Satanisme

____________________________________________
Fremkomsten af Sataniske grupper og Verdenskontrol
14. Den 20. november 2010 kl. 7.20
Min datter, fortæl Mine børn, at slangen står på spring. De må ikke lade sig falde ned i hans onde fælde, hvorfra der ikke er nogen vej tilbage.
Slangen har mange forklædninger. Hans tilhængere, der er hjernevasket af hinanden med løfter om magt og ære, har lavet en sammensværgelse for at påføre verden en række af begivenheder, der vil medføre uudsigelig sorg, smerte og rædsel alle vegne.
Det vil ikke gøre Mine børn spor klogere. De børn, der har fået vist Sandheden og er ledet af Mig, er modige sjæle. De prøver desperat at advare verden om disse forfærdelige grupper, der er spredt i alle retninger, alle kun med et formål. Strøet ud over hvert eneste land, hvor de har infiltreret alle niveauer af magtens korridorer, lægger de hemmelige planer.
I dele af den ondes samfund er der uskyldige medlemmer, som ikke har indset den virkelige sandhed. I stedet for udfører de deres gode handlinger uden af forstå de onde handlinger, som de ældre af dem begår i hemmelighed. Tag ikke fejl af disse seniorer, som er hengivne tilhængere af Satan og engagerer sig i tilbedelsesritualer, der ville fylde andre mennesker med rædsel, hvis de blev vidne til, hvad der foregik. I selve kernen af deres organisationer findes Satan tilbedelse med obskøne handlinger og lydighed mod den ondes ønsker.
Til dem, som finder Mine tapre sjæles ord morsomme, har Jeg dette at sige. Hvis det ikke lykkes jer at forstå Sandheden, og I undlader at lytte til disse modige stemmer, vil I ødelægge jeres liv, jeres tro og jeres tilværelse. Disse folk har i lang tid planlagt at overtage kontrollen. Deres arbejde er synligt i mange, mange lande, men er planlagt at ske på en sådan måde, at de børn, der passer deres daglige forretninger, ikke indser, hvad der er ved at ske.
Slangen er på spring NU
Når Jeg siger, at slangen er på spring, så mener jeg, at det sker nu. Han og hans onde hær af stolte og sultne bæster marcherer hastigt og beslutsomt ind i alle samfundslag. De styrer dit liv på en måde, du ikke er klar over. Fordi de er styret af forræderen, er de snedige, charmerende, veltalende, grådige, hensynsløse og har kun et mål. De ønsker at herske over jer alle gennem bankerne, moderne kommunikation, militær, religiøse organisationer og regeringer. Pas på og lyt nu.
Ikke konspirationsteorier
Min Advarsel og nogle af Mine elskede børn vil blive afvist med den begrundelse, at de spreder konspirationsteorier. Denne situation, Min datter, er ikke kommet pludselig. Denne gruppe, og her taler jeg kun om en bestemt gruppe, har lavet sammensværgelse, været beregnende og rekrutteret fra de øverste samfundslag i århundreder. De har myrdet dem, der har afsløret dem før i tiden. De har myrdet ledere, også velkendte og talentfulde skikkelser, i århundreder. De er brødre af blodet og fortærer menneskekød.
Sataniske relikvier
De tilbeder obskøne relikvier og tegn, som slangen bestemmer. Tag ikke fejl, det er en magtfuld og skræmmende gruppe. Så magtfulde er de, at det vil blive svært at undslippe deres klør, når først jeres dagligdag, føde og penge er afhængig af dem.
Mine børn, mange folk, der har magt i regeringer, banker, fødevareindustrien og hjælpeorganisationer, ved ikke, hvad der sker, og det vil de heller ikke få at vide, før slutningen af den Store Trængsel, som skal til at begynde. Så vil I se bæstet dukke op, og han vil ændre tingene hurtigt, så at I alle må kæmpe som aldrig før for at skjule jer fra hans onde regime.
Når først bæstet og hans tilhængere kontrollerer jeres penge, vil de kontrollere alt undtagen en ting. De kan ikke og må ikke stjæle jeres sjæle. Men det er lige nøjagtig det, de vil prøve på.
De af jer, der tvivler på Sandheden af dette Budskab, som Jeg har sendt jer med et ønske om at hjælpe jer, vejlede jer og afsløre Sandheden, skal høre på Mig nu. Hvis I ikke tror på dette Budskab, så vil jeg bede om, at I vil se lyset og anmode Mine tilhængere om at bede for jer. Jeg beder jer indstændigt om at være på vagt over for tegn på disse onde, magtsyge bæster, som savler ved tanken om den plan, de har og den falske hæder, den vil give.
Tag ikke fejl. De vil ikke være tilfredse med at kontrollere jeres evne til at tjene penge og jeres adgang til pengene. Nej, de vil ønske meget, meget mere. De vil også ønske at kontrollere, hvad I spiser og drikker, og hvor I bor. Derfor må I nu tage følgende forholdsregler for at beskytte jer selv.
Find beskyttelse
Find beskyttelse som grupper af troende. Jeg vil sende jer Lyset for at hjælpe jer med at overleve. Begynd med at dyrke jeres egen mad. Red det mad, I kan, og gem det væk. Begynd at planlægge, som om I ventede en storm. I skal vide, at mørket vil falde i en sådan grad, at I er nødt til at forberede jer, for at kunne overleve.
Lyt til profeterne. Begå ikke den samme fejl, som da Mit folk ikke ville lytte til profeten Noah. De vendte ryggen til ham og nægtede at lytte til ham. Så fortsatte de med deres dagligdag, spiste og drak og var fuldstændig uvidende om den skrækkelige skæbne, der ventede dem.
Rejs jer nu. Vend jer mod Min Evige Fader, Gud den allerhøjeste, for at blive vejledt. Forbered jeres familier til det snigende mørke, som I ikke kan fatte nu. Bed, bed, bed om mod til at afvise det ondskabsfulde bæsts mærke. I første omgang vil han ved hjælp af sin onde hær prøve at indføre en ond registrering af folk med et identitetsmærke. I vil få det udleveret og få forklaret, at det er nødvendigt for at kunne hæve penge, købe mad, rejse, bo i jeres huse og handle. Det er en ultimativ kontrol. I og jeres ægte politiske ledere vil være magtesløse.
Jeg beder indstændigt de medier, der ikke er infiltreret af denne onde gruppe, om at se, hvad det er, der foregår. Udlever alle, som støtter denne gruppe, men træd varsomt.
 Mine børn, frygt denne gruppe og vid, at den virkelig er der, og at det er sandt, når de brave, modige folk hævder det og prøver at afsløre dem.
De af jer, som muligvis undrer jer over, hvordan et Budskab fra Guddommelige kilder kan udsprede sådan noget ”nonsens”, må prøve at tænke jer om igen. Gå tilbage og læs Skrifterne. Ordene, som står i Min Faders bog om Sandheden, er korrekte. Den handler om begivenheder, der skete i oldtiden. Den fortæller Sandheden for at lede jer til Gud. Mine profeters ord dengang og nu repræsenterer den fulde Sandhed om det liv, der vil komme.
De advarsler, som står i Johannes Åbenbaring, er, skønt mange folk har svært ved at tyde meningen, baseret på begivenheder, som vil folde sig ud nu.
Åbenbaringens Bog forudsiger på en meget korrekt måde en række af begivenheder, der vil blive udløst af Satan, som tiden nærmer sig. Han kender Sandheden om, at hans dage er talte. Men han fortæller Mine stakkels børn, som tilbeder ham, at der venter dem et andet paradis, der er mere fristende end det, som Gud har lovet dem. Derfor vil han i sit endelige slag med Min Evige Fader gøre alt for at stjæle sjæle, og det så mange som muligt, før Min Faders Vrede rammer ham.
Satan har travlt. Løb den anden vej. Skærm jeres familier og bed, som I ikke har gjort det i meget lang tid. Bøn vil beskytte jer alle. Forny jeres tro nu, og når de tre dages mørke dækker Jorden, vil Mine tilhængere med lethed kunne oplyse deres huse. Det frygtelige mørke, som intet menneske kan fatte omfanget af, er sortere end natten. Ikke troende og dem, der synger bæstets pris, vil forstå Sandheden til den tid, fordi de ikke vil undslippe mørket, når det sænker sig over dem.
Rejs jer nu, Mine børn, og kæmp. Planlæg en overlevelse for både krop og sjæl, nu hvor de onde handlinger folder sig ud for øjnene af jer.
Jeres elskende Frelser Jesus Kristus
 
