Frelsens Moder

___________________________________________________
Frelsens Moder: Den tid, hvor jeg skal knuse slangens hoved, nærmer sig
392. den 10. april 2012 kl. 20.45
Jeg er jeres elskede Moder, Jordens Dronning. Jeg er den Ubesmittede Undfangelse, Jomfru Maria, Moder til Jesus, Som blev menneske.
Mit barn, den tid, hvor Mit Ubesmittede Hjerte skal triumfere, er nær.
Den tid, hvor jeg skal knuse slangens hoved, nærmer sig. Indtil den dag, hvor Satan og hans dæmoner er blev kastet ud i ødemarken, vil der opstå megen forvirring på Jorden.
For dem, der tror på min Søn, vil det blive en pinefuld tid. De vil blive trukket i to forskellige retninger af den Katolske Kirke.
Den ene halvdel af dem vil tro, at det er deres pligt at følge den falske profet, den pave, som vil følge efter Pave Benedikt XVI.
Han, Dyret, vil være klædt som et lam, men han vil ikke komme fra min Fader, Gud den Allerhøjeste, og han vil narre stakkels sjæle, også præster, biskopper og kardinaler.
Mange vil følge ham og tro, at han er sendt af Gud for at regere over Hans Kirke på Jorden.
Desværre vil mange sjæle følge hans lære, som vil være fornærmende for Min Fader.
Andre ydmyge sjæle, som er opfyldt af Helligånden og har fået nådegaver, så de kan skelne mellem rigtigt og forkert, vil øjeblikkeligt vide, at en bedrager sidder i Kirken i Rom.
Den nye falske pave er allerede ved at planlægge at undsige min Søns Lære, selv inden han er steget op på Peters Trone. Så vil han også undsige mig, den Velsignede Gudsmoder og latterliggøre min rolle som Med-Forløser.
Mit barn, din rolle vil blive endnu hårdere end før. For mange af mine børn er meget forvirrede. De forhånelser, som du dagligt bliver udsat for og den smerte, du må udholde på min Søns vegne, vil blive af et større omfang.
Vær aldrig bange for at sige Sandheden til verden, mit barn.
Du er blevet stærkere som et resultat af de fysiske og psykiske smerter, du har påtaget dig på min Søns vegne for at frelse sjæle.
Alle anstrengelser vil blive gjort for at afvise mine Budskaber, som er givet til dig, især fra en gren af den Katolske Kirke. Din lydighed og loyalitet over for min elskede Søn vil blive testet som aldrig før. Det vil måske få dig til at trække dig tilbage, men hvis det sker, vil det ikke vare længe.
Mit barn, bed for alle Guds børn, som uden egen skyld er blevet trukket ind i slaget om sjælene.
Alt dette er nødt til at ske, for det står i min Faders Bog.
Alle englene i Himlen beskytter dig, mit barn, i denne noget ensomme Mission.
Husk altid på, hvor vigtig bønnen er.
Bed, bed, bed, for uden bøn, især den Hellige Rosenkransbøn, kan Satan trække dig væk fra min dyrebare Søns Hellige Ord.
Husk også vigtigheden af at faste, for så holder du forræderen fra livet.
Uden regelmæssig bøn, vil mine børn finde det svært at forblive nær min Søn.
Frygt aldrig fremtiden, børn, for så længe du forbliver nær min Søn, vil du blive beskyttet og givet de nødvendige Nådegaver, så du kan forberede din og din families sjæle til den Nye Fredsæra, som er blevet forudsagt for længe siden.
Jeres elskede Moder
Jordens Dronning
Frelsens Moder
 
Jomfru Maria åbenbarer en Ny Korstogsbøn (47) Væk igen den store kærlighed, vi har til Jesus inden i os
405. Modtaget fra Jomfru Maria søndag den 22. april 2012
”Oh velsignede Moder, Frelsens Moder for hele verden,
bed om, at min kærlighed til Jesus kan blive vækket igen.
Hjælp mig med at føle den brændende flamme fra Hans kærlighed, så at den kan fylde min sjæl.
Hjælp mig at elske Jesus noget mere.
Bed om, at min tro, kærlighed og hengivenhed over for Ham vil blive styrket.
Dæmp enhver tvivl, som piner mig, og hjælp mig til klart at kunne se.
Sandhedens Guddommelige Lys, som stråler ud fra din elskede Søn,
Menneskeheden Frelser.
Amen.”
 
Ingen profet har fået Budskaber fra min Elskede Moder og den Hellige Treenighed i en sådan overflod
462. den 18. juni 2012 kl. 20:36
Min højtelskede datter, du må ikke lade den grusomme afvisning af Mine Hellige budskaber som nogle af Mine tilhængere, som du ved er særlig indviet til Min Hellige Vilje, til at distrahere dig.
Forvent at denne form for afvisning vil stige i intensitet, eftersom Mit Ord vil blive revet i stykker og kasseret som om det ikke var noget.
Afvisningens smerte, som du føler, er Min smerte. Den ydmygelse og latterliggørelse, påført til dig, er Min forfølgelse. I stedet for at lade denne misbilligelse såre dig, skal du acceptere det i stilhed.
Vær glad, midt i dine tårer, for du ved nu, at Jeg altid er blevet afvist, selv af mine egne disciple.
Hvis du tillader afvisningen af Mit Ord forsinke dig i at sprede Mine budskaber, så vil færre sjæle blive frelst.
Husk altid, at Min største ønske er at frelse sjæle.
Min mission må ikke besudles af den menneskelige opfattelse som ønsker at underminere dig.
De ord Jeg giver dig i aften skal ikke bringe lindring, men understrege at det haster med Mine advarsler til verden.
Mange Guds budbringere er kommet før dig, Min datter, for at forberede menneskeheden til Mit Andet Komme.
Ingen profet har fået givet budskaber fra Min Elskede Moder og den Hellige Treenighed i en sådan overflod.
