn, Jesus Kristus, og i erindringen om Hans død på Korset for at frelse os fra vore synder, beder jeg Dig om at frelse dem, som ikke kan frelse sig selv og som vil dø i dødssynd under Advarslen. Som soning på grund af Din elskede Søns lidelser, trygler jeg Dig om at tilgive dem, som ikke selv er i stand til at søge forløsning, fordi de ikke vil leve længe nok til at bede Jesus, Din Søn, om barmhjertighed og om at fri dem fra synd. Amen.” 
Bed for alle syndere. Mit højeste ønske er at frelse hele menneskeheden. Kun gennem forbønner kan disse sjæle i mørket frelses.
Jeres elskede Jesus Kristus
 
 Vær venlig at bede Barmhjertighedens Rosenkrans og begynd på Min Novene langfredag
386. Den 4. april 2012 kl.1.00
Min kære elskede datter, det er næsten tid til, at verden reflekterer over Min død på Korset.
Det er den tid i 2012, hvor det er bydende nødvendigt, at I beder for dem, der ikke genkender Mig og for dem, som ikke ved noget om Mig.
Det vil være op til jer, Mine elskede tilhængere, at hjælpe disse stakkels sjæle, som Jeg har brug for at kunne have tæt ind i Min Favn, så Jeg kan forberede dem til Mit Nye Paradis.
Børn, Jeg har brug for, at I beder Barmhjertighedens Rosenkrans og begynder på de ni dages Novene til Min Guddommelige Barmhjertighed fra langfredag.
Det er vigtigt, at så mange af jer som muligt fuldender denne Novene for andre sjæle. I vil modtage store nådegaver, og på grund af det vil Jeg aldrig svigte Jer. Jeg vil frelse jeres sjæle, når I står foran Mig på Dommedag.
I må aldrig blive trætte af at bede for andre sjæles frelse. I er Min Hær og ved hjælp af de Nådegaver, Jeg giver jer, vil I samarbejde med Mig om at rense Jorden for synd før Mit Andet Komme.
Nogen af jer har ikke let ved at bede. Det bedste er, at I forene jer med Mig i Min Sørgelige Lidelse og mediterer over den - især over Mine dødskvaler i Haven. Min Store Barmhjertighed er mest virkningsfuld på den måde. Det var netop på grund af syndere, også de hedninge, som aldrig havde fået en chance for at lære Mig at kende, at Jeg havde så store kvaler.
De af jer, der elsker Mig, skal vide følgende:
Jo mere I stoler på Mig uden betingelser, jo større bliver Min Barmhjertighed, og jo mere kan Jeg tilgive. Min Barmhjertighed får et sådant omfang, at den kan feje hele menneskehedens synder bort.
Jeg siger jer, at de, der tror på Mig, kan opnå stor hellighed ved at prioritere det at frelse deres brødres og søstres sjæle. De gør det af kærlighed til Mig, for de ved, at det bringer Mig stor trøst.
I skal vide, Mine rene og retfærdige tilhængere, som elsker Mig så meget, at det er gennem jeres hjerters gavmildhed, Jeg kan frelse syndere.
I skal vide, at det er for synderne, Jeg døde, og det er dem, Jeg tørster mest efter. Jeg har stor medlidenhed med syndere.
Men I, Mine tilhængere, som også er syndere, skal stole fuldstændig på Mig. Ved at gøre det, skænker Jeg jer et antal specielle Nådegaver.
Jo mere I beder om Min hjælp, jo mere hjælp får I. Det er på grund af det bånd, der er imellem jer og Mig, at I kan hjælpe Mig med at frelse andre sjæle fra at drukne i mismod og håbløshed.
I skal huske på den Magt, der er i Novenen til Min Guddommelige Barmhjertighed, og tænke over alle de sjæle, I vil frelse for Mig i år.
Jeres elskede Jesus
 
Langfredag ønsker Jeg, at I husker for den betydning, den dag virkelig har, og især i år
387. Den 5. april 2012 kl. 8.00 Langfredag ønsker Jeg, at I husker for det, den dag virkelig betyder, og især i år.
Min Fader sendte Mig til verden og ofrede Mig som løsesum for at frelse verden fra helvedets ild.
Jeg kom for at tjene jer, børn, ikke for at fordømme jer. Min død var en ganske særlig Nådegave, som I fik, uden at I skulle forpligte jer til noget andet end at modtage den Barmhjertighedshånd, der blev skænket jer af Min Evige Fader.
Denne gave blev ofret, for at kunne give menneskeheden mulighed til at modtage Forsoningens Gave, så at den kunne blive værdig til at træde ind i Min Faders Kongerige.
Før jeg blev korsfæstet, var Jeg med til et meget vigtigt jødisk Påskemåltid sammen med Mine apostle, aftenen før Min død på Korset.
Dette sidste måltid giver en anden speciel Gave. Gaven at kunne fejre den Hellige Eukaristi er et Kærlighedens Sakramente, som skænker jer en unik Gave, hvor I virkelig kan modtage Mig i den Hellige Kommunion.
Min Sande tilstedeværelse i verden i dag sker ved den Hellige Eukaristi, når den bliver fejret under den Hellige messe, og den skænker meget specielle Nådegaver til dem, som elsker Mig og modtager Mig i Nådens tilstand.
Min tilstedeværelse kan føles på en måde, som styrker jeres tro, når I accepterer Min Sande Tilstedeværelse i den Hellige Eukaristi.
Hvis I afviser Min Tilstedeværelse i den Hellige Eukaristi, afviser I en af de vigtigste Gaver, Jeg efterlod, da Jeg kom til Jorden for at sone jeres synder.
Jeg døde for at frelse jer, og det er i sig selv en stor Gave.
Men Jeg efterlod en meget særlig Gave til jer, hvor I kunne modtage Mig i sind, krop og ånd.
Tag imod Min Tilstedeværelse, så vil jeres sjæle komme tættere på en virkelig forening med Mig.
Tag imod Mig. Svigt Mig ikke. Afvis Mig ikke.
Tro uden at tvivle i jeres hjerter, at disse Gaver blev skænket jer på grund af Gudfaders Kærlighed til jer. Reflekter nu over den Virkelige Sandhed i Min Lære.
Tag ikke imod Min Korsfæstelse uden også at modtage de Nådegaver, som I fik tilbudt ved Mit sidste Måltid. Hvis I gør det, vil I udsulte jeres sjæl af mangel på Livets Brød.
Jeres elskede Jesus,
Menneskehedens Forløser
 
Påske er den tid på året, hvor man virkelig overvejer betydningen af Min Død på Korset
388. Den 6. april 2012 kl. 22.20
Min kære elskede datter, hvor er I Mig til stor trøst i min sorgens time. Hvor giver I Mig den kærlighed og trøst, som Jeg sådan ønsker Mig fra sjælene. Oh, hvis blot alle sjælene ville forene sig og sammenflette deres hjerter med Mit, ville hele Guds Familie være fuldendt. Først når alle sjæle er blevet frelst, vil Min Faders vilje være fuldført.
Påske er den tid på året, hvor man virkelig overvejer betydningen af Min Død på Korset, og hvor Min Opstandelse fra de døde bliver fuldt ud anerkendt for den frihed, den bringer menneskeheden.
Min opstandelse betyder, at alle dem, der elsker Mig og forkynder Mit Hellige Ord, også kan blive oprejst fra de døde.
Alle dem, der er døde i Nådens Tilstand, og som Min Fader har en forkærlighed for, vil også blive oprejst fra de døde i herlighed på Dagen, hvor Jeg kommer for at Dømme.
De vil slutte sig sammen med dem, som ikke blot er levende i krop, men også i Herrens Ånd, og de vil blive belønnet med Evigt Liv.
Mange mennesker forstår ikke Mit Løfte.
Alle dem, hvis navn er i Livets Bog, vil blive oprejst i krop, sind og sjæl, uden at kroppen går i forrådnelse, og de vil være fuldt forenet med Mig.
De vil alle sammen leve i overensstemmelse med Min Faders Guddommelige Vilje.
I vil leve i kærlighed, fred og harmoni i de 1000 år, I skal leve i Mit Herlige Kongerige på Jorden.
I vil slutte jer sammen i herlighed med de første, der er opstået fra de døde. Det er de sjæle, inklusiv jeres elskede familie og venner, der er vurderet værdige til at træde ind i Mit Nye Paradis på Jorden.
Det er det liv, I alle skal stræbe efter, det skal der ikke være nogen tvivl om.
De stakkels sjæle, som ikke kan tro på Sandheden om Min Eksistens eller Mit Løfte om at dømme de levende og de døde, vil rive sig i håret, når de bliver konfronteret med den frygtelige skæbne, som venter dem, når Sandheden bliver åbenbaret for dem.
De, der er troende, skal også være på vagt.
Mange af jer elsker Mig ikke højt nok, eller I anser jeres forhold til Mig for givet og begår den fejl at tro, at Min Barmhjertighed ignorerer de synder, der ikke bliver angret.
Min Barmhjertighed er uendelig stor. Jeg ønsker at skænke rigeligt med Nådegaver til hver eneste synder, men der er nogle, som er selvtilfredse i den falske overbevisning, at deres kendskab til Min Lære er nok til at frelse dem.
De er ligeglade med Min Kærlighed. De mangler et mildt hjerte, er meget lidt ydmyge af hjertet og tror, at man ikke behøver at angre visse synder.
Denne tankegang er farlig og tjener kun til at fjerne sådanne sjæle endnu mere fra Mig.
Der er ikke en eneste synd, der er så lille, at den kan ignoreres. I kan kun modtage absolution, når I angrer. I kan kun angre, hvis I er uden stolthed og er ydmyge af hjertet.
Glæd jer i denne Påske, børn. Ligesom det var Min Død på Korset, der gav Jer Frelsens Gave, er det også Min Opstandelse fra de døde, som giver jer det Evige Liv, som blev planlagt af Min Evige Fader for længe siden.
I har meget at glæde jer til, for det Evige Liv, der er blevet lovet jer, betyder netop det – evigt liv i krop, sind og sjæl.
Det er vigtigt, at I stræber efter dette nye liv, og at I forbereder jeres sjæle.
Satan og hans dæmoner vil gøre alt for at overbevise jer om, at det Evige Liv i Mit Nye Paradis ikke eksisterer, og at Mit Andet Komme er løgn.
Præster, medlemmer af gejstligheden og hengivne kristne vil være deres første mål.
Bed, bed, bed Min Evige Fader om at beskytte jer med Mit Dyrebare Blod, så at ingen bevæger sig bort fra Sandheden.
Jeres elskede Jesus Kristus
Menneskehedens Forløser
 
Jeg Er Kirken. Kirken blev grundlagt af Mig, og den vil aldrig dø.
389. Den 7. april 2012 kl. 10.00
Min kære elskede datter, det skisma, som Jeg omtalte, er begyndt i den Katolske Kirke.
Min Lære, som aldrig er blevet ændret  siden Min Hellige Skrift sluttede med Johannes Åbenbaring, er nu blevet draget i tvivl.
Der har været en række udfordringer, hvor Mit Hellige Ord er blevet draget i tvivl, pga. forskellige opfattelser og teologiske vurderinger af det i løbet af de forrige århundreder.
Mange udmærkede mennesker stillede spørgsmål ved instruktionerne og Læren, som Jeg meddelte menneskeheden.
Noget af Min Lære blev delt i stykker og analyseret, for at prøvede at give den nye fortolkninger, for til sidst at accepterede den.
Dog har det været helt unødvendigt, for det var Sandheden, der blev skænket til mennesket af de profeter, som kom før Mig og sidenhen af Mig, i den tid, hvor Jeg var på Jorden.
Sandheden er aldrig blevet ændret. Sandheden er ligetil.
De andre informationer, som ikke stod i den Hellige Skrift, blev skænket som en Gave til verden ved udvalgte sjæles hjælp af en eneste grund. Det skulle være en hjælp til at overveje Mit Offer for menneskeheden og skulle vise jer og minde jer om den Kærlighed, Jeg har til alle Guds Børn i Mit Hjerte.
Alle Guddommelige Åbenbaringer, der bliver skænket verden i dag, skal tjene til at forberede jer til det Evige Liv.
Min Lære, som er blevet æret af den Hellige Katolske og Apostoliske Kirke, bliver nu angrebet i den første af mange udfordringer, som vil ende med en deling af Kirken.
Der vil blive indført nye love for at tilfredsstille den moderne tankegang, så at de kan tilpasses dem, der er fulde af hovmod i hjertet og som har brug for at pacificere menneskeheden snarere end at vise lydighed over for Kirkens Lære.
Jeg Er Kirken. Kirken blev grundlagt af Mig, og den vil aldrig dø.
Mange, både uden for Kirken som inden for Kirken, vil forsøge at bryde dens struktur ned.
Bed om, at Min Hellige Vikar, Pave Benedikt XVI, vil forblive stærk midt i den modstand, han nu står over for.
Der er et bevidst forsøg på at skabe en ny kirke af dem, som er i forbindelse med den falske profet.
Disse snedige folk vil have jer til at tro, at det vil være den samme kirke, men det kan ikke lade sig gøre.
Hvordan kan Min Kirke repræsentere Mig med nye love og fordrejede versioner af den Sandhed, som Jeg gav verden?
Det kan den ikke. Det er derfor, Min Fader vil styre Sin Kirke fra Himmelen, med de sande og loyale troende.
Han vil beholde nøglerne indtil Det Andet Komme, hvor det Ny Jerusalem, den ene Sande Katolske Kirke, vil rejse sig af asken og krævet tilbage af alle Guds børn, som vil bestå af alle religioner og alle trosretninger.
Det er sådan Kirken var ment at den skulle være fra starten af, i fuld og endelig forening i den Nye Fredsæra på Jorden.
Jeres elskede Jesus Kristus
 
Himmel og Jord vil blive et. Den ene vil ikke kunne eksistere uden den anden
390. Den 8. april 2012 kl. 15.30
Min kære elskede datter, tiden for Mit Kongerige på Jorden nærmer sig, og der er kun lidt tid tilbage for menneskeheden, for at gribe Min Barmhjertighed og angre deres synder.
Det er også vigtigt, at Min Kirke forbereder dens flok på det Evige Liv og benytter enhver given lejlighed til at opmuntre til forsoning.
Dette er en vigtig tid på året, og I skal vende jer mod Mig og bede om Nådegaver, der kan sikre, at I, Mine tilhængere, har styrke og overbevisning til at udbrede Sandheden om Mit Andet Komme.
Menneskehedens lidelser såvel som den lidelse, Min Evige Fader og Jeg, Hans elskede Søn, må udholde, vil omsider holde op med at eksistere.
Satans styre på Jorden vil ophøre, og Jeg vil indtage Min Retmæssige Trone.
Selvom Mit Styre inden for Min Kirke har betydet, at Min Ånd har været til stede og har skænket mange Nådegaver til de sjæle, der har fortjent det, vil Min Faders Vilje først endelig kunne opfyldes, når Satan er sat ud af spillet.
Intet menneske forstår fuldt ud, hvad det Evige Liv er.
Intet menneske forstår fuldt ud, hvad der vil ske ved Mit Andet Komme.
På grund af menneskets begrænsede fatteevne, kan intet menneske kende til Mine planer om at samle Mine tolv nationer på Jorden.
Der er så mange, der tror, at Mit Andet Komme betyder verdens ende.
Det kan være enden på de tider, som I kender, men det er kun begyndelsen på den herlige fremtid, der er planlagt af Min Evige Fader for alle Hans børn. Himmel og Jord vil blive et.
Den ene vil ikke kunne eksistere uden den anden. De retfærdige vil leve i Mit Nye Paradis, og der vil være stor overflod af alt.
Så mange vidunderlige ting kan aldrig blive beskrevet med menneskelige vendinger. Hver eneste sjæl, som har arvet retten til at være en del af Mit Kongerige, vil føle en stor fred og glæde.
Mit Hjerte er ved at briste, når Jeg ser frygten i jeres øjne, børn, så snart Jeg omtaler de sidste tider.
I stedet for beder Jeg jer om at stole på Min Store Kærlighed til jer alle, og I skal vide, at Mit Løfte er at I vil være virkelig hjemme sammen med Mig, og at jeres sorger vil være jaget bort for altid.
Det Nye Paradis, som Jeg lover jer, vil blive åbenbaret for menneskeheden meget snart.
Spild ikke et eneste øjeblik med at være bange. Glæd jer. Glæd jer til jeres fremtid.
Stol fuldstændigt på Mig, for Jeg elsker jer alt for meget til, at Jeg nogensinde vil kunne svigte jer.
Bed om, at alle Mine børn vil være ydmyge nok af hjertet til at tage imod nøglerne til Paradiset.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: Den Fredsæra, som jeg omtalte i Fatima, er blevet glemt
391. Den 9. april 2012 kl. 10.00
Mit barn, verden er ved at skulle undergå de endelige forandringer, medens slaget om sjælene intensiveres.
Satan vil skade den Katolske Kirke og jeg, Gudsmoder, vil blive indblandet i Kirkens deling.
Min rolle som Medforløser, Formidler og Advokat er ikke blevet accepteret pga. splittelse i den Katolske Kirke.
Jeg er ikke accepteret i mange miljøer for den rolle jeg har fået i sjælenes frelse.
Min Søn er så såret over den måde, hvorpå jeg er blevet afvist som Gudsmoder.
Min rolle som den, der skal ødelægge slangen, bliver ikke forstået.
Jeg er blevet velsignet med Nådegaver og magt til at nedkæmpe og ødelægge den onde.
Den onde har mange tilhængere i den Katolske Kirke, som ønsker at gøre indvendinger imod den magt, som jeg har fået af Gud den Allerhøjeste.
Den Fredsæra, som jeg omtalte i Fatima, er blevet glemt.
Den Fredsæra vil komme efter Min Søns Andet Komme og vil vare i 1000 år.
Det vil ske, når Himmel og Jord forener sig til et Herligt Nyt Paradis.
På grund af mine børns tro og deres hengivenhed over for mig, deres elskede Moder, vil mange sjæle træde ind i det Nye Paradis.
Nu arbejder Satan hårdt på at overtale medlemmer af den Katolske Kirke til at benægte, at det er sandt.
Min rolle som Frelsens Moder og Medforløser, hvor jeg samarbejder med Min elskede Søn om at forkynde Hans Andet Komme, bliver benægtet af dem.
Børn, bed for de sjæle inden for den Katolske Kirke, der er ofre for forræderen, så de ikke jager mine børn væk fra det øjeblik, hvor de bliver omvendt.
Bed om, at Pave Benedikt kan forhindre, at denne ondskab gennemsyrer den Katolske Kirke. Giv aldrig op i jeres kamp for Sandheden, børn.
 Min Søns løfte om at vende tilbage for at bringe det Evige Liv til menneskeheden er ved at gå i opfyldelse, men Han vil blive modarbejdet i hvert skridt på vejen af de sjæle, der har tilladt at deres hoveder er blevet fordrejet af den ondes bedrag.
Inden for Kirken vil loyaliteten over for min Søn blive svækket.
Min rolle som Medforløser, Formidler og Advokat vil ikke blive accepteret.
Bed om, at min Søns præster vil forblive stærke, og at de vil forsvare Sandheden.
Jeres elskede Moder
Gudsmoder
Frelsens Moder
 
Frelsens Moder: Tiden, hvor jeg skal knuse slangens hoved, nærmer sig
392. Den 10. april 2012 kl. 20.45
Jeg er jeres elskede Moder, Jordens Dronning. Jeg er den Ubesmittede Undfangelse, Jomfru Maria, Moder til Jesus, som blev menneske.
Mit barn, den tid, hvor Mit Ubesmittede Hjerte vil triumfere, er nær.
Den tid, hvor jeg skal knuse slangens hoved, nærmer sig. Indtil den dag, hvor Satan og hans dæmoner bliver kastet ud i ødemarken, vil der opstå megen forvirring på Jorden.
For dem, der tror på min Søn, vil det blive en pinefuld tid. De vil blive trukket i to forskellige retninger af den Katolske Kirke.
Den ene halvdel vil tro, at det er deres pligt at følge den falske profet, den pave, som vil følge efter Pave Benedikt XVI.
Han, dyret, vil være klædt som et lam, men han vil ikke komme fra min Fader, Gud den Allerhøjeste, og han vil narre stakkels sjæle, også præster, biskopper og kardinaler.
Mange vil følge ham og tro, at han er sendt af Gud for at regere over Hans Kirke på Jorden.
Desværre vil mange sjæle følge hans lære, som vil være fornærmende for Min Fader.
Andre ydmyge sjæle, som er opfyldt af Helligånden og har fået nådegaver, så de kan skelne mellem rigtigt og forkert, vil øjeblikkeligt vide, at en bedrager sidder i Kirken i Rom.
Den nye falske pave er allerede i færd med at planlægge for at undsige min Søns Lære, selv inden han er steget op på Peters Trone. Så vil han også undsige mig, den Velsignede Gudsmoder og latterliggøre min rolle som Medforløser.
Mit barn, din rolle vil blive endnu hårdere end før. For mange af mine børn er meget forvirrede. De forhånelser, som du dagligt bliver udsat for og den smerte, du må udholde på min Søns vegne, vil blive af større omfang.
Vær aldrig bange for at sige Sandheden til verden, mit barn.
Du er blevet stærkere som resultat af de fysiske og psykiske smerter, du har påtaget dig på min Søns vegne for at frelse sjæle.
Alle anstrengelser vil blive gjort for at afvise mine Budskaber, som er givet til dig, især fra en del af den Katolske Kirke. Din lydighed og loyalitet over for min elskede Søn vil blive testet som aldrig før. Det vil måske få dig til at trække dig tilbage, men hvis det sker, vil det ikke vare længe.
Mit barn, bed for alle Guds børn, som uden egen skyld er blevet trukket ind i slaget om sjælene.
Alt dette skal ske, for det står i min Faders Bog.
Alle englene i Himlen beskytter dig, mit barn, i denne noget ensomme Mission.
Husk altid på, hvor vigtig bønnen er.
Bed, bed, bed, for uden bøn, især den Hellige Rosenkransbøn, kan satan trække dig væk fra min dyrebare Søns Hellige Ord.
Husk også vigtigheden af at faste, for så holder du forræderen fra livet.
Uden regelmæssig bøn, vil mine børn finde det svært at forblive nær min Søn.
Frygt aldrig fremtiden, børn, for så længe I forbliver nær ved min Søn, vil I blive beskyttet og givet de nødvendige Nådegaver, så I kan forberede jer og jeres familiers sjæle til den Nye Fredsæra, som er blevet forudsagt for længe siden.
Jeres elskede Moder
Jordens Dronning
Frelsens Moder
 
Hadet vil vokse mod dig. Man vil sige til dig, at dette arbejde kommer fra Satan
393. Den 11. april 2012 kl. 21.20
Min kære elskede datter, hvorfor er det, at du undertiden betvivler de Nådegaver, Jeg har skænket dig?
Evnen til at læse sjæle blev skænket dig, så du kunne aflæse intentionerne hos de stakkels sjæle, som ville prøve at underminere Mit Hellige Ord.
Denne Gave ville gøre dig i stand til at have medfølelse med sådanne sjæle og gøre dig i stand til at hjælpe dem med at finde den rette vej til Evigt Liv og at befri deres sjæle for den smerte, de lider under.
Denne Gave vil gøre dig i stand til at identificere falske profeter.
Du vil øjeblikkeligt vide, hvem der kommer i Mit Navn og hvem, der ikke gør det.
I begyndelsen vil du føle en kvælende angst, fordi du vil genkende Satans værk. Du vil øjeblikkeligt vide, når han er tilstede i andre.
Når han angriber dig gennem andre, vil du have en følelse af at blive sparket i maven.
Du vil føle kvalme, når du møder nogen, hvis sjæl er blevet stjålet af Satan, og du vil begynde at ryste og blive svimmel.
Imidlertid vil du tiltale sådanne sjæle med Mine Ord og med en styrke, som du ikke kan genkende som din egen.
Mange, som kommer til dig med rene sjæle, vil føle Lyset og Min Tilstedeværelse, der vælder igennem deres krop.
Kun få af de ydmyge af hjertet, som har en dyb kærlighed til Mig, vil undlade at reagere på Min Helligånd, som har oversvømmet deres sjæl.
Min datter, din Mission er nu inde i en vanskelig periode.
Hadet vil vokse mod dig.
Man vil sige til dig, at dette arbejde kommer fra Satan.
Ved du ikke, hvordan forræderen Satan arbejder? Han overbeviser gode sjæle om, at det ikke er Mig, der taler, når Mit Ord bliver udtalt.
Han prøver, ved at udnytte deres frygt for ham, at overbevise dem om, at de træk, som giver associationer om ham, også findes i andre personer.
Han er årsag til tvivl og kvaler i sjæle, som bliver fristet af ham, ved at gøre dem blinde over for Sandheden, og på den måde prøve at forhindre dem i at modtage Nådegaver, der er designet af Mig for at helliggøre deres sjæle.
Dem, der er udsat for de hårdeste angreb, er dem, der står Mig nærmest.
Det gælder ikke blot visionære og profeter, men også de selv samme sjæle, Jeg har brug for hjælp fra til at forme Min Hær.
Denne Hær vil bekæmpe Satan. Han ved det og vil aldrig opgive sin søgen efter sjæle.
Men husk dog følgende: Satan har ikke den samme magt, som Jeg har. Han kan ikke bekæmpe den Hellige Treenighed. Han er magtesløs over for Min Moder, som har fået autoritet til at ødelægge ham. Han frygter hende.
De af jer, der tvivler på Mit Ord, der er givet jer gennem disse Budskaber, skal bede Min elskede Moder om at bringe jer nærmere til Mit Hellige Hjerte.
Bed hende om at skærme jer med sin Hellige Kåbe og at give jer den beskyttelse imod den onde, som I har brug for.
Husk at den onde er fuld af had.
Når I føler had af enhver slags i jeres hjerte, især imod Mine hellige Budbringere, skal I vide, at Satan har fristet jer til at begå en synd. 
Det er på det tidspunkt, I skal bede Mig om Nådegaver, der kan styrke jer.
Husk, at Jeg aldrig vil vende ryggen til jer, heller ikke de af jer, der hader Mine budbringere og de sjæle, der er imod Mig.
Jeres elskende Frelser
Jesus Kristus
 
Den næste pave kan ganske vist blive valgt af medlemmer af den Katolske Kirke, men han vil være den falske profet
394. Den 12. april 2012 kl. 11.27
Min kæreste datter, mange folk vil stadig afvise Mig i verden, og det skyldes den offentlige mening. Så meget mørke har sænket sig over Guds børn, at kun meget få har mod til at forkynde Mit Ord.
De troende er bange for den verbale nedrakning og ondskabsfulde spot, de vil være nødt til at finde sig i, hvis de taler åbent om Mit Hellige Ord.
Selv hengivne tilhængere mangler mod til at rejse sig og bekæmpe de onde love, der er indført i deres lande, og som strider imod Min Faders Ord.
Præster er flove over at blive set som forkæmpere for Sandheden i Min Lære, fordi de frygter at blive frosset ude.
Nu finder de det mere vanskeligt end nogensinde før at blive lyttet til på grund af den skam, de føler over de onde synder, som nogle af deres egne ordensbrødre har begået.
Når en modig hellig tjener beslutter at rejse sig og forsvare Sandheden i Min Lære, lider de frygteligt. De bliver beskyldt for at mangle tolerance, medfølelse, kærlighed og respekt for menneskerettighederne.
Ser I, børn, hvordan Sandheden i Min Lære bliver behandlet, som om det var løgn, når den bliver sagt af Mine hellige tjenere.
Løgne, de forvanskede versioner af Sandheden i den Hellige Skrift, bliver i stedet præsenteret som sandheden.
Satan har vundet over mange sjæle, også ledere i Min Egen Kirke, som er af den mening, at mange uskyldige folk finder det vanskeligt at forpligte sig til at følge Min Hellige vilje.
Hvor er Jeg blevet svigtet og skubbet til side, for at kunne give mulighed for, at løgne, som har sneget sig ind i Mine hellige tjeneres tanker, kan blive accepteret af de fleste.
Disse løgne har spredt sig langt ud over dette.
Sandheden i Min Skrift i Johannes Åbenbaring er blevet fortolket af Mine mange kirker i så mange versioner, som alle bygger på menneskelig fortolkning.
Min elskede Pave Benedikt XVI er den sidste sande pave på Jorden.
Peter romeren er Min Peter, den oprindelige apostel, som vil lede Min Kirke fra Himlen under Min Evige Faders befaling. Når Jeg så kommer for at herske ved Mit Andet Komme, vil han regere over alle Guds børn, når alle religioner vil blive til den ene Hellige Katolske og Apostoliske Kirke.
Jeg siger Sandheden, Min datter.
Jeg skal advare dig om, at mange selvudnævnte profeter nu vil dukke op, som vil modsige Mit Hellige Ord, som det blev givet til dig, Min sande profet for de sidste tider.
Først vil de overbevise de troende om, at deres ord kommer fra Mig.
Deres ord vil være omhyggeligt udvalgt, og betydningen af dem vil være vag og lidt forvirrende. Men mange vil se bort fra denne svaghed og tage imod deres Budskaber, fordi de ser ud til at komme fra den Hellige Skrift.
Når mange sjæle er blevet forført, vil angrebet begynde.
Min datter, de bliver sendt for at forberede Guds børn på at tage imod den næste pave, som vil efterfølge Min elskede Vikar, Pave Benedikt. Denne pave kan ganske vist blive valgt af medlemmer af den Katolske Kirke, men han vil være den falske profet.
Dem, der vælger ham, vil være ulve i fåreklæder, og de vil være medlemmer af den hemmelige og onde gruppe af Frimurere, der er ledet af Satan.
Det er på den måde, Satan vil ødelægge Min Kirke.
Desværre vil denne falske profet tiltrække en stor tilhængerskare. De, der er imod ham, vil blive forfulgt.
Løb børn, medens I kan. Afvis de løgne, som vil blive fremført af dem, der forsøger at overbevise jer om, at den falske profet er ægte.
Vær stærke. Forbliv trofaste over for Mig, jeres Jesus. I skal aldrig tvivle på Mit Hellige Ord.
Johannes Åbenbaring er Guds Sande Ord. Den lyver ikke.
Ikke alle de hemmeligheder, der står i den, er kendt af jer endnu. Jeg vil åbenbare det hele for jer gennem Maria Divine Mercy, selvom Sandheden vil blive heftigt angrebet og behandlet som kætteri.
Husk en vigtig lektie. Da Jeg var på Jorden første gang, blev Mit Ord behandlet som kætteri.
Nu, ved Mit Andet Komme, vil Mit Ord, som Jeg giver til jer i dag, blive behandlet på samme måde af de troende, også af Mine hellige tjenere, som repræsenterer Min Kirke på Jorden.
Satan vil ofre mange sjæle for at tilfredsstille sin sidste begær til at forårsage den største hjertesorg.
I kan være sikre på, at det bliver den Katolske Kirke, der blev grundlagt af Mig og sat under ledelse af Min elskede apostel Peter, der vil lide mest i de sidste tider.
Vær hele tiden på vagt.
Vær venlig at recitere denne Korstogsbøn (44) Styrke til at forsvare min Tro imod den falske profet
”Kære Jesus, giv mig styrke til at fokusere på Din Lære og at forkynde Dit Hellige Ord til alle tider. Tillad mig aldrig at forgude den falske profet, som vil prøve at præsentere sig selv som Du gør. Bevar min kærlighed til Dig stærk. Giv Mig skelneevnen nådegave, så jeg aldrig vil nægte Sandheden som er indeholdt i den Hellige Bibel, uanset hvor mange løgne der bliver præsenteret for mig, for at opmuntre mig til at vende ryggen til Dit Sande Ord.
Amen.”
Sandheden er skrevet i den Hellige Skrift.
Johannes Åbenbaring åbenbarer ikke alt, fordi Jeg, Guds Lam, først kommer nu for at åbne Bogen, så verden kan forstå den.
En hvilken som helst menneskelig fortolkning med hensyn til de 1000 år, skal I ikke stole på. I skal kun stole på Guds Ord.
Jeres elskede Jesus
 
Der er så mange løgne om, at helvede ikke findes, at det vil blive de Kristnes undergang 
395. Den 14. april 2012
Min kæreste elskede datter, uanset hvor svær din fysiske lidelse er, skal du vide, at medens den bliver værre og værre, så er det sådan, jeg føler det. Din lidelse gengiver blot en del af Min egen lidelse. Når du er forenet med Mig, vil du være klar over, at for hver gang du oplever smerte eller sjælens indre mørke, så vil du samtidig kende den smerte, Jeg lider på grund af menneskehedens synder.
Mange mennesker tror fejlagtigt, at Min lidelse begyndte og sluttede på Korset. Min lidelse vil ikke slutte, før Guds børn er forenet i kærlighed og harmoni i Min Faders Paradis, hvor der ikke vil findes nogen synd.
Skønt menneskeheden har fået meget at vide om Min Eksistens, så er Jeg stadig hadet.
Min Lære er kun tolereret af de troende på deres betingelser, selvom Jeg er accepteret af dem.
Mange vil behandle andre kærligt og venligt, men kun hvis disse personer deler deres egne ideologier.
For eksempel vil mange fordømme syndere i stedet for at vise dem venlighed og bede for dem. I stedet for skulle de være et godt eksempel for dem.
Nogle vil skælde andre ud i stedet for at vise dem kærlighed, som man ellers kunne forvente af de kristne.
Selvom I ikke er enige med nogen, skal I ikke dømme dem, for det har I ikke ret til. Ingen anden end Gud har Autoritet til at Dømme andre.
Skønt mange troende fortsætter med at tilbede Mig, er det på deres egne betingelser.
Nogle vil finde det nødvendigt at sætte sig uden for deres brødre og søstre for at vise verden, hvor kloge de er i åndelige sager. Så bruger de deres egne fortolkninger af, hvad Min Barmhjertighed virkelige betyder.
Hvor mange gange har I ikke hørt, at Gud er altid barmhjertig, at fordi Han elsker alle og er barmhjertig, vil Han aldrig fordømme dem?
At Han vil aldrig sende en sjæl i Helvede?
Men det er løgn. Der er så mange løgne om, at Helvede ikke findes, at det vil blive de kristnes undergang.
Folk dømmer sig selv til Helvede. Jeg anbringer dem ikke der. De vælger det ved at nægte at vende ryggen til dødssynd. 
De vil hverken søge tilgivelse eller vise anger. Det er en farlig tankegang, og det er de Kristnes pligt at advare andre om Helvedets farer. Der er så mange, der taler om, at synd ikke længere betyder noget, det gælder også dem, der nægter deres børn Dåbens Sakramente.
De tror, at alle synder ”vil” blive tilgivet. Det passer ikke.
Alle synder ”kan” blive tilgivet, uanset hvor alvorlig synden er, men kun hvis synderen beder om tilgivelse.
Nu taler Jeg til jer fra Himlen for at forberede alle Guds børn på Mit Andet Komme, og hvad finder Jeg så?
Jeg taler til jer bag fængselsmure og i en celle, som I har kastet Mig i, fordi I nægter at tro på, at Jeg kan tale til jer på denne måde.
Oh, hvor I sårer Mig!
Jeg vil sige følgende til dem, der har været hengivne over for Mig hele livet og ved meget om Min Hellige Skrift, men alligevel afviser Mig:
Jeres afvisninger af Mig nu vil efterlade jer i smerte og stor sorg, når Sandheden går op for jer.
For så vil I indse, at I kastede sjæle bort på et tidspunkt, hvor jeg havde brug for jeres hjælp til at frelse dem.
Hvor får I Mig til at græde af frustration over jeres blindhed, som skyldes jeres mangel på ydmyghed.
I tvivler på Mit hellige Ord i stedet for at tage imod det og gribe det, fordi I er ved at drukne og mangler hjertets gavmildhed.
Jeg tigger jer om at svare på Mit Kald.
Jeres elskede Jesus
Menneskehedens Forløser
 
Min Resterende Kirke, de to vidner, der er omtalt i Johannes Åbenbaring
396. Den 15. april 2012
Min kære elskede datter, jeg ved godt, at nogle af Budskaberne ikke giver mening for dig, men du skal stole på Mig og vide, at Jeg skal åbenbare indholdet af Johannes Åbenbaring, så at sjælene ved, hvad de kan forvente sig i disse tider.
De, der kun har en lille tro, men som accepterer Mit Ord, som det er blevet givet til jer gennem denne profet, skal vide, at jeres ydmyghed og ønsker, der kommer fra jeres rene kærlighed til Mig, har bragt jer nærmere til Mit hellige Hjerte.
I er Min Resterende Kirke. I er den Kirke, som er omtalt i Johannes Åbenbaring. I er frugten af kvinden som fødte et drengebarn, og som blev kastet ud i den ørken, hvor I vil blive isoleret, men også forenet for at forkynde Mit hellige ord og forkynde de Sande Evangelier.
Kvinden føder Min Sande Kirke, Min Loyale Flok, som ikke vil blive vildledt af den falske profet.
 I vil, som Min Kirke, blive kastet ud i ødemarken i 1260 dage, hvor I vil søge tilflugt. Men med Helligåndens Gave vil I blive næret med Frugterne af Min Kærlighed.
Det vil være de loyale medlemmer af Mine Kristne kirker, inklusiv Mine hellige tjenere og de af Mine tilhængere, der afviser den falske profet, som skal holde Min Kirke sammen.
I vil skulle ære Mig i hemmelighed, fordi Messen vil ændre sig til ukendelighed under den falske profets styre.
I er Mine sande tilhængere, og alle Himlens Nådegaver bliver udgydt over jeres dyrebare sjæle.
Hvor Jeg elsker jer børn, og hvor I lindrer Min lidelse. Men hvor er der megen smerte i Mit Hjerte på grund af de af Mine tilhængere, der vil nægte at lytte til Mig. De vil blive draget ind i den falske profets net og ind i mørket, hvorfra Jeg ikke kan frelse dem.
De vil frivilligt give Mig et slag i Ansigtet.
Min Resterende Kirke vil blive nødt til at udbrede Ordet til Mine andre børn, også dem som ikke kender Mig overhovedet.
I, Min Resterende Kirke, vil skulle forkynde Mine Profetier og Mit hellige Ord til dem, som ikke er kristne, eller som ikke kender de Ti Bud.
Det vil blive jeres job at sikre, at den Hellige Bibel bliver læst og forstået.
Det vil være op til jer at informere verden om betydningen af Seglene i Johannes Åbenbaring, sådan som Jeg har åbenbaret det for Maria Divine Mercy.
De to vidner i Johannes Åbenbaring:
Mine tilhængere, I er det ene af de to vidner, der er omtalt i Johannes Åbenbaring, og som vil blive beskyttet fra Himlen.
Det kan godt være, at Mit Ord, der er givet til jer, Min Resterende Kirke, vil blive kastet bort som et lig, men Mit Ord vil aldrig dø.
Jøderne vil blive det andet af de to vidner.
De to lamper er Mine Kristne Kirker, den traditionelle Sande Kirke, og de af Mine tilhængere, som vil blive kastet bort af den falske profet.
De to oliventræer er det Gamle Jerusalem og det Nye Israel.
Jøderne vil omsider forstå, at Jeg er den rigtige Messias og deres forkyndelse af Sandheden vil også blive afvist og kastet bort af den falske profet og antikrist, så det kan rådne op som et lig. Igen vil Jeg sige, at dette udvalgte folk vil ikke dø.
Begge vil føle sig besejret, men det vil ikke være tilfældet, for I vil danne den Ene Sande Kirke sammen med alle andre religioner – den Kirke, som vil være det Nye Jerusalem, der vil rejse sig fra asken.
I vil overleve det onde herredømme, som vil opstå under det dobbelte lederskab af den falske profet og antikrist, som begge vil blive kastet i ildsøen i Helvede.
Denne forfølgelse vil ikke vare længe, og I vil få stor styrke og beskyttelse.
I vil få hjælp, og der vil opstå mange ledere iblandt jer, der vil lede jer gennem denne periode.
Mange af jer bliver helgener i Mit Nye Paradis og vil, efter at I har hjulpet med til at danne Min Resterende Kirke på Jorden, regere sammen med Mig I den Nye himmel og Jord, som vil dukke op efter Mit Andet Komme.
De af jer, der ikke er med Mig, vil få meget kort tid til at vælge.
I vil enten være for den falske profet og imod Mig, eller også vil I være for Mig.
Hvis I vælger det første, vil jeres sjæl blive stjålet af forræderen. Det lyder barskt, men er dog Sandheden.
Alle Guds Børn vil få bevis på Mit Nærvær under Advarslen.
Bed om, at I så vil acceptere Sandheden om, at det er Mig, jeres elskede Jesus, der kalder jer fra Himlen for at åbne jeres øjne, så I kan se og vil lytte og forstå, før det er for sent.
Jeres elskede Jesus
 
 
Jeg, jeres elskede Jesus, kunne aldrig finde på at underminere Min Egen Kirke
 397. Den 16. april 2012
Min kære elskede datter, Jeg kalder alle Guds børn og forsikrer jer om, at Jeg, jeres elskede Jesus, kunne aldrig finde på at underminere Min Egen Kirke.
Imidlertid vil Jeg ikke træde i baggrunden og iagttage, hvordan Min Kirke smuldrer væk under ledelse af en særlig sekt, som ikke har nogen som helst ret til at have den indflydelse på den Hellige Stol i Rom.
For det er præcis det, som den falske profet og svindlerne, som tilbeder Satan, prøver at gøre. De ønsker at komme til tops i den Katolske Kirke og nedbryde den stykke for stykke.
Det er på den måde, Mine børn, at Satan vil spille sine kort i det endelige oprør mod Gud, alle tings Skaber.
Denne onde plan om at ødelægge Min Kirke har været undervejs i 100 år, men den er blevet intensiveret siden 1967.
Mange svindlere, der er medlem af den onde sekt, som tilbeder Satan, trådte ind i præsteseminarierne for at få fodfæste i Vatikanet.
Skønt det var tilladt af Gud Fader, har deres magt været begrænset indtil nu. Det vil ændre sig nu, hvor de sidste tider nærmer sig.
Denne onde sekt vil nu slippe al deres magt løs for at sikre sig, at de kan få valgt en ny erstatning for Min Hellige Vikar, Pave Benedikt XVI.
Alle dem, der kender Min Lære, vil kunne se forandringerne i den måde, den Hellige Messe vil blive læst på.
Der vil blive indført nye sekulære love, som vil være en krænkelse af Min død på Korset.
Mange af Mine hengivne tilhængere vil kunne se det og vil blive såret. Deres synspunkter vil blive afvist, og mange sakramenter vil ikke mere blive tilbudt. Det er derfor, at det er nødvendigt med en grundig forberedelse.
De katolikker, som vil blive sårede og forfærdede, skal endelig huske på, at Jeg Er her.
I kan altid kalde på Mig, jeres elskede Jesus, og I skal vide, at I ikke skal være bange for at forkynde Sandheden i Min Lære.
I skal ikke være bange for at vende ryggen til kætteri. Jeg vil lede og beskytte jer på jeres rejse, og I vil blive vejledt af Helligåndens Kraft.
Jeres elskede Frelser,
Jesus Kristus
 
Mine Budskaber er givet til alle religioner og trosretninger og også til dem, som ikke tror
398. Den 17. april 2012
Min kæreste elskede datter, du skal vide, at de Budskaber, som Jeg giver til dig, er beregnet for hele verden.
De bliver givet til alle religioner og trosretninger, også til dem, som ikke tror på Eksistensen af Gud, den Evige Fader, Skaberen af hele verden.
Børn, I skal vide, at fordi I har fået Sandheden om den Treenige Gud, den Hellige Treenighed, som består af Fader, Søn og Helligånd, så har I ansvaret for at forkynde Mit Hellige Ord for hele verden.
Uanset om I tror på, at det er Mig, der taler til jer gennem disse Budskaber eller ej, så skal I hjælpe de stakkels sjæle, som har brug for Min Beskyttelse, så de kan blive frelst.
Mange har undret sig over, hvorfor disse Budskaber så ofte omtaler Satan. Dertil kan Jeg sige følgende:
Satan og hans faldne engle strejfer om på Jorden og leder efter mennesker, de kan inficere.
De angriber dem gennem deres sanser, hovedsagelig ved at opmuntre dem til at begå kødets synder.
De indpoder dem nogle tanker, som får dem til at begå forbrydelser, som krænker Min Fader.
I de tilfælde, hvor der er tale om sjæle, som allerede lever i synd, kan de besætte hele deres krop. Når det sker, vil disse stakkels besatte sjæle skabe ødelæggelser hvor de befinder sig.
Hvis de er i en magtposition, kan de udsætte de personer, som de har magt over, for en frygtelig uretfærdig behandling.
De vil indføre love, som udfordrer de Ti Bud, der blev fastlagt af Gud Fader.
I andre tilfælde vil de være skyld I frygtelige smerter i folks liv.
Det negative er forårsaget af Satan og hans dæmonengle. Det kommer ikke fra Gud.
Kun fred og kærlighed kan komme fra Gud.
Alle dem, der ønsker at frigøre deres liv fra negative tanker og følelser, skal blot vise hengivenhed over for Mig, deres elskede Jesus Kristus.
Bøn, en simpel samtale, er nok. Bed Mig om at hjælpe jer med jeres egne ord.
Hvis det kommer fra hjertet, vil Jeg øjeblikkelig svare jer og hjælpe jer med at komme nærmere til Mit hellige Hjerte.
Børn, vil I ikke nok lade Mig holde jer tæt ind til Mig og give jer den trøst, I trænger til, i en verden fuld af ulykke, uretfærdighed, brutalitet og had.
Jeg er jeres livline. Kun Jeg kan hjælpe jer. Vær venlig at kalde Mig med denne Korstogsbøn (45)
”Oh Jesus, Jeg ved så lidt om Dig. Men hjælp mig med at åbne mit hjerte og give Dig lov til at komme ind i min sjæl, så at Du kan hele Mig, trøste Mig og fylde Mig med Din Fred.
Hjælp mig med at føle glæde, at overvinde alle negative tanker og at lære at forstå, hvordan jeg kan gøre Dig glad, så jeg kan træde ind i Dit Nye Paradis, hvor jeg vil leve et liv i kærlighed, glæde og forundring sammen med Dig i al evighed.
Amen.” 
Jeg elsker jer alle sammen, kære børn, uanset hvilken tro, I har, uanset hvor meget, I har syndet, forårsaget smerte og har skadet andre.
Kun Jeg kan ændre den måde, I lever på.
Den eneste måde, I kan befri jer selv fra det vanskelige liv, I lever, er at kalde på Mig, så Jeg kan hjælpe jer.
Jeres elskede Jesus
 
I må aldrig udnytte andre hverken i forretninger, politik eller i nogen anden situation i livet
399. Den 19. april 2012
Min kæreste datter, Jeg ønsker at sige til alle Mine tilhængere, at deres bønner bliver hørt, og at mange onde begivenheder er blevet knap så slemme på grund af det.
Jeg ønsker også at fortælle, at Jeg har været i stand til at frelse fire millioner sjæle på grund af dine lidelser, Min datter. Min Barmhjertighed er blevet udgydt over disse Guds børn, som stadig lever i verden i dag.
Andre ofre af de af Mine tilhængere, der beder til Mig og faster, hjælper Mig med at frelse folk fra en frygtelig skæbne.
Jeres styrke, kærlighed, loyalitet og udholdenhed betyder, at Satans magt bliver formindsket.
Det betyder også, at den globale magt hos ”Gruppen for en samlet Verden” svækkes.
I skal vide, at bøn svækker ondskaben i verden, og jo mere I beder, des svagere bliver Satans magt.
I skal aldrig undervurdere betydningen af blot en persons bøn og lidelse, for den giver stor mulighed for benådning af dem, der ellers ville stå over for Helvedets ild... Den kærlighed, I føler, børn, som er skænket jer som en naturlig gave ved fødslen, er ren af væsen.
Det er sjældent, at hadet kommer ind i jeres liv, før I begynder at blive bevidste om jeres liv.
Børn under den alder er uskyldige, rene og ydmyge i Mine Øjne, og ser ting på en enkel og ukompliceret måde. Det er denne sande kærlighed, I skal prøve af genfinde i jeres liv.
Når I ser på livet på en enkel måde, ærer Gud Fader, alle tings Skaber, og adlyder Hans Bud, så bliver I som børn på ny.
I bliver rene, kærlige, ukomplicerede og uden ondskab. Så vil I få Helligåndens styrke, så at jeres tro bliver urokkelig.
I vil blive som børn på ny, men vil blive udrustet med en rustning, et sandt og ærefuldt medlem af Guds Hær.
Til sidst vil I regere sammen med Mig i det Nye Paradis.
Bevar en ubetinget kærlighed til alle. Tilbyd aldrig kærlighed på betingelser om, at I skal have noget til gengæld.
I skal i stedet give kærlighed uden betingelser. Vis andre kærlighed som en Gave til Gud.
Se på alle, I møder i jeres liv, gennem Guds Øjne.
Hver person er blevet skabt af Gud. Hver eneste af dem blev bragt til verden gennem Guds Kærlighed.
Selvom visse sjæle bliver født med at skulle bære et tungt kors, bliver de skænket til verden med kærlighed af Gud.
Elsk hinanden på trods af hinandens fejl til ære for Min Fader.
Søg hinandens ansigt og se på det, som om I så på denne person med Guds Øjne.
Først da vil I finde det lettere at undgå at dømme andre.
Prøv at finde det bedste i alle personer. Vis kærlighed og venlighed over for hinanden.
I må aldrig udnytte andre hverken i forretninger, politik eller i nogen anden situation i livet.
Hvis I møder ondskab i andre, så bed inderligt for deres sjæl og skænk et lille symbolsk offer til Mig, jeres Jesus, for at sone deres synder.
At lide lidt for andres skyld, at foretage små ofre for andre sjæles skyld og at bede for dem, kan formindske omfanget af fremtidige profeterede forfølgelser.
Når I gør det, vil Min Faders Barmhjertighed oversvømme verden med en mængde Nådegaver.
Bed, bed, bed om, at jeres bønner vil hjælpe menneskeheden med at forberede sig ordentligt, før Advarslen finder sted, så at så få som muligt går fortabt, før de har fået en chance for at se Mig, når Jeg viser dem Min Store Gave af Kærlighed, Barmhjertighed og Forsoning.
Jeres elskende Jesus
Menneskehedens Frelser
 
 Selv dem, som begår en frygtelig synd, er elsket af Gud Fader
 400. Den 20. april 2012
Min kæreste elskede datter, Mine børn skal underrettes om den intense Kærlighed, Jeg føler i Mit hellige hjerte for hvert eneste barn, der er født på denne Jord.
Selv dem, som begår en frygtelig synd, er elsket af Gud Fader.
I er allesammen Guds børn.
Derfor bliver I mishandlet, pint og såret af Satan og hans dæmoner.
Dem, der er forhærdede syndere og medlemmer af Satans hær, men som kender til Guds Eksistens og alligevel ser op til dyret, skal vide dette:
Ligegyldigt hvor meget I tilbeder Satan, skal I huske, at han ikke elsker jer.
Han hader jer og vil ødelægge jer.
Hans løfter om et paradis både her på Jorden og i det næste liv er tomme løfter.
Om kort tid vil I få bevis på Min Kærlighed til jer. Der vil ikke herske nogen tvivl i jeres hjerte om, at jeres elskede Jesus ønsker at omfavne jer, tilgive jer og bringe jer evig fred, kærlighed, glæde og lykke i Mit Nye Kongerige, det Nye Paradis.
I skal aldrig være bange for at vende ryggen til jeres nuværende liv, hvor I favoriserer alle synlige gaver af velstand, sex og andre materieller goder, som I får tilbudt af Satan, hvis styre på Jorden snart vil være slut.
Kun Jeg, jeres elskede Jesus, kan frelse jer.
Min Barmhjertighed er så stor, at Jeg vil tilgive jer alt, hvis blot I angrer det. Skynd jer. Kom til Mig nu.
Spild ikke et sekund, for det er jeres fremtid, der er på spil.
Jeg lover jer et Evigt Liv, fred, kærlighed, glæde og et smukt Paradis, hvor I vil blive elsket og værdsat, og hvor I ikke vil mangle noget.
Hvis I ikke kan tage imod Min Hånd fuld af Barmhjertighed nu, så vil I få en sidste chance for at bede Mig om Barmhjertighed, når det er den sidste dag.
Når denne Dag kommer, vil mange af jer indse, hvor meget I har taget fejl.
Alligevel vil Jeg omfavne jer som et fortabt og meget elsket Guds barn, uanset hvor meget I har lidt under den ondes hånd.
Alt, hvad I behøver at gøre, er at kalde på Mig og bede Mig om Barmhjertighed.
Hvis I på nuværende tidspunkt er involveret i et edderkoppespind af svindel og ondskab, som I ikke kan slippe ud af, så beder Jeg jer om at kalde på Mig ved at recitere følgende:
Korstogsbøn (46) Befri mig fra Satans lænker
”Oh Jesus, jeg er fortabt, jeg er forvirret og føler mig som en fange i et edderkoppespind, jeg ikke kan undslippe. Jeg stoler på dig, Jesus, og beder dig om at komme mig til hjælp og at befri mig fra Satans og hans dæmoners lænker. Hjælp mig, for jeg er fortabt. Jeg har brug for, at Din Kærlighed giver mig styrke til at tro på Dig og at stole på, at Du kan frelse mig fra det onde og kan vise mig Lyset, så jeg omsider kan finde fred, kærlighed og lykke. Amen.”
Jeres elskede Jesus
 
Milliarder af sjæle, ikke millioner, vil omvende sig
401. Den 21. april 2012
Min kære elskede datter, Jeg er nødt til at trøste alle dem, som måske frygter disse Budskaber.
Lad Mig berolige jer alle, Mine kære elskede tilhængere, ved at forsikre jer om Min Store Barmhjertighed for hele menneskeheden.
På grund af Mine højt skattede tilhængeres bønner, som alle sammen bliver hørt og besvaret i overensstemmelse med den Guddommelige Timing hos Min Evige Fader, er mange omvendelser begyndt at spire frem.
Opgiv aldrig håbet. I er rygraden i Min Mission på Jorden og skal hjælpe Mig med at frelse hele menneskeheden. På grund af dette vil I lide smerte, der er forårsaget af andres synder.
I skal aldrig antage, at andres synder kan formørke Gud den Almægtiges Lys i en sådan grad, at alt er tabt.
I vil meget snart blive vidne til Guds Herlighed gennem Min Guddommelige Barmhjertighed, som vil blive åbenbaret under Advarslen.
Milliarder af sjæle, ikke millioner, vil omvende sig. Det vil betyde, at Satans magt vil svinde ind, når Guds Hær vokser i styrke for at besejre dyret.
Hele menneskeheden vil snart kende Sandheden om Min Eksistens. Det vil være det tidspunkt, hvor alt forandrer sig for Guds børn, som vil slå sig sammen for at forberede den Nye Fredsæra, hvor synd ikke findes mere.
Det er nødvendigt at bede, fordi Gud Fader gav hver person på Jorden den frie vilje som Gave, da de blev født. Derfor ønsker Han, at de kommer til Ham af egen fri vilje, selvom Han har magt til at gøre alt hvad Han ønsker.
Gud ønsker ikke at tvinge Sine børn til elske Ham.
Det skal komme naturligt, men hvordan kan man elske en, som man ikke kender?
Det er det, der er problemet i dag. Der er meget få, der kender Gud Fader. Meget få kender Mig, Hans elskede Søn, Jesus Kristus.
Mine tilhængere, I skal bruge bønnen, så Min Fader kan skænke særlige Gaver til de sjæle, som er i mørke.
Så vil de få vist Hans herlige Lys, og de vil blive frelst.
Ved at ofre jeres bøn som gave, vil Gud Fader bruge den Guddommelige Intervention for at de, som ikke kender Ham eller ikke ved, at Han Eksisterer, kan blive bragt nærmere til Hans Hjerte.
Imidlertid vil mange sjæle, som kender Min Fader og frivilligt har vendt Ham ryggen, stå over for en frygtelig tugtelse.
De vil få alle muligheder for at omvende sig, men vil afvise Gud.
Disse sjæle, som udfører afskyelige handlinger, der er almindelige i nogle egne af verden, vil opleve tugtelsen i form af jordskælv.
De globale grupper, som fortsætter med at ødelægge de lande, de kontrollerer, vil blive standset og straffet hårdt af Min Faders Hånd.
Igen er jeres bønner nødvendige for at kunne mildne denne synd og derefter tugtelsen.
Der er brug for lidt mere tid til at forberede Min Guddommelige Barmhjertighed, for at give flere sjæle mulighed for at forberede sig til denne Store Begivenhed.
Det er vigtigt, at det meste af menneskeheden kan blive frelst, og at alle sjæle, også de forhærdede syndere, får chancen for at blive genforenet og dermed blive et med Gud.
Det er Mit højeste ønske, at Regere over det meste af menneskeheden i det Nye Paradis.
Jeres bønner vil hjælpe Mig med at opfylde Mit store ønske, så vi alle kan blive en familie i kærlighed og blive forenet for altid.
Jeres elskede Jesus.
 