Advarsel til dem der er involverede i Sataniske kulter
99. Mandag den 30. maj 2011 kl. 22:00
Min datter, du bliver meget stærkere nu, og gennem din lydighed overfor Min Allerhelligste Vilje, kan du nu advare verden om hvad der ligger forude.
Når jeg taler om synd, har jeg ikke afsløret de modbydelige synder, som begås, som selv regelmæssige syndere skulle finde svære at fatte. Den sygelige praksis der udføres af såkaldte sofistikerede vestlige samfund – bag lukkede døre – ville chokere dig til dit inderste.
De onde grusomheder, hvor børn myrdes rituelt i ærbødighed til Satan, finder sted i verden i dag. Men de er blot nogle af de stærkt ondskabsfulde handlinger, som begås af mennesker, under Satans indflydelse. Gå så langt, Mine børn, og I vil finde det umuligt at vende tilbage til Mig. Andre handlinger, som knuser Mit Hjerte, omfatter fysisk misbrug, særligt af unge uskyldige børn. Lad Mig tydeligt omtale for jer den slags synder, som ville fortvivle mange af jer stærkt, hvis jeg beskrev dem i detaljer. Satans tilhængere, i deres kulter, er brutale i deres behandling af mennesket, for hvilket de ikke har nogen respekt. Ofringer, også menneskeofringer, gudsbespottelser, forbandelse og handlinger til vanhelligelse af Mig, Min Evige Fader og Min elskede Moder, er regelmæssige ritualer. Så lidt skam har disse sataniske tilbedere, at de skilter med deres respektløshed offentligt gennem musik, film, TV og andre kunstarter. Dem der er skyldige i sådanne helligbrøder står overfor evig fortabelse, hvor de vil brænde i Helvede i al evighed.
Dette er en af de sidste advarsler I vil få fra Mig, jeres Frelser, Jesus Kristus. Det er også Min sidste anmodning til jer om at redde jer selv mens I kan.
Jeg, Jesus Kristus, kommer ikke med tomme trusler. Jeg vil gøre alt for at frelse jer. Men over et vist punkt, er der intet Jeg kan gøre for at stoppe jer i at søge den falske trøst I tror I vil blive tilbudt af den onde. Bryd de sataniske fodlænker, som holder jer fangne, og flygt til Mig nu. Jeg vil frelse jer, men I skal bede Mig om at tilgive jer, mens i er i live i dette liv.
Husk, det er jeres valg, Himmel eller Helvede. I vælger mens I stadig lever på denne Jord, for I vil ikke kunne gøre dette når I går over og ind i det næste liv.
Jeres evigt tålmodige og elskende Jesus Kristus
 
Satan rekrutterer unge mennesker gennem pop-kultur
103. Lørdag den 4. juni 2011 kl. 17:00
Min kære elskede datter, omvendelse, som direkte resultat af Budskaberne givet til dig, spreder sig verden over. Fryd dig, for Jeg har fortalt dig at Mit Ord, når det læses, vil antænde sjæle overalt, også de lunkne syndere. Da Jeg gav Mit Ord til verden, for tusinder af år siden, til Mine elskede apostle, gjorde de dyb indvirkning på menneskeheden. I dag, bortset fra hos tilhængere af Gud den Evige Fader og Mig, Hans Søn, Jesus Kristus, er det meste af det som undervistes desværre glemt.
Min kommunikation gennem dig, Min datter, skal prøve at forenkle Min undervisning. Endnu vigtigere, årsagen til at Jeg taler nu er for at opfriske, undervise og pode Mit Allerhelligste Ord i Mine børns sind, så de kan reddes fra Satans kløer. Min datter, Jeg har fyldt din sjæl, gennem Helligåndens Gave, med dømmekraftens styrke. Denne styrke gives til dig, ikke bare så du kan forstå disse Budskaber, men for at afsløre syndens ondskab for dig. Når du nu er vidne til synd, føler du dig frastødt i sådan en grad at du vil føle dig ophidset. Jeg giver dig nu en fornemmelse af hvordan Jeg lider når Jeg ser synd inficere Mine børn.
Mange af dem du ser i dit daglige liv, gennem medier, film og på TV, forvirrer dig. Synd, når det er til stede i en sjæl, manifesterer sig på en måde som er let at se gennem visse tegn. Du, Min datter, kan nu, ved Mine nådegaver, øjeblikkeligt erkende synd i en person. Det første tegn du vil se er arrogance og stolthed, hvor en mand regner sig selv for mere vigtig end en anden. Andre tegn du får stammer fra stoltheds synd og grådigheds synd.
En af de mest grasserende synder i verden i dag er seksuel perversion. Når det vises frem, er det altid kamufleret som humor. Det er en klog måde at prøve at overbevise andre om at det er en naturlig del af det at være menneske. Ser du, Min datter, alle mennesker i hele verden holder af at grine og har brug for humoristisk sans, som er en Gave fra Gud. Så når afvigende seksuel adfærd fremmes, vil det som regel vises for at få dig til at le. Det er her det vil fornedre, ikke kun kvinder, men det vil påvirke unge børn sådan at de accepterer ond dekadent opførsel som almindelig pop-kultur. Satan rekrutterer gerne unge sjæle, derfor bruger han moderne midler til at ramme disse Mine dyrebare små lam. De, Mine små børn, vil ubevidst efterligne deres afskyelige adfærd, som vil blive drevet endnu længere af gruppepres.
Advarsel til dem i Musik-industrien
Jeg advarer nu alle dem i musik-, film- og kunst-industrien. Hvis I fotsætter med at gøre Mine børn urene vil I blive straffet hårdt. I, Mine misledte børn, er marionetter i Satans arsenal. Han udnytter jer ved først at forføre jer ved tiltrækning til rigdom, berømmelse og overflod. Så trænger han ind i din sjæl. Herefter vil han trække dig ned i fordærvelsens dyb hvor hans dæmoner vil trænge ind i din krop så de kan udøve deres egen rædselsfulde lyst og seksuelt fordærvede handlinger. Alt imens du vil tænke at det bare er harmløs underholdning. Ved I ikke at jeres sjæle bliver stjålet? Er I ligeglade? Indser I ikke at hvis I begår disse handlinger af uanstændig seksuel fordærvelse vil I være evigt fortabte? Når du lystfuldt efterstræber mere spænding, når den seneste handling ikke længere ophidser, bliver du umættelig. Herefter vil du ødelægge dig selv. Hvorfor tror I så mange af jer, som lever med denne falske facade, som kendis-kulturen er, begår selvmord? Tager overdoser af stoffer? Er deprimerede? Er fortvivlede i hjertet? Ved I ikke at Satan vil have jeres sjæle, hurtigt? Jo før du dør i dødssynd jo før kan Satan stjæle din sjæl fra Gud den Almægtige Fader, din Skaber. Det er svært for Mine børn som er indfanget i denne løgn at forstå. Men se sådan på det. Selv når du er I synd, er Guds Lys stadig tilstede i dig. Mange syndere og ateister er ikke bevidst om dette. De fortsætter deres nedadgående syndsspiral og bevæger sig nærmere Helvede. Men, det er kun på grund af Guds Lys at de forbliver normale. Uden Guds Lys ville denne Jord være i mørke. Dette mørke, når du har oplevet det, vil skræmme dig. Dine syndefulde handlinger vil ikke kun forekomme dig frastødende, men du vil løbe bort og gemme dig. For selv da, hvis Guds Lys pludselig skulle dukke op, ville du ikke kunne tåle dets blændende Kraft. Uden Guds Lys er der totalt mørke i sjælen. Fordi I aldrig, Mine børn, har skullet klare jer uden dette Lys, vil I ikke være i stand til at overleve hvis og når dette Lys slukkes.
Giv næring til din sjæl – det er det eneste du kan tage med dig ind i det næste liv Advarslen vil give jer en fornemmelse af hvordan dette vil føles. Skulle du være i dødssynd under Advarslen, vær da ikke bange for det er kun – en advarsel. Bedrøvelig, så chokerende vil dine synder være når du ser dem i deres rå og grimme tilstand, at det kunne give dig et fysisk chok. Vent ikke til den tid. Gør noget ved dit åndsliv nu. Se på din sjæld værdighed. Giv næring til din sjæl for det er det eneste du vil tage med dig ind i det næste liv. Din krop er uden betydning. Ikke desto mindre, hvis du bruger din krop, givet til dig af Gud den Almægtige Fader i Gave, på syndefuld vis, sådan at du får andre til at synde, vil det blive din krop der vil forårsage din sjæls fald.
Tænk, Mine børn, på jeres fremtidige lykke. For jeres tid på Jord er kun en brøkdel af den tid I vil opleve i jeres tilværelse. Forsømmelse i omsorg for din sjæl garanterer dig isoleret opgivelse ind i Helvede, hvor der ikke eksisterer liv bortset fra smerte og tortur.
Hver dag svæver millioner hurtigt mod Helvedes porte.
Hver dag svæver millioner af sjæle, i dødsøjeblikket, hurtigt mod Helvedes porte; magtfulde mennesker, ledere, rige, fattige, sangere, skuespillere, terrorister, mordere, voldtægtsmænd og dem der har fået aborter. Den ene fællesnævner de deler er denne. Ingen af dem troede Helvede eksisterer.
Jeres elskende Frelser og Lærer
Jesus Kristus
 
