Krig- Diktatur

___________________________________________________
Frelsens Moder: Man er ved at planlægge en atomkrig som involverer Iran 
317. Den 25. januar 2012 kl 13.50
Min elskede datter, det er Min intention at beskytte så mange som muligt af Mine tilhængere, når Min Faders Hånd om kort tid vil bevæge sig ned og straffe menneskeheden for dens ondskab og forhindre, at der bliver begået forbrydelser af syndere, der ønsker at ødelægge mange nationer.
I vil alle sammen blive beskyttet, men I har ansvar for de andre.
Se nu, hvordan europæiske lande bliver underlagt et diktatur, der ikke er bedre end i Hitlers dage.
Planerne er allerede på plads hos den verdensgruppe, der ønsker at overtage magten i hvert eneste land i Europa.
Babylon vil vakle, som forudsagt.
Bjørnen og den Røde Drage vil gå i krig, som det er profeteret.
Rom vil blive hovedsæde for et ondt og dominerende styre
Italien vil smuldre.
Grækenland vil blive katalysator for at få en undskyldning for at nedlægge Babylon. Alt vil nu blive åbenbaret for verden.... Bøn vil kunne lempe Mine stakkels børns lidelser, når de vil blive tvunget til at tigge for at få mad til at putte i munden.
De vil blive behandlet som børn, men vil blive trådt på, efterhånden som de bliver slaver for den globale gruppe, der samarbejder med europæiske ledere.
De er forrædere alle sammen, ikke kun over for dem, de tjener, men over for Gud, den Almægtige Fader. Hans Navn er hadet i denne gruppe, som har forbudt at tilbede ham i deres lande.
Det vil de komme til at lide for. De vil blive straffet og forhindret i at fuldende deres onde mission. Min Faders Vrede har nu nået uhørte højder, nu hvor Den Røde Drages opståen er nært forestående.
Der er så meget ødelæggelse, børn, så meget magtbegær og lyst til kontrol, så meget had til Mig, Deres Guddommelige Frelser.
Satans fire budbringere er steget ned og arbejder nu inden for disse grupper.
Disse onde og magtfulde ledere er kontrolleret af antikrist, som er meget aktiv nu. Antikrist styrer en meget stor organisation.
De er så snu, at kun meget få har indset, hvad de virkelig foretager sig.
Mine børn, de vil prøve tage magten, og alle deres planer vil snart se ud til at være ved at blive realiseret.
Men det er på det tidspunkt, at Min Fader vil intervenere.
Ve dem, der vil stå ansigt til ansigt med Min Faders Vrede.
De vil ikke en gang få chancen for at ryste foran ham, hvis de ikke angrer øjeblikkelig.
Der er meget få af jer, børn, der får Sandheden at vide, fordi mange af disse folk kontrollerer nyhederne, som I tror er sande.
I har ikke andre muligheder for at få at vide, hvad der foregår i verden.
For de organisationer, som I tror er ansvarlige og bekymrer sig om nationerne, er i virkeligheden de selv samme grupper, der er styret af antikrist.
De nationer, som I betragter som onde, er ofre og bliver brugt som brikker i deres spil, så de ser ud til at være de onde for den omkringliggende verden.
I må ikke altid tro på det, der bliver omtalt for jer i retfærdighedens navn.
Bed inderligt for alle jeres brødre og søstre, som bliver trampet ned af disse folk.
Bed om, at Advarslen vil forsinke deres handlinger og bed om at få begrænset virkningen af den plan, der bliver orkestreret.
for at afskaffe jeres ret til jeres penge, jeres mad og retten til at udøve Kristendom og andre religioner, der ærer Min Fader.
Jeres elskede Jesus Kristus
Menneskehedens Frelser
 
Krige, der involverer Iran, Israel, Egypten og Syrien vil være sammenkædet
327. den 4. februar 2012 kl. 10:55
Min kæreste datter, din loyalitet over for Mig bliver afprøvet hver dag. Der er så mange, der prøver at standse dit arbejde for Mig, og dog kan de det ikke på grund af, at du får den nødvendige Hellige beskyttelse fra Himlen. De, der prøver at udsætte dig for smerte og lidelser, og som rakker dig ned, vil blive straffet. Jeg vil ikke tillade en sådan handling.
Husk at det er blevet forudsagt, at intet menneske kan standse Ilden fra Helligånden, som vil blive udgydt over hele menneskeheden af Mine Hellige Budbringere.
Jeg beder dig derfor om at ignorere de forhindringer og det had, du bliver udsat for, for det kommer fra Satan Hvis du hader igen, vil hadet sprede sig.
Ignorer hadet, så vil det dø, fordi det ikke kan finde den næring, det skal bruge for at vokse og gro fast.
Nu ønsker Jeg, at du fortæller Mine børn, at de begivenheder, der er forudsagt i Åbenbaringens Bog, er ved at udfolde sig i verden.
Mine børn skal ikke være bange, fordi deres tro og deres bønner vil hjælpe med at mildne virkningerne af krig, folkedrab, hungersnød og trosfrafald.