Kun disse budskaber kan afsløre hemmelighederne af de kommende tider og skænke de nødvendige velsignelser til alle Guds børn op til den sidste dag.
Tag fat i Mit Ords gave, givet til hele menneskeheden for at bringe jer liv.
Uden Min hjælp, ville I finde det meget vanskeligt at modstå de prøvelser som ligger forude.
Alle mine sande budbringere forbereder Guds børn til det Andet Komme.
I må vide at dette vil ske i løbet af denne generations levetid.
Tag min Kop, drik af det, lad det fylde jer med evnen til at skelne, så I kan hjælpe Mig med frelse sjæle.
Jeres Jesus
 
Jomfru Maria: Jeg kan, med min Søn, give jer nådegaverne og beskyttelsesringen som ingen falden engel kan trænge igennem
463. den 20 juni 2012 kl. 07:46
Mit barn, hvor meget lider min Søn på nuværende tidspunkt, og hvor meget er min egen lidelse sammenflettet med Hans.
De, der forårsager lidelse til andre, korsfæster min Søn.
Når de gør forfærdelige ting, som forårsager trængsler, smerte og død til Guds børn, genskaber de min Søns Lidelse.
De, der følger bedragerens sti, bliver fristet hvert sekund af de faldne engle, ledet af Satan.
Mange af dem ved det ikke, så du må bede for dem.
læggelse af den menneskelige slægt.
Meget snart vil de blive kasseret af Satan, når de ikke længere tjener noget formål.
Min Søn vil vente på at byde disse syndere velkommen tilbage i Sine hellige Arme, så barmhjertig er Han.
De onde planer der begås af Satan, usynlige for alle, skaber sorg for min Evige Fader. Ved at såre deres brødre og søstre, sårer disse forhærdede syndere Gud.
Tror aldrig at de vil opnå alt hvad de sætter sig for at gøre.
Jeg, Guds Moder har, som Med-forløser og Formidler , fået nådegaverne til at ødelægge slangen.
Ved at spørge mig om at hjælpe jer, kan jeg give jer, børn, beskyttelse fra frygt.
Jeg kan, med min Søn, give jer nådegaverne og beskyttelsesringen, som ingen falden engel kan trænge igennem.
Satan kan ikke skade eller angribe alle dem der siger min Hellige Rosenkrans hver dag.
Ved at recitere tre eller flere Rosenkranse kan I udvide denne beskyttelse til andre. Hvis blot hundrede mennesker kunne gøre dette, ville de frelse deres nation fra forureningen, som spredes af den onde.
I skal samles, børn, og bede for at beskytte jer selv.
I skal være generøse af hjertet og bede for jeres fjender, for mange af dem er ikke klar over hvad de gør..
Ved at stole på min Søn helt og acceptere de gaver Han bringer til jer nu gennem Sin lære og profetier, kan I udslette al jeres frygt.
Satan jager og lever af frygt. Se Sandheden i øjnene og brug bøn til at afbøde de onde planer som er undervejs fra disse onde grupper, der ønsker at ødelægge menneskeheden.
Mærk kærligheden til min Søn ved at åbne jeres hjerter. Giv mig, Frelsens Moder, jeres bekymringer, og jeg vil tage dem til min Søn.
Så vil jeg dække jer med min helligste kappe og I vil føle en styrke, som kun kan komme fra Himmelen.
Først da vil I blive fyldt med fred, mod og vilje til at blive en del af Guds hær. Denne hær, der allerede dannes, består af skarer på tværs nationerne.
De vil marchere til slutningen og kan ikke besejres.
Tak mit barn, for at svare på mit kald.
Din elskede Moder Frelsens Moder
 
Jomfru Maria: som Frelsens Moder, min sidste titel fra Himmelen, lad mig hjælpe jer
497. den 23. juli 2012 kl. 16:36
Mit barn, tårernes dal, der oversvømmer hver nation, er på mange måder blevet forudsagt mange gange.
Men de har ikke lyttet til de advarsler jeg gav til visionære gennem århundreder.
Nogle af dem, der kender Herrens løfter, der sagde, at Han ville komme igen for at regere i en verden uden ende, kan genkende tegnene.
De fleste mennesker gør det ikke, fordi de ikke kender Evangelierne.
Børn, disse tider er meget vanskelige og forvirrende. Jeg, jeres elskede mor, tilbyder jer beskyttelse mod Satan, hvis I blot vil spørge mig.
Jeg har fået givet magt til at knuse ham. Hvis I påkalder min hjælp kan jeg lette jeres pine.
Mit barn, hans indflydelse er ved at blive klar for mange af jer, der åbner jeres øjne.
Hans ondskab har manifesteret sig i mange af Guds børn.
Mord, meningsløse drab, krige, grådighed, forfølgelse, umoral og grasserende synder, der bryder hvert eneste af Guds Bud, nedskrevet af Moses, kan ses af alle.
Dem der har meget lidt tro og siger,at det ikke betyder noget, skal vide hvilke tab Satan påfører jeres sjæl.
Han er som en sygdom som er vanskelig at helbrede. Når den griber om jer, fører den til andre sygdomme, endnu værre end den første, så er den ene kur ikke nok.
Han forgifter sjælen, sindet og kroppen så hurtigt, at det er meget vanskeligt at frigøre sig fra det.
Børn, I ved ikke hvor stærk og hævngerrig han er. Når han inficerer en sjæl vil han ikke lade den være, så den pågældende sjæl næsten mister sin fatning. I nogle tilfælde kontrollerer disse sjæle ikke længere deres egne impulser.
Som Moder til alle Guds børn, har jeg magt til at hjælpe med at frelse jeres sjæl.
Som Frelsens Moder, min sidste titel fra Himmelen, lad mig hjælpe jer.
I skal fremsige min Hellige Rosenkrans hver dag for beskyttelse og Satan vil lade jer og jeres kære være.
Undervurder aldrig denne bøn, for Satans magt mindskes, så snart I fremsiger det.
