Familien

___________________________________________________
Hvordan I kan sikre, at jeres familie og venner kan komme ind i Himlen
 63. den 15. april 2011 kl. 15.30
Min elskede datter, det glæder Mig, at så mange af Mine gode og hengivne tilhængere samles i den Stille Uge for at ære og mindes det Offer, Jeg ofrede for alle. Et Offer, Jeg ville være villig til at foretage igen og igen, hvis Jeg på den måde kunne frelse hver og en af jer. Min kærlighed er dybtfølt for hvert enkelt individ i verden, hvoraf hver eneste af jer er blevet skabt, fordi Min Evige Fader, menneskehedens Skaber, har villet det. I har allesammen en særlig plads i Mit Hjerte, selv de af jer, der ikke kender Mig
Hvis I blev tilbudt et liv på denne Jord, der gav jer rigdom og lykke, ville mange af jer gribe chancen. Så desperate er I efter at tilfredsstille det, som jeres legeme higer efter. Hvis mennesker blev tilbudt Paradis i Himlen, ville de have svært ved at forestille sig, hvad det er. Det forstår Jeg. Den lunkne sjæl ville få brug for en livlig fantasi for at kunne fatte dette glorværdige sted. Han vil altid kæmpe for at kunne forestille sig denne glorværdige eksistens. De eneste sjæle, som kan det, er dem, som har en stærk tro på Guds Eksistens. Den eneste måde I virkelig kan forstå den juvel, som venter hver eneste af jer, er at styrke jeres tro. Den eneste måde at gøre det på er at bede hårdt om at kunne se Sandheden, Lyset og den strålende fremtid, som venter alle dem, der ærer den Almægtige Gudfader. I troende må bede for jeres venner, ægtefæller, familiemedlemmer, forældre, brødre, søstre og børn, som har en lille tro. Hvis I beder Min Barmhjertigheds Rosenkrans for dem, vil I frelse deres sjæle. Det er Mit løfte til jer nu.
Jeres elskende Frelser
Jesus Kristus
 
Forsvar jeres børns ret til Kristen opdragelse
71. den 23 april 2011 kl. 00:05 Langfredag den 22. apr. 2011
Min elskede datter, i dag er det tid for alle, der tror på Korsets Lidelse, at hjælpe med til at bære det, så at Mit Ord kan høres igen i verden. Påmind dem hvordan Jeg døde, og hvorfor dette repræsenterer frelse. Det er din pligt nu at informere dem der har mistet deres vej, at åbne deres hjerter igen til Sandheden af Min Lære.
Stå op nu og forsvar jeres rettigheder til at være Kristne. Mens Jeg forventer tolerance fra jeres side - hvor I skal respektere synspunkter fra andre trosretninger - fornærm aldrig Mig ved at skubbe jeres Kristendom til side, ind på anden plads. Det er en farlig doktrin, når I misforstår tolerance som en erstatning for Sandheden. Vær åben for andre trosretninger og behandl jeres brødre og søstre lige. Men føl jer aldrig presset til at skubbe jeres overbevisninger eller benægte jeres børn ret til Kristen Opdragelse. Mange skoler, drevet af Kristne organisationer, bøjer sig for pres for at opgive deres troskab til Mig. Mange regeringer forsøger at forbyde Kristendommen, med udbredelsen af ​​nye love. Men I vil opdage, at andre ikke-kristne religioner, vil blive behandlet mindre hårdt. I stedet vil enhver religion blive tolereret bedre end Kristendommen.
Kæmp for jeres tro nu. Bed for omvendelse. Bed for at de regimer, der undertrykker jeres ret til at være Kristne viser mere tolerance. Manglende modstand til dette pres vil resultere i en gold verden, når færre Kristne vil praktisere deres tro.
Tag korset, fra i dag, og vis eksempel for andre. Skam jer aldrig over Korset.
Jeres kærlige Frelser 
Jesus Kristus, Menneskehedens Konge
 