Krige vil bryde ud. De vil involvere Iran, Israel, Egypten og Syrien. Alle vil være sammenkædet. Italien vil også lide af følgerne af, at den falske profet og hans partner antikrist dukker op.
Bed indstændigt om, at alle lande ikke bliver involveret i en global magt, som vil kontrollere jeres penge.
For hvis det lykkes dem, bliver det meget vanskeligt at leve.
Bed til Gud Fader om, at Han vil afværge sådanne uhyrligheder.
Bønner for andre sjæle vil frelse jeres egne sjæle. Det er alt, hvad Jeg beder om. Bøn. Bed også om omvendelse.
Det varer ikke længe nu, før alt dette giver mening, Min datter. Alt vil blive godt, hvis blot I omvender jer efter Advarslen.
Gå nu, og sig til Mine børn, at de aldrig skal være bange for at forkynde Mit Ord, for Jeg vil hele tiden være ved deres side.
Hvis der bliver gjort nar af dem, kan de være sikre på sandheden af dette Mit Meget Hellige Ord.
Jeres elskede Jesus
 
Bed om, at en atomkrig, der ville kunne udslette en tredjedel af menneskeheden, kan undgås
330. den 6. februar 2012 kl. 20.15
Min kære elskede datter, Mine tilhængere skal slutte sig sammen som en familie og finde styrke.
Jeg vil skænke Mine elskede og tillidsfulde tilhængere Nådegaver, der kan bevare dem rolige midt i stormen.
Medens Jorden fortsætter med at ryste på enhver måde, trøster jeres bønner Mig i denne tid.
Hvor det knuser Mit Hjerte at se uskyldige blive dræbt i krige i Mellemøsten. Disse stakkels sjæle bliver plaget og lider, ligesom Jeg led.
Ondskaben, Jeg er vidne til, vil blive formindsket, og Min Faders Hånd vil forsinke, men ikke stoppe disse landes drab på hinanden.
Seglene er blevet brudt, Min datter, og krige vil hurtigt opstå.
Bed om, at en global forbrydelse som en atomkrig, der vil kunne udslette en tredjedel af menneskeheden, kan undgås.
Jeg har brug for mere bøn, børn. Jeg kan se, hvor inderligt I beder, men jeg bønfalder jer om at invitere så mange Bedegrupper, venner og familier, I kan, og bede for fred.
Jeg giver jer nu en ny Korstogsbøn (27) Bøn for Fred i Verden.
”Oh min Jesus, Jeg beder om Barmhjertighed for dem, der er plaget af frygtelige krige. Jeg beder inderligt om, at der bliver skabt fred i de forpinte nationer, som er blinde over for Sandheden om Din Eksistens. Vi beder om, at Du vil omslutte disse nationer med Helligånden, så at de vil holde op med at forfølge og bekæmpe de uskyldige sjæle. Hav Barmhjertighed med alle de lande, der er magtesløse over for de onde forbrydelser, som finder sted i hele verden. Amen.”
Min datter, Jeg beder dig om at være tålmodig, for nu varer det ikke længe, før hele verdens Skriftemål vil finde sted. Når først det har fundet sted, vil alt blive roligere.
Gå i fred og kærlighed. Frem for alt skal I have fuld tillid til jeres elskede Jesus.
Jeres frelser
Jesus Kristus
 
Europæiske lande vil blive underkastet et diktatur, der ikke er bedre end i Hitlers dage.
343. Den 18. februar 2012 kl 16.00
Min elskede datter, det er Min intention at beskytte så mange som muligt af Mine tilhængere, når Min Faders Hånd om kort tid vil bevæge sig ned og straffe menneskeheden for dens ondskab og forhindre, at der bliver begået forbrydelser af syndere, der ønsker at ødelægge mange nationer.
I vil alle sammen blive beskyttet, men I har ansvar for de andre.
Se nu, hvordan europæiske lande bliver underlagt et diktatur, der ikke er bedre end i Hitlers dage.
Planerne er allerede på plads hos den verdensgruppe, der ønsker at overtage magten i hvert eneste land i Europa.
Babylon vil vakle, som forudsagt.
Bjørnen og den Røde Drage vil gå i krig, som det er profeteret.
Rom vil blive hovedsæde for et ondt og dominerende styre
Italien vil smuldre.
Grækenland vil blive katalysator for at få en undskyldning for at nedlægge Babylon. Alt vil nu blive åbenbaret for verden.
Bøn vil kunne lempe Mine stakkels børns lidelser, når de vil blive tvunget til at tigge for at få mad til at putte i munden.
De vil blive behandlet som børn, men vil blive trådt på, efterhånden som de bliver slaver for den globale gruppe, der samarbejder med europæiske ledere.
De er forrædere alle sammen, ikke kun over for dem, de tjener, men over for Gud, den Almægtige Fader. Hans Navn er hadet i denne gruppe, som har forbudt at tilbede ham i deres lande.
Det vil de komme til at lide for. De vil blive straffet og forhindret i at fuldende deres onde mission. Min Faders Vrede har nu nået uhørte højder, nu hvor Den Røde Drages opståen er nært forestående.
Der er så meget ødelæggelse, børn, så meget magtbegær og lyst til kontrol, så meget had til Mig, Deres Guddommelige Frelser.
