Kærlighed

___________________________________________________
Rigelig kærlighed ved tilbedelse gør jer stærkere og roligere
112. den 12. juni 2011 kl. 19:00
Min elskede datter, de nådegaver der modtages af Mine børn ved Eukaristisk Tilbedelse er kraftfuld. Ikke kun giver de dig nådegaver til at klare livets lidelse, de gør dig stærkere i din kærlighed til Mig, din hengivne og trofaste Frelser.
Den kærlighed der øses ud over sjæle under Tilbedelsen gives i rigelighed. Sjælen føler denne oversvømmelse af Mine nådegaver på så mange forskellige måder. Den første Gave er fred i din sjæl. Du vil føle dette øjeblikkeligt efter du har gennemført din tid i tæt forening med Mig. Så mange, mange af Mine børn nægter den selv de mange Gaver Jeg kan tilbyde ved Tilbedelse, hvor du tilbringer en time af din tid foran Min Tilstedeværelse ved alteret. Mens Katolikker kender til Kraften i Eukaristien er der mange der ikke anerkender betydningen af denne meget vigtige til sammen med Mig i fordybelse. De overser denne Gave. Det keder dem at skulle tilbringe denne ekstra tid sammen med Mig.
Åh, vidste du blot hvor stærk det ville gøre dem. Deres frygt og bekymringer ville være forsvundet ville de bare holde Mig ved selskab i stille indgående overvejelse. Hvis Mine børn kunne se Lyset der indhyller deres sjæle under denne særlige Hellige Time, ville de forbløffes. Børn, det er i denne time at du kommer meget, meget tæt på Mig. Det er her din stemme, dine ønsker, dine kærlighedsløfter til Mig, vil blive hørt. Mange vidunderlige nådegaver gives til jer, børn, på denne tid, så jeg beder jer om ikke at ignorere Mit anmodning til jer om at bruge denne tid i Mit selskab.
Belønningerne vil gøre jer fri af bekymring.
Belønningerne vil gøre jer fri af bekymring, let af hjerte, sind og sjæl, og roligere i jer selv. Når du tager imod Mig under Eukaristien vil Jeg fylde Din sjæl. Men når du kommer til Mig i Tilbedelse vil Jeg omslutte dig i en sådan grad, at Min Barmhjertige Kærligheds sluser vil mætte dit sind, din krop og din sjæl. Du vil føle en styrke, som vil give en stille sikkerhed som du vil finde svær at ignorere.
Kom til Mig, børn, nu. Jeg har brug for jeres selskab. Jeg har brug for at I taler med Mig når Min Guddommelige Tilstedeværelse er stærkest. Jeg elsker jer og ønsker at øse alle Mine nådegaver på jer, så I kan gennemvæde jeres sjæle med Mit Hellige Hjerte.
Jeres elskende Frelser
Jesus Kristus.
 
Ved I ikke, at Helligånden hverken kan eller vil kunne bo hos dem med forhærdede hjerter
356. den 29. februar 2012 kl. 17.30
Min kære elskede datter, det er ikke meningen, at I skal kende Min Faders timing.... Mine tilhængere skal være tålmodige, medens alt i verden vil udvikle sig, som det er profeteret i Min Faders Bog.
Det vil alt sammen følge Min Faders timing og være påvirket at den hjælp, som jeres bønner vil give Mig for at undgå globale krige.
Det varer ikke længe, før alle Mine Løfter vil være opfyldt.
I, Mine tilhængere, skal stole på Mig, jeres elskede Jesus.
Bed for sjælene og overlad alt i Mine Hænder.
Glem aldrig at bede til Min Fader så ofte, som I kan, om at den Levende Guds Segl må beskytte jer og jeres familier.
Korstogsbøn (33) for at bede om den Levende Guds Segl og at acceptere det med kærlighed og taknemmelighed.
