Note til Budskab 734:
I Ez. 38-39 drejer det sig om Gog, konge af Magog.
I Joh. Åb. 20,8 repræsenterer de to navne de hedenske nationers koalition mod Kirken af de sidste tider
 
Januar 2013_______________
 
Guds Tempel vil blive vanhelliget til ukendelighed
659. den 1. januar 2013 kl.19:20
Min kære elskede datter, den nye dag er oprunden og forandringerne er begyndt for at forberede til mit Andet Komme.
Krigene i Mellemøsten vil trappe op og mange vil dø ved den onde gruppes hånd.  De, den onde gruppe, vil dog blive standset af min Faders Hånd. Hver eneste vil blive slået ned, da de udgør en enorm fare for Guds børn.
Mine planer er ved at blive udført og de, blandt jer der er udvalgt til at lede Min Kirke vil hurtig bygge baser overalt på jorden.
I disse steder vil I gå hen for at ære Mig i fred, når jeres Kirker ikke byder jer vel- kommen mere som det var hensigt.
Jeres kirker vil mere og mere blive steder til underholdning for hedenske ritualer  og musik vil blive sat op i omstændelige fejringer. Det skal forestille at disse events er til Guds ære.  I stedet vil de forgude syndige handlinger og de vil erklære dem i overenstemmelse med Min Lære.
Mange vil snart præsentere sig som de nye tjenere af Gud. Mange vil ikke være uddannet  i den Kristne Kirke og vil derfor ikke kunne give de Hellige Sakramenter til Guds børn. De er bedragere. De vil  diktere til alle det, de mener er sandheden om Guds lære i verden i dag. Deres løgne vil nå til menneskehedens ører i hele verden.
Mange vil blive tiltrukket af hvad de fornemmer er en ny frisk fremgangsmåde af Min Lære om Guds kærlighed.
Alt vil være en forfærdelig løgn. Mange vil blive narret til at acceptere den Nye En-Verdens Religion.
Mens den falske kirke vokser og tiltrækker mange berømtheder, medier og politiske ledere, vil min resterende kirke vokse. Mange af mine hellige tjenere vil være illoyale til Mig og tilslutte sig den nye En-Verdens Religion, hvor de bliver modtaget med åbne arme.
Disse bedragere vil forårsage forfærdelige lidelser for Kristne over hele verden, hvis de ikke  accepterer den nye, politisk organiseret kulturelle organisation, som vil kalde sig  Guds kirke.
Mens de Kristne vil være det største mål for had, vil Israels hus også blive sigtet og Jøderne vil være syndebukke i denne krig for sjæle. 
Set udefra, vil ingenting af det I ser se anderledes ud i starten. Men snart vil der ses en rig og  magtfuld bygning i Rom, som vil være et mødested. Alle religioner vil være velkommen der, indtil de vil blive tvunget til at sluge de løgne der bliver præsenteret for dem af den Nye Verdens Orden.  Det vil med tiden blive uacceptabel at holde nogle Kristne ritualer offentligt.
Blandt disse er Dåbens Sakramente og den Hellige Kommunion. De vil blive dømt til at være uacceptable  i den moderne og sekulariserede verden og det vil være umuligt at modtage dem.
Vielsens sakramente vil blive lavet om og vielsen vil blive muligt i en anden form. Den eneste måde at modtage de Ægte Sakramenter på den tid vil være gennem den Resterende Kirke.
Mine hellige tjenere, som vil lide i Mit Navn, mens de kæmper for at bevare Sakramenterne og  den Hellig messe, må huske dette: Jeres forpligtelse er til Mig, gennem jeres Hellige Løfter.
Og I må aldrig blive forført til at afvige fra Sandheden. I vil blive presset til at forlade Guds veje.
Jeres stemme vil blive til en hvisken, når fjenden prøver at drukne Guds Sande Ord.
Foren jer! Forsaml jer. for meget snart vil Guds Tempel blive vanhelliget til ukendelighed.
Alt det I skal gøre er at følge Mig. Lyt til jeres hjerte og jeres samvittighed. Vær hele tiden beredt for  denne svære rejse som kommer.
I har brug for al jeres mod, jeres styrke og udholdenhed. I må vide, at der, hvor rejsen ender, venter Jeg på jer  for at tage jer i Mine Hellige Arme og tage jer ind i den sikre havn af Mit Nye Paradis.
Jeres Jesus
 
Jomfru Maria: Ikke alle vil acceptere friheden. Mange vil holde med den Onde og afvise min Søn   
660. den 2. januar 2013 kl.16.29  
Mit barn, mange ting vil nu ske i verden og mange begivenheder er nødvendige for at  rense Guds børn.
Det er vigtigt at alle hjerter er åbne for Sandheden: Guds Hellig Ord.
Hvis de ikke åbner deres hjerter, vil de ikke kunne acceptere Sandheden af min Søns løfte til menneskeheden.
Han vil komme snart igen, for at genvinde Sit Kongerige på jorden, som vil blive  taget væk fra Satans onde greb.  Alle Guds Børn vil få tildelt den frihed som er nødvendig  for at kunne blive et med min Søn.
Ikke alle vil acceptere friheden. Mange vil holde med den onde og forkaste min Søn.  De vil være så svage at de ikke vil acceptere Hans løfte og vil blive ved med at jagte verdslige fornøjelser.   Jeg beder jer børn, at være gavmilde med disse sjæle. De vil ikke alene afvise  min Søns Barmhjertighed: de vil chikanere og spotte alle de tapre sjæle, som vil stå op og  forkynde Guds sandhed.
Forbliv i daglig bøn børn, og giv så al angst og frygt I må have, til Min Søn. Han elsker jer og ønsker at befri jer fra jeres byrder, sorg og smerte.
Kom til mig, jeres elskede Mor, og jeg vil spørge Ham om at gøre jer stærkere i jeres troskab til Ham.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Elsk alle som forfølger jer i Mit Navn. Og bed for dem efterfølgende
661. den 2. januar 2013 kl.20.00  
Min kære elskede datter, du skal informere alle Mine disciple at deres bønner  vil hjælpe med at formilde meget af det der er forudsagt. Bøn er så magtfuld, at  hvis Kortogsbønnerne, Jeg giver  til verden, bliver bedt i tistrækkelig grad, meget af de svære prøvelser kan blive forkortet.
Jeg skal også sige noget om tilgivelsens betydning. Når I er forfulgte i Mit Navn skal I bede for sjælene af dem der forfølger jer. Når I beder for dem fra hjertet, vil I dække dem med kærlighed. Når I beder for jeres fjender, forsinker I Satans mission i at tage sjæle væk fra Mig.
Min datter, nu skal Jeg instruere dig og mine disciple om at forholde jer rolig når der kommer meget modstand mod disse budskaber. I må aldrig frygte Guds Ord, selvom det forårsager jer megen smerte fra verdens side.
Tro ikke at mit Kongedømme er nemt at komme ind i. For hver af jer som virkelig elsker Mig,  vil der være et eller nogle flere mennesker der vil forsøge at standse jer i jeres lydighed til Mig.
Sådan har det været siden Min død på Korset, og sådan vil det være indtil Mit Andet Komme.
Mine disciple vil tiltrække de sjæle som opsøger Mig. Mine disciple vil så omfavne disse sjæle, så at mine følgere vil vokse for at blive ét i forening med Mig. Denne ensomme vej til mit Kongedømme vil aldrig være uden lidelser.
Når de kaster beskyldninger mod jer, tænk så på Min vej til Kalvariebjerget. Tænk på min tavshed  og på den værdighed, ved simpelthen at fokusere på dette ene: at redde sjæle i hvert øjeblik I bliver gjort til nar i Mit Navn.
Dette vil gøre jeres rejse nemmere at holde ud. Lad jeres bagvaskere råbe skældsord. Lad dem kalde jer idiot; lad dem erklære disse budskaber for kætteri. For når I gør dette, vil disse onde tunger ikke have magt over jer.
Elsk alle der forfølger jer i Mit Navn. Og bed for dem. Og når I tilgiver dem, vil I ødelægge den magt Satan har over dem. Dette er ydmyghedens hemmelighed.
Jeres Jesus.  
 
Mit barn, grunden til at så mange mennesker lever i mørke og så mange lider, er fordi de ikke tror på Gud 
662. den 3. januar 2013 kl.21.00  
Mit barn, grunden til at så mange mennesker lever i mørke og så mange lider, er fordi de ikke tror på Gud.
Troen, som var tiltænkt at blive indgydt i alle sjæle af de udnævnte har slået fej.  Så mange har vendt sig bort fra Gud og opdager nu at deres liv er tomt og uden mening. Når en sjæl vender sig bort fra Gud bliver den rastløs. De fylder deres vakuum med kærlighed for falske ting, som aldrig vil  tilfredsstiller deres ønske om fred.
Ægte fred kan kun findes gennem Jesu Hellige Hjerte. Når I accepterer Jesus Kristus som jeres Frelser vil I aldrig dø. I vil heller ikke blive udtørret i ånden. Min Søn bringer jer Frelsen og selv de svageste iblandt jer vil finde indre styrke, når I påkalder Ham.
De som aldrig har lært Sandheden, fordi de ikke har fået lov at høre den, vil blive rakt min Søns Barmhjertighedshånd.
Han vil oplyse dem, fordi det er dem Han ønsker at drage ind i Sit Ærværdige Kongedømme.
Guds Herlighed vil, hvis I tillader Sandheden at blive givet til jer med et åbent hjerte, frelse jer. Når I genkender Guds godhed vil I aldrig lade nogen eller noget komme før Ham.
Bed derfor at Sandhedens Lys vil åbne sindet, hjertet, kroppen og sjælen af alle jer under Advarslen.
Det er derfor, at Gud sender denne Barmhjertighedsgave. Jeg beder jer: Svar på Hans Kald.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Kl.21.10 samme dag:
Min kære elskede datter, Jeg kalder ud på alle som er usikre om om Jeg eksisterer eller ej!
663. den 3. januar 2013
Min kære elskede datter, Jeg kalder alle som er usikre om Jeg eksisterer eller ej.
Jeg forstår hvor svært det må være for jer at tro på et liv, andet end det I lever nu. Jeg ved at I synes det er svært at acceptere min Guddommelige Tilstedeværelse.
Dog skal I vide, at når I elsker nogen, er det Guds tilstedeværelse i jeres sjæl, der giver jer denne gave.
Brug denne kærlighed til at kalde på Mig og Jeg vil tale til jeres hjerte.
Meget snart vil I vide instinktivt, at denne er en tid hvor mange ting der sker i verden er forårsaget af den ondes tilstedeværelse i menneskers hjerter, der er grusomme i deres sjæle.
Denne er tiden hvor Jeg vil lade Min Stemme blive hørt af jer. Jeg taler gennem Mine profeter for at oplyse jer, så at Jeg kan vise jer den Kærligheden Jeg har for jer.
Træk jer ikke tilbage fra Mig. Der er et glimt af genkendelse af Mig ind i jeres sjæle. Nu er tiden for jer at overveje jeres fremtid, for I skal vide dette: uden Mig , uden Min Kærlighed og Min Barmhjertighed vil I aldrig finde fred.
Jeg er Sandheden. Jeg bringer nyt, som ikke vil være komfortabel for jer, men Jeg taler Sandt.
Sandheden er svær at acceptere i begyndelsen fordi den afslører både det gode og det onde.
Mennesker vil kun se den bekvemme side, men tit er den udvendige varme munterhed kun en tildækning af sandheden. Mange kan ikke klare Sandheden - Guds Eksistens, Skaberen af alle ting, men de er villige til at acceptere de usandheder som bliver præsenteret for dem. Disse er kun forbigående stimuleringer og betyder intet. De formår at distrahere jer og giver jer en falsk følelse af sikkerhed. Men de har intet indhold.
Husk at jeres tid på jorden kun er en form for eksil, på grund af arvesynden.  
Da Jeg kom første gang, var det for at frelse menneskeheden fra synd. Beklageligvis blev Jeg ikke budt velkommen.
Jeg blev myrdet og døde på Korset før Jeg kunne opkræve Mit Kongedømme. Nu vil Jeg komme igen   som forudsagt, for at opkræve Mit Kongedømme, som blev lovet Mig af Min Elskede Fader.
Denne gang vil Jeg forberede jer for denne begivenhed, for Jeg lover jer nu den største af alle gaver. I er Guds børn, uanset om I accepterer det eller ej. I er elsket meget højt. Jeg vil oplyse jer hvis I kommer til Mig og spørger Mig om hjælp. Der er ingenting at være bange for, fordi Jeg er jeres Jesus og for jer døde Jeg en forfærdelig, smertefuld død. Jeres egen lidelse, hvor I vandrer fortabt i forvirring og hvor det er umuligt at finde fred, er snart over.
Kom, følg Mig. Jeg har store planer og Min Guddom vil blive vist til alle. Selv dem der bliver ved med at afvise Mig vil blive præsenteret for Sandheden, når Mit Herlige Andet Komme  bliver bevidnet af mere en 7 milliarder mennesker.
Ingen vil fornægte Min Eksistens. De vil finde det umuligt, men mange vil nægte at acceptere Mit Nye Kongedømme, som Jeg vil afsløre for alle Guds børn.
Vend jer ikke bort, for Jeg ønsker at redde jer og tage jer og hele menneskeheden med ind i den arvelod I alle er født til.  
Jeres elskede Jesus
 
Jomfru Maria: De kommende tider vil være udfordrende for alle Kristne
 664. den 4. januar 2013 kl.12.30  
Mine kære børn, I skal bede for at alle Kristne Kirker vil vågne op til Sandheden af disse Budskaber.
Det vil være ved kraften af deres antal, at de vil kunne fastholde min Søns Lære.
Han, min elskede Søn, ønsker loyalitet fra alle Sine disciple. I skal bede for at Kirkerne, med ansvar for den daglige forkyndelse af Hans Hellige Ord, forbliver tro mod Ham.
Jeg opfordrer jer kraftigt ikke at lytte til enhver ny doktrin som vil blive præsenteret i min Søns Jesu Kristi Navn, men  som ikke kommer i Hans Hellige Navn.
De kommende tider vil blive udfordrende for alle Kristne. I har brug for stor udholdenhed, hvis I vil forblive tro mod Gud.
Når I bliver udfordret, forfulgt og mobbet af andre Kristne, for at få jer til at acceptere nye love, som I ved i jeres hjerte,  ikke kommer fra Gud, skal I recitere denne Korstogsbøn for at holde jer faste til jeres tro.
Korstogsbøn (91) Hold mig fast til min Tro
O Velsignede Frelsens Moder, beskyt mig i min nødens time, når jeg står foran det onde. Hjælp mig at forsvare Guds Ord med styrke og mod, uden frygt i min sjæl.
Bed at jeg kan forblive loyal til Kristi Lære og at jeg kan overgive min frygt, mine bekymringer og min bedrøvelse fuldstændigt.
Hjælp mig, så at jeg kan gå frem på denne ensomme sti uden frygt, for at kundgøre Sandheden om Guds Hellige Ord, selv når Guds fjender gør denne opgave næsten umuligt.
O Velsignede Moder, jeg beder at, gennem Din forbøn, de Kristnes tro må forblive stærk til alle tider under forfølgelsen.
Amen
Børn, I skal huske på, når  jeres tro bliver hele tiden udfordret, fornedret og latterliggjort, at min Søn lider med jer.
Denne lidelse og forfølgelse er som den der var tilstede under Hans grusomme prøvelse, hvor Han blev beskyldt for kætteri, mens Han kun talte Sandt.
Sandheden, når den bliver udtalt, tiltrækker modsætning, vrede og nogen gange vold. I må vide, at Min Søn vil give jer den styrke I har brug for, for at kunne udholde denne svære tid.
Hør mit kald, børn. Jeg vil gå i forbøn for jer for at holde jer stærke, og min Søn vil overøse jer med særlige Nådegaver for ikke at blive maltrakteret og undgå de blasfemiske love som vil forårsage en stor kløft i de Kristne Kirker og især i den Katolske Kirke.
Jeg elsker jer og ofrer jer mine bønner på hvert trin af jeres rejse på Sandhedens sti.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Bed denne korstogsbøn (92) for udholdenhedens Nådegave 
665. den 6. januar 2013
Min kære elskede datter, det er gennem Helligånden, at fremmede fra hele verden svarer på dette kald fra Himlen.   Det kan kun være gennem Helligåndens kraft, at så mange tusinde sjæle er blevet samlet, med kærlighed i deres hjerter, for at følge Mine Korstogsbedegrupper.   Du vil vide med det samme når en Mission fra Gud er ægte, gennem det antal der er kaldet og som samles i Mit Navn. Ingen spørgsmål vil blive stillet. Ingen søgen om penge. Ingen argumenter.
Alle kommer simpelthen sammen ud fra deres kærlighed for Mig.
På grund af denne reaktion fra så mange sjæle til mine Korstogsbønner i så mange lande,  giver Jeg jer denne velsignelse.
Min elskede disciple, I giver mig stor glæde og trøst. For den loyalitet og udholdenhed som I har udvist,  velsigner Jeg jer med Helligåndens gave.
Fra denne dag vil Jeg give jer en særlig Nådegave for alle de opgaver I påtager jer for at hjælpe Mig med at frelse sjæle før Mit Andet Komme.
En gave I vil genkende med det samme. Det  er udholdenhedens gave i modgangen.
Reciter denne korstogsbøn (92) for Udholdenhedens Gave.
O kære Jesus, jeg beder Dig om Udholdenhedens Gave. Jeg beder Dig om at sende over mig de Nådegaver jeg har brug for, for at forsvare Dit Helligste Ord.
Jeg beder Dig at frigøre mig fra enhver snigende tvivl. Jeg beder Dig at oversvømme min sjæl med venlighed, tålmodighed og udholdenhed. Hjælp mig at forblive værdig når jeg bliver fornærmet i Dit Hellige Navn.
Gør mig stærk og dæk mig med udholdenhedens Gave, selv når jeg er træt, mangler styrke og når jeg står overfor alle de prøvelser der venter mig, mens jeg arbejder utrætteligt for at hjælpe Dig at frelse menneskeheden.
Amen 
Gå mine værdifulde disciple, og ved at Mit Hjerte brister af kærlighed og glæde når Jeg oplever jeres kærlighed når I svarer på Mit Kald.
Jeg elsker jer og dækker jer med Mit Kostbare Blod.  
Jeres Jesus
 
Kun ved Guds Kraft eksisterer I. Kun ved Guds Kærlighed lever I evigt   
666. den 7. januar 2013 kl.22.15  
Min kære elskede datter, du kan undre dig over hvorfor, når Jeg kommunikerer med dig, dette virker som den mest naturlige ting i verden
Nogle gange spørger du dig hvorfor du ikke er overvældet af Min tilstedeværelse. Jeg muliggør dette, fordi du ikke ville kunne stå i Min Tilstedeværelse uden at besvime i Mit Lys' Kraft. Alligevel vil Jeg lade et lille glimt af dette Guddommelige Lys stråle frem, som en særlig gave. Det er for at du kan fatte hvor enorm kraftfuldt Mit Lys, Min Kærlighed og Min Ånd er.
Hvis menneskeheden kunne få et glimt, bare en lille bitte smule, af min Guddommelige Tilstedeværelse, ville den være så overvældet  at den ikke kunne stå for Lyset, da det ville blænde den. Dette er den afstand som synden sætter mellem mennesket og dets Skaber.
Når Mit Lys bliver vist til sjælene, kan de kun blive omfavnet af Mig i Mit Kongerige hvis de er blevet renset. Kun dem af jer som ydmyger sig foran Mig kan blive omgivet af Mit Barmhjertigheds Lys. Lige meget hvor meget I hævder at I elsker Mig, skal I forsone jer hele tiden foran Mig, for at få givet Min Barmhjertigheds Gave.
Til hver synder siger jeg dette. Ikke en time går uden at I, i jeres tanker, gennem jeres læber og gennem jeres handlinger synder mod Mig. Men når I stille accepterer jeres svaghed og er fuld af kærlighed til Mig, og Jeg kan se jeres sorg, så vil jeg glemme jeres mangler straks.
Når Jeg kommer for at dække jer med Min Guddommelige Barmhjertighed før Mit Andet Komme, er det for at bringe jer den renselse der er nødvendig, så at I kan blive omfavnet og taget ind i Mit Guddommelige Lys' sikkerhed og tryghed. Mit Lys vil på den dag dække hele jorden. Mange vil, selvom de er blændet af dette lys af min store Barmhjertighed, acceptere omgående Min Frelsens Hånd.
For at blive accepteret i Mit Barmhjertigheds Lys, skal I erkende at Guds Magt er evig. Kun gennem Guds Magt eksisterer I. kun gennem Guds Kærlighed vil I leve evigt. Den der fornægter lyset kan kun finde mørke. Mørke kan kun betyde en ting; at I accepterer et liv i evig lidelse, givet til jer af den onde.
Tillad mit Lys at skinne på jer, men først skal I fortjene retten til at deltage i dette magtfulde Lys, som giver jer en plads i Mit Kongerige for evigt.
Jeg velsigner jer. Kom til Mig uden frygt, for jeg venter tålmodig på jer. Bare I ville komme til Mig, så ville I forstå Sandheden af mit Løfte.
Jeres Jesus
 
Lyt ikke til de overdrevne påstande, I hører om de sidste tider
667. den 8. januar 2013 kl.21.00
Min kære elskede datter, når Jeg ønsker at forberede verden til Mit Andet komme, skal Jeg bede alle mine følgere om at stole fuldstændig på Mig. Jeg elsker jer. Jeg vil altid svare  på jeres bønner, for at formilde de onde gerninger som er ved at blive planlagt i verden af Guds fjender.
Jeg beskytter jer og Mine elskede følgere. Mens Jeg aldrig vil skjule Sandheden for jer, skal Jeg advare jer om de forkerte profetier, som bliver givet af  falske profeter i verden lige nu og som skaber skræk i sjælenes hjerter.
Min Faders hånd vil, som jeg har fortalt jer før, falde over disse onde mennesker, når de prøver at tage Guds børn fra jorden før de er klar til at komme i Mit Rige. I må aldrig tillade angst at ødelægge håbet, eller skræk at ødelægge kærlighed. Kærlighed vil ødelægge det onde. Kærligheden vil vokse i verden og blive spredt på grund af Guds Nåde, som svar på Hans børns bønner.
Lyt ikke til de overdrevne påstande om de sidste tider. Tillad ikke disse historier, mange af dem er fiktion, at gøre jer bange eller kede af det.  Jeg, Jesus Kristus, vil i min Barmhjertighed ødelægge det onde, fordi Jeg vil aldrig opgive sjæle. Gud er kærlighed. Guds magt er Almægtig. Gud er Barmhjertighed. I må aldrig glemme det.
Bed, Bed, bed, I må aldrig lade jeres hjerter være bekymret når bøn kan formilde megen ondskab i verden. Overgiv jer til Mig i kærlighed, håb og glæde og jeg vil fjerne al jeres angst og overflødige bekymringer.
Når I forbereder jer på stor fejring skal I altid være glade og opløftet. Og selvom mange forstyrrelser og besværligheder vil ske før den Store Dag, vil alt være glemt når solen står op om morgenen på denne længe ventede dag.
Sådan skal I se frem til Mit Andet komme. Selv om det onde I kommer til at opleve i tiden op til det, vil være skræmmende og ubehageligt, vil det vare kort, for snart vil alt være glemt.
Vær i fred. Mist aldrig håbet på Min Store Barmhjertighed. Jeg vil aldrig svigte dem der elsker Mig.   
Jeres Jesus
 
Når I tager Sandheden væk eller manipulerer den, så er det ikke længere Sandhed. Alt det der bliver tilbage er en skal   
668. den 9. januar 2013 kl.10.45  
Min kære elskede datter, hvor velkendt er Jeg gennem menneskenes daglige tale, og dog er Jeg så langt væk fra dem.
Mange siger Mit Navn instinktiv i højt udtryksfulde øjeblikke, uden at de tænker over hvordan de bruger  Mit navn. Det er ikke kun at de glemmer at ære Mig; ingen respekt bliver vist Mig. Mit Navn bliver brugt for at forbande andre i øjeblikke af strid. Hvor meget det dog sårer og støder Mig at Jeg bliver brugt på denne måde.
Mange bruger Mit Navn i almindelig tale men ikke på en måde der henvender sig til Mig i Min rolle som menneskehedens Frelser. Hvor meget ønsker Jeg at Jeg kunne kalde på ateister og agnostikere, så at de ville lytte til hvordan de bruger Mit Navn i deres daglige tale. Hvis det er en vane, hvorfor vil de så ikke bruge en anden form for at udtrykke sig? Hvorfor inkludere Mig når de ikke accepterer Mig?
Hvorfor bruger I Mig som en slags blasfemi når I ikke tror på at Jeg eksisterer? Så mange mennesker affærdiger Mig som noget der ikke er vigtigt i deres liv. Jeg er skubbet til side som om Jeg ikke er vigtigt. Mange sjæle som tror på Mig praktiserer ikke deres tro. Som det er, forbereder de ikke deres sjæle. Så mange ved ikke hvornår de vil blive taget fra verden og ind i det næste liv og tager gruelig fejl. Fordi de ikke er værdige til at komme ind i Mit Kongerige.
Den dag, hvor sjælen er delt i to grupper, da vil sandheden om fremtiden endelig blive vist dem. Ve den mand som ikke har forberedt sin sjæl til denne store dag og som har spildt sin tid på jorden.
Til de andre som har nægtet at lytte til Sandheden og offentligt har afvist og nedværdiget Mig: deres skræk vil være umuligt at beskrive. Der vil være grød, hysteri og chok at se på den dag, hvor disse sjæle vil se, at den vej de har fulgt leder dem kun til afgrundens ild.
Denne er tiden til sjælenes fornyelse, som har været velsignet med den gave at se hvordan de gamle profetier sker nu i verden, som forudsagt.
Jeg ser på verden og Jeg ser stor forvirring, mens mennesker bliver suget ind i løgnene om hvordan verden var skabt, disse løgne som er lavet for at få mennesker væk fra Sandheden.
Jeg ser gode mennesker blive sagt at de skal forkaste forståelsen af Min Lære og kaste den væk for at godkende synd. Og så bliver de opfordret til at bifalde synd indtil de har overbevist dem selv at Jeg, Jesus Kristus, vil se den anden vej.
Sandheden af Min Lære ligger i Kristendommens kerne. Når I tager Sandheden væk eller piller ved den, så er det ikke længere sandheden. Den er der kun en tom skal tilbage.
Det er tid til at afgøre om I vil eller ikke vil være forberedt til at lade jer bedrage af moderne New Age spiritualisme, eller stå fast og forsvare Guds Hellige Ord. Det kan se ud som om det ikke gør noget lige nu, men når dagen kommer, når Jeg kommer i for at dømme, vil kun Sandheden være accepteret i Mit Kongerige.
Når I accepterer løgnene, er I ikke ærlige. I er ikke sandfærdige. Derfor vil I ikke modtage nådegaver. I vil være som et tomt kar som sejler i havene pralende af en last som kun eksisterer i jeres hoveder. Det vil ikke være til nogen som helst nytte, denne falske tryghed. Det vil ikke give jer nøglerne til det Nye Paradis.
Bed hver dag, som om i morgen er den sidste dag fordi I ved ikke hvornår Jeg kommer igen. Det vil ske pludselig. Når den dag kommer vil der være meget lidt tid til omvendelse.
Du vil enten acceptere Mig og Mit løfte om at Jeg vil bringe jer ind i Mit Kongerige, eller vil I blive sendt til det sted hvor man ikke kan komme tilbage.   
Jeres Jesus
 
Jeg giver dem nu kærlighedens tårer og omvendelsens nådegave   
669. den 11. januar 2013 kl.11.25
Min kære elskede datter, være venlig og lyt til Mig mens jeg fortæller om Min smerte.  Mit Hoved, dækket med torne, bliver smertefuldt knust, mens Jeg udholder smerten af min korsfæstelse nu, 2000 år efter Min tid på jorden.
Mit Andet Komme er meget snart. Lad ingen tvivle på Mit løfte om at Jeg kommer igen.
Lad ingen være i tvivl om at det kan ske hvert øjeblik. Forbered jeres sjæle, for tiden er inde og det er lang bedre at I koncentrerer jer om jeres sjæls tilstand frem for jeres fremtidige velfærd.
Smerten af tornene bliver nu følt af lederne i den Katolske og Kristne Kirker. De lider nu, mens de er tvunget til at acceptere doktriner dikteret til dem af politiske ledere, men som udgår fra dyrets mund.
Jeg advarer alle som angriber Mit Ord gennem disse Budskaber, at de sidste tiders krig mellem Gud og Satan er nu.  Måtte min Fader tilgive jer for jeres dårlig opførsel. Måtte han hælde Sin Barmhjertighed over jeres vildledte og jeres lunefulde veje som alle tillader synd.
Smerter af tornekronen, som bliver presset ned, i uudholdelige smerter, over Mine Kristne Kirker på jorden bliver gentaget, lige nu, som forudsagt. Afvisningens smerte, afvisning af Mit Ord, Min Eksistens og Min Lære mærkes ikke kun af Mig, men af alle stakkels sjæle som ærer Mig, de som forkynder Mit Ord og som elsker Mig.
Mit hjerte er flettet sammen med dem i kærlighed og smerte. De vil vide dette med det samme, for Jeg skænker dem nu nådegaven af kærlighedens tårer og omvendelse, når de reciterer denne korstogsbøn for omvendelsens tårer.
Korstogsbøn (93) For Omvendelsens tårer
O min elskede Jesus, Du er nær på mit Hjerte. Jeg er et med Dig. Jeg elsker Dig. Jeg har Dig kær. Lad mig mærke Din Kærlighed. Lad mig mærke Din Smerte.
Lad mig mærke Din Tilstedeværelse. Skænk mig Ydmyghedens Gave, så at jeg kan være værdig til Dit Rige på jorden, som i Himmelen.
Skænk mig Omvendelsens Tårer, så at jeg kan virkelig ofre mig til Dig, som en sand discipel, for at hjælpe Dig i Din Mission om at frelse hver eneste sjæl på jorden, før Du kommer igen for at dømme de levende og de døde.
Amen
Gå nu Mine elskede tilhængere. Jeg lover at Jeg vil give jer omvendelsens tårer så at I, i Sandhed bliver forenet med Mit Hellige Hjerte når I reciterer denne bøn.
Mit hjerte omfavner jer, Mine værdsatte og loyale disciple. Jeg elsker jer. Jeg er med jer nu på en måde, som I vil have svært at benægte det.  
Jeres elskede Jesus.
 
Planen om at ødelægge den Katolske kirke indefra er allerede begyndt 
670. den 12  januar 2013 kl.15.10
Min kære elskede datter, nu er tiden inde for den næste fase i Min plan for at forberede verden for den nye tidsalder, det nye Paradis, Kongeriget lovet af Mig, Menneskesønnen.
Min hær skal nu samle sig og være sammen som ét i bønnen, for slaget om sjæle er skærpet til. Den onde gruppes planer på verdens basis for at begrunde krige, mord gennem abort og aktiv dødshjælp, er ved at tage fart.
Planen om at ødelægge den Katolske kirke indefra er allerede begyndt. De sjæle der er i magtpositioner og specielt dem i den Katolske Kirke, som lader synd gå upåtalt hen og prøver at legalisere det, må vide dette: I vil lide forfærdeligt. Min Faders Hånd vil gribe ind og ødelægge jeres plan. Hver mand og kvinde som prøver at gå imod Guds vilje vil opleve forfærdelige straffer. Ikke alene vil de blive slået ned, deres nationer vil også blive straffet.
Min Fader har lidt nok. Han vil ikke længere tillade denne indblanding i Sit Skaberværk. Jorden vil blive rystet og alle vil opdage det.
Så meget ondskab er der! Og hvor meget snuhed, hvor forfærdelige afskyeligheder som fornærmer Gud bliver introduceret for menneskeheden. For disse gerninger vil mennesket opleve Guds Vrede. Bøn og meget af det kan stoppe denne ondskab. Og det er igennem disse bønner at den Guddommelige Indgriben for at straffe menneskeheden er udsat.
Nu vil disse nationer, hvis ledere er styret af den ondes Ånd, blive væltet. Mine elskede følgere, I vil lide meget når I ser disse ulydighedsgerninger mod Guds Love. I skal blive ved med at bede for at formilde Guds straf. Nu skal I forme så mange bedegrupper som muligt i hver nation. Ved at gøre dette vil i forsinke den onde gruppes arbejde.
Min tålmodighed holder aldrig op, men mennesket vil blive straffet før Mit Andet Komme, for sine onde gerninger. Denne straf er udsat i en tid, men Min Fader vil tillade økologiske omvæltninger for at rense sjæle.
Her er en vigtig Litani for at hjælpe formilde Gud Faders straf.
Litani n. 4: For at formilde Gudfaderens straf:
O Gud den Højeste, vi bønfalder Dig om Barmhjertighed for Dine børns synder.
Vi takker Dig for jordens Gave.
Vi takker Dig for det menneskelige livs Gave.
Vi skatter livets Gave.
Vi modtager livets Gave.
Vi takker Dig for Gaven af Din Søn, Jesus Kristus.
Vi takker Dig for Forløsningens Gave.
Vi lovpriser Din Guddom.
Vi overgiver os fuldstændigt foran Dig, så at Din Vilje kan fuldbyrdes på jorden som den sker i Himmelen.
Vi takker Dig for Gaven af Bevidsthedens Oplysning.
Vi takker Dig for det evige livs løfte.
Vi modtager med taknemlighed det Nye Paradis.
Vi bønfalder Dig om at frelse alle sjæle, selv dem der krænker Dig og som er fortabte for Dig.
Vi takker Dig for den Kærlighed Du viser til Dine børn.
Vi takker Dig for profetiens Gave.
Vi takker dig for bønnens Gave.
Vi beder Dig at om skænke os fred og frelse.
Amen
Min datter, denne Mission vil blive endnu sværere nu hvor hadet menneske mod menneske bliver værre og splitter.
Guds loyale disciple vil blive forført for at give efter for synd, hvilket vil blive forklædt som fordragelige love.
I skal modsætte jer ethvert forsøg på at få jer væk fra Sandheden af Min Lære. Når I sætter alle jeres udfordringer i Mine Hellige Hænder, vil I opleve at denne Mission for at frelse sjæle, bliver meget nemmere.  
Jeres Jesus
 
Ignorer spørgsmål eller anmodninger til jer om at ændre Mit Ord
671. den 13. januar 2013
Min kære elskede datter, du skal aldrig glemme hvem din Mester er . Når du bliver trukket i alle retninger og når Mine disciple lægger en stor byrde på dine skuldre, sIkal du udholde det. Sæt dig i Mine Hænder , forbliv alene og spørg Mig om at tage Mig af det hele.
Du skal kun svare på Min Stemme. Alle andre stememer som befaler dig at udføre Mit Helllige Værk, ifølge deres veje og deres fortolkninger, skal du ignorere.
Mange, som følger denne Mission må forstå, at Mit Hellige Ord ikke kan undersøges, ændres eller tilpasses for at følge andre. Mit Ord er Helligt. Accepterer hvad Jeg siger i tro og vær tilfreds med dette. Hvis I forsøger at finde skjulte betydninger, sensation eller spådomme, fornærmer I Mig.
Lær at lytte til Min stemme. Lad den røre jeres sjæl og vær taknemmelige for at Jeg giver jer denne Gave om Min fortrolige Lære og ønsker. Jeg gør dette ud af medfølelse for jer, og fordi Jeg elsker jer. At sætte spørgsmålstegn og forlange at Jeg giver jer det svar I ønsker, fornærmer Mig.
Min datter, Jeg beder dig om at ignorere de spørgsmål og krav, til dig om at ændre Mit Ord eller betydningen af hvad Jeg siger. Du har ikke, som Jeg sagde til dig før, myndighed til at gøre det. Selv når sjæle stiller dig subtile og vanskelige spørgsmål, som du ikke kan besvare, forbliv tavs.
De, der fortsætter og prøver at få Mig til at snuble ved at undersøge og kritisere Mit Hellige Ord, må vide at de kun er stakkels og svage syndere.
Jeg er ikke ked af, når I stiller spørgsmål af hensyn til jeres sjæl, men Jeg er det når I afviser at Jeg, Jesus Kristus, kan kommunikere til verden, som Jeg gør det nu.......... Hvis I tager Mit Ord og forsøger at fordreje det, så det passer ind i jeres måde at se på, bliver det meningsløst. Hvis I da river det i stykker for at trodse denne, Min Hellige Mission for at frelse denne generation, vil I blive kastet til side.
Min plan er kraftfuld nu, mens Jeg leder menneskeheden langs Sandhedens Sti. De, der vandrer væk og farer vild vil blive ladt tilbage. Der er kun tid til at frelse hver eneste af jer. Hvorfor spilder I det? Hvert minut er vigtigt.
Giv Mig en chancen til at vejlede jer, til at undervise jer og frelse jer. Lydighed mod Mig, jeres Jesus, er nødvendig, hvis Jeg skal hjælpe jer. Men I kan kun adlyde Mig når overgiver jeres vilje til Mig. Når I gør det vil der ikke længere være nogen forvirring i jeres sjæl.
Jeres Jesus
 
På trods af Min Guddom, har Jeg det dårligt med og væmmes ved menneskenes synder
672. den 14. januar 2013
Min kære elskede datter, tiden til at forberede sig til Advarslen er kort. Det er en tid hvor, uanset hvor smertefuld forfølgelsen er, du skal ignorere alt, undtagen Mit Hellige Ord.
Mens forberedelsen begynder, lad ingen stoppe jer, Mine elskede tilhængere, mens I forbereder jeres sjæl og beder for dem, som vil dø i dødssynd under Advarslen. I, Mine tilhængere og Mine hellige tjenere, skal nu udholde den smerte Jeg føler, når Jeg ser ned på de elendige syndere. Trods Min Guddom, har Jeg det dårligt med og væmmes ved menneskenes synder, mens de bliver fremstillet foran Mine øjne.
Disse synderes arrogance, uforskammethed og stolthed, efterligner præcis Satans og hans dæmoners træk.
Selvsamme onde ånder har ædt Guds børns sjæle, så de synes ikke de samme børn, de var en gang, da de åndede for første gang.
Så stopfulde af stolthed og så overbeviste om deres uovervindelighed, er de ikke længere i stand til at lade Guds Ånd røre ved deres sjæle. Det er derfor, de har brug for jeres bønner.
Jeg velsigner jer med Nådegaver til at frelse disse sjæle og I skal, for Min skyld, hjælpe Mig, så Jeg kan hjælpe dem.
Mennesket er ikke blot tilfreds med at tilfredsstille sit begær om at opfylde sin krops ønske, men søger at gribe ind i Min Skabelse. Han fortsætter med, ikke blot at efterligne Guds Magt, hvad angår Skabelse af menneskeliv eller afslutning af det, men forestiller sig, at han er i stand til at erstatte Guds Eksistens. Han tror i dag på sin guddommelighed, som ikke er andet end en løgn placeret i hans sjæl af Satan, som han har lovet troskab til.
De skridt mennesket tager nu, går ud over de grænser, Gud har fastsat. Nu, hvor Guds Kirker er belejret af fjenders og bedrageres onde ånd, vil straffen endelig komme ned på jorden.
Min Faders Magt vil blive mærket og hans straf vil være streng. Han vil chokere selv den mest arrogante synder, som ikke vil være i tvivl om hvad det er for en Hånd, der har ramt jorden. Min Fader vil gøre dette for at befri jorden fra det onde, og samtidig muliggøre væksten af hans hærs trofaste tilhængere, som vil arbejde for at frelse sjælene.
Synden har skadet den jord som I vandrer på, og det kan ses i sygdomme, forurening og korruption i jeres regeringer. Syndens plet dækker verden, som er blevet afskyelig og modbydelig i Min Faders Øjne.  Han, som skabte verden som et sted der skulle brødføde Sin Familie, er sønderknust.
Min Fader er vred og hans retfærdigheds bæger flyder over. Hans straf kan ikke stoppes, idet den er blevet nødvendig.
Hjælp jeres brødre og søstre, især dem, der har skabt love der griber ind i de love som Gud den Almægtige har skabt. I skal gøre det gennem Mine Korstogsbønner. Vær stærke. Vær modige. Vær håbefulde og frygt ikke noget, hvis I elsker Mig.
Jeres Jesus
 
Modtag denne nye Helbredelses gave Jeg tilbyder jer nu
673. den 15. januar 2013
Min kære elskede datter, mens denne mission vil fortsætte med at vokse og blive udbredt over hele verden, den vil blive velsignet med nye mirakler, der vil blive tildelt dem, der lider forfærdeligt.
Ligesom da Jeg kom første gang, vil min barmhjertighed blive udvidet til de sjæle, der har brug for Min hjælp.
Det vil være dem, der er ofre for mangel på tro og ramt af forfærdelige fysiske lidelser. De, der kommer til Mig, vil Jeg lindre deres lidelser. Jeg vil gøre dette ved at tænde troen i deres sjæl, men det vil kun være med Helligåndens Magt, at de vil blive helbredt.
Bring Mig jeres lidelser. Bring Mig jeres bekymringer. Bring mig jeres smerte. Kom til Mig gennem jeres bønner, og Jeg vil lytte til jer. Jeg ønsker at tage alle ind i Mine Hellige Arme og beskytte jer.
Modtag denne nye Helbredelses gave Jeg giver jer nu. Det er i form af en Korstogsbøn og vil helbrede jeres sind, jeres krop og jeres sjæl.
Med denne bøn testamenterer Jeg Helbredelsens dyrebare Gave. Når I fremsiger denne bøn vil I vide, at jeres anmodning om hjælp vil bringe over jer, og dem I inkluderer i jeres bøn, store gaver fra Himmelen. Som sådan vil det komme med en særlig beskyttelse for fornyelsen af de fortabte, som er usikre på deres tro, og har en følelse af træthed. De kan lide af tvivl. De kan lide af fysiske sygdomme, som ødelægger deres evne til at tillade Mig at bringe dem fred, kærlighed og lindring.
For at modtage denne helbredelses velsignelse, bedes I fremsige denne Korstogsbøn.
Korstogsbøn (94) For at helbrede sind, krop og sjæl
O kære Jesus, jeg bøjer mig foran Dig, tung, syg, med smerte og i længsel efter at høre Din Stemme.
Lad mig blive rørt af Din Hellige Tilstedeværelse, så at jeg kan blive oversvømmet med Dit Guddommelige Lys, i mit sind, krop og sjæl.
Jeg stoler på Din Barmhjertighed. Jeg overgiver min smerte og lidelse fuldstændig til Dig og beder Dig om den Nådegave at stole på Dig, så Du kan have omsorg for denne smerte og mørke og således blive hel igen, så jeg kan følge Sandhedens Sti og tillade Dig at føre mig til livet i det Ny Paradis.
Amen
Det er jeres tro I skal bekymre jer om først. Så med Min Barmhjertigheds Nåde, vil Jeg svare på jeres anmodning om helbredelse, efter Min Hellige Vilje.
Jeres elskede Jesus
 
Alt vil blive gjort for at skabe splittelse i jeres bedegrupper
674. den 17. januar 2013
Min kære elskede datter, Helligåndens ild er blevet intensiveret i Mine bedegrupper, som vil nu spredes over hele verden og mangfoldiggøres tusind gange. De nådegaver der bliver udgydt over disse grupper vil give dem mulighed for at blive dannet hurtigt og vokse, lige som Jeg havde forventet.
Når Sandhedens Ånd fylder jorden, vil også mørket stige ned, som en stor og tyk tåge. Den Onde og hans dæmoner vil pine så mange mennesker som muligt for at tage dem væk fra Mig. Jeg kan ikke lade ham gøre det.
Smerten ved at være adskilt fra disse stakkels sjæle, som overgiver sig villigt til de løgne, der gives til dem af Satan, er det meget svært for Mig at bære. Alligevel kan intet standse Guds Ord, selv om mange af jer ikke kan synes dette er tilfælde.
Med Min Magt vil Jeg sprede kærlighed gennem alle de sjæle som vil svare på Mit Kald for bøn. Når de overgiver deres frie vilje til Mig, kan Jeg gøre hvad der er nødvendigt for at drage dem til Guds Kærlighed. Denne kærlighed har været fraværende fra deres liv i nogen tid. De vil så genkende den tomhed, de havde følt ind i sig, før Jeg bragte dem denne lindring. Denne lindring, de har savnet, er ro i sjælen, som kun kan komme fra Mig.
Kom til Mig og Jeg vil hjælpe jer med at se alt det der betyder noget. Hør Min Stemme nu, mens Jeg samler alle nationer og bringer hele Min familie sammen, så I kan forberede jer til jeres nye liv, hvor døden ikke længere vil eksistere. Hverken kroppens eller sjælens død kan eksistere i Mit Nye Paradis. Døden vil ophøre. Mit Nye Paradis er klart, men det skal fyldes med alle de sjæle der lever i verden i dag. Dette er Mit største ønske.
Mine tilhængere skal forberede sig nu for de frygtelige prøvelser, som I står overfor på grund af jeres svar til Mit Kald. Alt vil blive gjort for at stoppe jeres bedegrupper. Mange præster, for eksempel, vil forsøge at forhindre dem. I vil blive bedt om ikke at deltage i dem. I vil få at vide, at de ikke er tilladt. I vil blive fortalt, at Mine Bønner kommer fra den onde ånd. I vil høre alle slags undskyldninger, blot for at forhindre, at Mit Arbejde bliver gjort.
Jeg opfordrer jer til at arbejde sammen i fred og harmoni. Lad aldrig meningsforskelle standse dette arbejde. Denne er tiden hvor Satan vil forsøge at sætte barrierer mellem jer, sådan at Korstogsbønnerne ikke vil sprede sig i verden, som befalet af Mig.
Bedegrupperne af "Jesus til menneskeheden" skal organiseres overalt. De vil være en integreret del af dannelsen og koordinering af Min Resterende Hær på jorden.
I skal arbejde tæt sammen i kærlighed og harmoni, og holde kontakt med min datter Maria. Jeg har instrueret hende om at assistere jer hvor det er muligt, og vejlede jer. Jeg har sendt en gruppe mennesker der vil koordinere disse grupper i forskellige dele af verden. I skal hver især koncentrere jer om jeres del, og holde kontakt med hinanden. Maria vil blive instrueret af Mig om hvordan de skal forvaltes og formen, Jeg ønsker de skal have.
Jeg vil velsigne alle Bedegrupper, når de accepterer Min Vejledning. Jeg har brug for at præster bliver inddraget og at bønnebøger bliver anvendt. Maria vil lade jer vide hurtigt, hvad der kan forventes.
Gør jer klar for denne globale Mission, som ikke ligner nogen andre. Det er den sidste Mission til at frelse sjæle og hvert skridt på vejen vil blive dikteret af Mig, Jesus Kristus. Jeg beder jer om at sætte al jeres tillid til Mig. Fryd jer fordi I er blevet velsignet med denne rolle i det vigtigste øjeblik i verdenshistorien.
Til dette vil I modtage mange gaver fra Mig, idet Jeg har brug for jeres hjælp for at frelse sjæle.
Tillad mig at give Beskyttelsens Velsignelse til Korstogs bedegrupperne af "Jesus til menneskeheden" i hvert sted, hvor de bliver organiseret.
Min Kærlighed, Min Velsignelse, Mine elskede disciple. I bringer Mig fred, kærlighed og lindring på dette tidspunkt.
Jeres elskede Jesus
 
Afskaffelsen af alle symboler om min Søn vil betyde begyndelse til enden
675. den 18. januar 2013
Mine børn, tidevandet har ændret sig, mens synd fortsætter at sprede sig overalt. Idet synden bliver tolereret i menneskets hjerte, vil jorden stønne af smerte under mørkets vægt.
Verdenskrigen er på vej og snart vil den afsløre den grusomhed der ligger i hjertet af verdens ledere, som er forenede som med en navlestreng. Den ene fodrer den anden, men snart vil ingen forblive i spidsen af deres egen nation, da alle vil skulle svare til en eneste mester: Antikrist.
Mange vil måske synes at verden er den samme, men det er det ikke. Hele menneskeheden vil lide på grund af de inkarnerede dæmoner som vandrer i magtens korridorer og det onde de bringer frem der. Den magt, som disse slaver af onde ledere har, vil betyde, at alle borgerlige rettigheder vil forsvinde. Tegnene kan allerede ses. Snart vil alle disse rettigheder blive afskaffet, og I skal have tillid til min Søn og overgive jer til Ham for at kunne udholde de uretfærdigheder, som I vil vidne om. Afskaffelsen af ​​alle symboler om min Søn vil betyde begyndelse til enden. Når dette sker, må I vide, at tidspunktet for det Andet Komme er nær. 
Det er nødvendigt at I forbliver i bøn, børn, og at I fortsætter at bede Korstogsbønnerne, fordi det er meget magtfulde og vil bidrage til at mindske de lidelser, som er planlagt af af den onde gruppe.
Jorden vil skælve nu hvor de sæder af ​disse dæmonisk påvirkede ledere er placeret. Hånden af Gud den Højeste vil slå ned på jorden, men mange af dem, der fører et syndigt liv kan frelses ved jeres bønner.
Indflydelsen fra det onde mærkes nu i Kirkerne og blandt dem der forkynder det hellige Guds Ord. De er den ondes primære mål, og Antikrist vil ikke bremse i sin plan om at ødelægge alle Kristne Kirker.
Bed, bed, bed for at Kristi hær må bevare fred og ro. Det vil være når I har fuld tillid til min Søn, gennem overgivelse af jeres frie vilje, at I vil være stærke. Så vil I være i stand til at modstå disse prøvelser.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
I sluger så let de falske ord, der fremlægges af løgnere
676. den18. januar 2013
Min kære elskede datter, hvor let bliver Min Stemme kvalt af de falske profeters råb, som infiltrerer verden i disse dage.
Hvor tåbelige er dem blandt jer, herunder Mine trofaste tilhængere, som er så sulten efter Min Kærlighed, at de så let sluger de falske ord, der fremlægges af løgnere.
Ved I ikke, at Jeg kun giver Mit Ord til få sjæle? Har Jeg ikke sagt, at Mit Ord, givet til jer nu, er det sidste af sin slags?
Hvorfor søger I ivrigt efter ord af nylig erklærede profeter, der hævder at tale i Mit Navn? Deres ønske er at søge ære og opmærksomhed. Hvad de gør, er at fodre min flok med et svagt alternativ, fuldt af ord uden substans. For mange af disse stakkels sjæle vil det ikke medføre nogen skade, da mange, når de videregiver Guds Kærlighed, er drevet af deres hengivenhed til Mig. Men Jeg har ikke instruere dem i at gøre det, for Jeg afslører ikke Mit Hellige Ord eller detaljer i Min Hellige Plan til dem. Andre påvirkes desværre af det ondes ånd for at nedsætte Mit Hellige Ord.
Mens mange stemmer, fra de falske profeters mund, kræver opmærksomhed fra mange, bliver Min sande Stemme lagt til side.
De af jer der søger Min stemme og som vidner om disse selvbestaltede profeters ord må høre Mig nu.
Der er udvalgte sjæle, gennem hvilke Jeg har kommunikeret i årtier. Jeg kommunikerer stadig gennem dem. Siden begyndelsen af ​​denne Mission, har Jeg ikke, på nuværende tidspunkt, givet nogen anden sjæl tilladelse til at forkynde Mit Ord offentligt, med undtagelse af de elskede udvalgte sjæle, som har arbejdet for Mig i årevis.
Hvordan kan Jeg hæve Min Stemme, så at I hører Mig? Hvad er det I søger? Er det Sandheden? Er det sensation? Er det poesien, der minder jer om, hvordan Mit Ord skal fremstå på papir?
Hvorfor så, blandt alle de profeter, som hævder at tale i Mit Navn, afviser I Mig gennem disse Budskaber?
Åh, hvor er I blevet bedraget. Hvor er I blevet draget væk fra Mine Kærlige Arme. Hvor er I blevet forført til at lytte til søde lyde, der ingen lighed har med Mit Sande Ord.
Der vil komme et tidspunkt hvor I vil skamme jer over jeres grusomhed, jeres ubarmhjertige afvisning af Mit Hellige Ord, den stædige fornægtelse, forårsaget af stolthedens synd, at omfavne Mit Hellige Ord i denne tid.
For dette er tiden hvor sandheden vil blive åbenbaret for menneskeheden, til gavn for jeres sjæle og hver mands, kvindes og barns sjæl.
Jeg lovede verden, at sandheden ville blive åbenbaret for mennesket i denne tid.
Men så mange af jer er blinde og døve for Guds Ord. Jeg beder jer om at reflektere over jeres søgen efter Min Barmhjertighed, Mit Ord og Mit Løfte. Så må I tigge om Min Vejledning og bede om at give jer klarhed i sind, for at kunne se Mig, høre Mig, tro på Mig og endelig hengive jer fuldt ud til Mit ønske om at frelse jeres sjæle.
I må ikke spilde tid til at overveje fordele og ulemper, eller at blive ført på afveje, fordi jeg har brug for jer.
Jeres Jesus
 
Jomfru Maria: I skal bekæmpe enhver lov og hvert argument som fremmer abort
677. den 19. januar 2013 kl. 20:45
Mit barn, når onde handlinger eskalerer, som når nationer forsøger at indføre abort, sænker Helligånden sig over Guds børn, så de kan få mod til at kæmpe tilbage.
Abort er den alvorligste synd i min Faders øjne. Ingen grund kan fremlægges for Ham, som kan retfærdiggøre denne skændige handling mod Guds Skaberværk. Abort er en hån mod menneskehedens Hellige Skabelse og bringer med sig en frygtelig straf.
Hvert argument vil blive gjort i jeres nationer for at retfærdiggøre det, men intet kan gøre det nogensinde acceptabel for Gud. Ingen har ret til at gribe ind i i Livets Gave, skabt af Gud, Skaberen af alt det, der er.
Mange stakkels sjæle tror, at de viser medfølelse, når de tolererer abort, men alt hvad de gør, er at tolerere mord, hvilket er en alvorlig synd. I skal bekæmpe enhver lov og ethvert argument, der fremmer abort og beskytte livet af Guds børn, inde i deres mødres liv. I skal aldrig frygte, når I forkynder livets hellighed.
Bed, bed, bed for de sjæle, som ikke kan acceptere livets betydning og den Hellige Handling af Guds Skaberværk. Disse sjæle har brug for jeres bønner og tålmodighed. Vis dem, I vil ikke acceptere deres krav om at få jer til at tolerere mordet på et ufødt Guds barn.
Jeres elskede Moder Frelsens Moder
 
Det er de sande profeters Missioner, der forårsager voldshandling
678. den 20. januar 2013
Min kære elskede datter, Mit største ønske er at se de ikketroende læse Mit Hellige Ord. Selv om det kun var for et par minutter, ville de være fristet til at vende tilbage til Mine Skrifter igen og igen.
Da Satan bedrager verden til at tro at han ikke eksisterer, og at hans dæmoner, de faldne engle, ikke strejfer frit i verden, og søger tilflugt i menneskenes hjerter og kroppe, er han ukendt for de ikketroende.
Det er kun når mennesket accepterer eksistensen af det onde i verden, at han virkelig vil åbne sindet og acceptere Guds Eksistens.
Når onde ånder vandrer i verden, søger de steder hvor de let kan komme ind i en sjæl.
Når de er inde i en sjæl er det meget vanskeligt at slippe af med dem. De klamrer sig tæt til de stakkels sjæle der ikke har nogen tro eller tillid til Gud. De angriber Mine tilhængere på samme måde, og kun deres bønner kan give dem beskyttelse.
Når en profet bliver sendt til verden, gør Satan og hans dæmoner alt hvad de kan for at bekæmpe Profetiens Gave.
Du, Mit barn, er omgivet af Satans angreb. Det tager mange former. Selv folk, der svarer på Mine Budskaber, bliver pint. Først vil tvivlen blive sat ind i deres hjerter af den onde ånd, som senere vil skabe angst i deres sjæl. Dette vil føre dem til at sætte spørgsmålstegn og udfordre Mine Budskaber, indtil tvivlen bliver til had.
Mange sjæle, som du har med at gøre vil, uden at de ved det, blive konstant fristet til at forråde dig. Nogle udenforstående vil komme til dig og sige de også er profeter.
Nogle af disse sjæle, som kom til dig i starten af denne Mission, og foregav sig at være Mine profeter, med særlige gaver fra Mig, og løj for dig, er dine værste fjender. De er hjemsøgte af onde ånder og mange er desværre ikke klar over det.  Disse hellige tjenere af Mig , som du stolede på og som forrådte dig, blev også forhindret i at opfylde deres pligt til Mig på grund af jalousiens ånd.
Der er meget få mennesker, man kan stole på når de arbejder med Mine Profeter, hvilket forklarer hvorfor de autentiske profeter er nødt til at arbejde alene, med kun en håndfuld mennesker, de kan stole på.
I, mine tilhængere, må aldrig føle jer såret eller fornærmet når Jeg ikke tillader at Min profet møder jer eller deltage i offentlige arrangementer.
Som profet af de sidste tider, kan Jeg ikke tillade adspredelser. Jeg har brug for hele Marias tid og hengivenhed. Det vil være Mig, Jesus Kristus, som vil vejlede jer i jeres bønner og gennem Mine bedegrupper.
Undervurder aldrig den onde ånd, som forårsager tvivl og diskussioner mellem jer, sammen med fristelsen til at gå væk.
I må genkende årsagerne til dette.
Det er fordi Satans største krig bliver ført i denne tid. Det er de sande profeters Missioner, som forårsager voldshandling. Det er Mig, Jesus, der fører kampen mod den onde, og det er Mig der vil vinde den.
Jeres elskede Jesus
 
Disse mennesker vil ødelægge Mine Kirker og kun få præster vil få lov til at fejre de daglige Ofre
679. den 20. januar 2013
Min kære elskede datter, Jeg vil at mine disciple tager imod de ændringer som ligger forude uden frygt. Det er på grund af disse ændringer, at mennesket kan blive renset.
De onde krigshandlinger og afskaffelsen af jeres rettigheder, der bliver indført for at kontrollere den måde jeres lande styres, vil komme snart. Hvis dette endelige kamp mellem min Faders Rige og djævelen med sine onde ånder ikke sker, kunne ondskaben ikke blive ødelagt.
Der vil konstant blive forsøgt at få kontrol over jeres valutaer og jeres adgang til penge. Men jeres bønner kan forhindre disse onde herskere i deres forsøg på at indføre slaveri. Disse mennesker vil ødelægge Mine Kirker og kun få præster vil få lov til at fejre de daglige Ofre.
Der vil dog være nogle blandt dem, som vil forblive oprejst, takket være Guds nåde.
De vil forfølge Kirken og forårsage en stor splittelse blandt lederne af de Kristne Kirker, men der vil dog være præster og gejstlige som vil forblive oprejst, fordi de vil nægte at underkaste sig dette pres.
De vil forsøge at stoppe Dåbens, den Hellige Nadvers og Skriftemålets Sakramenter , men alligevel vil disse trofaste og modige hellige tjenere fortsætte at tjene Mig.
Husk, at jeres bønner kan udvande effekten og strengheden af disse prøvelser.
Når Mine udvalgte sjæle beder specielt for disse Barmhjertigheds handlinger, vil Jeg svare til deres kald.
Jeres Jesus
 
Min Tid, som er forbundet med Min Faders Guddommelige Vilje, er næsten over jer
680. den 21. januar 2013
Min kære elskede datter, Min Tid på jorden kan synes at være ophørt med Min Korsfæstelse, men det var kun begyndelsen.
Min tid, som er forbundet med Min Faders Guddommelige vilje, er næsten over jer og endelig vil Jeg komme igen for at indhylle menneskeheden med Mit Hellige Hjerte.
Meget er blevet opnået, ikke kun af jer, mine elskede disciple, men også ved Min Kirkes tro, ved at modstå forfølgelsen, påført til Min Krop på jorden, af ​​verdslige regeringer.
Hvor elsker Jeg Mine trofaste tilhængere! Hvor meget trøst bringer de Mig med deres faste og loyale forpligtelse. Helligånden har spredt sig overalt i disse tider og er blevet kastet som et net over menneskeheden, som modgift mod den onde ånd, tilstede i menneskenes hjerter.
Hvis I, mine tilhængere kunne, som Jeg, se de onde ånder der strejfer på jorden, på jagt efter et hjem, ville I dø af skræk.
De søger tilflugt i menneskets sjæl og i hjemmet hvor han lever. De sjæle, som ikke elsker Mig, afviser Gud og som følger falske lærdomme, spredt af Satan, herunder organisationer som New Age , der præsenterer sig selv som religiøse og spirituelle organisationer, lader sig stå åbne for disse ånder. Mange af disse sjæle ville føle sig fornærmet, hvis de fik at vide, at de er bærere af disse onde ånder. De ville ikke tro det, selv om de viser tegn på en dyb følelsesmæssig trængsel.
Disse onde ånder, og de ​​er mange, viser Mig hvor de vrider sig mørket foran Mig. Jeg kan se dem håne og spytte på Mig med deres modbydelige mund. Når de er tilstede i Guds børn, forvandler de den person, de kommer ind i, omend langsomt i starten.
Med tiden vil disse stakkels sjæle spytte ud sjofelheder mod Gud og de ​​Love, der er fastsat af Ham. De vil fremme onde handlinger af enhver art og vil gå langt, for at forføre andre sjæle til at begå synd.
Mens de forøger hastigheden af deres befængthed, vil Helligånden, tilstede i hjertet af mine tilhængere, sætte et mægtigt slag i gang for at hjælpe med at udrydde dette onde. 
Det er derfor, at bønnen er så vigtig. Jeres bønner, ofret for at stoppe spredningen af onde love, som fornærmer Gud, vil blive hørt og taget i betragtning.
Fortsæt med at bede Korstogsbønnen (87) for at beskytte jeres nation fra det onde og for at onde forfølgelsens handlinger bliver formindsket.
Jeres Jesus
 
Med Helligåndens Gave vil I profetere i Mit Hellige Navn overalt i verden
681. den 22. januar 2013
Min kære elskede datter, Mit Lys vil skinne nu på de nationer, der ikke fik undervist Sandheden.
Hvor ingen omtale af Gud er, vil Min guddommelige Tilstedeværelse snart fylde hvert hjørne af de nationer, som ikke ærer Mig, selv om de ved udmærket, Hvem Jeg Er.
Mørkets slør vil blive fjernet, og endelig kan disse udsultede sjæle drikke Min Helligånd og spise Mit Hellige Ord. Efter al den tid vil de, gennem spredning af Mine Bedegrupper, blive givet Sandheden.
Jeg henviser til de nationer, hvor jeres kirker står tomme, hvor Sakramenterne sjældent administreres, og hvor der ikke længere fejres daglige Messer. Det er op til jer, Mine elskede disciple, at sprede Mit Hellige Ord, så de mørke sjæle og dem, der ikke kender Mig, bliver venligt oplyst og opmuntret til at komme til Mig.
Jeg velsigner jer og med Min dybe Kærligheds Magt til alle og hver enkelt af jer, vil Jeg forøge jeres tal betydeligt.
Mine bedegrupper vil blive etableret i de enkelte lande, og med Helligåndens Gave vil I profetere i Mit hellige Navn overalt i verden.
Påmind om alle Mine Lærdomme. Påmind sjælene om at læse Bibelen, en af de største gaver til menneskeheden fra Min Fader. Reciter Korstogsbønnerne, læs Mine Glorværdige Budskaber og bed for at kunne røre selv de mest forhærdede hjerter.
Jeg vil give jer mange Gaver og instruere jer for hvert skridt I tager på Sandhedens Vej.
Jeres Jesus
 
Jomfru Maria: Det er med bønnens kraft, at min Søns Barmhjertighed kan spredes over hele verden
682. den 23. januar 2013
Mine børn,  I skal stræbe efter at afsætte mindst 15 minutter om dagen for at bede Korstogsbønnerne, da det er meget vigtigt.
I må finde tid til at fremsige disse bønner, idet de allerede har mildnet mange tragedier i verden, forårsaget af disse onde mennesker, der gør forbryderiske handlinger.
I må aldrig glemme bønnens kraft , eller det faktum, at med min forbøn kan jeg hjælpe jer i kampen for at bevare jeres tro.
Mange af jer har travlt med andre aktiviteter i jeres liv, men I må gøre alt for at ære min Søn. Bøn kan være svært for mange.
Det kan være svært at bede privat og når man ikke kan se den mest perfekte og smukke ansigt af min Søn, Jesus Kristus, kan let blive distraheret.
Her er et lille korstog Korstogsbøn (95) For hjælp til at finde tid til bøn
O Frelsens Moder, kom til min hjælp, mens jeg slås for at finde tid til bøn.
Hjælp mig at give Din elskede Søn, Jesus Kristus, den tid Han fortjener, for at vise Ham hvor meget jeg elsker Ham.
Jeg beder Dig, min Velsignede Moder, at søge for mig de Nådegaver jeg har brug for og enhver gave og fortjeneste, så at Han kan omfavne mig i Sit Hellige Hjertes Barm. Amen
Børn, for at følge sandhedens vej, alt hvad I skal gøre er at give den nødvendige tid til bøn.
Det er med bønnens kraft, at min Søns Barmhjertighed kan spredes over hele verden. Det vil være gennem fremsigelsen af Korstogsbønnerne, at min Søns Pagt om at frelse verden kan opfyldes.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Jeg opfordrer Mine tilhængere til at minde folk om vigtigheden i ​​at læse Bibelen
683. den 23. januar 2013
Min kære elskede datter, Jeg er glad og lykkelig over den kærlighed som Mine disciple holder i deres hjerter for Mig.
Himlen glæder sig over den hastighed hvormed Mine Guddommelige Budskaber og Bønner bliver spredt over hele verden. Denne er tiden, forudsagt for længe siden, hvor Mit Hellige Evangelium vil blive forkyndt for hele verden.
Jeg opfordrer Mine tilhængere til at påminde folk om vigtigheden i ​​at læse Bibelen, Ordet fastsat i overensstemmelse med Min Faders Vilje.
I dag er Mit Ord talt igen for at indgyde i sindet af denne tids folk, vigtigheden af Min Undervisning.
Mangel på accept af Guds Ord fører til sjælens død.
Hver mand på jorden er født med en fri vilje.
For hvert menneske, som min Fader har givet livet, har Dåbens Sakramente være tilgængeligt, men ikke alle Guds børn har haft adgang til denne vigtige gave, der renser sjælen og befrier den fra dæmoner.
Hvert menneske er berettiget til at kende Min Læres Sandheden, men ikke alle har modtaget Sandheden. I stedet har falske religioner næret de uskyldiges sjæle.
Det førte til had mod hinanden, fordi de løgne, skabt og udformet af disse falske religioner, har befænget menneskenes hjerter.
Sandheden er, at Mit Hellige Ord er sjælens næring: uden det visner sjælen.
Når den er blottet for den fred, Min kærlighed bringer til den, søger den trøst i verdslige ting, som til sidst tømmer den for al lindring.
Nu, hvor Mit Hellige Ord er tændt i de trætte menneskers hjerter, vil min Kærlighed spredes, mens Sandheden bliver givet til menneskeheden. Denne kærlighed vil tiltrække sultne sjæle, så Min frelsesplan vil fortsætte.
Jeg vil gennemgår hver gade, ved hjælp af ydmyge sjæles hjerter, som virkelig elsker Mig, for at frelse hele den menneskelige slægt. Det betyder ikke noget, hvilken gud de tilbeder, fordi meget snart vil sandheden blive åbenbaret for dem. Så vil de ikke ønske anden end Min Glorværdige Tilstedeværelse.
Jeres Jesus.
 
Jeg vil mildne meget af de annoncerede lidelser gennem Mine Korstogs bedegruppers kraft
684. den 25. januar 2013
Min kære elskede datter, Jeg ønsker at give instrukser til Mine Korstogs bedegrupper, så de er på vagt, når de opretter grupper i deres lande. I skal have vievand ved hånden, et Krucifiks af Mig tilstede, og fremsige denne særlige Korstogsbøn for at velsigne og beskytte jeres Korstogs bedegruppe.
Korstogsbøn (96) For at velsigne og beskytte vores Korstogs Bedegruppe
O min kæreste Jesus, velsign og beskyt os, Dit Korstogs Bedegruppe, så at vi bliver immune overfor djævlens onde angreb og alle de andre onde ånder, som måtte pine os i denne Hellige Mission for at frelse sjæle.
Måtte vi forblive loyale og stærke, mens vi udholder at forkynde Dit Hellige Navn for verden og aldrig opgiver vores kamp om at udbrede Sandheden af Dit Hellige Ord. Amen.
Sig denne bøn før og efter hvert bedemøde.
Jeg må også instruere jer, Mine elskede disciple, om at sikre, at bøn er grundlaget for ethvert bedemøde. Jeg ønsker ikke at I skaber negativitet eller frygt blandt jer, for alt, hvad Jeg bringer er kærlighed og barmhjertighed.
Mine Budskaber er fulde af håb, og Jeg vil mildne meget af de annoncerede lidelser, gennem Mine Korstogs bedegruppers kraft.
Formålet med denne Mission er at frelse sjæle. Den har aldrig været om noget andet. Mine Budskaber bliver givet for at oplyse, advare om de farer der kan angribe jeres tro og forberede jer for Mit Nye Paradis.
Gå nu i fred. Jeg vil dække alle Korstogs bedegrupper med en overflod af Mine Nådegaver, herunder Skelneevnens Gave.
Jeres Jesus
 
De vil græde af lettelse når de indser at de har en fremtid hvor der ikke er nogen død
685. den 25. januar 2013
Min kære elskede datter, Min magt forøges i denne tid i menneskers hjerter i Kraft af Helligånden. Selv kolde og fjerne sjæle vil blive omvendte gennem de gaver, Jeg skænker til menneskeheden, takket være jeres gavmilde svar på Mit Kald fra Himlen.
Ingen nation vil afvise Helligånden; Jeg vil ikke efterlade noget uforsøgt; ingen præst vil ignorere Mine Budskaber; ingen af Mine elskede disciple vil forblive uberørt af den nyhed Jeg bringer. Selv dem, der afviser Mig vil komme tilbage igen for at høre Mit ord, for Min Ånd vil røre deres hjerter.
Glæd jer fordi det er kun to år siden denne Mission begyndte og Mit Ord er læst i over to hundrede lande og i næsten fyrre sprog.
Jeg vil fortsætte med at sprede Mine Budskaber på alle sprog, mellem rig og fattig, mellem ateister og Mine hellige tjenere.
Jeg skelner ikke mellem folk der ikke tror på Gud og dem der indvier deres liv til Mig, deres Jesus. Enhver sjæl er så vigtigt for Mig; den der sårer Mig, den der forråder Mig, den der får Mig til at græde, den der angriber Mig, korsfæster Mig eller hader Mig: Jeg elsker dem alle. Derfor er Jeg tålmodig. Jeg ved, at når Sandheden bliver forstået, vil de komme til Mig. Så vil de græde af lettelse, når de indser at de har en fremtid hvor der ikke er nogen død.
Dette er Mit Løfte, og når I er bekymret, pisket, misbrugt og gjort til grin, dette er alt det I skal koncentrere jer om. Dette Nye Paradis er for jer alle. Når I kæmper for at frelse sjæle, hold dette løfte i jeres hjerter. 
Jeres elskede Jesus
 
Gudfaderen: dette er grunden til, at kun et mirakel kan frelse den menneskelige slægt
686. den 26 januar 2013
Min kæreste datter, Min Dyrebare Søn, der led en grusom død på vegne af Mine børn, forbereder Sig for sin Store Barmhjertighed.
Jeg har givet Ham, indtil nu, den tid der kræves for at samle så mange sjæle som muligt under Hans Guddommelige Barmhjertighed, uden at skulle opgive en eneste fortabte sjæl.
Tiden for Min Gave til menneskeheden er nu meget tæt på.
Den tid, da Min Søn, Messias, kom for at bo på jorden, blev spildt af menneskeheden, som afviste Ham.  Anden gang, hvor Jeg giver Ham lov til at komme igen, vil ikke være anderledes.
Han vil blive afvist.
Det er derfor, at kun et mirakel kan frelse den menneskelige slægt.
Men dette mirakel kan kun ske når Jeg, Gud Skaberen af alt det der er, kan sikre at menneskets frie vilje forbliver intakt.  Den frie viljes gave kan aldrig røres ved. Når nogen tilbyder det som en gave til Mig, er den den mest værdifulde og fuldkomne af alle gaver.
Ved at vise dem beviset for deres synder, kan Min Søn opmuntre sjæle til at svare på Sit kald. Når de viser anger, vil Hans nåde omfavne milliarder af sjæle , som de aldrig kunne blive frelst anderledes.
Jeg beder jer, kære børn, at forberede jer godt.
Jeres Kærlige Fader
Gud den Højeste.
 
Profetierne i Johannes' Åbenbaring er kun delvis kendt 
687. den 27. januar 2013
Min kære elskede datter, Jeg skal oplyse Mine disciple at I vil blive straffet af nogle af Mine hellige tjenere. I vil snart få at vide, af nogle af dem, at I skal forlade dette Værk.
I vil blive behandlet som præsterne behandlede Mine disciple i deres tid. Også de fik at vide at holde sig væk fra Mig og mange havde ikke længere lov til at komme ind i templerne og ære Gud, Min evige Fader.
Mange misforståelser om Mine Løfter til menneskeheden vil blive brugt som redskaber til at opfordre andre til at forkaste Mig i disse tider, hvor jeg meddeler Mit Hellige Ord til hele verden.
I, mine disciple, vil blive beskyldt for kætteri og blive fortalt at I ikke følger den Hellige Lære.
Mine hellige tjenere vil gøre forfærdelige fejl når de, ved krydset, vælger den forkerte vej til Mit Rige. 
De vil gøre det af uvidenhed fordi mange af dem er overbevist om, at de allerede kender de profetier, Jeg endnu ikke har afsløret for verden, før Mit Andet Komme.
Oh, hvor vil de blive forvirrede, når de modtager instruktioner om at gøre det forkerte, ved at afvise Mine advarsler, givet til alle for at frelse sjælene.
Profetierne i Johannes' Åbenbaring er kun delvis kendte.
Ingen hellige tjener i Min Kirke forstår endnu Johannes' Åbenbaring. 
De vil blive informeret, og Jeg vil kun gøre det delvis. Det er ikke for jer at vide hvornår Jeg vil gøre det.
Vær venlig at åbne jeres hjerte til Sandheden. Vær forsigtig med at dømme Guds Ord, givet til Sine udvalgte profeter. Døm dem hårdt, og I vil blive dømt på samme måde. Afvis dem med grusomhed og I vil også blive afvist af Min Retfærdigheds Hånd. Accepter dem med kærlighed og Jeg vil holde jer i Mine Hellige Arme.
Intet at det Jeg fortæller jer i dag modsiger Min Faders Bog, da dette er umuligt.
Jeg kommer nu for at afslutte den Lære Jeg satte i gang i Min tid på jorden. Når Mit Værk er færdigt, vil Min Pagt endeligt være gennemført. Derefter vil Jeg bringe det Evige Livs Allerherligste Gave.
Jeres Jesus
 
Snart vil de vedtage en lov som vil afskaffe blasfemiens betydning​
688. den 28. januar 2013
Min kære elskede datter, fortæl Mine disciple, at de skal aldrig opgive hengivenheden til Mit Hellige Ord.
Ateismens udbredelse medfører at den blotte omtale af Gud og de love Han har villet, vil forårsage harme. 
Det er som om det er blevet blasfemisk, blot at nævne den rolle, Gud har i jeres liv. De vil snart vedtage en lov, der vil afskaffe ​​blasfemiens betydning, for at afskaffe enhver offentlig loyalitet over for Gud.
I, Mine stakkels disciple, vil finde det svært at hæve jeres stemmer i Mit Navn. De vil fornærme jer og sige forfærdelige ting om Mig, og alligevel vil I ikke være i stand til at forsvare Mig.
De Kristne lande, hvor befolkningen ærer Mig, vil ikke få lov til at manifestere deres Kristendom på grund ​​af disse love, som vil trodse Min Lære.
Mange mennesker ønsker ikke at kende Mig. De, der ønsker det, vil blive forfulgt. Med dette mener Jeg, at hver gang I forsøger at bede til Mig, vil jeres privatliv blive afbrudt. Hver gang I forsøger at modtage Sakramenterne, vil det være svært at få adgang til dem.
Så, når I prøver at sætte op bedegrupper, vil I få at vide at I skal stoppe. Hver gruppe vil finde ikke kun modstand fra visse kredse, men at nogle bedragere vil prøve at infiltrere dem for at ødelægge de frugter der vil komme ud af dem. Aldrig før vil I opleve så meget modstand mod jeres hengivenhed til Mig, Mine Korstogs Bedegrupper og Mine Budskaber.
Mange præster og gejstlige vil svare hurtigt på Min opfordring, fordi de kender Mig og genkender Min stemme. Så vil mange af dem fortsat blive kaldt, da Min anmodning om at forberede de sjæle, de er blevet betroet, vil blive besvaret. Men mens deres antal stiger, vil andre af deres fold rejse sig i forargelse og misbilligelse. De vil lide på grund af deres kærlighed til Mig.
Deres fjender vil være dem, der elsker Mig, men som er blevet vildledt af andre, de har svoret troskab til.
Andre vil blive fristet af den onde ånd for at fordømme Mig. De vil gøre dette for at forhindre Min Plan om at opfylde min Faders Vilje til at frelse sjælene og til at omfavne alle Guds børn i Hans Nye Paradis.
I skal modstå disse forsøg, men forblive værdige hele tiden. Fortsæt at bede for dem, Mine hellige tjenere, som, ligesom Judas før dem, vil kysse Mig på den ene kind og forråde Mig på den anden.
Jeg vil være tæt på jer under disse pinsler, fordi selv I vil blive chokeret over den gift, der vil spredes af dem, der hævder at være mine disciple.
Jeres Jesus
 
Fremkomst af ​​had, mord og manglende næstekærlighed er indtrængende, og synden har befænget jorden som en steppebrand
689. den 29. januar 2013
Min kære elskede datter, Satans vrede vælter ned over jorden, mens Helligånden øger Sin tilstedeværelse i mange sjæle, gennem denne og andre Missioner sanktioneret af Mig.
Fremkomst af ​​had, mord og manglende næstekærlighed er indtrængende og synden har befænget jorden som en steppebrand.
Tiden til at forberede Min Genkomsts Store Dag skal nu starte med stor omhu.
Når I, Mine elskede tilhængere, svarer på Mit Kald, vil Jeg forøge jeres tro og I vil mangedobles overalt.
Denne Mission er kulminationen af alle instrukserne givet til menneskeheden af ​​min Fader, til alle dem der kom før dig. Er I ikke klar over, at profeterne, når de beskrev Herrens dag, fra begyndelsen af, henviste til Min Tid, den tid hvor Jeg vil opfylde den endelige Pagt?
Min plan er at komme og give jer evigt liv, som Jeg lovede da Jeg befriede jer fra syndens lænker med Min død på Korset. De, der er varsomme over for Mig, må vide at Jeg kunne aldrig bedrage jer i en Mission som denne.
Jeg ville ikke spørge jer om at hjælpe Mig med at frelse sjæle, kæmpe mod den onde og opmuntre jer til at bede, hvis det ikke var Mig, jeres Jesus, der kalder på jer i dag.
Mine stakkels børn, I bor i en ørken, ikke lavet af jer. Jeg er jeres eneste vej ud. Medmindre I følger Mig nu, vil I spilde jeres tid strejfende, I vil fare vild og blive vildledt.
Jeres tro kan kun holdes stærk gennem de Hellige Sakramenter. Værn om jeres tro og følg Mig. Det er alt, hvad Jeg beder om. Derefter bed for sjælenes frelse.
Jeg vil aldrig fordømme jer, hvis I ikke accepterer disse, Mine Hellige Budskaber. Men Jeg vil aldrig tilgive jer hvis I spotter mod Guds Ord, givet til jer af Helligåndens Kraft. Hvis I ikke tror på Mine Budskaber, så gå og fortsæt i jeres hengivenhed til Mig.
Mine kære disciple, I skal handle hurtigt for at skabe en stor hær og et stærkt forsvar mod Guds fjender.
Da denne forøger sin styrke, opfordr så mange af Mine hellige tjenere som muligt til at hjælpe jer.
Det er vigtigt at, uanset hvor meget modstand de møder, at de sørger for de daglige Messer og den Hellige Kommunions Sakramente til dem, der har brug for det.
Jeres Jesus
 
Min Faders indgreb er allerede begyndt, og Hans vrede vil ryste jorden
690. den 30. januar 2013
Min kære elskede datter, ødelæggelse af menneskeliv, udført af de hænder der ikke respekterer betydningen af denne gave fra Gud, eskalerer. Min Faders Vrede, på grund af denne afskyelige synd, har nået toppen og hans skrig kan høres overalt i Himmelen.
Hans Vredes Hånd vil udrydde dette onde , da Han vil fjerne og ødelægge disse grusomme mennesker. For hvert menneske der bliver slagtet som et dyr, vil Min Fader kaste synderen i Helvedes ild.
I må vide, at når krigene eskalerer, vil de onde diktatorer blive udfordret.
De vil blive fjernet og vil blive behandlet med den Retfærdighed, som de har påkaldt over sig selv.
Mennesket kan ikke se hvad Jeg ser. Det kender ikke omfanget af ​​det onde, der medfører ødelæggelse af liv, ødelæggelse af jorden og forfølgelse af mennesket, fra deres brødre og søstre.
Min Faders indgriben er allerede begyndt, og Hans vrede vil ryste jorden. Nok er nok.
Menneskets manglende evne til at acceptere Sandheden af Guds Eksistens er roden til dette onde. Mennesket leger med livet som om det kontrollerer alt hvad der er på jorden, som det ikke har nogen autoritet over. Dette onde kan ikke længere fortsætte. Det vil blive ordnet og Gudsfrygt vil kunne mærkes af dem, der ikke accepterer hans Love.
Din Jesus
 
Frelsens Moder: Kristi resterende hær vil sejre
691. den 31. januar 2013
Mine elskede Guds børn, jeg er jeres himmelske Moder, Barmhjertighedens Moder, Frelsens Moder. I er mine dyrebare børn, og jeg vil dække jer med min Frelsens Slør når jeres trætte sjæle kæmper i lidelse.
Mine børn, bed min Søn i tro og fuld tillid til Hans Barmhjertighed. Han vil aldrig forlade jer. Selv om I skal udholde smerte og bedrøvelse fordi I kender Sandheden, og I har det dårligt på grund af den ondskab I ser omkring jer, skal I forblive i fred. For I er omgivet af Gud, min Faders kærlighed, og I er velsignet med min Søns Nådegaver som strømmer over jer, og dette beriger jeres sjæle.
I skal ikke lade frygt og bekymring aflede jer fra den rolle, som min Søn har skåret ud for jer.
Kristi resterende hær vil sejre og vil, i sin kølvand, samle milliarder af sjæle, som den vil frembringe for Guds trone.
Hvilken stor velsignelse, I har fået! Dem af jer, som vil lede og hjælpe min Søns Korstogs Bedegrupper vil frelse milliarder af sjæle.
Disse bønner er ikke som alle de andre, fordi de blev givet til menneskeheden som en Gave med særlige Nådegaver forbundet med dem. Uden at I ved det, er de sjæle, I hjælper med at frelse, tredive gange flere når I reciterer disse bønner. De giver jer mulighed for at trøste min Søns Hjerte, ved at forøge og forstærke antallet af de sjæle Han behøver for at fuldføre Sin Frelsesplan.
Tak for at svare til min Søns anmodning fra Himmelen. Mange Nådegaver er blevet givet til jer i de sidste to uger. Frugterne af disse Nådegaver vil blive tydelige når I fortsætter på sandhedens sti hen imod evigt liv.
Jeres elskede Moder,
Frelsens Moder
 
Februar___________________
 
Gud fader: Jeg vil ødelægge de lande der spytter Mig i ansigtet
692. den 1. februar 2013 kl.16.20.
Min kæreste datter, hvordan Mit hjerte er fyldt med smerter lige nu, hvor menneskeheden, gennem syndens ondskab, er nået til Min tålmodigheds grænse. Min smerte og sorg er blandet med Min vrede, nu hvor Jeg ikke længere kan lade den befængthed som er kommet over menneskeheden, fortsætte.
Min retfærdigheds Hånd vil tage om de lande der åbent og tydeligt bekæmper Mine Love. Hadet som mennesker har for deres brødre og søstre er håndgribeligt over hele jorden og ta'r mange forme. Til dødelige mennesker er mit budskab:
"Stop jeres onde gerninger, ellers vil min straf ødelægge alt det I gør og I vil lide evig smerte."
I har ikke myndighed til at tage liv, fordi Jeg er Livets Skaber. Kun Jeg giver liv. Det kommer ikke fra nogen anden kilde. Kun Jeg kan tage det væk.
Når I blander jer i Min Guddommelige plan, vil I blive standset. 
Denne plan er bagatelliseret af jer, skabning, for hvem Jeg har givet så meget. Det er blevet angrebet og revet i stykker, som om det ingen følger har.
Jeres krige vil optrappe, for Jeg vil bringe død til Jeres onde ledere. Jeg vil finde jer, tage jer og smide jer i afgrunden, hvor dyret vil være jeres selskab i evighed. I vil hive jeres øjne ud af anger, på grund af de grusomheder I har begået mod Mine børn.
Det er for de synder mod Mine uskyldige, hvis liv I har ødelagt, at Min straf vil blive kastet på jer. Ingen nation vil slippe denne straf og graden af Min straf vil afhænge af alvoren af de synder som I har fornedret jer selv med.
I kan synes at Min straf er hård, men uden den vil I ødelægge hinanden. Var det ikke for Min Indgriben ville verden ikke findes mere, for den onde teknologi som I har lavet, ville brække den i stykker.
Jeg vil ikke lade jer gøre dette. Jeg er Almægtig og I vil nu opleve Min straf som kommer over menneskeheden.
Angr. Bed for alle syndere og specielt for dem der er besmittet af mørket, som kommer fra den onde. Jeg vil ødelægge de lande der spytter på Mit Ansigt og som har mistet kontrol. Dem som forfølger andre, vil lide den smerte som de har påført andre.
Jeres Fader,
Gud den Allerhøjeste
 
De tegn jeg vil sende vil være umiddelbar genkendelige
693. den 2. februar 2013 kl.15.30
Min kære elskede datter, Jeg elsker dig og Jeg er med dig hvert sekund af dette Hellige Værk. Jeg er tilstede og vejleder dig i alle de opgaver du udfører, for at sikre at Mit ord kommer ud til hvert enkelt af Guds børn.
Lad aldrig forstyrrelser eller modstand stoppe dig og forsinke hvad nu er en uopsættelig mission for at redde menneskeheden.
Mens mine tilhængere samler sig i bedegrupper, vil de også mærke min Guddoms tilstedeværelse og Jeg vil gøre Mig Selv kendt til dem på mange måder. Tegnene som Jeg sender vil blive genkendt med det samme.
Jeg vil skænke Min Kærlighed, Min Helbredelse, Mine Nådegaver og Mine Velsignelser ud. Det er en tid hvor ingenting er umuligt for det gode af alle, hvis det er efter Guds Vilje.
Nu hvor mine bedegrupper er kædet sammen, vil min resterende hær vokse og blomstre. Ligesom sædekornene kun var plantet i få hjerter, i starten, vil de vokse og blive mangfoldige i over 200 lande, mange af hvem er ukendt for Jer, Mine tilhængere.
Bliv ved med at bygge fundamentet et skridt ad gangen. Hver enkelt sten er vigtigt fordi til sidst vil det være trappen til Himlen.
Jeres Jesus
 
Det varer ikke længe, før den sidste fase af menneskehedens renselse begynder
694. den 3. februar 2013 kl.22.50.
Min kære elskede datter, i dag er en special dag, hvor Min kærlighed til menneskeheden svulmer som en kæmpe ocean, som et sidste forsøg på at udgyde Mine Nådegaver over deres sjæle.
Jeg hiver i hjerterne af hver mand, kvinde og barn på forskellige måder, så de bliver klar over den kærlighed og godhed der er tilstede. Mange svarer og mange gør det ikke. Alligevel er der en følelse af kærlighed dybt forankret i deres hjerter, om denne Guddommelige Tilstedeværelse af Gud.
Mennesker er forbundet med Mit Hellige Hjerte selvom de ikke forstår dette. Mit Blod flyder gennem årene i hvert enkelt af Guds børn. Det er linket som forbinder alle i én familie. Denne Hellige familie former rødderne af et træ som vil skyde mange grene ud i mit Nye Paradis.
Mange forhærdede sjæle, vil bløde op med tiden og tillade Mig at omfavne dem. Jeg forbereder Jer alle på Min store Barmhjertighed. Nogle af disse forhærdede sjæle vil falde væk og gå til og så vil de blive fejet væk uden noget liv tilbage. Men når tiden er inde, vil de fleste af Guds børn vide det instinktivt. De vil vide at de alle er fra samme familie og vil acceptere at de alle er blevet til ved Gud.
Han, den mest kærlige af alle fædre, lider meget lige nu og Han er krænket af det mørke Han oplever i Sine børns sjæle.
Det vil ikke vare længe før den sidste fase af menneskehedens renselse begynder. Dette betyder adskillelse af de gode fra de onde. Hvor vil det gøre ondt i Min Faders Hjerte, men det skal gøres. Det er som om Han er ved at forberede sin have, så at den er sund og perfekt. Ukrudtet skal tilintetgøres for ellers vil det sprede og ødelægge de sunde afgrøder.
Vær hele tiden beredt.
Jeres Jesus
 
Mennesket må hele tiden stræbe efter at være som Mig
695. den 4. februar 2013 kl. 22.45
Min kære elskede datter, mens ulykkerne vokser overalt på jorden, skal mennesket, på enkel måde, stræbe efter at være som Mig.
Det er vigtigt at i jeres daglige liv I behandler andre som Jeg har lært jer i Min Tid på jorden.
I må altid tænke først, før I gør noget som vil påvirke en anden person på en måde som vil forårsage konflikt.
Når I bliver bedt om hjælp, giv det. Hvis nogen skændes med jer og I ved at dette vil krænke andre, må I stoppe.
Hvordan I kommunikerer med andre vil have direkte påvirkning på jeres sinds fred.
Hvis I behandler andre uretfærdigt, prøver at snyde dem, vil I gøre dette mod jer selv, for Jeg vil dømme jer på hvordan I behandler andre.
Alt det der er godt i jeres hjerter kan blive fodret til at gøre jer i stand til at blive redskaber, så at I kan behandle andre som Jeg ville gøre det.
For alt hvad I gør for at gøre Mig glæd giver stor Ære til Gud.
Søg altid Sandheden i jeres dagligliv, da dette vil hjælpe jer i kampem mod det onde, som I vil stå op imod på hver fase af jeres rejse med Mig.
Jeres Jesus
 
Guds moder: Mange vil være ensomme i deres kamp for at forme bedegrupper
696. den 5. februar 2013 kl.20.45
Mine børn, I skal søge at hjælpe hinanden mens i samles i hvert hjørne af jorden for at forme Min Søns resterende hær.
Mange vil være ensomme i denne opgave at forme grupper og til tider føles det som om det er forgæves.
For hver bedegruppe der er formet, vil der blive givet en speciel nådegave af min kære Søn. Han er tilstede i hver gruppe og Han vil lade Jer føle det. I vil føle Hans Kærlighed og så vil I erfare frugterne der spreder Hans Hellige Ord.
Børn, I er velsignet og dem der uden tvivl accepterer Min Søns Ord, har fået ydmyghedens gave, som vil give mange omvendelser.
Helligånden bevæger sig nu hurtigt imellem Jer, kæreste børn og det bringer Mig så meget glæde at se, hvordan Han rører Jeres sjæle.
I skal forblive samlet, mine små børn, for min Søn har brug for jeres kærlighed og forpligtelse, så at Han kan frelse menneskeheden. I vil dog blive et mål for den onde, som vil sende alle sine dæmoner for at skabe splid. Genkend disse forsøg for hvad de er og stol fuldt og fast på min Søn. Kald på Mig, Jeres Elskede Mor, for at holde Bedegrupperne sammen.
Korstogsbøn (97) For at forene Korstogs Bedegrupperne
Oh elskede Frelsens Moder, jeg bønfalder Dig at forene, gennem dine bønner, alle i Guds Resterende hær overalt i verden. Dæk alle Korstogs Bedegrupper med Frelsens Gave, skænket til os gennem Din Søns Jesu Kristi Barmhjertighed.
Send Dine engle til at dække enhver af os og især de præster der fører Korstogs Bedegrupper.
Hjælp os at undgå adspredelse, som forårsager splittelse iblandt os og beskyt os med Din rustnings gave, så at vi bliver immune overfor de angreb vi kommer til at udholde pga. vores kærlighed til Jesus Kristus, i denne Hellige Mission om at frelse sjæle.
Amen
Gå i fred, min elskede børn, og vid at Guds resterende hær, gennem min Søns Nåde, vil hjælpe Ham med at frelse milliarder af sjæle.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Guds moder: I skal bede for alle i høje stillinger, med magt over nationer
697. den 6. februar 2013 kl.14.55
Mit barn, du skal vie alle dine bønner nu til de fortabte sjæle der ikke vil erkende Guds eksistens. Spredt over hele verden, lever disse stakkels sjæle i en tid hvor de bliver plaget af løgne. Disse løgne er plantet i deres hjerter af bedrageren. Uden Guds lys i deres hjerter har de ingenting at se frem til. De ærer ikke Gud, så derfor skal de finde noget i stedet. Det, de stiller op i stedet er idolisering af andre mennesker og materielle ting. Men alt det de opnår, i slutning af deres søgen efter fred, er forvirring og uro. De vil aldrig finde fred uden Gud.
Min elskede Far skænker, gennem Hans Søns Jesu Kristi nåde, lys og kærlighed over disse sjæle. De accepterer ikke disse Nådegaver og vender sig væk fra den eneste vej til at opnå evig fred og lykke.
I skal bede for alle dem i høje stillinger med magt over nationer, for de lider meget. De bliver dagligt angrebet af den onde og de bliver brugt til at plage Guds børn. Deres plan om at udslette alle spor af Gud fra de lande de har magt over er allerede på plads. Når de viser deres sande intention, vil de også selv blive ofre, ligesom de sjæle som lider under deres regime.
Her er en Korstogsbøn, som I skal bede for at oplyse regeringer, så at Guds nåde kan beskytte verdens ledere.
Korstogsbøn (98) For at Guds Nåde må dække verdens ledere
Oh min Velsignede Frelsens Moder, bed Din Søn om at skænke sine Gaver og Kærlighed til de ledere der kontrollerer verden.
Bed at Guds Lys vil helbrede dem fra deres blindhed og lukke deres stenhjerter op. Stop dem fra at volde forfølgelse på uskyldige mennesker. Bed at Jesus vil vejlede dem og stoppe dem fra at forhindre, at Hans Læres Sandhed bliver udbredt til nationerne overalt i verden.
Amen
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Gud Fader: Kom, følg Min Søn ad sandhedens sti
698. den 7. februar 2013 kl.23.30
Min elskede datter, hvad betyder det at mine børn elsker de gode ting, som Jeg sørger for på jorden? Hvad betyder det, at den smukke verden, som Jeg har skabt til menneskene, er så elsket og beundret af mine børn?
Hvad betyder det at Mine børn elsker hinanden og glæder sig over hverandre?
 Alle disse ting er gaver fra Mig, jeres Elskede Fader. I skal aldrig frygte disse fantastiske gaver, og I skal heller ikke føle jer skyldige over at nyde disse fantastiske gaver og at de bringer Jer glæde.
Alligevel er den vigtigste gave, som Jeg har givet jer, Min kærlighed til hver enkelt af Jer.
Denne er en unik Kærlighed, og den kærlighed I holder i jeres hjerter for hinanden er kun en lille ting i sammenligning med Min Almægtige Kærlighed.
Det er kun når I sætter jeres kærlighed for disse specielle Gaver før jeres kærlighed til Gud, at I ikke vil kunne føle fred.
Så, selv om I finder glæde i de Gaver Jeg gav Jer, kan de kun blive nydt oprigtigt når de er kombineret med en ægte kærlighed fra hjertet for jeres Skaber.
Mit bevis på Min altomfavnende Kærlighed var da jeg sendte Min eneste Søn for at frelse jer fra synd. Han var Min største Gave og gennem Ham vil I finde evigt liv i Mit Nye Paradis. Vejen er lagt ud for jer og den er lagt med omhu hele vejen til Paradisets Porte, gennem denne sidste Mission fra Himlen.
Kom, følg Min Søn på Sandhedens Vej og tillad Ham at samle jer, gennem Hans store Nåde, i et hylster, som holder jer beskyttet.
Jeg breder Mine Arme ud for at omfavne jer i Min Søns Pagt, mens Han forbereder de sidste etaper af den vej ad hvilken Han bringer Mine børn hjem til Mig.
Jeres hjem er flettet sammen med Mit. Tålmodighed, udholdenhed, lidelse, tårer og kærlighed til Min Søn vil alle være blandet, mens I går ad den svære vej hen til Mig. Kun dem der er stærke nok vil nå de sidste trin.
Jeres elskede Fader,
Gud den Højeste
 
Jeg er jeres Mester og gennem Mig vil I forstå Mysterierne af Min Endelige Guddommelige Plan
699. Fredag den 8. februar 2013 kl.23.45.
Min kære elskede datter, hvis menneskeheden ville indrømme hvilken Gave Jeg er ved at give menneskeheden, hvor Jeg vil opvække de døde og de hellige til live, som vil føje sig til dem af jer som har fået givet det Evige Livs Gave i Mit Kongedømme, ville I virkelig forstå denne meget specielle velsignelse.
At miste en af jeres kære til døden på jorden kan være meget sorgfuld og give forfærdelig smerte. Men Mit Løfte om at forene jer igen som en med dem som er død i Nådens tilstand, vil forene alle Guds børn på en ægte glorværdig måde.
Familier vil forenes. Jeres kære vil samles, og det vil resultere i en stor fejring. Alle dem der er velsignet med adgangen til Mit Nye Paradis, som giver evigt liv, vil være overvældet af Min Store Gaves storhed.
Forbered jer på døden og vær ikke bange. Men vid at Himlen er ikke nem at komme ind i. Meget åndelig forberedelse er nødvendig. Når I virkelig forstår det underfulde liv som venter jer ved Mit Andet Komme, vil I forstå hvad det kræver af jer.
I skal ikke kun følge Mine anvisninger nu, I skal påtage jer ansvar i at hjælpe Mig at frelse de sjæle af dem som ingen interesse har i Mig, og som intet ønske har om at frelse deres sjæle, forløse sig selv foran Mig eller modtage Sakramenterne.
Dette er fordi de har taget den beviste beslutning at holde Min Eksistens adskilt fra deres daglige liv. Jeg er noget de er sig svag bevist om – en slags åndeligt begreb, de ikke kan forstå. Grunden til det er at de ikke vil lave de ændringer der skal til for at blive værdige til at komme ind i Mit Kongerige.
Disse fortabte lunkne sjæle er Min største sorg, fordi de er så mange og langsom driver de længere og længere væk fra Mig. Jeg fortæres af længsel for dem. Den eneste måde Jeg kan komme i kontakt med dem er gennem moderne medier, for på denne måde at få deres opmærksomhed. Hver eneste sten vil blive vendt. Alt i Min Magt vil blive gjort for at bringe dem til Mig.
Og til sidst er der dem, der uden egen skyld aldrig har hørt om Mig. Som aldrig har lært om Min død på Korset eller om den konsekvens det har på fremtiden af deres eksistens. Jeg vil vise dem Sandheden. Jeg vil undervise dem. Jeg vil gøre Mine Budskaber enkelte. Jeg vil vise dem beviset om eksistensen af deres sjæle og I, Min Hær, vil hjælpe Mig at gøre det.
Mange opgaver vil forlanges af jer for at frelse sjæle og Jeg, jeres Jesus, vil vise hvordan I skal gøre det. Jeg vil instruere jer i detaljer og Jeg håber at I vil svare på Mit kald, uanset hvor umuligt opgaven vil se ud.
Elsk Mig og stol på Mig, for Jeg er jeres Mester og gennem Mig vil I forstå mysterierne af Min Endelige Guddommelige Plan. Så vil alt være gjort og verden vil være klar til Min Herlige Genkomst.
Jeres elskede Mester Jesus Kristus.
 