Satans fire budbringere er steget ned og arbejder nu inden for disse grupper.
Disse onde og magtfulde ledere er kontrolleret af antikrist, som er meget aktiv nu. Antikrist styrer en meget stor organisation.
De er så snu, at kun meget få har indset, hvad de virkelig foretager sig.
Mine børn, de vil prøve tage magten, og alle deres planer vil snart se ud til at være ved at blive realiseret.
Men det er på det tidspunkt, at Min Fader vil intervenere.
Ve dem, der vil stå ansigt til ansigt med Min Faders Vrede.
De vil ikke en gang få chancen for at ryste foran ham, hvis de ikke angrer øjeblikkelig.
Der er meget få af jer, børn, der får Sandheden at vide, fordi mange af disse folk kontrollerer nyhederne, som I tror er sande.
I har ikke andre muligheder for at få at vide, hvad der foregår i verden.
For de organisationer, som I tror er ansvarlige og bekymrer sig om nationerne, er i virkeligheden de selv samme grupper, der er styret af antikrist.
De nationer, som I betragter som onde, er ofre og bliver brugt som brikker i deres spil, så de ser ud til at være de onde for den omkringliggende verden.
I må ikke altid tro på det, der bliver omtalt for jer i retfærdighedens navn.
Bed inderligt for alle jeres brødre og søstre, som bliver trampet ned af disse folk.
Bed om, at Advarslen vil forsinke deres handlinger og bed om at få begrænset virkningen af den plan, der bliver orkestreret.
for at afskaffe jeres ret til jeres penge, jeres mad og retten til at udøve Kristendom og andre religioner, der ærer Min Fader.
Jeres elskede Jesus Kristus
Menneskehedens Frelser
 
Dyret med de Ti Horn er den Europæiske Union
344. Den 19. februar 2012 kl. 3.00
Min kære elskede datter, du skal ikke blive så skræmt af disse Budskaber, for de bliver givet til verden på grund af den kærlighed, Jeg føler for hele menneskeheden.
Et kendskab til begivenheder, der vil ske, vil hjælpe Mine børn til at forberede sig på at forsvare Sandheden.
Mine advarsler kan hjælpe med til at sprede omvendelse og gøre Mine børn i stand til endnu en gang at erkende Sandheden af Mit Løfte om at komme igen.
Mit Andet Komme vil finde sted i jeres levetid børn.
I, af denne udvalgte generation, vil høste underne af Mit Glorværdige Kongerige på Jorden.
Sammen med jer, Mine udvalgte børn, inkluderer jeg dem, som har vendt ryggen til Mig og benægter Eksistensen af Min elskede Fader, Gud den Allerhøjeste.
Min Kærlighed vil omslutte dem, der afskyr Mig. Med tiden vil de omvende sig.
Det vil ikke være nok at erkende Mine Budskaber til dig, Min profet af de sidste tider, der har fået ansvaret for at åbne de Syv Segl.
Det, der virkelig betyder noget, er at frelse alle dine brødre og søstre i verden.
De to allierede Rusland og Kina vil slå sig sammen. Det vil ske, når dyret med de ti horn rejser sig for at dominere deres uskyldige folk, der har lidt længe.
Dyret med de ti horn er den Europæiske Union, Min datter, som er omtalt som Babylon i Johannes Åbenbaring.
Babylon vil falde og blive domineret af den store Røde Drage, Kina og dets allierede, Bjørnen, Rusland.
Når det sker, vil kommunismen herske, og ve enhver, der ses praktisere deres religion i deres tilstedeværelse.
Alle religioner vil blive forbudt, men kristne vil blive udsat for den største forfølgelse.
Romersk katolske tilhængere vil overhovedet ikke blive tolereret, og de vil være nødt til at holde hemmelige Messer. Tiden er kommet, børn, alle Mine tilhængere, hvor I skal begynde at planlægge jeres fremtid. Jeg vil lede jer hele tiden.
Begynd med at forberede jer nu,mens I får tid til at gøre det.
Igen siger Jeg til jer, at bøn og meget af den vil formindske dyrets magt, såvel som bjørnens og den røde drages.
De vil kun herske i meget kort tid. For bagefter vil de blive ødelagt.
Jeres elskede Frelser
Menneskehedens Forløser
Jesus Kristus
 
Frelsens Moder: Bed for at en atomkrig kan blive afværget i Iran
350. den 23. februar 2012 kl. 16.00
Mit barn, det er tid til, at mine børn forener sig i ærbødighed for Min dyrebare søn, så at en atomkrig kan blive afværget i Iran.
Denne krig er i overhængende fare for at bryde ud, og I skal bede inderligt for at få stoppet den, fordi den dræbe millioner af Guds børn.
Satan og hans dæmoner arbejder for at forårsage frygtelige ødelæggelser.
Hvis de dræber sjæle, inden de får en chance for at blive forsonet set med min Søns øjne, så er de fortabte.
Dette er den ondes plan.
Han forsøger at forhindre så mange sjæle som muligt i at komme ind i min Faders Kongerige.
Min Hellige Rosenkrans kan forhindre krig børn, når den bliver reciteret ved at bede alle mysterier i en bøn.