”Oh Min Gud, Min elskede Fader, jeg modtager med kærlighed og taknemmelighed Dit Guddommelige Beskyttelsens Segl. Din Guddom omgiver mit legeme og sjæl i al evighed. I ydmyg taknemmelighed bøjer jeg mig og frembærer min dybe kærlighed og trofasthed til Dig Min elskede Fader. Jeg beder Dig om beskyttelse for mig og mine kære med dette særlige segl, og jeg lover, at jeg altid og evigt vil leve mit liv i Din tjeneste. Jeg elsker Dig Kære Fader, jeg trøster Dig i disse tider Kære Fader. Jeg frembærer for Dig Din Højtelskede Søns Legeme og Blod, Sjæl og Guddom, til sone for verdens synder og for Dine børns frelse.
Amen.”
Du skal også sikre dig, at du opmuntrer andre til at bede Korstogsbøn (27) i 7 dage lige efter hinanden for at sone deres synder.
”Oh min Jesus, Du er Verdens Lys. Du er den flamme, der rører alle sjæle. Vi er ikke værdige til det offer, du gav ved Din død på Korset. Dog ved vi, at Din Kærlighed til os er større end den kærlighed, vi føler for Dig. Skænk os, oh Herre, Ydmyghedens Gave, så at vi bliver værdige til Dit Nye Kongerige. Fyld os med Helligånden, så vi kan marchere fremad og lede Din Hær, når den forkynder Sandheden om Dit Hellige Ord og forbereder vore brødre og søstre på Dit Andet Komme i Herlighed. Vi ærer Dig. Vi priser Dig. Vi ofrer os selv, vore sorger og vore lidelser som en gave til Dig for at frelse sjæle. Vi elsker Dig, Jesus. Hav Barmhjertighed med alle Dine børn, hvor de end måtte være.
Amen.”
Til de personer, som føler sig udfordret af denne særlige Gave, som tilbyder en fuld Absolution, har Jeg følgende at bemærke.
Jeg Er Jesus Kristus, Menneskesønnen, og har fået Autoritet til at tilgive alle synder.
Min hellige tjenere har også fået magten til at tilgive synd via Skriftemålets Hellige Sakramente.
Jeg beder jer acceptere Min Gave om Absolution til dem, der ikke kan modtage Skriftemålets Sakramente, fordi de ikke er medlemmer af den Romersk Katolske Kirke.
Ville I nægte disse dyrebare sjæle retten til Min Gave?
Hvorfor skulle I ønske at tale disse sjæle, som accepterer Mit Guddommelige Ord, fra at modtage Absolutionen? Ville I foretrække, at de ikke forsonede sig med Mig?
I skal vise kærlighed til jeres brødre og søstre og være glade for, at de har fået denne specielle Gave af Mig, deres elskede Jesus.
Selvom de aldrig har læst Mine Budskaber til jer, har alle syndere ret til at bede Mig om tilgivelse, når de først har vist rigtig anger i deres sjæle.
Åbn jeres Hjerter og bed om at modtage ydmyghedens Gave.
Ved I ikke, at Helligånden hverken kan eller vil kunne bo i sjælen hos dem med forhærdede hjerter?
Jeres Guddommelige Frelser
Jesus Kristus
 
Kærlighed er et tegn fra Gud. Ligegyldigt hvilken religion eller tro I følger, kan kærligheden kun komme fra Gud
499.den 25. juli, 2012 kl. 23:30
Min højtelskede datter Jeg ønsker at diskutere ​​kærlighedens betydning og hvordan verden ikke kan overleve uden kærlighed.
Gud er kærlighed. Kærligheden kommer fra Gud.
Hvor I finder kærlighed føler I øjeblikkeligt Guds nærvær.
Næsten alle i verden føler kærlighed på et eller andet tidspunkt. Kærlighed frigør sjælen og dens renhed giver jer et indblik om dybden af ​​den kærlighed, som Gud har til hvert enkelt af Sine børn.