Børn, Guds kraft er givet til dem, der kalder på min Søn Jesus, for at give jer styrke til at leve i disse tider. Den kan ikke blive givet jer, medmindre I beder om det.
Her er den næste Korstogsbøn I skal recitere for at søge beskyttelse mod Satan.
Korstogsbøn (68) Beskyt mig fra Satans indflydelse
O Guds Moder, Frelsens Moder, dæk mig med din Helligste Kappe og beskyt min familie mod Satans og hans faldne engles indflydelse. Hjælp mig at stole på din elskede Søns Guddommelige Barmhjertighed, til hver en tid. Støt mig i min kærlighed for Ham og tillad mig aldrig at fjerne mig fra hans Læres Sandhed, uanset hvor mange fristelser der bliver sat foran mig.
Amen
Bed, bed, bed altid om beskyttelse mod den onde for han forårsager frygtelig smerte, skade og elendighed i jeres liv.
Hvis I ikke spørger kan I ikke modtage disse nådegaver.
Stol på mig, jeres Moder, på alle tidspunkter, for det er min rolle at hjælpe min Søn at frelse alle Guds børns sjæle.
Jeres kærlige Moder
Jordens Dronning
Frelsens Moder
 
Jomfru Maria: Jeg beder alle Guds børn endnu en gang om at indvie august måned til at frelse sjæle
506. den 1. august, 2012 kl. 16:45
Mit barn, der er meget forandring i gang og meget af det er blevet fremlagt for dig i fortiden, om at blive vidne i verden.
Der vil være meget ødelæggelse, meget uro og straf, som vil ske på grund af menneskehedens synd. 
Jeg beder alle Guds børn endnu engang om at indvie august måned til at frelse sjæle.
Dette er hvad I skal gøre. Gå til messe hver dag og modtag den Hellige Eukaristi. Så reciter Barmhjertighedens Rosenkrans hver dag kl.15.00.
Dem af jer der kan, skal faste en dag om ugen.
Mine børn vil blive chokeret, da disse ændringer vil ske, men I må aldrig frygte min Faders Hånd, hvis I er loyale over for hans Elskede Søns, Jesu Kristi Lære.
Opbevar venligst den levende Guds Segl tæt på jer i jeres hjem i de kommende måneder, for meget vil udfolde sig.
Min Søns Jesu Kristi Legeme, til stede i Hans kirke på jorden, bliver krænket og vil lide frygteligt.
Mange planer om at vælte min Søns Kirke er allerede i gang og meget snart vil den kollapse.
Andre forudsagte begivenheder vil nu blive set gennem miljøkatastrofer, når min Faders Hånd vil falde ned for at straffe de nationer, hvis syndige love ikke længere vil blive tolereret.
Bed bed bed på dette tidspunkt for sjælene der kan lide under disse begivenheder.
Brug denne måned for at bede for alle sjæle der kan omkomme i krige, jordskælv eller i den kommende Bekendelse, Advarslen.
Mit hjerte er sammenflettet med jer, børn og sammen skal vi arbejde hårdt for at frelse sjæle.
Ved at bede for at frelse sjæle, gennemfører vi min Faders Hellige Vilje.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder.
 
Jomfru Maria: Omfavn immunitetens Nådegave børn. Værn om den for det er en sjælden gave fra Himmelen
530. den 25. august 2012 kl. 00:00
Mit barn, Himmelen fryder sig.  Englenes Kor synger højt ​​med deres stemmer i lovprisning af min Fader.
Hans Glorværdige Barmhjertighed, skænket af Ham, gennem immunitetens  særlige Nådegave, bliver hyldet med stor kærlighed og glæde af alle englene og helgener i Himmelen.
Mine børn forstår endnu ikke betydningen af ​​denne store Barmhjertighedsgave af Faderen, Gud den Højeste.
I, mine børn, har nu magten til at frelse andre, de fortabte sjæle.
Det betyder, at den Ondes magt kan erobres på en måde, som ikke var mulig indtil nu.
De løgne, bedrag og had, som den onde planter i hovederne på Guds børn kan blive ubrugelige, hvis bønnerne der er givet til dem, der elsker min Søn bliver frembragt foran ​​min Faders tronen.
Omfavn Immunitetens Nådegave, børn.
Værn om den for det er en sjælden gave fra Himmelen.
Det beviser for jer den Kærlighed som jeres Fader har for hver af Sine elskede børn.
Det er en af ​​de store mirakler givet til alle Guds børn i de sidste tider.
Tak for at I har svaret på mit kald.
Maria, Himmelens Dronning
Frelsens Moder
 
Gudsmoder: min Søns krop blev revet i stykker
739. Lørdag den 23. marts 2013 kl. 23:45
Mit barn, mange forstår ikke min rolle som Med-forløser. De ved heller ikke, hvorfor det er sådan.
Når jeg accepterede Kaldet til at blive Guds Moder, var jeg bundet til Guds Pagt til menneskehedens Frelse.
Da jeg bar min Søn, følte jeg den samme kærlighed, som enhver mor ville føle for sit barn. Denne rene, smukke lille dreng var en del af mig, mit eget kød og blod. Men jeg var også klar over, at han ikke bare var noget som helst barn. Hans Ånd kom i min sjæl så snart jeg så på Ham. Han og jeg blev sammenflettet som én, hvor jeg mærkede hver Følelse, Glæde, Smerte, Kærlighed, som løb gennem Ham. Jeg vidste også, at Han var guddommelig, og at jeg var som sådan blot Hans tjener, selvom Han aldrig lod mig føle sådan.
Som enhver baby, ville han lægge Sin Guddommelige hoved tæt på mit bryst og mumle kærligheds ord med en sådan følelse, at det fyldte mit hjerte, og jeg følte det bristede af lykke. Han, dette, mit lille barn, blev alt det, jeg levede for. Hver berøring fyldte mig med en sådan utrolig ømhed og glæde. Alle dem, der så Ham, selv som baby, fortalte mig hvor særlig Han var. Hans gennemborende øjne rørte deres sjæl, og mange vidste ikke hvorfor.
