Vatikanet

____________________________________________
Min stakkels Hellige vikar, Pave Benedikt XVI, vil blive fordrevet fra den Hellige Stol i Rom
336. den 11. februar 2012
Min kære datter, krigene eskalerer alle vegne, og meget snart vil Min Faders Hånd bryde ind og bringe denne ondskab til standsning.
Frygt ikke, for planerne om at frelse menneskeheden er færdige, og det vil snart være tid til Min Store Barmhjertighed, som vil blive givet til hver eneste af jer.
I skal aldrig frygte antikrists virke, kære børn, når blot I gennem jeres bønner har styrken i jer til at svække hans greb på verden.
Andre verdensledere vil snart blive dræbt, og Min stakkels Hellige Vikar, Pave Benedikt XVI, vil blive fordrevet fra den Hellige Stol i Rom.
Min datter, Jeg fortalte dig sidste år om det komplot, der findes i Vatikanets korridorer.
En plan om at ødelægge Min Hellige Vikar blev udtænkt i hemmelighed den 17. marts 2011, og den vil blive udført, for det er forudsagt.
Udspred Mit Hellige Ord til hvert et hjørne af verden nu, og arranger trykte versioner af Mine Budskaber, så de kan blive udbredt i så mange lande, som muligt.
Du bliver vejledt, så du må gøre det, der er bedst. Bed Mig i din bøn om at sende dig hjælp, og det vil blive gjort.
Din Jesus
 
 Gud Fader: Jeg kalder den Katolske Kirke for at få dem til at tage imod den Nye æra af Fred på Jorden.
351. Den 23. februar 2012 kl. 16.42
Jeg Er Gud den Almægtige Fader, Alle Tings Skaber, Gud den Allerhøjeste. Min datter, det er vigtigt, at dem, som følger den Romersk Katolske Kirkes Lære, accepterer det tusindårsrige, som Jeg har lovet alle Mine børn.
Ordene i Min Hellige Bog, den Hellige Bibel, lyver ikke.
Mit Løfte er beskrevet i Apostlenes Gerninger.
Evangelisten Johannes fik alt at vide om Min elskede Søns Glorværdige Genkomst, hvor Han vil komme for at herske i den Nye Æra af Fred, der vil vare 1000 år.
Hvorfor vil de personer, der hævder at forstå Mit Hellige Ord, kun acceptere dele af det, men ikke resten?
Jeg siger til Mine hellige tjenere, at nu skal I åbne Sandhedens Bog.
I har pligt til at forkynde Sandheden.
I må ikke lytte til dem inden for jeres egne rækker, der fordrejer Sandheden om den Nye Æra af Fred på Jorden.
Hvad motiverer jeres brødre inden for Min Romersk Katolske Kirke til at benægte Sandheden?
I har forvirret Mine børn.
På grund af jeres loyalitet over for den Ene Sande Kirke, den Romersk Katolske Kirke, nægter I at give dem chancen for at forberede deres sjæle til Min Søns Kongerige i det Nye Paradis på Jorden. Det er jeres pligt at informere Mine børn om Sandheden. Til Mine børn siger Jeg, at I aldrig må benægte Sandheden, der står i den Hellige Bibel, som indeholder det Sande Ord.
Mine børn, I skal tage imod det Løfte, der blev givet af Min Søn efter Hans Herlige opstandelse fra de døde.
Han sagde, at Han ville komme igen.
Tidspunktet for Min Elskede Søns Andet Komme nærmer sig.
Hvis I tror på de Løfter, Min Søn gav, så vil I vide, at Han mente det, Han sagde. Når Han kommer igen, Vil Han komme for at Regere og indtage Sin Retmæssige Trone i det Nye Paradis, som Jeg har skabt til jer alle på Jorden. Tvivl aldrig på de Ord, som kommer fra Min elskede Søns, Jesu Kristi, Guddommelige Læber.
I skal vide at Jeg, jeres Elskede Fader, ønsker, at I alle forener jer som en familie med Min Søn i Paradiset.
Accepter Sandheden. Lad være med at fordreje den eller at tilpasse den, så den passer til jeres mangelfulde fortolkning af Sandheden.
Jeg Er Sandheden.
I kan ikke ændre Mig eller Hvem Jeg Er.
Sandheden vil sætte jer fri.
Jeres elskede Fader
Gud den Allerhøjeste
 
 Frelsens Moder: Bed for Pave Benedikt XVI, som er i fare for at blive forvist fra Rom
373. Den 20. marts 2012 kl. 20.30
Mit barn, denne stilhed er stilheden før stormen, for den Katolske Kirke vil snart blive kastet ud i en krise.
Jeg kalder alle mine børn alle vegne. I skal bede for Pave Benedikt XVI, som er i fare for at blive forvist fra Rom.
Han, som er den Katolske Kirkes meget Hellige Vikar, er hadet i mange dele af Vatikanet.
Et ondt komplot, der har være planlagt i over et år, vil blive tydeligt for verden om kort tid. Bed, bed, bed for alle Guds hellige tjenere i den Katolske Kirke, som vil blive forfulgt på grund af den store opdeling af Kirken, som snart vil komme.
Hele verden vil blive vidne til det store skisma, men det vil ikke blive opfattet som sådan i starten.
Den falske pave venter på at afsløre sig for verden.
Børn, I må ikke lade jer føre bag lyset, for han vil ikke komme fra Gud.
Roms Nøgler vender tilbage til min Fader, Gud den Allerhøjeste, Som vil Regere fra Himlene.
Der vil blive placeret et stort ansvar hos de hellige præster, biskopper og kardinaler, som elsker min Søn inderligt.
De vil få hårdt brug for mod og Guddommelig sjælsstyrke for at kunne lede sjæle hen til det Nye Paradis.
Alle bestræbelser fra disse hellige disciple på at forberede sjælene til Min elskede Søns Andet Komme vil blive modarbejdet af den modsatte og mørke side.
Jeg trygler alle Mine børn om at bede inderligt om den styrke, der er nødvendig, når antikrist og hans partner, den falske profet, vil træde i frem i offentligheden.
I må bede mig, Frelsens Moder, om at gå i forbøn for jer for at sikre, at den Katolske Kirke vil blive frelst og Min Søns Sande Ord bliver frelst.