Kærligheden besejrer døden. Kærligheden besejrer det onde.
Kærligheden varer for altid. Den kan aldrig dø,for den kommer fra Gud og vil vare i evighed.
Når kærligheden, i dette liv, bliver angrebet af den onde, som virker gennem sjæle, lider kærligheden, den visner og kan erstattes af ligegyldighed eller til tider af had.
Det er kun gennem kærlighed, især for hinanden, at fred i verden kan udfolde sig.
Uden kærlighed ville folk dø og blive ufrugtbart.
Når I elsker et barn, føler I den samme slags kærlighed som Min Fader holder i Sit hjerte for hvert barn, født i verden gennem Hans skabelse.
Forestil jer en forælders angst, når et barn forsvinder.
Den sorg, bekymring og angst er identiske med dem Min Fader føler når Hans børn vandrer væk og bliver tabt for Sandheden af Hans Eksistens.
Så forestil jer den rædsel, en forælder skal udholde, hvis dets barn ikke kan findes.
Hvad hvis det bliver tabt for evigt? Det er den hjertesorg, Min Fader udholder, når Han taber Sine børn.
Intet kan trøste Ham indtil Han kan finde dem igen, eller når de vender om og kommer løbende hjem til Ham igen.
Hele skabelsen blev grundlagt gennem Min Faders Kærlighed.
Hans kærlighed oversvømmer Himlene og jorden og er dybt kraftfuld.
Alt blev skabt af Hans Guddommelige Kærlighed og hans Hjertes gavmildhed, så Han kunne dele alle skabelsens vidundere med Sine børn.
Hans kærlighed for Sine børn vil aldrig dø.
Lucifers forræderi af Gud, som gav ham alt, har betydet, at Guds kærlighed til menneskeheden ikke er blevet gengældt af en stor del af menneskeheden.
Men som den kærlige Fader Han stadig er, er hans Kærlighed så kraftig, at intet nogensinde kan dræbe den Kærlighed Han har for Sine børn.
Hans Kærlighed betyder, at hver person har fået en anden chance.
Advarslen, en stor gave sanktioneret af min Fader, er et særligt kald fra Himlen.
Denne kaldelse, en stor overnaturlig mirakel, vil give hver enkelt af jer chancen til at blive frelst; til at blive kaldt op og få nøglen til at åbne døren til det nye Paradis på jorden.
Enhver af jer som accepterer Nøglen til Paradiset vil i virkelighed besejre dyret.
Verden vil endelig komme af med det onde, synden, lidelse og enhver smerte.
Fred skal regere.
Kærlighed til min Fader vil blomstre til sidst, og I vil alle leve efter Hans Guddommelige Vilje.
Kærlighed er et tegn fra Gud. Ligegyldigt hvilken religion eller tro I følger, kan kærlighed kun komme fra Gud.
Det er lyset i enhver sjæl, selv de forhærdede syndere, for Gud slukker ikke Sit Lys nogensinde.
Tag fat i det. Omfavn det. Hold fast i kærligheden for den vil føre jer til Ham.
Kærlighed vil frelse jer fra mørket.
Jeres Jesus
 
Ægte kærlighed kommer fra Gud
544. den 9.september 2012 kl. 10:00 Min elskede datter, når du tvivler på Guds kærlighed, tvivler du på eksistensen af ​​ægte kærlighed. Hvad du har tilbage er en ufuldkommen kærlighed.
Ægte kærlighed kommer fra Gud. Når en person ikke elsker Gud tilstrækkeligt, er den ude af stand til at elske et andet menneske i sand kærlighedsfylde.
Kun dem, der har ilden af Guds kærlighed i deres sjæl, kan virkelig formidle den ægte følelse af kærlighed til en anden person.
Det samme sker for de ægteskaber som er velsignet i Min Kirke.
