Unge mennesker

___________________________________________________
Budskab fra Jomfru Maria om at kommunikere til Unge Mennesker
118. Den 22. juni 2011 kl. 18:00
(Efter en privat åbenbaring hvor hun viste sig for visionæren i over 30 minutter.)
Jeg kommer i Jesu Kristi navn. Jeg er Guds Moder, din elskede Moder, Dronning af alle Englene.
Mit barn, du er lige blevet prøvet på grund af det Arbejde du gør for Min Søn og du er blevet stærkere af det. Du ved nu hvad der skal gøres sådan at så mange unge mennesker som muligt forstår hvem Min Søn er. Han, min Allerdyrebareste Søn, Verdens Frelser, vil gøre alt for at frelse alle dem der vandrer rundt på Jorden i uvidenhed om Hans Barmhjertighed.
Disse børn som stædigt afviser at lytte, må fortælles Sandheden, og det meget snart. Jeg beder jer, fortæl unge mennesker over hele verden at Jesus vandrer med dem hver hvert eneste af dagens sekunder. Han bekymrer sig så meget om dem. De har ingen ide om dybden af Hans Kærlighed. Han vil omfavne dem i Sit Hellige Hjerte sådan at de kommer til at nyde den Nye Fredsæra på Jord. Hvis de blot ville svare.... Mit barn, det er så svært for mennesker at forstå Sandheden om Eksistensen af Gud Faderen. At overbevise dem om Sandheden om Hans elskede Søns Offer er meget vanskeligt. Dette, mit barn, skal være dit mål.
Gå i fred og kærlighed.
Din elskede Moder
Englenes Dronning
 
Vær forberedt til alle tider
152. Den 1. august 2011 kl. 23:00
Min kære elskede datter du er nu i sandhed i forening med Mig, endelig. Nu vil du se hvorfor det er presserende at hjælpe folk med at åbne deres øjne så den kan omvende sig for at træde ind i Min Faders Kongerige.
Så mange mennesker i dag håner Mig. Når Mit Navn nævnes med ærefrygt af troende bliver også de hånet, vrænget og grinet ad. Så er der dem der bliver vrede når de udfordres i Mit Navn. Der er andre igen der ikke bare fornægter Mig men som tillige hader Mig. Aldrig før har der været så mange mennesker i verden som har vendt ryggen til troen.
Så mange sjæle vælger at afvise tanken om at Jeg, eller Min Evige Fader eksisterer. De tror ikke det har betydning hvorvidt de tror eller ej og at det er uden betydning for deres liv. Mange af disse lunkne troende afviser skødesløst Min lære, som de blot efterlever i tale. De tror at de vil have masser af tid senere i livet til at afsætte den nødvendige tid til deres tro. Det gælder særligt den yngre generation som tror at deres tro ikke er noget der behøver optage dem lige nu. De tror at de har mange år foran dem til at ære Mig deres elskede Frelser og Min Evige Fader. Det er derfor ældre mennesker har tendens til at genoplive deres tro på et sent tidspunkt i deres liv når de begynder at overveje det der kommer efter.
Hvad mennesket fejler at begribe er at han kan dø hvert øjeblik, enhver tid, enhver alder fra fødsel til høj alder. Det betyder ikke noget. Han skal være forberedt til alle tider. Jeg bønfalder alle troende om at bede om dømmekraft til at lære unge mennesker overalt om det uopsættelige behov for at de åbner deres øjne for den kærlighed som Jeg og Min Evige Fader nærer for hver af dem. Hjælp med at åbne deres øjne for løftet om Paradis. Det er jeres pligt overfor Mig nu så Jeg ikke mister Mine yngre børn til de løgne Satan spreder i verden i dag.
Hjælp Mig at frelse alle dem der tror at de har rigeligt med tid til at vise deres sjæl opmærksomhed i forberedelse til det Nye Paradis på jord, som nærmer sig og som vil blive en realitet på et øjeblik når I mindst venter det.
