Advarslen

___________________________________________________
Hvordan Advarslen er en gave til menneskeheden
37. den 2. januar 2011 kl. 21.45
Hvorfor er disse Budskaber skræmmende?
Min elskede datter, når folk hører disse Budskaber, vil de stille spørgsmål til dem, udfordre dem og pille dem fra hinanden. Og mere end det, de vil skælde ud over dem og spørge: Hvorfor taler disse Budskaber ikke mere om glæde og lykke? Hvorfor er de skræmmende? Denne adgang til at kommunikere med verden kan bestemt ikke komme fra Jesus Kristus? Mine svar til disse beskyldninger er enkle. Det er på grund af Min kærlighed til jer alle sammen, at Jeg nu viser jer Min Barmhjertighed gennem disse Budskaber. Jeg kommer først til jer alle som jeres Frelser for at gøre jer frie, så at I alle kan drage nytte af frelsen. Jeg døde på Korset for at give jer endnu en chance for at komme ind i Min Faders Kongerige. Denne gang kommer Jeg tilbage som en Retfærdig Dommer. Nu vil I gennem Min Kærlighed først blive mødt af Min Barmhjertighed. Denne Barmhjertighed vil blive i form af en Advarsel på forskud for at hjælpe jer med at få bragt orden i jeres liv, før Jeg vender tilbage på Dommedag.
Af Medfølelse med hver eneste af jer vil Jeg nu give jer en sidste chance til at åbne jeres hjerter og leve på den måde, det var meningen, I skulle leve på.
Glæde på Jorden kan ikke sammenlignes med glæde i Himlen
Vend ryggen til synden, vis jeres anger og bring bønnen tilbage i jeres liv. Det er af Barmhjertighed, at Jeg er nødt til advare jer om Sandheden. Den glæde, som I synes mangler i Mine Budskaber, skyldes det faktum, at menneskeheden har vendt ryggen til den sande glæde. Glæden, der opleves i Himlen, kan ikke sammenlignes med den såkaldte glæde, I oplever på Jorden. Den glæde på Jorden, der kommer fra sand kærlighed, vil være ren. Den glæde, der kommer ved at eje jordisk gods, er meningsløs.
Mine børn, den glæde, som Jeg burde føle ved at iagttage jer, varer kun kort tid, desværre, på grund af det, jeg er vidne til på Jorden i dag. Alt, hvad I sætter pris på, udspringer af verdslige ejendele eller kommer af anderkendelsen fra andre, som roser jer. Der bliver brugt meget lidt tid på at forberede jer på det næste liv.
Advarslen er en Gave
Min Barmhjertighed bliver bragt jer som en Gave. Accepter den. Nyd den. Nå ud til Mig alle sammen. Jeg er jeres redningsflåde i et oprørt hav, der er fuld af uventede strømme og udbrud. Frels jer nu, eller risiker at blive suget ind i en strøm af en sådan størrelse, at hvis I i sidste øjeblik skulle beslutte at gå med til at komme ombord i redningsflåden, så vil I ikke have styrken til at klatre op i den.
Renselsen af verden fortsætter
Jeg er træt, børn. Uanset hvor meget Jeg prøver at kommunikere, vender mange af jer stadig det døve øre til. Selv Mine præster lytter ikke til Mit Kald, når Jeg ønsker at åbenbare Min Barmhjertighed. Medens Renselsen i verden fortsætter og tager til i hastighed, så er det nu tid til at kalde Mine børn.
Jordskælv og andre globale katastrofer
Frygt aldrig storme, jordskælv, tsunamier, oversvømmelser, vulkaner og hedebølger, som vil ramme verden for at hjælpe med at standse antikrist og hans hær. Mine tilhængere kan være sikre i deres viden om, hvad der venter dem i det Nye Paradis, som vil blive resultatet, når Himmel og Jord bliver forenet. Disse ting er nødt til at ske. De kan ikke stoppes, fordi de er forudsagt. Disse begivenheder vil imidlertid blive af kort varighed.
I, Mine troende, vil blive belønnet for jeres tro og udholdenhed, når I står ansigt til ansigt med en enorm modstand. Glæden på det tidspunkt vil være svær at fatte. Dem, der er af Lyset, vil blive omsluttet af den Hæder og Kærlighed, der venter jer. Dem, der lever i mørket, vil ikke være i stand til at klare Lyset. Måske vil I ønske det, men det vil gøre så ondt, at I er nødt til at gemme jer. Men der er ikke andre steder at gå hen end til mørkets hule, som bliver ledet af selveste mørkets konge- den onde. Er det det, I ønsker?
Hvordan Satan arbejder gennem folk
Forstår I den terror, som Satan er repræsentant for? Forstår I ikke, at han lurer bag ved hver eneste handling af egoisme, grådighed og selvglæde? Medens I udlever det, som I tror er jeres spændende liv fyldt med sjov, forbrug, spisning, forfængelig påklædning og konstant søgen efter den næste underholdning, lever I i lykkelig uvidenhed om, hvad der står bag jeres handlinger.
Den hemmelige stemme, som I ikke kan høre, men føle – når I føler trang til at handle, som lokker jer til at blive ved med at søge efter mere sjov, gys og spænding, kommer fra den onde. Selvom dine handlinger får dig til at smile, le og klappe i hænderne af spænding, er det af lille betydning. Denne stærke trang har det formål at lokke dig til at søge selvtilfredsstillelse. Til hvad nytte? Får det dig til at føle velbehag, når det er forbi? Naturligvis gør det ikke det. Hvis I stoppede op og spurgte jer selv, hvad der ville ske, hvis I ikke kunne gøre disse ting, hvad så? Ville det betyde noget? For det første er svaret ja, måske er det frustrerende, men det er først, når I intet har tilbage, at I vil være nødt til at fokusere på, hvordan I holder jer selv i live.
Føde vil blive vigtigere end materielle goder, der skal give adspredelser. Så, når I ikke har mere mad og bliver sultne, da vil I indse, at ingen af de tidligere attraktioner betyder noget. Det er denne renselse, der nu hurtigt vil finde sted i verden. Gennem denne renselse, en slags rengøring, vil I blive hele igen. Da, og kun da, vil I være parate til at acceptere Sandheden.
Hvordan Satan efterlader dig med en følelse af tomhed 
Mine børn, kan I ikke se, hvordan Satan arbejder? I kan ikke se ham, og alligevel bruger han al sin tid på at prøve at stjæle jer fra Mig. Han påfører jer en frygtelig smerte, børn. I alle de fristelser, han udsætter jer for, udnytter han det, verden eftertragter, som at kunne besidde penge, skønhed, at eje meget og have talent. Det bliver en altopslugende interesse hos jer på grund af grådighed og begær. I tror, at når I har samlet alle disse ting sammen, så vil I have et perfekt liv. Desværre er det ikke sandt. Det er en løgn, som Satan bruger til at lokke jer i fælden. Når de af jer, der har opnået sådanne mængder af rigdom, opdager, at I af en eller anden grund har mistet det hele, så vær taknemmelige. For det er først, når I er helt uden verdslige besiddelser, at I vil være parate til at acceptere Sandheden.
Et Budskab til de velhavende
Jeg fordømmer ikke de af jer, der er velhavende. Bare fordi I har materielle goder, behøver det ikke betyde, at I ikke følger den rette vej. Men I er ansvarlige for at dele med og passe på dem, der er mindre heldige end jer selv. Det er jeres pligt. Det er ikke velstand eller materiel komfort, der er forkert. Det er ikke den glæde og latter, I oplever, når I nyder livet, der er forkert. Det er først, når det bliver en besættelse og når jeres lyst til et luksusliv prioriteres højere end jeres tro og omsorg for andre, at det bliver en forseelse i Min Faders Øjne.
Jeres velstand, hjem, tøj og ejendele er ligesom skyer, der passerer himlen. De er der det ene øjeblik og er væk i det næste øjeblik. I kan ikke tage det med jer i det næste liv. Det er jeres sjæl, der vil komme med jer. Pas på jeres sjæl, vis kærlighed over for hinanden og over for dem, der volder jer smerte i dette liv. Følg Min Lære. Bed om Min Barmhjertighed. Først da vil I kunne forenes Med Mig på den Nye Jord, som er Paradis. Mist ikke jeres arvelod og jeres plads i Min Faders Kongerige.
Jeres elskede Jesus Kristus
 