Frelsens Moder: I kan altid kalde på mig, børn, når tiderne synes vanskelige eller smertelige
402. Den 22. april 2012
Mit barn, min Søn er så lykkelig over den måde, hvorpå Hans elskede Hær adlyder Hans hellige Ønsker om at recitere Hans Korstogsbønner.
Disse bønner er beregnet til moderne tider, så de kan hjælpe Guds børn med at søge den beskyttelse, de har brug for, og derved kan håndtere de vanskelige tider, som mange sjæle står over for.
Når tiderne synes vanskelige og smertelige, børn, kan I altid kalde på mig, jeres elskede Moder, og bede mig gå i forbøn for jer hos min dyrebare Søn.
Husk altid, at jeres personlige ofre, som bliver skænket til Gud, kan hjælpe med at frelse rigtig mange på Jorden.
Jeres bønner bliver altid hørt.
De bliver aldrig ignoreret, men tværtimod behandlet i overensstemmelse med min Faders Vilje.
Så I må være tålmodige, børn. Stol altid fuldstændig på min Søn.
Ræk ham al jeres frygt og lidelse. Så skal I stole på, at Han vil tage sig af det hele.
De af jer troende, som synes det er svært at bede eller at holde liv i jeres kærlighed til min Søn, får her en særlig Korstogsbøn (47) som en hjælp til at få jeres kærlighed til Jesus til at blusse op igen.
Korstogsbøn (47) Få din kærlighed til Jesus til at blusse op igen.
”Oh velsignede Moder, Frelsens Moder for hele verden, bed om, at min kærlighed til Jesus kan blusse op igen. Hjælp mig med at føle flammen fra Hans kærlighed, så at den fylder min sjæl.
Hjælp mig med at elske Jesus noget mere. Bed om, at min tro, kærlighed og hengivenhed til Ham bliver stærkere..
Dæmp enhver tvivl, som piner mig og hjælp mig med klart at se Sandhedens Lys, som stråler fra din elskede Søn, menneskehedens Frelser.
Amen.”
Gå i fred, børn. Husk at når I beder mig om at gå i forbøn for jer fra hjertet, vil jeg, Frelsens Moder, overbringe jeres bøn til min elskede Søn.
Jeg vil aldrig ignorere en bøn, når den først er på linje med min Søns ønsker og i overensstemmelse med Faderens Hellige Vilje.
I skal lære at have mere tillid, børn. Når I viser min Dyrebare Søn tillid, demonstrerer I jeres kærlighed til ham.
Hvis jeres kærlighed er svag, så vil jeres tillid til ham også være svag.
Kun de af jer, som er ydmyge over for min Søn, vil blive velsignet med Nådegaver, der kan styrke jeres tro.
Giv aldrig op, når I er ved at opgive håbet.
Håbløshed er skabt af den onde.
Vend jer blot til mig, så vil jeg til gengæld bede om, at I får fred i jeres sjæl igen.
Hvis I gør det, vil I være i stand til at afvise en fristelse, der er anbragt af den onde, og I vil blive befriet for den.
Jeres Velsignede Moder
Dronning over Englene
Frelsens Moder
 
 Hjælp Mig med at forberede verden på Mit Andet Komme
403. Den 22. april 2012
Min kære elskede datter, menneskeheden skal have at vide, at der ikke er længe til, at Jeg vil præsentere Mig for en vantro verden.
Alle Guds børn, som er hengivne troende, skal nu af loyalitet over for Mig, deres elskede Jesus, hjælpe Mig med at forberede verden på Mit Andet Komme.
Der er allerede blevet tildelt en bestemt mængde tid til at trække sjælene tilbage til Mit Hellige Hjerte.
Det var vigtigt, for uden den tid ville kun meget få sjæle være i stand til at træde ind i Mit Nye Paradis.
I Mit Hellige Navn trygler Jeg jer allesammen om, at tillade Mig at vejlede jer i at hjælpe Mig med at forkynde Sandheden i Min Lære i hvert eneste hjørne af verden.
I skal forkynde den letforståelige Lære først.
”At elske sin næste” skal efterleves af alle, som siger, at de er Mine tilhængere.
Fortæl om Mit Andet Komme.
I skal minde alle dem, der undsiger det, I siger, om, at Mit Løfte om at komme igen i Herlighed for at Dømme de levende og de døde vil blive opfyldt i denne generations levetid.
Min Helligånd vil oversvømme sjælene hos dem, der forkynder Mit Hellige Ord.
Men først skal I bede Mig om denne særlige Nådegave, ved at recitere Korstogsbøn (48)
Korstogsbøn (48) Bøn om at få Nådegaven til at forkynde Kristi Andet Komme ”Oh min Jesus, skænk mig Nådegaven at forkynde Dit Hellige Ord for hele menneskeheden, så at alle sjælene kan blive frelst. Udgyd Din Helligånd over mig, Din ydmyge tjener, så at Dit Hellige Ord kan blive hørt og modtaget, især af de sjæle, som har mest brug for Din Barmhjertighed. Hjælp mig med altid at ære Din Hellige Vilje og aldrig at fornærme dem, der afviser Din Barmhjertigheds Hånd.
Amen. ”
Gå nu, Min hær, for I har fået den rustning, I har brug for til at omvende menneskeheden.
I vil blive latterliggjort i jeres mission, fornærmet og udfordret.
I skal vide, at når det sker, så er I i sandhed et Guds barn.
Frygt ikke, for jeg vil give jer styrke til overkomme alle forhindringer.
Jeg vil lede jer hele vejen. Gå i fred og kærlighed.
Jeres elskede Jesus
 
Flere nationer slår sig sammen nu og flere af Guds børn vil blive regeret af et legeme
404. Den 23. april 2012
Min kæreste elskede datter, det er nu tiden for den ændring, regeringer over hele verden styrer deres lande på.
Der er flere nationer, der slår sig sammen, og flere af Guds børn vil blive regeret af et eneste legeme
Det er nu, I skal være på vagt og lytte til eventuelle ændringer i lovene, som kan gøre jer fattigere.
Gud, Min Evige Fader, vil straffe de onde grupper, hvis de prøver at udsulte Hans børn.
Mine tilhængere, det er nu tid til at åbenbare indholdet af det tredje Segl.
Skønt der endnu går nogen tid, før seglet bliver åbnet, fortæller Jeg jer det nu, så I kan prøve at forberede jeres mad ved at dyrke jeres egen mad og opbevare fødevarer, så at de ikke bliver ødelagt.
På et tidspunkt vil jeres føde blive begrænset, og det gælder også jeres drikkevand.
Skønt denne gruppe er blevet svækket på grund af jeres bønner, er det dens hensigt at udsulte og forgifte mange uskyldige folk i forsøg på at reducere verdens befolkning.
De vil kæmpe hårdt for at gennemføre det.
Medens de fortsætter med at plage Guds børn med rædselsvækkende ting, vil Min Evige Fader skabe en økologisk straf og udrydde millioner af disse folk fra Jordens overflade.
Jeres vejrmønstre vil blive ved med at ændre sig. Som tiden går, vil det påvirke evnen til at handle, så at globale magter vil blive stoppet i deres onde planer.
Gennem alle disse kriser skal I, Min Hær, bede Gud Fader om at beskytte jer fra disse folk og at de vil åbne deres forhærdede hjerter for Sandheden om Guds Barmhjertighed.
Jeg siger jer dette, så I kan forberede jer.
Disse begivenheder vil ikke finde sted med det samme, og meget af det kan undgås gennem jeres bønner og ofre.
Ondskab kommer ikke fra Gud. Det opstår af grådighed, egoisme og af begær efter magt og kontrol. Alle disse svagheder er avlet af Satan og brugt til at friste verdens ledere, så de kan skade Guds børn.
Lad ikke Satans magt kontrollere jeres lande.
Bed, bed, bed om, at I vil få styrke til at gøre modstand over for de foranstaltninger, der er beregnet til at gøre jer fattige, afhængige af og i vold på dem der kontrollerer jeres lande. De regerer under globale magter, der består af  Storbritannien, USA, EU, Kina og Rusland.
Jeg, jeres Jesus, vil hjælpe jer med at undgå forfølgelse, men bøn vil blive jeres hovedvåben.
Bøn kan standse disse onde folks forsøg på at bestemme over jeres mulighed for at kunne spise, drikke, klæde jer og gå til gudstjenester i kristne kirker.
Kæmp i Mit Navn, så vil Jeg stå ved jeres side hele tiden.
Jeres elskede Jesus
 
Jomfru Maria åbenbarer en Ny Korstogsbøn (47) Væk igen den store kærlighed, vi har til Jesus inden i os
Modtaget fra Jomfru Maria søndag den 22. april 2012
”Oh velsignede Moder, Frelsens Moder for hele verden,
bed om, at min kærlighed til Jesus kan blive vækket igen.
Hjælp mig med at føle den brændende flamme fra Hans kærlighed, så at den kan fylde min sjæl.
Hjælp mig at elske Jesus noget mere.
Bed om, at min tro, kærlighed og hengivenhed over for Ham vil blive styrket.
Dæmp enhver tvivl, som piner mig, og hjælp mig til klart at kunne se.
Sandhedens Guddommelige Lys, som stråler ud fra din elskede Søn,
Menneskeheden Frelser. Amen.”
 
 Til Mine hellige tjenere siger Jeg dette: Begå ikke den fejl, som jeres forgængere begik, da de afviste Mig den første gang Jeg kom til Jorden.
405. Den 24, april 2012
Min kære elskede datter, Du skal vide, at når en Mission, som den Jeg nu skænker verden, er så vigtig, som denne her er, så vil mange folk prøve på at stoppe den.
De vil prøve på at angribe dig og bagatellisere betydningen af den over for dem, som kan genkende Min Stemme, medens Jeg prøver at meddele hele verden Mine Budskaber.
Omfanget af det had, der vil blive vist over for disse Budskaber, der bliver afleveret gennem dig, de sidste tiders profet, vil blive større og større.
Lyt nu til Mig alle I, som hævder, at I kender Mig. Jeg er ved at forberede menneskeheden på Mit Andet Komme.
Hvis I tror på Mig og Min Lære og siger, at I kender Mig, så skal I vide, at Jeg nu sender Min profet for de sidste tider sammen med andre profeter for at gøre jer værdige til at træde ind i Mit Kongerige.
Til Mine hellige tjenere siger Jeg dette: Begå ikke den samme fejl som jeres forgængere, der afviste Mig, den første gang Jeg kom til Jorden.
Giv agt og lyt til Mit Kald, for Jeg har brug for jeres hjælp til at forberede sjælene i Min flok, før det Store Mirakel finder sted.
Troede I virkelig, at Jeg ikke ville sende Mine profeter for at advare jer?
Troede I, at Jeg bare ville melde Min genkomst uden at forberede jer, og at Jeg dermed ville tillade, at sjæle gik til grunde?
De af jer, der undsiger Mit Andet Komme og dog hævder, at I forstår Mit Løfte til menneskeheden, skal skamme jer.
Jeres mangel på ydmyghed betyder, at I ikke kan blive renset af Helligånden.
I skal henvende jer til Mig og bede om den Gave, der får jer til at indse Sandheden, eller også må I gå bort fra Mig.
I har svigtet Mig. I får Mig til at græde af ærgrelse, for I er Mine tjenere, der har fået ansvar for at frelse de sjæle, som I er hyrder for.
Nu, hvor Jeg kalder jer fra Himlen, bønfalder Jeg jer om at svare på Mit Kald.
Jeg har mange udvalgte sjæle, som arbejder for Mig, for at bringe Mig de sjæle, som Jeg tørster efter.
Det er jeres pligt at rejse jer fra jeres slummer og være klar til Mit Kald.
Kun dem, der virkelig elsker Mig, vil kunne genkende Min Stemme.
Ligesom en moder vil blive genkendt af sit eget barn, således skal I, Mine elskede tjenere, også kalde på Mig som et barn der søger at sikre sig, at det er Mig, jeres elskede Jesus, der vinker jer hen til Mig, så I kan tage Min Hånd.
Jeg vil lede jer gennem en jungle af torne, som I skal gå igennem for at nå til Portene til Mit Nye Paradis.
Har Jeg ikke sagt jer, at Jeg ville komme igen for at dømme de levende og de døde?
Nå, men nu kommer Jeg snart, og Jeg har brug for jeres hjælp til at samle alle Guds børn sammen.
Der er kun ganske få der genkender Mig, på grund af det slør af forræderi der dækker verden. Mange tror ikke på Gud Fader.
Der er kun nogle få, der tror på, at Jeg, Jesus Kristus, Hans enbårne Søn, døde for at frelse dem. Alligevel er de parate til at tro på og tilbede falske guder, der ikke findes.
Hvor er Jeg frygtelig bedrøvet og græder, når Jeg er vidne til, at unge mennesker ler, når Mit Navn bliver nævnt, og når Jeg ser dem gøre nar ad andre, der offentligt indrømmer, at Jeg Eksisterer.
Hvor det giver Mig samme Smerte, som ved Min Korsfæstelse, når Jeg ser, at dem, der kalder sig kristne, nægter at forkynde Min Lære offentligt af frygt for at blive til grin.
Verden er blevet bedraget af løgnens konge. Kun Jeg kan nu bringe håb og frelse, Guds børn, fra den frygtelige skæbne, som er planlagt, nemlig at udsætte dem for terror i hver eneste nation, som vil blive begået af globale magtfulde gruppers hære, inklusiv dem, der er kontrolleret af den falske profet og antikrist. Alle Mine advarsler, der er givet til Min Profet for de sidste tider, Maria Divine Mercy, vil blive til virkelighed.
Indtil det sker, må I aldrig glemme jeres hengivenhed over for Mig, jeres Frelser, Jesus Kristus.
Uden Min Kærlighed og vejledning vil I finde det umuligt at styre skibet, som er Min Hellige Kirke på Jorden.
Vågn op. Lad være med at afvise Guds profeter. Mange vil nu hævde at komme i Mit Navn, som der står i Skrifterne, men de vil ikke tilbyde den åndelig føde, som kun kan komme fra Mig.
Mange dukker op nu, så at de kan afvise Min vigtigste offentlige Stemme til verden, der er indholdet af disse Budskaber for de sidste tider.
Bøn er jeres rute tilbage til Mine Arme.
Bed, bed, bed om Nådegaver, der kan åbne jeres øjne, så I kan genkende Mig, før det er for sent.
Jeg har brug for jeres hjælp, kærlighed og loyalitet.
Husk på, at I aflagde jeres hellige løfter til Mig. Nu, hvor Jeg kalder jer, må I ikke svigte Mig.
Omfavn Mig og lad Mig lede jer, så at I bliver i stand til at lede Min Resterende Kirke og frelse den.
Jeg giver jer en særlig velsignelse og venter på, at I svarer på Mit Kald, som følger i denne.
Korstogsbøn (49) Et løfte om loyalitet hos de Kristne Gejstlige
Oh Jesus, Jeg er Din ydmyge tjener. Jeg lover Dig min kærlighed og loyalitet. Jeg beder Dig give mig et tegn på, at det er Dig, der kalder mig. Hjælp mig med at åbne mine øjne og at blive et vidne til Dit løfte.
Velsign mig med Helligåndens Nådegave, så at jeg ikke vil blive ført bag lyset af dem, som hævder at komme i Dit Navn, men som ikke taler sandt. Vis mig Sandheden.
Giv mig lov til at føle Din Kærlighed, så jeg kan opfylde Din Helligste Vilje. Jeg beder Dig af et med ydmygt hjerte om at vise mig den måde, hvorpå jeg kan hjælpe Dig med at frelse menneskehedens sjæle på.
Amen.
Ignorer ikke Mit Kald. Afvis Mig ikke når Jeg kommer igen. Denne gang kommer Jeg ikke kun for at frelse menneskeheden endnu engang, men for at opfylde Min elskede Faders, Gud den Allerhøjestes, Vilje. Gå i fred.
Jeres elskede Jesus
 
Hele menneskeheden vil have deres frie vilje, indtil deres vilje bliver forenet med Faderens Guddommelige Vilje
406. Den 25. april 2012
Min kære elskede datter, der er mange sjæle, som ikke anerkender Mig, blot fordi de ikke ønsker det.
De ved, hvem Jeg Er.
De ved, at de er skabt af ingenting af Gud Fader, og alligevel vælger de at ignorere Gud.
De bruger Mit navn på den mest skødesløse måde mange, mange gange, og Mit navn indgår i de forbandelser, der bliver udspyet af dem, der er besat af dæmoner.
Det er kun, når folk bliver ramt af en tragedie, at de stopper op og tænker over døden og det fremtidige liv, som de tror kan være forude.
Det er derfor, Jeg undertiden straffer sjæle af Barmhjertighed, for at bringe dem til fornuft, så Jeg kan frelse dem.
Gennem lidelse vil de se på alle disse materielle goder, som sanserne søger, og de vil blive uden betydning og fremstå, som det, de er- flygtige modeluner, som hurtigt vil forsvinde inden for meget kort tid.
Mange sjæle bliver født til verden sendt fra Himlen. De vælger lidelsen, det gælder også de aborterede børn, som et middel til at søge frelse for synderne.
Det er svært at forstå det Guddommelige Kongerige for den menneskelige hjerne, for intet menneske er blevet velsignet med den Gave.
Da de faldne engle gjorde oprør imod Min Fader, tog Min Fader aldrig Sine børn retten til den frie vilje, for Han vil aldrig fjerne en Gave, som han en gang har skænket Menneskeheden.
Hele menneskeheden vil have den frie vilje, indtil den bliver forenet med Faderens Guddommelige Vilje.
Satan udnytter ofte den frie vilje. Det, han ikke kan bekæmpe, er, når udvalgte sjæle giver afkald på deres egen frie vilje og ofrer den til Gud for at frelse syndere.
Ved at tilbyde det offer at tage imod lidelse, bliver Satans indflydelse svækket.
Så kan syndere blive frelst, selvom de ikke angrer. Det er lidelsens mirakel.
Jeres elskede Jesus
 
De, som er loyale over for Mig, vil på et øjeblik blive taget med til den Nye Himmel Og Jord uden at komme til at lide
407. Den 26.april 2012
Min kære elskede datter, igen skal Jeg fortælle Guds børn, at de ikke skal være bange og skræmte af de begivenheder, der vil komme.
Hele menneskeheden vil snart blive vidne til Min Barmhjertighed, og de fleste skal ikke frygte Mig, selvom de er fulde af anger over deres synder.
I stedet for vil deres sjæle blive fyldt af Min Guddommelige Kærlighed. Mit Lys vil stråle gennem deres legemer, og de vil fryde sig.
Tiden med den Nye Fredsæra vil bringe en enorm glæde og spænding til dem, der erkender Min Barmhjertige Hånd.
Hver eneste synder er inviteret til at leve et Evigt Liv og skal ikke vandre væk, fordi de er forvirrede.
Min Fredsæra vil være en ny Jord, hvor tolv nationer vil regere under Min Ledelse.
I vil leve i fred, kærlighed og harmoni. De naturlige omgivelser, I ser på Jorden nu, vil være for intet at regne, sammenlignet med den verden, der venter jer forude.
Til dem, der er skræmte eller bange for, hvad der skal ske med deres familie eller kære, siger Jeg, at de skal tage dem med sig til Mit vidunderlige Nye Paradis.
Bed for dem, så vil Jeg give dem særlige Nådegaver, så de vil blive i stand til at genkende Min Kærlighed.
Det er Min Faders højeste ønske at kunne se den forundring, glæde og kærlighed, der vil strømme igennem sine dyrebare børn, når Han afslører det Nye Paradis for dem.
I vil blive genforenet med jeres kære, som er døde i Nådens tilstand, og som vil genopstå fra de døde.
Hvorfor tror I ikke på sådan en Gave? Hvis I stoler på Mit Løfte om at komme igen, så vil I få fred.
Alt, hvad jeg beder om, er, at I forbereder jer ved at bede. Når I beder om Nådegaver for andre, vil alt blive godt.
Min Barmhjertighed er så stor, at kun meget få vil kunne undgå at genkende Mit Guddommelige Løfte om at samle alle Guds børn sammen og bringe dem hjem og væk fra Satans og hans dæmoners lastefulde greb.
Sandheden om Mit Kongerige vil endog blive indset af ateister, som vil blive chokerede; skønt deres vantro i de fleste tilfælde, vil det forandre sig til en ydmyg kærlighed og anerkendelse. Selvom der venter mange vanskeligheder forude, vil ingen være så vanskelige, at I ikke kan overvinde dem ved hjælp af jeres kærlighed og hengivenhed over for Mig, jeres Jesus.
Lad være med at lade frygten mindske den glæde, hvormed I tager imod Mit Nye paradis.
De, der er loyale over for Mig, vil på et øjeblik blive taget med til den Nye Himmel og Jord, uden at de vil komme til at lide.
Det, der burde bekymre jer, er de forhærdede syndere, som ikke vil bede Mig om tilgivelse, som vil nægte at tage imod Min udstrakte Hånd og i stedet vil holde fast ved deres onde levevis.
De har brug for jeres bønner. Bed inderligt om deres sjæles frelse.
Jeres elskede Jesus
 
Gud Fader: Som hele menneskehedens Fader er Jeg parat til at sende Min Søn, så Han kan kræve sin Retmæssige Trone tilbage
408. Den 28. april 2012
Min datter, disse måneder har været vanskelige ikke blot for dig, men for alle Mine elskede børn.
Jeg er Skabelsens og Kærlighedens Fader med en dyb kærlighed til hvert eneste af mine børn, uanset hvor meget, de har krænket Mig.
Der er brug for rigtig meget forberedelse, for at kunne forberede sjælene på Min elskede Søns, Jesu Kristi Komme.
Meget af menneskeheden lider under forfølgelse i denne tid. Denne forfølgelse består ikke kun af fattigdom og mangel på penge, men også af en åndelig sult.
Som hele menneskehedens Fader er Jeg parat til at sende Min Søn, så Han kan kræve sin Retmæssige Trone tilbage.
Kun Jeg kender dagen, ikke engang Min Søn er klar over på hvilken dato, det sker.
Jeg kan fortælle jer så meget, at det snart vil ske, og at det meste af denne generation, der lever i verden i dag, vil være i live den Dag, hvor Min Søn vender tilbage i Stor Herlighed.
Jeg forbereder Mig nu på at samle alle Mine børn sammen og tage dem væk fra denne frygtelige afgrund fuld af lidelser, som de har været udsat for i ødemarken.
Denne ødemark blev skabt af Lucifers Hånd og af hans faldne engle, som har hærget Jorden siden Adams og Evas syndefald.
I dag har mange af Mine børn svært ved at tro på Gud, der er deres Fader og Skaber.
Jeg har velsignet Mine børn med intelligens og en uafhængig vilje, som de kan bruge til at vælge hvilken måde, de ønsker at leve deres liv på.
For at vise dem vejen til Mit Kongerige, gav Jeg dem de Ti Bud hugget i sten.
De er aldrig blevet ændret, og alligevel følte Mine børn, at de var smarte nok, og lavede nye betydninger af de Ti Bud, som Jeg ikke kan acceptere.
Den tid, hvor det er slut med det styre, som alle de faldne dæmoner, som har oversvømmet Jorden, har haft, er næsten kommet.
Jeg kalder alle Mine børn og beder dem om at lytte til Mig. Jeres tid på Jorden, sådan som I kender den, er ved at være slut.
Dog venter der en ny Jord, et Nyt Paradis på jer.
Det vil overstige alt, hvad I kan forestille jer, og det er blevet forberedt i nogen tid med kærlighed til hver eneste mand, kvinde og barn.
Endelig vil Jeg blive forenet med hele Min dyrebare familie, og vi vil leve sammen i harmoni, fred, kærlighed og glæde i al evighed. For dem, der vil nægte at træde ind i det Nye Paradis, vil Jeg gøre alt, hvad der står i Min Magt for at forhindre jer i at vende ryggen til den arvelod, som rettelig tilhører jer.
Pga. den frie viljes gave, I har fået og Jeg aldrig vil tage fra jer, er valget jeres.
Det eneste, I behøver at gøre, er at vende hovedet om og åbne jeres hjerter.
Så skal I løbe ind i Min Favn, så Jeg kan tage jer med hjem.
Det er mit mest dyrebare og største ønske, at Jeg kan tage alle Mine højt skattede børn med hjem til deres retmæssige plads, hvor de hører til.
Jeres elskende Fader
Gud den Allerhøjeste
 
Frelsens Moder: Mit barn, der vil ikke være nogen død for dem, der elsker Min Søn
409. Den 29. april 2012 Mit barn, du må ikke tro, at der ikke finder nogen omvendelse sted på grund af denne ensomhed i dit særlige kald.
Din mission er godkendt af Min Evige Fader og går ud på at udbrede Sandheden om min Søns Andet Komme til alle Guds børn.
Det er vigtigt, at de børn, der ikke bruger tid på at ære og tilbede min Søn, får at vide, hvad der vil ske.
Alle Guds børn skal inkluderes i alle jeres bønner, for min Fader elsker dem alle sammen.
Selv dem, der har lukket deres hjerter over for min Fader, og som ikke ønsker at anerkende min Søn, skal skænkes det Evige Liv.
Når Advarslens Gave har fundet sted, vil mange syndere være blevet oplyst og vil vende tilbage til Min Søn for at bede om Barmhjertighed.
Først da vil menneskeheden ønske at lytte til de vigtige Budskaber, der er givet dem af Min Søn gennem dig.
Når de indser Sandheden om, at tiden for hans Nye Kongerige er kommet, vil de sluge Hans Hellige Ord.
Mange af Guds børn er forvirrede over eksistensen af Himlen og Jorden. Mange er for skræmte til at tænke på livet efter døden.
Mit barn der vil ikke være nogen død for dem, som elsker min Søn.
I stedet vil de blive taget med til den Nye Fredsæra i det Paradis, som min Fader har lovet alle Sine Børn.
I må bede om, at alle de fortabte sjæle, der vandrer omkring, vil finde tilbage til min dyrebare Søns Kærlige Arme, for ellers vil de ikke være værdige til at træde ind gennem portene til det Nye Paradis.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
 
Den første Hemmelighed i Sandhedens Bog afslører et komplot imod Kirken planlagt af grupper af Frimurere
410. Den 29. april 2012
Min kære elskede datter, du har fået en gave, som mange ville have afvist af frygt.
På grund af de nådegaver, du har fået, den styrke, du har fået og Helligåndens ild, er du fuldt rustet til at forkynde de profetier, som er blevet lovet verden for så længe siden.
Tiden er nu kommet for det profeti, der blev givet til Daniel om, at han skulle forsegle Sandhedens Bog indtil de sidste tider, hvor indholdet ville blive åbenbaret.
Evangelisten Johannes fik også kun åbenbaret nogle af hemmelighederne, men nogle af dem blev vist ham i Skriftrullen om de Syv Segl.
Han fik ikke bevilget nogen autoritet til at afsløre indholdet. I stedet for blev han instrueret i at lukke skriftrullen og spise den, så at seglene ikke kunne blive brudt, og dens indhold først afsløret i denne tid. Ved at sluge skriftrullerne blev der givet et indicium til forståelsen af teksten til menneskeheden.
Den var bitter at sluge, og Sandheden ville skabe frygt. Det kan også krænke dem, der hævder, at de kender alle Guds planer for menneskeheden. Alligevel er Sandheden om den altomfattende kærlighed, som Gud har for hver eneste person på denne jord, sødt i ørerne på dem, der erkender Sandheden.
Sandheden er, at det kun er Mig. Jesus Kristus, der kan afsløre de hemmeligheder, der blev givet til Evangelisten Johannes. Den søde sandhed vil blive budt velkommen med kærlighed af dem, som følger Guds Lære.
Det kan forårsage frygt, men Guds magt vil overvinde al ondskab og alle forfølgelser, for Han kan alt.
Den første hemmelighed er den kendsgerning, at der er blevet lagt et komplot imod Gud og hele Hans værk af Frimurer grupper, der blev etableret i Middelalderen.
De har lovet den onde troskab. Satan er deres gud, og de er stolte over at hylde ham i deres sorte messer.
Så er der den Hellige Stol, som har været udsat for heftige angreb af denne gruppe siden 1967. Langsomt har de infiltreret Min Kirke, ikke kun i Vatikanet, men i rækkerne bagved i alle lande. Deres bevidste besmitning af Min Kirke har resulteret i onde forbrydelser, som de har udsat uskyldige ofre for. Deres forkærlighed for penge og magt er intet at regne for den kvalmende hengivenhed, de viser løgnens konge, selveste Satan. Han bliver tilbedt af grupper, både i åbenhed og i hemmelighed. Præster og andre hellige tjenere, inklusiv biskopper og kardinaler, har i visse områder sluttet sig til denne gruppe.
De onde handlinger, de deltager i, er for alvorlige til at afsløre for jer, men I skal vide, at de ofrer mennesker til den onde i kirker, der er beregnet til at ofre Den hellige Eukaristi i den Hellige Messe.
Denne gruppe begår onde handlinger, medens de omhyggeligt skjuler deres sande aktiviteter for de ægte og hellige præster, biskopper, kardinaler og andre hellige tjenere.
De hader Gud med en vildskab, som ville chokere jer. Den magt, som de har fået af Satan, har betydet, at deres ondskab, grådighed, lyster og seksuelle afvigelser bydes velkommen af deres medlemmer i alle lande.
De hilser hinanden med private signaler, som skal vise deres tilhørsforhold til hinanden.
En ting er sikkert. Deres onde handlinger vil blive stoppet og, med mindre de vender tilbage til Mig under Advarslen, vil der kun gå kort tid, inden de bliver kastet i ildsøen, hvor de vil lide under en frygtelig forfølgelse i al evighed.
Det er dem, der har skabt og opildnet til det trosfrafald, der findes over hele verden.
Det har de opnået ved at infiltrere Min Kirke.
Jeres elskede Jesus
Guds Lam
 
Jeg kalder alle jer, som ikke kender Mig
411. Den 30. april 2012
Min kæreste elskede datter, Jeg skal forklare noget for de folk, der siger, at de tror på Gud, men som ikke går i kirke eller beder. Mange ved ikke, hvordan de skal bede. Lidt ligesom den måde, du, Min datter, synes det er svært.
Bøn betyder at bede om noget.
Bøn betyder at kommunikere.
Bøn betyder at vise kærlighed og at sige tak.
I dag vil mange folk, der er velmenende og gavmilde, ikke vide, hvordan man beder. Nogle vil føle det ubehageligt og føle sig kejtede.
Andre vil føle, at deres bønner ikke tæller.
Oh hvor Jeg elsker disse specielle sjæle. De er så langt væk fra Mig, og alligevel længes Jeg efter at vise dem Min dybe Kærlighed.
Jeg kalder alle dem, som ikke kender Mig. Der er ingen grund til at frygte Mig. Alt, hvad I behøver at gøre, er at bede Mig om at tage imod jer og at trøste jer.
Lad Mig bevise Min Kærlighed. Tal med Mig med jeres egne enkle ord. Intet chokerer Mig.
Betro Mig jeres bekymringer, så Jeg kan berolige jeres hjerte. Lad Mig hjælpe jer med at føle sand fred. Bed Mig om at udrede jeres bekymringer. Jeg vil vise jer Sandheden, så at jeres bekymringer ikke længere ser så slemme ud.
Hvordan vil I kunne vide, at Jeg hører jer? Hvordan vil I kunne være sikre på, at Jeg vil svare jer?
Sæt jer bare ned og bed Mig om at hjælpe jer med denne bøn, så I kan åbne jeres hjerte for Mig og bede om Min hjælp.
Korstogsbøn (50) Jesus hjælp mig med at lære Dig at kende
”Oh kære Jesus, hjælp mig med at lære Dig at kende. Tilgiv, at jeg ikke har talt med Dig før nu. Hjælp mig med at finde fred i dette liv og vis mig Sandheden om det Evige Liv.
Berolig mit hjerte. Let mine bekymringer. Giv mig fred. Åben mit hjerte nu, så at Du kan fylde min sjæl med Din Kærlighed.
Amen.”
Mange af jer vil ikke komme til Mig lige nu. Men det er okay.
I vil komme, når der er tider med trængsler, forvirring og frygt.
Jeg står her hos jer hver dag, selvom I endnu ikke har forstået det, men meget snart vil I se Mig og kende Sandheden om Mit Løfte om at skænke jer Evigt Liv i krop, sind og ånd.
Jeg venter på jeres henvendelse. Så kan Jeg tage jer med til Portene til den Nye Fredsæra og Mit Nye Paradis på Jorden, når tiden er inde.
Jeres ven
Jeres elskede Jesus
 
 
Maj______________________
 
Hør Mit Kald og forbered jer på, at Jeg udgyder Min Helligånd
412. Den 1. maj 2012
Min kære elskede datter, Min Kærlighed til jer alle betyder, at Jeg nu udgyder Helligånden endnu engang over menneskeheden for at få dem til at åbne deres hjerter.
Mange sjæle vil føle Helligåndens Kraft over dem i sind, krop og sjæl meget snart.
Det er vigtigt for at vække Guds børn, så de ser Sandheden.
Nogle folk vil nu se verden på en anderledes måde.
De vil begynde at være kritisk over for alt. De vil ikke længere være villige slaver for ledere, hvis eneste mål er at kunne kontrollere dem for personlig vindings skyld.
Ingen vil være i stand til at ignorere denne udgydelse af Helligånden.
Hele Himlen venter på det øjeblik, hvor verden bliver oplyst, hvor der vil blive skabt et nyt daggry, en ny begyndelse.
De løgne, I vil blive konfronteret med, skjuler en masterplan, udtænkt af en verdens alliance, der er dannet for at kunne kontrollere alle jeres lande.
Ved at gøre jeres lands fødevareforsyning og dermed jeres mulighed for at ernære jeres familier afhængig af store koncerner, vil I blive slaver. De er allerede i gang med at fjerne alt, hvad I ejer, men I er blinde og ser det ikke.
Ved hjælp af Helligåndens Gave vil millioner af jer kunne gennemskue forræderiets maske og gøre modstand imod disse onde selskaber, der er kontrolleret af Frimurere.
Denne Gave vil gøre jer rustet til at kaste denne hær væk fra jeres ødelæggelsens spor. 
Hør Mit Kald og forbered jer på udgydelsen af Min Helligånd.
Jeres elskede Jesus.
 
Helligånden vil stige ned over jer på søndag. Det er anden gang Helligåndens Kraft udgydes over jer
 413. Den 4.maj 2012
Min kære elskede datter, når du synes, at det i denne Mission er vanskeligt at overbevise alle Guds børn om, at de skal tage imod Det Andet Komme som en god nyhed for alle Guds børn, så husk blot på dette:
Ligesom hver eneste person er skabt i Guds Billede, Min Evige Faders billede, således skinner Min Faders Lys på en måde gennem hver eneste sjæl.
Se ind i ansigtet på alle, I møder, så vil I se et glimt af Gud Fader.
Det er måske kun et blik, et smil, en venlig gestus, men det er der.
Der er noget godt i alle, selv i forhærdede syndere. Hos nogle personer bliver godheden fuldt udfoldet, og det drager folk hen imod den person, der er velsignet med denne Gave, som en magnet. Hos andre er der kun en anelse af det, men det er der hele tiden.
Når I ser ind i øjnene på en person, som behandler andre personer brutalt, kan I stadig se et lille glimt af håb, på grund af tilstedeværelsen af Guds Lys.
Det er Lyset i sjælene hos Guds børn, der har brug for at blive tændt igen gennem Mine Budskaber om Kærlighed og Håb. Jo stærkere Lyset er, jo mere bliver personen renset. Antallet af folk, der bliver renset af Guds lys, har betydning for, hvor meget Jorden bliver renset.
Efterhånden som Guds Lys bliver stærkere i de troendes sjæle, vil den ondes værk svinde ind, fordi mørket ikke kan modstå Lyset.
Det er derfor, der vil komme endnu en udgydelse af Helligånden over hele verden nu. Det er anden gang Helligånden bliver udgydt siden den 10. maj 2011.
Den indleder Min Store Guddommelige Barmhjertighed og sikrer, at Lyset skaber en ny forståelse i de troendes sjæle. Helligånden vil blive udgydt over hele jorden på søndag, den 6. maj 2012.
Mange vil føle fred og kærlighed. Jeg anmoder kraftigt om, at alle beder om, at denne Gave vil gennemvæde deres sjæl, så de kan føle Guds Kærlighed og svare på Hans Kald.
Bøn (51) om Helligåndens Gave
”Oh kom Helligånd. Send Din Kærligheds, Visdoms og Kundskabs Gave over min ydmyge sjæl. Fyld mig med Sandhedens Lys, så Jeg kan skelne Guds Sandhed fra de løgne, der bliver spredt af Satan og hans engle. Hjælp mig med at gribe Faklen og sprede erkendelsens Flamme hos alle dem, jeg møder, gennem Kristus vor Herre.
Amen.”
Gå i kærlighed, lys og fred. Hvil og lad Min Helligånd stige ned over jer. Jeg elsker jer.
Jeres dyrebare Jesus
 
Gud Fader: Tag imod Min Helligånd med forundring og tak
414. Den 5. maj 2012
Min datter, hvor stor er den dag, hvor Helligånden, Min Kærligheds Lys, vil blive udgydt over Jorden.
Dette er en ganske særlig gave. Den vil åbne mange hjerter og forberede mange sjæle på Advarslen.
Min Kærlighed er grænseløs.
Jeg vil ikke udelukke en eneste mand, kvinde eller barn i Min længsel efter at holde jer alle i Mine Arme. Ikke en eneste synder er udelukket.
Mine Gaver til menneskeheden er gavmilde, og Jeg vil fortsætte med at udgyde Mine Gaver over jer, som svar på jeres bønner, når I reciterer Korstogsbønnerne, som er givet til dig, Min datter.
Disse bønner er fra Himlen og er ikke kommet fra et menneskes pen.
De er beregnet på disse tider og er et magtfuldt våben imod forfølgelse.
Disse bønner bliver hørt, hver gang de kommer fra jeres læber, Mine børn.
De vil bringe jer store belønninger.
Tag imod Min Helligånd med forundring og med tak.
Det er et mirakel og den er blevet sendt til hver eneste af jer med Min Kærlighed.
Gå nu i fred og kærlighed.
Jeres fader
Gud den Allerhøjeste
 
 Mine moderne disciple skal udføre en enorm Mission 
415.Den 6. maj 2012
Min kæreste datter, mange af Guds børn tror, at dem, der lever et helligt liv, bliver favoriseret af Min Fader.
Sandheden er, at disse sjæle, hvor hellige og hengivne de end er, skal arbejde for andre sjæles frelse.
De andre sjæle er de almindelige mænd, kvinder og børn, som lever travle liv uden at bruge ret meget tid på bøn.
Mange beder og kommunikerer ikke med Mig. Nogle af dem tror ikke på Gud. Nogle gør. Mange af disse sjæle lever gode liv.
De behandler andre mennesker med et kærligt og venligt hjerte. De sætter andres behov før deres egne. De giver til velgørenhed. De elsker hinanden. Men de går ikke i kirke, modtager ikke Sakramenterne og accepterer ikke, at Jeg, Jesus Kristus, eksisterer.
I vil derfor tro, at de er fortabte sjæle. Sandheden er, at det er de ikke.
De er Guds børn, og Hans Lys skinner gennem dem. De er ikke dømt til undergang. De er elskede.
Når tiden kommer, hvor de får beviset for Min Eksistens, vil de øjeblikkelig omfavne Mig.
Det er kun de sjæle, som er klar over deres overtrædelser over for Min Fader, og som nyder at være ondskabsfulde og at begå onde synder, som er fortabte.
De, som ikke kan leve uden at begå dødssynd, og hvis sjæle er formørkede, fordi de er besatte af Satan, har brug for at undslippe dette frygtelige mørke, men de vil ikke være stærke nok til det.
De vil finde det næsten umuligt at søge Min Hjælp. De kan kun blive frelst gennem Mine hellige og hengivne tilhængeres bønner.
Mine moderne disciple har fået en enorm Mission, der ligner den, Mine apostle fik ved Min Himmelfart, men den er mere presserende end den gang.
Mine Tilhængere, jeres rolle er at forberede disse sjæle på Mit Nye Paradis gennem jeres bønner. Bønner kan omvende dem.
Min Barmhjertighed er så stor, at Jeg vil tilgive sådanne syndere på grund af andre af Mine loyale tjeneres gavmildhed, når de ofrer deres lidelser og bønner for dem.
Glem aldrig jeres bønners magt. Denne magt er en Gave til jer, og den kan gøre jer i stand til af frelse jeres brødres og søstres sjæle.
I skal huske, at Min Evige Fader elsker alle syndere. Men der vil blive stor glæde, og glædestårer vil flyde for hver formørkede og fortabte synder, der bliver frelst fra Helvedets ild.
Jeres elskede Jesus
 
Det er en voldsom smerte og forfølgelse, Jeg bliver udsat for af de sekter, der i hemmelighed arbejder for at styrte Hellige Stol.
416. Den 6. maj 2012
Min kære elskede datter, jeg kommer for at bede Mine tilhængere lindre Mine lidelser.
Det er en voldsom smerte og forfølgelse, Jeg bliver udsat for af de sekter, der i hemmelighed arbejder for at styrte den Hellige Stol.
Hvor de sårer Mig ved det.
Forræderiet og brutaliteten i deres komplot imod Mig er svær at bære.
Jeg skælver, når Jeg ser det voldsomme had, de føler over for Mig i deres hjerter.
Satan har stjålet deres sjæle, deres sind, deres ånd og deres krop. De er stadig Guds børn, men de ønsker ikke at have noget som helst at gøre med Min Fader.
Udførelsen af deres planer finder nu sted lige foran jeres øjne, inklusiv Mine hellige tjeneres øjne, og alligevel kan de ikke se det. Den ondskabsfulde måde, hvorpå de skjuler det og alligevel lykkes med at kontrollere Min Kirke, knuser Mit Hjerte.
Jeg vil gøre hvad som helst for at få dem til at holde op, men deres sjæle er så formørkede.
Min datter, din lidelse vil blive brugt til at hjælpe med at frelse sjælene hos dem, der må have en lille gnist af kærlighed tilbage i sig, og som besvarer Mit Kald.
Jeg trygler jer om at bede for de sjæle, som arbejder som en hengivet Hær, og som kun har en lille gnist af kærlighed til Gud.
Der er stadig et Lys, Min Faders Guddommelige Lys, tilbage i deres sjæle. Kun bøn og lidelse kan hjælpe dem.
De vil ikke og kan ikke bekæmpe Kirken, for Jeg Er Kirken.
I, Mine tilhængere, er Kirken. De kan ikke vinde over dem, der er i Lyset, for det vil gøre dem blinde.
Med tiden vil de indse, at de kun har få sekunder til at tage deres endelige valg. Bed om, at de tager imod Min Barmhjertige Hånd i stedet for at lade sig suge ned i ildsøen i al evighed.
Det er på grund af de sjæle, som tilsmudser Min Kirke, at Jeg genoplever, hver eneste sekund på dagen, smerten ved de piskeslag, jeg fik ved Søjlen.
Jeg vil ikke få ro, med mindre Jeg kan frelse dem. Hjælp Mig. Jeg trygler alle Mine tilhængere om at bede for disse syndere.
Jeres elskede Jesus
 
Mange Paver er blevet holdt fange ved den Hellige Stol, omringet af Frimurergrupper
417. Den 7. maj 2012
Min kære elskede datter Jeg siger dette til Mine kirker i hele verden.
I skal vide, at Jeg altid vil stå på jeres side, så længe I forkynder Mit Allermest Hellige Ord.
Til Min Katolske Kirke siger Jeg, at selvom I har forårsaget plager på grund af  ond synd, vil Jeg ikke svigte jer, skønt I har syndet. Men I skal vide følgende:
Jeres tro på Mig er ikke så stærk, som den burde være. I elsker Mig ikke lige så meget, som I plejede at gøre tidligere.
Al den velstand, som I har oparbejdet, sætter  afstand mellem Mig, jeres Kristus og Frelser, og almindelige Gudsbørn.
I  har bestiget så imponerende  højder, at Jeg ikke kunne nå jer og tilbyde jer Min Hånd for at frelse jer fra råddenskaben i jeres inderste kerne.
I lærte sandheden af Min Peter, på hvis klippe I blev bygget. Og hvad gjorde I?
I byggede tykke mure rundt om jer.
Det betød en manglende kommunikation med dem, der havde brug for at blive næret med Mit Legeme og Mit Blod, så at deres sjæl kunne få næring.
Den respekt, som kræves af jer, når I administrerer Min Helligste Eukaristi, gik tabt, da I nedværdigede Min Tilstedeværelse.
Da det Andet Vatikanerkoncil indførte nye regler, blev de introduceret af de onde Frimurerkræfter, der er inden for murene.
 De indførte, meget snedigt, nye måder at administrere Min Hellige Eukaristi på, som er en fornærmelse over for Mig.
Jeres såkaldte tolerante lære forkyndte en serie løgne, som også fik jer til at nægte at anerkende Ærkeenglen Skt. Michaels magt.
Han er Kirkens Beskytter mod Satan. Det vidste de kræfter, der er blandt jer. Det er grunden til, at I holdt op med alle de bønner, hvor I bad om hans hjælp foran Mig ved den Hellige Messe.
Så fremførte I den største usandhed af dem alle, da I hævdede, at man ikke skulle være bange for Helvede. At det blot var en metafor. For denne løgn, som blev accepteret af mange af Guds børn, har været skyld i, at milliarder af sjæle er gået tabt.
Hvor har I krænket Mig. Jeg beder de ydmyge og hellige tjenere i blandt jer om at vende tilbage til Min Lære.
Tillad aldrig at jeres rigdom bliver større og tro, at Jeg vil acceptere det i Mine Øjne.
Den rigdom, det guld og den magt, der bliver samlet i Mit Navn, vil blive jeres undergang. I kan drage fordel af Mit Hellige Ord. 
I har lidt på grund af den måde, I har krænket mig på.
I skal aldrig tro, at Jeg giver de mange Hellige Paver, der har siddet på Peters Stol, skylden for det. Deres mission er altid blevet beskyttet.
Mange Paver er blevet holdt fange ved den Hellige Stol, hvor de har været omringet af grupper af Frimurere, som ikke repræsenterer Gud.
De hader Gud og har brugt de sidste halvtreds år på at sprede usandheder om Guds Barmhjertighed. Deres gerninger har betydet den Katolske Kirkes kollaps.
Det var ikke et uheld. Det var med vilje og var snedigt planlagt for at ødelægge Kirkens tro. De ønskede at ødelægge almindelige katolikkers tilbedelse af den Ene Sande Gud.
På grund af dette, vil I nu blive kastet ud i ødemarken. Efter Pave Benedikt vil I blive ledet af Mig fra Himlen. Oh, hvor I får Mig til at græde.
Jeg kalder alle Mine hellige tjenere, som kender sandheden, og beder dem om at rejse sig og følge Mig, jeres Jesus, idet I udbreder sandheden om Min Lære i jeres ydmyge tjeneste. I skal finde modet og styrken til at rejse jer fra asken.
Frem for alt skal I afvise de løgne, som om kort tid vil blive præsenteret for jer af den Falske Profet.
Han vil lade den Katolske Kirke slå sammen med andre kirker, også hedenske kirker, til at blive en vederstyggelighed, en fælles verdenskirke uden sjæl.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: Gud den Allerhøjeste kan ændre verdens skæbne 
418. Den 8. maj 2012
Mit barn, denne Mission omvender millioner af sjæle, som ellers ville være fortabt.
Du må aldrig føle, at de forhindringer, der bliver anbragt foran dig, kan forhindre, at Helligånden spredes.
Min Søn er så tilfreds med alle dem, som følger det Ord, Han meddeler verden i denne tid.
Opofrelsen i jeres bønner, børn, frelser så mange fortabte sjæle. Glem aldrig bønnens magt. Der er så meget ondskab, der er blevet udryddet på grund af jeres bønner.
Arbejdet i den "ene verdens gruppe" bliver nu splittet, og dens planer bliver forpurret.
Guds Barmhjertighed er så stor, at bøn kan formindske en hvilken som helst ondskab i verden.
Helligåndens Lys vokser nu i indflydelse alle vegne, så at flere og flere sjæle bliver i stand til at genopdage Herrens Sandhed.
Børn, I skal fortsætte med at tale med Min Fader og vise Han mere hengivenhed.
Ved at kalde på Faderen, Gud den Allerhøjeste, i Hans dyrebare Søns Navn, vil Han høre jeres bønner og svare på dem.
I bør kalde oftere på Faderen, for det vil være Gud, den Allerhøjeste, der kan ændre verdens skæbne.
I vil kun kunne nærme jer Faderen gennem Min Søn, Jesus Kristus. Så dette er, hvad I skal sige:
Korstogsbøn (52) Bøn til Faderen
”Min kæreste Fader, i Din dyrebare Søns Navn og i ihukommelse af Hans lidelse på Korset, påkalder jeg Dig. Du, Gud den Allerhøjeste, Skaber af hele verden og alt, som findes, holder vores frelse i Dine Hellige Hænder. Omfavn alle Dine børn, også dem, som ikke kender Dig og dem, der gør, men som ser den anden vej. Tilgiv os vores synder og frels os fra Satans og hans hærs forfølgelse. Tag os i Dine arme og fyld os med det håb, vi har brug for, så vi kan se Sandhedens Vej.
Amen.”
Gå i fred.
Jeres elskede Moder,
Frelsens Moder
 