Glem aldrig at du er skriveren. Jeg er Ophavsmanden
700. Lørdag d. 9. februar 2013 kl.15.50
Min kære elskede datter, mens Mine Budskaber hurtigt bliver spredt, bliver du, Min datter nu overfaldet af Satan og hans hær af dæmoner. De danser omkring dig overalt for at distrahere dig, gøre dig ondt og pine dig med kun et formål: at stoppe dette arbejde.
Jeg siger dig dette for at advare dig om , at des mere Mit Hellige Ord bliver hørt og des mere man er sulten efter Mine nådegaver, des mere elendighed vil komme over dig, som du skal udholde. Alle der er involveret i denne Mission vil nu kunne mærke følgerne af disse angreb. Her er hvordan du vil vide at det kommer fra den onde.
Du vil blive fristet til at reducere den tid du tilbringer hos Mig, gennem dine bønner. Du vil blive afbrudt hvert sekund, mens du prøver at færdiggøre de opgaver der er nødvendig for at gøre Min Hellige Vilje.
Udfordret ved hver lejlighed, af andre som prøver at forhindre udgivelsen af Mine Bøger, bliver du frustreret og ude af stand til at tage det næste skridt frem. Derefter, som et kraftigt spark i maven, et rigtigt tegn på satanisk angreb, vil du blive ladt i stikken af alle som sørger for vigtige forbindelser til dette værk. Og lige når du tror at denne Mission er helt umulig, vil Jeg åbne en dør, og så en anden og Jeg vil blive ved med at fjerne alle forhindringer, indtil Mine Ønsker er blevet opfyldt.
Dette er et vendepunkt i Min Guddommelige Frelsesplan. Fra denne dag af vil Mit Ord lyde stærkere og færre vil være i stand til at ignorere det. Så vil alle Nationer og alle sprog erkende Sandheden. Nogle vil sluge Guds Ord. Andre vil spytte det ud, og der vil være nogle der vil få et chok af det, så hårde deres hjerter er blevet.
Hver gang du føler at denne Mission er umulig at fuldføre, husk så at det ikke er ved din hånd, at Mit Ord bliver hørt i alle Nationer. Det er ved Min Hånd, Min Stemme, Min Magt, gennem Helligånden, at denne Mission bliver styret.
Glem aldrig at du er skriveren. Jeg er Ophavsmanden. Min Magt arbejder gennem dig. Min Lidelse plager dit sind og din krop. Når du føler smerte er det Min smerte. Når du bliver plaget af forhindringer, sat foran dig af Satan, er det Mig Jesus, han plager. Du er kun redskabet. Glem aldrig det og vær glad for at du er blevet velsignet med sådan en gave.
Efterhånden skulle det være muligt for dig at overgive til Mig alle disse problemer og fortsætte at gøre hvad du skal for Mig, min datter. Min Plan er at redde hver eneste levende sjæl i verden i dag og Satan vil kæmpe en vældig kamp for at standse Mig. Alle der arbejder for Mig er hans mål og kun jeres kærlighed for Mig og jeres tillid til Mig vil styrke jer i disse oprørte tider.
Jeres Jesus
 
Mine Ord vil spredes i Australien og New Zealand
701. Søndag d.10. februar 2013 kl.02.18
Min elskede disciple, som I dog bringer tårer til Mine hellige øjne.
Jeres smukke Nationer, rige på naturlige ressourcer er sjæletomme. Australien og New Zealand er, på den ene side, frodige på grund af den gave som Min Fader har tildelt jer, og på den anden side er de golde.
Jeg kalder på jeres Nationer nu, for at hjælpe Mig med at tænde troens flamme og sprede Mit Hellige Ord, så at det vil nære sjælene af alle Guds børn i jeres lande.
Mit Ord vil blive spredt i Australien, gennem denne, Min sidste Mission for at frelse sjæle på jorden.
Du, min datter, vil blive givet Helligåndens gave for at bringe til Mig de sjæle Jeg længes efter. I, mine tilhængere, har en tung byrde at bære fordi Guds Ord er ukendt for millioner i jeres Nation. Meget få kirker i det Kristne fællesskab bliver brugt sådan som de skal bruges. De er tomme skaller og Jeg er utilfreds med den svage tro som findes iblandt jer. I har meget at lære og meget at vinde, når I vælger at følge Mig af egen fri vilje, på Sandhedens Vej.
Min Plan for at forberede jeres sjæle og for at efterlyse jeres hjælp med at frelse sjæle, som ikke tror på Gud, er stor. Min Mission er at kalde på ateister og dække dem med Helligånden, så at Min stemme bliver hørt. Her er en special korstogsbøn for Australien og New Zealand.
Korstogsbøn (99) For Australiens og New Zealands frelse
O Gud den Almægtige Fader, i Din elskede Søns Jesu Kristi Navn, hav Barmhjertighed med alle Dine børn i Australien og New Zealand.
Tilgiv os vores afvisning af Dit Hellige Ord.
Tilgiv os ligegyldighedens synd. Fri os fra vores hedenske kultur og dæk os med de Gaver vi har brug for, for at inspirere håb, tro og kærlighed iblandt vores brødre og søstre.
Vi beder Dig for Skelneevnens Gave og at Du vil sende os alle de Velsignelser vi har brug for, for at sikre at kun Sandheden af Dit Hellige Ord må blive hørt og at til alle sjæle bliver givet det evige livs nøgler. Amen.
Meget snart vil Min Helligånd fortære jeres sjæle og I vil marchere frem med rolig tillid, mens I forkynder Sandheden til alle I kommer i kontakt med. 
Vær taknemmelig for denne velsignelse, som Jeg nu dækker jeres Nationer med. Jeg elsker jer og Jeg stoler på, at I vil svare på Mit Kald.
Jeres Jesus
 
Mange tror at Helvedet blot er et sted af folklore
702. Mandag den 11. februar 2013 kl. 00:30  
Min højtelskede datter, Mit Hjertes ønske er at frelse de mennesker der begår forfærdelige synder fra Helvedes tortur.
For hver dødssynd der bliver begået, vil ildens smerte rive sjælen itu, som om den var lavet af kød. Disse sjæles skrig af angst og terror, når de er trukket ind i Helvedes dybde, sønderriver Mit Hellige Hjerte.
Mit Hjerte er sønderrevet og den frygtelige smerte Jeg føler skyldes disse stakkels sjæle. Mange mennesker i live på jorden er, på dette tidspunkt, i forfærdelig fare. Dette, fordi der er så mange der mener at dødssynd blot er en mindre forseelse, og derfor berettiger de det og fortsætter på en sti af selvdestruktion. Medmindre de kan se deres alvorlige fejltagelse, vil de være fortabte og brænde i angst i al evighed.
Så få mennesker tror på Helvedes eksistens. Mange tror at Helvede blot er et sted af folklore. Så mange tror ikke, at Gud ville tillade sådan et sted at eksistere, og at alle synder, uanset hvor onde de er, bliver tilgivet. Jeg bebrejder dette de hellige tjeneres fejl, som i løbet af årtier har bukket under for presset fra en sekulær verden. Dette bedrag har betydet tabet af milliarder og atter milliarder af sjæle. Og selv om det er for sent for disse sjæle, er der stadig tid til at blive frelst for dem der i dag er mærket med dødssyndens plet.
I skal bede for at disse mennesker kan beskyttes mod Satans onde tillokkelse, som fryder sig over deres skæbnes udsigt. Mit Lys vil og kan kun hældes over dem, når de åbner deres øjne for syndens sandheden. Selv om deres ondskab piner Mig, er der ikke én eneste blandt dem, der ikke føler ubehag eller fortvivlelse, på grund af deres synder. Skønt mange kender årsagen til deres uro, vil de ikke gøre noget ved det, for de fortsætter at tolerere og retfærdiggøre deres synder. Nogle gør det fordi de er omgivet af mørke løgne, der er indlejret i deres kultur. Sådanne løgne fremmer syndens accept.
Hjælp Mig at frelse dem med dette Litani.
Litani n. 5: For frelsen af dem i dødssynd
Jesus, frels alle syndere fra Helvedes ild.
Tilgiv de sorte sjæle.
Hjælp dem at se Dig.
Løft dem ud af mørket.
Åbn deres øjne.
Åbn deres hjerter.
Vis dem Sandheden.
Frels dem.
Hjælp dem at lytte.
Fri dem fra stolthed, kødets lyst, misundelse.
Beskyt dem mod det onde.
Hør deres bøn om hjælp.
Tag deres hænder.
Træk dem til Dig.
Frels dem fra Satans bedrag.
Amen
Hjælp dem, Mine tilhængere, ved at bede Mig dagligt om at tilgive dem fra de frygtelige fornærmelser, de kaster mod Mig.
Jeres Jesus
 
Dette liv vil, i løbet af et øjeblik, passere ind i et nyt liv, en ny, fornyet Paradis
703. Tirsdag den 12. februar 2013 kl. 02:19
Min højtelskede datter, så mange mennesker i verden er uvidende om deres spiritualitet. De er så fanget ind i sager vedrørende deres daglige liv, deres job, deres rolle som forældre, deres kamp for at bestå eksamener og uddanne sig at de glemmer, at deres liv, efter deres tid på jorden, kommer til en ende.
Det er kun rimeligt, at de gør det bedste de kan, i sager som ansvar, at skaffe sig føde og klæde sig selv, men når de forsømmer deres åndelige velbefindende, nægter de sig de største gaver, der venter dem.
Mange glemmer, at Min Far kan tage livet tilbage på et hvert tidspunkt. Hvis sjælene ikke forbereder sig, vil de fortryde det, og kan ikke komme ind i Himlen på det tidspunkt, hvor de passerer fra dette liv til det næste.
Det er svært for dem, der fører travle liv at overveje, hvad der sker, når denne tid, givet til dem af Gud, kommer til en ende. Mange ser døden som noget skræmmende og ikke som noget de ønsker at tænke over. Og så, afviser de Mig, deres Jesus, deres vej til min Faders Kongerige. Jeg, Jesus Kristus, er den eneste vej til at opnå det evige liv, et liv ukendt for jer.
Jeg ønsker at fortælle jer, at det er et vidunderligt liv for alle Guds børn, det, der venter på jer. Dette liv er vigtigt, fordi det er hvordan I lever dette liv, givet til jer på jorden, som vil afgøre jeres fremtid.
I skal aldrig tænke på døden som en afslutning. I stedet tænk på den som begyndelsen på et nyt og vidunderligt liv. Den tid I bruger på jorden er en prøve. Det er en test og på mange måder et eksil. Født som syndere, vil I også dø som syndere. Men det vil være de syndere der elsker hinanden, der behandler andre med kærlighed og respekt, og som lever deres liv i Mit Billede, som har meget at se frem til.
På grund af Min Store Medfølelse for alle Guds børn, gør Jeg store undtagelser for de sjæle der vandrer fortabt og forvirret. Jeg opsøger de sjæle der ikke ønsker at have noget med Mig at gøre, og rører deres hjerter, så de føler medfølelse for andre.
Mange er ikke klar over, hvordan Jeg virker ind i deres hjerter, men Jeg gør det for at drage dem hen imod Mig. Når en sjæl kalder på Mig, selv om de er i tvivl om Min Eksistens, kommer Jeg løbende. Jeg svarer straks og hører alle intentioner. Jeg Er en Kærlig Gud. Jeg er sen til Vrede. Jeg er Tålmodig. Jeg Er forventningsfuld. Jeg Er Loyal. Jeg Er fuldt af Barmhjertighed. Jeg venter på at alle sjæle genkender Mit Kald, for snart vil de ikke være i tvivl om, hvis stemme det er de hører, vinkende til dem om at føle Guds Kærlighed.
Dette liv vil, i løbet af et øjeblik, passere ind i et nyt liv, en ny, fornyet Paradis. Mens denne tid på jorden kan være fuld af prøvelser, pres, stress, op-og nedture, kan den ikke sammenlignes med den fred og herlighed, der venter alle dem, der elsker Mig.
Jeres Jesus
 
Frimurerne har infiltreret Min Kirke på jorden og snart vil skismaet, som forudsagt, skabe splittelse og uro blandt mine trofaste tjenere
704. Onsdag den 13. februar 2013 kl.11:20
Min højtelskede datter, der er en voldsom smerte i Himmelen på dette tidspunkt, da tornekronen sænkes for at knuse Mit Legeme, den Katolske Kirke på jorden.
Denne profeti, givet til jer i mange detaljer over de seneste to år, er nu blevet til. Nu, da Mine andre Åbenbaringer snart vil finde sted , meget få af mine hellige tjenere vil være i stand til at ignorere Min Tryglen til menneskeheden, på denne ugudelige time af jeres tid.
De, den onde gruppe, er begyndt deres kampagne for at befri jorden fra Sandheden af Min Lære. Min Hellige Vikar er blevet tvunget ind i denne handling og vil lide meget som følge heraf. Frimurerne har infiltreret Min Kirke på jorden og snart vil skismaet, som forudsagt, skabe splittelse og uro blandt Mine trofaste tjenere.
Mange har ingen idé om det bedrag, de bliver præsenteret for. De ved heller ikke, at grundlaget for Min Kirke, den Katolske Kirke, er blevet smadret fuldstændigt. I stedet vil vederstyggeligheden rejse sig, og Jeg vil gribe ind og sende tegn for at advare enhver sjæl om vigtigheden af at bede, så de kan skelne Sandhed fra fiktion.
Det er ikke den Katolske Kirkes kollaps, som snart vil blive synlig, som vil dele verden. Det vil være deres engagement i skabelsen af ​​en Ny Verdens Kirke, en En-verdens religion, som vil indføre hedenskab og afgudsdyrkelse.
Den falske profet har forberedt dette godt og hans tid kommer. I samarbejde med Antikrist vil de bringe verden i knæ. Det vil ikke være Gud, de vil hylde, det vil være dyret.
Jeg opfordrer alle Mine disciple, Mine Kristne tilhængere overalt, at bevare roen. Bed for fred og tillad Mig, jeres Jesus, at vejlede jer på dette tidspunkt.
Jeg opfordrer alle Mine kardinaler, Mine biskopper og Mine hellige tjenere, at forene jeres flok og forblive loyale over for Min Lære. Vær meget opmærksom på hvad I vil blive bedt om at prædike, for det vil ændre sig. Jeres homilier vil blive udtænkt og skrevet for en sekulær verden, og de ​​vil ikke have nogen substans.
I et forsøg der skal ses for at modernisere den Katolske Kirke, vil dette blive præsenteret til jer som promovering af alle, inklusiv kongregationerne, religioner rullet sammen i en såkaldt Kristen Enhedskirke. Alle de ydre tegn kan, i første omgang, synes det samme som før, for det er det, der var ment I skulle se. Langsomt vil I ikke længere genkende Min Hellige Skrift , når nye ord, sætninger og nye former til præsentation af Sakramenterne vil blive givet jer.
Der vil være panik blandt de sande, loyale konservative præster, der vil blive bange for den nye moderne form, Kirken vil omfavne, når de vil lancere en ny type af moderne, alternativ Kirke.
Det vil være gennem frimurernes netværket, som har infiltreret hvert hjørne af den Katolske Kirke, regeringer og medierne, at denne vederstyggelighed vil blive præsenteret som en stor innovation.
Al pomp og pragt vil maskere for en tom tabernakel , for Min Guddommelige Nærvær vil ikke længere være tilladt af Min Fader.
I skal forblive forenet, og hvis I er katolikker fortsætte med at deltage i de daglige Messer og den Hellige Kommunion. Alle Kristne skal vide, at også I vil blive lokket ind i den nye verdensreligion, planlagt af nationer som er i alliance med forræderne af Min Katolske Kirke. De ønsker at skabe en sekulær, humanistisk, facade - en facade der dækker over det onde de, subtilt, vil fremme.
Kampen er begyndt men I, mine elskede tilhængere, er stærkere end I tror. Jeg er her altid. Jeg har forberedt jer godt. I skal, for at overleve, fremsige denne Korstogsbøn.
Korstogsbøn (100) For Kristendommens overlevelse.
O kære Jesus, vi beder Dig at give os evnen til at overleve de prøvelser vi står overfor nu, da den sidste Sande Pave slutter sin Mission for Dig.
Hjælp os at udholde det forfærdelige overgreb vi vil nu blive udsat for pga. kollapsen af den Kirke vi engang kendte.
Lad os aldrig afvige fra Sandheden af Dit Hellige Ord.
Hjælp os at være tavse når angrebene tynger vores skuldre, for at få os til at fornægte Dig og de Sakramenter Du har givet til verden.
Dæk Din hær med den mægtige Kærlighed vi har brug for, som et skjold der beskytter os imod den falske profet og Antikrist.
Hjælp Din Kirke på jorden at blive udbredt og mangedoble, så at den kan fastholde Sandheden og hjælpe Dig at føre vore brødre og søstre på Sandhedens Sti, for at forberede os hensigtsmæssigt til Dit Andet Komme.
Amen
Vær ikke bange, Mine tilhængere. Alt er i Mine Hellige Hænder. Vær tålmodige. Retfærdiggør ingen af jeres handlinger i Mit Navn, for når I gør det, forsvarer I Mit Ord, mens alt det I skal gøre, er at forkynde Mit Ord.
Jeres Jesus
 
Jomfru Maria: Menneskehedens arrogance og stolthed er en fornærmelse i Guds tilstedeværelse
705. Onsdag den 13.februar kl. 20.10
Min Hellige Kappe dækker alle jer som kalder på Mig, jeres Himmelske Moder, i disse tider af Tugtelse. Mens Min Evige Faders Vrede vokser skal I, mine kære børn bede meget og intens for at lindre den lidelse som vil bølge frem og oversvømme jorden.
I skal fokusere på hvad min Søn siger til jer og forblive forenet i bøn, så at synd kan blive tilgivet. Den hedonistiske sky, som hænger over den vestlige del af verden og skygger for min Søn, bliver tykkere hver dag.
Menneskehedens arrogance og stolthed er en fornærmelse i Guds tilstedeværelse. Deres tomme sjæle er som tomme kar fyldt med værdiløs rigdom, som er lavet af menneskehænder. Ingen plads er der for Ægte Kærlighed, Guds Kærlighed, i deres grådige hjerter. Uden Guds kærlighed er de ikke i stand til at elske andre end sig selv. Dette betyder at menneskeheden lider mere end den skulle, fordi kærligheden ikke bliver delt.
Hvis I kun elsker jer selv, kan I ikke trøste andre eller lette lidelser hos dem som er afhængig af andre.
Vågn op børn. Kun når I åbner jeres hjerter til Sandheden kan I fortjene min elskede Søns Nåde.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Dette er det sidste slag. Min Vikar er faldet. Min Kirke vil falde, men snart vil den rejse sig igen 
706. Torsdag d. 14. februar 2013 kl.18.00
Min kære elskede datter, slaget mellem Min Faders Kongedømme og Satans rige er endelig gået ind i den sidste fase.
Hvor meget bedrager den onde Min Faders børn, også dem der følger Sandheden af Min Lære. Intet er som det ser ud til. Frimurernes magt er blevet større og de hjemsøger ikke kun den politiske verden, men også Guds Hus, Mit Legeme på jorden.
Den Katolske Kirke er mere foragtet end enhver anden Kirke på jorden som forkynder Mit Hellige Ord. Dette er fordi den er blevet ledt af Mig og har fulgt Mine anvisninger, givet til menneskeheden, siden Jeg påpegede Min apostel Peter til at etablere Min Kirke på jorden.
Min Kirke på jorden har været i fokus for den onde som har, gennem århundreder, delt Min Kirke og plaget alle der har praktiseret Mine Helligste Sakramenter.
Ikke på noget tidspunkt har den onde forsinket sin plan om at forfølge Min Kirke. Listigt, bedragende, arrogant, pralende og fuld af selvsikkerhed, tror han, bedrageren, at hans magt er almægtig. Han sigter altid efter dem der har fået ansvar for at lede Guds børn til det evige liv.
Min Katolske Kirke har i nogen tid lidt forfærdelig pga. Satans hånd. End ikke en gang har de fået lov at gøre deres Hellige pligt i fred. Og for at sikre at han, den onde, kunne gøre endnu mere skade, infiltrerede han Mine Hellige tjenere ved at sende sine egne tjenere til at blande sig mellem dem. Det var der, at det ondes vederstyggelighed kom ind i Min Kirke.
Når synd blev begået af dem der skulle sørge for sjælene, var det Mig, Jesus, der blev anklaget og smidt på porten.
Det største bedrag af alle var da den onde overbeviste menneskene om at det var Mig, Jesus, Kirkens Hoved, som bedrog menneskeheden. Menneskeheden blev født med synd. Mennesker vil synde indtil tiden for Mit Andet Komme. At forkaste Mig som Verdens Frelser, på grund af menneskets synd, inkluderet de synder af dem som er ansvarlige for at have ført sjælene på afveje, vil blive jeres undergang.
I stedet for Sandheden, vil I tillade at dyrets løgne fordærver jeres hjerter. I er nu under den ondes kontrol i Min kirke og mange vil falde for løgnene, som nu bliver præsenteret for jer som Sandhed.
Sandheden af Min Lære vil snart blive erklæret som irrelevant og usand. Min Faders Vrede, pga. denne besudling af Min kirke på jorden, vil snart blive bemærket blandt Hans tjenere i Min Kirke i Rom. Dette er det sidste slag. Min Vikar er faldet. Min Kirke vil falde, men snart vil den rejse sig igen.
Jeres Jesus
Ægteskab foran Mit Alter er ikke acceptabelt, hvis det er mellem to mennesker af samme køn
707. Fredag den 15. februar 2013 kl. 22:10
Min højtelskede datter, denne Mission skal videre nu, for at slutte og omfavne dem der ikke tror på Min Lære, og dem der betragter sig selv som Kristne, men som kun erkender Mig lidt.
 Deres ligegyldighed er sårende. Deres fortolkning af Min Lære, som er blevet fordrejet til at passe ind i deres sekulære livsstil, er det værste form for forræderi mod Mig, deres Jesus.
Unge, midaldrende og ældre, alle såkaldte tilhængere af Kristendommen, fornærmer Mig med deres egen udvandede udgave, som de mener er acceptabel for Gud. De har skabt en ny doktrin af sig selv, der passer ind i deres livsstil. Derefter kan de tro, ​​at de stadig kan behage Gud, og at deres doktrin er acceptabel for Ham.
Vid, at kun Sandheden er acceptabel for Gud. Forsøg på pacificering vil falde for døve øren. Gud vil aldrig acceptere løgne. Intet, uanset hvor godt det er blevet klædt på og formuleret i smukt sprog, men som fremmer nye begreber af Kristendommen, med accept og tolerance af synd, vil accepteres i den Alseende Guds Øjne. Han vil aldrig acceptere nye love, som forklejner Sakramenterne, overleveret af Mig, Jesus Kristus, verdens Frelser.
Jeg frelste jer for at hjælpe jer med at blive fri fra det greb som Satan besidder over menneskers hjerter.  Jeg ofrede Mit Liv villigt, for at frelse jer og frigøre jer fra de lænker som I var bundet til af Satan og af Helvedes ild. Det betød, at Helvede ikke længere havde magt over jer, da I fik frihed til at vælge livet i Mit Rige, eller død i Helvedes afgrund.
Men hvad gør mennesket i dagens verden for at tilbagebetale Mig for denne ekstraordinære Gave? De forsøger at retfærdiggøre synd i Mine Øjne. De præsenterer fornærmende synder foran Mig og bønfalder Mig at acceptere løgne og usandheder. Hvad værre er, de ønsker at tilpasse Mine Hellige Sakramenter på forskellige måder, der passer ind i deres behov, og derefter præsenterer de Mig en vederstyggelighed. Ægteskab foran Mit Alter er ikke acceptabelt, hvis det er mellem to mennesker af samme køn. Men de gør det og fornærmer Mig. De beder Mig at acceptere synd, ved at retfærdiggøre forbrydelser mod Min Faders Bud. De forsøger at overbevise sig selv, at dette er acceptabelt for Gud, selv om det kan aldrig være.
Alle Guds love er lavet i Himlen. Synd er synd i Guds Øjne, og kan aldrig retfærdiggøres af en menneskelig fortolkning.
Det er den illuderede tankegang af disse moderne kristne tilhængere der, gang på gang, forsøger at ændre og tilpasse Kristendommens Lære, som skader Min Kirke. De forårsager en frygtelig forvirring.
De gør grin af Gud og af Min død på Korset.
Dette er hvordan de kristne genopretter hedenskab og forandringen kan ske hurtigt. Falske guder, falske templer, falske religioner, har alle én ting til fælles. Deres tilhængere ærer en gud, som er skabt af menneskets hænder. Sådanne religioner er fornærmende for Gud og i en kirke, Frimurernes templer, ærer de overhovedet ikke Gud, men dyret.   
Det er prisen for den frihed der blev givet til verden ved Min død på Korset. Derfor har verden brug for at acceptere Sandheden og ikke blive offer for det bedrag som, med tiden, vil blive plantet i blandt jer, af dyret.
Jeres Jesus
 
Den falske profet vil nu overtage Sædet i Rom
708. den 17 februar 2013 kl. 19:00 Min højtelskede datter, den forudsagte skisma i den Katolske Kirke vil nu blive vidnet i hele verden. Min højt elskede Hellige Vikar, pave Benedikt XVI' afgang markerer begyndelsen til enden. Jeg har, gennem dig, Min udvalgte profet, forsøgt at forberede Min Kirke på jorden i løbet af de sidste to år for denne triste begivenhed.
Frimurereliten har taget kontrol over Min Kirke, og de ​​vil forårsage det mest onde bedrag for Katolikker. Roms Nøgler er nu i Mine Hænder, de er blevet givet til Mig af Min Fader. Jeg vil lede alle Mine tilhængere, så Sandheden kan opretholdes, og Mit Hellige Ord forblive intakt.
Den falske profet vil nu overtage Roms Sæde og Mit ord, ligesom i Min tid på jorden, vil blive behandlet som kætteri.
Tag ikke fejl, for når bedraget præsenteres for verden, som om den nye styre repræsenterer Sandheden vil du, Min datter, lide frygteligt i Mit Hellige Navn, ligesom profeterne, som kom før dig.
Mine tilhængere skal bevare roen og bede for alle Mine helligste tjeneres frelse, som vil blive fanget i denne vederstyggelighed. Jeg opfordrer dem til at reagere på følgende måde.
Fortsæt at følge Min Lære. Giv aldrig afkald på Guds Ord. Forbliv loyale over for jeres hellige pligter og administrer de Hellige Sakramenter, som I er blevet instrueret af Mig.
Den Katolske Kirkes Lære grundlagt, på dens dannelse, af My apostel Peter, forbliver ufejlbarlig. Nu vil det ændre sig, når de kommende ændringer vil få fundamentet til at ryste.
Kort efter vil I ikke længere genkende Min Kirke, og I vil føle jer meget utilpas, når I vidner om, hvordan Mit Hellige Ord bliver forvrænget.
Jeres Jesus
 
De vil bringe Guds børn under det lille horns ledelse, som vil sidde i pompøs pragt på Peters Stol
709. Mandag den 18.februar 2013 kl. 18:00
Min højtelskede datter, da ændringerne i Min Kirke på jorden intensiveres, ligeledes vil den falske profets stemmer i takt gøre det, for at fremme vederstyggeligheden i Min Kirke. Som Jeg afslørede for dig, den sande profet af de sidste tider, er Sandheden - hvoraf det meste allerede er kendt – at løgne vil blive spredt for at forvirre alle dem, der følger Mig.
For hver instruktion Jeg giver dig for verden, vil det stik modsatte erklæres fra den falske profets mund. De vil udsige trøstende ord til Mine tilhængere, som vil finde Sandheden for forfærdelig til at bære. Gennem deres onde løgne, vil de bringe Guds børn under ledelsen af det lille horn, som vil sidde i pompøs pragt på Peters Stol.
Da Jeg fortalte dig om den store splittelse i Min Kirke, har Jeg ikke fortalt dig hvordan dette ville ske. Så hør Mig nu. Ligesom præsterne, i løbet af Min tid på jorden, afviste Mit Hellige Ord, således vil præsterne, lige før Min andet komme gøre, og afvise Mig. Ikke alene vil de afvise Mit Ord, givet til dig, Min datter, men de vil acceptere ændringerne, som vil blive påtvunget på dem. Deres hellige gaver vil blive gjort impotente, så snart de accepterer de blasfemier og de nye regler, der præsenteres for dem. 
Mine trofaste tilhængere vil også blive delt i deres loyalitet til Min Kirke på jorden. Alt hvad I skal gøre er at følge Mine Lærdomme, givet til jer i Min Faders Bog. Der er ingen grund til at løbe hvor som helst, for Jeg er til stede i blandt jer. I kender Sandheden. Det er blevet givet til jer som Kristne. Så når I ser, at Guds Bud og Mine Lektier bliver omskrevet, og Mine Hellige Sakramenter ændrer sig, så skal I vende ryggen til. Lad ikke løgne skræmme jer, blev snarere bange for dem der accepterer disse nye onde handlinger og love , foregivende at være fra Mig, men som misforstår Sandheden.
Jeres Jesus
 
De vil sige, han var skyldig i en forbrydelse som han er helt uskyldig i
710. Tirsdag den 19. februar 2013 kl.14.30
Min kære elskede datter, vær venlig at fortælle til Mine disciple at Mit Rige er nær.
De må ikke bekymre sig fordi, selv om Min Tornekrone er steget ned over Min Hellige Vikar, udnævnt af Mig, Jesus Kristus, for at regere over Min Hellige Katolske og Apostoliske Kirke, er blevet ondskabsfuld fordrevet – vil Jeg nu komme for at bringe jer fred.
Det kommende år vil blive meget hård og bekymrende for jer, Mine elskede disciple og min sidste Sande Pave. Han, mod hvem der blev ondskabsfuldt og bevist sammensvoret imod, er blevet behandlet ligesom Mig, Jesus Kristus, han blev slået og forsmået. De vil nu prøve at slå ham ihjel, ligesom de slog Mig ihjel. De vil sige at han var skyldig i en forbrydelse som han er fuldstændig uskyldig i.
Jeg , jeres elskede Frelser vil redde jer alle fra den ondskab, som af mange vil blive opfattet som kommende fra Mig, af Min Hånds Befaling.
Jeg instruerer Min Kirke som før, men kun gennem Helligåndens Magt. Roms nøgler er hos Min Fader. Jeg, Jesus Kristus, er klar til at komme igen ved Mit Andet Komme og Jeg ønsker at gøre dette kendt for jer, Mine disciple, at I vil komme til at lide, ligesom Mine egne disciple gjorde i Min tid på jorden. I, mine elskede, er her hos Mig i Mit Hellige Hjerte, så at I kan forenes med Mig i sorg.
Jeg græder tårer for Min uskyldige, elskede sidste Pave på jorden, Benedikt d. XVI, valgt af Mig til at lede Min Kirke i de sidste dage.
Det vil kræve stor mod, for de villige ofre som vil blive ved med at forkynde Mit Hellige Ord, for de vil blive fyldt med forfærdelig tvivl. De ved inde i deres hjerter, at Jeg taler til dem nu og dog vil de blive oversvømmet af tvivl, hvilket vil blive forårsaget af dem der nægter at acceptere Mine Budskaber til menneskeheden og som også er indviet til Mig.
Jeg testamenterer nu denne Specielle korte korstogsbøn. Det er en Mirakuløs Bøn, hvilket gør det muligt for alle der beder den, at føle Min tilstedeværelse i deres sjæle. Det vil også hjælpe dem at se Sandheden, som Jeg lovede dem og som altid vil gives i de sidste tider.
Korstogsbøn (101) Mirakuløs bøn for at mærke Jesu tilstedeværelse
O kære Almægtige Fader, Skaber af alt det der er og vil være, hjælp os, som erkender Din elskede Søns Tilstedeværelse i Kirken i dag, til at blive stærkere.
Hjælp mig at komme over min frygt, min ensomhed og den afvisning jeg lider under fra mine kære, eftersom jeg følger Din Søn Jesus Kristus, min Frelser.
Beskyt mine kære fra at falde i fælden og tro på de løgne Satan har gennemtænkt for at ødelægge, splitte og skabe kaos blandt alle Guds børn. Hjælp alle dem der følger modbydeligheden i Din Kirke om at blive frelst fra Helvedes evige flammer.
Amen.
Mine elskede disciple, I kender Mig efterhånden. Det I vil se nu, i det der engang var Min Kirke på jorden, vil give jer kvalme. I vil græde og græde indtil I ikke føler noget mere. Og så når I kalder på Mig og siger:
”Jesus frels Mig fra Satans løgne, så jeg kan skelne Sandheden af Din resterende Kirke”, vil Jeg berolige jer med dette. Jeg vil fylde jer med Helligånden. Jeg vil fylde jer med sorgens tårer og så vil Jeg erstatte disse tårer med Min Styrke. Så vil I ikke være bekymret, for. Jeg vil tage over og lede jer hvert skridt på vejen.
I vil blive inspireret når I bliver spottet. I vil være fyldt af Min Kærlighedsånd når de griner ad jer fordi I tror på Min Hellige Doktrin. Så vil I miste al angst og dette vil blive erstattet med en overvældende følelse af Min Kærlighed for jer, så at I kun føler lettelse og fred.
Jeres Jesus
 
Den store oplysning af samvittigheden vil ske efter at Min Hellige Vikar har forladt Rom
711. Onsdag den 20. februar 2013 kl.19.30
Min kærlige elskede datter, selv om det ser ud til at det er en uret, at Guds børn skal lide under ledelsen af den falske profet og antikrist, vid dette:
Alle sjæle i verden skal, i en vis grad, udholde afvisningens smerte og lidelse, som Jeg skulle udholde, for at blive renset.
Jeg, gennem Min store Barmhjertighed, vil sørge for at denne renselse sker hurtigt. Derefter vil Mine følgere vokse i antal, og være klar til Mit Andet Komme. Min Fader vil våge over disse prøvelser, som vil blive udholdt af alle Sine børn, med stor ømhed af Hjertet. Han vil bryde ind når de onde gerninger af forfølgelse mod Kristne overskrider det, der er tilladt og Han vil ødelægge disse onde mænd.
I skal nu afvente Min Guddommelige Barmhjertigheds Hændelse, for den vil frasortere de gode fra de onde. Denne store oplysning af samvittigheden vil ske efter at Min Hellige Vikar har forladt Rom.
Forbered jer på at frelse jeres sjæle. De stædige sjæle iblandt jer vil få meget kort tid til at bøje deres knæ i ydmyghed, for at bede om Min barmhjertighed. Og så vil basunerne lyde og profetierne, som leder til afslutningen vil blive åbenbaret, som forudsagt.
Jeres Jesus
 
I lever i en tid hvor mange Guds børn er blevet hedninge
712. Fredag den 22. februar 2013 kl.23.00
Min kære elskede datter, I lever i en tid hvor mange af Guds børn er blevet hedninge. Selv om disse børn er Jøder eller Kristne, har de søgt til forskellige slags afgudsdyrkelse, som forudsagt.
Hvor det dog fornærmer Mig at bevidne den respekt, som Guds børn holder i deres hjerter for selvtilfredsstillelse og en tro på falske guder, som kun eksisterer i deres sind.
Den store bølge af New age- spiritualisme og en lidenskab for alting, som har at gøre med at berolige sindet, munder ud i en ting. Disse mennesker er i mørket fordi de ikke vil anerkende Mig, Jesus Kristus. Ved at lukke Guds Lys ud frivilligt, åbner de sig for mørket af det ondes ånd. Satan og hans dæmoner holder disse sjæle som bytte og forårsager i dem en forfærdelig barsk tomhed som, lige meget hvilke New age- lægemidler de søger, vil de aldrig finde trøst, for dette er ikke det naturlige levested de er født til.
Hedenskaben, der har taget fat i menneskeheden, er på dette tidspunkt på sin højeste siden tiden før hvor Jeg, Jesus Kristus, blev født på jorden. Selvom verden har fået givet Sandheden om Guds Eksistens og selvom Jeg, gennem Min død på Korset frelste dem fra fortabelsen, vender de alligevel deres ryg til Mig.
Selvoptagethed, tilbedelse og kærlighed for verdslige overdrivelser er menneskehedens plage og de kommer fra en desperat følelse af utilpashed, uro og tomhed. Idolisering – en kærlighed for berømte mennesker, falske guder og fremvisning af hedenske objekter – bringer en sky af mørke over alle der har en lidenskab for at søge disse ting. Kristne bliver latterliggjort af disse mennesker, men de kan, gennem deres bøn og lidelse, hjælpe med at frelse deres medmennesker fra Helvedes ild.
Når I flirter med disse falske idoler leger I med Helvedes dæmoner, sendt for at drage jer til afgrunden for evigt. Tro aldrig at disse hedenske øvelser er ufarlige, for det er de ikke. Når I bruger jeres tid og jeres sind på disse distraktioner lukker I jer selv ud af Gud og det evige liv.
Vågn op til Sandheden. Jeg Er Sandheden. Der er ingen anden vej til evig lykke, kun gennem Mig, Jesus Kristus, Menneskesønnen. Jeg kommer nu for at afsløre Sandheden, så at Jeg kan redde jer igen og bringe jer til evigt liv og hjælpe jer at frelse jeres sjæle.
Jeres Jesus
 
Ja, Mit Ord er for alle, men der er et stort ansvar forbundet med at fremme Mine Budskaber
713. Lørdag den 23. februar 2013 kl.11.50
Min højtelskede datter, Jeg giver til verden Sandhedens Bog for enhver sjæl, i alle nationer. Det er en gave til menneskeheden, men I må vide dette.
Jeg giver dig, Min datter, den eneste myndighed til at beslutte, hvordan den skal oversættes, distribueres og offentliggøres, for at beskytte dette Værk. Alt, hvad der har at gøre med offentliggørelse af disse Budskaber, kan kun ske under din personlige godkendelse. Dette er Mit ønske og ethvert menneske der ikke adlyder Mine instruktioner til dig, og udgiver Mine Budskaber for profit, har ikke Min Velsignelse
Ja, Mit Ord er for alle, men der er et stort ansvar forbundet med at fremme Mine Budskaber og hvordan Sandhedens Bog udgives. Donationer er ikke påkrævet, da provenuet fra bøgerne skal bruges til at finansiere produktionen af andre bøger og udgifterne til offentliggørelse i alle sprog. Du, min datter, vil blive angrebet ustandselig for adlyde Mig i denne sag. Du vil blive anklaget i at forsøge at drage profit af dette Værk, og alligevel vil du vide, at dette er usandt og ikke muligt.
De, der vil angribe dig mest i denne sag, vil være dem, der ønsker at opnå eller på nogen måde at profitere på mit Ord, og de vil blive vrede, når du ikke vil give dem mulighed for at kontrollere dette Værk.
Jeg erklærer derfor, at ingen har fået myndighed til at udbrede Mit Hellige Ord i bogform - kun dig, Min datter. Du kan dog give tilladelse, under Min vejledning, til dem, der anmoder om at hjælpe dig, gennem hjemmesider og trykte dokumenter. Men de kan kun gøre dette, når de søger og får tilladelse fra dig til at gøre det.
Mit Ord er Helligt og al respekt skal vises for Mine ønsker og instruktioner til menneskeheden. I, mine disciple, skal gøre som min profet Maria beder jer om og respektere hendes ønsker i forbindelse med offentliggørelse af Mine Budskaber. Hvis I angriber hende, på grund af dette Værk, vil I fornærme mig, jeres Jesus.
I vil, Mine tilhængere, være forpligtet til at gøre Min Hellige vilje til hver en tid, uanset hvad situationen er. Jeg vejleder Min datter Maria. Hun er blevet valgt som profet af de sidste tider. Jeg taler igennem hende. Hendes stemme bliver Min. Hendes sorg og smerte er Mine. Hendes kærlighed til andre er Min Kærlighed. Hendes glæde kommer fra Mit Hellige Hjerte. Hendes hånd er ledet af Min. Hendes forståelse for, hvordan Jeg ønsker mit Ord til at blive hørt, kommer fra Mig.
Min datter har fået disse gaver fra Himlen af en grund. Lyt til, hvad hun fortæller jer, for I kan være sikre på, at det vil være kommet fra Mig.
Jeres Jesus
 
Den største fejl I kan gøre er at antage at kun de største syndere bliver kastet i Helvedes ild
714. Søndag den 24. februar 2013 kl.22.00
Min kære elskede datter, når verden erfarer Advarslen vil den deles i to dele.
Den ene del vil bestå af dem der har accepteret Skriftemålet og hvis sjæle er blevet oversvømmet med Helligånden. Fra denne dag vil deres omvendelse være fuldkommen og på grund af dette vil de lide for dem der afviser Min Barmhjertighed.
Den anden del vil bestå af dem med forhærdede sjæle, hvis loyalitet er til dyret og som har forpligtet deres sjæl til Satan, frivilligt og i fuld forståelse for hvad de gør. For de tror på det såkaldte paradis som han lover dem, som selvfølgelig ikke findes. Deres skæbne er evig lidelse i Helvedes ild.
Der er så de sjæle som ikke tror på Gud eller Mig, deres Frelser Jesus Kristus. Min Barmhjertighed vil ikke blive accepteret af dem. De er ikke bekymret for deres sjæle fordi de tror at det ikke betyder noget. Disse er ateister – mange af dem er gode mennesker men de tror at de styrer deres eget liv og at jagten på verdslig fornøjelse vil opretholde dem i dette liv, at dette vil være nok til at give dem fred og tilfredsstillelse, som det selvfølgelig ikke kan, fordi dette er umuligt før synden er udryddet.
Deres stædighed betyder at, medmindre de ændrer sig og accepterer Mig, Jesus Kristus, kan de ikke gå til min Fader. De kan ikke få adgang til Paradiset som Han har skabt til Sine børn.
Den største fejl I kan gøre er at antage at kun de mest forhærdede syndere kastes i Helvedes ild. Desværre kan alle dem der afviser Gud ikke være i nærheden af Ham, de kan heller ikke blive tvunget til at acceptere Ham. Deres frie vilje er den største gave som er givet dem af Gud. Den kan ikke blive taget fra dem gennem nogen som helst form for magt. Det vil være deres egen frie vilje som vil diktere deres skæbne. De vil enten vælge Min Hånd og komme ind i Paradiset, eller acceptere løgnen plantet i deres sind af Satan, som vil besejle deres skæbne.
Jeres Jesus
 
Han vil være en meget nær allieret af den falske profet og der er ingen tvivl om hvem han er - Satans søn
715. Mandag den 25. februar 2013 kl. 23:00
Min højtelskede datter, de kommende tider vil ryste verden fra sin slummer, uanset hvilken religion, om nogen, folk følger, for det lille horns stemme vil befale opmærksomhed fra hele verden. Siddende på Peters Stol, vil denne bedrager råbe højt, og stolt proklamere sin løsning til at forene alle kirker som én. Hyldet som en moderne fornyer, vil han blive bifaldet af den verdslige verden, fordi han vil tolerere synd.
Han vil indføre nye love, som ikke blot vil være i modstrid med den Katolske Kirkes lære, men som vil gå imod alle kristne love. Præsterne, der er imod disse Budskaber, vil blive tvunget til at genoverveje dem, når den frygtelige Sandhed bliver afsløret. Sandheden af Mit Ord, givet til dig, Min datter, vil langsomt gå op for dem til sidst.
Hvor vil de græde af sorg, når de indser, at det er Mig, Jesus Kristus, som - med velsignelse af Min Fader - afslører for jer profetierne af de sidste tider i alle detaljer.
Så vil de sluge hvert Ord fra Mine Hellige Læber mens Jeg, for at forberede menneskeheden, afslører flere begivenheder som vil ske. Det er vigtigt, at menneskene lytter og reagerer på Mit Kald, så Jeg kan frelse alle fra dyrets greb.
Den falske profet, mens han er travlt optaget med sine høje ambitioner om at imponere verdens Katolikker, vil blive skubbet til side for et stykke tid, fordi Antikrist vil nu komme ind på verdensscenen, som forudsagt. Når I hører medierne rapportere om den nye, lovende, veluddannet, fredsforhandler, vil I vide, hvem han er. Han vil være en meget nær allieret af den falske profet og der er ingen illusion om hvem han er – Satans søn.
Husk at, uanset hvor skræmmende dette kan være Er Jeg, Jesus Kristus, Kongen. Intet menneske, ingen fjende, har mere magt end Gud. Men kampen om sjælene skal kæmpes, som forudsagt. Ved at sprede Mit Ord, Mine Budskaber og Mine Bønner, vil I hjælpe Mig med at frelse de sjæle Jeg behøver, så Mit Nye Paradis kan fyldes med alle Guds børn.
Stol altid på Mig, Jeres Jesus, som vil vejlede og beskytte jer igennem denne vederstyggelighed på jorden. Jeg lover at perioden vil være kortvarig.
Jeres Jesus
 
En af de andre politiske ledere, som Jeg nævnte for nogen tid siden, vil snart blive myrdet
716. Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 22:00
Min højtelskede datter, en af ​​de andre politiske ledere, som Jeg nævnte for nogen tid siden, vil snart blive myrdet.
Jeg ønsker at du vil afsløre til alle, hvem denne person er bagefter, gennem de beviser givet til dig og andre, således at flere vil acceptere Sandheden af Budskaberne. Denne stakkels sjæl undslap døden for nogen tid siden, men hans nye popularitet vil sætte ham i fare. Han er en fjende af frimurerske kræfter, og de ​​vil ikke tolerere hans lederskab for længe.
Når I, mine tilhængere, ser at de profetier givet til en udvalgt sjæl finder sted, vil I vide at den taler sandt, og at de er blevet givet fra Himlen, for denne sjæl ville ikke være i stand til selv at finde på det.
Det er Mit ønske at bevise over for dem der foragter Mine Budskaber, at det er Mig, jeres elskede Jesus Kristus, som taler til verden gennem denne profet. Selv om det bringer Mig stor glæde at se, hvor meget I elsker Mig og følger de bønner givet til jer fra Himlen, er det skeptikerne Jeg har brug for at omfavne.
Meget snart vil der forekomme en splittelse i Europa, som er forbundet med EU og det land, hvor Peters stol ligger. Dette vil resultere i en krig, som vil være af en anden slags end de andre krige.  Men det vil være ondartet. Folk vil rejse sig mod hinanden i Tyskland, Italien og Frankrig. I skal bede om at Mine tilhængere forbliver stærke og sikre, og at Jesus til Menneskehedens bedegrupper bliver oprettet hurtigt i disse lande.
Tiden er kommet for mig, Jesus Kristus, Guds Lam, til at afsløre flere oplysninger indeholdt i Seglene. Jeg vil gøre dette omhyggeligt, for at I skal være forberedt både åndeligt og fysisk. Som Gud af Retfærdighed, vil Jeg forsikre at Jeg vil vejlede jer alle og velsigne jer med Min Styrke, mens hvert lag udfolder sig, en ad gangen.
Jeres elskede Jesus
 
Min Hellige Eukaristi skal stadig modtages af jer. I skal ikke stoppe jeres daglige Offer, da det ikke vil være jer der vil blive tvunget til at træffe denne beslutning
717. den 27. februar  2013 kl.15:30
Min højtelskede datter, de daglige Messer vil fortsætte i nogen tid, og Jeg opfordrer alle Mine tilhængere til at fortsætte at fejre dem som før.
Min Hellige Eukaristi skal stadig modtages af jer. I skal ikke stoppe jeres daglige Offer, da det ikke vil være jer, der vil blive tvunget til at træffe denne beslutning. Messen vil blive erklæret til at være en anden slags offer til Gud, og I vil vide det med det samme, når det vil ske, idet fejringen af den Hellige Messe vil blive stoppet af den falske profet. I stedet for den Hellige Messe vil der fejres en én-verdens hedensk ritual og I, Mine elskede disciple, velsignet med Helligåndens Gave vil genkende det, for hvad det er.
I skal aldrig nogensinde opgive den Kirke Jeg gav til verden, bygget på Min Lære, samt Offeret af Min død på Korset, præsenteret til jer med de Allerelligste Gaver.
I, mine elskede tilhængere, er Min Kirke. Mine elskede præster og gejstlige, velsignet med Helligåndens Gave, vil aldrig forlade Mig. Heller ikke vil de forlade jer.  Og så vil Min Kirke leve videre, da den aldrig kan dø. Kirken er Mit Legeme på jorden, og derfor kan den aldrig blive ødelagt. Men den vil blive knust, pint og kasseret og derefter efterladt i ørkenen for at dø. Selvom ethvert forsøg på at ødelægge det mindste tegn af livet vil blive foretaget af mine fjender, vil Min Kirke rejse sig igen. Men husk, den vil aldrig dø, selv om det vil se sådan ud.
Min Kirke på jorden vil blive mindre i størrelse og vil, uforskyldt, blive den Resterende hær. Min sande, kasserede Vikar, vil kæmpe med sine bedste evner for at lede Guds børn. Det vil blive  Mig, Jesus Kristus, som vil vejlede jer, løfte jer og frigøre jer fra det onde, som vil blive påtvunget over jer; et onde som vil komme til en brat og frygtelig afslutning for alle dem, der er i ledtog med Antikrist og hans slaver.
Jeres Jesus
 
Det vil kun være de tapre og modige iblandt jer, som elsker Mig mest, der vil lede Min Hær mod frelsen
718. Torsdag den 28 februar 2013 kl.23.50
Min kære elskede datter, de dage, som næsten er over jer, vil bringe med sig et forfærdeligt mørke og fortvivlelse, som aldrig er blevet vidnet til i jeres livstid.
Mørket vil være i ånden og vil blive forårsaget af tomheden i de sjæle som følger antikrist og den falske profet. Den åndelige smerte som de vil påføre de Kristne der nægter at lytte til kætteriet, vil være svært at holde ud.
Jeg fortæller jer dette blot for at I skal vide i jeres hjerter, at den afvisningenssmerte I vil føle, vil være fordi I, ved at opretholde Mit Hellige Ord, vil lide i Mit Navn.
I må aldrig stille spørgsmålstegn ved de store krav, som vil blive pålagt jer, eller miste tillid, for det er Mig jeres Konge, som har magten til at sikre at I kan bære dette. I må heller ikke tvivle på at denne Resterende Hær, som I nu bliver en del af for at forblive tro mod Mig, Jesus Kristus, er blevet forudsagt.
Lyt ikke til dem der siger at I ikke må tro på disse, Mine Hellige Budskaber til verden, for de er blevet bedraget. I skal bede for dem som ikke har styrken eller skelneevnens ånd og som vil vælge den forkerte vej. Mange, som vil følge den falske profet, vil prøve at drage jer til deres vej.
Bror vil kæmpe mod bror og søster, fader mod søn, mor mod datter – alle i deres forsøg på at følge Sandheden. Men så mange vil ikke være i stand til at se fejlene i den falske profets lære og vil være tabt for Mig.
Det vil kun være de tapre og modige iblandt jer, som elsker Mig mest, der vil lede Min hær mod frelsen. De vil, under Min ledelse, tage milliarder af sjæle med sig til frelse. Dette er hvorfor I aldrig må give op 
Jeres Jesus
 
Jeg beder alle Mine hellige tjenere at kalde på Mig, deres elskede Jesus, således at Jeg kan dække dem med Mit Dyrebare Blod
719. Torsdag den 28. februar, 2013 kl. 23:55
Min højtelskede datter, Jeg har sendt Min Helligånd for at dække alle Guds børn på dette tidspunkt, i forsøg på at lette det ondes mørke i verden.
I skal bede hårdt for alle Mine hellige tjenere på dette tidspunkt, for den forfærdelige tilstand af forvirring de befinder sig i. Så sorgfuld vil de være i de næste par uger, på grund af fratrædelsen af ​​Min Hellige Vikar, at de ikke ved, hvor de skal gå hen.  
Jeg beder alle Mine hellige tjenere at kalde på Mig, deres elskede Jesus, således at Jeg kan dække dem med Mit Dyrebare Blod. Jeg vil give dem de Nådegaver, de har brug for, for at skelne Sandheden af ​​Min Lære. Så vil de genkende det bedrag, som er ved at blive præsenteret for dem.
De må aldrig tvivle på Mig. De skal lægge al deres lid til Mig. De må aldrig svigte Mit Navn og de skal være årvågne på alle tidspunkter.
Fortæl dem, at Jeg elsker dem ømt og at de vil blive givet særlige Gaver fra Himlen. Disse gaver vil bringe dem fred, håb og mod, i de turbulente tider, der ligger forude i Min Hellige Kirke på jorden. 
Jeres Jesus
 
Marts____________________
 
Min Kirke på jorden er under angreb, og det betyder, at Mit Legeme bliver korsfæstet igen, som forudsagt 
720. Søndag den 3. marts 2013 kl.22.45
Min kære elskede datter, vær ikke bange for angrebene som du bliver stillet overfor, for Jeg er med dig hvert sekund for at gøre dig stærkere. Det bedrøver Mig at skulle fortælle dig, at du vil blive udsat for megen verbal misbrug, på grund af dette, Min Frelsens Plan.
For denne er den tid i hvilken, ikke kun glødende Katolikker vil blive prøvet på deres tro og deres troskab til Mig, det vil også blive den største prøve for alle Kristne i hele verden.
Til dem, som beskylder dig for kætteri, siger Jeg dette: Jeg Jesus Kristus vil aldrig lyve, for Jeg er Sandheden. Husk på at det er Mit Legeme, der er Kirken. Min Kirke på jorden er under angreb, og det betyder, at Mit Legeme bliver korsfæstet igen, som forudsagt. Ved dette, mener Jeg, at Mit Legeme ikke længere vil være tilstede, det øjeblik hvor den Hellige Eukaristi bliver forkastet af ministrene i Roms Hellige Stol. Dette vil blive virkelighed  og I skal vende ryggen til dette.
Jeg beder jer at bede for alle Guds børn og alle Mine hellige tjenere, inklusiv de misledte falske profeter. Dog vil Jeg aldrig bede jer at bede for antikrist, for dette er umuligt..
Vågn op, alle sammen og lyt til hvad Jeg har at sige. I skal ikke gå i panik, fortvivle eller miste håbet, for denne vederstyggelighed vil være den sidste tortur som alle Guds børn skal være vidne til og udholde, før Jeg kommer igen.
Det vil være den store glorværdige dag. Stor glæde og Mit Komme vil bringe en ende på det onde, som fordærver jorden.
I stedet for at være bange, vær glad. I skal se fremad til mit Andet Komme, for Jeg bringer med Mig det Nye Paradis, som lovet.
Når I bærer Mit Kors, vil det altid være svært. De tider, hvori I nu lever, bringer en slags korsfæstelse med sig, som de fleste Kristne synes er meget svært at bære, så stor vil deres smerte være.
De stakkels sjæle, som ikke tror på, at Jeg taler sandt gennem disse Budskaber, må spørge sig selv dette:
Tror I på den Hellige Bibel og de profetier givet i den? Tror I på antikrist og åbenbaringer om den falske bedrager som vil sætte sig i Peters stol med onde hensigter? Hvis I gør, så accepter at nu er tiden inde hvor disse ting vil ske for jeres øjne. Det er ikke fremtiden – det finder sted nu. Accepter dette med mod og kom til Mig med fuld tillid, for Jeg elsker jer. Jeg har brug for at I holder øjnene vidt åben, I må ikke se væk fra Sandheden.
Vederstyggeligheden er begyndt nu. Når I afviser Min Kalk, forhindrer I Mig i at at frelse sjæle. Jeg har brug for at udføre Pagten, som lovet til Min Fader. Jeg velsigner jer. Jeg længes efter at jeres hjerter åbner sig, så at Jeg kan tage jer ind i Mit Glorværdige Rige. 
Jeres Jesus
 
Der vil gives tegn til jer alle sammen og der vil ske mirakler
721. Tirsdag den 5. marts 2013 kl.15.30
Min kære elskede datter, lad alle genkende de forandringer som vil ske verden over, for alting, forudsagt i Åbenbaringens Bog, vil ske. Mange af disse begivenheder vil være anderledes end den sædvanlige menneskelig fortolkning af hemmelighederne som er givet til Evangelisten Johannes. Dog vil de give mening når I ser på dem for hvad de er.
Antikrists omfattende, men omhyggelig snuede plan, er blevet klogt planlagt med mange mennesker, inklusiv verdens kendte politikere, som indtil nu ikke har gennemskuet denne onde plan.
Mange centre er sat op i forskellige nationer, hvor de planlægger overtagelsen af mange lande. Deres aktiviteter er dog indskrænket på grund af bønnerne af udvalgte sjæle og dem som beder Mine Korstogsbønner.
Jeres bønner vil altid bliver hørt i Himlen, så I skal fortsætte med at bede inderlig for at formindske  dyrets onde handlinger, som aldrig vil vinde dette slag om sjæle, idet hans tid er kort.
Mit ønske er ikke at gøre jer bange men at forberede jer. Jeg testamenterer nu særlige kræfter og nådegaver til alle jer som tilslutter sig Mine ønsker om at recitere Korstogsbønnerne. Tegnene vil blive givet til jer alle og mirakler vil ske.
Min Magt vil bruse gennem jeres årer, mens Jeg bærer jer på Min vej for at frelse menneskeheden.
Jeres Jesus
 
Mange af jer vil afvise denne Kaldelse fra Himlen på grund af frygt
722. Onsdag den 6.marts 2013 kl.09:45
Min højtelskede datter, jeg kalder på alle i verden som tror på Mig, Jesus Kristus, til at lytte.
Så mange af jer vil finde det vanskeligt at acceptere den lidelse, I kommer til at konfronteres med i Mit Navn. Indtil nu har jeres lidelse været begrænset til den sorg, I har følt i jeres sjæle for menneskets synd og for det Offer Jeg frembragte for at frelse menneskeheden fra dens ondskab. Nu vil I blive latterliggjort for jeres tro og gjort til skamme når I forsvarer Mine Lektier og Guds Love.
Mange af jer vil afvise denne Kaldelse fra Himlen på grund af frygt. At acceptere det Jeg nu kommunikerer til verden, for at forberede den til Mit Andet Komme, er ikke noget folk kan nemt acceptere. For hvem er Min profet? Og hvem er de, der kom før hende i Mit Navn? Hvordan kan I vide, hun taler sandt, med så mange falske profeter og svindlere, der forvirrer jer? Aldrig har der været en profet, sendt fra Himlen, som ikke har lidt under latterliggørelse, misbrug, pine og grusomhed. Ikke én eneste. Mange blev myrdet. I kan være sikre på, når frugterne af Mit Arbejde, givet til disse profeter, resulterer i bøn og omvendelse, at de er blevet sendt af Gud til verden for at forberede Hans børn, så de vil komme tilbage til Ham.
Vær klar over, at Mine sande profeter vil modstå tidens test og for dem der ignorerer de Budskaber, de bringer til den menneskelige slægt, vil der være skrig og tænderskæren.
Når I angriber Mit Hellige Ord, givet til en sand profet, blander I jer med Guds Vilje. I kan måske ikke føle skam nu. I kan tro, I forsvarer Mit Ord, når I angriber Mine profeter, men med tiden vil den skade, I påfører denne, Min sidste Mission på jorden, når den bliver åbenbaret for jer, bringe til jer en forfærdelig frygt og sorg.
Hvis I elsker Mig skal I holde øjnene åbne og læse Mine anvisninger grundigt. Hvis I undlader at lytte til Mine advarsler, I har fået på grund af Guds kærlighed, vil I afvise Sandheden. Kun Sandheden kan frelse jer Sandheden er den ilt som er nødvendig for at opretholde jeres sjæls liv. Uden Sandhed vil I ikke se Mig klart, heller ikke vil I være i stand til at træffe de rigtige valg. Husk, Jeg Er Sandheden. Uden Mig, har I intet liv.
Jeres Jesus.
 
Bønnen vil og kan frelse menneskeheden
723. Torsdag den 7. marts 2013 kl.11.05
Min kære elskede datter, det er vigtigt at Mine disciple på jorden forstår hvordan bønnen vil og kan frelse menneskeheden. Bønnens magt og især den Hellige Rosenkrans, som gør dyret impotent, kan ikke blive undervurderet. For at frelse flere sjæle skal I også bede Barmhjertighedens Rosenkrans.
Vælg de Korstogsbønner Jeg giver jer og bed dem således, at I kan fokusere på forskellige anmodninger i løbet af hvert bedemøde. Hvis, f. eks., I beder Korstogsbønnen for Immunitetens Nådegave, gør det på en måde, at bedegruppen kan, den dag, koncentrere sig om et udvalg af Korstogbønner som påkalder Guds beskyttelse for sjæle. Så, en anden dag kan I fokusere på et udvalg af bønner som er givet til jer for beskyttelse af præster og gejstlige.
Disse Korstogsbedegrupper, når de bliver dannet over hele verden, vil blive den nødvendige rustning til at besejre fjenden på flere måder end I kan tro det er muligt. Jeg vil fortsætte at give jer Gaven af nye bønner, som bringer med sig særlige mirakler. Uden denne indgriben kunne Jeg ikke frelse de sjæle, Jeg så meget ønsker. Gå og læg en plan for jeres Korstogsbønners Møder på grundlag af den struktur de er givet til jer, men bryd dem op i dele, så at I kan fokusere på forskellige intentioner. Der er ikke behov for at bede alle bønnerne sammen, selv om Jeg tilskynder jer at bede så mange som muligt af dem i løbet af en uge.
I giver Mig så megen lindring, Mine dyrebare disciple. Jeg giver jer Min velsignelse med styrke og mod, mens I fortsætter jeres søgen efter at frelse sjæle. Jeg elsker jer.
Jeres Jesus
 
Han er blevet sendt for at ødelægge Min kirke og rive den i små stykker
724. Fredag den 8. marts 2013 kl.14.05
Min kære elskede datter, Satan er rasende på Min Kirke på jorden og hans hjemsøgelse fortsætter ind i Kirken.
Den snedige bedrager, som tålmodig har ligget på lur, vil snart bekendtgøre sin styring over Mine stakkels godtroende hellige tjenere. Den smerte han vil påføre er for meget for Mig at bære og dog vil hans regering kulminere i den endelige udrenselse af ondskab som findes i hjertet af Min Kirke.
Han har nøje manipuleret sin position og snart vil hans pompøse opførsel blive set i hans prægtige hof. Hans stolthed, arrogance og selvoptagethed vil nøje blive skjult for verden i begyndelsen. I omverdenen vil der høres et lettelses suk når trompeterne annoncerer hans regeringstid som leder af Min Kirke.
Mit Legeme er Min kirke, men det vil ikke være til Mig, Jesus Kristus, han vil sværge loyalitet til, for han har ingen kærlighed til Mig. Hans loyalitet er til dyret og han vil grine ad og spotte Mine Hellige tjenere som vil støtte ham.
Han, som vover at sidde i Mit Tempel og som er sendt af den onde, kan ikke tale sandt for han kommer ikke fra Mig. Han er blevet sendt for at ødelægge Min kirke, rive den i stykker, før han vil spytte den ud af sin modbydelige mund.
Mit Legeme er min Kirke. Min Kirke er stadig i live, men kun dem som taler Sandheden og holder fast ved Guds Hellige Ord kan være en del af Min Kirke på jorden. Nu, hvor den sidste fornærmelse mod Mig, Jesus Kristus, skal ske fra Peters Stol, vil I endelig forstå Sandheden.
Sandhedensbog, som forudsagt af Daniel for den sidste tid, vil ikke blive taget letsindigt af Mine Kirkemedlemmer, for dens indhold vil give Mine hellige tjenere kvalme, når det går op for dem at Jeg taler sandt.
Den falske profet – han som gør sig til leder af Min kirke- er nu klar til at bære det tøj som ikke er syet til ham. Han vil vanhellige Min Hellige Eukaristi og vil dele Min kirke i to og så halvere den igen.
Han vil gøre sig umage for at fyre de loyale tilhængere af Min elskede hellige vikar Pave Benedikt XVI, udpeget af Mig.
Han vil luge ud alle som er loyale til Min Lære og kaste dem for ulvene.
Hans gerninger vil ikke ses med det samme, men snart vil tegnerne ses, når han søger støtte fra indflydelsesrige personer, verdens ledere og alle i høje positioner.
Når vederstyggeligheden tager til, vil forandringerne pludselig være der. Hans bekendtgørelse om at skabe en forenet Katolsk Kirke, ved at tilslutte sig til alle tro og andre religioner, vil følge snart efter.
Han vil lede den nye en-verdens religion og vil regere over hedenske religioner. Han vil omfavne ateisme og opgive dens brændemærke, som han vil sige er forbundet med forfølgelsen af de såkaldte menneskerettigheder. Al synd, i Guds øjne, vil være acceptabel i denne nye inkluderende kirke.
Alle som vover at udfordre ham vil blive forfulgt og straffet. De præster, biskopper og kardinaler som siger ham imod vil blive ekskommunikeret og frataget deres titler. Andre vil blive mobbet og forfulgt og sammen med mange præster, vil de være nødt til at gå underjorden.
Hør venligst, mine stakkels hellige tjenere som genkender Min stemme nu, mens Jeg rækker ud efter jer for at give jer trøst. Jeg ville aldrig bede jer om at fornægte Min Kirke på jorden, for det var Mig, Jeres elskede Frelser, der skabte den. Jeg ofrede Mit Legeme som et levende Helligt Offer for at frelse jer. I har fået ansvaret til at bevidne på Mine vegne for at frelse sjælene af dem som I leder og instruerer.
Alt hvad I kan gøre er at stole på Mig og fortsætte med at tjene Mig.
Det, I ikke må gøre, er at acceptere nye doktriner, som I omgående ved, ikke kommer fra Mig og ikke er i overenstemmelse med Min Lære. I skal gøre hvad jeres hjerte siger jer, men vid dette:
Denne periode vil komme til at pine jer meget og den rå smerte, som I vil erfare når I ser hvordan Min Kirke vil blive vanæret, vil få jer til at græde. Men I skal genkende løgnene som bliver præsenteret for jer for hvad de er: en fornærmelse til Min død på Korset.
Denne ødelæggelse vil resultere i sammenstyrtningen af Min Kirkes struktur. Forandringerne og tilpasninger af bygninger, sammen med oprettelse af et nyt tempel for den nye verdenskirke, vil blive udført og placeret i Rom.
Vær forsikret om, at når Mit Tempel vil blive vanhelliget Jeg, Jesus Kristus, Menneskehedens Frelser, vil være kasseret og smidt i grøften.
Jeres Jesus.
 
Når Langfredag ​​kommer vil mange sjæle begynde at indse, at Min Advarsel til menneskeheden er over verden
725. Lørdag den 9. marts, 2013 kl. 21:45
Min højtelskede datter, når Langfredag ​​kommer vil mange sjæle begynde at indse, at Min Advarsel til menneskeheden er over hele verden.
Så snart vederstyggeligheden bliver vidnet, vil Sandheden af ​​disse Budskaber blive virkelig forstået. 
Saml dine folk sammen, foren jer i bøn, for en mørk sky vil dække jorden. Straffen vil blive udmålt på menneskeheden, når den kaster sig ud i en afgrund af ligegyldighed og apati for Guds ord.
De, som har vendt ryggen til de Gaver, givet til menneskeheden ved min død på Korset, vil blive vækket, og vil se, hvor groteske deres sjæle ser ud for Mine Øjne. Snart vil de se, at de kun har kort tid for at omvende sig. For Min tålmodighed er stor, men Min sorg er dyb. Så bitre er deres hjerter, at de ikke kun undgår Mig, deres elskede Jesus, men de nægter sig selv de Gaver, som Jeg frit sætter til rådighed for dem.
Hvor er de blevet narret til at tro på deres falske illusioner om at verden er deres, for at leve efter den vej, de vælger, uden at sørge for at bremse op i deres stræben efter tilfredshed. Denne verden vil ikke længere være deres, for at blive taget af dem, fordi den kun er en midlertidig tilstand. Snart vil de finde sig i en ny tilstand, og for mange vil det ikke være i Mit Nye Paradis.
Min intervention er forestående og Min Plan om at frelse verden vil snart blive gjort kendt. Stolthed er deres største fjende, og Satans største fejl. Når nogen anklager en anden, bebrejder en anden og peger finger mod en anden i Mit Navn, er han blevet offer for Satans synd.
Det vil være stoltheds synd, som vil være menneskehedens undergang, og som vil kaste mange sjæle i Helvedes ild.
Bliv ikke offer for denne forbandelse af den onde og forbliv tavs, hvis I ikke er enig med en anden, der råber højt, med løgne ud af munden imod Mig, selvom I ved, at han ikke taler sandt. I skal sænke jeres øjne og blot forkynde mit Ord.
Forsvar Mig kun ved at forkynde til verden hvad I ved om Min Plan til at frelse sjæle. 
Og selv når disse sjæle, der mener at deres viden om Mig giver dem ret til at formane andre og kræver svar fra jer, skal I aldrig forsvare Mig med argumenter.
Mange begivenheder i verden vil chokere de meste af menneskeheden om kort tid. Selv de mest uinteresserede mennesker, der lever deres liv i et vakuum af verdslig ambition, med lidt tid til åndelige spørgsmål, vil begynde at indse, at der sker megen forandring. De vil vide, at disse ændringer er udenfor deres forståelse og dette vil resultere i at de er mere åbne over for Guds Ord.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: Korstogsbedegrupperne vil frelse milliarder af sjæle
726. Søndag den 10. marts 2013 kl. 18:00
Mit kære barn, i denne tid vil du føle dig endnu mere alene og isoleret, mens det Hellige Guds Ord brøler højt for at advare menneskeheden om behovet for at forberede deres sjæle.
Børn, det er nu I skal spørge min elskede Søn at bevare jeres mod i de mørke dage, måneder og år, der ligger foran jer. I skal glæde jer fordi så mange sjæle, inspireret af Helligånden, har svaret på Min Søns Jesu Kristi kald. Han elsker jer alle så meget, at det giver mig, Hans elskede mor, tårer af glæde. Hvordan Han vil sprede Sin barmhjertighed er hinsides jeres forståelse og Han vil drage selv dem der foragter Ham tæt på Sit hjerte.
Det vil ikke vare længe nu, før Hans store Andet Komme, så I skal give Ære til Gud. For at forberede jer skal I modtage Forsoningen så ofte som muligt og fortsætte at bede for sjælene.
Selv om Gud er Almægtig og Hans Herlighed vil nu blive fuld forstået må I, Hans Resterende Hær, hjælpe Ham i Sin Plan om at frelse menneskeheden, når I vidner om Hans Andet Komme.
Korstogsbedegrupperne vil redde milliarder af sjæle, og derfor skal I sprede og mangfoldiggøre jer. Guds Nådegaver bliver hældt over alle hans børn, som deltager i disse bedegrupper. De vil være den rustning som vil beskytte menneskeheden fra antikrists planlagte forfølgelse.
Giv aldrig op, børn. Forbliv altid i Nådens tilstand og fortsæt med at følge min Søns anvisninger. Han vil aldrig svigte jer, så stor er Hans Kærlighed for jer.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Gud Faderen: Kampen raser nu mellem Mit Hierarki og dyrets domæne
727.Tirsdag den 12. marts 2013 kl. 14:38
Min kæreste datter, Himlene græder i sorg på denne frygtelige dag, forudsagt så længe siden.
Hele menneskeheden vil nu står over for dyrets største bedrag af alle.
Min Søns tårer, hvis død på Korset gav Mine børn frihed, falder over hele verden i dødskvaler, på dette tidspunkt.
Min Vrede er tilbageholdt nu, men Mit Raseri er stort. Meget snart vil bedraget stå klart for alle som er udpeget af Min Søn til at lede Hans hjord på jorden.
Kampen raser nu mellem Mit Hierarki og dyrets domæne. Det vil være smertefuld, men snart vil straffen, som vil følge den onde forfølgelse, planlagt af fjenden og hans kohorter, udslette det rådne.
Jeg kalder alle Mine børn til at vende tilbage til Min Søn og til at sætte al jeres tillid til Ham på dette tidspunkt.
Vær modige, Mine små, for denne smerte vil være kortvarig. De, der følger dyret og den falske profet vil blive givet indsigt ved Min Hånds Magt, for at bringe dem tilbage til Min Søns Hjerte. Hvis de afviser denne Gave vil de være tabte og vil lide samme pine som venter bedrageren, som vil blive kastet ud i afgrunden for evigheden.
Kåringen af ​​den falske profet vil blive fejret af frimureriske grupper i alle hjørner, som planlægger de sidste faser af forfølgelse af alle Mine børn.
De, der vil feste med ham, og som ikke ved bedre,vil med tiden føle endnu større smerte end dem, der allerede kender Sandheden.
Afvent nu med mod og håb, for alt dette skal ske før Min Søns Herlige Rige bliver åbenbaret.
I skal forpligte jeres troskab til Min elskede Søn til hver en tid og nægte at acceptere løgne. Vid at hvis og når I bliver bedt om at deltage i en ny Messe, at denne vil være den største forbandelse nogensinde påført af Satan mod Mine børn.
Vid, at Himlen vil vejlede jer, og at ved at acceptere smerten med værdighed, I vil hjælpe Min Søn med at opfylde den endelige pagt.
Jeres elskede Fader
Gud den Højeste
 
Hans trone er blevet stjålet. Hans magt ikke
728. den 13. marts 2013 kl. 21:20
Min højtelskede datter, Jeg er blevet dømt til døden for anden gang. Fornærmelsen af befaling i Rom, som du vidner i dag, river Mig i to.
Da Jeg stod foran Mine bødler, anklaget for kætteri og for at turde sige Sandheden, løb Mine apostle væk og var intetsted at finde. De, der fulgte Mig og accepterede Min Lære forrådte Mig, når Mit Ord blev udfordret af dem med myndighed. De begyndte at miste tillid til Mig, og de ​​begyndte at tvivle på Mig.
Nogle af Mine tilhængere troede på forbrydelsen af kætteri, som Jeg var anklaget for, og at den var berettiget. Så mægtige var Mine anklagere - mænd i høje stillinger, klædt i eksotiske gevandter, der gik og talte med en følelse af reel myndighed - at få tvivlede på dem. Jeg blev undersøgt, udfordret, spottet, nedgjort, latterliggjort og hånet for at tale Sandheden. Folk faldt for disse kommandører - mænd med mægtige stemmer og hvis myndighed aldrig blev sat spørgsmålstegn på. Min Stemme blev som en hvisken midt i brølen af Mine anklagere.
"Kætter" - råbte de. De sagde, Jeg talte med en ond tunge, at Jeg spottede Gud, og at Jeg ønskede at ødelægge deres kirke. Og så myrdede de Mig koldblodigt.
Det vil ikke blive anderledes, når Jeg forsøger at gøre Min Stemme kendt nu, når Jeg forsøger at advare alle Guds børn om begivenheder, som Jeg talte med dig om, Min datter, i de sidste par år. Mit Ord vil blive behandlet med foragt. Mit Ord vil blive sat spørgsmålstegn på. Tvivl vil krybe ind og endnu en gang vil Mine apostle løbe væk og forlade Mig for ulvene.
Tag ikke fejl, Sandheden er blevet åbenbaret for jer. Jeg har fortalt jer, Mine tilhængere, hvordan I vil blive bedraget. Dette vil være meget svært for jer, fordi I vil sætte spørgsmålstegn ved denne bedrager, der sidder i min Faders Hus.
Min elskede pave Benedikt XVI blev forfulgt og flygtede, som forudsagt. Jeg har ikke udpeget denne person, der hævder at komme i Mit navn.
Han, pave Benedikt, vil vejlede Mine tilhængere hen imod Sandheden. Jeg har ikke forladt ham, og Jeg vil holde ham tæt på Mit hjerte og give ham den trøst han har brug for på denne frygtelige tid.
Hans trone er blevet stjålet. Hans magt ikke.
Jeres Jesus
 
Denne onde gestus under Stilleugen vil blive set af dem der holder deres øjne åbne
729. Torsdag den 14. marts 2013 kl. 18:00
Min højtelskede datter, hvilken lidelse bliver følt af Mine elskede hellige tjenere, nære på Mit Hjerte, der kender Sandheden og som skal være vidner til vederstyggeligheden i Min Kirke på jorden.
Der vil, i løbet af Stilleugen, ske en særlig fornærmelse, som bliver påført til Mit Hellige Navn, i forsøg på at vanhellige Mig. Denne onde gestus, under Stilleugen, vil blive set af dem der holder øjnene åbne og dette vil være et af de tegn, med hvilke I vil vide, at bedrageren, som sidder på tronen i Min Kirke på jorden, ikke kommer fra Mig.
Mine tilhængere, I skal vide, at profetierne givet til verden - advarslerne om den tid hvor magten inden i Min Kirke vil blive grebet af dem der er loyale til dyret - er over jer. Tiden er nu.
Husk at de, der stolt viser ydmyghedens tegn er skyldige i stolthed. Stoltheden er en synd.
De der siger, at Min Kirke skal forny sit image, opdatere Min Kirkens lære og som siger, at ved at modernisere den, den vil blive accepteret af flere mennesker, må vide dette.
De af jer der siger, at I følger Min Lære, men som ønsker lovene ændret for at tolerere handlinger der er syndige i Mine Øjne, må forsvinde fra Min Kirke nu. I er ikke Mine. I har vendt ryggen til Mig og er ikke værdige til at komme ind i Mit Hus. Men dette er hvad der vil ske. I og alle de, der kræver ændringer som er omfavnet af den verdslige verden, vil være tilfredse, for den falske profet vil lokke jer ind i sin gunst, og I vil bifalde hvert øjeblik af sin kortvarige regeringstid. Men det vil ikke være Mig, Jesus Kristus, som I vil følge. I vil følge en falsk doktrin, ikke af Gud.
Så mange vil omfavne den falske profets regering og skubbe Mig til side med glæde i deres hjerter. Så, når fejlene af hans veje blive synlige, vil Mine stakkels hellige tjenere ikke have noget sted at vende til. Deres sorg vil vende til frygt og deres frygt vil vende til fortvivlelse. De vil ikke vide, hvem de skal stole på, men de må forstå dette. Mit Legeme, Min Kirke, kan piskes og vanhelliges, men min Ånd kan aldrig blive rørt, for den kan aldrig dø.
De af jer der afviser Mit Ord nu, og Sandheden I bliver givet som en særlig gave fra Himlen, velsigner Jeg . Jeg vil fortsætte med at hælde Mine Nådegaver ned over jer, indtil I kommer tilbage til Mig. Jeg vil aldrig give op, indtil Jeg kan frelse jeres bedrøvede sjæle.
Min Kirke, hvor Mine Lektier og Sakramenter forbliver intakte, vil leve og kan aldrig dø. Den behøver ikke mursten og mørtel for at overleve, for det er Mig, Jesus Kristus, hvis Legeme er Kirken. I, mine trofaste elskede præster, hellige tjenere og tilhængere er en del af Mig. I er forenet med Mit Legeme for at danne Min Kirke på jorden. Så I skal lære at være stærke, modige og trofaste til Mit Hellige Ord, uanset hvilke argumenter der bliver præsenteret for jer om det modsatte.
Tidspunktet for at skismaet bliver blotlagt er nær, og allerede nu mærkes en forfærdelig uro i Rom. 
Når Helligånden støder sammen med det ondes ånd, skærer en linje midten nedover, så at to sider dukke op. Det store kløft vil stige ned hurtigt. Så vil mange, som er blevet bedraget af løgneren, løbe tilbage i Mine Hellige Arme for beskyttelse.
Jeg vejleder jer i disse sorgfulde tider, og beder jer om at overgive jeres tårer til Mig og Jeg vil trøste jer i ånden.
Jeg velsigner jer. Jeg bringer jer ro i hjertet. Jeg beskytter jer.
Jeres elskede Jesus
Frelsens Moder: Reciter min Rosenkrans for alle dem, der styrer i Rom
730. den 15. marts 2013 kl. 22:30
Mit kære barn, denne er en tid med stor sorg, ikke kun for dig, men for alle dem, der elsker min Søn.
Jeg må opfordre jer, kære børn, at forblive stærke og tro mod det hellige Guds Ord, af hensyn til min Søn. Han, min elskede Søn, hænger med hovedet i smerte, da Han ser den rædsel, at Hans kirke smuldrer for Ham.
Bed for håb og fremsig min Hellige Rosenkrans hver dag for alle dem, der styrer i Rom. I skal bede for alle dem, der leder den Katolske Kirke. Medtag manden som sidder på Peters Stol, for han har stort behov for jeres bønner.
Bed om, at han vil acceptere Sandheden om min Søns død på Korset, og at han vil åbne sit hjerte til min Søns tryglen om Barmhjertighed for alle Guds børn.
Ligegyldigt hvor hårde disse tider er i den Romersk-Katolske Kirke, kan og vil ondskaben ikke få overtag over Guds Magt.
Min rolle som Formidler af alle Nådegaver bliver snart fuldført og som kvinden, udvalgt til at være iklædt i solens stråler, er min tid kommet for at hjælpe min Søn i Hans sidste frelsesplan.
Jeg værdsætter alle Guds børn, herunder dem, der bringer Ham stor skam og smerte. Bed om, at mine bønner, ofret til min Søn og forelagt Ham på jeres vegne, kan bidrage til at afbøde de lidelser, der ligger forud for den Katolske Kirke.
Min kærlighed, som Moder til alle Guds børn, er altomfattende, og jeg vil aldrig stoppe i min søgen efter at bringe jer håb, kære børn.
Bønner vil blive hørt i himlen, og I skal aldrig opgive håbet, da min Søns Barmhjertighed er større end I, om muligt, kunne vide.
Guds Kærlighed er Almægtig. Spørg og I vil modtage stor velsignelse, da forberedelserne er færdige og beredskabet klart for den Store Herrens Dag
Vent med tålmodighed, kærlighed og tillid, for alle disse trængsler vil snart være forbi, og derefter vil den Nye Himmel og den Nye Jord forenes som én. Det er alt hvad I behøver at beskæftige jer med - forberedelsen af jeres sjæl og af dem, der har brug for jeres bønner mest. Først da vil I være i stand til at acceptere Guds lys og træde ind i det Nye Paradis på jorden.
Vær i fred og fokuser kun på min Søn og Hans enestående ønske om at frelse sjælene af enhver levende skabning.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Min Lidelseskamp mærkes af alle helgener og engle i Himlen, for Apokalypsens tid er nær
731. Lørdag den 16. marts 2013 kl. 12:40
Min højtelskede datter, hvilket raseri, hvilken vrede og hvilken frygt bliver følt af dem, der nægter at acceptere Min Lidelsens Kalk på dette tidspunkt.
Satans raseri mod disse Budskaber vil forstærkes hurtigt og ethvert forsøg vil blive gjort for at anklage dig, Min datter.
Lidelsen er ved at blive accepteret af dig på grund af din overgivelse til Min Hellige Vilje, som du er enig i. Så du, Min datter, skal forblive tavs, mens skrigene fra dyret og de stakkels sjæle han bruger til at angribe dig, fortsætter. Jeg siger dette til alle Mine elskede, trofaste disciple - forbliv fast. Hold hovedet bøjet i ydmyg trældom og ofr jeres lidelse for de sjæle som ikke vil acceptere Sandhedens Gave.
De ansvarlige for at infiltrere Min Kirke på jorden valgte Fastens tidspunkt for, bevidst, at fornærme Mig, deres Jesus, som døde i lidelse for at frelse deres sjæle.
Så angrebne er de, dem der strejfer rundt i Roms korridorer, at det største tegn vil blive set i det kaos der vil opstå, når de tilslutter sig til bedragerens befaling. Kaos, uorden, splittelse og modsigelse vil ses overalt i Rom. Denne uorden kommer fra Satan for det kan ikke komme fra Gud.
 Vrede kommer fra den onde og hans raseri er håndgribeligt når Mit Lys spreder sig blandt Guds børn. Gør det kendt, at når angreb af en sådan ond natur bliver påført andre i Mit Navn, er det Mit Nærvær, som fremprovokerer en sådan reaktion.
Kun Jeg, Jesus Kristus, og Mine tilhængere, kan være målet for et sådant misbrug, og når I finder at dette bliver uudholdelig, sig venligst denne korte bøn:
"Jeg deler denne smerte med Dig, kære Jesus, og beder om, at Du vil velsigne mine fjender og dem der pisker Dig, med Helligåndens Gave. Amen. "
Uenigheden vil fortsætte og Min Lidelseskamp mærkes af alle helgener og engle i Himlen, for Apokalypsens tid er nær.
Hold til Mig, jeres Jesus, og sæt al jeres tillid til Mig, mens Jeg opretter Min Resterende Hær, for at forberede den grimme kamp om sjæle, der ligger forude.
Jeres Jesus
 
Det tredje Segl vil blive afsløret når man vil slås for mad, mens hungersnød griber menneskeheden
732. Lørdag den 16. marts 2013 kl. 15:25
Min højtelskede datter, tidevandet vil slippe løs og ødelæggelsen, forårsaget af mange krige, vil påbegynde, som forudsagt.
Tiden for den falske profets ankomst vil falde sammen med erklæringen af krige over hele verden. Disse krige vil blive udløst øjeblikkeligt og menneskene vil krybe i frygt når konsekvenserne vil blive klare. Krige vil slå rod og rulle ud ligesom storme i ørkenen, hvor de vil tage fart og fange, som en tyv om natten, alle dem der føler, at deres fred er garanteret.
Så mange lande vil være involveret i det, at det vil overrumple alle. Snart vil antikrist gøre sig kendt, midt i blodbadet. Forvirring, frygt og tab af afgrøder vil forværre problemet. Ikke længe efter, vil det tredje Segl blive afsløret, hvor man vil slås for mad, mens hungersnød griber menneskeheden. Udsultet af fødevarer, udsultet af ånden, udsultet af hjælp, vil menneskeheden gribe fat på alt og enhver, der kan tilbyde pusterum.
Scenen vil være sat for antikrist til at komme frem og annoncere sig til verden. På dette tidspunkt vil menneskeheden være så lettet, på grund af en fredens mand der tilbyder så meget håb, at de vil blive hans villige slaver. De vil falde for hans omfattende plan for omstrukturering af verden og bringe alle nationer sammen. Planen, vil de blive fortalt, vil være til gavn for alle, og for at befri verden fra terrorismen. Fjenderne, han vil sige han bekæmper og hvem, han vil udøve kontrol over, er uskyldige ofre, der bruges af ham i det bedrag han vil præsentere for verden.
Når fred, eller hvad der virker som en våbenhvile, er genoprettet, vil næste fase komme: enheden blandt alle nationer, alle religioner, alle lande, som én. Dette  vil ske når foreningen mellem den falske profet og antikrist vil blive klart.
Min Tålmodighed og Min Barmhjertighed vil resultere i en storstilet Guddommelig Intervention for at frelse alle Guds børn fra dyrets greb, hvis eneste mål er at tilskynde til synd. For der er én ting I skal vide: bag antikrists charmerende tiltrækning vil der være en plan om at tilskynde til synd, så at menneskeheden vil gøre det endelige valg – at slutte sig til dyret for at udfordre Gud. Når den tid kommer, og efter ethvert forsøg er gjort af Mig for at frelse sjælene, vil det være slut.
Kun de udvalgte vil blive taget ind i Mit Rige.
Jeres Jesus
 
Et budskab til præsterne og alle Mine hellige tjenere som har ofret deres liv til Min Hellige Tjeneste
733. Søndag den 17. marts 2013 kl. 18:50
Min højtelskede datter, dette er et budskab til præsterne og alle Mine hellige tjenere som har ofret deres liv til Min Hellige Tjeneste.
Mine elskede tjenere, Jeg ønsker at I adlyder Kirkens love og dem, som I skal vise lydighed til i Mit Hellige Navn.
I skal aldrig svigte jeres pligter til Kirken, og I skal fortsætte med at tjene Mig som altid. Administrer venligst alle Sakramenterne som før, men med endnu større omhu. Deltag, som altid, i jeres hellige pligter. Jeres forpligtelse er til Guds børn, og I skal vejlede jeres flok. Forbliv loyale til Min Lære på alle tidspunkter.
Det vil ikke være jer, Mine dyrebare tjenere, som vil forlade Min Kirke på jorden. Det vil ikke være gennem det I gør, at Lovene i Min Kirke vil blive ændret for at omfavne nye doktriner.
I vil forblive loyale til Min Kirkes tjenester og udføre jeres pligter indtil den forfærdelige dag. Dette vil være den dag, hvor Min Hellige Messe vil blive ændret til ukendelighed. Det vil være Guds fjender, som har infiltreret Min Kirke på jorden, der vil skubbe jer væk fra Mig.
Når de præsenterer den nye messe, vil I stå tilbage uden valg, for I vil vide, at den ikke længere vil tilbyde den Allerhelligste Eukaristi. Det vil være på det tidspunkt, at Sandheden, endelig, vil blive åbenbaret for jer, selv om I vil være klare over, pga. af nogle tegn inden da.
Tegnene vil omfatte mærkelige nye måder at arrangere bønnerne på. Satan vil ikke længere blive fordømt og Sakramenterne vil blive manipuleret for at medtage andre trosretninger. I vil blive utilpasse, men I vil alligevel føle en forpligtelse til at forblive loyale over for Min Kirke.
Det vil være på det tidspunkt, at eksistensen af ​​Min Kirke på jorden vil være jeres eneste mulighed for at overleve, hvis I skal forblive loyale over for Min Lære. Når Min Lære, Mine sakramenter og Min Hellige Messe er ændret, skal I ikke blive bedraget. Hvis I ikke overholder Mine Love, vil I forråde Mig.
Jeg advarer de andre Kristne kirker, at denne besudling vil også spredes til jeres kirker. Med tiden vil det blive svært for jer at ære Min Lære, sådan som den blev givet til verden. Alle kristne vil lide under den falske profets og hans kohorte, antikrists ledelse, hvis ansigt vil stråle over hele verden snart, som den mest indflydelsesrige leder af hele tiden.
Jeres Jesus
 