Jeres elskede Lærer og Frelser Jesus Kristus
 
Hjælp Mig at Frelse alle unge mennesker – de mest sårbare i jeres samfund
166. Den 15. august 2011 kl. 00:05
Min kære elskede datter, mens Min Evige Fader, Gud den Allerhøjeste, forbereder verden på ændringerne forude, er Han fuld af Sorg for mennesket der stadig er blind for Sandheden om Hans Eksistens.
Når Min Fader går i gang med at ringe ændringerne ind for at forberede Min tilbagevenden til Jord, ser Han så meget synd i verden at Han græder af sorg over det uundgåelige at sjæle vil gå tabt for ham til sidst. Bøn for at frelse dem der stadig er i live i verden i dag, der villigt vender Ham ryggen i ren trods, selvom de ved og accepterer at Han Eksisterer, kan hjælpe at frelse deres sjæle. Fortsæt med at bede og gør personlige ofre for disse sjæle, Min datter, for uden bøn skal I frygte for deres fremtid.
Jeg Er afhængig af Mine tilhængere til at bede for de fortabte sjæle. Den tid der er tilbage til at overbevise de blinde af tro, til at åbne deres øjne for Sandheden om Gud Faderens Eksistens er kort nu.
Forbind hænder, Mine børn af Lyset, sådan at jeres cirkel af kærlighed og hengivelse til Mig er stærk nok til at trække disse sjæle der ikke tror på eller accepterer Min eller Min elskede Faders Eksistens. Bryd ikke denne kæde af tro når I kan række ud for at frelse jeres brødre og søstre der ikke længere følger stien til Sandheden om evigt liv. I stedet, fordi de er svækkede af forførelsen af jordiske beskæftigelser, behøver de fast vejledning til at hjælpe dem.
Vær ikke strid mod dem der ikke tror på Gud. Lok dem blidt, fortæl dem om Min Korsfæstelse og hvordan Min Evige Fader gjorde det ultimative Offer for at frelse Sine børn, ved at give dem Frelsens Nådegave i Gave gennem tilgivelse af synd.
Min Fader kalder nu alle dem der læser disse Budskaber for første gang. Du skal læse hvert Budskab nøje. Bed så til Helligånden om den nådegave, at blive i stand til at se at disse Budskaber er af Guddommelig Oprindelse. Åben dit hjerte for at modtage Mit Ord. Føl Mig i din sjæl ved at bede Mig om følgende:
”Jesus, hvis det virkelig er Dig, så beder jeg Dig oversvømme min sjæl med Tegn på Din Kærlighed, sådan at jeg kan genkende Dig som Den Du er. Lad mig ikke blive bedraget af løgne. Vis mig i stedet Din Barmhjertighed ved at åbne mine øjne for Sandheden og stien til Dit Nye Paradis på Jord”
Husk børn, at det kun er på grund af Min dybe, blide Kærlighed at Jeg kommer til verden ved at kommunikere til jer på denne måde. Det er ikke for at chokere jer. Imponere. Skabe kontrovers eller debat. Det er for at hjælpe at frelse alle sjæle, særligt en ung generation der ikke har nogen interesse i religion, så travle er de med deres liv hvor Gud ikke har meget plads. Det er ved at tale til dem i et sprog de forstår at Jeg håber på at advare dem om begivenheder der er ved at udfoldes. De er af de mest sårbare i jeres samfund, børn. Det er afgørende at Jeg når ud til dem så hurtigt Jeg kan.
Saml jer nu, Mine børn, sammen med Mig for at frelse alle unge mennesker i verden i dag. Hjælp Mig med at favne dem ind i Mit Kongerige så ikke en eneste, dyrebar sjæl går Mig tabt.
Jeres elskede Frelser af hele Menneskeheden
Jesus Kristus.
 
Hvad er det der får unge mennesker til at skammes over Mig?
