Bedegrupper

Alt vil blive gjort for at skabe splittelse i jeres bedegrupper
674. den 17. januar 2013
Min kære elskede datter, Helligåndens ild er blevet intensiveret i Mine bedegrupper, som vil nu spredes over hele verden og mangfoldiggøres tusind gange. De nådegaver der bliver udgydt over disse grupper vil give dem mulighed for at blive dannet hurtigt og vokse, lige som Jeg havde forventet.
Når Sandhedens Ånd fylder jorden, vil også mørket stige ned, som en stor og tyk tåge. Den Onde og hans dæmoner vil pine så mange mennesker som muligt for at tage dem væk fra Mig. Jeg kan ikke lade ham gøre det.
Smerten ved at være adskilt fra disse stakkels sjæle, som overgiver sig villigt til de løgne, der gives til dem af Satan, er det meget svært for Mig at bære. Alligevel kan intet standse Guds Ord, selv om mange af jer ikke kan synes dette er tilfælde.
Med Min Magt vil Jeg sprede kærlighed gennem alle de sjæle som vil svare på Mit Kald for bøn. Når de overgiver deres frie vilje til Mig, kan Jeg gøre hvad der er nødvendigt for at drage dem til Guds Kærlighed. Denne kærlighed har været fraværende fra deres liv i nogen tid. De vil så genkende den tomhed, de havde følt ind i sig, før Jeg bragte dem denne lindring. Denne lindring, de har savnet, er ro i sjælen, som kun kan komme fra Mig.
Kom til Mig og Jeg vil hjælpe jer med at se alt det der betyder noget. Hør Min Stemme nu, mens Jeg samler alle nationer og bringer hele Min familie sammen, så I kan forberede jer til jeres nye liv, hvor døden ikke længere vil eksistere. Hverken død af kroppen eller af sjælen kan eksistere i Mit Nye Paradis. Døden vil ophøre. Mit Nye Paradis er klart, men det skal fyldes med alle de sjæle der lever i verden i dag. Dette er Mit største ønske.
Mine tilhængere skal forberede sig nu for de frygtelige prøvelser, som I står overfor på grund af jeres svar til Mit Kald. Alt vil blive gjort for at stoppe jeres bedegrupper. Mange præster, for eksempel, vil forsøge at forhindre dem. I vil blive bedt om ikke at deltage i dem. I vil få at vide, at de ikke er tilladt. I vil blive fortalt, at Mine Bønner kommer fra den onde ånd. I vil høre alle slags undskyldninger, blot for at forhindre, at Mit Arbejde bliver gjort.
Jeg opfordrer jer til at arbejde sammen i fred og harmoni. Lad aldrig meningsforskelle standse dette arbejde. Denne er tiden hvor Satan vil forsøge at sætte barrierer mellem jer, sådan at Korstogsbønnerne ikke vil sprede sig i verden, som befalet af Mig.
Bedegrupperne af "Jesus til menneskeheden" skal organiseres overalt. De vil være en integreret del af dannelsen og koordinering af Min Resterende Hær på jorden.
I skal arbejde tæt sammen i kærlighed og harmoni, og holde kontakt med min datter Maria. Jeg har instrueret hende om at assistere jer hvor det er muligt, og vejlede jer. Jeg har sendt en gruppe mennesker der vil koordinere disse grupper i forskellige dele af verden. I skal hver især koncentrere jer om jeres del, og holde kontakt med hinanden. Maria vil blive instrueret af Mig om hvordan de skal forvaltes og formen, Jeg ønsker de skal have.
Jeg vil velsigne alle Bedegrupper, når de accepterer Min Vejledning. Jeg har brug for at præster bliver inddraget og at bønnebøger bliver anvendt. Maria vil lade jer vide hurtigt, hvad der kan forventes.