Foren jer nu på en dag og reciter min Hellige Rosenkrans for at stoppe denne atomkrig, som nu er ved at blive planlagt.
Bed for de stakkels sjæle, ikke blot i Iran, men i lande, der ufrivilligt bliver inddraget.
Bed også for de stakkels lande, som bliver brugt som skakbrikker i dette onde spil af løgne planlagt af grupper, der ikke er børn af Gud, min Evige Fader.
Gå nu mine børn og bring alle mine børn sammen for at bede om at få afværget denne store forbrydelse mod menneskeheden.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
 Det er tid til at åbne det Andet Segl, nu hvor der bryder stadig flere krige ud, der breder sig 
367. den 10. marts 2012 kl. 15.30
Min kære elskede datter, det er tid til at åbne det Andet Segl, nu hvor der bryder stadig flere krige ud, der breder sig.
Den hævnende mørke engel kommer fra en bestemt kilde, Min datter, og disse krige har alle forbindelse med hinanden.
De opstod ikke på grund af regional uro. De blev planlagt af Vesten.
Disse krige er blevet startet med vilje for at kunne få kontrollen over dem. Mange af disse nationer er blevet omtalt som dæmoniske, og der er blevet spredt løgne om deres politiske ledere.
Børn, disse krige er meget snedigt blevet planlagt på samme tid med det formål at fjerne leder efter leder.
Man vil hylde løsninger for fred, som vil blive fremlagt, men det er alle falske løsninger.
I, Mine børn, bliver narret.
Rygter om krig er netop kun – rygter. Hvordan starter rygterne? Hvem starter dem og hvorfor?
Hvorfor tror I, at så mange lande blev indblandet i disse krige på samme tid?
Det var ingen tilfældighed.
Der er lagt en plan, der er organiseret af antikrist, så han kan få kontrol over og kan besejre disse nationer, som har rige resurser.
Når de først har kontrol over disse lande, bliver de meget magtfulde.
Når disse krige udvikler sig og bliver trættende, vil antikrist give sig til kende som en fredsmægler.
Kun få af jer får Sandheden at vide, på grund af den kontrol antikrist og hans organisation har over verdens medier.
Bed nu, hvor krigene udvikler sig, for at forhindre at deres planer lykkes.
I skal vide, at Israel, der er så påvirket af Vesten, vil blive afvist og forrådet af USA, når det mindst venter det.
Det vil blive på det tidspunkt, at det holocaust, Jeg taler om, vil finde sted.
Bed, bed, bed for Israels folk, som vil blive ved med at lide for deres synder indtil Mit Andet Komme.
Jeres elskede Jesus
 
Det Andet Segl: 3. Verdenskrig
426. den 16. maj 2012 kl. 3:10
Min kæreste datter, Jeg er nødt til at informere dig om, at den 3. Verdenskrig er ved at folde sig ud i verden.
Som du kan se, så flyder tårerne fra Mine Øjne her til morgen.*
Det Andet Segl er ved at blive åbnet, som det blev forudsagt for Evangelisten Johannes i Åbenbaringens Bog.
Det vil begynde i Europa.
Jeres banksystem vil være årsagen til det, og Tyskland vil endnu engang blive involveret i denne tragedie, som det var ved de to tidligere lejligheder.
Når den begynder, vil meget af det dreje sig om at redde økonomien, og katastrofen vil påvirke Grækenland, og det vil have stor virkning på Frankrig.
Mellemøsten vil også være involveret i en krig med Israel og Iran, og Syrien vil spille en alvorlig rolle i Egyptens nedtur.
Min datter, Jeg vækker dig for at fortælle dig dette og ikke for at skræmme dig. Men Jeg trygler jer om at bede meget for Europa i denne tid.
På grund af krig og mangel på penge, vil meget af høsten gå tabt, og det vil føre til en åbning af det Tredje Segl, som betyder hungersnød.
Det er derfor, Jeg nu opfordrer alle Guds børn til at forsøge at opbevare tørret og konserveret mad for at kunne føde jeres familier. Det er vigtigt at dyrke jeres egen mad, hvis I har mulighed for det.
Men I skal huske, at bøn kan mindske meget af den lidelse.
Virkningen af denne krig vil være, at Min Katolske Kirke på Jorden vil blive opslugt af en fælles verdenskirke, der opstår i fællesskabets navn.
Dette fællesskab, eller den falske fred, vil blive en realitet efter antikrist dukker op for at skabe en falsk fred og for at gøre en såkaldt ende på krigen.
Denne fredsaftale vil involvere den Vestlige Verden, indtil Kina og Rusland bliver involveret i disse verdensanliggender.
De vil udgøre en trussel for ”Dyret med de Ti Horn”, Europa, og vil besejre det for at indføre kommunisme.
Den ”Røde Drage”, Kina, har allerede et stærkt fodfæste i verden på grund af deres kontrol over verdens finanser.
Den Røde drage og ”Bjørnen”, som er Rusland, elsker ikke Gud.
De bliver ledet af antikrist, som er fra øst, og som skjuler sig bag lukkede døre.