Guds kærlighed, som vil skinne på ægteskabet mellem en mand og en kvinde der elsker hinanden, gennemtrænger deres sjæle, hvis de elsker Gud med en tillidsfuld overgivelse, som er nødvendig, for at føle fred.
Ægte kærlighed betyder fred. Uden kærlighed er der ingen fred, uanset hvor meget I arbejder for at finde den. Fred kan kun komme gennem en persons kærlighed til en anden.
Når kærligheden er fraværende fra jeres liv, intet er mere afbalanceret, og i stedet er der en følelse af stivhed.
For at finde kærlighed, må I finde et rum til Gud i jeres hjerte.
For at finde Gud må I acceptere Mig, jeres Jesus, Hans elskede Søn.
For, hvis I giver Mig lov, vil Jeg føre jer til Ham.
Når Jeg gør det, vil Hans Lys invadere jeres sjæl, og det vil være nemmere for jer at elske en anden person. Guds kærlighed i en sjæl vil åbne en andens hjerte.
Kærligheden skinner gennem sorg, bekymringer og trængsler i verden. Det er den eneste måde at opnå fred, ikke kun i jeres liv, men også i verden omkring jer.
Kærligheden bringer fred, men det skal komme fra en oprigtig kærlighed til Gud, Skaberen.
Fred bringer harmoni.
Kærligheden er den den menneskelige slægts livline, og uden den, er I fortabt, ensom, sulten, og I vil aldrig finde fred.
Jeres Jesus
 
Guds Lys er til stede i hver eneste af ​​jer
572. den 6. oktober, 2012 kl. 23:05
Min højtelskede datter, for at elske Mig virkelig, skal du se andre gennem Mine øjne.
Når du ser en anden person, se nøje på og forsøg at se Mit Nærvær, for Jeg er til stede i alle sjæle, selv de sorte af dem.
Jeg er der. Kig og du vil se Mig. Denne er en af ​​de mest usædvanlige Nådegaver givet af Min evige Fader til hvert af Sine børn.
Guds Lys er til stede i hver og en af ​​jer.
Det er kærligheden og hver sjæl har evne til kærlighed.
Når du ser andre gennem Mine øjne, vil du føle kærlighed og det vil røre din sjæl på en måde, som du ikke kan benægte det. Denne kærlighed er ægte, men du kan ikke se det eller røre ved det. Du vil også finde det svært at forklare det til andre. Alligevel er det der.
Hvis alle Guds børn kunne ære min Faders Guddommelige Tilstedeværelse i verden, i Sine børn, så ville freden regere på jorden. Søg kærlighed og du vil finde den.
Tag dig tid til at reflektere over, hvad Jeg fortæller dig nu.  Lyset af Guds kærlighed er som en lysende stjerne til stede i hver sjæl. I nogle skinner den klart, og du kan føle kærligheden fra denne person indhylde dig. I andre er det, men som et mat glimt , svært at finde, men den er der alligevel.
Når man ser på hinanden, tænk på det sådan. Gud skabte hver enkelt af jer. I er brødre og søstre i hans øjne. Det giver Ham så meget glæde, når Han ser Sine børn vise kærlighed og respekt for hinanden.
Når de kæmper mod hinanden, når de forårsager vanskeligheder og lidelser til andre, føler Han en forfærdelig smerte. Som til enhver forælder, gør det ondt på Ham, når Hans børn ikke deler Hans kærlighed, den kærlighed, hvorigennem de blev skabt.
Husk også at når I sårer hinanden, sårer I Min Fader. Han føler den smerte I påfører Hans børn.
Tænk dig om, næste gang du bedømmer en anden hårdt eller viser had mod en anden. Når du gør dette, mishager det Min Fader.
Hvis nogen sårer dig, bed for dem. For når der er spændinger og mangel på kærlighed mellem to mennesker, er det forårsaget af onde ånder.
Rejs dig over denne fristelse. Elsk andre. Behandl dem med respekt. Kig på dem, som gennem Guds øjne. Når du gør dette vil du finde kærligheden. 