Gør jer klar for denne globale Mission, som ikke ligner nogen andre. Det er den sidste Mission til at frelse sjæle og hvert skridt på vejen vil blive dikteret af Mig, Jesus Kristus. Jeg beder jer om at sætte al jeres tillid til Mig. Fryd jer fordi I er blevet velsignet med denne rolle i det vigtigste øjeblik i verdenshistorien.
Til dette vil I modtage mange gaver fra Mig, idet Jeg har brug for jeres hjælp for at frelse sjæle.
Tillad mig at give Beskyttelsens Velsignelse til Korstogs bedegrupperne af "Jesus til menneskeheden" i hvert sted, hvor de bliver organiseret.
Min Kærlighed, Min Velsignelse, Mine elskede disciple. I bringer Mig fred, kærlighed og lindring på dette tidspunkt.
Jeres elskede Jesus
 
Jeg vil mildne meget af de annoncerede lidelser gennem Mine Korstogs bedegruppers kraft
684. den 25. januar 2013
Min kære elskede datter, Jeg ønsker at give instrukser til Mine Korstogs bedegrupper, så de er på vagt, når de opretter grupper i deres lande. I skal have vievand ved hånden, et Krucifiks af Mig tilstede, og fremsige denne særlige Korstogsbøn for at velsigne og beskytte jeres Korstogs bedegruppe.
Korstogsbøn (96) For at velsigne og beskytte vores Korstogs Bedegruppe
O min kæreste Jesus, velsign og beskyt os, Dit Korstogs Bedegruppe, så at vi bliver immune overfor djævlens onde angreb og alle de andre onde ånder, som måtte pine os i denne Hellige Mission for at frelse sjæle.
Måtte vi forblive loyale og stærke, mens vi udholder at forkynde Dit Hellige Navn for verden og aldrig opgiver vores kamp om at udbrede Sandheden af Dit Hellige Ord. Amen.
Sig denne bøn før og efter hvert bedemøde.
Jeg må også instruere jer, Mine elskede disciple, om at sikre, at bøn er grundlaget for ethvert bedemøde. Jeg ønsker ikke at I skaber negativitet eller frygt blandt jer, for alt, hvad Jeg bringer er kærlighed og barmhjertighed.
Mine Budskaber er fulde af håb, og Jeg vil mildne meget af de annoncerede lidelser, gennem Mine Korstogs bedegruppers kraft.
Formålet med denne Mission er at frelse sjæle. Den har aldrig været om noget andet. Mine Budskaber bliver givet for at oplyse, advare om de farer der kan angribe jeres tro og forberede jer for Mit Nye Paradis.
Gå nu i fred. Jeg vil dække alle Korstogs bedegrupper med en overflod af Mine Nådegaver, herunder Skelneevnens Gave.
Jeres Jesus
 
Snart vil de vedtage en lov som vil afskaffe blasfemiens betydning​
688. den 28. januar 2013
Min kære elskede datter, fortæl Mine disciple, at de skal aldrig opgive hengivenheden til Mit Hellige Ord.
Ateismens udbredelse medfører at den blotte omtale af Gud og de love Han har villet, vil forårsage harme. 
Det er som om det er blevet blasfemisk, blot at nævne den rolle, Gud har i jeres liv. De vil snart vedtage en lov, der vil afskaffe ​​blasfemiens betydning, for at afskaffe enhver offentlig loyalitet over for Gud.
I, Mine stakkels disciple, vil finde det svært at hæve jeres stemmer i Mit Navn. De vil fornærme jer og sige forfærdelige ting om Mig, og alligevel vil I ikke være i stand til at forsvare Mig.
De Kristne lande, hvor befolkningen ærer Mig, vil ikke få lov til at manifestere deres Kristendom på grund ​​af disse love, som vil trodse Min Lære.
Mange mennesker ønsker ikke at kende Mig. De, der ønsker det, vil blive forfulgt. Med dette mener Jeg, at hver gang I forsøger at bede til Mig, vil jeres privatliv blive afbrudt. Hver gang I forsøger at modtage Sakramenterne, vil det være svært at få adgang til dem.