169.Den 19. august 2011 kl. 23:00
Min kære elskede datter, Min Kærlighed til unge mennesker, især dem i deres teenageår eller i tidligt voksenskab, er meget dyb. Som deres forældre, føler Jeg kærlighed, glæde, bekymring og indimellem vrede som Jeg ser dem vokse op. Åh hvor Mit Hjerte knuses når Jeg hører dem sige at de ikke tror på Gud, Min Evige Fader. De, Mine små børn, er blevet tilvænnet at fornægte Ham, så de kan falde i med deres venner, så de ikke skiller sig ud fra dem.
Faktum er, at det ikke længere er let for et ungt menneske at stå ved deres kærlighed til Mig, selvom de accepterer Min Eksistens. Denne indrømmelse kan bringe dem i forlegenhed når tro på Mig, Jesus Kristus eller Min Evige Fader, bliver hånet til fordel for en såkaldt ’højere eksistens’. Hvad er det der får unge mennesker til at skammes over Mig? Hvorfor føler de at de skal leve op til en verden der er udtømt for ånd eller omsorg for sjælen?
Musik og kunst har en enorm indflydelse på disse dyrebare, små sjæle som ikke har fået fortalt Sandheden om Himmelen eller Helvede. De, som alle Mine andre børn, som fortsætter med at undgå enhver benævnelse af Mig, Min Lære eller Eksistensen af Min Evige Fader, er ligeså udsatte for at gå fortabt i vildnisset.
Forældre, Jeg kalder jer til at fortælle jeres børn Sandheden om deres eksistens på denne Jord; hvor de kommer fra og den skæbne der venter dem efter dette liv. Det er jeres pligt at hjælpe dem med at åbne deres hjerter for Min Kærlighed. Før dem blidt til Mig, men brug alle mulige midler til at hjælpe dem med at frelse deres sjæle. Gør dette af kærlighed til dem. I har muligvis unddraget jer denne pligt gennem årene, men nu er det tid til at gøre det godt igen. Ved at bede Barmhjertighedens Rosenkrans for deres sjæle, kan du hjælpe dem. Det er bedre hvis de vandrer mod Mig med armene strakte mod Mig i dette liv, af egen drift.
Til de unge mennesker siger Jeg dette. Hvis I tror på Mig, vær ikke bange for at vedstå jer det offentligt. Fornægt Mig ikke for Jeg er jeres livline, uden Mig er der intet liv. Når andre ser hvor stærk jeres tro er, vil de være mere tilbøjelige til at åbne deres hjerter for Mig. Det kræver mod fra jeres side, men de nådegaver du vil modtage fra Mig vil langt overgå din frygt. Når først du fortæller folk at Jeg virkelig Eksisterer, når du viser dem respekt og kærlighed og trækker dem til dig, vil de respektere dig for at tale om Mig. Det kan virke mærkeligt at tale om Mig i et åndedrag og jordiske ting i det næste, men du vil blive stærkere i din tro når du gør det. Ikke kun vil du opleve en sådan rigdom af kærlighed i det hjerte for Mig, det vil frelse dine venners sjæle.
Brug internettet til at sprede Mit Budskab. Omtal dem. Det er ligemeget hvem der gør grin af dig. For når du gør dette vil mange, mange mennesker rundt omkring i verden få evigt liv på grund af den omvendelse der skabes som resultat.
Gå frem nu, Min dyrebare, unge hær. Det er tid for dig nu til at samle dig modet til at sprede Mine Budskaber, som bliver givet til denne generation i verden for at minde dem om Hvem Jeg Er, hvorfor Jeg frelste jer alle fra Helvedets dyb og hvorfor Jeg nu rækker ud for at frelse jer endnu en gang.
Dette er tiden for Mig til at række ud og tage jeres hænder i Mine. Jeg elsker jer.
Jeres elskede Frelser og Ven
Jesus Kristus
 
Jesus kalder sine børn over hele jorden 
301. Den 8. januar 2012 kl. 15.30
Min kæreste elskede datter, i dag kalder Jeg alle børn over 7 år og hver eneste af Mine børn i verden. I, Mine små børn, er juveler i Mine Øjne. I bringer Mig sådan en blid kærlighed, og Jeg nyder at være i jeres selskab. I skal vide, at Jeg elsker jer meget højt. Nogle af jer kender Mig allerede, og det er godt.