Enhver mand, der hævder at være Mig er en løgner, for Jeg vil aldrig åbenbare Mig i et menneske
141. Søndag den 17. Juli, 2011 kl. 15:40
Min højtelskede datter, en af de mest forvirrende tider vil udfolde sig snart, hvor ikke blot de, der hævder at komme i Mit Navn, vil være bedragere, men der vil være nogle, som vil hævde at være Mig. Mine børn skal forstå dette. Jeg kom første gang som menneske for at frelse menneskeheden fra synd. Denne gang kommer Jeg som Dommer. Selv om mange vil stå ansigt til ansigt med Mig under Advarslen, vil Jeg ikke komme for anden gang før Dommedagen.
Enhver mand, som hævder at være Mig, er en løgner. Disse sjæle, og der er mange af dem, Min datter, betyder ikke ulykke. Så desillusioneret er de, at bedrageren kan overbevise dem, at de ikke kun har guddommelige kræfter, men at de er den inkarnerede Guds Søn. Men det er usandt, for Jeg vil aldrig manifestere Mig selv i et andet menneske på denne jord. Det kunne aldrig ske. Intet menneske er værdigt til denne ære, for det er ikke blevet forudsagt.
Mange vil nu komme frem og hævde at de er Mig, Jesus Kristus, Guds Søn. Til disse stakkels sjæle siger Jeg dette: fald på knæ nu og bed Gud Fader om at beskytte jer mod bedrageren. Han ønsker at forvirre jer, så I til gengæld ikke kun vil forvirre Mine børn, som venter på Min tilbagevenden til Jorden, men vil forværre den latterliggørelse som prises af ateister. Ikke nok med at I bringer skam over Mit navn,vender I uforvarende folk mod deres tro på Gud, den Almægtige Fader.
Jeg vil også gerne advare dem, der hævder at udføre mirakler. Enhver, der hævder at have disse beføjelser, vil de ikke have fået dem fra Gud, for der er kun én Gud, og kun Han eller Jeg, hans elskede Søn, Jesus Kristus, kan gøre disse ting. Satan, på den anden side, besidder også magt. Han kan skabe illusioner. I tilfælde af mirakelkure, kan Satan udvirke, gennem disse såkaldte religiøse healere, hvis beføjelser er givet af det okkulte, at midlertidige mirakuløse løsninger, kan synes være opnået. Men de vil ikke vare længe. Satan vil også udvirke såkaldte mirakler, herunder visioner, set af mange i himlen. Igen, er de illusioner og ikke af Gud.
Børn, I er, mens I prøver at vise jeres troskab til Mig, fristet af de onde kræfter hver eneste dag. I skal kun fokusere på Mig og Min Evige Fader. Og husk, Jeg går ikke ikke på denne Jord som menneske. Jeg kan være til stede på Jorden i Ånden, men Jeg vil aldrig manifestere Mig selv i et andet menneske.
Bed om vejledning hver dag og for dømmekraft til at kunne skelne løgn fra Sandhed. Jeres kærlige
Frelser Jesus Kristus
 
 
Satan er magtesløs overfor Mine hengivne tilhængere
147. Mandag den 25. juli 2011 kl. 9:00
Min elskede datter, det er med stor fryd at Jeg endnu en gang fortæller dig om den omvendelse der nu finder sted i verden, alt som flere grusomheder begås af mennesket, gennem Satans indflydelse, begynder flere af Mine børn at stille spørgsmålstegn ved omfanget af morderiske hensigter der nu er udbredt i jeres verden. Som mere ondt der forelægges jer, således gør også erkendelsen at Satan faktisk eksisterer. For dem der ikke tror han findes, lad Mig forklare hvordan I kan se hans onde arbejde.
Hver gang Mine børn bevidner mord, selvmord, krig, korruption i regering og blandt de magtfulde, grådighed, hovmod og uretfærdigheder, skal I vide at disse gerninger er det konkrete udtryk af Satan. Den onde er blevet desperat nu, efter at forgifte Mine børns sind. Han vil gøre alt hvad han kan på dette tidspinkt i historien, så intenst er hans raseri. I, Mine børn, er hans mål. Mens han finder det let at inficere sjæle der lader sig selv stå vidt åbne for hans indflydelse – dem der hele tiden søger selvforherligelse på Jord – så finder hand et i stigende grad svært at dæmpe ånden på Mine hengivne tilhængere. Så velsignede er de, gennem Helligåndens Gave, at han, Satan, er magtesløs overfor dem.
Alle dem der adlyder Mine instruktioner om bøn bliver stærkere i sind og ånd. Så er de ligeglade om Satan langer ud efter dem i vrede, for deres rustnings skjold er så stærkt. Det betyder ikke at han ikke vil anvende enhver metode til at forføre jer gennem de kødelige begær. Det betyder ikke at han ikke vil såre dig ved at hviske i ørene på dine nære og dem du elsker. Stå fast, Mine tilhængere, for det bliver ved jeres styrke at han vil blive knust for altid. Han vil, Mine børn, blive magtesløs som omvendelse spreder sig. For hvordan kan han få jer til at drikke af sin onde kop af had til menneskeheden, når I ikke tørster overhovedet efter hans tomme løfter? Jo stærkere I er jo mindre vil han gå jer på.
Nu skal I vide at når I er vidner til global uro, så er det bedragerens værk. Mine tilhængere kender nu øjeblikkeligt Satans ondskab når hans arbejde er så blændende åbenlyst. Bed til at dine brødre og søstre også vil bevidne hans onde arbejde og genkende det, som det, det er. Det er først når ikke-troende endelig accepterer at Satan eksisterer, at de vil komme til Mig for ly.
Bed nu for verdensomspændende omvendelse, den omvendelse der komme, ikke kun på grund af Advarslen, men på grund af Sandheden.
Jeres elskede Lærer og Frelser
Jesus Kristus
 