Dette særlige bånd mellem mig og min elskede Søn kunne aldrig blive brudt. Jeg vidste, at jeg kun blev født for at være Hans mor. Denne rolle var den eneste grund til min væren.
Og så svarede jeg til alle Hans behov og Han lagde alle mine behov foran sig med en sådan Kærlighed og Medfølelse. Hans ønsker var altid opfyldt af mig, Hans mor, Hans ydmyge tjener.
Da han ikke blev opfattet for at være Menneskesønnen, når Han forkyndte Sandheden og gjorde som hans Fader ønskede, græd jeg bitre tårer. Hvor rev det i mig, da jeg skulle vidne Hans forfølgelse.
Jeg udholdt Hans smerte, ikke bare som enhver mor ville – hvis de skulle opleve at deres barn blev påført smerte - Hans smerte blev min, og min, Hans.
De tvang Ham til at gå med hænderne bundet med reb foran om Livet, hvilket betød, at Han kun kunne gå slæbende og lidt ad gangen. Når Korset blev kastet på hans iturevne og knuste Krop, var min smerte så ulidelig, at jeg besvimede uafbrudt.
Min smerte var ikke kun fysisk, min sorg gennemborede mit Hjerte og rev det i stykker. Fra denne dag er mit Hjerte sammenflettet med min Søns og således genoplever jeg, under Stilleugen, smerte, pine og forfølgelse med min Søn forfra igen.
Børn, skulle man forklare den vold der blev påført min Søn, ville det være umuligt for jer at fatte det, så ondt var piskningen. Min Søns Krop blev revet i stykker.
Glem aldrig, at Han var Menneskesønnen, sendt for at forløse hver eneste sjæl på jorden, herunder dem i live i verden i dag. Han døde i frygtelige smerter for at frelse hver og en af jer i dag. Hans Lidelse endte ikke på Kalvariebjerget. Den bliver stadig udholdt af Ham, indtil den Store Dag af Hans Andet Komme.
De, der ignorerer disse advarsler fra Himlen er fri til at gøre det. De vil ikke blive dømt på grund af denne afvisning. Men når de bevæger sig længere væk fra Sandheden af ​​disse åbenbaringer fra Himlen, vil de blive fristet til synd. De synder de vil blive fristet med, vil være dem som fjenderne i min Søns Kirke på jorden vil erklære ikke længere til at være synd mere. Tak, børn, for at åbne jeres sind, jeres hjerte og sjæl til dette kald fra Himlen, sendt til jer på grund af den Kærlighed, Gud har for alle Sine børn. Jeres elskede Moder
 
Frelsens Moder: Frelsens Medalje giver Omvendelsens Gave
845. den18. juli 2013 kl. 19:14
Mit barn, jeg ønsker at det bliver kendt, at fra nu af skal jeg blive benævnt med den sidste titel, givet til mig på Jorden af min Søn. I denne, den Sidste Mission, skal jeg altid blive benævnt som Frelsens Moder.
Der skal laves et billede af mig og støbe en Medalje, hvor der på den ene side skal jeg afbilledes med solen bag mit hoved og med tolv stjerner vævet ind i en tornekrone på mit hoved. På bagsiden af Medaljen ønsker jeg at skildre min Søns Hellige Hjerte med de to frelsens sværd krydset på hver side.
Frelsens Sværd vil have et dobbelt formål. Det Første Sværd vil dræbe dyret, og jeg har fået bemyndigelse til at gøre dette på den Sidste Dag. Det andet Sværd vil gennembore hjerterne af de mest forhærdede syndere og vil være det Sværd, med hvilke deres sjæle vil blive frelst.
Denne Medalje skal være tilgængelig i stor omfang og derefter, ved modtagelsen hos dem, der har søgt den, skal den blive velsignet af en præst og derefter givet frit til andre. Frelsens Medalje giver Omvendelsens og Frelsens Gave.
Alle dem, der modtager Frelsens Medalje skal recitere denne:
Korstogsbøn (115) For Omvendelsens Gave
O Frelsens Moder, dæk min sjæl med Dine Frelsens tårer. Fri mig fra tvivl. Løft mit hjerte, så at jeg kan mærke Din Søns Tilstedeværelse. Bring mig fred og trøst. Bed at jeg skal være virkelig omvendt. Hjælp mig at acceptere Sandheden og åbn mit hjerte til at modtage Din Søns Jesu Kristi Barmhjertighed.
Amen
Mit barn, vær venlig at få denne medalje designet og fremstillet. Jeg vil guide dig hele vejen igennem, og så skal du sørge for, at de stilles til rådighed for hele verden.
Gå i fred for at tjene min Søn.
Jeres Moder Frelsens Moder
[se for Medaljens udseende på: Downloads/Frelsens Medalje og for bestilling: Christo gifts - Shop] 
 
Frelsens Moder: Som om et mirakel har fundet sted, vil den falske profet synes at rejse sig fra de døde
853. Torsdag 25. juli 2013 kl. 18:52
Mit barn, det er vigtigt at mine børn ikke mister mod når de står overfor det onde de vil komme til at stå overfor, når min Søns Kirke bliver kastet ind i ørkenens vildnis.
Jeg er Kvinden i Åbenbaringen iklædt solen, som fødte Barnet. Barnet er Jesus. Min Søns, Jesu, Mystiske Legeme, er Hans Kirke på Jorden. Min Søns Kirke er ved at blive stjålet og snart vil Hans Legeme ikke være til stede i den. Denne fortvivlelse vil rive hjerterne på dem, der følger min Søns Lære, i to. Dem, der ikke har noget sted at vende sig, vil finde dem selv kastet ud af den bygning der indtil nu har huset den Hellige Nadver. Men skønt de vil være kastet ud, uden megen udvist barmhjertighed, vil de blive fyldt af Helligånden. Dette betyder at de vil blive vejledt og stærkt lede den Resterende Hær, der udgøres af dem der er trofaste mod Gud..