Min Resterende Kirke, inspireret af Profeten Enok, vil skabe had.
419. Den 8. maj 2012
Min kære elskede datter, Jeg kommer i aften for at fortælle dig, at et tydeligt tegn på Min Kærlighed og Barmhjertighed nu vil manifestere sig i hjerterne hos de troende alle vegne.
De vil føle Min Tilstedeværelse i deres hjerter på en måde, som de ikke vil være i stand til at forklare, og de vil forene deres hjerter med Mit Hjerte.
Denne Gave vil gøre dem stærkere i Min Tro, og de vil dagligt længes efter Min Tilstedeværelse.
Jeg opfordrer kraftigt alle Guds børn, som føler Flammerne fra Min Kærlighed opsluge deres sjæle, til at modtage Mit Legeme og Mit Blod i den Hellige Eukaristi så ofte som muligt.
I, Mine elskede disciple, vil få brug for Mit Legemes Gave i den Hellige Eukaristi for at få styrke, for I vil få brug for al den styrke, I kan få, når I bliver vidne til, at Min Hellige og Apostoliske Katolske Kirke falder fra hinanden.
Min Hellige Eukaristi vil blive vanhelliget, som Jeg har forudsagt for nogen tid siden.
Der vil findes påskud for at gøre denne Helligste Gave til en enkel gestus i ihukkommelse af Min Korsfæstelse.
Meget snart vil Min Realpræsens blive opsagt som en del af en ny moderne katolsk kirke, som vil inkludere andre religiøse kirker.
Når det sker, vil kærligheden til og tilbedelsen af den Hellige Treenighed svinde ind og falde bort.
I stedet vil falske guder finde deres plads. Selvom det bliver vanskeligt, skal I huske, at Jeg aldrig vil lade Min Kirke på Jorden forsvinde.
Min hengivenhed tilhører den Kirke, som blev grundlagt af Mig, før Min Himmelfart.
Den Kirke, der blev grundlagt på Klippen af Min elskede Peter, hverken kan eller vil nogensinde dø.
For Jeg vil lede Min Kirke nu i de sidste tider, og Jeg vil forny profetierne, der blev forudsagt for så længe siden.
Mine Evangelier vil blive forkyndt af Min Resterende Kirke i hvert eneste hjørne af Jorden.
Min Resterende Kirke vil blive inspireret af Profeten Enok, og det vil skabe had overalt, hvor Mit Hellige Ord bliver hørt.
Helligånden vil tænde troen i Min Resterende Kirke, som aldrig vil opgive at forkynde Sandheden I Evangelierne indtil dens sidste åndedrag.
Gå nu og forbered Min Resterende Kirke på, at den skal følge Mine instruktioner.
Stol altid på Mig, for alt vil blive godt.
Jeres elskede Jesus
 
Frimurer gruppernes arbejde i jeres verden er allerede ved at blive svækket
420. Den 9.maj 2012
Min kære elskede datter, der er flere og flere af dem, der kender Min Lære, der omsider accepterer, at Jeg nu kommunikerer med verden gennem disse Budskaber, der er givet til dig.
Helligåndens kraft vil vække kærligheden til live hos dem, der ikke elsker Min Fader, for at give dem mulighed for at goutere Hans elskede Søns Ord.
Jeg, Jesus Kristus, ønsker at opmuntre jer i jeres lidelser og prøvelser, som I måske oplever for tiden.
Denne lidelse vil ikke vare længe.
Min Kærlighed til jer er så stærk, og Min Barmhjertighed er så stor, at Jeg ikke vil tillade, at I lider under de plager, som I bliver udsat for af dem, som ønsker at kontrollere jeres nationer.
Frimurer gruppernes arbejde i jeres verden er allerede ved at blive svækket.
Jeres bønner har formindsket virkningen af deres onde handlinger og gjort dem virkningsløse. De vil prøve at ødelægge jeres tro, men I, Min Resterende Kirke, vil holde Sandhedens Flamme tændt.
I har ikke noget at frygte, hvis I stoler på Mig.
Kun ved at stole på Mig, jeres Jesus, kan I føle fred i sindet.
I skal holde jer tæt til Mit hellige Hjerte og ikke lade frygt ødelægge jeres liv.
Først og fremmest skal I elske Mig og leve jeres liv sådan, som Jeg forventer det af jer, så skal I leve jeres liv i kærlighed og bøn og være tilfredse.
Når I lider, så skal I ofre lidelsen til Mig og komme videre.
I må ikke tillade, at der er noget, der vender jeres hjerter bort fra Mig.
Hold jer tæt til Mig, så vil Jeg beskytte jer, vejlede jer og lede jer i sikkerhed.
Jeres elskede Jesus
Menneskehedens Frelser
 
 Frelsens Moder: Jeg græder bedrøvelsens tårer over præsterne i den Katolske Kirke, som lider frygteligt i denne tid.
421. Den 10. maj 2012
Mit barn, Min Søn Jesus Kristus forbereder sig nu på at frelse så mange af Guds børn som muligt inden Advarslen. For efter Advarslen er der ikke meget tid tilbage inden min Søns Herlige Genkomst.
Jeg græder bedrøvelsens tårer over præsterne i den Katolske Kirke, som lider så frygteligt i denne tid.
Disse rene tjenere, der vandrer fortabt omkring, fanget midt i en splittelse, som de ikke kan befri sig fra.
På grund af andres synder, lider de under den plage, at skulle være vidne til, at tilbedelsen af min elskede Søn bliver forkastet.
Disse onde splittelser er med vilje startet af Frimurergrupper. Synderne fra dem, der er skyld i forbrydelser over for uskyldige sjæle, bliver brugt som en undskyldning til at ændre de love, der styrer Kirken.
Den nye kirke, der snart vil dukke op, vil min Søn ikke kunne acceptere.
Den vil i stedet afskaffe Min Søns tilstedeværelse i den Hellige Eukaristi, og Min Søn vil endnu engang lide smerterne fra Sin Korsfæstelse.
Det Offer, Han led for at skænke verden denne Gave, vil snart blive ignoreret og afvist.
I stedet for, vil den nye kirke undlade at fortælle Guds børn, at Eukaristien er den Sande Tilstedeværelse af Jesus, min Søn.
De vil lave en ny fortolkning af den Hellige Eukaristi og vil undlade at nedkalde min Søns Tilstedeværelse. Livets Føde vil dø. Guds børn vil ikke blive næret af min Søns Sande Legeme og Blod.
Deres sjæle vil blive tomme, tømt for Tilstedeværelsen af min Søn og de Nådegaver, Han skænker de personer, der modtager Ham.
Der påhviler præsterne den pligt at forsvare den Hellige Eukaristi. De skal være stærke og aldrig udvande denne Dyrebare og Hellige Gave.
Min Søn elsker den Katolske Kirke og ved, hvordan den lider lige nu. Han kan føle dens smerte.
Mit Ubesmittede Hjerte er delt i to af smerte over at være vidne til, at dette Hellige Tempel bliver ødelagt med vilje.
Bed, bed, bed til Faderen i Hans elskede Søns Navn, om at vise Barmhjertighed over for de personer i den Hellige Stol, som ønsker at dele Kirken og at sende Guds børn ned i en afgrund af ensomhed.
Vær venlig at recitere denne Korstogsbøn for at bede for den Katolske Kirke.
Korstogsbøn (53) Bøn for den Katolske Kirke
”Oh Gud Fader, i Din elskede Søns Navn beder Jeg Dig om at skænke den styrke og de Nådegaver, der er nødvendige for at hjælpe præsterne med at være udholdende under den forfølgelse, de lider under.
Hjælp dem med at overholde Sandheden i Din Søns Jesu Kristi Lære og aldrig fornægte, svække eller forfalske Eksistensen af den Hellige Eukaristi.
Amen.”
Jeres elskende Moder
Jordens Dronning
Frelsens Moder
 
Forberedelserne til Mit Andet Komme er nået meget langt
 422. Den 11. maj 2012
Min kære elskede datter, forberedelserne til Mit Andet er nået meget langt. Mange folk i verden kan og vil blive frelst nu på grund af bønnerne fra Mine elskede tilhængere og de udvalgte sjæle.
Det vil omfatte mange flere mennesker, end det ville have været tilfældet, hvis ikke der havde været de ofre fra dem, der står Mig nær. Jeg længes efter at tage jer med til den Nye Fredsæra, det Nye Paradis på Jord.
Hvis bare de stædige sjæle, som nægter at anerkende Mit Kald, og som har brug for at forsone sig med Mig, ville lytte.
Mange troende er lunkne og er ikke værdige til at træde ind i Mit Nye Kongerige. Deres lukkede og forhærdede hjerter afviser Mig nu, medens Jeg taler.
De plagierer at de tjener Mig i kirkerne, men hævder alligevel at følge Mig.
Nu hvor Jeg rækker ud efter dem og giver dem Min udstrakte Barmhjertige Hånd, så de kan lægge deres hånd i Min, så skubber de Mig væk.
De er så mistænksomme og mangler helt den rigtige forståelse af, hvordan Jeg kommunikerer med verden fra Himlen, og hævder alligevel at tro på Min Guddom. Til trods for det vil de ikke tro på, at Jeg har magt til at tale med verden gennem Guddommelige Åbenbaringer.
De forpasser chancen for at gribe fat i de ekstra Nådegaver, som Jeg ønsker at give dem for at kunne bringe dem hen til Mit Hellige Hjerte.
Det er lidt ligesom en landsby, der lider under hungersnød, og som langsomt dør af sult, fordi de ikke har noget at spise.
Og dog står Jeg lige ved siden af dem og kan tilbyde dem al den næring og føde, de har brug for, så Jeg kan hjælpe dem med at få Evigt Liv. Men de kan ikke se Mig. Mange ønsker ikke at se Mig, for de tror ikke på, at Jeg kan tale med dem nu.
De personer i verden, der ikke tror på eller interesserer sig for verden uden for denne, skal I, Mine tilhængere, hjælpe Mig med at frelse og beskytte.
Snart vil de forstå, at de har en sjæl. Det vil blive på det tidspunkt, at jeg vil bede jer alle sammen om at forkynde Mit ord, så menneskeheden kan leve i Mit Nye Paradis.
Vær venlige at udbrede Mit ord, Mine Bønner, Mine Budskaber og Mine Advarsler til alle sjæle, især til dem, som ikke har nogen tro, overbevisning om eller kendskab til Mit Løfte om at vende tilbage for at dømme de levende og de døde. De har ikke meget tid, så Jeg trygler jer om at bede for deres sjæle.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: Gå og åbn jeres øjne, børn, og lyt til, stil spørgsmål ved og mediter over alt det, der er blevet skænket jer i Guds Navn
423. Den 12. maj 2012
Mit barn, da Satans og hans dæmoners brøl bliver højere og højere, og brølet fra deres skrig kan høres i Himlen, skal jeg advare Guds Børn og bede dem om at holde deres øjne åbne.
Se jer omkring, hvad ser I så?
Uroligheder, diskussioner, fortvivlelse og slåskampe, som alle sammen er blevet startet af de onde ånder, der har omringet menneskeheden.
De er sluppet ud af Helvede i et stort antal. De vil ikke på noget tidspunkt formindske deres plager, som er udspyet over Guds børn på grund af deres had til dem.
Disse faldne engle blev jaloux, da Gud den Allerhøjeste Skabte menneskeheden og universet. Deres hovmodighed og afsky blev deres undergang, og de blev kastet ned i Helvede.
Under ledelse af Satan blev deres had manifesteret, da Jeg bragte menneskesønnen, menneskehedens Frelser til verden. Deres Had til Mig overgår alt, hvad menneskeheden kender. Da jeg blev Englenes Dronning, drev det dem til at gøre oprør. De vidste, at det betød, at de aldrig ville vende tilbage til det Guddommelige Hierarki.
For at såre Gud, min elskede Fader, ønsker de at ødelægge det, der er nærmest Hans Hjerte, nemlig Hans dyrebare og elskede børn.
Ved at forføre Hans børn og friste dem til at begå synder, stjæler de deres sjæle.
Min Fader vil ikke tolerere denne ondskab, og tiden er nær, hvor disse faldne engle vil ende med at blive kastet på bålet, og det ved de.
Under Satans ledelse øger de nu omfanget af deres planer, og hvert sekund begår de blodbad og ødelæggelser i verden.
Guds børn skal vide, at det er deres plan at snuppe alt, som er dyrebart for Gud den Almægtige.
Det er derfor, at deres første mål er Hans Hellige Kirker på Jorden.
Når de infiltrerer Guds Kirker, infiltrerer de Guds børn.
Vågn op børn og læg mærke til, hvad der er ved at ske lige for øjnene af jer. I skal være på vagt hele tiden.
Bed, bed, bed om at blive velsignet med Nådegaver, der kan gøre jer i stand til at genkende ondskaben, når den bliver præsenteret for jer som en del af Guds plan, uden at være det.
Det vil kræve en fast tro og en accept af Sandheden af disse Budskaber for at kunne blive på den Sande Vej til det Evige Liv.
I skal byde Det Evige Liv velkommen, børn, og I skal aldrig afvise det til fordel for falske løfter.
Disse falske løfter blive præsenteret for verden i disse tider af dem, der leder jeres nationer, og som muligvis er under indflydelse af løgnens konge.
Gå og hold jeres øjne åbne, børn, og lyt til, stil spørgsmål ved og mediter over alt det, I får præsenteret i Guds Navn.
Jeres elskede Fredens Dronning
Frelsens Moder
 
Mit Nye Kongerige: I vil blive oversvømmet med en overflod af goder og vil ikke ønske jer mere
424. Den 13. maj 2012
Min kære elskede datter, det er på tide, at I forstår, at Mine Budskaber ikke skal være årsag til frygt.
De bringer et budskab om kærlighed. De bliver også brugt til at fortælle dem, der synder og gør noget forkert, at det nu er tid til at forsone sig med Mig, for ellers vil de være fortabt for Mig for altid.
Hvordan kan I forestille jer, at Jeg ikke vil fortælle menneskeheden Sandheden?....... Jeg forstår godt, Min datter, at du føler, det er en tung byrde at skulle være den, der modtager disse Guddommelige Budskaber. Du må aldrig lade frygten besætte dit hjerte, for den kommer ikke fra Mig.
Har Jeg ikke fortalt dig, at der venter alle jer, der elsker Mig, en vidunderlig Fredsæra forude? Hvad er der så at være bange for? Er det en bekymring for din og din families fremtid, fordi du ikke ved, hvad fremtiden bringer? Hvis det er det, det handler om, skal du vide følgende:
Jeg elsker jer alle sammen. Jeg ønsker, at alle Guds børn bliver forenet til en hellig familie i kærlighed.
Det er derfor, Jeg kommunikerer i god tid for at drage jer allesammen nærmere til Mig.
For at sikre Mig, at I alle vil omvende jer og åbne jeres hjerter for den kærlighed, Jeg har for hver eneste sjæl på denne Jord, er Jeg nødt til at advare menneskeheden om de farer, den står over for.
Hvis Jeg ikke elskede jer så meget, som Jeg gør, ville Jeg ikke advare jer.
Min kærlighed er så stor og mægtig, at dens lige ikke kendes af nogen mennesker, for ikke en eneste af jer ville være i stand til at føle den samme kærlighed, som Jeg har til jer.
Min Kærlighed betyder, at Jeg ikke ønsker, at Guds børn skal lide.
Jeg vil tage alle jer, der har indset Sandheden, og vise jer den Kærlighed, Jeg har til jer, efter Advarslen.
Du og alle dem, som tilhører Mig i sind, krop og sjæl, vil få skænket den mest udsøgte Gave, der er helt ud over jeres fatteevne.
Det nye Paradis venter på jer, og den Jord, som I tror, I vil længes efter, vil ikke betyde noget for jer, når I har set det Kongerige, der er blevet forberedt til jer.
Mine børn, der er så meget at se frem til. I behøver overhovedet ikke at være bange.
I stedet for, skal I tænke på, at I får Evigt Liv.
I vil blive oversvømmet med en overflod af goder og vil ikke ønske jer mere.
Farverne, duftene og den kærlighed, I føler for alle dem, der er omkring jer, freden i jeres familie, manglende frygt, jeres sjæle, der er fulde af Guds Kærlighed og jeres perfekte kroppe – hvorfor skulle I ikke ønske at høre til i Mit Kongerige?
Mit Kongerige vil blive jeres nye hjem, når Himmel og Jord bliver et, og de døde, der troede på Mig som deres Frelser, vil genopstå, så de kan blive forenet med deres familier, deres brødre og søstre, i kærlighed og lykke.
Den lettelse, I vil føle, når den verden fuld af synd, som I lever i nu, ikke eksisterer mere, vil gøre jer glade, rolige og tilfredse.
Der vil ikke længere findes bekymringer, frygt, ængstelse eller synd.
I vil stadig have jeres frie vilje, men der vil være en forskel. I vil leve i en fuldstændig forening med Mig, i overensstemmelse med Min Faders Hellige Guddommelige Vilje. Han har tålmodigt ventet på dette øjeblik.
eg er nu ved tålmodigt at forberede alle Guds børn, så at ikke en eneste sjæl går fortabt.
Så, Min kæreste datter, frygt ikke.
Lidelsen vil ikke vare længe. I stedet vil der komme et hjem, hvor ethvert af Guds børn har hjemme.
Det er Mit Løfte til jer alle sammen. I skal ikke være kede af det, bange eller bekymrede, for det er fuldstændig unødvendigt.
I skal bare lære at elske Mig noget mere. Jo mere I elsker Mig, jo mere vil I stole på Mig.
Først da vil frygten forlade jer.
Først da vil I føle jer fuldstændig frie.
Jeg elsker jer alle sammen. Det må I aldrig glemme, især ikke, når I er bekymrede for fremtiden.
Jeres elskede Frelser
Jesus Kristus
 
Anmodning om Bøn: Gå nu og bed følgende: Min Påkaldelse af Jesus
425. Den 14. maj 2012
Min kæreste elskede datter, din gave til Mig er blevet modtaget, og resultatet er, at den vil frelse yderligere 5 millioner sjæle.*
Det et mit inderligste ønske at gøre en ende på din lidelse, men denne dyrebare gave, som du giver mig nu, vil betyde, at Jeg kan frelse flere af Guds børn.
Glem aldrig, at denne Mission går ud på at frelse menneskeheden fra Helvede. Jeg har brug for din og andres hjælp for at kunne gøre det.
I må aldrig føle jer alene, for Jeg elsker jer og er med jer hele tiden. Der er så mange flere af Guds børn, som omsider er begyndt at høre Min Stemme.
Helligåndens Arbejde vil bære frugt, og meget snart vil selv de mest golde sjæle kunne føle Guds Kærlighed i deres hjerter.
Disse fortabte, tomme og golde sjæle vil føle Kærlighedens Flamme og opleve en kendt længsel efter at blive en del af Mit Nye Kongerige på Jorden. Mange vil ikke forstå grunden til det, men de vil ikke være i stand til at benægte deres oplevelse af at føle en varme, kærlighed og fred.
Der er mange, der vil blive overraskede, og de vil ønske at tale med Mig. I skal nu forene folk alle vegne og bede om Min Kærligheds Gave. De skal bede om at få lov til at få særlige gunstbevisninger. Du, Min datter, skal afsætte en dag om ugen til dette. Hver eneste fortabte sjæl skal bede Mig om hjælp. Hvis deres ønsker er i overensstemmelse med Min Hellige Vilje, vil Jeg besvare deres bønner. Det vil give dem en større tilknytning til Mit Hellige Hjerte og til Min Store Barmhjertighed.
Gå nu og kom med denne anmodning til Mig: ” Min Påkaldelse af Jesus.” Min datter, gør dette så snart, du kan, for Jeg ønsker at sikre Mig, at især de sjæle, der ikke tror på, at Jeg taler nu, omsider vil indse, hvor nær Jeg Er ved hver eneste sjæl. Sig til dem, at jeg elsker dem alle sammen og ikke udelukker nogen synder, uanset hvor alvorlige deres synder er. Alt, hvad Jeg beder om, er, at de kommer til Mig og beder om Min Hjælp.
Jeres Jesus
*De sjæle, der refereres til i den første linje, har noget at gøre med en personlig lidelse, som blev ofret af Maria Divine Mercy, og har ikke noget at gøre med det, der sker i hele verden, hvor milliarder bliver frelst for øjeblikket takket være jeres bønner.
 
Pinsenovene på 7 sprog organiseret af Internet Bedegruppen
Den 15. maj 2012
Internet bedegruppen er arrangeret som et svar på de Korstogsbønner, som er modtaget af Maria Divine Mercy. Der er arrangeret en Pinsenovene, som vil finde sted mellem den 18. maj og den 26. maj 2012.
Denne Pinsenovene er blevet arrangeret sammen med et antal præster, der er medlemmer af den Internet bedegruppe, der kalder sig ” En kæde af beskyttelse”, og er et resultat af de Budskaber, der er blevet modtaget gennem Maria Divine Mercys website.
De inviterer folk fra hele verden til at bede Novenen sammen med dem fra den 18. maj til den 26. maj 2012. Den vil blive bedt for:
*Alle præster og hele gejstligheden.
*For vores elskede Hellige Pave Benedikt XVI og hele den Katolske Kirke.
Den vigtigste del af Novenen er den daglige Rosenkransbøn med dens Hellige Mysterier.
Folk bliver bedt om at bede sammen for Helligåndens Ild, for at forhindre en deling af kirken, forfølgelse og at forhindre de hemmelige planer om at komme til tops i den Hellige Stol, som er blevet detaljeret beskrevet i de forrige Budskaber.
Den 9. dag i Novenen, som er Pinselørdag den 26. maj, vil der endnu engang blive en verdensomspændende bønsdag, hvor alle fire af Rosenkransens mysterier bliver bedt.
Administrationsholdet
 
Det Andet Segl: 3. Verdenskrig
426. Den 16. maj 2012
Min kæreste datter, Jeg skal informere dig om, at den 3. Verdenskrig er ved at folde sig ud i verden.
Som du kan se, så flyder tårerne fra Mine Øjne her til morgen.*
Det Andet Segl er ved at blive åbnet, som det blev forudsagt for Evangelisten Johannes i Åbenbaringens Bog.
Det vil begynde i Europa.
Jeres banksystem vil være årsagen til det, og Tyskland vil endnu engang blive involveret i denne tragedie, som det var ved de to tidligere lejligheder.
Når den begynder, vil meget af det dreje sig om at redde økonomien, og katastrofen vil påvirke Grækenland, og det vil have stor virkning på Frankrig.
Mellemøsten vil også være involveret i en krig med Israel og Iran, og Syrien vil spille en alvorlig rolle i Egyptens fald.
Min datter, Jeg vækker dig for at fortælle dig dette og ikke for at skræmme dig. Men Jeg trygler jer om at bede meget for Europa i denne tid.
På grund af krig og mangel på penge, vil meget af høsten gå tabt, og det vil føre til en åbning af det Tredje Segl, som betyder hungersnød.
Det er derfor, Jeg nu opfordrer alle Guds børn til at forsøge at opbevare tørret og konserveret mad for at kunne føde jeres familier. Det er vigtigt at dyrke jeres egen mad, hvis I har mulighed for det.
Men I skal huske, at bøn kan mindske meget af den lidelse.
Virkningen af denne krig vil være, at Min Katolske Kirke på Jorden vil blive opslugt af en fælles verdenskirke, der opstår i fællesskabets navn.
Dette fællesskab, eller den falske fred, vil blive en realitet efter antikrist dukker op for at skabe en falsk fred og for at gøre en såkaldt ende på krigen.
Denne fredsaftale vil involvere den Vestlige Verden, indtil Kina og Rusland bliver involveret i disse verdensanliggender.
De vil udgøre en trussel for ”Dyret med de Ti Horn”, Europa, og vil besejre det for at indføre kommunisme.
Den ”Røde Drage”, Kina, har allerede et stærkt fodfæste i verden på grund af deres kontrol over verdens finanser.
Den Røde drage og ”Bjørnen”, som er Rusland, elsker ikke Gud.
De bliver ledet af antikrist, som er fra øst, og som skjuler sig bag lukkede døre.
Når disse profetier folder sig ud, vil hele verden tro på disse Budskaber. Så vil der ikke længere være nogen tvivl.
Vær venlig at recitere denne Korstogsbøn, som vil hjælpe med til at formindske virkningen af disse begivenheder.
Korstogsbøn (54) Bøn til Faderen om at formindske virkningen af den 3. Verdenskrig.
"Oh himmelske Fader, vi beder til Dig i Din elskede Søns, Jesu Kristi, Navn, Han som led så meget for menneskehedens synders skyld, om Du ikke nok vil hjælpe os i disse vanskelige tider, som vi står over for.
Hjælp os med at overleve den forfølgelse som bliver planlagt af grådige ledere og af dem, der ønsker at ødelægge Dine Kirker og Dine børn.
Vi beder dig inderligt om, kære Fader, at Du vil hjælpe med at bespise vores familier og at redde livet af de mennesker, som vil blive tvunget i krig mod deres vilje.
Vi elsker Dig, kære Fader.
Vi bønfalder Dig om at hjælpe os i nødens stund.
Frels os fra antikrists greb.
Hjælp os med at overleve hans mærke, dyrets mærke, ved at nægte at modtage det.
Hjælp dem, som elsker Dig, så de forbliver trofaste om Dit Ord hele tiden, således at Du kan skænke os de Nådegaver, der kan få os til at overleve i krop og sjæl.
Amen.”
Min datter, Jeg ved, at disse nyheder kan komme som et chok, men husk på, at bøn og Den Levende Guds Segl kan beskytte Mine Tilhængere, Min Resterende Kirke. I, Mine børn, vil overleve, skønt det ikke bliver let.
I vil blive mobbet på grund af jeres kristentro, men I vil aldrig undsige Mig eller afvise Mig.
For at undgå dette vil I blive skænket Gaver. Den Levende Guds Segl, der er Min Gave til jer, vil gøre jer usynlige for jeres fjender.
Bed den bøn hver dag fra nu af. Hav det foran jer i jeres hjem og få det velsignet af en præst.
Begynd jeres forberedelser snart, for den dag, hvor Europa falder, er ikke langt borte.
Jeres Jesus.
*Note: Da Maria skrev dette Budskab ned, trillede en tåre ned ad Jesu foto foran hende
Frelsens Moder: Mine seere i verden vil blive instrueret i at bede for at undgå de farer, der er forbundet med en Verdenskrig
427. Den 16. maj 2012
Mit barn, vær venlig at forblive stærk i dette Arbejde for min Søn.
Det er vigtigt, at alle dem, der tror på Sandheden om det Hellige Ord, der bliver givet til verden i denne tid, forholder sig rolige.
Det er jeres pligt at efterleve min elskede Søns instruktioner. Bøn og tillid til min Søn vil give jer frelsen.
Den Levende Guds Segl vil være den Gave, der giver jer den største beskyttelse i en tid med krig eller strid.
Ved at love troskab over for Gud Fader ved at tage imod denne gratis Gave, vil I forblive frie.
Glem aldrig bønnens magt, og hvordan den kan formilde følgerne af sådanne begivenheder.
Desværre vil mange af disse begivenheder ske, fordi de er blevet profeteret.
Børn, jeg kalder alle dem, der ærer mig, jeres velsignede Moder, og beder jer forstå, at dette er en henvendelse fra Himlen.
Alle mine seere i verden vil blive instrueret i at bede for at undgå de farer, der er forbundet med en Verdenskrig.
I skal være standhaftige i jeres lidelser og ofre dem som en gave til Gud Fader.
Den daglige Rosenkrans er vigtig i denne tid, uanset hvilken Kristen Kirke I tilhører.
I skal recitere den, fordi den giver beskyttelse for de nationer, hvor der er mange, der beder den dagligt.
Bed, bed, bed for Europa i denne tid og vend jer til min Søn og bed Ham om at få den styrke, det mod og den udholdenhed, der kræves for at beholde jeres tillid til Gud.
Jeres elskede Moder
Himlens og Jordens Dronning
Frelsens Moder
 
Opret Bedegrupper indviede til 'Jesus til Menneskeheden'
428. Den 16. maj 2012
Min kære elskede datter, Jeg skal understrege over for alle dem, der tror på Mig, at det er vigtigt at bede for hver eneste af jeres nationer.
For at gøre det effektivt, skal I oprette Bedegrupper,indviede til 'Jesus til Menneskeheden'
Brug denne gruppe til at recitere alle de Korstogsbønner, I har fået.
Min datter Maria vil organisere måden, de bliver oprettet på, så det vil give jer mulighed for at se dem på nettet og printe dem ud, uanset hvor i verden, I er.
Vær venlige at fortælle om Mit Hellige Ord til alle medlemmer af gejstligheden.
Nogle vil afvise Mine Budskaber.
Andre vil tage imod dem med kærlighed i hjertet.
Imidlertid vil I for det meste blive latterliggjort og afvist i Mit Hellige Navn.
I vil lide ligesom Mine apostle og vil blive gjort til grin i visse dele af Min Kirke på Jorden.
Disse verbale overfald vil være voldsomme, og I vil føle jer såret. Men til det siger Jeg: husk på, at når det udløser et sådant Had, beviser det, at det virkelig er Mig, jeres Jesus, der taler med jer fra Himlen.
Som modvægt mod denne lidelse vil Jeg få jer til at rejse jer igen og igen, hver gang I bliver slået i gulvet.
Jeg vil hjælpe jer op og gøre jer stærkere end før.
Hvorfor gør Jeg det? Jeg gør det, for at I skal komme i form og bliver stærkere, så I kan sprede Mit Hellige Ord. For først da vil I modtage større Gaver, som Jeg vil skænke jer gennem Min Helligånd.
Så rejs jer og kom i gang med at forberede jeres nation, så at den vil blive rustet til at forsvare sig og dermed undgå dyrets mærke. I må aldrig glemme betydningen af Den Levende Guds Segl. Det giver jer og jeres familie beskyttelse, ikke kun åndeligt, men også fysisk.
I er velsignet med at modtage Seglet, og det er jeres pligt at sikre jer, at der overalt er så mange af Guds børn, som muligt, der modtager det.
Husk at Jeg står last og brast med alle Mine tilhængere hvert minut, og når de udfører Mit Arbejde, vil de modtage særlige Nådegaver for at gøre dem modigere, stærkere og fast besluttede på at frelse sjælene hos hver mand, kvinde og barn i verden.
Jeres elskede Frelser.
 
Jomfru Maria: Dette Segl blev forudsagt i Johannes Åbenbaring.
429. Den 17. maj 2012
Mit barn, Guds børn vil blive i stand til at beskytte deres tro, mod og sikkerhed under enhver krig, hvis de fortsætter med at bede Korstogsbønnen i Den Levende Guds Segl.
Seglet er en af de sidste af alle de bønner, som er sendt fra Himlen til menneskeheden, og giver den største Beskyttelse.
Det er for at kunne støtte alle under enhver fremtidig forfølgelse, især i tider, der er domineret af krig.
Dette Segl blev forudsagt I Johannes Åbenbaring og har mange guddommelige kræfter knyttet til sig. Sæt pris på det og brug det til at beskytte ikke blot jer selv, men også jeres familier.
Denne påmindelse er nødvendig i denne tid.
Gå i fred.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Den Ene Resterende Kirke vil stå ubesejret, indtil det Nye Jerusalem opstår
430. Den 18. maj 2012
Min kære elskede datter, du skal vide nu, at udbredelsen af Min Helligånd er ved at oversvømme verden nu.
Sandhedens Flamme vil henrykke verden og ganske enkelt fylde mange sjæle med en forundring over Min Store Barmhjertighed.
Der vil komme megen omvendelse, og det vil blive på det tidspunkt, at Min Resterende Hær vil rejse sig og blive en mægtig styrke i slaget mod antikrist.
Min Resterende Kristne Kirke vil udbrede det Hellige Evangelium i hvert eneste hjørne af jorden.
Der vil komme ild over dem, som prøver at skade Min Resterende Kirke. Kun nogle få vil være i stand til at kæmpe imod Sandheden i Mit Hellige Ord, når den bliver vist for dem.
Der vil blive så mange, der omvender sig, at det løber op til over 20 millioner. Der vil dukke ledere op iblandt jer, og det vil blive nødvendigt at praktisere jeres tro på særlige skjulte steder.
I vil komme til at føre et Korstog for Min Lære, og Mine Korstogsbønner vil være jeres forsvarsvåben mod fjenden.
Fremmede vil blive nære venner, folk fra forskellige lande vil slå sig sammen, og religioner, der er blevet skilt fra hinanden i fortiden, vil finde sammen på trods af deres forskelligheder.
Den Ene Resterende Kirke vil stå ubesejret indtil det Nye Jerusalem rejser sig.
Det er på det tidspunkt, at Mit Andet Komme vil finde sted.
Når Mit Nye Jerusalem rejser sig, vil det blive fra den aske, hvor alle, der har modarbejdet Min Kirke på jorden, troede, at de havde brændt den ned.
Og så sker det.
Den Nye Begyndelse.
Den Nye Fredsæra.
Den Nye Himmel og den Nye Jord.
Den Tid, hvor Min Faders Guddommelige Vilje omsider bliver gennemført.
Min Hær, I skal rejse jer nu. Spring ud og spred jeres vinger. I må aldrig afvige fra den Sandhed, der står i den Hellige Bibel.
I skal aldrig tvivle på de ord, der står i den Hellige Skrift.
De af jer, og det gælder også medlemmer af Min Kirke på jorden, som tror på den Hellge Skrift, skal åbne jeres hjerte over for Sandheden.
Bibelen indeholder Guds Hellige Ord. Bibelen indeholder hele Sandheden.
Den lyver ikke.
Hvis I afviser den Sandhed, der står i den, afviser I Guds Ord.
Jeres Frelser
Jesus Kristus
 
Gud Fader: Frygt ikke Min Hånd, men frygt derimod jeres fjenders hånd
431. Den 18. maj 2012
Jeg taler til dig i dag, Min kæreste datter, for at bringe trøst til dem, der frygter fremtiden.
Mine børn, fremtiden ligger i Mine Hellige Hænder.
Nu er tiden kommet for Mit nye Kongerige, det Kongerige, som Min Elskede Søn skal herske over.
Det er det sidste stadie, hvor jorden vil blive forberedt til at bringe frem de menneskemængder som elsker Min Søn og som med tiden også vil elske Mig.
Der er meget der vil ske, før Min Guddommelige Vilje vil ske og det er nødvendigt at bede, være tålmodige og at være modige.
I skal ikke frygte Min Hånd, men frygt derimod Jeres fjenders hånd.
Ondskaben hærger i stort omfang i verden, og det er på tide, at Jeg straffer de nationer, som plager Mine børn på jorden.
Medens slaget begynder, vil de Huse, som ærer Mig, Gud Fader, blive fornyet.
Snart vil de forstå hvordan de har afvist den ene Sande Messias, som Jeg sendte til jorden i skikkelse af Min Søn, Jesus Kristus, for at frelse verden.
Så vil de, der tror på Min Søn og Mig, Gud den Allerhøjeste, rejse sig i samlet flok for at bane vejen for at Min Søns Andet Komme kan finde sted.. Min Søn vil først komme igen, når renselsen har fundet sted.
Den renselse Jeg taler om, er den der sker når de gode vil blive skilt fra de onde. De, der lever et liv fyldt med løgn, der er plantet i deres sjæle af Satan, vil endnu have tid til at angre.
Jeg vil gøre ethvert forsøg på at frelse dem fra dyret, for Jeg opgiver ikke Mine børn så let.
Jeg vil, gennem Guddommelige Interventioner, sanktioneret af Mig, forsøge at tage dem i Mine Barmhjertige Arme for at frelse dem.
Tillid og tro på Mig er vejen til Evigt Liv.
I kan kun komme til Mig, Universets Fader, gennem Min Søn, Verdens Frelser. For at komme til Mig, skal I frelses fra synd.
For at blive frelst fra synd, skal I forsone jer med Min Søn.
Ligesom Jeg sendte jer Min Søn den første gang for at skænke jer frelsen, således vil Jeg sende Ham en sidste gang for at frelse jer, før den Nye Himmel og den Nye Jord bliver forenet.
De, som nægter at tage imod Min Søns Store Barmhjertighed efter dette sidste Korstog, der skal bringe Mine Børn ind i Paradiset, som er deres retmæssige arvelod, vil være fortabt for altid.
Der vil ingen vej tilbage være efter dette.
I må aldrig glemme, hvem Jeg Er.
Jeg Er Gud Fader, og Jeg skabte jer.
Jeg elsker jer.
Jeg ønsker at bringe jer alle hjem, men Mine Tårer flyder så meget.
Det skyldes, at der vil være så mange, som Jeg ikke vil være i stand til at frelse, medmindre de stopper op og beder Mig om at hjælpe sig.
Dette Kald fra Himlen er blevet forudsagt.
Kun Guds Lam, Min Søn, har autoritet til at åbenbare de fremtidige begivenheder for jer.
Kun Han kan åbne Seglene.
Han gør det nu med hjælp af den Syvende Engel, den Syvende Budbringer.
I skal åbne jeres øjne og acceptere, at omsider vil Sandhedens Bog, som det er forudsagt af profeterne, blive åbnet kapitel for kapitel for øjnene af jer.
Tag imod det som en Gave, for den vil give jer det Evige Liv.
Jeres Elskede Fader i Himlen
Gud, den Allerhøjeste
 
Den levende Guds Segl kan gratis downloades af alle
Den 18. maj 2012
Vi har skabt et særligt kunstværk af Gaven, som er den Levende Guds Segl, specielt designet til denne mission.
Dette er, hvad I skal gøre.
Skriv den ud på jeres computer eller send den til et trykkeri for at få en bedre kvalitet.
Få det velsignet af en præst, hvis det er muligt.
Så monter det, ram det ind og hæng det op i jeres hjem.
Det ideelle vil være, hvis I giver kopier af det til venner og familie til at beskytte dem.
Vi ønsker at sige mange tak til James Group Studios i San Diego Californien, USA for deres design, som er doneret til os.
Gud velsigne jer,
Maria
Se i øvrigt Korstogsbøn nr.33: Den Levende Guds Segl
 
Jomfru Maria: Den onde angriber dem, der elsker Gud højest 
432. Den 20. maj 2012
Mit barn, samtidig med at flere og flere af Guds børn tager disse  Hellige Budskaber til sig, vil flere og flere folk også afvise dem.
Alle dem, der er nærmest ved Min Søn, vil blive fristet af den onde til at vende ryggen til Budskaberne.
De vil lide mest, og tvivlen vil blokere deres tanker, så de ikke ser Sandheden.
Den onde angriber dem, der elsker Gud højest.
Når det lykkes ham at gøre dem blinde over for Sandheden, vinder han.
De, som ærer mig, Gudsmoder, vil også blive et offer for den onde, som vil prøve at lokke dem væk fra Sandhedens Bog.
Den onde giver aldrig op. Han hjemsøger disse kærlige sjæle på en frygtelig måde for at få dem til at afvise Guds Ord.
Jeg beder alle jer, der elsker Min Søn, om at lytte godt efter det, jeg siger til jer. I skal lytte, når Min Søn taler til jer.
Forspild ikke chancen for at kunne hjælpe jeres brødre og søstre med at opnå det evige liv, som er blevet lovet dem.
Tillad ikke forræderen at plante tvivl, som kan forhindre millioner af sjæle i at blive frelst.
Der er en hård modstand, som vil bombardere jer fra i dag.
I skal kalde på Mig, Jeres Moder, og bede mig om hjælp og vejledning, så I kan blive ført ad den sande vej.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Bed om, at I kan skelne de sande profeter fra dem, der ikke taler i Mit Hellige Navn 
433. Den 20. maj 2012
Min kære elskede datter, sig til Guds børn, at Mine Profeter i verden i dag vil blive afvist, lige som de blev i begyndelsen.
De, der i dag hævder at komme i Mit Navn, men som ikke modtager budskaber fra Gud, vil man tilslutte sig og acceptere. De, der forkynder Mit Hellige ord og kommer med profetier i Min Faders navn, vil lide under den største afvisning.
Præster og gejstlige vil angribe Mine Profeter i dag, fordi Satan gør dem blinde over for Mit Hellige Ord.
Lad ethvert menneske, der prøver at stoppe Guds sande profeter, vide, at de vil begå en alvorlig synd i Guds Øjne.
Hvis hellige tjenere og andre, der forkynder sandheden i Min Lære, prøver at sabotere denne Hellige Mission, vil de blive straffet.
De, der ikke tror på Mit Hellige Ord, som det bliver givet til verden på denne tid, skal forholde sig tavse.
For hvis I ikke gør det og i stedet fordømmer Mig, vil I blive holdt ansvarlig, og I vil græde og tigge Mig om at tilgive jer.
På det tidspunkt vil man kunne mærke den skade, I har forvoldt, ved at se på de sjæle, der er gået tabt.
I må aldrig afvise Mit Hellige Ord, som det er givet jer gennem profeterne.
Tag imod det og accepter det, for der er brug for meget arbejde med at forberede hele menneskeheden på Mit Nye Kongerige.
Husk det.
Man må forvente, at mennesket afviser Mit Ord, når Satan hærger jorden.
Når en trofast Guds tjener afviser Mig, føles det, ligesom om et sværd bliver stukket lige igennem Mig.
Det er den mest smertelige af alle afvisninger.
Kom til Mig alle sammen. Hvis I ikke tror, så bed om, at I snart vil få vist Sandheden.
Hvis I har nogen som helst tvivl, så henvend jer til Mig og bed Mig om at åbne jeres hjerter.
Lad Mig fylde jer med Nådegaver, så I kan hjælpe Mig med at samle sjæle i alle dele af verden i tide.
I skal ikke tro, at det Andet Komme kan eller vil ske uden hjælp fra Mine profeter, der er sendt for at forberede jer, så at I er værdige til at træde ind i Mit Kongerige.
Bed om, at I vil være i stand til at skelne de sande profeter fra dem, der ikke taler i Mit hellige Navn.
Ve dem, som kritiserer Budskaberne fra Mine profeter sønder og sammen, for de vil komme til at stå til regnskab for deres krænkelser af Min Hellige Fader, Gud, den Allerhøjeste. 
I skal åbne jeres øjne.
Vær opmærksomme, når Jeg åbenbarer Sandheden for jer.
Luk ikke ørerne for den.
Luk ikke jeres øjne for den.
Det er tid til, at I foretager et valg.
Følg Mig og hjælp Mig med at lede Mine børn til det Evige Liv.
Hvis I vender Mig ryggen, så nægter I at give sjælene en chance for at forsone sig med Mig.
Jeres Jesus
 
Tiden nærmer sig, hvor Advarslen vil finde sted 
434. Den 21. maj 2012
Min kære elskede datter, tiden nærmer sig, hvor Advarslen vil finde sted. Der er stadig så meget arbejde at gøre med at forberede Min Store Barmhjertighed.
Jeg kalder alle dem, som elsker Mig, og beder jer om at bede inderligt for den globale omvendelse, som Jeg ønsker.
Der er så mange, som vil løbe ind i Mine Arme med en lettelse, der fylder hele deres sjæl, fordi de ved, at det er Mig, deres Elskede Jesus, som vinker til dem.
Der er så mange, der vil bekæmpe Sandheden, når den bliver fortalt for dem. Det bevis, som Jeg vil åbenbare, vil ikke være nok til at tænde en enkel gnist af kærlighed i deres sjæle.
De er blevet stjålet fra Mig, og alligevel ønsker de ikke at blive befriet fra deres fangevogter, dyret, som har fortæret deres sjæle. Spred Mit Ord så hurtigt du kan, Min datter.
Ignorer hån, spot og latterliggørelse fra dem, der prøver at stoppe dig.
Rejs dig og forkynd Mit Allerhelligste Ord under alle omstændigheder.
Dem, som hævder at tale i Mit navn og som prøver at nedværdige dig, korsfæster Mig. Det er ikke dig, de plager, men Mig, deres Elskede Frelser.
Den menneskelige opinion er ikke vigtig. Det eneste, der er vigtigt, er de sjæle, som Jeg higer efter at frelse.
Bed denne Korstogsbøn (55) for at Forberede Advarslen
Oh min Kære Jesus Vil Du ikke nok åbne Alle Guds børns hjerter For Din Store Barmhjertighedsgave Hjælp dem med at modtage Din Guddommelige Barmhjertighed Med kærlighed og taknemmelighed og gør dem i stand til at være ydmyge foran Dig og bede om tilgivelse for deres synder, så de kan blive en del af Dit Herlige Kongerige.
Amen
Snart vil mange millioner i verden høre Mit Kald, og flere sjæle kan og vil blive frelst.
Glem aldrig vigtigheden af at bede Barmhjertighedens Rosenkrans dagligt for at frelse sjæle.
Gå i fred og kærlighed.
Jeres elskede Jesus
 
Min Sandhedens Bog vil sprede sig med lynets hast over hele verden
435. Den 22. maj 2012
Min kære elskede datter, det næste stadie i denne Hellige Mission, er ved at folde sig ud.
Min Sandhedens Bog vil sprede sig med lynets hast over hele verden.
Omvendelserne vil ske hurtigt, og Mit Hellige Ord vil blive hørt i alle tungemål.
Til gengæld vil alle Guds børn sprede Mine Budskaber, og de vil blive fyldt af Helligånden.
Deres læber vil meddele Sandheden, og alle vil forkynde profetierne i forskellige tungemål, så Sandheden hurtigt kan blive hørt.
Tørsten vil blive slukket hos Guds børn, der vandrer forvirrede rundt, fordi deres sjæle er tomme.
De sjæle, der hungrer efter Min Tilstedeværelse, vil blive tilfredsstillet, når Jeg bringer dem den næring, som de så desperat har brug for.
Når det sker, vil der være meget få, der ikke kender til Min Store Barmhjertighed.
Tag imod Min Gave, Mit Hellige Ord, Min Sandhedens Bog og hold fast på den, for uden den vil I være som en krop uden sjæl.
Når I sluger Mine Visdomsord, vil I blive hele igen.
Når I er blevet hele igen, vil I være parate til at komme med Mig ind i den Nye Fredsæra på jorden.
Vær nu afventende, Mine elskede tilhængere, for snart vil Mit Skrevne Ord være hos jer, og I vil fryde jer og føle glæde og fred i sjælen.
Fortsæt alle Mine tilhængere.
Lad jer selv, jeres kære og alle troende fortælle profetierne i Mit navn. Gå med Mig, medens Jeg leder jer til det Evige Liv.
Jeres Elskede Jesus
Menneskehedens Forløser
 
Gud Fader: Lidelsen i verden er blevet forenet med Min Søns, Jesu Kristi, Lidelse i denne tid
436. Den 23. maj 2012
Min kæreste datter, fortæl Mine børn om den kærlighed og beskyttelse, Jeg tilbyder dem, der kalder Mig.
Mit Hellige Ord på jorden bliver omsider hørt, og mange sjæle er parate til tage det største spring i deres tro og tilslutte sig Min Søns, Jesu Kristi, Barmhjertighed.
De ved kun lidt om, hvor enkelt det er at træde ind i det Nye Paradis og den Nye Fredsæra.
Først skal I se op og acceptere, at I er et af Mine børn.
I skal erkende, at Jeg skabte hver eneste af jer, ikke en af jer blev skabt ved en fejltagelse, og at I er Mine børn, Min Familie, Mine Kære.
Mit omsorgsfulde Hjerte er fuld af kærlighed for hver enkelt af jer.
Mange tror, at fordi Jeg Er Alfa og Omega, begyndelsen og slutningen, så gør Min Magt Mig stolt. Sådan kan det naturligvis ikke være.
Hvordan kan en rigtig forældrekærlighed til et barn være overskygget af stolthed?
Jeg lider sammen med hver eneste af jer. Jeg sørger over dem, der er tabt for Mig.
Jeg vil gøre alt, hvad der er i Min Magt, for at bringe Mine fortabte børn tilbage i Min Familie, i Mit Kongerige.
Forestil jer, at forældre bliver afvist af deres børn. Den smerte, Jeg føler, gælder ikke Mig, deres Fader, men dem og tanken om den pine, der venter dem, hvis Jeg ikke kan frelse dem.
Lidelsen i verden er blevet forenet med Min Søns, Jesu Kristi, lidelse i denne tid.
Hvorfor gør Jeg det? Hvorfor tillader Jeg lidelse? Det skyldes synd.
Syndere, som ikke vil komme frivilligt til Mig, kan kun frelses gennem andres lidelser.
De, der lider i dette liv, vil blive belønnet med Gaver i det næste liv.
Den hjælp, der bliver ofret frivilligt af de børn, som elsker Mig, er et meget magtfuldt våben imod den magt, som er blevet Satan tildelt.
De, der kæmper på Min Søns side for at frelse andres sjæle, kan frelse hele menneskeheden.
Satan har magt, men kun den han har fået – en magt, som ikke kan tages tilbage før på Dommedag.
Mange af jer, kære børn, forstår ikke de Guddommelige love, som tillader disse ting. Men stol på Mig, medens Jeg åbenbarer det.
Satan vil stjæle mange af Mine børns sjæle fra dem, som ikke tror på Mig eller på den godhed, som Jeg har for Mine børn.
Han bliver magtesløs, når syndere ofrer deres lidelser for at frelse deres brødre og søstre fra Helvede.
Han mister sin magt, når Mine børn beder om disse synderes frelse.
Bøn er den rustning, som Mine børn har brug for, når de ønsker at hjælpe Mig med at frelse hele menneskeheden.
Slå jer sammen med Min Søn, Mine børn, om at hjælpe Mig med at forene Min Familie til sidst.
Hjælp Mig med at bringe jer alle ind i den nye vidunderlige Fredsæra.
Først da kan Min Vilje ske på jorden som i Himlen.
Gå børn. Foren jer i bøn.
Arbejd sammen med Mig, jeres Fader, om at hjælpe med at frelse Min familie. Jeres elskede Fader
Gud, den Allerhøjeste
 