Dæmonisk besættelse og hadets synd
241. Søndag den 6. november, 2011 kl. 18:30
Min højtelskede datter, folk forstår ikke, at Jeg dagligt genoplever Min Korsfæstelse. Den smerte og lidelse Jeg udholder skyldes de synder der begås af menneskerne på ethvert sekund af dagen. Jeg gennemgår stunder af dyb sorg, når Jeg ser de sjæle, der stort krænker Mig gennem hadets synd.
Hadet er indpodet i hjerterne på mange og skyldes Satans inficering. Mange mennesker taler om dæmoniske besættelse, som om det var let at identificere. Så mange af Mine børn er besat af Satan. De behøver ikke at gå rundt og slå om sig, for at det er tale om en dæmonisk tilstedeværelse.
Han, menneskehedens fjende, bruger sine dæmoner til at angribe Mine børn. Dem, der er i mørke bliver et let bytte, fordi de tiltrækker den ondes tilstedeværelse.
Engang nogen er besat, børn, bliver det meget svært for vedkommende at trække sig selv ud af det. Disse ulykkelige børn vil så, gennem snu og manipulerende indflydelse af den onde, inficere andre sjæle. Og således bliver det ved.
Ondskaben præsenteres tit som værende god. Det kan være svært at skelne, bortset fra dette. Adfærden og gerningerne af en inficeret sjæl vil aldrig være ydmyge i naturen. De vil aldrig være gavmilde af hjertet. De kan synes generøse, men der vil altid være en fælde. Denne fælde vil altid handle om nogle krav til jer, der ikke føles behagelige.
Hold jer væk fra sådanne sjæle. Bed for dem. I må ikke tillade dem at suge jer ind i synd. Vær altid opmærksom over for Bedrageren, fordi han er overalt i disse tider.
Bed altid for, at den onde holdes i skak. Bøn vil svække hans greb og hans styrke og det vil også beskytte jer.
Tænk på Satan og hans onde gerninger som en smitsom sygdom. Tag alle forholdsregler for at undgå at komme i kontakt med dem, der bærer sygdommen. Skulle du ikke have noget valg, så beskyt jer selv med vievand, et velsignet krucifiks og en Skt. Benedict medalje. De vil holde disse dæmoner på afstand.
Disse er tider, børn, hvor I skal omgive jer selv og jeres hjem med velsignede genstande. Mange er flove over at blive set med sådanne ting, for frygt af at blive til grin. Disse genstande vil tilbyde jer beskyttelse hjemme og er til stor trøst under bøn.
Husk at djævlen ikke alene bor i Helvedet, men han har nu fastetableret sit rige på Jorden. Bøn er det eneste, der skræmmer ham og gør ham magtesløs.
Bøn vil bevare jer, børn, i de kommende tider.
Jeres kærlige frelser  
Jesus Kristus
 
Satans sidste dage – som en hveps, hvis stik er allermest smertefuldt lige før den dør
339. Den 13. februar 2012 kl. 15.30
Min datter, vær sød at huske, at mennesket blot behøver at se sig omkring for at vide, at der er sket store forandringer i verden. Normale hverdagsbegivenheder ligner ikke sig selv længere. Den glæde, I føler ved at opnå materielle goder, børn, har mistet sin glans. De er ikke længere værd at stræbe efter. De har fået en bismag af værdiløshed.
Hvorfor er det sådan? Ved I ikke, at det er antikrists svøbe og hans tilstedeværelse på Jorden, der kaster disse skygger?
Han, Satans yngel, inficerer ethvert niveau af jeres samfund, inklusiv politik, militære styrker, humanitære organisationer og endda jeres kirker.
Ikke en eneste sektor er blevet udeladt, så han på den måde kan udsætte menneskeheden for smerte i disse hans sidste dage på Jorden.
Husk Mine tilhængere, at Jeg, jeres Jesus, har givet jer Helligåndens kraft for at gøre disse onde gerningsmænd svage.
Jo mere I begynder at udkæmpe slaget ved hjælp af styrken af jeres tro, desto svagere bliver antikrists greb.
Bøn, og især de Korstogsbønner, du har fået skænket, Min budbringer, vil hjælpe med til at drive denne ondskab ud.
Al ondskab kan blive ødelagt gennem bøn, så enkelt er det.
Dagene er talte for hvor længe Satan og hans hær vil overleve. Imidlertid vil det blive ligesom hos den døende hveps, at det sidste stik vil være det mest smertefulde. 
Vis tålmodighed og udholdenhed i løbet af disse prøvelser og så skal I, Min hær, sammen marchere med håb og tillid mod portene til Mit Nye Paradis på Jorden.
Jeres Frelser
Jesus Kristus
 
 Gud Fader: En Advarsel om dyrkelse af Sataniske kulter og new age doktriner
358. Den 2. marts 2012 kl. 0.20
Min datter, menneskehedens prøvelser vil blive mere intense i løbet af den sidste renselse, der er nødvendig før Min elskede Søns, Jesu Kristi, Andet Komme.
Jorden er ved at blive gjort rede til den Herlige Begivenhed, den største Gave, der er blevet lovet af Mig, siden Paradiset blev skabt. Afvent denne Begivenhed med den største forventning, for dette Nye Paradis vil være det, som enhver mand, kvinde og barn vil stræbe efter.
Forbered jer, så at I, jeres familier og venner er rede til at vandre på jorden i Mit Nye Kongerige, som vil blive regeret af Min kære elskede Søn, Jesus Kristus.
Hvis I ignorerer denne opfordring, vil I miste retten til jeres retmæssige arvelod.
Hvis syndere fik blot et lille glimt af denne Herlige Skabelse, ville de falde på deres knæ og bede om Min Barmhjertighed for at kunne komme ind gennem Portene.
Kun dem, som har en enkel og ren kærlighed til Mig, deres Himmelske Fader og Min elskede Søn, Jesus Kristus, vil kunne få glæde af det nye, fredelige og herlige liv.
Desværre har Satan formørket sjælene hos mange af Mine børn, så de er ude af stand til at skelne Sandhed fra opspind.
Min datter, frygtelige løgne bliver spredt af sataniske kulter og new age doktriner.
Mine stakkels børn er blevet forført af løgne, som er pakket ind i et farverigt blændværk, og det får dem til at tro på en ny planet.... De har fået et løfte om en anden slags paradis, men det findes ikke.
Når Satan først har forført hjerterne hos dem, der tror på ham, vil han pine dem i al evighed.
Hvis I blot kunne se deres ansigter efter døden, når de opdager, at de befinder sig i Satans klør, ville det sønderknuse jeres hjerter.
Så elendige er de, at det er vigtigt, at I advarer disse sjæle om de lidelser, der venter dem.
Bed for dem. Stop aldrig. I mange tilfælde er det kun lidelser fra offersjæle, der kan frelse dem fra Helvedet.
De af jer, som tror på Mig, Gud fader, kalder Jeg til at fordømme falske guder, falske idoler, falske doktriner, spåkoner og new age doktriner, som alle er tom snak og betydningsløse.
Det er alt sammen skabt af kongen over alle forførere, Satan, en snedig løgner.
Intet kan stoppe ham fra at lokke Mine dyrebare børn væk fra Mig.
Jeg bønfalder jer om at bede for disse sjæle for at trøste Mig, jeres elskede Fader.
Trøst Mig. Med tiden vil I forstå mysteriet om Mit Himmelske Kongerige.
Med tiden vil mysteriet om Min Guddommelige Vilje blive åbenbaret. Med tiden vil I omsider, ved at have vist Mig loyalitet og kærlighed, have hjulpet Mig med at forene Min Familie i det Kongerige, der blev skabt til alle Mine børn fra tidernes begyndelse.
Min datter, tak for din lidelse. Mine børn, tak for jeres svar på Mit Kald fra Himlen. Jeg giver alle Min Velsignelse nu, men I skal bede Mig om det.
”Himmelske Fader, hjælp mig med at blive som et lille barn i Dine øjne. Jeg beder om, at Du vil skænke mig Dine Nådegaver, så Jeg kan svare på Dit Kald om at frelse Dine børn, Amen.”
Jeres elskede himmelske Fader
Gud den Allerhøjeste
 