Jeg inviterer jer til at tale noget mere med Mig som en ven med jeres egne ord. I skal aldrig føle, at det er nødvendigt at lære og recitere bønner, som I måske synes er svære. Kom i stedet for til Mig og del jeres tanker, frygt, nyheder eller problemer. Jeg Er altid ved jeres side, også selvom I ignorerer Mig. Jeg Er altid fuld af håb.
De stakkels unge mennesker, hvis liv er fulde af falske værdier, eller som er involveret i drikkeri eller narkotika, skal vide følgende: Selvom I muligvis føler en tomhed indeni, så skal I række Mig jeres hånd og jeg vil gribe den. Jeg vil redde jer fra at drukne i forvirringens hav.
Mange af jer føler sig værdiløse og uden betydning. I er så overvældede af dem, der er jeres idoler fra musikkens verden eller blandt de berømte personer, at I føler jer utilstrækkelige.
Det skal I aldrig føle, Mine små børn, for i Mine Øjne er I alle meget specielle. Hver eneste af jer har en unik plads i Mit Hjerte. Lad Mig få lov til at tage jer på en rejse til en ny vidunderlig verden.
Om kort tid vil Jeg introducere jer for en ny vidunderlig Æra af Fred og Ære på Jorden.. I skal forblive stærke. Giv aldrig op, når I føler jer nedtrykte. Fortvivl aldrig, når I føler jer værdiløse.
Husk at I blev født af en bestemt grund. Uanset omstændighederne er grunden til det denne: I blev født for sammen med Mig at blive en del af Mit Nye Strålende Kongerige.
Jeg ved, det er svært for jer at høre Min Stemme, da der er så mange falske guder, der prøver at fange jeres opmærksomhed.
Mit løfte til jer er dette: Lev jeres liv i håb og kærlighed til Mig, jeres Jesus, så vil Jeg give jer Paradisets Gave. Dette Paradis er det, der venter jer, hvis I blot vil bede Mig om hjælp på jeres rejse hen imod Mig.. Jeg Er den kærlighed, der mangler i jeres liv.
Jeg Er den fred, I leder efter.
Jeg Er den hjælp, I har brug for, for igen at kunne føle kærlighed i jeres hjerter.
Jeg er Kærlighed.
Jeg Er Lyset.
Uden Mig vil I forblive i mørket.
Jeg elsker jer uanset hvor meget, I måtte have såret Mig og krænket Mig.
Sig denne lille bøn, så vil Jeg øjeblikkelig komme løbende for at møde jer.
En bøn om at åbne de unges øjne for Mig
Jesus, hvis du kan høre mig, så lyt til min bøn om hjælp. Vær rar at hjælpe mig med at klare dem, der volder mig smerte. Hjælp mig med at undgå, at misundelsen dominerer mit liv, og lad mig holde op med at ønske ting, som jeg ikke kan få. Åben i stedet mit hjerte for dig, kære Jesus. Hjælp mig med at føle virkelig kærlighed – Din Kærlighed - og at føle sand fred i mit hjerte. Amen.
Glæd jer nu børn, for nu taler Jeg til jeres hjerte fra Himlen.
Jeg Er Virkelig. Jeg Eksisterer. Jeg elsker jer og vil aldrig opgive Min kamp for at frelse jer, så at Jeg kan tage jer, din familie og dine venner med til det Nye Paradis på Jorden.
Dette Paradis blev skabt til Adam og Eva og vil nu vende tilbage til Jorden.
Jeg ønsker, at I skal være en del at dette nye strålende liv, som er langt ud over jeres fatteevne. Jeg velsigner jer nu.
Jeres elskede Ven
Jesus
 
Frelsens Moder: Korstogsbøn (19) En bøn for unge mennesker
306. Den 13. januar 2012 kl. 8.00
Mit barn, jeg lider meget i dag, fordi jeg tænker på de stakkels sjæle, som vil dø under Advarslen.