Forbered jer til Advarslen, Oplysningen af jeres Samvittighed
43. den 28. januar 2011
I nat, Min kære elskede datter, fik du nådegaver, der skulle gøre dig stærkere i fortsættelsen af dette hellige Arbejde. Gennem opofrelse af Mine elskede og værdsatte tilhængere, som har bedt hårdt for dig, vil du, Min datter, kæmpe dig hurtigt fremad for at afslutte Sandhedens Bog. Uanset hvor meget du bliver forstyrret, vil du stadig finde det svært at afvise din pligt over for Mig. Det behager Mig, men vi har ikke ret meget tid.
Verden, Min datter, vil få en speciel Gave – Sandhedens Bog - for at vise Mine børn, hvad de er nødt til at gøre for at forberede sig til Advarslen, Oplysningen af Samvittigheden, som vil blive givet til menneskeheden for at hjælpe den med at forberede sig ordentligt til Mit Andet Komme.
De, som ikke tror på Mig, skal stadig have chancen for at læse Sandheden. Når denne begivenhed finder sted, efter disse Budskaber er blevet givet til verden, vil folk forstå ægtheden af Mit Ord, der er givet til menneskeheden gennem dig, Min datter, for at den kan blive frelst.
Mystisk Begivenhed, der bliver oplevet af alle over 7 år
Lad være med at blive såret over, at folk afviser disse Budskaber, Min datter. Vær blot taknemmelig over, at de får denne Gave. Efter at denne Mystiske Begivenhed, der vil blive oplevet af alle Mine børn over 7 år overalt på jorden, har fundet sted, vil de forstå sandheden af denne profeti. De, som lever efter denne begivenhed, vil være mere forsigtige med hensyn til indholdet af denne hellige bog. De vil finde det svært at ignorere den, selv hvis deres tro er svag; andre, der ikke ønsker at kende Sandheden, vil stadig have brug for at blive mindet om indholdet af dette Værk.
Giv aldrig op, Mit barn, når det drejer sig om at redde sjæle. Alle Mine dyrebare børn blev født på grund af Min Faders Kærlighed. Selvom de for vild, gjorde det ikke noget. Min Fader elsker stadig hver og en af Sine børn.
Mit barn, troen kan blive genoplivet ved hjælp af andres tro, der er velsignet af Helligånden. Mine udvalgte børn, der er sendt ud i verden for at sprede Mit Ord nu, har evnen til at frembringe tårer af glæde hos de stakkels sjæle, der skriger efter vejledning i deres tomme forvirrende liv.
Se på andre gennem Mine Øjne
Se altid på dine venner, din familie og dine arbejdskammerater gennem Mine Øjne. Led altid efter den gode side af dem. Vis dem kærlighed, og de vil føle Min Tilstedeværelse. De vil føle sig tiltrukket af dig uden at vide hvorfor.
Efterlign Mig gennem Mit eksempel, så vil du hjælpe Mig med at omvende Mine fortabte børn. Ved at bede hårdt for dem kan du drage dem nærmere til Mig. I kan gennem ofre og ved at acceptere lidelse frelse sjæle sammen med Mig. Dette inkluderer de sjæle, der endnu skal forlade denne Jord og også de sjæle, der venter på deres dom i Skærsilden.
Lad Mig til sidst minde jer om, at I har to valg. Tro på Mig ved at være åbne over for den Sandhed, der står i Bibelen. Hvis I har mistet troen, så læs blot et uddrag ar Min Lære. Så bed Mig om at vise jer Sandheden i jeres hjerter. Så vil I vide, hvilken vej, der vil føre jer til Mig i Himlen. Alternativet er, at I kan holde jeres øjne lukket og nægte at lytte. Så kan kun de troendes bøn hjælpe jer. Mine tilhængeres bøn kombineret med at recitere Barmhjertighedens Rosenkrans, som er den Guddommelige Gave, der blev givet til Søster Faustina i det 20. århundrede, kan frelse jeres sjæle, når I ligger for døden.
Bed Barmhjertighedens Rosenkrans
Bed, bed, bed Barmhjertighedens Rosenkrans for jeres egne sjæle og de ikke troendes sjæle nu. Bønnegrupper vil hjælpe med at sprede Sandheden og bringe tro til dem, som har mistet al fornemmelse for, hvem de er, og hvor de kommer fra. Det vil være et instrument til at opildne til spredning af lyset i evangeliet, som vil kunne mærkes i alle dele af verden, nu hvor tiden nærmer sig for afsløringen af de profetier, der handler om Mit Andet Komme på jorden og den række af globale begivenheder, der vil folde sig ud før det.
Vær forberedte, børn, hele tiden. Bevar en nådens tilstand og vær åbne over for læren om Kærlighed og Fred på Jorden. Hvis alle Mine børn fulgte Min Lære, ville der ikke være nogen krige, grådighed, had eller fattigdom i verden. I skal sætte jer ned i ro og fred i bare en halv time hver dag.
Gennemgå Salmerne og Lignelserne og spørg jer selv:” Kan denne læsning bruges i mit dagligliv i verden af i dag?” I ved, at svaret naturligvis er ja. Bed om at få ændret jeres holdning til liv og død.
Husk denne vigtige lære. Jorden er simpelthen en kort tidsperiode. Den eneste sande lykke og det evige liv er sammen med Mig i Himlen, i Paradis – Min Faders Kongerige. Jeres elskende Frelser
Jesus Kristus
 
Himlen vil åbne sig under Advarslen 
92. den 23. maj 2011
Min kære elskede datter, du lider de samme kvaler, som Jeg må udholde på grund af menneskets synder. Det er sådan, det føles. Nu får du et ganske lille glimt at Mine lidelser, som Jeg føler hvert minut af jeres dag. Der er intet at frygte ved Advarslen, Min datter.
Advarslen vil blive en dramatisk begivenhed
Det vil chokere mange folk i verden, fordi det vil blive en dramatisk begivenhed, hvor himlen vil åbne sig, og Barmhjertighedens Flammer vil blive skudt ud over hele verden. Mange mennesker vil ikke kunne forstå, hvad det er, der sker. Så chokerede vil de være, at de fejlagtigt tror, at de er vidne til jordens ende. Sig til dem, at de skal juble, når de bliver vidne til Min Storhed, for hvis I er ordentligt forberedte, vil dette være det mest spektakulære eksempel på Min Barmhjertighed siden Min Korsfæstelse. Dette, Mine børn, vil være jeres frelsende nådegave, og den vil forhindre, at de, der ellers ville være fortabt, skal havne i helvedets dybder.
Alle Mine børn rundt omkring er nødt til at advare fortabte sjæle om, hvad de kan forvente. Bed dem indstændigt om at søge forsoning ved at skrifte deres synder nu. Det er vigtigt, at så mange som muligt er i nådens tilstand på forhånd, da de måske ikke overlever denne begivenhed på grund af chok. Det er langt bedre at være vidne til denne Guddommelige begivenhed først, end at være uforberedte til dommedag.
Vær stærke allesammen. Glæd jer, hvis I er hengivne tilhængere, for I vil få vist et glimt af Min Guddommelige tilstedeværelse, som jeres forfædre aldrig så i deres levetid. Bed for resten af Mine børn. Fortæl dem Sandheden, nu medens I kan. Ignorer deres foragt, for hvis de begynder at handle og bede om tilgivelse for deres synder nu, vil de takke jer, efter at det Store Mirakel har fundet sted.
Gå nu i fred. Frygt ikke. Bed blot for sjæle uden tro, så de ikke dør i dødssynd.
Jeres Guddommelige Frelser
Jesus Kristus
 
To kometer vil kollidere, Mit kors vil vise sig på en rød himmel
104. den 5. juni 2011
Min kære elskede datter, tiden nærmer sig. Advarslen kommer om kort tid nu. Det er med stor sorg, at Jeg må fortælle jer, at mange sjæle ikke vil høre disse Budskaber om Advarslen. Mine Ord falder for døve ører. Hvorfor vil de ikke lytte? Jeg vil ikke kun give dem Min store Barmhjertigheds Gave, når jeg udgyder Mine nådegaver over hele verden. Jeg prøver også at forberede dem på denne begivenhed. Mange millioner af syndere vil juble, når de bliver vidne til Min store Barmhjertighed. Andre vil ikke få en chance for at angre deres synder i tide, fordi de vil dø af chok.
Min datter, du må gøre alt, hvad du kan, for at advare verden, fordi denne Store Begivenhed vil chokere alle. Før Advarslen finder sted, vil de se store tegn på himlen. Stjerner vil støde ind i hinanden med en sådan kraft, at mennesker vil være usikre med hensyn til, om dette syn på himlen er en katastrofe. Når disse kometer smelter sammen, vil det resultere i, at himlen bliver rød og et billede af Mit Kors vil kunne ses af alle over hele verden. Mange vil blive skræmte. Men Jeg siger jer, at I skal juble, fordi for første gang i jeres liv vil I se et virkeligt Guddommeligt tegn, som betyder store nyheder for syndere alle vegne.
Så Se Mit Kors og I vil vide, at Min Store Barmhjertighed vil blive givet til hver eneste af jer, Mine dyrebare børn. For det var med en dyb, vedvarende kærlighed til jer, at jeg frivilligt døde på korset for at frelse jer. Når I ser korset på himlen under Advarslen, vil I vide, at det er et tegn på Min Kærlighed til jer.
Bed om, Mine elskede tilhængere, at jeres brødre og søstre vil juble, når de også ser beviset på, at Jeg eksisterer. Bed om, at de vil acceptere, at det er deres chance for at forsone sig med Mig. Denne store Barmhjertigheds handling vil frelse deres sjæle, hvis de giver Mig lov til at hjælpe dem.
I vil blive vist, hvad det vil sige at dø i dødssynd
Advarslen vil blive en rensende oplevelse for jer alle. Det vil måske delvist blive ubehageligt, især for dem, der har begået alvorlige synder. Fordi for første gang nogen sinde vil I prøve, hvordan det føles, når Guds Lys forsvinder ud af jeres liv. Jeres sjæle vil føle den samme forladthed, som sjæle, der dør i dødssynd, føler. Disse stakkels sjæle forlod livet for sent til at bede Gud om tilgivelse for deres synder. Husk at det er vigtigt, at jeg giver jer lov til at føle denne tomhed i sjælen. For kun på den måde vil I endelig forstå, at uden Guds Lys i jeres sjæl vil I ophøre med at føle noget. Jeres sjæl og krop vil blot blive tomme skaller. Selv syndere føler Guds Lys, for han er til stede i hvert eneste af Sine børn på Jorden. Men når I dør i dødssynd, vil dette Lys ikke længere eksistere.
Forbered jer nu til denne Store Begivenhed. Frels jeres sjæle, medens I kan. For det vil først blive, når Guds Lys forsvinder, at det virkelig går op for jer, hvad det vil sige at opleve den tomhed, og det golde mørke, som Satan tilbyder og som er fuld af smerte og terror.
Fyld jeres sjæle med Glæde nu, for Advarslen vil frelse jer og bringe jer tættere på Mit Hellige Hjerte.
Byd Advarslen velkommen. For da vil I få bevis på, at det evige liv findes og få at vide, hvor vigtigt det er.
Jeres elskede Frelser Jesus Kristus
Menneskehedens Konge
 