Andre, blinde for Sandheden, vil følge den falske profet ind i uorden. Deres hjerter vil blive bedraget og snart, når den falske profet vil blive set ved dødens port, vil de hulke. Men så, som om et mirakel har fundet sted, vil den falske profet synes at rejse sig fra de døde. De vil sige at han er velsignet med mægtig, overnaturlig kraft fra Himmelen og de vil bøje deres ansigter for ham i tilbedelse. Han vil blive elsket og tilbedt af dem der ikke kan se.
Snart vil antikrist dukke op og hans opstigen til berømmelse vil starte i Jerusalem. Så snart han dukker op i offentligheden vil alt i min Søns Kirke forandres hastigt. De nye regler vil blive indført. Nye relikvier, ændringer i præsternes beklædning og mange nye forordninger vil blive håndhævet. Først vil folk sige at alle disse forandringer kommer ud af et behov for at være ydmyg. Og mens disse vederstyggeligheder kommer ind i kirken begynder forfølgelsen. Vov at protestere mod disse Sataniske ritualer og du vil blive dømt kætter – en ballademager.
Mange kardinaler, biskopper, præster, nonner og almindelige mennesker vil blive ekskommunikeret, hvis de ikke følger de nye regler og tilbeder den falske profet. På dette tidspunkt skal I opsøge tilflugtssteder, som vil være skabt, sådan at I kan tilbede min Søn, Jesus Kristus, i fred. Præster skal fortsætte med at administrere Sakramenterne og forsyne mine børn med den Aller-Helligste Nadver. I må aldrig give efter for bedrag, som I vil blive bedt om at tage del i. Dem der gør vil miste deres sjæl til den onde.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Når I ærer Min Moder, skal I besøge hende i hendes Helligdomme og give hende hyldest der
876. Onsdag den 14. august 2013 kl.15:15
Min højtelskede datter, intet levende menneske kan nogensinde fuldt ud forstår, hvor snu Satan er. Dem, han inficerer, ved, at de aldrig vil give jer indtryk af det onde. Tværtimod, de vil være meget tiltrækkende, humoristiske, autoritative og overbevisende, når de afslører deres syndige veje for jer, så I vil acceptere deres bedrag.
De, inde i Min Kirke, der giver hyldest til den onde og som slavisk følger hans instruktioner, vil i høj grad forvirre jer ved deres hellige attituder. De vil vinde mange af jer over til deres side, da det vil virke for jer, at de virkelig ærer Mig og Min elskede Moder. Men vid, at hver gestus og tilsyneladende hellig handling vil camouflere en fornærmelse foran Altrene, som er indviet til at ære Mit Navn. I skal vide, at når de ærer dyret, vil de præsentere hvad der for jer vil virke som hellige handlinger, men de vil være vendt på hovedet. Intentionen vil synes at være hellig og respektfuld, men lad jer ikke narre.
Når I ærer Min Moder skal I besøge hende i hendes Helligdomme og give hende hyldest der. De, der elsker Mig vil gå til hende. I må aldrig acceptere, at Min Moder kan befales af Hoffet af Min Kirkes fjender.
De andre tegn, som verden vil blive bedt om at acceptere, som vil synes at ære den treenige Gud, Min Moder og alle helgener, vil synes at være gode. Men Guds fjender vil altid vise dem til jer på en anden måde.  Når det uventede præsenteres, må I vide, at dette er et af dyret store tegn, der vil narre verden til at tro, at han og hans kohorter er helgener.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: De vil have brug for at finde tilflugtssteder, så de kan fejre den daglige Messe og den Hellige Eukaristi
879. den 17. august 2013 kl. 16:45
Mine kære børn, hvor meget sorg er der i mit Hjerte over de lidelser, som præsterne i den Katolske Kirke står overfor om kort tid.
Så mange dyrebare tjenere af min Søn, hvis eneste ønske er at tjene Gud og bringe sjæle på rette vej til frelse, vil blive konfronteret med prøvelser af en sådan størrelsesorden, at mange vil falde bort i frygt. Mange vil være blinde for Sandheden og vil acceptere store forandringer i Kirken, og vil byde disse velkommen, i den fejlagtige tro, at de er til gavn for alle. De, der vil genkende bedraget, som vil blive præsenteret for katolikker, vil flygte. De vil være så bange for deres skæbne, at de vil forlade Kirken, for de vil være for svage til at stå op imod en sådan ondskab.
De præster, der vil afvise den falske doktrin vil blive beskyldt for kætteri, og mange vil blive offentligt irettesat, for ikke at adlyde deres overordnede. Mange vil blive ekskommunikeret. Andre vil blive martyrer. Så vil der være dem, der vil lede Kirken, som min Søn har givet til verden, i hemmelighed.
De bliver nødt til at finde tilflugtssteder, så de kan fejre den daglige Messe og den Hellige Eukaristi. De vil blive vejledt af Helligånden, og de vil blive fulgt op af min Søns Resterende hær, som vil forblive urokkelig loyale mod Hans Lære og Sakramenter op til den sidste dag.
I må forstå, at hvis I er i tvivl om gyldigheden af denne advarsel vil jeg, den elskede Kristi Moder, bruges til at skjule den sande hensigt af disse kræfter, der er trådt ind i min Søns Kirke på Jorden. Jeg vil blive brugt som en kransekagefigur i Kirken for at distrahere folk fra de sande hensigter af denne onde gruppe. For at overbevise Guds børn, at de forbliver loyale over for det sande Guds Ord og traditioner i den Katolske Kirke, vil de skabe ceremonier, som de vil sige ærer mig. De vil bruge profetier i Fatima for at vanhellige mit billede, ved at præsentere et stort bedrag til verden. De vil bruge mig til at besmitte min Søns Kirke og alt, hvad de vil gøre, vil være vendt om, i overensstemmelse med den ondes krav.