Mine Budskaber er beregnet for alle religioner og trosretninger og også for dem, som ikke tror
398. Den 17. april 2012
Min kæreste elskede datter, du skal vide, at de Budskaber, som Jeg giver til dig, er beregnet for hele verden.
De bliver givet til alle religioner og trosretninger, også til dem, som ikke tror på Eksistensen af Gud, den Evige Fader, Skaberen af hele verden.
Børn, I skal vide, at fordi I har fået Sandheden af den Treenige Gud, den Hellige Treenighed, som består af Fader, Søn og Helligånd, så har I ansvaret for at forkynde Mit Hellige Ord for hele verden.
Uanset om I tror på, at det er Mig, der taler til jer gennem disse Budskaber eller ej, så skal I hjælpe de stakkels sjæle, som har brug for Min Beskyttelse, så de kan blive frelst.
Mange har undret sig over, hvorfor disse Budskaber så ofte omtaler Satan. Dertil kan Jeg sige følgende:
Satan og hans faldne engle strejfer om på Jorden og leder efter mennesker, de kan inficere.
De angriber dem gennem deres sanser, hovedsagelig ved at opmuntre dem til at begå kødets synder.
De indpoder dem nogle tanker, som får dem til at begå forbrydelser, som krænker Min Fader.
I de tilfælde, hvor der er tale om sjæle, som allerede lever i synd, kan de besætte hele deres krop. Når det sker, vil disse stakkels besatte sjæle skabe ødelæggelser, hvor de befinder sig.
Hvis de er i en magtposition, kan de udsætte de personer, som de har magt over, for en frygtelig uretfærdig behandling.
De vil indføre love, som udfordrer de Ti Bud, der blev fastlagt af Gud Fader.
I andre tilfælde vil de være skyld I frygtelige smerter i folks liv.
Det negative er forårsaget af Satan og hans dæmonengle. Det kommer ikke fra Gud.
Kun fred og kærlighed kan komme fra Gud.
Alle dem, der ønsker at frigøre deres liv fra negative tanker og følelser, skal blot vise hengivenhed over for Mig, deres elskede Jesus Kristus.
Bøn, en simpel samtale, er nok. Bed Mig om at hjælpe jer med jeres egne ord.
Hvis det kommer fra hjertet, vil Jeg øjeblikkelig svare jer og hjælpe jer med at komme nærmere til Mit hellige Hjerte.
Børn, vil I ikke nok lade Mig holde jer tæt ind til Mig og give jer den trøst, I trænger til, i en verden fuld af ulykke, uretfærdighed, brutalitet og had.
Jeg er jeres livline. Kun Jeg kan hjælpe jer. Vær sød at kalde Mig i denne Korstogsbøn (45)
”Oh Jesus, Jeg ved så lidt om Dig. Men hjælp mig med at åbne mit hjerte og give Dig lov til at komme ind i min sjæl, så at Du kan hele Mig, trøste Mig og fylde Mig med Din Fred.
Hjælp mig med at føle glæde, at overvinde alle negative tanker og at lære at forstå, hvordan jeg gør Dig glad, så jeg kan træde ind i Dit Nye Paradis, hvor jeg vil kunne leve et liv i kærlighed, glæde og forundring sammen med Dig i al evighed.
Amen.” 
Jeg elsker jer alle sammen, kære børn, uanset hvilken tro, I har, uanset hvor meget, I har syndet, forårsaget smerte og har skadet andre.
Kun Jeg kan ændre den måde, I lever på.
Den eneste måde, I kan befri jer selv fra det vanskelige liv, I lever, er at kalde på Mig, så Jeg kan hjælpe jer.
Jeres elskede Jesus
 
 Selv dem, som begår en frygtelig synd, er elsket af Gud Fader
 400. Den 20. april 2012
Min kæreste elskede datter, Mine børn skal underrettes om den intense Kærlighed, Jeg føler i Mit hellige hjerte for hvert eneste barn, der er født på denne Jord.
Selv dem, som begår en frygtelig synd, er elsket af Gud Fader.
I er allesammen Guds børn.
Derfor bliver I mishandlet, pint og såret af Satan og hans dæmoner.
Dem, der er forhærdede syndere og medlemmer af Satans hær, men som kender til Guds Eksistens og alligevel ser op til dyret, skal vide dette:
Ligegyldigt hvor meget I tilbeder Satan, skal I huske, at han ikke elsker jer.
Han hader jer og vil ødelægge jer.
Hans løfter om et paradis både her på Jorden og i det næste liv er tomme løfter.
Om kort tid vil I få bevis på Min Kærlighed til jer. Der vil ikke herske nogen tvivl i jeres hjerte om, at jeres elskede Jesus ønsker at omfavne jer, tilgive jer og bringe jer evig fred, kærlighed, glæde og lykke i Mit Nye Kongerige, det Nye Paradis.
I skal aldrig være bange for at vende ryggen til jeres nuværende liv, hvor I favoriserer alle synlige gaver af velstand, sex og andre materieller goder, som I får tilbudt af Satan, hvis styre på Jorden snart vil være slut.
Kun Jeg, jeres elskede Jesus, kan frelse jer.
Min Barmhjertighed er så stor, at Jeg vil tilgive jer alt, hvis blot I angrer det. Skynd jer. Kom til Mig nu.
Spild ikke et sekund, for det er jeres fremtid, der er på spil.
Jeg lover jer et Evigt Liv, fred, kærlighed, glæde og et smukt Paradis, hvor I vil blive elsket og værdsat, og hvor I ikke vil mangle noget.
Hvis I ikke kan tage imod Min Hånd fuld af Barmhjertighed nu, så vil I få en sidste chance for at bede Mig om Barmhjertighed, når det er den sidste dag.
Når denne Dag kommer, vil mange af jer indse, hvor meget I har taget fejl.
Alligevel vil Jeg omfavne jer som et fortabt og meget elsket Guds barn, uanset hvor meget I har lidt under den ondes hånd.
Alt, hvad I behøver at gøre, er at kalde på Mig og bede Mig om Barmhjertighed.
Hvis I på nuværende tidspunkt er involveret i et edderkoppespind af svindel og ondskab, som I ikke kan slippe ud af, så beder Jeg jer om at kalde på Mig ved at recitere følgende:
Korstogsbøn (46) Befri mig fra Satans lænker
”Oh Jesus, jeg er fortabt, jeg er forvirret og føler mig som en fange i et edderkoppespind, jeg ikke kan undslippe. Jeg stoler på dig, Jesus, og beder dig om at komme mig til hjælp og at befri mig fra Satans og hans dæmoners lænker. Hjælp mig, for jeg er fortabt. Jeg har brug for, at Din Kærlighed giver mig styrke til at tro på Dig og at stole på, at Du kan frelse mig fra det onde og kan vise mig Lyset, så jeg omsider kan finde fred, kærlighed og lykke. Amen.”
Jeres elskede Jesus
 