Gør din familie klar til at se Mit Kors på Himmelen
108. Onsdag 8. juni 2011 kl. 16:45
Min kære elskede datter, Jeg må dele de følelser der løber igennem Mig lige nu med dig. Den første er glæde, fordi Jeg Vil bibringe Mine børn så megen Barmhjertighed under Oplysningen af Samvittigheden, som er nær. Og så er der Mine Tårer af stor sorg over de uvidende om denne begivenhed og som ikke er forberedte. Mine børn må fortælle så mange af deres venner og familie som muligt om denne Store Begivenhed for at redde deres sjæle. Ligegyldigt om de smiler og latterliggør dine påstande, for bagefter vil de takke dig. Fortæl dem Sandheden. Bed dem om at åbne deres sind. De skal gøres bevidste om hvad det er de vil blive vidner til, for når de så ser Mit Kors på himmelen vil de være forberedte. Det er alt de skal forstå. Så vil de acceptere det ubehag de vil føle når deres tidligere liv udspilles for deres øjne. Bed dem overveje deres liv og mind om den overlast de kan have påført deres medmennesker, brødre og søstre.
Udbred Mit Ord efter Advarslen
Mine børn, så snart Advarslen sker og når omvendelse finder sted, vær da hurtige til at udbrede Mit Allerhelligste Ord. Dette er presserende for det vil være en afgørende periode. Det er der, gennem Mine elskede tilhængeres arbejde overalt, at Mine børn vil holde sig på den rigtige vej. Det vil være tiden hvor bøn og omvendelse kan lette virkningen af den ravage der vil indfinde sig ved herredømmet af både antikrist og den falske profet.
Tag imod Sandheden som den er. Frygt ikke Sandheden. Favn den; for så vil I blive sat fri og jeres tillid til Mig vil gøre jer i stand til at forsvare Mit Ord ordentligt. Frygt vil holde jer tilbage, Mine dyrebare børn. Mod vil vinde sjæle. Jeres kamp, på Mine vegne, vil lette Min lidelse og give evigt liv til så mange flere sjæle, der desperat har brug for jeres hjælp.
Min kærlighed til jer, børn, er altomfattende og viger aldrig i dens styrke. Mit Kors er tungt, men når I tager det op med kærlighed i jeres hjerter, vil jeres byrde være let. I Mine elskede tilhængere, hellige tjenere og lægfolk, er Min fremtidige hær til at hjælpe med at besejre Satan. Bed nu om styrken til at håndtere udfordringerne på din tro. Før ved eksemplet, og den Gave Jeg Vil skænke hver af jer som lover Mig troskab, vil skabe øjeblikkelig omvendelse når I taler Mit Allerhelligste Ord. Husk, Jeg Er med jer hele tiden nu. Mange af jer som har været nær Mig en tid vil nu opleve en stærkere følelse af Helligånden og dømmekraftens styrke, som vil forbløffe jer. Tag imod dette som en af de største Gaver der bliver givet til mennesket i dag. Jeg har ikke skænket et væld af sådanne nådegaver siden Mine apostle blev givet de dyrebare Gaver gennem Helligånden.
I, Mine tilhængere, inklusive Mine hellige tjenere, er Min Sande Kirke. Jeg vil, med hjælp fra Gud den Evige Fader, føre jer så I kan marchere med alle Mine børn mod det Nye Paradis, som venter jer alle.
Jeres elskede Frelser
Jesus Kristus
 
Jeg opmuntrer ikke til at frygte Advarslen
162. den 10. august 2011
Min elskede datter, som forudsagt vil hastigheden, hvormed globale begivenheder finder sted, øges. Mine Børn, bøn er absolut nødvendig, nu hvor Mine tilhængere over hele jorden, fyldt af Helligåndens nådegaver, kæmper for at danne Min hær. Skønt denne hær stadig er ret lille, fordi mange af Mine tilhængere stadig mangler at forstå, at de hver spiller en vigtig rolle lige nu, vil hæren rejse sig og lede Mine børn lige til selve slutningen.
Alle Mine børn skal lytte til Mig nu. For hver gang der begås et overgreb af et menneske mod et andet menneske, må I bede for gerningsmanden i hvert tilfælde. I bliver nu opfordret til at I bede for synderne. Ved bøn kan I påkalde Helligånden, så disse stakkels sjæle får bragt det Guddommelig Lys. Mange af dem er så blinde for Sandheden om Min Faders kærlighed, at de vandrer rundt uden mål og med og kaster sig ind i den ene krise efter den anden, så at de sårer alle, de kommer i kontakt med. Hvis flere af jer beder om Min Barmhjertighed for disse syndere, så vil virkningen af den ondes handlinger svækkes betydelig. Dette er hemmeligheden, Mine børn, i at formindske Satans had, som bliver udspyet som ild fra en drages mund i et forsøg på at oversvømme verden med dens hadefulde dunst.
Forræderen og hans dæmoner er alle vegne. Fordi troen er så svag hos Mine børn, globalt set, har Satans ugerninger grebet menneskene i et jerngreb af ondskab, der er svært at vikle sig ud af. Hvis blot Mine børn alle vegne troede på Eksistensen af Gud den Almægtige Fader, ville det ikke ske. Så ville Satans greb blive svækket, især hvis Mine Børn bad om hjælp og om Min Faders Barmhjertighed.
Børn, fra nu af og indtil Advarslen må I beskytte jer med bøn. Brug bønnen til at frelse sjæle i mørke. Efter Advarslen vil I få brug for bønner, der kan hjælpe Mine Børn med at bevare deres hengivenhed over for Min Evige Fader, så de fortsat priser og ærer Hans Herlighed.
Tålmodighed, stille daglig bøn, dannelsen af bedegrupper, at bede Barmhjertighedens Rosenkrans dagligt, faste og daglig Rosenkransbøn til Min elskede Moder vil kombineret fungere som den perfekte formel til at frelse sjæle.
Jeg opmuntrer ikke til at frygte Advarslen. Bed nu for jeres egen sjæl og andre sjæle som en bodshandling før jeres møde ansigt til ansigt med Mig, jeres elskede Frelser.
Jeg smiler af glæde og lykke ved tanken om det øjeblik, hvor denne Storslåede Gave bliver åbenbaret for jer, Mine børn. Det er som at komme hjem, og den oplevelse vil være ubeskrivelig. For det vil være på det tidspunkt, at Min Guddommelige Kærlighed vil fylde jeres hjerter. Jeres sjæle vil endelig blive oplyst om forberedelsen til det Nye Paradis på Jorden. Jeg vil give jer den tryghed, som I har manglet i jeres liv indtil det tidspunkt, hvor I bliver forenet med Mig.
Børn, I skal huske grunden til, at jeg kommunikerer med verden nu. Det er, fordi jeg vil sikre Mig, at alle Mine børn bliver frelst fra Satans klør. Det er også på grund af Min dybe og ufattelige Kærlighed til hver eneste af jer, at jeg må række Min Hånd ud imod jer, så I sammen med Mig kan forberede jer til at vende tilbage til jeres retmæssige hjem.
Frygt stammer ikke fra Mig. Jeg elsker jer, børn. Jeg bringer jer denne vidunderlige Gave af Kærlighed.
Glæd jer, smil og byd Mig velkommen, når Tegnet viser sig på himlen. Løft jeres arme og syng en pris til Gud Fader, fordi Han har givet Mig tilladelse til at få denne sidste chance for at frelse jer.
Jeres elskede Frelser Jesus Kristus
Barmhjertighedens Konge
 