Du må bede om akut bøn for disse sjæle, som gør Min Fader vred. Deres opførsel er afskyelig i Hans øjne.
Vil I ikke nok bede for disse børn, der er i mørket og som i mange tilfælde ikke ved, hvad de gør.
Deres ondskab får Min Søn til at græde og Hans sår til at væske af betændelse. Det er meget vigtigt, at så mange sjæle som muligt bliver omsluttet af Min Søns Arme ved Hans Guddommelige Barmhjertighed. Bed om, at denne korstogsbøn bliver bedt til mig, Frelsens Moder, så disse stakkels børn kan blive frelst.
Korstogsbøn (19) Bøn for unge mennesker
Frelsens Moder, vil du bede om Barmhjertighed for de unge sjæle, der er i et frygteligt mørke, så at de kan genkende din elskede Søn, når Han kommer for at forløse hele menneskeheden. Lad ikke en eneste sjæl falde på sin vej. Lad ikke en eneste sjæl afvise Hans Store Barmhjertighed. Moder, jeg beder om, at alle bliver frelst, og at du vil dække disse sjæle med din hellige kappe for at give dem den beskyttelse fra forræderen, som de har brug for. Amen.
Mit barn, alle sjæle er vigtige for min Søn. Men det er de unge sjæle, der sårer Ham mest.
Bed om, at Barmhjertighedens Lys vil skinne gennem mørket i deres sind og sjæl. Bed om, at de vil afvise deres frygteligt fordærvede levevis i tomhed. Bed om, at de vil vende sig mod himlen og bede om Barmhjertighed. Ellers vil de aldrig modtage de Nådegaver, de har brug for for at kunne komme ind i det Nye Paradis.
Sikken et tab disse unge mennesker vil blive for resten af jer, der vil acceptere Advarslens Gave og komme ind i den Nye Æra med Paradis på Jorden. Det vil knuse Min Søns Hjerte, hvis de ikke kan frelses.
Jeres elskede Moder Maria,
Himlens Dronning
Frelsens Moder
 
Unge sjæle er dyrebare for Mig, og Jeg græder, fordi mange af dem aldrig er blevet undervist i Sandheden 
490. Den 17. juli 2012 kl. 16.00
Min kære elskede datter, din mission skal favne alle Guds børn. Jeg længes inderligt efter de unge sjæle, som tillader, at menneskelig intelligens blokerer deres ører for Sandheden om Min Eksistens.
Unge sjæle er dyrebare for Mig, og Jeg græder, fordi mange af dem aldrig er blevet undervist i Sandheden.
De blev ført ind i en afgrund af mørke af deres forældre, hvoraf mange ikke tror på Gud. Lyset, som de søger, er det falske glitrende lys, de møder. De er forført af musik, tøj og underholdning, som alt sammen er designet til at stimulere sanserne.
De kender Mig ikke. Mange har aldrig hørt om Mig eller om det håb, Jeg repræsenterer i deres søgen efter fremtidig lykke.
Lucifer, den faldne engel i Min Faders højere Hierarki af Serafer, var en talentfuld musiker.
Han frister Mine unge blide sjæle gennem musik som Satan i verden i dag.
Musik er hans ødelæggelsesvåben, og han bruger alle slags midler til at lokke små uskyldige sjæle ind i sit edderkoppespind af forræderi.
Musik er en stor Gave fra Gud. Den bliver også brugt til at maskere tilbedelse af den onde gennem lyrik, der ærer dyret.
Meget få unge sjæle forstår musikkens magt eller er klar over, når den bliver brugt forkert.
Jeg beder jer venligst om at hjælpe Mig med at frelse deres små sjæle.