Ved at give det indtryk, at de ærer Guds Moder, vil mange katolikker blive ført ind i en falsk følelse af sikkerhed. Det betyder, at enhver tvivl, som de ellers ville have, når de vidner til mærkelige nye ændringer af Messen og Sakramenterne, vil øjeblikkeligt blive glemt. Hvor meget bringer dette stor sorg til mig. Mit billede bliver bevidst brugt til at fornærme min Søn.
Satan foragter mig. Han frygter mig også . For at såre min Søn vil han, gennem de sjæle han påvirker, gå meget langt for at besmitte mit billede gennem mange hemmelige ritualer og sorte messer. Min statue vil blive pyntet med sataniske symboler og jeg vil skændes mange steder af Frimurergrupper, der har fået kontrol.
Bed, bed, bed børn, hver dag, for styrken til at se denne ondskab i øjnene med mod. Frygt den ikke. Accepter, at Satans hær kontrollerer nu mange nationer i alle dele af verden. Når I accepterer dette, kan I derefter blive givet den styrke og beslutsomhed I behøver. Når I beder om disse nådegaver, gennem Korstogsbønnerne, I kan og vil bidrage til at formindske denne ondskab.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Frelsens Moder: disse Medaljer vil omvende alle de sjæle som er åbne for min Søns Jesu Kristi Barmhjertighed
910. den 14. september 2013 kl. 16:10
Åh min datter, som jeg elskede min Søn, fra det øjeblik jeg så hans smukke ansigt, således elsker jeg alle Guds børn, som om de var mine børn.
Jeg er Guds Moder, men jeg er også mor til alle Guds børn, som jeg lovede at hjælpe i deres tid for den endelige frelse. Min Søn, da Han kronede mig på min Kroning i Himlen, gav mig myndighed til at blive mor til de tolv stammer, de tolv nationer i det Ny Jerusalem.
Før den dag gryr vil jeg, som Frelsens Moder, opsøge sjæle overalt, og vil drage dem til min Søn. Jeg hjælper Ham i denne vanskelige opgave, og ligesom mit hjerte er flettet sammen med Hans, er det også flettet sammen med hjerterne hos dem, der virkelig elsker min Søn.
Som jeres mor, elsker jeg alle Guds børn. Jeg føler den samme kærlighed for hver enkelt af jer, som enhver mor føler for sit barn. Jeg ser på Guds børn som om de alle blot var små børn. Jeg føler deres smerte. Jeg lider med min Søn, når han ser syndere der afviser den kærlighed Han har for dem. Hvor meget lidelse på grund af dem, og hvor mange tårer græder jeg nu, mens jeg ser at menneskets elendighed vokser på grund af syndens udbredelse! Alligevel er der stadig megen kærlighed i live i verden. Denne kærlighed, når den er ren, vil modstå mørket og som et fyrtårn vil den tiltrække sjæle til sig. Det er den måde Gud vil arbejde på for at oplyse menneskeheden. Han vil benytte kærligheden hos dem, der elsker Ham, for at drage de andre sjæle til Sig.
Min pligt er at tilbyde så mange syndere som muligt en chance for at frelse deres sjæle. Jeg gør dette gennem de åbenbaringer som er blevet attesteret, når jeg viser mig for at tænde troen hos syndere overalt. Nu gør jeg det ved at sørge for Frelsens Medalje. 
Min datter, som jeg sagde, skal denne Medalje være til rådighed for verden gennem dig og efter den vejledning jeg gav dig. Disse instruktioner er kun kendte af dig. Disse Medaljer vil omvende alle de sjæle, der er åbne for min Søns Jesu Kristi Barmhjertighed. Dette vil så resultere i frelsen af millioner af sjæle.
Tak, børn, for at åbne jeres hjerter til mig, jeres Moder, og for at vise lydighed mod min elskede Søn, Jesus Kristus, menneskehedens Frelser.
Jeres Moder
Frelsens Moder
 
Frelsens Moder: Frelsen er kun jeres gennem forsoning med Gud
964. Søndag, den 10. november 2013 kl. 15:20
Mit kære barn, min rolle som Frelsens Moder er at minde jer om alt, hvad jeg har fortalt jer igennem århundrederne. Elsk hinanden som Min Søn elsker jer. Vis medfølelse overfor alle og især overfor dem, der forfølger jer. Lyt til det, jeg åbenbarede for seerne i La Salette og i Fatima, og studer det nøje. Meget lidt af det jeg instruerede om, blev udført af jer. Mine advarsler blev underkendte og konsekvenserne af at have ignoreret, hvad der blev givet jer, vil nu blive en realitet.
Når Himlen åbenbarer budskaber til menneskeheden, er det som at kommunikere til en stor stenfæstning. Nogle af mine åbenbaringer sivede igennem og blev fulgt. Mange blev simpelthen kasseret af dem med lidt tro, og fæstningen blev uigennemtrængelig mod interventionen fra Himlen, som var givet jer for at forøge jeres tro og holde jer sikre i Guds arme.
Min rolle som medforløser betyder, at den magt givet til mig af Gud mod Djævelen er blevet styrket som aldrig før. Derfor vil på nuværende tidspunkt al hengivenhed for mig blive omhyggeligt affærdiget af Min Søns fjender. Når veneration for mig er hastet igennem, og når anmodningen om at beskytte landene mod kommunismen er forvrænget, så er mine ønsker ikke blevet opfyldt. Fra nu af vil jeg være en sjældenhed i det officielle patronat min Søns Kirker på Jorden normalt byder mig, Guds Moder. Min magt mod Dyret vil blive undgået ved fjernelse fra mange katolske kirker af mit billede, min Hellige Rosenkrans og andre andagtsformer til mig.