Man vil forfalske Sandheden om Min Søns løfte om at Komme igen i Stor Herlighed.
Mine kære børn, I vil blive præsenteret for en række usandheder, som man vil forvente, at I respekterer og ærer som noget, der er givet i min Søns Hellige Navn. Min Korstogsbøn (38) skal bedes hver eneste dag i den næste måned for at sikre, at Guds hellige præster ikke falder for det onde forræderi, som er ved at blive planlagt af den falske profet og hans tilhængere.
”Oh Velsignede Frelsens Moder, bed for den Katolske Kirke i disse vanskelige tider og for vores elskede Pave Benedikt XVI for at lette hans lidelser.Vi beder dig, Frelsens Moder, om at beskytte Guds hellige tjenere med din Hellige Kåbe, så at de får Nådegaver, der kan gøre dem stærke, loyale og modige under de prøvelser, de vil møde.
Bed også om, at de vil passe på deres flok i henhold til den Katolske Kirkes Sande Lære.
Oh, Hellige Gudsmoder, giv os, den Resterende Kirke på Jorden, lederskabets gave, så at vi kan hjælpe med til at lede sjælene hen til din Søns Kongerige.
Vi beder dig, Frelsens Moder, om at holde forræderen borte fra din Søns tilhængere i deres forsøg på at beskytte deres sjæle, så de er egnede til at komme ind gennem portene i Det Nye Paradis på Jorden.
Amen.”
Gå børn og bed for en fornyelse af Kirken og for sikkerheden for de hellige tjenere, som vil lide for deres tro under den falske profets styre.
Maria, Frelsens Moder
 
Jeg, jeres elskede Jesus, kunne aldrig finde på at underminere Min Egen Kirke
397. Den 16. april 2012
Min kære elskede datter, Jeg kalder alle Guds børn og forsikrer jer om, at Jeg, jeres elskede Jesus, kunne aldrig finde på at underminere Min Egen Kirke.
Imidlertid vil Jeg ikke træde i baggrunden og iagttage, hvordan Min Kirke smuldrer væk under ledelse af en særlig sekt, som ikke har nogen som helst ret til at have den indflydelse på den Hellige Stol i Rom. For det er præcis det, som den falske profet og svindlerne, som tilbeder Satan, prøver at gøre. De ønsker at komme til tops i den Katolske Kirke og nedbryde den stykke for stykke.
Det er på den måde, Mine børn, at Satan vil spille sine kort i det endelige oprør mod Gud, alle tings Skaber.
Denne onde plan om at ødelægge Min Kirke har været undervejs i 100 år, men den er blevet intensiveret siden 1967. Mange svindlere, der er medlem af den onde sekt, som tilbeder Satan, trådte ind i præsteseminarierne for at få fodfæste i Vatikanet.
Skønt det var tilladt af Gud Fader, har deres magt været begrænset indtil nu. Det vil ændre sig nu, hvor de sidste tider nærmer sig. Denne onde sekt vil nu slippe al deres magt løs for at sikre sig, at de kan få valgt en ny erstatning for Min Hellige Vikar, Pave Benedikt XVI.
Alle dem, der kender Min Lære, vil kunne se forandringerne i den måde, den Hellige Messe vil blive læst på.
Der vil blive indført nye sekulære love, som vil være en krænkelse af Min død på Korset.
Mange af Mine hengivne tilhængere vil kunne se det og vil blive såret. Deres synspunkter vil blive afvist, og mange sakramenter vil ikke mere blive tilbudt. Det er derfor, at det er nødvendigt med en grundig forberedelse.
De katolikker, som vil blive sårede og forfærdede, skal endelig huske på, at Jeg Er her.
I kan altid kalde på Mig, jeres elskede Jesus, og I skal vide, at I ikke skal være bange for at forkynde Sandheden i Min Lære.
I skal ikke være bange for at vende ryggen til kætteri. Jeg vil lede og beskytte jer på jeres rejse, og I vil blive vejledt af Helligåndens Kraft.
Jeres elskede Frelser,
Jesus Kristus
 
Frelsens Moder: Den tid, hvor jeg skal knuse slangens hoved, nærmer sig.
392. Den 10. april 2012 kl. 20.45
Jeg er jeres elskede Moder, Jordens Dronning. Jeg er den Ubesmittede Undfangelse, Jomfru Maria, Moder til Jesus, Som blev menneske.
Mit barn, den tid, hvor Mit Ubesmittede Hjerte skal triumfere, er nær.
Den tid, hvor jeg skal knuse slangens hoved, nærmer sig. Indtil den dag, hvor Satan og hans dæmoner er blev kastet ud i ødemarken, vil der opstå megen forvirring på Jorden.
For dem, der tror på min Søn, vil det blive en pinefuld tid. De vil blive trukket i to forskellige retninger af den Katolske Kirke.
Den ene halvdel af dem vil tro, at det er deres pligt at følge den falske profet, den pave, som vil følge efter Pave Benedikt XVI.
Han, Dyret, vil være klædt som et lam, men han vil ikke komme fra min Fader, Gud den Allerhøjeste, og han vil narre stakkels sjæle, også præster, biskopper og kardinaler.
Mange vil følge ham og tro, at han er sendt af Gud for at regere over Hans Kirke på Jorden.
Desværre vil mange sjæle følge hans lære, som vil være fornærmende for Min Fader. Andre ydmyge sjæle, som er opfyldt af Helligånden og har fået nådegaver, så de kan skelne mellem rigtigt og forkert, vil øjeblikkeligt vide, at en bedrager sidder i Kirken i Rom.
Den nye falske pave er allerede ved at planlægge at undsige min Søns Lære, selv inden han er steget op på Peters Trone. Så vil han også undsige mig, den Velsignede Gudsmoder og latterliggøre min rolle som Med-Forløser.
Mit barn, din rolle vil blive endnu hårdere end før. For mange af mine børn er meget forvirrede. De forhånelser, som du dagligt bliver udsat for og den smerte, du må udholde på min Søns vegne, vil blive af et større omfang.
Vær aldrig bange for at sige Sandheden til verden, mit barn.
Du er blevet stærkere som et resultat af de fysiske og psykiske smerter, du har påtaget dig på min Søns vegne for at frelse sjæle.