Guds Moder: Opdelingen af verden, som følge af Gog og Magog, vil splitte familierne
734. Mandag den 18. marts 2013 kl. 19:35
Mit barn, du skal aldrig være i tvivl om betydningen af ​​denne Mission eller tillade, at angreb på dig afleder din opmærksomhed fra min elskede Søn.
Det er på grund af min Søns Kærlighed og Barmhjertighed, at Han åbenbarer til verden den ondes planer om at fange sjæle før den sidste tid. Denne luskede plan er blevet udtænkt i meget lang tid, og vil blive påført Guds børn ved frimureriske kræfter, hvis troskab er til den onde.
Lad ingen være i tvivl om de profetier der blev afsløret af mig, jeres Moder, til visionære og seere igennem århundreder. Børn, I skal ikke være bange. I stedet bør I være håbefulde og glæde, for tiden for den Nye Himmel og den Nye Jord er nær og Guds børn vil endelig være fri for det onde, som hver eneste af jer har været vidnet til i hele jeres liv.
Denne tid er blevet forudsagt i min Faders Bog og på grund af dette, skal I acceptere Sandheden af indholdet i Johannes 'Åbenbaring.
Hvis I ikke accepterer Johannes' Åbenbaring, givet til Johannes, så kan I ikke sige, at I accepterer Resten af Bogen - Den Helligste Bibel.
Meget af det, der skal komme, vil være vanskelig og sårende, for opdelingen af verden, forårsaget af Gog og Magog, vil splitte familierne. Den ondes intrige og de svigefulde planer, udtænkt af den falske profet og antikrist, vil være det største bedrag, siden farisæerne fornægtede min Søn. Når de, farisæerne, fornægtede min Søn, forhindrede de Sandheden i at blive givet til Guds børn. Dette reducerede antallet af min Søns tilhængere i hans tid på jorden og forhindrede dem i at blive Kristne. Det samme vil være tilfældet med disse to, der vil udstille et billede af godhed, men som vil føre mange Guds børn på afveje. De vil forblinde mange til Sandheden, når de gennemgribende ændringer, de vil fremme i hele deres regeringstid, vil løsrive folk fra Guds Love.
Guds børn vil blive fortalt, at det onde er acceptabelt, og at visse synder er ikke krænkende for Gud. Folk vil tro dem og, som resultat, vil vende ryggen til Gud.
Bed, bed, bed, at deres regeringstid vil være kort, og at Sandheden vil sejre, så min Søns Kirke på jorden kan forblive intakt.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Lag for lag vil deres onde hensigter blive klare, når de kludrer i det
735.Tirsdag den 19.marts 2013 kl. 22:45
Min højtelskede datter, på dette tidspunkt spreder Mit Hellige Ord sig, gennem disse Budskaber, som en stærk vind over hele verden.
Mange vil høre Min Stemme, enten de ønsker det eller ej, for den vil lyde som torden før stormen. Nogle vil genkende Helligånden når den overvælder deres sjæle. Andre, desværre, vil ikke, men Jeg siger dette til dem. I har hørt Min Stemme. Den har rørt jeres sjæl og alligevel blokerer I Mig. Alligevel vender I ryggen til. I kan frygte Min Stemme, da den kan være overvældende, men en ting, kan I ikke gøre: ignorere Mig.
Så magtfuld er Min Helligånd, at den vil røre jeres sjæl, om I ønsker det eller ej. De af jer der flygter, skjuler sig og lader som om Jeg ikke er tilstede må vide, at I ikke vil være i stand til at benægte Mit Nærvær, uanset hvor hårdt I prøver.
Nogle af jer vil modstå Sandheden fordi I mangler tro på Mit Løfte om at give jer evigt liv. Mange af jer finder dette skræmmende og ville foretrække at tro, at den Store Herrens Dag ikke vil finde sted i jeres levetid. Og så lukker I øjnene, blokerer jeres ører og søger trøst i andre ting.
Den sikkerhed I føler i forsøget på at finde fred, hvor det kan findes, vil blive kortvarig. Snart vil I blive nægtet Guds Ord. Ord, I har været vant til at høre, vil forsvinde fra prædikener og breve fra jeres biskopper og kardinaler, givet til jer og alle Mine intetanende tilhængere.
Frimurersekter infiltrerer Kirken i Rom. Tag ikke fejl - der kan kun være én pave i en levetid.
Mange af mine tilhængere vil nu afvise Mit Hellige Ord, Sandheden, lige som de gjorde under Min prøvelse på jorden. Du, Min datter, vil blive afvist som en kætter, spottet og hånet. Du vil blive en torn i øjet på den falske profet. Men snart vil alle se de subtile handlinger og de snedige gestus af de bedragere der leder Min Trone i Rom, for de munder ud til helligbrøde.
Lag for lag, vil deres onde hensigter blive klare, når de kludrer i det og de, som er velsignet med indsigt, skænket af Mig, vil vedkende den vederstyggelighed som bliver udredet.
Dyret er nu parat, og danner en sekulær cirkel, som består af nogle af verdens ledere, som er i forening med alle der er imod Guds Rige. Dæmoniske ånder, der invaderer disse stakkels sjæle vil, på grund af deres stolthed og arrogance, vise sig for alle gennem deres gestus, som vil blive diskuteret og sat spørgsmålstegn på, indtil de endelige svar vil komme frem hos dem som er velsignet med Dømmekraftens Gave.
Stol på Mig. Stol på denne Gave af Tillid. Lad Mig holde og vejlede jer gennem denne jungle af onde skabninger, der ønsker at fortære jeres sjæle.
Jeres Jesus
 
Ligesom den blinde ikke kan se, vil der være nogle i Kirken i Rom der kan se, men som vil nægte at erkende Sandheden
736. Onsdag den 20. marts 2013 kl. 19:15
Min højtelskede datter, Min Korsfæstelse bliver genoplevet helt igen, og hver del er forbundet med den tid der fører op til Mit Andet Komme.
Nu, hvor min Krop - Min Kirke - har udholdt piskningen i så mange år, på grund af ånden af det onde, bliver Tornekroningen nu påført til ledelsen inde i Min Kirke.
Når den tredje torn gennemborede Mit Højre Øje, kunne Jeg ikke længere se igennem det. Kun gennem Mit andet Øje kunne Jeg se den frygtelige smerte, som blev oplevet af Min Moder. Nu, hvor Tornekronen gennemborer Hovedet af Min Kirke i Rom, kun halvdelen vil vidne om Sandheden af ​​de forudsagte profetier. Den anden halvdel vil blive blind og vil undgå at se de skader som skal tildeles på hver del af min Krop - Min Kirke – over alle nationer i verden.
Ligesom den blinde ikke kan se, vil der være nogle i Kirken i Rom der kan se, men som vil nægte at erkende Sandheden. Så smertefuld vil Sandheden være, at det vil være lettere for disse hellige tjenere af Mig, at tage den lette vej.  De vil, som krystere, vælge vejen til vanhelligelse, i stedet for at tage deres kors op for Mig.
Så vil der være dem der elsker Mig, og denne splittelse vil ikke afskrække dem i planen om at hjælpe Mig at redde sjælene fra den visse død. Disse modige sjæle, fyldt med Nådegaven af Ildens Ånd, vil kæmpe for at bevare Mine Allerhelligste Sakramenter. Det er de præster der vil fodre Min hjord under forfølgelsen. Enhver Nådegave vil blive skænket til disse rene sjæle, og de vil til gengæld føre Min resterende hær til portene af den Nye Himmel og den Nye Jord.
Det kræver stort mod at acceptere Ordet af Guds profeter. Det er aldrig nemt at høre profeternes Ord, hvis Ord skærer ind i de sjæles hjerter som et tveægget sværd. Deres advarsler er smertefulde at høre, men søde pga. af de frugter, de giver, for når Guds Ord bliver givet som en Gave, det skænker frelse. Tag fat i Mit Hellige Ord som på jeres livline. I, Mine elskede tilhængere, er beskyttet af den levende Guds Segl og så må I aldrig frygte.
Jeres fjender vil skælde ud på jer, fornærme jer, og kan forfølge jer, men det vil være Mig, Jesus Kristus, som vil gå med jer. I, Mine få udvalgte, som svarer på Mit Kald gennem jeres lidelse, vil forløse meget af menneskeheden, i Mine Øjne.
Jeg velsigner jer. Jeg giver jer fred og styrke, så I kan følge Mig uden frygt i jeres hjerter.
Jeres Jesus
 
Tiden for splittelsen er nær, og I skal forberede jer
737. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 20:00
Min højtelskede datter, hvor bliver Mit Hjerte revet i stykker på grund af den sorg der bliver følt af de sjæle som er angste på grund af ​​Min sidste pave, Min elskede Benedikts afgang.
I, Mine skattede sjæle, føler jer så forvirret og på en måde, alene. Jeg føler jeres smerte, og I skal bede hårdt for Min Barmhjertigheds Hånd, så Jeg kan nå frem og trøste jeres sørgelige hjerter.
Dette vil være en tid af forræderi for dig, Min datter, hvor mange, der har tilsluttet sig denne Hellige Mission vil gå deres vej. Du skal øge den tid du tilbringer i Eukaristisk Tilbedelse til syv dage om ugen, og først derefter vil du være i stand til at gå alene og uden frygt for at fuldføre de opgaver som Jeg vil give dig, hvoraf mange vil være yderst vanskelige.
I skal forblive stærke, alle jer, på dette tidspunkt. I skal ikke lytte til de fordømmende stemmer som vil gå jer på nerver, og som vil vokse til store mængder når Stilleugen kommer.
Hver bagvaskelse, hver løgn, hver ond indvending mod disse, Mine Hellige Budskaber til verden, vil være jeres kors at bære for de næste ti dage. Ikke et øjeblik vil I, Mine tilhængere, kunne hvile, bede, eller overveje Mit Allerhelligste Ord. Vær opmærksom på, at uden den hellige Rosenkrans' beskyttelse, som må siges dagligt, vil I forlade jer åben for tvivl, som ikke kommer fra Mig.
Tiden for splittelsen er nær, og I skal forberede jer. Jeg ønsker at give jer en særlig nådegave for at hjælpe jer at modstå forfølgelsen og det pres, som vil blive sat på jer for at opfordre jer til at trække jer fra Mine Budskaber. Det vil kræve stor tro, tillid og nerver af stål for at fokusere på Mit Hellige Ord, og så skal I sige dette Korstogsbøn en gang om dagen, fra nu af.
Korstogsbøn (102) For at støtte troen og troværdigheden af Guds Budskaber til verden.
Kæreste Jesus, når jeg er nede, rejs mig op.Når jeg tvivler oplys mig.
Når jeg er bedrøvet vis mig Din Kærlighed. Når jeg kritiserer, hjælp mig at holde mund.
Når jeg dømmer en anden offentligt, forsegl mine læber. Når jeg taler blasfemisk i Dit Navn, forløs mig og før mig tilbage til Din beskyttelse. Når jeg mangler mod, giv mig det sværd jeg har brug for, for at kæmpe og frelse de sjæle Du ønsker.
Når jeg modsætter mig Din Kærlighed, hjælp mig at overgive mig og forlade mig fuldstændig på Din kærlige Omsorg.
Når jeg er på vildspor, hjælp mig at finde Sandhedens Vej.
Når jeg anfægter Dit Ord, giv mig det svar jeg søger. Hjælp mig at være tålmodig, kærlig og venlig, selv med dem der forbander Dig.
Hjælp mig at tilgive dem der fornærmer mig og giv mig den nådegave jeg har brug for, for at følge Dig til jordens ende.
Amen
Gå, Mine dyrebare tilhængere og husk, at jeres opgave er til Mig, jeres Kirke og Mine Lektier. Tag Frelsens Sværd op og med det kæmp med Mig for at tage ind i Mit Rige hver eneste sjæl, herunder dem, som synder imod Mig.
Jeres Jesus
 
Jeg ønsker at alle mine tilhængere faster fra næste mandag til kl.15:30 Langfredag
738. Fredag den 22. marts 2013 kl. 21:45
Min højtelskede datter, Jeg ønsker at alle Mine tilhængere faster fra næste mandag til kl.15:30 Langfredag.
Selv et lille tegn af ​​faste vi lgive jer alle et indblik i Min Frelsesplan og hvordan I kan hjælpe Mig at frelse alle synderes sjæle.
Det er gennem faste, at I vil blive hel igen. Ved at rense jeres krop, vil jeres ånd blive fornyet. Jeg ønsker også at I modtager Skriftemålets Sakramente eller den form for forsoning som er tilgængelig for jer.  Hvis I ikke er i stand til at modtage dette Sakramente accepter venligst den gave Jeg har givet jer, Mit Fuldstændige Aflad, nogen tid siden. (Tirsdag, 31. januar 2012 kl. 21:30).
I må bede denne bøn for syv dage i træk og I vil blive givet den Fuldstændige Aflad og Helligåndens Kraft.
O min Jesus, Du er jordens Lys.
Du er Flammen der rører alle sjæle. Din Barmhjertighed og Kærlighed er uendelige.
Vi er ikke værdige til det Offer Du frembragte med Din Død på Korset, alligevel ved vi, at Din Kærlighed for os er større end den kærlighed vi har for Dig.
Giv os, Herre, Ydmyghedens Gave, så at vi kan fortjene Dit Nye Rige. Fyld os med Helligånden, så at vi kan marchere frem og lede Din hær, for at forkynde Sandheden af Dit Hellige Ord og forberede vore brødre og søstre til herligheden af Dit Andet Komme på jorden.
Vi ærer Dig, vi lovpriser Dig. Vi ofrer os selv, vores bekymringer, vores smerter, som en gave til Dig for at frelse sjæle.
Vi elsker Dig Jesus, Hav Barmhjertighed med alle Dine børn, hvor hen de befinder sig.
Amen
Så ønsker Jeg at I forenes med Mig i ånden, som om I var til stede med Mine apostle på Min Sidste Nadver. I vil dele med Mig det usyrede brød og spise med Mig ved Mit bord. I, Mine tilhængere, kan dele med Mig Min Lidelsens Kalk gennem jeres egen frie vilje, skulle I acceptere Mit tilbud.
Hvis I kan acceptere dette vil I, i soning for det dødelige menneskes synder, redde millioner af sjæle. Jeg vil skænke Barmhjertighed til de mest forhærdede syndere, til gengæld for jeres lidelsesgave.
Her er en Korstogsbøn for jer, hvis I ønsker at dele Min Lidelsens Kalk. Reciter dette tre gange når I kan, men helst når I faster.
Korstogsbøn (103) For at dele Lidelsens Kalk med Jesus.
Jeg bøjer mig foran Dig, kære Jesus, til Dine Fødder for at gøre det Du vil med mig for alles bedste. Lad mig dele Din Lidelsens Kalk.
Modtag denne gave fra mig, så at Du kan frelse de stakkels sjæle som er fortabte og uden håb. Tag mig i krop, så at jeg kan dele Din Smerte. Hold mit hjerte i Dine Hellige Hænder og bring min sjæl i forening med Dig.
Gennem min lidelsesgave tillader jeg Din Guddommelige Tilstedeværelse at omfavne min sjæl, så at Du kan forløse alle syndere og forene alle Guds børn i al evighed.
Amen
Dette offer fra jeres side, givet til Mig, Jesus Kristus, Forløser af hele menneskeheden, vil gøre det muligt for Mig at skænke Min Store Barmhjertighed til hele verden.
Endnu vigtigere er, at Jeg vil frelse selv dem der hader Mig. Jeres bønner og ofre er deres eneste redningsgave, for uden dette, ville de blive ødelagt af den onde.
Hvis I ikke ønsker at udholde denne lidelse, vil Jeg give jer store velsignelser og spørge jer at fortsætte med Mig på Min rejse for at vække verden fra sin slummer, så at Jeg kan løfte bedragets slør der dækker den.
Jeres Jesus
 
Gudsmoder: min Søns krop blev revet i stykker
739. Lørdag den 23. marts 2013 kl. 23:45
Mit barn, mange forstår ikke min rolle som Med-forløser. De ved heller ikke, hvorfor det er sådan.
Når jeg accepterede Kaldet til at blive Guds Moder, var jeg bundet til Guds Pagt om menneskehedens Frelse.
Da jeg bar min Søn, følte jeg den samme kærlighed, som enhver mor ville føle for sit barn. Denne rene, smukke lille dreng var en del af mig, mit eget kød og blod. Men jeg var også klar over, at han ikke bare var noget som helst barn. Hans Ånd kom i min sjæl så snart jeg så på Ham. Han og jeg blev sammenflettet som én, hvor jeg mærkede hver Følelse, Glæde, Smerte, Kærlighed, som løb gennem Ham. Jeg vidste også, at Han var guddommelig, og at jeg var som sådan blot hendes tjener, selvom Han aldrig lod mig føle sådan.
Som enhver baby, ville han lægge Sin Guddommelige hoved tæt på mit bryst og mumle kærligheds ord med en sådan følelse, at det fyldte mit hjerte, og jeg følte det bristede af lykke. Han, dette, mit lille barn, blev alt det, jeg levede for. Hver berøring fyldte mig med en sådan utrolig ømhed og glæde. Alle dem, der så Ham, selv som baby, fortalte mig hvor særlig Han var. Hans gennemborende øjne rørte deres sjæle, og mange vidste ikke hvorfor.
Dette særlige bånd mellem mig og min elskede Søn kunne aldrig blive brudt. Jeg vidste, at jeg kun blev født for at være Hans mor. Denne rolle var den eneste grund til min væren.
Og så svarede jeg til alle Hans behov og Han lagde alle mine behov foran sine med en sådan Kærlighed og Medfølelse. Hans ønsker var altid opfyldt af mig, Hendes mor, Hendes ydmyge tjener.
Da han ikke blev opfattet for at være Menneskesønnen, når Han forkyndte Sandheden og gjorde som hans Fader ønskede, græd jeg bitre tårer. Hvor rev det i mig, da jeg skulle vidne Hans forfølgelse.
Jeg udholdt Hans smerte, ikke bare som enhver mor ville – hvis de skulle opleve at deres barn blev påført smerte - Hans smerte blev min, og min, Hans.
De tvang Ham til at gå med hænderne bundet med reb foran om Livet, hvilket betød, at Han kun kunne gå slæbende og lidt ad gangen. Når Korset blev kastet på hans iturevne og knuste Krop, var min smerte så ulidelig, at jeg besvimede uafbrudt.
Min smerte var ikke kun fysisk, min sorg gennemborede mit Hjerte og rev det i stykker. Fra den dag er mit Hjerte sammenflettet med min Søns og således genoplever jeg, under Stilleugen, smerte, pine og forfølgelse med min Søn forfra igen.
Børn, skulle man forklare den vold der blev påført min Søn, ville det være umuligt for jer at fatte det, så ondt var piskningen. Min Søns Krop blev revet i stykker.
Glem aldrig, at Han var Menneskesønnen, sendt for at forløse hver eneste sjæl på jorden, herunder dem i live i verden i dag. Han døde i frygtelige smerter for at frelse hver og en af jer i dag. Hans Lidelse endte ikke på Kalvariebjerget. Den bliver stadig udholdt af Ham, indtil den Store Dag for Hans Andet Komme.
De, der ignorerer disse advarsler fra Himlen er fri til at gøre det. De vil ikke blive dømt på grund af denne afvisning. Men når de bevæger sig længere væk fra Sandheden af ​​disse åbenbaringer fra Himlen, vil de blive fristet til synd. De synder, de vil blive fristet med, vil være dem som fjenderne i min Søns Kirke på jorden vil erklære til ikke længere at være synd mere. Tak, børn, for at åbne jeres sind, jeres hjerte og sjæl til dette kald fra Himlen, sendt til jer på grund af den Kærlighed, Gud har for alle Sine børn. Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Min Mission er ikke at give jer en ny Bibel; det kunne aldrig være, da min Faders Bog indeholder hele Sandheden
740. Søndag den 24. marts 2013 kl. 18:06
Min højtelskede datter, når du bliver spurgt af dem der elsker Mig, hvad er formålet med din Mission, skal dit svar være: for at frelse jeres sjæle. Når du er spottet, hånet og spurgt hvad det er, der giver dig ret til at forkynde Guds Ord er svaret: for at Jesus kan frelse jeres sjæle. Så når de, som forkynder Mit Hellige Ord allerede, og som følger Min Lære, beskylder dig for kætteri, er svaret til dem dette: I, der er trofaste mod Kristus, tror I ikke, at også I er syndere i Guds Øjne? Vil I ikke frelse jeres sjæle også?
Synd vil altid stå mellem jer og Gud. Hver eneste sjæl, herunder de mest forhærdede synder og dem blandt jer, der er udvalgte sjæle, vil aldrig være fri for synd, indtil Jeg kommer igen. I kan blive forløst, hver gang I bekender jeres synder, men jeres sjæl vil kun forblive renset i kort tid.
Føl aldrig at I ikke har brug for Livets Mad. Mit Lys drager jer nu til Mig gennem denne meget specielle Mission. Jeg giver jer store velsignelser og særlige nådegaver når I svarer på Mit Kald, mens Jeg vinker til jer frem mod Mit Nye Kongedømme, Mit Nye Paradis.
I kan tro at Gud ikke behøver at sende en anden profet - at menneskeheden blev forløst fra Satans kvælertag efter Min død på Korset, at I har fået Sandheden gennem Min Lære allerede, og at Sandheden er indeholdt i Min Faders Bog, den Helligste Bibel. Og I ville have ret, bortset fra dette. Der er stadig mere I skal vide, da de profetier der er indeholdt i Johannes' Åbenbaring ikke er kendt for jer. I har fået et resumé og alligevel nægter mange af jer at erkende dens indhold. I snobber Johannes' Åbenbaring og har intet ønske om at forstå det.
Min Mission er ikke at give jer en ny Bibel; det kunne aldrig være, da min Faders Bog indeholder hele Sandheden.  Min Opgave, i en verden der er gennemsyret af hedenskab, er at minde jer om Sandheden på den ene side, og på den anden er Mit Ønske at forberede jeres sjæle for tiden op til Mit Andet Komme.
Mange af jer siger, I ærer Mig, men mange er faldet væk fra Sandheden. Mange tror ikke på Satans eller Helvedes eksistens, og som sådan, tager I ikke synden alvorligt. I er blevet ført ind i alvorlig fejltagelse gennem jeres tolerance af synd. Og nu vil de alvorligste fejltagelser ske overalt i de Kristne Kirker, hvor synden vil blive kastet til side. I vil blive ført ind i en doktrin af bedrag. Dette er en plan udtænkt af den Onde for at tage jer væk fra Mig.
Idet Mit Guddommelige Nærvær, Mit Legeme og Mit Blod, er indeholdt i hvert Tabernakel i verden, har I været i stand til at bekæmpe synden. Men nu, hvor planen om at fjerne den Hellige Eukaristi kommer frem, vil I være hjælpeløse.
Det er derfor, Jeg afslører Sandheden for jer om hvad der skal komme, så Jeg kan forberede jer. Det er kun fordi Jeg elsker jer, at Jeg kalder på jer nu.
Når fejlene bliver udstillet, vil I så indse, hvor meget I skal lære, og hvor meget har stoltheden forhindret jer i at acceptere Min Barmhjertigheds Hånd og hvordan I er ingenting uden mig.
Jeres Jesus
 
Den største rædsel Jeg var vidne om i Min tid i Getsemane Haven, var syndens svøbe i den sidste tid
741. Mandag den 25. marts 2013 kl. 14:50
Min højtelskede datter, den største rædsel Jeg var vidne om i Min tid i Getsemane Haven, var syndens svøbe i den sidste tid. Under visionen, vist Mig af Satan, så Jeg dødelige menneskers fald fra Guds Love. Han, den onde, viste Mig frygtelige billeder, fristede Mig med alle mulige grunde for at Jeg skulle vende Mig bort fra Min Faders Vilje . Han ønskede at pine Mig og så viste han den magt han stadig ville have, på trods af Min død på Korset.
Jeg blev vist den endelige ødelæggelse af Min Kirke på Jorden, magtovertagelsen i den af Frimurersekter,  menneskets umoralitet, manglende skam hos Guds børn, mens de beskæftiger sig med modbydelige synder af kødet, mord på uskyldige og faldet i fejltagelse af dem der bekender sig om at tale i Mit Navn.
Så stærk er Satan, at han plantede tvivl i Mit Sind om Min værende Menneskesønnen. Jeg kunne ikke, i Min Guddom, bukke under for synden, men Jeg fortæller jer dette, så at menneskeheden forstår hvordan den onde kan friste jer til at vende sig bort fra Mig.
Satan præsenterer ikke det onde på den mest oplagte måde. I stedet kamuflerer han det som det gode. Han er snu og kan narrer selv de mest hellige blandt jer til at tro, at en løgn er Sandhed.
Som folk falder væk fra Min Lære, vil de omfavne synd villigt og med grådighed i deres hjerter. Uden retning, vil de altid falde fra nåde. Når Mit Navn bliver udslettet fra jordens overflade, vil mennesket ikke være i stand til at finde Gud.
Det betyder ikke noget hvilken religion I følger, fordi jeres eneste vej til Gud er gennem Mig, Hans eneste Søn. På grund af Min død på Korset, frelste Jeg jer - herunder hver mand, kvinde og barn i live i verden i dag- fra Helvedes ild. Hvis I ikke accepterer dette, så kan I ikke komme igennem Paradisets Porte. Det er kun gennem Sønnen, at I kan blive præsenteret til Faderen. Afvis Mig, Jesus Kristus, og I afviser jeres frelse.
Hvor lidt har I lært om synd og den måde hvorpå den adskiller jer fra Gud. Siden Gud skabte verden har udbredelsen af synd aldrig været så springende som i dag. I syndere har nået nye dybder, som fylder Mig med afsky. I har udsat selv de små, der var betroet i jeres omsorg, til at opføre sig som dæmoner. I mangler næstekærlighed, kærlighed og medfølelse for hinanden og alligevel mange af jer udstiller jeres trosgerninger til beundring for verden. Ligesom Farisæerne dikterede Guds Love, men ikke praktiserede dem, og heller ikke viste ydmyghed, så også de, der siger at de kommer i Mit Navn, vil synke i stolthedens synd.
Så meget behøver I stadig at lære om Min Stemme og Min Lære, som stadig falder for døve øren. Så er der dem, der bruger al deres tid til proklamere deres viden om Gud, siger de kender de profetier der endnu ikke er blevet åbenbaret, men som ikke ved noget. Var det ikke for min store Barmhjertighed, ville I være uegnet til at træde ind i Mit Kongerige.
Tiden er kommet for alle de, der hævder at lede Guds børn på Herrens veje, at bede Mig, Jesus Kristus, om ydmyghedens gave. Det er tid for jer til at lytte til Sandheden, som den blev givet til jer, for I har ikke meget tid til at forløse jer i Mine Øjne.
Jeres Jesus
 
I skal holde øjnene åbne for alt det, der fornærmer Min Guddom
742. Tirsdag den 26. Marts 2013 kl. 21:17
Min højtelskede datter, dette Budskab er for verden.  Det er for Kristne af enhver benævnelse, Jøder og alle de religioner som erkender Min almægtige Fader, Gud den Højeste.
Dette Budskab er også for dem, der ikke tror på Gud Fader, eller Mig, hans enbårne Søn. Det er også for dem, der ikke kan have omsorg for hvad der venter forud i livet, og hvis ligegyldighed betyder, at de ikke kan acceptere Guds Eksistens.
Gennem disse Budskaber bliver I advaret om faren for jeres fremtidige liv og jeres velbefindende, så Jeg kan bringe jer alle ind i det Nye Paradis, som blev skabt for jer, når Himmel og Jord vil forenes som én. Dette Kongerige er fuldbyrdet, og Portene vil være åbne for hver enkelt af jer. Denne smukke Gave, hvor I vil leve i en perfekt krop, sind og sjæl kommer fra Gud den Almægtige, som skabte verden.
Landflygtighedens tid på jorden er næsten slut. Ikke længere vil I være nødt til at udholde syndens smerte, som skaber ravage i alle dele af verden. Had, som holdes i live gennem angreb af Satan i verden, vil ikke længere eksistere. Når had er blevet forvist, vil det onde ikke længere besudle Guds perfekte Skabelse. Hans Planet, Hans Gaver af naturen, Hans Beskyttelse og Hans Kærlighed vil fornys for at give jer et liv i evigheden, hvor ingen død er mulig.
Livet på jorden, som det er nu, vil aldrig tilfredsstille jer, mens Satan regerer. Hans regeringstid er allerede til ende, men dem han inficerer vil fortsætte at sprede synd ved at suge de uskyldige, og de ikke så uskyldige sjæle ind i fortvivlelsens dybde. Dette angreb vil fortsætte indtil så mange sjæle som muligt er taget og givet til dyret, som vil fortære dem.
Jeg vil komme snart, endelig, som forudsagt, anden gang, for at bringe jer den endelige frelse og for at give jer Nøglen til Mit forjættede Kongerige. Mit Rige vil stige ned fra himlen og verden vil se det før den sidste basun lyder. Når basunen kimer, kun dem, der tillod Mig at frelse dem, og de trofaste mod Guds Ord vil blive taget. Det er derfor, I ikke må lade stolthed blinde jer for Guds Kald på dette tidspunkt. Denne Mission blev forberedt af Gud fra de allerførste profetier givet til den menneskelige slægt. Vær taknemmelige for, at ved Guds Barmhjertighed, I har fået denne Store Gave. Lad aldrig stolthed blinde jer for Min Guddommelige Tilstedeværelse, for dette vil adskille jer fra Min Barmhjertighed.
Jeg forbereder jer nu, kun for at Jeg kan frelse hele menneskeheden og ikke kun de udvalgte der tjener Mig med stor ydmyghed. Jeg vil have jer alle, uanset hvad I tror på. Min Fader har planlagt denne Mission for at åbne jeres hjerter, så I kan blive vist Sandheden i tide, før den Store Dag, hvor Jeg kommer for at dømme.
Helligåndens Gave sendes fortsat over denne Mission og dækker alle sjæle - især dem, der stædigt vender ryggen til Mig. Kampen om sjælene er mellem Mit Rige og den frygtelige afgrund hvorover bæstet befaler. I skal holde øjnene åbne for alt det der fornærmer Min Guddom. Det betyder ikke noget, hvor disse fornærmelser udspringer fra, men I må aldrig acceptere dem i Mit Hellige Navn.
Nu er det tid for det store bedrag, og Jeg opfordrer jer til at bede til Gud om visdom for at forstå, hvad der virkelig kommer fra Mig og hvad der ikke gør det.
Jeres Jesus
 
Jeres overgang fra denne jord til Mit Nye Kongerige vil være smertefri, øjeblikkeligt og vil ske så pludselig, at I næppe vil være i stand til at tage et pust
743. Onsdag den 27. marts 2013 kl. 23:15
Min højtelskede datter, kom, I alle og slut jer til Mig i minde om den dag, hvor I fik givet den store Forløsningens Gave.
Langfredag ​​skal blive husket som den dag hvor Paradisets Porte blev endelig åbnet for at byde Guds børn velkommen fra deres eksil fra Ham. Min død sikrede jer en fremtid, I aldrig ville have fået, havde Min Fader ikke sendt Mig som Messias.
Min Krop blev korsfæstet, men Min død bragte jer livet. I denne tid før Mit Andet Komme vil Min Krop udholde den samme Korsfæstelse , men denne gang vil det være Min Kirke, Mit mystiske Legeme, som vil lide.   I skal vide, at Jeg ville aldrig tillade korsfæstelsen af Min Kirke for at ødelægge troen hos Guds børn. Så nu kalder Jeg enhver person, enhver tro, hver farve og hver race til at lytte til Mig.
I vil snart opleve alle de tegn på jorden, som vil bevise jer, at I er Guds Skabelse. I vil vide snart, at I aldrig vil dø, hvis I kalder på Guds Barmhjertighed. Fremtiden for alle jer, der accepterer, at I er et skattet Guds barn, er lyst. Jeg inviterer jer, jeres familie og venner, at deltage i Mit Rige og at spise af Mit Bord.
Jeres overgang fra denne jord til Mit Nye Kongerige vil være smertefri, øjeblikkeligt og vil ske så pludselig, at I næppe vil være i stand til at tage et pust, før dens skønhed bliver åbenbaret for jer. I må ikke frygte Mit Andet Komme, hvis I elsker Gud. Gud elsker jer. Jeg elsker jer. Den Hellige Treenighed vil omfavne jorden og alle dem, der accepterer Min Barmhjertigheds Hånd og som viser anger for deres syndige liv, vil være sikre.
Den, blandt jer, der er stærk i troen,, vil blive taget hurtigt. Tiden for dem, der halter bagefter, mangler i tro og som finder det umuligt at nå ud til Mig, vil være længere.
 I, mine trofaste tilhængere vil skulle hjælpe de svage og dem der er fortabte. Min Barmhjertighed er så stor, at Jeg vil give alle disse sjæle den nødvendige tid, for at tage dem ind i det evige liv, Jeg har lovet alle. Føl aldrig nedslået, når alt synes håbløst, mens synd fortsætter at fortære de svages sjæle. Vi må arbejde sammen for at frelse dem der er så langt fra Mig, at der ikke vil være ret meget der vil tage dem ind i Mine Arme. Gennem jeres kærlighed til hinanden, vil mirakler blive brugt til at omvende disse fortabte sjæle. Dette er Mit Løfte til jer. Bøn, og meget af det, bliver en del af jeres pligt til Mig for at frelse disse sjæle fra den forfærdelige ende, som planlægges af Satan imod Guds børn, som han hader. Han må ikke gives disse sjæle.
Mit Kald er for alle. Disse Budskaber udelukker ikke nogen religion. I stedet gives de til hvert barn af Gud med stor Kærlighed, idet I er alle lige i Hans Øjne.
Fred være med jer og stol på Guds Kærlighed.  
Jeres Jesus
 
Faren for ​​den Hellige Eukaristis eksistens vil blive vist til jer
744. Torsdag den 28. marts 2013 kl. 21:30
Min højtelskede datter, du forstår nu hvor meget denne Mission er forhadt af den onde. Du skal dog rejse dig over de grusomme forhindringer placeret foran dig for at bremse Mit Værk.
Faren for ​​den Hellige Eukaristis eksistens vil blive vist til jer gennem den arrogance af dem i Min Kirke, hvis plan om at ændre Sandheden er begyndt for alvor.
Det betyder ikke noget, at mange af jer spotter Min mission for at forberede jeres sjæle for den Store Dag. Med tiden vil I vide, at det er faktisk Mig, Jesus Kristus, som kommer til jer for at tjene jer.
Jeg er jeres Mester og jeres Tjener. I, Mine hellige tjenere, skal huske jeres rolle og aldrig glemme det. Som tjenere, kan I ikke ligeledes være mestre. For hvis I er mestre kan I ikke tjene Mig. Mange af jer i Min Kirke har glemt hvad I har lært. I har glemt Guds Ord.
Mit Løfte er at forsyne jer med Livets Mad – Mit Legeme og Blod - og alligevel vil I, endnu en gang, fornægte Mig. I vil gøre det ved at fjerne den hellige Eukaristi fra Guds Tempel, og erstatte det med et lig. Erstatningen vil være subtil og det vil tage et stykke tid, før I kan opdage den onde handling som vil blive indsmuglet på jer.
Ligesom Min Krop, gennem den Hellige Eukaristi, opretholder jer, vil Min Krops død, Min Kirke, bringe død til de sjæle der forkaster Mig.
Tiden for vederstyggeligheden er meget nær. Tiden til at vælge mellem Min Vej og den falske profets vej er næsten over jer. Se nu, medens Sandheden vil blive vristet af bedrageren. Se, hvordan han vil ophøje sig selv i Mine Sko, men vil nægte at gå Sandhedens vej som Guds tjener.
Jeres Jesus
 
I dag vil Min Kirke på jorden blive korsfæstet. Denne dag markerer begyndelsen på ændringerne
745. Fredag den 29. marts 2013 kl. 00:15
Langfredag
Min højtelskede datter, i dag vil Min Kirke på jorden blive korsfæstet. 
Denne dag markerer begyndelsen på ændringerne, som vil ske hurtigt og som vil komme til at ændre den Katolske Kirkes ansigt i verden.
I deres kølvand vil der komme sammenlægningen af ​​alle doktriner, som vil blive set i offentlige tegn og bevidst vist frem, for at de skal være vidnet offentligt.
Se nu, mens alt det Jeg har fortalt jer, vil komme frem i lyset. Jeg udfordrer jer at benægte den forfærdelige sandhed, når I bliver tvunget til at sluge en løgn.
I, Mine tilhængere, skal beskytte Mine Sakramenter og være på vagt. I, Mine hellige tjenere, vil snart blive sat på prøve, da min Guddom vil blive udfordret. Guds Love vil blive tilpasset, og så snart Min Hellige Eukaristi bliver forvrænget, vil Guds Hånd falde ned med en sådan kraft, at I vil vide straks, at disse Budskaber kommer fra Himlen.
Min Sorg vil blive jeres sorg. Jeres bedrøvelse, på grund af jeres viden om Sandheden, vil gøre det umuligt for jer at acceptere de vanhelligelser, som I vil blive bedt om at omfavne.
Selv da, hvis I ikke accepterer Min profet og de ​​Ord, Jeg giver hende, vil Jeg stadig give jer tid. For, meget snart vil I blive bedt af jeres ledere, at forny jeres løfter. I vil blive bedt om at forpligte jeres liv, gennem svoret vidnesbyrd, til hedenskabens love. Hvis I gør dette, vil I være under indflydelse af den onde og I vil kæmpe mod Gud.
I skal være udholdende og forblive loyale over for Mig og I skal bede Mig om vejledning på et tidspunkt, hvor manden der sidder på Peters Stol og som nægter at følge i hans fodspor eller at gå i hans sko, vil ødelægge jeres troskab til Gud.
Mens I nu er vidne til Korsfæstelsen af ​​Min Kirke på jorden, vil Jeg kalde på jer for at forkynde Guds Sandhed. Jeg vil blive ved med at kalde på jer for at beskytte jer. Jeg vil sikre at Min Kirke, dem der overholder Min Lære, Mine sakramenter og Guds Ord, lever videre gennem den rest der aldrig vil forlade Mig.
Der vil være nogle blandt jer der vil forråde Mig i dag. Andre, blandt jer, vil snart fordømme Mine sakramenter, idet I vil være for svage til at forsvare Guds Ord. De af jer, der allerede har mistanke om sandheden og som forsøger at sprede Mit Ord vil lide, fordi I ikke vil have mod til at stå frem for Sandheden. Alligevel vil I stadig forblive loyale over for Mig, da I ved, at I ikke kan leve uden Min Kærlighed.
Lyt til Min Stemme. Læn jeres trætte hoveder på Min Skulder og tillad Mig at omfavne jer med Min Arm på dette tidspunkt. Jeg vil altid beskytte jer.
Jeres Jesus
Snart vil Min elskede pave Benedikt vejlede Guds børn fra sit eksil
746. Fredag den 29. marts 2013 kl. 08:45
Langfredag ​​Budskab 2
Andet Budskab til Langfredag.
Min højtelskede datter, denne dag vil blive historie. Da Min Lidelse bliver mindet, vil det i sandhed betyde Korsfæstelsen af den Katolske Kirke.
På dagene op til forræderiet af Mig, i Min tid på jorden, kæmpede dagens præster på enhver måde for at forsøge at bevise, at Jeg var skyldig i kætteri.
De tog hvad Jeg havde lært - Guds Ord - og vred det . De spredte derefter løgnagtige rygter og ​​sagde, at Jeg forsøgte at trække folk væk fra Kirkens Sande Lære. De prædikede i Templerne for at advare folk om at holde sig væk fra Mig, for ikke at fornærme ypperstepræsterne. Folk blev advaret om, at hvis de fortsatte med at sprede Mine Budskaber, ville de blive smidt ud, som spedalske, fra det Hellige Tempel. I nogle tilfælde fik Mine disciple at vide, at de ville lide fysisk afstraffelse, og at de ville blive arresteret.
Mens de spottede mod Helligånden, idet de benægtede at Jeg talte Sandheden og sagde at Mit Ord var fra Satan, fortsatte de med at tilbede Gud i templerne. Klædt i kongelige klæder, kæmpede de for deres plads ved alteret i Tempel. Alle de ringe tjenere blev ladt til at vente i timevis, mens de sad på stole der var designet til konger. Alteret var så fyldt med Kirkens ledere, at de almindelige mennesker var forvirret. De var forpligtet til at betale hyldest til Gud ved at blive tvunget til at ære de højest rangerende Guds tjenere. De høje præster forlangte respekt fra dem der kom i Templet. De viste alle de ydre tegn af kærlighed og ydmyghed som forventedes af dem, men var dog klædt og opførte sig som herrer i Min Faders Hus, i stedet for de tjenerne, de skulle være.
Folk var bange for at fornærme farisæerne, da de fulgte Mig. Præsterne blev mobbet og blev advaret om, at medmindre de stoppede med at sprede Mit Ord, ville de blive frataget deres titler. Almindelige mennesker vidste, at hvis de blev fanget i at sprede Mine Lektier, deres egen skæbne ville blive meget værre.
Korsfæstelsen af ​​Mit Legeme på jorden afsluttede første del af Pagten med min Fader om at frelse menneskeheden.
Korsfæstelsen af Mit Mystiske legeme, Min Kirke på Jorden, som starter i dag, er begyndelsen af ​​den endelige forfølgelse, hvor Frimurernes plan om at besudle Mit Hus, vil nu blive klar for alle der kender Sandheden.
Historien vil nu gentage sig, men Sandheden vil ikke benægtes. De der fornægter Mig vil dog med tiden vende tilbage til Mig. De der ved, at de forudsagte profetier - at Min Kirke vil være det endelige mål for at befri verden for alle spor af Mig, Jesus Kristus - nu finder sted, vil følge Mig i Min Resterende hær. De vil forblive loyale over for Min Lære til ​​tidens slutning.
Ingen kan stoppe det sande Guds Ord i at sprede sig. Ingen. Herredømmet i Peters Hus vil være kort og snart vil Min elskede pave Benedikt vejlede Guds børn fra sit eksil. Min Apostel Peter, grundlæggeren af ​​Min Kirke på jorden, vil vejlede ham i de sidste vanskelige dage, mens Min Kirke kæmper for sit liv.
Jeres Jesus
 
Ikke ved Mine Fødder vil de falde. Det vil ikke være Mine Fødder, de kysser, men de af Mine tjenere, Mine tilhængere, Mine syndere
747. Fredag den 29. marts 2013 kl. 19:00
Min højtelskede datter, når Judas Iskariot forrådte Mig, holdt han Mit hoved og kyssede Mig på kinden. Når dem, der fører Min Kirke siger, at de elsker Mig, og derefter forråder Mig, vil du se klart deres kys af forræderi.
Ikke ved Mine Fødder vil de falde. Det vil ikke være Mine Fødder, de kysser, men de af Mine tjenere, Mine tilhængere, Mine syndere.
At vise bekymring for medmenneskernes behov er beundringsværdigt. Men når I fremmer den fysiske velbefindende af menneskets behov over deres åndelige behov er det ikke Mig, Jesus Kristus, I følger.
Humanismen er ikke Kristendom. At være Kristen betyder at overgive alt til Mig, overlade jer selv i fuld ydmyghed ved Mine Fødder. Det betyder at tillade Mig at vejlede jer. Det betyder lydighed til Mine Love og at gøre alt hvad I kan for at vise Min Kærligheds eksempel til jer alle. I dag er Jeg blevet forrådt.
Ikke i lang tid kan, eller vil I blive bedraget, for når Guds hus er angrebet indefra, kan det ikke medføre andet end uorden. I skal tage jeres Kors op og følge Mig, for snart vil I få bind for øjnene, og I vil snuble og falde i mørket.
Uden Guds Lys vil I ikke være i stand til at se.
Jeres Jesus
 
Min elskede Søns Opstandelse er den vigtigste gave, da det betyder, at det evige liv kan gives til alle Guds børn
748, den 30. Marts 2013 kl.20:40
Mine børn, min elskede Søns opstandelse er den vigtigste gave, da det betyder, at det evige liv kan gives til alle Guds børn.
Opstanden fra de døde, besejrede min Søn døden. Døden har ikke længere magt over jer, hvis I ønsker det. Det liv, der blev givet til jer vil snart ændre sig, da der kun vil være et liv i Gud.
Når den Nye Himmel og den Nye Jord opstår, vil der kun være evigt liv. Kroppens, sindets og sjælens død vil ikke være mere. I må aldrig frygte det nye liv, da det vil sætte jer fri. Snart vil meget kærlighed blive udgydt over jorden, sendt af min Søns Barmhjertighed. Denne store, store Nådegave vil være det næste skridt, som Gud tager for at frelse Sine børn fra sjælens død. Kroppens død vil ikke være mere når min Søn vil stige ned med det Ny Jerusalem.
I skal vise stort mod i disse onde tider, da disse prøvelser vil ende snart. Koncentrer jer kun om det store liv, som I har ventet på og bed til, at alle sjæle vil acceptere denne Mirakuløse Gave.
De sjæle der nægter at acceptere Sandheden om det Evige Liv vil i stedet vælge evig fortabelse. Der er kun to valg, men mange sjæle tror at der er et tredje. De, der følger de sekter, skabt af den ondes kraft, tror fejlagtigt i et andet mystisk liv, hvor de vil blive givet stor magt. De tror på falske engle. De forguder falske engle og desværre mange af disse findes, men de er ikke engle af Gud. De sygner hen i lænker, ned i helvedes afgrund, og alligevel formår de at bedrage Guds børn, der tror, at de er lysets engle. Det eneste lys I skal følge er Guds lys – Sandheden.
Kongeriget, det Nye Paradis der venter jer, er det som Gud har lovet og som min Søn vil herske over.
Accepter min Søns Hånd, og I vil komme i Paradis.
Jeres elskede Moder
Guds Moder
Frelsens Moder
 
I dag bringer Jeg store Nådegaver til verden
749. Søndag den 31. marts 2013 kl. 18:40
Min højtelskede datter, i dag bringer Jeg store Nådegaver til verden, mens Jeg glæder Mig på grund af den tro der eksisterer, på trods af de prøvelser som Guds børn skal udholde i verden på dette tidspunkt.
Jeg fornyer jordens overflade i dag og fylder de sjæle af dem der tror på Mig, deres elskede Jesus Kristus, Forløser af hele menneskeheden, med Min Helligånd. Glæd jer og ignorer den pine som bliver udløst af Satan. I stedet ydmyg jer foran Mig og sæt al jeres tillid til Min Barmhjertighed og Jeg vil beskytte jer fra skade.
I skal vide, at al magt er Min. Den onde og dem, han slavebinder, har ingen magt over Mig. Men deres indflydelse vil ødelægge mange af dem, der forlader sig åben for dyrets bedrag.
Mit Kongerige venter jer i al sit glorværdige Stråleglans, og denne tid er næsten over jer.
Bliv spredt ud, Mine tilhængere, mangfoldiggør jer i grupper og forkynd Guds Ord, Sandheden, som er indeholdt i Bibelen. I skal nu gå tilbage til Evangelierne og minde folk om deres indhold, for deri ligger Guds Ord.
Mange nye love vil blive ført ind i jeres nationer, hvor Min Faders Bog vil blive umulig at få adgang i. I skal aldrig acceptere disse love, idet de fornægter Mig. Når I ikke har adgang til Min Lære, vil jeres børn ikke kende Mig. Når Min Lære, Guds Love, bliver lovløse, vil I så vide, at det vil være ved ​​Satans hånd, at jeres regeringer bliver vejledt.
I skal ikke lade jer selv blive fanget som slaver. I skal ikke bukke under for absurde love som fornægter jeres frie vilje. Glem aldrig, at I blev født med den frie viljes gave - en Gave fra Gud.
Ethvert menneske der fjerner jeres frie vilje fornægter Gud. Enhver regering eller nation, der nægter jer jeres frie vilje til at vidne om Gud bliver styret af Satan. I, Mine elskede tilhængere, er blevet ført bag lyset af satanisk påvirkning gennem de nationer der styrer jeres banker, jeres regeringer og jeres adgang til mad.
Den tid vil komme, når de vil få jer til at lide endnu mere end I gør nu, men  pludselig og uventet vil der komme en alvorlig straf, der vil gøre disse regeringer og deres magt ubrugelig. Guds Indgriben vil ske hurtigt og de, disse onder sekter, vil kravle på deres hænder og knæ, skrigende af terror for den straf som vil overgå dem for deres onde gerninger.
I, Mine skattede tilhængere, skal stole på Mig og forblive stærke. I dag velsigner Jeg jer med en særlig gave, Udholdenhedens gave. I vil vide, at I har fået denne gave, for jeres tålmodighed vil være uigennemtrængelig. Jeres vilje til at gøre Min Hellige Vilje vil overraske selve jer, og når tiden kommer for jer til åbent at bekende jeres vidnesbyrd om Mit Andet Komme, vil I ikke have nogen frygt tilbage. I stedet vil kærligheden til Mig manifestere sig som en særlig kærlighed til jeres brødre og søstre. I vil nu se dem, som de ser ud i Min Faders Øjne, som små børn. Jeres hjerte vil svulme af kærlighed og dette vil ryste jer, for I vil føle kærlighed i jeres hjerter, selv for de fjender der hersker over jeres nationer efter dyrets befaling.
Denne kærlighed vil omvende de sjæle der har had i sig. Jeres bønner for disse sjæle vil give dem immunitet fra den straf, de ellers ville blive konfronteret med på straffens dag, når Jeg kommer for at dømme.
Denne Udholdenhedens Gave, som Jeg giver jer i dag, vil frelse sjæle, for hver Gave Jeg bringer har kun ét formål, at frelse alle sjæle, så vi kan forenes som én hellig familie i det Nye Paradis på jorden.
Jeres Jesus
 
April_____________________
 
Gud Fader: Jeg, jeres elskede Fader, har omsider fastsat dagen for Advarslen. Kun Jeg kender datoen
750. Den 1. april 2013 kl. 17.22
Min kæreste datter, de ofre, der blev ofret af Mig, jeres elskede Fader, på menneskehedens vegne, er ved at være tilendebragt.
På grund af Min Rene Kærlighed til Mine børn, har Jeg gjort alle forsøg på at redde jer fra syndens ondskab. I disse tider er det endelige slag for at frelse alle Mine børn af enhver tro og race gået ind i sin sidste fase.
Hvem blandt jer vil forsvare Sandheden, som den er blevet givet jer så længe? Hvem blandt jer vil acceptere Mit Hellige Ord, som det bliver præsenteret for jer i dag i Min Sandhedens Bog? De af jer, der råber af Min Profet, vil blive gjort tavse, så Mine børn vil være i stand til at høre Min elskede Søns søde Stemme, medens den drager sjæle ind i sikkerhed for at forberede dem på det Nye Paradis på jorden.
Jeg kalder alle Mine børn, de stærke, de svage, de sårbare, de uvidende og dem, der er fulde af hovmod, som tror, at de kender Sandheden i profetierne, som den blev lovet dem af Mig for århundreder siden, og beder dem reagere på dette kald fra Mit Himmelske Kongerige.
Jeg, jeres elskede Fader, har omsider fastsat dagen for Advarslen. Kun Jeg kender datoen på den Store Dag, hvor Min Søn vil vende tilbage for at gøre krav på det Kongerige, Jeg har lovet Ham. Dagen for Advarslen, der blive skænket jer som en stor Gave, vil splitte menneskeheden i to halvdele. Den første halvdel vil acceptere Min Søns store Barmhjertighed. Den anden halvdel vil skjule sig og løbe væk. De vil tro, at de har magt til at kæmpe imod Guds Intervention for at frelse dem. Hvad de ikke ved, er at Jeg vil følge efter dem lige til den Sidste Dag for at frelse dem fra den endelige rædsel, hvorfra de ikke kan vende tilbage.
Mine børn, I skal ikke være bange for Mig. Det er på grund af Min Kærlighed til jer, at Jeg har givet tilladelse til den endelige forfølgelse, når ondskaben giver sig til kende på en måde, som aldrig er sket tidligere.
Alle Kristne Kirker vil blive åndeligt slået ud. Nogle vil blive ødelagt. Den katolske Kirke vil lide mest, da den nu vil blive besmittet inde fra selve kernen. Denne sygdom vil blive voldsom, men Kirken blev grundlagt af Min Søn på jorden og vil overleve denne ondskab, selvom det meste af den vil blive uden for Rom, fordi Peters Stol er blevet vanhelliget. Rejs jer, alle I, som har sværget troskab over for Min Søn. Oh, hvor vil de blive fristet af de nye love, som de vil tro er dikteret fra Himlen via Peters Stol. Hvor deres hjerter vil blive fulde af sorg, når der opstår forvirring. Hvor vil de græde, når de hellige tjenere i hundrede tusindevis vil blive ekskommunikeret. Først da vil de række deres arme ud og kalde på Min Søn, så Han kan lede dem.
Min Guddom vil dække verden og samle Mine børn og bringe dem ind i Min Søns Kongerige. I skal afvente dette kald og acceptere med taknemmelige hjerter, at disse Gaver bliver skænket jer som de våben, I har brug for, for at kunne bekæmpe ondskaben, som vil dække jorden med mørke.
De sagtmodige og ydmyge hjerter, som elsker Mig, deres Fader, og dem, som accepterer Min Enbårne Søns Guddom, vil først blive samlet sammen. De, hvis navn er skrevet i Livets Bog, vil blive kaldet og vil være ledere sammen med helgenerne og regere over Israels tolv stammer.
De af jer, der har lunkne sjæle, vil blive oplyst, og jeres byrder vil blive tungere. Det vil være gennem jeres bønner, at andre – de, som skjuler sig for Mig – vil blive taget ind under Mine beskyttende vinger.
Dyret, som dukker sig foran Mig, vil ikke så let kunne vinde sjælene hos disse Mine børn. Enhver Barmhjertighedshandling, ethvert mirakel og enhver intervention vil blive skænket af Mig for Mine børns skyld.
De, som står i vejen for Mig og Mine børn vil lide under en frygtelig straf. Selvom Jeg elsker alle Mine børn, vil Jeg ikke tøve med at stoppe de af jer der, hvis Jeg gav jer tilladelsen til, ville fjerne Mit Kongerige, som Jeg vil fylde med hele Min familie.
Vogt jer for Min Vrede. For selvom Jeg behersker Mig og Min Tålmodighed er stor, vil Jeg udsætte jorden for en stor plage, selv om det vil betyde, at meget af den bliver ødelagt. Som en sygdom, der fortærer det menneskelige legeme, vil også menneskers onde handlinger mod deres brødre og søstre ødelægge sunde celler. Hvis denne sygdom ikke bliver standset, og hvis det syge kød ikke bliver skåret ud og kastet bort, kan Jeg ikke gøre legemet helt igen.
Det vil kun være et helt, sundt legeme hos Min Søns Kirke på jorden, som kan komme til døren til Mit Nye Kongerige på jorden. De, som har fjernet sig fra det ved at lade sig friste til at afvise Min Søn, vil få lettere ved at gøre sig værdige til at slutte sig til det Ene Legeme, der er forenet med Min Søn. De vil få evigt liv og vil ikke længere føle nogen smerte.
Jeres elskede Fader
Gud den Allerhøjeste.
 
Jeg ønsker, omsider, at bringe over 7 milliarder af Guds børn hjem til deres Evige Paradis 
751. Den 2. april 2013 kl. 15.30
Min kære elskede datter, det pres, som bliver lagt på Mine tilhængere for at få dem til at afvise disse hellige Budskaber, vil blive større. Mine vildledte tilhængere vil nægte at acceptere disse Budskaber, som noget der kommer fra Mig. I en god mening, vil de gøre alt for at vende folk væk fra Mig, i den tro at de vogter Min Kirke.
Jeg Er Kirken, og så længe Mine hellige tjenere beskytter Min Lære, Mine Doktriner, Mine Sakramenter og Min Allerhelligste Eukaristi, er vi Et. De som ændrer disse love, og det gælder også for ledere inden for Min Kirke, er ikke en del af Min Kirke. Disse ændringer er endnu ikke blevet præsenteret, og når de bliver det, vil det skabe megen forvirring.
De af jer, der er i tvivl, skal være venlige ikke at afvise Mig. Skønt I på den ene side omfavner Mig, så får I Mig på den anden side til at græde. I kan ikke se Mig nu, men I vil snart mærke min Guddommelige Tilstedeværelse.
Jeg kalder på jer alle sammen og beder jer forberede jer nu på den strålende fremtid, Jeg har klar til jer. Himlen fryder sig, da Helligånden snart vil dale ned og fylde jeres hjerter med glæde og genkendelse. Min kærlighed er så stor, at mange sjæle vil blive frelst. Jeg vil aldrig give op. I vil lide i Mit Navn, men det vil være glemt, når I er ved portene til Mit Nye Kongerige. I vil alle blive forenet i en familie.
Jeg taler om dem, som er tabt for Mig, men Jeg har al intention om at udvide Min Barmhjertighed til så mange som muligt. Kom til Mig og lad Mig forsikre jer om omfanget af min absolutte Kærlighed og medfølelse med hver eneste af jer. De, som fornægter Mig og i nogle tilfælde afskyr Mig, vil blive omsluttet af Mine Arme, medens jeg trøster deres stakkels hjerter og oplyser deres sjæle. Jeg vil blive deres eneste håb, når de omsider forstår, at den mørke vej, de har valgt, ikke tilbyder dem andet end at være ulykkelige og bange.
Jeg vil udsende Mine Guddommelige Stråler, fulde af Barmhjertighed, over hele verden, og Jeg vil snart rense hele menneskeheden, så den hurtigt kan blive bragt ind i Mit Kongerige. Min Tid er næsten kommet, da Jeg afventer det tidspunkt, hvor Min Fader overrækker Mig nøglerne til Mit Kongerige.
Medens den endelige Pagt bliver fuldbyrdet, ønsker Jeg omsider at kunne bringe over 7 milliarder af Guds børn hjem til deres Evige Paradis. Det er jeres endelige arv, som er lovet jer. Afvis den ikke, for den sorg, dette vil bringe jer, skal I frygte, og skulle I vælge at vende ryggen til Mig, vil der komme en tid, hvor Jeg ikke længere kan gøre noget for jer.
Jeres Jesus
 
Jeg vil komme igen på den sidste dag, men jeg vil ikke gå på jorden før
752. Den 3. april 2013 kl. 18.00
Min kære elskede datter, Min Stemmes magt gennem disse Budskaber er nået ud til så mange nationer på bare to år og millioner af sjæle vil nu hjælpe med at frelse deres brødres og søstres sjæle.
Guds Ord, tændt gennem dette Kald fra Himlen, vil blive udbredt af alle jeres sønner, døtre, brødre og søstre over hele verden. Hastigheden i denne Mission, som har taget verden med storm, bliver forsynet med brændstof af Helligåndens Kraft.
Så mange tungemål, så mange nationer, så mange sjæle har grebet Mine Barmhjertige Hænder og følger Mig nu, medens Jeg leder dem mod det Evige Liv.
Min Fader lovede verden Sandhedens Bog for de sidste tider. Han har altid opfyldt Sine Løfter. Intet menneske kender til indholdet i Sandhedens Bog, for det har ikke været meningen, at I skulle kende til det. Kun profeten Daniel fik indholdet at vide, men han blev instrueret af Min Fader om at bevare indholdet som en hemmelighed. Nu, Min datter, får du som den sidste profet indholdet at vide, og gennem Guds Ord vil det bære megen frugt.
Sandhedens Bog bliver skænket til verden for at frelse menneskeheden fra den visse død. Det er en livredende Gave for sjælen. Den bringer specielle Nådegaver med sig. Den bringer jer Sandheden, ikke blot for at minde jer om Min Lære, men for at forberede jer på angrebene på Min Kirke, som vil medføre sjælenes ødelæggelse.
Sandhedens Bog vil også åbenbare Min Faders Plan for jer, Mine elskede tilhængere, for at hjælpe jer med at forberede jer ordentligt på at træde ind i det Nye og strålende Paradis på Jorden. Uden Sandhedens Bog ville I, Mine disciple, være som lam, der blev ført til slagtebænken. I skal vide, at jeres tro på Gud vil blive udfordret, og at der vil blive gjort mange forsøg på at fjerne alle spor af Mig, Jesus Kristus, fra Jordens overflade.
Når folk bliver udsultet fra viden af Sandheden om Gud, vil de vende sig til en anden retning for at søge trøst. Intet menneske på denne jord kan overleve uden at tro på noget, som lover liv. Desværre jager mange falske doktriner, som appellerer til deres svagheder. Selviskhed betyder, at religioner og sekter med såkaldt åndelig oplysning appellerer til menneskehjerternes grådighed. Selviskhed leder ikke til Gud eller til Sandheden. Så går disse stakkels sjæle, som ikke tror på et liv efter døden, rundt og er elendige til mode uden håb i deres hjerter.
Min Helligånds Kraft, tordenen fra Min Stemme, de mirakler, Jeg vil åbenbare og beviset på, at disse Budskaber er autentiske, vil genvinde millioner af sjæle.
Min Tilstedeværelse er i Tabernaklerne i Mine Kirker verden over og i alle de udvalgte seeres ord. Men i disse, Mine sidste Budskaber til menneskeheden, vil Min Tilstedeværelse føre til global omvendelse.
I må aldrig glemme Mit Løfte. Jeg vil komme igen på den sidste dag, men Jeg vil ikke gå på Jorden før. Min Advarsel til jer nu er, at I skal lytte til profetierne. Enhver mand, som hævder at være mig, eller som fortæller jer, at Jesus går på Jorden i kødelig skikkelse, er en løgner.
Min Tid vil komme, hvor Jeg daler ned fra Himlen på nøjagtig samme måde, som Jeg steg op til himlen på Min sidste dag på Jorden.
Jeres Jesus
 
Kun dem med den Levende Guds Segl vil undslippe denne form for folkemord af sjælen
753. Den 4. april 2013 kl. 19.45
Min kære elskede datter, du skal ikke lytte til dem, som betvivler, udfordrer og rynker på næsen af Mine Budskaber. Det er ikke nødvendigt at forsvare Mit Helligste Ord. Mit Ord er afgørende, og intet menneske har autoritet til at betvivle det. I kan enten acceptere Mig eller lade være.
Medens Kristne kæmper indbyrdes om disse Budskaber, som blev profeteret for så længe siden, behandler de hinanden som fjender. I kan ikke være fjender med jeres brødre og søstre og samtidig kalde jer Mine disciple. Medens I har så travlt med at råbe ad hinanden, planlægger Satans hære de mest ondskabsfulde forbrydelser, som menneskeheden nogensinde har været vidne til siden Adam og Eva blev skabt.
De krige, Jeg omtalte, er ved at starte, og det vil være deres plan at udrydde befolkninger. I vil måske tro, at disse krige er imellem to nationer, men heri tager I fejl. Våbnene vil kun komme fra en kilde.
 Mine stakkels Guds børn, hvor ved I lidt om de frygtelige handlinger, som man lægger planer om hos Frimurersekter på de højeste niveauer. Deres ondskab vil være umulig at forestille sig, men læg mærke til disse tegn. Når jeres banker fjerner jeres frihed, jeres hjem og jeres evne til at give jeres familier mad, vil det blot være en del af deres plan mod menneskeheden. I vil blive slaver, men dem, som viser troskab mod Mig og Min Lære og som forbliver loyale mod Mig, må aldrig glemme Min Barmhjertighed.
Skønt disse åbenbaringer kan være skræmmende, er de sande. Ved at være forberedt på disse handlinger mod Guds Skabelse, vil I gennem jeres bønner kunne hjælpe med at formindske meget af lidelsen, som disse onde sekter vil udsætte jer for. Skønt jeres bønner vil formilde virkningen af sådanne forbrydelser, vil de, hvis de bliver givet til Mig med kærlighed i jeres hjerter, blive brugt til at frelse dem, som er skyldige i sådanne frygtelige handlinger. Og medens sådanne vildledte sjæle med deres kolde hjerter, fortsætter at fornægte Mig ved at prøve at udrydde verdens befolkninger, vil Jeg prøve at oplyse deres hjerter, så de fjerner sig fra denne frygtelige forbindelse til Satan. Mange er fuldstændig besatte af den onde, og for nogle er der meget lidt håb. De kan kun blive frelst af et mirakel skænket af Min Barmhjertighed sammen med dem, som ofrer deres lidelse som en gave til Mig.
De iblandt jer, som forbander Mig gennem deres brutale fornægtelse af Mig, vil tigge Mig om Barmhjertighed, når disse begivenheder sker.  Når I bliver tvunget til at lide og tage imod dyrets mærke eller dø, vil I skrige på Mig. Så vil I fare af sted for at finde den Levende Guds Segl, som Jeg har skænket verden gennem Min Fader i disse Budskaber – men så vil det være for sent. Kun dem der tager imod Seglet, opbevarer det i deres hjem, eller bærer det på sig, vil være beskyttede. Kun dem med den Levende Guds Segl vil undslippe fra denne form for folkemord af sjælen. Tvivl ikke et øjeblik på Mine Budskaber, som er givet til jer. Tag imod Min Guddommelige Intervention, for Jeg ønsker kun at frelse jer. Slaget om sjælene er af en sådan størrelsesorden, at hvis Jeg ikke intervenerede gennem profeterne, ville mange af jer ende på dyrets side og alle hans tilhængeres, som viser sig for jer som ulve i fåreklæder.
Satan er ekstremt snu og ville aldrig præsentere sine onde handlinger som det, de er. Nej, i stedet vil han præsentere dem som noget godt, inspirerende og noget som er til jeres eget bedste. Det er den fælde, han sætter for jer. Det er den måde, han lokker velmenende uskyldige sjæle ind i sin fold. Den måde, Satan vil afsløre sig gennem disse sjæle, som han har været heldig at vinde over, er gennem hovmodets synd. Synden vil kunne ses i dens mest ondskabsfulde form hos højtplacerede folk, som vil ødelægge andre for selv at kunne vinde ved det. I bunden af skalaen vil I kunne se hovmodets synd blandt jer, når I dømmer andre, bagtaler dem og prøver at ødelægge deres karakter så vel som deres anseelse i Mit Navn.
Jeg fortæller jer disse kedelige kendsgerninger, så I kan forberede jer, bevæbne jer med Min Kærlige Beskyttelse, så Jeg kan hjælpe endog dem, som vil marchere tværs over jorden for at opsluge den.
Jeres Jesus
 
Ikke en af jer vil nogensinde få autoritet til at dømme andre i Mit navn, for det er ikke muligt
754. Den 5. april 2013 kl. 12.50
Min kære elskede datter, ifølge dit løfte om at adlyde Mig, må du aldrig forsvare Mine Budskaber. Du har heller ikke autoritet til at fordømme eller kritisere nogen anden visionær eller selvudnævnt profet, sand eller falsk, i Mit navn.
De, som hævder at tale i Mit Navn, og som fordømmer disse Budskaber til verden, skal vide følgende: 
I har ikke og har ikke søgt om Min Tilladelse til at afvise nogen offentligt, når de hævder at være en udvalgt sjæl. Når I erklærer, at disse Budskaber ikke er sande, lyver I. Løgnene kan komme fra Satan. Disse Mine Hellige Budskaber til verden advarer jer om de frygtelige løgne, som Satan fodrer Guds børns sjæle med. Hvor er I blevet narret til at fornægte Mig, jeres elskede Jesus, som græder bitre tårer af sorg over den måde, Jeg bliver afvist på.
De, som siger, at ethvert menneske kunne skrive disse Budskaber fra Himlen, fornærmer Mig. Hvordan ville et menneske kunne skrive Ord fra Mine Læber, når de kommer fra Mig? Tror I, at sådanne Hellige Ord kan blive skabt af et dødeligt menneske? Tror I, at noget menneske, der er plettet af synd, vil kunne producere Mit hellige Ord uden at blive standset af Mit Himmelske Kongerige? Hvis I gør det, så viser I en tro på menneskets evne til at forfalske en vej til omvendelse på denne måde. Mennesket er intet uden Gud. I er ikke værdige til at tale med autoritet, når I forkynder Guds Ord. Hvis I forkynder Guds Ord fra jeres egne læber uden at være vejledt af Mig, så er I skyldige i at begå en alvorlig fejl.
Min datter, Jeg skal minde dig og alle udvalgte sjæle om, at ingen af jer nogensinde vil få autoritet til at dømme en anden i Mit navn, for det er ikke muligt.
Jeg kalder alle Mine udvalgte sjæle nu. Husk Mit Løfte til jer om, at jeg vil komme igen. I skal vide, at I alle sammen fik den mission at forberede menneskers hjerter på Mit Andet Komme. I skal vide, at dette er den allersidste Mission, som er dikteret af den Hellige Treenighed. Ikke en af jer har Min Tilladelse til at fordømme denne eller andre missioner. Hvis I gør det, vil I blive kastet bort fra Mig.
Oh, hvor udvalgte sjæles synder skærer Mig endnu dybere i hjertet end andres synder. De, der står Mig nærmest og forråder Mig, er dem, der sårer Mig mest. Når de vender sig mod Mig, kan de forårsage en frygtelig splittelse og forhindre sjæle i at følge Min vej til evig frelse.
Jeres Jesus
 
Gudsmoder: Du er blevet sendt for at bane vejen for Hans Andet Komme
755. Den 6. april 2013 kl. 16.30
Mit barn, uanset hvor ensom eller vanskelig denne Mission er, skal du altid fortsætte med at adlyde min Søn. Du skal respektere enhver anmodning til dig. Du skal besvare enhver opgave, der bliver forventet af dig, selvom det kan betyde, at du vil pådrage dig andres vrede.
Hver eneste af Guds seere, som jeg har åbenbaret mig for, har lidt ved at være i hænderne på dem, der afviste dem på brutal måde. Selvom mange blev troet efterhånden, vil du, mit barn, komme til at lide allermest, fordi du er Guds profet. Guds profeter har altid vakt røre og startet et had blandt Hans børn, fordi Satan udsætter dem, som taler Guds Ord, for sine allermest frygtelige plager.
Som profet for de sidste tider vil dine fjender bestå ikke kun af dem, som fornægter og hader min Søn, men også af dem, som elsker Ham. Dine fjender vil være mange flere end dem, som du har mødt. Det er derfor, du skal adlyde min Søn hele tiden og svare Ham hurtigt, for Han gør disse ting og beder dig om at følge Sine instruktioner for at beskytte din sikkerhed.
Du er blevet sendt for at bane vejen for hans Andet Komme, og med dette ansvar vil komme megen sorg. Medens løgnene, hadet og den voldsomme opposition mod disse Budskaber fortsætter, skal du trøste dig, for uden denne Mission ville mange flere sjæle ikke tage imod Min Søns Barmhjertighed.
Bed for hver eneste sjæl, som slynger skældsord mod dig, for når du beder for dem, vil min Søn oplyse dem, og snart vil de åbne deres øjne for Sandheden.
Jeg, din elskede Moder, dækker dig med Min Helligste Kåbe, og knuser hovedet på slangen hver eneste gang, han prøver at skade dig. Så gå nu i fred, mit barn. Stol hele tiden på mig, Frelsens Moder, medens Jeg vogter denne specielle Mission. Stol på min Søn, for han ved, hvad Han gør. Overlad alt i Hans Hellige Hænder.
Din elskede Moder
Gudsmoder
Frelsens Moder
 
Den tid er nær, hvor den komet, Jeg har omtalt, viser sig. Da vil folk tro, at der er to sole
756. Den 6. april 2013 kl. 17.00
Min kære elskede datter, stjernerne vil snart ændre sig, og den tid er nær, hvor den komet, Jeg har omtalt, viser sig. Da vil folk tro, at der er to sole. Snart vil dette vidunderlige syn blive set af menneskeheden, og der vil kunne høres en lyd af torden, og det vil se ud som om, de to sole vil kollidere.
Mine stråler af Barmhjertighed vil falde på hver menneskesjæl, inklusiv dem, som vil blive blændet af Lyset, så formørkede er deres sjæle. Når tordenlyden  bliver hørt, vil stilheden sænke sig ned over jorden, og der vil blive dødstille. Ingen lyd vil kunne høres – kun lyden fra Min Stemme, der vil præge de usle sjæle.
Jeg vil være som en solstråle, som vil få hver eneste fejl, hver synd og hvert råb af fortvivlelse til at komme klart til syne for synderens øjne.
Der vil være en klage og en dyb følelse af sorg i menneskenes hjerter, medens de bliver stillet ansigt til ansigt med deres sjæles tilstand. Alt vil forblive stille i femten minutter, og så vil livet vende tilbage til det normale igen, som om miraklet ikke var sket. Hos dem, som blev berørt af Sandheden, vil livet hverken kunne eller ville blive nogensinde det samme igen. De vil følge Mig og Min Lære, og milliarder vil omvende sig.
Mine Budskaber vil blive deres daglige næring, og sammen med Min Allerhelligste Eukaristi vil de ikke have brug for andet. De vil de blive stærke, så intet vil kunne komme i vejen for dem, intet vil kunne skræmme dem eller få dem til at sænke farten, medens de marcherer i Min resterende hær mod Mit Nye Paradis. Til de andre vil blive sagt, at Advarslen var forårsaget af en forstyrrelse i jordens atmosfære, og den vil let blive bortforklaret. Men det vil være løgn, for de ønsker ikke at anerkende Guds Eksistens. Hvis de skulle gøre det, ville de ikke være i stand til at fuldende deres plan om at narre verden til at tro på antikrists tomme løfter.
Når I er vidner til Guds mirakler i sådan en storslået målestok, skal I vide, at Min plan om at bringe menneskeheden ind i frelsens rige har nået de sidste faser.
Gå, Mine loyale tilhængere, og stol altid på Mit løfte om at frelse alle sjæle. Min Barmhjertighed er stor og Min Magt almægtig.
Jeres Jesus
 
De vil få at vide, at det nye tempel er en Kirke, som vil forene alle, fordi Gud elsker alle Sine børn
757. Den 7. april 2013 kl. 18.40
Min kære elskede datter, hver eneste af Guds kirker på jorden, som ærer Mig, Menneskesønnen, og som er tro mod Min Fader, vil snart blive splittet. Mange inden for hver kirke vil gøre oprør, og der vil opstå store splittelser, medens flere vildledte i deres rækker vil prøve at introducere love, som tillader synd.
De moralske forpligtelser, som de, der elsker og kender Gud, føler, de har, vil blive sat på en prøve, og de vil blive beskyldt for af være brutale og hjerteløse. Deres forbrydelse vil være, at de gør modstand mod de syndige love, som vil opstå, medens kirker bliver opløst under antikrists forfølgelse. Når de bliver splittede og sprænges, vil deres fundament blive rystet. De vil ikke længere være i stand til at stå fast, når de møder ondskab og uretfærdighed. Tiden vil da være moden for mange desorienterede sjæle, som bliver forvirrede over at være vidne til et alternativt Guds tempel.
De vil få at vide, at det nye tempel er en Kirke, som vil forene alle, fordi Gud elsker alle Sine børn. Og hvis Gud elsker alle Sine børn, så vil Han ønske, at de skal forene sig til en kirke, at de skal tage imod hinanden uanset hvilken tro eller religion de har og uden hensyn til deres hudfarve, race eller love. De vil få at vide, at alle vil blive forenet foran Guds Ansigt, og de vil alle blive bedt om at sende repræsentanter til det nye tempel, som vil komme til at ligge i Rom. De vil få at vide, at det er det Nye Jerusalem, som er blevet forudsagt i Bibelen og er beskyttet af Guds udvalgte leder – den falske profet. Der er så mange, som vil falde for denne store løgn, en parodi af Guds Hellige Ord – som det blev givet til Evangelisten Johannes. Hvert ord, der blev givet til denne profet om de sidste tider, vil blive brug i en tillempet og fordrejet udgave for at kunne passe ind i antikrists dagsorden.
De, der nægter at acceptere denne nye såkaldte inkluderende kirke, vil blive fordømt som ikke kristne. De vil blive mobbet og gjort til grin. Hvis det ikke var for Helligånden, som vejleder dem, ville de blive suget ind i det falske og modbydelige tempel, som vil skjule den hæslige sandhed, som ligger lige under overfladen.
Antikrist er ved at gøre sin entre på verdensscenen, og det vil være ham, som ikke blot vil være overhoved for disse kirker, men som vil narre folk til at tro, at han besidder specielle guddommelige evner. Han vil blive æret for sit store engagement i humanitære sager. Antikrist vil modtage internationale priser for sit arbejde inden for velgørenhed. Og så vil de sige, at han besidder en karisma, som man ser i forbindelse med hellige folk. Så vil der ikke gå lang tid, før miraklet vil blive tilskrevet ham, indtil han til sidst vil sige, at han er en profet, der er på en mission for Gud. Mange vil falde for hans frygtelige forræderi, fordi han vil blive støttet af verdens kirker, og hans anderkendelse vil blive beseglet af den falske profet.
Til sidst vil verden tro, at han er Mig, Jesus Kristus. Mine Ord vil falde for døve øren, medens hans tilstedeværelse vil fortære hele menneskeheden, hvis bifald vil lukke munden på de stemmer, som forkynder Guds Sande Ord. Men på grund af Min store Barmhjertighed vil Jeg, med Min Faders Hånd, intervenere på hvert eneste skridt af vejen.
Mine Budskaber vil ikke stoppe før den sidste dag. Min Stemme vil aldrig dø. Guds børn, som forbliver trofaste mod Hans hellige Ord, vil aldrig dø.
Jeres Jesus
 
Der er så mange gode og hellige præster, som har slået sig sammen om at pille disse Budskaber fra hinanden
758. Den 9. april 2013 kl. 23.00
Min kære elskede datter, der er så mange gode og hellige præster, som har slået sig sammen om at pille disse Budskaber fra hinanden.
Men de har ikke kvalifikationerne eller den nødvendige viden til at gøre det. Deres opgave er at tjene Gud. De skal ikke lade sig besmitte på denne måde, fordi det bringer de sjæle i fare, som anerkender Min Stemme i disse Budskaber.
Medens de skilter med at gå ind for den åndelige praksis i New Age, tror mange præster, at deres kendskab til spiritualitet betyder, at de har talent for at kunne genkende Guds ægte profet. Så langt væk er de fra Mig, at de ikke kan genkende Mit Hellige Ord. Jeg har ikke givet dem sådanne nådegaver, fordi deres hovmod stod i vejen for det.
De af Mine hellige tjenere, som laver en sammensværgelse, lægger lumske planer og misbruger deres position i deres hellige erhverv i Guds tjeneste som et middel til at få deres sognebørn til at vende ryggen til Mit Ord, skal vide, at det bliver de straffet for. I kender Mig ikke rigtigt. I er ikke loyale over for Mig. I er uvidende om åndelige sager, og I har ikke autoritet til offentligt at ydmyge og skælde ud på andre eller at ringeagte andre i Mit navn.
Jeg vil stille hver eneste af jer til ansvar for det. Jeg vil straffe jer, ikke for jeres tvivl, men for jeres syndige hovmod, som får jer til at tro, at I ved mere om åndelige sager end Mig, Jesus Kristus, jeres Herre. Hvor I sårer Mig. Hvor I skuffer Mig, fordi jeres forræderi har skadet Min Mission, som er den sidste af sin slags. For hver synder, I fjerner fra Mig, vil I være nødt til at påtage jer et ansvar for deres sjæle. Og så vil I med tunge hjerter være nødt til at besvare disse spørgsmål, når Sandheden går op for jer.
Hvorfor afviste I Mit bæger, da I fik Sandheden med kærlighed og tillid, og da I inderst inde vidste, at den kom fra Mig? Hvorfor prøvede I så at ødelægge Mit Budskab? Har I nogen ide om, hvor alvorlige jeres Hellige løfter, som I aflagde til Mig, er?  I skal nu trække jer tilbage og læse Mine Korstogsbønner. Hvis I gør det, så vil jeg velsigne jer og give jer evnen til at genkende det, der er sandt. Men kun dem, der er ydmyge af hjertet, kan komme til Mig.
Gå væk og kom så nøgne tilbage til Mig. Læg alle jeres misundelige synspunkter, jeres ensidige meninger og jeres vurdering af disse Budskaber, baseret på rygter, sladder og insinuationer, bag jer. Når den dag kommer, vil Jeg døbe jer på ny, og I vil blive rene igen. Jeres sjæle vil blive som de små børns, og det vil medføre en stærk længsel efter Min Tilstedeværelse.
Jeg venter på jeres svar. Jeg er fuld af Kærlighed. Jeg er fuld af Barmhjertighed. Kom til Mig. Jeg Er alt, hvad I har brug for.
Jeres Jesus
 
Gud Fader: Bed om Nøglen til det Nye Paradis
759. Den 10. april 2013 kl. 16.45
Min kære elskede datter, medens Helligåndens flammer omslutter de ydmyge sjæle, som læser disse Budskaber, således vil en global omvendelse brede sig. Guds Hellige ord er som et kraftigt vindstød, der vil bringe en overflod af frugter til alle de sjæle, der bliver vækket. Fra de første frø, der bliver sået, vil mangfoldige frugter vokse frem, som vil dække hver nation, også dem, der er under et kommunistisk styre.
 Min datter, medens Mit Hellige Ord fæstner sig i sindet og i sjælene i hver eneste trosretning, vil det blive som et sværd, der skærer gennem de nationer, som vender ryggen til Mig, jeres elskede Fader. Så når hadet mod Mig øges, skal I vide, at det vil lykkes for Mit hellige Ord at fremme sjælenes frelse. Du, Min budbringer, er kun et instrument. Denne Mission handler ikke om dig. Den handler ikke om at oplyse din sjæl, for det er ikke Min hensigt, selvom det glæder Mig. Min datter, du skal som Min sidste budbringer kun overbringe de Budskaber til verden, som du får skænket til gavn for menneskeheden. Dine meninger og råd til andre er ikke vigtige, og du har ikke autoritet til at dele nogen af disse menneskelige synspunkter med andre.
Når Guds stemme når menneskehjerterne, vil den få en mangfoldig udbredelse til mange sjæle. Det er Min Godhed, som en Fader, der elsker hele menneskeheden, der tillader disse store velsignelser.  Som det er forudsagt, vil de, som har fået Helligåndens Nådegave gennem denne Mission, blive vidne til store mirakler. Jeg velsigner alle dem, som spreder og udbreder Mine Budskaber, for deres bestræbelser vil sende Mit Ord ud som en dis, der vil dække Jorden.
De, som har ventet på Omvendelsens Gave – disse Mine stakkels, tomme sjæle – fortæller Jeg nu følgende: Jeg, jeres Elskede Fader, lover jer, at Jeg vil omfavne jer og åbne jeres hjerter, når I beder denne bøn:
Gud Fader: Bed om Nøglen til det Nye Paradis.
”Kære Fader, det er Mig, Dit fortabte barn, der er så forvirret og blind, at Jeg intet er uden Din Hjælp og Kærlighed.
Frels mig gennem Din Søns, Jesu Kristi, Kærlighed, og giv mig.
Nøglen til Dit Nye Paradis på Jorden.
Amen.”
Børn, Jeg vil velsigne og bevare jer. I er Mine – alle sammen. Skønt Jeg længes efter jer og græder på grund af dem, der hader Mig, vil Jeg bruge Min Almægtige Magt til at åbne jeres forhærdede hjerter, så jeg kan skænke jer den arv, som Jeg så kærligt har skabt til jer.
Min Intervention, hvor Jeg åbenbarer de begivenheder, der vil ske, vil hjælpe jer med at forstå, hvor meget Jeg elsker jer. Når disse begivenheder folder sig ud foran jeres øjne, vil Jeg vente på, at I kommer til Mig med kærlighed og tillid i jeres sjæle.
Jeres elskede Fader,
Gud den Allerhøjeste
 
For hver sjæl I ofrer til Min Barmhjertighed, vil Jeg frelse hundrede mere
760. Den 11. april 2013 kl. 21.20
Min kære elskede datter, du skal fortsætte fremad og koncentrere dig om de stakkels sjæle, som overhovedet ikke tror på Gud. Jeg refererer til dem, som aldrig har fået Sandheden at vide om Guds, deres Skabers, Eksistens.
Der er milliarder af folk, som ikke har noget kendskab til den Hellige Treenighed, fordi det har været skjult for dem. Det er de sjæle, som vil blive vist Barmhjertighed af Mig, og de har brug for at blive gjort opmærksom på Mine Budskaber til verden.
De andre sjæle, som bekymrer Mig meget, er dem, der er lunkne i deres tro, og som nægter at acceptere Sandheden om det evige Liv. Mange folk, som enten er usikre på, hvordan de blev skabt, eller om Guds Eksistens, vil få vist Sandheden. Jeg vil igen vise dem stor Barmhjertighed og min Kærlighed vil berøre deres hjerter, og de vil blive frelst.
Men så er der dem, som vil fortsætte med at modarbejde Min Intervention. De vil bekæmpe ethvert forsøg på at give dem Sandheden, og det bevis, de vil få på Min Barmhjertighed, vil blive kastet lige tilbage i hovedet på Mig. Men igen vil Jeg intervenere og fortsætte kampen for deres sjæle.
Endelig er der dem, som kender alt til Mig og den kendsgerning, at Jeg er Messias. Intet mirakel eller nogen kærlighedsgerning vil få dem til at blive tiltrukket af Mig, fordi de har solgt deres sjæl til Satan. Deres sjæle vil blive slugt af dyret, og han vil ikke lade dem gå fri, fordi de ikke betragter Mig som deres Frelser. De kender stadig ikke sandheden om dyrets plan. For at kunne frelse dem skal I, Mine elskede tilhængere, vise Mig jeres hengivenhed ved at betro Mig deres sjæle med jeres bøn, og når I modtager den hellige Eukaristi. I skal betro dem til Mig hver dag, og for hver sjæl, I ofrer til Min Barmhjertighed, vil Jeg frelse hundrede mere.
Gør det hver eneste dag. Når måneden er slut, vil I være fyldt med glæde, fordi I vil vide hvor mange sjæle, der har fået skænket denne Store Barmhjertighed. Det er blot endnu en Gave, Jeg velsigner jer med, og I vil modtage en overflod af Nådegaver, når I reciterer denne Korstogsbøn.
Korstogsbøn (104) Befri denne sjæl fra slaveri.
Kæreste Jesus, Jeg overbringer Dig min broders eller søsters sjæl, som har overladt deres sjæl til Satan. Tag denne sjæl og forløs den i Dine Hellige Øjne. Udfri den fra dyrets slaveri, og bring den evig frelse.
Amen
Min Barmhjertighed vil fortsat blive givet til menneskeheden, og især til hver eneste sjæl, som afviser Guds Ord.
Jeg velsigner jer, Mine loyale disciple, og Jeg fortsætter med at udgyde Helligåndens Gave over jer.
Jeres Jesus
 
Velsignet være de sagtmodige, hvis hovmod er blevet fjernet gennem Guds Nådegave
761. Den 12. april 2013 kl. 23.55
Min kære elskede datter, hvem blandt jer, som virkelig elsker Mig, kan komme hen til Mig og ligge udstrakt for Mine fødder i total hengivelse?
Hvem blandt jer, som virkelig ærer Mig og følger Min Lære, kan ydmyge sig foran Mig uden hensyn til sig selv? Hvis I kan overgive jer til Min Barmhjertighed i ydmyg tjeneste, vil jeg rejse jer og ophøje jer. Men hvis I ophøjer jer selv i Mit Navn og hævder, at I kender Mig bedre og mere intimt end andre, vil Jeg kaste jer til jorden foran Mine Fødder.
Hvorfor er der så mange af dem, som har fået Sandheden, der stadig misforstår Sandheden i Min Lære? På grund af syndens plet, er mennesket ikke værdig til at stå foran Mig. Men de, der forstår svagheden hos den menneskelige sjæl, skal vide, at det er nødvendigt at være forsigtig, når man påtager sig at erklære, at man har en bedre viden om åndelige sager, som er blevet fastlagt i Guds Lære gennem profeterne, end andre. Når sådanne sjæle fortæller om deres såkaldte viden ved at prale af deres intellektuelle vurdering af den Hellige Doktrin, i stedet for at fokusere på betydningen af at være ydmyg, krænker de Mig. Når de bruger deres viden til at fordreje Sandheden for at få den til at passe ind i deres agenda, så de kan få sjælene til at føle sig tiltrukket af en menneskeskabt version af Min Lære, bliver Jeg dybt krænket, og Jeg vil straffe de sjæle, der gør sig skyldige i denne forbrydelse mod Gud.
De iblandt jer, som skaber kulter og åndelige bevægelser, der er opfundet af jer selv, skal vide, at når I fusker med Guds Ord, begår I en alvorlig synd. De stemmer, som på den ene side forkynder Guds Ord og hele Hans Herlighed og bliver hørt, fordi de indeholder Sandheden, men som på den anden side tilføjer jeres egne fortolkninger til Guds Ord og bruger det til at angribe andre i Mit Hellige Navn ved at beskylde dem for at begå forkerte ting, begår synd.
Velsignet være de sagtmodige, hvis hovmod er blevet fjernet gennem Guds Nådegave, for de skal herske som konger i det Nye Paradis.
Velsignet er de, hvis fuldstændige tillid til Mig betyder, at de prædiker og udbreder Mit hellige Ord uden at prøve at skabe personlig opmærksomhed og at fremhæve sig selv, for de vil også kunne søge tilflugt i Mit Kongerige.
De, som hævder, at de er hengivne tilhængere af Mig, men som tror, at de er kvalificerede til at dømme andre og at analysere troen hos andre, hvis tro på Gud forårsager forargelse, og som offentligt fordømmer hellige sjæle, som kommer i Mit Navn, er ikke en del af Mit Kongerige. I tilhører den onde, for I refererer ikke til Mig, Jesus Kristus. Jeg har ikke kaldet jer eller givet jer tilladelse til at promovere nogen form for speciel gruppe, der er dannet for at latterliggøre en anden gruppe.
Alle dem, som stolt praler at deres intellektuelle overlegenhed i forbindelse med Min Lære, for at kunne nedgøre en anden af Guds børn, især udvalgte sjæle, skal vide, at deres dage er talte. 
Tidligere ville Min tålmodighed have forhindret Mig i at afbryde sådanne misforståede missioner. Nu i disse tider vil Jeg ikke tolerere den måde, hvorpå I prøver at blokere for Mit Andet Komme.
Der er så få af jer, som vil acceptere Min plan for at forberede jer, at Jeg kommer for anden gang – og denne gang for at bringe jer ind i den Nye Fredsæra. I kender allerede Sandheden. I ved, at Jeg vil komme igen, men ligesom det var tilfældet den første gang, vil I ikke acceptere, at det er Mig, Kongen over alle ting, som nu kalder på jer for at få jer til at forberede jeres sjæle.
For Mig er to tusinde år ingenting. Det er, som om det var i går. Så i dag kalder Jeg ud til jer alle sammen. Det, der gør Mig allermest ked af det, er, at de, som siger, at de elsker Mig og offentligt anerkender Mig, ikke virkelig kender Mig. De har ladet sig fange af organiserede religioners fælder, af international politik og af overdreven pragt og ceremonier, der tjener til at skjule Mig.
Jeg Er enkel i sind, krop og sjæl og omfavner derfor først dem, som kommer til Mig på denne ydmyge måde. Når en Fader byder et barn velkommen hjem, efter det har været udenlands i nogen tid, lægger han ikke mærke til tøjet, hans sko, smykker eller hans kuffert. Han ser kun sin søn, hans ansigt og den kærlighed, som har været i hans hjerte, siden han lå i sin moders liv. Han er ikke interesseret i hans rigdom, hans synspunkter, hans meninger eller hans sladder om andre – alt, hvad han genkender, er den kærlighed, som han føler for sit barn og den kærlighed, som barnet føler for ham. Kærlighed er enkel. Den er ukompliceret. Den kommer ikke fra had. I kan ikke elske nogen, hvis jeres sjæle er fulde af vrede og had. Når I elsker Mig, skal I elske alle dem, som følger Mig, uden hensyn til deres svagheder. I skal også elske dem, som er skyldige i frygtelige synder, for Jeg kan tilgive selv de værste synder. Der er en ting, I skal huske, og det er, at intet menneske har ret til at fordømme et andet menneske i Mit Navn. Det kan kun komme fra Mig.
I skal vide, at når verdens syndere, som er fjender af Gud, skal advares, så har Jeg retten til det. Men i alle tilfælde vil jeg bede om, at I beder for deres sjæle. Der er kun en undtagelse, Jeg kan aldrig bede jer om at bede for antikrist, for han kommer ikke fra Gud.
Jeres Jesus
 