Når disse profetier folder sig ud, vil hele verden tro på disse Budskaber. Så vil der ikke længere være nogen tvivl.
Vær venlig at recitere denne Korstogsbøn, som vil hjælpe med til at formindske virkningen af disse begivenheder.
Korstogsbøn (54) Bøn til Faderen om at formindske virkningen af den 3. Verdenskrig.
Oh himmelske Fader, vi beder til Dig i Din elskede Søns, Jesu Kristi, Navn, Han som led så meget for menneskehedens synders skyld, om Du ikke nok vil hjælpe os i disse vanskelige tider, som vi står over for.
Hjælp os med at overleve den forfølgelse, som bliver planlagt af grådige herskere og af dem, der ønsker at ødelægge Dine Kirker og Dine børn.
Vi beder dig inderligt om, kære Fader, at Du vil hjælpe med at bespise vores familier og at redde livet for de mennesker, som vil blive tvunget i krig mod deres vilje.
Vi elsker Dig, kære Fader.
Vi bønfalder Dig om at hjælpe os i nødens stund.
Frels os fra antikrists greb.
Hjælp os med at overleve hans mærke, dyrets mærke, ved at nægte at modtage det.
Hjælp dem, som elsker Dig, så de forbliver trofaste over for Dit Ord hele tiden, således at Du kan skænke os de Nådegaver, der kan få os til at overleve i krop og sjæl. Amen.”
Min datter, Jeg ved, at disse nyheder kan komme som et chok, men husk på, at bøn og Den Levende Guds Segl (33) kan beskytte Mine Tilhængere, Min Resterende Kirke. I, Mine børn, vil overleve, skønt det ikke bliver let.
I vil blive mobbet på grund af jeres Kristentro, men I vil aldrig undsige Mig eller afvise Mig.
For at undgå dette vil I blive skænket Gaver. Den Levende Guds Segl, der er Min Gave til jer, vil gøre jer usynlige for jeres fjender.
Bed den bøn hver dag fra nu af. Hav det foran jer i jeres hjem og få det velsignet af en præst.
Begynd jeres forberedelser snart, for den dag, hvor Europa falder, er ikke langt borte.
Jeres Jesus
*Note: Da Maria skrev dette Budskab ned, trillede en tåre ned ad Jesu foto foran hende
 
Efter verdenskrigen kommer der hungersnød og pest. Dog kan bøn formindske tugtelsen 
484. Den 13. juli kl. 16.25
Min kære elskede datter, Mine tilhængere har brug for at kende rækkefølgen af begivenhederne, og når de ved det, vil de med den viden være i stand til at formindske Tugtelsen.
Advarslen finder sted som Min Evige Faders sidste udvej til at indpode Guds lys, Sandhedens lys, i menneskehedens hjerter.
Uden den ville det meste af menneskeheden blive kastet i Helvede, for de ville ikke være værdige til Min Faders Kongerige.
Det er en Guddommelig handling af Stor Barmhjertighed at plukke alle Guds børn fra ondskaben og tage dem til deres retmæssige arv.
Denne handling fra Gud er nødvendig på grund af det store mørke, der dækker jorden i denne tid, hvor Guds lys kun er et svagt glimt.
Det vil adskille de gode fra dem, der er ved at drukne i synd, men som stædigt klynger sig til Dyret og den ære, han har lovet dem på jorden. Det er spild af tid for sådanne stakkels sjæle, for de skal vide, at deres tid på jorden er kortvarig.
Jorden vil blive erstattet af et Nyt Paradis, som de vil blive nægtet adgang til, hvis de afviser at tage imod Min Kærligheds- og Barmhjertighedshandling.
Mange vil forblive i mørket. Mange vil omvende sig på stedet. Hvis det meste af menneskeheden angrer, vil den Store Trængsel ikke blive så vanskelig.
Den 3. verdenskrig vil ikke have den samme virkning, hvis hovedparten af folk angrer efter Advarslen.
Efter verdenskrigen kommer der hungersnød og så pest. Dog kan bøn formindske tugtelsen.
Bed inderligt, så Krigen og den tugtelse, der følger efter, kan blive formindsket og afværget. Kun menneskehedens tro og hengivenhed over for Mig, jeres Guddommelige Frelser, kan opnå det. Min datter, det er ikke Mig, din Jesus, der vil være årsag til disse frygtelige bekymringer. Det vil være forårsaget af onde synder hos de mennesker, hvis magtbegær er umættelig, og som higer efter at få kontrol over penge og verden for egen vindings skyld.
Medens mange af Mine tilhængere vil vente tålmodigt og ivrigt på Mit Andet Komme, vil der være forvirring.
Mange vil dukke op og hævde, at de er Mig, Messias, og vil narre folk.
Husk på, hvad Jeg har fortalt jer, Jeg vil komme tilbage til jorden på nøjagtig samme måde, som Jeg forlod den, da Jeg steg op gennem skyerne.
Ignorer enhver, der hævder at være Mig i kødet, for det sker ikke.
Mine tilhængere vil være stærke på grund af deres kærlighed til Mig, og de skal fokusere på det ene ønske som, hvis det bliver opfyldt, vil bringe Mig glæde og trøst. Det er Missionen for at frelse sjæle, alle sjæle, før Jeg kommer.