Alle anstrengelser vil blive gjort for at afvise mine Budskaber, som er givet til dig, især fra en gren af den Katolske Kirke. Din lydighed og loyalitet over for min elskede Søn vil blive testet som aldrig før. Det vil måske få dig til at trække dig tilbage, men hvis det sker, vil det ikke vare længe.
Mit barn, bed for alle Guds børn, som uden egen skyld er blevet trukket ind i slaget om sjælene.
Alt dette er nødt til at ske, for det står i min Faders Bog.
Alle englene i Himlen beskytter dig, mit barn, i denne noget ensomme Mission.
Husk altid på, hvor vigtig bønnen er.
Bed, bed, bed, for uden bøn, især den Hellige Rosenkransbøn, kan Satan trække dig væk fra min dyrebare Søns Hellige Ord.
Husk også vigtigheden af at faste, for så holder du forræderen fra livet.
Uden regelmæssig bøn, vil mine børn finde det svært at forblive nær min Søn.
Frygt aldrig fremtiden, børn, for så længe du forbliver nær min Søn, vil du blive beskyttet og givet de nødvendige Nådegaver, så du kan forberede din og din families sjæle til den Nye Fredsæra, som er blevet forudsagt for længe siden.
Jeres elskede Moder
Jordens Dronning
Frelsens Moder
 
Mange Paver har været fanger
417. Den 7. maj 2012
Min kære elskede datter Jeg siger dette til Mine Kirker i hele verden.
I skal vide, at jeg altid vil stå på jeres side, så længe I forkynder Mit Allermest Hellige Ord.
Til Min Katolske Kirke siger Jeg, at selvom I har været skyld i lidelser på grund af en ond synd, vil Jeg ikke svigte jer, skønt I har syndet. Men I skal vide følgende:
Jeres tro på Mig er ikke så stærk, som den burde være. I elsker Mig ikke lige så meget, som I plejede at gøre tidligere.
Al den velstand, som I oparbejdede, lagde en afstand mellem Mig, jeres Kristus og Frelser, og Guds almindelige børn.
I steg til så overlegne højder, at Jeg ikke kunne nå jer og tilbyde jer Min Hånd for at frelse jer fra råddenskaben i jeres inderste kerne.
I lærte sandheden af Min Peter, på hvis klippe I blev bygget. Og hvad gjorde I?
I byggede tykke mure rundt om jer.
Det betød en manglende kommunikation med dem, der havde brug for at blive næret med Mit Legeme og Mit Blod, så at deres sjæl kunne få næring.
Den respekt, som kræves af jer, når I administrerer Min Meget Hellige Eukaristi, gik tabt, da I nedværdigede Min Tilstedeværelse.
Da det Andet Vatikanerkoncil indførte nye regler, blev de introduceret af de onde Frimurerkræfter, der er inden for murene.
 De indførte meget snedigt nye måder at holde Min Hellige Eukaristi på, som er en fornærmelse over for Mig. Jeres såkaldte tolerante lære forkyndte en serie løgne, som også fik jer til at nægte at anerkende Ærkeenglen Skt. Mikaels magt.
Han er Kirkens Beskytter mod Satan. Det vidste de kræfter, der er blandt jer. Det er grunden til, at I holdt op med alle de bønner, hvor I bad om hans hjælp foran Mig ved den Hellige Messe.
Så fremførte I den største usandhed af dem alle, da I hævdede, at man ikke skulle være bange for Helvede. At det blot var en metafor. For denne løgn, som blev accepteret af mange af Guds børn, har været skyld i, at milliarder af sjæle er gået tabt.
Hvor har I krænket Mig. Jeg beder de ydmyge og hellige tjenere i blandt jer om at vende tilbage til Min Lære.
I må aldrig tillade, at jeres rigdom bliver større og tro, at Jeg godkender det.
Den rigdom, det guld og den magt, der bliver samlet sammen i Mit Navn, vil blive jeres undergang. I kan ikke hente profit fra Mit Hellige Ord.
I har lidt på grund af den måde, I har krænket mig på.
I skal aldrig tro, at jeg giver de mange Hellige Paver, der har siddet i Peters Stol, skylden for det. Deres mission er altid blevet beskyttet.
Mange Paver har været fanger i den Hellige Stol, hvor de har været omringet af grupper af Frimurere, som ikke repræsenterer Gud.
De hader Gud og har brugt de sidste halvtreds år på at sprede usandheder om Guds Barmhjertighed. Deres gerninger har betydet den Katolske Kirkes kollaps.
Det var ikke et uheld. Det var med vilje og var snedigt planlagt for at ødelægge Kirkens tro. De ønskede at ødelægge almindelige katolikkers tilbedelse af den Ene Sande Gud.
På grund af dette, vil I nu blive kastet ud i ødemarken. Efter Pave Benedikt vil I blive ledet af Mig fra Himlen. Oh, hvor I får Mig til at græde.
Jeg kalder alle Mine hellige tjenere, som kender sandheden, og beder dem om at rejse sig og følge Mig, jeres Jesus, idet I udbreder sandheden om Min Lære i jeres ydmyge tjeneste. I skal finde modet og styrken til at rejse jer fra asken.
Frem for alt skal I afvise de løgne, som om kort tid vil blive præsenteret for jer af den falske profet.
Han vil slå den Katolske Kirke sammen med andre kirker, også hedenske kirker, til en pestilens, en fælles verdenskirke uden sjæl.
Jeres Jesus
 
De har i sinde at fordrive Pave Benedikt XVI fra Peters Stol ved af benytte sig af uærlige metoder
438. Den 26. maj 2012
Jeg er henrykt over at have fået dig tilbage hos Mig. Nu er det vigtigt, at du holder dig tæt til Mig, Min datter. Tiden er knap, og du har meget arbejde, der skal gøres.
Min kæreste datter, I dag beder Jeg Mine tilhængere om, at bede inderligt for Min elskede Vikar Pave Benedikt XVI. Min Hellige Tjener er udsat for en frygtelig forfølgelse bag de lukkede døre i Den Hellige Stol.
Jeg har før fortalt jer om de Frimurer Grupper, som har lagt deres ondskabsfulde, klamme hånd på alt inden for Vatikanet, og at de ønsker at få Min Elskede Pave ud af Vatikanet.