Bring dem til Mig. I må aldrig tvinge dem. Indvie i stedet unge børn til Mig gennem denne bøn:
Korstogsbøn (67) Beskyt mine børn imod Løgnens Konge
Jeg beder Dig, Jesus, om du ikke nok vil beskytte mine børn imod Løgnens Konge. Jeg vier disse børn (nævn dem) til dit Hellige Hjerte og beder om, at du gennem dit Dyrebare Blod vil oplyse deres sjæle og tage dem sikkert ind i dine Elskende Arme, så du kan åbne deres hjerter og fylde deres sjæle med Helligånden under Oplysningen af Samvittigheden, så de bliver renset for alle deres synder. Amen
Bøn for ateister under Advarslen.
De af jer, der siger, at I er ateister, skal lytte til Mit løfte. Jeg elsker jer og vil aldrig opgive Min kamp for at frelse jer fra forræderen Satans klør, han som gør jer blinde over for Sandheden.
Når tiden kommer, og når I ser jeres synder lige foran jeres øjne under Advarslen, skal I være søde at sige disse ord:
Jesus vis mig Sandheden og frels mig fra det onde. Jeg er virkelig ked af mine synder og beder dig om at tage mig nu og vise mig Din Barmhjertigheds lys.
Amen
I vil aldrig blive forvirrede igen, hvis I beder denne bøn. En byrde vil blive taget fra jeres hjerte, og I vil finde sand fred.
Husk disse ord, når dagen kommer.
Jeg vil ikke svigte jer. Jeg vil holde om jer, og I vil føle Min Kærlighed vælde igennem jeres krop, og så vil I få det bevis, som I har længtes efter.
Jeres Jesus
 
Ved I ikke, at en hel generation af unge mennesker er fjernet fra Mig på dette tidspunkt?
897. Den 2. september 2013 kl. 18:45
Min højtelskede datter, da vreden stiger mod disse, Mine Profeterer, givet til verden for at forberede jer alle til Mit Andet Komme, må I vide dette. Denne Mission har ét mål og det er at frelse sjælene af alle, der er i live i dagens verden. Det er ligegyldigt hvor hårdt kritikken imod dig er, Min datter, fordi Jeg vil fortsætte ubønhørligt, indtil Mit job er udført. Intet menneske vil stoppe Mig fra at frelse sjæle, for Jeg vil trampe i dem, der vover at stå i i vejen, så Jeg kan frelse disse sjæle, der er faldet fra Min Gunst.
Ved I ikke, at på grund af hedenskaben, som fejer over Jorden og den svage tro som findes blandt troende, en hel generation af unge mennesker er fjernet fra Mig på dette tidspunkt? Min Mission fokuserer på disse ramte unge sjæle, som i de fleste tilfælde blev nægtet ethvert kendskab til Mig, Jesus Kristus. Eftersom der er så mange af dem i enhver nation, skal Jeg nå ud til dem på en passende måde, for at få deres opmærksomhed.
Husk, de kristne iblandt jer, som er blevet fodret med Guds Ord da I var yngre mennesker og velsignede. På grund af dette har I pligt til at bede for den tabte generation. Vær venlig, beder Jeg jer, om at bede for disse unge sjæle med denne Korstogsbøn:
Korstogsbøn (118) For den fortabte generation af unge sjæle
Kære Jesus, jeg påkalder Din Barmhjertighed over den fortabte generation af unge sjæle. For dem der ikke kender Dig, dæk dem med synets Gave. For dem der kender Dig, men som ignorerer Dig, tag dem tilbage til Din Barmhjertighed. Jeg beder Dig at give dem beviset på Din eksistens snart. Led dem til nogen der kan hjælpe dem og før dem hen til Sandheden. Fyld deres sind og sjæl med længslen af Dig. Hjælp dem at erkende tomheden i dem selv, fordi de ikke føler Din Tilstedeværelse. Jeg beder Dig, kære Herre, ikke at afvise dem og, i Din Barmhjertighed, skænk dem det Evige Liv.
Amen.
Hvor længes Jeg efter at nå ud til disse unge mennesker og indhylde dem i Mine Hellige Arme, så Jeg kan hviske trøstende ord i deres ører og give dem ro i sjælen. De er Mine og uden dem ville det Nye Paradis være tomt for dem, Jeg sukker mest. Hjælp Mig at frelse dem.
Jeres Jesus.