Forældreansvar i verden i dag
87. den 19. maj 2011 kl. 18.15
Min kære elskede datter, verden er bukket under og befinder sig i den yderste nød på grund af manglende tro på Gud, den Almægtige Faders, Eksistens. Selv små børn benægter glade Hans Eksistens. Disse tomme, forhærdede sjæle fornærmer ikke blot Min Evige Fader, men forårsager Mig en dyb smerte.
Så langt er I faldet, børn, at I fuldstændigt har kasseret al den sans for åndelighed, som I blev født med. Hvor langt tror I, at jeres kærlighed til verden og dens materialisme vil bringe jer? De af jer, der er optaget af rigdom og komforten i verdslige attraktioner, skal vide, at de snart vil blive taget fra jer som en del af Renselsen, der kommer.
Forældres ansvar
Hvorfor lærer I jeres børn betydningen af menneskeskabt materialisme på bekostning af deres stakkels, små sjæle? Jeres primære mål er at lære jeres børn vigtigheden af at skabe og opbygge velstand. I lærer dem meget sjældent om den moral, de er nødt til at være udstyret med for at kunne være ansvarlige voksne. Det gælder evnen til at vise respekt for andre, til at værdsætte betydningen af at være ærlig og nødvendigheden af at vise forståelse over for deres brødre og søstre. Desværre har Mine børn fuldstændigt mistet retningen på den åndelige vej, der er nødvendig for dem, for at de kan nå deres endelige bestemmelsessted. Skammer I jer ikke? Hvornår vil I lære at forstå, at I, der er besatte af kærlighed til penge og alt det, som følger med, styrer lige mod katastrofen? Det er først når I er blevet berøvet denne komfort, som I tørster efter, at I vil forstå, hvor ensomme I er.
Lyt til Mig nu, medens I kan. Sæt jeres families behov i første række, for det er godt. Sørg for den. Men lad nu være med at opmuntre jeres børn til at blive slaver af rigdom og af et ønske om berømmelse, for så vil I skubbe dem lige i armene på Satan. Jeres børn blev født og fik det fysiske liv af jer, men de blev Skabt af Gud, den Evige Fader, da de fik skænket deres sjæl. Naturligvis skal I vise ansvarlighed som forældre og sørge for deres fysiske behov, men husk, at deres sjæle har brug for næring. Lær dem Sandheden i Min Lære og vigtigheden af at passe på deres sjæle. Først da vil I give jeres børn den sande næring i krop og sjæl, som de har brug for for at kunne overleve og til sidst nyde det evige liv.
Jeres elskende Guddommelige Frelser
Jesus Kristus
 
Hvad er det der får unge mennesker til at skammes over Mig?
169. den19. august 2011 kl. 23:00
Min kære elskede datter, Min Kærlighed til unge mennesker, især dem i deres teenageår eller i tidligt voksenskab, er meget dyb. Som deres forældre, føler Jeg kærlighed, glæde, bekymring og indimellem vrede som Jeg ser dem vokse op. Åh hvor Mit Hjerte knuses når Jeg hører dem sige at de ikke tror på Gud, Min Evige Fader. De, Mine små børn, er blevet tilvænnet at fornægte Ham, så de kan falde i med deres venner, så de ikke skiller sig ud fra dem.
Faktum er, at det ikke længere er let for et ungt menneske at stå ved deres kærlighed til Mig, selvom de accepterer Min Eksistens. Denne indrømmelse kan bringe dem i forlegenhed når tro på Mig, Jesus Kristus eller Min Evige Fader, bliver hånet til fordel for en såkaldt ’højere eksistens’. Hvad er det der får unge mennesker til at skammes over Mig? Hvorfor føler de at de skal leve op til en verden der er udtømt for ånd eller omsorg for sjælen?
Musik og kunst har en enorm indflydelse på disse dyrebare, små sjæle som ikke har fået fortalt Sandheden om Himmelen eller Helvede. De, som alle Mine andre børn, som fortsætter med at undgå enhver benævnelse af Mig, Min Lære eller Eksistensen af Min Evige Fader, er ligeså udsatte for at gå fortabt i vildnisset.
Forældre, Jeg kalder jer til at fortælle jeres børn Sandheden om deres eksistens på denne Jord; hvor de kommer fra og den skæbne der venter dem efter dette liv. Det er jeres pligt at hjælpe dem med at åbne deres hjerter for Min Kærlighed. Før dem blidt til Mig, men brug alle mulige midler til at hjælpe dem med at frelse deres sjæle. Gør dette af kærlighed til dem. I har muligvis unddraget jer denne pligt gennem årene, men nu er det tid til at gøre det godt igen. Ved at bede Barmhjertighedens Rosenkrans for deres sjæle, kan du hjælpe dem. Det er bedre hvis de vandrer mod Mig med armene strakte mod Mig i dette liv, af egen drift.
Til de unge mennesker siger Jeg dette. Hvis I tror på Mig, vær ikke bange for at vedstå jer det offentligt. Fornægt Mig ikke for Jeg er jeres livline, uden Mig er der intet liv. Når andre ser hvor stærk jeres tro er, vil de være mere tilbøjelige til at åbne deres hjerter for Mig. Det kræver mod fra jeres side, men de nådegaver du vil modtage fra Mig vil langt overgå din frygt. Når først du fortæller folk at Jeg virkelig Eksisterer, når du viser dem respekt og kærlighed og trækker dem til dig, vil de respektere dig for at tale om Mig. Det kan virke mærkeligt at tale om Mig i et åndedrag og jordiske ting i det næste, men du vil blive stærkere i din tro når du gør det. Ikke kun vil du opleve en sådan rigdom af kærlighed i det hjerte for Mig, det vil frelse dine venners sjæle.
Brug internettet til at sprede Mit Budskab. Omtal det. Det er ligemeget hvem der gør grin af dig. For når du gør dette vil mange, mange mennesker rundt omkring i verden få evigt liv på grund af den omvendelse der skabes som resultat.
Gå frem nu, Min dyrebare, unge hær. Det er tid for dig nu til at samle dig modet til at sprede Mine Budskaber, som bliver givet til denne generation i verden for at minde dem om Hvem Jeg Er, hvorfor Jeg frelste jer alle fra Helvedets dyb og hvorfor Jeg nu rækker ud for at frelse jer endnu en gang.. Dette er tiden for Mig til at række ud og tage jeres hænder i Mine. Jeg elsker jer.
Jeres elskede Frelser og Ven
Jesus Kristus.
 