Du vil finde det lettere at leve med hinanden og acceptere hinandens fejl.
Din Jesus
 
Kun Kærlighed kommer fra mig. Ikke had
793. den 16. maj 2013 kl. 15:30.
Min højtelskede datter, det vil være med kærlighedens magt, at menneskeheden kan og vil blive frelst. Den Kærlighed Jeg taler om er Guds Kærlighed, som flyder i menneskehedens hjerte. Guds kærlighed er til stede i hjerterne af alle Sine børn, herunder dem, der benægter Ham. Det vil være jeres kærlighed for hinanden, som vil støtte jer i løbet af de prøvelser som ligger forude. Vis kærlighed og barmhjertighed til jeres nabo og vær venlige over for de fattige, de svage og de hjælpeløse, og Jeg vil gøre jer Mine for evigheden.
De af jer som behandler andre hårdt, der påfører smerte til dem som er under jeres befaling, og som bagtaler andre, vil være som tomme kar, med intet at tilbyde Mig. I skal altid følge Min Lære. Kun Kærlighed kommer fra Mig. Ikke had. De der siger, at de ærer Mig og taler ondt om andre, selvom de hævder at forsvare mit Ord og vogte Mit Navn, ærer Mig ikke. De fornærmer Mig, og deres skam bliver tydeligt på den Store Dag. Tror aldrig for et øjeblik, at I kan leve uden kærlighed for andre i jeres hjerter, for hvis I ikke har kærlighed for andre, så benægter I den Gave som gives frit til alle Guds børn. Når I virkelig elsker Mig, vil I behandle andre med kærlighed og respekt. Når I er grusomme over for andre, taler ondt om dem eller kritiserer dem uretfærdigt, så afviser I den kærlighed, Jeg skænker jer. I stedet er det had. Had for et andet menneske kommer fra Satan. Når I tillader had at forhærde jeres sjæl, distancerer I jer fra Mig og I vil blive dybt urolige i jeres sjæl.
Når I elsker en anden i Mit Navn, vil I gøre dette gennem jeres ord, jeres handlinger og gennem barmhjertigheds gerninger. Kærlighed til Gud, levet efter Hans Vilje, gennem Hans børn, kan frelse menneskeheden. Kærligheden overvinder det onde. Satans magt er ødelagt på et øjeblik når I viser kærlighed til andre, der behandler jer dårligt. I skal arbejde hårdt for at gøre det muligt for kærligheden at indhylle jer, så I kan sprede denne store nådegave til andre. Kærligheden yngler kærlighed i andre. Kærligheden bringer liv. Kærligheden bringer tilgivelse. Kærligheden ødelægger det onde. Uden kærlighed vil det onde trives.
Jeres Jesus
 
Jeg er Kærlighed. Jeg er Gud. De er en og samme ting
821. den19. juni 2013 kl. 03:00
Min højtelskede datter, Mit ønske om at danne kernen i Min Hær på Jorden er opfyldt på nuværende tidspunkt. Som små agern, vil de blive spredt, og de ​​vil vokse og sprede sig overalt.
Min datter, fundamentet er den vigtige del. Ligesom en baby der er dannet i livmoderen, tager det sin tid og omhyggelig opmærksomhed for at sikre barnets velfærd, som modtager næring fra moderkagen. Det vil vokse langsomt men perfekt, indtil det, endelig, vil blive bortvist fra livmoderen og være klar til at leve det liv, der er fastsat for det af Min Fader.
Fødslen af min Resterende Hær vil være det samme. Det vil tage stor forberedelse, før den er klar til at indtage sin plads i verden, men dens fundament er solidt og sjælene, som er byggestenene, vil knytte sammen som én for at bygge en formidabel hær. Så vil denne hær sprede sig og vokse overalt, på én gang, og med en sådan kraft, at det bliver svært at ignorere den. De, i Min Resterende Hær, vil være blottet for ego, stolthed eller behov for at stole på videnskabelig redegørelse af Mit Ord, som vil blive krævet af dem, for at bevise Guds Sandhed.