Så, når I prøver at sætte op bedegrupper, vil I få at vide at I skal stoppe. Hver gruppe vil finde ikke kun modstand fra visse kredse, men at nogle bedragere vil prøve at infiltrere dem for at ødelægge de frugter der vil komme ud af dem. Aldrig før vil I opleve så meget modstand mod jeres hengivenhed til Mig, Mine Korstogs Bedegrupper og Mine Budskaber.
Mange præster og gejstlige vil svare hurtigt på Min opfordring, fordi de kender Mig og genkender Min stemme. Så vil mange af dem fortsat blive kaldt, da Min anmodning om at forberede de sjæle, de er blevet betroet, vil blive besvaret. Men mens deres antal stiger, vil andre af deres fold rejse sig i forargelse og misbilligelse. De vil lide på grund af deres kærlighed til Mig.
Deres fjender vil være dem, der elsker Mig, men som er blevet vildledt af andre, de har svoret troskab til.
Andre vil blive fristet af den onde ånd for at fordømme Mig. De vil gøre dette for at forhindre Min Plan om at opfylde min Faders Vilje til at frelse sjælene og til at omfavne alle Guds børn i Hans Nye Paradis.
I skal modstå disse forsøg, men forblive værdige hele tiden. Fortsæt at bede for dem, Mine hellige tjenere, som, ligesom Judas før dem, vil kysse Mig på den ene kind og forråde Mig på den anden.
Jeg vil være tæt på jer under disse pinsler, fordi selv I vil blive chokeret over den gift, der vil spredes af dem, der hævder at være mine disciple.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: Kristi resterende hær vil sejre
691. den 31. januar 2013
Mine elskede Guds børn, jeg er jeres himmelske Moder, Barmhjertighedens Moder, Frelsens Moder. I er mine dyrebare børn, og jeg vil dække jer med min Frelsens Slør når jeres trætte sjæle kæmper i lidelse.
Mine børn, bed min Søn i tro og fuld tillid til Hans Barmhjertighed. Han vil aldrig forlade jer. Selv om I skal udholde smerte og bedrøvelse fordi I kender Sandheden, og I har det dårligt på grund af den ondskab I ser omkring jer, skal I forblive i fred. For I er omgivet af Gud, min Faders kærlighed, og I er velsignet med min Søns Nådegaver som strømmer over jer, og dette beriger jeres sjæle.
I skal ikke lade frygt og bekymring aflede jer fra den rolle, som min Søn har skåret ud for jer.
Kristi resterende hær vil sejre og vil, i sin kølvand, samle milliarder af sjæle, som den vil frembringe for Guds trone.
Hvilken stor velsignelse, I har fået! Dem af jer, som vil lede og hjælpe min Søns Korstogs Bedegrupper vil frelse milliarder af sjæle.
Disse bønner er ikke som alle de andre, fordi de blev givet til menneskeheden som en Gave med særlige Nådegaver forbundet med dem. Uden at I ved det, er de sjæle, I hjælper med at frelse, tredive gange flere når I reciterer disse bønner. De giver jer mulighed for at trøste min Søns Hjerte, ved at forøge og forstærke antallet af de sjæle Han behøver for at fuldføre Sin Frelsesplan.
Tak for at svare til min Søns anmodning fra Himmelen. Mange Nådegaver er blevet givet til jer i de sidste to uger. Frugterne af disse Nådegaver vil blive tydelige når I fortsætter på sandhedens sti hen imod evigt liv.
Jeres elskede Moder,
Frelsens Moder
 
Guds moder: Mange vil være ensomme i deres kamp for at forme bedegrupper
696. den 5. februar 2013 kl.20.45
Mine børn, I skal søge at hjælpe hinanden mens i samles i hvert hjørne af jorden for at forme Min Søns resterende hær.
Mange vil være ensomme i denne opgave at forme grupper og til tider føles det som om det er forgæves.