Husk at hengivenhed til Mig vil være nøglen til frelsen og verdens fremtid, som ikke vil have nogen slutning, for det vil være det Nye Paradis, som tilbyder hver eneste af jer evigt liv.
Jeres elskede Jesus
 
 
En af de andre politiske ledere, som Jeg nævnte for nogen tid siden, vil snart blive myrdet
716. den 26. februar 2013 kl. 22:00
Min højtelskede datter, en af ​​de andre politiske ledere, som Jeg nævnte for nogen tid siden, vil snart blive myrdet.
Jeg ønsker at du vil afsløre for alle, hvem denne person er bagefter, gennem de beviser givet til dig og andre, således at flere vil acceptere Sandheden af Budskaberne. Denne stakkels sjæl undslap døden for nogen tid siden, men hans nye popularitet vil sætte ham i fare. Han er en fjende af frimurerske kræfter, og de ​​vil ikke tolerere hans lederskab for længe.
Når I, mine tilhængere, ser at de profetier givet til en udvalgt sjæl finder sted, vil I vide at den taler sandt, og at de er blevet givet fra Himlen , for denne sjæl ville ikke være i stand til selv at finde på det.
Det er Mit ønske at bevise over for dem der foragter Mine Budskaber, at det er Mig, jeres elskede Jesus Kristus, som taler til verden gennem denne profet. Selv om det bringer Mig stor glæde at se, hvor meget I elsker Mig og følger de bønner givet til jer fra Himlen, er det skeptikerne Jeg har brug for at omfavne.
Meget snart vil der forekomme en splittelse i Europa, som er forbundet med EU og det land, hvor Peters stol ligger. Dette vil resultere i en krig, som vil være af en anden slags end de andre krige.  Men det vil være ondartet. Folk vil rejse sig mod hinanden i Tyskland, Italien og Frankrig . Du skal bede om at Mine tilhængere forbliver stærke og sikre, og at Jesus til Menneskehedens bedegrupper bliver oprettet hurtigt i disse lande.
Tiden er kommet for mig, Jesus Kristus, Guds Lam, til at afsløre flere oplysninger indeholdt i Seglene. Jeg vil gøre dette omhyggeligt, for at I skal være forberedt både åndeligt og fysisk.  Som Gud af Retfærdighed, vil Jeg forsikre at Jeg vil vejlede jer alle og velsigne jer med Min Styrke, mens hvert lag udfolder sig, en ad gangen.
Jeres elskede Jesus
 
Det tredje Segl vil blive afsløret når mennesket vil kravle for mad, mens hungersnød griber menneskeheden
732. den 16. marts 2013 kl. 15:25
Min højtelskede datter, tidevandene vil blive frigivet og ødelæggelsen, forårsaget af mange krige, vil påbegynde som forudsagt.
Tidspunktet for ankomsten af den falske profet vil falde sammen med erklæring af krige verden over. Disse krige vil blive udløst med det samme, og menneskene vil krybe sammen i frygt, når konsekvenserne bliver klare. Krige vil slå rod og rulle ud ligesom storme i ørkenen, hvor de vil, som en tyv om natten, tage fart og fange alle dem der føler at deres fred er garanteret.
Så mange lande vil være involveret, at det vil tage alle på sengen. Snart vil Antikrist gøre sig kendt, midt i blodbadet. Forvirring, angst og tab af afgrøder vil forværre problemet. Ikke længe efter, vil det tredje Segl blive afsløret, når mennesket vil kravle for mad, mens hungersnød griber menneskeheden. Udsultet med fødevarer, udsultet i ånden, udsultet for hjælp, vil menneskeheden gribe til nogen eller noget der tilbyder pusterum.
Scenen vil være sat for Antikrists ankomst og hans melding til verden. På dette tidspunkt vil menneskeheden være så lettet, på grund af en fredens mand der tilbyder så meget håb, at de vil blive hans villige slaver. De vil falde for hans omfattende omstruktureringsplan for verden, om at bringe alle nationer sammen. Planen, vil de blive fortalt, vil være til gavn for alle, og for at befri verden for terrorisme. De fjender, han vil sige han bekæmper, og som han vil udøve kontrol over, vil være uskyldige ofre, der vil anvendes af ham med bedrag, som han vil præsentere til verden.
Når fred, eller det der virker som en våbenhvile, bliver genoprettet, vil den næste fase begynde: enheden af alle nationer, alle religioner, alle lande, samlet i én. Dette vil ske når foreningen mellem den falske profet og Antikrist vil blive klar.
De, der er blevet givet Sandheden, og hvis navne er skrevet i Sandhedens Bog, vil vide hvad der sker. Andre, som er blinde for Sandheden af ​​Min Lære, vil ikke være så heldige. Så vil det være et spørgsmål om at vente. Min tålmodighed betyder, at Jeg vil stræbe efter at frelse og beskytte dem, der ikke vil være i stand til at skelne Sandheden.