Under Advarslen vil dem, der har forsonet sig i Mine Øjne, ikke lide Skærsildens pine 
437. Den 24, maj 2012
Når tiden er inde for Advarslen, Min kære elskede datter, vil et antal tegn blive åbenbaret.
Jeg fortæller dig det, for at minde Guds børn om, at de skal forberede sig i forvejen.
To stjerner vil kollidere, og mange vil blive bange.
Der vil ikke være noget at være bange for, fordi det er den største Gave, Jeg skænker jer, for så vil der ikke være flere sjæle, der vil gå fortabt i Helvedets ild.
Så vil Mit Kors komme til syne på himlen, og ikke en eneste person vil kunne undgå at bemærke det.
Mange vil falde om i frygt, og en stor rystelse, der minder om et jordskælv, vil kunne mærkes. Så vil stilheden komme.
I skal altid forberede jer på denne dag, som om den ville komme i morgen. Søg forsoning nu og bekend jeres synder for Mig.
Katolikker skal gå til skrifte.
De, der ikke er katolikker, skal recitere Korstogsbøn (24), som giver Min Fuldstændige Aflad til resten af verden.
Denne Gave med Min Fuldstændige Aflad er beregnet til alle Guds børn af enhver trosretning og giver jer en fuldstændig renselse. Afvis ikke denne gave. Accepter den.
Til de katolikker, der undrer sig over Min Gave, og som misundeligt har kritiseret den, siger Jeg dette:
Tror I, at Jeg ikke ville skænke dette Sakramente til alle Guds børn?
I skal være gavmilde af sind og være glade for, at Jeg gør det. Synes I ikke, at de skal have sådan en Gave? Hvis I mener det, elsker I Mig ikke rigtigt.
Bøj jeres hoved og pris Gud for den vidunderlige Gave, som menneskeheden har fået, så de kan frelse deres sjæle.
Under Advarslen vil dem, der har forsonet sig i Mine Øjne, ikke lide
Skærsildens pine.
De, der ser deres synder afsløret for øjnene af sig, som de ser ud gennem Mine Øjne, vil blive chokerede.
Mange vil finde det vanskeligt at acceptere, at deres sjæle er så formørkede.
De, der accepterer det og viser anger, vil bede Mig om forladelse, og Jeg vil give dem det.
Men der vil være nogle, der ikke vil beklage det og som inderst inde vil forsvare de forbrydelser de har begået, når de kommer til at stå foran Mig. De vil ikke angre og vil slå Mig i ansigtet.
I alle tilfælde vil renselsens ild og lidelse blive følt af alle syndere.
Hvor længe, det vil vare, afhænger af, hvor alvorlige deres synder er.
De, der trækker sig bort fra Mig, har brug for jeres bønner. De vil få mere tid til at vende tilbage til Mig og at bede Mig om at tilgive dem.
Men den tid kunne blive så kort som en dag eller så lang som et par år.
Der er ikke andre end Min Fader, der kender datoen på Mit Andet Komme.
Tidsperioden mellem de to begivenheder vil ikke blive så lang, som I måtte tro. Omsider vil Mine børn forstå den tid, de lever i, og acceptere Sandheden.
De, der kender Sandheden og tror på Mig nu, har pligt til at bede for de sjæle, som ikke vil acceptere Min Barmhjertighed.
Min datter, Mit største ønske er at frelse hele verden, også dem, der er fortabt for Mig.
Alle Mine tilhængeres bønner, der bliver bedt som med en stemme, kan hjælpe Mig med at gøre det.
Gå i kærlighed. Stol altid på Mig, for tiden er knap og planerne for menneskehedens frelse hviler i Min Evige Faders Hænder.
Jeres elskede Jesus
 
De har i sinde at fordrive Pave Benedikt XVI fra Peters Stol ved af benytte sig af uærlige metoder
438. Den 26. maj 2012
Jeg er henrykt over at have fået dig tilbage hos Mig. Nu er det vigtigt, at du holder dig tæt til Mig, Min datter. Tiden er knap, og du har meget arbejde, der skal gøres.
Min kæreste datter, I dag beder Jeg Mine tilhængere om, at bede inderligt for Min elskede Vikar Pave Benedikt XVI. Min Hellige Tjener er udsat for en frygtelig forfølgelse bag de lukkede døre i Den Hellige Stol.
Jeg har før fortalt jer om de Frimurer Grupper, som har lagt deres ondskabsfulde, klamme hånd på alt inden for Vatikanet, og at de ønsker at få Min Elskede Pave ud af Vatikanet.
De har i sinde at fordrive ham fra Peters Stol ved at benytte sig af uærlige metoder.
Han vil, som Jeg tidligere har fortalt dig, blive nødt til at flygte, for han har ikke noget andet valg.
Tiden er knap. I skal bede inderligt om, at han kan blive så længe som muligt, for så snart han forlader sin post, vil bedrageren, den falske Profet, indtage hans plads.
Hvor Mine Øjne fyldes af tårer for Min Elskede Kirke på jorden i denne tid.
Alle dem af Mine hellige tjenere, som accepterer Mit hellige Ord, som det bliver skænket jer i denne tid, skal lytte til Mig nu.
I skal forblive trofaste over for den Hellige Messe og bevare det daglige Offer. For om ikke ret længe vil I blive tvunget til at sluge en løgn.
Det daglige offer til ære for Min Korsfæstelse, hvor vinen bliver til Mit Blod, og brødet bliver til Mit legeme, vil blive ændret og fordrejet, og Jeg vil blive bagvasket med nye love, der vil blive indført af den Falske Profet.
I må aldrig acceptere noget, der strider imod Sandheden.
I må aldrig acceptere kætteri inden for murene i den Hellige Stol. Hvis I gør det, fjerner I jer fra Mig.
Mange af jer vil blive nødt til at fejre den Hellige Messe i hemmelighed, og I vil få brug for alt det mod, I kan mobilisere, ved at bede til Mig om at gøre jer stærke.
Forandringerne vil begynde med selve Eukaristien. I vil snart få at vide, at den Hellige Kommunion, der er Min Sande Tilstedeværelse, i virkeligheden er noget helt andet. I vil få at vide, at det betyder forskellige ting. Men det er en frygtelig løgn.
Den Hellige Eukaristi er Mit Legeme og Blod, der bliver skænket til jer, så Jeg får mulighed for at fylde jer med Min Helligånd og give jer den næring, som Jeres sjæle har brug for.
Mine hellige tjenere, når tiden kommer, hvor I bliver præsenteret for en ny moderne fortolkning, så vil I være klar over, at forureningen allerede er begyndt.
Det er på det tidspunkt, I bliver nødt til at forberede jer. Hold sammen og forsvar Sandheden om Min Korsfæstelse. Lad være med at acceptere løgne, forandringer af den Hellige Messe og den Hellige Eukaristi. For hvis I gør det, vil Min Tilstedeværelse gå tabt for alle Guds børn.
Følg Mig. Det er den største udfordring, som I nogensinde har stået over for, men Jeg vil give jer Nådegaver, så I vil kunne se forskel på sandheden og den ugudelige fiktion, som I vil blive bedt om at acceptere i Mit Hellige Navn.
I skal bede Mig om hjælp nu ved at bede denne Korstogsbøn (56). For præster der søger beskyttelse for den Hellige Eukaristi.
Oh kære Fader, i din dyrebare Søns Navn,
Han, som ofrede sig selv på Korset for hele menneskeheden, hjælp mig med at holde fast til Sandheden.
Beskyt mig med Din Søns Dyrebare Blod og giv mig Nådegaver, så jeg kan fortsætte med at tjene Dig i tro, tillid og ære resten af min tid som præst.
Lad mig aldrig komme bort fra den sande mening af den Hellige Messeoffer og i den måde, den Hellige Eukaristi bliver præsenteret for Dine børn på.
Giv mig styrke til at repræsentere Dig og nære Din flok på den måde, som den skal næres, med Din Søns Jesu Kristi Legeme og Blod, Sjæl og Guddom, Menneskehedens Frelser.
Amen.
I skal vide, at Jeg hver eneste dag vandrer sammen med jer, Mine Elskede Hellige Tjenere.
Jeg vil støtte jer. Læn jer op ad Mig, så vil Jeg holde jer tæt ind til Mit Hellige Hjerte i disse tider med frygtelige plager inden for den Katolske Kirke.
Jeres Elskede Jesus
 
Satan vil overbevise jer om, at Mine Budskaber kommer fra ham 
439. Den 27. maj 2012
Min datter, der er så mange af Mine tilhængere, der spørger sig selv, hvorfor mange af disse profetier forårsager frygt i deres hjerter.
Mange tror, at Jeg skaber frygt, men det er ikke tilfældet.
Den frygt, som overvælder mange sjæle, skyldes, at de indser, at Jeg fortæller dem Sandheden.
Som alle gode forældre ville gøre, så bliver Mine børn advaret om farerne i deres liv.
Nogle gange kan de farer, som forældre advarer om, skabe frygt. Dog hænger frygten sammen med en viden om den ondskab, som mennesker vil begå i fremtiden.
Det samme er tilfældet med ondskaben i verden. Den er begået af mennesker, som til gengæld er påvirket af forræderen, Satan.
De profetier, som den menneskelige slægt har fået af Gud, har lige fra tidernes begyndelse fået nogle til at blive ramt af frygt.
Og alligevel er de årsag til megen latter andre steder. Det var det, der skete, før Noah begyndte at bygge Arken. Medens man lo ad ham, hånede ham og latterliggjorde ham, gjorde de frygtsomme det, de blev bedt om. De byggede en Ark for at kunne frelse sig selv.
Dem, der lo, latterliggjorde og afviste Noah, blev ødelagt.
Alle de profetier, som kommer fra Gud, indeholder advarsler, der skal opmuntre menneskeheden til at forberede sig på sådanne begivenheder.
Det er kun ved at forberede jeres sjæle, at I kan modstå den kommende smerte, der er forårsaget af menneskets synder.
Til de af jer der spørger, hvorfor Mine budskaber skal være skyld i frygt, siger Jeg dette:
Tro ikke på løgne, som er plantet i jeres hjerter af Satan, og som hævder, at Gud aldrig ville give verden budskaber, som ville få Hans børn til at frygte dem.
Mange af jer, især dem, som elsker Mig, bliver nu lokket bort fra Mit hellige Ord.
En af Satans foretrukne måder at håne Mig på er at overbevise jer om, at Guddommelige Budskaber ikke indeholder profetier, der kan skabe frygt.
Sådanne budskaber kan vel kun komme fra den onde?
Hvor Satan ler ad sin egen snedige fælde.
Satan vil overbevise jer om, at Mine budskaber kommer fra ham, så desperat er han for at overbevise jer om, at I ikke skal følge mine instruktioner.
I, Mine tilhængere, skal høre Sandheden.
Jeg skal forberede jer, og det betyder advare jer om ting, der vil ske, blot for at kunne beskytte jer.
Lyt aldrig til sådan en løgn.
Mine budskaber bliver givet til jer på grund af Min Guddommelige Kærlighed til hele skabelsen. Giv Mig lov til at vejlede jer, som enhver god far vil gøre det.
Når I lytter til Mig og følger Mine instruktioner om bønner, kan Jeg beskytte jer.
Frygt stammer ikke fra Mig. Når I tror på Mig og stoler på Mig, vil I ikke frygte noget uanset hvor meget ondskab, I bliver præsenteret for gennem menneskehedens synder.
Det eneste, I aldrig må gøre, er at skjule jer og tro, at alt vil gå godt.
For hvis I gør det, afviser I, at der findes ondskab i verden. Accepter at Satan findes. Tro på, at bøn kan og vil mindske hans magt.
Rejs jer så og tag ansvaret på jer som tilhængere af Mig, Jesus Kristus.
Når I ser sandheden i øjnene, så giv Mig lov til at lede jer, så vil frygten ikke ramme jeres hjerte.
Jeres Elskede Jesus
 
I skal vide, at de 1000 år, der omtales i Åbenbaringens bog, betyder netop det
440.Den 28. maj 2012
Min kære elskede datter, når mennesker stiller spørgsmålstegn ved den Lære, der står i den Hellige Bibel, så er det normalt for den menneskelige natur.
Når mennesker fordrejer Læren i den Hellige Bibel, så den passer til deres egen dagsorden, krænker det Mig.
Men når Mine Hellige tjenere undsiger dele af den Hellige Bibel og forkaster dem, som om det ikke havde nogen betydning, afviser de Mig, Menneskesønnen.
Alt, hvad der står i den hellige Bibel, kommer fra Min Evige Fader, som har godkendt hvert eneste ord gennem Hans salvede.
I skal tro på, at Guds Hellige Ord findes i Min Faders Bog, ikke et eneste ord er løgn.
Hvorfor er de, der hævder at være lærde og eksperter i Sandheden, der står i den Hellige Bibel, så skeptiske over for Mit Hellige Ord, som det bliver præsenteret for jer i disse Budskaber?
Min Sandhed blive givet til jer nu endnu engang for at opfriske jeres hukommelse og minde jer om den Lære, der står i Bibelen.
Mine børn skal vide, at de profetier, der står i Daniels Bog og i Åbenbaringens Bog snart finde sted.
I skal vide, at de 1000 år, der er nævnt i Åbenbaringens Bog, betyder netop det.
Hvis det var meningen, at det skulle være anderledes, så ville der være nævnt et andet antal år.
Min Kirke, den Katolske Kirke, har endnu ikke fastslået, hvad den tror i den forbindelse.
Min Resterende Kirke, de sidste slyngtråde fra Min Katolske Kirke på jorden, vil forstå den sande betydning af Min Fredsæra på jorden.
I er i de sidste tider, men jorden vil blive fornyet.
Jeg kalder alle Mine hellige tjenere. Min stemme er hæs af at tigge jer om at svare på Mit Hellige Kald fra Himlen.
Jeg, jeres elskede Frelser, har sendt mange seere og visionære til jer indtil nu. De har hjulpet med at åbne jeres sind for de begivenheder, der er på vej.
Jeg har ventet indtil nu med at komme med de endelige åbenbaringer. Nu sender Jeg Min sidste budbringer, Maria Divine Mercy, den syvende budbringer, for at forberede det sidste kapitel, som ikke før har været afsløret for jer.
Min stemme er som torden. Den vil fortsat kunne høres over hele jorden. Den vil ikke tie før den sidste dag, hvor Jeg kommer for at dømme jer.
Det kan godt være, at I ikke lytter til Mig nu. Mange af jer vil afvise Mit Ord med en arrogance, som sårer Mig dybt.
Andre ignorere Mig af frygt, for det er det letteste. Men snart vil de forandringer, jeg taler om, ske. Så vil Sandheden begynde at dæmre for jer.
Jeg kalder jer nu og fortæller jer det. Jeg venter på jeres svar, om det så kommer nu eller i fremtiden.
Jeg venter på det. Det vil Jeg tålmodigt fortsætte med indtil den dag, hvor I kommer Mig løbende i møde for at få beskyttelse hos Mig.
Jeg vil aldrig opgive Mine udvalgte tjenere, som Jeg kaldte i første omgang.
Kan I huske den første gang, Jeg kaldte jer? I følte, at Min Stemme talte i jeres sjæl og tryglede jer om at slutte jer til Mig. Kan I høre Mig nu?
Bed Mig om at åbenbare for jer, at det er Mig, jeres Jesus, der tigger jer om at komme, rejse jer og følge Mig på den sidste vanskelige rejse til det Evige Liv. Frygt ikke Mit Kald. Stol på Mig og sig denne bøn, hvor I skal bede Mig om at lade jer høre Min kalden.
Korstogsbøn (57) Bøn for de Gejstlige – Jesus lad mig høre din kalden
O min kære Jesus, Åben mine ører over for lyden af Din Stemme,..... Åben mit hjerte over for Din kærlige kalden,
Fyld min sjæl med Helligånden,
så jeg kan genkende Dig denne gang.
Jeg tilbyder Dig min ydmyge troskab over for alt det,
Du beder mig om.
Hjælp mig med at kunne genkende Sandheden,
at rejse mig, og at svare på og følge din stemme,
så jeg kan hjælpe Dig med at frelse hele menneskehedens sjæle.
Jeg vil adlyde din vilje.
Giv mig mod til at lade Dig lede mig,
Så at jeg kan ruste mig i det omfang, det er nødvendigt.
For at lede din Kirke hen mod Dit Nye Kongerige.
Amen
Husk at Jeg, Jesus Kristus, aldrig vil tillade, at Mine Hellige Tjenere vandrer væk fra Sandhedens Vej.
Jeg vil stå ved hvert hjørne og hver gade og udpege den rigtige retning for jer.
I vil nok til tider finde det frustrerende. I bliver måske forvirrede. I ønsker måske ikke at høre Sandheden. I bliver måske bange. Men det skal I vide:
Jeg vil altid elske jer. Jeg vil altid være ved jeres side. Jeg vil aldrig lade jer i stikken.
Jeres elskede Jesus
 
 
Bønner kan afværge de forbrydelser, der bliver planlagt, som tilskynder brugen af atombomber
441. Den 29. maj 2012
Min kære elskede datter, Mine profeter, Mine budbringere og alle sande visionære i verden forener sig i ånden for at forkynde Mit Hellige Ord på denne tid.
De udvalgte til denne vanskelige mission, der skal sikre, at hele menneskehedens sjæle bliver forberedt på Mit Andet Komme, bliver instrueret om at gøre verden opmærksom på det.
De vil snart anmode om en bydende nødvendig bøn for at hjælpe dem, der vil lide i de kommende krige.
Tiden er nær, hvor krigene vil bryde ud, og mange uskyldige sjæle vil blive ofre for dette had fyldt med terror imod Guds børn.
Mange vil blive revet i forskellige retninger i disse krige, og der vil være megen forvirring i Mellemøsten.
Der vil være mange små krige, der vil eskalere.
De mange parter, der i begyndelsen vil være splittede i alle retninger, vil slå sig sammen til blot et lille antal kæmpende sider.
Så vil de større hære blive involveret, og mange nationer vil slutte sig til dem.
Hvor Mine øjne fyldes af tårer ved tanken om denne frygtelige ondskab, der bliver udført under indflydelse af Satan, som ønsker at dræbe så mange folk som muligt og så hurtigt som muligt.
Bed om, at disse krige vil blive begrænset.
Bed om, at Guds børn gennem deres bønner kan forhindre de forbrydelser, der er ved at blive planlagt, hvor man tilskynder til at bruge atomvåben.
Min Kæreste datter, Satan vil gøre alt, hvad der står i hans magt i denne tid, for at opmuntre den Katolske Kirke til at fordømme dig og erklære disse budskaber for kætteri.
Du skal ignorere disse angreb. Alle dem, der følger Min Lære, skal blot følge deres hjerte, for de vil have let ved at genkende sandheden.
Hvis Mine profeter ikke havde fået Nådegaver fra Himlen for at kunne modstå sådan en forfølgelse, så ville Mit Hellige Ord og Mine instruktioner om at forberede alle Guds børn på Mit Andet Komme ikke blive hørt.
Hvis det ikke var for den stædige modstand fra alle Guds profeter og Guds budbringere fra tidernes begyndelse, så ville Guds børn være forblevet uvidende. Når I får denne viden, Mine dyrebare tilhængere, må I aldrig være bange for at følge vejen til det Evige liv. Enhver anden vej vil, uanset de strålende men værdiløse fristelser som får jer til at føle jer tiltrukket af verdslig ydre pragt, ikke lede jer til Mig.
For hvis og når løgnene om Min Hellige Eukaristi begynder at dukke op, skal I være modige og gå jeres vej.
Bed om styrke, beslutsomhed og mod til at følge mig på den sidste Vej til Frelsen.
Jeres elskede Jesus
 
Min Dødskamp i Haven vil blive gennemlevet endnu engang, og Min Smerte vil blive dobbelt så pinefuld denne gang
442. Den 30. maj 2012
Min kære elskede datter, den plage, som du er udsat for af dem, der mangler sand ydmyghed, men hævder at tale i Mit navn, vil nu blive intensiveret.
Du skal ikke lytte til andre stemmer end Min. Lad være med at involvere dig eller at svare dem igen, som sårer Mig.
De har ladet menneskelig stolthed blokere for Mig, og så er det ikke nok for dem, de forfølger Mig også.
Mit Andet komme vil komme til at ligne begivenhederne, der fandt sted i løbet af Min første tid på jorden.
Der bliver sat spørgsmålstegn ved Mit hellige ord, det vil blive kritiseret, opgivet og afvist.
De første, som vil afvise Mig, vil blive Mine egne, de sjæle, der elsker Mig mest. De vil stå i første række og kaste den første sten.
Min Dødskamp i Haven vil blive gennemlevet endnu engang, og Min Smerte vil blive dobbelt så pinefuld denne gang.
Jeg led på grund af menneskehedens synder, ikke kun synder, der blev begået af mennesker, der levede på den tid, men også dem, der afviser Mig i dag. Dem, der afviser Mig i dag, sårer Mig mere, fordi jeg døde for deres synders skyld. De har intet lært.
Dem, der dengang gjorde nar ad Mig og rev Mit øje ud med den torn i tornekronen, der var mest skarp, var dem der repræsenterer Min Kirke på jorden.
Nu vil de ikke acceptere Mit Andet Komme eller de advarsler, som Jeg åbenbarer for dem.
Ethvert ord, der bliver ytret af Mine læber, bliver slugt af de ydmyge sjæle som af børn der er udsat for hungersnød.
Og alligevel vender dem, der har fået kendskab til Sandheden om Min Lære, hovedet væk og ser den anden vej.
Der er ikke længere ydmyghed i sjælene hos mange af Mine tilhængere, så de vil være ude af stand til at få noget udbytte af Mine særlige Nådegaver.
Indtil I bliver ydmyge i Guds øjne, vil I ikke kunne høre Mig.
Indtil I ophører med at være hovmodige og arrogante, vil I ikke kunne mærke Helligåndens kraft.
Når I afviser Mig i dag, hamrer I det første søm i Mit håndled.
Når I, Mine hellige tjenere, undsiger Mit Hellige Ord, som det bliver givet til jer nu, jager I det andet søm ind i Mit andet håndled.
De stakkels sjæle, som ingen interesse har for Min Lære eller den Frelse, Jeg skænkede verden ved Min Død på Korset, vil ikke have nogen til at lede sig.
Det er dem, der er ofre. De bliver ikke ført hen til Mig. De bliver nægtet chancen til at forberede sig på Mit Andet Komme.
Nu kalder Jeg alle Mine tilhængere, for at de kan forberede sig. Slaget mellem de troende vil snart begynde. Den ene halvdel vil ikke blot undsige disse budskaber, men vil også prøve at bandlyse dem.
Den anden halvdel vil bruge dem til at omvende andre med.
De jævne fortabte sjæle, som ikke kender Mig overhovedet, vil kende Mig, så snart Jeg åbenbarer Sandheden for dem under Advarslen.
Det vil være lettere for dem at se Sandheden, end for dem, som siger, at de elsker Mig, men som afviser Mig nu.
Det er derfor, I har brug for at bede om de nådegaver, der kan give jer mulighed for at se og høre Mig, og som vil lade Mig forberede jer på Mit Andet Komme.
I skal aldrig tro, at det vil blive let virkelig at følge Mig, især ikke i disse sidste tider.
For i denne tid er det ikke nok at vise ærbødighed til Mit Hellige Ord i tavshed. Det vil blive ligesom at være en ny rekrut i en eller anden hær. Det vil være nødvendigt at træne og forny jeres sjæle og at komme til Mig gennem Sakramenterne, før I vil være stærke nok og modige nok til at sprede Mit Hellige Ord.
At sprede Mine Korstogsbønner vil blive jeres første opgave.
Min hær vil komme til at lede Min Hellige Mission som det største Korstog på jorden nogen sinde.
I vil starte i det små, men vil svulme op til at omfatte 20 millioner. 
Min Resterende Kirkes bønner og lidelser kan blive nok til at frelse hele menneskeheden. Glem aldrig, at jeres bønner kan frelse sjælene hos de mest forhærdede syndere, så magtfuld er bøn. Så forbered jer på at slå jer sammen. Forbered jer grundigt, for der vil blive gjort forsøg på at stoppe jer. Tag imod de grove fornærmelser, som I vil blive overfuset med.
I skal vide, at alle slags argumenter vil blive præsenteret for jer i forsøget på at stoppe jer i jeres mission. Men I skal vide, at Jeg leder jer, styrer jer og gør jer stærke.
Min Hær, I skal også vide, at I vil blive ansvarlig for flere millioner sjæles frelse. Sjæle, som ellers ikke ville have noget håb.
Lad Min kærlighed røre jeres sjæle og binde jer sammen i en fælles forening med Mig, jeres Jesus.
Lad Mig beskytte jer med Mit Dyrebare Blod og lad Mig skænke jer Gaver, der kan hjælpe jer med at forblive loyale over for Mig, så at I aldrig vil afvise Mit kald til jer, uanset hvor stor en fristelse, det kan være
Jeg velsigner hele Min stærke Hær.
Jeg vil lede jer hvert skridt af jeres march mod den Nye Fredsæra.
Jeres elskede Frelser
Menneskehedens Forløser
Jesus Kristus
 
Jomfru Maria: Juni måneds Korstog for Omvendelse 
443. Den 31. maj 2012
Mit barn, der vil blive forsøgt alt fra Satans side og fra de sjæle, han har inficeret, på at underminere min Søns Allerhelligste Ord.
Husk altid på, at Satan planter de første frø af tvivl i de udvalgte sjæles hjerter.
De værste fordømmelser af disse Hellige Budskaber vil komme fra dem, der er tæt forbundne med Min Dyrebare Søn.
Når Satan gør det, vinder han sjæle. Lad ham ikke gøre det, Mit barn. Gå væk og lad være med at have noget som helst at gøre med ham.
Min Søn forsvarede aldrig Sit Hellige Ord, og du skal heller ikke falde for den fristelse.
Omfanget af Satans indflydelse vokser og spredes ud over hele verden.
Mine stakkels børn lider sådan, at Jeg græder af sorg, når Jeg ser deres modløshed og sorg.
Bed, mine børn, for fred i denne tid, så at Guds børn overalt vil vende sig mod min Søn for at få styrke.
Kun guddommelig intervention kan lindre jeres smerte og lidelser, når den gives gennem de nådegaver, I har bedt om i jeres bønner.
Min Søn længes efter, at sjæle skal vende tilbage til Ham, for Han er den eneste, der kan give dem den trøst, de har brug for. Intet andet kan give jer lindring for den plage, I lider under.
Børn, Jeg beder jer indstændigt om at dedikere juni måned til omvendelsen af menneskeheden og dermed sikre, at de vil søge frelse.
Lad denne måned blive et Korstog for Omvendelse, og bed sammen med de andre bedegrupper i verden.
Her er korstogsbønnen for Omvendelse:
Korstogsbøn (58) Et Korstog med en Bøn om Omvendelse
Oh kære Jesus, jeg beder Dig om at omfavne
alle Guds børn og dække dem med
dit Dyrebare Blod.
Lad hver eneste dråbe af Dit Blod dække
hver sjæl og beskytte dem mod den onde.
Åbn alles hjerter, især de forhærdede sjæle
og dem, der kender Dig, men som er plettet
af hovmodets synd, så de bøjer sig ned
og beder om, at Lyset fra Din Kærlighed
vil fylde deres sjæle.
Åbn deres hjerter for Sandheden, så 
Din Barmhjertigheds Morgengry  vil strømme
ned over dem og dække dem
med Din Barmhjertigheds stråler.
Omvend alle sjæle gennem nådegaver, jeg beder Dig om
nu, kære Jesus (din personlige intention).
Jeg beder Dig om Din Barmhjertighed og ofrer Dig denne 
dags faste hver uge i denne måned for at sone alle synder.
Amen
Børn, I skal faste en dag om ugen i juni måned.
I skal recitere Min Rosenkrans og Barmhjertighedens Rosenkrans hver dag.
Ved at gøre det, vil I frelse millioner gennem Min Søns, Jesu Kristi, Barmhjertighed.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Juni______________________
 
666 vil blive indkapslet som et skjult nummer i en chip, som I vil blive tvunget til at tage imod, ligesom enhver vaccination
444. Den 1. juni 2012
Min kære elskede datter, antikrist forbereder sig allerede på sin fredsplan, som han vil introducere hurtigt efter, når krigene bliver meget omfattende i Mellemøsten, og når smerten og de frygtelige lidelser ikke giver noget tegn på håb. Så vil han pludselig vise sig og melde til verden, at han er en fredensmand, en funklende juvel, som vil skinne midt i mørket.
Når han dukker op, vil han blive anset for at være en af alle tiders mest karismatiske politiske ledere.
Hans smukke, indbydende og omsorgsfulde personlighed vil narre de fleste mennesker.
Han vil udstråle kærlighed og medfølelse og vil blive anset for at være Kristen. Som tiden går vil han tiltrække mange tilhængere, som vil vokse i antal, så han kommer til at ligne Mig, Messias. Man vil anse ham som en der arbejder for at forene alle nationer, og han vil være elsket i næsten alle lande i verden. Så vil man anse ham for at have overnaturlige evner. Mange vil tro, at han er sendt af Faderen, og at han er Mig, Jesus Kristus, Verdens Frelser.
De vil tilbede ham, elske ham og vie deres liv til ham, og han vil le og gøre nar ad dem, når de ikke kan se ham.
Det vil blive alle tiders største svindel, og planen er at stjæle sjæle, at tage jer bort fra Mig.
Han og den falske profet, som vil sidde som en konge på Peters Stol, vil hemmeligt lægge planer om en fælles religion for hele verden.
Det vil fremstå som en slags kristen religion, der fremmer kærlighed. Imidlertid vil den ikke fremme den kærlighed til hinanden, som kommer fra Gud. I stedet for vil den fremme kærlighed og trofasthed til antikrist og til sig selv.
Denne afskyelighed stopper ikke der, for når de har forført Guds børn, vil angrebet begynde. Pludselig vil alle blive bedt om at acceptere et Tegn på Trofasthed over for en verdensbevægelse, en forenet verden, som alle mennesker skal være en del af.
Den vil kontrollere jeres penge, adgang til mad og bestemme hvordan I lever.
Regler i massevis vil betyde, at I vil blive fanger. Nøglen til jeres celle, som holder jer under kontrol, vil blive Dyrets Mærke.
666 vil blive indkapslet som et skjult nummer i en chip, som I vil blive tvunget til at acceptere ligesom enhver vaccination.
Når den først er anbragt, vil den forgifte ikke blot jeres sind og sjæl, men også jeres krop. For den vil forårsage pest, der er beregnet til at udslette så meget af verdens befolkning som muligt.
I må ikke acceptere Mærket. I stedet vil Jeg instruere jer i, hvad I skal gøre.
Mange vil acceptere Mærket, fordi de føler sig hjælpeløse.
Den Levende Guds Segl, Min Korstogsbøn (33), er jeres livline.
Når I modtager Mit Beskyttelsens Segl, der er skænket jer af Min Evige Fader, vil I ikke blive nødt til at acceptere Mærket.
I vil ikke blive rørt. Jeres hjem vil ikke blive set, undersøgt eller være et mål, for det vil være blevet usynligt for Satans hærs øjne.
I vil være nødt til at skjule mad til nogle få år. I vil være nødt til at dyrke jeres egen afgrøde, at opbevare jeres eget vand og at omgive jer med Hellige genstande.
Min Resterende Kirke vil vokse og sprede sig, og I vil få ly, hvis det bliver nødvendigt.
Det er nødvendigt med megen planlægning nu.
Til dem, der gør grin med det, I gør, eller som siger, at det ville Jesus aldrig bede jer om at gøre, siger Jeg, forsyner Jeg ikke alle Mine tilhængere i nødens stund?
Selv et brød og en fisk kan mangedobles, så det betyder ikke så meget, om I blot har en smule mad, for Jeg vil beskytte jer, og I vil være i sikkerhed.
Bed inderligt for de sjæle, der ikke vil være i stand til at undgå Mærket.
De uskyldige sjæle, som er i nådens tilstand på det tidspunkt, hvor de bliver tvunget til at tage imod chippen, vil blive frelst.
Resten af jer skal lægge en plan for, hvordan I vil beskytte jeres familie og jeres trofasthed over for den Hellige Eukaristi og Messen.
Når antikrist opsluger alle religioner, vil det eneste våben, som han vil være magtesløs over for, være den hellige Messe og forvandlingen af brød og vin til Mit Legeme og Blod i den Hellige Eukaristi.
Mine Messer skal fortsætte. De af jer, der ved dette, skal samle jer i et vist antal og begynde forberedelserne.
Jo før I forbereder jer, jo flere nådegaver vil I få til at udvide jeres antal ude omkring i verden.
Klippen vil blive lastet med en ny bygning, som de vil sige skal være det Nye Tempel. Men det passer ikke.
Men når forfølgelsen slutter, vil Min Resterende Kirke og Mit Udvalgte Folk genopbygge Templet, og Mit Nye Jerusalem vil dale ned fra Himlen.
Det vil stige ned i herlighed. Trompeter vil kunne høres i Himlen og på Jorden på samme tid.
Og så vil Jeg komme. Du, min datter, vil forkynde min ankomst, og mange vil falde på knæ og græde af ekstatisk lettelse, kærlighed og glæde.
For endelig kommer det øjeblik, de har ventet på. Himlen vil blive oplyst, tordenen vil brage og englekor vil synge i glad forening, mens Guds børn byder den Sande Messias velkommen.
Jeg, Jesus Kristus, vil komme for at dømme, og Himmel og Jord vil blive et.
Det Nye Herlige pragtværk, den fornyede jord, vil dukke frem og det Nye Paradis vil omfavne alle dem, hvis navne er i de Levendes Bog og gøre dem til et.
Og samtidig med, at enden på den gamle jord, som er besudlet af syndens pletter, er kommet, vil Fredsæraen lige være begyndt.
Det er det, I skal kæmpe for. Det er det, I har ret til at få del i som jeres naturlige arvelod.
I skal kun fokusere på at frelse sjæle.
Det er derfor, I skal ignorere de forhindringer, I kommer ud for. Forfølgelsen. Smerten. De onde rædsler, der bliver udført af andre. Det eneste, der betyder noget, er at frelse sjæle.
Jeres Frelser, Jesus Kristus
 
Jomfru Maria: Jeg åbenbarede disse grusomheder for de små børn Melanie og Maximin i La Salette
445. Den 2. juni 2012 kl. 11
Mit barn, det er vigtigt at alle dem, der elsker min Søn, beder om nådegaver til at få styrke og udholdenhed på denne tid. Den viden, der bliver åbenbaret for jer børn, gennem disse Budskaber, skal hjælpe jer til at forberede jer.
I skal aldrig føle, at I som Guds hær ikke vil være i stand til stå imod det onde regime, der snart vil vise sig i verden. Husk altid styrken fra Min Hellige Rosenkrans.
Husk altid, at Min Fader har den største magt.
Ingen magt er så stærk, at den kan bekæmpe Guds allermest strålende magt.
Når I er et sandt barn af Gud og kommer til Faderen gennem Min Søn, vil I blive beskyttet.
Frygt skyldes det ukendte, men det kan også skyldes, at Sandheden bliver åbenbaret.
Giv de nådegaver, som bliver skænket jer gennem de Korstogsbønner der er blevet givet til jer, lov til at give jer fred i sindet og at styrke jeres sjæl, så I kan marchere for sjælenes frelse.
Jo flere sjæle, der bliver omvendt til Min Søns kærlighed, jo stærkere vil jeres Korstog blive. Elsk hinanden og foren jer i bøn for at hjælpe med at frelse Guds børn fra antikrist.
Bed, bed, bed om, at hver eneste sjæl vil være modig nok til at afvise det giftige mærke.
Jeg har for længe siden åbenbaret disse grusomheder for de små børn Melanie og Maximin i La Salette. Den tid, hvor disse profetier vil finde sted, er nært forestående.
 Disse børn fik fortalt om de onde planer og accepterede det, jeg fortalte dem. Nu er det jeres tur, børn, til at acceptere, at disse begivenheder skal finde sted.
I skal bede inderligt for at formindske og begrænse megen af den lidelse, som menneskeheden vil komme til at lide under.
Vær modige børn.
Stol på min Søn og giv Ham frihed til at vejlede jer, som Han skal, for at sjælene kan blive frelst fra dyrets klør.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Jesus: I skal aldrig vakle eller tvivle på Min Beskyttende Hånd 
446. Den 2. juni 2012 kl. 21.00
Min kære elskede datter, når Mine tilhængere giver Mig lov til at fylde deres sjæle med Min betingelsesløse kærlighed, vil jeg give dem en styrke, som vil overraske dem.
Kom til Mig som tillidsfulde børn med enkle og åbne hjerter uden forventninger, og Jeg vil give jer en fred, som I ikke vil kunne finde andre steder.
Medens Jeg græder over den ondskab og grådighed, der har fået magt i verden, glæder Jeg Mig også meget over den rene kærlighed, som Mine tilhængere viser Mig, deres Jesus.
Hvor de bringer Mig lindring og trøst, og hvor Jeg ville ønske, at Jeg kunne omslutte dem i Mine Arme.
Hvor Jeg ville ønske, de kunne høre Mig fortælle dem, hvor meget Jeg elsker dem.
Hvor Jeg længes efter den dag, hvor Jeg kan række Min Hånd ud og tage deres hånd i Min og trække dem med Mig ind i Mit Nye Kongerige, så de kommer hjem til Mig til sidst.
Dagen kommer om ikke så længe.
Alle Mine tilhængere skal lytte til Mig denne gang..
I skal være stærke og holde ud under de prøvelser, der venter jer, og aldrig miste modet.
Det at vandre langs den sti, som er udhugget til jer mod Mit Kongerige, vil såre jer. Mange af jer vil fejle og snuble.
Nogle af jer vil løbe tilbage ad den vej, I kom.
Andre vil sætte sig ned, give op og forblive fanget mellem begyndelsen af deres rejse og portene til det Evige Liv. Deres tro vil blive så svag på grund af de forhindringer, de vil møde.
De stærkeste vil være frygtløse. De vil ønske at arbejde sig fremad og betale med hver tomme af deres energi for at komme ind i den Nye Fredsæra.
Intet forude vil kunne spærre dem vejen. De vil vide, hvordan de skal overvinde kommende lidelser. De vil vide, hvordan de skal bekæmpe fjenden. Frygtløse vil de lytte til de instruktioner, de har fået af Mig.
De skal altid bestræbe sig at vende tilbage og bære dem, der er svagere end dem selv, de frygtsomme. På skuldrene skal de bære de personer, som mangler viljen og modet til at gøre modstand i Mit navn.
De personer, der afviser jeres hjælp, vil blive efterladt og blive en del af Dyrets rige, hvorfra man ikke kan undslippe.
I skal aldrig vakle eller tvivle på Min Beskyttende Hånd.
Hvis I overlader alt til Min Hellige Vilje, vil Jeg sørge for alt.
Stol på Mig. Følg Mig.
Tiden er knap, skønt der er masser af tid til at forberede sig på slaget, som vil komme.
Jeg elsker jer alle sammen. Glem aldrig Min Kærligheds Magt.
Jeres elskede Frelser
Frelsens Konge
Jesus Kristus
 
 Brug juni måned på stille meditation, som Min Elskede Moder har instrueret jer i
447. Den 3. juni 2012 kl. 15.30
Min kære elskede datter, Mine tilhængere skal tilbringe juni måned i stille meditation, som Min Elskede Moder har instrueret jer i.
Denne måned er den tid, hvor mange folk kan modtage nådegaver, der øjeblikkelig omvender dem, gennem de ofre, der bliver givet af dem, som har reageret på Min Moders, Frelsens Moders, opfordring.
I skal være stille i denne måned.
Vær venlig at lytte til Min kraftige opfordring om at besøge jeres kirker så meget som muligt for at recitere Barmhjertighedens Rosenkrans klokken 15.00.
Katolikker skal om muligt modtage Min Hellige Eukaristi hver dag i denne måned.
For det vil være i denne måned, at de planer, der lige så stille er undervejs for at forøge uroen i Mellemøsten, vil blive færdige.
Vær stærke. Vær tålmodige. Vær ydmyge af hjertet.
Underkast jer Min Vilje og skænk jeres prøvelser som et offer for synderes omvendelse.
Gå i fred Mine elskede tilhængere.
Min Helligånd dækker jer alle i denne tid, hvor Jeg vinker jer hen til denne specielle opofrelse.
Jeres elskede Jesus
 
Ligesom Jeg blev afvist den første gang, vil Jeg også blive afvist anden gang 
448. Den 4.juni 2012 kl. 15.20
Min kære elskede datter, der er meget få af Mine udvalgte folk, jøderne, der accepterede Mig som deres sande Messias, da Jeg kom til verden og døde for at sone menneskehedens synder.
Denne gang vil meget få kristne indse, at det er Mig, der taler til dem nu, før Jeg kommer for anden gang.
De vil tro på de løgne, som kommer fra løgnerens læber, fra den falske profet, som de vil elske, medens de vil afvise Mig med et had, der står i modsætning til deres kærlighed til Gud.
Ligesom Jeg blev afvist den første gang, vil Jeg blive afvist anden gang.
I skal ikke være kede af den måde, Jeg bliver hånet, sparket og slået på, og den måde Mine budskaber bliver latterliggjort på. For sådan et had imod Mit Hellige Ord kan kun komme fra Satan. Hvis Satans raseri bliver så voldsomt, som det er nu, kan I være sikre på, at han er bekymret over alle de sjæle, som Jeg har i sinde at redde fra hans klør.
Luk jeres ører. Se lige ud og fokuser på Mig.
Alle slags angreb vil blive slynget i hovedet på jer, Mine tilhængere, for at prøve at forhindre, at I følger Mig.
Ethvert argument imod Mit Ord, der kommer fra dem, der praler af at være eksperter i sager, der angår den Hellige Skrift, skal afvises.
De har ikke den Hellige Skrift i deres sjæle, for de er ikke værdige på grund af deres hovmod.
Ligesom Jeg blev plaget ved søjlen, således vil Jeg lide igen, når Mit hellige Ord nu hadefuldt bliver splittet ad af dem, der ønsker at sikre sig, at Mit Ord bliver afvist.
Nu siger Jeg til disse sjæle. Hvis I ikke vil acceptere Min Barmhjertighedshånd, der skal frelse menneskeheden, hvorfor har I så sådant et had i jeres hjerter?
Ved I ikke, at I bliver fristet af den onde, som ønsker at gøre jer blinde over for Sandheden?
Had, bagtalelse og sladder kommer ikke fra Mig. Når I tillader disse ondskabsfulde synder hos jer, elsker I Mig ikke.
I vil komme tilbage til Mig, når I står foran Mig under Advarslen, hvis I er ydmyge nok til at bede Mig om at tilgive jer.
Hvis I ikke forholder jer tavse nu, vil I komme til at lide, og jeres anger vil efterlade jer svage og rystende foran Mig. Hvor I sårer Mig.
Hvor I får Mig til at lide.
I plager Mig på samme måde, som Jeg blev plaget den første gang. Alligevel siger I, at I er en af Mine Hellige Disciple.
I er årsag til, at Jeg er sørger dybt.
Til Mine tilhængere siger Jeg, at I skal ignorere denne hån.
Lad være med at åbne munden for at svare dem, der viser vrede og had, og som samtidig hævder, at de elsker Mig.
Hvordan kan I elske Mig, når I ikke viser kærlighed eller tålmodighed over for andre.
I er hyklere, hvis I plager andre i Mit Navn.
Nu er tiden moden til den anden afvisning, der ikke vil være anderledes end den første.
Latterliggørelsen betyder, at de selvudnævnte hellige disciple vil håne Mine profeter og prøve at fange dem i fejl ved at undersøge deres kendskab til Skriften.
Mine profeter forstår ikke skriften, og de vil ikke forsvare Mit Ord.
Alligevel vil disse såkaldte hellige disciple prøve at få Mine profeter til at fremstå som dumme og uværdige personer, ligesom man forsøgte at få Mig til at se ud, da man gav Mig en tornekrone på hovedet.
Så vil de gå til yderligheder ved at pege dem ud og skælde dem ud, samtidig med at de vil forsikre dem om, at de ved meget om Min Lære.
Denne brutale behandling vil fortsætte, indtil den vil blive stoppet efter Advarslen, når disse sjæle indser den fejl, de har begået.
De vil græde og lide på grund af dette, men Jeg vil tilgive dem, fordi Jeg elsker dem.
Men der er mange, som ikke vil angre. De vil udsætte mine profeter for de sidste tider for lidelse og forfølgelse. De vil ikke give op en eneste gang.
Alle de sårende ord, fornærmelserne og overfaldene vil blive begået af dem i Mit Navn, i Jesu Kristi, Menneskesønnens, Navn.
De vil afvise Mig ved at afvise Mit Hellige Ord, som det er givet jer i dag, helt til det sidste.
Så vil de få lidt mere tid til at acceptere Sandhedens Bog. De vil enten acceptere Mig eller afvise Mig.
Så vil Jeg samle alle de ydmyge sjæle, som elsker Mig og den Nye Himmel og den Nye Jord, som vil smelte sammen.
Dem, der afviser Mig, vil blive kastet i Helvedets Flammer.
Jeg kommer for sidste gang for at frelse jer.
Åbn jeres hjerter og se, at det er Mig, Jesus Kristus, der kalder jer nu.
Hvis I ikke kan se det, har I brug for meget bøn for at gøre Helligånden i stand til virkelig at tage bolig i jeres sjæle.
Husk at dem, der er velsignet med Helligånden, fornærmer ikke andre, bagtaler ikke andre og spreder ikke had mod Guds børn.
De ønsker ikke at kontrollere Guds børn.
De bryder ikke de Ti Bud.
Jeres Jesus
 
Satan har til hensigt at forgifte sindet hos nogle af Mine udvalgte sjæle, så de er imod denne Mission 
449. Den 5. juni 2012 kl. 22.00
Min datter, det er uklogt af dem, som følger Mine seere over hele verden, at underkaste sig den ondes nye plan.
Han har til hensigt at forgifte sindet hos nogle af Mine udvalgte, så de er imod denne Mission.
Han vil vende den ene imod den anden.
Han vil skabe tvivl blandt dem, der er imod disse Hellige Budskaber, og det vil føre til megen sorg og bedrøvelse.
Åndelig jalousi vil opstå som et dyr, der stiger op fra havets dyb, og det vil medføre en frygtelig strøm af had, ikke blot mod Mine Budskaber, men også over for jer.
I skal bede, for det sker snart.
Afvent disse begivenheder med daglige bønner og tillad ikke, at disse serier af angreb tager modet fra jer.
Mine tilhængere skal være på vagt over for dette, for når det begynder i næste måned, vil I også blive fristet til at tvivle på Mit hellige Ord.
Dette profeti vil folde sig ud lige foran jer og vil blive meget ondskabsfuldt og det hidtil mest smertelige angreb på denne mission.
Disse angreb vil ikke kun komme fra folk, der støtter budskaber fra dem, der tror, de er autentiske moderne seere og profeter, men de vil også blive støttet af nogle af Mine Hellige Tjenere.
Udgydelserne vil forgifte mange sjæle, og mange vil afvise Mig.
Ignorer disse angreb Min datter. Fortsæt fremad og giv verden Mine budskaber så hurtigt, som du kan.
Det er vigtigt, at du spreder Mit hellige Ord og Mine bønner selv blandt dem, der ikke ønsker at lytte til Mig. For mange af dem, der bliver præsenteret for disse budskaber, vil føle at deres samvittighed byder dem at undersøge dem, og de vil få nådegaver, så de ser Sandheden.
I må aldrig undervurdere Satans magt til at påvirke jer.
Han går især efter de sjæle, Jeg har brug for til at hjælpe Mig i Min Mission for at frelse menneskeheden.
Jeres elskede Frelser
Jesus Kristus
 
Jomfru Maria: Børn, når I lider i dette liv, kommer I tættere på Min Søn
450. Den 6. juni2012 kl. 17.05
Børn, når I lider i dette liv, kommer I tættere på Min Søn.
Selvom lidelse kan være nok så hårdt, kan den bringe nådegaver, særligt hvis man tager frivilligt imod den for at frelse sjæle.
Når I lider, skal I altid huske på, hvordan Min Søn led.
Husk på, at Hans fysiske tortur ville være meget vanskelig at klare for mennesker. Og dog kan mental lidelse skabe den samme smerte.
De af jer, der kæmper med lidelser, skal bede mig, jeres elskede Frelsens Moder, om at hjælpe jer med at klare det.
Jeg vil tage jeres lidelser og ofre dem til min Dyrebare Søn på jeres vegne for at frelse sjæle. Han vil kun tage imod det, Han har brug for, og vil trøste jer. Han vil lindre jeres byrde.
Lidelse kan være en slags renselse af sjælen.
Hvis I afviser den, vil det ikke bringe jer nogen lindring. Det vil blive en endnu tungere byrde.
Når I ofrer den med kærlighed, vil jeres byrde blive lettere at bære, og I vil blive glade.
Frygt aldrig lidelsen, for den bringer jeres hjerte tættere på min Søns Hellige Hjerte.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
600.000 faldne engle blev sluppet løs sidste år fra Helvedets afgrund. Yderligere 5 millioner er nu blevet sluppet løs
451. Den 7. juni 2012 kl. 20.00
Min kære elskede datter, det er på tide at samle sine våben op i det Himmelske slag, som udkæmpes med raseri af Satan og hans faldne engle.
Nu, hvor de er sluppet løs i alle nationer, inficerer Satans hær af engle og hengivne disciple på jorden, Guds børn på enhver tænkelig måde.
Der er synlige tegn på det. Krisen i Min Kirke blev skabt af onde kræfter, hvis vigtigste mål var at få den i knæ. De er ikke tilfredse med det, så de onde kræfter ønsker at ødelægge den Hellige Eukaristi ved at besudle den.
Det er Satans plan at ødelægge Mine tilhængeres tro ved at demoralisere Min Kirke.
Mange af Mine tilhængere tilbeder ikke længere Mig som deres Frelser, fordi de bebrejder de synder, der er begået af dem, der repræsenterer Mig i Kirken. Hvor det sårer Mig, at de så hurtigt forlader Mig.
Frafaldet af tro i verden i dag blev også planlagt af Satan, som vil ødelægge Mine tilhængeres tro.
I stedet bruger han nye religioner, der ofte er kendt under navnet New Age Religion. De ophøjer mennesket til et højere åndeligt væsen, der styrer alt, i stedet for at ophøje Gud, den Evige Fader.
Ligesom Lucifer, som ikke blot ønskede at komme til at ligne Gud, men selv at være Gud, ønsker denne hurtigt voksende kult at overbevise Guds børn om, at de selv kan kontrollere deres skæbne, at alt kan kontrolleres gennem en falsk tro på en metafysisk verden, der ikke eksisterer.
Troen på falske guder, som f.eks. Buddha, har skadet så mange mennesker og ført dem ind i en mørk verden, som ved første øjekast ser ud til at stråle, men så svigter, ved ikke at tænde den rene næstekærlighed.
I stedet for går alle disse New Age religioner ud på en ting, at være optaget af sig selv og at dyrke kærligheden til sig selv på bekostning af andre.
De krige, som frimurerordener står bag ved, er blevet omfattende, og den største orden af dem alle vil i det skjulte søge at komme til at kontrollere Mellemøsten ved at begå massakre.
I Europa vil de være hjernen bag introduktionen af en ny fælles verdensvaluta, der skal gøre dem til slaver.
Satans greb er så stærkt, at det vil kræve megen bøn for at rokke ved den magt, han udøver. Så kommer hans fristelse af Guds børn, for at få dem til at vende sig bort fra Sandheden.
Satan kan anrette skade på jeres sind. Skønt han ikke har magt til at vide, hvad I tænker, kan han placere tanker og tvivl i jeres sind.
Når I begynder at kæmpe imod det ved at bede om nådegaver, der kan beskytte jer, øger han sine aktiviteter.
Satan sender sine dæmonengle til de troende og piner dem. Hvis I kunne se dem, ville det chokere jer. To eller tre af dem kan omringe jer og prøve at spænde ben for jer ved at gøre jer forvirrede, bekymrede og fylde jeres sind med ukærlige tanker om en anden person.
Hans første mål er alt, hvad der har at gøre med Gud, Hans Kirker, Hans børn og dem, der repræsenterer Ham på Jorden.
Så prøver han at ramme mennesker i høje positioner, som har kontrol over millioner af liv. Han frister dem med korruption, magtmisbrug og får dem til at indføre love, der er beregnet til at forårsage smerte og prøvelser. Og så starter han krige.
Børn, I må ikke ignorere dette slag, for det sker lige nu.
600.000 faldne engle blev sluppet løs sidste år fra Helvedets afgrund.
Yderligere 5 millioner er nu blevet sluppet løs. Tiden er inde, hvor Guds hær skal ødelægge Satan. Det er også blevet tid til at Min jordiske Hær samler sine våben sammen.
Tiden er kort. Vi har meget arbejde der skal udføres.
Bøn er vores våben. Omvendelse er vores mål. Jeg kan kun opnå sjælenes frelse, hvis Min Stemme bliver hørt i denne tid.
Satan ved det. Han har forbandet denne Mission og vil trække mange af Guds børn væk fra den. Men han kan ikke vinde. For ingen kan forhindre, at Sandhedens Bog bliver åbenbaret, for det er Mig, Jesus Kristus, der gør det.
Alligevel vil mange stakkels sjæle være overbeviste om, at de skal se den anden vej når Jeg forkynder Sandheden for hele verden, som det er forudsagt i Åbenbaringens Bog.
Giv ham aldrig lov til at komme ind på livet af jer. Det kan I gøre ved at nægte at svare igen på andres fornærmelser og spot, når I forkynder Mit hellige Ord. For ved at beskæftige jer med ham, giver I ham den ammunition, han har brug for, til at slide jer ned.
Jeres Elskede Jesus
Hele menneskehedens Frelser
 