Gud Faderen: Satans dage er næsten ved en ende på denne Jord
205. Torsdag 29. september 2011 kl 20:15 Jeg Er Alpha og Omega. Jeg Er Gud Faderen... Min elskede datter, tiden nærmer sig for verden at bevidne den Barmhjertighed der skal vises til menneskeheden af Min dyrebare Søn, Jesus Kristus.
Mange kræfter af det onde vrimler om disse fortabte sjæle der giver troskab til bedrageren, Satan. De er også forberedt på Advarslen og tror hovmodigt at den magt de er blevet lovet af Satan vil føre dem til et nyt, jordisk paradis som de selv skaber. Dette er den største løgn begået af Satan og den er de faldet for. Deres sjæls mørke gør at deres hjerter ingen nåde vil vise til dem der tror på Mig, Gud alle tings Skaber. Men den magt de udøver er svagere nu.
Satans dage er næsten ved en ende på denne Jord. Men han, Satan, stopper ikke før han har indfanget millioner af disse misledte, selvbedragende sjæle. Bed for dem, Min datter, for de er uden mål. De er usammenhængende og gennem deres panik, vil de prøve alt hvad de kan på at kontrollere Mine børn med deres jordiske besiddelser.
Agt nu på Mit Ord. Mennesket har ingen magt. Den eneste magt vil være gennem bøn, rustningen mod disse gudløse mennesker. De, i dødssynd, har fornærmet Mig og Mit dyrebare Skaberværk og for det vil de lide. Så mange begivenheder vil nu folde sig ud for øjnene af en vantro verden. Så mange af Mine børn vil blive forvirrede og chokerede når de mærker Skærsildens og Helvedes lidelser.
Alle syndere, under og efter Advarslen, vil opleve hvad der ville ske hvis de mistede livet. Dem i synd vil lide den samme brændende renselse som sjælene i Skærsilden, som venter på at træde ind i Mit Herlige Kongerige. Dem i dødssynd vil opleve den dybe fortvivlelse og mørket fra Helvedes ild. Denne lidelse vil ikke vare for længe og så vil de smage den verden de har oplevet før Advarslen igen. Denne verden vil være meget forskellig fra den før. For endelig, vil øjnene blive åbnet for Sandheden om Himmelen, Helvede og Skærsilden. De vil da skulle vælge hvilken sti de ønsker at følge.
Du ville forestille dig, Min datter, at de vil følge stien mod Min Guddommelige Kærlighed og Medfølelse, men det vil ikke være tilfældet for et stort antal forhærdede syndere. Så befængte vil de være af de falske, tomme løfter givet til dem af bedrageren at de vil gå tilbage til at følge hans retning. De vil kæmpe og gennem indflydelsen fra dæmonerne sluppet løs af Satan, sat fri fra Helvedes dyb, vil de tillade deres sjæle at blive suget ind i hans onde plan om global dominans.
Dette er et presserende kald for at tilskynde jer alle til at søge forløsning, fra jeres hjerter, for jeres vildfarne liv. I har tiden til at gøre dette, men gør det snart.
Forbered jer på at bede om Nåde. Jeg elsker alle Mine børn. Den Store Begivenhed er for alle Mine børns bedste. Så i stedet for frygt, tillad Min Kærlighed at omslutte jer, for at styrke jer. På denne måde vil I modstå den lidelse der ligger forude
Jeres elskende Evige Fader
Gud den Aller-Højeste
 
 Eftervirkningerne af Advarslen
206. Torsdag 29. september 2011 kl. 20:45 Min kære elskede datter, nu hvor Advarslen nærmer sig vær venlig at bede Mine elskede tilhængere om at bede og glædes med tak, for den store Barmhjertighed som Min Evige Fader har bevilget menneskeheden.
Det vil være på grund af denne Herlige Handling af Ren Kærlighed at en større del af menneskeheden kan blive frelst, for at nyde Æraen af Fred på Jord. Vær taknemmelig over at I lever i disse tider, for millioner af jer vil blive frelst, som ellers aldrig ville være trådt ind gennem Himmelens Porte.
Forberedelserne er afsluttede. Forbered jeres hjem med velsignede lys og forsyninger af vand og mad til et par uger. Eftervirkningerne vil blive svære men I skal ikke være bange. I stedet vær lettede, for lidelsen skal ofres i taksigelse for det evige liv, som nu bekostes til Mine dyrebare sjæle, der omfavner denne store Gave.
Hav fred. Stol på Mig, for husk, Jeg Er jeres Frelser og tilbyder de trofaste sjæle beskyttelse hver eneste øjeblik. Jeg vandrer med jer. Jeg holder jeres hænder med blid Kærlighed. I er Mine og Jeg vil aldrig lade jer gå fra Mit Hellige Hjerte. I, Mine tilhængere, er omgivet med de nådegaver I behøver for at overleve Advarslen.
Jeres elskede Jesus
Frelser og Forløser af hele Menneskeheden
 
Forhærdede sjæle vil ikke finde Advarslen let
207. Fredag 30. september 2011 kl. 21:15 Min kære elskede datter, Min opgave at omvende sjæle tager nu til i styrke. Jeg beder dig om at advare så mange du kan om at forberede deres sjæle før Advarslen.
Informér alle de præster, nonner, biskopper og andre kristne trosretninger, som tror på Min Evige Fader, om at lytte til Mit Ord. Så mange af Mine børn er i sådan et mørke at Lyset fra Min Guddommelige Herlighed vil skade deres sjæle. De vil føle rigtig smerte fordi de ikke vil være i stand til at modstå denne Min Store Barmhjertigheds-Handling.
Nogle mennesker smiler i morskab over disse Hellige Budskaber. Det bedrøver Mig. Ikke fordi de ikke tror at Jeg taler til dem på denne måde, men fordi de ikke vil tro på Mig. For alle de af jer der er bekymrede for jeres elskede, venligst bed til at den renselse de møder under Advarslen vil bringe dem, endelig, ind til Mit Hjerte.
Jeg beder om at alle Mine tilhængere nu beskytter dem selv mod Satan. De skal stænke hvert hjørne af deres hjem med Helligt Vand, bære et Benediktinsk Kors og have en Rosenkrans i nærheden. Bed også til Ærkeengelen Skt. Michael.
Satan og hans hær af tilhængere vil gøre alt for at overbevise jer om at dette ikke er Mig Der taler. Satan og hans dæmoner vil begynde at pine jer og plante frygtelige tvivl i jeres sind. I, Mine børn, kan stoppe ham ved at følge Mine instruktioner. Desværre, vil han dreje sindene på svage sjæle ind i en total afvisning af Mig.......... Forhærdede sjæle vil ikke finde Advarslen let. De vil argumentere om hvordan de har krænket Mig. Selv den brændende ild i Helvede, som de vil opleve under Advarslen, vil ikke feje al tvivl på Min Eksistens bort.
Mange vil sprede løgne om Advarslen når den har fundet sted. De, hedningene, som er slaver af Satan, vil konstruere en løgn som de vil sprede overalt. Videnskabelige argumenter vil blive fremsat for at bortforklare Begivenheden. De ønsker ikke at høre Sandheden. De skal bedes for. Så stærkt er Satans greb om verden, at Mit Navn ikke vil blive ytret i offentlighed. Diskussion om Min Eksistens på Jord ses som et pinligt samtaleemne.
Mit Navn bruges i dag hovedsagligt gennem grimt sprog, eller værre, ubevidst når der bandes. Men hør Mig nu. Mit Navn vil blive hørt og accepteret igen efter Advarslen, af dem der vil omvende sig. Så vil Mit Navn blive brugt når de, Mine børn, beder til Mig.
Jeres elskede Jesus
 