Videnskab er en gave fra Gud, men videnskaben kan ikke forklare mysteriet om Gud. Så dem, der har brug for trøst af logiske forklaringer om hvordan Jeg kommunikerer med Guds børn på jorden på dette tidspunkt, vil blive skuffet. Der er ikke noget svar, som vil tilfredsstille dem.
En af de største gaver givet til mennesket er kærligheden. Kærligheden kan ikke forklares videnskabeligt eller bevises, for den kommer fra Guds Ånd. Den er til stede i alle jer. I føler det. Det er det link, der holder menneskeheden sammen, som det ondes magt ikke kan underminere. Jeg er Kærlighed. Jeg er Gud. De er én og samme ting. Uden kærlighed kunne I ikke have liv. Kærligheden vil forene jer, holde jer stærk, holde jer sammen. Kærligheden vil hjælpe jer til at bringe mig sjæle.
Jeres Jesus
 
Kærlighed trives fordi det er en gave fra Gud og har magt til at ødelægge det onde
974. den 23. november 2013 kl. 17:00
Min højtelskede datter, Jeg ønsker at forklare kærlighedens betydning ​​og hvordan med den I kan besejre det onde, og hvordan uden at den, det onde spreder sig.
Satan er ude af stand til at føle kærlighed, men i stedet er han selvoptaget med hvad han mener er hans magt og storhed. Når han inficerer sjæle, den første ting han gør, er at ødelægge kærligheden i sjælen. Når han opnår dette, vil han indgyde en forfærdelig had i denne sjæl, og det er dette had, som forårsager splittelse. Splittelse og uenighed, tilskyndet af had, kan føre til desperate handlinger, udført af en sjæl mod en anden. Disse hadefulde gerninger kan meget ofte føre til frygtelige grusomhed og endda mord. Stolthedens synd er indpodet i sjælene som åbner op for Djævelen og dette fører til hensynsløse ambitioner og grådighed. Men hvor der er kærlighed, der er Guds tilstedeværelse​​.
Kærligheden trives fordi det er en gave fra Gud og har magt til at ødelægge det onde. Kærligheden er ikke egoistisk. Kærlighed er generøs, tilgivende og uplettet af stolthedens synd. I skal bede Gud hver dag for kærlighedens gave, og når I får det, bruge det som jeres rustning mod had. Kærligheden, når den findes i en ren sjæl, tiltrækker had fra de sjæle, som har forvist Gud fra deres liv. De kan ikke bære Guds Lys, som skinner fra de sjæle, der er fyldt med Guds Kærlighed.
Gå nu, i bevidstheden om, at kærligheden skal bruges til at hjælpe sjælene af alle de der er i stort behov for Min hjælp. Reciter venligst denne Korstogsbøn for kærlighedens gave.
Korstogsbøn (129) For Kærlighedens Gave
O Gud, fyld mig med Din Kærlighed. Hjælp mig at dele Kærlighedens Gave med alle der behøver Din Barmhjertighed. Hjælp mig at elske Dig mere. Hjælp mig at elske alle dem der har brug for Din Kærlighed. Hjælp mig at elske Dine fjender. Tillad, at den kærlighed Du velsigner mig med, vil opsluge hjerterne af alle som jeg kommer i kontakt med. Med den kærlighed Du indgyder i min sjæl, hjælp mig at erobre alt ondt, omvende sjæle og besejre djævlen og hans onde agenter, som prøver at ødelægge Dit Hellige Ords Sandhed.
Amen
Jeg er Kærlighed. Når I virkelig elsker Mig, vil Jeg oversvømme jeres sjæl med mere kærlighed, og med denne kærlighed, vil I hjælpe Mig med at frelse verden.