Den frie vilje kan ikke fjernes fra jer. Jeg kan ikke beordre jer til at følge Mig 
452. Den 8. juni 2012 kl. 19.05
Min kære elskede datter, mange, der læser disse Mine Hellige Ord, der er skænket menneskeheden af kærlighed, misforstår min hensigt med det.Som Menneskesønnen ønsker Jeg at frelse hele menneskeheden.
Min Korsfæstelse var ikke kun noget, der skete på et bestemt tidspunkt og en gang i fortiden.
Det er et Offer, der også i dag skal skænke hver eneste af jer det Evige Livs Gave.
Dette er et højtideligt løfte. Det liv, der vil komme på Jorden, Mit Kongerige på Jorden, er for alle.
Jeg er kommet for at forberede jer.
Jeg har før fortalt jer, at skønt Jeg er kommet for at advare jer om farerne ved at afvise Min Lære og de Ti Bud, der er bestemt af Min Evige Fader, så kan Jeg ikke beordre eller tvinge Guds børn til at lytte. For hele menneskeheden så vel som alle engle i Himlen fik en ganske særlig Gave, den frie vilje.
Den frie vilje kan ikke tages fra jer. Jeg kan ikke beordre jer til at følge Mig.
Jeg kan advare jer, vise jer de fejl, I begår, men Jeg kan ikke kræve, at I svarer på Mit Kald. Jeg kan kun bede jer om det.
Den frie vilje, som er en gave, kan også være en forhindring, som kan udnyttes af Satan til at plante løgne i jeres sind.
Han kan stille krav, som er så overbevisende, at det vil være meget vanskeligt at kæmpe imod, sådan er hans magt.
Min tålmodighed bliver prøvet i disse sidste tider, værre end nogensinde før.
På trods af Min Død på Korset, hvor Jeg gav Mit Liv af Kærlighed til jer, er der mange, der har glemt, hvad dette Offer virkelig betyder.
Hvis Jeg gav Mit Liv for at frelse menneskeheden, hvorfor lytter Mine børn så ikke?
Hvis de ikke ønsker at lytte til Mig nu ved at læse disse Budskaber, så er det et valg, de tager af egen fri vilje. Så hvorfor fortsætter de med at fejlfortolke og fordreje indholdet af den Hellige Bibel?
Uanset hvor meget Jeg bliver afvist, vil Jeg aldrig undlade at gøre Min Pligt og advare jer om de farer, der kommer.
Farerne består ikke kun i de ulykker, som Satans onde disciple har planlagt for jeres nationer med kontrol af jeres penge, jeres mad og menneskelivet.
Nej, den fare, I skal være allermest på vagt over for, er faren for at miste jeres sjæl til Satan og hans faldne engle.
Om I lytter til Mit Ord nu er fuldstændig op til hver eneste af jer.
Alt, hvad Jeg beder jer om, er at lytte. Hvis I undlader at lytte og at acceptere de specielle nådegaver, Jeg udgyder over jer nu, betyder det, at I måske ikke er godt nok rustet til at kunne frelse jeres sjæl fra dyret.
Jeg velsigner jer alle. De, der er forvirrede, anmoder Jeg kraftigt om at bede nogle af de bønner, I har fået gennem disse Budskaber.
De vil hjælpe jer med at svare på Mit Kald fra Himlen.
Jeres Jesus
 
Gud Fader: Jeg vil udkæmpe Slaget om Harmagedon sammen med Hierarkiet i Himlen 
453. Den 9. juni 2012 kl. 15.45
Min søde datter, stol på at Jeg, din Himmelske Fader, vil gøre alt, hvad der står i Min Magt, for at frelse alle Mine børn på jord.
Skønt Jeg skal respektere Min Gave, hvor Jeg skænkede menneskeheden den frie vilje som en af Mine største gaver, fordi den skulle sikre, at menneskeheden ville elske Mig af egen fri vilje, og ikke fordi de var tvunget til det, vil Jeg give jer undere og skabe mirakler, der skal bringe Mine børn hjem til Mig.
Som Retfærdighedens Gud kunne Jeg aldrig tilgive eller acceptere det onde, men Jeg vil tilgive alle dem, som vender tilbage til Min Søn og som søger udfrielse fra det onde, når de får kendskab til indholdet af Sandhedens Bog.
Jeg vil udkæmpe Slaget ved Harmagedon sammen med Hierarkiet i Himlen, og Jeg lover, at Jeg vil bekæmpe fjenden og de djævle, der er avlet af Lucifer.
Tiden nærmer sig, hvor Satan vil blive forvist i 1000 år, og ve det menneske, som ikke forsager ham og al hans ondskab.
Alle vil få vist sandheden om Min Guddommelige Kærlighed og Mit ønske om at dele Mit prægtige Kongerige, Mit Paradis, med alle.
Ethvert forsøg vil blive gjort af Mine profeter på at drage dem ind i Min Søns arme.
Mine børn, I må ikke svigte Mig, jeres Elskende Fader.
Kom, hør Mit Kald.
Afvis ikke jeres arv.
I står nu over for den største krise siden den menneskelige slægt blev skabt, for tiden er kommet, hvor I skal træffe jeres endelige valg.
Pas på enhver løgn og enhver fristelse til at søge trøst i armene hos Satan og hans djævle, hvorved han vil kunne stjæle jeres sjæle.
Kun dem, der bruger tid på at beskytte deres Tro ved bøn og sakramenterne, vil være stærke nok til at modstå deres magt.
Husk på, at Satan ikke kan vinde, for det har han ikke magt til. Han vil nu angribe også hellige sjæle for at få dem til at afvise Mig og Min Elskede Søn.
I stedet vil han suge jer ned i mørkets afgrund og forvirring, og I vil blive fanget i et indviklet net af forræderi, som det vil være umuligt for jer at slippe ud af.
Lyt til Mig nu. Det sidste slag er begyndt. Begå ikke den fejl at afvise Mit Kald fra Himlen, for det vil betyde, at I vil være fortabte i al evighed.
Oh, hvis I blot kunne være vidne til den tragedie, som de sjæle, der nægter at modtage Min Frelse, bliver offer for.
De vil styrte hjælpeløse ned i Helvedets dybder sammen med Satan, og derfra er der ingen vej tilbage.
Som jeres Fader er det nødvendigt for Mig at gøre jer opmærksomme på de farer, I står overfor.
Hvorfor vil I ikke lytte?
Hvis I tror på Mig, så skal I vide, at Jeg vil sende Mine profeter for at advare jer.
Har Jeg ikke gjort det før? Lyttede de da? Nej, mange gjorde det ikke, og så udviklede profetierne sig for øjnene af skeptikerne.
Denne gang kommer Jeg for at forkynde, at tiden for Min Søns, den sande Messias’, genkomst er nær.
Satan ved det. Hans had over for Mig er så voldsomt, at han vil gøre alt for at snuppe Mine børn fra Mig.
Jeg er Gud, begyndelsen og enden.
Jeg skabte verden i begyndelsen, og det vil være ved Min hånd, at verden vil ende.
Men for de af Mine elskede børn, som forsager Satan, venter den nye verden, det Nye Paradis på jorden, i al sin pragt.
Vend ikke ryggen til det.
Lad ikke jeres menneskelige mangelfulde fornuft forhindre jer og jeres elskede i at træde ind i dette prægtige Paradis, hvor I ikke vil mangle noget.
Vælg Mit Paradis, der er fuld af kærlighed, glæde og skønhed, et specielt sted, hvor I vil leve i perfekt harmoni i sind, krop og ånd.
Der er ingen korruption. Ingen synd. Kun kærlighed, hvor I vil leve sammen med Mig forenet i Min Guddommelige Vilje.
Jeres elskende Himmelske Fader
Gud den Allerhøjeste
 
Den Falske Profet vil ikke blot få magten over den Katolske Kirke, han vil befale over alle Kristne Kirker
454. Den 10. juni 2012 kl. 15.30
Min kære elskede datter, Jeg kalder alle mine tilhængere til at vise mod i denne tid.
Dette er ikke en tid til at falde sammen og græde. Det er en tid til at kæmpe for jeres frelse.
Jeg kalder alle Kristne Kirker, Min gejstlighed og alle dem, som har viet deres liv til Mig, deres Jesus, og beder jer lytte til Mine bønner.
I må aldrig svigte sandheden i Mine Budskaber.
I må aldrig svigte Mig.
I må aldrig svigte Min Kirke. For Jeg er Kirken.
I må aldrig svigte Mit Legeme, for Jeg er livets Brød.
I må aldrig acceptere de løgne, som snart vil blive indpodet i jer for at fordrive Min Kirke på jorden.
Det er tid til at forberede sig.
Snart vil I blive tvunget til at sluge en ny religion, der er menneskeskabt.
Snart vil I blive tvangsfodret med noget, der ligner den Hellige Eukaristi, men som ikke vil være Mit Legeme.
Det vil være tømt for indhold, goldt og vil ikke give virkeligt liv.
Kun ved det Hellige Messeoffer, der kendes nu, kan den Hellige Eukaristi vise Min virkelige Tilstedeværelse.
I må aldrig afvige fra det, selv ikke hvis hedninge forsøger at tvinge jer til det i deres forsøg på at overtage Mine Kristne Kirker.
De vil vanhellige Mine Kirker og ændre dem, så de udelukkende bliver steder, hvor man bliver underholdt og afholder sociale begivenheder.
I skal altid følge i Mine Apostles fodspor og følge det, Jeg lærte dem ved den Sidste Nadver.
Nu skal I sikre jer, at alt er på plads, inden angrebene begynder.
For inden længe vil I finde det umuligt at følge en falsk doktrin, som I bliver påtvunget af den afskyelighed, som venter forude.
Den falske Profet vil ikke blot få magten over den Katolske Kirke, men han vil befale over alle Kristne Kirker, som han vil slå dem sammen til en falsk kirke.
Det vil ikke blive Mig, Jesus Kristus, som det Nye Tempel vil blive grundlagt på. Det vil være et tempel, der skal erstatte den Hellige Stol, og som vil ære dyret.
Lyt til Mine Ord nu, for I vil snart se Sandheden.
De af jer, der er modige nok til at modstå denne forfølgelse af jeres tro, skal lægge planer nu.
De af jer, som ikke har modet til at kæmpe imod antikrist og den falske profet skal falde på knæ nu og bede Mig om at hjælpe jer.
Jeg vil vejlede jer gennem Mine nye ledere, som vil udspringe af jeres midte og vil blive ledet af Mine To Vidner.
Enok og Elias, som er til stede i Mine Kristne Kirker på jorden og i Israels Hus, vil snart påvirke den måde, Evangelierne bliver forkyndt på over hele verden.
Intet vil kunne stoppe den Sande Lære.
Denne tid vil blive vanskelig, men rejs jer og følg Min Hær på jorden, så vil flere sjæle blive frelst. Svigt ikke den flok, Jeg har givet jer som ledere.
Frygt ikke, for kun ved at følge Min Sti til det Evige Liv kan I blive frelst.
Hvis I følger den falske profets sti, vil I ikke blot blive tabt for Mig, men I vil også lede uskyldige sjæle ad vejen til Helvede.
Vær modige Mine hellige tjenere.
Accepter at tiden for Min genkomst er forestående. I har ingen tid at spilde.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: Bed for de kristne Kirker, så de vil få skænket nådegaver til at forsvare deres Tro
455. Den 11. juni 2012 kl. 12.02
Alle Guds børn bliver nu kaldet over hele verden til at forene sig og bede om Min Evige Faders Barmhjertighed i denne tid.
Børn, I skal åbne jeres hjerter for Min Fader og bede Ham om at beskytte jer med hans Søns dyrebare Blod.
I skal huske at bede hver dag fra nu af til Gud Fader i Jesu Kristi navn, Verdens Frelser, om at blive beskyttet imod de onde kræfter, som nu er ved at tage overhånd i hvert et hjørne af verden.
Bed, bed, bed for de Kristne Kirker på jorden, så at de kan få nådegaver til at forsvare deres Tro.
I skal aldrig opgive håbet børn, for når I viser Min Søn jeres hengivenhed og beder om styrke, vil jeres bønner blive bønhørt.
I dag beder Jeg jer om at fortsætte med Korstogsbønner om omvendelse og at recitere Den Allerhelligste Rosenkrans og Barmhjertighedens Rosenkrans.
Denne måned er dedikeret til omvendelse af mange nationer.
I skal fortsætte med at faste for at frelse sjæle, og det skal udføres i overensstemmelse med ens formåen.
Børn I skal fortsætte med at bede om den omvendelse, som er så nødvendig i denne tid.
Tak fordi I svarede på mit kald.
Frelsens Moder
 
Husk at dette er en krig, som vil blive vundet af Min Resterende Kirke på jorden 
456. Den 11. juni 2012 kl. 16.30
Min kære elskede datter, meget snart vil de sjæle, som er opflammet af Helligåndens Kraft på grund af disse Budskaber, forene sig i alle nationer.
De vil samle sig og som med en stemme forkynde Mit Ord, så at hver eneste sjæl kan blive holdt væk fra dyrets klør.
Min Resterende Kirke vil samle sig hurtigt og vokse ud over verden, og bøn vil knytte dem sammen som en Hellig Kirke.
Jeg vil sende hjælp til hver af Mine to Kirker, Mine To Vidner på jorden. Så vil de rejse sig og modigt forkynde Sandheden i hvert et hjørne af verden.
Min Stemme vil gjalde som torden, og dem, som virkelig elsker Mig, vil ikke kunne undgå at genkende Mig.
Helligåndens nådegaver vil tænde Mine soldaters sjæle, og de vil marchere fremad og hjælpe Mig med at frelse menneskeheden.
Glæd jer, Min Hær, for I er velsignede ved at være blevet udvalgt til denne storartede opgave.
Gennem jeres kærlighed til Mig, jeres Guddommelige Frelser, vil I hjælpe til med at frelse jeres stakkels brødre og søstre fra at gå fortabt til den onde.
Kom nu Mine tilhængere og tillad Mig at lede jer gennem den tætte og tornefyldte jungle ind i Lyset fra Mit Nye Kongerige på jorden.
I skal aldrig frygte Min Hånd, nu hvor Jeg leder jer frygtløse ind i slaget mod antikrist.
Husk at dette er en krig, som vil blive vundet af Min Resterende Kirke på jorden.
Husk også, at antallet af sjæle, som kan blive frelst, afhænger af styrken af jeres Tro, jeres gavmildhed og villighed til at lide i Mit Hellige Navn.
Jeg elsker jer. Jeg velsigner jer.
Jeg giver jer de nådegaver, I har brug for nu for at kunne ruste jer og marchere mod det Evige Liv.
Jeres Elskede Jesus
 
Beviset for en autentisk profet er de bønner, der er givet ham til menneskeheden
457. Den 12. juni 2012 kl. 17.58
Min kære elskede datter, du skal vide, at Jeg aldrig ville fordømme dem, som siger, at de kommer i Mit Navn, men ikke gør det.
Jeg elsker alle Guds børn, også de falske profeter, som er sendt for at forvirre menneskeheden i denne tid.
Mange af disse sjæle er fulde af kærlighed til Mig og føler et behov for at komme nærmere til Mig. Uden egen skyld forestiller de sig, at de modtager guddommelige budskaber. I skal bede for sådanne sjæle. I må aldrig dømme dem.
Så er der dem, som hævder, at de kommer i Mit Navn, men som bærer dyrets mærke. Som ulve i fåreklæder er de sendt ud for at fange de rene sjæle i en fælde og plette dem med forræderiets synd.
De er de farlige falske profeter, hvis mål er at fordreje sandheden i Min Lære på en sådan måde, at det ikke er let at gennemskue.
Ved at vise en facade af falsk beskedenhed, vil de have jer til at tro på en løgn i Mit Navn. De vil vise en maske af falsk tolerance, og I vil blive overbevist om, at de udbreder Sandheden.
Prøven på, om det er en autentisk profet, ligger i de bønner, der er givet ham til menneskeheden.
Omvendelse bliver hurtigt udbredt ved Helligåndens Kraft, når budskaberne kommer fra Himlen, og det omfatter alle religioner og alle trosretninger, der vil forene sig.
Jeg trygler jer om at bede i denne tid for sådanne sjæle, som er blevet narret til at tro, at de taler med en stemme fra Himlen. Bed for dem, så de vil få styrke til at blive ydmyge, så de bliver i stand til at indse Sandheden.
Bed om, at de ikke vil tillade forræderen at bruge deres sjæle til at skabe forvirring blandt Guds børn.
Bed også for dem, som ikke taler i Guds navn, men helt bevidst taler med Satans tunge. De har også brug for jeres bønner, for de bliver udnyttet ubarmhjertigt af Satan til at udbrede løgne.
Jeres elskede Jesus
 
En troskabsed til Gud Faders Guddommelige Vilje
458. Den 13. juni 2012 kl. 16.00
Min kære elskede datter, ligesom Min Evige Fader skænkede menneskeheden sin Store Gave i form af Hans Segl, således må Hans børn også aflægge en troskabsed til Hans Guddommelige Vilje.
Jeg beder alle Guds børn om at aflægge denne ed. Det gælder alle dem, der marcherer fremad for at hjælpe med at frelse Guds børns sjæle, inklusiv de forhærdede synderes sjæle.
Korstogsbøn (59) Troskabsed til Gudfaderens Guddommelige Vilje
O Gud den Højeste, o Himmelske Fader, jeg lover Dig min faste troskab og at ære og adlyde Dig i alle ting, ved at forene mig med Din Guddommelige Vilje på jorden. På alle sjæles vegne ofrer jeg min sjæl, krop og sind, så at vi, gennem Din eneste, elskede Søns Hellige Blod, den Sande Messias, kan blive forenet i Dit kommende Himmelske Rige, så at Din Guddommelige Vilje vil ske på jorden, som den sker i Himmelen.
Amen
I må forpligte jeres sjæl til Min Himmelske Fader som et tegn på jeres Tro og i ihukommelse af Min Død på Korset, så at enhver af jer kan drikke af Frelsens Bæger.
Jeres Jesus
Selv om Advarslen ikke skal frygtes, vil den forårsage smerte hos dem, der ikke er i nådens tilstand
459. Den 14. juni 2012 kl. 18.15
Jeg, jeres elskede Jesus, ønsker at du, min elskede datter, beder alle Mine tilhængere om at lytte til Mine Instruktioner.
Se på hvert medlem af jeres egen familie, især på dem i blandt jer, som ikke følger Min Lære.
Se på de sjæle mellem jer, som afviser Mig udadtil. Så beder Jeg jer om at bede inderligt for dem i denne tid.
I må bede om Barmhjertighed for deres sjæle. Jeres bønner og ofre kan frelse dem fra en frygtelig lidelse under Renselsen ved Advarslen.
Selvom Advarslen ikke skal frygtes, men bydes velkommen som Min specielle Gave, vil den forårsage smerte hos dem, som ikke er i nådens tilstand.
Forbered jeres sjæle på forhånd, for de sunde sjæle vil Advarslen blive en glædelig begivenhed.
De vil ikke lide, fordi de vil være i nådens tilstand, især hvis de modtager Skriftemålets Sakramente regelmæssigt.
Deres styrke vil hjælpe dem, som går igennem Skærsildens smerte efter Advarslen.
Hjælp dem, som ikke vil lytte, ved at bede Barmhjertighedens Rosenkrans for dem.
Giv Mig, jeres Jesus, et offergave i reparation af jeres familiers synder
Jeg vil vise barmhjertighed til alle der accepterer deres sjæls mørke tilstand, når de får vist deres synder under Advarslen.
Kun dem med en ægte ydmyghed og et rent hjerte vil blive tilgivet.
Disse mennesker, inklusiv de børn, der afviser Mig, har desperat brug for jeres bønner.
Her er den bøn, som I skal recitere for omvendelse under Advarslen.
Korstogsbøn (60 ) Bøn for omvendelse af familier under Advarslen.
Oh kære Søde Jesus,
jeg beder om Barmhjertighed for min families sjæle.
(nævn dem her).
Jeg ofrer Dig mine lidelser, mine prøvelser og mine bønner for at frelse
deres sjæle fra mørkets ånd.
Lad ikke en eneste af disse Dine børn undsige Dig
eller afvise Din Barmhjertige Hånd.
Åbn deres hjerter og omslut dem i Dit Hellige Hjerte,
så de kan bede om den tilgivelse, der er nødvendig, for at frelse dem fra Helvedets ild.
Giv dem en chance til at gøre bod,
så de kan omvende sig ved Strålerne fra Din Guddommelige Barmhjertighed.
Amen
Guds børn, forbered jer hver dag på Advarslen, for det kan komme når som helst.
Jeres Jesus
 
Himlen vil blive revet væk, som et tag der bliver åbnet
460. Den 16. juni 2012 kl. 19.40
Min kære elskede datter, Mit Ord bliver hørt af millioner over hele verden, nu hvor Jeg forbereder alle Guds børn på Min Guddommelige Barmhjertighed.
Dem, der er velsignet med Helligånden, vil øjeblikkelig vide, når de læser Mine Budskaber, at de kommer fra Mine Guddommelige Læber.
De, som siger, at de kender Mig, men som ikke kan genkende Mig, kan samtidig ikke lade være med at læse Mit Ord, skønt de bekæmper Mig.
De afviser Mig, men føler sig samtidig draget mod Mine Budskaber.
Forstår de ikke, at det er Helligånden, som, selvom den slumrer i deres sjæle, stadig kan drage dem hen til Mig?
Til dem vil jeg sige. Tiden er kommet, for snart vil jeres nag blive vist for jer under Advarslen.
Jeres had til Mit Ord vil blive afsløret for jer, og så vil I kende Sandheden.
Når det sker, skal I slutte jer til jeres brødre og søstre og kæmpe for retten til at forsvare Min Kirke på jorden.
Himlen vil blive revet væk, som et tag der bliver åbnet for at åbenbare ilden og flammerne fra Min Guddommelige Barmhjertighed.
Jorden vil ryste med en sådan kraft, at intet menneske vil kunne slippe for Mine Øjne, Min Ånd eller Min Gave.
Mange vil ryste af frygt, fordi det vil blive på det tidspunkt, at mange bliver opmærksomme på deres sjæle for allerførste gang.
De vil vide, at deres forkærlighed for deres kroppe og for alle de sanser, de forsøger at tilfredsstille, er meningsløs.
De vil se hver eneste del af sjælen, men ikke med deres egne øjne. De vil se deres sjæl gennem Mine Øjne.
De vil føle sig syge og få kvalme ligesom Mig, når de ser, hvor hæslige deres elendige ugerninger er.
De vil se, hvor rådden deres opførsel er mod andre, og hvor onde de har været over for deres medskabninger, deres brødre og søstre.
Så vil de se deres kærlighed til dem selv, forfængeligheden og dyrkningen af falske idoler, og de vil vide, hvor meget det krænker Mig.
De personer, hvis synder er så sorte, vil føle sig syge, i smerte og vil ikke være i stand til at holde de rædsler ud, som de skal se. De vil få brug for al den styrke, de kan få, for at kunne holde ud under den renselse, som er nødvendig, for at gøre dem i stand til at overleve og at følge Sandhedens vej.
Det er vigtigt at forstå, at Advarslen netop er det, ordet siger. Jeg kommer for at advare Guds børn om, at deres synder kan og vil blive tilgivet.
Jeg kommer for at vise dem, hvordan Dommedagen bliver. Det betyder, at dem, der beder om forløsning på dette tidspunkt, vil blive frelst.
Dem, der stadig afviser Mig, vil få tid til at angre, man ikke så meget tid. Hvis de forspilder chancen til at modtage Min Barmhjertige Hånd, er Jeg nødt til at trække Mig tilbage.
Så vil Jeg dele de retfærdige og de uretfærdige i to grupper. De får endnu en chance til at søge forløsning, og dem, der nægter at tage imod Min Hånds Kærlighed og Barmhjertighed, vil blive kastet i Helvede.
Dette profeti er blevet fortalt lige siden begyndelsen.
Lyt til denne Advarsel og frels jeres sjæle, medens I kan.
Jeres Jesus
 
Deres planer indeholder også en ny global vaccination, som vil forårsage sygdom i hele verden
461. Den 17. juni 2012 kl. 20.15
Min kære elskede datter, Frimurergruppernes planer om at overtage kontrollen med verdens valutaer er tæt på at være fastlagt.
Deres onde planer indeholder også en ny global vaccination, som vil forårsage sygdom i hele verden og være årsag til lidelse i et omfang, der aldrig tidligere er set.
I skal undgå en sådan pludselig global vaccination, når den bliver bekendtgjort, for den vil dræbe jer.
Deres onde planer ville chokere alle de uskyldige sjæle, som ikke aner noget om, hvor magtfulde de er.
Drevet af magtbegær, pengebegær og et ønsket om at opnå en gudelignende status i alt, hvad de gør, får dem til at tro, at de er uovervindelige.
De kontrollerer banker og regeringer og har med fuldt overlæg været årsag til terror i Mellemøsten.
De kontrollerer en stor del af verdens medier, og sandheden om deres ondskab er skjult under dække af såkaldte humanitære organisationer.
Desværre er der meget få af Guds børn, der er klar over deres planer.
I skal vide, at Min Faders hånd vil falde pludseligt og hurtigt på de nationer, der beskytter sådanne onde ledere.
De vil blive ramt af Tsunamier og jordskælv af en sådan styrke, at de bliver udryddet.
De, der tror, at de har sådan en magt, vil se ild falde fra himlen lige før Mit Andet Komme.
Havene vil blive ildsøer, og de vil få svært ved at skjule sig for straffens hånd, som vil ramme disse onde sjæle, som afviser Mit Bæger.
De vil være afvisende lige til den bitre ende og bekæmpe Min Evige Fader og magten fra Himlen.
Mens de står last og brast med antikrist og de grupper, han er udklækket fra, vil de først indse deres fejltagelser, når det er for sent for dem.
Mange af disse grupper, som indeholder ledere af banker og regeringer og ledere af store virksomheder, arbejder sammen om at gøre almindelige folk fattige, men de vil omvende sig efter Advarslen, så det er godt.
Det tidspunkt, hvor Jeg vil adskille de sjæle, der elsker Mig, fra dem, der er på den ondes side, er ikke langt væk.
Jeg advarer jer. Der vil kun være ganske kort tid til at omvende sig. De sjæle, der har mest brug for Min Barmhjertighed, er dem, der tilhører de onde grupper, som ikke har nogen respekt for Guds love.
I skal bede om, at de vil indse Sandheden.
I skal bede om, at de holder op med at udsætte andre for prøvelser gennem de frygtelige love, som de har til hensigt at vedtage.
I skal bede om, at deres plan om et folkemord, som er værre end det, Hitler var skyldig i under 2. verdenskrig, vil blive forhindret.
Denne gruppe, som er den største i antal siden den blev dannet i Middelalderen, er Satans hær. De bliver ledet af antikrist. De har planlagt at få bankerne under deres kontrol i årtier.
I de sidste 15 år har de planlagt at introducere Dyrets Mærke, en chip, som enhver mand og kvinde vil blive tvunget til at få implanteret i deres krop for at kunne få adgang til mad * (hermed menes, at det er foregået i de sidste 15 år op til 2012). Nu, hvor det er blevet tid for dem til at afsløre deres Nye Verdens Valuta, skal I vide, at bøn, og mange bønner, kan hjælpe med til at forhindre meget af deres plan.
Her er en bøn for at undgå En Verdens Kontrol.
Korstogsbøn (61) For at undgå En Verdens Kontrol
Oh Kære Himmelske Fader, idet jeg mindes Korsfæstelsen af Din Elskede Søn, Jesus Kristus, bønfalder jeg Dig om at beskytte os, Dine børn, imod den Korsfæstelse, som er blevet planlagt af Antikrist og hans tilhængere for at udrydde Dine børn. Skænk os de nådegaver, vi behøver, for at kunne afvise dyrets mærke, og skænk os den hjælp, vi har brug for, for at kunne bekæmpe den ondskab i verden, som bliver spredt af dem, som følger Satans veje. Kære Fader, vi bønfalder Dig om at beskytte alle Dine børn i disse frygtelige tider og gøre os stærke nok til at rejse os og forkynde Dit Hellige Ord til alle tider.
Amen
Min datter, Jeg er bedrøvet over at skulle åbenbare disse ting. Mine tilhængere har brug for at forstå, hvad det er, der sker.
De, der ikke tror på disse budskaber, vil ikke være i tvivl, når antikrist præsenterer sig, sådan som Jeg har forudsagt det.
I skal slå jer sammen i grupper rundt om i verden i bøn.
Jo flere af Mine tilhængere, der gør det, jo stærkere vil Helligåndens tilstedeværelse være, og jo svagere vil Satans hær blive.
Prøv på ikke at være bange, for sådan en forfølgelse kan mødes med frygtløshed.
Hvis I blot forbereder jer godt på det ved at følge Mine instruktioner og bede dagligt, vil tiden være hurtigt overstået.
Stol altid på Mig.
Husk at Jeg døde for jeres synders skyld. Det er kun passende, at I i denne tid giver Mig lov til i at lede jer hen imod det Nye Kongerige på jorden.
Kun Jeg, Jesus Kristus, kan lede jer. Husk at uden Mig I er ingenting.
Jeres Jesus
 
Ingen profet har fået budskaber fra Min Elskede Moder og den Hellige Treenighed i sådanne mængder
462. Den 18. juni 2012 kl. 20.36
Min kære elskede datter, du må ikke lade dig distrahere af den brutale afvisning af Mine Hellige budskaber fra de af Mine tilhængere, som du ved er særligt hengivne over for Min Hellige Vilje.
Du må forvente, at den slags afvisning vil blive mere intens, medens Mit Ord vil blive pillet fra hinanden og kasseret som betydningsløst.
Den smerte du føler, ved at blive afvist, er Min smerte. Den ydmygelse og latterliggørelse, som du er udsat for, er en forfølgelse af Mig. I stedet for at blive såret over sådan en misbilligelse, skal du lige så stille finde dig i det.
Du skal glæde dig midt i dine tårer, for nu ved du, at Jeg altid er blevet afvist selv af Mine egne disciple.
Hvis du giver afvisningen af Mit Ord lov til af forsinke spredningen af Mine budskaber, så vil der være færre sjæle, der vil blive frelst.
Husk altid på, at Mit største ønske er at frelse sjæle.
Min mission må ikke blive besudlet af en menneskelig opfattelse, der har til hensigt at underminere dig.
De ord, Jeg giver dig i aften, er ikke ment som trøst, men skal understrege, hvor bydende nødvendige Mine advarsler er for verden.
Der har været mange budbringere for Gud før dig, Min datter, som skulle forberede menneskeheden på Mit Andet Komme.
Ingen profet har fået budskaber fra Min Elskede Moder og den Hellige Treenighed i sådanne mængder.
Kun disse budskaber kan åbenbare kommende tiders hemmeligheder og tilbyde den mængde af velsignelse, som alle Guds børn får brug for indtil den sidste dag.
Grib den gave, som Mit Ord er til hele menneskeheden, og som giver jer liv.
Uden Min hjælp vil det blive meget svært for jer at klare de prøvelser, der venter jer forude.
Alle Mine sande budbringere er i gang med at forberede Guds børn på Genkomsten.
.I skal vide, at det vil ske, medens denne generations lever på jorden.
Tag Mit Bæger, drik af det, lad det fylde jer med evnen til at gennemskue det, der sker, så I kan hjælpe Mig med at frelse sjæle.
Jeres Jesus
 
Jomfru Maria: Jeg kan, med Min Søn, give jer nådegaver og en cirkel af beskyttelse, som ingen falden engel kan trænge igennem
463. Den 20.juni 2012 kl. 7.46
Mit barn, hvor min Søn lider i denne tid, og hvor min egen lidelse er forbundet med Hans.
De, der er årsag til andres lidelser, korsfæster min Søn.
Når de foretager frygtelige ting, der er årsag til Guds børns lidelser, smerte og død, genskaber de Min Søns Lidelser.
De, som følger i forræderens fodspor, bliver fristet af Satans faldne engle hvert sekund.
Mange af dem ved det ikke, så I skal bede for dem.
Mange af dem kan ikke indse, at de bliver brugt af den onde, så han kan opnå at få ødelagt den menneskelige slægt.
Meget snart vil de blive kasseret af Satan, når de ikke kan bruges til yderligere formål.
Min Søn vil vente på dem og byde sådanne syndere velkommen tilbage i Sine Hellige Arme, så barmhjertig er Han.
De onde planer, der bliver forøvet af Satan og er usynlige for alle, har som formål at få Min Evige Fader til at sørge. Ved at såre deres brødre og søstre, sårer de forhærdede syndere Gud.
I skal ikke tro, at de vil opnå alt det, de har i sinde.
Jeg, Gudsmoder, har som Medforløser og Formidler fået nådegaver til at ødelægger slangen.
Ved at bede mig om hjælp, kan jeg give jer beskyttelse, hvis I er bange, børn.
Sammen med min Søn kan jeg give jer nådegaver og en ring af beskyttelse, som ingen falden engel kan trænge igennem.
Satan kan ikke skade eller angribe dem der beder Rosenkransen hver dag.
Ved at bede tre eller flere Rosenkranse kan I udvide denne beskyttelse til også at gælde andre. Hvis blot hundrede mennesker ville gøre det, ville de kunne frelse deres nation fra den smitte, den onde spreder.
I skal samles, børn, og bede for at beskytte jer.
I skal være gavmilde af hjertet og bede for jeres fjender, for mange af dem forstår ikke, hvad det er, de gør.
Ved fuldstændig at stole på min Søn og at tage imod de gaver, som han nu bringer jer igennem Hans Lære og profetier, kan I tørre alle jeres tårer bort.
Satan lever af sit bytte og bliver næret af frygt. Mød Sandheden og brug bønnen til at formilde de onde planer, der er lagt af de onde grupper, som ønsker at ødelægge menneskeheden.
Føl min Søns kærlighed ved at åbne jeres hjerter. Giv mig, Frelsens Moder, jeres bekymringer, så vil jeg bringe dem videre til min Søn.
Derefter vil Jeg beskytte jer med min helligste kappe, og I vil kunne mærke en styrke, som kun kan komme fra Himlen.
Først da vil I blive fyldt med fred, mod og en beslutning om at blive en del af Guds hær. Denne hær, som allerede er ved at blive dannet, består af mængder af folk fra alle nationer.
De vil marchere fremad lige til det sidste og kan ikke overvindes.
Tak fordi du svarede på mit kald, mit barn.
Jeres elskede Moder,
Frelsens Moder
 
Kom til Mig alle jer, der føler jer uværdige, Jeg venter på jer
464. Den 21. juni 2012 kl. 00.05
Min kære elskede datter, Mine tilhængere må forstå, at Jeg som enhver anden god forælder altid vil ønske det, der er bedst for dem.
Jeg vil aldrig give dem alt, hvad de beder Mig om, med mindre det er i overensstemmelse med Min Allermest Hellige Vilje.
Jeg vil aldrig lade dem vandre væk fra Sandhedens vej uden at prøve at overtale dem til at vende tilbage til Mig.
Jeg vil altid prøve at beskytte dem imod at komme til skade.
Jeg vil også straffe dem, hvis de gør noget forkert.
Jeg vil og kan blive vred, hvis de er onde mod andre.
Jeg vil også tilgive dem, når de gør noget forkert, hvis de virkelig angrer det, de har gjort.
Jeg er tålmodig. Jeg er ikke let at chokere, og Jeg hverken vil eller kan bære nag.
Det er derfor, at selv dem, der har vandret fortabte omkring og som føler sig tomme indeni, burde bede Mig om at holde om dem, at elske dem og at bringe dem den Guddommelige Kærlighed, som kan give dem sand fred.
Der er så mange fortabte mennesker, som har glemt Mig.
Der er mange, der på grund af deres syndige liv er tøvende over for at vende tilbage til Mig. De føler sig kejtede, ved ikke hvordan de skal bede og begår den fejl at tro, at det er for sent for dem. Hvor tager de fejl. I må aldrig glemme, at Jeg ofrede Mit liv på jorden for hver eneste af jer.
Jeg opgiver ikke sjæle så let. Jeg elsker alle dem, som bryder Min Faderes Love i handling, opførsel og tanker. I er dyrebare for Mig. Jeg elsker jer ligeså meget som alle de øvrige af Guds børn.
I må aldrig tro, at Jeg elsker jer mindre, fordi I har syndet. Skønt Jeg finder synd afskyelig, er det noget, I er født med.
Det er næsten umuligt for nogen levende sjæl på jorden at lade være med at synde.
I må aldrig føle, at Jeg ikke vil hjælpe jer eller byde jer velkommen i Mine Arme.
Når I vender tilbage til Mig, vil I stå i første række til at træde ind i Mit Nye Paradis på jorden, som vil vare i 1000 år.
Det eneste, Jeg beder jer om, er at tale med Mig med disse ord:
Korstogsbøn (62) For de fortabte og hjælpeløse syndere.
Oh Jesus, hjælp mig, for jeg er en synder, der er fortabt, hjælpeløs og i mørke.
Jeg er svag og mangler mod til at søge Dig.
Giv mig styrke til at kalde på Dig nu, så jeg kan bryde ud af det mørke, der er i min sjæl.
Bring mig ind i Dit Lys, Kære Jesus, tilgiv mig, hjælp mig at blive hel igen og led mig hen til Din Kærlighed, fred og det Evige Liv.
Jeg stoler fuldstændig på Dig og beder Dig om at tage imod mig i sind, krop og sjæl,
nu hvor jeg overgiver mig til Din Guddommelige Barmhjertighed.
Amen
Kom til Mig alle jer, der føler jer uværdige. Jeg venter på jer. Det eneste, I behøver at gøre, er at række hånden ud og nå Mig.
Jeg lytter. Jeg ser. Jeg græder. Jeg elsker jer.
Jeg giver ikke op, før I er i Mine Arme, og Min Guddommelige Barmhjertighed fylder jeres sjæl. Snart vil I omsider se Sandheden om Min Store Barmhjertighed.
Jeres tvivl vil falde bort som en ydre skal og afsløre jeres sjæl, som vil blive fyldt med lys, og I vil løbe Mig i møde.
Jeg ser hen til den dag med et stort håb og glæde.
Først når hver eneste stakkels, fortabte sjæl ved, at kun Jeg, Jesus Kristus, kan frelse dem, vil Mit Hjerte blive helet.
Husk, at Jeg fordømmer synd, men Jeg elsker hver eneste synder, uanset hvad de har gjort.
I skal aldrig være bange for at komme til Mig eller at tale med Mig, for Jeg elsker jer for meget til at kunne afvise jer, når I viser sand anger.
Jeres elskede Jesus
 
Mennesket udviklede sig ikke fra dyrene, men dette er hvad ateisterne vil have jer til at tro
465. Den 21. juni 2012 kl. 17.30
Min kære elskede datter, siden tidens begyndelse, hvor verden blev skabt af Min Evige Fader, har der være megen forvirring om menneskets oprindelse.
Da Min Fader skabte verden, så Han kunne få en familie, blev der gjort mange forberedelser for det.
Han skabte jorden, havene, planterne, træerne, bjergene, floderne, dyrene og så på den næstsidste dag, da alt var på plads i Paradiset, skabte Han mennesket.
Skønt mennesket er plettet af synd, er det en hellig skabning. Dyrene er der for at tjene menneskeheden.
Mennesket nedstammer ikke fra dyrene, som ateisterne vil have jer til at tro.
Evolutionens teorier, som hævder, at mennesket nedstammer fra dyrene, er løgn. De kan aldrig bevises.
Satan, hans faldne engle og hver en djævel, som udspringer fra Guds fjender, har overbevist mennesket om denne løgn.
Mennesket er Guds barn, men for at nedgøre Guds menneskebørn, ønsker Satan at skabe forvirring i menneskehedens hjerter.
Hvorfor promoverer han denne løgn gennem en falsk lære? For at kunne bevise, at mennesket nedstammer fra aberne og på den måde overbevise dem om, at de ikke blev skabt af Min Evige Faders Hånd.
Det er en af de største løgne, som er spredt af djævlen ved hjælp af de menneskers sjæle, der hævder at være mere intelligente end resten af deres brødre og søstre.
Videnskabsmænd erklærer at mennesket nedstammer fra dyrene, men de er blevet narret.
Videnskaben tager fejl når den forsøger at udtale sig om sandheden om universets skabelse.
Intet menneske forstår den Guddommelige Skabelses mirakel.
Hvis mennesket tror, han kender alle svar på menneskets oprindelse, baseret på den menneskelige fornuft, så narrer han ikke blot andre stakkels sjæle, men også sig selv.
Når kærligheden til Gud ikke er til stede i sådanne sjæle, som tror på den overlegne menneskelige intelligens, så breder ateismen sig som ukrudt.
Dette ukrudt, der vokser i alle retninger, smitter og ødelægger al afgrøde inden for synsvidde og skaber sygdomsepidemier.
Den eneste kur er at søge hjælp fra Gud ved ydmygt at bede om at få åbenbaret Sandheden.
Så mange usandheder er blev spredt af ateisterne, som prøver at bevise, at Gud ikke eksisterer, og det har ødelagt millioner af sjæle. Deres ofre har brug for jeres bønner.
Ateismen er den største religion i verden, og dem, der har viet deres liv til dette forræderi, er tabt i al evighed.
De vil stå overfor Helvedets flammer.
Med mindre de vender tilbage til Mig under eller efter Advarslen, vil de lide under en frygtelig straf.
Bed for dem.
Jeres Jesus
 
Jomfru Maria: Verden er blevet vendt på hovedet af hedenskaben
466. Den 23. juni 2012 kl. 10.50
Mine børn Jeg kalder jer alle for at bede jer om i fællesskab at bede om synderes omvendelse i jeres daglige bønner. Ved at faste vil I frelse så mange sjæle, og det er en stor Gave til min elskede Søn. Der er så mange folk i verden der har vendt ryggen til min Søn.
Hvor Han græder i denne tid. Han elsker dem så meget, og det får Hans hjerte til at briste, især når han er vidne til manglende loyalitet hos dem, som accepterer, at Han er Søn af Gud den Allerhøjeste.
Verden er vendt på hovedet af hedenskaben. Det er blevet et sted med forvirring, had, oprør og uro.
Det ligner helvedet, skønt det ikke er nær så rædselsvækkende eller smerteligt. Alligevel har den ondes magt skabt denne hadefulde stemning, og den omgiver alle Guds børn.
Kun få er uberørte ad den galde, som bliver spredt i alle nationer af mørkets magter. Der er så mange, der er blændet af dette mørke og føler sig uden håb.
Mange søger ikke tilflugt hos Gud og fortsætter ad den vej, som bringer dem megen ulykke.
De, som elsker Gud, men ikke giver Ham megen opmærksomhed gennem bøn, er ligeså hjælpeløse.
Kun bøn, hengivenhed og ofre kan bringe jer nær ved Gud. Intet andet kan bringe jer fred.
Bed, bed, bed for de sjæle, som dyrker falske guder som idoler. De har meget brug for bøn i denne tid. Bed for dem, som er fristet af den onde og er årsag til trængsler for dem, de kontrollerer.
De har meget lidt tid inden Skriftemålet, Advarslen. Når den dag kommer, skal de vise ydmyghed, når sandheden bliver åbenbaret for dem.
Min Søns store plan om at frelse det meste af menneskeheden er ved at blive åbenbaret for verden.
Mange vil ikke blive frelst.
Det er derfor, at alle Hans kærlige disciple har så stort et ansvar for at bede om omvendelse for derved at kunne frelse så mange sjæle som muligt.
Gå i fred mine børn i sikker forvisning om, at min Søn er meget barmhjertig.
Han ønsker at frelse alle, og Han vil gøre det gennem Skriftemålet, som er Hans Gave til verden.
Advarslen er den største Gave til menneskeheden siden Hans død på Korset.
Glæd jer, for mange af de sjæle, der ellers ville have været pint for altid i Helvede, kan blive frelst og få skænket det Evige Liv som en Gave.
Tak for at I svarede på mit kald fra Himlen.
Jeres Elskede Gudsmoder,
Frelsens Moder.
 
Når I spreder had til profeterne, der er sendt fra Himlen, er I skyldige i en synd, der kan få enorme konsekvenser
467. Den 24. juni 2012 kl. 17.30
Min kære elskede datter, hvor mit hjerte er ved at briste, når Jeg ser, at dem, der siger, at de følger Gud, er ligeglade med Hans Love. De er hyklere.
Det er dem, som siger, at de følger Min Faders Bud, og som mener, at de kan tillade sig at dømme andre, der synder.
For det første bruger de den Hellige Skrift til at forkynde en løgn, ved at promovere såkaldt tolerance. Herved krænker de Mig dybt.
Det er de mennesker, der siger, at det er forkert at tro på et Guddommeligt Forsyn.
Det er disse mennesker, som stiller spørgsmålstegn ved seerne, der er blevet sendt fra Himlen igennem århundreder, og som prøver modbevise, det de siger ved hjælp af Mit Hellige Ord, som det står i den Hellige Skrift.
Ethvert menneske, som benægter Mit Ord, er illoyal over for Mig.
Ethvert menneske, som skiller sig ud fra sine brødre og søstre og mener, de er dem overlegne åndeligt og intellektuelt, skal være meget forsigtige.
Ethvert menneske, som bruger den hellige Skrift til at præsentere en fordrejet version af sandheden, vil blive straffet.
Enhver som står og forkynder Sandheden, men samtidig afviser Mit Ord, der er givet verden i disse sidste tider, vil blive kastet bort fra Mig.
I er skyldige i åndelig jalousi, og det vil I blive straffet for.
Når I spreder had til profeterne, der er sendt fra Himlen, er I skyldige i en synd, der har enorme konsekvenser.
For ved at gøre det, forkynder I ikke blot en løgn, men I modarbejder Guds Ord.
Jeg beder jer om at standse jeres pinefulde smædekampagne nu. I vil aldrig kunne forhindre, at Mit ord bliver hørt.
Hvorfor bliver I ved med at prøve at plage denne mission? Ved I ikke nu, at Helligåndens ild ikke kunne sprede sig på den måde, den har, hvis disse Budskaber ikke kom fra Himlen?
I bliver udnyttet af den onde, som for alt i verden vil prøve at forhindre, at disse Mine Hellige Budskaber bliver givet til verden.
Et Budskab til gejstligheden.
De af jer, der har aflagt løfte som hellig tjener i Min Kirke, skal lytte til Mig nu.
Når I offentligt fordømmer Mine Budskaber og forhindrer Mig, jeres Jesus, i at udføre denne Mission for at frelse sjæle, begår I den største af alle synder.
Det vil I komme til at lide for, og jeres Skærsild vil blive oplevet her på jorden. Hver eneste mand, kvinde og barn vil blive vidne til jeres forbrydelse imod Himlen.
Jeres overfladiske vurdering af Mine profeter vil gøre jer åndeligt tomme, og jeres sjæl vil lide en smerte ud over det sædvanlige.
Hvis I er en af Mine hellige tjenere og I er usikre på, om det er Min Stemme, der taler til jer nu, så skal I forholde jer tavse. I må bede om at få indsigt, før I overvejer at afvise Mit Hellige Ord.
Tusinder af Mine hellige tjenere vil ikke kunne genkende Mit Ord, som det er sendt gennem denne profet for de sidste tider. Hvor det knuser Mit Hjerte.
Mange vil underkaste sig antikrists styre og svigte Min Kirke på Jorden.
Mange af Mine hellige tjenere vil være på samme side som forfølgerne af Min Kirke. Forførelsen er allerede begyndt.
I er ved at blive forberedt af forræderen på at svigte Mig, og jeres stolthed vil forhindre jer i at se det.
Mange af Mine hellige tjenere vil ikke være modige nok til at bevare Min kirke på Jorden. Mange vil være på den Falske Profets side og afvise min flok, hvis tro har gjort dem i stand til at søge Sandheden.
Ved I ikke, at Jeg er Kirken?
Ved I ikke, at Kirken vil lide under dens egen korsfæstelse, ligesom Jeg gjorde?Den vil blive plaget. Det vil se ud som om, at den er korsfæstet, og mange vil tro, at den er død. Men ligesom Min Genopstandelse vil den blive vakt til live igen, så at I kan se, at den ikke kan blive ødelagt.
Jeg advarer alle dem af Mine hellige tjenere, som ikke kan genkende de tider, de lever i, om at de skal være årvågne nu, hvor Min Kirke på jorden vil komme til at lide under den største forfølgelse, siden den blev stiftet.
I skal forberede jer, og holde øjnene åbne.
Hvornår troede I, at Jeg ville komme og advare jer? Troede I, at det ville være en gang langt ud i fremtiden? At det aldrig ville kunne ske i jeres levetid?Tidspunktet for Mit Andet Komme er meget nært forestående.
Jeg vil snart skille de gode fra de onde, efter at Jeg har forsøgt alle muligheder for at omvende det meste af menneskeheden.
Det er jeres pligt og ansvar at være åbne i sind, hjerte og sjæl.
Jeg har brug for, at I svarer på Mine bønner om at hjælpe Mig med at frelse så mange sjæle som muligt.
Følg Mig. Det er jeres kald.
Det er derfor I aflagde jeres troskabsed over for Mig, jeres Jesus.
I aflagde ikke jeres løfter på jeres egne betingelser.
I skal give Mig lov til at vejlede jer og at hjælpe jer med at forsvare Min Kirke på jorden.
Min Kirke er blevet udsat for megen skade. Min Kirke består af alle dem, som elsker Mig, inklusiv alle Mine hellige tjenere.
I skal være stærke, modige og loyale. I må ikke give frygten eller dyret mulighed for at fortære jeres sjæl.
Lyt til Mit Ord, før I fordømmer mine profeter.
I skal aldrig afvise nogen af Mine Budskaber uden først af have bedt om evnen til kunne bedømme sandfærdigheden af dem. Og selv da skal I være forsigtige med, at I ikke nægter Guds børn de nådegaver, Jeg skænker disse stakkels sjæle, som er udsultet med hensyn til Sandheden i Min Lære.
De, som åbent afviser Mit ord, som det er givet til denne profet, skal vide, at de vil komme til at tigge Mig om tilgivelse, når Sandheden bliver åbenbaret.
Men så vil det være for sent for dem, der er skyld i, at sjæle er blevet vendt bort fra Mit ord.
De sjæle, der er gået tabt for Mig på grund af jeres onde tunge, vil ikke få evigt liv. Hvis I afviser Mit Ord nu eller beskylder mit budskab for at være fuld af fejl, vil I blive kastet bort. I er ikke egnet til at lede min flok.
Jeres Frelser Jesus Kristus
 
Jeg kender Mine egne, og de kender Mig
468. Den 25. juni 2012
Min kære elskede datter, du må aldrig glemme, hvor enorm denne mission er.
Mange gange vil du falde i en fælde, der er lagt af forræderen for at gribe dig i at begå en fejl.
Hensynsløst vil han og dem, der let lader sig lede af ham, gøre, hvad de kan, for at så tvivl om Mit Ord, der er givet til dig.
Du må rejse dig og ignorere sådan en hån.
Da du har givet afkald på din frie vilje, er alt hvad der har betydning nu din totale lydighed over for Mig.
Tillad Mig i Min Guddommelige Visdom at lægge Min perfekte vej til Paradis på Jord foran dig.
Mine tilhængere skal også lytte til Min advarsel.
I vil komme under hårde angreb hver og en af jer for at forkynde Mit Ord.
Denne mission ligner ikke nogen anden.
I, Min hær, vil lede flokken af Min Resterende Kirke til Paradisets porte.
Det vil forårsage megen personlig forfølgelse, og det vil ikke være en nem rejse.
I skal slå jer sammen og stive hinanden af, for når I er flere, kan I trøste hinanden.
Min hær er ved at samle sig i alle hjørner af kloden.
Alle seere, som kommunikerer med den Guddommelige Sandhed gennem Min Moder, vil tænde Helligåndens ild sammen med Mine profeter, således at den resterende hær er passende forberedt til det slag, der venter forude.
I skal aldrig tvivle på Min Kærlighed. Husk på, at kun dem, der følger Mig, kan træde ind i det Nye Paradis.
Når nogle kommer og plager jer, så husk jeres pligt til at tilgive dem og så bede for deres sjæle.
Vis kærlighed over for dem, der plager jer i Mit Navn. På den måde kan I bekæmpe Satan, og han vil miste sin magt over jer.
Jeg vil instruere jer på hvert skridt af jeres rejse.
Jeg går altid sammen med jer.
Jeg kender Mine egne, og de kender Mig.
Jeres Jesus
 