For hver bedegruppe der er formet, vil der blive givet en speciel nådegave af min kære Søn. Han er tilstede i hver gruppe og Han vil lade Jer føle det. I vil føle Hans Kærlighed og så vil I erfare frugterne der spreder Hans Hellige Ord.
Børn, I er velsignet og dem der uden tvivl accepterer Min Søns Ord, har fået ydmyghedens gave, som vil give mange omvendelser.
Helligånden bevæger sig nu hurtigt imellem Jer, kæreste børn og det bringer Mig så meget glæde at se, hvordan Han rører Jeres sjæle.
I skal forblive samlet, mine små børn, for min Søn har brug for jeres kærlighed og forpligtelse, så at Han kan frelse menneskeheden. I vil dog blive et mål for den onde, som vil sende alle sine dæmoner for at skabe splid. Genkend disse forsøg for hvad de er og stol fuldt og fast på min Søn. Kald på Mig, Jeres Elskede Mor, for at holde Bedegrupperne sammen.
Korstogsbøn (97) For at forene Korstogs Bedegrupperne
Oh elskede Frelsens Moder, jeg bønfalder Dig at forene, gennem dine bønner, alle i Guds Resterende hær overalt i verden. Dæk alle Korstogs Bedegrupper med Frelsens Gave, skænket til os gennem Din Søns Jesu Kristi Barmhjertighed.
Send Dine engle til at dække enhver af os og især de præster der fører Korstogs Bedegrupper.
Hjælp os at undgå adspredelse, som forårsager splittelse iblandt os og beskyt os med Din rustnings gave, så at vi bliver immune overfor de angreb vi kommer til at udholde pga. vores kærlighed til Jesus Kristus, i denne Hellige Mission om at frelse sjæle.
Amen
Gå i fred, min elskede børn, og vid at Guds resterende hær, gennem min Søns Nåde, vil hjælpe Ham med at frelse milliarder af sjæle.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Bønnen vil og kan frelse menneskeheden
723. Torsdag den 7. marts 2013 kl.11.05
Min kære elskede datter, det er vigtigt at Mine disciple på jorden forstår hvordan bønnen vil og kan frelse menneskeheden. Bønnens magt og især den Hellige Rosenkrans, som gør dyret impotent, kan ikke blive undervurderet. For at frelse flere sjæle skal I også bede Barmhjertighedens Rosenkrans.
Vælg de Korstogsbønner Jeg giver jer og bed dem således, at I kan fokusere på forskellige anmodninger i løbet af hvert bedemøde. Hvis, f. eks. I beder Korstogsbønnen for Immunitetens Nådegave, gør det på en måde, at bedegruppen kan, den dag, koncentrere sig om et udvalg af Korstogbønner som påkalder Guds beskyttelse for sjæle. Så, en anden dag kan I fokusere på et udvalg af bønner som er givet til jer for beskyttelse af præster og gejstlige.
Disse Korstogsbedegrupper, når de bliver dannet over hele verden, vil blive den nødvendige rustning til at besejre fjenden på flere måder end I kan tro det er muligt. Jeg vil fortsætte at give jer Gaven af nye bønner som bringer med sig særlige mirakler. Uden denne indgriben kunne Jeg ikke frelse de sjæle Jeg så meget ønsker. Gå og læg en plan for jeres Korstogsbønners Møder på grundlag af den form de er givet til jer, men bryd dem op i dele, så at I kan fokusere på forskellige intentioner. Der er ikke behov for at bede alle bønnerne sammen, selv om Jeg tilskynder jer at bede så mange som muligt af dem i løbet af en uge.
I giver Mig så megen lindring, Mine dyrebare disciple. Jeg giver jer Min velsignelse af styrke og mod, mens I fortsætter jeres søgen efter at frelse sjæle. Jeg elsker jer.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: Korstogsbedegrupperne vil frelse milliarder af sjæle
726. Søndag den 10. marts 2013 kl. 18:00
Mit kære barn, i denne tid vil du føle dig endnu mere alene og isoleret, mens det Hellige Guds Ord brøler højt for at advare menneskeheden om behovet for at forberede deres sjæle.