De har i sinde at fordrive ham fra Peters Stol ved at benytte sig af uærlige metoder.
Han vil, som Jeg tidligere har fortalt dig, blive nødt til at flygte, for han har ikke noget andet valg. Tiden er knap. I skal bede inderligt om, at han kan blive så længe som muligt, for så snart han forlader sin post, vil bedrageren, den falske Profet, indtage hans plads.
Hvor Mine Øjne fyldes af tårer for Min Elskede Kirke på jorden i denne tid.
Alle dem af Mine hellige tjenere, som accepterer Mit hellige Ord, som det bliver skænket jer i denne tid, skal lytte til Mig nu. 
I skal forblive trofaste over for den Hellige Messe og bevare det daglige Offer. For om ikke ret længe vil I blive tvunget til at sluge en løgn.
Det daglige offer til ære for Min Korsfæstelse, hvor vinen bliver til Mit Blod, og brødet bliver til Mit legeme, vil blive ændret og fordrejet, og Jeg vil blive bagvasket med nye love, der vil blive indført af den Falske Profet.
I må aldrig acceptere noget, der strider imod Sandheden.
I må aldrig acceptere kætteri inden for murene i den Hellige Stol. Hvis I gør det, fjerner I jer fra Mig.
Mange af jer vil blive nødt til at fejre den Hellige Messe i hemmelighed, og I vil få brug for alt det mod, I kan mobilisere, ved at bede til Mig om at gøre jer stærke.
Forandringerne vil begynde med selve Eukaristien. I vil snart få at vide, at den Hellige Kommunion, der er Min Sande Tilstedeværelse, i virkeligheden er noget helt andet. I vil få at vide, at det betyder forskellige ting. Men det er en frygtelig løgn.
Den Hellige Eukaristi er Mit Legeme og Blod, der bliver skænket til jer, så Jeg får mulighed for at fylde jer med Min Helligånd og give jer den næring, som Jeres sjæle har brug for.
Mine hellige tjenere, når tiden kommer, hvor I bliver præsenteret for en ny moderne fortolkning, så vil I være klar over, at forureningen allerede er begyndt.
Det er på det tidspunkt, I bliver nødt til at forberede jer. Hold sammen og forsvar Sandheden om Min Korsfæstelse. Lad være med at acceptere løgne, forandringer af den Hellige Messe og den Hellige Eukaristi. For hvis I gør det, vil Min Tilstedeværelse gå tabt for alle Guds børn.
Følg Mig. Det er den største udfordring, som I nogensinde har stået over for, men Jeg vil give jer Nådegaver, så I vil kunne se forskel på sandheden og den ugudelige fiktion, som I vil blive bedt om at acceptere i Mit Hellige Navn.
I skal bede Mig om hjælp nu ved at bede denne Korstogsbøn (56). Præster skal søge at beskytte den Hellige Eukaristi.
Oh kære Fader, i din dyrebare Søns Navn,
Han, som ofrede sig selv på Korset for hele menneskehedens skyld.
Hjælp mig med at holde Mig til Sandheden.
Beskyt mig med Din Søns Dyrebare Blod og giv mig Nådegaver,
så jeg kan fortsætte med at tjene Dig i tro, tillid og ære.
resten af min tid som præst.
Lad mig aldrig komme bort fra den sande betydning af Offeret i den Hellige Messe og i den måde, Den Hellige Eukaristi bliver præsenteret for Dine børn.
Giv mig styrke til at repræsentere Dig og at føde Din flok på den måde, som den skal næres af Din Søns Guddommelige Legeme og Blod, Han som er Jesus Kristus, Menneskehedens Frelser.
Amen.
I skal vide, at Jeg hver eneste dag vandrer sammen med jer, Mine Elskede Hellige Tjenere.
Jeg vil støtte jer. Læn jer op ad Mig, så vil Jeg holde jer tæt ind til Mit Hellige Hjerte i disse tider med frygtelige plager inden for den Katolske Kirke.
Jeres Elskede Jesus
 
Tiden er nær, hvor forfølgelsen af Min Elskede Vikar, Pave Benedikt XVI, vil nå sit højdepunkt
489. Den 16. juli 2012 kl. 15.15
Min kære elskede datter, det er tid til at forberede alle Guds præster, biskopper og alle dem, der leder Min Hellige Katolske og apostoliske Kirke på jorden.
For tiden er nær, hvor forfølgelsen af Min Elskede Vikar, Pave Benedikt XVI, vil nå sit højdepunkt.
Meget snart vil han blive truet til at flygte fra Vatikanet. Så vil tiden komme, hvor Kirken vil blive delt i to sider, der står over for hinanden.
Jeg kalder alle Mine hellige tjenere og beder dem om at huske jeres løfter.
I må aldrig svigte jeres mission. Aldrig svigte Mig. Aldrig acceptere løgne i stedet for Sandheden.
I skal bede Mig om hjælp i de vanskelige tider, der venter forude. I skal rejse jer i samlet flok og følge Mig.
Bed om at få den styrke, I har brug for, gennem denne specielle Korstogsbøn.
Korstogsbøn (66) Til gejstligheden: Hjælp mig med at forblive tro imod Dit Allerhelligste Ord.
Oh Kære Jesus hjælp mig med at forblive tro imod Dit Allerhelligste Ord til alle tider.
Giv Mig styrke til at bevare Sandheden i din Kirke i modgang.
Fyld mig med nådegaver til at administrere de Hellige Sakramenter på den måde, Du har lært os.
Hjælp mig at nære Din Kirke med Livets Brød og at forblive loyal over for Dig, selv når man forbyder mig at være det.
Befri mig for forræderiets lænker, som jeg kan stå overfor, så Jeg kan forkynde Guds sande Ord.
Dæk alle Dine hellige tjenere med dit Dyrebare Blod i denne tid, så at vi forbliver modige, loyale og faste i vores hengivenhed over for Dig, Vores Elskede Frelser, Jesus Kristus.
Amen
Mist ikke modet, Mine elskede hellige tjenere, for disharmonien er blevet forudsagt og skal finde sted i det endelige slag for sjælene.
Jeg elsker jer, og Jeg vil være med jer nu, hvor I går med Mig på den tornede vej til Golgata, så at alle sjæle endnu engang kan blive frelst.