Derefter vil alle spor af Min Søn, Jesus Kristus, blive fjernet fra Guds templer som forberedelse til Dyret, der vil komme og sidde på tronen i Guds højeste tempel. Så vil den sande betydning af forsoning med Jesus Kristus blive tilpasset, når de vil sige, at det ikke længere er nødvendigt at man beder Gud om at tilgive for ens synder, hvis man fører et godt liv. Folk vil begynde at tro på deres egne synspunkter med hensyn til, hvad der gør dem gode i Guds øjne. Men I må aldrig nogensinde glemme, at frelsen, en gave til hver eneste synder i verden, kan aldrig blive jeres, medmindre I beder Gud om at tilgive jeres synder først. Dette er kernen i den pagt som blev opnået for den menneskelige slægt ved Min Søns død på Korset. Jesus Kristus vandt frelse fra synd og det evige livs gave for verden. For at modtage denne gave, skal I bede Gud om at tilgive jer for jeres synder.
Frelsen er jeres, kun gennem forsoning med Gud.
Jeres elskede Mor
Frelsens Moder
 
Frelsens Moder: Jeg anmoder jer nu om at begynde Frelsens Novena
980. den 1. december 2013 kl.16:12
Mit barn, Jeg er kvinden klædt i solen, og det er den sol der repræsenterer Guds Lys i verden. Uden sol er der intet Lys. Uden Lys er der intet Liv. Uden Gud er der kun døden.
Min rolle som Frelsens Moder, hvor jeg vil hjælpe min Søn i denne, hans sidste Mission, hans endelige plan for at færdiggøre Hans Faders Pagt om at bringe frelse til enhver sjæl, betyder, at jeg vil gøre alt hvad jeg kan for at bringe til Ham de sjæle Han ønsker. Jeg ønsker at det bliver kendt, at jeg er blevet udpeget, ikke kun som Himlens Dronning, men som Dronning over Israels tolv stammer. Tolv nationer vil regere i det Ny Jerusalem.  De tolv stjerner på min krone, som blev lagt på mit hoved af min elskede Søn Jesus Kristus under min kroning, tilkendegiver denne profeti. Hver af disse stjerner repræsenterer en af de tolv nationer, som vil udgå på Dommedagen.
Alle sjæle, herunder dem, der vil opstå fra de døde, såvel som dem der er i live i verden i dag, og som forbliver i Guds Lys, vil gennemgå overgangen til den nye Himmel og den Nye Jord. De vil samles som en, i forening med min Søn, og de vil blive genoplivet i en perfekt krop og sjæl, ligesom det var, da min Søn opstod fra de døde. Denne tilstand af perfektion er den største gave fra Gud, og viser, hvor barmhjertig Han er. Det er den frelse som min Søn lovede, da Han udholdt Sin Dødskamp på Korset. Og på grund af Sin store Kærlighed til menneskeheden, ønsker Han at frelse hver eneste sjæl, og især dem, der er tabt for Ham.
Jeg giver jer alle en særlig gave, velsignet af min Søn, så alle sjæle vil blive ydet immunitet mod Helvedes ild og bliver givet frelse. Min Søn ønsker at hver sjæl bliver frelst, uanset hvor grove deres synder er. Jeg beder jer nu om at begynde Frelsens Novena. I skal starte den med det samme, og fortsætte den, som jeg instruere jer om til tidens slutning. I skal recitere denne bøn for syv fulde dage i træk i løbet af en kalendermåned, der begynder om mandagen, i morgentid. I skal, i løbet af de syv dage, recitere den tre gange om dagen, og på en af disse dage skal I faste. Ved at faste bliver I bedt om at spise kun ét fuldt måltid i løbet af dagen og derefter kun brød og vand på de to andre måltider.
Her er den bøn, I skal fremsige for hver af de syv dage.
Korstogsbøn (130) Korstogsbøn for Frelsens Novena
Min elskede Frelsens Moder, optjen den evige Frelsensgave til alle sjæle, gennem Din Søns Jesu Kristi Barmhjertighed.
Jeg beder, at gennem Din forbøn, Du vil bede for alle sjæles frigivelse fra Satans bånd.
Bed Din Søn om at vise Barmhjertighed og tilgivelse til de sjæle som afviser Ham, sårer Ham med deres ligegyldighed og som tilbeder falske lærdomme og falske guder.
Vi bønfalder Dig, kære Moder, for nådegaverne til at åbne hjerterne af de sjæle som har mest brug for Din hjælp.
Amen
Mit løfte om at hjælpe min Søn Jesus Kristus i Sin plan for menneskeheden er at drage jer alle, der genkender min rolle som Formidler af alle Nådegaver og Med-Forløser, sammen, så hele verden kan samles som én i forening med Jesus Kristus, jeres Frelser og Forløser.
Gå i fred. Jeg vil altid bede for jer, kære børn, og jeg vil altid svare på jeres opfordring om at forløse menneskeheden i Guds øjne.
Jeres Moder
Frelsens Moder
 
Frelsens Moder: min Søn har instrueret mig om at bringe til verden dette vigtige Budskab
1003. den 28. december 2013 kl. 23:50
Mit barn, min Søn har instrueret mig om at bringe til verden dette vigtige Budskab. Han ønsker at alle, der har familie og venner som afviser Gud og som benægter min elskede Søn Jesus Kristus, skal vide, at Han vil udgyde over dem Sine Nådegaver når I fremsiger denne specielle Korstogsbøn for dem. Når I fremsiger denne bøn vil Han vise til hver eneste af dem stor medfølelse og Han vil forløse dem og drage dem tilbage fra ødelæggelsens rand.
Korstogsbøn (131) Bøn for Barmhjertighed
O min kære Frelsens Moder, vi beder dig om at anmode din Søn, Jesus Kristus, om at skænke Barmhjertighed til (navne på dem du beder for) under Advarslen og igen på den sidste dag, før de kommer foran din Søn. Bed for, at hver enkelt af dem vil blive frelst og kan nyde frugterne af det Evige Liv. Beskyt dem hver dag, og før dem til din Søn, så at de oplever Hans Tilstedeværelse, og at de vil få skænket fred i ånden og opnå store Nådegaver.
Amen
Min Søn vil, på grund af denne Mission, udgyde særlige Nådegaver over de sjæle som har behov for hans barmhjertighed. Han vil altid være rundhåndet, når sjælene lever efter Hans hellige Ord og byder Ham velkommen i deres hjerter.