Det Nye paradis: I vil få et rent legeme, ufordærvet, uden sygdom, uden fysisk død og uden aldring 
469. Den 26. juni 2012 kl. 20.10
Min kære elskede datter, det Nye Paradis er nu blevet færdigt i dets fuldendte herlighed og parat til alle Guds børn på jorden.
Det vil blive præsenteret i al sin herlighed nøjagtig som det Paradis, der blev skabt af Min Evige Fader til Hans børn i begyndelsen.
Hvor englene synger og fryder sig, for det er meget snart tid til at afsløre denne store pragt for en vantro verden.
Det vil blive præsenteret af Mig, når det Nye Jerusalem daler ned på jorden, når der bliver ringet for Mit Andet Komme.
Min datter, det vil være dig, der bliver givet opgaven at annoncere det, lige før Jeg giver Mig til kende.
Kun dem, som erkender Mig som Messias, vil være i stand til at træde ind igennem dets storslåede porte.
Hvert et kald fra Himlen vil blive gjort i forsøg på at nå alle dem, der vil afvise Min store gave lige indtil den allersidste lyd fra basunen.
Så vil det være for sent for de stakkels sjæle. De vil være uden for rækkevidde, efter det er sket, fordi Min Barmhjertighed simpelthen vil være blevet afvist og smidt tilbage i hovedet på Mig.
Det vigtigste nu er at advare alle dem, som er i fare for at miste deres sjæl til Satan.
Saml dem sammen, Mine tilhængere. Led dem blidt ind i Min flok. Opgiv aldrig jeres bønner for at frelse dem.
Oh Mine elskede tilhængere, hvis blot I kunne se det Nye Paradis, når Himmel og Jord forener sig til en, ville I falde på knæ og græde af glæde og lettelse.
De, der er bange for de sidste tider, hvor jorden som I kender vil forandre sig, skal give Mig lov til at befri jer for jeres bekymringer.
I vil tage jeres familie med jer og alle med fryd i ren og skær kærlighed og harmoni.
I vil få et rent legeme, ufordærvet, uden sygdom, uden fysisk død og uden aldring.
I vil få jeres egen bolig med græs, træer, bjerge, floder, åer og blomster rundt omkring jer I al sin strålende skønhed.
I vil alle se jeres børn blive gift og få børn, og I vil alle blive vidne til det mirakel, at familierne vil stå op fra de døde.
Denne opstandelse vil uden sammenligning medføre en glæde, som I ikke kan forestille jer.
I vil blive genforenet med jeres kære, som er døde i dette liv og er kommet i Himlen.
I vil få nationer, tolv i alt, alle symboliseret af de tolv stjerner i kronen på Min Ubesmittede Moders hoved, og som vil blive regeret af Mig sammen med Mine Apostle og Profeter.
Det er Mit Kongerige, der er lovet jer af Min Fader, lige siden Han skabte Paradiset på Jorden. De, der afviser det, vil forsvinde.
Bed om, at alle Guds børn vil have en sjæl der er ren nok til at gøre dem i stand til at komme hjem til Min Faders Kongerige på Jorden, som det var i begyndelsen, så nu og altid skal være en verden uden ende i al evighed.
Jeres Jesus
 
Gud Fader: Jeg åbenbarer Mine fremtidsplaner for den Nye Himmel og den Nye Jord
470. Den 27. juni 2012 kl. 20.00
Mine kæreste datter, i dag vil Jeg åbenbare Mine fremtidsplaner for den Nye Himmel og den Nye Jord for alle Mine Børn.
Når de to smelter sammen til et herligt Paradis, vil der være tolv nationer.
Disse nationer vil bestå af nogle nationer fra den nuværende verden, som har vist troskab over for Mig, Gud Fader, Min Søn Jesus Kristus og Gudsmoder, Himlens Dronning.
De spredte nationer vil blive bragt sammen med de andre nationer som var de en, forenet som en Hellig familie.
Min Vilje vil blive æret. I vil have den frie viljes gave, men den vil være sammenflettet med Min. Først da vil det sande Paradis i sandhed være åbenbaret.
Mine Tolv nationer vil være symboliseret ved de tolv stjerner på kvinden i Johannes Åbenbaring. Kvinden er Gudsmoder, og hun bærer de tolv stjerner som tegn på to ting.
De tolv apostle, der hjalp Min Søn med at grundlægge Hans Kirke på Jorden.
De tolv særligt udvalgte nationer, som vil danne den ene sande apostoliske Kirke på den Nye Jord, når Himmel og Jord smelter sammen til et i Mit Nye Herlige Paradis.
Det er det øjeblik, Jeg tålmodigt har ventet på.
Min Guddommelige Vilje, som skabte Paradiset til Adam og Eva, og som blev kastet til side på grund af den ondes fristelser, vil nu ske, og denne gang vil nutidens Paradis blive perfekt.
Min Søn, Menneskehedens Konge, Universets Konge, vil regere over Mit Nye Paradis på Jorden.
Han vil udnævne ledere i hver nation, som alle vil være forenet med Min Guddommelige Vilje.
Folk i de nationer vil ære Min Søn på den måde, der er passende, den eneste måde, som er i fred og kærlighed til hinanden.
Hans Velsignede Moder, Frelsens Moder, blev kronet til Himlens Dronning og vil også regere som Dronning over det Nye Paradis.
Hendes Kroning i Himlen var en særlig Guddommelig manifestation af hendes rolle i fremtiden med at frelse verden.
Hun blev kronet i stor ære og herlighed for den rolle, hun havde, ikke blot som Gudsmoder og Helligåndens mage, men også som Frelsens Moder, der har fået magten til at ødelægge Satan.
Det var Min Elskede Søn, der kærligt placerede kronen med de tolv stjerner på Gudsmoders hoved ved hendes kroning.
Det vil være Min Søn, der skal placere kronen på hendes hoved i det Nye Paradis, som Dronning over alle Guds børn.
Min Guddommelige Plan for at frelse menneskeheden er allerede begyndt.
Det er Mit ønske, at denne Mission vil hjælpe Mig med at samle de fortabte sjæle sammen fra hvert et hjørne af jorden og frelse dem fra fjenden, før det er for sent.
Min Guddommelige Intervention vil bevise Min kærlighed til alle Mine børn.
Intet er umuligt. Intet er håbløst i Mit slag mod Satans hær.
Jeg vil bringe jer en ny verden, som vil forbavse jer i al sin fantastiske herlighed. Den er klar.
Dens skønhed og pragt overgår det, mennesker kan forestille sig.
Når I bliver vidne til det, vil I have evigt liv.
Bed om, at de af Mine stakkels børn, der ikke tror på Mig, Gud den Allerhøjeste, som ikke adlyder Mine Love og som begår frygtelige forbrydelser mod hinanden, vil angre.
Jeg ønsker ikke at miste et eneste af Mine børn.
Hjælp Mig med at give dem denne vidunderlige pragtfulde arv. Desværre skal det være deres egen frie vilje.
Jeg elsker jer børn med en lidenskab, der er ukendt for mennesker.
Kom til Mig gennem Min Søn som I var et.
Tiden for det Nye Paradis på jorden er meget nær, men I har fået tildelt tid til at hjælpe med at omvende menneskeheden gennem Min 7. engels Mission på jorden. Hun arbejder sammen med Min Søn om at bringe Min familie til Mig.
Jeres Elskende Fader
Skaber af alle synlige og usynlige ting
Gud den Allerhøjeste 
Min Kirke skal stole på Mig. De skal fjerne de sidste hæmmende bånd af frygt og tvivl og lade Mig give Mig selv til kende
471. Den 28. juni 2012 kl 15.00
Min kære elskede datter, det skal bekendtgøres, at de, der erklærer, at de kommer i Mit navn som profeter, men som ikke taler med Himlens tungemål, bliver flere og flere. Der er så mange, der er inficeret af de faldne engle, og som taler i omhyggeligt konstruerede, men kærlige vendinger, som har et skær af det, I forventer fra Min Hellige Stemme.
Oh hvor Mine stakkels hengivne tilhængere bliver narret nu, og hvor det gør dem forvirrede. Hvem kan de stole på? Hvem skal de følge? Hvem skal de tro på?
Sagde Jeg ikke, at der ville komme mange i Mit navn, men at kun få ville tale med Min Stemme?
Der er færre end tyve, som har tilladelse til at meddele verden Guds Ord, og det indbefatter dem, som har fået guddommelige budskaber fra Himlen af Min elskede Moder.
Der er også mange andre seere i verden, men de har en anden mission.
Deres rolle kan være den, dagligt at bede for at hjælpe med at frelse menneskeheden eller en, der har nogle personlige lidelser i verden, som bliver ofret til Mig for at frelse sjæle fra Satan. En sådan frivillig lidelse knuser Satans magt over mange menneskers sjæle.
Mine profeter er få, og I vil kunne kende dem på Min sande Stemme, som vil ramme hjerterne og sjælene hos Guds børn på en sådan måde, at den er umulig at ignorere.
Mine budskaber til verden i disse tider vil være detaljerede og vil afsløre sandheder, der ikke er blevet åbenbaret før.
Det meste af det, Jeg giver jer nu, skal simpelthen tjene til at minde jer om Min Lære.
Meget af det, Jeg nu præsenterer jer for, er livets føde, som I får gennem Mine Korstogsbønner, og som skal hjælpe med at frelse jeres og andres sjæle ved Mit Andet Komme.
Mange andre budskaber, der er givet til andre, vil ligne dem, men vil ikke gå så meget i detaljer. Deres mission er ligeså vigtig, da de vil omvende sjæle.
I skal altid huske dette. Jeg prøver at vise jer, hvor meget Jeg elsker jer og ønsker at åbenbare Sandheden om Min eksistens.
Beviset på det vil snart blive åbenbaret for alle Guds børn.
Vær venlige ikke at bekæmpe hinanden i jeres forsøg på at overgå hinanden med hensyn til jeres kendskab til det åndelige.
Sandheden er som følger:
Intet menneske kender Sandheden, som står i Seglene, der er skjult i Johannes Åbenbaring.
Som Jeg har sagt jer før, blev de forseglet i Sandhedens Bog indtil nu i de sidste tider.
Jeg, Jesus Kristus, Guds Lam, åbner nu disse segl for at forberede jer på Mit Nye Kongerige. I har fået den Hellige Skrift for at kunne forberede jer, og nu må I give Mig lov til som Menneskehedens Konge at fortælle jer Sandheden om det, der skal ske.
Ved at gøre det, vil Jeg blive i stand til at lede jer gennem det, som vil blive et minefelt af forræderi, forfølgelse og had.
Giv Mig lov alle I, inkluderet alle medlemmer af Min Kirke på Jorden, at bringe jer igennem disse sidste forhindringer til det Evige Liv.
Min Kirke skal stole på Mig. De skal fjerne de sidste hæmmende bånd af frygt og tvivl og give Mig lov til at give Mig til kende gennem disse budskaber.
Genkend Min Kærlighed i dens renhed og dens enkle form.
Min Kærlighed er ikke sofistikeret og forklædt i mystiske talemåder.
Den er ligetil for jer at se, men fuld af en sådan medfølelse, at den vil ramme lige igennem jer med en genkendelsens flamme, når I fralægger jer jeres mur af stolthed og frygt.
Når I gør det, vil det blive lettere for jer at følge Mig, jeres Jesus.
Jeg kom første gang som jeres Frelser.
Nu kommer Jeg en gang til som jeres Frelser for sidste gang. Men denne gang er Min opgave endnu krævende end sidste gang.
Kærligheden til Gud er død i verden. Der er kun en lille gnist tilbage.
Hvis Mit Andet Komme fandt sted nu, ville kun meget få komme ind i Paradis.
Advarslen, Min Guddommelige Barmhjertighedsgave, vil hjælpe med til at omvende det meste af menneskeheden.
Hjælp Mig med at forberede Min Flok. Jeg har brug for Min Kirke på jorden, både præsteskabet og lægfolket, for at få hjælp til at frelse alle Guds børn.
Vil I ikke nok tage imod Min Hånd, nu hvor Jeg rækker ud for at nå alle nationer med Mit Kald.
Kom med Mig, jeres elskede Jesus.
Følg Mig denne gang.
Afvis Mig ikke, ligesom Farisæerne gjorde det.
Denne gang burde I kunne genkende Min Stemme.
I burde vide nu, hvordan Jeg taler, for I har fået den Hellige Skrift.
Jeres Jesus
 
Jomfru Maria: Nu er der så mange falske religioner og falske doktriner, der er skabt af menneskelig fantasi, som forpester jorden 
472. Den 29. juni 2012 kl. 9.20
Mit barn, et frygteligt mørke sænker sig over verden, medens vantroens tag bliver stærkere.
Kærlighed til Gud er blevet lagt til side.
Kærlighed til min Søn er formindsket og erstattet med selvkærlighed.
Grådighed og magtbegær inficerer sjæle alle vegne, og trangen til at elske sig selv bliver beundret og accepteret som den rette måde at leve jeres liv på.
Børn, nu er det tid til at bede om hjælp til at oplyse de sjæle, der lever i mørket.
De kender ikke til Sandheden om Min Søns Offer, eller betydningen af Hans frygtelige Korsfæstelse.
Hans Gave til menneskenes Frelse er blevet kastet bort, som om det aldrig har fundet sted. Så er der dem, som ved, hvad Hans Død på Korset betød, men som har valgt at se på andre falske Guder, for at de kan give dem fred. De vil aldrig opnå den fred.
Man kan kun opnå fred i sjælen ved at vise troskab og bede til min Søn.
Kun de rene og ydmyge af hjertet, som har fuld tillid til Ham, kan få evigt liv.
Der er så mange falske religioner og falske doktriner, der er skabt af menneskers fantasi, som nu forpester jorden.
Der er så mange, der bliver vejledt af farlige falske overbevisninger, at de vil lede fortabte sjæle til Helvede. De faldne engle er alle vegne, børn. Vær på vagt, for deres mål er især at forvirre dem, som ærer mig, jeres Elskede Moder.
De vil forhindre jer i at bede. De vil plante tvivl om Guds Love i jeres sind. De vil distrahere jer ved at friste jeres sanser. Det kræver meget bøn for at holde dem væk. Min Rosenkrans er jeres allervigtigste beskyttelse.
Denne gang skænker Min Søn mange nådegaver til dem der lytter, hører og tager imod Hans Hellige Budskaber til verden.
Han gør det for at give dem styrke og udholdenhed i denne mission for at frelse menneskeheden fra evig fortabelse.
Tag imod disse nådegaver, børn, med kærlighed, for i er meget specielle ved at være udvalgt til at følge Ham i denne tid.
Som Hans Resterende Kirke på jorden vil I få brug for livets brød hele tiden, for I vil ikke finde denne rejse let.
Her er en særlig Korstogsbøn, der skal hjælpe jer med at være stærke i denne mission.
Korstogsbøn (63) Beskyt mig på denne rejse
Min elskede Frelsens Moder, jeg beder dig om at få givet Livets Brød for at beskytte mig på denne rejse, der skal hjælpe med at frelse Guds børn. Hjælp alle dem, der er blevet narret af falske idoler og falske guder, at åbne deres øjne for Sandheden om din Søns Død på Korset for at frelse alle Guds børn og bringe dem det evige liv.
Amen
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Juli______________________
 
Det Hellige Skriftemåls Sakramente, Dåbens Sakramente, Ægteskabets Sakramente og Nadverens Sakramente skal bevares 
473. Den 1. juli 2012 kl. 15.45
Min kære elskede datter, hvor synden knuser Mig i øjeblikket, og hvor Jeg lider under den pinefulde afvisning.
Mit hoved gennemlever smerten fra tornene i Min Tornekrone, medens Min Kirkes Overhoved, Min Hellige Vikar på jorden, lider under den forfølgelse, hans fjender udsætter ham for.
Min Kirke på jorden er ensbetydende med Mit legeme på jorden. Korsfæstelsen er ved at blive forberedt.
Min Kirkes doktriner vil snart blive forkastet bid for bid, ligesom Min Lære på jorden blev forkastet bid for bid af Farisæerne og af dem, som mente, at de kendte Min Faders Ord bedre, end jeg gjorde.
I skal alle bede for Min Kirke på jorden. I skal altid huske, at der ikke findes andre doktriner end dem, som Jeg forkyndte, da Jeg var på jorden.
Alt hvad der er Sandhed, kan aldrig ændres, for hvis den bliver det, vil I blive tvunget til at sluge en løgn.
Min datter, du må aldrig give de mennesker, som bliver ved med at afvise Mit ord, lov til at tage modet fra dig eller forhindre Mine tilhængere i at hjælpe Mig med at frelse Min Kirke på jorden.
For når fjenden angriber Min Kirke, skal I slutte jer sammen og sikre, at Evangelierne blive forkyndt lige indtil jordens ende.
Det Hellige Skriftemåls Sakramente, Dåbens Sakramente, Ægteskabets Sakramente og Nadverens Sakramente skal bevares. Selv disse bliver det svært at få adgang til.
De af Mine hellige tjenere, der elsker Mig, skal begynde at forberede sig nu. Meget snart bliver det forbudt at tilbyde Guds børn sådanne Gaver.
Forberedelsernes tid er begyndt.
Giv Mig lov til at instruere jer, lede jer og hjælpe jer med at bringe Min Resterende Kirke til Paradisets porte.
Jeres elskede Jesus
 
Mit Ord er Mit Ord. Intet menneske kan forsvare Mit Ord, for det er hugget ind i sten
474. Den 2. juli 2012 kl. 18.00
Min kære datter, det er vigtigt, at Mine tilhængere er tålmodige.
Fremtiden skal aldrig fremskyndes.
De planer, som er besluttet af Min Evige Fader, vil udvikle sig naturligt i overensstemmelse med det Guddommelige Forsyn.
Den Tid, som er afsat til, at du kan hjælpe Mig med at forberede menneskeheden på Min Store Barmhjertighed, er meget dyrebar. Det er en tid, hvor mange vil blive frelst gennem jeres bønner.
Håb, tro og kærlighed til Mig, jeres elskede Jesus, vil holde modet oppe hos jer i jeres mission.
Når I er vidne til oprørende grusomhed for øjnene af jer, når alt, hvad der står til ære for Mig, bliver ødelagt, vil I vide, at tiden nærmer sig.
I skal huske, at disse ting skal ske, og at det er jeres pligt at bekæmpe og modarbejde fjenden som medlemmer af Min Hær.
Min Hær vil blive udstyret med Guddommelige Nådegaver, og den vil feje dem, der er i mørket, med sig.
Forberedelse tager tid. Bøn bringer jer nærmere til Mit hellige Hjerte og fylder jeres sjæle med den ilt, den har brug for, for at kunne overleve det slag, der venter forude.
Mens I bliver stærkere af de Nådegaver, Jeg skænker jer, vil det blive meget lettere at identificere jeres fjender, som hader alt, hvad jeg står for. Det vil smerte jer, såre jer og gøre jer vrede, men I skal altid bevare jeres værdighed i Mit navn.
Når I bliver udfordret i Mit navn, skal I svare kærligt igen. I skal aldrig prøve at analysere Mine Budskaber, for det er ikke nødvendigt.
Mit Ord er Mit Ord. Intet menneske kan forsvare Mit Ord, for det er hugget ind i sten.
Skulle et menneske prøve at bryde Mit Ord eller bagtale det, vil det ikke lykkes, for de har ingen magt over Mit Hellige Ord.
Nu, hvor I kender Min Stemme, skal I kende den smerte, I kan regne med at blive udsat for, når I forkynder Mit ord i disse tider.
Prøv at nævne Mit navn i dag, selv blandt såkaldte Kristne, så bliver der en ubehagelig tavshed.
Hvis I taler åbent om det gode og det onde, bliver der gjort nar ad jer.
Hvis I gør opmærksom på, at synd kan ødelægge jeres børn, vil I blive spurgt om – hvad er synd?
I dag er der mange, der ikke ved, hvad synd er. Mange accepterer synd som en normal del, et acceptabelt karaktertræk, i deres liv.
De er glade for at tillade synd, fordi det giver dem en frihed til at stræbe efter andre fornøjelser, at idolisere falske guder og at tilfredsstille deres lidenskaber.
Nej, de ønsker ikke at lytte, for det passer dem ikke.
I, Mine elskede tilhængere, vil blive betragtet som besat af religion og kærlighed til Gud, som I dag kun giver få resultater i de blindes øjne.
Det er derfor, I skal forberede jer. Det er derfor, I skal være stærke. Det vil være disse sjæle, I er nødt til at bede for, for at hjælpe Mig med at frelse dem.
Det er spild af tid at tillade sådanne sjæle at gøre jer kede af det, såre jer eller fornærme jer.
Svar med kærlighed og en værdig tavshed.
Vær aldrig bange for at forkynde om Mig, men lad være med at tvinge andre til at høre om Mig på en sådan måde, at de løber skrigende bort fra jer. I stedet for kan I bringe dem til Mig gennem jeres bønner og lidelser.
Jeg velsigner jer, Min stærke modige hær.
Jeg elsker jer.
Jeg går sammen med jer for hvert skridt, I tager i jeres opgave med at bringe Mig sjæle.
Jeres elskede Jesus Kristus
 
Den værste af alle lidelser er den åndelig tomhed, hvor I ikke kan føle spor kærlighed til Mig, jeres Jesus 
475. Den 3. juli 2012 kl. 20.00
Min kære elskede datter, når Jeg sender dig prøvelser som åndelig tomhed, skal du lære at genkende dem for det, de er.
Du skal også acceptere, at når du føler en sådan tomhed i din sjæl, er der en grund til det. Grunden er, at du ved at lide sådan kan frelse sjæle.
Mange offersjæle tror, at der kun er to slags lidelser.
Den første er omverdenens forfølgelse, som du vil lide under på grund af dit arbejde.
Dernæst er der den fysiske lidelse, der frivilligt bliver givet til Mig for at frelse millioner af sjæle.
Så er der den værste lidelse af dem alle, som er den åndelige tomhed, hvor du ikke kan føle spor kærlighed til Mig, din Jesus, hvor ingen bønner løser dig fra isolationens fængsel.
Lige meget hvor meget du prøver, vil bøn føles som tortur.
Lige meget hvor meget du ønsker at føle kærlighed og medfølelse for Mig, vil det være en kamp.
Det er en slags åndelig forladthed, hvor Jeg ser ud til at være så langt borte, at du ikke længere kan nå Mig.
Hvad du ikke ved, er dette:
Det er en Gave, en nåde fra Mig. Den løfter dig op i Mine Øjne, og de prøvelser og lidelser, du lider under, er tilladt af Mig på grund af din gavmildhed og rene kærlighed, som kan frelse de formørkede sjæle.
Det kan forekomme uretfærdigt, men jo nærmere I kommer til Mit hellige hjerte, jo mere vil I lide under den samme forfølgelse, som Jeg var udsat for, på grund af menneskehedens synder.
Kun dem med rene ydmyge hjerter, der ikke tænker på sig selv, når de sætter Mig højere end alt andet på jorden, kan udholde Min smerte.
Sådanne sjæle er omhyggeligt udvalgt af Mig og vil samarbejde med Mig ved at give deres lidelse som en offergave for at hjælpe Mig i Min Frelsesplan. Min datter, du skal aldrig frygte for, at Jeg ikke er der. Måske kan du hverken føle Min tilstedeværelse, se Mig eller føle den dybe kærlighed til Mig, som du plejer at føle, men Jeg er ved din side.
Stol altid på Mig, Mine elskede tilhængere, selv når I synes, det er svært at bede.
Stol altid på Mig, når I føler en længsel efter Mig, som ikke kan tilfredsstilles eller undertrykkes, uanset hvor hårdt I prøver at kommunikere med Mig.
I skal vide, at når det sker, er Jeg meget nærmere, end I aner.
I skal vide, at det er i de situationer, Jeg ophøjer jer til at blive Mine sande soldater,  sande stridsmænd i Min kamp for at frelse sjæle.
Jeg elsker jer. Giv aldrig op. I skal ikke føle jer desillusioneret, for Jeg går altid sammen med jer.
Den dag vil komme, hvor lidelsen vil være glemt. I stedet for vil der være en følelse af glæde, som vil gennemstrømme verden og som kun vil være mulig på grund af jeres ofre for alle de af Guds børn, der har brug for jeres hjælp.
Jeres Jesus
 
Jomfru Maria: Hvad der end sker i verden, børn, skal I vide, at Gud den Allerhøjeste har herredømmet 
476. Den 4. juli 2012 kl. 12.50
Mit barn, de som har været vidne til de mirakler, hvor jeg har været til stede på jorden, vil vide, at den tid er kommet, hvor hemmelighederne og profetierne, der er forudsagt, snart vil udfolde sig.
Børn, Jeg har vist mig i verden i nogen tid for at hjælpe med til at forberede jer på min Søns herlige genkomst.
Min søn er ved at forberede jer alle sammen gennem visionære og profeter, så at I kan blive værdige til at modtage Hans Gave, som er det Evige Liv.
I skal aldrig frygte fremtiden, hvis I tror på min Søn, for Han er Livets Brød, og I vil få en vidunderlig ny fremtid.
Hvad der end sker i verden, børn, skal I vide, at Gud den Allerhøjeste har herredømmet.
Slangen har kun lidt magt over for Min Fader.
Slangens magt bliver kun styrket af dem, som bliver ofre for synd og falder for de fristelser, han udsætter dem for.
Mennesket bliver en fange, når han synder, fordi det svækker hans evne til at modstå andre synder og krænkelser imod Min Fader.
Så bliver han ved med at synde, indtil han bliver opslugt af et mørke, der er så tæt, at han ikke kan undslippe det, uanset hvor meget han prøver på det.
Børn, det er nu jeres pligt at hjælpe de stakkels sjæle af kærlighed til min Søn.
Kun I kan hjælpe dem, for der er mange, der ikke kan hjælpe sig selv.
I er de soldater, min Søn har brug for i denne tid. Det vil blive på grund af jeres kærlighed til Ham, at han vil skænke nådegaver til de fortabte sjæle, når I anråber om Hans hjælp gennem jeres bønner.
Her er korstogsbønnen til at frelse syndere.
Korstogsbøn (64) Frels mine brødre og søstre
Oh min kæreste Frelser, Jesus Kristus, modtag min bøn og mine ofre som en gave, der skal hjælpe med til at frelse mine brødre og søstre fra det fængsel af mørke, som de er i. Giv mig lov til at hjælpe med at frelse deres sjæle. Jeg bønfalder dig om at tilgive dem deres synder, og jeg beder om, at du vil fylde deres sjæle med Helligånden, så at de vil løbe ind i dine arme og søge den beskyttelse, de så desperat har brug for, før de er fortabt for altid. Jeg tilbyder dig som gave at ofre mig for disse sjæle i ydmyg tjeneste og taknemmelighed.
Amen
Børn I er forenede med min Søn.
Jeres kærlighed giver ham stor trøst, og jeres ofre og bønner vil hjælpe ham med at bringe hele menneskeheden i sikkerhed i hans Nye Paradis på jorden.
Først da kan Gud den Allerhøjestes Hellige Familie blive genforenet og leve i fred for altid.
Jeres elskede Moder Frelsens Moder
 
Gud Fader: Intet menneske kan forklare, hvordan Jeg skabte universet eller menneskeheden, uanset hvor meget de prøver på det, for det er umuligt 
477. Den 5. juli 2012 kl. 15.30
Min kæreste datter, hjælp Mig i Min sorg, medens jeg græder over alle de børn, der nægter at acceptere, at Jeg eksisterer.
Hvor Jeg længes efter dem.
Hvor Jeg græder for deres stakkels sjæle.
Selvom de er så intelligente og kloge i deres menneskelige forståelse af tingene, så fejler de, når de skal begribe Sandheden om, hvem Jeg er.
Jeg er begyndelsen.
Jeg er Skaberen af alt, hvad der findes.
Jeg er deres Fader, selvom de afviser Mig.
Hvis blot de kunne indse Sandheden.
Hvis blot de ville give Mig lov til at nå deres hjerter, så Jeg kunne vise dem Mine vidunderlige og herlige planer, som venter på dem.
Mange af disse sjæle er ikke selv skyld i, at de ikke kender Mig.
De sjæle vil få vist Sandheden, så de kan vælge at følge Min Vej.
Så er der dem, som har fået Sandheden, men som lod menneskelig fornuft og forherligelsen af den menneskelige intelligens gøre dem blinde, de er nu tabt for Mig.
Mange af de sjæle vil nu omvende sig, men der er mange, som vil afvise Frelsens Bæger, når det bliver præsenteret for dem af Min Elskede Søn.
Mit Hjertes Børn, Jeg bønfalder jer om at hjælpe Mig med at frelse Mine dyrebare børn.
Mine tårer flyder i denne tid, og Jeg beder jer om at bringe dem til Mig gennem Min Søns Guddommelige Barmhjertighed.
Der er så mange af de sjæle, også unge børn, som trodsigt og offentligt afviser Mig for at vise andre, hvor kloge de er.
En overdreven respekt for den menneskelige intelligens er en fristelse, som er indpodet i Mine børns sjæle af fjenden.
Dyret sluger Mine børns sjæle, og de har ingen anelse om, hvad han gør ved dem.
Der er så mange faldne engle, der overbeviser menneskeheden om, at den menneskelige intelligens ikke tager fejl.
Når menneskeheden tror eller overbeviser sig selv om, at den kender Skabelsens Guddommelige lov, er den faldet i en forræderisk fælde.
Intet menneske kan forklare, hvordan Jeg skabte universet eller menneskeheden, uanset hvor meget de prøver, for det er umuligt.
Hvornår forstår de det?
Hvornår vil de indse, at de af Mine børn, der er rene, ukomplicerede og ydmyge af hjertet og accepterer Mig, har forstået den enkle sandhed?
De har ikke brug for et bevis, fordi de kan føle Min Kærlighed i deres rene hjerter, som er åbne, så Jeg kan fylde deres sjæle med Guddommelige Nådegaver.
Jeg er jeres Gud, jeres Skaber og jeres Naturlige Fader...... Mine børn skal komme til Mig gennem Min Elskede Søn og af egen fri vilje. Jeg kan ikke tvinge dem.
Mine børn, I har fået magt til at frelse deres sjæle......... Alle jer, der svarer på Mine bønner om at frelse jeres brødre og søstre ved bøn og ofre, vil få tildelt særlige nådegaver.
Min magt er uendelig.
Mine mirakler vil sammen med Mine børns lidelser og bønner blive brugt til at frelse fortabte sjæle fra den evige død.
Jeg elsker jer Mine elskede børn.
Kom og hjælp Mig med at forene Min højt skattede familie og hjælp Min Søn med at bekæmpe dyret, før det stjæler flere af Mine børn.
Jeres Elskede Fader
Gud den Allerhøjeste
 
En tredjedel af jorden vil blive ødelagt, når engle sender ild ned over den fra Himlens fire hjørner 
478. Den 6. juli 2012 kl. 16.15
Min kære elskede datter, der er blevet afsat tid til, at disse Mine Hellige Budskaber kan blive hørt af hver en sjæl, ung og gammel, i hver eneste nation.
Mange af Guds børn vil sidde og lytte til Mine instruktioner, hvis de får adgang til disse Budskaber.
I skal vide, at der allerede er begyndt at ske forandringer, som er profeteret. Afgrøderne vil ikke længere give det samme udbytte som før, og årstiderne vil ikke længere være de samme som før.
Disse forandringer skyldes Min Evige Faders Hånd, da Han bringer nye love for jorden, som intet menneske vil kunne undgå at lægge mærke til.
Intet i verden, der følger naturens love, vil forblive, som det var før.
Havene vil stige, vandet vil styrte ned, jorden vil ryste og jordbunden vil blive gold.
Min Fader vil idømme jorden en stor tugtelse for at stoppe udbredelsen af synd, som er årsag til stor sorg hos Ham.
De nationer, som afviser Hans love, vil lide meget. De vil snart forstå, at deres synder ikke længere vil blive tolereret, og de vil blive straffet.
Deres straf skal forhindre dem i at smitte andre sjæle, og hvis de ikke ændrer deres onde levevis, vil de blive tvunget til det gennem guddommelig intervention.
Min datter, du skal hurtigst muligt udbrede Mit Ord, da Advarslen er nært forestående.
Mange nationer skal have Sandhedens Bog, så de kan forberede sig på Mit Andet Komme.
Mit Andet Komme vil komme efter Advarslen.
Tugtelsen, som bliver sendt ned over jorden af Mine engle i Himlen efter ordre fra Min Fader, er begyndt trin for trin. Det vil fortsætte med at eskalere, da synden fortsætter med at brede sig.
Slaget er begyndt, og de tidlige stadier kan ses i mange lande.
I vil blive vidne til klimaødelæggelser, som vil regne ned på jorden, medens den stønner af smerte på grund af syndens nedværdigelse af den.
Rystelserne vil blive kraftigere, og nation efter nation vil lide i overensstemmelse med den syndens plet, som ødelægger landets inderste kerne.
Ledere, der følger antikrist, vil ikke kunne undslippe Min Faders Øje, og de vil blive tilintetgjort.
Min Fader straffer dem, som leder onde regeringer nu, for derved at kunne frelse Sine børn fra deres onde greb.
Han vil ikke stå og se til, medens disse ledere ødelægger Hans børn, fordi de følger antikrist, som har holdt sig skjult indtil nu.
En tredjedel af jorden vil blive ødelagt, medens engle sender ild ned over den fra Himlens fire hjørner.
Så vil mange vide, at der er noget galt, og at det skyldes Min Faders vrede.
Alligevel vil mange ikke lære noget. Efter Advarslen vil mange omvende sig. Og dog er der mange, som ikke vil omvende sig, selv efter at de har fået alle de beviser på den tilstand, deres sjæle er i.
De vil stadig favorisere de falske fristelser, som de tror jorden kan tilbyde. Men denne gang vil deres lidenskaber og de materielle goder, som de dyrker, blive endnu mere uanstændige og onde. Alle deres synder, som er synlige for alle dem, som kan gennemskue dem, vil blive så hæslige, at kun få af Guds børn vil være i stand til at holde ud at se på det.
Enhver afskyelig synd vil blive begået i det offentlige rum og dermed vise foragt for Gud.
Hver handling vil degradere synderne i en sådan grad, at de vil opføre sig som dyr.
Al respekt for det menneskelige legeme vil forsvinde, og enhver ond lidenskab vil blive stillet til skue uden skam i livet.
De er Satans fanger. De er alle Guds børn, men de vil miste deres sjæl til dyret.
Tugtelser er en del af Guds planer for at rense jorden og på den måde rense både synderen og den jord, I betræder.
Først når jorden er renset, kan Mit Andet Komme finde sted.
Bed, Mine tilhængere, om mod og styrke til at håndtere tugtelserne.
I skal aldrig frygte dem for jer, Min Hær, men bede for dem og nationerne, og på den måde hjælpe med den renselse, som er nødvendig for at omvende menneskeheden.
Den Levende Guds Segl vil beskytte hver eneste af jer.
Det er på grund af den kærlighed, som Min Fader føler for Sine børn, at Han skal tugte dem, for hvis Han ikke gør det, vil de, uvidende, marchere lige hen imod Helvedets porte.
Jeres Jesus
 
De lytter måske ikke, men de skal have Guds Ord 
479. Den 7. juli 2012 kl. 15.30
Min kære elskede datter, når Jeg beder menneskeheden om at lytte til Min Stemme, sårer det Mig, når de, som elsker Mig, siger, at Jeg aldrig ville tale på denne måde.
Hvis de blot ville lytte, så ville det lette Mit Hjerte, og der ville være så mange flere sjæle, som ville kunne frelses.
Forberedelsen til Mit Andet Komme bliver meddelt af Mine Guddommelige Læber gennem disse budskaber.
Forberedelsen til Min fødsel blev også bekendtgjort af profeterne i forvejen for at gør Guds børn opmærksom på, at Messias ville komme.
Hvorfor nægter Mine disciple på jorden at acceptere, at Min Fader vil sende sine profeter for at indvarsle Mit Andet Komme?
Hvor ved de i virkeligheden lidt om den måde, hvorpå Min Evige Fader forbereder menneskeheden på store begivenheder.
Min gejstlighed, Mine hellige tjenere, er nødt til at lytte til Mit Kald nu, for Jeg har brug for deres hjælp. Alligevel vil mange undlade at svare. De vil afvise Mig ved at afvise Mine budskaber.
De vil først indse Sandheden, når det er for sent.
Min datter, du skal aldrig være bange for at publicere Mine budskaber, heller ikke dem, der er underlige eller skræmmende.
Det kan godt være, at de ikke lytter, men de skal have Guds Ord.
Det er ikke menneskets lod at diktere, at du skal holde op med at meddele Guds Hellige Ord.
Luk dine ører og ignorer folks foragt, for det er ikke vigtigt.
Til de af jer, der kalder jer Kristne og samtidig foragter Mine budskaber, har Jeg følgende at sige:
Ved at nedgøre Mit Ord bid for bid og ved at opfatte Mine Budskaber som en krænkelse har I klippet den streng over, som forbinder jer med Mit Hjerte.
I kan ikke acceptere Mine budskaber, fordi I tror, at I kender Mig og kan genkende Mine Ord, når de bliver talt. I stedet er I blevet et offer for forræderen, der har gjort jer blinde for Sandheden.
Jeg kalder på jer en gang til og beder jer kalde Mig, jeres elskede Jesus og give Mig lov til at åbne jeres hjerter.
Lad Mig fylde jer med Helligåndens kraft, så at I kan genkende Mig.
Jeg trygler Mine præster om at forstå, at tiden er kommet, hvor Daniels profetier vil gå i opfyldelse, og Seglene i Åbenbaringens Bog vil blive åbnet af Mig, Guds Lam.
Mind jer selv om Mit Løfte.
Jeg vil komme igen for at dømme de levende og de døde.
Mit løfte om at bringe det evige liv til alle dem, der er loyale over for Mig, er ved at gå i opfyldelse.
I skal sikre jer, at I har forberedt jer ordentligt til denne Herlige Begivenhed.
Jeres Jesus
 
Jeg advarer jer. Den Nye Verdens Religion vil, set udefra, se ud som en god og hellig organisation, fuld af kærlighed og medfølelse
480. Den 8. juli 2012 kl. 17.17
Min kære elskede datter, det store trosfrafald, Jeg talte om, er nu ved at få fodfæste i verden.
For tiden spreder den sit slør over Min Hellige Kirke på jorden og dækker dens syn med en tyk tåge.
Det er tiden for den store adskillelse af Min Kirke i to lejre.
På den ene side vil I have Mine elskede loyale hellige tjenere, som følger Min Lære og aldrig vil afvige fra den.
På den anden side er der de præster og andre ledere i Mine Kristne Kirker, som er påvirket af det moderne liv og vil vanhellige Mine Love.
De bøjer sig for det pres, der kommer fra folk, som kræver, at de viser tolerance i Guds navn ved at ændre Guds lov, så den passer til menneskelige behov.
De er fulde af hovmod, arrogance og verdslige ambitioner. Det vil ikke betyde noget for dem, hvis de ændrer de Hellige Sakramenter, så de passer til en syndig agenda.
Nu vil de gøre det lettere at begå afskyelige handlinger i Min Faders Kirker, og alt sammen i borgerrettighedernes og tolerancens navn.
De vil tillade synd og vil vise sådanne synder foran Mine Hellige Tabernakler, medens de forventer, at Jeg sluger disse onde handlinger.
Snart vil de afskaffe Sakramenterne for at gøre alle tilpas.
I deres sted vil der blive holdt højtidelige fester og andre former for underholdning.
Det vil blive til en Ny Verdenskirke, som vil prale med en imponerende bygning i Rom, men som ikke vil ære Gud.
Den vil blive bygget med hemmelige sataniske symboler, som alle kan se, og den vil tilbede dyret.
Enhver synd, som Min elskede Fader afskyr, vil offentligt blive æret, og millioner af folk vil acceptere deres fordærvede love, som om de var værdige i Guds Øjne.
Mine hellige tjenere vil være nødt til at holde hemmelige messer for at undgå at komme i fængsel.
De vil samle sig for at blive styrket og vil blive fyldt af Helligånden, medens de fortsætter med at give Guds børn Livets Brød.
De skal sikre sig, at alle dem, som de leder, får tilbudt beskyttelse fra den Levende Guds Segl. Tiden er meget nær, hvor det nye tempel bliver bygget til ære for Dyret.
Det vil blive bygget under antikrists diktatur. Han vil om kort tid træde ind på verdensscenen som en fredens mand.
I skal samles, alle Mine tilhængere, så snart, som I kan. De af Mine præster, som kan genkende Min Stemme, skal begynde deres forberedelser for at sikre, at Min Kirke på Jorden kan få styrke til at klare den kommende forfølgelse.
Tilflugtssteder vil være klare til brug for jer i tide, for Jeg har instrueret Mine tilhængere i nogen tid om, at de skal tjene jeres behov.
Denne forfølgelse vil være kortvarig, og I vil komme igennem den, selvom den bliver smertelig.
Jeg advarer jer om, at den Nye Verdens Religion vil, set udefra, se ud som en god og hellig organisation, fuld af kærlighed og medfølelse.
Den vil fremstå som et strålende billede på tolerance og vil prise enhver synd, der er kendt af Gud. Den vil fordreje opfattelsen af enhver synd, så den vil forekomme acceptabel i Guds Øjne.
Men I skal vide, at sådan en vederstyggelighed er en afsky for Mig, og ve dem, der følger denne farlige vej mod evig fortabelse.
Synd vil altid være synd i Mine Øjne.
Tiden kan ikke ændre det. Nye regler, der skal passe til menneskets behov for syndefuld levevis, vil aldrig blive accepteret af Mig.
Forbered jer nu på dette store bedrag, for det vil meget snart finde sted.
Jeres Jesus
 
Hver eneste levende person i verden, vil komme til at se sin sjæl og vide, for nogles vedkommende for første gang, at de har en
481. Den 9. juli 2012 kl. 23.00
Min kære elskede datter, Jeg ønsker nu at forberede alle Mine tilhængere på en måde, som ikke kun vil hjælpe dem, men også vil forberede alle deres kære på Advarslen.
Det er ikke nok at angre af frygt. Det er nødvendigt med bod.
Alle Mine tilhængere skal nu lytte til Mine instruktioner om, hvordan I forbereder jeres sjæle til Advarslen.
I skal begynde med at meditere over alt det, I har gjort forkert mod jer selv og jeres næste.
Katolikker, skal modtage Skriftemålets Sakramente hver anden uge, hvis I ønsker at forblive i Nådens tilstand.
På den måde bliver smerten under Advarslen mild, og I vil have styrke til at hjælpe jeres brødre og søstre, som vil blive fyldt af en frygtelig smerte og skyldfølelse, når de prøver at forlige sig med Oplysningen af deres Samvittighed.
De af jer, der er Kristne eller tilhører andre trosretninger, og som tror på disse budskaber, skal recitere den bøn, der er givet til jer i
Korstogsbøn (24) Bøn om fuldstændig Aflad for synd.
I skal bede denne bøn syv dage i træk, så vil Jeg, Jesus, give jer tilgivelse
Oh Min Jesus, du er jordens Lys. Du er flammen, der rører alle sjæle. Din barmhjertighed og kærlighed kender ingen grænser. Vi er ikke værdige til det offer, Du frembragte ved din død på korset. Alligevel ved vi, at Din kærlighed til os er større end den kærlighed, vi har til Dig. Skænk os, oh Herre, ydmyghedens gave, så at vi bliver værdige til Dit Nye Kongerige. Fyld os med Din Helligånd, så vi kan marchere fremad og lede Din hær for at forkynde sandheden om Dit Hellige Ord og at forberede vore brødre og søstre på Dit herlige Andet Komme på jorden. Vi ærer Dig. Vi lovpriser Dig. Vi ofrer os selv, vore bekymringer og vore smerter som en gave til Dig for at frelse sjæle. Vi elsker Dig Jesus. Hav barmhjertighed med alle Dine børn, hvor de end befinder sig. Amen.
Jeg skænker jer nu en speciel bøn, som I også skal bede, særlig for de stakkels sjæle, som vil dø af chok under Advarslen, og som kan være i dødssynd.
Korstogsbøn (65) For dem i dødssynd
Oh Kære Jesus, menneskehedens Frelser. Ved Din Guddommelige Barmhjertighed bønfalder jeg Dig om at vise nåde til de stakkels sjæle i synd, som kan blive taget bort fra jorden under Advarslen. Tilgiv dem deres synder og i erindring om Din Lidelse, beder jeg Dig om at skænke mig denne særlige begunstigelse om at sone deres synder. Jeg ofrer mig  til Dig i sind, krop og sjæl som bod for at kunne frelse deres sjæle og bringe dem evigt liv.
Amen
Mine tilhængere, Advarslen vil blive en stor frelsende begivenhed, hvor Jeg vil bevise Min Guddommelige Barmhjertighed for verden.
Hver eneste levende person i verden vil se sin sjæl og vide, i nogle tilfælde for første gang, at de har en.
Tiden er knap nu, og I skal begynde at forberede jer.
Glem ikke Mine instruktioner om at have mad, som kan holde i ti dage, velsignede lys og hellige genstande i jeres hjem.
Stol på Mig og glæd jer, for mange sjæle vil blive frelst.
Jeg vil ikke åbenbare en dato, men I ved, hvad I skal gøre.
Når jeres synder bliver åbenbaret for jer, skal I bede Mig om tilgivelse og bøje jer ydmygt i taknemmelighed over denne Guddommelige Gave, som er jeres pas til evigt liv i det Nye Paradis på jord.
Husk, at uanset hvor alvorlig en synd I har begået er, er der ikke en eneste synd, der ikke kan tilgives, hvis I viser sand anger.
Jeres elskede Frelser
Jesus Kristus
 
De vil fornægte Mig ved at sige, at Mit Hellige Ord modsiger Guds Ord
482. Den 11. juli 2012 kl. 19.30
Min kære elskede datter, du lider under Min smerte i denne tid, medens Jeg græder på grund af det antal af Guds børn, som dør i dødssynd.
Det er så smerteligt, at Jeg endnu engang skal lide den frygtelige smerte fra de sår, som Jeg blev påført under Min Korsfæstelse.
Min datter, det er vigtigt, at du forstår, hvad det er, der sker for dig, for du skal forberede dig på, hvordan du skal håndtere denne mission, når den er skyld i så megen lidelse for dig.
De overgreb, du lider under i Mit Navn, kan man forvente.
Når en udvalgt sjæl forkyndte Mit Hellige Ord for verden før i tiden, blev de ydmyget, ligesom du bliver det nu. De blev latterliggjort, skældt ud, gjort nar ad, og det der er værre, beskyldt for af være uærlige, som om de fortalte løgne.
Jeg blev også kaldt en løgner og gjort til grin. De sagde, Jeg var en bedrager og en svindler og var imod Guds Ord.
De brugte ethvert påskud til at bevise, at Jeg var en svindler.
De brugte endog det Hellige Ord fra Gud, Min Evige Fader, i deres forsøg på at bevise, at det, Jeg fortalte om, var i modstrid med den Hellige Skrift.
Enhver kan sige, at de repræsenterer Guds Ord. Der er meget få af dem, der siger, at de modtager Guds Ord, der bliver taget alvorligt. Almindeligvis bliver de ignoreret.
Men derimod bliver de personer, der siger, at de taler i Mit Navn uden at gøre det, og som helt bevidst spreder løgne, hyldet og accepteret på grund af Satans forræderiske indflydelse.
Når det drejer sig om en ægte profet, er Min Stemme så mægtig, at den vil fremprovokere en meget stærk reaktion. I sådanne tilfælde vil folk enten tage Mit Ord til sig af kærlighed til Sandheden, eller afvise Mig lige på stedet.
De, der tager imod Mig, vil føle Min Kærlighed røre deres sjæl på en sådan måde, at den vil optænde deres hjerte, så der ikke er nogen vej tilbage.
De, der afviser Mig, vil ikke ignorere Mig. I stedet vil de gøre nar ad Mig og bagvaske Mit Hellige Ord med en sådan ondskab, at det står i direkte modsætning til de kristne dyder, de hævder at have.
De vil fornægte Mig ved at sige, at Mit Hellige Ord er i modstrid med Guds Ord, lige som de gjorde, da Jeg gik på jorden.
De lader ikke til at forstå, hvorfor Mit Hellige Ord skaber så kraftig en reaktion. De er blevet fristet af Satan og ved det ikke. De har ikke været på vagt og derved tilladt ham at skygge for deres kærlighed til Mig.
Ingen vil ignorere Mit Ord. Det kan de ikke. For ligegyldigt hvad, så fremprovokerer det en reaktion af enten kærlighed eller had.
Jeres Jesus
 
For mange vil Advarslen blive en skræmmende begivenhed, når det vil se ud som om verden er kommet til sin ende 
483. Den 12. juli 2012 kl. 10.50
Min kære elskede datter, lad intet menneske undervurdere den påvirkning, som Advarslen vil have på hele menneskeheden.
For mange vil Advarslen blive en skræmmende begivenhed, når det vil se ud som om verden er kommet til sin ende.
Mange vil blive vidne til noget, der kan se ud som en katastrofal hændelse, når to kometer vil komme til syne, kollidere og eksplodere tæt ved jordens overflade.
Flammer af ild vil ligne et vulkanudbrud, der kommer fra himlen, og mange vil blive bange.
De stråler af rød ild er Mit Blods Stråler, Barmhjertighedens Stråler, skænket til jer alle som en gave af en sådan vigtighed, at intet menneske vil kunne forstå, hvad der sker.
Mange vil føle en ild brænde gennem deres kroppe, som om solens varme har overophedet dem.
Indeni vil de føle en brændende varme, indtil de kommer til sig selv og bliver i stand til at være vidne til deres sjæls billede.
Mange vil mærke jorden ryste, som om der er et jordskælv.
Jorden vil ryste og stønne, og mange vil falde til jorden og gribe ud efter hvad som helst, som de kan beskytte sig med.
Men jorden vil ikke åbne sig og opsluge dem. For det vil ikke være et fysisk jordskælv, men et overnaturligt.
Før det sker, vil vejrmønstret eksplodere.
Mit Kors vil komme til syne efter eksplosionen på himlen.
Mange vil græde bitre tårer af anger og bedrøvelse og vil lide under den ydmygelse, det er at se de synder, de har begået. Andre vil skrige og udstøde forbandelser, fordi de ikke vil være i stand til at udholde illuminationen, det guddommelige tegn, på grund af mørket i deres sjæle, og de vil kæmpe imod Min Barmhjertigheds lys.
De vil skrige helvedesildens smerte, når Min Barmhjertigheds Tegn viser dem den skæbne, der venter dem, med mindre de angrer og ændrer deres måde at leve på.
Gode sjæle, som elsker Mig, vil også lide, for mange af dem vil være plettet af synd, men de vil få øjeblikkelig Absolution. De vil også føle sig ydmyget, når de får vist, hvordan deres hovmod har fået dem til at synde.
Mange vil blive indendørs i nogle dage bagefter, og mange vil være nødt til at klare sig selv på grund af mangel på service. Det er derfor, I skal forberede jer.
Det vil også være en periode med lidelser, når sjæle skal udholde Skærsildens smerte, medens deres renselse finder sted. På den måde vil mange opleve en afsløring af deres sjæls tilstand og blive ydmyge på en måde, de aldrig har oplevet før.
Der vil være så mange, som vil tage imod det, der er sket og som vil vide, at de har fået en stor Nådegave og Min Guddommelige Barmhjertigheds Gave.
Der vil komme en global omvendelse i et omfang, der ikke er set siden Min Død på Korset.
Milliarder vil vende tilbage til Gud, fordi Sandheden vil blive så åbenlyst.
De vil vide nøjagtigt hvad der vil ske på Dommedagen, og de vil vide hvordan de kan frelse deres sjæle, fordi Min Kærlighed vil have omsluttet dem.
De kan igen blive helet i sind, krop og sjæl.
Mit Kors vil blive et bevis på Min manifestation af Guddommelige Barmhjertighed, som er blevet lovet menneskeheden for så længe siden. Den vil kunne ses på himlen over hele verden.
Der vil sænke sig en ro over hele jorden som resultat af denne guddommelige intervention, som er skænket til Guds børn for at vække dem af deres døs.
Men de faldne engle vil angribe Guds børn ved hjælp af deres dedikerede hær, som vil nægte at tage imod Mit Frelsens Bæger.
De vil være så bitre, have hjerter af sten og være inficeret at Satans plet, og de vil bekæmpe dem, som elsker Gud.
Deres antal vil ikke være så stort som det antal, der følger Sandheden, alligevel vil deres had få dem til at planlægge onde handlinger, som vil ødelægge fred og ro.
De vil lægge en plan for at overbevise verden om, at denne begivenhed blot var en kosmisk ulykke, som de vil hævde, videnskabsmænd kan bevise. Desværre vil mange tro på det, og mange vil falde tilbage til deres gamle syndefulde måde at leve på, sådan som de levede før.
Så vil slaget om sjælene begynde, og det vil tage nogen tid, før det når den endelige konfrontation, hvor Mit Andet Komme vil gøre en ende på ondskaben.
Mine kære tilhængere, lad jer ikke skræmme af disse åbenbaringer.
Forbered jer i stedet for på denne glorværdige begivenhed og giv jeres sjæle lov til at tage imod den.
Tag imod denne vidunderlige Guddommelige handling, der skal styrke jeres beslutning og sprede Min kærlighed yderligere blandt jeres familiemedlemmer og venner.
Vær stolte af jeres bånd til Mig, jeres Jesus, og hjælp Mig med at frelse de sjæle som afviser at modtage Min Barmhjertighed.
Gå. Forbered jer. Glæd jer, for tiden er nær.
Jeg elsker jer, jeres Jesus
 