Min genkomst for at frelse jer vil blive følt i hvert et hjørne af verden
223. den 17. oktober 2011
Min kære elskede datter tiderne forandrer sig rundt omkring dig. Verden er i oprør forårsaget af mørke ånder. Du er omringet af alle beviser på, hvad syndens ondskab kan påføre menneskeheden. I denne ondskab vil min Guddommelig Tilstedeværelses Ånd skinne, når Jeg kommer igen for at frelse menneskeheden.
 Du, mit dyrebare barn, som kender Sandheden, må fortælle andre, at de er så heldige at få denne vidunderlige Guddommelige Gave. Min Kærlighed vil ramme jorden på en sådan måde, at I vil falde ned i ydmyghed på jeres knæ og græde af sorg over den smerte, I har forårsaget ved at fornærme Min Evige Fader.
Det er gennem Gud den Allerhøjeste at denne Barmhjertighedshandling nu bliver præsenteret for jer. Glæd jer, for nu er der Lys i verden, og det vil tiltrække sjælene og sende dem ind i Gud Faders arme.
Jeg vil komme igen for give jer det liv, I har brug for, for at gøre jer i stand til igen at løfte jeres øjne i tilbedelse og prise og ære Gud Fader og takke Ham for den Retfærdighed, Han nu viser Sine dyrebare, men fortabte børn.
Jeg, Jesus Kristus, forbereder nu at tillade dig at vidne om Sandheden om den Barmhjertighed, der vil blive vist hver eneste sjæl alle vegne, inklusiv forhærdede syndere og ikke troende.
Beviset for Min og Gud Faders eksistens vil blive åbenbaret i al sin himmelske glorværdighed for hver eneste mand, kvinde og barn.
Min Tilstedeværelse vil blive åbenbaret på en sådan måde, at ingen kan eller vil ignorere den. For Himlene vil åbne sig og stjerner vil kollidere, så at Min Genkomst for at frelse jer vil blive følt i hvert et hjørne af verden på samme tid.
O, hvor vil mine børn fryde sig, når de bliver vidne til Min Guddommelige Tilstedeværelse. Selv de, der lever i mørke, vil føle Min Kærlighed røre deres kolde sjæl, og det vil tænde dem igen.
Forbered jer, vent på min glorværdige Genkomst. Bed for dem, der har frygt i deres hjerter.
Frygt mig ikke. Vent på denne store begivenhed med kærlighed og ydmyghed i jeres hjerter.
Jeg elsker jer, børn. Denne store Kærlighedshandling vil bevise det over for jer.
Jeres elskede Frelser
Jesus, Menneskehedens Konge.
 
Selv Advarslen vil ikke omvende alle ikke troende
378. den 25. marts 2012 kl. 15.30 Min kære elskede datter, i dag tilskynder jeg alle Mine tilhængere til at vie deres tid til at bede for dem, som ikke tror på Mig, Jesus Kristus, eller Evig Frelse.
Disse sjæle er nær ved Mit hjerte og er dem, der har brug for at blive omvendt, så de kan frelses først.
De, som er blinde for det, kan ikke se, at deres liv ikke slutter her på Jorden.
Mange kan ikke acceptere, at de vil eksistere i evighed.
Disse sjæle sårer Mig dybt, og Jeg er rædselsslagen, når Jeg overværer, at de ødelægger livet i deres sjæle i dette liv på Jorden.
Selv Advarslen vil ikke omvende mange af dem, som hævder at være ateister.
Deres eneste frelse er ved hjælp af bønner og lidelse fra offersjæle.
Jeg tilskynder jer til at bede om det i denne.
Korstogsbøn (41) For de ikke troendes sjæle: ”Oh min Jesus, hjælp Dine stakkels børn, som er blinde over for Dit løfte om frelse. Jeg bønfalder Dig om, at du med hjælp fra mine bønner og min lidelse kan åbne de ikke troendes øjne, og så de kan se Din Milde Kærlighed og løbe ind i Dine Hellige Arme for at blive beskyttet. Hjælp dem til at se Sandheden og at søge tilgivelse for alle deres synder, så at de kan blive frelst og blive de første til at træde ind gennem portene til det Nye Paradis. Jeg beder for disse stakkels sjæle, både mænd, kvinder og børn, og bønfalder Dig om at give dem absolution for deres synder.
Amen.
Gå nu, Min dyrebare Hær, og fokuser på Mine stakkels fortabte børn.
Hjælp Mig, jeres Jesus, at frelse deres sjæle.
Jeres elskede Frelser
Jesus Kristus
 
De, der har forsonet sig med Mig i mine øjne, vil ikke lide smerte i Skærsilden under Advarslen 
435. den 24. maj 2012
Min kære datter, når tiden er inde til Advarslen, vil et antal tegn blive åbenbaret. Jeg fortæller jer dette for at minde Guds børn om, at de skal forberede sig på forhånd.
To stjerner vil kollidere, og mange vil blive bange.
Der er intet at frygte, fordi dette er den største gave, Jeg bringer jer, så at ikke en eneste sjæl vil gå fortabt i Helvedets ild.
Så vil Mit Kors vise sig på himlen, og ikke en eneste person vil kunne undgå at lægge mærke til det.
Mange vil falde ned på deres knæ i frygt, og en stor rystelse, der minder om et jordskælv, vil kunne mærkes.
Så kommer stilheden.
Forbered altid denne dag som var det i morgen. Søg tilgivelse nu og bekend dine synder for mig.
Katolikker skal gå til skrifte.
De, der ikke er katolikker, skal recitere Kortogsbøn (24) som Jeg giver til resten af verden som en fuldstændig tilgivelse af synd.
Denne gave med fuldstændig tilgivelse af jeres synder er til alle Guds børn uanset tro og giver en stor renselse. Afvis ikke denne Gave. Accepter den.
Til de katolikker, som er skeptiske over denne gave og som misundeligt kritiserer Gaven, siger jeg dette:
Tror I, at Jeg ikke vil skænke dette Sakramente til alle Guds børn?
I må være gavmilde i hjertet og glade over, at Jeg gør det. Tror I, at Jeg ikke vil give sådan en gave? Hvis I gør det, elsker I Mig ikke oprigtigt.
Bøj jeres hoveder og pris Gud for denne vidunderlige Gave til menneskeheden, som vil frelse deres sjæle.
Så vil alle de, der har forsonet sig med Mig i Mine Øjne, vil ikke lide smerter i Skærsilden under Advarslen.
De, som ser deres synder blive afsløret foran dem, sådan som Jeg ser dem, vil blive chokerede.
Mange vil finde det svært at acceptere, hvor sorte deres sjæle er.
De, der gør det og viser anger, vil bede Mig tilgive dem. Og det vil Jeg.
Men nogle vil ikke være kede af det og vil i deres hjerter forsvare de grusomheder, de har begået, medens de viser sig foran Mine Øjne. De vil ikke angre, og det vil være et slag i ansigtet på Mig.
I begge tilfælde vil den rensende ild kunne mærkes af alle syndere.
Hvor længe, det vil vare, vil afhænge af alvoren af deres synder. 
De, der trækker sig bort fra Mig, behøver jeres bønner. De vil blive givet mere tid til at vende tilbage til Mig og bede om tilgivelse.
Men den tid kan være så kort som en dag eller så lang som nogle få år.
Ingen anden end Min Fader kender datoen på Mit Andet Komme.
Tiden mellem de to begivenheder vil ikke vare så længe, som I måske tror.
Endelig vil mine børn forstå den tid, de lever i, og acceptere Sandheden.
De, der kender Sandheden nu og som tror på Mig, har en pligt til at bede for de sjæle, som ikke vil acceptere Min Barmhjertighed.
Min datter, Mit højeste Ønske er at frelse hele jorden, inklusiv dem, der er tabt for Mig.. Alle bønnerne fra mine tilhængere, som forener sig som med en stemme, kan hjælpe Mig med at gøre dette.
Gå i kærlighed. Stol altid på Mig, for tiden er kort, og planerne for at frelse menneskeheden hviler i Min Evige Faders hænder.
Jeres Elskede Jesus
 