Jeres Elskede Jesus
 
Dette er det sidste slag. Min Vikar er faldet. Min Kirke vil falde, men snart vil den rejse sig igen
706. Torsdag d. 14. februar 2013 kl.18.00
Min kære elskede datter, slaget mellem Min Faders Kongedømme og Satans rige er endelig gået ind i den sidste fase.
Hvor meget bedrager den onde Min Faders børn, også dem der følger Sandheden af Min Lære. Intet er som det ser ud til. Frimurernes magt er blevet større og de hjemsøger ikke kun den politiske verden, men også Guds Hus, Mit Legeme på jorden.
Den Katolske Kirke er mere foragtet end enhver anden Kirke på jorden som forkynder Mit Hellige Ord. Dette er fordi den er blevet ledt af Mig og har fulgt Mine anvisninger, givet til menneskeheden, siden Jeg påpegede Min apostel Peter til at etablere Min Kirke på jorden.
Min Kirke på jorden har været i fokus for den onde som har, gennem århundreder, delt Min Kirke og plaget alle der har praktiseret Mine Helligste Sakramenter.
Ikke på noget tidspunkt har den onde forsinket sin plan om at forfølge Min Kirke. Listig, bedragende, arrogant, pralende og fuld af selvsikkerhed, tror han, bedrageren, at hans magt er almægtig. Han sigter altid efter dem der har fået ansvar for at lede Guds børn til det evige liv.
Min Katolske Kirke har i nogen tid lidt forfærdelig pga. Satans hånd. End ikke en gang har de fået lov at gøre deres Hellige pligt i fred. Og for at sikre at han, den onde, kunne gøre endnu mere skade, infiltrerede han Mine Hellige tjenere ved at sende sine egne tjenere til at blande sig mellem dem. Det var der, at det ondes vederstyggelighed kom ind i Min Kirke.
Når synd blev begået af dem der skulle sørge for sjælene, var det Mig, Jesus, der blev anklaget og smidt på porten.
Det største bedrag af alle var da den onde overbeviste menneskene om at det var Mig, Jesus, Kirkens Hoved, som bedrog menneskeheden. Menneskeheden blev født med synd. Mennesker vil synde indtil tiden for Mit Andet Komme. At forkaste Mig som Verdens Frelser, på grund af menneskets synd, inkluderet de synder af dem som er ansvarlige for at have ført sjælene på afveje, vil blive jeres undergang.
I stedet for Sandheden, vil I tillade at dyrets løgne fordærver jeres hjerter. I er nu under den ondes kontrol i Min kirke og mange vil falde for løgnene, som nu bliver præsenteret for jer som Sandhed.
Sandheden af Min Lære vil snart blive erklæret som irrelevant og usand. Min Faders Vrede, pga. denne besudling af Min kirke på jorden, vil snart blive bemærket blandt Hans tjenere i Min Kirke i Rom. Dette er det sidste slag. Min Vikar er faldet. Min Kirke vil falde, men snart vil den rejse sig igen.
Jeres Jesus
 
De vil sige, han var skyldig i en forbrydelse som han er helt uskyldig i
710. Tirsdag d.19 februar 2013 kl.14.30
Min kære elskede datter, vær venlig at fortælle til Mine disciple at Mit Rige er nær.
De må ikke bekymre sig fordi, selv om Min Tornekrone er steget ned over Min Hellige Vikar, udnævnt af Mig, Jesus Kristus, for at regere over Min Hellige Katolske og Apostoliske Kirke, er blevet ondskabsfuld fordrevet – vil Jeg nu komme for at bringe jer fred.
Det kommende år vil blive meget hård og bekymrende for jer, Mine elskede disciple og min sidste Sande Pave. Han, mod hvem der blev ondskabsfuldt og bevist sammensvoret imod, er blevet behandlet ligesom Mig, Jesus Kristus, han blev slået og forsmået. De vil nu prøve at slå ham ihjel, ligesom de slog Mig ihjel. De vil sige at han var skyldig i en forbrydelse som han er fuldstændig uskyldig i.
Jeg , jeres elskede Frelser vil redde jer alle fra den ondskab, som af mange vil blive opfattet som kommende fra Mig, af Min Hånds Befaling.
Jeg instruerer Min Kirke som før, men kun gennem Helligåndens Magt. Roms nøgler er hos Min Fader. Jeg, Jesus Kristus, er klar til at komme igen ved Mit Andet Komme og Jeg ønsker at gøre dette kendt for jer, Mine disciple, at I vil komme til at lide, ligesom Mine egne disciple gjorde i Min tid på jorden. I, mine elskede, er her hos Mig i Mit Hellige Hjerte, så at I kan forenes med Mig i sorg.
Jeg græder tårer for Min uskyldige, elskede sidste Pave på jorden, Benedikt d. XVI, valgt af Mig til at lede Min Kirke i de sidste dage.
Det vil kræve stor mod, for de villige ofre som vil blive ved med at forkynde Mit Hellige Ord, for de vil blive fyldt med forfærdelig tvivl. De ved inde i deres hjerter, at Jeg taler til dem nu og dog vil de blive oversvømmet af tvivl, hvilket vil blive forårsaget af dem der nægter at acceptere Mine Budskaber til menneskeheden og som også er indviet til Mig.
Jeg testamenterer nu denne Specielle korte korstogsbøn. Det er en Mirakuløs Bøn, hvilket gør det muligt for alle der beder den, at føle Min tilstedeværelse i deres sjæle. Det vil også hjælpe dem at se Sandheden, som Jeg lovede dem og som altid vil gives i de sidste tider.
Korstogsbøn (101) Mirakuløs bøn for at mærke Jesu tilstedeværelse
O kære Almægtige Fader, Skaber af alt det der er og vil være, hjælp os, som erkender Din elskede Søns Tilstedeværelse i Kirken i dag, til at blive stærkere.
Hjælp mig at komme over min frygt, min ensomhed og den afvisning jeg lider under fra mine kære, eftersom jeg følger Din Søn Jesus Kristus, min Frelser.
Beskyt mine kære fra at falde i fælden og tro på de løgne Satan har gennemtænkt for at ødelægge, splitte og skabe kaos blandt alle Guds børn. Hjælp alle dem der følger modbydeligheden i Din Kirke om at blive frelst fra Helvedes evige flammer.