 Korstogsbøn (4) For at forene alle familier
255. den 20.november 2011 kl. 18:00
Min datter, denne bøn er vigtig, idet den vil hjælpe til at holde familierne sammen, så at de vil forblive som en i Mit Nye Rige af Paradis på Jorden.
Foren alle familier Jesus, under Advarslen, så at de kan modtage den evige frelse. Jeg beder at alle familier må holde sammen, i forening med Dig, Jesus, så at de kan arve Dit Nye Paradis på jorden. Amen
Jeres elskede Frelser
Menneskehedens Foløser,
Jesus Kristus.
 
Ær betydningen af familie
286. den. 25. december 2011 kl.18:00
Min Fødsel fejres i dag, Min datter. Det er også en særlig dag for familierne.
Husk også at den Hellige Familie blev født på denne dag. Denne Hellige Familie har i dag relevans for mennesker overalt i verden.
Ligesom alle sjæle på Jorden er en del af Min Evige Faders familie, så bør folk overalt i verden ære familiens betydning.
Det er kun gennem familien, at den sande kærlighed er født. Det er vigtigt at forstå dette, selv om mange familier i verden lider pga. sammenbrud, vrede og adskillelse.
Hvis ikke var der familier på Jorden, kunne der ikke være noget liv. Familien repræsenterer alt, hvad Min Evige Fader ønsker for Sine børn på Jorden.
Familier skaber, når de er forenet, en intim kærlighed som alene i Himlen kan ellers opleves. Skad en familie og du vil ødelægge den rene kærlighed, der eksisterer ind i sjælen af dem, som er en del af denne familie.
Satan elsker at splitte familierne ad. Hvorfor? Fordi han ved, at kernen af ​​kærlighed, som er af afgørende betydning for menneskehedens åndelige vækst, vil dø, når familien splittes.
Bed, Mine børn, for familiernes forening. Bed for, at familierne beder sammen. Bed for at forhindre at Satan trænger ind i din familie, i dit hjem.
Glem aldrig at I er alle en del af Min Faders familie og at I skal bestræbe jer efter denne enhed på Jorden når det kan lade sig gøre. Jeg ved, at det ikke er altid muligt, men stræb jer altid efter familiens enhed for at bevare kærligheden til hinanden.
Hvis du ikke har en familie på Jorden, så husk du er en del af den familie, Min Far har skabt. Stræb efter at slutte dig til Min Fars familie i den Nye Æra af Fred.
Bed for de nådegaver der er nødvendige for, at du bliver i stand til at finde dit retmæssige hjem i denne Nye Paradis, du vil inviteres til at komme ind i ved Mit Andet Komme.
Din elskede Jesus 
Menneskehedens Frelser
 