Efter verdenskrigen kommer der hungersnød og pest. Dog kan bøn formindske tugtelsen 
484. Den 13. juli 2012 kl. 16.25
Min kære elskede datter, Mine tilhængere har brug for at kende rækkefølgen af begivenhederne, og når de ved det, vil de med den viden være i stand til at formindske Tugtelsen.
Advarslen finder sted som Min Evige Faders sidste udvej til at indpode Guds lys, Sandhedens lys, i menneskehedens hjerter.
Uden den ville det meste af menneskeheden blive kastet i Helvede, for de ville ikke være værdige til Min Faders Kongerige.
Det er en Guddommelig handling af Stor Barmhjertighed at plukke alle Guds børn fra ondskaben og tage dem til deres retmæssige arv.
Denne handling fra Gud er nødvendig på grund af det store mørke, der dækker jorden i denne tid, hvor Guds lys kun er et svagt glimt.
Det vil adskille de gode fra dem, der er ved at drukne i synd, men som stædigt klynger sig til Dyret og den ære, han har lovet dem på jorden. Det er spild af tid for sådanne stakkels sjæle, for de skal vide, at deres tid på jorden er kortvarig.
Jorden vil blive erstattet af et Nyt Paradis, som de vil blive nægtet adgang til, hvis de afviser at tage imod Min Kærligheds- og Barmhjertighedshandling.
Mange vil forblive i mørket. Mange vil omvende sig på stedet. Hvis det meste af menneskeheden angrer, vil den Store Trængsel ikke blive så vanskelig.
Den 3. verdenskrig vil ikke have den samme virkning, hvis hovedparten af folk angrer efter Advarslen.
Efter verdenskrigen kommer der hungersnød og så pest. Dog kan bøn formindske tugtelsen.
Bed inderligt, så Krigen og den tugtelse, der følger efter, kan blive formindsket og afværget. Kun menneskehedens tro og hengivenhed over for Mig, jeres Guddommelige Frelser, kan opnå det. Min datter, det er ikke Mig, din Jesus, der vil være årsag til disse frygtelige bekymringer. Det vil være forårsaget af onde synder hos de mennesker, hvis magtbegær er umættelig, og som higer efter at få kontrol over penge og verden for egen vindings skyld.
Medens mange af Mine tilhængere vil vente tålmodigt og ivrigt på Mit Andet Komme, vil der være forvirring.
Mange vil dukke op og hævde, at de er Mig, Messias, og vil narre folk.
Husk på, hvad Jeg har fortalt jer, Jeg vil komme tilbage til jorden på nøjagtig samme måde, som Jeg forlod den, da Jeg steg op gennem skyerne.
Ignorer enhver, der hævder at være Mig i kødet, for det sker ikke.
Mine tilhængere vil være stærke på grund af deres kærlighed til Mig, og de skal fokusere på det ene ønske som, hvis det bliver opfyldt, vil bringe Mig glæde og trøst. Det er Missionen for at frelse sjæle, alle sjæle, før Jeg kommer.
Husk at hengivenhed til Mig vil være nøglen til frelsen og verdens fremtid, som ikke vil have nogen slutning, for det vil være det Nye Paradis, som tilbyder hver eneste af jer evigt liv.
Jeres elskede Jesus
 
 
Så nu burde du kunne forstå, hvorfor du er anderledes end seerne. Det er fordi du er en profet, de sidste tiders profet 
485. Den 13.juli 2012 kl. 23.05
Min kære elskede datter, du skal vide, at en profets rolle er anderledes end seerens rolle.
En profet vil altid være udstødt, hadet, frygtet og isoleret.
En profet vil altid arbejde alene, som om han var sendt ud i en ørken. Det eneste frugtbare i den golde ørken vil være Guds Stemme.
Min datter, når du føler dig alene og forladt, skal du vide, at sådan følte profeterne det også før i tiden. Mange profeter følte sig tynget af den opgave, der lå foran dem.
De fleste af dem vidste, at de ikke var værdige til at forkynde Guds Ord, men de accepterede det guddommelige kald fra Himlen, fordi de var sat til at varetage det.
Fordi de var sendt ud i verden, vidste de instinktivt, hvilke pligter de skulle opfylde, og alligevel var det ikke let.
Hvert ord, de ytrede, blev kastet lige tilbage i hovedet på dem.
Hvert ord blev endevendt i synagogerne og templerne, som var bygget for at kunne tilbede Gud. De blev udstødt af deres egne folk og kunne ikke vende tilbage til deres fødeegn.
Mange blev nomader og fandt aldrig et sted, hvor de kunne blive budt velkommen som en fortabt søn. I stedet arbejdede de, levede og forblev alene uden nogen at støtte sig til.
Og dog vidste de inderst inde, at de blev vejledt af Gud og følte, at de talte med Hans Stemme.
De nådegaver, de fik, gjorde dem i stand til at være stærke. De tøvede aldrig med at aflevere advarsler til Guds folk, eller at give dem profetier og Guds Ord.
Det betød ikke noget for dem, at de blev gjort til grin, fordi de vidste, at Guds Sandhed er livets brød.
Uden Sandheden ville Guds børn ikke have mulighed for at genkende de profetier, som er forudsagt. De ville heller ikke være i stand til at tage imod de Love, som Gud har fastlagt til menneskehedens bedste.
Afvist, latterliggjort og forkastet og fordømt som excentriske, ligesom som Jeg blev det, da Jeg var på jorden, fortsatte de med at aflevere Guds Ord. Deres ord lever for altid. De vil aldrig dø, fordi det var Herrens Ord fra Gud den Allerhøjeste.
Og således vil det også være for dig. Du vil blive ved med at være alene som en stemme fra ødemarken.
Du vil blive ignoreret i mange afdelinger af Min Kirke på jorden.
Forskellen på den gang og nu er, at disse profetier vil folde sig ud i jeres levetid, og at Sandheden vil blive bevist for denne generation.
De vil tro på det, når de får beviset under Advarslen.
Profetierne om Seglene vil, efterhånden som Jeg åbner dem og åbenbarer indholdet for dig, også bevise, at Jeg taler til verden gennem dig, Min 7. engel og 7. Budbringer.
Man vil lytte til dig, men alligevel bønfalder Jeg dig om at forholde dig tavs og ikke kommentere de spørgsmål, som de udfordrer dig med.
Du forstår endnu ikke betydningen af Budskaberne. Som tiden går, vil du komme til det. I mellemtiden vil du ikke have autoritet til at forsvare Mit Ord.
Ethvert forsøg vil blive gjort på at narre dig til at svare i det håb, at du vil bringe dig selv på glatis på grund af din manglende viden. Så du skal holde dig i ro, isoleret og anonym, indtil Jeg giver dig instruktionen.
Så nu burde du kunne forstå, hvorfor du er anderledes end seerne. Det er fordi du er en profet, de sidste tiders profet.
Denne mission er beskyttet af Himlen og kan ikke ødelægges.
Gå i fred og forståelse Min datter.
Din Jesus
 
Det er ikke nok at tro på Faderen, for dem, der afviser Hans Søn, afviser frelsen 
486. Den 14. juli 2012 kl. 15.15
Min kære elskede datter, der er så mange religioner i verden, som følger den forkerte vej og derved gør det vanskeligt for Guds børn at opnå evigt liv.
Evigt liv blev kun gjort muligt gennem Min Død på Korset.
Min Fader, som sendte Mig, Hans eneste Søn, som et offerlam, gjorde det muligt for hele menneskeheden at opnå frelse og evigt liv.
Evigt liv blev givet til Adam og Eva. Så blev det fjernet igen på grund af deres syndefald og ulydighed.
I stedet for blev mennesket dødeligt, hans legeme urent, hans liv i den fysiske form ufuldstændigt, og jorden blev en ringe udgave af den rige og strålende jord, der blev skabt til Adam og Eva i Edens Have.
Gud, Min Evige Fader, skænkede frelsen til dem, som anerkendte Mig, Hans Enbårne Søn, som vejen til Hans Nye Paradis.
Kun gennem Mig kan I blive accepteret af Min Fader.
Det er ikke nok at tro på Faderen, for de, der afviser Sønnen, afviser frelsen.
Husk at der er så mange af Guds børn, som af uvidenhed ikke anerkender Mig som Menneskehedens Frelser. Men på grund af Min Store Barmhjertighed vil Sandheden blive åbenbaret for dem ved en guddommelig intervention.
De er alle lige i Min Faders øjne, og Han ønsker at forene alle sådanne sjæle i Sin favn. Han elsker dem alle.
Når de ser beviset, vil de acceptere, at Gud den Allerhøjeste gav dem det evige livs gave gennem Mit Offer på Korset. På denne måde vil alle tilbede en Gud.
For der er kun en Gud, som skabte hver eneste af jer.
Gå nu, Min datter, og hjælp med at sikre, at Mine budskaber bliver givet til alle trosretninger, hver nation og enhver af Guds børn. Det gælder også Hedninge og dem med hjerter af sten.
Det gør ingen forskel, om de spytter på dig eller nægter at lytte til dig, du skal give dem budskaberne.
Ethvert menneske eller tilhænger af Mig, Jesus Kristus, som ikke kan acceptere, at Jeg ønsker at kommunikere det Hellige Guds Ord til alle religioner, er ikke en sand Kristen.
Der er så mange, der har afvist disse Mine budskaber til verden, fordi de henvender sig til hele menneskeheden og alle religioner samt ateister.
I har ingen ret til antage, at kun de sande Kristne er elsket af Gud den Evige Fader.
I er velsignet og elsket, men uden hele menneskehedens omvendelse vil Min Fader ikke opnå den sejr, Han ønsker, nemlig at forene alle Sine børn.
I, Mine tilhængere, har et stor ansvar på grund af Sandhedens Gave, som I har fået.
Det er jeres pligt at sprede Mit Hellige Ord for at bringe de stakkels sjæle, som er uvidende om Min eksistens, ind i Guds Kongerige.
Jeres Jesus
 
Jomfru Maria: Min Søns Kirke på jorden vil ikke lytte denne gang, selvom de ved, hvordan Min Søn blev behandlet den første gang 
487. Den 15. juli 2012 kl. 15.45
Mit barn, den smerte, som Min Søn og Hans disciple måtte lide under i løbet af Hans mission på jorden, er den samme, som den Hans tilhængere vil blive udsat for, nu hvor Han forbereder at komme igen.
I løbet af Min Søns tid på jorden, måtte Han stå over for enorme forhindringer. Meget få var parate til at lytte til Ham i Hans eget samfund.
Han blev behandlet med foragt og set ned på af dem, som var ledere af templerne og synagogerne.
Alligevel blev han hilst velkommen af de jævne folk, og Hans Ord blev accepteret, fordi de kunne indse Sandheden i det, Han fortalte om.
Hans Ord skabte frygt og usikkerhed i mange kvarterer, men kun få kunne ignorere visdommen i Hans Lære.
Min Søn skabte splittelse, skønt det ikke var Hans hensigt.
Hans jævne opførsel betød, at kun få kunne acceptere, at Han i virkeligheden var Guds Søn.
Mange stillede det spørgsmål, hvordan en så almindelig jævn mand kunne være Menneskesønnen.
De afviste Ham, fordi de troede, at Messias ville være majestætisk og stolt og ville kræve opmærksomhed fra de højeste kredse i kirken.
Min Søn kunne ikke fange opmærksomheden hos de ansvarlige i kirken på den tid. Deres hovmod forhindrede dem i at lytte til Sandheden.
Det samme vil ske denne gang, nu hvor Min Søn forbereder verden på Sit Andet Komme.
Min Søns Kirke vil ikke lytte denne gang, selvom de ved, hvordan min Søn blev behandlet den første gang.
Denne gang vil Hans Hellige Ord, som er givet til dig, de sidste tiders profet, ikke blive modtaget i min Søns Kirke på jorden.
Min Søns Kirke vender det døve øre til profetiens gave. De vil afvise profetien, fordi de ikke ønsker at lytte til den.
De ledende personer i den Katolske Kirke på jorden vil vende sig imod min Søns disciple og beskylde dem for at være falske.
Skønt min søns Lære aldrig er blevet ændret, vil de finde fejl i Hans Hellige Ord, som det bliver givet til dem nu.
De vil erklære, at disse budskaber strider imod Guds Ord.
Børn, I skal altid huske, at min Søn aldrig ville kunne modsige sin Kirke på Jorden, for Han er Kirken.
Sandheden er den samme, som den altid har været.
I skal følge Guds Ord, for Min Søns stemme vil blive forkastet og ignoreret, ligesom den blev det første gang.
Tillad ikke jer selv at blive nægtet Hans Frelses Gave, den sidste Barmhjertighedshandling på jorden.
Min Søn har været så tålmodig så længe. Sandheden blev givet til menneskeheden ved Hans Død på Korset.
Den blev understreget og styrket af alle de udvalgte sjæle, som blev oplyst af Helligånden gennem de næste århundreder.
Nu er tiden kommet for min Søns genkomst, og kun de, som kan genkende Hans Stemme på grund af Helligånden, vil følge Hans instruktioner.
Medens Han forbereder sig på Sit Andet Komme, vil Kirken afvise Hans Ord, ligesom den gjorde det, første gang min Søn var på jorden.
De vil undlade at genkende Ham eller acceptere Ham.
De har intet lært.
Bed om, at de modige sjæle i kirken, der kan genkende Hans stemme, vil have mod nok til at lede alle Guds børn til det evige liv på dette afgørende tidspunkt i historien.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Gud Fader: Jeg vil udrydde deres falske kirker, deres onde kult, deres falske idoler, deres byer og deres nationer 
488. Den 15. juli 2012 kl. 17.45
(Modtaget under tilbedelse af Altrets Sakramente)
Min kæreste datter, det er vanskeligt for Mine børn at være uden synd på grund af den forbandelse, som slangen har påført dem.
Jeg forventer ikke, at Mine børn er fuldstændig uden synd hele tiden, for det er umuligt.
Det er vigtigt for enhver, der kender Læren i Min Søns Kirke på jorden, at søge tilgivelse for jeres synder så ofte som muligt.
Ved at angre dem, vil det blive lettere at forblive i nådens tilstand og at dæmme op for yderligere fristelse.
Mine børn, I vil nu snart være vidne til store evige forandringer i verden. Det vil ske efter Advarslen har fundet sted.
Skønt mange vil ignorere disse budskaber fra Himlen, er det vigtigt, at de, der accepterer dem som Guds Ord, forbereder sig.
I er bindeled til Min oprustning imod fjenden, og igennem jeres tro vil Jeg løfte jer op og beskytte jer imod forfølgelsen.
Det vil være jeres kærlighed til Min Søn, Jesus Kristus, Universets Frelser, som vil gøre Mig i stand til at frelse de børn, som ikke kan forblive i Guds Lys.
Jeres indvielse af kærlighed, lidelse og bønner vil blive deres frelsende nåde fra Helvedets ild.
Vær ikke bange for jer selv, men for dem, som ikke kun har svært ved at indse, hvilke tider de lever i i dag, men som desuden nægter at forstå det.
Forberedelserne er gjort færdige, og tiden er moden til, at forandringerne kan begynde, for Jeg vil ikke tillade Dyret at stjæle sjæle.
Denne intervention, som er blevet lovet menneskeheden for så længe siden, vil meget snart finde sted, og slaget for at frelse Mine børn vil begynde.
Frygt ikke Min Hånd, for når den falder, vil den blive brugt til at straffe dem, som prøver at ødelægge Mine børn.
Jeg vil stoppe deres forsøg på at forråde sjæle.
Jeg vil stoppe deres morderiske intentioner, og Jeg vil udrydde deres falske kirker, deres falske kult, deres falske idoler, deres byer og deres nationer, hvis de fortsætter med at afvise den Hånd, som giver dem føde.
De er blevet advaret. I, Mine elskede børn, skal hjælpe Mig med at frelse dem.
Frygt ikke, for dem med den Levende Guds Segl er ikke kun beskyttet, men har også fået nådegaver til at forsvare Guds Ord, så at så mange som muligt vil få Livets Gave.
Jeres Elskede Fader
Gud den Allerhøjeste
 
Tiden er nær, hvor forfølgelsen af Min Elskede Vikar, Pave Benedikt XVI, vil nå sit højdepunkt 
489. Den 16. juli 2012 kl. 15.15
Min kære elskede datter, det er tid til at forberede alle Guds præster, biskopper og alle dem, der leder Min Hellige Katolske og apostoliske Kirke på jorden.
For tiden er nær, hvor forfølgelsen af Min Elskede Vikar, Pave Benedikt XVI, vil nå sit højdepunkt.
Meget snart vil han blive tvunget til at flygte fra Vatikanet. Så vil tiden komme, hvor Kirken vil blive delt i to sider, der står over for hinanden.
Jeg kalder alle Mine hellige tjenere og beder dem om at huske jeres løfter.
I må aldrig svigte jeres mission. Aldrig svigte Mig. Aldrig acceptere løgne i stedet for Sandheden.
I skal bede Mig om hjælp i de vanskelige tider, der venter forude. I skal rejse jer i samlet flok og følge Mig.
Bed om at få den styrke, I har brug for, gennem denne specielle Korstogsbøn.
Korstogsbøn (66) Til gejstligheden: Hjælp mig med at forblive tro imod Dit Allerhelligste Ord.
Oh Kære Jesus hjælp mig med at forblive trofst mod Dit Allerhelligste Ord til hver en tid.
Giv Mig styrke til at holde fast ved din Kirkes Sandhed  når jeg møder modgang.
Fyld mig med nådegaver til at administrere de Hellige Sakramenter på den måde, Du har lært os.
Hjælp mig at nære Din Kirke med Livets Brød og at forblive loyal over for Dig, selv når jeg forbydes at være det.
Fri mig for de bedragets lænker, jeg måtte møde, så Jeg kan forkynde Guds sande Ord.
Skærm alle Dine hellige tjenere med dit Dyrebare Blod nu, så at vi kan forblive modige, loyale og faste i vores hengivenhed for Dig, Vores Elskede Frelser, Jesus Kristus.
Amen
Mist ikke modet, Mine elskede hellige tjenere, for uenigheden er blevet forudsagt og skal finde sted i det endelige slag for sjælene.
Jeg elsker jer, og Jeg vil være med jer nu, hvor I går med Mig på den tornede vej til Golgata, så at alle sjæle endnu engang kan blive frelst.
Jeres Elskede Jesus
 
Unge sjæle er dyrebare for Mig, og Jeg græder, fordi mange af dem aldrig er blevet undervist i Sandheden 
490. Den 17. juli 2012 kl. 16.00
Min kære elskede datter, din mission skal favne alle Guds børn. Jeg længes inderligt efter de unge sjæle, som tillader, at menneskelig intelligens blokerer deres ører for Sandheden om Min Eksistens.
Unge sjæle er dyrebare for Mig, og Jeg græder, fordi mange af dem aldrig er blevet undervist i Sandheden.
De blev ført ind i en afgrund af mørke af deres forældre, hvoraf mange ikke tror på Gud. Lyset, som de søger, er det falske glitrende lys, de møder. De er forført af musik, tøj og underholdning, som alt sammen er designet til at stimulere sanserne.
De kender Mig ikke. Mange har aldrig hørt om Mig eller om det håb, Jeg repræsenterer i deres søgen efter fremtidig lykke.
Lucifer, den faldne engel i Min Faders højere Hierarki af Serafer, var en talentfuld musiker.
Som Satan i dagens verden, frister han Mine unge blide sjæle gennem musik.
Musik er hans ødelæggelsesvåben, og han bruger alle slags midler til at lokke små uskyldige sjæle ind i sit edderkoppespind af forræderi.
Musik er en stor Gave fra Gud. Den bliver også brugt til at maskere tilbedelse af den onde gennem lyrik, der ærer dyret.
Meget få unge sjæle forstår musikkens magt eller er klar over det, når den bliver brugt forkert.
Jeg beder jer venligst om at hjælpe Mig med at frelse deres små sjæle.
Bring dem til Mig. I må aldrig tvinge dem. Indvi i stedet unge børn til Mig gennem denne bøn:
Korstogsbøn (67) Beskyt mine børn imod Løgnens Konge
Jeg beder Dig, Jesus, om du ikke nok vil beskytte mine børn mod Løgnens Konge. Jeg vier disse børn (nævn dem) til dit Hellige Hjerte og beder om at du, gennem dit Dyrebare Blod, vil oplyse deres sjæle og tage dem sikkert ind i dine Elskende Arme, så Du kan åbne deres hjerter og fylde deres sjæle med Helligånden under Oplysningen af Samvittigheden, så de bliver renset for alle deres synder.
Amen
Bøn for ateister under Advarslen.
De af jer, der siger, at I er ateister, skal lytte til Mit løfte. Jeg elsker jer og vil aldrig opgive Min kamp for at frelse jer fra forræderen Satans klør, han som gør jer blinde over for Sandheden.
Når tiden kommer, og når I ser jeres synder lige foran jeres øjne under Advarslen, vær venlig at sige disse ord:
"Jesus vis mig Sandheden og frels mig fra det onde. Jeg er virkelig ked af mine synder og beder Dig om at tage mig nu og vise mig Din Barmhjertigheds lys.
Amen"
I vil aldrig blive forvirrede igen, hvis I beder denne bøn. En byrde vil blive taget fra jeres hjerte, og I vil finde sand fred.
Husk disse ord, når dagen kommer.
Jeg vil ikke svigte jer. Jeg vil holde om jer, og I vil føle Min Kærlighed vælde igennem jeres krop, og så vil I få det bevis, som I har længtes efter.
Jeres Jesus
 
Når Advarslen finder sted, vil der blive megen forvirring 
491. Den 17. juli 2012 kl. 23.18
Min kære elskede datter, tiden går hurtigt nu. Jeg har forberedt jer alle i nogen tid.
I, Mine tilhængere, ved, hvad I skal gøre. Jeres eget skriftemål er vigtigt, og I skal prøve at skrifte hver uge fra nu af.
Vær i fred. Jeg er meget glad for den måde, I følger Mine Instruktioner på. Vær venlig at blive ved med at vende tilbage til Korstogsbønnerne og koncentrer jer om de bønner der frelser andres sjæle.
Når Advarslen finder sted, vil der blive megen forvirring.
Folk alle vegne vil blive ydmyget på en måde, der ikke er normalt for dem.
Mange vil være for bedrøvet til at vende tilbage til deres arbejdsplads med det samme. Folk i magtfulde stillinger, i regeringer, vil stille spørgsmålstegn ved deres love.
Mordere og kriminelle i jeres samfund vil føle en frygtelig sorg og fortvivlelse, men mange vil sone deres synder.
Mine præster og andre af Mine tjenere vil øjeblikkelig vide, at disse budskaber kommer fra Mine Guddommelige Læber.
Så vil de rejse sig og følge Mine loyale tilhængere for at hjælpe Mig med at forberede Mit Andet Komme.
Nogle af dem vil vide, at det er Mig, der taler til dem, men vil mangle mod til åbent at forkynde Mit Helligste Ord.
Med tiden vil de få skænket nådegaver, så de kan opretholde Mine Sakramenter, når de forstår, at de vil blive vanhelliget. Så vil de få bevis for disse profetier.
Mange forældre vil skulle indprente deres børn over 7 år vigtigheden af bøn og anger fra da af. Forældre, I har pligt til at lære jeres børn Sandheden.
Efter Advarslen vil deres hjerter være åbne for Min Kærlighed, og I skal blive ved med at vejlede dem i åndelige sager.
Sørg for, at I har helligt vand i jeres hjem og et Benediktiner kors fra nu af, sammen med Den Levende Guds Segl, der skal hænge i jeres hjem. Alt dette vil beskytte jeres familie.
Følg Min instruktion, så vil alt blive godt.
Min datter, du skal nu gå og sikre, at Sandhedens Bog bliver trykt så hurtigt som muligt. Det er vigtigt, at de sjæle, der ikke har adgang til computer, får denne bog.
Frygt ikke, for Jeg vil lede dig og sende dig hjælp for at sikre, at den bliver sendt ud over hele verden.
Gå i fred. Gå i kærlighed. Jeg er altid med dig.
Jeg står ved siden af dig hvert eneste øjeblik på dagen og vejleder dig, selv når du ikke lægger mærke til det. Jeg er i dit hjerte.
Jeres elskede Jesus
 
Det såkaldte tolerante samfund i dag misbilliger, hvis man siger, at man tror på Jesus Kristus 
492. Den 18. juli 2012 kl. 18.15 Mit barn, Jeg græder i denne tid ved at se den måde, Guds børn bliver forlegne over at erklære, at de elsker Min Søn, Jesus Kristus.
I verden af i dag er der så mange af dem, som elsker Min Søn, der bliver forlegne over at skulle nævne Hans Navn offentligt af frygt for at blive set skævt til.
Det såkaldte tolerante samfund i dag misbilliger, hvis man siger, at man tror på Jesus Kristus, Menneskesønnen, og at man tror på Hans Lære.
Alligevel tænker man sig ikke om to gange, før man misbruger Hans Navn mange gange i dagens løb til bespottelse.
Hans Navn bliver brugt meget ofte, men ikke på den måde, der var meningen.
Der er så mange, der er bange for åbent at erklære deres kærlighed til min Søn i en verden, der rynker på næsen ad Kristendommen.
Kristendommen er foragtet af to tredjedele af verdens befolkning.
Kristne bliver mobbet, skældt ud og ofte forfulgt som ingen anden religion i verden.
Guds udvalgte folk, jøderne, lider også og er blevet forfulgt på den mest umenneskelige måde på grund af det, de er, et udvalgt folk. De vil snart blive omvendt og byde Messias velkommen for anden gang, selvom de undlod at acceptere Ham den første gang.
Børn, I må aldrig være bange for at erklære jeres kærlighed til min Søn. Når I åbent og frygtløst giver udtryk for jeres kærlighed til Ham, vil mange folk lytte. Jo mere I forkynder Hans hellige Ord, jo mere overbeviste bliver I.
Så vil I modtage flere nådegaver for at give jer den styrke, der er nødvendig, for at gå et skridt videre.
Når der er gået et stykke tid, vil det ikke bekymre jer, hvad andre tænker om jer. Dog vil mange være imponeret over jeres ærlighed, og mange vil ønske at vide mere om min Søn.
Nu er det tid til at tale om min Søns Barmhjertighed med så mange mennesker som muligt.
De skal informeres om Hans Guddommelige Barmhjertighed, den største Advarselsgave, som vil blive synlig ud over hele verden. Så vil de bagefter kende Sandheden, og mange vil ønske at høre disse budskaber fra Himlen.
Tak mit barn, fordi du svarede på Mit kald.
Jeres elskede Moder i Himlen
Frelsens Moder
 
Mine arme blev trukket af led under Korsfæstelsen, og det er det, man kan se på Ligklædet i Torino 
493. Den 19. juli 2012 kl. 7.00
Min kære elskede datter, en stor plan er ved at blive lagt. Den skal narre Guds børn ved at ødelægge beviser på Min Eksistens.
Snart vil mange træde frem maskeret som nogle af Mine hengivne hellige tjenere og prøve at ødelægge troen på Mig, jeres elskede Jesus.
De vil begynde med så tvivl om Min Fødsel, Min Moders renhed og Min Opstandelse fra de døde.
De vil dæmonisere alle disse ting og erklære dem for falske og vil komme med såkaldte beviser for det, for at sikre sig, at så mange kristne som muligt begynder at tvivle på, at Jeg virkelig levede på jorden.
De vil lave løgne om Min Korsfæstelse og komme med påstande om Min moralske karakter.
Så vil de angribe relikvier, stille spørgsmålstegn ved dem og prøve at fremstille dem som intet andet end overtro i Kristnes hjerner.
Så er der ligklædet i Torino, det klæde, der dækkede Min døde krop i graven. De vil en gang for alle benægte, at det er ægte og komme med løgne om det.
De vil sige, at Mine arme er for lange og vil sætte spørgsmålstegn ved det. Dog forstår de ikke, hvilken tortur Mit Legeme blev udsat for under Min Korsfæstelse. Mine arme blev trukket af led under Min Korsfæstelse, og det er det, man kan se på Torinoligklædet.
Så vil de prøve at bevise, at Min Opstandelse aldrig har fundet sted. Alle disse løgne viser, hvor desperate de er for at udslette alle spor af Mig.
Så vil de prøve at fratage alle de personer, der omvender sig under Advarslen, en mulighed for at modtage de Hellige Sakramenter og at få en Hellig Bibel.
De fleste steder vil Bibelen blive forbudt.
Så vil de introducere en ny falsk bog, som de vil sige forkynder vigtigheden af at elske hinanden.
De vil misbruge den kærlighed, som Kristne har fået i deres hjerter som en Gave fra Gud, og manipulere dem til at tage imod et budskab om såkaldt kærlighed.
Elsk hinanden, vil de sige. Elsk nu hinandens religion. Slå jer sammen til en religion og vis sand kærlighed over for jeres brødre og søstre.
Kærlighed til sig selv vil være det underliggende budskab.
Elsk dig selv, så vil det være lettere at elske din næste vil være deres budskab, og det vil være den største løgn, som de vil tvinge jer, Mine tilhængere, til at sluge.
At elske sig selv før man elsker andre vil krænke Gud.
Det er selvisk. Lyt ikke til den slags løgne. Dog vil de være så overbevisende, at mange vil tro på det, de får fortalt, og vil følge lederen af denne en Verdens Religion som lam til slagtebænken.
Den Nye Verdens Religion vil infiltrere så mange nationer, at den bliver tolereret af mange regeringer.
De vil hensynsløst afskaffe Kristne Love.
Så vil de skabe love, der forbyder alle religioner, især Kristendom.
De vil straffe dem, der ikke overholder deres krav.
Kommunisme vil være kernen i al denne ondskab.
Det værste er ikke, at kommunismen promoverer ateisme, men at den vil promovere had til Gud.
Rusland og Kina vil få magten i mange nationer, begyndende i Europa.
Den Europæiske Union, dyret med de ti horn, vil blive fortæret af et andet dyr, mere hensynsløst og mere mægtigt.
Så vil kommunismen bane sig vejen, før den spredes alle vegne.
Denne periode vil ikke vare længe. Den bliver kort.
Jeres bønner vil formindske dens påvirkning, men det er blevet forudsagt og vil finde sted.
Bed, bed, bed om omvendelse i hele verden under Advarslen.
Hvis de fleste sjæle bliver omvendt kan og vil meget af den Store Trængsel blive lempet.
Jeres Jesus
 
Verden vil snart blive præsenteret for den mest bedrageriske løgn, som vil være umulig at fatte for menneskeheden på dette stadie
494. Den 20. juli 2012 kl. 17.46
Min kære elskede datter, de tre et halvt år, der er tilbage af trængselsperioden, begynder i december 2012.
Det vil blive i denne periode, at antikrist viser sig som en militærhelt.
Hans sjæl er blevet overgivet til Satan, som har besat hver en tomme af ham.
På grund af de kræfter, han er i besiddelse af, vil han med tiden ikke kun blive regnet for en fredens mand, men folk vil tro, han er Mig, Jesus Kristus, Menneskehedens Frelser.
Med tiden vil de også tro, at han er sendt for at forkynde det Andet Komme.
Derfor vil så mange stakkels sjæle villigt acceptere hans mærke, Dyrets Mærke, for han vil på alle måder være et bæst på grund af den måde, Satan manifesterer sig på i hans krop.
Han vil udøve mirakler på himlen.
Han vil heale folk.
Han vil blive leder af den Nye Verdens Religion, og han og den falske profet, som vil være leder af den skal, der er tilbage af den Katolske Kirke på jorden, vil arbejde tæt sammen om at bedrage alle Guds børn.
Verden vil snart blive præsenteret for den mest bedrageriske løgn, som vil være umulig at fatte for menneskeheden på dette stadie.
De, der har fået Sandhedens Bog, der skal advare menneskeheden gennem Mine Hellige Budskaber, kender til det.
Så sofistikeret vil deres plan være, at mange vil blive narret af den elskelige humane måde, de vil præsentere deres onde plan på.
Antikrist og den Falske Profet har indbyrdes allerede afsluttet planlægningen af deres onde regeringsperiode, og det første, de vil gøre, er at optrappe krigen i Mellemøsten.
Antikrist vil blive bagmanden, der trækker i trådene i det skjulte. Så vil han træde frem og vil blive betragtet som ophavsmanden til en fredsplan.
Det vil blive på det tidspunkt, at verden vil føle sig tiltrukket af ham.
I mellemtiden vil den Falske Profet tage magten i den Katolske Kirke.
Meget snart vil den blive suget ind i den Nye Verdens Religion, en facade for satanisk tilbedelse. At dyrke sig selv vil være fundamentet for denne pestilens og så introduktion af love, der vil omhandle to ting.
Afskaffelse af sakramenterne og afskaffelse af synd.
Sakramenterne vil udelukkende kunne modtages af de præster og andre kristne gejstlige, som forbliver loyale over for Mig. De vil tilbyde disse Sakramenter i specielle kirker, hvor man kan søge tilflugt.
Afskaffelsen af synd vil blive introduceret ved at introducere love, som vil blive betragtet som en godkendelse af tolerance.
De vil indeholde love for abort, dødshjælp og ægteskab mellem to af samme køn. Kirker vil blive tvunget til at tillade ægteskab mellem to af samme køn, og præster vil blive tvunget til at velsigne dem i Mine Øjne.
I løbet af denne tid vil de fortsætte med at fejre den Hellige Messe i deres version. Ofringen af den Hellige Eukaristi, hvor de vanhelliger Hostien, vil blive holdt i Katolske Kirker.
Min Tilstedeværelse vil ikke blot mangle i sådanne messer, men den vil mangle i alle de kirker, der vanærer Mig.
Alle disse sager vil være skræmmende for Mine tilhængere. I vil ikke længere kunne drage nytte af Sakramenterne, undtagen fra de præster, der er i Min Resterende Kirke på jorden.
Det er derfor, Jeg skænker jer Gaver nu, som f. eks. Fuldstændig Aflad for absolution af jeres synder. Det er ikke ment som en erstatning for Katolikkers Skriftemål.
Det vil være en måde at forblive i nådens tilstand på.
Selvom milliarder vil omvende sig under Advarslen, vil disse profetier stadig finde sted. Men meget af det kan lempes gennem bøn om at reducere lidelserne og forfølgelsen.
I, Mine tilhængere, er hele tiden beskyttet af den Levende Guds Segl.
I skal sprede Seglet og give det til så mange mennesker som muligt.
I skal forstå, at Jeg fortæller jer dette for at forberede jer på det, så I kan forhindre så mange sjæle som muligt i at tage imod Dyrets Mærke.
Satan vil bruge magten, som han får over de sjæle, som tager imod Mærket, og det vil være meget vanskeligt at frelse dem fra hans klør.
Mine tilhængere, I vil blive vejledt på hvert skridt ad vejen gennem denne mission. I må ikke lade frygten komme ind i jeres hjerter, for Jeg vil fylde jer med mod, styrke, udholdenhed og tillid, så I kan holde hovedet højt, medens I marcherer i Min Hær.
Husk på, at Satan ikke kan vinde dette slag, det er umuligt.
Kun dem med den Levende Guds Segl, og dem, der forbliver loyale og trofaste over for Gud, kan vinde.
Jeres Jesus
 
Guds kærlighed vil skinne ned over dem, der beder Min Fader om at forhindre antikrist i at udsætte menneskeheden for den frygtelige lidelse
495. Den, 21. juli 2012 kl. 15.15
Min kære elskede datter, de af Mine tilhængere, der frygter for de tider, der vil komme, skal vide, at al magt ligger i Min Evige Faders hænder.
Hans eneste ønske er at frelse alle Sine børn fra Dyrets klør.
Desværre er Dyret, Satan, afvist af de ikke troende som et fantasifoster.
Han og hans hær af dæmoner er alle vegne og tilskynder Guds børn til at synde i deres tanker, ord og gerninger hvert eneste sekund på dagen.
Min Fader ønsker ikke blot at frelse hver eneste sjæl hos Sine børn. Han ønsker også at beskytte dem imod antikrists forfølgelse.
Magten til at undgå, udvande og formindske disse prøvelser ligger i jeres hænder, Mine tilhængere.
Jeres bønner kan lindre meget af den lidelse i de kommende år, som er ved at blive planlagt af Satans hær.
De, der omvender sig og vender tilbage til et liv i overensstemmelse med Herrens, Gud den Almægtiges, veje, vil få skænket nådegaver, der kan stoppe det meste af denne hæslige og onde plan, som er ved at blive forberedt af denne onde gruppe imod deres medbrødre og søstre.
Guds kærlighed vil skinne ned over dem der beder Min Fader om at forhindre antikrist i at udsætte menneskeheden for den frygtelige lidelse.
I skal bede inderligt om, at han bliver fældet hurtigt sammen med den Falske Profet.
I, Mine tilhængere, vil få særlige Korstogslitanier, der kan nedbryde og svække hans magt.
De skal bedes dagligt efter Advarslen, og det ideelle vil være at bede dem under tilbedelse af den Hellige Eukaristi.
Disse litanier, der er designet til at ødelægge antikrist og hans hær, vil have en kraftig virkning, og hvis der er nok sjæle, der beder disse bønner sammen, vil de være et instrument, der kan sprænge de fleste af de planer, der er ved at blive udtænkt af antikrist og den Falske Profet.
I vil snart få det første litani.
Vær stærke og stol på Min Kærlighed til jer, for Jeg ønsker ikke at se jer lide.
Det eneste, Jeg ønsker, er, at hele menneskeheden bliver forenet i den Nye Fredsæra, der venter forude.
Det er det eneste, I behøver at holde jer for øje. Al lidelse vil blive udryddet og glemt, når den Nye Fredsæra folder sig ud.
Vær tålmodige. Stol på Mig i forvisningen om, at den kærlighed, som Min Evige Fader har til Sine børn, er uovervindelig og langt større, end I kan forestille jer.
Hav kærlighed og tillid til Hans store kærlighed og vær klar over, at Min Guddommelige Barmhjertighed er så mægtig, at milliarder vil omvende sig, når den omslutter hele menneskeheden.
Så kommer tiden, hvor Helligånden vil fylde hovedparten af Guds børns sjæle, og det vil være en utålelig byrde for antikrist.
Han vil få svært ved at bryde igennem Guds Hærs panser.
Det er derfor, I ikke skal give op. Slaget om sjælene kunne blive forkortet og mildnet, hvis der er nok sjæle, der omvender sig og gør det, Jeg instruerer dem i.
Jeg elsker jer alle og håber, at I altid vil stole på Mig.
Jeres Jesus
 
I vil vinde dette slag om sjæle, og det vil ikke vare længe, før den Nye uendelige Verden vil dukke op 
496. Den 22. juli 2012 kl. 19.00
Min kære elskede datter, mange udvalgte sjæle er udsat for store lidelser i denne tid på grund af syndens svøbe, da deres hjerter er tæt forbundne med Mit hjerte.
Denne forenede lidelse vil nu blive erfaret af mange visionære, seere og offersjæle, for derved at kunne frelse de sjæle, som vil dø i dødssynd under Advarslen.
Det er en lidelse, der ikke kan sammenlignes med nogen anden lidelse, og den vil hjælpe med til at bekæmpe fjenden under Advarslen.
Min datter, du skal blive ved med at offentliggøre Mine Budskaber, selvom det er smerteligt for dig i øjeblikket.
Uroen i verden vil hurtigt blive optrappet, og der vil ikke kun opstå flere krige, men den globale bank vil prøve at få kontrol over det meste af verdens valutaer.
Der vil herske kaos, og økologiske katastrofer vil opstå, når Min Faders Hånd falder for at straffe menneskeheden for deres svaghed og afhængighed af synd.
Mine tilhængere, jeres bønner har bortjaget mange katastrofer, som ville have ødelagt byer og nationer.
I må aldrig holde op med at bede. Udholdenhed og loyalitet over for Mig, jeres Jesus, vil lette situationen.
I skal være stærke i denne kampens tid, for det vil meget snart ændre sig.
På trods af Satans hærs ondskab vil Min Hærs voksende tro stå i vejen for dem og standse deres forsøg på at ødelægge Min Kirke.
I skal aldrig føle jer desillusionerede i dette arbejde, selv ikke når det ser allermest håbløst ud. Min Barmhjertighed er stor. Min Kærlighed omfatter alle Guds børn.
I vil vinde dette slag, og det vil ikke vare længe, før den Nye uendelige Verden dukker op.
Det er jeres fremtid, verdens fremtid, som I skal kæmpe for. Satans dage er næsten forbi. Glæd jer, for snart vil al lidelse være glemt.
Jeres Jesus
 
Jomfru Maria: Som Frelsens Moder, min sidste titel fra Himlen, så lad mig hjælpe jer
497. Den 23. juli 2012 kl. 16.36
Mit barn, den tårernes dal, der oversvømmer enhver nation på så mange måder, er blevet forudsagt mange gange.
Alligevel har de ikke lyttet til de advarsler, jeg gav de visionære igennem århundreder.
Nogle af dem, som kender Herrens løfter om, at Han vil komme igen for at herske over en uendelig verden, kan genkende tegnene.
De fleste kan ikke genkende dem, fordi de ikke kender Evangelierne.
Børn, disse tider er meget vanskelige og forvirrende. Jeg, jeres elskede Moder, kan beskytte jer imod Satan, hvis blot I ville bede mig om det.
Jeg er blevet tilstået magten til at knuse ham. Hvis I anråber mig om min hjælp, kan jeg lette jeres lidelser.
Mit barn, hans indflydelse er blevet tydelig for mange af jer, der har åbne øjne.
Hans ondskab har manifesteret sig i mange af Guds børn.
Mord, sanseløse drab, krige, grådighed, umoralske handlinger og tøjlesløse synder, som overtræder enhver af Guds Bud, der blev nedskrevet af Moses, er tydelige for enhver.
Dem med en lille tro som siger, at det ikke betyder noget, skal vide, at det skader deres sjæl.
Han er ligesom en sygdom, som er svær at helbrede. Når den først har ramt jer, leder den til nye sygdomme, der er værre end den første, så at en kur ikke er nok.
Han forgifter sjælen, sindet og kroppen så hurtigt, at det er meget svært at gøre sig fri.
Børn, I aner ikke hvor magtfuld og hævngerrig han er. Når han først har inficeret en sjæl, vil han ikke lade den være alene, så sjælen, det går ud over, næsten mister forstanden.
I nogle tilfælde kan disse sjæle ikke længere kontrollere deres egne impulser.
Som Moder til alle Guds børn har jeg magten til at hjælpe med at frelse jeres sjæl.
Som Frelsens Moder, den sidste titel fra Himlen, så lad mig hjælpe jer.
 I skal bede min Hellige Rosenkrans hver dag for at blive beskyttet, og så vil Satan lade jer og jeres kære være i fred.
I må aldrig undervurdere denne bøn, for Satans magt blive mindre, så snart I beder den.
Børn, Guds magt er testamenteret til dem, som kalder på min Søn, Jesus, og beder om at få styrke til at leve i disse tider. Den kan ikke gives til jer, med mindre I beder om den.
Her er den næste Korstogsbøn, som I skal recitere for at søge beskyttelse imod Satan.
Korstogsbøn (68) Beskyt mig imod Satans indflydelse.
Gudsmoder, Frelsens Moder, dæk mig med din helligste kappe og beskyt min familie mod Satans og hans faldne engles indflydelse. Hjælp mig med altid at stole på din elskede Søns, Jesu Kristi Guddommelige Barmhjertighed. Støt mig i min kærlighed til Ham, og lad mig aldrig vandre bort fra Hans Læres Sandhed uanset hvor mange fristelser, der bliver lagt på min vej.
Amen
Bed, bed, bed altid om beskyttelse imod den onde, for han er skyldig i så frygtelig megen fortræd, skade og elendighed i jeres liv.
Hvis I ikke beder om det, kan I ikke modtage disse nådegaver.
Stol altid på mig, jeres Moder, for det er min opgave at hjælpe Min Søn med at frelse Guds børns sjæle.
Jeres elskende Moder
Jordens Dronning
Frelsens Moder
 
 
De profetier, der blev givet til Johannes, og som ikke er blevet åbenbaret før, bliver nu præsenteret for verden, for at få den til at vågne op
498. Den 24. juli 2012 kl. 17.39
Min kære elskede datter, tiden er nær for åbenbaringen af de sidste af Gud den Almægtiges mysterier for hele verden. Min datter, din stemme vil omsider fuldende Guds plan for jorden om at åbenbare Sandheden om Mit Andet Komme, Min Genkomst.
Du, Min datter, er Min 7. Engel, sendt for at forberede Guds børn på at forny deres tro, så at de kan blive frelst.
Medens du åbenbarer hemmelighederne i de syv segl, som Jeg, Jesus Kristus, Guds Lam, nu åbner, vil du gøre mange rasende.
De onde løgne, som er blevet spredt af dem, der foregiver at være tjenere i Min Kirke, vil blive afsløret ved lyden af din stemme.
Enhver ond handling begået af Satans tilhængere, som vover at kalde sig for Mine tilhængere, vil blive udstillet. Enhver løgn vil blive lagt frem, så alle kan se den.
Den Nye Falske Kirke, der er skabt af antikrist, vil blive vist som det, den er.
Ethvert forsøg, der bliver gjort på at narre Guds børn, vil blive endevendt, medens slaget om at frelse sjæle bliver mere intenst.
De blasfemier, der bliver ytret af dem, som ikke taler i Mit Hellige Navn, vil blive bevidnet af alle, selvom Guds Sandhed, som den nu bliver meddelt til verden, ikke vil være accepteret af mange. De ord, der har været skjult så længe og har været forseglet indtil enden, strømmer nu fra Mine Læber.
Intet menneske vil være udelukket fra at høre Sandheden. Alle vil få vist det Sande Ord, medens Jeg endnu engang forbereder Mig på at frelse menneskeheden fra evig fortabelse.
De profetier, der blev givet til Johannes, og som ikke er blevet åbenbaret før, bliver nu præsenteret for verden, for at få den til at vågne op.
Evangelierne vil endnu engang, efter så lang tid, blive spredt ud over verden.
De blinde vil se igen.
De døvstumme vil sige Sandheden, som vil strømme ud fra deres læber som honning.
De døve vil lytte til Sandheden, og det vil give dem den trøst, som de så længe har manglet i deres liv.
Alle vil se frafaldet knække, og rå sjæle, som hungrer efter Sandheden, vil omsider acceptere den med åbne arme.
Guds magt vil nu manifestere sig i hvert eneste hjørne.
I kan være sikre på, at Satans yngel og hans tilhængere vil gøre alt hvad de kan, for at blokere for Sandhedens Bog og forhindre at den bliver skænket verden gennem Guds Kærlighed.
De vil være magtesløse over for den, selvom det ikke vil se sådan ud.
Himlen venter nu på, at tiden kommer, hvor hele menneskeheden vil blive samlet ved Mit strålende Andet Komme.
I må aldrig svigte Mig. Byd Mig velkommen, medens Jeg forbereder jer på Min Strålende Andet Komme.
Bring jeres familie med jer og kom i Mine Arme, medens Jeg forbereder Mig på at omslutte jer og beskytte jer med Mine særlige nådegaver fra Himlen.
Jeg kalder jer allesammen, og beder jer om at genkende Mit sidste kald fra Min 7. Engel, der har fået myndighed til at åbenbare de syv trompeter, indholdet af det syvende segl, medens et kor af engle forbereder sig på udfoldelsen af profetierne.
Jeres Jesus
 
Kærlighed er et tegn fra Gud. Uanset hvilken religion eller tro I følger, kan kærligheden kun komme fra Gud
499. Den 25. juli 2012 kl. 23.30
Min kære elskede datter, Jeg ønsker at diskutere betydningen af kærlighed, og hvordan verden ikke kunne overleve uden kærlighed.
Gud er kærlighed. Kærlighed kommer fra Gud.
Der hvor du finder kærlighed, vil du øjeblikkelig føle Guds tilstedeværelse.
Næsten alle i verden føler kærlighed på et eller andet tidspunkt. Kærlighed befrier sjælen, og den rene kærlighed giver dig et glimt af den dybe kærlighed, som Gud føler for hver eneste af Sine børn.
Kærlighed besejrer døden.
Kærlighed besejrer ondskaben.
Kærlighed varer evigt. Den kan aldrig dø, for den kommer fra Gud og vil vare i al evighed.
Når kærligheden i dette liv bliver angrebet af den onde, som handler gennem sjæle, lider den, visner og kan blive erstattet af ligegyldighed eller undertiden af had.
Det er kun gennem kærlighed, især til hinanden, at freden kan opstå i verden.
Uden kærlighed vil folk dø og blive golde.
Når I elsker et barn, føler I den samme slags kærlighed som den, Min Fader har i Sit Hjerte for hvert barn, der er blevet født i verden og skabt af Ham.
Forestil jer forældres sorg, når et barn er blevet væk.
Sorgen, bekymringerne og ængstelsen ligner dem, som Min Fader føler, når Hans børn vandrer omkring og mister troen på Sandheden om Hans Eksistens.
Forestil jer så den rædsel, forældre oplever, hvis de ikke kan finde barnet.
Hvad så, hvis de er væk for altid? Det er den hjertesorg, Min Fader lider under, når Han mister Sine børn.
Intet kan trøste Ham, før Han finder dem igen, eller de vender om og kommer løbende hjem til Ham.
Hele skabelsen blev grundlagt på Min Faders kærlighed.
Hans kærlighed oversvømmer Himlene og jorden og er umådelig intens og magtfuld.
Alt blev skabt ved Hans Guddommelige Kærlighed og Hans gavmilde Hjerte, så Han kunne dele alt det vidunderlige i skabelsen med Sine børn.
Hans Kærlighed til Sine børn vil aldrig dø.
Da Han blev forrådt af Lucifer, som havde fået alt af Ham, betød det, at Hans kærlighed til menneskeheden ikke er blevet gengældt af meget af menneskeheden.
Men som en altid elskende Fader, vil Hans kærlighed være så mægtig, at intet nogensinde kan kvæle Kærligheden til Hans børn.
Hans kærlighed betyder, at alle personer har fået en ny chance.
Advarslen, et stort overnaturligt mirakel, vil give hver eneste af jer en chance for at blive frelst, at blive kaldet og at få nøglen, der kan åbne døren til det Nye Paradis på jorden.
De af jer, som tager imod Nøglen til Paradiset, vil i virkeligheden besejre dyret.
Verden vil omsider blive befriet for ondskab, synd, lidelse og al slags smerte.
Der vil herske fred.
Kærligheden til Min Fader vil omsider blomstre, og I vil alle leve i overensstemmelse med Hans Guddommelige vilje.
Kærlighed er et tegn fra Gud. Uanset hvilken religion eller tro I følger, kan kærlighed kun komme fra Gud.
Det er det lys, der er til stede i hver eneste sjæl, selv hos de forhærdede syndere, for Gud slukker aldrig nogensinde hans lys.
Grib det. Omfavn det. Klyng jer til kærlighed, for det leder jer til ham.
Kærlighed vil frelse jer fra mørket.
Jeres Jesus
 