Den Katolske Kirke er nu på vej ind i den værste forfølgelse i sin historie
762. Den 13. april 2013 kl. 23:50
Min højtelskede datter, Jeg ønsker at opmuntre alle jer, der tror på Mig og Mine Budskaber indeholdt i denne bog – Sandhedens Bog.
Når menneskerne følger Mig og giver sig hen til Mig, skal de efterligne alle Mine træk. Det betyder, at de skal elske alle i Mit Navn og behandle hver mand, som de forventer at blive behandlet selv. Men når I virkelig overgiver jer selv i Min varetægt, vil I lide for dette. I vil blive behandlet med grusomhed og ethvert forsøg vil blive gjort for at foragte jer.
Jeg siger det til alle Guds børn og især til Kristne, for jeres last er den tungeste. Jeg kalder alle frem i verden, som tror på Mig, uanset om de mener at Jeg taler til dem gennem disse Budskaber eller ej.
De Kristne vil altid blive ramt af dem der ønsker at ændre Guds Love, så at de kan passe ind i deres syndige forfølgelse af glæde og selviske begær. Den Katolske Kirke er nu på vej ind i den værste forfølgelse i sin historie, og den vil blive vendt op og ned og ud og ind. Angrebet er blevet planlagt i årtier og omhyggeligt konstrueret. Hvor meget græder helgenerne i himlen for de katastrofale begivenheder, som nu vil udfolde sig med en hastighed som vil chokere selv dem, der ikke tror på disse Budskaber.
Der vil opstå forvirring, når mange hellige tjenere bliver magtesløse, når alt det de holdt af, vil der blive sat spørgsmålstegn på og derefter væltet. De vil blive udfordret og mobbet i Mit Navn inde fra deres egne rækker.
Dem af jer, som er loyale over for Min Kirke på Jorden, opfordrer Jeg til at være på vagt og til at opholde Min Lære, hvis I ønsker at forblive tro mod Mig. I skal aldrig acceptere andet end den Sandhed I har lært. Snart vil I føle jer meget alene og Mine stakkels hellige tjenere vil lide for deres loyalitet mod Mig og Kirken, grundlagt af Peter, vil blive trukket væk under dem.
Alle de traditionelle, loyale kristne, skal stå fast, og ikke acceptere ethvert forsøg som opfordrer jer til at opgive jeres tro. I vil blive skubbet til side og tvunget til at acceptere at opdrage jeres børn med en falsk doktrin, ikke af Gud.
Disse begivenheder vil nu begynde og Jeg advarer jer om disse for at vejlede jer. Enhver, der beskylder Mig, gennem denne Mission, at tilskynde sjælene til at forlade Min Kirke på jorden, forstår ikke Mine Instruktioner. Jeg beder jer kun om at forblive loyale over for Min Lære, når I vil opdage, at I er tvunget til at acceptere en ny udgave af Kirken. Denne nye udgave vil aldrig blive accepteret i Guds øjne.
Jeres Jesus
 
Gudsmoder: Når Guds børn bliver vildledt af løgne, vil de blive adskilt fra Ham
763. Den 14. april 2013 kl. 14.00
Mit elskede barn, lad mig trøste dig i denne tid. Lad mig holde dig tæt ind til mig, så jeg kan give dig styrke til at fortsætte med at udbrede Guds Hellige Ord i disse vanskelige tider. Da de personer, der forfulgte min Søn og siden myrdede Ham, blev spurgt, hvorfor de gjorde det, svarede de: ” For at kunne holde fast ved Guds Ord.” Da de blev spurgt, om Gud ville godkende drabet på et andet menneske, argumenterede de med, at det var i overensstemmelse med Kirkens Lære. Og sådan vil det også være i de sidste tider. Folk vil fordreje Guds Lære for at kunne retfærdiggøre deres afvisning af Hans Hellige Ord.
Min Søn giver verden disse Budskaber, så I kan holde fast ved hans Lære. Han gør det, så intet menneske ved en fejl afviser Hans hellige Ord, når Læren i Hans hellige Kirke på jorden bliver forvansket og vanhelliget. Guds Ord må aldrig blive ændret, alligevel siger profetier, der er forudsagt for lige præcis disse dage, hvornår det vil ske, hvornår det vil blive gjort af den Kirke, som blev grundlagt på Peters klippe.
Min Søn er Ordet. Guds ord skal respekteres af hvert barn af Gud. Når Guds børn bliver vildledt af løgne, bliver de adskilt fra Ham. Når I accepterer andet end Guds Sandhed, når I accepterer synd og deltager i den, så vil I drive en kile ind mellem jer og min Søn.
Husk at jeg, Gudsmoder, beskytter alle dem, som kalder på mig. Min beskyttelse gælder alle folk, alle religioner. Når I beder min Hellige Rosenkrans dagligt, får I enhver form for beskyttelse, og I vil være i stand til at holde fast ved Sandheden, Guds Hellige Ord.
Enhver, i min Søns Kirke på jorden, som leder folk og ikke kan recitere den Hellige Rosenkrans foran sin menighed, kommer ikke fra Gud.
Jeres Moder
Gudsmoder
Frelsens Moder
 
 Mange vil ikke være stærke nok til at kæmpe imod abort, medlidenhedsdrab og ægteskab mellem to af samme køn
764. Den 15. april 2013 kl. 18.20
Min kære elskede datter, nu rejser Guds fjender sig i stort antal i hver eneste nation for at undsige Guds Love.
Der vil blive indført mange nye love i hvert land og hver en kirke. De fleste af lovene vil gå imod den Lære, som blev fastlagt i den Hellige Bibel. Alle slags synder vil der blive lovgivet for, og dyrets mørke vil sænke sig over verden. Dem, der opponerer mod disse love, vil blive afvist som særlinge og dæmoniserede. Deres stemmer vil blive druknet af dem, som er sekulære, som om det er en rigtig religion. De vil bruge et hvilket som helst intellektuelt argument for at gennemtvinge deres usle love og vil narre mange, fordi de vil bruge menneskerettighederne som et redskab til at kontrollere andre.
Mange vil ikke være stærke nok til at kæmpe imod abort, medlidenhedsdrab og ægteskab mellem to af samme køn.
Så, ligesom lovene er blevet vedtaget, vil den katolske Kirke annoncere en reformation om at anerkende menneskerettighederne og alle religioner. Som følge af dette vil der komme frygtelige splittelser mellem dem, der er velsignet med en indsigt, de har fået af Helligånden, og dem, som ønsker at elske sig selv og at afvise Gud. De betragter Gud og Min Lære som en forhindring for at leve et liv, som de tror, er et frit liv.
Den magtfulde globale eliteorganisation, som har infiltreret hvert hjørne af verden, vil planlægge nye Kirkelove og planlægge at omstyrte ledere samtidig med, at de udtænker krige, som vil medføre ødelæggelser. De er så hovmodige og deres afhængighed af Satanisk smiger er så stor, at de tror, de er uundværlige. Hvor vil de komme til at lide på grund af deres onde handlinger. Lige som de tror, at de kan kontrollere andre og udsætte dem for deres luskede planer, vil de blive slået ned af Min Faders Hånd. De vil få ganske kort tid til at vende ryggen til. Derefter vil de vende sig mod hinanden og ødelægge hinanden. Så store vil deres lidelser være og alligevel vil det, når enden nærmer sig, ikke være nok til at få dem til at indse, hvad der ligger foran dem, hvis de fortsætter med at være forbundet med den onde.
Mange folk, der ikke er af Gud, vil ikke lægge ret meget mærke til disse begivenheder i begyndelsen. Det vil først være, når deres frihed bliver begrænset, at de åbent gør oprør mod de uretfærdigheder i deres nationer. Så vil de forstå, hvilken rædsel, der er blevet skabt, fordi Guds Lys er blevet slukket. I Lysets sted vil der være mørke, tomhed, sult og mangel på kærlighed. Først da vil mennesker råbe efter Guds Barmhjertighed. Jeg vil være der og vente på at give dem trøst og frelse deres stakkels skræmte sjæle.
Jeres Jesus
Ordet ifølge Gud vil blive pillet fra hinanden, medens hedenskaben fejer hen over jorden
765. Den 16. april 2013 kl. 20.45
Min kære elskede datter, den klatretur mod Golgata, som Min Kirke på Jorden er nødt til at holde ud som forudsagt, er begyndt. Alle dem, som taler i Mit navn, som elsker Mig og ærer Min Lære, vil nu møde denne pinefulde rejse for at holde fast ved Mit hellige Ord.
Ordet ifølge Gud vil blive pillet fra hinanden, medens hedenskaben fejer hen over jorden. Jeg siger til alle dem, som følger Mig, at I skal gå med oprejst pande. I skal aldrig opgive Sandheden, når jeres familie og venner trygler jer om at afvise Mit Hellige Ord, som I fik i løbet af Min tid på Jorden. I må ikke vakle i jeres beslutning om at forblive loyale over for Mig. Nogle af jer vil være stærke i løbet af jeres rejse med forfølgelse. Andre vil falde. Nogle vil give op. Andre vil beslutte sig for at acceptere de løgne, der bliver præsenteret som Hellig Doktrin, og vil blive adskilt fra Mig.
Jeg vil bære alle dem, som stoler fuldstændig på Mig, på Mine skuldre. Jeg vil skænke beskyttelse til alle dem, som er modige nok til at fortsætte med at holde den Hellige Messe på den måde, det er meningen, at den skal holdes. Jeg vil beskytte de Sakramenter, som bliver præsenteret af de af Mine hellige tjenere, som nægter at vige en tomme fra eller at forlade Min Tjeneste. De personer, som overgiver sig til Min Omsorg, vil ikke have nogen bekymringer. De, som har fået Sandheden at vide hele deres liv og afviser Min Lære til fordel for løgne, vil blive kastet bort fra Mig. Min Retfærdighed skal I frygte, for intet menneske skal tro, at man kan fordybe sig i en afgrund af forræderi uden anger i sjælen og ikke komme til at lide under følgerne af det. Min Kærlighed vil være stærk nok til at favne dem, som vil blive forvirrede i disse tider. Jeg vil række ud til alle Guds børn, som søger Mig, uden hensyn til, hvor formørkede deres sjæle er. Midt i uroen vil Jeg omsider give Mig til kende, og Min Ånd vil feje hen over Jorden, lige på det tidspunkt, hvor folk tænker, at de ikke kan klare mere.
Husk at Jeg Er begyndelsen og enden, intet kan besejre Mig, Jeg Er Almægtig, og når I føler, at I er overvældet af den ondskab, som verden bliver udsat for af Guds fjender, er Jeg her. Jeg tillader denne lidelse, denne sidste forfølgelse, fordi det er det sidste våben mod dyret. Uden det, ville han stjæle hovedparten af verdens befolknings sjæle. Dette slag om sjælene vil chokere dem, som virkelig kender Mig, fordi den ondskab, som I vil blive vidne til, vil blive set i mennesker, som I troede var gode. Satan vil ikke undlade at vende hver sten, og han vil udnytte hver sjæl, især dem, som er nær ved Mig, for at få dem til at vende ryggen til Min Lære. Skønt slaget vil rase i nogen tid, vil Jeg gennem denne Mission frelse milliarder gennem deres omvendelse.
Jeres Jesus
 
Dette tegn, som ikke må forveksles med Dyrets Mærke, vil være et symbol på den Nye En Verdens Religion
766. Den 17. april 2013 kl. 20.00
Min kære elskede datter, Det er med tungt Hjerte, at jeg er vidne til den elendighed og lidelse, som hele menneskeheden vil være nødt til at holde ud. Det er ikke Min Hånd, som vil forårsage dette, men Satans forbandelse, medens hans ånd flakker om og sluger sjæle på dens vej. Så uventet er den ondes indflydelse, at folk vil give alt muligt andet skylden for deres lidelser. De giver andre skylden for deres genvordigheder og forstår ikke, at det er deres mangel på tro på Gud, som skaber sådanne ødelæggelser i deres liv.
Medens den ondes ånd får fat i menneskeheden, vil Guds Lys tørne sammen med den, og det vil kunne ses på forskellige måder.
Storme vil blive hyppigere, og der vil komme omvæltninger i rigtig mange lande. Uroen vil blive set i lande, hvor regeringerne bruger deres magt til at fjerne friheden hos det folk, som de regerer over. Så vil kirkerne, også dem, der elsker den Treenige Gud, begynde at stoppe deres tjenester og lukke deres døre.
Alle vestlige lande vil opleve, at et antal kirker lukker. Snart vil et kommunistisk mærke kunne ses som et specielt tegn, der vil dukke op i de kirker, der forbliver åbne, i medierne, på beklædningsgenstande, i film, og dette mærke vil blive båret med stolthed af dem, der har høje positioner. Det vil blive betragtet som en æresmedalje og stillet til skue af medlemmer af hierarkierne i alle hovedkirkerne og de vigtigste religiøse retninger. Man vil se dette symbol på offentlige steder, på altre, i lufthavne og på de klæder, som bliver båret af lederne i kirkerne.
Dette tegn, som ikke må forveksles med Dyrets Mærke, vil være et symbol på den Nye En Verdens Religion. De, som er ansvarlige for det, vil ikke længere være bange for at udstille deres mærke, som er et symbol på kontrol og troskab mod dyret.
Den dag, det daglige Messeoffer bliver stoppet i den form, som det skal have for at være et offer i Mit Hellige Navn, vil blive den dag, hvor dette symbol dukker op på altrene og foran tabernaklerne i verden.
Bed om, Mine elskede tilhængere, at I vil kunne finde trøst hos de af Mine hellige tjenere, som forbliver loyale over for Mig, for I vil få brug for trøst under disse prøvelser. Jeg vil altid løfte jer og bære jer. Jeg vil aldrig svigte jer, men I skal aldrig afvige fra Min Lære eller acceptere hedensk praksis som en erstatning for Sandheden.
Jeres Jesus
 
Jeg beder alle dem, som er skræmte og forvirrede over disse Budskaber, om at lytte til Mig nu
767. Den 19. april 2013 kl. 17.00
Min kære elskede datter, hvor er denne Mission ensom på trods af de hundreder af tusinder, som omgiver dig med deres kærlighed og bønner.
Når du arbejder for Mig og fuldstændig overgiver dig til Mig, vil du føle dig meget alene. Du vil møde Mine fjenders vrede, som ikke vil give dig et øjebliks fred. Min datter, du skal lytte nu, da Jeg tilbyder alle dem, som afviser Mig, disse Ord som en særlig Gave, Jeg skænker til Guds børn.
Jeg beder alle dem, som er skræmte og forvirrede over disse Budskaber, om at lytte til Mig nu. Ved I ikke, hvor meget Jeg elsker jer, selv når I er vrede på Mig? Ved I ikke, at Jeg aldrig vil straffe jer for ikke at acceptere disse Budskaber, som kun er givet til jer for at forberede jer og give jer styrke til at møde de prøvelser, som venter forude? Kan I ikke genkende Mig, jeres elskede Jesus, når Jeg nu kalder jer?
Jeg Er jeres Frelser, og Jeg ville aldrig kaste jer bort, når I er i tvivl. Hvordan kunne Jeg så blive vred på jer, når I elsker Mig og kun bekymrer jer om Sandheden? Jeg forbereder jer nu på de udfordringer, som I vil stå over for, når de forudsagte profetier om forfølgelse af Min Kirke på Jorden folder sig ud.
Jeg giver jer denne Gave for at kunne drage jer ind I Min Kærligheds Barmhjertighed og oplyse jeres hjerter. Jeg Lover jer, at når I kalder på Mig på den måde gennem denne Bøn, så vil jeres tvivl om, hvem Jeg Er, nu hvor Jeg taler til jer, forsvinde.
Hvis I kommer til Mig uden hovmod og med et åbent sind og en ren samvittighed, vil I øjeblikkelig vide, at I har fået denne Gave. Det er den Gave at bede for Andres Omvendelse.
Korstogsbøn (105) Gaven om Andres Omvendelse.
Oh min kæreste Jesus, med min kærlighed for Dig,vær venlig at acceptere min sjæl i forening med Dig.
Tag min sjæl og dæk den med Din Helligånd og hjælp Mig, gennem denne bøn, med at frelse alle dem, jeg komme i kontakt med.
Omslut alle de sjæle jeg møder med Din Hellige Barmhjertighed og tilbyd dem den frelse, de har brug for for at kunne træde ind i Dit Kongerige.
Hør min bøn. Lyt til mine bønner og frels alle menneskehedens sjæle gennem Din Barmhjertighed.
Amen
De af jer, som rakker disse Budskaber ned og afviser dem, beder Jeg om at komme til Mig. Jeg vil vise jer Sandheden. Jeg vil tage imod jer og trøste jer. Jeg vil altid elske jer, uden hensyn til, hvor meget I krænker Mig.
Jeres Jesus
 
Når mennesket ikke tror på Gud, accepterer han ikke forskellen mellem rigtigt og forkert
768. Den 20. april 2013 kl. 16.45
Min kære elskede datter, Himlen er fuld af sorg på grund af den smerte, som Mine elskede tilhængere må holde ud på Jorden. Alle engle og helgener har slået sig sammen om at bede for menneskeheden, medens den lider under sådan et voldsomt angreb af Satan og hans onde ånder. Da alle deres bønner bliver hørt og fører til handling fra Min side, beder Jeg alle dem, som kalder sig for kristne, om at bede som aldrig før.
Daglige bønner om at blive beskyttet mod dæmoniske magter, som infiltrerer Jorden, vil hjælpe med til at rense den for onde ånder. I skal bevare håbet, og når I forbliver loyale mod Mig, vil I blive endnu stærkere.
De kristnes styrke vil sammen med Guds Sandhed repræsentere en mægtig forsvarsmur mod dyret, hvis planer om at skade Guds børn vil blive til virkelighed i denne tid. I skal stå foran Mig og erklære jeres udødelige kærlighed til Mig, så vil Jeg føre jer ind i Min hær, som aldrig vil blive besejret. Medens Min hærs størrelse øges, og milliarder konverterer og accepterer Mig, vil den hjælpe til med at slå dyret ihjel.
Mine elskede tilhængere, jeres pligt er at fokusere på dem, som afviser Min Barmhjertighedens Hånd. Uden hensyn til, at I bliver latterliggjort i Mit navn, er alt, hvad I skal gøre, at bede om sjælenes frelse. I skal vide, at Guds hær på Jorden vil få tildelt specielle nådegaver for at gøre den i stand til at bringe de sjæle med sig, som er i tvivl om Mit Hellige Ord.
Når en tvivl får lov til at forpeste en person, adskiller den mennesket fra Gud. Tvivlen er placeret i menneskets hjerte af Satan for at narre Guds børn til at tro, at Gud ikke findes. Når mennesket ikke tror på Gud, accepterer han ikke forskellen på rigtigt og forkert. Uden vejledning fra Gud vil han gå i hver eneste fælde, som Satan lægger for ham. Der er nu så meget had manifesteret i Menneskenes hjerter, fordi de har ladet sig være åbne over for den onde, at deres hjerter er fulde af vrede. Den værste vrede vil blive rettet mod de kristne, og dog vil disse folk ikke vide, hvorfor de føler det på den måde. Det er derfor de mennesker, som ikke tror på Gud, bruger mere tid på at fordømme dem, som tror på Gud.
Bed, bed, bed for deres sjæle.
Jeres Jesus
 
Endnu engang vil Babelstårnet blive opført og præsenteret som Guds tempel
769. Den 21. april 2013 kl. 14.45
Min kære elskede datter, hvem kan benægte Min død på Korset? Hvem kan benægte, at Jeg gav Mit Liv for, at Sandheden kunne frelse syndere alle vegne? Når tiden kommer, hvem blandt jer vil så benægte Sandheden om Min Kirke på Jorden, når den bliver splittet ad, sten for sten.
I har fået Sandheden. I kender Min Lære. Min Kirke på Jorden er Sandheden. Min Kirke på Jorden er Mit Legeme. Så hvis et menneske iblandt jer svinger svøben over den og så genopfinder Min Lære og præsenterer jer for løgne, vil I så fornægte Mig?
Jeg, Jesus Kristus, fortæller jer det ikke for at splitte jer. Jeg fortæller jer disse ting, så I ærer Min Lære, bevarer de Hellige Sakramenter og holder fast ved Sandheden. Intet menneske på jorden kan ændre Min Kirkes Lære. Intet menneske. Ikke en blandt jer har fået denne autoritet til at indføre nye doktriner og præsentere dem som Mine. Alligevel vil mange blandt jer fornægte Mig ved at afvise Sandheden, som blev givet jer for 2000 år siden. Så mangelfuld vil jeres viden om hellige anliggender være, at I vil være uvidende om, at nye love vil være blasfemiske mod Mig, når de bliver introduceret i Min Kirke på Jorden.
Ligesom det har været tilfældet tidligere, vil Babelstårnet endnu engang blive opført og præsenteret som et Guds tempel. Det vil blive placeret i Rom og vil vise det nye symbol på den nye verdens religion. Dette symbol vil kunne ses på taget, ved indgangen og vil have den nye forrang ved højaltret. Mit dyrebare tabernakel i guld, besudlet i al sin Pragt, vil sidde i centrum af altret, så alle kan se det. Denne fornærmelse vil betyde, at dyret vil få mulighed for at invadere Mit Tabernakel gennem den åbne dør. På det tidspunkt vil Min Tilstedeværelse forsvinde.
Millioner af folk – hvoraf mange af dem ikke vil kende betydningen af denne pestilens - vil gøre alt, hvad de bliver bedt om, og de vil bede foran dyret. Nye klæder, produceret med guld emblemer, som vil ligne ydmyge præstekjoler, vil blive båret af dem, som tjener i dette såkaldte tempel. Guldemblemet, som ligner messing, vil være symbolet på den nye verdens religion.
Korsene vil forsvinde. Mit krucifiks vil ikke kunne ses nogen steder. Så vil folk blive tvunget ved lov til at fjerne dem fra offentlige pladser.
Det nye tårn, som vil ære Satan, vil blive efterlignet i mange lande, og så vil den anden halvdel at forræderiet blive bekendtgjort. Kirken vil offentligt erklære, at det er nonsens at tro på, at Helvedet findes. Folk vil blive lullet ind i en falsk følelse af tryghed, når denne grove løgn bliver accepteret af alle Kirker. Man vil argumentere med, at Gud aldrig vil give tilladelse til, at sådan et sted findes. At Han elsker alle, og at ideen om, at Helvede findes, blev udbredt af religiøse fanatikere ned gennem tiderne. Og så vil folk endog tillade eksistensen af dødssynd. Synd vil blive accepteret i en sådan grad, at folk ikke længere vil bede om eller anmode om Barmhjertighed, for det vil ikke være Gud, de anerkender. Deres sjæle vil underkaste sig dyret, og hvert skridt af deres rejse vil blive omhyggeligt orkestreret af Guds fjender.
Jeres Jesus
 
Gudsmoder: For at blive værdige til Hans Kongerige, skal de skille sig af med al verdslig indflydelse
770. Den 22. april 2013 kl. 16.00
Mit barn, for at Guds børn skal blive frelst, skal de følge min Søns vej. De skal acceptere, at for at blive værdige til Hans Kongerige, skal de skille sig af med al verdslig indflydelse, som adskiller dem fra Gud.
De som omvender sig til min Søn, medens de rækker ud efter Sandheden, vil se et antal forandringer finde sted i deres liv. De, som ikke kender Ham og som åbner deres hjerter for Ham for første gang, vil begynde at græde. Disse tårer vil være et resultat af den kærlighed, som Han vil indgyde i deres hjerter, og de vil blive overvældede. Det er konversionens tårer. Deres hjerter og sjæle vil blive fulde af en kærlighed, som de aldrig før har kendt til. Det er Guds Kærlighed og er en Gave fra Himlen.
Snart efter vil de, som er fyldt med Guds Lys, tiltrække den ondes mørke. Han søger at påvirke de sjæle, som er fyldt med dette Lys. Det er på det tidspunkt, de vil lide under den behandling, som de får af dem, der bliver brugt af den onde til at angribe deres tro og hengivenhed over for Gud. De, der har en enkel kærlighed til min Søn og mangler al menneskelig arrogance og hovmod –og som ikke ligger under for presset fra dem, som fordømmer min Søn – vil lide, ligesom Han gjorde. De vil føle smerte, når de møder synd, for de føler den samme smerte, som min Søn. De vil falde og snuble, ligesom min Søn gjorde det på sin vej til Golgata. Så længe de lever, vil de føle smerten fra min Søns lidelse. Den vil vedblive med at være hos dem, indtil den sidste renselse af verden er afsluttet.
I skal aldrig føle, at denne hengivenhed over for min Søn er for altid farvet med smerte, for den bringer også den glæde og det håb, som bringer evigt liv. I må aldrig lade jeres kærlighed til min Søn adskille jer fra alle Guds børn. I stedet skal I række ud efter alle, især efter dem, som aldrig har åbnet deres hjerter for min Søn. De har brug for jeres hjælp. Gennem omvendelsens Gave har I fået de nødvendige Nådegaver til at bringe sjælene til min Søn. I skal gøre det ved at acceptere den smerte, som I skal holde ud som Kristi soldater og blive ved med at bede jeres bønner og ofre jer for andre.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Alle falske profeter vil blive kastet bort af mig og straffet strengt 
771. Den 23. april 2013 kl. 16.55
Min kære elskede datter, Mine visionære over hele verden er udsat for store lidelser i denne tid, medens de må udholde den smerte, som er nødvendig for at frelse menneskeheden. Da de har ofret sig selv for at tjene Mig, vil de gå alene, ligesom Jeg gjorde det, da Jeg klatrede op ad bjerget til Golgata, og de vil kun have meget få, som vil komme dem til hjælp.
Ligesom de ægte af Mine sjæle vil lide smerte, latterliggørelse og afvisning, således vil de falske profeter og visionære blive ophøjet, og de vil narre mange. De falske profeter vil rejse sig iblandt jer og blive mødt med hæder og ære. Bag deres facade af ydmyghed og søde ord, vil der være en tomhed, som er affødt af ondskabens ånd.
Jeg advarer verden om ikke at følge disse falske profeter, som søger hæder, grov smiger og ros til sig selv i Mit Hellige Navn. Intet menneske, der er sendt af Mig, vil ophøje sig selv for at få jer til at falde for deres fødder. Ingen af Mine profeter vil stå på en piedestal og sige, at han er større end jer. Det vil ikke være nødvendigt for ham at sige, at han er større end sine brødre og søstre for at gøre det. Alt, hvad han skal gøre, er at prædike såkaldte visdomsord på en måde, som vil lede jer til at tro, at han bør hædres for sin egen opfattelse af sin hengivenhed over for Gud. I stedet for at opmuntre jer til at bede og at bringe jer nærmere til Gud, vil han kommandere og kræve, at I viser ham respekt først. Han vil gøre det ved at vise jer de egenskaber, som I forbinder med fromme personer. Disse falske profeter vil tiltrække sjæle gennem hovmodets synd. Hovmodet hos en falsk profet vil tiltrække hovmodet hos andre sjæle. Den ene roser den anden ved at bruge Guds Navn til at proklamere deres storhed.
Pas på dem, som vil bede jer om at beskytte jer selv med det, som de vil kalde specielle gaver, der vil tiltrække den åndelige verden. I skal undgå dem, som i Mit Navn inviterer jer til at fuske med ånder, som de siger vil bringe jer stor fred og trøst, men hvor Gud ikke er nævnt. Hvis I ikke bliver opfordret til at bøje jer ydmygt for Gud, men i stedet bliver bedt om at sætte jer selv og jeres velbefindende først og foran andres behov, så skal I vide, at det aldrig kan stamme fra Gud. I skal aldrig sætte jeres egne interesser eller andres før Gud. Alt, hvad I beder om, skal være i overensstemmelse med Guds Hellige Vilje. Mange af verdens falske profeter arbejder med ånder, som ikke kommer fra Mig. De vil promovere betydningen af den indre heling, positive tanker og metafysik, som alt sammen går ud på en ting. Mennesket bliver opfordret til at ophøje sig selv foran Gud. Alle falske profeter vil blive kastet bort af Mig og straffet strengt. Deres straf vil blive strengere end den, der vil overgå almindelige dødelige mennesker, fordi de vil være ansvarlige for tabet af så mange sjæle.
Jeres Jesus
 
Gudsmoder: Denne gang vil Han ikke komme som en mand i kødets skikkelse
772. Den 24. april 2013 kl. 14.15
Mine elskede børn, på grund af Hans store Kærlighed til menneskeheden, vil Min Søn nu forberede jer på Sit Andet Komme. Det er fordi han elsker jer, at Han taler til jer nu gennem Sine profeter for at sikre sig, at ingen undgår at møde Hans Barmhjertighed. Ligesom Gud sendte Johannes Døberen for at forberede verden på min Søn – Guds enbårne Søn, Messias – åbenbarer min Søn nu den endelige plan for jer. Denne endelige frelsesplan vil ligne Hans første komme, men der vil være en forskel. Denne gang vil Han ikke komme som en mand i kødets skikkelse.
Nu hvor Sandheden bliver åbenbaret for jer igen, minder Min Søn jer om alt det, som kommer fra Gud gennem Hans Hellige ord, medens Han forbereder de sidste faser. Guds børn fik skænket Sandheden, da min Søn gik på Jorden. Nu vil I få hele Sandheden inklusiv åbenbaringer om Guds fjenders arbejde, for jeres egen skyld, for ellers vil I blive narret. I skal være gavmilde af hjertet, når Min Søn bringer jer disse Gaver, som vil nære jeres sjæle. Når jeg viste mig for Guds udvalgte visionære gennem årene, var det for at forberede sjælene på disse tider. Nu, hvor I forbereder jer på den forfølgelse, som de kristne vil blive udsat for, vil det være ekstremt vanskeligt, fordi det vil være en åndelig krænkelse, og det vil forårsage den største skade. Når I kender Sandheden om Guds Ord, og når I ved, hvordan man kan genkende forræderens værk, vil I blive stærkere. Det er langt vigtigere at forblive tro mod Guds Ord, end at acceptere de løgne, som vil blive præsenteret for jer af dem, som ikke kommer fra Gud.
Min Søn vil rejse jer op til stor hæder, når I adlyder Hans Hellige Ord og holder fast ved Hans Lære. Jeg beder jer om at vise min Søn den respekt, Han fortjener. De, som afviste ham, da Han gik på Jorden, accepterede til sidst Sandheden om, Hvem han var, da Han døde på Korset. De, som afviser Hans Ord i dag, vil til sidst indse Sandheden den dag, hvor han kommer for at dømme jer. For mange af dem vil det da være for sent. Bed for, at alle sjæle vil forblive loyale over for arven fra min elskede Søn, Jesus Kristus, for kun dem, som accepterer Ham, kan blive taget ind i hans Kongerige.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Disse slette handlinger skal ske, da Jorden er ved at blive renset
773. Den 24. april 2013 kl. 14.40
Min kære elskede datter, da jeg fortsætter med at rense verden med Min  Helligåndens Gave, vil det medføre et større had til Mig, Jesus Kristus.
Medens Min Tilstedeværelse bliver forøget i menneskehjerterne, vil omfanget af hadet kunne ses gennem de handlinger, som modarbejder Mit Allerhelligste Ord.
De, som fortsætter med at lave love, der er blasfemiske mod Gud, vil øge deres bestræbelser på at tilsmudse Guds Ord. Disse slette handlinger skal ske, da jorden er ved at blive renset. Medens renselsen bliver mere intens, så vil syndens ondskab også blive udstillet for jer. I vil lægge mærke til, at enhver tænkelig handling, som er imod Gud, vil blive støttet af Mine fjender. Mange vil bedyre deres uskyld, men disse handlinger vil ikke blive accepteret af de af Mine tilhængere, der kender Sandheden. Evnen til at skelne, som Jeg har skænket så mange sjæle, vil betyde, at disse onde handlinger, der bliver begået af dem, der har magten, for at kunne kontrollere nationer, vil blive genkendt for det, de er – Satans værk.
Satans onde ånder har øget deres tilstedeværelse i sjælene hos dem, som ikke tror på Gud. Det er ikke nok for dem, at disse sjæle vender Gud ryggen, de onde ånder ansporer disse folk til at promovere de mest slette synder. Med tiden vil disse sjæle blive så korrupte og fulde af had til Gud, at de vil styrte ned i et mørke, hvorfra de aldrig vil blive i stand til at tolerere Guds Lys.
Husk, at Min Barmhjertighed er stor. Det vil kun blive på grund af Min Barmhjertighed, at disse folk kan blive frelst. Der er intet håb for dem, for mange af disse forpinte sjæle er ikke i stand til, ved egen hjælp, at bede om Min Barmhjertighedens Hånd, så inficerede er de. De af jer, som kender Mig og elsker Mig, skal hjælpe disse stakkels sjæle, ved at trygle om frelse for deres sjæle. I skal bede om, at de omvender sig til Mig nu, så Jeg kan intervenere og stoppe den forfølgelse, som de har i sinde at udsætte verden for. I skal trygle Mig om at Jeg, ved jeres personlige ofre, vil forhindre dem i det folkemord, de er ved at planlægge. Den værste form for folkemord vil blive set i de uretfærdige krige og ved mordet på de uskyldige i deres moders liv.
Jeres Jesus
 
De vil ustandselig lyve, og deres offentlige prædikener vil være nonsens i Guds Øjne
774. Den 25. april 2013 kl. 10.30
Min kære elskede datter, det vil ikke vare længe, før dissidenterne i den Katolske Kirke, som har opgivet deres lydighed til Gud, vil samle sig for at iværksætte et ondskabsfuldt angreb på de hellige tjenere, som er loyale mod Sandheden.
De, som ikke er loyale mod Mit Legeme, vil ændre mange love og skabe nye fortolkninger af betydningen af den Hellige Eukaristi. Mange af Guds hellige tjenere og lægfolk i alle kristne trosretninger vil se, at Helligånden bliver angrebet. Mange vil blive chokerede over den måde, som Mit navn og Min Lære bliver omfortolket på, så man lægger vægten på menneskers forpligtelser over for andre mennesker. Mennesker vil blive opmuntret til at elske hinanden og sætte deres behov højere end Guds altre.
Udefra vil denne tilgang til kristendommen blive anset for at være en god ting. Den vil tale for betydningen af kærlighed, men ikke på den måde, som er dikteret af Gud. Man vil kunne se folk i høje positioner, der offentligt roser hinanden, medens de udfører religiøse ceremonier. De vil bøje sig for hinanden i ærbødighed og kaste sig som spytslikkere for foden af Guds fjender.
Alle disse storslåede ritualer vil narre verden, og mange vil ikke indse formålet med disse ceremonier. Disse handlinger, disse nye prædikener og nye ceremonier, som man tror er til ære for Mig, Jesus Kristus, vil i stedet være af den sorte slags, der ærer dyret.
Mørkets konge flytter sig hurtigt sammen med sine onde ånder ind i hjerterne hos mange, som har ansvar for at lede Mine tilhængere. Nogle af disse tjenere forstår ikke, at de bliver fristede af den onde. Til dem siger Jeg – kom nu. Kom til Mig gennem Forsoningens Sakramente. Hvis I er bekymrede for jeres tro, vil Jeg oplyse jer, men I skal kvitte hovmodet i jeres sjæl. Det er hovmodet, der narrer jer til at tro, at jeres intellekt er Guds overlegent.
Andre vil have solgt deres sjæle til Satan som ulve i fåreklæder. Og ligesom han handler, vil de, på en snedig måde, forråde Guds børn. De vil friste andre til at rose deres tjenere for at være hellige, og vil tiltrække de tjenere, der er selviske og fulde af hovmod, som vil følge dem som får. De vil ustandselig lyve, og deres prædikener vil være nonsens i Guds Øjne. Der vil ikke være et gran af sand ydmyghed i nogen af deres ord, skønt de vil gå langt for at sikre sig, at de i det offentlige rum opfører sig som Guds ydmyge tjenere. Helligåndens Kraft vil mangle i deres fremtræden og de, der tilhører Mig, vil være et tydeligt bevis på det.
Der vil være så mange af Mine stakkels tjenere, som vil blive suget ind i disse løgne, som leder til vanhelligelse af Mit Legeme, og mange af dem, som praler af deres kærlighed til Mig, vil være de første til at slå det næste søm i, når de korsfæster Mig en gang til.
Min datter, det had, du bliver udsat for, vil komme fra to sider som et direkte resultat af opløsningen af Min Kirke på Jorden. På den ene side vil befinde sig dem, som siger, at de repræsenterer Min Kirke på Jorden, men som gør lige det modsatte, for de repræsenterer en anden doktrin. På den anden side vil befinde sig de af Mine loyale tjenere, som ikke vil tro på dig.
Du skal vide, at Sandheden forårsager frygt og vrede. Sandheden, der er givet til Guds sande profeter, vækker ikke bare vrede – på grund af frygt, den forårsager et raseri. Raseri og vrede kommer fra den onde ånd. Den onde vil via menneskehjerter gå meget langt for at stoppe Guds Ord.
Vrede mod profeterne er et had vendt mod Gud.
Jeres Jesus
 
Antikrist vil komme fra Øst, ikke fra Vest
775. Den 26. april 2013 kl. 12.30
Min kære elskede datter, verden er ved at forberede sig på antikrists entre. Han er blevet trænet af et antal magtfulde politikere til at gøre sin store entre. Antikrist vil komme fra Øst, ikke fra Vest, men vil blive elsket, hædret og æret af begge sider og overalt på jorden. Det vil begynde på følgende måde:
Antikrist vil sammen med Guds fjender hurtigt fremkalde en krig mellem to nationer, der er ledet af to stædige og magtfulde ledere. Denne krig vil blive optrappet og hurtigt brede sig til andre lande. Når truslen bliver så alvorlig, at den rammer de mest indflydelsesrige nationer, vil fredsforhandlingerne begynde.
Dyret vil pludselig dukke op. Og med en dygtighed, som vil imponere verden, vil han afslutte krigene. Han vil have en indflydelsesrig stemme. Han vil være meget intelligent og gøre indtryk ved sin karismatiske fremtoning. Hans smukke ydre, charme og humoristiske sans vil virke som en kraftig hypnotisk magnet. Han vil tiltrække stor ros fra velkendte verdensledere og medier, og han vil blive en berømthed. Hans adfærd vil appellere til forretningsfolk, som vil betragte ham som et middel til at skabe rigdom, medens økonomien vil begynde at vokse.
Antikrist vil forekomme så speciel, at nationer vil kappes om at opmuntre ham til at besøge deres lande. Han vil være elsket og vil kopiere hvert øjeblik af Min Mission fra sidste gang, Jeg gik på Jorden, indtil mindste detalje. Han vil prædike om betydningen af kærlighed og fred og betydningen af, at nationer slår sig samme og samarbejder, og han vil blive anset for at kunne skabe store mirakler, hvor han end viser sig. Han er ikke en almindelig mand som alle andre. Han ligner ikke nogen anden karismatisk skikkelse. Hans stjerne vil glitre og funkle som ingen anden før ham. Han vil blive set som en frontfigur i en forenet verdens humanitære religion. Han vil blive betragtet som årsagen til den såkaldte succes for denne pestilens. Alle vil falde for ham. Der vil være billeder af ham alle vegne. Man vil se ham sammen med overhoveder fra mange religiøse bevægelser. Man vil snart sige, at folk kan blive helbredt med det samme, når de er i nærheden af ham. Gennem Satans magt vil han være i stand til at foretage handlinger, som vil chokere mange, og som man vil anse for at være mirakuløse.
På det tidspunkt vil de uvidende anse ham for at være Messias. Han vil så antyde, at han er blevet sendt af Gud for at frelse verden. Der vil være mange, også blandt dem, som ikke accepterer, at Jeg findes, som vil blive overbevist om, at denne mand er Menneskesønnen, Jesus Kristus. De, som ærer og adlyder alt, hvad han beder dem om og tilbeder ham, vil blive inficeret med en sådan ondskab, at deres sjæle vil blive suget ind i et tomrum, som de ikke vil være i stand til at befri sig fra.
De, som kender Sandheden i Min Lære, vil kunne gennemskue forræderiet, som foregår lige for næsen af menneskeheden, og de vil kunne modstå denne pestilens. De, som siger, at de kender Gud og er praktiserende kristne, vil ikke forstå Mit Løfte om at vende tilbage. Når Jeg kommer tilbage, vil det være for at Dømme. Jeg vil aldrig gå på Jorden igen. På trods af al deres viden om Min Lære, vil de ikke forstå, hvad Jeg har sagt. Nu minder Jeg dem om det. Jeg vil ikke gå i kødets skikkelse mere. Enhver mand, som påstår, at han er Mig, lyver.
Jeres Jesus
 
Hver dag skal I spørge jer selv – ville Gud bifalde mine handlinger i dag?
776. Den 27. april 2013 kl. 13.20
Min kære elskede datter, Jeg må forklare for hver eneste person  på Jorden i dag, hvor vigtig den tid, Jeg har givet dem, er. Jeg har aldrig blandet Mig i menneskets frie vilje, for det er en af de største Gaver, menneskeheden har fået, og den kan aldrig blive fjernet. På den anden side, så blander Satan sig i den frie vilje hos mennesket og har ubarmhjertigt søgt at slavebinde menneskets tanker og stjæle hans sjæl lige fra starten.
Derfor vil de onde ånder gå efter den frie vilje, som mennesket har fået. Men det er også menneskets frie vilje, der kan åbne døren til mit Kongerige. Idet I er kødelige og derfor dødelige, er den eneste tid I får til at forberede jer på det evige liv, den I har lige nu. Det må I aldrig glemme. I skal hele tiden være forberedt, for ligesom Min Fader gav jer et liv, således kan Han også tage det, hvornår det skal være.
Hvis I skulle dø i dag, ville I så være værdige til at stå foran Mig? Ved I, hvilke fejl og hvilke handlinger I har begået, og hvilket had, I har vist jeres næste, som vil blive afsløret foran Mig? For at få evigt liv skal I være klar over, hvad der skal gøres nu i dag, for at I er rene i Mine Øjne.
Til dem, der tolererer synd og skader andre på den ene eller den anden måde, og så beder og lever et liv, som de siger er viet til Mig, har Jeg følgende at sige: Hver time sårer I Mig med jeres hykleri. For hver dag kommer jeres sjæl længere og længere væk fra Mig. I skal adlyde de Ti Bud, præcis som Min Fader gav dem til jer, ellers kan I ikke sige, at I er Mine børn.
Der er så mange sjæle, som ikke kommer ind i Mit Kongerige, og mange skal lide under den renselse, som er nødvendig for at gøre dem værdige til at træde ind i Mit Kongerige. Men der er langt flere sjæle, som bliver kastet ned i evigt mørke. Der er så mange, som i minutterne før deres død på Jorden forstår, hvordan de har krænket Gud. Hvor er de skræmte og sørgmodige, når det sker. De indser, at deres tid til anger er ovre, og at det er for sent for dem på dette stadie.
Hvorfor forstår I ikke, at døden kan komme, hvornår det skal være? I skal vide, at når I krænker Gud, så skal I bestræbe jer på at ændre den måde I opfører jer på, for at kunne finde fred. Når I undgår synd og hele tiden forbedrer den måde, I behandler andre på, så har I fundet den eneste måde, der kan give jer sand fred. Når I føler fred i sindet – som kun kan komme, når I bekæmper synd og angrer jeres onde handlinger – så kommer I nærmere til Gud. Hver dag skal I spørge jer selv – ville Gud bifalde mine handlinger i dag? Inderst inde vil I kende svaret.
Jeres Jesus
 
Mine Ord til jer nu vil blive hørt en gang til på den Sidste Dag. Husk dem
777. Den 28 april 2013 kl. 17.40
Min kære elskede datter, Jeg kommer i denne tid for at advare dig om et forræderi fra dem, som du omgiver dig med i denne Mission. Mange vil blive tvunget til at vende ryggen til dette Arbejde, og du skal aldrig løbe efter dem. Jeg løb aldrig efter dem, som forfulgte Mig. I stedet ofrede Jeg Mig Selv som et lam på slagtebænken, for at frelse sjæle.
Læg nu mærke til de udnævnte falske profeter, der er forberedt af Satan, og som snart vil blive mødt med åbne arme af dem, som siger, de er Guds tjenere.
Deres profetier, som alle sammen afviser Sandheden, vil blive brugt til at vanære dig. Lad ikke noget menneske tro et øjeblik, at Mine Budskaber, som er givet til verden for at forberede menneskeheden på Mit Andet Komme, ikke vil blive pillet fra hinanden. Min Datter, disse forhindringer skal du ignorere. Ved at vise lydighed, vil jeg gøre dig stærkere, for tiden er ikke på din side for at sikre, at de nådegaver, Jeg udgyder over menneskeheden, når ud til alle. Mine sande profeter er for de flestes vedkommende uvidende om den Hellige Skrift eller de profetier, der er givet til verden på grund af Min Barmhjertighed. De behøver ikke citere uddrag fra den hellige Bibel, for det beder Jeg dem ikke om at gøre. Mit ord er givet på denne måde. Min Hellige Bibel er Ukrænkelig. Det er ikke tilladt at citere dele af den for at støtte nogen Guddommelig Åbenbaring. Når et Budskab bliver givet af Mig, vil profeten skrive det, som Jeg dikterer, og vedkommende bliver aldrig bedt om at gentage uddrag af det, som apostlene gav verden.
Jeg er større end alle, som tjener Mig. Mine Ord er Ukrænkelige. Mine Nådegaver til jer bliver givet for at forberede jeres sjæle, og det er grunden til, at alle ægte profeter får bønner, som skal tænde et behov hos dem for at blive forenet med mit hjerte.
Den forfølgelse, som du lider under, vil fortsætte og blive værre. Og ligesom du tænker, at nu kan du ikke klare mere, vil jeg bevise Min Guddommelige Tilstedeværelse over for verden. Min lille en, du skal lide med værdighed. Lad være med at forsvare Mit ord, uanset hvor fristende det kan være, selv når du bliver præsenteret for onde løgne.
De, som kender Mig, vil også vide, når ordene ikke kommer fra Mig, for Jeg bor i deres hjerter. Alligevel er Satan så snu, at han kan efterligne Mig, med en undtagelse. Han kan aldrig anerkende, at Jeg kom i kødets skikkelse, eller at Mit Legeme er til stede i den Hellige Eukaristi. Min Ånd tiltager nu og vil fortsætte med at rejse sig mod de onde kræfter. Hver dæmon vil blive slået ihjel af Mine Engle, indtil der ikke er en eneste tilbage på den sidste dag.
Mine Ord til dig nu vil blive hørt en gang til på den Sidste Dag. Husk dem:
Jeg Er begyndelsen og Slutningen. Jeg kommer som lovet for at bringe jer Evigt Liv. Rejs jer, alle I, som tror på Mig og accepterer Sandheden. Kom til Mig. Lad Min Faders Vilje Herske over den Nye Himmel og den Nye Jord. Fryd jer, for Jeg bringer fred og enhed for alle dem, hvis navne er i Livets Bog. Min sidste Pagt er blevet opfyldt. Mit Rige er kommet. Rejs jer og tag imod Guds Hånd.
 Den dag, hvor I hører disse ord, vil være den dag, hvor I kender Sandheden.
Lad jer ikke narre, for kun Gud og Nådegaverne fra den Guddommelige Åbenbaring kan bringe jer den kærlighed, fred, glæde og omvendelse, som fejer hen over verden gennem disse Budskaber. De er en Gave. Det er meningen med dem, at de skal vise jer den sande vej til jeres retmæssige arvelod. Tag imod dem med venlighed og taknemmelighed i jeres sjæl.
Jeres Elskede Jesus
Menneskehedens Frelser
 
En ny form for Kors vil blive introduceret
778. den 30. april 2013 kl. 15.40
Min kære elskede datter, Min Autoritet vil aldrig blive forminsket, ligesom et Lys, der bliver mat midt i den tykke tåge, altid vil være synligt, selv om det måtte blive reduceret til blot et svagt skær.
Når verden forandrer sig igen, medens den onde ånd skaber splittelse efter splittelse, vil det kun være Guds Lys, som vil holde jer oppe. Min Tilstedeværelse vil kunne mærkes af dem, som kommer til Mig for at få hjælp, for Jeg vil aldrig svigte jer, især ikke når I føler, at alt er håbløst. Intet andet end Sandheden vil hjælpe jer med at klare det, når manglen på næstekærlighed, som er tydelig i dagens verden, bliver endnu større, medens menneskers hjerter bliver til stenhjerter. Sandheden står i den Hellige Bibel. Det er den næring, som mennesket kan leve af nu og i fremtiden. Meget snart vil det blive umuligt at købe en Bibel, da mange nationer vil overholde nye love, som især i Europa vil forbyde alle bøger, som forkynder Guds Ord. Brevet bliver skrevet nu for at tiltrække alle dem i den Katolske Kirkes tjeneste. Snart vil alle Mine hellige tjenere blive informeret om forandringer i den Hellige Messe, som de vil få at vide, er til gavn for Kirken.
De nye regler, som vil vise erstatninger af bønner i den hellige Messe, vil se uskyldige ud. Mange vil ikke regne dem for vigtige, men de vil angå den hellige Eukaristi og Min Tilstedeværelse i den. Ordet ”mindes” vil blive brugt, og alle kirker vil snart blive berøvet deres skatte, inklusiv guld Tabernakler – som vil blive erstatte af nogle af sten – og det vil være et af tegnene på, at der bliver samlet ind til fordel for den Nye Verdens Religion.
Kirkerne vil blive ændret inden for deres mure, og det vil involvere en vanhelligelse af altrene. Monstransen, som indeholder Hostien, vil begynde at forsvinde, og den tid, hvor Min Hellige Hostie bliver udstillet, vil slutte.
Hvis I håner Mit Ord nu, så vil I græde, når disse handlinger bliver præsenteret for jer. Ikke så længe efter vil klæderne, som bliver båret af Mine hellige tjenere, blive ændret og en ny form for Kors vil blive introduceret. Den nye grusomhed vil ikke være baseret på det enkle kors. I stedet vil det diskret vise dyrets hoved.
Jeg beder jer om at samle Mine hellige Kors sammen nu og bevare dem i jeres hjem sammen med Vievand. Jeg trygler jer om at holde fast ved Sandheden af det, Jeg har fortalt jer. Så ønsker Jeg, at I skal stole fuldstændig på Mig. I skal aldrig tro, at Jeg vil overlade jer til den ondes held. Jeg vil forblive tæt ved siden af jer hele tiden. Jeg vil udgyde specielle velsignelser over hovederne på Mine elskede, loyale hellige tjenere for at holde dem sammenflettet med Mit Hellige Hjerte.
Hold jeres hjerter tæt til Mig og hinanden. Trøst og styrk hinanden, for I skal elske hinanden mere end nogensinde før og i de tider, der kommer. Jeg Er jeres familie. I tilhører Mig. Vi vil forblive forenede indtil den tid, hvor trompeterne gjalder og annoncerer, at Jeg omsider skal åbenbare Mig ved mit Andet Komme. Så vil I føle den glæde og fred, som Jeg har lovet jer. Så vil al lidelse være forbi.
Jeres Jesus
 
 
Maj______________________
 
Abortens synd er en dødssynd, og de, der er ansvarlige for den, vil brænde op i Helvedets ild i evighed
779. Den 1. maj 2013 kl. 20.25
Min kære datter, denne intervention af Mig, Guds Lam, hvor Jeg åbenbarer disse Budskaber for verden, er blevet forudsagt.
De af jer, der følger Guds Ord, skal tage den med ro, da Jeg ikke ønsker, at I skal tage afstand fra Mig, for jeg elsker jer. I skal aldrig frygte Min Kærlighed, selv ikke hvis synd adskiller jer fra Mig. Jeg åbner øjnene på alle dem, der ønsker at se, og Mit Hellige Ord vil lukke øjnene på dem, som nægter at tage imod Min Hånd. Jeg rækker Min Hånd ud mod jer, Mine elskede børn, så jeg kan trække jer i sikkerhed bort fra de gribbe, som ønsker at fortære jeres sjæle.
Fra nu af vil I hver dag høre mange stemmer, som råber op og kræver, at I lytter til dem. De vil præsentere jer for djævelske løgne og argumenter, skjult under honningens sødme. De lokker jer med en uendelig syndflod af argumenter for at lytte til deres opfattelse af at tillade synd af humanitære grunde, og de vil ikke stoppe, før I har accepteret det, de ønsker at tvinge jer til at sluge.
Abort, som er mord i Guds Øjne, vil blive tvunget ned over hovedet på alle nationer som et tegn på trods mod den Almægtige Fader, Gud den Allerhøjeste. Når I tillader denne onde forbrydelse, gør I jer skyldige i en frygtelig synd. Abortens synd er en dødssynd, og de, der ansvarlige for den, vil brænde op i Helvedets ild i evighed.
De af jer, der nægter at indrømme denne alvorlige fejltagelse, har meget lidt tid tilbage til at sikre jer frelse. For når den store dag kommer, vil I aldrig se Guds ansigt, med mindre I vender ryggen til denne onde handling.
Mord er en at de alvorligste handlinger for at trodse Gud, og den vil blive straffet med kastration. Den store deling af menneskeslægten er begyndt. De, som er på dyrets side og tillader alt det, der går imod Guds Ord, vil blive adskilt fra deres brødre og søstre. I skal ikke undervurdere Min Advarsel. Hvis I accepterer abort, accepterer I dermed, at et af Guds børn bliver dræbt med vilje. Hvis I ikke kan angre det i jeres sjæl, vil I aldrig se Mig. Jeg vil kaste jer i ødemarken.
Godt nok er Min Kærlighed og Barmhjertighed stor. Jeg vil tilgive de fleste formørkede sjæle, men uden anger er Min Dom endegyldig. Min Straf vil gælde for evigt. Hvis I elsker Mig, vil Jeg passe på jer. Hvis I ødelægger et andet menneskes liv, som er skabt af Min Faders Kærlighed, så vil I også miste jeres liv.
Jeres Jesus.
 
De vil blive beskyldt for forbrydelser mod Peters Stol og vil blive ydmyget offentligt i Mit Hellige Navn
780. Den 2. maj 2013 kl. 20.07
Min kære elskede datter, Kirken vil blive forladt af mange i de øverste lag, og mange af dem vil adoptere nye falske doktriner, som vil lede dem ind i mørkets rige. De, som forbliver loyale over for Mig, og de, der afviser denne pestilens, vil blive vejledt af apostlen Peter, som var den første, der sad på Peters Stol. Han vil vejlede Min elskede pave Benedikt, som vil hjælpe dem med at se Sandheden, som det er forudsagt. Han vil være nødt til at være vidne til denne rædsel, men han vil blive støttet af dem, som har sværget troskab mod Guds Eneste Sande Ord.
Og så vil skismaet begynde. De, som følger den falske doktrin, hvor Jeg, Jesus Kristus, ikke bliver æret, vil blive revet i stumper og stykker af dyret og hans dæmoner. De uskyldige af Mine tjenere, som ikke accepterer disse Budskaber endnu, vil nu komme løbende hen til Mig for at blive trøstet. Mine profetier lyver ikke, og meget snart vil mange af disse stakkels sjæle blive smidt ud af Den Hellige Stol. De vil blive beskyldt for forbrydelser mod Peters stol og vil blive ydmyget offentligt i Mit Hellige Navn.
Til dem siger Jeg dette: forbliv i ro og fred, for når I følger Sandheden, vil I blive frelst. I må aldrig acceptere en udvandet doktrin, som er tømt for Min Autoritet. De, som accepterer løgne i den tro, at I gør jeres pligt, skal forstå, at I slår ind på en vanskelig vej. I har to valg. I kan forblive i Guds Lys, eller I kan vende ryggen til Mine Hellige Sakramenter.
Snart vil mange af jer klart kunne se, hvad Jeg har advaret jer om. Skismaet vil blive ondskabsfuldt, og en krig vil følge efter mellem Sandheden og Løgnene. Det vil bringe den Katolske Kirke til fald, indtil den ligner en bunke sten, men den Ene Sande Kirke vil blive stående oprejst, medens Mine trofaste tjenere opbygger Min Resterende Hær. De vil kæmpe til den bitre ende for at bevare Guds Hellige Ord.
Jeres Jesus
 
De tilsyneladende autentiske synspunkter, som de fremfører, vil blive betragtet som en ny form for Katolicisme
781. Den 3. maj 2013 kl. 18.15
Min kære elskede datter, den djævelske plan om at ødelægge den Katolske Kirke indefra, finder sted allerede. Alt det, der er helligt for Gud, vil blive forkastet, og de ledere af den nye renoverede moderne kirke, vil snart blive præsenteret for alle, og de vil have liberale synspunkter, men de vil være fjende af Sandheden.
De tilsyneladende autentiske synspunkter, som de fremfører, vil blive betragtet som en ny form for Katolicisme. Mange Kristne vil sige: Hvad kommer det mig ved? Når Min Kirke, som blev grundlagt af Min apostel Peter, bliver nedlagt på denne måde, vil det påvirke alle dem, som følger Mig. Når Mit Ord og Min Lære bliver pillet fra hinanden og gjort acceptabel for menneskets selviske behov; selv når det er løgn, vil det, med tiden, blive regnet for at være Sandheden.
De løgne, der bliver præsenteret for verden på grund af den djævelske smitte, vil blive behandlet af alle kristne kirker som noget acceptabelt i deres øjne. Ikke en eneste Kristen kirke vil undgå dette angreb – et angreb, som er planlagt med vilje og omhyggeligt for over hundrede år siden. Tag ikke fejl, når der bliver fusket med Mit Ord, vil Sandheden blive pillet fra hinanden. Løgne vil smitte sjælen. Når det sker, vil folk, uden at vide det, følge en vej, som vil ende i fortvivlelse. Jeg trygler alle, som nu lytter til Mig, om at blive ved med at fokusere på Sandheden. I skal ikke acceptere nogen ændringer, som I bliver bedt om at acceptere som en del af en ny kirke, som ikke kommer fra Mig.
Jeres Jesus
 
Det var hovmodets synd, der var grunden til Lucifers fald, og at han blev forkastet og smidt i afgrunden
782. Den 4. maj 2013 kl. 23.35
Min kære elskede datter, da Mit ord når mange ører, kommer jeg for at advare de personer blandt jer, som ikke vil lytte til Mig. Hvad er I bange for? Er det Mit Ord eller de forandringer, som I vil blive vidne til, medens renselsen fortsætter? Ved I ikke, at Jeg ikke kommer med en ny Lære, for det er ikke nødvendigt? Jeg kommunikerer kun med jer for at minde jer om Sandheden. Der er så mange af jer, som tror, at I ved meget om Mig, men I har ikke lært noget. Hvordan kan I mene, at I er bedre end andre i Guds Øjne, når det handler om at fortolke Mit Hellige Ord? Hvordan kan I mene, at I har autoritet til at være blasfemiske over for Mig og samtidig sige, at I elsker Mig? I vil ikke være i stand til at forhindre Mig i at nå ud til Guds børn via profeterne. I skal spørge jer selv, hvorfor I hader Min Stemme? Hvordan kan I elske Mig, når I piller Mine Ord fra hinanden, på trods af at alt, hvad Jeg gør, er at hjælpe jer med at forberede jer på Min Store Dag? 
Mennesket er meget svagt. Selv de hengivne sjæle er svage, selvom deres kærlighed til Mig er stærk. Lad intet menneske tro, at han nogensinde kan gå foran Mig uden syndens skam på sin sjæl. Ikke en eneste blandt jer er værdig til at stå foran mig, og dog skænker jeg jer Min Kærligheds Barmhjertighed. Det er ikke, fordi I fortjener det, det er kun fordi, Jeg har valgt at skænke jer denne Gave.
De af jer, der hævder, at I taler med en stor kendskab til Mig, og som så spytter forbandelser ud mod Min profet – I skal vide følgende: Jeres tro vil ikke frelse jer, når I forbander Guds Ord. Jeres selvudnævnte kærlighed til Gud er meningsløs, når I dømmer et af Hans børn foran ham....j I skærer navlestrengen over mellem jer og Min Fader, når I udviser manglende respekt for Mig. Når I spytter på Mig, vil I blive blinde og vil aldrig kunne se igen. Når I kommer med hadefulde ord, vil jeres tunge blive skåret af. Når I rejser jer og forkynder jeres selvudnævnte kendskab til Gud for alle, vil I falde med benene skåret af under jer. Når I dømmer Min profet for at være ond, vil I ikke have noget liv.
Mit ord vil aldrig dø; det vil leve for evigt. Det vil trampe på de syndere, som forsøger at fornægte Guds Barmhjertighed gennem disse Budskaber. Fornægt Mig denne gang, så vil I fornægte den frihed, Jeg bringer jer, når Jeg kommer til sidst for at samle jer og tage jer ind i mit Kongerige. I har ikke meget tid til at forsone jer i Mine Øjne før den Store Dag. Spild ikke tiden på grund af hovmodets synd. Det var hovmodets synd, der var grunden til Lucifers fald, og at han blev forkastet og smidt i afgrunden. Alle dem, der følger ham gennem hovmodets synd – den synd, der er årsag til så meget adskillelse fra Gud – vil falde og aldrig rejse sig i Guds Nærvær.
Jeres Jesus
 
Prøv ikke på at finde forklaringer med jeres hjerner, når I vil  retfærdiggøre Min Eksistens, for Jeg Er ikke af denne verden
783. Den 5. maj 2013 kl. 16.15
Min kære elskede datter, smerten ved adskillelsen fra Mig, Jesus Kristus, Menneskesønnen, er ukendt for mange, men den dag kommer hvor Mit Lys vil dø, når vi nærmer os enden og det vil blive tydeligt hvor ulykkelig den smerte er.
De som kender Mig og elsker Mig ved hvor smerteligt det føles, når synden danner barrierer mellem synderen og Gud.
De som ikke kender Mig og de som fornægter Mig, vil opleve denne adskillelse i løbet af de tre sidste dages mørke, hvor Guds Tilstedeværelse ikke kan findes noget sted. Det vil først være når Guds Lys forsvinder, at mennesket omsider forstår, at der intet liv er uden Gud. Alt hvad der er tilbage er tomhed, ørken og mørke.
Jeg Er Lyset som mennesket ubevidst søger hvert sekund hver eneste dag.
Medens mennesket kæmper for at finde fred og lykke vil han prøve at lede efter det alle de steder, hvor han tror han kan finde det.
Han vil stræbe efter materielle goder og kødelige lyster for at tilfredsstille de behov som aldrig kan tilfredsstilles og han vil følge falske religioner som lover stor personlig tilfredsstillelse. Ingen af disse ting vil bringe ham ind i Guds Lys.
Selv dem, som leder efter svar gennem intellektuelle midler og viden, vil aldrig finde den fred eller de svar de søger, med mindre de åbner deres hjerter for Guds Sande Kærlighed.
Jeg kommer til alle som søger Mig. Jeg frydes over de sjæle som i deres enkelhed kun søger Min Kærlighed. Jeg udgyder Helligåndens Nådegave over sådanne folk. For at kunne komme nærmere til Mig skal I stole fuldstændig på Mig. Det er først, når I giver afkald på jeres vilje og underlægger jer Min Vilje, at I kan mærke Min Tilstedeværelse.
De folk der prøver at finde Mig, men synes det er svært, kan Jeg sige følgende til: Lad være med at søge efter fornuftige forklaringer der kan retfærdiggøre at Jeg findes, for Jeg Er ikke af denne verden. Lad være med at være blinde over for eksistensen af evigt liv. Det venter på jer, hvis blot I ville stole på Mig og lade Mig komme ind i jeres hjerte og sjæl. Jeg vil give Mig til kende for jer. Alt hvad I skal gøre, er at kalde på Mig. I skal snart kalde på Mig, for når Min Tilstedeværelse på jorden svinder ind, vil det være umuligt for jer at søge Mig og I vil vandre omkring i hjælpeløs smerte, medens I prøver at finde Mig.
De som tror at de er stærke i troen og at de er nær ved Mig skal vide hvor hurtigt de vil falde, når Jeg ikke længere findes i tabernaklerne i fremtiden. Når først den frygtelige dag kommer med forladthed, vil der kunne høres desperate skrig og dyrets magt vil være således, at mange sjæle vil være for svage til at holde fast ved Mit hellige Ord. 
I skal bede om Min hjælp, så vil I få den. Kald Mig med et ydmygt sind, så vil jeg besvare det. Tig Mig om beskyttelse, så vil Jeg dække jer med Mit Dyrebare Blod, så intet kan stoppe jer på jeres vej mod Sandheden, som fører til den evige frelse.
Hvis I tjener Mig efter jeres egen fortolkning af, hvordan man skal tjene Mig, så skal I være meget forsigtige. Gør som Jeg har sagt jer. Lev jeres liv i overensstemmelse med Mit Ord, så vil Jeg bære jer.
Hvis I vanærer Mig ved at bruge Mit hellige Ord på en måde som får andre til at lide, så vil I komme til at lide under den mest smertelige adskillelse fra Mig.
Jeres Jesus
 
Når I har fået skænket Sandheden, er det vigtigt, at I fortsætter med at udbrede Guds Ord
784. Den 6. maj 2013 kl. 18.42
Min kære elskede datter, de som uden skyld med vilje krænker Mig, fordi de er uvidende om Mit Ord, vil snart få den vejledning, de har brug for. Alle dem, som kender Sandheden i Mit ord, som det blev givet til mennesket for 2000 år siden, skal vide, at medens I skændes indbyrdes, går millioner af sjæle tabt. Der er så mange af dem, som er skyldige i en dødssynd, der begår disse handlinger på grund at den ondes hjemsøgelse. Hvis de kendte Sandheden om Mit løfte om et evigt liv, var der mange, der ikke ville deltage i disse handlinger.
Når I har fået Sandheden, er det vigtigt, at I bliver ved med at udbrede Guds Ord. I skal gøre det ved at vise kærlighed og respekt for andres liv. Det betyder, at I skal holde fast ved Min Faders Bud: ” Du må ikke slå ihjel.” Så er det jeres pligt at sørge for, at menneskelivet bliver behandlet med respekt til Guds Ære.
I skal minde andre om det evige livs Gave på de tidspunkter, hvor I ved, at de, der fornægter Gud, har brug for jeres hjælp. Jeres hjælp gennem bøn og vejledning kan frelse disse sjæle. Jeg har brug for så meget af jeres tid, Mine elskede tilhængere. I skal være gavmilde med jeres tid, der bruges til sjælenes frelse. Vær venlige at blive ved med at recitere Mine Korstogsbønner, for Jeg lover omvendelse af millioner af fortabte sjæle, når I beder dem.
Lad jer ikke distrahere af angreb fra den onde, som vil fortsætte med at kaste en skygge over disse Budskaber. Accepter disse angreb for det, de er, nemlig et forsøg fra Satans side og alle de onde ånder, som flakker om på Jorden, på at forhindre Guds børn i at opnå deres herlige arvelod, som venter på dem....... Jeg beder jer også om at være gavmilde og bede for dem, som har vendt ryggen til Mig i denne Min sidste Mission på Jorden før den Store Dag.
Jeres Jesus
 
Gudsmoder: Den Mission, som er blevet givet dig, er det sidste led af den Endelige Pagt
785. Den 7. maj 2013 kl. 17.00
Mit kære barn, under dette meget specielle syn i dag har jeg åbenbaret mit Hjertes hemmelighed, og hvordan det er flettet sammen med min elskede Søns Hellige Hjerte. Mit hjerte slår i samme takt som Hans og som Medforløser, vil jeg arbejde for at bringe så mange Guds børn som muligt ind i den Nye Fredsæra.
Som Gudsmoder har jeg fået magt over dyret og alle dem, som anråber mig om hjælp, vil få skænket stor beskyttelse fra Ham. På grund af denne særlige magt, som jeg har fået af min Søn, vil man gøre mange forsøg på at vanære mit navn under dyrets styre. Offentlige begivenheder vil blive organiseret til ære for mit ønske om at forene alle Guds børn. Desværre vil de ikke alle sammen respektere Sandheden.
Jeg har åbenbaret Sandheden i La Salette i Frankrig og i Fatima i Portugal, og alligevel er der mange der ikke forstår, hvad det er, jeg forklarede. Snart vil de profetier, der blev forudsagt, blive til virkelighed og så vil hadet, som den onde har til mig, blive manifesteret i særlige ceremonier som vil fornærme Gud.
Min Søn har lavet en meget speciel plan, som er blevet konstrueret ned til den mindste detalje, for at sikre, at verden får Sandheden om Guds fjender at vide. Han gør det, fordi kun Sandheden kan frelse menneskeheden. Hvis Guds børn vælger at følge løgnene og involvere sig i forræderiet, der er affødt af antikrists plan, så vil de vende ryggen til min Søn og deres egen frelse.
Den Mission, som er blevet givet dig, mit barn, er det sidste led af den endelige Pagt, som min Søn skal fuldende i lydighed mod min Fader, Gud den Allerhøjeste. Det vil være det instrument, som kan bruges til at frelse sjæle fra Satans greb og fra hans onde hær på Jorden. Af den grund vil det had, der bliver vist dig gennem ord, gerninger og andres handlinger, blive brutalt og voldsomt. Den vrede, der bliver vist mod dig, vil blive uden sidestykke og du må forstå, at det kan man forvente. I disse tider vil min Søns Arbejde blive bitterligt modarbejdet og Han og hans kirke på Jorden vil komme til at lide under en sidste Korsfæstelse før opstandelsen, som er blevet lovet alle dem, som tror på min Søn, finder sted.
Hadet er en realitet, og den onde vil få selv udvalgte sjæle og seere til at vende sig imod dig, mit barn. Du skal aldrig være bedrøvet for dig selv eller for de sjæle, for min Søns lidelser er ti gange værre. Det er min Søn, menneskehedens Frelser og Forløser, som døde for menneskers synders skyld, som stadig er udsat for et lidenskabeligt had, der skyldes vrede og er orkestreret af Satan. Det er min Søn, der er genstand for sådanne angreb, og når de slynger beskyldninger mod dig, mit barn, piner de Ham en gang til.
I skal rejse jer alle sammen og gøre det, min Søn beder jer om, da I er blevet udvalgt til at danne Hans Resterende Hær. Når I lider i Hans Navn, er det til Ære for Gud og hans frelse af menneskeheden. Når den Nye Himmel og Jord bliver til et, vil sådanne lidelser ophøre og alle vil synge og prise Gud.
Jeres elskede Gudsmoder
Frelsens Moder
 
Plagen vil være mere udbredt end AIDS
786. Den 7. maj 2013 kl. 22.35
Min kære elskede datter, hvor har du været distraheret og du har givet dig selv lov til at forsvinde ud af syne for Mig de sidste to dage. Ved du ikke, hvad denne afledning skyldes? Ved at undlade tilbedelse af Alterets hellige Sakramente bare en dag, blev du angrebet og misbrugt i Mit navn, uden at du havde beskyttet dig selv, som Jeg har instrueret dig i. Min instruktion er at du dagligt fortsætter med at komme foran Mig og at du reciterer den Helligste Rosenkrans, så Min Moder kan dække dig med den beskyttelse, du har brug for i dette Arbejde.
Der er så mange, som er tæt på Mig, der opnår en selvtillid, der får dem til at tro, at ingen lidelser vil kunne forhindre dem i at udføre Min Mission, men det er kun muligt når I kalder på Mig og beder Mig om at vejlede jer.
Min datter, begyndelsen af en plage vil snart kunne ses, da Min Fader vil udsætte Jorden for en straf over de nationer som fornærmer Ham og tillader at stakkels uskyldige folk bliver udsat for ondskab og uretfærdighed. Denne plage vil blive synlig på ansigtet og sårene vil ikke blive helet før den Store Straf er overstået. Plagen vil blive mere udbredt end AIDS og vil blive et af de første tegn på den kommende Straf. Den vil blive fulgt af en hungersnød i en tredjedel af Verden og vil blive oplevet under antikrists styre.
Medens antikrists styre spreder sig som et edderkoppespind, vil den blive ledsaget af en serie af straf, som Min Faders Hånd vil sende ud over alle fire verdenshjørner. En Guddommelig intervention vil hjælpe med til at forhindre, at sjæle bliver snuppet af dyret gennem antikrists magt. Hans tilhængere vil lide under en pinefuld straf, og det vil kunne ses på deres ansigter, som vil blive ramt af byld. De vil ikke kunne undgå denne alvorlige straf og dem, som står for et ondskabsfuldt forræderi mod Min Kirke på Jorden, vil heller ikke kunne undgå det.
Denne Advarsel bliver givet, så at dem, som tvivler på Min Retfærdige Hånd, omsider vil forstå, at mennesker vil komme til at lide på samme måde, som de gjorde på Noahs tid, hvis de vender ryggen til Gud.
Den sidste krænkelse mod Min Fader, ved at begå synder gennem krig og abort, vil nedkalde Hans største straf over menneskeheden. Det ufødte barns liv, der bliver taget så brutalt og uden anger bort, vil blive straffet med døden af legemet og sjælen.
Jeres Jesus
 
Mit højeste ønske er, at I søger at nå de unge sjæle
787. Den 9. maj 2013 kl. 22.45
Min kære elskede datter, Min kærlighed til de unge mennesker i alle nationer, af alle farver og alle trosretninger, som ikke erkender Mig, vil altid være der. Min sorg over disse Mine små sjæle er stor. Dem skal der bedes for, og især nu. Jeg vil uden at tøve omfatte dem med Min Barmhjertighed, hvis I beder Mig om det i denne Korstogsbøn.
Korstogsbøn (106) Barmhjertighed for de unge, som ikke erkender Gud.
Kære Jesus, vi beder Dig om at beskytte sjælene hos de af Guds børn, som ikke kender Dig, som ikke anerkender Din Kærlighed, og som ikke accepterer Dit Løfte.
Udgyd omvendelsens Nådegave over dem og giv dem evigt liv.
Vær barmhjertig mod alle dem, som ikke tror på Din Tilstedeværelse, og som ikke vil angre deres synder.
Amen
Min elskede Resterende Hær, Mit højeste ønske er, at I søger at nå ud til sjælene hos de unge, agnostikerne og dem, der ikke tror på Gud. Dem skal I prioritere. Jeg beder jer om at drage alle nationer, trossamfund, hudfarver og religioner ind under Min Beskyttelse. Når I bringer Mig disse sjæle, vil Jeg give dem store Nådegaver og love dem frelse.
Det er vigtigt, at I ikke ignorerer dem, som ingen interesse har i deres frelse. De er de fortabte sjæle, som Jeg higer efter, og Jeg vil søge dem i hvert et hjørne, hver en sprække og hvert et land, indtil Jeg kan drage dem ind i Mit Kongerige.
Husk denne anmodning. Husk Mit ønske er at nå ud til dem, som ikke kender Mig og til dem, som ikke ønsker at lære Mig at kende.
Jeres Jesus
 
Det eneste vand, der er nødvendigt, for at Guds børn kan overleve, vil komme fra Livets Træ
788. Den 10. maj 2013 kl. 16.40
Min kære elskede datter, velsignet være dem, som svarer på Guds Sande Ord, for de vil være de første til at rejse sig og træde ind i Mit Nye Kongerige.
De, som ikke har fået skænket Mit Hellige ord, inklusiv de lande, hvor Jeg Er fordømt, er de første sjæle, Jeg skal nå ud til. Uden egen skyld er de fra fødslen blevet opfostret til at fornægte Gud, deres Skaber og alle tings Skaber. Jeg vil stræbe efter at omvende dem gennem denne Mission og lover, at når de først har fået vist Sandheden under Advarslen, så vil de hurtigt blive draget ind i Min Barmhjertighed. Jeg vil aldrig svigte dem, som er blevet narret af falske doktriner, for de er hjælpeløse og har brug for Min Kærlighed og Barmhjertighed.
Det er Mit ønske, at Mine tilhængere nu forbereder sig på at klatre op ad stigen, en lang og vanskelig klatretur, mod åndelig fuldkommenhed. De af jer, der er blevet velsignet med evnen til at kunne genkende Min Stemme, som den lyder i Sandhedens Bog, har en forpligtelse over for Mig. I skal gøre følgende: Brug den Gave, Jeg har givet jer, til at forberede jer på den åndelige fuldkommenhed, som bliver krævet af jer nu, hvor Jeg opbygger Min Resterende Hær på Jorden. Jeres ansvar er at hjælpe dem som er svage, for stolte og for stædige til at acceptere Min Barmhjertige Hånd. Det vil være gennem jer, Jeg vil være i stand til at skænke alle sjæle den frelse, der er nødvendig for at leve for altid i Min Herlighed, og det gælder også dem, der ikke er værdige til Min Barmhjertighed.
Oh, hvor er dette Mit Nye Kongerige vidunderligt.  Hvis bare I kunne se det, ville ikke en eneste iblandt jer ytre noget ord imod Mig. Det vil blive jeres nye hjem, det sted hvor I og jeres familie vil nyde evig henrykkelse, fred, kærlighed og glæde, medens I omgiver jer med alt, hvad Min Fader har skabt for at gøre jer lykkelige. Tænk på det som en ny bopæl, der ligner Jorden som den blev skabt, men hvor denne Nye Himmel og Nye Jord ikke vil have havet. Det eneste vand, der er nødvendigt, for at Guds børn kan overleve, vil komme fra Livets Træ, hvorfra alt liv vil blive opretholdt.
Ethvert behov vil blive tilfredsstillet, og kærligheden vil findes i overflod, så der ikke vil være nogen, der er utilfredse. Latter, kærlighed, glæde, farve og smukke ting, som intet menneske har set, i løbet af sit liv Jorden, vil være en gave til hver af jer, som får nøglen til Mit Kongerige.
Livet, der venter jer forude, er prydet med store Gaver, og I vil forblive i en konstant tilstand af fred og kærlighed til Mig. Jeg vil regere sammen med alle Guds børn, og ingen af jer vil ønske mere, så stor er Min Kærlighed. Dette er det eneste liv, som I skal stræbe efter, da intet andet liv vil eksistere efter den Store Dag, hvor Jeg kommer til jer.
Jeres Jesus
 
De mirakler, Jeg lovede verden gennem Mine Korstogsbønner, vil der blive flere af
789. Den 11. maj 2013 kl. 20.20
Min kære elskede datter, det gør ikke noget, hvis du skal lide under den måde, du bliver afvist på på grund af Mig, for Mit ord vil aldrig dø. Det vil blive værre og mere højlydt, indtil det ender som en kraftig blæst, der tager til i intensitet, indtil Min Stemme vil brøle og tordne ud over hele Jorden. Kun meget få vil lade være med at lytte til Min Stemme, og selv dem, som fornægter Mig, vil blive ved med at tale om Mig. De vil finde det umuligt at ignorere det. Som ethvert barn, der er avlet af sin moder, vil Guds børn – inklusiv dem, som afviser at anerkende Ham – være tiltrukket af Ham, for de kan ikke lade være. Som en ny baby, som er knyttet til sin mor, vil ethvert af Guds børn kunne genkende sine egne gennem berøring, lyd og lugt. Guds børn vil mærke, når Guds Tilstedeværelse rører deres sjæle. Ligesom Jeg kender Mine egne, således vil de, som elsker Mig, svare på Mit kald.
Min datter, Guds Hellige Vilje er mægtig og vil besejre alle dem, som opponerer mod Guds Ord. Når I føler, at der er så meget modstand og had mod denne Mission, skal I altid føle trøst ved Mit højtidelige løfte. Det er, at jeg vil frelse alle sjæle, så Mit Nye Paradis snart kan blive præsenteret for menneskeheden og med så lidt lidelse, som muligt. Lidelsen kan blive formindsket gennem bønner fra Min resterende hær, fordi Jeg skænker dem specielle Nådegaver.
De mirakler, Jeg lovede verden gennem Mine Korstogsbønner, vil der blive flere af, og mange vil blive vidne til helbredelser og omvendelser. Jeg vil give Mig til kende gennem disse mirakler, selv over for de mest forhærdede skeptikere. Tjenerne i Mine Kristne Kirker vil få vist Min Barmhjertighed gennem Korstogsbønnerne, og snart vil de få bevis på, at disse Budskaber er autentiske.
Min Vilje vil ske, og intet menneske vil kunne forhindre det. Mange vil kæmpe imod Min Vilje, rakke Mit Ord ned og spytte på dig, Min datter, men deres had vil forsvinde, og snart vil de åbne deres hjerter, for de vil ikke være i tvivl om, at det er deres Herre, der kalder dem. De vil blive renset gennem Mig. Det vil være Mig, som kan give dem den eneste mulige beskyttelse mod antikrist. I skal søge Min beskyttelse gennem den Levende Guds Segl, som skal gives til så mange sjæle, som muligt. Lyt til Mine instruktioner, så vil alt gå godt. Hvis I ignorerer Mine advarsler og selv prøver at kæmpe imod de uretfærdigheder, som vil blive vidt udbredt, når verden bliver ledet af dyrets hånd, vil I ikke være stærke nok. Tag imod Mine Nådegaver, så vil I blive ved med at stå oprejst i den sikker forvisning om, at jeg vil beskytte jer og jeres familie og venner.
Jeres Jesus
 
Mit Ord er det sidste Ord. Det er endeligt. Der kan ikke komme noget andet Ord
790. Den 13. maj 2013 kl. 16.38
Min kære elskede datter, Min resterende hær vil vokse meget hurtigt i denne tid og sprede sig til 58 nationer. Der vil være ledere blandt jer, og I skal slå jer sammen, hvor end I befinder jer, ved at danne Jesus til Menneskeheden Bedegrupper.
I skal først bringe alle dem, som følger Mig, ind i folden, og så skal I tiltrække alle dem, som følger alle slags doktriner. Jeg kunne aldrig foretrække den ene sjæl frem for den anden. Jeg ønsker, at I fortæller det til alle dem, som ikke tror på Mig, så vil jeg love dem, at de vi få vist Sandheden under Advarslen. De vil få svært ved at fornægte Mig, for jeg vil omslutte deres sjæle på en måde, som vil overraske og chokere dem.
Min Helligånd vil dale ned over enhver nation, hvor man opretter Mine Bedegrupper.
Jeg vil mangedoble antallet af de allerede synlige mirakler, hvor jeg har helbredt de elendiges sind, kroppe og sjæle og de syge iblandt jer. I vil kende Mig ved Min Tilstedeværelse, som Jeg vil bibringe de af jer, som beder om Min gunst. I er i sandhed velsignede – I, der er børn af denne generation, som er blevet udvalgt i sådanne mængder til at nyde det evige liv i Mit Kongerige i al evighed. Døden vil blive besejret. Ondskaben vil blive fjernet gennem styrken i jeres udholdenhed, og synden vil ikke længere plette jeres sjæle.
Mine børn, der er meget arbejde, der skal gøres. Lad Mig lede jer gennem Mine Korstogsbønner, da de vil åbne jeres øjne for Sandheden. Når I først kan se Sandheden, vil I inderst inde vide, hvad I skal gøre. Et godt råd er – at når I bliver afvist, fordi I siger Sandheden, skal I forholde jer tavse. Bed for de sjæle om, at de også vil få den nådegave at acceptere Sandhedens Bog.
Mit Ord er det sidste ord. Det er endeligt. Der kan ikke komme noget andet Ord. Enhver, der hævder at tale i Mit navn, efter at denne Mission begyndte i november 2010, har ikke fået autoritet til at gøre det, for de kommer ikke fra Mig. De profeter, som kom før denne Mission og som taler i Mit Navn, er velsignet, og Jeg vil fortsætte med at beskytte dem. Min Stemme taler til verden gennem disse Budskaber. Min elskede Moder, den Uplettede Jomfru Maria, taler også til sine visionære, og også hendes Mission er velsignet af Mig.
I skal vide, at Satans hær indeholder et antal falske profeter, som taler med en sød stemme. Beroligende og kærligt og camoufleret med tomme løfter vil de sige præcis det modsatte af det, som Jeg fortæller jer. I skal vide, at kun Min Stemme fortæller jer Sandheden. Kun Min Stemme vil fortæller jer om begivenheder, der vil komme, og som faktiske finder sted. Det kan ingen anden, og der er heller ikke nogen, der vil få autoritet til at tale for Mig, Jesus Kristus eller Min elskede Fader. Find trøst ved denne åbenbaring og vid, at kun den Hellige Treenighed kommunikerer på denne måde med en ild, som vil omslutte alle de sjæle, som er fri for hovmod og fulde at en ydmyg kærlighed til Mig.
Jeres Jesus
 
De, som fulgte Guds Ord, som det blev fastlagt af profeterne før Mig, var de første til at spytte på Mig
791. Den 14. maj 2013 kl. 21.00
Min kære elskede datter, Jeg har følgende at sige til dem af Mine disciple, som lider på grund af deres tro på disse Budskaber.
Uanset hvor ubehagelig jeres lidelser er, skal I vide, at I er blevet velsignet med Min Gave, som I har fået, så den kan hjælpe jer med at åbne jeres øjne for Sandheden. Nedrakningen, som I vil lide under i Mit navn, vil komme fra dem, som er tæt på jer. I særdeleshed vil mange af Mine hellige tjenere, der nægter at søge Mig i dette, Mit Hellige Ord, være skyld i, at I bliver kede af det. I vil blive bagvasket, ringeagtet, udfordret, kritiseret og hånet, og dog vil de selv samme folk hævde at tale i Mit Hellige Navn.
I skal holde denne smerte ud, ligesom Mine apostle og disciple var tvunget til det. Da Jeg var på Jorden, blev Jeg smidt ud af Guds Templer. Mine disciple blev advaret om, at de skulle holde sig borte fra Mig, ellers ville de blive smidt ud af Kirken, hvis de blev set sammen med Mig. Når de talte Mit Hellige Ord og udbredte Min Lære, blev de truet og i nogle tilfælde pisket. De blev gjort til grin. De, der fulgte Guds Ord, som det var fastlagt af profeterne før Mig, var de første til at spytte på Mig. De blev vrede, fordi det var Mig, der sagde Sandheden, for de ønskede ikke at høre Sandheden. Den skræmte dem og gjorde dem utrygge. Mine apostle, der var fulde af Helligånden, var hadet af mange af Mine troende i Templerne efter Min Himmelfart. Men selvom deres lidelse var slem, og oppositionens stemmer råbte højt, når de var til stede, så betød det ikke noget.
Intet kan forhindre Mit Ord i at blive spredt. Ingen stemme vil være høj nok. Intet argument vil være tilstrækkelig troværdigt. Ingen ondskab vil være stærk nok. Min Magt er umulig at besejre. Min Helligånd vil trække milliarder af sjæle ind i sikkerhed i Mit Nye Paradis. Alle utilfredse stemmer vil blive gjort tavse, og al opposition vil blive undertrykt, for Min Faders intervention vil sikre, at de tornebuske og rullesten, som er strøet ud over Sandhedens Vej, vil blive ryddet af vejen.
Kun Min Stemme vil blive tilbage. Det vil være den eneste Stemme med Autoritet, der vil blive tilbage, og så kommer den Store Dag.
Jeres Jesus
 
Gud Fader: Min Store Intervention for at frelse menneskeheden er begyndt, og Mine handlingers hastighed vil være tydelig for enhver
792. Den 15. maj 2013 kl. 16.40
Min kæreste datter, Guds Ånd bliver udgydt over Jorden på en måde, som ikke er sket før.
For at forberede Mine kære børn til det Nyt Paradis, som ligger og venter på dem, omslutter Jeg dem med Sandhedens Ånd. Nogle vil tage imod den med åbne arme og være taknemmelige over sådan en velsignelse. Andre vil afvise den, fordi de ikke vil åbne deres hjerter.
Min Store Intervention for at frelse menneskeheden er begyndt, og Mine handlingers hastighed vil være tydelig for enhver. Miraklerne, som er tilladt af Mig, jeres Almægtige Fader, vil blive meget udbredt og omtalt. De vil medføre megen omvendelse. Ligesom Min Kærligheds Ånd vil sprede sig, vil den onde og hans kohorter også få større indflydelse.
Min Hånd vil stoppe de onde handlinger hos dem, som prøver at udsætte Mine børn for krig, sygdom, mord og abort.
Min Hånd vil også falde på dem, som piner Min elskede Søns loyale tilhængere, og som prøver at afskaffe Hans Tilstedeværelse i den Hellige Eukaristi.
Hør nu Mit Kald. Alle Mine børn vil blive tiltrukket af Min Barmhjertighed. De, der afviser Min Søn, afviser Mig. De, der fornærmer Min Søn, kan ikke komme til Mig. De, som fordømmer Hans Lære og fordrejer Sandheden, fornægter Min Eksistens. I kan ikke skabe jeres egne love og samtidig adlyde Mig. I kan heller ikke tillade synd og samtidig forvente at se Mit Ansigt.
Hvis synden ikke aftager, vil Jeg straffe de nationer, som er ansvarlig for synder, som krænker Mig. Ligesom Min Helligånd er usvækket, således vil Min Intervention komme for at forhindre, at synden bliver udbredt.
Alle disse forandringer vil kunne ses på samme tid. Snart efter det, når ethvert forsøg er blevet gjort af Min Søn på at udbrede Sandheden gennem Hans Kirke og Hans disciple, vil dagen komme, hvor Min Søns Store Barmhjertighed vil nå menneskeheden. Og ikke længe efter det, vil Dommedagen komme.
Forbered jer nu på, Mine børn, for den dag kan komme, hvornår det skal være. Kun de, der adlyder Mine Bud og angrer deres synder, kan og vil blive frelst.
Jeres elskede Fader
Den Allerhøjeste Gud
Kun Kærligheden kommer fra Mig. Det gør hadet ikke
793. Den 16. maj 2013 kl. 15.30
Min kære elskede datter, det vil være ved Kærlighedens Magt, at menneskeheden kan og vil blive reddet. Den Kærlighed, Jeg taler om, er Guds kærlighed, som flyder i menneskehedens hjerter. Guds Kærlighed er til stede i alle Hans børns hjerter, også hos dem, der fornægter Ham. Det vil være jeres kærlighed til hinanden, der vil styrke jer under de prøvelser, som venter forude. Vis kærlighed og godgørenhed over for jeres næste og vær venlige mod de fattige, de svage og de hjælpeløse, så vil Jeg gøre jer til Mine børn i al evighed.
De af jer, der behandler andre på en barsk måde, som udsætter de mennesker, I regerer over, for smerte, og som taler ondt om andre, vil være som tomme kar, der ikke har noget at tilbyde Mig. I skal altid følge Min Lære. Kærlighed kommer kun fra Mig. Det gør hadet ikke. De, der siger, at de ærer Mig og taler ondt om andre, ærer Mig ikke, selvom de hævder at holde fast ved Mit ord og at passe på Mit navn. De fornærmer Mig, og deres skam vil blive tydelig på den Store Dag. I må aldrig tro, at I kan leve uden at føle kærlighed til andre i jeres hjerter, for hvis I ikke føler kærlighed til andre, så fornægter I den gave, som er skænket helt frit til alle Guds børn. Når I virkelig elsker Mig, vil I behandle andre med kærlighed og respekt. Når I er brutal over for andre, bagtaler dem og kritiserer dem på en uretfærdig måde, så fornægter I den Kærlighed, som Jeg har skænket jer. I stedet for den kommer der had. Hadet til et andet menneske kommer fra Satan. Når I tillader hadet at forhærde jeres sjæl, distancerer I jer fra Mig, og I vil være dybt urolige i jeres sjæl.
Når I elsker en anden i Mit Navn, vil I vise det i jeres ord, handlinger og godgørenhed. Kærlighed til Gud, som bliver efterlevet af Hans børn i overensstemmelse med Hans ønsker, kan redde menneskeheden. Kærlighed overvinder ondskab. Satans magt bliver ødelagt i det øjeblik, hvor I viser kærlighed over for nogen, som behandler jer dårligt. I skal arbejde hårdt for at lade kærligheden omslutte jer, så I kan sprede denne store nådegave til andre.
Kærlighed avler kærlighed hos andre. Kærlighed bringer liv. Kærlighed bringer tilgivelse. Kærlighed ødelægger ondskaben. Uden kærlighed vil ondskaben trives.
Jeres Jesus
 
Verden vil juble, for sammen med Min Kirke i Rom vil de jødiske nationer blive fældet
794. Den 17. maj 2013 kl. 14.02
Min kæreste datter, Jeg åbnebarer for dig i fortrolighed Min smerte og sorg, medens Jeg genoplever den dødskamp, Jeg led under i Getsemanehaven.
Min smerte dengang, som var skabt af den onde, der viste mig visioner af fremtiden, skyldtes den hedenskab som ville feje hen over Jorden i jeres tid. Dengang vidste Jeg, som man kan se det nu, at hadet i verden ville eksistere over for Mig, Jesus Kristus.
Min lidelse er blevet forværret af den kendsgerning, at menneskeheden stadig ikke fuldt ud forstår det offer, som Jeg gav for deres sjæles skyld. Min smerte er stor i denne tid og Min lidelse manifesterer sig inden i Mig, Min datter, og i andre offersjæle, så Jeg kan frelse de mest ødelagte blandt jer.
Jeg græder bitre tårer og mit Hjerte bæver, medens synden bliver spredt gennem love i jeres lande, som vil tvinge uskyldige sjæle til at blive fristet. De vil ikke blot føle, at synden nu er tilladt fordi lovene i deres lande tillader den, men de vil også blive beskyldt for at bryde loven i deres land, hvis de holder fast ved Mit Hellige Ord.
Oh, hvor er I blevet ført bag lyset. Hvor er I kommet langt væk fra Mig. Hvor I krænker Mig. De, der har ansvar for at forkynde Mit Ord skal lytte til Mig nu. Det er jeres pligt at vogte Mit Hellige Ord til alle tider. Jeres løfte er at I vil adlyde Mit Ord og Min Lære, som det er beskrevet, da Min Kirke blev skabt på Jorden. I må aldrig afvige fra Sandheden. Forbered jeres sjæle, for snart vil I blive tvunget til at fornægte Mig i Sakramenterne. I skal være på vagt hele tiden over for de store forandringer, som venter forude.
Jeg kalder hele menneskeheden og beder jer om at svare på Min Stemme, Sandhedens Stemme, Kærlighedens Stemme, jeres Herres Stemme. I vil snart se Mig. Så vil edderkoppespindet blive fjernet fra jeres øjne, og så vil Sandheden blive tydelig. Når Min Barmhjertighedens Dag dæmrer, skal I vide, at Mit Andet Komme vil finde sted meget hurtigt efter det. Og medens Jeg længes efter at I alle vender tilbage til Mig, græder Jeg af sorg over dem, der er tabt for Mig.
Jeg skal advare jer om at prøve at forhindre Mig i at frelse sjæle, for Jeg vil straffe jer, hvis I fortsætter med at trodse Guds Ord. Jeg refererer ikke til disse Budskaber, skønt Jeg Er bedrøvet over, at I ikke vil lytte til Mig, men til afskaffelsen af Mit hellige Ord i jeres nationer.
Lyset vil bekæmpe mørket. Guds Lys holder jer i live. Mørket ødelægger jer. Mit Lys vil blive mere og mere klart, indtil Min Hellige Eukaristi bliver forvist. Så vil det svinde. Så vil Min Kirke smuldre hen og se ud til at dø. Verden vil juble, for sammen med Min Kirke i Rom vil de jødiske nationer blive fældet. Dette vil være det største forræderi, der vil ramme menneskeslægten, og de, som accepterer denne onde form for hedenskab, vil blive fejet væk i oversvømmelsen. Og når ilden har fejet hen over Jorden, vil Jeg rejse Min Kirke igen i sin fuldendte strålende skikkelse. Det vil være enden for de syndere, der nægter at tage imod Min Hånd, men begyndelsen på det Evige Liv for dem, som elsker Mig.
Jeres Jesus
 