Den største løgn er, at Satan kan forudsige fremtiden, for det er ikke tilfældet
822. Den 21. juni 2013 kl. 11.50
Min kære elskede datter, medens hedenskaben fortsætter med at sprede sig som en virus ud over hele verden, begynder mennesket at nedsætte sig som Gud. Mange sekter, som ikke accepterer den Sande Guds Eksistens, ærer i stedet dyret i deres templer. Disse stakkels sjæle, hvis egoisme udspringer at en voldsom ambition, har oprettet templer, der skamløst ærer Satan. For udenforstående ligner disse templer kirker, der ærer Gud, men lad jer ikke narre. Deres eneste formål er at tilbede dyret, som lover dem evigt liv. Han lover dem, at de ved at dyrke kærlighed til sig selv som erstatning for kærlighed til Gud vil opnå et evigt paradis fuld af fornøjelser.
De løfter, der bliver givet dem af dyret, som helt klart kommunikerer med dem, er beregnet til at narre dem til at tro på denne løgn: At hvis de foran dyrets alter placerer den falske gud, som de tilbeder i stedet for Min elskede Fader –vil deres anmodninger om verdslige fornøjelser og selvtilfredsstillelse blive belønnet. Hvis de sætter deres egne behov øverst før andres behov, tror de, de vil være i stand til at få stor rigdom, kontrol og frihed.
Disse folk bliver opmuntret til at sætte sig selv før Gud og at søge en sådan magt, som vil gøre dem i stand til at bekæmpe Guds Guddommelige Kongerige. Desværre vil de gøre, hvad det skal være for at opnå deres ambition om at blive rige og få kontrol over andre ved hjælp af ren og skær grådighed. De vil ødelægge andres liv. De vil dræbe for at opnå deres mål, og de forbander Gud hver dag.
Når de forbander Gud, holder de sorte messer, hvoraf mange af dem bliver holdt i hemmelighed og bliver overværet af indflydelsesrige folk, inklusiv dem, som siger, at de tjener Gud i hans kirker. Deres sataniske ceremonier er banale, og de er stolte af deres handlinger. De hævder stolt, at deres bygninger er templer, for de har ingen skam i livet. Disse templer bliver oprettet for at dyrke Satan, ikke Gud, og alligevel vil de have jer til at tro det modsatte.
De vil blive straffet af Mig for de forbrydelser mod menneskeheden og de gudsbespottelser, som de er skyldige i. Mange af dem forbander Min Fader ved at bruge vendinger, som er et særkende for Ham. Min Fader sagde:” Jeg Er Begyndelsen.”  ”Jeg er” bliver brugt for at betegne deres kærlighed til sig selv, og de efterligner hver hellig handling og gerning og gentager ord, som blev givet verden af Gud, for at smudse Ham til.
Under den Store Trængsel vil deres templer blive revet i stumper og stykker af Gud, og de vil blive golde og tomme uden nogen slags magt over Guds børn. Imidlertid vil de ligesom alle Guds børn få en chance for at fornægte Satan før den store Dag (Dommedag). Nogle vil tage imod Min Barmhjertige Hånd, men mange vil afvise den, for de tror på djævelske løgne, som er indprentet i deres sjæle af dyret.
De tror, at de ved at kontrollere verden, at udvide deres kendskab til universet, at kontrollere livet ved at forlænge menneskelivet og ved at reducere verdens befolkning vil blive ligesom Gud.
Satan er meget omhyggelig med hensyn til, hvordan han erobrer deres sjæle. Han viser dem store fremtidsvisioner, som han fortæller dem er deres. Han fortæller dem om store begivenheder, som vil finde sted i fremtiden, som kan blive deres held. Alt sammen løgne. Intet af det, han fortæller dem, er sandt. Satan har mange forskellige slags styrkesider, som han har fået af Gud, som Lucifer, en af de mægtigste engle i Min Faders Hierarki. Han viser sine tilhængere smukke billeder af en strålende fremtid, som han siger vil blive deres, hvis de giver ham deres sjæl. De tror på hans løfter om fremtiden.
Den største af alle hans løgne er, at Satan kan forudsige fremtiden, for det kan aldrig ske. 
Profetier kan kun komme fra Gud. Ingen anden har fået skænket den Gave, som kun kan strømme ud fra Guds Læber. Satan kan ikke forudsige fremtidige begivenheder, hvis detaljer kun kan blive givet til Guds profeter. Hvis I tror på Satans løfter, bliver jeres liv til en løgn, og I kan ikke få Evigt Liv, med mindre I accepterer Sandheden.
Gud har lovet jer Evigt Liv. Mit Løfte om at komme igen og tage jer med til Paradiset er Sandt. Fornærm ikke Gud ved at afvise Sandheden.
Jeres Jesus
 