Hver eneste levende person i verden, vil komme til at se sin sjæl og vide, for nogles vedkommende for første gang, at de har en
481. Den 9. juli 2012 kl. 23.00
Min kære elskede datter, Jeg ønsker nu at forberede alle Mine tilhængere på en måde, som ikke kun vil hjælpe dem, men også vil forberede alle deres kære på Advarslen.
Det er ikke nok at angre af frygt. Det er nødvendigt med en bod.
Alle Mine tilhængere skal nu lytte til Mine instruktioner om, hvordan I forbereder jeres sjæle til Advarslen.
I skal begynde med at meditere over alt det, I har gjort forkert mod jer selv og jeres næste.
Katolikker, skal modtage Skriftemålets Sakramente hver anden uge, hvis I ønsker at forblive i Nådens tilstand.
På den måde bliver smerten under Advarslen mild, og I vil have styrke til at hjælpe jeres brødre og søstre, som vil blive fyldt af en frygtelig smerte og skyldfølelse, når de prøver at forlige sig med Oplysningen af deres Samvittighed.
De af jer, der er Kristne eller tilhører andre trosretninger, og som tror på disse budskaber, skal recitere den bøn, der er givet til jer i
Korstogsbøn (24) Bøn om fuldkommen Absolution.
I skal bede denne bøn syv dage i træk, så vil Jeg, Jesus, give jer tilgivelse
Oh Min Jesus, du er jordens Lys. Du er flammen, der rører alle sjæle. Din barmhjertighed og kærlighed kender ingen grænser. Vi er ikke værdige til det offer, som du gav ved din død på korset. Og dog ved vi, at din kærlighed til os er større end den kærlighed, vi har til dig. Skænk os, oh Herre, ydmyghedens gave, så at vi bliver værdige til dit Nye Kongerige. Fyld os med din Helligånd, så vi kan marchere fremad og lede din hær for at forkynde sandheden om dit Hellige Ord og at forberede vore brødre og søstre på din herlige genkomst på jorden. Vi ærer Dig. Vi priser Dig. Vi ofrer os selv, vore sorger og vore lidelser som en gave, for at Du kan frelse sjæle. Vi elsker Dig Jesus. Hav barmhjertighed med alle dine børn, hvor end de måtte være. Amen.
Jeg skænker jer nu en speciel bøn, som I også skal bede særlig for de stakkels sjæle, som vil dø af chok under Advarslen, og som kan være i dødssynd.
Korstogsbøn (65) For dem i dødssynd
Oh Kære Jesus, menneskehedens Frelser. Ved Din Guddommelige Barmhjertighed bønfalder jeg Dig om at skåne alle de Stakkels sjæle i synd, som kan blive taget bort fra jorden under Advarslen. Tilgiv dem deres synder og i erindring om din Lidelse, beder jeg dig om at skænke mig denne særlige gunst til soning af deres synder at ofre mig selv til dig i sind, krop og sjæl som bod for at kunne frelse deres sjæle og skænke dem evigt liv.
Amen
Mine tilhængere, Advarslen vil blive en stor Frelsende begivenhed, hvor Jeg vil bevise Min Guddommelige Barmhjertighed for verden.
Hver eneste levende person i verden vil se sin sjæl og vide, i nogle tilfælde for første gang, at de har en.
Tiden er knap nu, og I skal begynde at forberede jer.
Glem ikke Mine instruktioner om at have mad, som kan holde i ti dage, velsignede lys og hellige genstande i jeres hjem.
Stol på Mig og glæd jer, for mange sjæle vil blive frelst.
Jeg vil ikke åbenbare en dato, men I ved, hvad I skal gøre.
Når jeres synder bliver åbenbaret for jer, skal I bede Mig om tilgivelse og bøje jer ydmygt i taknemmelighed over denne Guddommelige Gave, som er jeres pas til evigt liv i det Nye Paradis på jord.
Husk, at uanset hvor alvorlig en synd, I har begået, er der ikke en eneste synd, der ikke kan tilgives, hvis I viser sand anger.
Jeres elskede Frelser
Jesus Kristus
 
For mange vil Advarslen blive en skræmmende begivenhed, når det vil se ud som om, verden vil gå under 
483. Den 12. juli 2012 kl. 10.50
Min kære elskede datter, lad intet menneske undervurdere den påvirkning, som Advarslen vil have på hele menneskeheden.
For mange vil Advarslen blive en skræmmende begivenhed, når det vil se ud som om, verden vil gå under.
Mange vil blive vidne til noget, der kan se ud som en katastrofal hændelse, når to kometer ser ud til at kollidere og eksplodere tæt ved jordens overflade.
Flammer af ild vil ligne et vulkanudbrud, der kommer fra himlen, og mange vil blive bange.
Strålerne af rød ild er Mit Blods Stråler, Barmhjertighedens Stråler, skænket jer alle som en gave af en sådan vigtighed, at intet menneske vil kunne forstå, hvad der sker.
Mange vil føle en ild brænde gennem deres kroppe, som om solens varme har overophedet dem.
Indeni vil de føle en brændende varme, indtil de kommer til sig selv og bliver i stand til at være vidne til deres sjæles syn.
Mange vil føle jorden ryste, som om der er jordskælv.
Jorden vil ryste og stønne, og mange vil falde til jorden og gribe ud efter hvad som helst, som de kan beskytte sig med.
Men jorden vil ikke åbne sig og opsluge dem. For det vil ikke være et fysisk jordskælv, men et overnaturligt.
Før det sker, vil vejrtypen ændre sig.
Mit Kors vil komme til syne efter eksplosionen på himlen.
Mange vil græde bitre tårer af anger og bedrøvelse og vil lide under den ydmygelse, det er at se de synder, de har begået. Andre vil skrige og udstøde forbandelser, fordi de ikke vil være i stand til at modarbejde illuminationen, det guddommelige tegn, på grund af mørket i deres sjæle, og de vil kæmpe imod Min Barmhjertigheds lys.
De vil hvine af smerten fra Helvedes ild, når Min Barmhjertigheds Tegn viser dem den skæbne, der venter dem, med mindre de angrer og ændrer deres måde at leve på.
Gode sjæle, som elsker Mig, vil også lide, for mange af dem vil være plettet af synd, men de vil få øjeblikkelig Absolution. De vil også føle sig ydmyget, når de får vist, hvordan deres hovmod har fået dem til at synde.
Mange vil blive indendørs i nogle dage bagefter, og mange vil være nødt til at klare sig selv på grund af mangel på service. Det er derfor, I er nødt til at forberede jer.
Det vil også være en periode med lidelser, når sjæle skal udholde Skærsildens smerte, medens deres renselse finder sted. På den måde vil mange opleve en afsløring af deres sjæles tilstand og blive ydmyge på en måde, de aldrig har oplevet før.
Der vil være så mange, som vil tage imod det, der er sket og som vil vide, at de har fået en stor Nådegave og Min Guddommelige Barmhjertigheds Gave.
Der vil komme en global omvendelse i et omfang, der ikke er set siden Min Død på Korset.
Milliarder vil vende tilbage til Gud, fordi Sandheden vil blive så åbenlys.
De vil vide nøjagtigt, hvad der vil ske på Dommedag, og de vil vide, hvordan de kan frelse deres sjæle, fordi Min Kærlighed vil have omsluttet dem.
De kan igen blive helet i sind, krop og sjæl.
Mit Kors vil blive et bevis på Min manifestation af Min Guddommelige Barmhjertighed, som er blevet lovet menneskeheden for så længe siden. Den vi<
Når Advarslen finder sted, vil der blive megen forvirring 
491. Den 17. juli 2012 kl. 23.18
Min kære elskede datter, tiden går hurtigt nu. Jeg har forberedt jer alle i nogen tid.
I, Mine tilhængere, ved, hvad I skal gøre. Jeres eget skriftemål er vigtigt, og I skal prøve at skrifte hver uge fra nu af.
Tag den med ro. Jeg er meget glad for den måde, I følger Mine Instruktioner på. Vær søde at blive ved med at vende tilbage til Korstogsbønnerne og koncentrer jer om de bønner, der frelser andres sjæle.
Når Advarslen finder sted, vil der blive megen forvirring.
Folk alle vil vegne vil blive ydmyget på en måde, der ikke er normalt for dem.
Mange vil være for bedrøvet til at vende tilbage til deres arbejdsplads med det samme. Folk i magtfulde stillinger, i regeringer, vil stille spørgsmålstegn ved deres love.
Mordere og kriminelle i jeres samfund vil føle en frygtelig sorg og fortvivlelse, men mange vil sone deres synder.
Mine præster og andre af Mine tjenere vil øjeblikkelig vide, at disse budskaber kommer fra Mine Guddommelige Læber.
Så vil de rejse sig og følge Mine loyale tilhængere for at hjælpe Mig med at forberede Mit Andet Komme.
Nogle af dem vil vide, at det er Mig, der taler til dem, men vil mangle modet til åbent at forkynde Mit meget Hellige Ord.
Med tiden vil de få skænket nådegaver, så de kan opretholde Mine Sakramenter, når de forstår, at de vil blive vanhelliget. Så vil de få bevis for disse profetier.
Mange forældre vil være nødt til at indprente deres børn over 7 år vigtigheden af bøn og anger fra da af. Forældre, I har pligt til at lære jeres børn Sandheden.
Efter Advarslen vil deres hjerter være åbne for Min Kærlighed, og I skal blive ved med at vejlede dem i åndelige sager.
Sørg for, at I har Helligt vand i jeres hjem og et Benediktiner kors fra nu af sammen med Den Levende Guds Segl, der skal hænge i jeres hjem. Alt dette vil beskytte jeres familie.
Følg Min instruktion, så vil alt blive godt.
Min datter, du skal nu gå og sikre, at Sandhedens Bog bliver trykt så hurtigt som muligt. Det er vigtigt, at de sjæle, der ikke har adgang til en computer, får denne bog.
Frygt ikke, for Jeg vil lede dig og sende dig hjælp for at sikre, at den bliver sendt ud over hele verden.
Gå i fred. Gå i kærlighed. Jeg er altid med dig.
Jeg står ved siden af dig hvert eneste øjeblik på dagen og vejleder dig, selv når du ikke lægger mærke til det. Jeg er i dit hjerte.
Jeres elskede Jesus
 