Børn, det er nu I skal spørge min elskede Søn at bevare jeres mod i de mørke dage, måneder og år, der ligger foran jer. I skal glæde jer fordi så mange sjæle, inspireret af Helligånden, har svaret på Min Søns Jesu Kristi kald. Han elsker jer alle så meget, at det giver mig, Hans elskede mor, tårer af glæde. Hvordan Han vil sprede Sin barmhjertighed er hinsides jeres forståelse og Han vil drage selv dem der foragter Ham tæt på Sit hjerte.
Det vil ikke vare længe nu, før Hans store Andet Komme, så I skal give Ære til Gud. For at forberede jer skal I modtage Forsoningen så ofte som muligt og fortsætte at bede for sjælene.
Selv om Gud er Almægtig og Hans Herlighed vil nu blive fuld forstået må I, Hans Resterende Hær, hjælpe Ham i Sin Plan om at frelse menneskeheden, når I vidner om Hans Andet Komme.
Korstogsbedegrupperne vil redde milliarder af sjæle, og derfor skal I sprede og mangfoldiggøre jer. Guds Nådegaver bliver hældt over alle hans børn, som deltager i disse bedegrupper. De vil være den rustning som vil beskytte menneskeheden fra antikrists planlagte forfølgelse.
Giv aldrig op, børn. Forbliv altid i Nådens tilstand og fortsæt med at følge min Søns anvisninger. Han vil aldrig svigte jer, så stor er Hans Kærlighed for jer.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Det vil være gennem jeres fremsigelse af Mine Korstogsbønner at Jeg kan frelse dem
841. Torsdag 11. juli 2013 kl. 13:57
Min kære elskede datter, lad Mig trække dig tæt ind til Mit Hellige Hjerte, for når du tillader Mig at gøre dette, vil Jeg indpode din sjæl særlige Nådegaver. Så vil Mit Arbejde give mere frugt, som vil modne og vælde ud i rigelighed over hele Jorden. Frugten, der kommer fra Mig, skaber omvendelse og opbløder hjerterne på de mest forhærdede, når de smager den. Når de spiser den, vil det forene dem i Mig, på en måde der vil bringe dem stor fred. Den fred jeg lover alle dem af jer der lytter til Mig nu, når jeg taler til jer, vil blive jeres rustning mod had.
Dem iblandt jer, inklusive de sjæle der aldrig har hørt om disse Budskaber, som elsker Mig oprigtigt, vil blive fyldt med denne fred og I vil, som resultat, blive immune overfor stemmerne af dem der råber ad jer fordi I er af Mig.
Når I er et med Mig, lover Jeg at, ved enhver krænkelse og ethvert sår I skal lide fordi I forkynder Mit Ord, vil Jeg løfte jer, bevogte jer og beskytte jer. I vil nyde et herligt liv i Mit Nye Paradis, hvor alle vil synge i forening til Guds kærlighed og ære.
I har intet at frygte fra Mig, men Jeg beder jer om at bruge tid i bøn for sjælene af dem der er forvirrede og i nogle tilfælde fortabte. Dem der er adskilt fra Mig skal komme tilbage til Mig, og det vil være gennem jeres fremsigelse af Mine Korstogsbønner at Jeg kan frelse dem.
Gå, Mine elskede tilhængere, og vid at I er i Mit Hjerte og Jeg i jeres.
Jeres Jesus
 
Det er tid til at Korstogs Bedegrupper bliver oprettet og spredt ud over hele verden
905. Søndag den 8. september 2013 kl. 21:10
Min højtelskede datter, det er tid til at Korstogs Bedegrupper bliver oprettet og spredt ud over hele verden. Disse bønner er givet ved Guds Magt og store mirakler er forbundet med dem. Disse bønner vil sprede omvendelse, give fysisk helbredelse og udvande virkningen af krig, sult og fattigdom. I dag testamentere Jeg en ny bøn til jer, som vil bidrage at reducere de frygtelige lidelser som krigen vil medføre. 