De vil øjeblikkelig blive tilgivet, hvis de tager mod til sig og kalder Mig for at få hjælp til at komme ud af deres elendighed
795. Den 17. maj 2013 kl. 23.50
Min kære elskede datter, du skal vide, at alle syndere, især dem, som har begået frygtelige ting, skal komme til Mig. Jeg bønfalder dem om at give Mig opmærksomhed, og Jeg ønsker at bringe dem ind i Mit Hjerte, for jeg elsker dem. De vil øjeblikkelig blive tilgivet, hvis de tager mod til sig og kalder Mig for at få hjælp til at komme ud af deres elendighed. De må aldrig frygte Mig, for Jeg Er Barmhjertig for evigt. De står Mig nærmere end dem, der hævder at repræsentere Mig på Jorden, men som er hyklere, ligesom Farisæerne var det.
Giv Mig jeres hånd. Uanset hvilke ugerninger, I har begået, vil Jeg komme ned til jer. Min Bøn, som I får af Mig nu, vil bringe jer ind i Mit Hjerte, og Jeg vil bo i jer, og I vil blive frelst.
Korstogsbøn (107) Frels mig fra helvedets ild
Jeg er en forfærdelig synder, Jesus.
Ved Mine har jeg forårsaget forfærdelige lidelser hos andre.
Som konsekvens heraf er jeg afvist.
Jeg er ikke længere accepteret noget sted på Jorden.
Frels mig fra denne ødemark og beskyt Mig mod det ondes greb.
Lad mig angre.
Tag imod min anger.
Fyld mig med Din Kraft og hjælp mig med at rejse mig fra fortvivlelsens dybder.
Jeg overgiver min frie vilje til Dig, kære Jesus, så Du kan gøre med Mig, som Du ønsker, for at Jeg kan blive frelst fra helvedets ild.
Amen
Gå i fred, mit barn, for Jeg vil aldrig svigte dem, som beder Mig om Barmhjertighed.
Jeres Jesus
 
Når Helligånden er til stede, vil den sprede sig som ild og vil gentage Guds Ord på mange tungemål
796. Den 18. maj 2013 kl. 13.16
Min kære elskede datter, Helligåndens Gave er meget misforstået. Det er en dyrebar Gave og bliver udgydt over menneskeheden gennem Guds Gavmildhed. Den bliver givet til alle med meget kærlighed, men ikke alle tager imod den. Det er ikke alle, der er i stand til at modtage denne Gave.
De, som tror, at de har fortjent denne Gave, fordi de siger, at de kender Mig, og som er uddannet på enhver tænkelig måde inden for teologi, er ikke nødvendigvis forberedt til at modtage denne Meget Hellige Gave.
I løbet af de ti dage i Nadversalen, var det nødvendigt for Min Moder tålmodigt at forklare Mine apostle, hvor vigtigt ydmyghed er. Uden ydmyghed kan I ikke blive fyldt med denne Gave fra Himlen. Nogle af Mine apostle mente, eftersom de var udvalgte disciple, at de var bedre mennesker end almindelige mennesker, fordi de stod Mig nærmere, og at andre automatisk burde falde for deres fødder. Men naturligvis var det ikke noget, Jeg havde lært dem. Min Moder brugte mange lange timer på at forklare dem, hvordan hovmod kan forhindre, at Helligånden tager bolig i deres sjæle.
Når Helligånden tager bolig i en sjæl, bringer Den mange Gaver med sig. Det kan være Kundskabens Gave, Gaven at kunne tale flere Tungemål, Klogskabens Gave, Kærlighedens Gave, Helbredelsens Gave eller Profetiens Gave. I Mine apostles tilfælde forstod de snart, at efter at de havde modtaget denne Gave, kunne de aldrig mere tillade sig, at hovmodets synd skulle tilsøle denne Mission. For så snart hovmodet fylder en person, som har modtaget Helligåndens Gave, vil Guds Ånd forsvinde, og i stedet vil mørkets ånd flytte ind.
En mørk sjæl kan ikke lade Lyset fra Helligånden skinne over andre. Den kan kun sprede mørke. Mørkets ånd fører andre bag lyset. Den er særlig forræderisk, når den kommer fra nogen, som anses for at være en hellig discipel eller en ekspert i Min Lære. Alt det medfører had, uro og håbløshed.
For at kunne modtage Helligåndens Gave, skal jeres sjæle være renset og uden hovmodets synd, ellers vil den ikke blive skænket til jer. Når Helligånden er til stede, vil den sprede sig som ild og vil gentage Guds ord på mange tungemål.  Den vil medføre en helbredelse af sind, krop og sjæl og vil bringe en visdom, som kun kan komme fra Gud. Omvendelse vil sprede sig i verden.
Så vil det være ved dens frugter, at I vil vide, at Helligånden er til stede. Overfloden af alle mulige Gaver, inklusiv mirakler fra Himlen, er nu blevet manifesteret i Sandhedens Bog til gavn for alle – Den Bog, som blev lovet hele menneskeheden i disse tider. Tag imod den med et taknemmeligt hjerte og tak Gud for en af de sidste Gaver fra Himlen inden den Store Dag.
Jeres Jesus
 
Så, snart de har glemt Mig, vil Min Kirke stå op fra de døde, ligesom Jeg gjorde det
797. Den 19. maj 2013 kl. 20.08
Min kære elskede datter, i Mit Nye Paradis vil døden ikke længere have magt over de af Guds børn, som elsker ham. Disse Budskaber vil desværre medføre unødvendig frygt hos dem, som tror, at når denne Jord bliver kasseret til fordel for den Nye Himmel og Jord, vil de stå over for døden. Det er ikke sandt. De, som har min velvilje og som har taget imod Min Barmhjertigheds Hånd, vil få skænket Livets Gave. Selv ateister, ikke troende, ikke kristne og dem fra alle trosretninger, vil omvende sig til Mig og tage imod Min gave når Advarslen har fundet sted. Det er på det tidspunkt, Jeg vil besejre dyret, for Jeg vil skænke det Evige Liv til milliarder af de sjæle, der lever i verden.
Synden, som blev introduceret for Adam og Eva af dyret, vil ophøre med at eksistere. Min Barmhjertighed vil besejre den. Og ligesom synd ødelægger kroppen, vil Mit Lys skænke menneskeheden Evigt Liv. Død, sygdom og alderdom vil ikke findes længere i Mit Nye Paradis. Mine udvalgte børn – milliarder af dem – vil få en perfekt krop og sjæl forenet med Min Faders Guddommelige Vilje.
Min Fader gav Evigt Liv til Adam og Eva, og de afviste det. Således blev de og alle deres efterkommere nægtet Paradisets Gave og Evigt Liv. Nu vil det omsider ændre sig. Mit Liv, Min Død og Opstandelse skal nu igen finde sted i denne, den sidste del af Min Pagt. Min Kirke er - ligesom Jeg - blevet forfulgt, og den vil nu lide under et alvorligt slag og et smerteligt angreb, der ligner et knusende nederlag. Og når den er blevet korsfæstet og forkastet, vil den se ud til at være brændt og glemt.
Hedenskaben vil blomstre. Men fordi den vil være under indflydelse af den Onde og ledet af ham, vil den være påpasselig med ikke at bekende kulør. Den vil blive præsenteret for verden som en ny form for social retfærdighed – en ny slags humanisme, hvor der vil blive sørget for alle menneskets behov. Disse behov vil omfatte retten til synd, men disse synder vil - for at trodse Gud - blive anset for at være menneskets moralske rettighed.
Hvor vil det være afskyeligt for Mig, Jesus Kristus, med denne ondskab og en-verdens religion. De vil ikke kun vende deres ryg til Mig, men de vil inkludere sataniske symboler, hvor Mit kors vil blive vist frem på den mest groteske måde. Min Hostie vil blive kasseret. Et anderledes offer vil blive foretaget på kirkernes altre. De vil tilbede dyret åbent, og han vil til gengæld give dem, som leder denne pestilens, meget magt. Og medens de ser ud til at følge en god og retfærdig kirke, vil de udelukkende møde mørket. Fester og obskøn opførsel vil man kunne blive vidne til i disse kirker, som vil være bygget op til ære for Mig, Jesus Kristus, men Jeg vil ikke være til stede der. Og så, lige som de har glemt Mig, vil Min Kirke stå op fra de døde, ligesom Jeg gjorde det.  Den vil blive levende igen på offentlige pladser. Så vil Jeg samle alle dem af Mine børn, som er forblevet trofaste over for Mit Ord, og dem, som har åbnet deres øjne for Sandheden. Så vil vi stige op til det Nye Paradis sammen med dem, som har ventet på den Store Dag, men er døde. De, der fornægter Mig, vil blive kastet bort, efter Jeg har forsøgt at frelse deres sjæle på enhver tænkelig måde. Så vil Mit Rige begynde og det Kongerige, som er blevet lovet Mig af Min Fader, vil blive dannet.
I skal aldrig frygte fremtiden, for kun Mit Nye Kongerige vil tilfredsstille jeres stakkels, sørgmodige hjerter. Kun Mit Nye Kongerige vil give jer et Evigt Liv.
I skal bede for hver eneste af jer, så I bliver værdige til at modtage denne Store gave.
Jeres Jesus
 
Alle i de Kristne kirker vil komme til Mig først. Så vil Jøderne omvende sig med tiden og omsider acceptere Mig
798. Den 20. maj 2013 kl. 22.52
Min kære elskede datter, medens denne Mission optrappes, vil mit Ord blive talt på mange sprog. Mine Budskaber, som de bliver givet til jer i dag, vil få Mit Hellige Ord i det Nye Testamente til at fænge. Mine Budskaber vil også minde verden om Guds Ord, som står i den Helligste Bibel.
Jeg omskriver ikke Ordet, Jeg minder jer bare om, hvad det betyder i dag. Jeg taler også til verden for at forberede den på Mit Andet Komme, for Jeg ønsker ikke, at de skal gå tabt. Det er med stor kærlighed og glæde, at Jeg lægger mærke til, hvordan Mine trofaste tilhængere tager imod Mig, som Jeg Er. De, som med det samme vidste, at det var Mig, Jesus Kristus, som talte til dem gennem disse Budskaber, er velsignede. Det er dem, der aldrig tvivlede. De kunne mærke Min Tilstedeværelse. Mit ord gennemborede deres hjerter som et sværd. Min Ånd rørte deres sjæle. De vidste det. De genkendte Mig, og hvor lider de på grund af det.
I, Mine dyrebare børn, ved, at da I besvarede Mit kald, gav Jeg jer en særlig Gave, en velsignelse, som vil hjælpe jer med at holde ud på denne vej til det Evige Liv. I vil få brug for disse gaver, fordi I vil være rygraden i Min Resterende Hær, og I vil lede andre, som til sidst vil følge jer.
Folk fra alle nationer vil følge jer, når de ikke har nogen steder at vende sig imod, og I vil dele Min Lære med dem.  Alle, som er loyale over for Mig, Jesus Kristus, vil få nye Gaver, som skal hjælpe dem med at forene sig rundt om i verden i fællesskab med Mig. Alle i de kristne kirker vil komme til Mig først. Så vil Jøderne omvende sig med tiden og omsider acceptere Mig. Alle andre religioner vil indse Sandheden i Min Lære, og de vil følge Mig. Men ikke alle vil acceptere Sandheden, selv når den bliver præsenteret for dem lige foran deres øjne.
Så er der de ikke troende, mange af dem gode folk. De bruger deres menneskelige intellekt til at fremkomme med grunde til, at Gud ikke findes. Alligevel vil de sammen med deres kristne modpart, som er lunkne i deres tro, - være de første til at løbe hen til Mig. Deres hjerter vil åbne sig, og fordi de kun vil se det vidnesbyrd, som Jeg kommer med, vil de vide, at Jeg kalder dem. De vil ikke kunne modstå Mig, til forskel fra de stædige sjæle, som tror, at de ved mere om det løfte, Jeg gav om at vende tilbage for at præsentere den Endelige Pagt, end Jeg gør.
Hver opgave, Jeg giver jer, vil lede flere og flere nationer til at tage Mit Kors op og skabe den ene vej hen imod Mig. I skal aldrig tøve med at gå ved siden af Mig, når Jeg kalder jer, for når I svarer Mig, vil I ødelægge ondskabens magt. Ondskaben kan smerte jer, men når I tillader Mig at vejlede jer, kan I overvinde enhver forhindring på jeres vej.
Jeg elsker jer og vil vejlede jer, ligesom Jeg beskytter Mine Bedegrupper rundt omkring i verden.
Jeres Jesus
 
Når tiden kommer, hvor dyret skal afsløre antikrist, vil store tegn være synlige
799. Den 21. maj 2013 kl. 16.30
Min kære elskede datter, når den tid kommer, hvor dyret skal afsløre antikrist, vil store tegn være synlige. En torden, som aldrig er blevet hørt før, vil blive oplevet i mange dele af verden, men især i den del, hvor antikrist blev født.
Inden da vil Min Helligånd være blevet udgydt blandt Mine tilhængere i alle Mine kristne Kirker og sikre, at de er parate. De vil danne den Resterende Kirke sammen med Mine disciple fra denne Mission. Deres magt vil blive stor, og der vil ikke ske noget med dem, som har den Levende Guds Segl. Deres magt vil komme fra de bønner, som de har fået af Min Moder og fra Korstogs - bønnerne. 
Antikrist vil begynde sit styre blidt. Ingen vil have mistanke om hans hensigter, fordi en slags fred vil sænke sig over Jorden. Denne tid vil være meget vigtig for jer, Min Resterende Hær, til at samle jer i Bedegrupper. Jeg lover jer højtideligt, at disse Bønner vil formilde mange af de frygtelige handlinger, som antikrist vil udsætte nationer for i alle fire verdenshjørner.
Jeg vil give fredstilstand til alle de nationer, hvor der bliver oprettet bedegrupper. Det vil være ved hjælp af jeres hengivenhed over for Mig, jeres elskede Jesus, at Jeg vil kunne frelse sjæle og udgyde Nådegaver over menneskeheden for at kunne beskytte Guds børn mod de lidelser, som dyret er ved at planlægge.
Stol på Mig. Vær i fred i den overbevisning om, at I bliver vejledt og beskyttet.
Jeres Jesus
 
Mine kristne soldater vil danne den største Hær mod antikrist
800. Den 23. maj 2013 kl. 22.30
Min kære elskede datter, Mine elskede tilhængere over hele verden vil snart føle Min Tilstedeværelse, for jeg vil give Mig til kende i deres hjerter på en måde, de ikke før har oplevet. Det er den måde, hvorpå Jeg vil forberede de Kristne på at kæmpe sammen med Mig for at frelse alle sjæle.
Mine kristne soldater vil danne den største Hær mod antikrist. Jeg henviser til alle dem, som kender Mig, og som forbliver loyale mod Min Hellige doktrin, som den står i den meget Hellige Bibel. Jeg henviser også til dem, som praktiserer deres tro; til dem som tror på Mig, men som ikke besøger Mig, og til alle dem, som forbliver loyale mod Sandheden. I vil samles i hvert et hjørne af verden, og I vil slutte jer til Min Resterende Hær og forene jer med Mig, skønt I taler mange forskellige sprog.
De, som følger disse Budskaber, vil danne kernen, og herfra vil der vokse skud frem og derefter grene af Min Resterende Hær over hele verden. Der vil ikke være et land tilbage, som ikke vil være berørt af Min Helligånd gennem Sandhedens Bog. 
Sandhedens Bog vil forene jer, når jeres tro bliver udfordret. Når der bliver fusket med troskaben mod Mig, og når Jeg bliver smidt ud af jeres kirker, trampet på og så begravet ude af syne – vil I rejse jer og holde Mit Ord i live. Helligåndens flamme vil vejlede jer på hvert skridt af vejen. I vil føle jer styrket og modige, og det vil overraske selv de svageste blandt jer. De svage vil blive stærke. De frygtsomme vil blive modige, og de undertrykte vil marchere fremad som Sandhedens forkæmpere. Og alt imens det sker, medens Min Resterende Hær vokser og svulmer op med millioner af medlemmer, vil der blive lagt mange forhindringer foran dem.
Fornærmelser, beskyldninger om kætteri, løgne, vrede og had vil blive deres lod. Der vil være forvirring alle vegne blandt bagvaskerne, hvis argumenter vil være gennemhullet af unøjagtigheder, modsigelser og uforståelige argumenter. Satans indflydelse vil altid skabe forvirring, uorden, ulogisk tankegang og snedige argumenter, og den vil altid være farvet af had mod Guds børn. De, som er velsignet med Guds Lys og Sandhedens Lys vil tiltrække frygtelige og hadefulde angreb. For der, hvor Jeg Er Til Stede, kan I være sikre på, at der vil være en voldsom forfølgelse af dem, der forkynder Mit Hellige Ord. Jo værre forfølgelsen er mod en af Guds Missioner, desto mere kan I være sikker på, at Satan er meget vred.
Når I lider, som I vil komme til på grund af det had, man vil vise jer, fordi I har taget Mit Kors op for at følge Mig, jo mere bekymret vil dyret være, og jo hårdere vil han arbejde på at ødelægge jer gennem dem, der er plettet af hovmodets synd. I skal ignorere disse angreb, tag den med ro, for medens deres intense had mod jer bliver større, vil I være overbeviste om, at I er forenede i et sandt fællesskab med Mig, jeres Jesus.
Gå i kærlighed og fred og vid, at Jeg bor i jeres hjerter.
Jeres Jesus
 
De, der kommer med vredesudbrud mod Mit ord og erklærer, at det kommer fra Satan, vil komme til at bo hos dyret i al evighed 
801. Den 24. maj 2013 kl 21.50
Min kære elskede datter, i alle de steder, hvor Min Stemme kan høres, hvert et sted og i hvert et tempel, der er beregnet til tilbedelse af Gud, vil der blive splittelse. Skønt mange vil hylde Mig, Min Lære og Min Kirke, vil de holde sig for ørerne, når de hører Min Stemme, som kræver opmærksomhed nu.
Min stemme vil tale for døve øren hos stædige sjæle. Min Stemme, Mit Ord og Mit Kald vil blive imødegået med vrede og forbandet, som da Jeg blev forfulgt sidste gang på Jorden. Dette er den sidste kalden for at drage Guds børn ind i Min Favn før Mit Andet Komme, og alligevel vil mange folk, der er blevet forvirret af de løgne, som er blevet spredt af dæmoner, vende sig bort fra Mig og afvise Min Barmhjertighed.
Endnu engang vil Jeg blive afvist af dem, som har bolig i Guds Hus, af præster og alle dem, som ikke accepterer Sandheden. Snart vil I allesammen blive vidne til den sidste fornærmelse af Mit Navn. De af jer, som holder jer for ørerne og har bind for øjnene vil til sidst indse Sandheden, som den bliver givet til jer i denne tid.
Jeg kan ikke skabe et skisma i Min Kirke, for så ville Jeg fornægte Mig selv.  Kirken er Mit Legeme, og den kan aldrig dø, men det vil være personer inden for kirken, der vil prøve at ødelægge Mig, før Jeg kommer for at bringe den endelige frelse, som er blevet lovet til mennesket.
Mennesket er svagt. Mennesket er uvidende og er ikke værdig til Min Barmhjertighed. Mennesket er stædigt. Mennesket fik Sandheden i løbet af Min tid på Jorden, men forstår stadig ikke Mit Løfte. Min Genkomst i Mit Andet Komme vil blive fremskyndet ved afvisningen af Min sidste profet. Profeten, som er blevet sendt til jer for at give jer Guds sidste Ord for at forberede jeres sjæle, vil lide meget. Det er Mig, Jesus Kristus, I bagtaler, når I håner Mit Hellige Ord, der er givet til Guds profet. Det er Guds Ord, der bliver givet til jer for at forberede jer på slaget mod antikrist, I afviser. Ved at gøre det, ødelægger I sjæle. I forhindrer disse sjæle i at komme ind i Mit Paradis.
De, som siger ondskabsfulde ting om Mine Budskaber, kan ikke retfærdiggøre deres harme, vrede eller deres logik, for den er fuld af fejl, som er opstået af hovmodets synd. Snart vil Sandheden være vanskelig at skelne fra den nye verdensorganisations løgne, som vil findes i den hedenske nye verdens religion.
Hvis I ikke lytter til Mig nu, vil I blive tyranniseret til at acceptere den onde erstatning. Den vil være udstyret med et glitrende, gyldent ydre. Den vil gøre indtryk på selv de mest fromme iblandt jer, og den vil fordreje jeres troskab mod Mig og vil blive beundret af alle. Det er den religion, der vil omvende ateister til at tro på en stor løgn. Der vil ikke være nogen fred for dem, som følger denne hedenske pestilens. Frygt og afsky for hinanden vil blive manifesteret, hvor broder kæmper mod broder, og menneskeheden vil blive delt i to. Den ene halvdel vil acceptere den nye fordrejede Sandhed i denne nye verdens religion, som vil præsidere over mange kirker, mange trosretninger, så vel som en stor del af den Katolske Kirke. Den anden halvdel vil bestå af dem, som virkelig elsker Mig, og som vil blive ved med at være trofaste over for Sandheden.
Når I ikke anerkender Sandheden – den Sandhed, som står i den Hellige Bibel – vil I leve på en løgn. Der vil ikke være mere kærlighed til Mig tilbage i jeres sjæl, hvis I accepterer de løgne, som I vil blive fyldt med.
Og selv om Mit Ord kan forekomme at være kættersk i dag, som det var dengang Jeg var på Jorden, vil mange af jer sluge disse Budskaber, når I hungrer efter Sandheden under antikrist, som vil få kontrol over jeres nation. I vil mave jer frem og skrige efter Mig. I, som har været blasfemiske over for Mig, vil ønske, at I havde fået tungen skåret af, for så vil I indse, hvor meget jeres ord har såret Mig. Jeg venter tålmodigt på den dag, men hvis I står foran Mig og forhindrer Mig i at nå sjælene, vil Jeg fælde jer. Hvis I fortsætter med at være blasfemiske over for Mig ved at erklære, at Mine Budskaber er djævelens værk, så vil I aldrig blive tilgivet. For det er den største synd mod Gud.
Husk, at Jeg kommer til Guds børn denne sidste gang for at opfylde Min Faders Pagt. Hans vilje kan nu ske på Jorden, som den sker i Himlen. Ikke en eneste blandt jer kan forhindre det i at ske. Ikke en af jer, hvor meget I end hader Mig, kan forhindre Mit Andet Komme. De, der kommer med vredesudbrud mod Mit Ord og erklærer, at det kommer fra Satan, vil komme til at bo hos dyret i al evighed.
Jeres Jesus
 
Disse Budskaber vil blive de sidste, som I får inden den Store Dag, hvor Jeg kommer for at Dømme
802. Den 25. maj 2013 kl. 21.49
Min kære elskede datter, smerten fra de profeter, der stod frem foran jer, er aldrig virkelig blevet kendt. Men deres byrde var tung, fordi de profeterede i Guds Navn, og fordi de fortalte om fremtidige tragedier, som ville ramme menneskeheden på grund af syndens plet. De havde ensomme og skræmmende liv og svigtede mange gange på grund af deres vanskelige Mission. De syntes, det var svært at forstå profetierne, og mange af dem var uvidende om betydningen af de Ord, der blev dikteret til dem. Mange var usikre på, om de overhovedet var profeter, men ved frugterne fra deres Mission, hvor de kunne se spredningen af Guds Ord og hvor hurtigt omvendelserne blev bevidnet, forstod de det. De fleste af Guds profeter blev foragtet, hånet og anset for at være kættere. Mange blev isoleret og pint, alt sammen på grund af, at de var sendt som Guds budbringere.
Profeter bliver sendt ind i verden, udelukkende på grund af Guds Kærlighed, for at forberede Hans børn på begivenheder, som vil have betydning for deres sjæles frelse. Profeter har fået forskellige Missioner. I nogle tilfælde blev de sendt for at advare menneskeheden om farerne ved at være ulydige over for Faderen. Andre blev sendt for at advare om konsekvenserne, der ville ramme menneskeheden, hvis de begik alvorlige synder. I andre tilfælde var det for at advare menneskeheden om dem, som var skyld i forfølgelse og som ville forhindre Guds børn i at blive næret af Guds Ord. Og så var der Johannes Døberen, som blev sendt for at forberede Guds børn på, at Messias, Guds Enbårne Søn, ville komme og forløse dem i Guds Øjne. Men de ville ikke lytte til Ham. De laveste sociale lag hos Jøderne lyttede og accepterede Mig, Jesus Kristus, Menneskesønnen, men de frommeste og ældste tjenere i kirken på den tid nægtede at acceptere Sandheden.
Og nu er du, Min datter, blevet sendt for at bane vejen for Mit Andet Komme, så Jeg kan bringe frelse til verden, og så Mit Nye Paradis kan blive realiseret. Det er blevet forudsagt, men vil de lytte? Desværre ikke. De nægter ar tro på, at Min Fader kunne finde på at sende sin sidste profet ind i verden i deres tid. Ved at gøre det, afviser de også Guds Hellige Evangelium. De tror, at Mit Andet Komme ikke vil finde sted før engang langt ud i fremtiden. De begår ikke denne fejl på grund af deres kendskab til den Hellige Skrift, men på grund af deres ufuldstændige menneskelige ræsonnement, som man ikke kan bruge til at forstå noget som helst, når det gælder Mit Løfte om at komme igen.
Den fremtidige Strålende Arv, der venter på jer, er jeres. Den er til hver enkelt af jer, uanset hvor sorte eller rene jeres sjæle er, men I skal forberede jer og være på vagt over for enhver dæmon fra Helvede, som hærger Jorden i denne tid og gennem andre vil prøve at stoppe jer. Han vil sprede løgne, forårsage forvirring og distrahere jer. Hans snedige og forræderiske metoder vil være så diskrete, og han vil arbejde gennem andre sjæle, som har ladet sig være åbne over for sådan en fristelse. Derfor vil folk ikke tro på, at Gud nogensinde vil sende en ny profet ind i verden på denne måde. De vil sige, at det er unødvendigt. De vil i stedet for blive narret til at tro på de falske profeter, og da der er mange af dem – ulve i fåreklæder – vil de blive draget mod dem, som vil sige de ting, de ønsker at høre. Opdigtede eventyr. Dygtigt camoufleret som hellig tale, som vil skjule frygtelige løgne, der tilsmudser Mit Hellige Ord.
Du, Min datter, vil være den eneste, der siger det Sande Guds Ord, som verden skal høre i denne tid. Der er også andre af Guds profeter, men deres Mission er anderledes. Du vil blive bedt om at fortælle Sandheden, men Sandheden vil chokere, ligesom den vil frelse sjæle. Tror de iblandt jer, der hævder at kende Mig, ikke på, at Min Fader ville sende en sidste profet for at forberede jer gennem Helligåndens magt før Mit Andet Komme? Kender I Ham ikke? Ved I ikke, hvor stor Hans Kærlighed er? Kender I ikke omfanget af Hans store Medfølelse? Hvis I gør det, så vil I lytte til disse Budskaber fra Himlen. Disse Budskaber vil blive de sidste, som I får, før den Store Dag, hvor Jeg kommer for at Dømme.
De som lever deres liv i overensstemmelse med Guds Ord, og som ikke kender til disse Budskaber, har intet at frygte. De, som anerkender disse Budskaber og advarsler om ikke at anerkende nogen anden doktrin end den, som er givet til verden af Mig, Jesus Kristus, har intet at frygte, for de vil høre til i kongeriget i Mit Nye Paradis.
De, som afviser Min Barmhjertighedens Hånd, som vandrer bort fra Mig og ødelægger deres sjæle ved at hylde Satan og alle hans tomme løfter i stedet for deres Gud og Skaber, vil blive nægtet Evigt Liv, med mindre de bønfalder Mig om Min Barmhjertighed.
I får tid i den kommende tid til at forny jeres liv. Det er ganske simpelt. Kom til Mig, så vil jeg beskytte jer. Disse profetier handler om fremtiden, og de vil blive realiseret. Hvis I afviser dem som nonsens, vil I angre den dag, hvor I vendte ryggen til Sandheden, som blev lovet jer som Guds højt værdsatte børn.
Jeres Jesus.
 
Jeg, Gudsmoder, vil ødelægge den ondes magt i hjerterne hos dem, som kalder på mig
803. Den 26. maj 2013 kl. 14.10
Mit barn, du skal aldrig lytte til dem, som prøver at stoppe dig i denne Mission. Det er vigtigt, at du forbliver forenet med min elskede Søn og ved, at de stemmer, som taler blasfemisk mod min Søn, vil fortsætte med at øge deres antal. Det had, som strømmer fra deres munde, er ikke rettet mod dig, men mod min Søns Hellige Ord. Nu ved du, hvor mange fjender min Søn har i verden. De, der sårer Ham mest, er dem, som siger, at de elsker Ham, men som nu fornægter Ham, når Han taler gennem Guds udvalgte profet.
De, som bruger mig, den Hellige og Uplettede Gudsmoder, til at gemme sig bag, medens de råber ukvemsord, fylder mig med store sørgmodige tårer. Deres hjerter er så forhærdede og fyldt med vrede, at deres had mod disse Budskaber vil chokere mange. De, som tror, at de forsvarer Guds Ord og afviser dem, som kommer i Hans Navn, skal aldrig tillade, at der er nogen, der viser had eller bagtaler andre i Hans Navn. Når det sker, og det bliver gjort af dem, som hævder, at de er profeter, skal I vide, at disse bitre angreb ikke kommer fra Gud, da det ville være umuligt. Jeg, Gudsmoder, vil ødelægge den ondes magt i hjerterne hos dem, som kalder på mig. Hvis de ikke kalder på mig, kan jeg ikke hjælpe dem. Jeg kan som Med-Forløser ikke afvise den Sandhed, som min Søn ønsker at åbenbare for verden. Min pligt er at støtte min Søn. Jeg ville aldrig bede jer om at afvise eller fordømme den onde og derefter svigte jer ved at fordre, at jeg er Gudsmoder.
De, som hævder at de ærer mig gennem min Helligste Rosenkrans og så siger ondskabsfulde ting om min Søn ved at erklære, at Hans Budskaber er løgn, fornærmer min Søn og vanærer mig. Når min  Helligste Rosenkrans bliver bedt langsomt og fra hjertet, vil den åbne jeres hjerter over for Sandheden i denne Mission. I må aldrig opgive håbet, selv om I ikke har fået Evnen til at skelne. Den vil I få, hvis I indvier jeres sjæl til min Søns omsorg. Hvis det bliver gjort på en jævn og ydmyg måde, vil min Søn belønne jer med Helligåndens Nådegave. Børn, I skal aldrig fornærme min Søns profeter, heller ikke selv om I ikke tror dem. I skal forholde jer tavse og bede for dem. Hvis I afviser min Søns profeter, vil Han ikke bruge det imod jer. Men hvis I erklærer, at Hans Hellige Ord, som er givet til de sande profeter, kommer fra den onde, vil I lide frygteligt. Forhold jer roligt, børn, og stol fuldstændig på min Søn. Overgiv jer til Hans Barmhjertighed, så vil Han vejlede jer, og I vil få fred. Gå, mine kære børn, i sikker forvisning om, at min Søn elsker jer. Han tilgiver alle sjæle for alle synder, undtagen den evige synd – blasfemi mod Helligånden.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Gud Fader: Jeg lovede verden Sandhedens Bog, og Jeg vil aldrig bryde Mit Hellige Ord
804. Den 26. maj 2013 kl. 14.45
Min kæreste datter, Mine elskede børn er forvirrede i denne tid. Jeg ønsker at fortælle dem, og især dem, som tvivler på disse Guddommelige Budskaber, som er givet til dig, fordi jeg elsker dem, at de ikke skal være bange.
Frygt skaber tvivl. Tvivl skaber forvirring. Forvirring kan lede til uro, og til sidst vil I være blinde over for Sandheden. Sandheden vil aldrig være let at acceptere, for Sandheden afslører både det gode og det dårlige. Ingen ønsker at høre det dårlige og i stedet for at acceptere den styring, som Jeg giver verden gennem Mine Ønsker, vil menneskeheden hellere dukke sig af frygt.
Jeg sender Mine profeter for at minde jer om Min Uendelige Kærlighed til hver eneste af Mine dyrebare børn. Jeg sender dem også for at advare jer om de forhindringer, som vil blive lagt i vejen for jer af den onde, så han kan tage jer bort fra Mig. Når Jeg åbenbarer disse ting, er det ikke for at chokere jer, men for at undgå, at I lider skade.
Sandheden, som er givet til jer i Min Hellige Bibel, er der, så I kan se den. Lade være med at tage den og skabe jeres egen version af den, for Jeg ønsker ikke, at I fordrejer Sandheden. Jeg lovede verden Sandhedens Bog, og jeg vil aldrig bryde Mit Hellige Ord. Bogen giver Jeg jer nu, så Jeg kan samle Mine børn sammen fra de fire verdenshjørner. Mine fjender vil prøve at forhindre spredningen af indholdet af Sandhedens Bog. Lad dem ikke distrahere jer, for når det sker, vil de gå tabt for Mig.
Vær taknemmelige over at Jeg, jeres elskede Fader, giver jer denne store Gave, da I vil få brug for Min Vejledning, især nu, hvor antikrist vil præsentere sig for verden. Gennem Sandhedens Bog vil I få vist, hvordan I beskytter jeres sjæle mod den smitte, han har planer om at udsætte verden for. I får al mulig beskyttelse for at frelse ikke blot jeres egne sjæle, men milliarder af sjæle.
Den Resterende Hær vil få den største magt til at bekæmpe dyret. Den vil være stærk nok til at gøre det, så I skal aldrig være modløse, når Mine fjender prøver at forhindre jer i at blive mangedoblet over hele verden. Deres magt vil blive slået ned, og de, som er svage og accepterer løgne, som de snart vil blive præsenteret for i Min Søns Navn, vil være tabt for Mig. Alle Mine børn kan kun blive frelst ved deres kærlighed til Mig og Min elskede Søn, Jesus Kristus, og ved Helligåndens Magt.
Jeg vil beskytte jer og vogte jer hele tiden. Opløft jeres sjæle til Mig gennem jeres troskab over for Min Søn, så vil I få skænket den mest Strålende Gave i Mit Nye Paradis. Lad ingen forhindre jer i at gøre krav på jeres retmæssige arv. Lad ingen forhindre jer i at kæmpe for alle Mine børns sjæle, for I har fået den nødvendige Nådegave til at frelse endog de sjæle, som krænker Mig mest.
Jeg elsker jer, børn. Jeg venter på jeres svar på dette Kald fra Himlen.
Jeres elskede Fader
 
Når Min Stemme lyder, vil den drage millioner hen mod Mig i den næste fase, og så milliarder i de sidste faser
805. Den 28. maj 2013 kl. 20.30
Min kære elskede datter, lige nu er Jeg ved at forberede alle dele af verden på Mit Andet Komme. Jeg vil feje hver nation sammen – uden at udelukke nogen – og ind i Mine Barmhjertige Arme, så Jeg kan tage dem med ind i Mit Kongerige.
Min Plan er meget detaljeret og alligevel så simpel. Når Min Stemme lyder, vil den drage millioner hen mod Mig i den næste fase, og så milliarder i de sidste faser. Mange flere vil nu høre Sandheden, men de vil ikke acceptere den, før det, som Jeg har fortalt jer om, sker. Min Mission vil hurtigt ekspandere, og så vil de slutte sig til Mig, når alle ved, at det er Mig, Jesus Kristus, der foretager dette Kald fra Himlen. Man vil reagere på Min Mission, selv dem, som har fornægtet disse Budskaber. Mine tilhængere, I vil måske miste modet på grund af den nedrakning, som I vil lide under på grund af Mig, men det vil ikke var længe. Min Kærlighed til Guds børn er så stor, at den kan sammenlignes med den kærlighed, som forældre, der har et antal børn, har. Nogle børn vil ære deres mor og far og besvare den kærlighed, de viser dem. Andre børn vil skubbe deres forældre væk, behandle deres brødre og søstre dårligt og så bryde alle bånd. På grund af alle blodets og kærlighedens bånd, vil alt blive forsøgt ikke kun fra forældrenes side, men også fra deres søskendes side, på at drage disse fortabte børn tilbage i familiens skød. Og når det lykkes, vil alle synder, al vrede og al afvisning være glemt. Mine tilhængere, medens I bliver mødt med andres vrede, skal I forholde jer rolig og tålmodig. Jeres udholdenhed vil blive afprøvet, og nogen af jer vil falde igennem. Når I gør det, vil der blive gjort alt af Mine loyale tilhængere for at bringe jer tilbage, så I kan svare på Mit kald.
Jeres elskede Jesus
 
Gud Fader: Jeg vil ramme hver nation i overensstemmelse med omfanget af de uskyldige, de har myrdet
806. Den 29. maj 2013 kl. 22.50
Min elskede datter, Jeg Er Begyndelsen og Enden. Jeg Er Skaberen af alt, hvad der er, og hvad der vil komme. Jeg er Herre over liv og død. Ingen har autoritet til at blande sig i Liv eller død, da det kun er Mig, jeres Almægtige Fader, der kan blande sig i begge dele.
Når mennesket begynder at tro, at han er god, selv om han ikke har så meget magt som Jeg, vil han prøve at overgå Mig. Når mennesket ønsker at tage kontrollen over Min Skabelse, blive han fristet til at synde af Satan. Når hovmodets synd smitter sjælen i en sådan grad, vil mennesket fornægte Mig ved at ødelægge livet på Jorden.
Hvorfor ønsker mennesket at gøre det? Han ønsker at opnå magten over det, som han har fået helt frit af Mig, når han tager et barns liv i livmoderen. Når han ønsker at kontrollere befolkningen, vil han ødelægge livet før fødslen og dræbe dem, som han synes ikke længere skal have opretholdt livet.
Min datter, der er en plan hos en gruppe om at stoppe befolkningstilvæksten i verden. Og det sker gennem den frygtelige onde lov, der tillader abort. Det øgede antal aborter og den rivende hast, hvormed den bliver indført over hele verden, er ingen tilfældighed. Den bliver udbredt i hver nation. De nationer, der er modstandere af abort, vil blive skubbet til side af dyret med de ti horn og tvunget til at introducere denne afskyelige handling.
Jeg vil med Min Hånd udøve en streng straf over de nationer, som har indført abort. I vil se det ske, så snart disse love bliver introduceret og ved den straf, Jeg giver dem. I vil vide, at det er Min Hånd, som har ramt sådan en ondskab. De af jer, der mener, at i har ret til at tage et liv, skal vide, at den ret findes ikke. Hvis I tager et liv, så har I ikke selv noget liv. I vil ikke få Evigt Liv, hvis I medvirker i nogen handling, hvorved sådanne onde love bliver til. Den samme straf vil ramme jer, som vover at retfærdiggøre medlidenhedsdrab.
Min Barmhjertighed findes i rigelige mængder, og jeg vil tilgive dem, som ikke forstår forskellen på rigtigt og forkert. Men når I med vilje tager del i den globale plan om at ødelægge liv som en del af en satanisk gruppe, er I dødsdømt. Jeres fremtid er beseglet ved det løfte, I har givet dyret og om kort tid, når I lover antikrist troskab.
Ved at tage uskyldiges liv og tvinge sådanne love igennem, fornægter I åbent et af Mine vigtigste Bud – Du må ikke slå ihjel. Når I planlægger sådan et folkemord i en global målestok, udfører I djævelens arbejde, og derfor vil Jeg ødelægge jer.
Først giver Jeg Jer advarsler, og hvis disse onde love ikke bliver afkortet, giver I Mig ikke noget valg. Jorden vil ryste med en sådan styrke, at den vil opsluge jer. Jeg vil ramme hver nation i overensstemmelse med omfanget af de uskyldige, de har myrdet. Hvis jeg ikke intervenerer, vil jeres nationer meget snart blive slugt af dyret, og ingen vil være tilbage. Jeg har brug for, at I ved, at synden har inficeret Jorden i en sådan grad, at der kun er et lysglimt tilbage. Det Lys er Guds Lys, og det findes i Min Søn og Hans Mystiske Legeme. Jeres synder bliver ved med at pine Ham, og det vil eskalere indtil den fase, hvor Hans Kirke vil blive korsfæstet. Når det sker, vil mørket sænke sig, og så vil det være Jordens ende. Min Vrede har nået sin grænse. Jeres bønner vil hjælpe med til at formilde noget af straffen, som vil ramme denne utaknemmelige verden og de onde syndere, men ikke alle, for denne straf er nødt til at finde sted, så jeg kan forhindre, at disse planer ødelægger jer. Hvis jeg ikke prøvede at stoppe spredningen at sådanne afskyelige handlinger, ville der ikke være nogen anger. Ingen skam. Ingen opmærksomhed på den kendsgerning, at det er Mig, den Allerhøjeste Gud, der skaber liv og tager det i overensstemmelse med Min Vilje. Ingen anden har magt til at gøre noget lignende.
Min Vrede har vist sig mod Mine børn gennem tiderne, men indtil nu har I modarbejdet den straf, som Jeg nu vil ramme dem med, som er skyldige i at have indført loven om abort.
Jeres Fader Gud, den Allerhøjeste
 
Gud praler ikke. Gud er ikke stolt. Gud er blid, kærlig og dog fast i sin instruktion af Menneskeheden
807. Den 31. maj 2013 kl. 16.40 Min kære elskede datter, den måde, hvorpå Jeg viser Mig for Guds børn på denne Jord, kan kun ske gennem en kilde, og det er Helligånden. Jeg kan ikke give Mig til kende for dem på nogen anden måde.
Uden Helligåndens tilstedeværelse kan Min Stemme ikke høres. Så når Helligånden stiger ned over en udvalgt sjæl, kan Min Stemme give sig til kende. Men pas på. Helligånden kan kun tage bolig i sjæle, som lytter og ganske enkelt kommunikerer det, som de får at vide.
Helligånden kan inspirere folk til at tale Guds Ord, men sådanne sjæle kan ikke afvige fra det. Enhver, der skriver, kommunikerer, taler og siger, at han repræsenterer Guds Ord, som han har fået af Helligånden, må aldrig give sin egen fortolkning af Mit Allerhelligste Ord.
Enhver, der forkynder Guds Ord og er blevet sat i stand til det af Helligånden, vil aldrig prale af denne kendsgerning. De vil aldrig fordømme en anden i Mit navn, tale ondt om andre eller bagtale dem. Når I ser det ske, vil I vide, at Helligånden ikke er til stede. 
Der er så mange falske profeter, der højrøstet praler af den kendsgerning, at de har fået Helligåndens gave, men det er løgn. I kan kende en løgner, når han siger, at han er velinformeret, har en stor teologisk uddannelse – og derfor ved mere om Mig end andre – og så hævder, at han har fået autoritet til at fordømme andre, som siger, at de taler i Mit navn. Denne arrogance kan aldrig komme fra Gud.
Gud praler ikke. Gud er ikke stolt. Gud er blid, kærlig og dog fast i Sin Instruktion af menneskeheden. Han vil aldrig give tilladelse til, at nogen ægte profet, sand discipel eller hellig tjener kan såre eller fornærme en anden person i Mit Navn.
Tag jer i agt for falske profeter, som ikke har fået Helligåndens gave, for de vil lede jer på afveje. De vil lede jer i den modsatte retning af den vej, som jeg har valgt til hver eneste af jer.
Jeres Jesus
 
Juni______________________
 
Jeg er Til Stede i den Helligste Eukaristi gennem Transsubstantiations Handling
808. Den 2. juni 2013 kl. 22.15
Min kære elskede datter, Jeg må minde alle Guds børn om Sandheden i Mit Løfte om at give menneskeheden den Hellige Eukaristis Gave.
Jeg skal minde jer om den Meget Hellige Eukaristis Magt og den kendsgerning, at det er Mig, jeres elskede Jesus, som virkelig er Til Stede. Jeg ofrede Mit Legeme for at frelse jer fra evig fortabelse. Jeg gav jer Mit Legeme, så Jeg kunne forblive i jeres sjæle.
Jeg er Til Stede i den meget Hellige Eukaristi gennemTranssubstantiations Handling. Jeg forklarede Mine Apostle det meget klart og tydeligt ved den Sidste Nadver. Så hvorfor tager mange af jer så ikke imod denne store Gave, givet til jer med stor omkostning. Det er Min Gave til jer. Mit Legeme og Blod vil styrke jeres sjæl. Min Guddommelige Tilstedeværelse vil opretholde jeres sjæl og forsyne alle dem, der tager imod Min Hellige Eukaristi, med en speciel Gave, som vil bringe jer nærmere til Mig.
Når I holder Mig med selskab under Tilbedelsen af Alterets Hellige Sakramente, vil jeg udgyde de største gaver over jer. Snart vil I finde det vanskeligt at trække jer bort fra Mig, og Jeg vil komme nærmere til jer. Jeres hjerter vil blive sammenflettet med Mit Hjerte.
I må aldrig glemme Min Hellige Eukaristis Magt, for den bibeholder Lyset fra Min Tilstedeværelse i verden. Uden Min Sande Tilstedeværelse i den Hellige Eukaristi, ville I være fortabte, og I ville være ude af stand til at forblive i Nådens tilstand. Når I bliver berøvet Mit Legeme, vil I begynde at føle jer tomme. I vil blive adskilt fra Mig, og så længe I stadig elsker Mig, vil I skulle kæmpe for at forblive forenet med Mig.
Jeres Jesus
 
Jeres hedenske praksis vil lede jer til Helvede
809. Den 3. juni 2013 kl. 21.50
Min kære elskede datter,den pine, som Jeg må holde ud i denne tid, skyldes ikke kun det ventede forræderi af Mig i Min Egen Kirke, men det skyldes de falske hedenske idoler, som erstatter Mig i dagens verden.
Hedenskaben vokser meget hurtigt og bliver favnet som en ny populær kultur, et alternativ til troen på den Ene Sande Gud. Den har mange former. Det vigtigste er, at den vil blive præsenteret som harmløs morskab for dem, som fusker med new age praksis og som noget, der er en vigtig del af den personlige udvikling – en form for humanisme og selviskhed.
Denne globale hedenskab er blevet forudsagt for de sidste tider, men mange folk kan ikke se, hvad det virkelig er. Det er kærlighed til sig selv og til falske guder, som mange sætter deres lid til for at få de såkaldte magiske goder, som de tror, de kan tilbyde. Mange, som leder efter adspredelser for at kunne udfylde tomhedsfølelsen i deres sjæle, gør det ved en falsk tilbedelse af Buddha statuer, som bliver en central del af deres liv, deres hjem og på arbejdspladsen.
De bliver lullet ind i en følelse af åndelig ro, når de praktiserer new age hedenskab, som yoga, reikki og såkaldt meditation. Snart derefter vil de føle sig tiltrukket af en dyb længsel og vil fortsætte med at tro på alle de falske løfter, som er givet af dem, der praktiserer denne afskyelighed.
For det er det, den er – en slags okkult praksis, som gør mange millioner sjæle blinde over for Guds Sandhed. Hvilken lære det drejer sig om, om det er new age eller noget andet, som lover jer et stort åndeligt velbefindende, og som er beregnet til at udvikle jer af selviske grunde, skal I være klar over aldrig kan komme fra Gud. Enhver lære, som dikterer, at I skal ære sådanne statuer, som ikke er af Gud, og hvor I bliver bedt om at deltage i en praksis, der indeholder noget okkult, skal I undgå for enhver pris. Ved I ikke, hvad det gør ved jeres sjæl, sind og krop? Det ødelægger dem.
Der er så mange sjæle, der bliver inficeret ved denne praksis, som åbner døren til jeres sjæl, og tillader Satan og hans dæmoner at opsluge jer. Tag ikke fejl – den praksis har store konsekvenser, fordi den tiltrækker onde ånder. Brugen af tarot kort, yoga, reikki og visse typer af meditation, som omfatter hedensk praksis, vil smitte jer. Med tiden vil I blive syge og fuld af sort fortvivlelse, medens ånderne kommer ind i jeres liv, og der er ringe mulighed for at slippe fra dem.
De er tegn på Satans indflydelse i verden, og mange dæmoner kommer forklædt som Lysets engle. Det er derfor, at de, som bliver optaget af englekort, og som accepterer såkaldte opstandne mestre i denne englekultur, favner den onde ånd, som bliver præsenteret som en harmløs fornøjelse.
En anden form for hedenskab er at praktisere ateismen. De af jer, der er stolte af jeres ateisme, og som muligvis lever gode liv ved at være venlige og kærlige mod andre, og som behandler jeres næste med respekt, skal vide, at Himlens Kongerige tilhører ikke jer. Jeg kan aldrig lade jer komme ind i Mit Kongerige, når I engang drager jeres sidste suk, uanset hvor meget det vil få mit hjerte til at briste. Hvis I ikke bønfalder Mig om at tage imod jer, før I dør, kan Jeg ikke hjælpe jer, for Jeg kan ikke blande Mig i jeres frie vilje. Enhver som prøver at bilde jer ind, at ateisme ikke betyder noget, lyver. Sandheden er, at kun de, som accepterer Mig og anerkender Gud, kan komme ind i Mit Kongerige.
Så mange af jer, der lever så forvirrede liv og tror, at alt bliver godt, har meget at lære. Det er derfor Min Fader har tilladt, at Advarslen finder sted, for uden den ville mange sjæle styrte lige ned i Helvedets ild.
Vær taknemmelige over, at I får Sandheden at vide, for der er meget få af Mine udnævnte tjenere, som prædiker om farerne ved de syndige liv, I lever i dag, og de frygtelige konsekvenser, som det medfører for jer.
Jeres hedenske praksis vil lede jer til Helvede. Jeres ateisme vil adskille jer fra Mig. Kun anger kan frelse jer. Lyt og tag imod Sandheden, hvor uspiselig I end måtte finde den, og I vil få skænket den Gave at få Evigt Liv – et Liv, som I længes efter lige nu, men som aldrig bliver jeres, hvis I fortsætter med at idolisere falske guder og fornægter Mig, Jesus Kristus. Valget er udelukkende jeres. Ingen anden kan foretage det valg for jer, for Gud gav jer jeres frie vilje, for at I kunne vælge mellem det gode og det onde, og Han vil aldrig tage den fra jer, selv ikke når I vælger den forkerte vej.
Jeres Jesus
 
Min vej er lige til. I kan følge Mig på den måde, I vil, men I skal ære Mig i Mine kristne Kirker
810. Den 4. juni 2013 kl 23.30
Min kære elskede datter, mange vil med entusiasme klatre op ad Sandhedens vanskelige Vej, lige som Jeg gjorde det, da Jeg var på vej til Golgata.
Det er en udfordrende rejse, der er fyldt med mange forhindringer. De fleste folk vil finde denne klatring smertefuld, da de vil komme ud for mange ting, som for eksempel den kendsgerning, at I vil blive foragtet, fordi I følger Mig. Andre vil prøve at stoppe jer ved at bruge alle slags argumenter for at trække jer ud af det, så I går bort fra Mig. Atter andre vil råbe frygtelige ting og anklage jer, ikke for at være Kristi soldat, men for at være et redskab for Satan.
Og så vil de, der er præster og tjenere blandt jer, få ordre til at forlade Mig i denne sidste klatring mod toppen. Denne Klatring er et symbol på Korsets Vej. Alle dem, som følger Mig for at hjælpe med til, at dagens verden – hvor folk har bind for øjnene og ikke kan skelne mellem fakta og fiktion - genopdager Sandheden i Mine Lære, vil lide under forskellige former for brutalitet. Mine tilhængere vil blive plaget og beskyldt for at tilhøre en kult. Denne særlige beskyldning antyder, at de er ført bag lyset og ikke rigtig kloge. I skal forstå, at den slags beskyldninger er beregnet til at skabe tvivl i jeres sind.
Min vej er lige til. I kan følge Mig på den måde, I vil, men I skal ære Mig i Mine kristne Kirker alle vegne, for jeg har ingen andre huse på Jorden. Kulter bruger andre huse uden for Min Kirke. Når I bliver bedt om at forlade Min Kirke, vil det ikke være anderledes end på Mine apostles tid, da Jeg var på Jorden, for de blev bedt om at gøre det samme.
I skal ignorere hånen, latterliggørelsen og dem, der udnytter Min Lære ved at fordreje den, så de kan komme med voldsomme anklager mod de Budskaber, som Jeg giver jer i dag.
Hold hovedet oppe og gå tillidsfuldt fremad, for dette slag vil bekæmpe det onde og de løgne, som er plantet af forræderen og kaster et frygteligt mørke over uskyldige folk, som ikke kan se, hvad der foregår.
De, der ikke synes de har styrke eller mod til at fortsætte, skal være søde ikke at være bange, for jeg vil give jer særlige Nådegaver, hvis I beder denne.
Korstogsbøn (108): At klatre op ad bakken mod Golgata
Jesus, hjælp mig til at få mod, tapperhed og gode nerver til at stå imod og blive regnet med, så Jeg kan slutte mig til Din Resterende Hær og klatre op ad den samme bakke til Golgata, som du har måttet klare for mine synders skyld.
Giv mig kræfter til at bære Dit Kors og Din Byrde, så jeg kan hjælpe Dig med at frelse sjæle. Fjern mine svagheder.
Jag min frygt bort.
Fjern al min tvivl.
Åben mine øjne for Sandheden.
Hjælp mig og alle, der besvarer Dit kald om at bære Dit Kors, med at følge Dig med et oprigtigt og ydmygt hjerte, og at andre ved mit eksempel vil samle mod til at gøre det samme.
Amen
Jeres elskede Jesus
 
Resten af Mine hellige tjenere vil aflægge et løfte om troskab til den nye En-verdens kirke
811. Den 5. juni 2013 kl. 17.45
Min kære elskede datter, endelig er der flere af Mine hellige tjenere, der besvarer Mit Kald, selv om de ved at gøre det slår ind på en meget ensom vej for dem.
De har pligt over for deres overordnede, for Jeg har givet Min Kirke på Jorden myndighed til at være gældende for alle Guds børn. Mine hellige tjenere skal adlyde alle de instruktioner, de får af Min Kirke indtil den dag, hvor Mine Sakramenter bliver ændret. Så vil deres pligt være over for Mig.
De af Mine tjenere, der ikke tror på de profetier, der er forudsagt om, at Min Kirke på Jorden vil blive undergravet indefra, har brug for at bede, så Jeg kan holde jer stærke og loyale mod Min Lære, indtil den mørkets dag, som vil udrydde hele Min Tilstedeværelse i de Hellige Tabernakler rundt om i verden. For når det sker, vil I kun være forpligtet over for Mig, Jesus Kristus.
I skal ikke lade jeres hjerter være bekymrede, fordi det eneste, I skal gøre, er at administrere Sakramenterne på den måde, som I har lært, det vil være jeres frelsende Nådegave. Hvis, og når, I bliver instrueret i at afvise Sandheden i Min Kirke på Jorden, så er det tid til at vælge retning.
Den dag er endnu ikke kommet, men når de øverste ledere beder jer om at bortskaffe den Hellige Eukaristi, vil I vide, at I har fået givet Sandheden.
Før den dag kommer, og man beder jer om at acceptere visse doktriner, som I inderst inde ved, ikke kan komme fra Mig, vil I indse den virkelig forfærdelige ødelæggelse, som Kirken står over for.
Det vil kun være de modige og tapre iblandt jer, som vil forsvare Sandheden og forblive trofaste over for Mig, når de prøver at få jer til at acceptere hedenske løgne. I skal fortsætte med at administrere Dåbens Sakramente, Den Hellige Kommunion, Skriftemålet, Firmelsen, Ægteskabets Sakramente og Den Sidste Olie.
Resten af Mine hellige tjenere vil aflægge et løfte om troskab til den nye En-verdens religion. Det vil blive på det tidspunkt, der vil ske en opdeling mellem dem der følger Sandheden, og dem der vil acceptere love, der kun går ud på en ting – at skamrose falske guder og tillade synd.
Mange af jer vil ikke længere ære Mig. Hvis I ikke forbliver loyale mod Mig og nærer Min flok med løgne, vil mange gå tabt for Mig. Dog vil Jeg vise disse sjæle stor Barmhjertighed, når de indser, at de er blevet ført bag lyset. Imidlertid vil I, selv om I er blevet instrueret i at forstå Min Lære for at ære Mit Hellige Ord og administrere de Allerhelligste Sakramenter, forråde Mig.
Jeres Jesus
 
Løgne kommer meget ofte forklædt som gode ting
812. Den 6. juni 2013 kl. 16.00
Min kære elskede datter, hvor ville Jeg ønske, at kærligheden ville blive mangfoldiggjort i verden, for så ville mennesket elske sin næste, ligesom Min Fader har opfordret til, og så ville der ikke være nogen krige. Krige er et resultat af en mangel på tro på den Ene Sande Gud. De har forårsaget frygt, had og hovmod, som alt sammen bliver antændt af Satans magt. Medens flere mennesker vender sig bort fra Gud og nægter, at der er et behov for at forberede deres sjæle på et liv i en strålende evighed, vil de komme til at begå mange fejl. Når de ikke kan se Sandheden, vil de på forhånd være tilbøjelige til at tro på løgne. Løgne kommer meget ofte forklædt som gode ting. De bliver forklædt som gode gerninger, retfærdige handlinger, fornøjelser og som et alternativ til det, der er naturligt.
Ondskab vil sjældent blive set som det, det er, fordi dette er ikke den måde, Satan planlægger at føre menneskeheden bag lyset på. Den onde, hvis aftryk kan ses i svage sjæles ord, gerninger og handlinger, sørger omhyggeligt for aldrig at afsløre sig. Gennem de svage sjæle, han inficerer, vil han fremstå som omsorgsfuld og behagelig og vil altid præsentere en attraktiv facade. Meget snedigt, vil han få folk til at begå onde handlinger ved at friste dem, og det vil han gøre ved at udnytte deres mest sårbare svagheder. Medens han for det meste forfører gennem sanserne, vil han også appellere til dem, som søger Sandheden i deres tro. Så vil han drage sjæle ind i en fælde, hvor de vil acceptere ondskab som noget godt. Det vil først være på et senere stadie, når de føler et ubehag og er utilpas, at de vil føle, at noget er galt. På det tidspunkt vil had og manglende respekt for deres næste manifestere sig i deres sjæle. Så vil de tro, at de handlinger, som de har indladt sig på i Guds Navn, men som krænker Gud, er til ære for Gud.
Når krig bliver skabt i Guds Navn, er det sjældent, at det er Gud, som hærene i verden tilbeder. Når de myrder nationer og siger, at de ærer Gud, distancerer de sig fra Gud og tager dyrets side.
Dyret planlægger at ødelægge menneskeheden på to måder på dette tidspunkt. For det første vil han ødelægge liv gennem abort, mord og krig. For det andet vil han angribe Min Kirke på Jorden, så at alle kirker, som ærer Mig, Jesus Kristus og Min elskede Fader, bliver ødelagt. På disse måder vil han stjæle sjæle og forhindre dem i at følge Sandheden og i at arve Mit Kongerige.
Jeres Jesus
 
Jeg vil skabe mirakler over hele verden for at bevise over for skeptikerne, at det er Mig, Jesus Kristus, der har sendt Min Profet for at forberede jer alle sammen på Mit Andet Komme
813. Den 7. juni 2013 kl. 23.45
Min kære elskede datter, alle dem, som kender Sandheden og accepterer de profetier, der står i Min Faders Bog, skal acceptere, at Han har skænket verden den største Barmhjertighed. Nu hvor tiden nærmer sig for Mit Andet Komme, skal dem som har genkendt Min Stemme, og som lytter til Mig, bruge deres tid på at sikre sig, at de får udbredt Mit Ord og bede for alle deres brødres og søstres frelse.
Mine elskede disciple, Mine Nådegaver bliver udgydt over jer, og I skal bevare troen på det, når I hjælper andre til at forberede sig til Mit Andet Komme. Selv når de råber ukvemsord mod jer, skal I bevare roen. Denne Mission vil blive den mest bagtalte siden min Korsfæstelse, men I skal vide, at det er den Mission, der vil frelse milliarder af sjæle.
Dette er Min Tid. Det er den tid, der, i overenskomst, er tildelt Mig af Min Fader. Det er  tid til Mit Rige, når den Nye Himmel og den Nye Jord bliver til et. Lige som Min Faders Vilje sker i Himlen, således vil den også ske på Jorden. Alle vil blive et. Had, lidelse og den ondes magt vil ophøre. Al den energi, som I nu lægger i for at frelse jeres egne sjæle i jeres bønner og i at frelse andre, vil være det værd, uanset hvor vanskeligt det er. Lad dem skælde jer ud, håne jer, rakke jer ned, kalde jer løgnere og behandle jer brutalt. Jo mere I lider, jo flere sjæle vil I bringe Mig.
Jeg har skabt denne vej, og den er vogtet af alle englene i Himlen. Enhver ond ånd vil forårsage splittelse, skabe forhindringer og prøve at forhindre jer i at vandre hen mod Mig, men det vil være nytteløst. De kan ikke forhindre Mig i at nå ud til jer og drage jer nærmere til Mig. Der vil være milliarder af jer. De, som nægter at forberede sig nu, vil gøre det med tiden. I skal ikke give dem lov til at forsinke jer, for tiden er knap.
Enhver af jer i Min Resterende Hær vil få særlige Nådegaver, og det vil skabe mirakler over hele verden for at bevise over for skeptikerne, at det er Mig, Jesus Kristus, som har sendt Min Profet for at forberede jer på Mit Andet Komme.
Jeres Jesus
 
Mine børns besættelse af verdslige goder og afhængighed af personlig rigdom, adskiller dem fra Gud
814. Den 8. juni 2013 kl. 23.00
Min kære elskede datter, medens menneskeheden synker dybere ned i synd, fortsætter de med at søge efter materielle goder, som de tror kan tilfredsstille den ubehandlede smerte, som de føler inderst inde, for intet kan bringe dem lindring, når de har fjernet sig så langt fra Mig. Ikke et eneste øjeblik tænker de på Mig, så optagede er de af at jage efter verdslige goder – ubrugelige ting –som intet gavner, og som kun får dem til at længes efter endnu mere.
Så er der dem, hvis kærlighed til verdslige attraktioner betyder, at de ikke kan blive tilfredse. De søger efter endnu større og, tror de, mere værdifulde besiddelser. Med tiden bygger de deres egne helligdomme. Det er på det tidspunkt, de rammes af dyb fortvivlelse, fordi jo mere rigdom og luksus, de opnår, des mere forvirrede og splittede bliver de. De mister interessen for andre mennesker, og snart bliver de isolerede, da de bliver fanget i et edderkoppenet, der er spundet af den onde for at fange dem og ødelægge deres sjæle.
Mine børns besættelse af verdslige goder og afhængighed af personlig rigdom adskiller dem fra Gud. Jeres egen kærlighed til jeres ejendele ødelægger jeres kærlighed til jeres næste. I vil blive egoister i en sådan grad, at I er ligeglade med andres ulykke. Det er den måde, I undlader at adlyde Guds Ord på.
 I skal holde op med at jage efter rigdom. Så vil I få et renere hjerte.Men tillader I denne uærlige synd at overskygge jeres sind, så vil I aldrig få en ren sjæl og bliver derfor ikke værdige til at stå foran Mig. De fattige er mindre udsatte for fristelser, der kan adskille dem fra Mig. De rige er fattige i den forstand, at de har meget at lære, før de kan være ydmyge i Mine Øjne.
Hvornår lærer I, at når mennesket sætter verdslige fornøjelser højere end Mig, vil han ikke være i stand til at forberede sin sjæl på at kunne træde ind i Mit Nye Paradis?
Jeres Jesus
 
Når det nye Jerusalem kommer ned på jorden til lyden af trompeter, vil lysene fylde himlen, og alt vil blive stille
815. Den 9. juni 2013 kl. 23.15
Min elskede datter, den fysiske smerte, som du lider under i denne tid, skal frelse sjæle, som er så langt fra Mig, at hvis du, som en offersjæl, ikke ville give dette offer til Mig, ville de være tabt for Mig for altid. Husk altid på hvor meget det sårer Mig og knuser Mit Hjerte, når Jeg mister blot en eneste sjæl.
Min kærlighed til menneskeheden vil forblive intakt, for intet kan nogensinde få Mig til at holde op med at elske hver eneste dyrebare sjæl. Jeg elsker dem så meget, at de Nådegaver, jeg har givet dig, Min datter, så du kan se alle Guds børn, som Han ser dem, med et rent hjerte, vil vare for evigt. Det er derfor, du lider så meget, Min lille. Det er ikke på grund af dem, hvis vrede sårer dig, men det er på grund af de sjæle, som lever i et frygteligt mørke, og hvis skæbne gør dig rædselsslagen, at du lider under de nye fysiske lidelser.
Vær sød at forstå, at når du bliver utålmodig og ophidset på grund af disse smertelige prøvelser, så er de intet at regne mod de intense lidelser, som disse sjæle vil møde, når de bliver taget af dyret. Det vil være for intet at regne sammenlignet med det, de sjæle vil skulle holde ud af smertefulde lidelser i Skærsilden. Hvor vil det betyde lidt for dig, når du ser, hvordan Jeg vil plukke disse sjæle, som ellers ikke ville have været i stand til at frelse sig selv fra dyrets onde greb.
Min datter, uanset hvor smertefuld denne lidelse er, vil det ikke betyde noget, når Jeg forener Guds børn, den dag det mest vidunderlige Paradis daler ned på den Store Dag. Når det Nye Jerusalem kommer ned på jorden til lyden af trompeter, vil lysene fylde himlen, og så vil alt blive stille, før man kan høre engle, hvis sang vil nå ud til hver eneste sjæl lige før det endelige øjeblik. Det vil være den sidste time, hvor jeg vil komme for at dømme de levende og de døde.
Jeres Jesus
 
I skal ikke være bange, for hvad Jeg lover er jeres og er jeres Arv
816. Den 10. juni 2013 kl. 23.00
Min kære elskede datter, verden skal vide, at Tiden for min genkomst er forestående. Min Tid er allerede begyndt, medens Jeg forsøger at få menneskeheden til at vende tilbage til Mig før Min Store Dag.
Jeg Er ved at forberede jer alle sammen på denne tid, skønt mange vil vende det døve øre til. Det gør Jeg af kærlighed til hver eneste af jer, som Jeg elsker, for hver eneste af jer, som jeg ofrede Mit legeme for. I vil blive vidner til Min Intervention, når Jeg vil åbne menneskehedens øjne, og der vil være et tydeligt bevis på det.
Mirakler vil finde sted, når Min Mission er blevet accepteret. Min Tilstedeværelse vil blive oplevet, og Jeg vil give Mig til kende gennem Store Barmhjertighedsgerninger. Det er den plan, der skal få jer tilbage og få dem, som ikke længere tror på, at Jeg Eksisterer, til at vende tilbage til Min Storslåede Frelse.
Jeg Er Kongen, som Hersker over det Nye Paradis, som er blevet lovet Mig af Min Fader. 
De, som ikke kender Mig, skal lytte til Mig nu. I er Mine. Jeg bringer jer Livet, ikke som I kender det på denne Jord, men det Evige Liv.
I skal ikke blive bange, for det Jeg lover er jeres og jeres Arv.
I er blevet født til dette Kongerige, så Gud, Min elskede Fader, kunne skabe verden på ny, som den var i begyndelsen. Han er Begyndelsen, for Han skabte den. Han er Enden, for når den Store Dag kommer, vil der ikke mere være lidelser, for den Nye Begyndelse – det Evige Liv – vil blive givet til dem, som tager imod Guds Kærlighed. I skal have mere tillid, være mindre kyniske og tage imod Livets Store Gave, som kun kan komme fra en fuldkommen Gud.
Kun Gud kan skabe sådan et mirakel – Livets Gave.
Kun Gud kan give jer Evigt Liv, hvor døden vil blive besejret og sammen med den al ondskab.
I skal se forventningsfulde hen til fremtiden. I skal prøve at lytte til disse Budskaber, for de vil være den livline, som I vil få brug for, når de dage, der venter jer, bliver mørkere.
Det er Mit Ønske, at ingen af jer skal ærgre sig, være bekymrede, bange eller bedrøvede, for Min Strålende Dag vil betyde, at Jeg vil tørre hver tåre bort, fjerne hver smerte, tristhed og lidelse fra jer og rense jer med Min Store Herlighed.
I vil omsider opleve den rene lykke, der varer evindeligt.  Alt, hvad I nogensinde har forestillet jer som Himlens tilstand, vil blive jeres.
Hvis I ikke kan svare Mig nu, på grund af manglende tillid, vil Jeg hjælpe jer med at kalde på Mig. Bed mig om at få Tillidens Gave gennem denne Korstogsbøn.
Korstogsbøn (109) Om Tillidens Gave.
Oh min kæreste Jesus
Hjælp mig med at stole på Dig.
At stole på Dit Løfte om at komme igen.
At acceptere Sandheden om Dit Andet Komme.
At stole på Gud Faders Løfte, da Han sagde, at Han ville give dig Dit Kongerige.
Hjælp mig at stole på Din Lære, og Din Plan om at frelse verden.
Hjælp mig med at stole på Dig, så Jeg kan blive fri for min frygt og kan lade Din Kærlighed oversvømme mit hjerte og min sjæl.
Amen
Oh, hvor Jeg længes efter at trøste jer, at fjerne jeres frygt, bekymringer og spekulationer. Hvor Jeg ønsker at gøre overgangen så smertefri som mulig, så I ikke skal lide under dyrets hånd, hvis arbejde vil blive udført af Guds fjender.
Hvis I stoler fuldstændig på Mig og overgiver jer til Min Barmhjertighed, lover Jeg jer højtideligt, at Min Barmhjertighed vil afkorte den tid, hvor den menneskelige lidelse vil blive optrappet på grund af de ondskabsfulde personer, som ønsker at udsætte jer for lidelser.
Jeg lover at Min Intervention gennem mirakler vil vække dem, som har mest brug for det og give dem en bevidsthed om Sandheden. Når Guds Sandhed er blevet accepteret af dem, som ikke rigtig forstår Mit Løfte om at komme igen, men som accepterer det inderst inde, så vil lidelsen blive formindsket, og Jeg vil vise Barmhjertighed over for milliarder af sjæle.
Jeres tillid til Mig vil imidlertid hjælpe jer med at se Sandheden. Når I accepterer Sandheden, vil I tage imod Nøglerne til Mit Nye Kongerige.
Jeres Jesus
 
Gør det aldrig, for det er den synd Jeg afskyer på grund af dens hykleri
817. Den 12.juni 2013 kl. 23.50
Min kære elskede datter, medens Jeg prøver af al magt at tænde de troendes sjæle først og fremmest med disse Mine Hellige Budskaber til verden, skal Jeg advare dem, som taler dårligt om Mit hellige Ord endnu engang. Idet Jeg henvender Mig til de troende, der er lunkne sjæle, spørger Jeg, hvorfor I, der hævder at tale i Mit Navn, undsiger Sandheden, når den bliver givet til jer af Guds Lam gennem disse Budskaber?
Hvilket menneske ville kunne tale til jer på denne måde, i Mit Hellige Navn, og vove at stå foran jer? Ingen. Kun på grund af Guds Magt kan Mit Ord blive bekendtgjort for jer i et jævnt sprog. Mennesket vil fortsætte med at synde, om han så begår synder, som er de samme som hos alle jer andre i verden, eller om de er af mere alvorlig natur. I er syndere.
Den ene synder kan ikke tilgive den anden i Mit navn, med mindre han har Min Autoritet til det gennem Skriftemålet, som befrier jer for synd en kort periode. Ingen synder kan fordømme en anden synder i Mit navn, for det har han ikke ret til. Når I dømmer en anden synder, om de er skyldige i selv den mest alvorlige handling mod Gud, vil I få en ligeså sort sjæl, som den person, I åbent fordømmer i Mit Navn.
Ved I ikke, hvor megen smerte og sorg I forårsager Mig, når I skader en anden? Har I overhovedet ikke forstået Mig? Har I ikke lært, hvorfor Jeg døde for jeres skyld? De af jer, der stadigvæk ikke forstår Sandheden, skal lytte nu. Jeg dømmer jer ikke for jeres synder, for Jeg elsker jer og vil tilgive jer enhver synd, uanset hvor frygtelig den måtte være. Men når I erklærer i Mit Navn, at I er lige med Mig og dømmer en anden synder ved at bruge Mit navn, vil Jeg også dømme jer.
Ikke en eneste af jer kan dømme en anden, uanset hvor meget Jeg elsker jer. Kun Jeg, Jesus Kristus, har fået Autoritet af Min Fader til at dømme menneskeheden – ingen anden. Hvis I begår denne synd, vil I blive mødt af Min Dom. I må aldrig gøre det, for det er en synd, Jeg afskyer på grund af dens hykleri.
Tiden er næsten kommet, hvor menneskeheden bliver vidne til Sandheden.
Ikke mange vil svare på Mit kald, det gælder også for dem, der siger, de er trofaste over for mig, indtil Min Fader sender mange straffe ned over Jorden. I er så blinde over for Sandheden om det Evige Liv, og I er så immune over for at høre Guds Ord, at den eneste måde, I vil lytte på, er, når trængslerne rammer jer.
Når den første af mange trængsler rammer jer, vil mange sige, at det er en almindelig naturkatastrofe, men når de regner så hurtigt ned over jer, og når I ikke kan løbe nogen steder, først så vil I vide, at det er Guds hånd, som rammer jer.
Min Fader vil ryste hele verden. De som tvivler på, at Han findes, vil vide at disse begivenheder ikke kun kan tilskrives naturen. De som tror på Mig, men som gør nar af disse Guddommelige Budskaber, vil tage deres ord tilbage og vil ønske, at de havde skåret jeres tunger af, fordi de snart vil forstå, hvor meget deres onde Ord har såret Mig. I har ikke blot forbandet Gud, men I har forhindret denne Mission i at frelse sjæle.
For hver sjæl, I nægter Mig, vil I lide i evighed. Når I trodser Gud lige op i Hans åbne Ansigt, vil I ikke få tilladelse til at gøre det. Husk, at ligegyldigt hvor meget, Jeg elsker jer, vil Jeg blande Mig, hvis I forsøger at sabotere Guds Arbejde i denne Sidste Mission for at frelse menneskeheden.
Det er nu blevet tid til at give verden Sandhedens Bog. Hvis I følger Mig, men ikke accepterer Mig nu, hvor Jeg kalder jer, så skal I ikke være bekymret, for det vil Jeg ikke Dømme jer for. Men hvis I prøver på at forhindre Mig i at frelse Guds børn, vil Jeg slå ned på jer.
Jeres Jesus
Menneskehedens Frelser
 
Gud forventer ikke, at I ignorerer hverdagslivet eller den tid, I plejer at tilbringe med familie og venner
818. Den 14. juni 2013 kl. 23.50
Min kære elskede datter, når en mand begynder at tro, han er uovervindelig, er han fortabt. Der er så mange mennesker, som ikke vil acceptere, at livet på Jorden kun er en lille del af deres åndelige rejse mod mit Kongerige, og som spilder så meget dyrebar tid. Den tid, Jeg refererer til, er den tid, som I har fået af Min Fader, hvor I skal leve i overensstemmelse med hans Bud, hvis I vil opnå Evigt Liv. Hvis I ikke accepterer Gud, så afskærer I jer fra Ham. Når I gør det, vil jeres liv blive forkortet, og i stedet for at få det Evige Livs Gave, vil jeres liv ende, når I dør. I må ikke spilde den tid, I har fået i dette liv, ved at bruge det på at jage nytteløse ting, som med tiden vil blive til støv.
Gud forventer ikke, at I ignorerer hverdagslivet eller den tid, I plejer at tilbringer med familie og venner. Det betyder ikke, at I ikke kan adlyde Guds veje, hvis I nyder frugterne af Livet på Jorden. Det kan I.
Min datter, Jeg ønsker at lade jer vide, at der er så megen forvirring om Mine ønsker for menneskeheden, når Jeg ønsker, at I følger Min Lære.
Latter er godt. Fællesskab er vigtigt. Det at nyde et rigt liv er et gode, når I blot viser ydmyghed og priser Gud og takker ham selv for de mindste glæder. Enhver Gave, som I modtager i dette liv, der gavner andre, kan kun komme fra Gud. Hvordan I bruger disse Gaver vil være vigtigt for jeres sjæls frelse, når de Gaver, I har fået af Gud, bliver delt med andre. Nogle har fået store talenter, men alle sjæle er født med talenter. De skal bruges til at hjælpe jer med at hjælpe andre. De, der er født med et talent for forretning, har pligt til at sikre, at det bliver brugt på en god måde til gavn for andre. Andre vil bruge deres Evner til at vise omsorg for deres næste og bringe glæde i andre folks liv. Og så er der de sjæle, som lider. Deres lidelse er også en Gave, for de vil hjælpe med at frelse andre sjæle og ved at gøre det, vil de opnå den største af alle Gaver - Evigt Liv.
Gud har skænket Livet af en grund. Det skal leves til ære for Gud og opmuntre Hans børn til omsider at forene sig med Ham, når livet ændrer sig. Guds børn bliver forberedt til denne forandring, hvor det storslåede Evige Liv, som blev lovet Adam og Eva, endelig vil blive deres. 
Det er vigtigt at prøve at vise meget kærlighed og omsorg for hinanden, lige som I forventer at blive behandlet af Mig, når Jeg kommer for at Dømme. Hver dag må I spørge jer selv, når I udfører en handling, om den vil behage Gud. Gør jeg nok for at følge Guds Bud? Bryder jeg Guds Love, og hvis det er tilfældet, hvad er så konsekvenserne af det? Hvis I ignorerer andres behov, så vil jeres behov også blive ignoreret. Hvis I med vilje sårer nogle af Guds børn, vil I selv lide.
Hvis I dræber nogle af Guds børn, vil I ikke få noget liv. Livet på Jorden er fuld af prøvelser, selvom det bringer kærlighed, glæde og håb. Hver prøvelse skal I møde, og I skal acceptere, at det er en del af Guds plan for at rense Sine børn. Når I lever jeres liv uden at anerkende Gud, lever i et liv, der skal passe til jeres egne ønsker. Når I ikke sætter nogen standarder, som er fastlagt af Gud, vil I miste retningen på jeres liv. Hvis I vandrer så langt bort, at I ikke kan finde tilbage, må I bede om, at Guds Nåde vil hjælpe jer.
Hver eneste bøn til Gud vil altid blive besvaret, hvis det er godt for jeres sjæl og for de behov, som jeres kære har.
Jeres Jesus
 
Det vil blive inden for det romerske Kejserrige, at den store vedersyggelighed vil rejse sig mod Mig
819. Den 15.juni 2013 kl. 16.48
Min kære elskede datter, ligesom Jeg vandrede alene på den langsomme og smertelige vandring mod toppen af Golgata, således vil Min Resterende Hær også komme til at vandre.
Da Jeg gik op ad denne besværlige bakke, var Jeg omringet af hundredvis af romerske soldater, som spærrede for dem, der stod langs ruten og ønskede at vise Mig medfølelse.
Skønt det ikke var nødvendigt med sådan et enormt antal soldater blot for at vogte en mand, skulle deres tilstedeværelse demonstrere flere ting. De ønskede at vise Mine tilhængere og alle, som forsøgte at udbrede Sandheden i Min Lære, hvem der havde magten. Denne aggressive handling skulle true og undertrykke dem, som vovede at vise hengivenhed over for Mig.
Jøderne fornægtede Mig, for derefter at forråde Mig. Romerne korsfæstede Mig, og det var i Rom, Min elskede apostel Peter fik besked på at grundlægge Min Kirke på Jorden, for Jeg ønskede, at Min Kirke blev grundlagt blandt dem, som forfulgte Mig.
Da Mit Andet Komme snart vil finde sted, og da Min Sidste Mission, hvor Jeg lovede at komme tilbage og bringe menneskeheden den endelige frelse, nu bliver afsløret, vil historien gentage sig. Jøderne vil fortsat fornægte Mig, indtil Advarslen finder sted. Guds fjender vil rejse sig mod Mig alle vegne. De som elsker Mig, og de, som siger, at de repræsenterer Mig, vil forråde Mig.
Det vil blive inden for det romerske Kejserrige, at den store vederstyggelighed vil rejse sig mod Mig. 
Babylon, som er hjemsted for det romerske Kejserrige, og hvor de nationer, som har forladt Gud til fordel for falske guder holder til, vil blive det sted, hvorfra alle løgne vil blive udspyet.
Dyret med de ti horn er Europa, og i Rom vil en hær rejse sig imod Mig. De vil endnu engang være ansvarlig for korsfæstelsen inden den Store Dag. De vil komme med den sidste fornærmelse, når de korsfæster og ødelægger Mit Mystiske Legeme på Jorden. Mit Legeme er Min Kirke. De som forlader Mit Legeme ved at vælge at følge en ny doktrin, vil forråde Mig, og alligevel vil de være frække nok til at stå og sige, at de kommer fra Mig. Den dag, hvor den nye En Verdens Religion bliver introduceret, som vil blive støttet af grupper inden for den Katolske Kirke, som det er forudsagt, vil himlen blive mørk, og et stort tordenvejr vil ramme Jorden. Det vil ligne det, der skete, da Jeg drog det sidste suk på Korset, hvorefter Min Faders Vrede blev sendt ned over bakken med Golgata. Når det sker, og tegnet er givet på, at Min Ene Sande Kirke er blevet fjernet og erstattet at en falsk, hedensk vederstyggelighed, skal I vide følgende: Det er på det tidspunkt, at straffene vil regne ned over menneskeheden alle vegne.
Himlen vil give alle mulige tegn for at advare dem, som er på den falske profets og hans snarlige kumpans, Antikrists side, om at deres dage er talte. De vil få vist, hvilke konsekvenser det har, når Min Fader er Vred. Mange biskopper og præster vil indse Sandheden i denne fase og vil kæmpe imod denne ondskab. De vil ikke forlade Mig og vil fortsætte med at lede Min Sande Kirke på Jorden. Desværre vil mange ikke have mod til at gøre det, og de vil være som lam, der bliver ledt hen til slagterbænken, men Jeg kan trøste dem med den viden, at Jeg aldrig vil lade dem i stikken. Jeg vil sende dem meget hjælp, og Min Resterende Hær vil rejse sig og udbrede Evangelierne, når de er blevet forkastet alle vegne. De vil prædike i hvert et verdenshjørne, og de vil være frygtløse. Deres kærlighed til Mig vil sejre over Antikrists arbejde. Deres lydighed over for Mig og deres svar på Mine Korstogsbønner vil frelse milliarder af sjæle. Og så vil Min Plan være fuldbragt.
Jeres Jesus 
Gud findes i hver eneste person, der er født i denne verden, uanset hvilken religion eller tro deres forældre har
820. Den 15. juni 2013 kl. 23.44
Jeg Er din elskede Jesus, som arbejder gennem din sjæl. Selv når du ignorerer Mig. Jeg Er her. Jeg arbejder gennem din sjæl, for du gav den til Mig, og derfor vil du altid lide for Mig og med Mig.
Min datter, i dag appellerer Jeg til alle, som siger, at de ikke tror på Gud. Hvis I ikke tror på Gud, vil Jeg nu forklare jer, hvordan I kan vide, at Gud virkelig findes. Gud findes i hver eneste person, der er født i denne verden, uanset hvilken religion eller tro deres forældre har. Sammen med enhver form for liv bringer Gud en følelse af ærefrygt og undren, som aldrig vil kunne undgå at skabe en følelse af intens kærlighed inderst inde i sjælen, til en anden af Guds Skabninger.
I er alle Guds Skabninger. Det er en kendsgerning. Nogle af jer er født med stor skønhed. Nogle af jer er født med defekter. Andre er født med frygtelige svagheder. Alligevel er alle født, fordi Gud tillader det.
Mange af jer vil retfærdiggøre, at man forhindrer, at de defekte af Guds børn bliver født. Nogle af jer vil myrde Guds børn i moders liv og dernæst retfærdiggøre det af grunde, som for de flestes vedkommende er egoistiske. Det vil I blive dømt for, medmindre I beder Mig om tilgivelse. I vil blive tilgivet, men kun hvis I virkelig fortryder, at I har udsat Min Fader for denne forbandelse.
Nogle af jer er født med mangler, som skaber traumer i jeres liv. Selvom det er nok så hårdt, har I fået denne lidelse for at frelse andre, som ellers ville ophøre med at eksistere. Ser I, de sjæle, som vanærer Min Fader, og som aldrig vil bede Min Fader om tilgivelse for deres synder, vil ende i helvedets ild i al evighed. Jeres lidelser vil hjælpe dem, for de kan ikke frelse sig selv. I valgte denne lidelse, før I blev født. I vil muligvis acceptere dette nu eller måske senere, men I er i sikkerhed i Mit Kongerige, for Æren vil være jeres i al evighed.
Jeres Jesus
 
Jeg er kærlighed. Jeg er Gud. Det er en og samme ting
821. Den 19. juni 2013 kl. 3.00
Min kære elskede datter, Mit ønske om at danne grundstammen af Min Hær på Jorden bliver opfyldt i denne tid. Fra små frø bliver de spredt og vil vokse og udbrede sig alle vegne.
Min datter, fundamentet er den vigtigste del. Lige som en baby, som bliver dannet i moders liv, tager det tid og kræver omhyggelig opmærksomhed at sikre, at barnet, som modtager næring fra moderkagen, har det godt. Det vil vokse langsomt, men perfekt, indtil det til sidst bliver udstødt af livmoderen og er klar til at leve det liv, som Min Fader har bestemt for det. Min Resterende Hærs fødsel vil ske på samme måde.
Det vil kræve en stor forberedelse, før den er klar til at indtage sin plads i verden, men dens fundament vil være solidt, og de sjæle, som er byggestenene, vil blive sammenføjet og vil være fælles om at opbygge en formidabel Hær. Så vil denne Hær med det samme sprede sig og vokse alle vegne og med en sådan styrke, at det vil blive svært at ignorere den.
De, der er i Min Resterende Hær, vil være blottet for egoisme, hovmod og behov for at være afhængig af en videnskabelig evaluering af Mit Ord, som man vil kræve af dem for at bevise Guds Sandhed.
Videnskaben er en gave fra Gud, men videnskaben kan ikke forklare Guds Mysterium. Så de af jer, som har brug for at føle jer trygge ved en logisk forklaring på, hvordan Jeg kommunikerer med Guds børn på Jorden i denne tid, vil blive skuffede. Der er ikke noget svar, der kan gøre jer tilfredse.
En af de største gaver, som mennesket har fået, er kærligheden. Kærlighed kan ikke forklares videnskabeligt eller bevises, for den kommer fra Guds Ånd. Den er til stede i jer alle sammen. I kan mærke det. Den er det bånd, som holder menneskeheden sammen, og som ondskabens magt ikke er i stand til at underminere.
Jeg Er Kærlighed. Jeg Er Gud. Det er en og samme ting. Uden kærlighed ville I ikke have et liv. Kærlighed forener jer, gør jer stærke, giver jer et sammenhold. Kærlighed vil hjælpe jer med at bringe sjæle til Mig.
Jeres Jesus
 
Den største løgn er, at Satan kan forudsige fremtiden, for det er ikke tilfældet
822. Den 21. juni 2013 kl. 11.50
Min kære elskede datter, medens hedenskaben fortsætter med at sprede sig som en virus ud over hele verden, begynder mennesket at nedsætte sig som Gud. Mange sekter, som ikke accepterer den Sande Guds Eksistens, ærer i stedet dyret i deres templer. Disse stakkels sjæle, hvis egoisme udspringer at en voldsom ambition, har oprettet templer, der skamløst ærer Satan. For udenforstående ligner disse templer kirker, der ærer Gud, men lad jer ikke narre. Deres eneste formål er at tilbede dyret, som lover dem evigt liv. Han lover dem, at de ved at dyrke kærlighed til sig selv som erstatning for kærlighed til Gud vil opnå et evigt paradis fuld af fornøjelser.
De løfter, der bliver givet dem af dyret, som helt klart kommunikerer med dem, er beregnet til at narre dem til at tro på denne løgn: At hvis de foran dyrets alter placerer den falske gud, som de tilbeder i stedet for Min elskede Fader –vil deres anmodninger om verdslige fornøjelser og selvtilfredsstillelse blive belønnet. Hvis de sætter deres egne behov øverst før andres behov, tror de, de vil være i stand til at få stor rigdom, kontrol og frihed.
Disse folk bliver opmuntret til at sætte sig selv før Gud og at søge en sådan magt, som vil gøre dem i stand til at bekæmpe Guds Guddommelige Kongerige. Desværre vil de gøre, hvad det skal være for at opnå deres ambition om at blive rige og få kontrol over andre ved hjælp af ren og skær grådighed. De vil ødelægge andres liv. De vil dræbe for at opnå deres mål, og de forbander Gud hver dag.
Når de forbander Gud, holder de sorte messer, hvoraf mange af dem bliver holdt i hemmelighed og bliver overværet af indflydelsesrige folk, inklusiv dem, som siger, at de tjener Gud i hans kirker. Deres sataniske ceremonier er banale, og de er stolte af deres handlinger. De hævder stolt, at deres bygninger er templer, for de har ingen skam i livet. Disse templer bliver oprettet for at dyrke Satan, ikke Gud, og alligevel vil de have jer til at tro det modsatte.
De vil blive straffet af Mig for de forbrydelser mod menneskeheden og de gudsbespottelser, som de er skyldige i. Mange af dem forbander Min Fader ved at bruge vendinger, som er et særkende for Ham. Min Fader sagde:” Jeg Er Begyndelsen.”  ”Jeg er” bliver brugt for at betegne deres kærlighed til sig selv, og de efterligner hver hellig handling og gerning og gentager ord, som blev givet verden af Gud, for at smudse Ham til.
Under den Store Trængsel vil deres templer blive revet i stumper og stykker af Gud, og de vil blive golde og tomme uden nogen slags magt over Guds børn. Imidlertid vil de ligesom alle Guds børn få en chance for at fornægte Satan før den store Dag (Dommedag). Nogle vil tage imod Min Barmhjertige Hånd, men mange vil afvise den, for de tror på djævelske løgne, som er indprentet i deres sjæle af dyret.
De tror, at de ved at kontrollere verden, at udvide deres kendskab til universet, at kontrollere livet ved at forlænge menneskelivet og ved at reducere verdens befolkning vil blive ligesom Gud.
Satan er meget omhyggelig med hensyn til, hvordan han erobrer deres sjæle. Han viser dem store fremtidsvisioner, som han fortæller dem er deres. Han fortæller dem om store begivenheder, som vil finde sted i fremtiden, som kan blive deres held. Alt sammen løgne. Intet af det, han fortæller dem, er sandt. Satan har mange forskellige slags styrkesider, som han har fået af Gud, som Lucifer, en af de mægtigste engle i Min Faders Hierarki. Han viser sine tilhængere smukke billeder af en strålende fremtid, som han siger vil blive deres, hvis de giver ham deres sjæl. De tror på hans løfter om fremtiden.
Den største af alle hans løgne er, at Satan kan forudsige fremtiden, for det kan aldrig ske. 
Profetier kan kun komme fra Gud. Ingen anden har fået skænket den Gave, som kun kan strømme ud fra Guds Læber. Satan kan ikke forudsige fremtidige begivenheder, hvis detaljer kun kan blive givet til Guds profeter. Hvis I tror på Satans løfter, bliver jeres liv til en løgn, og I kan ikke få Evigt Liv, med mindre I accepterer Sandheden.
Gud har lovet jer Evigt Liv. Mit Løfte om at komme igen og tage jer med til Paradiset er Sandt. Fornærm ikke Gud ved at afvise Sandheden.
Jeres Jesus
 
Gud Fader: Når Min Søn bliver regnet for at være en synder, så skal I vide, at det er den værste blasfemi
823. Den 23.juni 2013 kl. 18.18
Min kæreste datter, hvordan ville forældre reagere, hvis de vidste, at deres børn stod over for døden? Ville de ikke kæmpe til sidste minut for at frelse dem fra alt, hvad der kan skade dem? Det er præcis derfor, jeg nu intervenerer i verden ved at instruere Min Søn i at fortælle Sandheden for at frelse Mine børns liv.
Det er de små ting i livet, som kan påvirke i en global skala. En bi, hvis opførsel ændrer sig, så pollen ikke bliver skabt, vil direkte påvirke livet, som eksisterer på Jorden. Det er gennem Min Søns Kirke på Jorden, at sjælens liv kan blive opretholdt. Uden Sandheden kan Min Søns Kirke ikke opretholde liv. Så hvis løgne trænger ind gennem Kirkens mure uden min indblanding, så vil den påvirke sjælens liv.
Det vil være, når Kirken vender sig mod Ham, som skabte den, at liv bliver ødelagt. Denne smitte vil direkte påvirke hele verden, også dem, som ikke tror på et liv efter dette. Det vil endog påvirke folk fra andre religioner, som ikke kommer fra Mig. Når løgnene inficerer Min Søns, Jesu Kristi Mystiske Legeme på Jorden, vil det forårsage sygdom. Hvis sygdommen ikke bliver behandlet, vil den føre til døden. Derfor vil Jeg, som Gud og alle Skabningers Fader, ikke blive stående og tillade Mine fjender at ødelægge Mine børns sjæle.
Når I bliver mødt med løgne, vil de komme væltende ud af forræderens mund i en forvirret sammenblanding af nonsens. Løgnene, som allerede er begyndt, er maskeret i et slags ydmygt sprog, men det skjuler de største løgne mod Kirkens Sande doktrin.  I skal vide, hvad de er der for – de er sendt for at lokke jer til at begå synd. Når Min Søn bliver regnet for at være en synder, så skal I vide, at det er den værste blasfemi, for dette er umuligt. Jeg sendte Min Søn i kød og blod, som lignede jer med en undtagelse. Han blev født uden synd og er derfor ude af stand til at synde. Enhver, som bruger Sandheden for at fordreje den, så der bliver introduceret en ny betydning af Min elskede Søns Korsfæstelse, er en løgner. Han kommer ikke fra Mig og er Min Søns fjende.
Mine børn, vær på vagt medens dyret og de dæmoner, som han har sendt for at lokke jer væk fra Mig, strejfer rundt imellem jer. I skal være stærke. I skal altid huske på, at Min Søn gav jer Sandheden, da Han gik på Jorden, og da han døde for jeres synders skyld. Han ofrede Sit Legeme for at forløse jer, men Han blev aldrig en synder, for Han er ikke en af jer.
I skal forblive trofaste over for Mit Ord og Min Søns Lære. Hvis I ikke gør det, så vil I blive fristet til at acceptere løgne, som ikke vil bringe jer andet end evig lidelse.
Jeres elskede Fader
Gud den Allerhøjeste
 