Amen.
Mine elskede disciple, I kender Mig efterhånden. Det I vil se nu, i det der engang var Min Kirke på jorden, vil give jer kvalme. I vil græde og græde indtil I ikke føler noget mere. Og så når I kalder på Mig og siger: ”Jesus frels Mig fra Satans løgne, så jeg kan skelne Sandheden af Din resterende Kirke”, vil Jeg berolige jer med dette. Jeg vil fylde jer med Helligånden. Jeg vil fylde jer med sorgens tårer og så vil Jeg erstatte disse tårer med Min Styrke. Så vil I ikke være bekymret, for. Jeg vil tage over og lede jer hvert skridt på vejen.
I vil blive inspireret når I bliver spottet. I vil være fyldt af Min Kærlighedsånd når de griner ad jer fordi I tror på Min Hellige Doktrin. Så vil I miste al angst og dette vil blive erstattet med en overvældende følelse af Min Kærlighed for jer, så at I kun føler lettelse og fred.
Jeres Jesus
 
Hans trone er blevet stjålet. Hans magt ikke
728. den 13. marts 2013 kl. 21:20
Min højtelskede datter, Jeg er blevet dømt til døden for anden gang. Fornærmelsen af befaling i Rom, som du vidner i dag, river Mig i to.
Da Jeg stod foran Mine bødler, anklaget for kætteri og for at turde sige Sandheden, løb Mine apostle væk og var intetsted at finde. De, der fulgte Mig og accepterede Min Lære forrådte Mig, når Mit Ord blev udfordret af dem med myndighed. De begyndte at miste tillid til Mig, og de ​​begyndte at tvivle på Mig.
Nogle af Mine tilhængere troede på forbrydelsen af kætteri, som Jeg var anklaget for, og at den var berettiget. Så mægtige var Mine anklagere - mænd i høje stillinger, klædt i eksotiske gevandter, der gik og talte med en følelse af reel myndighed - at få tvivlede på dem. Jeg blev undersøgt, udfordret, spottet, nedgjort, latterliggjort og hånet for at tale Sandheden. Folk faldt for disse kommandører - mænd med mægtige stemmer og hvis myndighed aldrig blev sat spørgsmålstegn på. Min Stemme blev som en hvisken midt i brølen af Mine anklagere.
"Kætter" - råbte de. De sagde, Jeg talte med en ond tunge, at Jeg spottede Gud, og at Jeg ønskede at ødelægge deres kirke. Og så myrdede de Mig koldblodigt.
Det vil ikke blive anderledes, når Jeg forsøger at gøre Min Stemme kendt nu, når jeg forsøger at advare alle Guds børn om begivenheder, som Jeg talte med dig om, Min datter, i de sidste par år. Mit Ord vil blive behandlet med foragt. Mit Ord vil blive sat spørgsmålstegn på. Tvivl vil krybe ind og endnu en gang vil Mine apostle løbe væk og forlade Mig for ulvene.
Tag ikke fejl, Sandheden er blevet åbenbaret for dig. Jeg har fortalt jer, Mine tilhængere, hvordan I vil blive bedraget. Dette vil være meget svært for jer, fordi I vil sætte spørgsmålstegn ved denne bedrager, der sidder i min Faders Hus.
Min elskede pave Benedikt XVI blev forfulgt og flygtede, som forudsagt. Jeg har ikke udpeget denne person, der hævder at komme i Mit navn.
Han, pave Benedikt, vil vejlede Mine tilhængere hen imod Sandheden. Jeg har ikke forladt ham, og jeg vil holde ham tæt på Mit hjerte og give ham den trøst han har brug for på denne frygtelige tid.
Hans trone er blevet stjålet. Hans magt ikke.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: Reciter min Rosenkrans for alle dem, der hersker i Rom
730. den 15. marts 2013 kl. 22:30
Mit kære barn, denne er en tid med stor sorg, ikke kun for dig, men for alle dem, der elsker min Søn.
Jeg må opfordre jer, kære børn, at forblive stærke og tro mod det hellige Guds Ord, af hensyn til min Søn. Han, min elskede Søn, hænger med hovedet i smerte, da Han ser den rædsel, at Sin kirke smuldrer for ham.
Bed for håb og fremsig min Hellige Rosenkrans hver dag for alle dem, der hersker i Rom. I skal bede for alle dem, der styrer den Katolske Kirke. Medtag manden som sidder i Peters Stol, for han har stort behov for jeres bønner. Bed om, at han vil acceptere sandheden af min Søns død på Korset, og at han vil åbne sit hjerte til min Søns tryglen om nåde for alle Guds børn.
Ligegyldigt hvor hårde disse tider er i den Romersk-Katolske Kirke, kan og vil ondskaben ikke få overtag over Guds Magt.
Min rolle som Formidler af alle Nådegaver bliver snart fuldført og som kvinden, udvalgt til at være iklædt i solens stråler, er min tid kommet for at hjælpe min Søn i Hans sidste frelsesplan.
Jeg værdsætter alle Guds børn, herunder dem, der bringer Ham stor skam og smerte. Bed om, at mine bønner, taget til min Søn og forelagt Ham på jeres vegne, kan bidrage til at afbøde de lidelser, der ligger forud for den Katolske Kirke.
Min kærlighed, som Moder til alle Guds børn, er altomfattende, og jeg vil aldrig stoppe i min søgen efter at bringe jer håb, kære børn.
Bønner vil blive hørt i himlen, og I skal aldrig opgive håbet, da min Søns Barmhjertighed er større end I, om muligt, kunne vide.
Guds Kærlighed er Almægtig. Spørg og I vil modtage stor velsignelse, da forberedelserne er færdige og beredskabet klart for den Store Herrens Dag.
Vent med tålmodighed, kærlighed og tillid, for alle disse trængsler vil snart være forbi, og derefter vil den Nye Himmel og den Nye Jord forenes som én. Det er alt hvad I behøver at beskæftige jer med - forberedelsen af jeres sjæl og af dem, der har brug for jeres bønner mest. Først da vil I være i stand til at acceptere Guds lys og træde ind i det Nye Paradis på jorden.