Korstogsbøn (120) Stop krigens udbredelse
O min søde Jesus, fjern de krige der ødelægger menneskeheden.
Beskyt de uskyldige fra lidelse.
Beskyt de sjæle som prøver at bringe sand fred.
Åbn de hjerter af dem der er ramt af krigens smerte.
Beskyt de unge og skrøbelige.
Frels alle sjæle hvis liv er ødelagt af krige.
Styrk os alle, kære Jesus, som beder for sjælene af alle Guds børn og giv os Nådegaven til at udholde den lidelse, som måtte komme til os i tider af konflikter.
Vi beder Dig om at stoppe krigens udbredelse og at bringe sjælene ind i Dit Hellige Hjertes Tilflugtssted.
Amen
Gå, alle I der hører Mig, og bed for de Nådegaver I vil have brug for for at udholde Min smerte i denne tid.
Jeres Jesus
 
De er Mine. Jeg er deres. Sådan vil det altid være. Jeg elsker dem alle. Så enkelt er det
1083. 26. marts 2014
Min kære elskede datter, Jeg kalder på alle Mine disciple, overalt i verden, til at forenes som et i Mig, for at bede for de sjæle der har adskilt sig fra Mig. Jeg kalder især Mine Korstogs Bedegrupper overalt og alle som svarer til Mit Kald gennem Sandhedens Bog, til at elske hverandre som Jeg elsker jer.
Læg jeres forskelligheder til side, når der er nogle, ignorer splittelse, når den opstår og læg ikke mærke til hadet som Satan og de sjæle han har bedraget viser imod jer, for denne er den sidste Mission, i forberedelse for Mit Andet Komme. I må forstå hensigten i Min Plan til at forløse verden gennem Sandhedens Bog.
Det er for at frelse alle sjæle, overalt, lige meget hvem de er, hvad de tror på, hvordan de synder, hvad de gør med hinanden og hvilke synspunkter de har. De er Mine. Jeg er deres. Det vil altid være sådan. Jeg elsker dem alle. Så enkel er det. Det kan ikke være på en anden måde.
Når I bliver forfulgt i Mit Navn, rejs jer altid over det og bed for de sjæle som forbander jer, for Mit Hjerte sønderrives for dem. Jeg lider forfærdelig for disse sjæle. Bring dem til Mig så at de kan åbne deres hjerter til Min Kærlighed for dem. Hjælp Mig at nå frem til deres smertefulde og sønderrivede sjæle og deres hårde hjerter, for uden Mig og uden Min Indgriben vil de visne og dø. Dette er ikke Mit ønske. Kom, alle I. Jeg kalder på dem der er i Mig og med Mig. Jeg kalder på dem der ikke kender Mig rigtigt, men som tror et de gør. Jeg kalder på dem der er illoyale til Min Lære.
Jeg kalder på dem der afviser denne Mission og som erklærer den til at være falsk. Forsag Mig ikke, for Jeg har ikke forsagt jer. Frygt Mig ikke for Jeg er ikke jeres fjende og Jeg ønsker jeres sjæl, så at I kan være en del af Mig og således finde fred i jeres hjerte. Min Tid er nu, mens Jeg leder jer, åbn jeres hjerter og påmind jer om Mit Ords Sandhed, som aldrig forandrer sig.
Tiden for Mit Komme er nær og det er vigtigt at I forbereder jeres sjæle og de sjæle af dem I kommer i kontakt med. Min ankomst vil ske pludselig og I vil ikke få advarsel forud. Negliger ikke jeres sjæle, for I har brug for at være klare til at se Mit Ansigts Lys, således at I kan blive stående foran Mig, hvis I vil træde ind i Mit Rige.
Jeg vil altid elske jer når I tjener Mig med hele jeres hjerte. Jeg vil altid elske jer når I forkaster Mig, anklager Min Mission, eller bagtaler andre i Mit Navn, for I ved ikke hvad I gør. Når dagen kommer vil Jeg kalde på jer, en efter en og tage jer i Mine Arme for at give jer den trøst I vil have brug for.