Min Tålmodighed og Min Barmhjertighed vil resultere i en Guddommelig Indgriben i stor stil, for at redde alle Guds børn fra dyrets greb, hvis eneste formål er at tilskynde til synd. For der er én ting, I skal vide: bag Antikrists charmerende facade ligger en plan om at tilskynde til synd, så at menneskeheden vil gøre det endelige valg: slutte sig til udyret og stride imod Gud. Når den tid kommer, og efter at ethvert forsøg er gjort af Mig for at frelse sjælene vil det være slut.
Kun de udvalgte vil blive taget ind i Mit Rige.
Jeres Jesus
 
Gud Fader: De løgne I er ved at blive fodret med om jeres økonomi er designet til at narre jer
840. den 10. juli 2013 kl. 15:41
Min kæreste datter, krige vil bryde ud over hele Mellemøsten og snart  vil Mit elskede Israel lide under en forfærdelig vederstyggelighed . Liv vil gå tabt i denne del af verden i meget stor skala, når den onde ånd fortærer liv og i mange tilfælde Mine børns sjæle.
Mine børns had for hinanden vil sprede sig i andre lande, mens Harmagedonslaget   intensiverer og vokser, indtil den vil opsluge verden overalt. Det had, forårsaget af Satans og hans dæmoners befængelse, vil blive et så synligt tegn, at meget få sjæle, uanset hvad de tror om Mig, Skaberen af ​​alt, vil undgår at føle ånden af det onde, der breder sig som en dødelig virus.
Krigene, mange af dem, herunder kampene inde i alle nationers regeringer, vil alle bryde ud på samme tid. Selv om Mine Hænder allerede har slået ned med milde straffe, vid, at Jeg vil knuse dem der skader Mine børn. Det bliver når kampen om sjælene vil forøges, og sprede sig på mange måder.
De løgne I er ved at blive fodret med om jeres økonomi er designet til at narre jer og fratage jer det I ejer. Bed, bed, bed til at Jeg vil stoppe dem der styrer jeres valutaer fra at tage væk fra jer alt det I ejer. I må vide, at mens Min Højre Hånd slår ned med Tugtelser mod de ugudelige, vil Min Venstre Hånd løfte og tage jer op under Min Beskyttelse, og Jeg vil sørge for jer.
De forudsagte ændringer i Min Hellige Bog bliver nu præsenteret til verden.  Kampene vil rase, liv vil gå tabt, landene vil lide under økologiske katastrofer, afgrøder vil gå tabt og mange af jer vil blive forfulgt af jeres regeringer. Det værste slag bliver et åndeligt slag, ét hvor der vil blive gjort alt for at vende jer imod Mig.
Jeres Fader
Gud den Højeste
 
For enhver ond handling af krig og terror, vil Gud kaste dem ud og slå dem stendøde
890. Tirsdag den 27. august 2013 kl. 23:45
Min højtelskede datter, verden er ved at undergå frygtelige krige og had vil spredes og inficere mange nationer. Uro og splittelse vil være til stede i de fleste lande og folk vil, på det tidspunkt, vide, at tiderne har ændret sig ud over deres fatteevne.
En dyb, foruroligende angst vil kunne mærkes og folk vil finde det svært at vide, hvem de skal stole på. Dette er, hvordan Satan inficerer Guds børn, da han sætter fælder, den ene mod den anden. Kun dem, som tror på den Sande Gud vil finde trøst, for de vil vide, at deres tro og kærlighed til Mig, vil holde dem stærke.
I skal bede hårdt, så at bedraget der har sænket sig og som er årsag til mange krige, vil blive udstillet for hvad det er - et forsøg på at fremkalde dyb splittelse og had, for at kunne udøve kontrol. Min Fader vil straffe undertrykkerne, som forårsager kaos og smerte på uskyldige. De kan dræbe og lemlæste mange, men de vil blive slået af Min Fader for deres ondskab.
De, der tror, ​​at de kan skabe krig og narre verden, vil ikke få megen tid til at prale af deres onde aktiviteter. Deres skæbne er forseglet. Indgriben fra Guds hånd vil blive set i alle verdensdele. For hver ond handling af krig og terror, vil Gud kaste dem ud og slå dem stendøde.
Krig, skabt af menneskehånd ødelægger kødets liv. Min Faders straf stopper, at sjælens liv bliver givet frelsens Gave.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: En ny, bitter verdenskrig vil blive erklæret
902. den 6. september 2013 kl. 18:46
Mit kære barn, jeg skal, efter instrukser fra min Søn Jesus Kristus, afsløre at de krige der udfolder sig nu i Mellemøsten vil indvarsle det store slag, når en ny, bitter verdenskrig vil blive erklæret.
Hvor sønderriver dette min stakkels lidende Søns Hellige Hjerte. Det had der gennemsyrer de lederes hjerter, der har fået overdraget ansvar for at lede deres lande ved almindelige mennesker, vil sprede sig. De vil forråde deres egne nationer. Millioner vil blive dræbt, og mange nationer vil blive inddraget. I skal vide, at de sjæle som vil blive myrdet, og som er uskyldige i forbrydelser, vil blive frelst af min Søn.
Disse kriges hastighed vil eskalere, og snart efter at de fire verdens hjørner bliver involveret, vil den store krig blive annonceret. Desværre vil atomvåben blive brugt, og mange vil lide. Det vil være en skræmmende krig, men den vil ikke vare længe.