Jeres Jesus
 
Min Kærlighed og jeres tro tilsammen, vil blive Frelsens Sværd
1098. den 12. april 2014 kl. 15:42
Min kære elskede datter, når Gud griber ind i verden gennem Hans udvalgte profeter, bliver Ordet som et Sværd. Det sker lige i hjertet og fremkalder en dobbelt reaktion i sjælen. På den ene side giver det stor indsigt og forståelse, men på den anden kan det være svært at acceptere. Der er fordi Sandheden er aldrig nemt at modtage, på samme måde som den er smertelig.
I en verden, hvor Satan regerer som en konge, vil Sandheden altid vise den grimme side. Den vil forårsage angst i manges hjerte. Ondskaben er altid klædt på med nogle lag af farver, men når den er afklædt af sine attraktive lag er, det der bliver tilbage, en meget grim kærne.
Mange mennesker finder det svært at acceptere, at visse handlinger og gerninger er onde, pga. den ondes bedrag. Enhver form for ondskab, som Satans hånd har skabt, er omhyggelig kamufleret, således at den nemt kan retfærdiggøres i de uskyldiges sind, som vil acceptere dette gemene bedrag uden anger. De vil ikke være klogere end det er. Hvilket håb, må I spørge, har mennesket, når det bliver forført af Antikrist, som vil blive elsket og tilbedet for sine store barmhjertigheds gerninger? Svaret er bønnen. Jeres håb ligger i jeres bønner, for når i beder for udfrielsen fra det onde, vil Jeg svare på jeres kald.
Min Kærlighed og jeres tro forenede vil blive Frelsens Sværd, med hvilket de uskyldige sjæle, som nemt vil blive bedraget af dyret, kan frelses og så vil Kongedømmet være Mit. Jeg kommer snart at kræve Min Rettidige Trone og derfor må I aldrig miste håbet.
Jeres Jesus
 
Gudfader: Min Kærlighed vil erobre det onde og hadet
1225. den 29. september 2014 kl. 20:50
Min kæreste datter, når Min Kærlighed er accepteret af jer, kan den skabe store frugter. Men når den er afvist af mennesket, resultatet er en vissen jord. Uden Min Kærlighed er der intet liv, intet glæde, intet fred. Når Min Kærlighed er følt af et menneske, skaber den stor forundring, ærefrygt og en følelse af stor taknemlighed i den persons sjæl, som er blevet givet denne Gave.
Mine kære børn, når I mærker kærlighed for at andet menneske, i enhver form, er det Min Kærlighed I mærker. Det kan kun komme fra Mig, fordi Jeg Er Kærlighed. Kærlighed er en Gave og I må gribe den, når I mærker den røre sig ind i jeres hjerter. De, der accepterer Min Kærlighed må vide, at Jeg vil fylde jer med mere af Min Gave, når I deler den med dem som ikke er blevet givet denne fortjeneste.
Min Kærlighed vil erobre det onde og hadet. Kærligheden fjerner hadet, mens den onde, tornen i menneskets side, er ikke i stand til det. Når I siger at I elsker Mig, må I kæmpe hårdt for at forhindre, at enhver slags had skænder jeres sjæl. Hvis I elsker Mig vil I tilgive jeres fjender, fordi I vil se dem som Jeg ser dem. Dette kræver udholdenhed fra jeres side og disciplin, som vil forhindre jer at skade en anden person, enten mundtligt eller fysisk.
Når I tillader at Min Kærlighed strømmer igennem jeres årer, vil I føle fuldstændig fred og frihed. Dette, fordi I vil ikke mærke skadefryd, vrede, hævn eller ondskab imod et andet af Mine børn. Denne er Min Kærligheds Gave i sin reneste form. Accepter den fra Mig ved at bede denne bøn.