Vær i fred og fokuser kun på min Søn og Hans enestående ønske om at frelse sjælene af enhver levende skabning.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Min Lidelseskamp mærkes af alle helgener og engle i Himlen, for Apokalypsens tid er nær
731. Lørdag den 16. marts 2013 kl. 12:40  
Min højtelskede datter, hvilket raseri , hvilken vrede og hvilken frygt bliver følt af dem, der nægter at acceptere Min Lidelsens Kalk på dette tidspunkt.
Satans raseri mod disse Budskaber vil forstærkes hurtigt og ethvert forsøg vil blive gjort for at anklage dig, Min datter.
Lidelsen er ved at blive accepteret af dig på grund af din overgivelse til Min Hellige Vilje, som du er enig i. Så du, Min datter, skal forblive tavs, mens skrigene fra dyret og de stakkels sjæle han bruger til at angribe dig, fortsætter. Jeg siger dette til alle Mine elskede, trofaste disciple - forbliv fast. Hold hovedet bøjet i ydmyg trældom og ofr jeres lidelse for de sjæle som ikke vil acceptere Sandhedens Gave.
De ansvarlige for at infiltrere Min Kirke på jorden valgte Fastens tidspunkt for, bevidst, at fornærme Mig, deres Jesus, som døde i lidelse for at frelse deres sjæle.
Så angrebne er de, dem der strejfer rundt i Roms korridorer, at det største tegn vil blive set i det kaos der vil opstå, når de tilslutter sig til bedragerens befaling. Kaos, uorden, splittelse og modsigelse vil ses overalt i Rom. Denne uorden kommer fra Satan for det kan ikke komme fra Gud.
Vrede kommer fra den onde og hans raseri er håndgribeligt når Mit Lys spreder sig blandt Guds børn. Gør det kendt, at når angreb af en sådan ond natur bliver påført andre i Mit Navn, er det Mit Nærvær, som fremprovokerer en sådan reaktion.
Kun Jeg, Jesus Kristus, og Mine tilhængere, kan være målet for et sådant misbrug, og når I finder at dette bliver uudholdelig, sig venligst denne korte bøn:
"Jeg deler denne smerte med Dig, kære Jesus, og beder om, at Du vil velsigne mine fjender og dem der pisker Dig, med Helligåndens Gave. 
Amen. "
Uenigheden vil fortsætte og Min Lidelseskamp mærkes af alle helgener og engle i Himlen, for Apokalypsens tid er nær.
Hold til Mig, jeres Jesus, og sæt al jeres tillid til Mig, mens Jeg opretter Min Resterende Hær, for at forberede den grimme kamp om sjæle, der ligger forude.
Jeres Jesus
 
I dag vil Min Kirke på jorden blive korsfæstet. Denne dag markerer begyndelsen på ændringerne
745. Fredag den 29. marts 2013 kl. 00:15
Langfredag
Min højtelskede datter, i dag vil Min Kirke på jorden blive korsfæstet.
Denne dag markerer begyndelsen på ændringerne, som vil ske hurtigt og som vil komme til at ændre den Katolske Kirkes ansigt i verden.
I deres kølvand vil der komme sammenlægningen af ​​alle doktriner, som vil blive set i offentlige tegn og bevidst vist frem, for at de skal være vidnet offentligt.
Se nu, mens alt det Jeg har fortalt jer, vil komme frem i lyset. Jeg udfordrer jer at benægte den forfærdelige sandhed, når I bliver tvunget til at sluge en løgn.
I, Mine tilhængere, skal beskytte Mine Sakramenter og være på vagt. I, Mine hellige tjenere, vil snart blive sat på prøve, da min Guddom vil blive udfordret. Guds Love vil blive tilpasset, og så snart Min Hellige Eukaristi bliver forvrænget, vil Guds Hånd falde ned med en sådan kraft, at I vil vide straks, at disse Budskaber kommer fra Himlen.
Min Sorg vil blive jeres sorg. Jeres bedrøvelse, på grund af jeres viden om Sandheden, vil gøre det umuligt for jer at acceptere de vanhelligelser, som I vil blive bedt om at omfavne.
Selv da, hvis I ikke accepterer Min profet og de ​​Ord, Jeg giver hende, vil Jeg stadig give jer tid. For, meget snart vil I blive bedt af jeres ledere, at forny jeres løfter. I vil blive bedt om at forpligte jeres liv, gennem svoret vidnesbyrd, til hedenskabens love. Hvis I gør dette, vil I være under indflydelse af den onde og I vil kæmpe mod Gud.
I skal være udholdende og forblive loyale over for Mig og I skal bede Mig om vejledning på et tidspunkt, hvor manden der sidder på Peters Stol og som nægter at følge i hans fodspor eller at gå i hans sko, vil ødelægge jeres troskab til Gud.
Mens I nu er vidne til Korsfæstelsen af ​​Min Kirke på jorden, vil Jeg kalde på jer for at forkynde Guds Sandhed. Jeg vil blive ved med at kalde på jer for at beskytte jer. Jeg vil sikre at Min Kirke, dem der overholder Min Lære, Mine sakramenter og Guds Ord, lever videre gennem den rest der aldrig vil forlade Mig.
Der vil være nogle blandt jer der vil forråde Mig i dag. Andre, blandt jer, vil snart fordømme Mine sakramenter, idet I vil være for svage til at forsvare Guds Ord. De af jer, der allerede har mistanke om sandheden og som forsøger at sprede Mit Ord vil lide, fordi I ikke vil have mod til at stå frem for Sandheden. Alligevel vil I stadig forblive loyale over for Mig, da I ved, at I ikke kan leve uden Min Kærlighed.
Lyt til Min Stemme. Læn jeres trætte hoveder på Min Skulder og tillad Mig at omfavne jer med Min Arm på dette tidspunkt. Jeg vil altid beskytte jer.
Jeres Jesus
 
Snart vil Min elskede pave Benedikt vejlede Guds børn fra sit eksil
746. Fredag den 29. marts 2013 kl. 08:45
Langfredag ​​Budskab 2
Andet Budskab til Langfredag.
Min højtelskede datter, denne dag vil blive historie. Da Min Lidelse bliver mindet, vil det i sandhed betyde Korsfæstelsen af den Katolske Kirke.