 
Gudfader: Satan og hans dæmoner har rekrutteret en meget stor hær
931. Tirsdag den 8. oktober, 2013 kl. 15:40
Min kæreste datter, Mine Guddommelige Kræfter er givet til alle Mine børn, som henvender sig til Mig, spørger Mig - gennem Min Søn - at opretholde dem i disse tider med store prøvelser på Jorden.
Synd er så fremtrædende, at Min Søn lider nu med den samme Angst, Han udholdt for hver af jer på Korset. Synd er så udbredt, at I alle er blevet immune over for det, og det onde, den udånder. Mine børn, I skal komme til Mig og aldrig opgive jeres søgen efter fred og kærlighed. Tror aldrig, at Jeg ikke vil høre jeres stemmer, når I kalder ud til Mig, uanset hvor små I er.
Min Søns Andet Komme vil skabe stor ravage, splittelse, mistillid, had og sorg, når Sandheden af Mit Hellige Ord vil blive kastet til side. Satan og hans dæmoner har rekrutteret en meget stor hær - en hær så stor og stærk, at I ikke ville tro det, hvis I kunne se, hvordan den er blevet dannet. Denne hær kontrollerer hvad I, Mine børn, bliver fortalt offentligt. Meget sjældent, fra nu af, vil I blive fortalt Sandheden. Med dette mener Jeg Sandheden om Min Allerhelligste Pagt.
Alle spørgsmål vedrørende den verden I lever i vil ikke blive virkelig afsløret for jer, så som krige, som snart vil blive erfaret, som er bevidst skabte for at ødelægge Mit folk,. Ingen af disse krige vil være til gavn for mennesker og heller ikke vil de være retfærdige. Mit Ord, givet til verden siden den første profet afslørede Mine ønsker, vil ikke længere blive taget alvorligt. Ordet, i henhold til Min Søn, Jesus Kristus, vil blive misbrugt og besudlet for at retfærdiggøre løgne.
Det er tid for alle, der er kaldet til tjeneste for Min Søn, til at være opmærksomme. I kan ikke ignorere dette, Min opfordring til menneskeheden. Jeg, gennem Min Søn, beder jer om at holde sammen, i forening med Ham, på alle tidspunkter. I, Mine børn, er Satans første mål, da han ikke vil hvile, indtil han får fat i Min Søns Kirke på Jorden, først. Uden Min Søns Kirke, vil han ikke kunne tiltrække de sjæle han forlanger mest. I, Mine børn, vil blive såret, og plaget af dyret - antikrist – hvis I bøjer jer for presset, som tvinger jer til at omfavne den nye falske doktrin, som nu omhyggeligt og hensynsløst bliver forberedt.
Jeg, Fader alle jer, Gud den Højeste, ønsker at det bliver kendt, at antikrist er ved at blive omfavnet af mine fjender i hemmelige ritualer. Han er ved at blive taget i ed bag skjulte vægge på steder, der er beregnet til Tilbedelse af Min Søn. De kirkelige frimurere, som nu vil blive kendt, spiller en vigtig rolle i denne vederstyggelighed. Desværre må alt dette ske, inden Min pagt om at samle alle Mine børn tilbage til det Paradis Jeg skabte for dem i begyndelsen, er afsluttet.
Det vil være op til jer, som vælges af Mig, altid at erkende Sandheden, så I kan hjælpe Min Søn til at frelse de andre sjæle, som vil aflægge ed om at følge dyret.
Min Søns Billede, fælles i hele verden, vil snart blive erstattet af billedet af den falske profet. Hans billede vil blive tilbedet først, i stedet for det af Min Søn. Så vil dette blive efterfulgt af store billeder af dyret, i enhver art og format, hvis tegn 666 vil blive indlejret i hvert eneste mærke, som han gør på en intetanende verden. I vil se dette tegn skjult i sådanne onde objekter, som vil blive brugt ligesom man bærer hellige genstande . En slags rosenkrans vil blive skabt for at tilbede den nye forening af verdens kirker, som snart vil blive stiftet.
Den nye verdensreligion vil blive fejret ved udtagning af hellige bedebøger, medaljer, skapularer, rosenkrans, kors og ved at vanhellige når de bliver gjort til nuttede ting.
Alle vil elske antikrist da han vil, på den ene side, repræsentere en verden uden religion, men fordi han vil blive omfavnet af den svindleren i Min Søns Kirke på Jorden, vil han blive set til at repræsentere alt, der er helligt i verden.
Mine børn, lad ikke nyhederne om disse begivenheder rive i jeres hjerte, for når I lytter til Mig, og følger Min Søns vej, vil Jeg skåne jer for meget af åndens forfølgelse, som vil komme. Jeres tilslutning til disse Budskaber vil blive svækket fra tid til anden, som følge af Satans angreb. Nogle af jer vil flygte. Nogle af jer vil tvivle. Langt de fleste vil forblive tro mod Mig, og Jeg vil give jer store Fortjenester og Nådegaver for jeres lydighed.
Jeg elsker jer børn. Jeg vil være barmhjertig og når I spørger Mig, gennem Min Søn, om at dulme jeres hjerter og hjælpe jer at forblive i fred og marchere i tillid mod Mit Nye Paradis' Porte, vil Jeg besvare jeres kald.
Jeres kærlige Fader Gud den Højeste
 
Alle, der bærer trekanten, tegn af den mest uhellige treenighed, vil blive inddraget i at godkende velgørenheds organisationer
944. Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 00:20
Min højtelskede datter,  alle hjørner i Min Kirke blive forberedt for de nye ritualer. Offentlige erklæringer om behovet for at være ydmyge og omsorgsfulde vil sætte præcedens for den sekulære filantropi, som vil blive introduceret af antikrist. Alle disse Satans tjenere samlesi festligheder privat og deres verdensomspændende netværk vil skabe globale velgørenheds organisationer, der bliver oprettet for at overbevise jer om, at de er guddommeligt inspireret.
Alle dem, der bærer trekanten, tegnet af den mest uhellige treenighed, vil blive inddraget i at godkende disse velgørenheds organisationer, sådan at de bliver ophøjet i verdens øjne. Pludselig vil man høre tale om en ny, stærk og såkaldt evangelisk bevægelse, og folk vil udlevere deres penge for at styrke deres bestræbelser på at hjælpe verdens fattige. Alle vil tro, at den største gode gerning er blevet gjort, og visse ledere i Mine Kirker vil beundres i alle Jordens hjørner. Meget få vil vise deres intentioner, men når I ser verdens største banker slutte sig til dem i deres bestræbelser vil I, på det tidspunkt, vide, at dette er en handling designet til at narre jer. Hvor listig er dyret. Hvor kloge vil hans handlinger synes at være, idet de vil være sukkerbelagte med en form for bedrag, som kun de velsignede med Helligåndens gave vil være i stand til at skelne. Og under al den snak om det fælles gode for mennesket, om ønsket at bringe alle religioner sammen for at danne et stort fællesskab af mennesker - ikke ét ord vil blive sagt om Min Lære, at Guds børn skal stå fast på Mit Hellige Ord.
Tiderne bevæger sig hurtigt, og midt i denne tilsyneladende velordnede og omhyggeligt orkestrerede propaganda, vil revner begynde at dukke op. Når Satan er på arbejde, spredes forvirring, splittelse bliver skabt, modsætninger bliver iøjnefaldende og intet er nogensinde velordnet.
Visse ærestilkendegivelser, tildelt Mig foran Mine Tabernakler, vil forsvinde. Vedvarende Tilbedelsestimer vil blive stoppet, og snart vil de fratage Kirkerne statuer af helgener. Alle deres handlinger vil blive tolereret i oprydningens navn af den gamle Kirke og for at gøre den mere relevant, mere attraktivt og mere tiltrækkende for ikke-troende.
De, der kender Mig, skal gøre alt hvad de kan, gennem udbredelse af ​​Evangelierne, fordi I kan være sikre på, at I ikke vil høre tale om Bibelen. De eneste citater, I vil høre, vil være dem, der er forvrænget for at støtte løgne. Når de fratager Kirken sin værdighed, vil straffene begynde at komme ned over dem fra Himlen. De vil med tiden blive stoppet, men disse prøvelser skal ske først, som forudsagt.
Jeres Jesus
 