Pagten med Satan er næsten slut, og to begivenheder skal snart finde sted
500. Den 26. juli 2012 kl. 23.55
Min kære elskede datter, mange folk forstår ikke rigtigt mysteriet om Mit Andet Komme.
Mit Andet Komme er opfyldelsen af den Nye Pagt.
Det vil betyde skabelsen af det perfekte Paradis, som med kærlighed blev realiseret af Min elskede Fader for Adam og Eva. På den tid var alle ting på jorden i perfekt harmoni og i overensstemmelse med Min Faders Vilje.
Tiden siden Min Korsfæstelse på jorden har været smertelig for menneskeheden på grund af Satans herredømme, som har hersket på jorden i denne periode.
Pagten med Satan er næsten slut, og to begivenheder skal snart finde sted.
Menneskene vil blive forløst under Advarslen. Fra da af vil folk, også dem der har været uvidende om Guds eksistens, omfavne Sandheden.
Andre, der er længe om at reagere på dette store mirakel, hvor de får præsenteret beviserne, vil omvende sig i tide. De vil også søge tilgivelse for deres syndefulde liv.
Så kommer det sidste stadie, helliggørelsen – den endelige renselse, så hele menneskeheden er værdig til at træde ind i det perfekte Paradis.
Det er det Paradis, der oprindeligt var beboet af Adam og Eva. Det vil først blive på det tidspunkt, at Min Faders Guddommelige vilje omsider vil blive opfyldt, når alle folk vil elske og respektere Min Faders Vilje.
Før alt dette sker, vil der være megen modstand mod, at Min Faders Vilje omsider skal realiseres.
Guds børn vil blive trukket i alle retninger. Skønt Helligånden vil blive udgydt over hele verden under Advarslen, vil Satan gøre, hvad han kan, for at stoppe dette globale skriftemål.
Han og hans onde tilhængere forbereder sig også på Advarslen. Deres mål er at overbevise alle om, at det ikke er sket.
Der vil være så mange folk, der vil have svært ved åbent at acceptere Guds kærlighed og eksistensen af det Nye Paradis, så længe Satan har sin gang på jorden.
Friheden vil først komme, når han er forvist fra jorden.
Desværre vil de, der ikke vil se Sandheden i øjnene og stædigt nægter at acceptere Gud, aldrig se Paradiset.
Vær søde at fremsige denne Korstogsbøn, for at kunne acceptere Min Faders Guddommelige Vilje.
Korstogsbøn (69) Bøn til Gud Fader om at kunne acceptere Hans Guddommelige Vilje
Gud den Almægtige Fader, Jeg accepterer Din Guddommelige Vilje. Hjælp Dine børn med at acceptere den.
Stop Satan i at nægte Dine børns ret til deres Faders arv. Lad os aldrig opgive kampen for vores arvelod i Paradiset.
Hør vore bønner om at fordrive Satan og hans faldne engle.
Jeg beder Dig, Kære Fader, om at rense jorden med Din Barmhjertighed og dække os med Helligånden.
Led os, så vi kan danne din Helligste hær, udstyret med magten til at fordrive dyret for altid.
Amen
Gå i fred.
Jeres Jesus
 
Når Min hær har nået 20 millioner, vil Jeg gange det op til milliarder
501. Den 27. juli 2012 kl. 18.30
Min kære elskede datter, Mit ønske om at forene Mine tilhængere til en hær bærer allerede frugt gennem disse budskaber.
Min hær er allerede dannet og er forenet ved Helligåndens kraft, som spreder sig som en steppebrand over hele verden.
De af jer, som modtager Mine instruktioner, skal vide, at selvom I tror, at I samarbejder i små grupper, så består Min hær nu af over 25.000 dedikerede soldater, som modtager Mine Korstogsbønner hver dag.
Jeres dedikation til Mig, jeres elskede Jesus, bringer Mig så megen trøst og glæde, for jeres bønner frelser millioner og atter millioner af sjæle hvert sekund hver dag.
Hvis I kunne se deres taknemmelighed, ville I aldrig holde op med at bede, så stor magt har den.
Satan lider på grund af denne mission, og han vil gøre alt, hvad han kan, for at sabotere den.
Det er derfor I ikke må tillade jer at blive sinket i udbredelsen af Mine Budskaber af udefra kommende mobning fra dem, som beskylder jer for kætteri.
Hvis I giver andre lov til at forvirre jer, at prøve at ydmyge jer eller at gøre nar ad jeres tro, så vil færre sjæle blive frelst.
Tænk på denne mission på samme måde, som hvis I arbejdede for en oversøisk hjælpeorganisation, bestående af folk, der går ind i hærger lande for at frelse livet for dem, der lider af hungersnød.
Det er af vital betydning, at I klarer alle forhindringer for at kunne nå frem til ofrene. En times forsinkelse kan betyde forskellen mellem liv og død. Det samme gælder denne mission.
Se lige frem, ignorer indblanding fra dem, der vil holde jer tilbage, og marcher fremad.
Saml andre på jeres vej og led dem til sejr. Sejren er frelsen.
Jeres hær vil svulme hver dag. Hold Min Hånd til vi når de ønskede 20 millioner i Min hær, som vil være spydspidsen i slaget mod antikrist.
Når Min Hær har nået de 20. millioner, vil Jeg gange det op til milliarder. Og når det sker, vil dyret endelig blive ødelagt.
Det er Mit løfte. For i stort antal vil Guds børn, opfyldt af Hans Guddommelige Vilje, ødelægge den onde.
Husk at kærlighed er stærkere end had. Kun en overflod af kærlighed kan udrydde ondskaben.
Jeres Jesus
 
Det er abortens synd, der vil blive mange nationers undergang, og for det vil de få en streng straf
502. Den 29. juli 2012 kl. 20.10
Min kære elskede datter, trosfrafaldet i verden har gjort Guds børn forvirrede med hensyn til syndens eksistens.
Når de tænker på synd, kommer mange sjæle til at tænke på de frygteligste af alle synder, som f.eks. mord.
Synd kan være mange ting. Desværre bliver synd, ganske enkelt, reduceret til at være naturlig svaghed i stedet for at være skyld eller onde træk. Mange tror ikke mere på synd.
Abort er, næst efter mord på en broder, den største form for folkemord i verden. Alligevel er det ikke blot tolereret, men der er lovgivning for det i jeres nationer, og det er vurderet som noget, der er nødvendigt.
Det er abortens synd, der vil blive mange nationers undergang, og for det vil de få en streng straf.
Abort er en afskyelig handling, og det udrydder generationer af Guds børn, som ikke kan forsvare sig.
Ingen vil dræbe et Guds barn uden at få en streng straf.
De nationer, som har legaliseret abort, vil blive vidne til Min Faders Vrede under Trængslerne.
De vil blive udryddet, og der vil ikke blive vist dem nogen medlidenhed, ligesom de ikke viste noget samvittighedsnag, da de tillod drab af Guds børn i moders liv.
Jeg kalder alle, der snedigt prøver at affærdige abort med, at det er nødvendigt for at kunne beskytte moderens rettigheder.
Løgne er brugt til at camouflere abortens oprørende grusomhed, som er i modstrid med Guds lov.
For denne synd vil enhver lovgiver, læge eller anden person, der på nogen måde medvirker til denne afskyelige handling, være skyldig i Guds øjne og lide under den straf, der venter forude.
Til dem, der tillader henrettelse, har Jeg følgende at sige:
I, der dømmer en mand til døden, er skyldige i den samme forbrydelse, som den, han er skyldig i.
I er skyldige i mord i det øjeblik, og det er en dødssynd. I har ikke fået nogen ret til at tage en andens liv, eller at dømme om det. Kun Jeg, Jesus Kristus, har ret til at dømme.
Enhver der medvirker til en morders død ved selve henrettelsen vil lide i Helvedets ild i al evighed, med mindre I angrer.
Der er så mange af jer, der tror på loven om et øje for et øje. Hvor tager I fejl. Accepterer I ikke Min Faders Bud? 'Du må ikke slå ihjel'.
'Du må ikke slå ihje'l gælder også de aggressive hære, som marcherer ind i lande, som ikke tilhører dem, for at kontrollere dem.
Det gælder for hære, som skyder og dræber uskyldige sjæle. Alt dette er mord. Det strider imod Min Faders lov.
Andre synder som grådighed, begær, at bagtale andre, at snyde folk for det, der er deres retmæssige ejendom, hævn og sladder fører alt sammen til andre synder.
De er blevet acceptable i jeres verden i dag, fordi jeres største kærlighed er til jer selv.
Den løgn, som I er blevet tvunget til at sluge af jeres falske lærere, selvtilfredsstillelsen, er jeres vej til synd.
I får at vide, at I skal bruge noget tid på at tilfredsstille jeres behov for velstand.
I får at vide, at I skal tænke på jer selv – at I er den vigtigste person i jeres liv. I skal søge alt det, der tilfredsstiller jeres sanser. Alle andre kommer på anden pladsen.
Det fører til grådighed, egoisme, begær, og så kan I blive fristet til at begå en dødssynd.
Synd er nu accepteret i jeres nationer som aldrig før.
Der vil blive indført love, som legaliserer dødssynd, og ve dem, der er imod det.
Dem, der er fortalere for sådan ondskab, vil fortælle jer, at disse love skal beskytte de sårbare, medens alt, hvad de gør, i virkeligheden er at legalisere mord, abort, ægteskab mellem to af samme køn og tilbedelse af falske guder.
De vil tillade forfølgelse af de fattige og kaste dem på gaden for at gøre dem til tiggere.
De vil lave love, der skal tvinge jer til at stoppe med at praktisere jeres religion. Ved at gøre det, bryder I en lov – en synd i deres øjne.
Som Jeg har fortalt jer før, er jeres verden fuld af usandheder, hvor det gode bliver præsenteret som ondt og det onde som godt.
Jeres verden er blevet vendt på hovedet, og det har resulteret i, at synden blomstrer.
Jeg trygler jer om at læse de Ti Bud. Adlyd dem, så vil I være respekteret i Min Faders Øjne.
Hvis I bryder de Ti Bud, vil I synde. Hvis I argumenterer med, at det er ok at synde, så vil I gå imod Min Fader.
Lydighed mod Guds love er svag og skrøbelig i verden i dag. Mange af Guds børn har ikke tydeligt fået fortalt om konsekvenserne af synd af Mine hellige tjenere.
At tolerere synd er den største af alle synder.
Tolerance er en snedig løgn, der er plantet i menneskehedens bevidsthed af løgnens konge, Satan.
Tolerancen er en anden måde at retfærdiggøre synd, så det passer til menneskets svaghed for at underkaste sig Satans fristelser.
Vågn op og tag synden for det, den er.
I kan argumentere over for hinanden og retfærdiggøre synd lige så meget, som I vil, men det bliver aldrig acceptabelt i Min Faders Øjne.
For at komme ind i Paradis skal I være fri for synd.
For at blive fri for synd, skal I angre. For at angre, skal I først og fremmest acceptere de Ti Bud.
Så skal I vise sand anger.
Sand anger kan kun føles af dem, som ydmyger sig over for Mig.
Først da kan synden blive tilgivet.
Først da er sjælene værdige til at træde ind i Min Faders Kongerige.
Jeres Frelser Jesus Kristus.
 
 
Min Katolske Kirke er blevet revet i stumper og stykker, alligevel  Min Kirkes sjæl aldrig blive taget eller opslugt af Satan
503. Den 30. juli 2012 kl. 1.00
Min kære elskede datter, da Jeg led af dødsangst i haven, var den største afskyelighed, som Satan viste mig, den manglende loyalitet i den Katolske og Apostoliske Kirke i de sidste tider.
Det var her, hvor Satan pinte Mig med fremtidsvisioner, der viste Mig de lunkne tjenere i Kirken i disse, jeres tider.
Disse har tilladt hovmod og falske sandheder, der er styret af deres tolerance over for synd, at gøre dem blinde over for Sandheden om Gud.
Deres stræben efter at beskæftige sig med verdslige ting betyder, at der er mange af Mine hellige tjenere, der ikke har den medfølelse og ydmyghed i deres sjæle, som er nødvendig for at kunne lede Mine tilhængere mod den hellighed, der er nødvendig for at frelse deres sjæle.
Der er så mange, der har vendt sig imod Mig, selvom de siger, at de elsker Guds børn.
Ved at promovere tolerance i Guds Navn, præsenterer de en falsk doktrin, som skjuler Sandheden.
De dissidenter i Min Kirke på jorden, som hævder at ville skabe en ny måde at følge den Katolske Kirke på, men som afviser Min Lære, bliver fristet af Satan, som ønsker at ødelægge Min Kirke.
Den onde har allerede været årsag til frygtelig synd ved at korrumpere Min Kirke og ønsker nu at hamre de sidste søm i, når han vil korsfæste Min Kirke og dernæst kaste i helvede de af Mine hellige tjenere, som vanhelliger Guds Ord, ved at gøre det lettere at acceptere synd hos Guds børn.
Deres synd, hvor de slår Mig i Ansigtet ved at fremvise uanstændigheder foran Mig, som de hævder er acceptable og tolereret af Gud, vil blive straffet strengt.
De vover, på grund af hovmodighedens synd og svigt, at vildlede sjæle og føre dem ned i mørkets dyb uden at forstå, at de dermed dømmer sjælene til ildsøen.
Mange af Mine hellige tjener bliver vildledt og ved det ikke. Dog er mange af disse tjenere, hvis de er ærlige over for dem selv, forvirrede.
Så er der dem, der optræder som Mine hellige tjenere, men som kommer fra den anden side. Som slaver af dyret præsenterer de sig frivilligt som indviede præster.
De er årsag til frygtelige kvaler hos Mig. De ødelægger ikke kun sjæle, men har helt bevidst dannet en pagt med Satan, som vil sluge dem.
De udfører onde handlinger på Mine altre foran den Hellige Eukaristi, men kun få kender til sådanne handlinger. Alligevel længes Jeg efter deres sjæle.
Min Katolske Kirke er blevet revet i stumper og stykker, alligevel vil Min Kirkes sjæl aldrig blive taget eller opslugt af Satan. Men Kirkens tjenere kan blive forført og ødelagt af dyret.
Det er på tide, at Jeg griber ind for at hjælpe dem med at hæve sig op over disse frygtelige plager.
Mine tilhængere, Jeg har brug for, at I og de af Mine hellige tjenere iblandt jer, der forstår, hvad der sker iblandt jer, beder denne korstogsbøn.
Korstogsbøn (70) Bøn for, at Gejstligheden står fast og er trofaste imod Guds Hellige Ord.
Oh Jesus, hjælp Dine hellige tjenere at genkende Skismaet, når det folder sig ud inden for Din Kirkes mure.
Hjælp Dine Hellige tjenere med at stå fast og være trofaste til Dit Hellige Ord.
Lad aldrig verdslige ambitioner skygge for deres rene kærlighed til Dig.
Giv dem nådegaver, så de kan forblive rene og ydmyge foran Dig og ære Din Helligste tilstedeværelse i Eukaristien.
Hjælp og vejled alle de hellige tjenere, som måtte være lunkne i deres kærlighed til Dig og tænd igen Helligåndens ild i deres sjæle.
Hjælp dem med at genkende de fristelser, der bliver placeret foran dem for at distrahere dem.
Åben deres øjne, så de altid kan se Sandheden.
Velsign dem, kære Jesus, i denne tid og dæk dem med Dit Dyrebare Blod for at beskytte dem mod fortræd.
Giv dem styrke til at modstå Satans snarer, hvis de føler sig være fristet til at nægte syndens eksistens.
Amen
Mine hellige tjenere er rygraden i Min Kirke.
De står først i rækken til at møde voldsomt stormløb fra Satan i denne tid.
Hjælp Mig med at lede dem på den rette vej for at frelse Min resterende Kirke, nu hvor den styrer ind i et skisma, som snart vil blive skabt af den Falske Profet.
Saml jer og bed for enheden af Mine hellige tjenere, som er nødvendig for at bevare Kirken stærk i de kommende dage.
Jeres Jesus
 
Jomfru Maria: Mangel på  forkyndelse af Sandheden i Min Søns Lære, betyder det, at Gud bliver glemt
504. Den 31. juli 2012 kl. 18.10
Mit barn, den forfølgelse, du er udsat for, skyldes udgivelsen af Sandhedens Bog.
Den onde lægger forhindringer på din vej og vil gøre alt for at køre dig i sænk.
Det er vigtigt at ignorere de konstante onde løgne, som du bliver præsenteret for af dem, der hævder at være kendere af Guds Ord.
Deres afvisning af disse budskaber er ikke vigtigt. Du må kun svare på Min Søns Ord og på intet andet.
Du skal stole på min Søn og forblive tavs, når de, der er forblændet af løgne, prøver at kontakte dig for at bringe dig på glatis. Lad være med at svare. I stedet for skal du simpelthen forkynde Guds Ord.
Mit barn, der er mange Kristi tilhængere, der lider i denne tid. Deres stemmer er blot en hvisken i en verden, der råber op om de strålende jordiske underværker.
Guds sande Ord bliver ikke længere sagt åbent, selv ikke af Guds tjenere i Kirken.
Generte ved at blive set, når de åbent erklærer Sandheden, vandrer de håbløse omkring og prøver at finde vej i den forvirring, som sekulariseringen har skabt.
Det anstød, det vækker, når man nævner Gud eller min elskede Søn, Jesus Kristus, er udbredt. Meget få sjæle er modige nok til at rejse sig og erklære, at de er Kristi soldater.
Selv hellige sjæle er bange for at gøre det af skræk for at fornærme hedningene.
Hvis I undlader at forkynde min Søns Lære, betyder det, at Gud bliver glemt.
Hvor Jeg græder, når Jeg ser små stakkels børn, som bliver ignoreret af deres værger, når det gælder udviklingen af deres sjæle.
De mangler at få næring fra Helligånden, fordi de ikke har lært, hvordan de skal vise deres kærlighed til Gud. Mange tror ikke på Gud Fader. Det gør Ham bedrøvet.
Mit barn, du har fået en vanskelig opgave. Når du forklarer verden indholdet af disse budskaber fra Himlen, bliver du angrebet af tre kilder.
De, der tror på Gud, men som nægter at lytte til Gud, som det bliver givet til verden i dag.
De, der hævder at være ledere i min Søns Kirke på jorden, men som nægter at lytte, fordi de ikke accepterer profetier.
Og så er der dem, der overhovedet ikke tror på Gud.
Din stemme vil fortsætte med at falde for døve ører, men du må ikke miste modet af den grund.
Alt, hvad du skal gøre, er at adlyde min Søn i alle ting og overlade alt i Hans Hellige Hænder.
Med tiden vil de lytte. Når de gør det, vil mange sjæle vende sig mod min Søn med kærlighed og glæde i deres hjerter.
Du må aldrig vakle eller forhale dit svar på min Søns anmodning om at sikre, at alle i verden får Guds Ord i denne tid.
Jeg beder alle Guds børn om at svare på mit kald om at vise troskab over for min Søns Hellige Ord nu. Han elsker alle Guds børn og ønsker at forberede hver en sjæl på Hans længe ventede Genkomst.
Afvis Ham ikke. Tag imod Hans Hånd, før det er for sent.
Jeres elskede Moder
Jordens Dronning
Frelsens Moder
 
Tillad Mig at løfte jer væk fra al fortræd og i sikkerhed for Antikrist
505. Den 31. juli 2012 kl. 20.00 Min kære elskede datter, hør Mig nu, hvor Jeg informerer dig om, at Min Tid næsten er kommet til verden.
Jeres tid er kort, som mørket, der svinder og giver plads for daggryet, og en ny dag vil dukke op. Alle jeres tårer af frygt og lidelse er næsten forbi, med meget lidt tid tilbage, før den Strålende Fredsæra dukker op.
Om kort tid vil fornyelsen af Kongeriget på Jorden finde sted, og Mit Herredømme over alle Guds børn vil indtage Satans plads.
Mine tilhængere, jeres forvirring over, om Mit Kald til jer er ægte, vil forsvinde.
Alt vil blive klart som krystalklart vand i en kilde fra Mit Himmelske legeme, medens den bruser frem for at fortære hjerterne hos alle Guds børn.
Sandhedens Lys vil opildne verden på trods af det stadigt voksende mørke, som har slået sig ned som en byldepest i alle hjørner af verden.
Snart vil Sandheden sætte jer fri, fjerne al tvivl og frygt, og den vil udløse en klarhed i sind og sjæl hos jer. Når I så er blevet fyldt af Min Helligånd, vil en global omvendelse finde sted.
Dem med en svag tro vil få den fornyet, og Sandheden om en ny Kristen Hær vil blive til.
Håb, kærlighed og bøn vil styrke jer, medens Jeg leder verden hen imod den Nye Arv, som I blev lovet for længe siden.
De, der er bange for Mine Budskaber, skal blot huske dette.
Den verden, der venter på jer, er en stor Gave til jer og jeres familier. Det er et Paradis, som I burde længes efter, for der er intet af det, I kender på jorden, der kan sammenlignes med det.
Hvis I elsker Mig, så stol på Min Godhed, Min Kærlighed og Mit Løfte om at bringe jer ind i den Strålende arv, som I er blevet født til.
Kast alle jeres bekymringer og al jeres frygt bort.
Tillad Mig at løfte jer væk fra al fortræd og i sikkerhed for Antikrist.
Reciter denne Korstogsbøn (71) Bøn om at frelse os fra forfølgelse
Oh Jesus, frels Guds børn fra Antikrist.
Beskyt os mod planerne om at kontrollere jorden.
Herre frels os fra forfølgelsen. Beskyt formørkede sjæle imod antikrist, så at de kan blive forløst I Dine Øjne.
Hjælp os I vores svaghed. Styrk os i ånden, så vi kan rejse os og lede hinanden, medens vi marcherer i Din hær mod Portene i Paradiset. Jeg har brug for Dig, Kære Jesus.
Jeg elsker Dig, Kære Jesus.
Jeg lovpriser Din Tilstedeværelse på jorden. Jeg afskyer mørket.
Jeg tilbeder Dig og overgiver mig med krop og ånd, så Du kan åbenbare Sandheden for mig om Din Tilstedeværelse, så jeg altid vil stole på Din Barmhjertighed i fremtiden.
Amen
Gå nu og forbered jeres sjæle, så I forbliver stærke og loyale mod Mig, medens Jeg leder jer mod det Evige Liv.
Jeres Jesus
 
August___________________
 
Jomfru Maria: Jeg beder alle Guds børn om straks af dedikere august måned til at frelse sjæle
506. Den 1.august 2012 kl. 16.45
Mit barn, meget vil forandre sig, meget af det, som har været åbenbaret for dig før i tiden, vil verden snart blive vidne til.
Der vil blive megen ødelæggelse, meget uro og trængsler, som vil komme på grund af menneskehedens synd.
Jeg beder endnu engang Guds børn om at dedikere august måned til at frelse sjæle.
Dette er, hvad I skal gøre. Gå til messe hver dag og modtag den Hellige Eukaristi.
Så bed Barmhjertighedens Rosenkrans hver dag klokken tre.
De, der kan, bør faste en dag om ugen.
Mine børn vil blive chokerede over de forandringer, der sker, men I skal aldrig være bange for Min Faders Hånd, hvis I er loyale over for Hans elskede Søns, Jesu Kristi Lære.
Vær venlige at holde den Levende Guds Segl i nærheden af jer i jeres hjem i de kommende måneder, for der vil ske meget.
Min Søns, Jesu Kristi Legeme, der er til stede i Sin Kirke på jorden, vil blive krænket og vil lide frygteligt.
Mange planer om at vælte Min Søns Kirke er allerede på vej, og den vil kollapse inden så længe.
Andre forudsagte begivenheder vil nu blive set i de økologiske katastrofer, som Min Fader vil lade ramme jorden for at straffe de nationer, hvis syndige love ikke længere vil blive tolereret.
Bed, bed, bed for de sjæle, som med tiden vil komme til at lide under disse begivenheder.
Brug denne måned til bøn for alle de sjæle, som kan gå til grunde i krige, jordskælv eller i det kommende Skriftemål, Advarslen.
Mit hjerte er forbundet med jeres, børn, og vi må sammen arbejde hårdt for at frelse sjæle.
Ved at bede for sjælenes frelse, udfører vi min Faders Hellige vilje.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Gud Fader: Således som Min Søn blev korsfæstet, vil også Hans Kirke på jorden blive korsfæstet
507. Den 2. august 2012 kl. 22.06
Min kæreste datter, Min Søns jordiske Kirkes prøvelser er allerede begyndt.
Svøben og forfølgelsen er ved at starte. Således som Min Søn blev korsfæstet, vil også Hans Kirke på jorden blive korsfæstet.
Prøvelserne finder sted nu.
Min Søn blev sendt for at frelse menneskeheden fra Helvedets ild.
Hans Død på Korset, en frygtelig forbrydelse, blev tilladt af Mig som et middel til at tilbyde Mine børn en fremtid.
Min Søns Legeme blev til Hans Kirke på jorden. Hans præster og hellige tjenere fortsatte Hans apostles opgave.
Nu, hvor Han vender tilbage for at forløse menneskeheden og gøre krav på Mine dyrebare børn, så de kan træde ind i Mit Paradis, vil historien gentage sig.
Min Søn prædikede Sandheden og samlede mange folk, som fulgte Hans Lære og ikke tvivlede på Hans Ord.
Så blev Han forrådt af dem, der stod Ham nær og var knyttet til Ham inden for Hans egen kreds.
Hans Kirke, den Katolske Kirke, blev også forrådt af folk i dens egne korridorer.
Satans fristelse er skyld i det, og en stor ondskab var ansvarlig for Min Søns død.
For Hans Kirke i dag begyndte dens dødelige afgang for nogen tid siden. Ligesom det skete i Min Søns tilfælde, hvor mange af hans tilhængere, der var loyale over for det Hellige Ord, som det var fastlagt, forlod Ham.
Så begyndte retssagen, hvor Min Søn blev beskyldt for kætteri. Min Søns Kirke har lidt den samme skæbne.
På grund af de onde i blandt dem, som har begået alvorlige forbrydelser imod menneskeheden, har mange loyale tilhængere forladt Kirken.
Først forlod de Min Søn, og dernæst kasserede de Hans Lære.
Min Søns Kirkes prøvelser har gjort dens præster tavse, når det handler om at forsvare Min Søns Lære.
De er bange for at krænke dem, som afviser Min Søn på grund de synder, som nogle af dem har begået.
Min Søns Kirke står nu over for den største prøvelse af dem alle, som ikke er set siden Min Elskede Søns Korsfæstelse.
Hans Kirke er blevet ubarmhjertigt hånet, ikke kun af dens fjender udenfor, men også af dens indre fjender.
Tornekronen vil nu blive placeret på hovedet af Min Søns Kirke, og kun nogle få af Hans tilhængere vil stå ved dens side.
Ligesom Min Søns apostle, med undtagelse af Johannes, lod Ham i stikken under retssagen og henrettelsen, således vil de højt placerede i Vatikanet også lade Min Hellige Vikar i stikken.
Uden egen skyld vil han, som den Katolske Kirkes leder, blive tvunget til at gå ad en frygtelig vej som en vanæret person.
Skønt han vil blive prygelknabe, hånet og gjort til grin, er det ikke ham, de vil vende deres raseri imod. De vil vende deres had mod Kirkens Sandhed, den Kristne Kirke, som blev dannet på grund af Min Søns Offer.
Kristendommen vil blive hånet i hver en sprække, i hver nation og hvert sted, hvor den bliver dyrket, indtil den bliver svag af udmattelse.
Når den bliver ledt op ad vejen til Golgata, ligesom det skete med Min Søn, vil den være bundet med reb for at sikre, at det er umuligt for den at undslippe pinen.
Mens den klatrer op ad bakken, vil den blive overdænget med sten, spyttet på og hånet hele vejen op til toppen.
Så vil den blive sømmet til Korset.
Den vil ikke blive vist megen sympati af dem, der gør den ansvarlig for synder imod de uskyldige, når de dømmer Kirkens Overhoved, Min Søn.
De vil give Ham skylden for de synder, der er blevet begået af andre, og som er forårsaget af Satans fristelse.
Når de har sømmet Min Søns Kirke til Korset, vil de sende hundreder af vagter, ligesom de seks hundreder soldater, der stod på Golgata for at sikre, at ikke et eneste lille stykke kød undgik at blive mishandlet.
Ikke en eneste af de tjenere i Hans Kirke, der fastholder sin loyalitet over for den, vil få lov til at undslippe.
Når Kirken er blevet korsfæstet, vil de sikre sig, at den bliver udsultet med hensyn til mad og vand indtil det sidste døende suk.
Ligesom det var tilfældet med Min Søns apostle, vil dens disciple have gjort sig usynlige. De vil have gemt sig af frygt for repressalier.
Det vil se ud som dens sidste krampetrækninger, alt vil blive stille indtil jubelen fra dem, der har korsfæstet Kirken, vil overdøve hele verden med den falske doktrin.
Stemmen fra kirkens nye overhoved, den Falske Profet, vil lyde.
Alle vil lettede takke Mig, Gud den Allerhøjeste. For det vil ligne en ny begyndelse.
Det vil være på det tidspunkt, at Min Søns Tilstedeværelse ikke længere vil velsigne altrene i denne kirke, for det kan ikke lade sig gøre.
Det vil blive på det tidspunkt, Min straffende Hånd vil falde med straf.
Så begynder slaget ved Harmagedon.
Så kommer Jeg gennem Min Søn for at frelse sjæle.
Afvis ikke dette profeti.
Gem jer ikke bag falske sikkerhedsforanstaltninger, for denne dag vil komme.
Korsfæstelsen af Min Søns Kirke skal ske på grund af den Sidste Pagt.
Men så vil den Strålende Genopstandelse af Kirken, det Nye Jerusalem, tørre alle tårer bort og udrydde al lidelse, og så kommer den Nye Fredsæra.
Stol altid på Min Søn.
I skal aldrig være bange, for Jeg er jeres Fader, og Jeg vil komme for at forny jorden og samle alle Mine børn i dette sidste mirakel, der er forudsagt i Daniels Bog. Sandhedens Bog bliver nu åbenbaret for jer, børn, som lovet.
I må ikke afvise Min Guddommelige Intervention, for Jeg fortæller jer Sandheden.
Gud den Allerhøjeste.
 
Til dissidenterne i den katolske Kirke: Hvis I vanhelliger Min Kirkes Love, vil I blive straffet 
508. Den 3. august 2012 kl. 16.45
Min Kære elskede datter, jorden vil snart ryste, når Min Faders vrede rammer de nationer, som afviser Min Faders Love.
Der vil ikke blive vist nogen barmhjertighed, da grænserne for Hans tålmodighed er nået.
Deres synder består af abort, mord, love, der underminerer Kristendommen, ægteskab af personer af samme køn og tilbedelsen af falske guder.
Så er der de dissidenter i Kirken, som truer med at fornægte Mig. Når de prøver at lægge afstand til Min Kirke og prøver at skabe nye love, der er i modstrid med Min Hellige Vilje, fornægter de Mig.
Jeg kaster dem nu bort på grund af deres manglende loyalitet. Deres forsøg på at indføre love, der er baseret på synder som hovmodighed, begær og verdslige ambitioner, vil ikke blive tolereret.
Troede de, at de kunne slippe afsted med at lægge afstand mellem Guds børn og Min Kirke på jorden og samtidig undgå Min Faders Hånd?
Troede de, at de var hævet over Guds Love?
De elsker ikke Gud, kun sig selv.
Jeg væmmes ved deres mangel på ydmyghed og deres offentlige afvisning af den Katolske Kirkes Love.
Deres skammelige krav om at tvinge Min Kirke til at acceptere love, som krænker Mig, betyder, at de har kastet sig selv ud i mørket.
Deres religiøse løfter er meningsløse.
Deres løfte om at ære og adlyde Min Kirke er blevet brudt.
Med mindre de angrer og kommer tilbage til Mit Legeme, Min Kirke på jorden, har de ingen ret til at kalde sig Min Kirkes tjenere.
Nu er I advaret, Jeg vil kaste jer ud i ødemarken.
Hvis I vanhelliger Min Kirkes Love, vil I blive straffet.
Jeres Jesus
 
Da de bevidst bestak løgnere til at benægte Min Opstandelse, nægtede Farisæerne retten til Sandheden til generationer af jøder  
509. Den 4. august 2012 kl. 10.35
Min Kære elskede datter, menneskeheden skal forstå den menneskelige naturs svagheder, før de helt kan overgive sig i Guds Arme.
De trofaste iblandt jer skal vide, at jeres tro og kærlighed til Mig bringer Mig stor glæde.
Men når I siger, at I elsker Mig, medfører det et stort ansvar.
Glem aldrig svagheden i jeres natur, selv om I er uden skyld i det, da I blev født med arvesynden, og denne kan få jer til at synde, når I allermest ikke venter det.
Når sjælene hos dem, der siger, de elsker Mig, når et niveau, hvor de er opfyldt af kærlighed til Mig, skal de være forsigtige. Undertiden kan det få dem til at føle, at de er ophøjet i Min Øjne, som er sandt, for det er de.
Men så kommer fristelsen til at betragte andre i et mindre smigrende lys.
De kan blive fristet til ikke blot at føle medlidenhed med de stakkels sjæle, som er i mørke eller er forvirrede, men også til at se ned på dem.
Undertiden giver deres stærke tro og viden om skriften dem en falsk følelse af sikkerhed.
De tror, at de ved alt om Kirkens Lære, Min Kirke, Mit Legeme på jorden.
Det var det, der skete med Farisæerne.
De troede, de vidste alt om Guds Love. Guds Kærlighed.
Det, de misforstod, var profetierne, som klart og tydeligt forudsagde, at Messias ville komme. Det betød, at de afviste Kristus, den Levende Guds Søn, da Han kom, som lovet.
Den brutalitet, de viste mod Mig, Jesus Kristus, Menneskesønnen, var i fuldstændig modsætning til den kærlighed, de hævdede at have til Gud.
Hvis de virkeligt havde elsket Gud, ville de ikke have behandlet Guds Søn, som de gjorde.
Deres sind var lukket over for profetierne, der var skænket verden af profeterne, som forkyndte Sandheden.
Sandheden er, at alle profetier vil gå i opfyldelse, således som Gud har lovet det.
De afviste Messias, som Han havde lovet ville komme for at give hele menneskeheden den fremtidige frelse.
I stedet nægtede Farisæerne retten til Sandheden til generationer af Jøder  gennem deres løgne, hvor de bevidst havde bestukket løgnere til at benægte Min Opstandelse.
Min Død på Korset var ikke nok for dem. De ønskede at sikre, at der bagefter ikke skulle eksistere noget spor efter Mig, verdens Forløser.
De vendte tilbage og førte Guds børn ind i en falsk tro, i hvilken Sandheden blev til løgn.
Husk på, at profetierne fra Gud går altid i opfyldelse.
Mit Andet Komme er nu ved at gå i opfyldelse. Denne gang er det lederne i de Kristne Kirker, der vil afvise Mig, ligesom Farisæerne engang gjorde det.
De vil pine Mig, Mine profeter, Mit folk og enhver, der vover at sprede Sandheden om Mit Komme.
Afvis Mig Ikke denne gang.
Åbn jeres hjerter.
Lyt omhyggeligt til Mig, medens Jeg forbereder jer på det sidste kapitel i verdens frelse.
Jeres Jesus
 
Hvis I tror på, at Satan findes, så skal I vide, at alt, hvad der er uretfærdigt og ondt i verden, skyldes ham 
510. Den 5. august 2012 kl. 17.40
Min kære elskede datter, Jeg kalder alle, ung som gammel, som er usikre med hensyn til deres tro på Gud.
Jeg appellerer til dem iblandt jer, som tror på Mig, men som ikke taler med Mig eller drager nytte af Sakramenterne, eller som ikke går i deres kirker for at ære Mig.
Jeg elsker jer. Jeg vil aldrig forlade jer, og I vil om kort tid få en særlig Gave.
I vil opleve, hvad det vil sige at stå foran Mig på Dommedag. Så vil I glemme al jeres tvivl.
På trods af jeres mangel på tro, er der mange af jer, der ærer Mig på så mange måder, men I er ikke klar over det.
I jeres daglige liv føler I kærlighed, omsorg og sympati for andre.
I føler en trang til at bekæmpe uretfærdighed og frastødes, når I er vidne til onde handlinger, der er begået af andre mod nogen, der er mindre heldige end dem selv.
I viser kærlighed over for andre og passer på dem, der har brug for jeres hjælp.
I hader at udnytte andre og er opmærksomme på behovene hos dem, der lider i dette liv.
I føler kærlighed til jeres familie.
I ler og glæder jer, når I er sammen med venner og føler en enorm kærlighed til og et venskab med dem, der står jeres hjerte nær.
Når I gifter jer, føler I en overvældende kærlighed til jeres ægtefælle. Når I så får børn, overgår den kærlighed, I føler, alt, hvad I har kunnet forestille jer.
I græder angerens tårer, hvis I kommer til at såre nogen. I tilgiver andre, der sårer jer, fornærmer jer eller skader jer.
Hvor tror I denne kærlighed og disse følelser kommer fra? Ved I ikke, at de kun kan komme fra Gud?
Kærlighed er vanskelig at forklare, vanskelig at analysere, og den kan aldrig bevises af videnskaben, for det er en Gave fra Gud.
Had derimod kommer fra den mørke side.
Mange folk oplever ikke Satan som en realitet, men han findes.
Mange af jer tror ikke på ondskab og på, at der findes onde ånder, for de passer på ikke at afsløre sig.
Hvis I tror på, at Satan findes, så skal I vide, at alt, hvad der er uretfærdigt og ondt i verden, skyldes ham.
Han er løgnens konge, og han har magt til at gøre jer blinde over for sandheden om jeres eksistens.
På grund af denne blindhed, vil Min Barmhjertighed nu dække hele verden for at bevise for jer, at Jeg findes.
Forbered jer på denne dag, for det sker snart.
Når I ser tegn på himlen og er vidne til et brag, støj og en jord, der ryster, skal I vide, at Jeg kommer for at vække jer.
Når det sker, bønfalder Jeg jer om at komme til Mig, for Jeg ønsker at fylde jer med Min Kærlighed, så Jeg kan bringe kærlighed og glæde ind i jeres hjerter.
Når Min Barmhjertighed kommer over jer, vil I omsider føle fred.
Jeg elsker jer og vil aldrig svigte jer.
Jeg ser frem til jeres reaktion, når denne store dag kommer.
Jeres Jesus
 
Når sådanne sjæle angriber Mit Hellige Ord med så megen ondskab, er det et tegn på Satans bekræftelse af, at disse budskaber er ægte 
511. Den 6. august 2012 kl. 18.06
Min kære elskede datter, der er mange af Mine hengivne tilhængere, som er ved at planlægge et felttog for at ødelægge denne mission.
De af jer, der tror, at det vil være de ikke kristne og ateisterne, der vil fordømme Mit Ord i disse budskaber, skal vide følgende:
Det vil være dem, der åbent erklærer deres tro på Mig, deres Jesus, som sårer Mig mest.
De bliver blinde over for budskaberne på grund af løgnens konges forræderi. Han har sendt mange faldne engle til sådanne sjæle. De vil ikke være tilfredse med at afvise Mine Hellige Budskaber, men vil begynde at samle så megen støtte blandt Mine præster, som de kan få, for at prøve at sabotere denne mission.
Sådanne sjæle vil aldrig stoppe op for at spørge sig selv, hvorfor de gør det, eller hvorfor de føler sådan et had til dig, Min datter. De vil heller ikke undre sig over, hvorfor Mit Hellige Ord foruroliger dem så meget.
Når sådanne sjæle angriber Mit Hellige Ord med sådan en ondskab, er det et tegn på Satans bekræftelse af, at disse budskaber er ægte.
For når der bliver vist så stærk en modstand, og når hellige folk bliver provokeret til at angribe Guddommelige budskaber på den måde, kan du være sikker på, at de kommer fra Gud.
Når de afviser Mit Ord, gør det så ondt, at Jeg græder af sorg over, at de ikke kan genkende Mig. Men det er ok. Med tiden vil de lære Sandheden at kende.
Det er, når de med vilje prøver at drive sjæle væk fra Min Barmhjertighed, at de krænker Mig mest.
Hvis de er ansvarlige for, at sjæle bliver nægtet frelse, vil de blive straffet.
Deres straf vil blive en følelse af usselhed, når de prøver at forsvare deres handlinger, om det så kun gælder en fortabt sjæl. Deres handlinger kan betyde, at en sjæl, som ellers ville være blevet omvendt, vil lide den sidste forfølgelse i Helvedets ild.
Det er, når de prøver at sabotere Guds Ord, at deres tidligere arbejde vil blive nytteløst. For til hvad nytte er det, når de modarbejder sådanne værdige handlinger med handlinger, der viser had til Gud?
Jeg siger til jer, at den dag, hvor I står foran Mig og skal forsvare sådanne ondskabsfulde handlinger, vil blive meget vanskelig for jer.
I skal ikke blot forsvare jer selv, men I skal også kunne forsvare de løgne, som I har spredt om Mig, Mit Hellige Ord, til andre.
Er det frygt for Mit Hellige Ord, der driver jer til sådan ondskab? Frygten kommer fra Satan. Hovmod kommer også fra Satan. Ved I ikke, at det er fordi, I tror, at I er så velbevandrede i Min Hellige Skrift, at det får jer til at beslutte, at I ved mere om den, end Jeg gør?
I finder fejl ved Mit Hellige Ord ligesom Farisæerne gjorde. Ved at handle sådan, siger I, at I ved mere om Sandheden end Gud.
Husk, at jo mere I spreder løgne om Mit Hellige Ord, jo mere synder I imod Guds Ord.
Denne synd imod Herrens profet, er en af de synder, som Min Fader misbilliger mest.
Alle dem, som har syndet imod Herrens profeter, vil blive straffet. For når de prøver at stoppe Guds Ord, der bliver skænket til verden for at frelse sjæle, forhindrer de, at sjæle bliver frelst.
For det vil de blive slået ned, for intet skal komme til at forhindre, at Guds Ord bliver afleveret til Hans dyrebare børn.
Jeres Jesus
 
Denne er Min sidste mission på jorden, hvor Hellige Budskaber fra den Velsignede Treenighed bliver givet til verden 
512. Den 7. august 2012 kl. 15.50
Min kære elskede datter, Min Kærlighed til dig er stærk, ligesom den er fortrolig, selvom du ikke oplever det sådan i denne periode.
Du har brug for mere tid i Mit Selskab, for først da vil du finde fred i denne mission.
Mine Nådegaver fylder nu din sjæl, således at du kan kommunikere Mine Budskaber ud til verden på den hurtigst mulige måde.
Hvor er Jeg træt og alene i Mit Hjerte lige nu, Min datter.
Jeg er bekymret for de uskyldige sjæle, som er uvidende om Min Eksistens. De er godhjertede og Kristne i den måde, de behandler andre, alligevel tror de ikke på, at Jeg findes.
Jeg iagttager dem hver dag, hvor de lever deres daglige liv uden tro på Guds eksistens eller på deres fremtidige liv i det Nye Paradis.
Vær sød at hjælpe Mig med at sige til dem, at Jeg elsker dem.
Udbred Mit Ord, så vil Jeg tænde en følelse af genkendelse i deres sjæle.
Det betyder ikke noget, hvis de afviser dig, Min datter, eller Mine elskede tilhængere, alt, hvad der er brug for, er at lade dem læse Mine budskaber.
Jeg vil sende Helligånden, så en gnist, selv en lille bitte en, vil kunne tænde Min Kærlighed i deres sjæle.
Denne er Min sidste mission på jorden, hvor Hellige Budskaber fra den Velsignede Treenighed bliver givet til verden.
Helligånden er til stede i disse Ord, der er af Guddommelig oprindelse. De er jeres føde, som skal ernære jeres sjæle for på den måde at forberede jer på slaget.
Lyt til Guds Hellige Ord. Tag imod det, del det og foren Guds børn, så de er parate til slaget.
Bring alle jeres brødre og søstre, især dem, som kæmper med at tro på Gud, hen til Min Store Barmhjertighed.
Mit Hjerte svulmer af kærlighed til dem. Hver eneste af dem er Guds barn.
Jeg har brug for deres sjæl, så Jeg kan tage vare på deres fremtid, så de kan få evigt liv og lykke.
Jeg kan ikke holde ud at tænke på, hvad der vil ske dem, hvis Jeg ikke kan frelse dem.
Min datter, skønt Min Guddommelige Barmhjertighed vil frelse meget af menneskeheden, har Jeg brug for dig og alle Mine tilhængere, Mine hellige tjenere og almindelige mennesker, til at sprede nettet og finde alle de folk, der er fattige, ulykkelige og forvirrede og har brug for Guds Kærlighed.
Spred Nettet fuld af Min Kærlighed ligesom fiskere vidt og bredt og især til steder, hvor Gud er fuldstændig afvist, foragtet og hadet.
Gå så og find Guds dyrebare unge børn, som intet ved om Kristendom, selv om de lever i et såkaldt Kristent land.
Tag så langt som til Rusland, Kina og lande, hvor Gud ikke blive æret, og fang sjæle.
I skal fodre dem med Mine Budskaber. Det er ligegyldigt, hvordan I kommunikerer, men gør det ikke som om I prædikede.
Træk dem gennem det, der måtte interessere dem. Brug alle slags moderne kommunikationsmidler til dette. Jeg har brug for at få hurtigt fat på dem. Jeg stoler på, at Mit Ord bliver spredt af alle Mine tilhængere.
Jeg vil lede jer.
I vil vide i hjertet, hvad I skal gøre. Bed Mig om at hjælpe jer med denne Korstogsbøn, der skal gøre jer stærke.
Korstogsbøn (72) Disciplenes bøn
Kære Jesus, jeg er rede til at sprede dit Hellige Ord. Giv mig mod, styrke og viden til at forkynde Sandheden, så at så mange sjæle som muligt kan komme til Dig. Tag mig ind i dit Hellige Hjerte og dæk Mig med dit Dyrebare Blod, så Jeg bliver fyldt med nådegaver til at sprede omvendelse for at kunne frelse alle Guds børn i alle egne af verden, uanset hvilken trosretning, de tilhører. Jeg stoler altid på Dig. Din elskede discipel. Amen
Jeres Jesus
 
Ved at erklære, at Helligåndens Stemme er ond, gør I jer skyldige i en blasfemi af enorme proportioner 
513. Den 8. august 2012 kl. 23.20
Min kære elskede datter, når folk spørger Mig, hvad Jeg mener med Guds Ord, så lad Mig forklare det.
Guds Ord, sådan som det findes i den Hellige Bibel, både i det Gamle og det Nye Testamente, er det Guds Ord, Sandheden, som bliver givet til verden gennem disse budskaber ved Helligåndens Gave.
Disse budskaber bliver præsenteret af den Hellige Treenighed og er de eneste af sin slags, der nogensinde er blevet overleveret til menneskeheden af en profet.
Grunden til det er, at dette er den sidste mission, den sidste guddommelige kommunikation og intervention, der bliver præsenteret for verden på grund af Mit Andet Komme.
I må aldrig lægge jer ud med Helligåndens Kraft, for det er en meget alvorlig synd.
I disse budskaber udgydes Helligåndens Stemme for at frelse menneskeheden fra evig fortabelse.
Det kan godt være, at I afviser Mig, Jesus Kristus, eller de Guddommelige Budskaber, der er givet jer af Min elskede Moder, og at I vil blive tilgivet.
For I har alle sammen ret til at bedømme sådanne Hellige Budskaber på grund af jeres frie vilje.
Hvis I derimod afviser Helligånden og offentligt kommer med blasfemi imod den, er det en dødssynd, og kun et mirakel, der er sanktioneret af Gud Fader, kan frelse jeres sjæl.
I skal forholde jer tavse, hvis I er i tvivl om et eller andet Guddommeligt Budskab, der er skænket verden, og bed for seeren. Bed og følg jeres tro og fortsæt med at ære Gud på jeres måde. Det er meget vigtigt, at I gør det.
Ved at erklære, at Helligåndens Stemme er ond, gør I jer skyldige i en blasfemi af enorme proportioner, og det regnes for en utilgivelig synd.
I skal bede Gud om tilgivelse nu, for hvis I fortsætter med at optrappe bevidste kampagner for at blokere Helligåndens Stemme, den Hellige Treenigheds Stemme, og erklære, at det er en ond ånd, hverken vil I eller kan I blive tilgivet, for det er en alvorlig synd.
Mange velmenende Kristne kritiserer dette arbejde sønder og sammen. De siger, at budskaberne ikke passer til den Hellige Skrift.
Når de siger det, så kender de ikke Sandheden, som står i den Hellige Bibel.
Enten angriber de disse budskaber på grundlag af rygter fra andre, som hævder, at de kender Sandheden, eller også erklærer de selv, at de ikke er sande baseret på deres egen mangelfulde fortolkning af Sandheden.
Men det, der er endnu værre, er, at de fordrejer sandheden og sammenligner disse budskaber med nye og latterlige fortolkninger af den hellige Bibel.
Lyt til Mig, jeres Jesus, medens Jeg fortæller jer følgende:
Ypperstepræsterne i Min tid på jorden prøvede at fordreje Sandheden i Guds Love for at retfærdiggøre deres afvisning af Mig.
De brugte løgne for at få folk til at holde op med at lytte til Min Stemme.
De erklærede, at Jeg var en løgner og en falsk profet, og anklagede Mig for at være kætter.
De sagde, at Jeg kom med blasfemi imod Kirkens Love og brød loven om Sabbatten ved at holde påskemåltid på en anden dag, end den, de bedømte som den korrekte dag.
De ikke blot misforstod Mig, de rent ud sagt afviste Mig, fordi de ikke var forberedte på at byde den Sande Messias velkommen på den tid.
De var ikke parate.
De troede ikke på, at de skulle være vidne til ankomsten af den Sande Messias i deres levetid.
De var så opslugt af deres egne ceremonier og deres hierarkiske forskrifter – som på den tid ophøjede deres ledere og placerede dem på en piedestal som deres kirkes virkelige konge – at der ikke var plads i deres hjerter til Mig, Menneskehedens Forløser.
Det samme vil ske igen, nu hvor Jeg forbereder verden på Mit Andet Komme.
Farisæerne kunne ikke forstå betydningen af at være ydmyg.
De kunne ikke acceptere den måde, Gud arbejder på, hvor Han ikke ophøjer de magtfulde og mest erfarne religiøse ledere i sin Kirke ved at udpege dem til at afsløre Sine planer eller advare Sine børn.
Gud vælger de uvidende og dem med et gavmildt hjerte til at aflevere Sine advarsler til menneskeheden.
Han rejser de svage og ophøjer dem, så de gennem deres lidelser bliver rene af hjertet, så det kan lykkes Ham at kommunikere med dem. På den måde er det usandsynligt, at menneskelig hovmod fra profetens side vil kollidere med Sandheden.
De afviste Johannes Døberen og myrdede ham. De myrdede de gamle profeter. De pinte de udvalgte sjæle, selvom Gud kommunikerede med dem.
Tror I, at det vil være anderledes i den nuværende verden, som I lever i?
Vil I, Mine hengivne tilhængere, og de, som hævder at være eksperter i Mine Kristne kirker eller i andre kirker, og som tror på Min Evige Fader, acceptere Guds Ord i dag?
Nej, I vil behandle profeterne, de sande profeter, på nøjagtig samme måde, som de er blevet behandlet lige fra begyndelsen. I vil bagvaske dem i Min Faders Navn.
Men husk. Når Sandheden omsider bliver åbenbaret for jer, er der ingen vej tilbage, hvis I bliver fundet skyldige i en dødssynd. Det vil sige, hvis I har begået blasfemi mod Helligånden.
Hvis I begår blasfemi mod Mig, Jesus Kristus, vil I blive tilgivet.
Hvis I afviser profetiens gave, vil I også blive tilgivet.
Men hvis I blokerer for Min endelige plan om frelse ved at latterliggøre den åbent og samler Min Kirkes troende for at få dem til at proklamere, at Helligåndens Stemme er falsk eller ond, vil I komme til at lide evig fortabelse.
Jeres Jesus
 
Ved du ikke, at du er intet uden Mig? Et tomt hylster, som intet kan gøre tilfreds 
514. Den 10. august 2012 kl. 12.45
Min kære elskede datter, du skal vide, at når du udsætter bøn til Mig, Din Guddommelige Jesus, bliver du svag og distancerer dig fra Mig.
Du må aldrig udsætte bøn eller forhale den tid, du behøver for at hengive dig til Mig hver dag.
Når du gør det, distraherer den onde dig og fylder dit sind med verdslige sager uden indhold.
Så føler du dig tom indeni og en kamp vil blive tydelig i din sjæl.
Ved du ikke, at du er intet uden Mig? Et tomt hylster, som intet kan gøre tilfreds, uanset hvor meget du føler dig tiltrukket af materieller goder.
Når Jeg ophøjer en sjæl, bliver den forenet med Mit hellige Hjerte.
Men for at forblive sikkert inden i Mig, skal sjælen kommunikere med Mig og konstant erklære Mig sin kærlighed og lovprisning. Ellers vil den miste forbindelsen med Mig, ligesom en baby der bliver adskilt fra sin moder ved fødslen, når navlestrengen bliver klippet over.
Fjern ikke dine øjne fra Mig et minut, for den onde venter.
Så vil han på det mest uventede ti