Gud Fader: Jeg, jeres elskede Fader, har omsider fastsat dagen for Advarslen. Kun Jeg kender datoen
750. Den 1. april 2013 kl. 17.22
Min kæreste datter, de ofre, der blev ofret af Mig, jeres elskede Fader, på menneskehedens vegne, er ved at være tilendebragt.
På grund af Min Rene Kærlighed til Mine børn, har Jeg gjort alle forsøg på at redde jer fra syndens ondskab. I disse tider er det endelige slag for at frelse alle Mine børn af enhver tro og race gået ind i sin sidste fase.
Hvem blandt jer vil forsvare Sandheden, som den er blevet givet jer så længe? Hvem blandt jer vil acceptere Mit Hellige Ord, som det bliver præsenteret for jer i dag i Min Sandhedens Bog? De af jer, der råber af Min Profet, vil blive gjort tavse, så Mine børn vil være i stand til at høre Min elskede Søns søde Stemme, medens den drager sjæle ind i sikkerhed for at forberede dem på det Nye Paradis på jorden.
Jeg kalder alle Mine børn, de stærke, de svage, de sårbare, de uvidende og dem, der er fulde af hovmod, som tror, at de kender Sandheden i profetierne, som den blev lovet dem af Mig for århundreder siden, og beder dem reagere på dette kald fra Mit Himmelske Kongerige.
Jeg, jeres elskede Fader, har omsider fastsat dagen for Advarslen. Kun Jeg kender datoen på den Store Dag, hvor Min Søn vil vende tilbage for at gøre krav på det Kongerige, Jeg har lovet Ham. Dagen for Advarslen, der blive skænket jer som en stor Gave, vil splitte menneskeheden i to halvdele. Den første halvdel vil acceptere Min Søns store Barmhjertighed. Den anden halvdel vil skjule sig og løbe væk. De vil tro, at de har magt til at kæmpe imod Guds Intervention for at frelse dem. Hvad, de ikke ved, er, at Jeg vil følge efter dem lige til den Sidste Dag for at frelse dem fra den endelige rædsel, hvorfra de ikke kan vende tilbage.
Mine børn, I skal ikke være bange for Mig. Det er på grund af Min Kærlighed til jer, at Jeg har givet tilladelse til den endelige forfølgelse, når ondskaben giver sig til kende på en måde, som aldrig er sket tidligere.
Alle Kristne Kirker vil blive åndeligt slået ud. Nogle vil blive ødelagt. Den katolske Kirke vil lide mest, da den nu vil blive besmittet inde fra selve kernen. Denne sygdom vil blive voldsom, men Kirken blev grundlagt af Min Søn på jorden og vil overleve denne ondskab, selvom det meste af den vil blive uden for Rom, fordi Peters Stol er blevet vanhelliget. Rejs jer, alle I, som har sværget troskab over for Min Søn. Oh, hvor vil de blive fristet af de nye love, som de vil tro er dikteret fra Himlen via Peters Stol. Hvor deres hjerter vil blive fulde af sorg, når der opstår forvirring. Hvor vil de græde, når de hellige tjenere i hundrede tusindevis vil blive ekskommunikeret. Først da vil de række deres arme ud og kalde på Min Søn, så Han kan lede dem.
Min Guddommelighed vil dække verden og samle Mine børn og bringe dem ind i Min Søns Kongerige. I skal afvente dette kald og acceptere med taknemmelige hjerter, at disse Gaver bliver skænket jer som de våben, I har brug for, for at kunne bekæmpe ondskaben, som vil dække jorden med mørke.
De sagtmodige og ydmyge hjerter, som elsker Mig, deres Fader, og dem, som accepterer Min Enbårne Søns Guddommelighed, vil først blive samlet sammen. De, hvis navn er skrevet i Livets Bog, vil blive kaldet og vil være ledere sammen med helgenerne og regere over Israels tolv stammer.
De af jer, der har lunkne sjæle, vil blive oplyst, og jeres byrder vil blive tungere. Det vil være gennem jeres bønner, at andre – de, som skjuler sig for Mig – vil blive taget ind under Mine beskyttende vinger.
Dyret, som dukker sig foran Mig, vil ikke så let kunne vinde sjælene hos disse Mine børn. Enhver Barmhjertighedshandling, ethvert mirakel og enhver intervention vil blive skænket af Mig for Mine børns skyld.
De, som står i vejen for Mig og Mine børn vil lide under en frygtelig straf. Selvom Jeg elsker alle Mine børn, vil jeg ikke tøve med at stoppe de af jer, som hvis Jeg gav jer tilladelsen til det, ville fjerne Mit Kongerige, som jeg vil fylde med hele Min familie.
Vogt jer for Min Vrede. For selvom Jeg behersker Mig, og Min Tålmodighed er stor, vil Jeg udsætte jorden for en stor plage, selv om det vil betyde, at meget af den bliver ødelagt. Som en sygdom, der fortærer det menneskelige legeme, vil også menneskers onde handlinger mod deres brødre og søstre ødelægge sunde celler. Hvis denne sygdom ikke bliver standset, og hvis det syge kød ikke bliver skåret ud og kastet bort, kan Jeg ikke gøre legemet helt igen.
Det vil kun være et helt, sundt legeme hos Min Søns Kirke på jorden, som kan komme til døren til Mit Nye Kongerige på jorden. De, som har fjernet sig fra det ved at lade sig friste til at afvise Min Søn, vil få lettere ved at gøre sig værdige til at slutte sig til det Ene Legeme, der er forenet med Min Søn. De vil få evigt liv og vil ikke længere føl e nogen smerte.
Jeres elskede Fader
Gud den Allerhøjeste.
 
Den tid er nær, hvor kometen, som Jeg har omtalt, viser sig, og hvor folk vil tro, at der er to sole 
754. den 6. april 2013
Min kære elskede datter, stjernerne vil snart ændre sig og den tid er nær, hvor kometen, som Jeg har omtalt, viser sig, og hvor folk vil tro, at der er to sole. Snart vil menneskeheden blive vidne til et vidunderligt syn, og lyden af torden vil kunne høres, og det vil se ud som om, de to sole kolliderer.
Mine barmhjertighedens stråler vil falde på hver menneskesjæl, inklusiv dem, som vil blive blændet af lyset, fordi deres sjæle er så mørke af synd. Når lyden af torden har lydt, vil en ro stige ned over jorden og stilheden vil gøre dig stum. Ingen lyd vil kunne høres – kun lyden af Min Stemme, der indprenter sig i de stakkels sjæle.
Jeg vil være en solstråle, som vil få hver enkel fejl, hver eneste synd og hvert råb af desperation til at blive tydelig og synlig for synderens øjne.
Der vil være jammer og en dyb følelse af sorg i menneskenes hjerter, når de bliver konfronteret med deres sjæls tilstand. Der vil være fuldkommen stille i 15 minutter, og så vil livet blive som før stilheden, som om miraklet ikke havde fundet sted. Hos dem, hvis sjæle blev berørt af Sandheden, hverken kan eller vil livet nogensinde blive det samme som før. Så vil de følge Mig og Min Lære, og millioner vil omvende sig.
Mine budskaber vil blive deres daglige føde og sammen med Min Hellige Eukaristi, vil de ikke have brug for mere. De vil blive så stærke, at intet vil kunne standse dem, intet vil skræmme dem eller få dem til at sætte farten ned, medens de vandrer i Min resterende hær mod Mit Nye Paradis.
De øvrige vil få fortalt, at Advarslen skyldtes en forstyrrelse i jordens atmosfære, der let vil kunne bortforklares. Men det vil være løgn, for de ønsker ikke at anerkende Guds Eksistens. Hvis de gjorde det, ville de ikke være i stand til at fuldføre deres plan om at narre verden til at acceptere antikrists tomme løfter.
Når I bliver vidne til Guds mirakler i et sådant omfang, skal I vide, at Min plan om at bringe menneskeheden ind i Frelsens rige er i de sidste stadier.
Gå, Mine loyale tilhængere, og stol altid på Mine løfter om at frelse alle sjæle. Min Barmhjertighed er stor, og Min Magt er almægtig.
Jeres Jesus
 