Sandheden vil gøre jer fri. Løgnen vil ødelægge jer
824. Den 23. juni 2013 kl. 18.37
Min kære elskede datter, hvor Mit Hjerte er knust på grund de lidelser, som Mine stakkels tjenere mærker nu, hvor de begynder at se den forvirring, som bliver udstillet inden for Min Kirke. Til dem siger Jeg. Forbliv som I er og gør, hvad I skal gøre for at tjene Mig under Min Kirkes tag.
Hold fast i Min Lære. Lad være med at acceptere de nye såkaldte teologiske forklaringer om, Hvem Jeg Er; hvad Jeg gjorde for menneskeheden, eller hvordan jeg vil komme igen og gøre krav på alle Guds børn, som accepterer Min Barmhjertighed. Stol kun på Mit hellige Ord, som I har fået det af Mine apostle og i den meget hellige Bibel. Hvis der er noget, som afviger fra de Hellige Sakramenter eller fra det, som I har fået at vide om forløsningens nødvendighed – så må I ikke acceptere det.
Jeg Er Sandheden. I har fået skænket Sandheden. Kun Sandheden kan frelse jeres sjæle fra fortabelse. Sandheden vil gøre jer fri. Løgnene vil ødelægge jer. Hvis I reciterer den nedenstående bøn, lover jeg højtideligt hver eneste af Mine dyrebare tjenere, at I får nogle usædvanlige Nådegaver, så I kan holde ud, når I står over for en forfølgelse, hvor jeres tro vil blive testet til det yderste.
Korstogsbøn (110) For at Præster forbliver tro mod Dit Hellige Ord.
Oh min kæreste Jesus, Jeg beder Dig om at bevare mig stærk og modig, så Jeg kan forsvare Sandheden i Dit Meget Hellige Navn.
Jeg bønfalder Dig om at give Mig den Nådegave, jeg har brug for, så Jeg altid kan bevidne Dit Hellige Ord. Gør mig i stand til at modstå presset om at forkynde usandheder, når Jeg inderst inde ved, at de krænker Dig.
Hjælp Mig med at forblive tro mod Dit hellige Ord indtil den dag, Jeg dør.
Amen
Jeg har endnu en advarsel, Jeg vil give til Mine hellige tjenere.
I skal forsvare Forsoningens Nådegave og anerkende, at det kun er dem, som angrer deres synder og accepterer Mig, Jesus Kristus, som nøglen til deres frelse, der vil slutte sig til Mig i Paradis.
Jeres Jesus
 
Gudsmoder: I skal forblive tro mod det, min Søn har lært jer. Han lignede jer i alt undtagen synd
825. Den 24. juni 2013 kl. 14.18
Jeg er jeres elskede Moder, englenes Dronning, Guds Moder. Jeg er den uplettede undfangelse. Mine børn, ved I ikke, at min Søn i denne tid vejleder alle jer, der kommer foran Ham med et åbent sind?
For at vidne om Gud Herren gennem Hans enbårne Søn, skal I forblive tro mod Hans Lære. Den er hugget i sten og kan således aldrig ændres. Sandheden kan aldrig ændres. Alle Guds børn fik Sandheden, men ikke alle accepterede Hvem Han var, eller hvor Han kom fra. De som tror på Sandheden, som den blev givet til menneskeheden ved min elskede Søns, Jesu Kristi Korsfæstelse, må aldrig glemme, hvad Han fortalte jer.
Han fortalte jer alt. Intet har forandret sig. I skal tage jer i agt hele tiden, for I bliver allerede vildledt, og snart vil mange af jer begå fejl.
Synd er synd. Det behager ikke Gud, men bliver tilgivet når der bliver vist anger, og når I beder om forløsning. Det Evige Livs Nådegaver er til alle de Guds børn, som beder om dem. Hvert eneste af Guds børn vil på grund af min Søns Barmhjertighed få den nødvendige tid og dernæst en stor Gave for at minde dem om Sandheden. På den måde vil og kan det meste af verdens befolkning blive frelst, og så vil de få Livets Gave i det Nye Paradis.
Som syndere skal I blive ved med at bede om tilgivelse gennem min Søn for at forblive i Nådens Tilstand. I kan ikke få tilgivelse for jeres synder, før I beder min Søn om Forsoningens Gave.
I skal forblive tro mod det, som min Søn har lært jer. Han lignede jer i alt, undtagen synd. Gud er Almægtig. Gud er Kærlighed. Gud er Fuldkommen. Gud kunne aldrig blive fristet til at begå synd gennem sin Søn.
Gå i fred, kære børn, og når I blot forbliver faste og loyale mod Sandheden, som kun kan komme fra Gud, vil I leve et fuldt og strålende Liv i legeme og sjæl og i perfekt harmoni med min Søn.
Jeres Moder
Frelsens Moder
 
Der er meget få, der søger trøst hos Mig. Jeg venter tålmodigt, og alligevel kommer I ikke til Mig
826. Den 25. juni 2013 kl. 20.45
Min kære elskede datter, Mine Tårer flyder i dag, medens der er en stigende nederdrægtig ondskab, som bliver manifesteret i menneskehjerterne. De er blevet så forhærdede, at deres stenhjerter ikke levner nogen plads til at finde trøst hos Mig, Jesus Kristus.
Mit hjerte er fuld af sorg over de kristne, som er faldet bort fra Sandheden og alt, hvad Jeg har lært dem. Der er meget få, som søger trøst hos Mig. Jeg venter tålmodigt, og alligevel vil de ikke komme til Mig. De har skabt en mur, som adskiller dem fra Mig, og hykler respekt for Mit Løfte om at komme igen. Hvor har de glemt det, Jeg sagde, det Jeg gjorde for at frelse dem, og det Jeg fortalte i Min Faders Bog om at vente på den tid, som nærmer sig.
Mine stakkels, stakkels børn. Jeg har brug for først at vække kærligheden til Mig i jeres hjerter, hvis I skal kunne modtage trøst og lindring af smerte i jeres sørgelige og vanskelige prøvelser i dette liv. I skal række jeres arme ud mod Mig og kalde på Mig nu i denne tid, hvis Jeg skal gøre overgangen smertefri for jer.
Jeg har intet ønske om at udsætte Guds børn for lidelser, men ved at afvise Sandheden i Min Lære og de Love, som Min Fader har fastlagt, vil de blive trukket ind i et frygteligt slag mod den onde ånd, før Min Barmhjertighed kan drage dem ind i Mine Arme, når Jeg vil frelse dem. Hvor har de ringe tillid i deres hjerter til den Ene Sande Gud. Hvor er de respektløse og hurtige til at tilslutte sig falsk lære for at tilfredsstille deres trang til at synde. Hvor er de blåøjede, når de accepterer løgne, som passer til deres livsstil og kan retfærdiggøre synd. Alt det, som forekommer sandsynligt og kan retfærdiggøre synd ifølge menneskets intellekt, er den eneste vej, de vælger, så de kan leve deres liv, som de ønsker det.
Sandheden er så vanskelig at sluge, og det er svært at fordøje, at det kræver opofrelse af kødet for at acceptere den. Sandheden kræver stort mod, hvis og når den er accepteret, og kun dem, som har ydmyghedens Gave, har let ved virkelig at favne den.
De, som virkelig søger Guds Sandhed, bliver ofte vildledt af dem, som siger, at de forkynder Guds Ord. Det eneste sted, I kan finde Sandheden, er i den Helligste Bibel og i Mit Hellige Ord, som det er givet til jer i disse Budskaber. Mine Budskaber opretholder Guds Hellige Ord, som det er fastlagt i Min Faders Bog.
At elske Mig er ikke let, for I kan kun komme til Mig som enkle børn. Jeres krukkeri, som I viser verden i jeres daglige liv, skal I lægge fra jer. I kan kun komme til Mig som enkle, tillidsfulde børn. I skal ligge foran Mig og bede Mig om at tage jer, forme jer og hjælpe jer med at gå ad den rette vej mod hellighed og så stole fuldstændigt på Mig.
Når I først har overgivet jer til Mig, vil Jeg løfte jer op og fjerne jeres frygt og bære jer hen mod Mit Kongerige. Selv da, med Kærlighed til Gud i jeres sjæl, vil I synes, at denne vej er vanskelig. Men det vil føles som om spindelvævet er blevet fjernet, fordi når Sandheden først bliver tydelig, vil der ikke være nogen anden vej, som I ønsker at gå hen ad. For det er den eneste vej, som vil føre jer til Paradis, og det er den rute, I skal følge for at komme til Mig, Jesus Kristus. Jeg Er Vejen.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: Bring jeres børn til mig, så at jeg som en sand Moder til alle Guds børn kan indvie dem til min Søn
827. Den 26. juni 2013 kl. 16.50
Mine kære børn, som jeres Moder kalder jeg jer, for at I kan bringe jeres børn til mig, så at jeg som en sand Moder til alle Guds børn kan indvie dem til min Søn, Jesus Kristus.
Når I indvier jeres børn til min Søn gennem mig, Frelsens Moder, vil jeg præsentere dem for min Søn, så Han kan udgyde store Nådegaver over deres sjæle.
I skal aldrig glemme min Søns Kærlighed. Jeres bønner vil blive besvaret, uanset hvor gamle jeres børn er, når I skænker dem til min Søn, så Han kan helliggøre deres sjæle gennem mig, Hans Velsignede Moder. Her er en Korstogsbøn for jeres børn. Når den bliver reciteret hver dag, vil den bringe jeres børn tæt på Jesu Barmhjertige Hjerte.
Korstogsbøn (111) For at indvie dine børn til Jesus Kristus
Oh kære Frelsens Moder.
Jeg indvier mine børn (nævn dem her) til din Søn, så Han kan bringe dem fred i sjælen og kærlighed i hjertet.
Bed om, at mine børn vil blive modtaget i din Søns Barmhjertige Arme og beskyt dem mod fortræd.
Hjælp dem med at forblive tro mod Guds Hellige Ord, især i disse tider, hvor de bliver fristet til at vende sig bort fra Ham.
Amen
Min forbøn på jeres vegne for jeres elskede børn vil blive modtaget af min Søn som en særlig Gave til mig, Hans Moder, nu hvor jeg begynder at opfylde mit løfte til min Søn, og min Mission, der skal hjælpe med at frelse sjælene hos Guds fortabte børn, begynder i denne tid. Min rolle som Frelsens Moder er for alvor begyndt, og specielle Gaver vil blive givet i overflod til alle dem, som kalder på mig, ved at jeg går i forbøn for dem og beder om, at Gud vil vise synderne Barmhjertighed.
Gå i fred børn. Jeg, jeres elskede Frelsens Moder, vil altid besvare jeres kald, når I anmoder om sjæles frelse.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Min Retfærdighed vil ramme alle dem, som prøver at forhindre Guds Hellige Ord i at blive kendt i verden
828. Den 27. juni 2013 kl. 23.20
Min kære elskede datter, du må ikke lade Mine Åbenbaringer være årsag til sorg og frygt. Du bliver vejledt, og selv når din lidelse bliver ubærlig, så skal du være venlig at huske på Mine Ord. Gennem de gamle profeter lovede Min Fader, at Han ville sende en sidste profet, den sidste budbringer. Uanset hvor skræmmende det måtte være, eller hvor rædselsslagen du føler dig, skal du vide, at ved denne handling kan Guds Sidste Pagt blive realiseret.
Nu siger Jeg jer, at de, som fornærmer Guds Ord, skal frygte. Slå øjnene ned og dæk dem med jeres hænder, især dem, som spytter Mig i Ansigtet i denne tid, på grund af disse Mine Budskaber om Forsoning. I er ikke værdige til at være i Mit Nærvær. I, som håner Mig nu, vil ærgre jer og fortsætte med at ærgre jer indtil Den Store Dag, for I vil være skyld i, at Jeg mister de sjæle, som Jeg higer efter.
De, af Mine hellige tjenere, som rynker på næsen af Min intervention gennem disse Budskaber, jeres dag vil komme, hvor Jeg vil spørge jer om følgende: Hvor mange sjæle har I sendt til Mig, medens I brugte så meget tid på at fornægte Min Sande Stemme? Og hvor mange har I fået til at vende sig bort fra Mig ved de handlinger, som Jeg vil dømme jer for?
De, iblandt jer, som råber blasfemier mod Helligånden, skal vide, at før den Store Dag vil Jeg, som et tegn til alle, slå ned på jer. Ikke et ord vil slippe ud fra jeres læber, og således vil I blive kendt i jeres flok – den samme flok, som I sagde skulle ignorere Sandheden, og I vil falde for Mine Fødder. Jeg giver ikke nogen undskyldning for denne advarsel. Hvis I tilsmudser Helligåndens Ord, vil Jeg afskære jer fra Mig, og der vil komme frygtelige skrig fra jer og alle de andre som I bringer med jer ud i ødemarken.
Min Retfærdighed vil ramme alle dem, som prøver at forhindre Guds Hellige Ord i at blive kendt i verden. Deres straf vil blive værst, for den smerte, de vil opleve, vil være værre end den på de nederste trin af Skærsilden. Jeres ondskab chokerer mange gode uskyldige sjæle, som er trofaste mod Min Kirke på Jorden. Jeres brutalitet, som vil blive afsløret med tiden, vil kunne ses af mange, og så vil jeres sande troskab mod Guds Ord omsider bliver testet. Så vil I stå foran Mig på den Store Dag, når Jeg kommer for at gøre krav på alle Guds børn – når Jeg kommer for at befri dem fra eksilet og at tage dem med til deres sidste Kærlige og Fredelige hjem i den Nye Æra i Mit Nye Paradis. Det sker, når Himmel og Jord bliver et.
Jeres Frelser
Jesus Kristus
 
En ændring af Messens form vil snart blive præsenteret i Min Kirke
829. Den 29.juni 2013 kl. 21.13
Min kære elskede datter, du skal ignorere det had, som vælter ud af munden på dem, som hævder at være hellige folk og loyale tilhængere af Min kære elskede Moder. Du skal vide, at det had, som bliver vendt mod dig, vil blive værre end mod nogen anden profet, som kom før dig. Jeg fortæller dig det ikke for at skræmme dig, men kun så du accepterer denne kendsgerning og derefter ignorerer ondskaben. Hver gang Guds Tilstedeværelse bliver bekendtgjort blandt mennesker, vil det altid frembringe en voldsom reaktion fra dyret, som gennem andre vil arbejde på at afvise Guds Ord.
Min datter, en ændring af Messens form vil snart blive præsenteret i Min Kirke. Det vil skabe megen forvirring, og mange vil ikke lægge mærke til de løgne, som bliver præsenteret i de nye bønner. Min Tilstedeværelse vil blive opsagt på de mest udspekulerede måder, men de, der følger den nye form, hvor Min Sande Tilstedeværelse bliver afvist, vil ikke være i stand til at udføre et offer til Gud på den korrekte måde. Min datter, denne afsløring vil resultere i, at du vil blive foragtet, men du skal vide, at det er blevet forudsagt. Mine tilhængere vil få at vide, at den Hellige Kommunion er beregnet til alle folk – alle vegne – der forener sig og bliver et for at vise hinanden kærlighed. Langsomt men sikkert vil den Hellige Messe ikke længere dreje sig om Mit Hellige Offer. I stedet for vil der blive skabt en ceremoni, der skal hylde mennesket, og I vil blive narret til at blive vidne til en konfrontation foran Mine Hellige Altre og alle tabernaklerne i verden.
Den dag, hvor det daglige offer ophører, er ikke langt borte. I skal vide, at Jeg er kommet for at advare jer om det nu, så I ikke vil lide nød.  Når I bliver berøvet Min Tilstedeværelse, vil I være uden Min Ånd, og I vil finde det svært at forblive nær ved Mig.
De ord, der vil blive brugt for at narre jer, vil inkludere frasen ” til alles bedste – til foreningen af alle Guds børn.” Messen vil tage en helt ny drejning. Glemt vil være Min Død på Korset, og alle årsagerne til det vil blive defineret på ny. Når den dag kommer, så husk Mine Ord til jer nu. Hvis I accepterer erstatningen, vil Min Tilstedeværelse forsvinde. Jeg vil være med jer, men det vil ikke være Mit Legeme, som I vil deltage i.
Til de af jer, der ikke tror på denne onde plan, som allerede er blevet planlagt for at kunne viske alle spor af Mig ud, siger Jeg følgende: Når Jeg er væk, vil I så søge Mig? Når Min Hellige Eukaristi er tilsmudset, vil I så finde undskyldninger for de ansvarlige? Eller vil I følge Mig og lytte til Sandheden, når I er omgivet af løgne? Valget vil være jeres.
Jeres Jesus
 
I vil blive beskyldt for at lave et komplot mod Min Kirke, men jeres eneste forbrydelse vil være, at holde fast ved Sandheden
830. Den 30. juni 2013 kl. 23.10
Min kære elskede datter, den onde vil ikke et øjeblik stoppe sin forfølgelse af dem, som elsker Mig. Når sjæle er tæt på Mig, og når deres kærlighed til Mig vokser, vil han altid prøve at lokke dem væk fra Mig.
Når I frelser sjæle gennem jeres bønner, vil den onde give al sin vrede frit løb mod jer, og I vil føle jer såret, fordi I vil være mål for kritik, især fra dem, I elsker. I må vænne jer til denne smerte og sorg, når I følger Mig, og når I accepterer Min Intervention gennem disse Budskaber. Det vil medføre en frygtelig bidende spot, for disse Budskaber vil resultere i over 7 milliarder menneskers frelse.
Når djævelen ved, at han er ved at miste sjæle til Mig, vil han benytte alle mulige midler til at skabe tvivl hos dem, der er loyale mod Mig, og så vil han skabe frygtelige gnidninger mellem Mine tilhængere. I skal genkende djævelens arbejde for det, det er, og vide, at jo mere I bliver forfulgt, fordi I accepterer Min Barmhjertige Hånd, jo mere kan I være sikker på, at I følger Sandheden. Kun Guds Ord, når det er til stede på den mest indflydelsesrige måde – og når Helligånden bliver tydelig blandt grupper af Guds børn – kan få den onde til at kæmpe af al magt. Satan er rasende over denne Mission. Og de af jer, som tvivler på Mit Ord, som det bliver givet til jer i denne tid, skal vide følgende:
Det er kun Mit ord, der kan fremprovokere sådan et raseri, endog blandt dem, som tror på Mig, og som følger Min Lære. Ikke en eneste af jer er immune over for angreb. I, Mine dyrebare tilhængere, vil opdage, at I vil blive angrebet voldsomt af onde tunger, der er imod Mig. Man vil spytte på jer, gøre grin med jer og håne jer. I vil blive beskyldt for at lave et komplot mod Min Kirke, skønt jeres eneste forbrydelse er, at I vil holde fast ved Sandheden. De, som bevarede Guds ord, og som nægtede at afvige fra Sandheden, er altid blevet mishandlet af dem, som regnede sig selv for at være de vigtigste af Guds udvalgte repræsentanter, og var højt hævet over de stakkels sjæle, som virkelig elskede Mig.
Der er forskel på dem, som siger, at de er bedre informeret og derfor har mere ret til at dømme andre i Mit navn, og dem, som simpelthen elsker Mig. I kan kun stå og erklære jeres kærlighed til Mig, hvis I følger Mit Eksempel. Jeg ville aldrig sige, at et menneske er bedre end et andet menneske – for I er alle syndere. Alligevel vil jeg aldrig acceptere dem, som muligvis ved alt, hvad der er værd at vide om Mig, og som erklærer, at de er andre overlegne. De, der siger, at de kender Mig, og som sårer en anden i Mit navn, kender Mig slet ikke rigtigt.
Djævelen fylder sjæle med ego, hovmod og vrede. Det er de tre karaktertræk, som vil fortælle jer, at han er til stede i en sjæl, når han prøver at lukke munden på andre sjæle, som forkynder Guds Sandhed. Hvor vil sådanne sjæle lide, især nu, hvor den længe ventede Mission bliver udlevet blandt jer. Enhver af jer, som svarer på Mit kald, vil  møde mishandling og offentlig latterliggørelse, som vil få jer til at snappe efter vejret – så ondskabsfuldt vil dette udbrud af vrede være. Jeg vil gerne have jer til at forstå, at det ikke er jer, hadet er rettet imod, men Mig. Satan ønsker at bringe Min Stemme til tavshed, nu hvor den når ud til jer for at frelse jer fra hans onde plan, som er blevet omhyggeligt orkestreret, og som er blevet planlagt så længe. Dyret kan ikke sejre, men han ved, hvor meget Jeg lider, når han snupper sjæle fra Mig. Lad ikke denne indblanding gøre jer blinde for Sandheden.
Sandheden vil frelse jeres sjæl, og når I spreder Sandheden, vil den bringe Mig flere sjæle. Med disse midler vil Jeg besejre dyret. I vil blive beskyttet imod al fortræd, men I vil lide under den ydmygelse af blive betegnet som tåber. Og det udelukkende fordi I elsker Mig.
Jeres Jesus 
 
Juli______________________
 
Frelsens Moder: Det jeg var vidne til kunne aldrig nedfældes, så modbydelig var den vold der påførtes Hans Guddommelige Legeme
831. Mandag 1. juli 2013 kl. 16:43
Mit barn, når du lider for min Søn er det i orden at græde ud i smerte, for du er trods alt blot menneske. Da jeg var vidne til min Søns piskning og derefter hans forfærdelige Korsfæstelse, var jeg ude af mig selv af sorg. Og imens jeg så hans ynkelige Legeme udholde hvad intet dyr ville kunne tåle på et slagteri, besvimede jeg så mange gange af chok at jeg knapt kunne stå oprejst.
 Hvordan Han led, vil ingen nogensinde vide, for det jeg var vidne til kunne aldrig nedfældes, så modbydelig var den vold der påførtes Hans Guddommelige Legeme. Dette er grunden til at de nedværdigende fornærmelser de påførte Ham er så ringe beskrevet, for det ville være så chokerende at det ville besudle Hans Hellige Navn at skrive det ned.
Du, mit barn, lider, men en ganske lille del af Hans smerte. Du skal vide når du lider fysisk smerte, at min Søn kun tillader Sin lidelse at manifestere sig i dem Han vælger. Når Han gør det, hjælper det ham at trodse, bekæmpe og udslette det ondes magt, gennem din frie viljes gave til min dyrebare Søn. Ved at gøre det, helliger du din sjæl, såvel som dit legeme, og dette er en meget særlig gave til Ham – en gave, der sætter Ham i stand til at frelse andre.
Så jeg beder dig forstå at når min Søn øger din lidelse og når Han i sandhed lider i dig, at dette er en Nådegave, som du ikke må afvise. Favn den. Du vil snart forstå hvor kraftfuldt dette er. Når min Søn manifesterer sine sår i legemet af en udvalgt sjæl, bringer det en frygtelig forfølgelse med sig. Dette er når den onde angriber i et alvorligt og voldeligt raseri. Du vil først blive bange, men nu hvor du forstår, vil du acceptere det og helt enkelt beskytte dig selv gennem at recitere min Aller-Helligste Rosenkrans mindst tre gange om dagen.
Mit barn, jeg beder dig sikre at du ikke tillader frygt at fjerne dig fra dette Arbejde, for det er hvad den onde ønsker. Du skal rejse dig op, holde ud og forblive tavs, når hadet rejser sig mod dig.
Disse prøvelser er at forvente i en Mission af denne størrelse. Vær rolig og vid, at alle englene og helgenerne er med dig og vejleder dig.
Din elskede Moder
Guds Moder
Frelsens Moder
 
Frelsens Moder: Ikke en eneste dør blev åbnet så min Søn kunne komme til verden med værdighed
832. Onsdag 3. juli 2013 kl. 12:57
Mit kære barn, når du er kastet ud i ødemarken og isoleret på grund af denne Mission, er det vigtigt at forstå årsagen til dette. For når du gør det, vil det være lettere for dig at acceptere sådan grusomhed.
Da jeg skulle til at føde, var der ikke en eneste dør der blev åbnet så min Søn kunne komme til verden med værdighed. Sådan som hver dør blev smækket i Ansigtet på Gud, der sendte Sin eneste Søn for at forløse mennesket fra synd, vil det være helt det samme nu, når Gud bereder vejen for Sin Søns Andet Komme. Ligesom Gud forbereder verden til denne store dag, vil dørene igen blive smækket i, i trods mod Guds Ord. Du vil, som den der bringer budskabet, fortsat møde voldsom modstand. Mange vil ikke kun holde deres døre lukkede – dette vil blot være en fornærmelse – de vil råbe grovheder ad dig og såre dig, mit barn, fordi de ikke ønsker at høre Guds Ord.
Det ondes ånd hersker på dette kritiske tidspunkt i menneskehedens historie og vil knuse selv den mest hellige blandt Guds børn. Kun den modigste vil modstå det ondes ånd, som vil befænge millioner, sådan at de vil afvise min Søns Barmhjertighed. Det er ikke Budskaberne alene der vil blive forhadte, men det er frygten for at flere sjæle vil blive frelst gennem min Søns Barmhjertighed, der fremmer den ondes greb. Den onde arbejder og væver sin vej ind i mange sjæles hjerter, og i særdeleshed dem der er tæt på min Søn. Det er de hengivne tilhængere i min Søns Kirke, der er den ondes primære mål, og han vil vende de fleste af dem imod Hans Ord i denne tid.
Det Sande Ord fra min Søn, Jesus Kristus, er blevet svækket gennem århundrederne og indholdet i den Hellige Bibel afvises nu af mange, der siger de kender min Søn. Husk at kampen om sjælene kæmpes af englene og helgenerne i min Faders Kongerige, mod bedrageren. Du, mit barn, er fanget i midten og bliver som sådan et let mål.
Det er på grund af den enorme størrelse af denne Mission og fordi du er en profet – og ikke en visionær – at du vil komme til at arbejde isoleret og blive hadet blandt mennesker. Lad ikke denne forfølgelse slå dig ned eller få dig til at føle at du ikke vil være stærk nok, for det kan ikke være. Du er blevet sendt og du er beskyttet og vil stå op og fortsætte med at forkynde Guds Ord indtil den sidste dag. Dette er forudsagt og når verdens sjæle er frelst og når det Nye Kongerige – det Nye Paradis – begynder, vil al denne lidelse ingen betydning have.
Glæd dig og hav ingen frygt. Jeg, din elskede Moder, vil vejlede og beskytte dig, selv i dine mørkeste timer, sådan at Guds Lys vil fylde dit sind, legeme og sjæl, hver dag. Jeg elsker dig, mit barn, og du skal vide at du er blevet velsignet med Udholdenhedens Gave. Alt er nu i Guds Hænder. Du skal stole på Ham, til alle tider.
Din elskede Moder
Guds Moder og Frelsens Moder.
 
Der vil komme kraftige jordskælv I Rusland og Kina snart, det ene efter det andet
833. Onsdag 3. juli 2013 kl. 13:30
Min kære elskede datter, hvor har Jeg savnet din tid og hvor Jeg glædes over at det åndelige mørke, der har dækket dig flere dage, nu er lettet. Du skal blive ved med at sige den Aller-Helligste Rosenkrans for at beskytte dig selv, og alt vil blive godt. Jorden vil ryste, som forudsagt, og en tredjedel af den vil blive brændt, som et direkte resultat af menneskets synd. Bøn kan afhjælpe meget af denne ild, der vil blive øst ned på dele af verden hvor ugudelige love gør Min Fader rasende.
Synd imod Guds Love vil blive tålt så længe de der kender Sandheden anerkender Guds Ord, ærer Ham. Men nu har dem i har overladt magten til vendt deres Gud ryggen. Det vil de blive straffet for gennem økologisk uro. Renselsen er den eneste måde at vække menneskeheden på, derved at de så vil søge fortrydelse for deres sjæle. Andre måder, skønt de har bragt omvendelse, har ikke været tilstrækkeligt. Mennesket vil lide en lang række revselser, når de fortsætter med at acceptere hedenskab og myrde hinanden.
Guds indgriben er nødvendig. Uden den ville I være fortabte.
Der vil komme kraftige jordskælv I Rusland og Kina snart, det ene efter det andet.
Vejrs ekstreme og pludselige forandringer i temperaturen fra koldt til meget varmt vil blive set. Årstiderne vil ikke længere blive set på den måde som de blev før i tiden. Oversvømmelser og storme vil blive set i dele af verden, som hidtil aldrig har oplevet dem. I de lande, som har vedtaget onde love imod Gud, vil jordskælv rasle med deres land og dem der kender Mig vil vide hvorfor de finder sted. Når revselsen finder sted vil der komme et sekund af frygtelig straf, som vil ramme falske kirker. Og mens Gud er Kærlighed og Han er Retfærdig, vil Hans straffe regne ned over menneskeheden og ribbe det for dets forfængelighed, ego og egenkærlighed, sådan at mennesket kan blive værdigt til at træde ind i Hans Nye Paradis. Kun dem med rene og ydmyge hjerter vil få denne Gave.
Jeres Jesus
 
Når bitterhed deler nationerne, vil mistro og frygt fortsætte med at forårsage uroligheder
834. Onsdag 3. juli 2013 kl. 23:15
Min kære elskede datter, krig og ufred spreder sig, som forudsagt, som steppebrand over Jorden. Meget få dele af verden vil være upåvirket af krig og rygter om splid. Når bitterhed deler nationerne, vil mistro og frygt fortsætte med at forårsage borgerkrig, ukristelige love vil fortsætte med at dukke op, sådan at mord og abort, så vel som retsakter imod de Hellige Sakramenter, vil blive gennemført i jeres lande. Mange vil blive ført i synd, på grund af sådanne love, og meget snart vil smerten af sjælens mørke indfinde sig og få vil kunne ignorere dette.
Hvorfor, vil de spørge, er der sådan en mærkelig stemning, hvor tillid til hinanden er forsvundet? Hvorfor er det svært at leve vore liv som dikteret af Kristus, af frygt for at blive regnet et fjols? Svaret ligget i det faktum at jeres lande, et efter et, ikke bare har forbandet Mig, igen, men erklærer synd lovligt. Når dette sker, går Satan og hans hær amok.
De er blevet meget magtfulde og gennem de liberale love, som ser igennem fingre med synd, bliver de i sandhed accepteret og så vil der som resultat ikke være nogen fred i menneskets hjerter. Det vil være som hvis børn, stjålet fra deres forældre og taget til fange, fyldes med venligheder spidsfindigheder for at dække over det faktum at de holdes fanget. For alle de fornøjelser de tilbydes, vil ikke bringe dem trøst. I stedet vil disse børn føle sig rastløse, tomme og vil længes efter at føle ægte kærlighed, kom kun kan bringes til veje ved deres forældres tilstedeværelse.
Guds tilstedeværelse er der stadig i jeres nationer, men når Jeg, menneskesønnen, hurtigt afvises, gennem indførelsen af onde love i jeres lande og snart gennem jeres kirker, vil i blive som vildfarne børn uden et sted at hvile jeres hoveder.
Uden Gud er der ingen fred. Uden Mig, Jesus Kristus, Nærværende gennem Min Lære, udsultes I langsomt. Tillad ikke sådanne love at stoppe jeres hengivenhed for Mig, for nu mere end nogensinde, vil jeg omme til jer og give jer den trøst i trænger til.
Jeg elsker jer. Jeg græder over jeres trøstesløshed og Jeg lover at denne forfølgelse vil være kort-livet.
Jeres Jesus
 
Gudfaderen: Jeg ved at planen om abort i verden er kontrolleret
835. Torsdag 4. juli 2013 kl. 18:40
Min kæreste datter, Min Time er kommet til at gribe kraftigt ind i verden, i denne tid med stor synd imod Mig.
Min Tålmodighed testes og Min Vrede er blevet hvirvlet op mens Jeg ser de store fornærmelser, som begås imod Mig.
Som alle levende tings Skaber, Er Jeg livets Forfatter. Jeg skaber det som Jeg ønsker og Jeg afslutter det i henhold til Min Hellige Vilje. Det er når mennesket prøver at gribe ind i Min Vilje, at Jeg vil slå tilbage, for Jeg vil ikke tolerere sådan ondskab.
Jer der slår et af Mine børn ihjel, vil få jeres liv afsluttet. Jeg vil tage jeres liv, ikke kun legemets, men også åndens liv. Intet evigt liv vil, eller kan bevilges jer. Det liv I tager bort vil blive jeres fald. Et øje for øje vil blive jeres straf.
Vær på vagt, jer der fortsætter med at ødelægge liv i enhver form. Jeg ved hvad I laver. Jeg ved at planen om abort i verden er kontrolleret af en gruppe iblandt jer. Jeg ved at disse lande, som haster igennem uanstændig lovgivning for at retfærdiggøre abort, blot er marionetter. De holdes i snore og danser til musikken fra En-verdens Gruppen, der kun adlyder en mester. Deres troskab er mod dyret, hvis største plan, at ødelægge millioner af liv, er lykkedes gennem abort. De ufødte er lette mål i deres øjne. De bruger abort til at gribe ind i Mine Love og den store Gave jeg skænkede mennesket – Livets Gave. Menneskets hovmod, side om side med dyret og dem iblandt jer han narrer, frastøder Mig. Min Kærlighed er stærk, men jeres onde hensigt, at ødelægge hvad der er Mit, vil blive bragt til et så brat ophør, at I vil skrige for jeres liv. Med mindre I kalder på Mig nu gennem Forsoningens Gave, vil I blive vist ringe opmærksomhed. Alle jer der tillader, fremmer eller deltager i at tage en ufødts liv, vil lide den samme straf. Ødelæg disse uskyldige liv og jeres eget vil blive taget. Jeg har iagttaget, i frygtelig smerte, hvordan I har fornærmet Mig så længe. Jeres tid er ovre, for I vil blive straffet hårdt nu, for denne graverende handling mod Min Guddom.
Husk, der er sparsomt med tid til at opgive jeres accept af abort. Min Vrede vil snart øses ud over Jordens fire hjørner. Det er for abortens synden, at mennesket vil lide den værste revselse. Ikke et land vil blive undtaget for disse straffe. Kun dem der ikke tillader abort vil blive skånet for denne frygtelige smerte Jeg vil påføre verden. Som livets Ophavsmand, har intet menneske ret til at gå imod Mig. Ingen. Ham der vover at trodse Mig, ved at efterligne Mig ved at tage liv, vil blive frataget alt liv.
Jeres Fader
Gud den Allerhøjeste.
 
En-Verdens Ordenen er det største vrængbillede imod den Sande Tre-enige Gud
836. Fredag 5. juli 2013 kl. 14:10 Min kære elskede datter, der er en religion, der forårsager Mig den største lidelse og det er den falske religion, der tilbeder dyret. En-Verdens Ordenen er det største vrængbillede imod den Sande Tre-enige Gud og dem der hører til Satans hus behøver så megen bøn. De er bedraget til at tro at der er en anden Gud, der elsker dem. De bliver fortalt at den Velsignede Tre-enighed er et falsum og at Min elskede Fader er ond. De accepterer ikke at Han skabte dem og deres hoveder er fyldt med så mange løgne at de aldrig vil åbne deres sind for Sandheden. På grund af deres hengivenhed til det okkulte, er de inddragede i sataniske kræfter, som har fortæret deres sjæle, som er fyldte med had, ikke kun imod Gud, men imod alle Guds børn. De elsker kun sig selv og deres lyst til fornøjelse fylder dem med en umættelig længsel efter mere. Intet mål af jordisk fornøjelse vil stille dem tilfredse, og det er derfor de længes efter andre uanstændigheder. De synes om at tage liv og har ingen anger i deres sjæle, over den brutale slagtning de er skyldige i. Deres indflydelse spreder sig over Jorden i enhver nation og djævlens tilhængerne blander sig med de rige, erhvervsledere, regeringer, kongelige, organisationer, inklusive medierne og dem der håndhæver loven, retsvæsenet og Kirken.
Jeg beder jer om ikke at undervurdere deres magt. Skønt de ikke er mange, og ikke infiltrerer enhver del af jeres samfund, vil de stadig forårsage forfærdelig skade. Ikke bare har de solgt deres sjæle til djævelen, men de vil trække andre uskyldige sjæle ned i afgrunden med dyret og hans dæmoner.
Jeg giver alle dem der elsker Mig Nådegaverne til at besejre denne onde og magtfulde gruppe, der forbander Mig hvert sekund om dagen, når I siger denne korte Korstogs-Bøn.
Korstogs-Bøn (112) For Frelses Nådegave
Kæreste Jesus, jeg kalder på Dig for at dække sjælene på dem der er blevet befængt af Satan, med Din Særlige Frelses Nådegave.
Befri deres stakkels sjæle fra det onde fangenskab de ikke kan flygte fra. Amen
Disse stakkels sjæle vil være de første til at kalde dyret for deres og de vil falde på halen og tilbede antikrist. I skal bede intenst, jer alle sammen, så den magt Satan har over dem, kan blive brudt og deres hjerter åbnes for Min Store Barmhjertighed.
Jeres Jesus
 
Han vil bruge Guds Sandhed til at gemme sig bag den, indtil det rette øjeblik
837. Søndag 7 juli 2013 kl. 17:35
Min kære elskede brud, hvad gør det, at de røber ad dig og forbander dig i Mit Navn? Hvad gør det, om alle dem der forkynder Mit Allerhelligste Ord og som forbliver trofaste i forening med Mig, lænkes og bankes? Ved I ikke at Min Kraft er Almægtig og at Jeg ikke kan knækkes, selvom Mine Knogler bliver knækket. 
Når en læge kæmper for at redde et menneskes liv for enhver pris, vil han gøre alt hvad der er muligt for at det lykkes. Hvis han afbrydes af andre, der vil prøve at stoppe ham, vil han – hvis han er en dedikeret læge – ignorere alle protester og forsøg på at blande sig i hans arbejde, hvis han ved i sit hjerte at han kan og vil redde dette liv. Og så fortsætter han indtil han kan se frugten af sit arbejde. Han vil holde ud indtil det liv er reddet og så, når alt er gjort, vil han blive hilst med kærlighed af de samme mennesker der, for uanset hvilken grund, prøvede at blande sig i hans indsats for at bevare liv. Og så vil uenighed være glemt.
Det same gælder denne Hellige Mission, lovet af Min Fader for at frelse Hans børns liv i disse sidste tider, før Mit Andet Komme. Forvent indblanding i denne Mission, for tiltrak den ikke sådan modstand, så ville I med sikkerhed vide at Mine Budskaber til jer nu, ikke kunne være fra jeres elskede Jesus.
Når Sandheden siges, accepteres den ikke let, er det end Guds Ord. Men når løgne bæres frem, udklædt som Sandheden, accepteres de lettere, og i de fleste tilfælde velkommes de med varme og åbne arme. Vær advarede om de løgne der vil blive præsenteret af Mine fjender, som selv kalder sig Mine talsmænd. De vil lede jer på afveje på mange måder, af frygt for at I vil fange dem i deres bedrag. De vil bruge tid på at knytte an til dem der er kendt af verden som gode og hellige, rene tjenere – hvoraf mange nu er i Himmelen med Mig. Per association vil de blive set som trofaste disciple af sådanne helgener. Så vil de gentage Sandheden i Min Lære og dette vil forvirre jer. I vil sige: ”Men hvordan kan dette være? ” ”Dette menneske taler efter sandheden.
Dyrets snuhed overgår jeres forstand, Mine elskede tilhængere. Han er forsigtig med ikke af afsløre sig selv, så han gemmer sig bag Sandheden. Når han er til stede i stakkels svækkede sjæle, vil han bruge Guds Sandhed til at gemme sig bag, indtil det rette øjeblik. Så vil der blive øst sjofelheder imod Guds Ord, men for mange vil dette ikke være tydeligt at se. Se bag ordene, som vil være omhyggeligt konstruerede, og I vil opdage løgnen. Det vil være den slags kræfter Guds børn er oppe imod.
Den onde ånd er som en mørk sky og når den er helt nedsænket over menneskeheden, vil det være svært at skelne godt fra ondt. Men Jeg lover jer at denne sky vil lette og når Guds Lys skinner igennem, vil I se ugudeligheden i al sin afskyelighed, som den ser ud i Guds Øjne.
Kampen vil fortsætte mellem de mennesker der har lovet troskab til den Ene Sande Gud, når den onde forårsager ravage imellem dem. Når denne gruppe deler sig i to, er der andre I skal bede for. Det er de sjæle der er så fjernt fra Gud at de ikke anerkender Ham, på nogen måde. Det er Mine fortabte sjæle, til hvem Jeg dedikerer denne Hellige Mission. Når Jeg frelser dem der er aldeles fortabte, vil Min Indgriben også frelse de andre, der blot er forvirrede.
Kom, saml jer, alle foran Mig, for timen er nær. Lad ikke en eneste af jer udsætte bøn for sjælene af dem, der behøver jeres hjælp allermest.
Jeres Jesus
 
De Ti Bud, givet til verden af Min Fader gennem profeten Moses, omskrives af mennesket
838. Mandag 8. juli 2013 kl. 17:00
Min kære elskede datter, når du føler at der er begrænset håb for syndere, så husk på at Min Store Barmhjertighed er uophørlig. Der er ikke en sjæl i verden Jeg ikke ønsker at omfavne og bringe den Frelsens Gave. Jeg elsker jer alle sammen. Jeg tilgiver alle der bønfalder Mig om Forløsningens Gave, men det betyder ikke at Jeg ikke vil straffe dem der begår graverende synd.
De Ti Bud, givet til verden af Min Fader gennem profeten Moses, omskrives af mennesket. De er blevet skilt ad, vredet og givet ny betydning, sådan at mennesket kan se igennem fingre med synd.
I tilbeder falske guder og retfærdiggør dette. I udlever en forfærdelig løgn når I fornærmer Min Fader på denne måde og dog når Sandheden vises til hedninge, vil de angre og Jeg står klar til at omfavne dem.
I slår hinanden ihjel og siger at I bare viser nåde når I gør dette. I legaliserer mord, henrettelse, dødshjælp og abort og siger at disse er gode ting. Dette er ondskab når det er værst, når I udfordrer livets Ophavsmand – Himmelens og Jordens Skaber – ved at fuske med Guds Guddommelige Love. Dog, når I viser sand anger, vil Jeg også stå klar til at omfavne jer i Mine Arme.
I plyndrer hvad der ikke tilhører jer og I stjæler fra tiggere, for at tilfredsstille jeres lyst til mere. I begår frygtelige kødelige synder, som er under menneskets værdighed og I betér jer som vilde dyr der er sluppet løs i en grav. Jeres elendighed er afskyelig i Guds Øjne, men dog hvis I påkalder Mig og tigger om Barmhjertighed, vil Jeg stå og vente tålmodigt. Når I vanhelliger Gud ved at afvise Hans eksistens og så prøver at tage Hans børn med jer ned i afgrunden med dyret, så vil Jeg stadig vente på jer når I vender jer og beder Mig vise Mig for jer.
De af jer der accepterer Sandheden, tager jer ikke længere tid til at ære Mig på Sabbatsdagen, fordi I sætter jeres egne behov før Mig. I sårer Mig sådan, fordi I allerede ved I er Guds børn. I har forladt jeres Faders Hus og I vil kun komme tilbage når I vil stå uden tag over hovedet. Og Jeg vil vente på jer og byde jer velkommen tilbage. Jeres kærlighed til Gud har mindsket, ligesom jeres kærlighed og respekt for jeres forældre. Jeres hjerter er forhærdede så meget at I ikke viser dem kærlighed og tager jer ikke af dem på den måde I skulle. I forbander Gud og bander, ved brug af Mit Navn på den mest respektløse måde, dagligt, men I vil ikke tale med Mig på den måde, Jeg eftertragter. Når I bagtaler andre, bagtaler I Mig. Når I skader andre personers omdømme, ødelægger i Min Kærlighed. Og dog, vil Jeg tilgive jer når I udviser anger. I er uden respekt for ægteskabet og tænker knapt over det når I misbruger dette Allerhelligste Sakramente. I fornærmer Gud yderligere når I fortsætter med at opsøge Hans velsignelse af ægteskab, når Han hverken vil eller kan anerkende dem. Men I fortsætter med at fornærme Ham.
Så besatte er I med at søge jordisk gods og så befængte er I med usunde ambitioner, at I ødelægger de mennesker der kommer jer i vejen. Dette til trods, vil Jeg vise jer Barmhjertighed, hvis I kommer tilbage til Mig.
Ingen synd, med undtagelse af blasfemi mod Helligånden, er så slem at den ikke kan tilgives. Jeg trygler jer alle om at granske jeres samvittighed og blive forsonet med Mig igen.
Jeg Er Tålmodig. Jeg Er Kærlighed. Jeg Er jeres Frelse. Jeg venter. Kom til Mig snart, for Jeg elsker jer med en ufattelig lidenskab. Jeg vil ikke hvile før Jeg har frelst jer alle sammen.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: Så let accepterer folk nye love, der påstår at være gode 
839. Onsdag 10 juli 2013 kl. 15:26
Mit barn, dine bønner besvares og min Søn vil gribe ind for dit særlige ønske. Du skal bede for alle dem i verden der bliver misledt til at tro at ondt er godt. Dette spind af bedrag har tildækket menneskeheden i en sådan grad, at mange ikke længere kan skelne mellem Guds Love og den ondes ugudelighed, når den manifesterer sig iblandt jer.
Så let accepterer folk nye love, der påstår at være gode – til alles bedste – når de i virkeligheden dækker over dødssynd i Guds Øjne.
Kampen raser videre mellem dem der opretholder Guds Love og dem der vanhelliger dem. Dem der offentligt opretholder Guds Love bliver dæmoniseret og kaldes brutale og onde. Bedraget og løgnene, som fylder dem der siger de elsker menneskeheden, ses tydeligt når de offentligt forsvarer dødssynd. Hvor snedig den onde er. Så få forstår hans indflydelse i deres liv og hvordan han vrider deres logiske sans.
Trøst jer, kære børn, i visheden om at jeg, Frelsens Moder, kan besejre det onde i jeres midte. I skal påkalde mig hver gang I føler jer tyngede af den magt han udøver i jeres nationer. Jeg vil ødelægge hans indflydelse, når I bringer jeres ønsker til mig. Fremsig denne Korstogsbøn (113) For at besejre det onde i vort land
O Frelsens Moder, kom ned blandt os og dæk vort land med din beskyttelse. Knus dyrets hoved og fjern hans onde indflydelse på os.
Hjælp dine stakkels og fortabte børn med at rejse sig og tale sandt, når de omgives af løgne. Vi beder dig, Guds Moder, beskyt vort land og gør os stærke, sådan at vi kan forblive loyale over for din Søn i vores forfølgelsens tid.
Amen
 I må aldrig acceptere argumenter, der tillader onde love at blive til, som dikterer hvordan I skal leve jeres liv på en måde der ikke er i overensstemmelse med Guds Ord. Når disse love infiltrerer jeres lande, ødelægger de sjæle. Stol på mig, Frelsens Moder, til at hjælpe med at frelse sjælene på dem I elsker og arbejder sammen med. Kald på mig og jeg lover at jeg vil dække jeres nation med min Allerhelligste Kappe.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Gud Faderen: De løgne I bliver serveret om jeres økonomi er udformet til at narre jer
840. Onsdag 10. juli 2013 kl. 15:41
Min kæreste datter, krige vil bryde ud over hele Mellemøsten og snart vil Mit elskede Israel lide en frygtelig afskyelighed. Liv vil gå tabt over hele denne del af verden i meget stor skala, når det ondes ånd fortærer Mine børns liv, og i mange tilfælde sjæl.
Mine børns had imod hinanden vil flyde ind i andre lande, når Harmagedonslaget intensiverer og vokser, indtil det vil omslutte verden overalt. Hadet, som er et resultat af befængthed med Satan og hans dæmoner, vil blive et så synligt tegn at meget få sjæle, uanset hvad de tror om Mig, Skaberen af alt der er, vil undgå at føle det ondes ånd, der spreder sig som en dødelig virus.
Krig, mange af dem, inklusive kampene internt i alle nationers regeringer, vil bryde ud alle på samme tid. Selv om Mine Hænder allerede er sænket ned i en mild afstraffelse, så skal I vide at Jeg vil knuse dem der skader Mine børn. Dette er tidspunktet hvor kampen om sjæle vil tage til og den vil sprede sig på mange måder.
De løgne der servers for jer om jeres økonomi er udformede til at narre jer og afklæde jer for alt hvad I ejer. Bed, bed, bed til at Jeg vil stoppe dem der kontrollerer jeres valutaer fra at tage alt hvad I ejer fra jer. I skal vide at mens Min Højre Hånd nedkaster revselse mod de ugudelige, vil Min Venstre Hånd løfte jer og tage jer under Min Beskyttelse og Jeg vil sørge for jer.
Forandringerne, forudsagt i Min Hellige Bog, bliver nu forevist verden. Kampene vil rase, liv vil tabes, lande vil lide økologisk forstyrrelse, afgrøder vil slå fejl og mange af jer vil blive forfulgt af jeres egne regeringer. Den værste kamp vil være åndelig, og der vil blive gjort enhver anstrengelse for at vende jer imod mig.
Jeres Fader
Gud den Aller-Højeste.
 
Det vil være gennem jeres fremsigelse af Mine Korstogsbønner at Jeg kan frelse dem
841. Torsdag 11. juli 2013 kl. 13:57
Min kære elskede datter, lad Mig trække dig tæt ind til Mit Hellige Hjerte, for når du tillader Mig at gøre dette, vil Jeg indpode i din sjæl særlige Nådegaver. Så vil Mit Arbejde give mere frugt, som vil modne og vælde ud i rigelighed over hele Jorden. Frugten, der kommer fra Mig, skaber omvendelse og opbløder hjerterne på de mest forhærdede, når de smager den. Når de spiser den, vil det forene dem til Mig, på en måde der vil bringe dem stor fred. Den fred jeg lover alle dem af jer der lytter til Mig nu, når jeg taler til jer, vil blive jeres rustning mod had.
Dem iblandt jer, inklusive de sjæle der aldrig har hørt om disse Budskaber, som elsker Mig oprigtigt, vil blive fyldt med denne fred og I vil, som resultat, blive immune overfor stemmerne af dem der råber ad jer fordi I er af Mig.
Når I er et med Mig, lover Jeg at, ved enhver krænkelse og ethvert sår I skal lide fordi I forkynder Mit Ord, vil Jeg løfte jer, vogte jer og beskytte jer. I vil nyde et herligt liv i Mit Nye Paradis, hvor alle vil synge i forening til Guds kærlighed og ære.
I har intet at frygte fra Mig, men Jeg beder jer om at bruge tid i bøn for sjælene af dem der er forvirrede og i nogle tilfælde fortabte. Dem der er adskilt fra Mig skal komme tilbage til Mig, og det vil være gennem jeres fremsigelse af Mine Korstogsbønner at Jeg kan frelse dem.
Gå, Mine elskede tilhængere, og vid at I er i Mit Hjerte og Jeg i jeres.
Jeres Jesus
 
Jeg længes efter dem. Uden dem, kan Jeg ikke føle Mig hel 
842. Søndag 14 juli 2013 kl. 23:50
Min kære elskede datter, når jeg giver dig Gaven at se Guds børn overalt hvor du kommer frem, gennem Guds Øjne, er det af en grund.
Hver gang du ser et ungt barn og føler Min Kærlighed bølge gennem dine årer, er det Min kærlighed til dem. Når du ser en teenager gå og grine med sine venner og føler en af moderkærlighed til ham, så skal du vide at dette er Guds Kærlighed du føler. Når du ser ældre mennesker og stadig føler denne kærlighed, så er det igen Min Kærlighed du føler.
Når du ser på disse sjæle der forårsager forfærdelig lidelse til andre, gennem deres ondskab, og du stadig har medfølelse for dem, vid også, at dette er Min Kærlighed, der løber igennem dig.
Vid at dem der trodser Mig på alle måder, stadig fylder Mig med Kærlighed til dem, for hvordan skulle Jeg kunne fornægte dem? De er Mine. Jeg elsker dem. Jeg græder for dem. Jeg længes efter. Jeg Er syg af bekymring for dem. Hvor de dog påfører Mig forfærdelig smerte, men Jeg vil kæmpe mod den onde for disse triste sjæle indtil det allersidste åndedrag de tager på denne Jord. Hvad der er givet liv af Min Fader er Hans. Hvad der er Hans er Mit. Jeg døde for dem, selvom de forbandede Mig. Det gør de stadig. Jeg længes efter dem. Uden dem kan Jeg ikke føle Mig hel. Dette er grunden til at Jeg gerne gennemgik Min Korsfæstelse igen og igen hvis Jeg kunne trække dem ind i Mine Arme.
Hvordan kan Jeg hvile, Min datter, uden sødmen fra deres omvendelse? Men de skal komme til Mig af deres egne frie vilje. Jeg kan oversvømme dem med Min Kærlighed og Mine Nådegaver. Jeg kan fylde deres sjæle med enhver Nådegave, men for at de skal kunne tage imod sådanne Gaver, er de nødt til at underlægge sig Min Hellige Vilje og overgive sig til Mig. Jeg kan ikke bruge Min Guddom til at pålægge dem Min Vilje, men det Jeg kan, gennem Min Faders Gavmildhed, er at tage Mine udvalgte sjæle og bede dem om at bære Min Smerte, til gengæld for disse sjæle. Denne mirakuløse indgriben vil være en af måderne hvorpå Jeg kan frelse det meste af menneskeheden. Bed, Min elskede datter, til Mig, din Jesus, for styrken til at give Mig mere lidelse. Hvis du accepterer denne særlige anmodning, lover Jeg højtideligt at Jeg vil frelse adskillige millioner flere sjæle. Vær ikke bange. Du vil være stærk og du vil gøre dette med fryd i dit hjerte denne gang.
Gå, Min datter og acceptér Min Anmodning. Frygt den ikke, for du vil bibringe Mig den største glæde hvis du overrækker Mig disse nye prøvelser. Det vil være Mig, der vil udholde smerten, ikke dig. Din smerte vil være kort, men ved at acceptere den, kan Jeg gennemføre Mit ønske om at frelse Mine stakkels børn, som er adskilt fra Mig. Tak for at du besvarede Mit Kald. Åben dit hjerte overfor Min Anmodning og Jeg vil hjælpe dig hvert et skridt på vejen. For dig vil dette blive blot endnu en prøvelse og snart med lethed glemt. For Mig betyder det at sjæle, der ville være gået til Helvede, bliver Mine i Mit Kongerige.
Din Jesus
 
Til præster: Den dag I vil blive bedt om at benægte Min Guddom ligger ikke langt væk
843. Mandag 15. juli 2013 kl. 17:52
Min kære elskede datter, Jeg skal nå ud til Mine præster, der nu begynder at indse at Jeg taler til verden gennem disse Budskaber I disse tider.
I skal være forsigtige. I skal holde jer til reglerne i Min Kirke på Jorden, når de forbliver som de har været og er uændrede. Vær ikke tunge om hjertet, for I er blevet berigede med Helligåndens Gave. Når I bliver bedt om at fornægte Mig vil det blive gjort på en spidsfindig men dødbringende måde. I vil blive bedt om at favne doktrinen af alle religioner udenfor Kristendommen. I vil blive fortalt at dette er til alles bedste og at denne altinkluderende tilgang er en måde til at opnå, at hele menneskeheden endelig kan forenes med fredelige midler.
Alle andre religioner, bekendelser, tro og doktriner, der ærer Min Fader, men som ikke anerkender Mig, Jesus Kristus, vi blive taget under vingerne af antipaven. I vil, gennem dyrets magt – som det er hans ærinde – blive lokket til at omfavne jeres medbrødre og medsøstre. Alle trosretninger, der ærer Gud, vil de fortælle jer, forenes til et i Guds Øjne. Når I protesterer vil I blive irettesat. Når I forklarer at den eneste vej til Gud, Min elskede Fader, er gennem Jesus Kristus, vil I blive fortalt følgende:
”I forstår ikke at Gud elsker alle sine børn; derfor, ved ikke at vise kærlighed og medfølelse for Hans Kirke ved at omfavne dem – og deres tro – er I hyklere.” Nu skal I vide dette. Når I accepterer, at alle religioner skal omfavnes som en – når I skal flytte jer til  side for at vise respekt for de trosretninger, der ikke anerkender Menneskesønnen – så er I skyldige i en forfærdelig synd. Så fornægter I Mig.
Til dem der måske bliver ledt ind i dette bedrag, skal de vide, at andre tegn vil dukke op, der peger på en ting – Min Guddommelighed forkyndes ikke længere. Jeres kirker vil se nye kors dukke op hvor dyrets hoved vil være præget indeni dem; jeres altre vil forandres og vil håne Mig. Hver gang I ser nye og usædvanlige symboler i Min Kirke, se godt efter, for dyret er arrogant og skilter med sin ugudelighed ved at fremvise tegn der ærer ham. De iblandt jer der ikke er årvågne overfor dette bedrag, vil pludselig være opslugt i tjenester der ikke ærer Mig. De vil forklæde den egentlige hensigt, som vil være at hylde Satan og hans onde ånder.
Tegnene er begyndt. Handlingerne, Jeg taler om er stadig fremtid, men den dag I bliver bedt om at fornægte Min Guddom er ikke langt væk. I skal holde jeres øjne åbne for dem der siger de kommer i Mit Navn, men som i stedet ærer dyret, for de har allerede bredt deres vinger ud. De hersker i jeres midte, men så mange af jer kan ikke se afskyeligheden, endnu. Men hvis I elsker Mig, vil Jeg bevilge jer Nådegaverne til at se Sandheden, for Jeg vil aldrig forsage jer. Tiden er nær og I skal forberede jer selv, for mørket sænker sig snart. De af jer der er velsignede med Guds Lys vil lide ved Mine fjenders hænder.
Husk disse Ord, fremsig dem og Jeg vil åbenbare Sandheden for jer, gennem Helligåndens Gave.
Korstogsbøn (114) For Præster for at modtage Sandhedens Gave
Min Herre, åben mine øjne. Tillad mig at se fjenden og luk mit hjerte for bedrag. Jeg overgiver alt til Dig, kære Jesus. Jeg stoler på Din Barmhjertighed. Amen
Jeres Jesus
 
I kan ikke i sandhed følge Mig, uden at bære Korsets smerte
844. Onsdag 17 juli 2013 kl. 11:40
Min kære elskede datter, hvor bønnerne fra alle Mine elskede tilhængere løfter Mig i denne tid. Jeg Er i deres hjerter og sjæle og deres sjæle er begunstigede. Jeg er nødt til at bede dem lide den latterliggørelse de står overfor for at følge Mit Spor og for Mit Kors, som de bærer, for med tiden vil de forstå hvorfor det skal være sådan.
I kan ikke i sandhed følge Mig, uden at bære Korsets smerte. Når I elsker Mig, er der et Lys til stede i jeres sjæl. Dette rene Lys er som en magnet, eftersom det tiltrækker det værste i andre mennesker.
Vel-menende sjæle angribes ofte af det ondes ånd, for at påføre smerte på enhver der følger Min Læres Sandhed.
Når I erklærer Guds Sandhed, vil I blive hadet af dem der ikke elsker Gud. Når I følger Mig, selv i stilhed, lider I samme smerte. Smerten forårsages af dem – ofte nogle du synes om og respekterer – der angriber dig fordi du elsker Mig og er tro mod Min Lære.
Tiden er inde for dig til at gå ud og omtale Mine Budskaber. Præster vil, imidlertid, finde det svært, eftersom de skal forblive lydige mod deres overordnede. Mange i Min Kirke vil være skræmte over at skulle bevidne Mine Budskaber, men det betyder ikke at de ikke kan forsvare Mit Hellige Ords Sandhed. Ordet, der blev givet til Mine apostle, lever videre selvom mange prøver at slå det ihjel. I vil bemærke jer hvor lidt jeg æres i offentligheden – næsten aldrig.
Min Lære spiller ikke længere nogen vigtig rolle I jeres samfund. I skal insistere, uanset hvilken Kristne kirke I tilhører, på at Mine tjenere ikke glemmer at nævne Mit Navn, når de refererer til godt, for godt kan ikke komme fra en sten. Godt kan kun komme fra Gud.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: Frelses-Medaljen tilbyder Omvendelsens Gave
845. Torsdag 18. juli 2013 kl. 19:14
Mit barn, jeg ønsker at gøre det bekendt at, fra nu af, skal jeg adresseres med den sidste titel, der er givet mig af min Søn på Jorden. I denne, den Sidste Mission, skal jeg refereres til, hele tiden, som Frelsens Moder.
Mit billede skal skabes og en Medalje præges hvor, på en side, jeg ses med solen bag mit hoved og hvor tolv stjerner vævet ind i en tornekrone er placeret på mit hoved. På bagsiden af Medaljen, ønsker jeg at afbilde min Søns Hellige Hjerte med To Frelses-Sværd, som skal være krydsede på hver side.
Frelses-Sværdene har et dobbelt formal. Det Første Sværd vil nedslagte dyret og jeg er blevet givet myndighed til at gøre dette på den Sidste Dag. Det andet Sværd vil gennembore hjerterne på de mest forhærdede syndere og vil være det Sværd deres sjæle vil blive frelst ved.
Denne Medalje skal gøres tilgængelig I stort antal og så, når de modtages af dem der opsøger dem, skal de velsignes af en præst og så gives gratis til andre. Frelses-Medaljen tilbyder Omvendelsens og Frelsens Gave.
Alle dem der modtager Frelses-Medaljen skal fremsige denne Korstogsbøn (115) For Omvendelsens Gave: 
O Frelsens Moder, dæk min sjæl med dine Frelsens tårer. Fri mig for tvivl.
Løft mit hjerte, så jeg føler din Søns Tilstedeværelse.
Bring mig fred og trøst.
Bed til at jeg vil blive virkelig omvendt.
Hjælp mig at acceptere Sandheden og åben mit hjerte til at modtage din Søns, Jesu Kristi Barmhjertighed.
Amen
Mit barn, jeg beder dig om at få denne Medalje designet og lavet. Jeg vil vejlede dig hvert skridt på vejen og så skal du sikre at den bliver gjort tilgængelig over hele verden.
Gå i fred og tjen min Søn.
Jeres Moder
Frelsens Moder
 
Den sidste profet er nu blevet sendt, så Jeg beder jer om ikke at afvise denne Gave
846. Fredag 19. juli 2013 kl. 15:00
Min kære elskede datter, når du bekymrer dig og føler dig uelsket, på grund af denne Mission, skal du vide at Helligånden altid vil gøre dig stærk. Du vil aldrig være i stand til at tale falsk, eftersom dette ikke tillades af Min elskede Fader. Du er de sidste tiders profet og selvom Jeg ved at dette skræmmer dig, skal du vide det.
Jeg bevilger, gennem Min Faders Kærlighed, stor Barmhjertighed til verden. Den sidste profet er nu sendt ud, så Jeg beder jer om ikke at afvise denne Gave, for det er Min Faders vilje at gribe alle Sine børn og beskytte dem imod det onde i verden. Dette er en Gave for at bringe jer den endelige Frelse fra en frygtelig afstraffelse.
Afvis ikke denne profeti-gave, den sidste forbøn fra Himmelen, for at frelse jer fra skade.
Til dem der ikke ærer Min Fader og som tilbeder hedenske guder: I skal få jeres lande fjernet fra Jordens overflade, hvis I ikke vender jer til den Ene Sande Gud. I, der tilbeder falske guder, som lover jer strålende fremtider der taler til jeres forfængelighed, vil blive drevet bort fra Mig og I vil drukne i et endeløst vakuum – en afgrund hvorfra I aldrig vil vende tilbage.
Lyt nu alle sammen. Jeg kalder menneskeheden fra Himmelen. Min profet vil helt enkelt gøre som Jeg beder hende om. Hun adlyder Mig, Guds Søn, Menneskesønnen, som forudsagt. Hun har ingen stemme. Hendes ord er Mine Ord. Hendes lydighed er afgørende i henhold til Guds Bud. Hendes lydighed betyder at hun ikke har tilladelse til at åbne munden for at forsvare Guds Ord.
Alle forudsagte begivenheder vil finde sted i hast. Ignorer denne advarsel fra Himmelen og I vil lide mere end nødvendigt. Tal ondt om disse Ord fra Himmelen og I vil blive vist i al jeres skam for hele verden for at forfølge Mig.
Mit Ord er Sandt. Mit Ord er konkret. Mit Ord gives til at beskytte jer og frelse jer fra dyret, som ødelægger jeres liv med sit angreb. Jeg beder jer om at være stærke og gå bort fra de ugudelige løgne han fortæller jer. Hvis jeres hjerte er tungt så kom til Mig og Jeg vil gøre det let. Hvis jeres hjerte er trist, vil Jeg omslutte jer og bringe jer fred, sådan at døden aldrig vil skræmme jer igen.
Hvis I er fuld af vrede, som bliver til had mod disse Budskaber, skal I vide at I er blevet angrebet af løgnens kongen. I vil vide i jeres hjerte, hvis disse Budskaber giver jer smerte og lidelse, at de kommer fra Mig.
Jeres Jesus
Hans plan er at lokke sjæle ind i et spind af bedrag ved at trække på deres hjerter
847. Fredag 19. juli 2013 kl.20:54
Min kære elskede datter, Jeg ønsker at give en forklaring omkring den Resterende Hær. Den Resterende Hær vokser over hele verden på dette tidspunkt. Mange, der ikke kender disse Budskaber, samles allerede, nu hvor kernen i Min Kirke på Jord er i fare for at blive fortæret bort.
Mange kender sandheden og kan se de forsøg der gøres for at udvande Mit Aller-Helligste Ord. Alle der er begunstigede med Helligåndens Lys vil genkende det ondes ånd når den omslutter Min Kirke. Det ondes ånd kommer klædt i en fernis af ydmyghed. Hans plan er at lokke sjæle ind i et spind af bedrag ved at trække på deres hjerter.
Husk at Satans plan er at stjæle sjæle. Så skal I vide hvilke sjæle han går efter for at fange først. Han vil altid prøve at ødelægge dem der elsker Mig. Han vil ignorere dem han allerede har befængt, for han har allerede ødelagt dem.
Tro aldrig at det onde viser sig på den mest åbenlyse måde. Det ondes ånd vil lokke sjæle med et ydmygt, blødt og omsorgsfuldt ydre, for hvordan skulle han ellers overbevise gode sjæle om løgn? Jeg Er menneskehedens Frelser og nu griber Jeg ind for at bringe jer Sandheden. Intet vil stoppe Mig, men alle mulige onde handlinger vil blive påført denne Mission for at frelse verden fra fortvivlelse.
Mens I, Mine elskede tilhængere, går foran, vil I blive trukket baglæns af dem der tror I krænker Guds Ord. Så når I trækker jer tilbage i stilhed og undgår at falde i dæmonernes fælder, som de sætter op for at opmuntre jer til at forsvare Mit Ord, vil de håne jer.
De nådegaver der er givet til Min Resterende Kirke er subtile, men kraftfulde og med hjælp fra Frelsens Moder, vil de slagte dyret og hans kohorter. 
Kampen om sjælene vil ikke blive behagelig, for tag ikke fejl, den sande kulør af Guds fjender, der siger de kommer i Hans Navn, vil med tiden blive afsløret for hvad den er.
Desværre vil mange være så blinde for Sandheden og vil til den tid deltage i Sataniske ritualer som de ikke vil kende til, så nøje kamuflerede vil de være.
Min stemme vil brøle iblandt jer, for Jeg vil aldrig ophøre i Min Plan om at bringe jer Evigt Liv. Intet omfang af menneskelig begrundelse, som resulterer i fordømmelse af Mit Hellige Ord gennem disse Budskaber, kan svække Guds Magt.
Jeres had til Mig vil tage til og den vrede der vil omslutte jeres sjæle kommer fra Satan, men I vil tro den kommer fra Gud. Hvordan kan I være så blinde? Hvilket råd har fæstnet sig inden i jer, der får jer til at prøve at skade andre? Bed til at I ikke fremmedgør jeres næste overfor Mig. Bed til at I opsøger Sandheden, før djævelen tager jeres sjæle i besiddelse. Han er meget magtfuld og dem, hvis sjæle har været svækkede gennem stoltheds synd, vil blive villige værter, i hvilke Satan og hans faldne engle vil holde til.
Vågn op alle sammen. Tiden for at åbne Sandhedens Bog er kommet. I skal ikke alene åbne siderne, I skal åbne jeres hjerter.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: Udfaldet I Rom vil resultere i, at mange vil blive ledt på afveje
848. Lørdag 20. juli 2013 kl. 12:45
Mit barn, når uroen indenfor den Kristne tro tager til, vil der stadig være dem der er tro mod min Søn, og ved deres styrke og tro vil stå vagt om og beskytte Guds Hellige Ord.
Udfaldet i Rom vil resultere i, at mange vil blive ledt på afveje og vil, uforvarende, vende sig væk fra min Søn, Jesus Kristus. De vil fare vild fordi de kommer til at acceptere nye doktriner, der ikke kommer fra Gud. Bed, bed, bed for dem indenfor de Kristne kirker, der vil falde i fælden og acceptere løgne, givet til dem i forklædning, af dem der påstår at være valgt af min Søn til at forkynde Hans Ord.
Alle disse ting er blevet forudsagt til seere i århundreder og alligevel afviser mange af jer at acceptere disse profetier. Jeg har advaret menneskeheden om disse mørke dage forude, fordi min Søn ønsker at I skal være på vagt overfor de faldne engle der vil befænge Hans Kirke på Jorden. Mine tårer falder i store strømme fordi så mange hellige tjenere indenfor Kirken benægter mine besøg. Disse besøg var godkendte af Gud for at gøre menneskeheden bevidst om de farer, sjælene står overfor, medmindre de gives Sandheden på forhånd.
De profetier I blev givet i La Salette og Fatima har stor betydning. Hvorfor ignorerer så mange, der påstår at elske mig, deres Moder, hvad jeg fortalte til verden? I har ikke lyttet og I har ladet jer bedrage.
Det er tid til at huske på at det mørke, der omslutter min Søns Kirke på Jorden, er forårsaget af den onde som har misledt mange. Dette mørke kan ikke komme fra min Søn og som sådan forbliver Hans Mystiske Legeme – Hans Kirke – intakt. Dem der forbliver tro mod Hans Mystiske Legeme vil ikke afvige fra Sandheden. Dem der forråder min Søns Kirke og afviser Hans Lære, ved at udføre nye handlinger, der er krænkende mod Jesus Kristus, afskærer dem selv fra Hans Barmhjertighed.
I skal vide at når min Søns Kors ændres til et andet udseende, og når den måde Messens Offer anpasses på, i modernitetens navn, så vil I se disrespekten for min Søn i den måde disse ting præsenteres på.
I må aldrig forråde min Søn. Han har lidt så meget og alligevel vil nogle af disse, indenfor Hans Egen Kirke, fare vild og korsfæste Ham  igen. Når I ser disse begivenheder vil I vide at tiderne skifter og at den endelige kamp mellem Gud og Dyret er på vej.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
De forbereder antikrist nu, til hans store entre
849. Søndag 21. juli 2013 kl. 18:05
Min kære elskede datter, Jeg har et vigtigt budskab til verden, inklusive dem der tror på Mig, dem der ikke gør det, dem der muligvis tror på Min Fader, såvel som dem der ikke accepterer at alle ting kommer fra Mig.
Da dyret lagde planer imod Mig, skabte han en diabolsk plan for de sidste tider, som er udformet til at narre verden med den største løgn, sådan at han kan tage dem med sig ind i Helvedes ild.
I skal vide at Jeg allerede har afsløret denne plan for verden, men der er en hemmelighed der skal afsløres, sådan at I forstår Sandheden. Som i enhver kamp, indtager fjenden en stilling og den er sædvanligvis planlagt meget omhyggeligt, sådan at det gøres i hemmelighed for at ikke målet ved hvor fjenden står.
I denne, den endelige kamp for sjæle, har Satan og hans gruppe indtaget en stilling imod Guds to vidner. Dette har taget mange år at tilrettelægge, men Guds børn skal vide hvem de to vidner er først, før de forstår hvordan planen er skruet sammen.
Fjenden har nu indtaget en stilling i Min Kirke. Han gør dette som fjenden skjult indeni en Trojansk hest. Fjenden – husk der er mange og de hylder alle dyret – har også slået rod i Mellemøsten. Det rigtige mål er Israel, det andet vidnes hjem.
De to vidner er de Kristne og Israels Hus. Kristendommen er det første mål, fordi den kom fra Mig. Israel er det andet mål, fordi Jeg er født Jøde og det er Guds udvalgte folks land – Jerusalems hjem.
Det er intet tilfælde at Satan ønsker at destruere disse to, fordi han hader dem og, ved at slette alle spor af dem, giver han den mægtigste erklæring – at han er over Gud. Hvor vil disse to vidner lide i Guds Navn. De vil ikke dø, men vil synes ribbet for alt liv.
Sakramenterne vil blive de første til at blive ødelagt, så Messen, så Bibelen og alle spor efter Guds Ord. I disse tider vil mange kæmpe for at forkynde Guds Ord. Det vil blive i disse tider at Mine Nådegaver vil blive øst ud overalt, gennem Helligåndens Kraft, sådan at Gud aldrig glemmes.
Meget snart vil antikrist gøre sig kendt som fredens mand, der vil skabe den mest ambitiøse fredsplan i Mellemøsten.
De forbereder antikrist nu, til hans store entre. Imens fortsætter den diabolske plan for at bedrage de uskyldige, ved at lære dem løgne i Mit Navn. Dem af jer der ikke vil acceptere Sandheden skal vide at disse tider er over jer. Hvis I ikke kan acceptere Sandheden nu, hvis I i sandhed elsker Mig, så vil Jeg give jer nådegaverne til at skelne.
Så mange kan ikke se denne onde plan, der er så nøje skjult, men som folder sig ud for øjnene af jer som forudsagt. Hellig Skrift lyver aldrig. Mit Ord er Sandheden. Sandheden er jeres livline til frelse. Hvis I accepterer løgnene, givet jer i Min Kirke, af dem der ikke kommer i Mit Navn, så vil I falde ind i et stort mørke og blive opslugt af en sådan ondskab, at skulle I tage del i sådanne okkulte udførelser – fremstillet for jer i Mit Navn – vil I være tabte for Mig.
Meget snart, når den falske fred er skabt, vil planer indledes for at tilintetgøre Jøderne. Mens dyret flår Israel, vil den falske profet smide Min Tilstedeværelse ud og bedrage ikke kun Katolikker, men alle Kristne, alle religioner, for at tilbede dyret i skikkelse af En-Verdens Religionen.
Hvis dette Budskab slår frygt i jeres sjæle, skal I vide at det er Min hensigt ikke at skjule noget for jer, som kunne ødelægge jer. Alt hvad der er vigtigt er at I forbliver tro mod Min Lære og beder om Min Beskyttelse. Når I overgiver jer til Mig, jeres Jesus og beder Mig vejlede jer, vil alt blive godt.
Jeg vil holde jer under Min Beskyttelse – alle de af jer der ikke afviger fra Sandheden.
Jeres Jesus
 
Stol på Mig og Jeg vil åbne jeres øjne for Sandheden om jeres herlige fremtid
850. Mandag 22. juli 2013 kl. 19:09
Min kære elskede datter, Jeg kalder på alle unge mennesker i verden, af alle trosretninger og overbevisninger. Jeg Er Jesus Kristus, verdens Frelser, og Jeg vil gøre Mig selv bekendt for jer. Når dette sker, ved en overnaturlig begivenhed, som vil opleves over hele verden på samme tid, vil i kende Sandheden.
I tager måske ikke imod Mit Kald til jer nu. I byder Mig muligvis ikke velkommen i jeres daglige liv, men når I føler Min Kærlighed, vil intet andet betyde noget for jer igen. Tidspunktet for det Andet Komme er nær. Denne begivenhed, når Jeg kommer for at bringe Fred idet Jeg varsler det Nye Paradis, vil overvælde jer med fryd, som I aldrig har oplevet. Jeg vil give jer et liv der overgår jeres drømme – et liv som, når et glimt af det er set, vil være alt det I begærer.
Det Andet Komme skal ikke frygtes, eftersom det vil være det mest kraftfulde, glædelige øjeblik. Dette er Mit Løfte. I skal aldrig bekymre jer eller føle at livet er ovre – at I vil blive nægtet den tid I tager for givet i verden – for livet vil kun være i begyndelse. Denne gang vil der ikke være pinsel, skade, vrede, had eller adskillelse. Kun kærlighed vil trives og med det, et liv af pragt, hvor I vil leve i stor forening, i kærlighed og fred med jeres kære.
Jeg forbereder verden på denne Store Begivenhed, som er blevet profeteret. For at forberede sig – sådan at verden på et øjeblik vil ændres for altid – skal I komme til Mig. For at blive givet dette liv i det Nye Paradis, hvor I vil beholde en perfekt krop og sjæl, skal I bede Mig om at rense jeres sjæl. For at Jeg kan gøre dette, skal I bede Mig om at tilgive jer alle jeres synder. Det er enkelt. Jeg ved I er syndere. I ved at I er  syndere, men dette må aldrig adskille jer fra Mig.
Hvis I er bekymret eller bange, så fortæl Mig om jeres bekymringer og Jeg vil dulme jeres smerte. Stol på Mig og Jeg vil åbne jeres øjne for Sandheden om jeres herlige fremtid. Når Jorden bliver fornyet og det Andet Komme bliver annonceret, står Jeg ventende på og hilse jer. Jeg vil altid elske jer, for det var for jer at Jeg opgav Mit Legeme, da Jeg lod dem korsfæste Mig. Hvis Jeg elsker jer så meget, burde intet stå i vejen for at I påkalder Mig i dag.
Jeg venter på jeres kald.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: Den sidste af Fatimas hemmeligheder blev ikke afsløret, så skræmmende var den
851. Mandag 22. juli 2013 kl. 20:17
Mit barn, det bedrag, som verden skal stå overfor, vil være så svært at skelne, at kun dem der overgiver sig til Gud og lægger al deres tillid i min Søn, vil være i stand til udholde prøvelserne, der ligger forude. Jeg gav verden profetierne i 1917, men den sidste af Fatimas hemmeligheder blev ikke afsløret, så skræmmende var den for dem i den Katolske Kirke.
Fatimas sidste hemmelighed er stadig ukendt for Guds børn, selvom dele af den blev åbenbaret for dig 26. januar 2012. Meget få indenfor Kirken er indviede i denne. Nu skal den næste del af Fatimas sidste hemmelighed åbenbares, sådan at jeg kan advare menneskeheden om konsekvenserne af, at ignorere min indgriben for at hjælpe med at frelse sjæle.
Kirken har været befængt indefra af fjender af Gud. De – og der er tyve af dem som kontrollerer den indefra – har skabt det største bedrag. De har valgt en mand, ikke af Gud, mens den Hellige Fader, tilkendt Peters Krone, er omhyggeligt bragt af vejen.
De detaljer, som jeg åbenbarede, er at der vil være to mænd der bærer Peters Krone i de sidste tider. En vil lide på grund af løgne som er blevet skabt for at miskreditere ham og som nærmest vil gøre ham til fængselsfange. Den anden valgte vil tilvejebringe ødelæggelsen, ikke kun af den Katolske Kirke, men af alle kirker der ærer min Fader og som accepterer min Søns, Jesu Kristi lære, verdens Frelseren.
Der kan kun være en leder af Kirken på Jorden, som er autoriseret af min Søn, og som skal forblive pave indtil sin død. Enhver anden, som påstår at sidde i Peters Sæde, er en svindler. Dette bedrag har et formål at vende sjæle til Lucifer og der er ringe tid for sådanne sjæle, der vil være uvidende, at blive frelst.
Børn, I skal kun agte på en advarsel nu. Afvig ikke fra min Søns lære.
Stil spørgsmål ved enhver ny doktrin, der vil blive stillet for jer og som påstås at komme fra min Søns Kirke på Jorden. Sandheden er enkel. Den ændrer sig aldrig. Min Søns Arv er meget klar. Lad ikke nogen sløre jeres dømmekraft.
Snart vil Fatima profetierne give mening. Alt finder nu sted foran en vantro verden, men bedrøveligvis vil meget få forstå det før det er for sent. Bed, bed, bed min Aller-Helligste Rosenkrans, så ofte som muligt, hver eneste dag, for at svække den ondes effekt, som vil omringe jer.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Jeg afslører hemmelighederne i Åbenbaringens Bog og de vil ikke være behagelige
852. Tirsdag 23. juli 2013 kl. 15:30
Min kære elskede datter, de prøvelser du vil skulle stå overfor kommer fordi Jeg afslører hemmelighederne i Åbenbaringens Bog, og de vil ikke være behagelige. Sandheden kan være meget oprørende og foruroligende for mange. Sandheden vil forårsage tårer af forfærdelse, tårer af bedrøvelse og stor fortvivlelse. Løgne, på den anden side, kan lulle jer ind i en falsk følelse af tryghed. Selv når løgne, fremstillet for jer, kommer klædt i et elskende sprog og nobel gestus, føles ikke rigtige i jeres hjerte, men kan de være meget lettere at acceptere end Sandheden.
Når mennesker får fortalt at de har fået en dødelig sygdom, har de to valg. De kan acceptere Sandheden, forberede deres sjæle, bruge tid tæt på deres familier, søge Min tilgivelse og så afvente dagen. Når de gør dette, selvom det kan være skræmmende, vil de – fordi de har accepteret Sandheden – finde sand fred i deres sjæle. Disse sjæle vil intet have at frygte fra Mig. Hvis de, på den anden side, afviser Sandheden, og tror på magisk eliksir og falske guder, som de tror kan bruges til at kurere dem mirakuløst, vil de blive meget skuffede. Disse sjæle, forblændede af såkaldte positive tanker, tror at hvis de selv ønsker at det skal gå bedre så vil alt blive godt. Hvad de mangler at forstå er at de skal påkalde Mig, Jesus, hvis de vil kureres. Jeg vil besvare bønner, men kun hvis forespørgslen er til deres sjæles bedste. Disse sjæle, som afviser at acceptere Sandheden om deres sygdom og som ikke vender sig til Mig, vil fortabes. De vil have spildt den tid de var givet på Jorden til at sikre at deres hus er i orden.
Det samme gælder for Mit Ord, Sandheden, givet til jer nu. Jeg gav verden Sandheden under Min Tid på Jorden og Jeg blev afvist. Mange fugte Mig, men Sandheden de blev givet dengang vil nu blive udfordret af Guds fjender og de vil blive bytte for bedrag. De vil snart afvise Sandheden og vil ikke være i stand til at tage imod Min Advarsel, der gives til verden på dette tidspunkt.
Jeg kalder på jer nu, ikke for at åbenbare jer ny Lære, for det er ikke nødvendigt. I blev givet Sandheden, men nu griber Jeg ind for at minde jer om Sandheden. Jeg kommer også for at advare jer om de onde grusomheder, der vil blive påført jer på grund af jeres kærlighed til Mig.
Vend ikke ryggen til Mig, Jesus Kristus, for Jeg rækker ud kun for at beskytte jer på dette tidspunkt. Jeg ønsker ikke at fremmedgøre jer, men Jeg vil blive ved med at minde jer om Sandheden, igen og igen. Når jeres sjæl bliver urolig på grund af de nye regler der snart bliver præsenteret af disse, der siger de er af Mig, så skal I påkalde Mig gennem denne Korstogsbøn.
Korstogsbøn (116) Frels mig fra løgnenes onde:
Kære Jesus, hjælp mig.
Jeg drukner i tårer af sorg.
Mit hjerte er forvirret.
Jeg ved ikke hvem jeg kan stole på.
Jeg beder Dig at fylde mig med Din Hellige Ånd, sådan at jeg kan vælge den rigtige sti til dit Kongerige.
Hjælp mig, kære Jesus, at altid forblive tro mod Dit Ord, givet til verden af Peter og til aldrig at afvige fra hvad Du lærte os eller benægte Din død på Korset.
Jesus, Du er Vejen. Vis mig vejen. Hold mig og bær mig på Din Store Barmhjertighedsrejse.
Amen.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: Som om et mirakel havde fundet sted, vil den falske profet synes at rejse sig fra de døde
853. Torsdag 25. juli 2013 kl. 18:52
Mit barn, det er vigtigt at mine børn ikke mister mod når de står overfor det onde de vil komme til at stå overfor, når min Søns Kirke bliver kastet ind i ørkenens vildnis.
Jeg er Åbenbaringens Kvinde klædt i solen, som fødte Barnet. Barnet er Jesus. Min Søns Jesu Mystiske Legeme er Hans Kirke på Jorden. Min Søns Kirke er ved at blive stjålet, og snart vil Hans Legeme ikke være til stede i den. Denne fortvivlelse vil rive hjerterne af dem der følger min Søns Lære i to. Dem, der ikke har noget sted at vende til vil finde sig selv kastet ud af den bygning som indtil nu har huset den Hellige Nadver. Men skønt de vil være kastet ud uden megen barmhjertighed, vil de blive fyldt med Helligånden. Dette betyder, at de vil blive vejledt og selv lede standhaftigt den Resterende Hær, der udgøres af dem der er trofaste mod Gud.
Andre, blinde for Sandheden, vil følge den falske profet ind i uorden. Deres hjerter vil blive bedraget og snart, når den falske profet vil blive set ved dødens port, vil de hulke. Men så, som om et mirakel havde fundet sted, vil den falske profet synes at rejse sig fra de døde. De vil sige at han er velsignet med mægtig, overnaturlig kraft fra Himmelen og de vil bøje deres ansigter i tilbedelse af ham. Han vil blive elsket og tilbedt af dem der ikke kan se.
Snart vil antikrist dukke op og hans opstigen til berømmelse vil starte i Jerusalem. Så snart han dukker op i offentligheden, vil alt i min Søns Kirke forandres hastigt. De nye regler vil blive indført. Nye relikvier, ændringer i messehageler og mange nye forordninger vil blive håndhævet. Først vil folk sige at alle disse forandringer skyldes behovet af, at være ydmyg. Og mens disse vederstyggeligheder kommer ind i kirken, begynder forfølgelsen. Vov at protestere mod disse sataniske ritualer og I vil blive dømt som kættere og ballademagere.
Mange kardinaler, biskopper, præster, nonner og almindelige mennesker vil blive ekskommunikeret, hvis de ikke følger de nye regler og tilbeder den falske profet. På dette tidspunkt skal I opsøge de tilflugtssteder, som vil være skabt, sådan at I kan tilbede min Søn, Jesus Kristus, i fred. Præster skal fortsætte med at administrere Sakramenterne og forsyne mine børn med den Allerhelligste Nadver. I må aldrig give efter for bedraget, som I vil blive bedt om at tage del i. Dem der gør det, vil miste deres sjæl til den onde.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Selvom de skaber frygt, er de ingenting sammenlignet med den Store Revselse forude
854. Torsdag 25. juli 2013 kl. 20:40
Min kære elskede datter, Min Faders Hånd har nu grebet ind i verden, i straf for menneskets synd. Synd er eskaleret i verden fordi mennesket ikke længere skelner mellem rigtigt og forkert. I kan ikke flygte fra Min Faders Vrede, når jeres lande bifalder ugudelig synd, gennem deres love.
Disse afstraffelser vil blive set over hele verden, snart. Selvom de vil skabe frygt, er de ingenting sammenlignet med den Store Revselse forude. Mennesket er stædigt. Det afviser hjælp når Gud tilbyder det. Menneskeheden har valgt at afvise Gud og hver eneste af jer har lidt på grund af hedningene iblandt jer.
Mit Kald fra Himmelen er først og fremmest for at frelse alle sjæle, men det er også sådan, at Jeg kan hjælpe jer med at afbøde afstraffelserne, som vil tilfalde menneskeslægten. Hvor er Min Barmhjertighed stor. Hvor er Min Tålmodighed stor, men dem der afviser Min Lære og der afskærer sig selv fra Min Fader, deres Skaber, vil snart kende konsekvenserne.
Jeg kalder alle religioner og anmoder jer om at bede om mildhed, hvad enten I accepterer disse Budskaber eller ikke. Bønner er nødvendige for at afbøde katastroferne, som allerede er begyndt. Bed, bed, bed for jeres liv og for sjælenes frelse.
Jeres Jesus
 
Kig ind bag humanismens maske og I vil ikke finde tegn på Gud
855. Søndag 27 juli 2013 kl. 19:22
Min kære elskede datter, det er Mit Ønske at alle Mine skattede tilhængere beder intenst for at afbøje overlast på sjæle, på grund af voksende ateisme. Ateisme manifesterer ikke altid sig selv. Meget ofte skaber folk, som har besluttet, uanset af hvilken grund, ikke længere at tro på Gud, en erstatning.
På grund af menneskets væsen, skal det lede efter en årsag til at berettige sin eksistens. Humanismens forbandelse er at den ophøjer mennesket i menneskets øjne. Alt der skal gøres, ifølge humanisten, er at sikre at menneskets behov kommer først. Mange mennesker forveksler humanisme med Kristendom. Når man forkynder vigtigheden af jordisk gods i menneskets liv for enhver pris, for at undgå lidelse og fattigdom, er det let at tro at dette er en form for næstekærlighed.
Hvis I siger at I vil sætte en stopper for fattigdom, arbejdsløshed og anden elendighed, vil mange tro I taler i Guds Navn. Kig ind bag humanismens maske og I vl ikke finde tegn på Gud, ej heller vil I høre Hans Navn nævnt. Dem der lever deres liv som humanister elsker ikke Gud. De elsker kun sig selv. De tror også at det eneste der betyder noget, er menneskehedens velvære – ofte i form af jordiske ting, som et mål i sig selv.
Skønt det kan synes velgørende, at blive set vise omsorg for menneskers behov, kan I aldrig erstatte Gud, ved at sætte menneskets behov først. Når I gør dette, fornærmer I Gud. Humanisme er ikke, på trods af ydre tegn på Guds kærlighed, hvad det synes. Bag kærlighedens maske lurer egenkærlighed. Mennesket skal dø, hans legeme blive til støv, hans sjæl vil leve videre, men humanisme vil have jer til at tro, at mennesket er udødeligt. Vær forsigtige når I omfavner humanisme, for når I gør det, afskærer I jer fra Mig.
Jeres Jesus
 
De andre uskyldige, der blindt følger dyret og den falske profet, vil blive fanget i et brutalt bånd
856. Søndag 28. juli 2013 kl. 21:40
Min kære elskede datter, du må aldrig tvivle på Mit Ord. Du skal, hvis du i sandhed stoler på Mig, gøre hvad Jeg ønsker du skal gøre, så Jeg kan oplyse verden, på dette tidspunkt, og forberede dem på en Ny Begyndelse.
Meget af det der sker for Min Kirke er blevet forudsagt, men du må acceptere at Min Fader tillader disse vederstyggeligheder af en grund. Dette er den endelige afslutning af Satans regeren. Han har fostret et dyr i sit navn, og denne antikrist er Satans ånd selv. Han og hans tilhængere er blevet givet meget lidt tid i den store kamp for sjæle.
Satans hævn er at stjæle så mange sjæle han kan, før han bliver lænket og kastet i afgrunden. Dem af hans gruppe, der tilbeder slangen, følger kun hans instruktioner på grund af den magt de blev lovet, hvis de hjælper ham med at gennemføre hans diabolske plan. Hvor vil disse stakkels sjæle lide i evighed og hvor vil de skrige på Min Barmhjertighed, når den skrækkelige virkeliggørelse af deres skæbne vil stå klart.
De andre uskyldige, der blindt følger dyret og den falske profet, vil blive fanget i et brutalt bånd, hvorfra de ikke vil have kræfter til at flygte. De er i desperat behov for jeres hjælp. I skal bede intenst for deres sjæle, at de løses tilbage til Mig. Hvad gælder omverdenen, vil den i første omgang ikke se meget, der alarmerer dem. Krigene i Mellemøsten og den efterfølgende fred vil blive hilst med bifald.
Fredsmanden vil modtage mange priser i anerkendelse af hans humanitære arbejde. Den falske profet vil blive set forene verdens kirker og udvise, ved enhver lejlighed, alle de egenskaber man vil forbinde med en helgen.
Alt vil være i bedste orden, indtil disse to vender om, og med gengældelse vil slå ned på alle dem der modsætter sig deres plan for at styre verden. De vil flette Min Kirke på jorden ind i dyrets rede, indtil mørket dækker Jorden.
Alle vil føle en foruroligelse. I vil alle føle ondskaben, når Satan, gennem antikrist, kontrollerer alt. Men så, når alt håb synes ude, vil Jeg stige ned med Min Store Barmhjertighed, for at omslutte alle, for at bevise Sandheden for verden.
Så stor er Min Barmhjertighed, at Jeg vil oplyse de mørkeste sjæle og de vil komme til Mig med lettelse i deres hjerter. På det tidspunkt, vil al deres tvivl blive drevet ud af deres sjæle af Helligånden. Kort derefter, når Guds børn kender Sandheden, vil den sidste trompet bruse, og Jorden vil blive fornyet. Alt ondt vil forsvinde. Solen vil fylde jer alle med et mægtigt Lys og det Nye Paradis vil blive overrakt, med stor kærlighed, som den største Gave I nogensinde kunne forestille jer, til hver eneste en af jer.
Alt I behøver at gøre, er at stole på den Sandhed Jeg åbenbarer, så I kan undgå de fælder der bliver lagt for at stjæle jeres sjæle. De af jer der kan se, som stoler på Mig  og som påkalder Mig, vil hjælpe Mig med at frelse sjælene af dem der kan se, men som afviser at se Sandheden.
Jeres Jesus
 