På dagene op til forræderiet af Mig, i Min tid på jorden, kæmpede dagens præster på enhver måde for at forsøge at bevise, at Jeg var skyldig i kætteri.
De tog hvad Jeg havde lært - Guds Ord - og vred det . 
De spredte derefter løgnagtige rygter og ​​sagde, at Jeg forsøgte at trække folk væk fra Kirkens Sande Lære. De prædikede i Templerne for at advare folk om at holde sig væk fra Mig, for ikke at fornærme ypperstepræsterne. Folk blev advaret om, at hvis de fortsatte med at sprede Mine Budskaber, ville de blive smidt ud, som spedalske, fra det Hellige Tempel. I nogle tilfælde fik Mine disciple at vide, at de ville lide fysisk afstraffelse, og at de ville blive arresteret.
Mens de spottede mod Helligånden, idet de benægtede at Jeg talte Sandheden og sagde at Mit Ord var fra Satan, fortsatte de med at tilbede Gud i templerne. Klædt i kongelige klæder, kæmpede de for deres plads ved alteret i Tempel. Alle de ringe tjenere blev ladt til at vente i timevis, mens de sad på stole der var designet til konger. Alteret var så fuldt af Kirkens ledere, at de almindelige mennesker var forvirret. De var forpligtet til at betale hyldest til Gud ved at blive tvunget til at ære de højest rangerende Guds tjenere. De høje præster forlangte respekt fra dem der kom i Templet. De viste alle de ydre tegn af kærlighed og ydmyghed som forventedes af dem, men var dog klædt og opførte sig som herrer i Min Faders Hus, i stedet for de tjenerne, de skulle være.
Folk var bange for at fornærme farisæerne, da de fulgte Mig. Præsterne blev mobbet og blev advaret om, at medmindre de stoppede med at sprede Mit Ord, ville de blive frataget deres titler. Almindelige mennesker vidste, at hvis de blev fanget i at sprede Mine Lektier, at deres egen skæbne ville være meget værre.
Korsfæstelsen af ​​Mit Legeme på jorden afsluttede første del af Pagten med min Fader om at frelse menneskeheden.
Korsfæstelsen af Mit Mystiske legeme, Min Kirke på Jorden, som starter i dag, er begyndelsen af ​​den endelige forfølgelse, hvor Frimurernes plan om at besudle Mit Hus, vil nu blive klar for alle der kender Sandheden.
Historien vil nu gentage sig, men Sandheden vil ikke benægtes. De der fornægter Mig vil dog med tiden vende tilbage til Mig. De der ved, at de forudsagde profetierne - at Min Kirke vil være det endelige mål for at befri verden for alle spor af Mig, Jesus Kristus - nu finder sted, vil følge Mig i Min Resterende hær. De vil forblive loyale over for Min Lære til ​​tidens slutning.
Ingen kan stoppe det sande Guds Ord i at sprede sig. Ingen. Regeringstid i Peters Hus vil være kort og snart vil Min elskede pave Benedikt vejlede Guds børn fra sit eksil. Min Apostel Peter, grundlæggeren af ​​Min Kirke på jorden, vil vejlede ham i de sidste vanskelige dage, mens Min Kirke kæmper for sit liv.
Jeres Jesus
 
Ikke ved Mine Fødder vil de falde. Det vil ikke være Mine Fødder, de kysser, men de af Mine tjenere, Mine tilhængere, Mine syndere
747. Fredag den 29. marts 2013 kl. 19:00
Min højtelskede datter, når Judas Iskariot forrådte Mig, holdt han Mit hoved og kyssede Mig på kinden. Når dem, der fører Min Kirke siger, at de elsker Mig, og derefter forråder Mig, vil du se klart deres kys af forræderi.
Ikke ved Mine Fødder vil de falde. Det vil ikke være Mine Fødder, de kysser, men de af Mine tjenere, Mine tilhængere, Mine syndere.
At vise bekymring for medmenneskernes behov er beundringsværdigt. Men når I fremmer den fysiske velbefindende af menneskets behov over deres åndelige behov er det ikke Mig, Jesus Kristus, I følger.
Humanismen er ikke Kristendom. At være Kristen betyder at overgive alt til Mig, overlade jer selv i fuld ydmyghed ved Mine Fødder. Det betyder at tillade Mig at vejlede jer. Det betyder lydighed til Mine Love og at gøre alt hvad I kan for at vise Min Kærligheds eksempel til jer alle. I dag er Jeg blevet forrådt.
Ikke i lang tid kan, eller vil I blive bedraget, for når Guds hus er angrebet indefra, kan det ikke medføre andet end uorden. I skal tage jeres Kors op og følge Mig, for snart vil I få
Ikke ved Mine Fødder vil de falde. Det vil ikke være Mine Fødder, de kysser, men de af Mine tjenere, Mine tilhængere, Mine syndere
747. Fredag den 29. marts 2013 kl. 19:00
Min højtelskede datter, når Judas Iskariot forrådte Mig, holdt han Mit hoved og kyssede Mig på kinden. Når dem, der fører Min Kirke siger, at de elsker Mig, og derefter forråder Mig, vil du se klart deres kys af forræderi.
Ikke ved Mine Fødder vil de falde. Det vil ikke være Mine Fødder, de kysser, men de af Mine tjenere, Mine tilhængere, Mine syndere.
At vise bekymring for medmenneskernes behov er beundringsværdigt. Men når I fremmer den fysiske velbefindende af menneskets behov over deres åndelige behov er det ikke Mig, Jesus Kristus, I følger.
Humanismen er ikke Kristendom. At være Kristen betyder at overgive alt til Mig, overlade jer selv i fuld ydmyghed ved Mine Fødder. Det betyder at tillade Mig at vejlede jer. Det betyder lydighed til Mine Love og at gøre alt hvad I kan for at vise Min Kærligheds eksempel til jer alle.I dag er Jeg blevet forrådt.
Ikke i lang tid kan, eller vil I blive bedraget, for når Guds hus er angrebet indefra, kan det ikke medføre andet end uorden. I skal tage jeres Kors op og følge Mig, for snart vil I få bind for øjnene, og I vil snuble og falde i mørket.
Uden Guds Lys vil I ikke være i stand til at se.
Jeres Jesus