Milliarder vil omvende sig og anerkende Gud, den treenige Gud, for første gang
969. den 16. november 2013 kl. 22:17 Min højtelskede datter, når Jeg kommer til verden i Min Guddommelige Barmhjertighed, vil folk få mulighed for at søge Min Barmhjertighed, for det vil være den første sande bekendelse, mange af dem vil have deltaget i.
Alle, uanset hvem de er, vil opleve denne unikke åbenbaring af Mig, velsignet af Min Faders Myndigheden. Samvittighedens Oplysning vil bringe med sig meget smerte, fordi den sorg, som fortabte sjæle vil opleve, vil være sådan, at de ikke vil være i stand til at modstå chokket. Mange vil besvime og kollapse, overvældet af sorg. Men de vil indse, hvor meget deres sjæl har brug for at blive renset først, før de er klar til at træde ind i Mit Evige Paradis. Disse mennesker vil så vide, hvad der forventes af dem, og de vil gøre bod for nogen tid, efter den Store Begivenhed. Mange mennesker vil synes, at de drømmer. Nogle vil mene, at det er verdens slutning, men det vil ikke være. Det vil dog være den endelige advarsel, som vil blive givet til menneskeheden for at hjælpe dem med at forløse sig for Gud.
Milliarder vil omvende sig og anerkende Gud, den treenige Gud, for første gang, og de vil være taknemmelige for det bevis, som de vil blive givet med hensyn til Eksistensen af deres Skaber. Nogle vil simpelthen krybe fra Mit Lys og dette vil bringe dem utrolig smerte og de vil skjule sig og vende ryggen til, uden skyggen af anger i deres sjæl. De vil benægte Mit Indgreb. Resten vil juble, når de oplever Mine Barmhjertigheds Stråler, for disse sjæle vil være så taknemmelige for at være vidne til Mit Nærvær, at de vil tiltrækkes mod Mit Lys med lethed og med en længsel efter Mit Nærvær, som vil være uden for deres fatteevne, da dette ikke vil være tiden til at Portene til Mit Nye Paradis skal åbnes. Og så vil de være nødt til at gøre bod som mine disciple, på vegne af de sjæle, som vil afvise Min Barmhjertigheds Hånd.
Efter Guds Store Indgreb for at give menneskeheden mulighed til at forberede sig for Mit Andet Komme, vil verden stille mange spørgsmål. Nogle vil være ændret inden i deres sjæle, at de vil bruge meget tid på at hjælpe med at omvende dem, de ønsker at hjælpe med at blive frelst fra bedrag. Andre vil være angerfulde, og det vil tage nogen tid for dem at forstå fuldt ud betydningen af deres præsentation foran Mig, og de vil lægge meget vægt på at forene sig med Mig.
Så vil Guds fjender benægte, at Advarslen nogensinde er sket, og de vil narre millioner til at tro, at det var en kosmisk begivenhed, når lyset fra solen oversvømmede hele planeten ved en enkeltstående begivenhed, forårsaget af Jordens bevægelse på sin akse. Intet kunne være mere fjern fra Sandheden. Og mens de vil bringe frem alle disse årsager, vil de benægte at Gud eksisterer og føre mange væk fra Mig. Desværre, vil mange ikke komme tilbage til Mig, og kun med Guds Indgreb, hvor Han vil blive tvunget til at straffe Sine fjender for at bringe dem tilbage til deres sanser, kan sjælene blive renset.
Vær taknemmelige for denne Nåde, for uden denne gave fra Gud meget få mennesker vil være i stand til at komme igennem Paradisets Porte.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: Ved miraklet af Bevidsthedens Oplysning vil min Søn bringe glæde, kærlighed og håb i verden
997. den 22. december 2013 kl. 15:19
Mit barn, lad det blive kendt, at min dyrebare Søn forbereder sig for Sin store Barmhjertigheds Indgreb. Verden vil blive fornyet som følge deraf og mange vil glæde sig i deres nyfundne frihed fra tvivl om Guds eksistens.
Hvor ensomme er dem, der ikke kender min Søn. Når min Søn stod på bjerget, lige før Sin Himmelfart, blev Hans disciple forvirrede og bange på grund af adskillelsen, som de ville se frem til, uden Ham. Mange af dem gik i panik og bad min Søn om ikke at forlade dem. Han trøstede dem ved tålmodigt at forklare dem, at denne adskillelse kun ville være midlertidigt, og at Han ville sende dem hjælp. Den hjælp, han henviste til var Helligåndens Gave. Og han sagde til dem: "Frygt ikke, for ved hjælp af Ham, Hvem Jeg vil sende til jer, vil I ikke være alene. Jeg vil altid være med jer i Helligåndens skikkelse. "
For selv om Han, den dag, fortalte til alle at Han ville komme igen, forstod de ikke rigtigt, hvad Han mente. Nogle mente, at det ville tage uger, før Han ville give sig til kende. Men husk, en dag i Guds Tid, kan være enhver tid. Nu trækker den dag nærmere og alle de forudsagde profetier, som tegn på tidens ende, udfolder sig nu. Frygt ikke i jeres hjerte, kære børn, for tiden til glæde er næsten over jer. Der vil ikke være flere tårer eller sorg, for min Søns Store Dag vil oprinde pludselig og Han vil samle alle Sine egne i Sine Hellige Arme.
Bed for Guds Store Velsignelser og for den Store Barmhjertighed, som min Søn har i stor overflod, for hvert enkelt Guds barn. Dette omfatter det gode, det onde og det ligeglade. Ved miraklet af Bevidsthedens Oplysning vil Han, min Søn, bringe glæde, kærlighed og håb til verden.
Vær taknemmelige for denne Store Barmhjertighed. Min Søns Kærlighed for jer vil aldrig dø, blegne eller tilbageholdes, fordi I tilhører Ham. I er Hans. I er Guds børn. I tilhører ikke Satan.
Bed, bed, bed at menneskeheden vil vælge min Søns Barmhjertige Hånd, frem for bedraget og det ugudelige kvælertag, som den onde udøver over de svage.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Snart vil I se Mig i al Min Himmelske Glorværdighed og så vil I endelig forstå Min Guddoms Mysterium
998. den 22. december 2013 kl. 15:56 Min højtelskede datter, hvor vil verden snart stå op og erkende Min Tilstedeværelse. Min Tilstedeværelse vil kunne mærkes i enhver nation, land og hjem, og ingen vil benægte Min Tilstedeværelse, selv om nogle vil ikke ønske at erkende Mit Indgreb. I skal alle acceptere, at når Advarsel finder sted, at det er et stort tegn fra Himlen. Det vil bekræfte den Kærlighed som Gud har til alle Sine børn.
Jeres ensomme adskillelse fra Gud vil komme til en ende den dag. Dem der ønsker beskyttelse fra det onde som findes i dagens verden, må vide dette. Jeg vil tørre jeres tårer af. Tilgive jeres synder. Jeg vil velsigne jer alle, også dem, der vil vende ryggen til Mig, i håb om, at de vil komme løbende tilbage til Mig, så Jeg kan frelse dem.
Verden er Min. Guds børn vil blive samlet og alle dem, hvis navne står i de Levendes Bog vil blive omfavnet i Mine Arme. Bed om at de, der er i tvivl, vil komme af med den, at de, der er i frygteligt mørke vil bede Mig om Nåde, og at de, der benægter Mig endelig vil genkende Mig.
I skal aldrig tillade modstandere af Mit Hellige Ord tage jer væk fra Mig, jeres elskede Jesus. Snart vil I se Mig i al Min Himmelske Glorværdighed, og så vil I endelig forstår Min Guddoms Mysterium.
Jeres Jesus
 
Advarslen vil hjælpe verden til at bekæmpe det største frafald i hele tiden
1311.den 20. januar 2015 kl. 20:40
Min højtelskede datter, når Advarslen finder sted, vil dette være den første fase i forberedelsen af Mit Andet Komme. De, der ikke vil acceptere Mig får en ekstraordinær chance for at få tid til fundere over Sandheden; sådan er omfanget af Min store Barmhjertighed.
Vent venligst på denne dag med stor glæde, for det vil være på det tidspunkt, at de ikke troende vil endelig indse, Hvem Jeg Er. De vil blive rystet ud af deres apati og fyldt med forundring.
Advarslen vil hjælpe verden til at bekæmpe det største frafald i hele tiden. Ved at vende jer til Mig under disse 15 minutters komplet ensomhed, og bede Mig om at tilgive jer, vil I blive fyldt med Helligåndens Gave. Så må I forberede jer på at kæmpe for at hjælpe andre til opfylde deres glorværdige fremtid.
Mens Advarslen vil antænde de troendes tro og omvende mange, der vil være et stort antal mennesker, herunder præster og højtstående medlemmer af præsteskabet, som vil nægte den fandt sted. De vil lede mange væk fra Mig, og for dette vil de blive dømt hårdt. Bevidsthedens Oplysning vil bringe med sig en stor udgydelse af kærlighed fra dem, hvis navne er skrevet i Livets Bog. Det er de mennesker - og de omfatter mange ikke troende - som vil omvende sig, og som vil kæmpe for at frelse deres brødre og søstre.
Min tid vil blive brugt til at føre til Mig dem der ikke kender Mig overhovedet, men som stadig vil komme til Mig, når de vidner om denne store begivenhed. De vil kende Mig øjeblikkeligt og vil reagere sådan, som de ved bedst.
Alle disse begivenheder vil komme snart og når profetierne, givet til mennesket fra begyndelsen af, udfolder sig, vil de give perfekt mening. Mange af de profetier, givet i Johannes 'Åbenbaring, blev skrevet på en måde, så folk ville forstå dem gennem brug af symboler. Virkeligheden er anderledes, men I må vide dette. Mit Indgreb vil ændre verden for altid. Efter dette vil de der er for Mig og som elsker Mig, hjælpe Mig til at bringe evigt liv til milliarder.
Jeres Jesus