For på den Dag vil jeg forene alle som elsker Mig og Jeg vil erklære, at Portene er åbne for at tillade alle Guds børn fra hele verden, inkluderet de som er døde og som vil rejse sig, som et i Mig. Så vil Min Faders Vilje ske, til sidst.
Jeres Jesus
 
Så længe kærligheden trives, kan den menneskelige slægt overleve
1090. 3. april 2014
Min kære elskede datter, kærligheden er en af de mest magtfulde Gaver fra Gud. Så længe kærligheden trives kan den menneskelige slægt overleve. Kærligheden overgår alt ondt, splittelse og had, fordi den er af Gud, som er Almægtig og ingen ond kraft kan ødelægge den fuldstændig.
Når en sjæl er virkelig tæt på Mit hjerte, vil Jeg fylde dem med kærlighed. Jeg vil overvælde denne person med denne Gave og, pga. dette, vil det være umuligt for den at hade en anden, selv dem som plager ham. Når kærligheden er tilstede i en sjæl, bliver den brugt af Gud til at drage andre sjæle til Sig. Den bliver brugt til at bringe glæde og behag til de trængende og lidende. Det er en Nådegave, dog er den tildelt sjæle, som er udvalgte til at dele den med andre for Guds Ære. Oh hvilken glæde bringer disse sjæle til Mig når de accepterer, uden betingelse, kærlighed fra Mig. Når de byder Min Tilstedeværelse velkommen med åbent hjerte og tillader Mig at oversvømme deres sjæle, bliver disse sjæle Mine redskaber og som en god vin, vil de tilfredsstille de sjæle som er tørstige for Min Tilstedeværelse.
Kærligheden er den måde Jeg kommunikerer til verden med, indtil den Store Dag, når Jeg vil komme og kræve Mit Rige. Når ægte kærlighed er til stede er Jeg der. Hvor der ikke er kærlighed er Min Tilstedeværelse trukket tilbage. Mange mennesker lukker Mig ud og er derfor ude af stand til at mærke Kærlighedens Gaves fuldkommenhed, som de skulle.
Jeg lover jer alle, at Jeg vil sprede Min Kærligheds Gave gennem denne Mission. Min Kærlighed vil blive et kendetegn og alle dem som svarer til Mit Kald vil blive omsvøbt med Min Kærlighed, når de beder denne Korstogsbøn:
Korstogsbøn (145) Fyld mig med Din Kærlighedsgave
Kæreste Jesus, fyld mig, et tomt kar, med Din Kærlighedsgave. Oversvøm min sjæl med Din Tilstedeværelse. Hjælp mig at elske andre som Du elsker mig. Hjælp mig at være et redskab for Din Fred, Din Ro og Din Barmhjertighed. Åbn mit hjerte til forpligtelsen for andre og giv mig den Nådegave at tilgive dem der afviser Dig og som er skyldige mod mig. Hjælp mig at bekende Din Kærlighed gennem mit eksempel, som Du ville gøre, hvis Du var i mit sted.
Amen
Jeg vil røre de sjæle af enhver som tillader Mig at træde ind i dem. Kærligheden vil bringe jer evig lykke. Ved at acceptere Min Kærlighed uden spørgsmål og med et åbent hjerte, vil I bringe Mig stor glæde. Min Gave er nu jeres og Jeg ønsker, at Kærlighedsgaven står foran jer i alt det I gør, fra i dag og fremover. På denne måde vil I hjælpe at besejre det had som inficerer menneskeheden og som kommer fra Satan. Med denne Kærlighedsgave, sender Jeg ud til jer alle en særlig Velsignelse, en Velsignelse som er enestående og magtfuld, som I vil føle når I beder denne Bøn, især i en Korstogs Bedegruppe, som er særlig vigtig i denne, Min Frelsermission.
Jeres Jesus