Dyrets mærke vil bringe død med sig – sjælens død og død ved en frygtelig sygdom
857. Mandag 29. juli 2013 kl. 11:23
Min kære elskede datter, Mit Navn nævnes sjældent I samme åndedrag, når de der påstår at kende Mig råber blasfemier mod Gud. Min død på Korset vil ikke kun blive afvist og ikke nævnt, men billeder af dæmoner vil blive brugt som en erstatning for Mit Legeme på Korset. Men hvis det ikke er Mig, der blev dræbt på Korset, hvem er det så? Hvem er de, som forkynder Mit Ord til verden, men som ytrer blasfemier som løber fra deres munde? Pas på de mirakler, mænd i hvide klæder påstår at udføre, som om de var gjort af Mit Kød og velsignede med Min Ånd. Når I ser vidunderlige og tilsyneladende mirakuløse begivenheder finde sted, skal I vide at de ikke er noget af dette. I vil blive fortalt at mirakler er skabt ved den falske profets hånd. I vil så forventes at vise stor respekt og I vil blive fortalt, som det første, at han er en levende helgen. Han vil blive lovprist, elsket og beundret og alle vil sige at han er yndet af Gud. De vil med tiden tro, at disse mirakler finder sted for at varsle Mit Andet Komme.
Og så vil dyret dukke op. Og han vil ære den anden. Og verden vil blive hvirvlet ind i en frygtelig forvirring. Mennesker vil være fanget. På den ene side, vil den falske profet kontrollere alle religioner i verden og røve den kærligheden af dem der kender Sandheden. Dem der kender Sandheden vil ikke afvise Mig, for Guds Kongerige er deres. Antikrist vil vise den falske profet stor ære. Men fordi hans rolle vil være politisk, vil deres bånd forene mange mennesker der vil bifalde denne alliance.
Disse begivenheder vil begynde at give mening snart. Dem der prøver at tage jer bort og ind i en falsk tro, ikke af Gud, vil være overbevisende. De vil aldrig afsløre deres rigtige hensigt, indtil de tror de er ved at vinde denne kamp. Men så vil de ødelægge mange, som afviser at tage imod dyrets mærke. De vil sige at dette vil være et tegn på sand verdensfred, kærlighed og enhed, men skjult i dets kerne vil være nummeret 666, dyrets tegn.
Præcis som hellige medaljer giver beskyttelse fra Himmelen med Guds Kraft, vil dyrets mærke bringe død med sig – sjælens død og død ved en frygtelig sygdom. Dem der afviser mærket vil skulle gemme sig og lave forberedelser. Jeg ved dette er frygtindgydende, men det er sandt. Jeg vil gribe ind med hjælp fra jeres bønner for at gøre en ende på forfølgelsen.
I, mine elskede tilhængere, vil kende Sandheden og forberedt til at hjælpe dem der vil kæmpe imod denne viden. Når denne tid kommer, vil Min Resterende Hær være en styrke der kan regnes med. Deres styrke vil ligge i deres evne til at frelse dem der lider under denne diabolske handling af hævn mod Guds børn.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: I skal holde fast ved traditionelle Kors, for snart vil de forsvinde
858. Mandag 29. juli 2013 kl. 19:05
Mine børn, husk altid at, ved Guds Kraft og ved min Søns Nådegave, vil jeg knuse dyret og når alt synes håbløst vil den ondes herredømme komme til en brat slutning. Mit Beskyttelsens Slør dækker alle dem der påkalder min hjælp, i disse svære tider. Husk, at præcis som jeg mistede min Søn, da Han var tolv år gammel, fandt jeg Ham i Templet. Bed, mine børn, og gå ind i jeres kirker nu, for at lægge de nødvendige offer for at spørge om udholdenhed under denne frygtelige åndelige kamp for sjæle. Min Søn har lidt så meget ved Hans død på Korset, men det var blot én byrde. Den største lidelse Han udholder i dag er for dem der et tabt for Ham. Og nu, hvor det ondes ånd stræber efter at fratage Ham alle dem der elsker Ham, ætser Hans Smerte gennem Ham som et sværd og skærer Ham i to.
Offer sjæle vil nu lide den største smerte, hvor forfølgelsen af Guds børn tager til. Ved min Søns Kors, er I blevet frelst. Ved Hans Kors vil I bekæmpe ondt og Hans Kors vil, når det er velsignet, beskytte jer. Men hvis dette Kors ændres eller synes anderledes, er det en hån af min Søns død for at frelse syndere. I skal holde fast ved traditionelle Kors, for snart vil de forsvinde.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Acceptér aldrig et kors, der ikke ligner det Kors Jeg blev korsfæstet på
859. Tirsdag 30. juli 2013 kl. 20:06
Min kære elskede datter, hvor er stemmerne liflige, af dem der elsker Mig og trøster Mig i denne tid af stor sorg. I, Mine elskede tilhængere, som aldrig vil forlade Mig, er som honning, sød i Min Mund, lindrende Min Krop og løftende Min Ånd. Mange vil følge falskheder, fordi de vil være bange for at stå op og trodsigt forsvare Guds Ord. Først vil de være forvirrede over de nye udførelser, nye symboler, nye dragter, nye former for altre og nye kors. Så vil de acceptere alle disse nye ting, som et tegn på tiden. Denne nye, moderne, såkaldte forenede tilgang til at ære Gud, vil så entusiastisk blive omfavnet af disse stakkels sjæle. Man de der er Mine vil forblive tro mod Mit Ord til alle tidsaldre. De er rygraden i Min Kirke på Jord og de vil aldrig knække.
Mit ønske er at I, Mine loyale Kristne – fra alle trosretninger – samles for at bekæmpe dæmonerne, der er blevet sluppet løs fra Helvede og som strejfer om omkring jer. Undskyld aldrig at I elsker Mig. Acceptér aldrig et kors, der ikke ligner det Kors Jeg blev korsfæstet på. Når Jeg er fraværende eller ikke bliver nævnt, så vil I vide at befængelsen spreder sig overalt i disse kirker, som er udtænkte af Mine fjender. Hvis I accepterer deres sataniske ritualer og symboler, vil I stå åbne overfor ondt.
Forbliv tro mod Mig. Hold jeres daglige bønner simple. Hav Helligt Vand og Mit Kors i jeres hjem. Beskyt hinanden. Forbliv lydige mod disse Mine hellige tjenere, som vil forblive stærkt loyale overfor Mig og som vil afvise at forråde Mig. Brug så resten af din tid i bøn for ateisters sjæle, sjælene af dem der tror på hedenske guder og sjælene af dem der blindt følger Min Kirkes fjender ind i vildnisset. Bliv i tæt forening med Mig og påkald Mig hver dag for styrke. Jeg vil være ved jeres side gennem disse bitre prøvelser forude og jeg vil aldrig forsage dem der opsøger Mig.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: Præcis som Guds Hellige Ord kan forene sjæle, kan det også skabe stor splittelse
860. Onsdag 31. juli 2013 kl. 18:31
Mit barn, når du elsker min Søn, Jesus Kristus, vil det bringe alle dem der virkelig elsker Ham tæt sammen. Når de der elsker min Søn finder det svært at elske andre, skal de påkalde Mig, Frelsens Moder, for at åbne deres hjerter.
Min Søns Kærlighed er så kraftfuld at den, sammen med Kraften fra Helligånden, kan sprede sig fra et hjørne af verden til alle dele af verden. Når min Søns Hellige Ord gives til alle Guds børn, gennem denne Mission, vil det bryde gennem hjerterne på ydmyge sjæle, der genkender Frelseren, når Han Taler. Kærligheden, der udspringer fra Hans Ord, givet jer på dette tidspunkt i menneskehedens historie, vil forene millioner af sjæle øjeblikkeligt, som om I var bekendte med hinanden hele jeres liv. Så stærk er det, at det gennem tungernes kraft, kan spredes fra nation til nation på alle sprog, hurtigt. Dette er måden hvorpå I ved at disse Ord, gennem disse Budskaber, kommer fra min Søn.
Præcis som Guds Hellige Ord kan forene sjæle, kan det også skabe stor splittelse. Det had der følger efter, når Guds Ord fortærer sjæle, er på sit højeste. Når disse Budskaber tiltrækker sådant had og onde handlinger fra dem der kalder sig selv sande disciple af min Søn, skal I vide at det er den onde der forårsager dette. Mine stakkels sjæle, mine forvirrede børn, I må aldrig vende ryggen til, når I er usikre på min Søns Ord. I skal bibeholde et åbent sind og forblive tro mod hvad Han har lært jer. Døm ikke nogen i Hans Navn. Elsk hinanden. Hvis ikke I tror Gud har sendt Sin sidste profet, så er det ikke væsentligt. Jeg beder jer dog om at huske jeres forpligtelse – at gøre jeres pligt overfor min Søn, at holde jer fast til Hans Lære.
I skal aldrig acceptere at Han skulle velsigne nogen ny doktrin, som Han ikke gav verden da Han vandrede på Jord. Han ville aldrig tolerere noget, der erstatter Hans død på Korset på verdens altre.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
De vil overbevise Mine tilhængere om at tilpasse Lovene I Min Kirke ved at holde et referendum
861. Onsdag 31. juli 2013 kl. 18:56
Min kære elskede datter, husk altid hvordan djævelen arbejder. Han er meget forsigtig med ikke at afsløre sig selv. Derfor blander han sandheder og løgne sammen for at forvirre. Dette er hans foretrukne måde at bedrage sjæle på. Han ville aldrig fortælle sandheden ved at tillade andre at se hvordan han i virkeligheden er, men fordi han er stolt, vil hans arrogance og had imod Mig altid sive ud. Dem der har åbne øjne vil øjeblikkeligt genkende de fornærmelser der kastes i Mit Ansigt ved Mine altre.
Husk at Satan er stolt, arrogant , pralende og meget, meget snu. Når han er til stede i sjæle har han en selvtillid der udspringer af stolthed og hovmod og en tro på at han er over Gud. Han vil give signaler der fornærmer Gud, men kun dem der ved hvad de skal kigge efter, vil se dem. Dem der ærer Satan, og som burger meget af deres tid i grupper der organiserer ritualer for at hylde ham, vil blive opløftede over at se disse tegn. Alle som har solgt deres sjæl til Satan vil kommunikere, gennem sådanne tegn, som en arrogant og trodsig hilsen imod Mig, Jesus Kristus. Dem der bedrager jer, i Mit Navn, vil overbevise Mine tilhængere om at tilpasse Min Kirkes Love ved at holde et referendum. Alle vil blive bedt om at gå med til nye udførelser, som tjener to ting. Det første er at udslette Min Tilstedeværelse i den Hellige Eukaristi. Den anden er at tillade synd, ved at opfordre folk til at sympatisere med menneskerettighederne for dem der ikke tror på Jesus Kristus. Dette referendum vil blive forfalsket og løgne vil blive fremstillet som Sandheden. Når den nye én-verdens religion er præsenteret, vil Min Kirke på Jorden – den Sande Kirke – gå i skjul, for at hylde Mig.
Jeg Er dyrets mål. Jeg Er Den han ønsker at skade. Han ved han ikke kan udslette Mig, så han vil i stedet prøve at udslette menneskeheden, som han forbander hvert sekund. Hans tjenere vil ikke stoppe bare med at krænke Min Tilstedeværelse i verdens Tabernakler. De vil ikke være glade for kun at have ødelagt Sakramenterne, sådan at de kan øve blasfemi mod Mig. De vil først blive glade når de stjæler sjæle ved at skabe den største blasfemi af alle. Det er her de vil genskabe Mit Første Komme ved at give det indtryk at Johannes Døber er blevet sendt. Den mand der vil sige at han er Herrens profet vil lyve og skabe forundring når han erklærer at antikrist er Mig, Jesus Kristus.
Antikrist vil, ved Satans magt, påstå at være Min, Jesus Kristus. Ve de sjæle der velkommer dem i deres arme, for de vil være magtesløse overfor ham. Tillad disse to at suge jer ind i deres vakuum af løgne og I vil være fjernet så langt fra Mig at I kun kan komme ind i Min Store Barmhjertighed ved Min Faders indgriben.
Når nogen i fremtiden kommer, og påstår at være Mig, Jesus Kristus, så skal I vide at han er en løgner. Jeg kommer ikke i kødet én gang til. Satan kan ikke ytre disse ord: ”Jesus Kristus, Der kom i kødet.”
Hvad han vil sige, gennem dyrets mund, Antikrist, vil være følgende:
”Jeg er Jesus Kristus, jeg er nu kommet i kødet for at bringe jer frelse.”
Når dette sker kommer Min Guddommelige Indgriben hurtig, men da vil den flakes profet og antikrist have stjålet mange sjæle.
Bed, bed, bed til at alle dem der siger de er Mine forbliver Mine.
Bed til at I vil have styrken og modet til at bære Mit Kors under den største forfølgelse af Mit Legeme – Mit Mystiske Legeme – Min Kirke på Jorden i denne tid.
Jeres Jesus
 
August___________________
 
Den Ondskab der er til stede i verden er på et uset niveau, siden Noas dage
862. Torsdag den 1. august 2013 kl. 15:00
Min højtelskede datter, hvor længes Jeg efter at omfavne alle jer, Mine kære tilhængere og tage jer ind i Mit Tilflugtssted af fred og sikkerhed. Hvor ville Jeg ønske at Jeg kunne tage jer alle og skjule jer fra den ondskab, der bliver pønset mod alle Kristne.
Den ondskab der er til stede i verden er på et uset niveau, siden Noas dage og det er som et usynligt net der dækker Jorden. Så dødbringende er det, at meget få rigtig forstå graden af fordrejning forbundet med den. Men vær opmærksom på at denne plan,  hvis detaljer vil blive givet til verden af dem der siger, de repræsenterer Mine Kirker på Jorden, vil blive præsenteret til jer, og I forventes at acceptere det. Så vil I blive spurgt om at sluge den, og I vil ikke havet noget valg. Hvad I vil blive bedt om at gøre, bag al dens pynt,, er at fornægte Mig, Jesus Kristus.
Jeg advarer verden, at når I forsøger at forkaste Min Guddom - I og alle dem, der er involveret i denne luskede komplot - vil I blive mærket som fjender af Gud. Når I tilslutter jer blasfemiske love, er I skyldige i synd mod Gud.
Jeg vil fortsætte med at advare jer for at åbne jeres øjne til Sandheden, men Jeg kan ikke tvinge jer til at forblive tro mod Mig. Jeg kan ikke tvinge jer til at elske Mig. Jeres frie vilje er jeres egen, men hvis I slå om og beder Mig om at vejlede jer, vil Jeg åbne jeres øjne for Sandheden. Når I accepterer Sandheden, vil Jeg frelse jer.
Mine stakkels tilhængere, vid, at når verden vender sig mod Gud, vil Min Faders Almægtige Magt gribe ind og ødelægge Sine fjender én efter én.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: Snart vil I blive bedt om at uddele en erstatning for den Hellige Eukaristi, som ikke vil være min Søns Legeme
863. Fredag den ​​2. august 2013 kl. 15:10
Mit barn, jeg står foran min Søn på dette tidspunkt, og falder på mit ansigt for Hans Fødder i stor sorg. Ligesom da Jeg skulle vidne Hans Dødskamp ved foden af ​​Hans Kors, under hans frygtindgydende korsfæstelse, skal jeg nu udholde Hans Smerte igen.
Min Søns korsfæstelse finder sted igen, mens Hans Legeme, Hans mystiske Legeme, som er Hans Kirke på Jorden, skal udholde piskningen fra sine egne. De, fjenderne inden for Hans Kirke, hudstryger Hans Legeme, river det fra hinanden, spotter Ham grusomt og vanhelliger det, før de kaster det til side. Min Søns Kirke bliver nu pisket under det, der vil være den første fase af hans Korsfæstelse på Jorden i disse tider. De vil tage Hans Legeme - gennem den Hellige Eukaristi - og fornærme Ham, samt nedværdige Ham. Mange tegn vil blive set på dette, når alle mulige respektløse og luskede gestus vil blive foretaget for at forbande Ham. Når de har nedværdiget Hans Hellige Eukaristi vil de derefter smide den væk og snart vil det være meget vanskeligt at modtage det. Dette er blot én af de mange planer undervejs for at udslette min Søns Tilstedeværelse i den Hellige Messe.
Mange vil se disse ugudelige gestus og I må vide, at de er krænkende for min Søn. Mange vil protestere, men deres stemmer vil ikke blive hørt. I, stakkels præster, der vil lide på grund af denne vanhelligelse, skal spørge mig, jeres Moder, om at hjælpe jer med at udholde disse smerter. I må aldrig nogensinde pille ved den Hellige Eukaristi, for det er jeres eneste Frelsens Føde. Uden det, vil I sulte. Det skal altid stilles til rådighed for hvert enkelt gudsbarn. I skal aldrig acceptere, at enhver anden form for brød bliver gjort til Livets Mad.
Snart vil I blive bedt om at uddele en erstatning for den Hellige Eukaristi, som ikke vil være min Søns Legeme. I skal forblive tro mod den Hellige Eukaristis Gave, selv når I får at vide, at den ikke længere er relevant - ikke længere acceptabelt i den nye verdensreligion.
Jeres Moder i Kristus
Frelsens Moder.
 
Gudfaderen: Navnene af dem, der er skrevet i Livets Bog, er det primære mål for dyret
864. Lørdag den 3. august 2013 kl. 13:17
Min kæreste datter, Jeg kalder menneskeheden fra det Højeste og Mest Hellige Rige.
Mine stakkels små børn, hvor lider I for Lucifers synd, men I skal vide, at ved Min Almægtige Magt, vil Jeg udslette ham og alle de faldne engle fra jordens overflade. Denne tid er tæt på, så I skal forberede jer.
Vid, at de faldne engle og dæmoner er ukendte og usynlige for de fleste af jer, men de går blandt jer, fristende jer hver dag, for at I skal falde. Når I er fanget i dette spind af bedrag, vil I straks opdage, at I ikke vil være i stand til at finde hvile eller sand fred i jeres sjæle.
Jeg erklærer, at de, der bliver ført på afveje af den falske profet, vil befinde sig fortabt og forvirret, hvis de accepterer det store bedrag, i hvilket de bliver villige ofre. Når I vil henvende til Mig og Min elskede Søn, Jesus Kristus, vil det ikke se ud til, at dette er tilfældet. I vil tro, at Sakramenterne er de samme, selv om de vil blive præsenteret anderledes for jer. Men de vil blive til tomme kar og vil ikke længere være acceptable af Mig.
Verden er Min, men Mine børn vil ikke have Mig, deres elskede Fader, deres Skaber. Deres sind er blevet blokeret, og den onde har brugt Min Gave af intelligens til at friste dem til at tro at Jeg, muligvis, ikke eksisterer. De, der ikke tror på Mig, vil ikke have nogen ægte kærlighed, glæde eller fred i deres liv. De vil heller ikke acceptere det evige liv. I stedet vil de kun opsøge glæde ved kødet, selv om de ved, at deres liv på Jorden er kort.
Jeg vil, som en Fader der elsker hver enkelt af dem, trække dem til Mig gennem Min Søns Store Barmhjertighed. Min Magt er altomfattende og Satan, Min Lucifer, som skar sig af fra Min Hofte på grund af hans stolthed, vil aldrig besejre Mig. De, der følger ham, har derfor ført den samme kile ind mellem sig selv og Mig. De vil vide fra de tegn Jeg nu afslører, at der kun er én Gud, En Skaber, et Paradis.  Alle de paradiser, de bliver fortalt om fra de falske profeter i verden, der fører Mine børn væk fra Mig, findes ikke, ej heller kan nogensinde findes. Jeg er alt det der er. Jeg skabte alt. Jeg vil slutte alt. Alt skal være i overensstemmelse med Min Hellige Vilje. Kæmp imod Min Vilje og I vil blive til ingenting. Accepter Min Vilje og I forbliver Mine børn.
Dem, der tror på Mig skal aldrig afvise Min Søn Jesus Kristus. Jeg kom ind i verden gennem Min Søn for at bringe jer tilbage i Min Barmhjertighed, men I afviste Ham. I dræbte Ham, men alligevel har I aldrig dræbt Min Kærlighed for jer. Det er derfor, Jeg tillod Hans Korsfæstelse, for at bringe jer frelse. Min Søns død på Korset blev jeres vej til frelse. Hans død var ikke hvad det syntes - en fiasko i den ondes øjne. Det var gennem denne handling af stor lidelse, udholdt med den største ydmyghed, at Satan blev besejret. Og det var på grund af Min Søns død på Korset, at Satans magt over menneskeheden mislykkedes. Selv om han ikke kan tage alle Mine børn med sig i afgrunden, vil mange stadig blive forført af hans løgne. Det er derfor I skal kæmpe, børn, ikke kun for jeres egen sjæl. Hvis I elsker Mig, vil I elske Min Søn. Hvis I elsker Min Søn, skal I hjælpe Ham til at frelse alle syndere.
Jeg kalder på jer for at fortælle jer, at når Jeg kalder på sjæle, især dem der ikke kender Mig, såvel som dem der kender Mig, men som nægter at acceptere Mine Bud, at de kun har en tilmålt tid til at frelse sig selv fra evig tortur.
Navnene af dem i Livets Bog er det primære mål for dyret. Mange af disse sjæle er tilhængere af Min Søn og er loyale over for Kirken. De vil vende sig fra Min Søn ved at acceptere nye love, som ikke er af Min Søn og som de vil blive tvunget til at sluge, som en ny religion. Denne nye religion er nøje blevet planlagt i mange år. Den følger sataniske ritualer, men mange vil ikke forstå dette. Når I omfavner disse ritualer, vil I give magt til Satan. Når I giver ham denne magt, har I brug for megen bøn, for han vil fortære jer i krop, såvel som i sjæl.
Mine børn,  Jeg griber nu ind med straf på Jorden. De stakkels sjæle der mister deres liv gennem disse straffe hjælper med at frelse dem af jer der er tabt for Mig.
Når I føler jer skræmt af Satans ondskab og hans indflydelse i jeres liv, så husk, at Jeg vil ødelægge hans repræsentanter på Jorden. Jeg vil forkorte jeres lidelse fordi Jeg ønsker at frelse sjælene. Hvis jeg tillod dette onde at fortsætte, ville Jeg ikke være i stand til at frelse alle de sjæle, hvis navne er skrevet i Livets Bog.
Jeres elskede Fader
Gud den Højeste
 
Mine Profetier, som afslører ankomsten af ​​antikrist, vil snart blive til virkelighed
865. Søndag den 4. august 2013 kl. 23:16
Min højtelskede datter, Mine Profetier, som afslører ankomsten af ​​antikrist, vil snart blive til virkelighed.
Dagen for alle jer til at forberede jeres huse og jeres rutiner af bønner er over jer, og alle som følger Mig skal være villige til at gøre ofre for at hjælpe Mig til at åbne øjnene på Guds børn overalt om denne ondskab, der vil vende verden på hovedet.
Ligesom enhver sand profet er foragtet og behandles som en plage vil I, Mine kære disciple, ses som en irritation, når I afslører Sandheden. Forvent latterliggørelse, hån og foragt, hvorhen I går. Folk der omgiver jer, vil mobbe jer, kritisere jer og finde fejl, selv når I ikke taler med dem om Mit Ord.
Hver falden engel og dæmon der infiltrerer Jorden på dette tidspunkt vil, gennem svage sjæle, straks trækkes til jer, for at afskrække jer fra dette Værk.
Accepter denne sorg i Mit Navn, for når I gør det, giver I stor herlighed til Gud, og det er en af ​​de største gaver, I kan give Mig. Jeg bruger så jeres prøvelser til at besejre Satan, ved at kræve sjæle, som er bestemt til at blive hans.
Meget få forstår Himlens Guddommelige Love og den rolle, Korset har i jeres liv. En dag vil alle Guds børn forstå hvorfor disse grusomme handlinger skal udholdes. Fortsæt med opgaven at sprede Sandheden, ignorer det had, I vil blive vidne til og accepterer ikke vejledning fra dem, der benægter Mig – aldrig.
Jeres march mod det Nye Paradis vil være vanskelig. Men med kun en lille hær, kan I besejre strengheden af den straf, som vil blive påført af Antikrist til verden. Jeres opgave er at advare andre om farerne ved at acceptere Satans love, som erstatning for Guds Love.
Kun ved Min Faders Befaling kan Jeg tage med Mig alle dem, hvis navne er skrevet i Livets Bog, men som vil give deres troskab til den falske profet, og med føjelig accept, falde for antikrists tiltalende optræden.
Jeres Jesus
 
Når de ændrer Dåbens Sakramente, vil de fjerne alle løfter om at give afkald på Satan, idet de vil erklære, at disse referencer er gammeldags
866. Mandag den 5. august, 2013 kl. 04:05
Min højtelskede datter, lad ingen tro på, under den forfølgelse som Mine elskede hellige tjenere - som forbliver loyale over for Mig – kommer til at skulle udholde, at Min Kirke nogensinde kan dø. For dette er umuligt. Min Kirke – Mit Mystiske Legeme - har det Evige Liv.
Når Mine fjender ændrer Sakramenterne og introducerer nye relikvier, nye kors og en ny praksis - og så siger, at Min Kirke forbliver som det altid har været - lyver de. Min Kirke kan aldrig ændre sig.
Så mange argumenter vil blive brugt, i enhver nation, med henblik på at besudle Ægteskabets Sakramente. De, Guds fjenderne, ønsker at de Kristne skal acceptere ægteskab mellem par af samme køn, men de må det aldrig gøre, for det krænker Min Fader. Det er ikke acceptabelt i Hans Øjne.  Når de ændrer Dåbens Sakramente vil de fjerne alle løfter om at give afkald på Satan, idet de vil erklære, at disse referencer er gammeldags og alt for skræmmende. De vil sige, at de er irrelevante.
Så vil de, lidt efter lidt, introducere nye versioner af Mine Lektier. I, alle I der tror på Min Kirke, må aldrig svigte Mig. I skal aldrig acceptere nogen erstatning af de Sakramenter som Jeg gav til jer. Jeg er Sandheden. Min Kirke repræsenterer Sandheden. Men I kan kun hævde at være en del af Min Kirke, hvis I beholder alle Mine Lektier, Mine sakramenter og accepterer, at Min død på Korset var det største Offer for at sikre jeres frelse.
Alt det der afviger fra Sandheden, af frygt for at fornærme hedningerne, er meget farligt. Når I benægter Guds Lektier og følger en ny, alternativ kirke, vil I ikke længere være en del af Min Kirke på Jorden. Hvis I har indsigelser mod de nye hedenske praksisser som vil blive indført af den falske profet, vil I blive anset for at være kættere. Så vil de forsøge at ekskommunikere jer i Mit Navn. Hvis I forbliver loyale over for Mig og nægter at deltage i dette onde bedrag, vil I forblive en del af Min Kirke.
Valget kan være smertefuld, når alle disse ting kommer frem, men det er meget simpelt. Enten er I for Mig eller imod Mig.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: Denne krig om at værne Guds Ord vil betyde, at de præster, der forbliver tro mod Ham, bliver nødt at søge ly
867. Mandag den 5. august 2013 kl.13:05
Mine kære børn, dette vil blive en tid med store prøvelser for jeres tro. Den Katolske Kirke vil være den, hvor den store splittelse begynder. Det vil være i denne Kirke, at min Søns præster vil lide mest under det store frafald som de, meget snart, vil skulle udholde indefra.
De trofaste præster af min Søn der vil blive delt i ubeslutsomhed skal være opmærksom på behovet om at forblive i forening med den Barmhjertige Kristus. I skal aldrig føle jer fristet til at forlade hans Kirke, ved at acceptere usandheder fra dem, iblandt jer, der er faldet i alvorlig fejltagelse. I skal ære min Søn for enhver pris og føre Hans folk på vej til hellighed, uanset hvor svært det vil være for jer.
De af jer, der vil fortsætte med at udføre den traditionelle Messe vil blive plaget, indtil I accepterer at opgive den helt. Mange i jeres religiøse ordener vil forråde jer til fjenden, bag jeres ryg. I vil, ligesom min Søn før jer, tages foran dem der hævder at være jeres kammerater og blive beskyldt for kætteri, for at insistere på at fortsætte med at vise respekt for Messens Allerhelligste Offer. De nye ord, som vil munde ud i den mest modbydelige vanhelligelse af min Søns Legeme, vil blive tvunget ned på de hellige tjenere der vover at gøre indsigelse.
Det vil være inden den Katolske Kirke, at bror vil bekæmpe bror, søster være mod søster, far mod søn, børn mod forældre, indtil der vil dannes to sider.
Denne krig om at værne Guds Ord vil betyde, at de præster der forbliver tro mod Ham, vil blive nødt til at søge ly. For at gøre dette skal I begynde at forberede jer og finde steder hvor I vil være i stand til at tilbyde den Hellige Messe og give Sakramenterne til Guds børn.
Jeg, Frelsens Moder vil beskytte disse tilflugtssteder og ved at sætte den levende Guds Segl, givet til verden af ​​min Fader, på de indvendige vægge, vil I forblive usynlige for Guds fjender.
Vær ikke bange for disse ting, fordi hvis I forbereder jer godt, vil I lede Guds børn til frelse. Skulle I ikke agte denne advarsel, vil I blive taget til fange i sind, krop og sjæl af min Søns fjender og frelse vil ikke blive jeres.
De, der udfører ​​den falske profets bud vil have brug for megen bøn, for nogle af dem er blinde for Sandheden. Andre, der kender Sandheden, men som vil tilslutte sig dem der benægter min Søns død på Korset, skal frygtes. De vil påføre frygtelige skader på uskyldige tilhængere af Kristus.
Ved at forblive loyale over for Sandheden, vil I lede min Søns Resterende Hær, så den bliver en formidabel kraft mod den onde og dem, han dirigerer i sin kamp mod min Søns sande tjenere på Jorden.
I skal, når den tid kommer, nægte at acceptere vejledning fra dem der vanhelliger Guds Ord og gennem deres løgne og nye obskøne doktriner vil vildlede mange. De, der accepterer enhver fordrejning af Messen eller de Hellige Sakramenter vil være ansvarlige over for min Søn. For I vil være blevet uvidende tjenere af den onde og mange, mange, sjæle vil gå tabt, for de vil blive trukket ind i ritualer, som vil hylde Satan. Disse ritualer vil ære den falske profet og antikrist, der er fjender af Gud.
Bed, bed, bed, at Sandheden vil blive set og at løgne vil blive udstillet for hvad de er - en fornærmelse mod min Søns smertefulde Korsfæstelse.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Når I forsvarer Mit ord, vil I blive anset for at være grusomme, uvenlige og uden sympati for dem, der ikke tror på Gud
868. Mandag den 5. august 2013 kl. 18:33
Min højtelskede datter, hvor græder Jeg af sorg, når Jeg ser den frygtelige splittelse, som tegner sig i Min kirke på Jorden. Min Angsts bitterhed lettes dog ved dem, der virkelig elsker Mig, og som allerede føler bekymring for den måde, hvormed Mit Legeme bliver behandlet.
I skal aldrig føle behov for at acceptere gerninger, handlinger eller ord, som er imod Mig. Hvis I føler jer utilpas med hvad I vidner om inde i Min Kirke hos dem, der sværger at de er i forening med Mig, når de vanhelliger Mit Legeme, skal I følge jeres hjerte. Jeg er med jer hvert sekund i dette store frafald og dem, der vil fortsætte at kalde på Mig, vil Jeg åbne deres øjne for Sandheden, så de vil forblive tro mod Mig.
Tiden er næsten over jer nu. Dørene til Min Kirke vil snart blive lukket for dem, der vil insistere på at forblive loyale over for Kristendommens traditionelle praksis.  Disse døre vil blive smækket i jeres ansigter, når I vidner om Mig. Jeres tro vil blive latterliggjort på den mest snedige måde, så når I forsvarer Mit Ord vil I blive anset for at være grusomme, uvenlige og uden sympati for dem, der ikke tror på Gud.
I vil blive skældt ud, hvis I er en af Mine hellige tjenere og I vil blive opkrævet regnskab for jeres troskab mod Mig. Saml jer alle nu. Jeg forlanger, at I ikke fornægter Mig. Jeg vil beskytte jer, så I kan tjene Mig. Jeg vil hjælpe jer med at løfte jeres byrde. Alle Himlens Nådegaver vil blive sendt ned over jer.
Advarsel til Præster:
Jeg vil afskære alle jer der følger den falske kirke - dyrets kirke - når den præsenteres for jer. Følg denne nye kirke, og I vil sælge jeres sjæl til dyret.  I stedet for at frelse sjæle i Mit Navn, vil I være ansvarlige for at overdrage dem til den evige Helvede.
Jeg fortæller jer Sandheden nu, så I får rigelig tid til at forberede jer til denne dag, da den ikke er langt væk.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: I må ikke acceptere, at tolerance for hedninge overtager Guds Kirker
869. Tirsdag den 6. august, 2013 kl. 19:37
Mit barn, du skal aldrig lytte til dem der angriber disse Budskaber fra den Hellige Treenighed, for de vil distrahere dig fra dette Arbejde. Husk, denne Mission vil blive angrebet mere end nogen anden, på grund af dens alvor. Hån, latterliggørelse og kritik, vil fortsætte helt frem til den sidste dag, når du modtager det Sidste Budskab.
Planen for at miskreditere disse Budskaber vil intensivere og had vil stige, så vær forberedt. Disse Budskaber kan ikke ignoreres, hverken af troende eller af ikke-troende, for Guds Ord vil aldrig gå ubemærket til. Hadet mod Gud er overalt i verden, lige nu, og de, der forkynder Hans Ord i disse tider, vil lide.
Sandheden er altid blevet forkastet, siden Gud, i begyndelsen, sendte Sine profeter for at advare Sine børn om farerne ved hedenskaben. Hedenskab er det modsatte af sandheden - Guds Ord. De stakkels sjæle der ærer falske guder gør min Fader meget vred. Han er en nidkær Gud, for det var gennem Ham, at alle ting begyndte. Han er den Almægtige. Han er en kærlig Gud, men Hans Vrede er der grund til at frygte, når hedninge angriber dem, der elsker Ham. Når Guds børn - dem der tror på Ham og som tilbeder Ham, gennem Hans elskede Søn, Jesus Kristus - prøver at forene sig med alle sjæle, alle religioner, skal de være meget forsigtige. Gud ønsker at alle Hans børn elsker hinanden, uanset race, tro eller nation. Hvad Han ikke vil tillade, er at kristne omfavner hedninge inde i deres kirke. Når dette sker, vil hedningerne udslette alle spor af Kristendommen. At tage Sandheden - Guds ord - og give plads til at løgne forurener den, fornærmer Gud.
Guds profeter advarede menneskeheden om farerne ved at omfavne hedenskab, da det fører til fuldstændig ødelæggelse. Når det sker, vil de nationer, der tillader denne vederstyggelighed træde ind i deres kirker, blive udslettet uden Barmhjertighed.
I må ikke acceptere at tolerance for hedninge overtager Guds Kirker. I må aldrig glemme det store Offer, som Gud gjorde, da Han sendte Sin enbårne Søn for at bringe jer frelse. Den dag, hvor I accepterer andre kirkers praksis, ikke af Gud, eller når I viser respekt for hedninge, er den dag hvor I vil vende ryggen til Sandheden.
Hold øjnene åbne og bed til, at jeres Kirker ikke vil tvinge jer til at give afkald på jeres troskab til Jesus Kristus.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Gudfaderen: Antikrist er nu klar til at afsløre sig selv
870. Onsdag den 7. august 2013 kl. 18:50
Min kæreste datter, verden skal forberede ankomsten af menneskehedens største fjende siden Mine børn blev sat på denne Jord. Antikrist er nu klar til at afsløre sig selv og hans plan er denne. Han vil vente indtil krigene raser overalt. Så vil han træde til og skabe en falsk fred i staten Israel, ved at slutte den med Palæstina i en usandsynlig alliance. Alle vil rose ham overdådigt. Han vil ikke stoppe der, for han vil bevæge sig i et tempo, der vil forbavse mange og han vil forhandle fredsaftaler i mange krigshærgede nationer. Igen vil han blive rost og derefter blive beundret med en usædvanlig hengivenhed af milliarder over hele verden.
Så vil alt synes godt. Meget snart vil han blive involveret i velgørenhedsarbejde, og han vil sammenkæde de vigtigste verdensbanker for at oprette en ny, kraftfuld finansiel institution. Mange virksomheder og politiske ledere vil blive involveret i hans mange planer. Snart vil et nyt misfoster blive oprettet, under påskud til at kickstarte verdens økonomi. Dette vil være den nye Babylon, centeret for al magt, hvorfra verdens elite og de rige vil handle. Det vil ses til at være kilden til alt godt, som vil være til gavn for folk på alle måder, fra job til de hjem de lever i, og den mad, de brødføder deres familier med.
Al ære vil tilfalde antikrist. Så vil han, sammen med den falske profet, skabe et globalt partnerskab, som vil blive præsenteret som det største humanitære initiativ. Verden vil bifalde dette nye Babylon og alle vil skrige efter at vinde bare en lille smule fodfæste inden for hans center.
Den nye Babylon, vil blive fortalt, gennemføres for at ære det store humanitære initiativ, for at fremme miljøet, omfavne moder jord, og for at befri verden fra fattigdom, gennem de rigdomme, som vil hælde ud fra hans modbydelige mund.
Når dette sker, vil Min Interventions Hånd vende verden om sin akse. Jeg vil ikke stå og vente, uden at advare Mine børn for konsekvenserne af, at omfavne denne vederstyggelighed, skabt i Helvedes dyb og tildelt menneskeheden. Mine store tegn vil blive givet til advarsel for alle dem, der omfavner og accepterer denne fornærmelse i Mit hellige Navn.
Jeg vil ryste verden, og den vil vippe. Intet menneske vil være i stand til at ignorere Min Intervention. Så vil jeg kaste Ild på en tredjedel af Jorden. Snart vil der komme hungersnød, men ikke ved Min Hånd - det vil være gennem den bevidste forurening af Jorden ved antikrist. Når han og hans kohorter tildeler ondskab på intetanende mennesker i mange nationer, vil Jeg slå igen.
Selvom denne lidelse vil være svært at udholde, frygt ikke, børn, for den vil være kort. Min Kærlighed er stor for alle jer, men min Retfærdighed kommer hurtigt og Min Straf er stor.
I skal ikke acceptere hvad der bliver præsenteret for jer. Når I ser fredens mand, antikrist, modtage anerkendelser og priser for hans store værker i krigshærgede lande, vid, at Min Intervention er nær.
I skal forblive i forening med Min Søn Jesus Kristus til alle tider og bede til, at Sakramenterne vil blive stillet til rådighed for jer af loyale præster og gejstlige, under den tid af prøvelser der ligger foran jer.
Min vilje vil ske.
Intet kan, eller vil stoppe, at den Sidste Pagt, hvor Min Søn vil regere i Fred, bliver opfyldt.
Jeres elskede Fader
Gud den Højeste
 
En sjæl kan ikke gøres hel igen før den erkender Guds Storhed
871. Fredag den ​​9. august 2013 kl.16:50
Min højtelskede datter, folk forstår ikke fuldt ud hvad det betyder at være i forening med Mit Hjerte. Jeg, Jesus Kristus, kom for at befri menneskeheden fra dens slaveri til synd. Synden kom til da Lucifer troede, at han var større end Gud. På grund af hans onde jalousi, fristede han mennesket - Guds første børn, Adam og Eva – til at vende sig væk fra Ham.
Min død gav alle Guds børn frelsens Gave. Mange mennesker i verden, af alle trosretninger, herunder dem, der ikke tror på Gud, eller dem, der benægter Gud og sætter falske idoler foran Ham, er alle tilbudt frelsens Gave. Ikke alle vil acceptere denne Gave. Jeg kommer til hver enkelt af jer som en Frelser. Jeg vil komme foran hver enkelt af jer for at bevise jer Sandheden før den sidste dag. Jeg vil komme for at tilbyde Gaven af det Evige Liv, selv til dem der har syndet groft i Guds øjne.
Guds Herlighed er jeres vej frem, og for at modtage denne Gave er, alt hvad I skal gøre, at acceptere Min Barmhjertighed. Gud er Almægtig, Kraftfuld og Perfekt på alle måder. Han er meget elsket af alle engle og helgener i Himlen. Han er meget elsket af mange sjæle der er i live i verden i dag. Alle vil blive vidne til Hans Store Herlighed i den Nye Himmel og den Nye Jord.
Gud har ikke brug for mennesket. Det er kun på grund af Hans Kærlighed til mennesket, at Han sender Mig, Hans elskede Søn igen for at bringe dem det Evige Liv, som Han har lovet. Det er derfor, Han er tålmodig. Det er derfor, Han vender det blinde Øje til synd, i håb om, at Hans børn vil henvende sig til Ham og acceptere Hans Kærlighed.
Kærlighed er stærk, når den er ren og kommer fra Gud. Når sjælen er ren vil den let blive trukket ind i Guds Kærlighed. Sjæle, som har brug for at blive renset, vil acceptere Guds Kærlighed, hvis de accepterer de lidelser, der er nødvendige for at gøre dem hele igen. En sjæl kan ikke gøres hel igen, før den anerkender Guds Storhed og bøjer sig foran Ham i ydmyg trældom. Den dag, hvor alle vil blive vist vejen til frelse, er tæt på. Hver eneste synder vil blive givet mulighed for at nå ud til Gud. De, der gør det, vil blive overøst med Min Barmhjertighed.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: Hvilket menneske kunne nogensinde afvise denne nye, perfekte eksistens
872. Fredag den 9. august 2013 kl. 18:38
Mit barn, den onde vil gøre ethvert forsøg for at tilskynde alle sjæle, også dem, der er tættest på min Søns Hjerte, til at afvise og benægte Hans Andet Komme.
Ligesom den onde ånd kæmpede imod mig, Guds Moder, i tiden op til Jesu fødsel, den samme modstand vil blive vidnet, når hans Andet Komme nærmer sig.
Mange mennesker er blinde for min Søns Løfte, da Han sagde, at Han ville komme igen. Mange, der ikke accepterer, at hans Andet Komme vil ske snart, er uforberedte, idet de ikke kan acceptere, at det vil finde sted i deres levetid. Hvorimod hans apostle, i dagene lige efter min Søns død på Korset, troede at de ville vidne Hans Andet Komme. Denne tro var også fremherskende hos de kristne mange hundrede år senere. Men dette er ikke tilfældet i dag. Nogle mener, at det Andet Komme henviser til en gammel del af den Hellige Skrift, og at det er en begivenhed som hører til fremtiden. De tror ikke, at det Andet Komme har nogen relevans for dem i dagens moderne verden. Alt, i verden af i dag, er baseret på materialisme, moderne menneskelig intelligens og de store undere, som kommer fra store fremskridt inden for videnskab.
Børn, I skal forberede jer. I skal ikke være bange. Det er fordi, I er meget elsket af min Søn, at Han kommer tilbage snart, for at give jer en stor fred, en stor frihed fra sorg og fortvivlelse, som er direkte forårsaget af følgen af synden i verden.
Kristi Andet Komme er hvad menneskeheden har brug for for at overleve. Hvis Jesus ikke kom snart, som forudsagt, ville verden blive ødelagt og mennesket blive fornægtet. Denne gave vil bringe jer et nyt liv, en ny vidunderlig og herlig start på det Nye Paradis. Det vil være den største fornyelse af Jorden og med det vil det evige liv komme. Hvilket menneske ville nogensinde afvise denne nye perfekte eksistens? Ingen, hvis de får fuldt kendskab til denne nye æra af fred, hvor Paradiset vil blive genoprettet, ville vende ryggen til dette. Ikke en eneste synder ville ønske at blive udelukket, men desværre vil mange menneskers sind være blinde for Sandheden. I stedet vil de mene, at freden vil være deres, når de sluger de løgne, som snart vil blive præsenteret for dem, i den fejlagtige tro, at de kommer fra Gud.
Bed, bed, børn, at I bliver velsignet med synets Gave, som bliver givet til dem, der er værdige til at blive dækket med Helligåndens Gave. Kun de, der accepterer Barmhjertighedens Hånd ved Guds Hånd, vil blive taget ind i et liv i evighed.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Vid, at afvisningens smerte vil være nøjagtig som den Jeg, og Mine apostle, måtte lide på min tid på Jorden
873. Lørdag den 10. august 2013 kl. 00:49
Min højtelskede datter, ikke et eneste menneske blandt jer er så ren en sjæl, at han kan dømme andre i Mit Navn. Men vid dette: de af jer, der er loyale over for Mig, og som følger Mine Lektier, skal lide meget, når I vil vidne til den største, onde vederstyggelighed vist til verden.
I social retfærdigheds og social medfølelses navn, vil den falske profet sætte frem hvad verden vil tro at være evangelisering og skabelse af en moderne kirke. Denne kirke vil blive set som en der når ud til alle syndere, og til at omfavne de syndere, hvis synder ikke er acceptable for Mig.
I, Mine elskede tilhængere, vil blive betragtet som en kættersk sekt fordi I vil fortsætte at forkynde Sandheden. Alle forsøg på at forblive tro mod Mig vil blive angrebet kraftigt. I vil blive udstødt og stemplet som højreorienterede dissidenter. Ethvert forsøg på at fastholde de Hellige Ceremoniers traditioner vil blive ignoreret.
Virkningen af dem, der vil vildlede Mine kirker på Jorden må ikke undervurderes, da millioner af hellige tjenere vil omfavne den nye falske doktrin. De vil fejlagtigt mene at denne nye doktrin er en form for evangelisering. Deres støtte, som vederstyggelighedens villige tjenere, vil gøre det meget vanskeligt for de kristne der kender Sandheden og deres stemmer vil være som hvisken midt i skrigene af dem, der bliver slaver af løgne, skabt i Mit Navn.
Vid, at afvisningens smerten vil være nøjagtig som den Jeg og Mine apostle måtte lide på Min tid på Jorden. Den tids præster, der hævdede at elske Gud, havde ingen tøven i at tie Mine disciples stemmer ihjel, der bragte dem nyheden om Hvem Jeg var. Denne gang, da Jeg indvarsler Mit Andet Komme, vil Mine profeter og Mine disciple finde det rystende, når deres stemmer vil blive afvist og de vil blive anklaget for blasfemi.
Mens mine tilhængere udvides og vokser i tal, vil de være som stakler, og de vil klatre Kalvariebjerget nøgne, uden andet end deres tro. Mens de vil holde Mit Lys' Flamme i live i Min Kirke - Mit Sande Kirke - vil de aldrig afvige fra Sandheden, og de vil bære et tungt kors på ryggen. Det er frelsens kors, som de vil bære på deres stakkels, trætte rygge for dem, der deserterede Mig. Deres lod vil være hård. På grund af deres kærlighed til Mig, vil de lide på grund af andre, for at redde deres bekymrede sjæle.
Disse sjæle fortjener ikke at blive frelst. De vil kun blive frelst fordi Jeg vælger at redde dem. De vil have fornærmet Mig, forårsaget frygtelige lidelser til Mine loyale tilhængere og plaget Min Resterende hær. Alligevel vil Jeg redde dem på grund af troen af dem i Min Resterende hær.
Disse andre mennesker, der har solgt deres sjæle til dyret, ved dette. I tror ikke på Helvedet, men Jeg vil afsløre for jer, hvilken lidelse det vil bringe til jer. Den dag, Jeg vil vise jer Helvedes niveauer af tortur, vil det terrorisere jer og mange af jer vil skrige til Min Barmhjertighed. Og Jeg vil redde jer, hvis I spørger Mig om at tilgive jer. Jeg vil gøre dette i løbet af Advarslens dag. De af jer, som oplever Helvedes brændende ild, men som ikke henvender sig til Mig, vil ikke overleve Advarslen og det øjeblik, hvor I afviser Mig vil være jeres sidste.
Alle de der forbliver loyale over for Mig og tro mod Mit ord - selvom I vil lide – har en fremtid foran sig af ​​stor herlighed.
De der ikke vil lytte til Min Advarsel eller til Sandheden vil være i stor fare.
De af jer, der forguder dyret, og som følger den falske profet i den nye verdensreligion, vil blive kastet med disse to i den brændende helvedes ild i live.
Sandheden er bitter at smage, men når I accepterer det, vil den bringe jer Evigt Liv, hvor I vil nyde Mit Rige for evigt med jeres kære. Skær ikke navlestrengen til det Evige Liv af, for I vil lide forfærdelige lidelser og I vil aldrig blive givet henstand.
Jeres Jesus
 
Oversvømmelser vil blive hverdagskost, og I vil vide hvilke dele af verden Min Fader er mest vred over
874. Mandag den.12. august 2013 kl. 03:00
Min højtelskede datter, Mine tilhængere overalt, herunder dem der ikke kender disse Budskaber, vil blive draget ind i Mine kirker på dette tidspunkt for at søge Mig. På grund af Min Helligåndens Gave til dem, vil de blive ført ind Mit Hjertes Tilflugtssted. De vil fornemme uro i verden, og de vil vide, at de har brug for Min hjælp for at stå fast på Min Lære.
Mange vil føle ændringerne i luften, da Guds fjender begynder at tilkendegive deres hadefulde planer om at bedrage verden, når deres modbydelige handlinger til at tolerere synd i alle dens afskygninger, bliver kendt. Verden vil blive fejet ind i en strøm af angst, og mange vil blive chokeret over de forsøg de vil se overalt for at forgude synden i enhver form.
Kødets synd vil blive bifaldet. Forfængelighed og en tvangspræget kærlighed til sig selv vil blive vidnet i hele verden. Selvbesættelse vil, som aldrig før, synes at være en afgørende egenskab. De der ikke opsøger disse fornøjelser vil blive kasseret og gjort til outsidere.
Den ondes synd vil blive herliggjort og mens mennesket vil blive suget ind i dette vanvid, vil verden blive vist oversvømmelsernes vrede, når Min Fader fejer væk mange dele af mange lande. Oversvømmelser vil blive hverdagskost, og I vil vide hvilke dele af verden Min Fader er mest vred over, når vandene vælter ned i vrede over nationer.
Alle jeres onde nationer vil opleve på første hånd hvordan kødets synd vil blive straffet. Min Fader vil stoppe den onde i at overtage de sjæle der er skyldige i denne synd, for at forhindre dem i at besudle andre. De vil blive stoppet. Ikke mere skal de have lov til at fortsætte med deres befængelse. Dette onde vil blive bragt i orden, og den Guddommelige Indgriben ved ​​Guds Hånd, vil nu blive vidnet til overalt.
Bed for Barmhjertighed, de af jer der kan blive fanget ind i disse revselser. Jeg vil beskytte dem der henvender sig til Mig for beskyttelse.
Jeres Jesus
 
De vil snart bruge kirkerne som steder til at handle med og hente profit fra
875. Tirsdag den 13. august 2013 kl. 15:00
Min højtelskede datter, hvilken elendighed vil mærkes af Katolikker og Kristne over hele verden, når de ser hvordan deres kirker og bedesteder vil blive forvandlet til underholdningssteder.
Mange begivenheder vil blive afholdt i kirker, der er beregnet til at ære Mig men som, i stedet, vil fornærme Mit Navn. De vil snart bruge kirker som steder til at handle med og hente profit fra. Alle disse ting skal ske og de der elsker Mig vil græde i stor sorg. Hvor vil disse stakkels sjæle lide, når de skal bekæmpe disse bespottelser. De kætterier som vil blive tvunget ned over hovedet på dem vil betyde, at ingen respekt vil blive vist til disse sjæle under de mange praksisser og ceremonier som fornærmer Gud. Der vil være sang, latter, høje stemmer og afholdelse af taler som ikke har noget med Mig at gøre. Men alle disse modbydelige handlinger vil blive begået i Mine Kirker og foran Mig.
Min datter, agt nu Mit Løfte. Jeg vil gå til Jordens ende for at frelse enhver synder. Men så besmittede vil disse sjæle være at, uanset hvad Jeg gør for dem, vil de aldrig acceptere Min Barmhjertighed, selv på dødens tidspunkt, og selv om de vil vide, at Helvede venter dem.
Derfor skal I acceptere, at visse sjæle vil være tabt for Mig, fordi deres ugudelighed er så indgroet i deres sjæle, at ingen intervention vil adskille dem fra dyret.
Hvad Jeg skal fortælle jer er dette. Lad ikke de mennesker der er angrebet af den onde tage jer væk fra Mig med deres løgne. Når I accepterer løgne, som de der ikke ærer Mig dikterer til jer, vil I svække jeres tro - selv om det kun er en tro, forbundet til et eneste aspekt af Mine Lektier. Hvis I giver efter for bare et krav, der er designet til at ændre jeres opfattelse af hvad Jeg har fortalt jer, vil det betyde, at I vil lade den onde friste jer kraftigere for at vende jer bort fra Mig.
Dæk jeres ører med hænderne, når bespottelser strømmer frem fra ​​dyrets mund. Accepter intet som helst der vil forråde Mine Sakramenter eller Mine Lektier. Vend til den anden vej og følg Mig fordi, når alle disse ting sker, vil der kun være én sti, I kan betræde. Det er Min Vej - Sandhedens vej. Kun hele Sandheden er acceptabel. En halv sandhed betyder, at det bliver til en løgn.
Jeres Jesus
 
Når I ærer Min Moder, skal I besøge hende i hendes Helligdomme og give hende hyldest der
876. Onsdag den 14. august 2013 kl.15:15
Min højtelskede datter, intet levende menneske kan nogensinde fuldt ud forstår, hvor snu Satan er. Dem, han inficerer, ved, at de aldrig vil give jer indtryk af det onde. Tværtimod, de vil være meget tiltrækkende, humoristiske, autoritative og overbevisende, når de afslører deres syndige veje for jer, så I vil acceptere deres bedrag.
De, inde i Min Kirke, der giver hyldest til den onde og som slavisk følger hans instruktioner, vil i høj grad forvirre jer ved deres hellige attituder. De vil vinde mange af jer over til deres side, da det vil virke for jer, at de virkelig ærer Mig og Min elskede Moder. Men vid, at hver gestus og tilsyneladende hellig handling vil camouflere en fornærmelse foran Altrene, som er indviet til at ære Mit Navn. I skal vide, at når de ærer dyret, vil de præsentere hvad der for jer vil virke som hellige handlinger, men de vil være vendt på hovedet. Intentionen vil synes at være hellig og respektfuld, men lad jer ikke narre.
Når I ærer Min Moder skal I besøge hende i hendes Helligdomme og give hende hyldest der. De, der elsker Mig vil gå til hende. I må aldrig acceptere, at Min Moder kan befales af Hoffet af Min Kirkes fjender.
De andre tegn, som verden vil blive bedt om at acceptere, som vil synes at ære den treenige Gud, Min Moder og alle helgener, vil synes at være gode. Men Guds fjender vil altid vise dem til jer på en anden måde.  Når det uventede præsenteres, må I vide, at dette er et af dyret store tegn, der vil narre verden til at tro, at han og hans kohorter er helgener.
Jeres Jesus
 
Den første dom er tæt på, og Jeg vil kaste de onde til side
877. Torsdag den 15. august 2013 kl. 21:57
Min højtelskede datter, Jeg kalder alle Mine disciple, der kender Sandheden, at vise mod i disse vanskelige tider for menneskeheden.
Den tid, hvor krige vil bryde ud i mange nationer på samme tid, er meget tæt på. Når I hører om alle disse krige og vidner om undertrykkeres store grusomhed, der har sluttet sig sammen og som forårsager disse krige, vil I vide at tiden for Mit Andet Komme er tæt på.
Flere af jer vil genkende Sandheden indeholdt i Johannes' Bog - Åbenbaringen - som nu er ved at blive åbenbaret for jer. Frygt ikke, for alle disse ting skal ske. Mange, der ikke accepterer disse Budskaber gør en alvorlig fejltagelse, for Sandhedens Bog består simpelthen af ​​detaljer og hemmeligheder, der er indeholdt i Johannes 'Åbenbaring. Jeg, Guds Lam, er den eneste Myndighed - kun Jeg har tilladelse fra Min Fader - at åbne Seglene indeholdt deri.
Hvis I ikke tror på Sandhedens Bog, så tror I ikke på Johannes 'Åbenbaring. Vær advaret. De, der afviser Johannes' Åbenbaring forsager Min Barmhjertighed. Men Sandheden vil blive vist til dem under Min Store Advarsel, gennem Guddommelig Intervention, for ellers ville mange aldrig kende Mig eller forstå den store Barmhjertighed, Jeg bringer til verden. I må aldrig føje noget til Johannes 'Åbenbaring, forsøge at tolke det eller tage noget ud af det, for at den skal passe ind i jeres egne ønsker, for I vil lide for dette. Når I gør disse ting, manipulerer I med Guds Ord. Denne bog blev lovet jer. Gud har sendt sin 7. budbringer for at afsløre Sandheden. Accepter dette med tillid til Mig, eller vil I gå alene i uvidenhed om den frygtelige bedrag, der vil overgå dem, der afviser Guds Ord.
Mange, mange ændringer vil nu finde sted i verden, som intet menneske vil undlade at lægge mærke til. Religioner vil blive nonsens, når millioner vil adoptere en hedensk tro, som de vil blive fortalt, er for at ære Gud. Ydmyghed og kærlighed til de fattige vil være årsagen til, vil I blive fortalt, at den fornyede og oplyste kirke vil indvarsle en ny begyndelse. Ligesom lam til slagtning, vil I blive ført ud i ildsøen. Når I bliver klar over den frygtelige vederstyggelighed, som I er blevet trukket ind i, kan det være for sent. Når I giver hyldest til dyret, vil han angribe jer og mange vil med tiden blive slaver.
Store forandringer i verdens politik og medier vil resultere i en stor splittelse. De, der er loyale over for Gud i alt hvad der blev givet til verden gennem Mig, Jesus Kristus, vil leve. De, der afviser Mig, vil ikke have noget liv, for de bliver ude af stand til at acceptere Min Barmhjertighed. Mit Hjerte, selv om det vil blive skåret i stykker på grund af dette, vil hærde og Min Retfærdighed vil sejre.
Den første dom er tæt på, og Jeg vil kaste de onde til side, idet den Nye Himmel og den Nye Jord vil kun byde velkommen til dem, der accepterede Min Barmhjertighed. Mange vil sige: "Gud er barmhjertig. Han ville aldrig vise en sådan grusomhed ". Mit svar er dette. Jorden, som I kender, vil ikke være mere. I stedet vil en ny, fornyet Jord dukke op, meget bredere og større end før, hvor tolv nationer vil bo side om side, i kærlig harmoni. Kun dem, der forbliver loyale over for Mig og dem der ikke kender Mig, men som accepterer Min Hånd, når Jeg beviser Sandheden for dem under Advarslen, vil træde igennem portene. Jeg vil derefter lukke dem. Intet andet menneske vil komme derefter ind, for Min Dom vil være kastet. Al sorg vil blive glemt og de ​​onde vil blive kastet i Helvede, hvor de vil lide i evighed. Mennesket må aldrig undervurdere Min store Kærlighed, Barmhjertighed og Medfølelse, men det skal også frygte Min Straf, for den vil være endelig, når den sidste basun lyder på Herrens Store Dag. Og så vil det være slut.
Jeres Jesus
 
De skal bevare de Hellige Messebøger, Messehageler, Bibelen og de Hellige Kors. Disse vil alle blive erstattet
878. Lørdag den 17. August, 2013 kl. 11:50
Min højtelskede datter, mange af dem, der er velsignet med en stærk tro og kærlighed til Mig, Jesus Kristus, er endelig begyndt at genkende Min Stemme, mens Jeg taler til verden gennem disse Budskaber.
De, der tilbringer deres liv slavisk i slangens tjeneste ved også, at det er Mig der taler. Og så begynder kampen for, på den ene side, at gøre mit hellige Vilje, og på den anden, Guds fjenders ønske om at kæmpe imod Mig.
De, der planlægger at påføre lidelse på menneskeheden, som led i en pagt med dyret, vil passe på ikke at blive set til at fordømme disse Budskaber offentligt, for ved at gøre det, vil de bekræfte dem. I stedet vil de sprede had imod Mig på andre måder, der starter ved at ødelægge troen hos Mine disciple i Min Kirke. De vil vende hjerterne af dem der elsker Mig imod deres medkristne. De vil omfavne hedninge, new age hekse og tilbedere af dyret, frem for kristne, som vil protestere mod de modbydelige hedenske ritualer, som vil blive udført i Katolske Kirker og snart andre Kristne Kirker.
Disse begivenheder skal stadig komme. Tro ikke, at de nuværende hellige Messer eller Sakramenter er ændret endnu, selv om de vil blive ændret meget snart. Når det sker, skal I vende ryggen til og forsvare Mig.
Meget ændring er blevet planlagt i de sidste par år af den onde Frimurer i Min Kirke på jorden. Deres planer, som allerede er gjort kendt inden for den højeste rang i kirkerne, er ved at blive annonceret. De vil blive afsløret med meddelelsen om, at den Katolske Kirke er ved at blive moderniseret, så den kan blive relevant i dagens nye, fordomsfri liberale samfund. Det vil sige, den vil lægge fortiden bag sig og dens formål vil være at omfatte alle trosretninger for at vise, at den ikke er smålig i holdning. Denne meddelelse vil blive fejret over hele verden og medierne vil dække denne store nyheder på deres forsider, mens de før i tiden så på den Katolske Kirke med mishag.
Satans sæd vil blive spredt, og de nye ceremonier, hvor formen for de hellige Messer vil blive præsenteret vendt om, og alle de korrekte sætninger vedrørende Min Lidelse vil blive erstattet med vrøvl - tomme ord - tomme redskaber - tomme tabernakler. Alle Mine Kors vil blive erstattet med det okkultes hemmelige symboler.
Dette er vederstyggeligheden omtalt af profeten Daniel. Dette er slutningen af Min Hellige Eukaristi og slutningen af Messen, som I kender det, mange steder. Men Mine elskede loyale tjenere vil forberede nu produktionen af de hellige hostier. De skal bevare de Hellige Messebøger, Messehageler, Bibelen og de Hellige Kors. Disse vil alle blive udskiftet.
I skal samles hurtigt og planlægge, for I vil ikke få lov til at fejre Messen i overensstemmelse med Min Vilje.
Jeg vil vejlede jer, Mine hellige tjenere, når den tid kommer. Til de kristne, der mener, at denne vederstyggelighed kun vil ske i den Katolske Kirke, de må vide, at den vil påvirke alle Kristne Kirker, indtil de bandlyser al omtale eller tegn på Mig. Med tiden vil I blive straffet hårdt for at nævne Mit navn.
I vil blive chokeret over, hvor hurtigt den tilsyneladende uskyldige, fornyede, men forurenede Kirke vil synke ned i den onde kult. De vil gå til ekstraordinære længder for at straffe dem, der vil trodse deres menneskeskabte, hedenske, nye verdensreligion.
Kristne og jøder vil være det vigtigste mål for had, og de vil blive forfulgt på grund af deres religion.
I stedet for at være bange, kalder Jeg jer til at være parate til at kæmpe for Mit Navn. Glem aldrig, hvor meget Jeg stadig er hadet. Når I følger Mig i disse tider, der ligger forude, må I vide, at jeres kors vil blive meget tungere end det af dem, som kom før jer.
Frelsens Moder: De vil have brug for at finde tilflugtssteder, så de kan fejre den daglige Messe og den Hellige Eukaristi
879. Lørdag den 17. august 2013 kl. 16:45
Mine kære børn, hvor meget sorg er der i mit Hjerte over de lidelser, som præsterne i den Katolske Kirke står overfor om kort tid.
Så mange dyrebare tjenere af min Søn, hvis eneste ønske er at tjene Gud og bringe sjæle på rette vej til frelse, vil blive konfronteret med prøvelser af en sådan størrelsesorden, at mange vil falde bort i frygt. Mange vil være blinde for Sandheden og vil acceptere store forandringer i Kirken, og vil byde disse velkommen, i den fejlagtige tro, at de er til gavn for alle. De, der vil genkende bedraget, som vil blive præsenteret for katolikkerne, vil flygte. De vil være så bange for deres skæbne, at de vil forlade Kirken, for de vil være for svage til at stå op imod en sådan ondskab.
De præster, der vil afvise den falske doktrin vil blive beskyldt for kætteri, og mange vil blive offentligt irettesat, for ikke at adlyde deres overordnede. Mange vil blive ekskommunikeret. Andre vil blive martyrer. Så vil der være dem, der vil lede Kirken, som min Søn har givet til verden, i hemmelighed.
De bliver nødt til at finde tilflugtssteder, så de kan fejre den daglige Messe og den Hellige Eukaristi. De vil blive vejledt af Helligånden, og de vil blive fulgt op af min Søns Resterende hær, som vil forblive urokkelig loyal mod Hans Lære og Sakramenterne op til den sidste dag.
I må forstå, at hvis I er i tvivl om gyldigheden af denne advarsel vil jeg, den elskede Kristi Moder, bruges til at skjule den sande hensigt af disse kræfter, der er trådt ind i min Søns Kirke på Jorden. Jeg vil blive brugt som en kransekagefigur i Kirken for at distrahere folk fra de sande hensigter af denne onde gruppe. For at overbevise Guds børn, at de forbliver loyale over for det sande Guds Ord og traditioner i den Katolske Kirke, vil de skabe ceremonier, som de vil sige ærer mig. De vil bruge profetier i Fatima for at vanhellige mit billede, ved at præsentere et stort bedrag til verden. De vil bruge mig til at besmitte min Søns Kirke og alt, hvad de vil gøre, vil være vendt om, i overensstemmelse med den ondes krav.
Ved at give det indtryk, at de ærer Guds Moder, vil mange katolikker blive ført ind i en falsk følelse af sikkerhed. Det betyder, at enhver tvivl, som de ellers ville have, når de vidner til mærkelige nye ændringer af Messen og Sakramenterne, vil øjeblikkeligt blive glemt. Hvor meget bringer dette stor sorg til mig. Mit billede bliver bevidst brugt til at fornærme min Søn.
Satan foragter mig. Han frygter mig også . For at såre min Søn vil han, gennem de sjæle han påvirker, gå meget langt for at besmitte mit billede gennem mange hemmelige ritualer og sorte messer. Min statue vil blive pyntet med sataniske symboler og jeg vil skændes mange steder af Frimurergrupper, der har fået kontrol.
Bed, bed, bed børn, hver dag, for styrken til at se denne ondskab i øjnene med mod. Frygt den ikke. Accepter, at Satans hær kontrollerer nu mange nationer, i alle dele af verden. Når I accepterer dette, kan I derefter blive givet den styrke og beslutsomhed I behøver. Når I beder om disse nådegaver, gennem Korstogsbønnerne, kan I og vil bidrage til at formindske denne ondskab.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
De vil blive spurgt om at forpligte deres troskab gennem en ny ed, for at forblive tro mod Kirken
880. Søndag den18. august 2013 kl.18:45
Min højtelskede datter, den falske profets plan om at bedrage verdens præster er begyndt.
Under dække af en fornyelse og revitalisering af den Katolske Kirke, vil alle præster i denne Kirke blive sendt på retræter for at tilskynde dem at acceptere den nye forkyndelse. Denne vil blive udbredt og mange vil blive fortalt, at målet er at forene alle i verden i retfærdighedens navn. De vil få at vide at denne nye opgave vil omfavne verdens fattige og bestræbe sig på at skabe enhed. De vil blive spurgt om at forpligte deres troskab gennem en ny ed, for at forblive tro mod Kirken. De vil ikke blive bedt om at sætte deres tro til Mig eller Mit Hellige Ord. I stedet vil de sværge troskab til de nye selvbestaltede ledere, som har overtaget Peters Stol.
Tag ikke fejl, for at de, der er blevet skænket de Hellige Ordeners Gave vil blive spurgt om at deltage i en falskhed hvor Jeg, Jesus Kristus, ikke vil være i front, selv om det vil synes at være tilfældet. Penge vil være en drivkraft og en ny finansiel organisation vil blive oprettet for at styre søgningen af fonde og sikre at verdens fattige vil få gavn af det.
Når I retter jeres Hellige Ordener i en retning, og derefter forpligter jeres liv til nogen der bryder alle bånd med Mig, vil I ikke længere være egnet til at tjene Mig. Alt vil ses til at være blevet gjort enkelt i Guds øjne. Planen vil være at overbevise disse hellige tjenere af Mig i at deltage villigt i den vederstyggelighed som vil forbinde samfundet og en sekulær verden med den Kirke som blev oprettet af Mig, Jesus Kristus.
Dette er hvordan Jeg vil blive fornærmet. Ethvert forsøg på at omfavne sekularismen vil blive bifaldet af ikke-troende, og dette vil blive set til at være en god ting af det nye, såkaldte moderne samfund af i dag.
Det vil snart virke mærkeligt for kristne, når de ser medlemmer af den verdslige verden omfavne den Katolske Kirke så entusiastisk. Men mange vil børste deres tvivl af og affærdige deres bekymringer, når de falder for det store bedrag. Kernen i ​​denne plan til at revolutionere Kirken er hadet til Mig og alt det Jeg gav til Min Kirke. I skal sætte spørgsmålstegn ved alt i de kommende dage. Forlang svar, når de ændrer Min Lære og vrider den for at følge hedningene. Ingen discipel udpeget af Mig ville nogensinde have myndighed til at gøre dette, for det vil være blasfemi.
Ve dem, der gør det muligt for Mit Hellige Ord at blive forvrænget og giver plads til at vise respekt for dem, der fornægter Mig.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: Mine børn overalt - I skal lytte til mig, jeres elskede Moder, i denne tid af sorg
881. Mandag den 19. august, 2013 kl. 18:28
Mine børn overalt, I skal lytte til mig, jeres elskede Moder, i denne tid af sorg. Jeg opfordrer især dem, der har en stor hengivenhed til mig, Guds Moder, idet jeg trøster jer i denne tid af stort frafald. I skal acceptere denne Indgriben fra Himmelen med god nåde og være taknemmelige for, at på grund af min elskede Faders store kærlighed, I er blive givet denne store Gave.
Når I mener, at den dystre bølge af hedenskab, som snart vil opsluge min Søns Kirke over hele verden, er ud over jeres udholdenhed, så skal I bede om min forbøn. Uanset hvad der sker, når I forbliver tro mod min Søn, selvom ethvert forsøg vil blive gjort for at distrahere jer, vil alt være godt. Føl aldrig, at det er håbløst, for min Søns store Herlighed og Guds Vilje vil snart blive åbenbaret.
Uanset hvor mange troende i Kirken ledes ind i alvorlig fejltagelse, vil Guds Ord spredes som en løbeild. De to vidner af Guds Ord - den sande Kristne Kirke og Israels hus - vil bestå tidens prøve. Ild vil udgå fra deres mund, i form af Helligånden.
Med tiden, efter at Ødelæggelsens Vederstyggelighed er blevet afsløret, vil de loyale over for sandheden rejse sig og deres vilje vil være Kristi Kongedømme. Løgne vil altid afsløre sig selv, men i starten vil de af jer, der har været fyldt med Helligåndens Gave, lide så meget, når I vidner om den forfærdelige vanhelligelse af min Søns Kirker. Sandheden vil blive set og alle dem, der er blevet vildledt i starten, vil i sidste ende forstå det onde, som vil blive lagt frem foran jer.
I skal blot stole på min Søn i løbet af denne tornefulde rejse, hvor I vil blive behandlet som kriminelle for at insistere på at stå fast mod Guds Ord. Husk min Søns egen vej til Golgata. Accepter dette kors med kærlighed og værdighed, idet I er meget velset af min Søn, når I bærer Hans byrde. Gennem jeres offer og lidelse, vil Han forløse de mest uværdige sjæle og så vil Han være i stand til at forene alle Guds børn.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Jeg vil sikre, at flere millioner hører Mine Ord
882. Tirsdag den 20. august, 2013 kl 19:20
Min højtelskede datter, Min Kærlighed og Min Medfølelse for alle syndere har betydet, at Jeg skænker stor Barmhjertighed til milliarder af sjæle. Fra i dag vil jeg åbne deres øjne for Mine Budskaber til menneskeheden. Jeg vil sikre, at flere millioner hører Mine Ord, så Jeg kan tage mange flere fortabte sjæle med ind i det Nye Paradis. Alle disse sjæle, som aldrig ville acceptere disse Budskaber på grund af deres stædighed, vil nu se dem for hvad de er - en gestus af Barmhjertighed fra Min side, så Jeg kan redde deres sjæle.
Præster, der havde fordømt Mine Budskaber og erklæret dem til at være djævelens ord vil, inden længe, indse den forfærdelige fejltagelse de gjorde, ved at fratage sjælene mulighed for at lytte til Min Himmelske Stemme.
De ikke-troende, der har kæmpet for at finde fred, vil nu blive draget til mine Budskaber og snart vil de søge trøst hos Mig. Jeg venter på dem og så snart de kommer til Mig, vil jeg fylde dem med længsel efter Min kærlighed, så de ikke vil kunne ignorere Mig.
De troende som ikke accepterer Mig, Gud den Almægtige Faders elskede Søn, vil føle noget røre sig i deres sjæle. De vil råbe til Sandheden, når de vidner hvordan verden vil have ændret sig til ukendelighed.
Så er der dem, der elsker Mig, og som forbliver standhaftige i deres tro, men som undlader at genkende Mig, når Jeg kalder på deres sjæle, de vil blive overvundet af den endelige gennemførelse, når Min Guddommelige Nærvær vil blive gjort kendt for dem. Jeg vil juble når disse, Mine tilhængere, tillader Mig at vejlede dem korrekt på den sidste rejse.
Jeg giver disse Gaver til verden fordi Jeg elsker alle. Afvent denne Gave med kærlighed og taksigelse.
Jeres Jesus
 
Mit Andet Komme kan ikke finde sted før ​​syndens forurening er blevet fjernet
883. Onsdag den 21. august 2013 kl. 18:05
Min højtelskede datter, Jordens fornyelse og rensning er nu påbegyndt, mens Min Tid nærmer sig. Mit Andet Komme kan ikke finde sted før ​​syndens forureningen er blevet udryddet, gennem den nødvendige udrensning af denne Jord.
Når Jorden bliver renset, vil sjælene af enhver tro blive kastet ud i en fornyelse af ånden og mange vil opleve en frygtelig åndelig kamp. De vil ikke forstå, hvad de er udsat for, men Jeg vil tillade dette på grund af Min Barmhjertighed. For at være egnet til at stå foran Mig og få givet evigt liv i det Nye Paradis, skal sjæle først renses. Denne rensning skal finde sted på Jorden, såvel for dem, der vil gennemleve antikrists forfølgelse som for dem, der vil gennemleve overgangen til det Nye Paradis. Jorden vil, samtidig, påbegynde sin egen fornyelse og alt ondt vil blive luget ud, trin for trin.
Være taknemmelige for, at Min Fader ikke har mistet tålmodigheden, og at Han ikke straffer Sine børn i overensstemmelse med ​​deres synders alvor. Vær også taknemmelige, at Han ikke bare vender ryggen til nu og kun tager de sjæle der virkelig elsker Ham, væk fra denne Jord, som med sin ondskab virker frastødende på Ham.
Min Fader bliver ved fordi Hans børn er Hans Skabelse og Han vil ikke tillade at de bliver taget af Satan. Så jaloux var Lucifer, da Min Fader skabte mennesket i Sit Eget Billede, at han lovede at kæmpe til den sidste dag for at vende mennesket mod sin Skaber.
Min Fader vil gribe ind af Kærlighed, for at gøre Satans styrke magtesløs. Ethvert forsøg af Satan på at lave en udgave af den treenige Gud, bestående af den falske profet, antikrist og ånden af det onde vil blive forpurret. Denne kamp vil være grim, uretfærdig for mange sjæle, som vil være for svage til at kæmpe sig fri fra det ondes greb, men det vil blive vundet af den Almægtige Gud.
I skal alle vende til min Fader og tigge Ham om at frelse jeres sjæl og om at beskytte jer fra at følge dyret på vej til fortabelse.
Jeres Jesus
 
Jeg må advare verden om det store antal falske profeter, som på dette tidspunkt forsøger at overdøve Min Stemme
884. Torsdag den 22. august 2013 kl. 23:05
Min højtelskede datter, Jeg må advare verden om det store antal falske profeter, som på dette tidspunkt forsøger at overdøve Min Stemme.
Jeg har sendt en række profeter, alle med forskellige missioner, for at forberede Guds børn. Disse Budskaber om de sidste tider er de eneste autentiske Budskaber af deres slags, på netop dette tidspunkt, for Jeg ville aldrig forvirre Guds børn.
Disse Budskaberne skal aldrig sammenlignes med andre, som bliver spredt overalt, lige nu, med henblik på at modsige Mit Hellige Ord. Der kan kun være én Sandhedens Bog og kun Jeg, Jesus Kristus, Guds Lam, kan afsløre indholdet . De af jer, der tror på Mig, kan så let blive narret. I skal vide, at budskaber som modsiger disse og hvor der hævdes, at de kommer fra Gud, at dette ikke er muligt.
Har I kun lidt tillid til Mig? Eller omfavner I Mig, som Jeg ønsker det, med fuldt og åbent hjerte? Jeg kalder på jer med kærlighed og omsorg. Jeg forsøger ikke at appellere til jeres intelligens. Jeg kalder på jer gennem jeres hjerte, og drager jeres sjæl til Mig. Når I føler Mit Nærvær i disse Budskaber, så er der ingen grund til at søge godkendelse eller billigelse fra nogen.
Jeg Er, som Jeg Er. Jeg står foran jer nu, som det var mening at de skulle være. Min Fader ville aldrig tillade Mig afsløre indholdet af Johannes 'Åbenbaring til nogen anden end den syvende budbringer, for denne dag er kommet.
Mange autentiske visionære har givet Guds Ord til verden i fortiden og har lidt forfærdeligt for dette. Mange modtager stadig trøst fra Mig og Jeg vil fortsætte med at kommunikere med dem, for Jeg har brug for deres lidelser og bønner. De er Mine udvalgte sjæle og hver eneste har en rolle at spille med at frelse andre sjæle.
Denne mission er den sidste. Jeg instruerer jer i at tage imod Mit Ord nu, i øjeblikket. Kun Mit Ord, givet til jer gennem disse budskaber, vil vejlede jer gennem forfølgelsen. Med dem, bringer jeg store Nådegaver til jer. I skal aldrig fornærme Mig, ved at forurene dem, når I udfordrer Mit Ord ved at sammenligne Mine Budskaber med den fiktion skabt af falske profeter.
I behøver ikke nogen til at vejlede jer hen til Min Store Barmhjertighed. I skal kun fokusere på disse Budskaber og forblive loyale over for Min gamle Lære nu, for den er jeres frelsende nåde.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: når han bliver annonceret vil Antikrist erklære han er en hengiven Kristen
885. Fredag den 23. august 2013 kl. 14:09
Mit barn, hvor vil de Kristne lide, mens syndens sygdom, i mange forklædninger, opsluger verden overalt.
Der er et organiseret forsøg, som sættes i værk for at udslette Kristendommen og det tager sig ud på mange moder. I vil vide dette, når Kristne nægtes retten til offentligt at erklære deres troskab til Gud, mens hver anden trosretning, ikke af Gud, vil få lov til at gøre det.
Disse andre trosretninger vil blive givet stor støtte, når de er fortalere for retfærdighed, præsenteret som deres borgelige rettigheder. Hvad dette vil gøre, er at sprede synden yderligere, som er afskyelig for Min Fader.
Folk vil blive tvunget til at acceptere synd i deres lande, og for Kristne vil det være en lovovertrædelse at gøre indsigelse mod disse love. Kristne vil blive betragtet som værende ubarmhjertige, højreorienterede og ude af trit med andres menneskerettigheder. Hvert ønskeligt træk i sjælene, som er givet af min Fader, vil blive brugt som en front i deres bestræbelser på at begrunde en sådan ondskab i jeres nationer.
Når kødets sygdom griber et fællesskab, dræber den mange. Men efter en tid med stor sorg og mange dødsfald, bliver den resterende samfund immun overfor sygdommen. Synd vil forårsage kødets sygdom i mange nationer, mens Seglenes domme bliver proklameret af menneskehedens Frelser og udsendt af Herrens engle. Mange vil blive dræbt for at sone menneskenes ondskab. Denne rensning vil fortsætte indtil der vil kun være tilbage dem, der er immune over for døden, på grund af deres kærlighed til Gud.
Kristne vil lide meget på forskellige måder. Deres tro vil blive taget væk fra dem og i stedet vil en vederstyggelighed blive vidnet til. Deres smerte, som allerede er begyndt, er den samme som den der opleves af min Søn på dette tidspunkt. Derefter vil de opleve et forbløffende syn, når den annoncerede Antikrist vil meddele, at han er en hengiven Kristen. Han vil bruge mange citater fra Bibelen i sine taler til verden. Bekymrede Kristne, der led op til dette, vil pludselig blive lettet. Til sidst vil de tænke, at her er en mand sendt fra himlen som svar på deres bønner. Ud af hans mund vil mange søde og trøstende ord udgå, og han vil synes at være en Guds gave, idet han vil ses til at ændre uretten mod de Kristne. Han vil omhyggelig konstruere hvordan han bliver opfattet af Kristne og især Romersk Katolikker, for disse vil være hans vigtigste mål.
Alle vil beundre Antikrist og hans såkaldte kristne handlinger, gestus og hans følte kærlighed for den Hellige Skrift vil gøre ham øjeblikkeligt accepteret af mange. Han vil trække alle nationer sammen og afholde ceremonier for andre religioner og især hedenske organisationer, så de kan arbejde sammen om at skabe fred i verden. Det vil lykkes ham at forene lande, som havde været fjender indtil da. Stilhed vil høres i lande plagede af krig , og hans billede vil blive vist overalt. Hans sidste, store præstation vil være, når han bringer alle de nationer han forenede, ind i den Katolske Kirkes domæne og alle de andre Kristne retninger. Denne forening vil danne den nye en-verdensreligion. Fra den dag frem, vil helvede bryde løs på Jorden og indflydelsen af dæmoner vil være den største siden den store syndflod. Folk vil ses til at tilbede Gud i den nye, en-verdensorden kirke og synes at være fromme på enhver måde. Så, uden for kirkerne, vil de indlade sig åbent med synd, for ingen synd vil de skamme sig over. Under den falske treenigheds hypnotiske ledelse - treenigheden skabt af Satan - vil de tørste for enhver form for synd, som et middel til at opretholde deres nyfundne appetit.
Denne ondskab vil omfatte kødets synd, hvor nøgenhed vil være acceptabel, når menneskene vil blive involveret i obskøne synder af kødet på offentlige steder. Mord vil være almindeligt og begået af mange, herunder børn.
Satanisk tilbedelse og sorte messer vil finde sted i mange Katolske Kirker. Abort vil blive set som en løsning til enhver form for problem og vil være tilladt helt op til dagen for fødslen.
Det vil snart blive strafbart at vise nogen form for troskab til Jesus Kristus. Hvis I bliver set med en ægte Kors vil I opdage, at I har begået en lovovertrædelse, fordi I vil have brudt loven. Loven i jeres lande vil blive en dobbelt lov, hvor politik og religion vil blive sammenflettet i den nye verdensorden.
Denne forfølgelse vil betyde, at mange, ubevidst, vil tilbede dyret og blive besmittet. Så besmittet vil de blive, at de vil forråde bror, søster, mor og far, til myndighederne, hvis de forbliver loyale over for Kristendommen. Jeres eneste håb, børn, er bøn til at støtte jer gennem denne periode.
Jeg tilskynder jer om at holde hellige genstande, rosenkrans, velsignede kærter, vievand, Bibelen og den hellige daglige Messebog sammen med Korstogbønnerne. I skal holde den levende Guds Segl i jeres hjem og på jer, hvis det er muligt. Min Frelsens Medalje vil omvende dem, der bærer det, og de vil blive vist Barmhjertighed af min Søn. Jeg vil nu bede jer, børn om at få Frelsens Medalje produceret, og et Skulderblad af den levende Guds Segl.
Dette Budskab er en advarsel fra Himmelen om kommende ting. I skal lytte til mig, Frelsens Moder, da jeg skal vejlede jer til sandheden, så at I vil forblive virkelig tro mod min Søn på alle tidspunkter.
Gå i fred, børn, og vær rolig, da denne prøvelse vil, på grund af Guds Barmhjertighed, være kort. Stol på mig, jeres Moder, idet jeg vil være med jer altid i løbet af jeres prøvelser. I vil aldrig være alene.
Jeres Moder
Frelsens Moder
 
Gudfaderen: børn, der mangler kun en kort tid til den Store Dag 
886. Fredag den 23. august 2013 kl. 15:00
Min kæreste datter, mens verden kæmper for at finde mening i den desperation den vidner, må du vide at alle disse trængsler skal ske, før Jeg tager alle dem der elsker Mig ind i Mit Tilflugtssted.
I vil snart vide Hvem Jeg er, børn. De af jer, der er usikre på Mig vil se sandheden til sidst og den vil bringe jer stor fred. Det onde i verden forøges nu og bedraget er på vej. I skal være stærke, bønfalder Jeg, mens Jeg venter på dagen hvor fornyelsen vil begynde, og alle Mine børn vil finde lindring den dag hvor Min elskede Søn vil manifestere Sig.
Hvad I er vidne om, er en kamp mellem Mit Himmelske Hierarki og Satan, med alle hans dæmoner.
Det er en skræmmende kamp og meget ubehagelig for mange af jer, men I må vide, at Jeg vil gribe ind for at lindre jeres smerter. I må vide, at I er Mine, og Jeg vil bringe fred til verden, når Jeg har befriet den fra besættelsen af det onde. Børn, der mangler kun en kort tid til den store dag, og selv om meget endnu skal ske, hvor Min Søns Hellige Navn vil blive revet i stykker, vil alt ske hurtigt.
I skal se frem til jeres fremtid nu, da den vil blive en strålende juvel af en sådant omfang, at den dag, hvor I vil træde ind i den nye Æra af Fred, vil I have glemt den forfølgelse som den onde har påført verden.
I skal gøre som Min Søn instruerer jer om. I skal forblive i ro når Seglene bliver afsløret for jer, da de alle er til gavn for jer og for de sjæle Jeg beder jer at bønfalde Min Barmhjertighed om.
Hvis I forbliver tro mod Mine Bud og lever jeres liv i forening med Min Søn, vil I være halvvejs frem. Hvis I forbliver faste mod Sakramenterne og nægter at deltage i hedenske ritualer som ærer dyret, så vil I finde meget gunst hos Mig. Gå og husk, at Jeg er den Almægtige, og at al magt er Min. Snart vil Jeg ødelægge det onde, og afsløre Mit Nye Paradis for jer. Vær tålmodig. Stol på Mig.
Følg Min Søn, og accepter de Gaver som Han og hans elskede Moder, den Ubesmittede Jomfru Maria, bringer til jer i form af Korstogsbønnerne og Frelsens Medalje.
Accepter endelig Mit Segl som en af ​​de største Gaver Jeg har givet til menneskeheden siden Jeg gav den livet. Jeg giver liv igen med Mine særlige Nådegaver, når I holder den Levende Guds Segl tæt på jer. Alle der har Seglet vil blive givet en plads i det Nye Paradis.
Jeg elsker jer, Mine børn, men Jeg er jeres Fader, og Jeg er nødt til at tillade disse prøvelser, for de vil hjælpe Mig til at luge ud dem der aldrig vil opgive dyret. Den tid Jeg bruger på at forsøge at vinde deres hjerter skaber en frygtelig og hadefuld kamp med millioner af faldne engle og dæmoner, selv om det er for at frelse en enkelt sjæl.
Forbliv fortrøstningsfulde i viden om at Jeg vil altid velsigne jer alle, der er rene og ydmyge af hjertet. Jeg elsker jer alle, så I skal ikke give op, når alt synes håbløst, fordi Min magt betyder, at ødelæggelsen af ​​det onde er under Min Kontrol. I skal sætte al jeres lid til Mig, især nu, hvor I føler, at min Retfærdighed er barsk.
Jeres elskede Fader,
Gud den Højeste
 
Denne ild vil blive kastet ned på Jordens fjender og på dem, der forfølger disse To Vidner
887. Lørdag den 24. August, 2013 kl.23:15
Min højtelskede datter, du og alle dem, der er blevet velsignet med Sandheden, skal vide, at Satans vrede er stigende mod denne Mission. Hans dristige indblanding har betydet, at han nu har manifesteret sig fysisk foran dig for tredje gang. Han stønner i smerte, men kan ikke modstå Mit Lys, der er til stede inden i dig. Du skal få den styrke, du har brug for, gennem bøn af Den Hellige Rosenkrans, for at forhindre ham i at angribe dig. Åh, hvis sjælene kunne vidne, hvad Jeg tillader dig at udholde af hensyn til denne Mission, ville de besvime af chok.
De, der fornærmer Mig under Min forberedelse for at frelse sjælene, vil blive kastet til side når denne kamp intensiveres, før Antikrist præsenteres for verden. Når I bliver lydige og ikke sætter spørgsmålstegn ved det, Jeg ønsker af jer, kan Jeg frelse flere af jer og plukke jer ud af bedragets greb, som vil blive plantet i jeres sind af den onde.
Stoler I ikke på Mig til at beskytte jer? Ved I ikke, at når I accepterer de Nådegaver Jeg giver, for at hjælpe jer til at modstå afvisningens smerte, at disse er uden betydning, hvis den modtagende sjæl har forbehold eller tvivl?Jeg kan ikke fylde jer med styrke, mod og Helligåndens Gave, hvis I kryber og skjuler jer. I skal være åbne til Mit Kald, Min Kærlighed, Mine Gaver.
Seglene, indeholdt i Johannes 'Åbenbaring, er allerede blevet åbnet. Nu, hvor de er åbnet, vil ild kæmpe mod ild. Som hadets ild bryder ud, når dyret forbereder sig, ild vil blive hældt over Jorden af Min Fader. Denne krig vil ikke kun være åndelig. Jorden vil blive rystet, revne, og ilden vil brænde den, når Min Fader påfører straf, så Han kan forsinke den onde gruppes handlinger.
Min Faders magt skal frygtes af dem der følger blindt de løgne, som er påduttet til verden af den onde. Han vil gengælde enhver ond handling, udført af enhver af jer - bevidst eller ubevidst - når I giver hyldest til Guds fjende. Magten, givet til Mine To Vidner - den Kristne Kirke og Israels Hus - vil betyde, at ilden vil udgå fra deres mund, når de spreder Helligåndens Ild. Denne ild vil også blive kastet ned på Jordens fjender og på dem der forfølger disse To Vidner. Undervurder ikke kampen for sjælene, for det vil være en skræmmende kamp for dem, der fornægter Guds Ord. De, der holder fast ved det, vil være beskyttet, således at deres forkyndelse af Sandheden kan blive givet til dem, der ikke har nogen idé om, hvad der er hændt menneskeheden.
Det er derfor, I skal acceptere Mine Nådegaver, som giver jer den styrke I har brug for for at kæmpe i Min hær, så Jeg kan gøre en ende på ondskab.
Jeres Jesus
 
Gudfaderen: Vær afskrækket, I som står frem og forbander Min Søn
888. Søndag den 25, august 2013 kl. 18:00
Min kæreste datter, Jeg vil testamentere en stor Gave til verden på grund af denne, Min Allerhelligste Mission. Jeg har tænkt Mig at redde 200 millioner sjæle, uden tøven, uanset hvor meget de fornærmer Mig, og Jeg vil gøre dette næste uge, pga. af de lidelser, forbundet med denne Mission.
Min Intervention skyldes din anmodning, Min datter, og Jeg vil fortsætte med at give store Gaver, mens denne Mission fortsætter. De, der elsker Mig, vil udholde med tålmodighed den forfølgelse de står overfor og vil fortsætte at udholde den, fordi dette er Mit Ønske.
De, der forfølger jer, Mit kære lille barn, fordi I fortsætter at forkynde Min Søns Hellige Ord, skal vide dette. Hvis I dæmoniserer Min Søn vil Jeg straffe jer. Hvis I dæmoniserer Hans Allerhelligste Ord og derefter siger, at I er Guds børn, vil Jeg kaste jer ud i ørkenen. Intet vil forhindre Min profet i at fuldføre denne Mission. Ingenting. Prøv som I vil, det vil ikke lykkes for jer, for I vil kæmpe en krig, som I aldrig vil vinde. Min Almægtige Magt kan ikke blive rørt, manipuleret med, eller udfordret. Udfordr Min Guddommelige Intervention for at redde verden og I vil mærke Min Vrede. I vil blive ødelagt. Vær afskrækket, I som står frem og forbander Min Søn. Jeres stolthed og jeres ulydighed vil være jeres undergang. Jeg har advaret, gennem de ældre profeter, om konsekvenserne af at ignorere Min Stemme.
Jeg vil nu gå videre for at færdiggøre begyndelsen af det endelige stormløb på menneskeheden. Jeg har tilladt den endelige kamp til at finde sted. Jeg har givet den onde den sidste chance til at angribe dem, der er tiltrukket af ham. Jeg gør dette, så ved Min Søns Barmhjertighed, vil sjælene trodse dyret. De vil gøre dette på grund af deres loyalitet til Min Søn. De, der ikke kender Mig eller Min Søn, vil blive givet store Nådegaver, så de vil acceptere frelsen. Al frelse skyldes Min Barmhjertigheds Magt. Kun de genstridige, forhærdede hjerter vil forblive loyale over for dyret. Jeg vil trække alle de andre hen til Mig. Jeg vil sikre, at alle chancer vil blive givet til hver eneste sjæl, så de kan forløse sig selv foran Min Søn, før den sidste dag.
Denne Sidste Mission er blevet skabt i Himmelen siden begyndelsen. Alle engle og helgener arbejder i forening for at bringe alle Mine børn tilbage til Mig, deres elskede Fader. Den sidste rejse er nu. Alle I, der følger Min Søn, må forblive tæt på Ham i denne tid. I vil ikke være i stand til at udholde denne smertefulde rejse, medmindre I lytter til, hvad Han fortæller jer. I må ikke blive påvirket af dem, der vil arbejde dag og nat for at tvinge jer til at stå af. Hvis I tillader, at dette sker, vil I finde det meget vanskeligt at vende tilbage igen.
I er intet uden Min Søn. I er ingenting uden Mig. Hvis I ikke overgiver alt og følger Sandheden, vil I aldrig finde den.
Hvis I forsøger at forhindre at Sandheden bliver givet til verden ved Mig, jeres Skaber, vil Jeg slå jer ned og jeres gråd vil ikke være til nogen trøst. Jeg vil kaste den stolte og den arrogante, der mener, at de ved mere end Mig, ud i ørkenen. Det vil ikke lykkes jer, når I trodser Mit Ord og fornægter Mit Nærvær, når Jeg prøver at redde jer.
Utaknemmelige menneske, du har lidt tid tilbage. Ved at lytte til Mig, kan du komme til Mig, men du kan kun gøre dette, når du kravler på dit ansigt og bøjer dig i ydmyghed foran Min Søn. Min Mission har nået en meget farlig fase, hvor alle bestræbelser vil blive gjort af Mine fjender for at rive den i stykker. Dette kan synes at ske, men I må vide, at disse fjender af Mig har meget lidt tid tilbage og snart, når Min tålmodighed er brugt op, vil de ikke være mere, for de vil aldrig se Mit Ansigt.
Jeres Fader
Gud den Højeste
 