Bed, bed, bed for alle de uskyldige sjæle og fortsæt med at recitere min mest Hellige Rosenkrans tre gange om dagen, for at lette lidelserne som følge af Tredje Verdenskrig. Tak, mit barn, for at svare på mit kald. Du må vide at der er stor sorg i himlen på dette tidspunkt, og det er med tungt hjerte at jeg bringer denne vanskelige nyhed til dig.
Din Moder
Frelsens Moder
 
Der vil opstå fire magtfulde imperier, som den vigtigste kilde hvorfra krigene vil udgå
917. den 21. september 2013 kl.00:22
Min højtelskede datter, meget vil ske i verden, så snart den falske profets magt stiger og enhver, der vover at modsætte sig ham vil blive ignoreret, selv i de højeste rang af Min Kirke.
Politiske uenigheder vil resultere i Jordens inddeling i fire dele. Fire magtfulde imperier vil fremstå som den vigtigste kilde, hvorfra krigene vil udgå. Når disse imperier får større magt, vil de kontrollere mange dele af verden, men ikke alle, da det ikke vil være tilladt af Min Fader.
Hver af disse nationer vil kæmpe indbyrdes, selv om de vil hævde at arbejde sammen. Som mistillid stiger, vil de hver især prøve at overgå den anden, og så vil kampene forsætte. De vil ødelægge mange dele af deres fattige nationer. De folk de styrer vil have lidt magt tilbage og demokratiet vil hænge i en tynd tråd. Det er disse uskyldige og lidende mennesker, der vil blive givet beskyttelse af Gud, hvis de har den Levende Guds Segl.
Undervurder aldrig denne frie gave fra Gud. Den Levende Guds Segl vil beskytte jer fra fysisk og åndelig død under krigene. Venligst giv det til så mange mennesker som muligt i alle lande.
Egypten og Syrien vil blive involveret i en magtkamp ​​som vil få konsekvenser for Israel. Jødernes fjender er mange. Alle krigene, som er målrettet og involverer disse to lande vil resultere i en sidste kamp ​​som vil involvere Israel og jøderne vil lide under det værste folkemord siden Anden Verdenskrig.
Død og oprejsning af Jerusalem er forudsagt, og disse slag skal ske før profetierne bliver opfyldt.
Jeres Jesus
 
De fire dele af verden jeg henviser til er de fire store imperier - USA, Rusland, Europa og Kina
920. den 24. september 2013 kl. 11:18
Min højtelskede datter, de fire verdensdele Jeg henviser til er de fire store imperier - USA, Rusland, Europa og Kina. Alle de forudsagte profetier vil involvere disse stormagter, omkring hvilke alle omvæltninger i religiøse og politiske strukturer vil forekomme.
Syrien og Egypten vil, gennem uroen i deres lande, blive katalysatorer for en større krig, der vil involvere de fire stormagter. Hver af disse magter vil blive forbundet for at skabe en fælles regering, der skal anvendes til at styre den globale velfærd og befolkningerne.
Religionskrig vil være central i denne kontrol og de ​​udpegede ledere i Mine Kristne Kirker vil blive overvundet og ødelagt i forberedelse for dyret, som vil styre alle fire imperier. Ingen af de herskere der trodser Guds Ord, eller som forsøger at ødelægge Hans børn, vil blive givet myndighed af Gud til at tage med magt dem, hvis navne findes de Levendes Bog. Og mens Jeg taler til de Kristne om deres behov i at forblive tro mod Mig, henviser Jeg også til Jøderne, fordi deres beskytter, Ærkeenglen Mikael, vil våge over dem og hjælpe dem til at modstå den forfølgelse de, som Guds udvalgte folk, også vil skulle udholde.
Guds plan er blevet dannet, og alle englene og helgenerne i Himmelen forbereder sig nu for at hjælpe Mig i Min Mission om at forene alle og beskytte dem der elsker Mig mod det store bedrag, som er blevet skabt for at narre verden. Aldrig før har ondskab mod Gud været så koordineret af den menneskelige slægt, som den er i dag. Aldrig før har det dødelige menneske været i stand til at påføre så megen lidelse, gennem bemægtigelse af magt for at få kontrol, som det er på dette tidspunkt af historien. Den store forfølgelse af Guds børn, skabt af Satan med villig støtte fra onde, magttørstige mænd og kvinder i magtfulde stillinger, udfolder sig foran jeres øjne. Alligevel kan mange af jer ikke se det, fordi I er blevet narret.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: Bed for min Søns Barmhjertighed, så at al lidelse kan blive formindsket
1217. den 18. september 2014 kl. 15:30
Mit kære Barn, du må spørge alle om at bede for Guds Barmhjertighed i alt det der har at gøre med menneskehedens ødelæggelse. Jeg refererer til de onde krigsplaner, planer om at introducere global vaccinering , som I blev advaret om i budskabet af d. 26. november 2010, folkemord og mord af Kristne, såvel som folk af andre religioner, begået af onde menneskers hænder.
Når et menneske er besat af Satan, er han i stand til det største had mod Gud