Korstogsbøn (168) For Guds Kærlighedsgave
Oh Kæreste Fader, Du Den Evige, Gud den Højeste, Gør mig værdig til Din Kærlighed. Vær venlig at tilgive mig for at have skadet andre og for alle mine forkerte handlinger, som har forårsaget smerte til nogle af Dine børn. Åbn mit hjerte, så at jeg kan byde Dig velkommen i min sjæl og rens mig for ethvert had, som jeg måtte føle for en anden person. Hjælp mig at tilgive mine fjender og at så Din Kærligheds sæd hvor jeg går og i blandt dem som jeg møder hver dag. Giv mig, Kære Fader, Udholdenhedens og Tillidens Gave, så at jeg kan opretholde Dit Hellige Ord og således holde Din Store Kærligheds og Barmhjertigheds Flamme i live i en formørket verden. Amen
Børn, vær trøstet, i kendskab at Jeg elsker jer alle, uanset hvem I er, hvilke synder I har begået og hvorvidt I har forbandet Mig, eller ej. Min Kærlighed for jer er uden betingelse.
Alligevel, må Jeg adskille dem som prøver at forblinde Mine børn til sandheden af deres frelse, fra dem som er af Mig. Hvis Jeg ikke greb ind, ville mange være tabte for Mig og Jeg er ikke parat til at ofre sjæle til dem som, på trods af enhver bestræbelse fra Min side, vil forkaste Mig på den sidste dag.
Jeg anmoder jer at sætte jeres tillid til Mig og holde Mit Beskyttelsessegl, i enhver form, tæt på jer. Slaget er allerede begyndt og Jeg vil udløse Min retfærdighed, ved at straffe dem som prøver at ødelægge Mine børn.
Glem aldrig Hvem Jeg Er. Jeg er begyndelsen og enden. Alle som kommer til Mig vil finde Evigt Liv. Tillad Mig at tage jer til frelsen og til et herligt liv i forening med Min Vilje. Jeg vil åbenbare det Nye Paradis på Min Egen Tempo og Jeg ønsker at I viser tålmodighed. Lev jeres liv i harmoni med andre. Sørg for jeres familier som før. Kom til Mig i jeres kirker som før. Men altid husk at Sandheden, Guds Sande Ord, aldrig kan forandre, for Jeg er Sandheden. Jeg kan aldrig forandres, for dette kan nogensinde være.
Jeg elsker jer, Jeg velsigner jer, Jeg beskytter jer.
Jeres elskede Fader
Gud den Højeste.
 
Tillid er nøglen til ægte kærlighed
1306. den.14. januar 2015, kl.15:40
Min højtelskede datter, når et barn af kærlige forældre føler kærlighed, bliver han eller hun, næret med en stor følelse af omsorg og fortrolighed.
Kærligheden mellem et barn, som er heldig til at have kærlige forældre, og familie, stammer fra en indgroet følelse af tillid. Denne tillid er absolut. Det samme gælder for enhver levende sjæl, som elsker Mig betingelsesløst. Min kærlighed for dem er urokkelig. Tillid er nøglen til ægte kærlighed. Ethvert af Mine børn er elsket, selv om deres kærlighed til Mig ikke altid er til stede.
Elsk Mig og I vil føle fred. Elsk Mig og I vil elske alle Guds børn. Denne kærlighed er en naturlig ting. Uden den kan I ikke være fuldstændige.
Når Jeg er i jer, vil I se verden, som jeg gør, såvel i al sin pragt som i sine mangler. I vil genkende de forhindringer, som menneskeheden står overfor, og I vil føle elendighed, når I vidner had i enhver form, for had er det modsatte af at elske.
Bed, bed, bed til, at kærlighed til Gud stadig er i live i verden, for uden det vil I føle fortvivlelse og isolation.
Elsk Mig som Jeg elsker alle Guds børn, og Jeg vil udgyde store Nådegaver over jer og I vil overvinde det onde i alle dets former.
Jeres elskede Jesus