Jomfru Maria: som Frelsens Moder vil jeg hjælpe jer og jeres familie til at blive indviet til min Søn
631. den 5. december 2012 kl. 20:40
Mit barn, vær venlig at fortælle mine børn at kalde på mig, deres elskede Moder, så jeg kan beskytte dem på denne tid af forvirring og angst.
Mit Pletfrie Hjerte er det tilflugtssted som I skal vende til, så at, gennem min forbøn, I kan forny jeres tro og tillid til min Søn.
Jeg vil komme jer til undsætning og mine tårer af kærlighed og medfølelse for hver af jer vil falde, så vil I finde fred i jeres hjerte.
Med min hjælp, som I skal forsøge at finde frem til dagligt, vil min Søn give de nødvendige nådegaver, så I kan blive værdige til Hans Store Barmhjertighed.
Tøv aldrig med at kalde på mig, idet jeg har fået en særlig gave af min søn.
Jeg vil hjælpe jer at forberede jeres sjæl, sådan at min Søn kan glæde Sig i dem.
Min hjælp vil gøre jer stærkere, og I vil føle en nærhed til min Søn, som I vil finde til at være af en sådan lindring, at I vil komme tilbage til mig igen, så jeg kan holde jer sikre.
Som Frelsens Moder vil jeg hjælpe jer og jeres familie til at blive indviet til min Søn Jesus Kristus.
I skal aldrig frygte min Søn, uanset hvordan I har syndet, fordi han har altid håb og venter på at I kalder på Ham. Hans Barmhjertighed er over jeres fatteevne.
Mine søde børn, I må aldrig gøre bønnerne indviklede. Alt, hvad I skal gøre, er at tale med min Søn og kalde på mig for at hjælpe mig til at bringe jer til Ham.
Jeres Himmelske Moder
Frelsens Moder.
 
Gud bevarer Sin Kærlighed til mennesket gennem familiens enhed
1220. den 21. september 2014
Min kære elskede datter, Mit Hjerte tilhører alle familier og det er Mit Ønske at velsigne enhver familie, lille, mellem og stor, i denne tid. Når kærligheden er tilstede i familierne, betyder dette, at Guds Magt er opretholdt, idet alle børn tilhører Ham. Det var Ham som skabte hvert eneste af dem.
Gud bevarer Sin Kærlighed for mennesket gennem familiens enhed, idet det er i disse omstændigheder, at Hans Kærlighed trives naturligt. Kærligheden i familier som er forenede bringer store Nådegaver, fordi den kærlighed familiemedlemmer har for hinanden er en af de største Gaver fra Gud. Gud får kærligheden i familien til at sprede sine vinger, så at enhver medlem af en elskende familie vil hjælpe til at sprede denne kærlighed, hvor hen de går. Ligeledes, når en families enhed går i stykker, vil dette have direkte indvirkning i jeres fællesskab, jeres samfund og jeres nationer.
Når Gud skabte Adam og Eva, ønskede Han Sin Egen familie, på hvilken Han skænkede alt. Han vil altid prøve at beskytte familierne fordi dette er stedet hvor det dødelige menneske opdager kærligheden først. Når kærligheden trives i familierne, vil den også trives i disse nationer. Idet kærligheden for hinanden udgår fra familierne, er dette grunden til at Satan angriber familierne. Satan vil bruge al den indflydelse han har for at påvirke folk, så at de vil retfærdiggøre enhver grund til at ødelægge familiens enhed. Han vil forhindre at familier bliver dannet og vil prøve at stoppe at de bliver genforenet, skulle det være Guds Vilje. Familien, som blev skabt af Guds Kærlighed, vil altid blive angrebet af det onde. For at beskytte jeres familier fra den onde, vær venlig at bede denne Korstogsbøn.
Korstogsbøn (167) Beskyt min familie
Oh Gud, min Evige Fader, gennem Din elskede Søns Jesu Kristi Nådegave, vær venlig at beskytte min familie fra det onde, til hver en tid. Giv os styrken til at komme over onde intentioner og at forblive forenet i vores kærlighed for Dig og hinanden. Støt os gennem alle prøvelser og lidelser, som vi må udholde, og hold i live den kærlighed vi har for hinanden, så at vi er forenet med Jesus. Velsign vores familier og giv os Kærlighedens Gave, selv i tid af ufred. Styrk vores kærlighed, så at vi kan dele vores families glæde med andre og således at Din Kærlighed kan blive delt med hele verden Amen
Husk på at Gud skabte enhver af jer i Sit Billede, for at Han kunne skabe den fuldkomne familie. Vær taknemlige for jeres familier, fordi dette er en af de største Gaver Han har skænket den menneskelige slægt. Når lidelsen på denne jord kommer til ende og når hadet er tilintetgjort, vil Gud forene menneskeheden som én i Sig.
I vil blive hel igen og Hans Familie vil have Evigt Liv.
Jeres Jesus