Satans strategi er at narre og bedrage de troende først, før han ødelægger dem
979. Lørdag, den 30. november 2013 kl. 15:50
Min højtelskede datter, hvor højt elsker Jeg verden! Hvor piner Jeg i denne tid for hver eneste sjæl, som er fortabt for Mig. Jeg lover at Jeg vil opsøge hver enkelt person og forsøge at trække dem ind i Mit Guddommelige Barmhjertighed. Jeg ønsker at gøre Mit Nærvær, Min Kærlighed og Min Medfølelse kendt til hver enkelt af dem. Mine Tårer, som Jeg nu afslører for dig, barnlille, bliver udgydt for dem, der vil nægte Min Guddommelige Intervention og som vil derfor styrte hovedkulds ind i et vakuum af onde bedrag.
Min Lidelse vil nu blive genoplevet idet Mit Legeme skal udholde en ny piskningen når hedningerne - der vil komme med en falsk facade af fred, kærlighed og ydmyghed - tramper på Min Kirke, før de korsfæster det. De vise i ånden vil kende Sandheden. Krigen vil være en bitter en og den store præmie, der søges af Satans hær, vil være sjælene af alle Guds børn.
De troende sjæle vil være Satans første mål og det er her, han vil fokusere al sin energi. Satans strategi er at narre og bedrage de troende først, før han ødelægger dem. De vantro er af ringe interesse for Satan, for han har allerede vundet over deres sjæle og de præsenterer lidt udfordring for ham. Min Fader vil dog ikke stå til den ene side og se på denne forudsagte rædsel. Mange mirakler, kald fra Himlen og indgriben vil blive overværet, mens den sidste kamp - den største åndelige krig af alle tider - udfolder sig.
Dem der blev født med intelligens vil alligevel ikke forstå Sandheden, for de vil analysere deres skabelses virkelighed igennem menneskelig logik. Dem der blev født med en ren kærlighed for Gud i deres hjerter vil acceptere Sandheden, selv om det forvirrer dem, fordi deres hjerter tilhører Gud, og de vil blive velsignet med skelneevnens nådegave. Dem der kæmper imod Guds Ord og imod Min Faders Intervention for at frelse sjæle, og som forsøger at forhindre Ham i at redde sjæle, vil blive dømt hårdt.
Mens kampen om sjælene udfolder sig, skal I altid henvende jer til Mig og bede Mig om at støtte, beskytte og trøste jer. Hvis I er med Mig, vil I udholde denne frygtelige ødelæggelse med en sindsro, der vil overraske jer. Men hvis I ikke kan stole på Mig og overgive jer helt til Mig vil I, fra Min Kirke, finde disse prøvelser som står foran jer næsten umuligt at beskæftige sig med, så smertelige de vil være.
I må aldrig glemme, at Gud er almægtig, og at Satan ikke kan vinde denne krig for sjælene. Desværre vil mange ikke være stærke nok i deres tro eller have evnen til at genkende bedraget, som de vil blive konfronteret med i Mit Navn, og de vil derfor aldrig være i stand til at forløse sig over for Mig.
Disse er de sjæle, som forårsager Mig så bitter en sorg på dette tidspunkt.
Jeres Jesus
 
I må aldrig tilbede andre guder end den Treenige Gud
1148. Den 14. juni 2014
Min kære elskede datter, der er kun en Gud, Gudfader, Gudsøn op Helligånden, tre forskellige Personer i En. Der findes ikke tre adskilte enheder, fordi vi er En: Gudfader, Skaberen af alt, Gudsøn, som åbenbarede sig og levede blandt jer og Gud Helligånden, givet til menneskeheden som Gave, gennem hvilken Sandheden fylder jeres hjerter med kundskab, nyt liv og Min Kærligheds Magt.
Når I kommer til Mig, kommer I til Min Fader. Når Helligånden kalder på jer, kommer det fra Faderen. Alt kommer fra Gud. I må aldrig tilbede andre guder end den Treenige Gud. Men I må vide dette: for at kende Faderen, må I erkende Sønnen, for uden Mig, Jesus Kristus, kan I ikke kende Faderen.
Gud elsker alle Sine børn, men Hans børn elsker ikke Ham som de skulle. Dette er okay, fordi gennem Mig, vil de blive en del af Mit Nye Kongedømme på Jorden. Så er der dem der følger den onde og som bevidst giver ham den frie viljes gave. Derfor har de ikke mere kontrol over deres handlinger, for den onde ånd i dem bruger dem for at rekruttere andre svage sjæle. Disse sjæle tilbeder ikke Gud, i stedet tilbeder de Satan. Jeg trygler jer at hjælpe Mig at frelse disse uheldige sjæle, for de kan ikke frelse deres egne sjæle gennem deres frie valg længere. Jeg ønsker, at gennem jeres bønner, I beder for frigivelsen af disse sjæle i fangenskab, så at de vil komme tilbage til Mig.
Korstogsbøn (157) For sjælene i fangenskab
Oh kære Jesus, frigiv de sjæle som er slave af falske guder og Satan. Hjælp os, gennem vore bønner, at bringe dem lindring fra besættelsens smerte. Åbn deres fængselsporte og vis dem vejen til Guds Rige, inden de bliver taget som gidsler af Satan i Helvedes afgrund. Vi bønfalder Dig, Jesus, om at dække disse sjæle med Helligåndens Magt, så at de vil søge frem til Sandheden og hjælp dem at finde mod til at vende ryggen til djævlens snarer og ondskab.
Amen
Problemet med sjælene som tilbeder falske guder, er at de overlader sig selv åbne for det ondes ånd, som kun behøver en brøkdel af deres frie vilje for at besætte dem. Falske guder fører sjælene ind i forfærdelig fare. Den største fare er at disse sjæle tror at det er normalt at dyrke disse ånder, helbredende for deres ånd og et middel med hvilket de finder fred og ro i deres liv. Alt det de vil finde er smerte og bedrøvelse. Vær advaret om at dyrke new age og det okkultes praksisser, for de er ikke fra Mig. Det er kun ved at følge Mig, Jesus Kristus, at I kan have Evigt Liv. Det modsatte af liv er død. Kroppens død betyder ikke eksistensens afslutning. Jeres eksistens er for al evighed. Det Evige Liv kommer kun gennem Mig. Den evige død kommer gennem Satan.
Jeres Jesus
 
Jeg vil rive disse sekters templer ned og stoppe dem i deres gemene handlinger imod Guds børn
1149. Den 15. juni 2014
Min kære elskede datter, omfangen af hvor meget Jeg er ignoreret, afvist og hadet, kender de fleste mennesker ikke til.
Der er grupper og sekter som er indviet til at tilbede Satan og som begår forfærdelige grusomheder under vejledning af ham som hader Mig. De stakkels syndere som er involveret i dette, har solgt deres sjæle til djævelen og i det ydre er de kilde til fornøjelse, med hør på Mig nu. De har kun en mester og denne mester har stor magt over dem, fordi de har givet ham deres frie viljes gave. Og ligesom Satan foragter den menneskelige slægt, bruger han disse sjæle, selvom de ikke rigtig forstår dette faktum. Deres had for Mig er ligeså stærkt som det er imod dem der tjener Mig, Jesus Kristus.
Den sidste kamp for sjæle vil blive kæmpet overalt i verden og de vil være disse grupper, som vil kæmpe hårdt for at trække folk væk fra Mig og den sidste Frelse som Jeg bringer til Guds børn. Idet Jeg elsker alle, inkluderet dem der har ofret deres liv og deres ret til Evig Frelse for løgnens konges tomme løfter, er Jeg forpligtet til at overkomme alle forhindringer for at nå dem, så at Jeg kan frelse dem.
Jeg vil rive disse sekters templer ned og stoppe dem i deres gemene handlinger imod Guds børn. Dem som er fri fra disse fængsler af had vil, lover Jeg, finde Mig ventende. For hver eneste sjæl som kommer til Mig, søgende for fred fra disse grupper, vil Jeg omvende ti gange deres antal. Jeg vil besejre djævelen og Jeg vil tage Guds børn, uanset hvad de har gjort, tilbage fra Helvedets afgrundensrand. Frygt aldrig det ondes magt, såfremt i stoler på Mig fuldstændigt. Min Magt, Guds Magt, Begyndelsen og Enden, vil aldrig blive ødelagt. Men ethvert menneske som prøver at ødelægge Guds Magt, velvidende om dets konsekvenser og som afviser alle Mine forsøg på at frelse hans sjæl, vil lide i al evighed.
Jeres Jesus