Gå ud og glæd jer, for det er en af ​​de mest usædvanlige gaver Han har givet til alle dem, der har svaret på denne opfordring fra Himmelen.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Frelsens Moder: Salige er de, der vil blive givet nøglerne til Paradis
1243. den 19. oktober 2014 kl. 20:40
Mit kære barn, jeg er jeres moder, Himlens Dronning. Jeg skænker alle jer, som kalder på mig for at gå i forbøn på jeres vegne, at anmode min Søn om at beskytte jer med særlige Nådegaver. Hele Himmelen beder for menneskeheden på denne tid, således at overgangen til den nye verden uden ende, vil blive glat. Det er min Søns største ønske, om at nå ind i hjerterne på enhver synder. At trække væk det spindelvæv af forvirring, der dækker deres sjæle. For at drage selv dem der har et hjerte af sten, ind i Hans store Barmhjertighed.
Min Søn giver aldrig op i Sin søgen efter at røre alle hjerter. Han søger aldrig hævn over dem, der krænker Ham og Han favoriserer aldrig en sjæl, frem for en anden. Han elsker alle, selv Sine største fjender, og det vil altid være tilfældet. I skal ikke undgå min Søn, hvis I har lidt i dette liv, hvis I har mistet en elskede under tragiske omstændigheder; eller hvis I er offer for forfærdelige uretfærdigheder. Gud er Livets Ophav. Han giver det og Han tager det væk. Det er kun når en sjæl, fyldt med onde ånder, myrder en anden, at Gud vil lade denne sjæl betale dyrt.
Så længe synd findes, vil det onde forblive på jorden. Det vil kun være når synden er forvist, at det onde vil forsvinde. Børn, jeg beder jer om at være tålmodige. Jeg anmoder om, at I bruger jeres tid i bøn, så meget som I kan. Jeg anmoder om, at I fortsætter med at bede den hellige Rosenkrans til beskyttelse af jeres familier, jeres nationer og jeres lande. Aldrig før har min Rosenkrans været så magtfuld, som i disse tider, og I vil modtage store nådegaver, når I beder den, især højlydt, og i grupper.
Alle Guds planer er på plads for Jesu Kristi Andet Komme. Jeg opfordrer, gennem jeres bønner, at I vil hjælpe med at forberede vejen til omvendelse for alle syndere, så at de vil nyde evigt liv i den tilkommende verden, som er uden ende. Salige er de, der vil blive givet nøglerne til Paradis.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Frelsens Moder: min rolle som Moder af Guds børn undergraves
1248. den 27. oktober 2014 kl. 16:20
Mit barn, det er vigtigt at huske at bede min mest Hellige Rosenkrans hver dag for at beskytte denne mission, og andre missioner, sanktioneret af min evige Fader for verden. Kristne, som opretholder troen vil finde det meget vanskeligt at fortsætte med at erklære deres hengivenhed for mig, den Ubesmittede Jomfru Maria, Guds Moder, i disse tider. Min rolle som Moder af Guds børn bliver undermineret og forkastet, især af visse katolske grupper, som ikke kommer fra min Søn. Sådanne grupper giver indtryk af, at de er tilhængere af min Søns Kirke, men de praktiserer ikke, hvad Han lærte.
De forfølger dem, som forsvarer Sandheden og går til ekstraordinære længder for at afvise enhver form for privat åbenbaring, givet til menneskeheden siden min Søns Død på Korset, som meningsløst. Var det Ikke for private åbenbaringer, givet til verden af mig, Guds Moder, som Kristi budbringer, ville mange aldrig have konverteret til Sandheden. I stedet, ville mange have fortsat med at gå i mørke, afvise Guds eksistens og undgået bøn, døren som, når den åbnes, oplyser sjælen. Min rolle som Guds Moder angribes i hele verden på grund af den magt, jeg har fået til at ødelægge den onde modstander. Jeg vil knuse slangens hoved, som forudsagt, men dem, som viser hengivenhed til mig vil blive hånet og latterliggjort af svindlere, som vover at proklamere sig selv eksperter i Kirkens lære.
Min Søn afskyr enhver form for had, som mennesker udviser efter deres brødre. Han fælder tårer når nogen siger, at de repræsenterer min Søns Kirke, og derefter opildner til had mod Guds børn. Han lider af Sin Korsfæstelses smerte hver gang en tjener i Hans Kirke skader en anden eller forårsager frygtelige lidelser til uskyldige mennesker.
Børn, I skal bede hårdt for min Søns Kirke, som er under det største angreb siden dens grundlæggelse. Min Søns fjender har mange planer om at ødelægge den, og de fleste af disse vil kommer indefra. Læg mærke til min advarsel, og dem jeg viste til verden i Fatima. Fjenden venter og snart vil han kontrollere min Søns Kirke på jorden helt og millioner vil blive ledt ind i fejltagelse.
Luk ørerne til, når I hører at min Søns tjenere bliver foragtet og bagtalt fordi de forsvarer Guds ord. Husk altid at kun kærlighed kommer fra Gud og enhver person eller organisation, som opfordrer jer til at dømme et menneske – uanset hvad han har gjort – skal bestrides. I kan ikke erklære jer selv til at være tjenere af Gud og derefter opfordre verden til at bagtale en anden person. I må aldrig tolerere tilskyndelse til enhver slags had. Enhver person, der gør dette i min Søns Navn, må aldrig tilskyndes til det, for dette kunne aldrig kommer fra Gud. Min Rosenkrans skal bedes så ofte som muligt for at knuse det onde, som griber verden på en tid, hvor grusomhed af enhver art anses for at være retfærdig. Menneskets kærlighed til dets bror er blevet en mangelvare og velgørenhed blandt kristne er blevet mindre. I skal åbne jeres øjne for Sandheden og minde jer om, hvad min Søn lærte jer. Dette er klart som dagen, for det var skrevet for at verden kunne læse det i den Hellige Bibelen.