Farisæerne piskede og myrdede mange, før de endelig korsfæstede Mig
889. Mandag den 26. august 2013 kl. 20:20
Min højtelskede datter, før Jeg blev korsfæstet, blev mange hadefulde løgne skabt omkring Mig af Mine fjender. Farisæerne forsamlede sig mange gange for at beslutte hvad de skulle gøre ved Mig. De ville ikke et øjeblik acceptere at Jeg var blevet sendt af Gud for at frelse menneskeheden. Hvor hadede de Mig. Hvor skreg de og plagede Mine disciple som blev fanget af dem.
Farisæerne piskede og myrdede mange, før de endelig korsfæstede Mig. Deres grusomhed og deres ugudelighed var imod Guds Lære og den Allerhelligste Bibel. Det afskrækkede ikke dem, da de jagede Mig ned. De ville prædike Guds Ord og så trodse Guds Ord - på samme tid. Ikke blot fordømte de Mig, men de erklærede at Gud aldrig ville sende en Messias af denne type. De så ned på ydmyge og fattige mennesker og dem, de anså for at være teologisk uvidende. Deres had mod Mig skræmte mange stakkels sjæle, som kom til templerne. De, der spurgte dem, hvorfor de, farisæerne, fordømte Mig, blev selv dømt, for at turde sætte spørgsmålstegn ved deres grunde til at afvise Mig.
Mens Jeg vandrede på Jorden var der mange falske profeter der prædikede, og Jeg blev anset for at være sindssyg og til ikke at skulle tolereres. Mange af disse falske profeter, citeret i 1. Mosebog, der gjorde latterlige påstande som krænkede Gud, blev tolereret og givet lidt opmærksomhed.
Selvom de mirakler Jeg gjorde, blev vidnet til, ville de stadig ikke åbne deres øjne til Sandheden, for de ønskede ikke at se. Præsterne af den gang holdt mange offentlige taler, der fordømte Mig som værende søn af Satan og advarede dem der blev set sammen med Mig, at de ville blive bortvist fra templerne. De afviste Mig fordi de ikke kunne acceptere Min ydmyge oprindelse, og fordi Jeg ikke var opdraget til deres høje forventninger. Derfor, konkluderede de, kunne Jeg umuligt være Messias. De troede at Messias ville komme fra deres egne rækker. Og derfor afskyede de alt om Mig. De følte sig truet af Mine Ord, som på trods af deres afvisning af Mig, rørte dem på en anden måde, som de ikke forstod.
De var ikke forberedt på Mit Første Komme. Sikkert er de ikke forberedt på Mit Andet Komme i dag. Alle, der vover at sige, at de er profeter, sendt for at advare Guds børn om det Andet Komme, vil blive tolereret, når de ikke afslører Sandheden. Men når en sand profet åbenbarer sig selv og taler Guds Ord, vil han eller hun blive hadet og offentligt fordømt. Når I ser direkte fordømmelse, baseret på uvidenhed om de løfter Jeg gav, om at komme igen, og når hadet er så ondskabsfuldt, at gerningsmændene bryder med Guds Ord vil I, på det tidspunkt, vide, at det er Mig, de hader. Kun Jeg kan tiltrække sådant had blandt synderne. Kun Min Stemme fremkalder en sådan modstand.
Skulle Jeg, på dette tidspunkt, gå på Jorden, ville de korsfæste Mig igen. De, der hævder at elske Mig og som leder Mine disciple i den Kristne Kirke ville, desværre, være de første der slår det første søm i Mit Kød.
Husk, ingen af jer er værdig til at stå foran Mig. Ingen af jer har myndighed til offentligt at fordømme Mit Ord, når I ikke kender Mig. I, der fordømmer Mig, mens Jeg forsøger at fuldføre min Faders Sidste Pagt, har ingen skam. Jeres stolthed væmmes Jeg ved. I har fordømt jeres egne sjæle i Mine øjne. I har ikke lært noget om Mig. I tror ikke på de Hellige Skrifter, fordi I benægter, at Mit Andet Komme vil finde sted.
I vil, på den sidste dag, blive bedt om at tælle de sjæle, I har mistet for Mig. Den dag, hvor I skriger for Min Barmhjertighed, vil I ikke være i stand til at se Mig i Øjnene.
Jeres Jesus
 
For enhver ond handling af krig og terror, vil Gud kaste dem ud og slå dem stendøde
890. Tirsdag den 27. august 2013 kl. 23:45
Min højtelskede datter, verden er ved at undergå frygtelige krige og had vil spredes og inficere mange nationer. Uro og splittelse vil være til stede i de fleste lande og folk vil, på det tidspunkt, vide, at tiderne har ændret sig ud over deres fatteevne.
En dyb, foruroligende angst vil kunne mærkes og folk vil finde det svært at vide, hvem de skal stole på. Dette er, hvordan Satan inficerer Guds børn, da han sætter fælder, den ene mod den anden. Kun dem, som tror på den Sande Gud vil finde trøst, for de vil vide, at deres tro og kærlighed til Mig, vil holde dem stærke.
I skal bede hårdt, så at bedraget der har sænket sig og som er årsag til mange krige, vil blive udstillet for hvad det er - et forsøg på at fremkalde dyb splittelse og had, for at kunne udøve kontrol. Min Fader vil straffe undertrykkerne, som forårsager kaos og smerte på uskyldige. De kan dræbe og lemlæste mange, men de vil blive slået af Min Fader for deres ondskab.
De, der tror, ​​at de kan skabe krig og narre verden, vil ikke få megen tid til at prale af deres onde aktiviteter. Deres skæbne er beseglet. Indgriben fra Guds hånd vil blive set i alle verdensdele. For hver ond handling af krig og terror, vil Gud kaste dem ud og slå dem stendøde.
Krig, skabt af menneskehånd ødelægger kødets liv. Min Faders straf forhindrer, at sjælens liv bliver givet frelsens Gave.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: På den sidste dag, når morgengryet oprinder, vil en høj lyd af trompet høres over hele verden
891. Onsdag den 28. august 2013 kl. 20:00
Mine børn, lad mig omfavne jer, mens I fortsætter at udholde de fornærmelser mod Min Søn, I er vidne til.
 Når I lytter til disse hellige Budskaber og lærer at forstå dem, vil mange af jer kæmpe videre med stort mod, for at advare verden om de ​​kommende tider, så at Gud kan forberede Sine børn til det Nye Paradis.
Hvad I skal forstå er, at I vil blive hadet for jeres arbejde for Min Søn. I vil ikke blive accepteret af mange, og I vil skulle udholde smerte og ydmygelse som konsekvens deraf. For hvert skridt I tager, vil I stå over for en forhindring, fordi I går i Min Søns fodspor.
Ingen af ​​jer vil finde dette let, før I accepterer, med rolig resignation, at dette er at forvente. Selv de der følger min Søn, men som ikke accepterer disse Budskaber, vil kæmpe imod jer og forfølge jer i Hans Navn. De ser ikke, når de opfører sig med et sådant had, at de fornærmer min Søn.
I må acceptere, at når min Søn gør Sig kendt, vil Hans Ord blive angrebet og skabe stor splittelse. Når I forstår hvorfor I står overfor disse angreb, og hvorfor I bliver straffet for at tale til verden på Hans vegne, vil I finde dette arbejde lettere. 
Denne forfølgelse vil desværre fortsætte indtil dagen for Hans Andet Komme. Vær venlig, for Hans skyld, at acceptere disse prøvelser med kærlighed til Ham, og I vil give Gud stor ære på grund af denne lidelse. Ikke det mindste af denne lidelse vil være spildt, fordi når den bliver accepteret med kærlighed til Jesus, vil den besejre den onde, da den svækker hans plan om at ødelægge menneskeheden.
Tilgiv de stakkels sjæle der bekæmper denne Mission. Ignorer den grusomhed, I skal udholde i min Søns Navn. Accepter, at når de hader jer på grund af jeres kærlighed til min Søn, at I er meget begunstiget af Gud.
Tilgiv de hellige tjenere som forhindrer jer i at tale om Sandhedens Bog. De forstår ikke omfanget af Guds Plan for at forberede menneskeheden til den Nye Begyndelse, for de er ikke selv forberedt. Mange af dem gør kun hvad de gør på grund af deres kærlighed til min Søn. De mener intet ondt. De ser simpelthen ikke, fordi de ikke kan se.
Bed, bed, bed til, at jeg, jeres Moder, vil blive givet Magten til at hjælpe jer at udholde denne rejse uden at opgive den, indtil den sidste dag er tæt på. Den dag, når daggryet oprinder, vil en høj lyd af trompet høres over hele verden. Det vil lyde som I ville forvente det til at lyde, og den vil blive efterfulgt af sang af englenes kor. Dette vil blive hørt i hvert eneste land, by og landsby overalt. Derefter vil du, mit barn, som den syvende engel, annoncere at min Søn er kommet. Himlene vil blive af guld og snart efter vil et Mirakel blive set af hver mand, kvinde og barn – af enhver synder. Min Søn vil gøre Sig kendt på skyerne, som da Han forlod Jorden. Derefter vil det Ny Jerusalem stige ned fra Himlen, - den Nye Begyndelse for alle der vil have accepteret Guds Barmhjertighed.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
I skal bede for deres sjæle, da de har solgt dem bort
892. Torsdag den 29. august 2013 kl. 23:53
Min højtelskede datter, dem af jer der beder Mine Korstogsbønner flittigt ved, at Jeg bringer lindring til verden fra djævelens snarer.
Den gamle slange falder, snubler og mister megen magt, når I stræber efter at bede Mine Korstogsbønner dagligt. Og mens tiden med store prøvelser fortsætter, vil jeres bønner skabe mange tilbageslag i frimureriske magters planer i verden, som er tilrettelagt for at skabe ravage og for at styre de svage og sårbare. Blot én Korstogsbøn, sagt fra hjertet, er nok for Mig til at ødelægge magten af arrogante politiske ledere, der ikke har samvittighed.
Egoismen er en forbandelse og en hæmsko for menneskehedens evne til at leve i harmoni og fred. Besættelsen af personlige ambitioner bringer lutter splittelse, når mennesket stræber efter at dominere dem, der har brug for for at få gevinst.
De af jer, der følger blind efter ordre fra dem i magtpositioner, som dirigerer jer til at begå handlinger, som I ved er afskyelige i Guds Øjne, må vide, at også I vil blive fundet lige så skyldige som dem, der frister jer til at udføre en sådan ondskab. De mænd og kvinder, hvis magt over andre er opnået på grund af korrupte handlinger og andre midler, vil have meget arbejde at gøre, hvis de ønsker at nyde Mit Herlige Kongerige.
Jeg vil fælde egoister og de stolte iblandt jer. Jeg vil kaste jer ned på jorden, indtil I bliver så ydmyge som dem, I tramper på.
Jeg vil skære i hjerterne af de forhærdede og stædige sjæle, der ikke bekymrer sig for andres behov, kun for deres egen. De vil få lært, at hvis de ikke kan elske, så skal de heller ikke have kærlighed. I stedet for kærlighed, søger de kun idoldyrkelse. Disse stakkels sjæle, der er blevet ophøjet foran jer i verden, i enhver form, er ofre for Satan. I stedet for at bifalde deres praleri og acceptere deres umættelige behov for offentlig tilbedelse, skal I bede for deres sjæle som mange har solgt bort.
Mange sjæle i indflydelsesrige stillinger overfor andre, herunder i politik, musikkens verden, medier, underholdningsbranchen og i finansverden, skal holdes i jeres hjerter, da mange er blevet slaver for dem selv og deres behov, som tjener kun deres egne lyster og ønsker. De besmitter de uskyldige, som efterligner dem og kopierer deres livsstil, som har adskilt dem fra Gud.
Jeg, Jesus, fordømmer de falske idolers verden, skabt af dem, der ønsker intet andet end magt, rigdom og evnen til at påvirke andre.
Ateismens udbredelsen er forårsaget af menneskets stolthed over sin egen evne. Det er forårsaget af menneskets tro på, at det dødelige menneske, på grund af den menneskelige intelligens Gave, har alle svarene på den sande mening af jeres liv på Jorden.
Unge sjæle er gået tabt for Mig fordi de forguder falske idoler i form af verdslige goder, mode, musik og underholdningsverden. Det er ikke sådan, at de ikke må nyde livet - dette bringer Mig lykke - det er deres mangel på kærlighed til Mig og deres egen krop, som bedrøver Mig. De blev født rene og perfekte. Deres kroppe er en gave fra himmelen. De vanhelliger deres kroppe og har ingen skam i at udføre obskøne handlinger med henblik på at trække uskyldige sjæle til sig.
Mange af dem, der har en sådan magt, har solgt deres sjæl for deres djævelsk inspirerede gaver. Den eneste grund til at de fik disse gaver var for at give glæde til verden, som et talent givet til dem af Gud. Men Satan fristede mange og lovede dem, til gengæld for deres sjæle, et herligt og glitrende liv i rigdom, beundring, berømmelse og fornøjelse. Da de modtog disse gaver, brugte de dem til at besudle andre sjæle. Og så fortsætter det, indtil millioner af andre sjæle bliver slaver af Satan. Mange sjæle, som følger falske idoler bliver tiltrukket af stofmisbrug. De har ingen skam, ingen beskedenhed eller reel kærlighed til hinanden, når hver især forsøger at kappes om den største opmærksomhed.
Så megen tid bliver der brugt i kampen for selvherlighed, som er forårsaget af en tvangspræget kærlighed til sig selv, at Gud overhovedet ikke spiller nogen rolle i deres liv. Mange af dem afviser Gud åbent gennem vanhelligelse af den hellige Krucifiks - så lidt skam har de. I må vide, at de vil lide en forfærdelig skæbne, hvis Jeg ikke greb ind. Disse mennesker er blot en gruppe af fortabte sjæle, som Jeg vil samle op og derefter give dem frelsens gave, pga. jeres bønner, Mine elskede tilhængere. Jeg vil, gennem denne særlig bøn, tage dem ind i Mit Tilflugtssted.
Korstogsbøn (117) For dem der har solgt deres sjæle
Kære Jesus, jeg indvier de sjæle (nævn dem her) og alle dem der har byttet deres sjæle for berømthedens pris.
Udfri dem fra deres plage. Vend dem bort fra Illuminatis trussel, som sluger dem. Giv dem mod til at gå væk fra dette onde bånd uden frygt. Tag dem i Dine Barmhjertige Arme og nær dem tilbage til en tilstand af Nåde, så at de bliver egnet til at stå foran Dig.
For Din Guddom skyld hjælp mig, gennem denne bøn, at rive disse Satans udvalgte sjæle, ud fra Frimurerne.
Fri dem fra de lænker der binder dem og som fører dem til en forfærdelig pine i Helvedes kamre.
Hjælp dem, gennem de udvalgte sjæles lidelse, gennem min bøn og gennem Din Barmhjertighed, at være i frontlinien, klar til at gå ind i den ny Tid af Fred - det Ny Paradis. Jeg beder Dig at frigive dem fra fangenskab.
Amen
Jeres Jesus
 
 
Stor glæde vil finde sted overalt. Dette vil vare i 100 dage
893. Fredag ​​den 30. august 2013 kl. 20:24
Min højtelskede datter, du skal sørge for at hver nation hører Mine Profetier, så de kan forberede sig på den vidunderlige, fornyet Jord – det Nye Paradis. Ethvert Guds barn er berettiget til sin arv og derfor, som skulle de forberede sig til et stort bryllup, må de begynde at planlægge for denne Store Dag.
Jeg kalder frem til jøder, muslimer og kristne, såvel som enhver anden tro, til at lytte til Mig nu. Ikke én eneste af jer vil blive uberørt af antikrists ondskab. Men hvis I forbereder jer nu, ved at anskaffe jer den levende Guds Segl og holde det i jeres hjem, vil I være immune over for de lidelser, som han vil påføre verden. 
Når Guds Ord, det Sande Ord, bliver gjort kendt for jer, skal I stoppe op og lytte, for det vil føre jer til Portene af den Nye Himmel og den Nye Jord. Dette Nye Paradis venter på jer og vil blive hjemsted for milliarder af sjæle, herunder dem, der venter i Skærsildens tilstand og i Himlen. Jeg vil forene alle dem, hvis hjerter er åbne for Guds Befaling, som føler kærlighed for Min Barmhjertighed.
Vær venlig ikke at frygte denne dag, da den vil bringe jer stor lykke, fred og glæde. Mit Rige vil forbavse jer, på grund af sin forbløffende skønhed. Mange af jer er bange for Mine Budskaber fordi de mener, at det Andet Komme betyder døden - afslutning. Men det er en forkert antagelse. De af jer, der kommer til Mig frivilligt, uden nogen forbehold, med ydmyghed og kærlighed, vil ikke opleve smerten ved den fysiske død. I stedet vil I, i løbet af et øjeblik, finde jer selv i jeres nye omgivelser. Dette vil chokere jer først, og I vil se jer hurtigt omkring for at finde jeres kære. Jeg vil frelse så mange sjæle, således at I vil være med jeres familier, herunder dem I elsker, og som allerede er med Mig i Himmelen og dem, Jeg vil frigive fra Skærsildens ild.
Stor glæde vil finde sted overalt. Dette vil vare i 100 dage. Mit Nye Paradis vil kun have én religion, det ny Jerusalem, hvor Jeg vil blive tilbedt dagligt. Alt vil være i forening med Min Faders Hellige Vilje. Der vil være tolv nationer, men kun et sprog, for Jeg vil ikke tillade splittelse.
Jeg vil udpege ledere, og i hver nation vil der ikke være mangel på mad, vand, hjem eller liv. Der vil ikke være nogen død, fordi Jeg vil give det Evige Liv til alle, der kommer ind. Alle nationer vil arbejde sammen om at sprede Guds Ord og lykken, som er umuligt at opnå på Jorden i dag, dette vil være en af ​​de største Gaver, Jeg vil præsentere jer for. I vil være meget elsket, og I vil elske Mig, ligesom Jeg elsker jer.
Mange af jer vil møde generationer af jeres familier, århundreder tilbage. Slægterne vil fortsætte og I vil se jeres sønner og døtre gifte sig og få perfekte Guds børn - hvert velsignet med store Nådegaver. Der vil blive udpeget en leder for Min Kirke og hans navn er Peter, for Jeg lovede, at han ville danne Min Kirke på Jorden. Således vil han, i det Nye Paradis, lede Min Kirke.
Åh, hvis bare Jeg kunne vise jer hvad der ligger foran jer, vil I græde glædestårer og kæmpe jer en vej til Portene. Så vær venlig, alle I, at ignorere forsøgene på at stoppe jer i jeres søgen efter Evigt Liv. Ignorer dem, der fortæller jer, at Jeg ikke eksisterer. Giv ikke tiltro til dem, der bruger Mit Hellige Ord for at overbevise jer om, at Jeg ikke taler til jer nu gennem disse Budskaber.
I skal kæmpe for jer alle for at få givet denne herlige arv, for intet menneske har ret til at nægte en anden denne store arv, som tilhører hver enkelt af jer, uanset hvor sværtet deres sjæle kan være. Jeg giver jer redskaber til at bringe Mig sjæle overalt, så at vi sammen kan ødelægge Satans værk og gå hurtigt ind i den Nye Verden. Min fred være med jer.
Jeres Jesus
 
Mange af jer der siger, I tjener Mig, er ikke egnet til at stå frem og kalde sig Guds tjenere
894. Lørdag den 31. August 2013 kl. 21:45
Min højtelskede datter, Jeg fortalte jer alle for nogen tid siden om at plante frø for at fodre jer og jeres familie under forfølgelsen. Jeg gør dette af en grund. I skal plante, selv blot et par frø - rene frø, som ikke er blevet manipuleret af mennesker. Jeg vil derefter mangfoldiggøre de frugter de giver, og alle vil have nok at spise, når verden vil opleve hungersnød. De dage er ikke langt væk, og de ​​vil komme pga. en række årsager.
Afgrøderne vil blive forurenet pga. grådige landmænds indgriben. Resultatet vil være afgrøder der er uegnede til at spise. Desuden vil krigen betyde, at kun få mennesker vil være i stand til at dyrke jorden. Så vil der være ilden, som vil udsendes over de fire verdenshjørner, og alt vil blive gold. Disse frygtelige prøvelser vil være forårsaget af det ondes spredning, men mange mennesker vil overleve, hvis de stoler på Mig. I skal forberede jer nu, som om en krig var på vej, og som I ville gøre når maden er rationeret. Hav masser af vand, fordi alt hvad I opmagasinerer, vil blive mangfoldiggjort af Mig.
Vær venlig ikke at tro, at Jeg beder jer at forlade jeres hjem, for dette er ikke nødvendigt. Lidt forberedelse, hvor man tilbyder hjælp til hinanden, er alt hvad der behøves. Mit Dyrebare Blod vil dække alle dem, der tror på Min Advarsel til menneskeheden, for efter at det tredje Segl bliver åbnet, vil der følge en tid af krig.
Mange vil ignorere Guds Ord, som er indeholdt i Johannes 'Åbenbaring. Mange ledere og hellige tjenere i Mine kirker, svarer ikke til Min profet, ligesom de gjorde før syndfloden.
Jeg kalder på Mine hellige tjenere, nu. Hvem tror I på? Mig, jeres Jesus eller de svævende løfter af dem, der hævder at være eksperter i teologi, men som er uvidende om Sandheden? Vågn op. Seglene bliver åbnet. Jeres opgave er at hjælpe Mig at frelse sjæle, men I har ikke været opmærksomme på lyden af Mit Kald. Jeg har fortalt jer, at Jeg ville komme som en tyv om natten. Når den dag kommer, vil det være for sent for de sjæle som ikke har forberedt sig.
Tiden for Basunerne til at runge deres domme kommer hurtigt, men ikke før Seglene er blevet blotlagt. 
Hvad så? Vil I vågne op og følge Mig på dette tidspunkt, eller vil I miste flere sjæle til Mig mens I tøver? Mens I venter at andre leder vejen frem?
Jeg skal minde jer på, at jeres rolle er at frelse sjæle. I gør dette gennem et liv, hvor det er meningen at I tjener Mig og ikke hvor I lefler for stoltheden og egoet af dem, der forsøger at vride Min Lære. Mange af jer i Mine Kirker forstår ikke betydning af Mit Nye Paradis og har undladt at påminde Guds børn om Mit Løfte. I skal påminde dem om Sandheden – om tiden før den sidste dag.
Mange af jer, selvom I er venlige, gode, kærlige og med oprigtigt engagement i Min Kirke på Jorden, glemmer alt om Mit Andet Komme. Hvad tror I, det er, og hvad har I lært? Hvor mange profeter vil det tage, for at overbevise jer om, at den tid er næsten over jer?
Hvornår har I hørt, at Gud ikke sender Sine profeter for at hjælpe med at forberede Sine børn i kampen mod ondskaben, der inficerer den menneskelige sjæl. Og hvad giver jer ret i at antage, at Johannes 'Åbenbaring indeholder løgne? I benægter meget af hvad den indeholder og I diskuterer den ikke. Hvorfor? Ved I ikke, at det betyder, at I benægter Guds Ord? Min Tålmodighed bliver prøvet. Min Vrede er stor. Jeres stædige afvisning af, at acceptere Min Interventions Gave for at forberede jer, fornærmer Mig. Ved at forfølge de hellige tjenere der genkender Mig gennem disse Budskaber, nægter I andre Frelsens Gave. I er blinde og jeres uvidenhed om Mine Lektier og om Guds Ord, som er indeholdt i Min Faders Hellige Bog - Bibelen - er forbløffende. I siger I tjener Mig, men I kender Mig ikke, og så kan I ikke se.
Når jeres tro er svag, kan I ikke åbne jeres hjerte til Mig. Hvis I havde åbnet jeres hjerte til Mig, ville I have være i stand til at høre Mig klart, for I ville være fyldt med Helligånden. Desværre er mange af jer, der siger, I tjener Mig, ikke egnet til at stå frem og kalde jer Guds tjenere. I gør Mig skamfuld og I skammer Mit Navn, når I offentligt ydmyger jeres flok i Mit Navn. I bryder enhver regel om Gud, når I fordømmer dem, der følger disse Budskaber, for I har ikke fået bemyndigelse til at gøre dette. I elsker jeres selvbestaltede forrang om jeres kærlighed til Mig, Jesus Kristus og på grund af dette, er I ikke længere egnet til at tjene Mig. I er for stolte til at stå foran Min Trone.
Jeres Frelser Jesus Kristus
 
September________________
 
Jeg valgte tolv enkle mænd, uuddannede og uvidende om den Hellige Skrift, som var fattige fiskere
895. Søndag den 1. september 2013 kl. 11:08
Min højtelskede datter, da Jeg gik på Jorden og trådte ind i Guds templer for at åbenbare Sandheden blev Jeg, i første omgang, behandlet med tålmodighed. Mange præster var forbavset over, hvad Jeg vidste, og af Mig, den ydmyge Søn af en tømrer. Så lyttede de med opmærksomhed, mens Jeg forklarede mere om, hvad der forventes af dem, som er fastlagt i Min Faders Bog.
Jeg vidste fra en alder af tolv år, hvad Min mission var, og begyndte langsomt, ikke at afsløre for meget, før tiden var inde. Jeg vidste, at Jeg skulle forberede verden for Messias' Komme. Jeg vidste også, inden for en kort periode, at Min Faders Kirke på Jorden ville fornægte Mig og sige, at Jeg var et bedrag. Jeg valgte tolv enkle mænd, uuddannede og uvidende om den Hellige Skrift, som var fattige fiskere. Hvorfor gjorde Jeg det? Jeg vidste, at den viden Jeg ville give dem, ville blive accepteret som den var. Uden forudgående viden om den Hellige Skrift, ville de derfor ikke sammenligne Mine Lektier med den Hellige Skrift og forsøge at finde fejl ved at undersøge dem omhyggeligt. Det ville have betydet, at mange af dem ikke ville have haft nerver til at sprede Sandheden. De blev spottet af dem i høje stillinger i Kirken, som påstod, at uvidende mænd ikke var værdige til at blive udvalgt af Gud for at sprede Hans Hellige Ord over dem. De var sikre, pga. deres uddannelse om åndelige sager og position i Guds Kirke, at Gud kun ville vælge Sin Kirke til at profetere det Gode Ord. De fejlede at forstå, at Gud, således, kun vælger de ydmyge og de ​​uvidende, fordi de ikke argumenterer. De behøver ikke at udfordre og de ​​har ingen frygt for at blive afvist, for de ved ikke bedre. Gud, husk det, vælger ikke dem der ophøjer sig selv foran andre. Det kunne aldrig være.
Det er derfor at du, Min datter, er hadet i Min Kirke på Jorden. Det er derfor, at de river Mine Budskaber fra hinanden og latterliggør dem. Det er derfor, de håner dig, fordi du ikke er anset for værdig til at sprede Mit Hellige Ord. Hvor bedrøver de Mig. Det had du vil se, vil primært blive udvirket af den Katolske Kirke. De vil aldrig acceptere, at en profet, der ikke har kendskab til den Helligste Bibel eller Mine Undervisninger, kan udsendes. De vil sige, at du spreder kætteri. De siger dette fordi de er så langt væk fra Min Lære, at de er begyndt at tro på deres egne løgne. Vid, at min profet af de sidste tider er udsendt og ikke udvalgt, for det kunne ikke være, idet denne, den Sidste Mission, er blevet skabt af Min Fader, som kun sender Sine egne. Jeg advarer dem af jer der håner Mig, ved at nedgøre disse Budskaber, Mit Hellige Ord. I skal komme til Mig nu, i Hellig Tilbedelse, straks, hver eneste dag, indtil I hører Min Stemme. Først da kan Jeg tage jer og vise jer hvad Jeg har brug for af jer, på dette afgørende tidspunkt, i jeres tjeneste for Gud. Jeres Jesus
 
Tror I, der håner Mig nu, idet I afviser Mine Budskaber, virkelig, at Jeg ville splitte Min Kirke?
896. Søndag den 1. september 2013 kl. 17:05
Min højtelskede datter, omsider takker du Mig for denne meget vanskelige Mission. Jeg ved, hvor meget smerte forårsager det dig at forkynde Guds Ord, eftersom det skaber megen vrede blandt dem, der tror, ​​de er eliten.
Min datter, vid, at selv om Jeg favoriserer dig, vil du altid vandre alene, og du vil ende op i ødemarken, ligesom profeterne før dig. Jeg vil sende nogle til at hjælpe dig, men du vil altid være isoleret. Men jeg vil altid holde dig med selskab, mens ulvene vil jage dig ned.
Fortæl dem, der kalder sig selv Mine sande disciple, præster og hellige tjenere blandt jer, dette. Jeg vil altid høre stemmerne af de små, de svage, de ydmyge og de rene af hjertet. Selv hvis de er bange for Mine Budskaber, vil Jeg altid favorisere dem, der virkelig elsker Mig. Hvem er de jeg taler om nu? Jeg refererer til dem, der aldrig har glemt hvad Jeg fortalte dem. Bær Mit Kors, følg Mig, men vær forberedt på, at når I erklærer Guds Ord uden ondskab, vil I lide Min Smerte. Uanset hvor civiliseret I mener verden er i dag, vil I blive hadet, når I står trodsigt op mod dem, der hader Mig. Når de hader Mig, vil de korsfæste jer.
Jeg lytter til de sagtmodige. Jeg velsigner dem der bringer Mine klare instrukser om at elske hinanden, til jer, uanset hvor meget de piner jer. De af jer, der afviser Mig pga. disse Budskaber må aldrig, på grund af jeres tvivl, sprede had mod nogen i Mit Navn. Jeg, Jesus Kristus, fortæller jer nu, at Djævelen er kommet for at udråbe dette sidste angreb på alle Guds børn. De af jer, der nægter at lytte til Mig, vil falde for af ​​hans trofaste tjeneres charme.
Ved I ikke, at Min Kirke vil blive angrebet af Satan, og at dette er blevet forudsagt? Mine fjender vil gå blandt jer og alligevel accepterer I ikke, at Jeg ville tillade dette. Vid, at slaget ved Harmagedon består af to sider. De, der tror på Gud og følger Guds Ord og de der følger den onde, hans hær og alle dem, han bedrager. Satan vil bedrage mange i Min Kirke, og kun dem, der forbliver årvågen og er opmærksomme på doktrinære fejl, vil være i stand til at modstå forførelsen. Forførelsen er det mest kraftfulde værktøj der bruges af bedrageren. Han bedrager ved at lade det se ud som om han forkynder Sandheden.
Jeg opfordrer de stakkels sjæle, dem der elsker Mig, og som forbliver tro mod Min Kirke på Jorden, til at lytte. I skal forblive tro mod Min Kirke og acceptere disciplin, når jeres overordnede forbliver tro mod det Jeg gav til verden gennem Min død på Korset. Tiden til at vælge er tæt på. Vederstyggeligheden er endnu ikke sket, men når I ser fejl, som modsiger Min Lære og Mine Sakramenters Gave, gå væk. Den dag er tæt på. Så må I samles og fortsætte med at følge Min Kirkes regler, som de blev fastlagt før jer af Peter.
Tror I, der håner Mig nu, idet I afviser Mine Budskaber, virkelig, at Jeg ville splitte Min Kirke og bede jer om at fornægte Min Lære? Vent til den dag, hvor I bliver bedt om at sværge troskab til løgne, i Navnet på Min Hellige Kirke på Jorden, før I afviser Min profet. Kun fordi Min kærlighed for jer er så stærk, kaster Jeg jer ikke til side og lader jer blive ædt af dæmonerne
Jeres Jesus
 
Ved I ikke, at en hel generation af unge mennesker er fjernet fra Mig på dette tidspunkt?
897. 2. september 2013 kl. 18:45
Min højtelskede datter, da vreden stiger mod disse, Mine Profeterer, givet til verden for at forberede jer alle til Mit Andet Komme, må I vide dette. Denne Mission har ét mål og det er at frelse sjælene af alle, der er i live i dagens verden. Det er ligegyldigt hvor hårdt kritikken imod dig er, Min datter, fordi Jeg vil fortsætte ubønhørligt, indtil Mit job er udført. Intet menneske vil stoppe Mig fra at frelse sjæle, for Jeg vil trampe i dem, der vover at stå i i vejen, så Jeg kan frelse disse sjæle, der er faldet fra Min Gunst.
Ved I ikke, at på grund af hedenskaben, som fejer over Jorden og den svage tro som findes blandt troende, en hel generation af unge mennesker er fjernet fra Mig på dette tidspunkt? Min Mission fokuserer på disse ramte unge sjæle, som i de fleste tilfælde blev nægtet ethvert kendskab til Mig, Jesus Kristus. Eftersom der er så mange af dem i enhver nation, skal Jeg nå ud til dem på en passende måde, for at få deres opmærksomhed.
Husk, de kristne iblandt jer, som er blevet fodret med Guds Ord da I var yngre mennesker og velsignede. På grund af dette har I pligt til at bede for den tabte generation. Vær venlig, beder Jeg jer, om at bede for disse unge sjæle med denne Korstogsbøn:
Korstogsbøn (118) For den fortabte generation af unge sjæle
Kære Jesus, jeg påkalder Din Barmhjertighed over den fortabte generation af unge sjæle.
For dem der ikke kender Dig, dæk dem med synets Gave.
For dem der kender Dig, men som ignorerer Dig, tag dem tilbage til Din Barmhjertighed.
Jeg beder Dig at give dem beviset på Din eksistens snart. Led dem til nogen der kan hjælpe dem og før dem hen til Sandheden.
Fyld deres sind og sjæl med længslen af Dig.
Hjælp dem at erkende tomheden i dem selv, fordi de ikke føler Din Tilstedeværelse.
Jeg beder Dig, kære Herre, ikke at afvise dem og, i Din Barmhjertighed, skænk dem det Evige Liv.
Amen.
Hvor længes Jeg efter at nå ud til disse unge mennesker og indhylde dem i Mine Hellige Arme, så Jeg kan hviske trøstende ord i deres ører og give dem ro i sjælen. De er Mine og uden dem ville det Nye Paradis være tomt for dem, Jeg sukker mest. Hjælp Mig at frelse dem.
Jeres Jesus
 
Jeres liv er blot et flygtigt øjeblik i hele jeres levetid. I er i eksil
898.Tirsdag den 3. september 2013 kl. 16:45
Min højtelskede datter, det er Mit største ønske at kalde folk over hele verden, der har skåret Mig ud af deres liv, for at få dem tilbage til Mig. Mange sjæle, ledet af tanken om, at Gud faktisk ikke Eksisterer, har besluttet at glemme Mig, deres elskede Jesus. Jeg frygter for disse stakkels, forvirrede mennesker, fordi Jeg elsker dem kært og savner deres selskab.
Hvis du har vandret væk fra mig og finder det vanskeligt at forene dit syn på en moderne hektiske verden med en enkel tro på Mig, Jesus Kristus, så lad Mig hjælpe dig til at forstå. Du er adskilt fra Mig på grund af synd. Når synden ødelægger din sjæl, sænker mørket sig over den, og det gør det vanskeligt at acceptere Guds Lys. Når dette sker, bliver dit hjerte forhærdet. Og så bliver dit intellekt involveret og det er, når du fejlagtigt vil tror, ​​at Gud ikke kunne eksistere, fordi logikken dikterer, at Han ikke kan. Dit liv er blot et flygtigt øjeblik i hele din levetid. Du er i eksil. Sandheden ligger i fremtiden, når du endelig kommer hjem til Gud i din naturlige tilstand. Jeg forstår, hvor svært det er for mennesket at være tæt på Mig, da han står over for så mange distraktioner, fristelser og mørke på Jorden.
Når du føler, du ikke kan føle Mit Nærvær eller Min Kærlighed, vil Jeg have dig til at recitere denne Korstogsbøn (119) For at føle Jesu Kærlighed
Jesus, hjælp mig, jeg er forvirret
Mit hjerte vil ikke åbne sig for Dig.
Mine øjne kan ikke se Dig.
Mit sind blokerer Dig.
Min mund kan ikke udsige ord til at trøste Dig.
Min sjæl er overskyet af mørke.
Hav medlidenhed med mig, en stakkels synder.
Jeg er hjælpeløs uden Din Tilstedeværelse.
Fyld mig med Dine Nådegaver, så at jeg kan få mod til at komme til Dig og trygle Dig om Barmhjertighed.
Hjælp mig, Din discipel som elsker Dig, men som ikke længere føler kærlighed røre sig i mit hjerte, at se og acceptere Sandheden.
Amen
Det er ikke nemt at være i forening med Mig. Du skal holde ud, indtil du føler Mit Nærvær i din sjæl. Kald på Mig og Jeg vil løbe og omfavne din stakkels elendige sjæl og tage dig, føre dig og bringe dig til din evige frelse. Uanset hvad du har gjort, skal du aldrig være bange for at kalde på Mig. Jeg besvarer alle syndere, uanset hvem de er. Ikke én af jer er uden syndens plet. Jeg afventer dit kald.
Din Jesus
 
Jeg bringer gaver i faser, afhængig af sjælens renheden
899. Onsdag den 4. september 2013 kl. 18:00
Min højtelskede datter, den levende Gud, som er til stede i ydmyge sjæle, vil blive mere fremtrædende når Min nye Gave bliver skænket til enhver i live i verden på dette tidspunkt.
Jeg bringer Gaver i faser, afhængig af sjælens renhed. Mine tilhængere, i hver Kirke verden over, vil føle en genopblussen af deres kærlighed til Mig, når Jeg indhyller dem med en større forståelse af Mit Løfte om at komme igen.  Min Gave vil betyde, at de vil være i stand til at se gennem mørkets spindelvæv, hvordan Sandheden begynder at give mening. De vil vide nu, at Jeg taler til dem, fordi de vil føle Mit Nærvær i deres hjerter. De vil blive velsignet med viden, givet til dem af Helligånden Kraft, så de kan forberede sig tilstrækkeligt for Mit Andet Komme. Mine tilhængere vil blive ledet af Helligånden, og de ​​vil ikke forråde Mig, de vil heller ikke acceptere blasfemier, præsenteret til dem i Mit Navn.  Derfor vil Mit Ord nu sprede sig hurtigere og snart vil Helligånden skabe en længsel i deres sjæl for den Store Dag, når den sidste trompet vil bruse ud for at annoncere Mit Komme Frygt ikke, Mine elskede tilhængere, Jeg er med jer, selvom I lider. Snart vil I vokse i stort tal, og dette vil give jer selvtillid til at forblive tro mod Mig.
Jeres Jesus.
 
Frelsens Moder: Hvert eneste Sakramente vil blive ændret til ukendelighed
900. den 5. september 2013 kl. 09:35
Mit barn, da de placerede Tornekronen på min Søns Hellige Hoved, var det ikke blot for at påføre en frygtelig fysisk tortur, det var også for at afgive en lærestreg . Det blev gjort som en symbolsk gestus. Da de spottede Ham, udtrykte de, at manden, som siger, Han er Kirkens Leder og som kalder sig selv Messias, ikke vil blive tolereret. De sværtede Kirkens Leder, da de kronede Ham, og de vil sværte Ham igen i disse tider.
Det vil ikke være tilstrækkeligt, at Kristi fjender vil overtage min Søns kirke indefra, de vil vanhellige Ham på mange andre måder. De vil ændre hostierne til den Hellige Nadver og betydningen af, hvad den Hellige Eukaristi er. De vil sige at dette, den Hellige Eukaristi, repræsenterer menneskeheden, og at det er et tegn på et nyt fællesskab, en samling af alle mennesker som én i Guds øjne. I, mine børn, vil får at vide, at I er alle i fællesskab med hinanden, og at dette er årsagen til fejring.
Den Hellige Kommunion er Kristi Legeme og Hans Reelle Tilstedeværelse. Det kan ikke være to forskellige ting. Alligevel vil de vride dens betydning og alt hvad I vil stå tilbage med, i sidste ende, vil være et stykke brød, for når de vanhelliger altrene og den Allerhelligste Hostie, vil min Søns tilstedeværelse ophøre.
Hvert eneste Sakramente vil blive ændret til ukendelighed. Så listige vil fjenderne af min Søn være, at de hellige ceremonier vil se ud til kun at have ændret sig en smule. Skriftemålets Sakramente vil blevet afskaffet, for dyret ønsker ikke at sjælene blive forløste, da dette ville være en sejr for min Søn.
Børn, I skal fortsætte at bede Mig om at gå i forbøn, så smerten af disse fremtidige begivenheder kan lettes og tiden forkortet.
Jeres elskede Moder
 
Ingen af Mine hellige tjenere kan fordømme nogen i Mit Navn
901. Torsdag den 5. september 2013 kl. 14:30
Min højtelskede datter, hvor få af dem der tror på Gud, eller som accepterer Mig som Menneskesønnen, virkelig elsker Mig. De siger, at de gør, men mange lever ikke efter Min Lære. Du kan ikke sige, at du elsker Mig, og derefter fordømme andre. Du kan ikke skade en anden person, gennem hårde ord, og så sige, at du elsker Mig på samme tid.
Hvem, blandt jer er uden synd? Hvem af jer ophøjer sig selv foran Mig, og derefter taler grusomt mod en anden? Du vil aldrig kunne sige, at du taler i Mit Navn, når du bagtaler en anden. Dette er en hån mod Gud og de, der opfører sig på denne måde fornærmer Mig. De af jer, der taler ondt om en anden, når I siger I forsvarer Mig, adskiller blot jer selv fra Mig. Alligevel tror I, ​​at jeres handlinger er berettigede. Hvornår synes I, at Jeg ville opføre Mig sådan, og hvorfor tror I, at I har autoritet til at gøre disse ting?
Når I er forpligtet til Min Tjeneste og derefter siger grusomme ord mod nogen af Guds børn, begår I en alvorlig synd. Ingen af Mine hellige tjenere kan fordømme nogen i Mit Navn. I kan være bekendt med Min Lære, I kan være vidende om alt, hvad der er indeholdt i Min Faders Bog, men når I bagtaler en anden i Mit Navn, vil Jeg kaste jer væk. Det vil kræve megen bod fra jeres side for at søge Min Gunst igen, og selv da, indtil I beder Mig om at tilgive jer, vil der gå lang tid, før I er egnet til at komme foran Mig igen.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: Der vil blive erklæret en ny, bitter verdenskrig 
902. fredag den 6. september 2013 kl. 18:46
Mit kære barn, efter instruktioner fra min Søn, Jesus Kristus, skal jeg afsløre, at de krige, som nu udkæmpes i Mellemøsten, vil være forløberen for det store slag, hvor en ny bitter verdenskrig vil blive erklæret.
Hvor det knuser det Hellige Hjerte hos min stakkels lidende Søn. Hadet, som opflammer hjerterne hos de ledere, som almindelige mennesker har betroet ansvaret for at regere deres lande, vil sprede sig. De vil forråde deres egne nationer. Millioner vil blive dræbt, og mange nationer vil være involverede. I skal vide, at sjælene af dem, der bliver myrdet, og som ikke har begået forbrydelser, vil blive frelst af min Søn.
Hastigheden, som disse krige vil bryde ud i, vil eskalere. Så snart de har bredt sig til alle fire verdenshjørner, vil den Store Krig blive erklæret. Desværre vil man bruge atomvåben, og mange vil lide. Det vil blive en skræmmende krig, men den vil ikke vare længe.
Bed, bed, bed for alle de uskyldige sjæle og fortsæt med at recitere Min Helligste Rosenkrans tre gange om dagen, for at lette de lidelser, der vil blive resultatet af den 3. Verdenskrig.
Tak Mit barn, fordi du svarede på Mit kald. Du skal vide, at der er stor sorg i Himlen i denne tid, og at det er med tungt hjerte, Jeg bringer jer disse svære nyheder.
Jeres Moder, Frelsens Moder
 
Frelsens Moder: Den eneste vej til Evigt Liv går gennem min Søn Jesus Kristus
903. Fredag den 6. september, 2013 kl. 20:15
Mit barn, ingen af ​​jer skal nogensinde glemme, at min Søn døde for at frelse menneskeheden. Han befriede alle sjælene fra trældom til dyret. Han gav alle jer Frelsens Gave og for at modtage Evigt Liv skal I komme til min Søn og bede Ham om denne Store Gave.
Den eneste vej til Evigt Liv går gennem min Søn, Jesus Kristus. Idet Han er så barmhjertig, giver Han alle en chance for at komme til Ham, af deres egen frie vilje. Han gav verden Sandheden, og ved Hans gave af Sin død på Korset, åbnede Han vejen til alle for at leve i evig fred og i hans Paradis.
Mange accepterer ikke min Søn, heller ikke tror de på Gud. Hvis I ikke tror på Gud eller accepterer Frelsens Gave, så adskiller I jer fra Gud. På grund af denne Sidste Mission om at frelse sjæle, herunder sjælene af alle syndere, såvel som dem der nægter at anerkende Guds Eksistens, vil min Søn udføre et Stort Mirakel. Under Advarsel vil alle se beviset på at de har en sjæl og mange vil blive omvendte. De, der ikke vil omvende sig, og som forbliver hedninge kan ikke gives Frelsens Gave, for de vil nægte hans Barmhjertigheds Hånd. Disse sjæle vil afvise Ham på den mest trodsige måde og intet andet end jeres bønner kan frelse dem.
Dem der nægter ethvert forsøg, hvert indgreb og al Barmhjertighed for at føre dem ind i det Nye Paradis, vil blive kastet væk. Min Søns Kongerige vil ikke være deres, fordi min Fader, som testamenterede den frie viljes Gave til menneskeheden , vil aldrig pålægge Sin vilje over nogen af ​​Sine børn. Bed, bed, bed, at hedningene vil acceptere Barmhjertighedens Hånd, som min Søn vil udbrede over hver eneste af dem. Husk at recitere Korstogsbønnerne for at frelse disse stakkels små sjæle. 
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Mit Hellige Ord kan ikke ændres eller tilpasses, så at det bliver noget andet
904. Lørdag den 7. september 2013 kl. 18:25
Min højtelskede datter, mens jeg fortsætter med at gøre alt for at nå ud til verden gennem disse Budskaber, fejler stadig mange af Mine troende tilhængere at acceptere Min Hånd. Disse dyrebare sjæle af Mig er sårbare, idet mange vil ikke kunne se den måde hvorpå deres tro vil blive brugt til at godkende den nye, kommende liturgi, som vil undlade at ære Mig, Jesus Kristus, Menneskesønnen. Mange vil fejlagtigt antage, at den nye liturgi og den nye messe – selvom den er ændret væsentligt – kan ikke gøre nogen skade. Mange vil stille spørgsmålstegn ved noget af indholdet, samt formen og finde det mærkeligt. Men meget få vil udfordre dem, da de vil tro, at disse ændringer er velsignet af Kirken og derfor kan ikke være forkerte. Hvad de ikke forstår, er at Mit Hellige Ord kan ikke ændres eller tilpasses, så at det bliver noget andet. Min Kirke er ufejlbarlig, men skulle nogle såkaldte tjenere og ledere i Min Kirke vride Guds Ord eller omskrive betydningen af den Hellige Eukaristi, vil de spotte mod Gud. Jeg blev fornægtet af menneskeheden og korsfæstet når de, herunder lederne i Guds templer, forkastede Sandheden. Når nogen, uanset hvor ophøjede de står blandt jer, benægter Sandheden, er de skyldige i kætteri og kommer ikke fra Mig. Alligevel, vil de have jer til at tro, at Sandheden er en løgn. De vil benægte alt det I har lært af Mig for at leve fuldkomne kristne liv. De vil spytte på Mig, men føre jer langs en sti, som de vil sige fører til Mig, men det vil det ikke. Disse forudsagde ting vil snart finde sted. Vær forberedt. Når I ser tegnene så vid, at disse profetier kan kun komme fra Gud.
Jeres Jesus
 
Det er tid til at Korstogs Bedegrupper bliver oprettet og spredt ud over hele verden
905. Søndag den 8. september 2013 kl. 21:10
Min højtelskede datter, det er tid til at Korstogs Bedegrupper bliver oprettet og spredt ud over hele verden. Disse bønner er givet ved Guds Magt og store mirakler er forbundet med dem. Disse bønner vil sprede omvendelse, give fysisk helbredelse og udvande virkningen af krig, sult og fattigdom. I dag testamentere Jeg en ny bøn til jer, som vil bidrage at reducere de frygtelige lidelser som krigen vil medføre. 
Korstogsbøn (120) Stop krigens udbredelse
O min søde Jesus, fjern de krige der ødelægger menneskeheden.
Beskyt de uskyldige fra lidelse.
Beskyt de sjæle som prøver at bringe sand fred.
Åbn de hjerter af dem der er ramt af krigens smerte.
Beskyt de unge og skrøbelige.
Frels alle sjæle hvis liv er ødelagt af krige.
Styrk os alle, kære Jesus, som beder for sjælene af alle Guds børn og giv os Nådegaven til at udholde den lidelse, som måtte komme til os i tider af konflikter.
Vi beder Dig om at stoppe krigens udbredelse og at bringe sjælene ind i Dit Hellige Hjertes Tilflugtssted.
Amen
Gå, alle I der hører Mig, og bed for de Nådegaver I vil have brug for for at udholde Min smerte i denne tid.
Jeres Jesus
 
Jo mere I er hadet, Mine disciple, jo mere er I elsket af Gud
906. Tirsdag den 10. september 2013 kl. 23:45
Min højtelskede datter, ved du ikke, at når flere af jer følger Mine Budskaber, vil I blive plaget af dem, der ønsker at lukke munden på Min Stemme? Mens denne Mission fortsætter, ved Min elskede Faders befaling, vil alle bestræbelser blive gjort af dem, især i Min Kirke på jorden, der er imod disse hellige Budskaber, for at tvinge jer til at stoppe at følge dem. Disse indsigelser vil stige og enhver form for snoet logik, arrogant fornægtelse af Sandheden og forfalsket teologi, vil bruges til at overdøve Guds Stemme.
Jo mere I er hadet, Mine disciple, jo mere er I elsket af Gud, fordi kun dem, der følger Mig og lever deres liv efter Min lære vil lide på denne måde. Hvis I er ophøjet, begunstigede og valgt af verden som levende helgen, hvor ingen mangler bliver fundet på jer, eller jeres fejl ikke bliver offentligt identificeret, så er I ikke udvalgt af Gud, for I trodser hvad der forventes af Guds tjenere. Hvis I ikke udtrykker Sandheden og vrider den for at udmærke jer i verdens øjne, vil I blive kastet til side, mens Jeg opsøger Mine sande tjenere.
Min sande tjenere elsker Mig og bevæges af Min Helligånd. Deres sorg, som kommer til udtryk i deres øjne, fordi de lider med Mig, ses klart af dem, der har fået Helligåndens gave. Disse rene sjæle fordømmer aldrig andre og forsøger ikke at blokere Guds Ord, for de er ikke i stand til at gøre dette.
I skal alle bede hårdt på denne tid, idet disse hellige tjenere af Mig er under angreb på grund af Mig. Jeg står med dem, men mange vil falde og smuldre under pres til at tie, når de er tvunget til at præsentere den kommende løgnens doktrin til deres flok.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: I vil blive hånet for ikke at genkende den nye fortolkning af Katolicismen
907. Onsdag den 11. september 2013 kl. 16:30
Mit barn, mit Hjerte er sammenflettet med det af min elskede Søn Jesus Kristus på denne tid af stor sorg, mens forfølgelsen af ​​alle Guds børn tager til.
Enhver person i verden, især dem uden penge, indflydelse eller ejendele, vil lide på grund af grådighed hos dem, der styrer mange nationer Mit arbejde for at hjælpe min Søn at nå den sidste del af Sin Pagt for at redde menneskeheden er begyndt at blive set på mange måder. Jeg vil, ved Guds Magt, føre alle dem der er fortvivlet af sorg på grund af lidelser i deres liv, til min Søns Tilflugtssted. De, der skal udholde en sådan fattigdom, sult, kval, en sådan uretfærdighed - uanset hvad det kan være - vil blive trøstet, når I beder mig om at bede for jer.
De af jer, der skal lide fordi I vidner om Jesus Kristus, menneskehedens Frelser, vil blive givet ekstra styrke på dette tidspunkt, når I beder mig om at hjælpe jer. Den største uretfærdighed i min Søns Kirke vil snart blive vidnet til, hvor både almindelige troende og hellige tjenere, vil blive beskyldt for ulydighed mod Jesu Kristi Lære. I vil blive bedt om at fremsige en ed - ligesom I fremsiger Apostlenes Trosbekendelse- for at erklære jeres troskab til en ændret form af Guds tilbedelse. Ved at sværge, gennem denne ed, som ikke er bekræftet i den Allerhelligste Bibel, vil I sætte jeres sjæl i stor fare. Liturgien vil blive ændret og nye tilføjelser vil komme til, mens andre dele, reciteret i mange år, vil ikke længere findes. Denne onde plan vil retfærdiggøres, idet de vil tage alle de attributter forbundet med min Søn og sige, at dette er være årsagen til disse ændringer.
Dette er grunden til at dem af jer, der er loyale over for min Søn, vil finde det dybt foruroligende og jeres sjæl vil lide meget. Og mens I vil fortsætte med at ære min Søn, vil I blive hånet for ikke at genkende den nye fortolkning af Katolicisme og Kristendom. I skal aldrig miste modet under disse prøvelser fordi I er, kære børn, begunstiget af Gud, og Han vil blive hos jer lige op til slutningen.
Vend jer aldrig bort fra Sandheden. Tror aldrig på noget, der ikke kommer fra Gud.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
De af jer der lider meget, og som kan have mistet alt håb i livet må vide, at I er i Mit Hjerte
908. Fredag ​​ den 13. september 2013 kl. 23:15
Min højtelskede datter, Mit Hjerte længes efter verden og alle der bor i den og Jeg lover jer, at Jeg vil gøre alt for at forene alle jer, Guds børn, i Mit Hjerte.
Jeg elsker hver mand, kvinde og barn, uanset hvem de er - uanset om de er stærke, rige, indflydelsesrige, ydmyge, fattige eller blot enkle mennesker, der lever et almindeligt liv. Alle jer blev udvalgt til at blive født af min Fader, som skabte jer. Hver sjæl har et formål, og hver eneste af jer er et skattet Gudsbarn.
Dem af jer, der lider meget, og som kan have mistet alt håb i livet må vide, at I er i Mit Hjerte, og at Jeg føler jeres smerte dybt. Jeg lider i jer. I må aldrig opgive håbet, fordi Jeg har et sted for jer i Mit Paradis. Når I opgiver håbet, vender I ryggen til jeres fremtid, som er fuld af Mit Lys. Denne fremtid er Min gave til jer og til alt der er Mit. Jeg vil tage jeres bekymringer væk. Bare kald på Mig og sig: "Jesus, tag min frygtelige smerte og lidelse væk og lad mig føle Din kærlighed." og jeg vil løfte jeres tunge byrde med det samme.
Når I føler jer tomme og tror, ​​at ingen virkelig elsker jer, skal I vide, at Jeg er der ved siden af jer, fordi Jeg vil altid elske jer, uanset hvor langt væk I har forvildet jer i. Når I mener, I ikke har noget at leve for, så vid, at Mit nye Paradis vil give jer Evigt Liv. Men I skal holde fast med jeres lidelse i dette liv først. Alligevel vil Jeg lette jeres lidelse og alt det I skal gøre, er at spørge Mig til.
Mange af jer føler sig værdiløs, uelsket, mislykket, uopfyldte og til ingen nytte. I føler sådan fordi verden er besat med såkaldt succes og ambitioner. Kun de få, eliten, synes at opnå så store højder. Det pres der er skabt af verdens medier for at hylde rigdom og skønhed tjener kun til at ødelægge tilliden til det almindelige menneske. Det er ikke nødvendigt at imponere andre. Det er ikke nødvendigt eller ønskeligt at imponere Mig med jeres såkaldte succes. Arbejd hårdt med alle midler. Brug de talenter I har fået af Gud, men brug dem for at tjene andre og til gavn for alle. Men vid dette. Det er de svage, de ydmyge i ånden, og dem med en enkel kærlighed til Mig, Jesus Kristus, som Jeg vil rejse i stor ære i Mit Rige. De der lider nu vil aldrig lide igen i Mit Nye Paradis.
Mit Løfter om at komme og samle jer alle vil blive opfyldt under Mit Andet Komme. Se frem til denne dag med længsel og glæde, for den er ikke langt væk, og så vil Jeg give jer Gaver af kærlighed, glæde, lykke og Evigt Liv. Bliv ved og kom tæt på Mig. Jeg er med jer. Jeg vil aldrig svigte jer, men I må ikke adskille jer fra Mig, fordi hvis I gør det, vil I være tabt for Mig. Kom, læg hovedet på Min skulder. Lad mig trøste jer. Lad Mig sætte en stopper for jeres sorg. Lad Mig tørre jeres tårer væk. Lad mig give jer Min Fred.
Jeg giver jer en særlig velsignelse nu. Tag det. Accepter Min Hånd og alt vil være godt. Jeg elsker jer.
Jeres Jesus
 
Mørkets lære - det store frafald der vil udspringe fra Min Kirkes lænd - vil stige ned som en stor tyk tåge
909. Lørdag den 14. september 2013 kl. 03:00
Min højtelskede datter, Jeg er Stemmen i jeres midte, som prøver at blive hørt blandt de ledere der spreder frafald, og som styrer i de fire hjørner af Jorden. Mørkets lære - det store frafald som vil udspringe fra Min Kirkes lænd - vil stige ned meget snart som en stor tyk tåge, over alle intetanende Kristne. Planen om at undertrykke Sandheden er begyndt og snart vil snoede versioner af Min Hellige Lære blive synlige for mange af jer. Men, mens de vil udveksle Sandheden med løgn, vil Helligånden rejse sig mod Mine fjender. Mit Lys vil stadig være synligt midt i al den forvirring, som lederne af det største frafald nogensinde vil bebyrde verden med. De vil ikke hvile, før verden er blevet hedensk, uden nogen kærlighed til Mig, Jesus Kristus.
Den verdslige verden vil blive anset for at være den rigtige, den, hvor hvert menneske vil blive opfordret til at følge deres egne lyster og ønsker. Der vil blive gjort ethvert forsøg på at dæmpe Helligåndens Tilstedeværelse. De vil benægte min Lidelse på Korset og behovet for at optjene frelsen, som alligevel vil gives til alle der frelser sig selv foran Mig, og som spørger om Min Barmhjertighed.
De vil ikke bare tvangsfodre Guds børn med løgne om Mig og Min Lære, de vil forfølge dem der sætter spørgsmålstegn ved sådanne løgne. De, der udfordrer lederen af Min Kirke indefra, vil blive behandlet hensynsløst og uden skygge af barmhjertighed. De af jer, som accepterer falske lærdomme fra dem der siger, at de repræsenterer Min Kirke, og ved i jeres hjerte, at de ikke kunne komme fra Mig, har brug for Min hjælp. Jeg vil trøste jer ligesom Jeg vil vejlede jer. I skal aldrig fornægte Sandheden eller give efter for dem, hvis magtbegær betyder, at de vil lyve i Mit Navn, hvis de kan forblive på gunstige vilkår med Mine fjender. Jeres tro vil blive virkelig afprøvet.
Jeg kommer kun for at bringe Sandheden til jer nu fordi I vil blive nægtet Sandheden. Når dette sker, vil I ikke få lov til at forkynde Sandheden til andre sjæle, der ikke kan overleve uden.
Bed om Barmhjertighed for jeres egne sjæle og for dem, der vil blive ført ind alvorlig fejltagelse af Mine fjender.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: Disse Medaljer vil omvende alle de sjæle, der er åbne for min Søns Jesu Kristi Barmhjertighed
910. Lørdag den 14. september 2013 kl. 16:10
Åh min datter, som jeg elskede min Søn, fra det øjeblik jeg så hans smukke ansigt, således elsker jeg alle Guds børn, som om de var mine børn.
Jeg er Guds Moder, men jeg er også mor til alle Guds børn, som jeg lovede at hjælpe i deres tid for den endelige frelse. Min Søn, da Han kronede mig på min Kroning i Himlen, gav mig myndighed til at blive mor til de tolv stammer, de tolv nationer i det Ny Jerusalem.
Før den dag gryr vil jeg, som Frelsens Moder, opsøge sjæle overalt, og vil drage dem til min Søn. Jeg hjælper Ham i denne vanskelige opgave, og ligesom mit hjerte er flettet sammen med Hans, er det også flettet sammen med hjerterne hos dem, der virkelig elsker min Søn.
Som jeres mor, elsker jeg alle Guds børn. Jeg føler den samme kærlighed for hver enkelt af jer, som enhver mor føler for sit barn. Jeg ser på Guds børn som om de alle blot var små børn. Jeg føler deres smerte. Jeg lider med min Søn, når han ser syndere afvise den kærlighed Han har for dem. Hvor meget lidelse, på grund af dem, og hvor mange tårer græder jeg nu, mens jeg ser at menneskets elendighed vokser på grund af syndens udbredelse! Alligevel er der stadig megen kærlighed i live i verden. Denne kærlighed, når den er ren, vil modstå mørket og som et fyrtårn vil den tiltrække sjæle til sig. Det er den måde Gud vil arbejde på for at oplyse menneskeheden. Han vil benytte kærligheden hos dem, der elsker Ham, for at drage de andre sjæle til Sig.
Min pligt er at tilbyde så mange syndere som muligt en chance for at frelse deres sjæle.
Jeg gør dette gennem de åbenbaringer som er blevet attesteret, når jeg viser mig for at tænde troen hos syndere overalt. Nu gør jeg det ved at sørge for Frelsens Medalje.
Min datter, som jeg sagde, skal denne Medalje være til rådighed for verden gennem dig og efter den vejledning jeg gav dig. Disse instruktioner er kun kendte af dig. Disse Medaljer vil omvende alle de sjæle, der er åbne for min Søns Jesu Kristi Barmhjertighed. Dette vil så resultere i frelsen af millioner af sjæle.
Tak, børn, for at åbne jeres hjerter til mig, jeres Moder, og for at vise lydighed mod min elskede Søn, Jesus Kristus, menneskehedens Frelser.
Jeres Moder
 
Mine planer for at forløse verden er blevet ført ud i livet. Alt er på plads nu
911. Søndag den 15. september 2013 kl. 23:50
Min højtelskede datter, alle Mine planer for at forløse verden er blevet ført ud i livet. Alt er på plads. Min Hær er dannet. De vil nu vokse og udbrede sig overalt, bringe med sig de mange sjæle Jeg længes efter. Denne Hær har fået store Nådegaver af Mig og af Helligåndens Kraft. De vil holde Kristendommens Flamme brændende og de vil bære Sandhedens Fakkel indtil den sidste dag. De vil bringe Guds Lys i de mørkeste hjørner, og de vil åbne øjnene af millioner til det sande Gudsord, mens frafaldet fortærer Min Kirke på Jorden. Jeg giver dem denne Korstogsbøn for at hjælpe dem til forpligte deres troskab til Mig.
Korstogsbøn (121) Troskab til Jesu Kristi hær
Vi står sammen om Dit Hellige Hjerte, kære Jesus.
Vi taler med myndighed Guds Sande Ord.
Vi vil gå til jordens ende for at udbrede Sandheden.
Vi vil aldrig acceptere enhver ny, falsk lære i Dit Navn, kun den Du lærte os.
Vi forbliver sandfærdige, loyale og faste i vor tro.
Vi vil behandle dem der forråder Dig med kærlighed og medfølelse, i håb om at de vil komme tilbage til Dig.
Vi vil være faste, men tålmodige med dem der forfølger os i Dit Navn. Vi vil marchere sejrende hele vejen til Dit Nye Paradis.
Vi lover, at gennem vores smerte og lidelse, vi vil bringe til Dig alle de fortabte sjæle, som hungrer efter Din Kærlighed.
Modtag vore bønner for alle syndere i verden, så at vi kan blive en familie, samlet i kærlighed til Dig, i den Nye Æra af Fred.
Amen
Gå, Min Resterende Hær, i bevidstheden om, at I vil blive givet al den hjælp og Nådegaver for at det vil lykkes med denne sidste Hellige Mission på Jorden, så Jeg kan samle alle Guds børn fra Jordens overflade, og bringe dem i Mit Nye Paradis. Jeres Jesus
Gudfaderen: Til jer der er født ind i hedenske familier og er uforskyldt af jer selv, vil Jeg vise Barmhjertighed
912. Mandag den 16. september 2013 kl. 16:20
Min kæreste datter, den menneskelige slægt er i vid udstrækning uigennemtrængelig for Min Eksistens. Så mange ved kun lidt om Mig, deres Fader, deres Skaber. Mine hellige tjenere, herunder alle dem, der tror på Mig, Skaberen af ​​alt, har undladt at forberede menneskeheden til den straf der vil møde dem, hvis de ikke anerkender deres fejlagtige veje.
Et ønske om at tro at "alt vil være godt" har betydet, at mange af Mine børn ikke tror på Helvedes eksistens. Dette er et sted hvor folk der nægter Min Barmhjertighed, Min Intervention for at frelse sjælene, bliver sendt til. Dødssynd, medmindre den er blevet slettet gennem forsoning, vil føre sjælene ned i Helvedes afgrund. De, der kan være uskyldige i dødssynd, men som ikke tror på Mig og i stedet tror på en tilværelse der er blevet skabt og fremstillet i deres sind ved falske idoler, har meget at frygte.
Afvis Mig, jeres Skaber, og I vil vende jer mod Mig. I vil skære jer ud. Mange af jer, når Sandheden om Min Guddom bliver åbenbaret for jer, vil grusomt gå imod Mig og intet af det Jeg gør vil redde jer fra Helvedes ild. Jeg kan bruge enhver Guddommelig Magt, men Jeg kan aldrig tvinge jer til at acceptere Min Barmhjertighed. Intet, kun de udvalgte sjæles bønner, vil hjælpe jer. Det betyder, at I vil aldrig se Mit Ansigt. Enhver der fortæller jer at det gør ikke noget, hvis I ikke accepterer Min Eksistens, lyver . Kun de der accepterer Mig, og gennem Min eneste Søns Barmhjertighed, kan træde ind i Mit Rige. Hvis du er en venlig og kærlig sjæl og stadig afviser Mig - selv når Sandheden er kundgjort for dig - vil du også blive kastet bort fra Mig. Intet Evigt Liv vil blive din.
Jeg giver Renselsens Gave til jer alle nu, men især til ateister og hedninge. Denne Renselse vil være smertefuld, men i mange tilfælde vil den åbne jeres øjne for Sandheden. Til jer der er født ind i hedenske familier og er uforskyldt af jer selv, vil Jeg vise Barmhjertighed. Men for jer, der fik givet Evangelierne og som kender til Eksistensen af ​​den Treenige Gud, men som afviser Mig nu, er der ikke meget håb for jer, indtil I vender tilbage og soner for jeres synder. Så må I tigge for jeres sjæls frelse.
Jeres Fader
Gud den Højeste.
 
Jeg kommer til jer for at tage jer til Min Fader. Jeg kommer for at opfylde Hans Guddommelige Vilje og fuldføre Pagten
913.Tirsdag den17. september 2013 kl. 22:45
Min højtelskede datter, når du finder dette Værk vanskeligt og tøver med at give verden dårlige nyheder, må du forstå, at du kun er budbringeren. Du er et instrument for Gud den Hellige og Højeste, og det er din pligt at svare på Hans Kald. Din lydighed er afgørende og du skal ikke frygte konsekvenserne, som kan ramme dig som en Herrens profet.
Alle forudsagte begivenheder er fastsat fra starten og danner en del af Guds Plan om at fuldføre Pagten til endelig at samle Sine børn, så de kan leve i harmoni i hans Guddommelige Vilje. Den endelige kamp mellem Min Faders hierarki og den onde betyder at mange mennesker, der overlader sig udsat for, vil blive angrebet af synd og vil vende sig mod deres brødre, der forbliver loyale mod Gud.
Når slaget udkæmpes vil mange ugudelige grusomheder blive gennemført af Guds fjender mod Hans elskede børn. Men som Jeg har fortalt dig før, de kan ikke gå længere end det, fordi de ikke har magt til at ødelægge menneskeheden, selv om de mener, at de har.
Trøst jer alle, fordi min Fader vil gribe ind over for de onde handlinger af dem der ønsker at kontrollere alle nationer, og Han vil slå dem der vover at slå Sine børn ihjel.  Mange stakkels sjæle vil lide under sådanne forfølgelser, men Min Fader er stadig barmhjertig. Hans magt kan ikke blive rørt. Hans Hånd er Almægtig. Han kan kaste sine fjender væk til hver en tid. Men de forudsagde profetier, som skal finde sted før Mit Andet Komme, er en realitet. De vil udfolde sig på en måde som ikke kan være indlysende for alle jer, men vid dette. Bøn er jeres våben. Bøn vil give jer den rustning I har brug for for at besejre den onde. Bøn vil udvande effekten af krig, lidelse og enhver form for forfølgelse påført til den menneskelige slægt af Guds fjender. Bøn vil frelse jer og alle dem, for hvem I beder. Jeres bønner vil ødelægge det onde, og når den Store Dag kommer, vil I græde tårer af glæde, når I vidner om den nye generation, de milliarder af mennesker, der er blevet reddet på grund af jeres svar på Mit Kald.
Selvom Mine Budskaber bringer en blanding af sorg, frygt, frustration - bringer de også håb, fordi de skaber megen omvendelse. Min Faders Plan er ukendt for de fleste af jer. Hvad I skal forstå, er dette. Hans Plan vil ødelægge alle Hans fjender. Ved at lade alle disse prøvelser finde sted vil Han, omsider, befri den menneskelige slægt fra dens trældom til synd. Vær tålmodig. Vær rolig. For snart vil glæde, kærlighed og fred endelig blive jeres for evigt.
Jeg kommer kun fordi vi er som en - en hellig familie i Guds Rige. Jeg kommer for jer, for at tage jer til Min Fader. Jeg kommer for at opfylde Hans Guddommelige Vilje og fuldføre Pagten. Jeg kommer for at give jer Sandheden. Jeres kærlige Frelser
Jesus Kristus
 
På Mit Andet Komme vil Jeg dømme enhver person som på det tidspunkt fortsat er i live på Jorden, efter hvad de har gjort til Guds Ære
914. Onsdag den 18. september 2013 kl. 17:08
Min højtelskede datter, da Jeg sagde, at Jeg ville komme igen for at dømme de levende og de døde, mente Jeg netop dette. Den Første Dom skal være opfyldt, og med dette mener Jeg, at på Mit Andet Komme vil Jeg dømme enhver person som fortsat er i live på Jorden på det tidspunkt, efter hvad de har gjort til Guds Ære. Min Dom vil være streng, for Min Barmhjertighed vil, på det tidspunkt, allerede være blevet skænket over Jorden.
De, blandt jer, der forbliver trodsige til det sidste, gennem jeres afvisning af Mig - selvom Sandheden vil være gjort kendt for jer - vil blive kastet bort fra Mig. I vil aldrig acceptere Min Barmhjertighed, uanset hvor meget Jeg plæderer for jeres frelse. Jeres fornægtelse og had for Mig vil bringe jer evig lidelse og Jeg vil græde bitre og sorgfulde tårer for jer. Åh hvor vil I tørste efter Jordens lindring, selvom I spildte jeres tid der i ond forfølgelse af syndige fornøjelser, magt og i undertrykkelse af andre. Jorden vil virke som en lang tabt paradis, når I vil skrige for Min hjælp i mørkets dyb.
De, blandt jer, der elsker Mig, men hvis sjæl er blevet ødelagt af synd, skal ikke frygte, for Jeg vil opsluge jer med Min Barmhjertighed, når I beder om det. Alle syndere vil blive frelst når de forløser sig i Mine Øjne, uanset hvor grove deres synder er.
De levende der er i My Gunst vil blive løftet op i Mit Glorværdige Paradis. Det omfatter alle syndere, alle overbevisninger, alle folkeslag, som har kaldt på Mig, deres Frelser, Menneskesønnen, og alle dem, der beder Mig om at frelse dem.
Jeg vil rejse de døde, dem der er blevet renset i skærsildens dybde, samt dem, der venter tålmodig i Himmelen, for ankomsten af ​​denne Store Dag. Resten vil blive forvist.
Jeres tid på jorden er blevet besluttet af min Fader og denne dag er stadig ukendt for Mig, men Jeg siger jer dette. I, der tilhører denne generation, vil blive samlet og taget ind i Mit Nye Paradis når Himmel og Jord bliver en. I har fået tid til at forberede jer, så brug den i godt mål, så I kan have evigt liv, og dele det med jeres kære. Jeg beder jer nu om at indvie alle jeres kære, jeres familie, jeres venner og jeres nationer til Mig, så Jeg kan dække dem med Mit Dyrebare Blods beskyttelse.
Jeres Jesus
 
Reciter denne særlige Korstogsbøn for at indvie alle jeres kære, så Jeg kan dække dem med Mit Dyrebare Blod
915. Onsdag den 18. september 2013 kl. 23:30
Min højtelskede datter, Jeg anmoder jer alle om at bede denne særlige Korstogsbøn for at indvie alle jeres kære, så Jeg kan dække dem med Mit Dyrebare Blod.
Korstogsbøn (122) Indvielse til Jesu Kristi Dyrebare Blod
Kære Jesus, jeg beder Dig om at indvie mig, min familie, venner og nation til Dit Dyrebare Blods beskyttelse.
Du døde for mig og Dine Sår er mine sår, idet jeg, nådefuldt accepterer den smerte som jeg vil udholde i tiden op til Dit Andet Komme.
Jeg lider med Dig, kære Jesus, idet Du prøver at samle alle Guds børn i Dit Hellige Hjerte, så at vi kan få det evige liv.
Dæk mig og alle som behøver Din beskyttelse med Dit Dyrebare Blod.
Amen
Al hvad I skal gøre er at have tillid til Mig, og Jeg vil beskytte dem der kalder på Mig for deres egen og andre sjæles frelse.
Gå og forbered jer til Dommedagen. Jeg velsigner jer alle, og Jeg giver jer styrken til at fortsætte med jeres hengivenhed til Mine Korstogsbønner.
Jeres Jesus
 
Ingen mand, ingen præst, ingen biskop, ingen kardinal, ingen pave, har myndighed til at omskrive Guds Ord
916. Torsdag den 19. september 2013 kl. 19:26
Min højtelskede datter, Mine stakkels hellige tjenere vil, efter at liturgien er blevet manipuleret og vanhelliget foran Mig, løbe til Mig i stor sorg. Først når dette sker vil de indse, at Guds Ord bliver gjort kendt gennem Guds profet, og at det er Sandhed. Guds Ord er Sandhed. Det kan kun være den fulde Sandhed eller slet ikke, hvis profetierne givet til Guds børn er fra Ham.
Mange vil samle og forene sig for at forberede sig til at give hyldest til Mig, sådan som det ærer Mig, for intet vil stå i vejen for at opretholde Mit Hellige Ord, Mine Hellige Sakramenter, Min Hellige Messe og den Allerhelligste Eukaristi. Men selv da, vil mange ikke se de fejl, der kommer til at blive præsenteret for intetanende sjæle.
Først når Guds Kirke bliver erklæret til at være i forening med hedningene og deres latterlige praksis, vil flere af Mine hellige tjenere virkelig forstå hvad der sker. Først når de hedenske symboler og sataniske tegn begynder at blive vist inde i, på og ved de udvendige indgange til Kristne Kirker, vil de løbe for deres liv. Der vil være stor frygt i deres hjerter, fordi mange af dem, på dette tidspunkt, vil ingen steder have at gå hen, da de undlod at forberede sig til denne dag. Det vil være dem der jages ned, fordi de ikke svarede på Mit Kald. Deres stolthed og deres egoer forhindrede dem i at genkende Min Stemme. Så mange af Mine hellige tjenere vil blive overrumplet og fanget og mange vil være magtesløse mod styren af den falske profet og hans kohorte, antikrist. Disse to vil være hensynsløse i deres søgen efter at kontrollere alle nationer og alle, der vover at stå dem i vejen, vil blive pint.
Mens disse hellige tjenere i Min Kirke på Jorden vil blive fanget, medmindre de er forberedt, er det de troendes sjæle, de loyale tilhængere af Mig, Jesus Kristus, som vil blive vildledt i alvorlig fejltagelse, som forårsager Mig sådan en bitter sorg. Mange vil være bange for at vise illoyalitet mod Kirken, selv når Mine Lektier, Min Hellige Doktrin, og alle Sakramenter er blevet ændret. Lad dem vide nu, at intet menneske, ingen præst, ingen biskop, ingen kardinal, ingen pave, har myndighed til at omskrive Guds ord. Når de gør det, har de brudt Guds Lov. Kun den Gudskirke, som stadig er tro mod Mine Lektier, er ufejlbarlig. Når dette bånd – båndet hvor kun sandheden bliver forkyndt i Mit Navn - er brudt, bliver de adskilt fra Mig. Jeg Er Kirken. I, Mine tilhængere, Mine hellige tjenere, er en del af Mig, når I overholder Min Hellige Lære.
Kirken - Min Kirke - vil forblive intakt, for Sandheden kan aldrig ændre sig. De, der er adskilt fra Mig, kan ikke være en del af Min Kirke på Jorden.
Jeres Jesus
 
Der vil opstå fire magtfulde imperier, som den vigtigste kilde hvorfra krigene vil udgå
917. den 21. september 2013 kl.00:22
Min højtelskede datter, meget vil ske i verden, så snart den falske profets magt stiger og enhver, der vover at modsætte sig ham vil blive ignoreret, selv i de højeste rang af Min Kirke.
Politiske uenigheder vil resultere i Jordens inddeling i fire dele. Fire magtfulde imperier vil fremstå som den vigtigste kilde, hvorfra krigene vil udgå. Når disse imperier får større magt, vil de kontrollere mange dele af verden, men ikke alle, da det ikke vil være tilladt af Min Fader. Hver af disse nationer vil kæmpe indbyrdes, selv om de vil hævde at arbejde sammen. Som mistillid stiger, vil de hver især prøve at overgå den anden, og så vil kampene forsætte. De vil ødelægge mange dele af deres fattige nationer. De folk de styrer vil have lidt magt tilbage og demokratiet vil hænge i en tynd tråd. Det er disse uskyldige og lidende mennesker, der vil blive givet beskyttelse af Gud, hvis de har den Levende Guds Segl.
Undervurder aldrig denne frie gave fra Gud. Den Levende Guds Segl vil beskytte jer fra fysisk og åndelig død under krigene. Venligst giv det til så mange mennesker som muligt i alle lande.
Egypten og Syrien vil blive involveret i en magtkamp ​​som vil få konsekvenser for Israel. Jødernes fjender er mange. Alle krigene, som er målrettet og involverer disse to lande vil resultere i en sidste kamp ​​som vil involvere Israel og jøderne vil lide under det værste folkemord siden Anden Verdenskrig.
Død og oprejsning af Jerusalem er forudsagt, og disse slag skal ske før profetierne bliver opfyldt.
Jeres Jesus
 
Mange vil forråde mig ved at acceptere usandheder
918. Lørdag den 21. september 2013 kl. 13:45
Min højtelskede datter, Min Magt vil strømme ind i de troendes hjerter nu, mens de, i kraft af Helligånden, vil mærke en følelse af ro, trods det store frafald som de er begyndt at vidne om i Min Kirke.
Jeg vil, ved Min elskede Faders Magt og Herlighed, give jer, Mine skattede disciple, stor styrke og mod under disse prøvelser. I bliver givet disse Gaver gennem Korstogsbønnerne, for uden dem ville I finde det umuligt at modstå den religiøse forfølgelse, der ligger forude. I bliver givet disse Gaver, så I kan frelse de andre, der vil afvise Mit Kald fra Himlen og som, uforskyldt, vil vandre ind i løvens hule, hvor hele Helvede vil bryde løs. Engang i mørkets hule, vil de blive fejet ind i hedenske ritualer. Deres sjæle vil blive åbnet for den onde ånd og i løbet af en meget kort periode vil de blive blinde for Sandheden - det Hellige Guds Ord, der er fastsat fra begyndelsen.
Mange vil forråde Mig ved at acceptere usandheder. Alligevel fik de givet Sandheden ved Min død på Korset. Mange af Mine disciple, da Jeg gik på Jorden, forrådt Mig i dagene op til Min Korsfæstelse. Efterlignende farisæerne, råbte de disse ord: "Gå væk fra mig, Du taler kættersk. Du håner farisæerne, som taler i Guds Navn. Du er en løgner, og Du taler ondt. Du er søn af Satan. "
Nu, hvor Jeg forbereder jer alle for Mit Andet Komme, vil I spytte ud de samme beskyldninger igen. Jeg kommer nu, gennem disse Guddommelige Budskaber fra Himlen, for at bringe jer Sandheden, selvom I ved alt om Mig. Jeg gør dette fordi Sandheden vil snart blive afskaffet i Min Kirke. I vil snart acceptere løgne i Mit Navn, og Sandheden vil være intetsted at finde.
Husk disse Ord. Jeg kommer kun for at fuldføre Mit løfte til Min Fader. Jeg kommer for at give jer den endelige frelse, I blev lovet. Satan ønsker ikke at dette vil ske, men han kan ikke stoppe Mig. Men hvad han vil gøre, er at forhindre mange Guds børn i at acceptere Min sidste Barmhjertighed. Han vil gøre dette gennem Mine fjenders hjælp, som han har nu forført i Min Kirke på Jorden.
Vågn op, dem af jer der sover. Jeg vil komme som en tyv om natten. Kun dem, der er forberedt, vil blive frelst.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder til præster: For at forblive tro mod min Søns Kirke på Jorden skal I være parate til at brødføde Hans flok
919. Mandag den 23. september 2013 kl. 13:30
Mit barn, mange tegn vil blive gjort kendt fra Himlene ved tagene af min Søns Kirker, når de endelige liturgiske ændringer af den Hellige Messe er lavet. Alle der holder deres øjne åbne og deres ører opmærksomme vil vidne min Søns Vrede på en måde, de ikke kan undgå at lægge mærke til.
Min Søn lovede at Han ville tilkendegive Sin Vrede når nogle, ind i Hans Kirke på Jorden, korsfæstede Ham igen ved at besudle Hans Legeme og Blod i Messens Hellige Offer. Torden og lyn, efterfulgt af store storme, vil feje folk af under deres fødder. Flere oversvømmelser vil blive vidnet til, når menneskets synder vil blive fejet væk, mens de begynder at se Guds straffe blive sendt ned over menneskeheden.
Syndens slaver - selv dem, der elsker min Søn, og forbliver loyale til den Hellige Messe - vil de ikke kende forskellen når vederstyggelighed bliver præsenteret. Husk, det er for at ihukomme min Søns død, at den Hellige Messe bliver fejret og hvor den sande Tilstedeværelse af min Søn er gjort kendt. Snart vil de ikke erkende Sandheden og den nye messe vil blive en hedensk ceremoni. Denne dag skal stadig komme, og det vil ske pludseligt og uventet . Så hurtigt vil den falske profet handle. Nu er det tid til forberedelse. Alle de hellige tjenere, som skal forblive loyale over for den Allerhelligste Eukaristi og som vil holde sig til det Hellige Guds Ord, må begynde forberedelserne nu.
For at forblive tro mod min Søns Kirke på Jorden, skal I være parate til at brødføde Hans flok med Livets Føde, som er Hans hellige Eukaristi. Dette er det løfte, I har givet til Jesus Kristus når I sagde, I ville tjene Ham og forsyne alle, der søger frelse, med Hans Legeme og Blod, gennem den Hellige Messe. Dette løfte skal honoreres indtil den sidste dag.
Frygt ikke de tider forude, når Guds fjender vil forsøge at bruge Hans Hellige Navn for at tolerere synd og gøre den acceptabel for alle, når de vil fratage alle for Hans Legeme og Blod. Dette vil ikke betyde noget, hvis I fortsætter med at tjene min Søn, sådan som I kan.
Gå i fred i håb om at alle I, der elsker min Søn, vil blive velsignet med Helligåndens Gave, så I vil være i stand til at skelne Sandheden.
Jeres velsignede Moder
Frelsens Moder
 
De fire dele af verden jeg henviser til er de fire store imperier - USA, Rusland, Europa og Kina
920. den 24. september 2013 kl. 11:18
Min højtelskede datter, de fire verdensdele Jeg henviser til er de fire store imperier - USA, Rusland, Europa og Kina. Alle de forudsagte profetier vil involvere disse stormagter, omkring hvilke alle omvæltninger i religiøse og politiske strukturer vil forekomme.
Syrien og Egypten vil, gennem uroen i deres lande, blive katalysatorer for en større krig, der vil involvere de fire stormagter. Hver af disse magter vil blive forbundet for at skabe en fælles regering, der skal anvendes til at styre den globale velfærd og befolkningerne.
Religionskrig vil være central i denne kontrol og de ​​udpegede ledere i Mine Kristne Kirker vil blive overvundet og ødelagt i forberedelse for dyret, som vil styre alle fire imperier. Ingen af de herskere der trodser Guds Ord, eller som forsøger at ødelægge Hans børn, vil blive givet myndighed af Gud til at tage med magt dem, hvis navne findes de Levendes Bog. Og mens Jeg taler til de Kristne om deres behov i at forblive tro mod Mig, henviser Jeg også til Jøderne, fordi deres beskytter, Ærkeenglen Mikael, vil våge over dem og hjælpe dem til at modstå den forfølgelse de, som Guds udvalgte folk, også vil skulle udholde.
Guds plan er blevet dannet, og alle englene og helgener i Himmelen forbereder sig nu for at hjælpe Mig i Min Mission om at forene alle og beskytte dem der elsker Mig mod det store bedrag, som er blevet skabt for at narre verden. Aldrig før har ondskab mod Gud været så koordineret af den menneskelige slægt, som den er i dag. Aldrig før har det dødelige menneske været i stand til at påføre så megen lidelse, gennem bemægtigelse af magt for at få kontrol, som det er på dette tidspunkt af historien. Den store forfølgelse af Guds børn, skabt af Satan med villig støtte fra onde, magttørstige mænd og kvinder i magtfulde stillinger, udfolder sig foran jeres øjne. Alligevel kan mange af jer ikke se det, fordi I er blevet narret.
Jeres Jesus
 
Så mange har glemt Mig og i mange tilfælde tager Mig for givet 921. Tirsdag den 24. september, 2013 kl. 18:00
Min højtelskede datter, hvor ensom føler Jeg Mig når så mange, herunder de der er loyale mod Mit Hellige Ord, bruger så lidt tid i Selskab med Mig. Hvor længes Jeg efter deres opmærksomhed, bare et øjeblik om dagen. Så mange har glemt Mig og i mange tilfælde tager Mig for givet. Ved I ikke, at ved at tale med Mig, for blot en kort stund, at Jeg vil udgyde Mine Nådegaver over jer? De der trøster Mig ved at tale med Mig - på den måde som er nemmest for dem - får en indre fred, som ikke kan findes andre steder i verden.
I jeres jagt på nydelse, behag og spænding, bliver jeres udbrud af tilfredshed kortvarige. Intet, herunder de største verdslige skatte, vil realisere jeres muligheder. Det er på grund af Mig - Min store Barmhjertighed - at I har fået givet den største skat - Gaven af et liv fyldt med stor herlighed, vidunderlige omgivelser, en perfekt, smuk krop og evnen til at føle en vedvarende kærlighed, som vil overvælde jer, men vil bringe jer enorm lykke. Dette er det evigt liv og Min tid til at tage jer over i Mit Nye Kongerige på Jorden er nær.
Når I taler med Mig og beder Mig om at forberede jer til denne Store Dag, vil I være parate, men det tager tid til at foretage de ændringer der er nødvendige for jer til den store Herrens Dag.
Ligesom brud og brudgom, skal I have alt på plads før Dagen for den Store Velsignelse. I skal forberede jeres familie, jeres venner, jeres slægtninge i god tid. Derefter, på Dagen, når Jeg kommer for at tilkendegive denne Glorværdige Overgang, skal I være forberedt på både krop og sjæl, så I er gjort værdige til at komme ind i det Nye Paradis.
For hver dag I bruger, optaget af de andres behov, skal I gemme mindst ti minutter af denne dag til at sone jeres synder. Dette er meget vigtigt, for Jeg elsker jer og byder jer velkommen. For at kommunikere med Mig ordentligt, skal I altid komme foran Mig først som en ydmyg tjener. Når I knæler foran Mig eller blot kommunikere med Mig i jeres hjerte, begynd altid med at sige:
"Jesus tilgiv mig, for jeg har syndet."
Efter dette, vil I føle Mit Nærvær, og Jeg vil leve inde i jeres sjæl. Jo oftere I henvender jer til Mig, jo nærmere vil I komme til Mig. Snart vil Jeg være som en ven, I ikke kan leve uden. Så vil I henvende jer til Mig for hver lille ting, og Jeg vil være der. Jeg vil altid sikre, at de af jer, der bruger tid i Mit Selskab vil blive givet store fortjenester og Mine velsignelser vil skabe ro i sjæl og fred i sindet. Husk, at Jeg svarer øjeblikkeligt til dem, der søger Mig.
Jeres Jesus
 
Ve de kristne, der har forladt Mig til fordel for New Age hedenskab
922. Tirsdag den 24. september 2013 kl. 22:44
Min højtelskede datter, hver eneste levende sjæl har et kraftigt instinkt om at opsøge Gud i deres liv. De, der finder Guds Kærlighed i sin mest rene form er givet denne gave på grund af deres ydmyghed og accept af, at al herlighed tilhører Gud.
Hedninge, på den anden side opsøger, i deres søgen efter åndelig fred, snarere den Sande Guds Skabelse, end deres Skaber. I stedet for at ligge foran Gud, Min Fader den Almægtige, Skaberen af alle ting, ligger de ned for falske idoler, herunder de vidundere Han skabte til verden - Jorden, solen, månen og stjernerne. De forguder disse store undere og tror så, at ved at gøre det, dette giver dem stor magt. Hvad de søger er en form for åndelig oplysning, som de håber vil bringe dem glæde og fred. Derefter vil mange, gennem meditation og yoga, åbne deres sind og sjæl for at tillade ånden af det onde at korrumpere dem. De tror fejlagtigt, at en anden magt end den, der kommer fra Gud den Højeste, kan bringe dem den fred de forlanger.
I må vide nu, at der er kun én Gud. Enhver anden form for tilbedelse fører til hedenskab. Det er ligegyldigt, hvad de siger, eller hvordan de retfærdiggør deres handlinger.
De indbyder Satan at invadere deres sjæle, og når han får adgang i, vil han og de dæmoner han sender, ikke lade disse sjæle være i fred. De vil pine dem, fylde dem med løgne og få dem til at tro, at de har en gave. Nogle tror, de kan helbrede andre gennem øvelser såsom Reiki, mens det, de gør i stedet, er at angribe andre, herunder de uskyldige. Når hedninge synger for at tiltrække åndelige gaver siger de, at dette bringer dem fred. Selv om mange tror det, må I vide, at der inden for en kort tid - når ånden af det onde har besat deres sind - bliver de ophidsede og ingen pusterum vil de finde. De vil konstant opsøge hver fornøjelse af sanserne og alt, det vil modtage til gengæld, vil være sjælens mørke.
Hedenskab bringer en frygtelig uro, og i lande, hvor hedninge råber ud til falske guder, pådrager de sig Min Faders Vrede. Mange af disse sjæle forstår ikke hvad de gør, men I kan genkende dem ved den måde, hvorpå de pynter deres krop, idet de anser sig selv for hellige kar i de falske idolers øjne, de hævder at tilbede.
Kærlighed, ydmyghed eller personlige ofre til gavn for andre vil mangle, for de tilbeder kun sanserne. De forstår ikke, at deres sjæle er en Gave fra Gud, og så giver de dem væk i jagten på en perfektion, som aldrig kan være deres.
Under Advarslen vil Jeg opvække i disse sjæle Sandheden om, hvem de tilhører. Bed om at de vil acceptere min Barmhjertigheds Hånd. Ve de Kristne, der har forladt Mig til fordel for New Age hedenskab. Det er dem, der ikke ønsker Min Barmhjertighed og foretrækker at fuske i noget vrøvl, fordi det fylder deres ego når de tror, at de har magt til at kontrollere åndelige sager. Mens de søger personlig perfektion på denne måde, skærer de sig helt af fra Gud. Ved at gøre dette, åbner de døren til den onde, som vil forføre og hypnotisere dem gennem overtroiske løfter, som fører til, at deres sjæle blive golde, hvor Guds Kærlighed ikke kan trives.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: Kun få vil være modige nok til åbent at forkynde Guds Ord under Korsfæstelsen af ​​min Søns Kirke på Jorden
923. Onsdag den 25. september 2013 kl. 00:15
Mit barn, Korsfæstelsen af min Søns Kirke på Jorden er godt og virkelig påbegyndt, og alle tegn er begyndt at vise sig. Da min Søn blev naglet på Korset, blev kun én af hans apostle hos Ham til det sidste, og det samme vil ske når kun få af Hans disciple på Jorden vil vove at blive set til at forsvare Hans mystiske Legeme på Jorden, mens det bliver plyndret, forfulgt og derefter tilintetgjort.
Meget få af dem, der svor troskab til min Søn, overværede Hans piskning eller gik sammen med ham op til Kalvariebjerget. Jeg havde kun fire loyale disciple - min kusine Maria, Martha, Maria Magdalene og Johannes - at holde mig op og hjælpe mig i min smerte, ved at være vidne til min Søns forfærdelige tortur. Mange vil følge min Søns anvisninger gennem disse hellige Budskaber til verden, men kun få vil være modige nok til åbent at forkynde Guds Ord under Korsfæstelsen af ​​min Søns Kirke på Jorden.
Min sorg på dette tidspunkt er stor, mens alt der blev forudsagt af mig under åbenbaringerne på La Salette og Fatima udfolder sig nu foran jer alle, men mange af jer er blinde. De af jer, der ofrede timer foran mig på mine mest hellige helligdomme skal komme og spørge mig, jeres Mor, at åbne jeres øjne til Sandheden. I skal bede mig om at indvie jeres hjerter og sjæle til min Søn, ellers vil også I benægte Ham.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Gud Faderen: Hvis Jeg skal ødelægge byer for at stoppe det onde i at sprede sig, så vil Jeg gøre det
924. Torsdag den 26. september 2013 kl. 17:55
Min kæreste datter, Min Retfærdigheds Hånd er faldet over hele verden, og Jeg vil straffe dem der gør skade på Mine børn i krop og sjæl. I skal frygte Min Vrede, ligesom I skal acceptere Min Barmhjertighed.
Jeg vil gribe ind i jeres nationer for at standse krige i at eskalere, og hvis Jeg skal ødelægge byer for at stoppe det onde i at sprede sig, så vil Jeg gøre det. Når menneskenes ondskab breder sig som en virus, vil Jeg flå disse sjæle af og slå dem ned. Hvor de onde synder med abort, krig, mord og bedrag, ved dem der hjælper med at sprede synd, fylder det Mig med afsky. De vil betale prisen for det nu.
De, som beklæder politiske stillinger der giver adgang til abort vil være de første der bliver straffet. Afvent nu at se hvordan de vil lide for de grusomheder de tolererer foran Mig. De grupper som planlægger bortgangen af verdens befolkning gennem abort vil dø i angst ved Min Hånd. Retfærdighed vil, i sidste ende, blive serveret for dem, da Jeg ikke længere vil give dem mulighed for at påføre en sådan ondskab over Mine børn. Deres arrogante krav om at de handler i menneskelig interesse vil blive bragt til tavshed, for de har skåret sig fra Mig, og nu vil de have lidt tid til at forløse deres sjæle.
De, som har ansvar for at undervise mine børn til Sandheden af Evangelierne skal lytte til dette løfte. Jeg vil oprejse jer når I fortæller Sandheden, men Jeg vil kaste jer i afgrunden, hvis og når I vanhelliger den Hellige Eukaristi . Og mens løgnerne vil overbevise jer om behovet for at ændre Sandheden og forfølge jer, vil det ikke være noget i forhold til det mørke, Jeg vil kaste ned over hele Jorden. Så vil der være gråd og tænderskæren, men ingen vil høre jer. I vil ikke længere se, og heller ikke vil I høre noget, men I vil føle smerten af de sjæle som I har ødelagt på grund af frafaldet, som I forsynede med brændstof, indtil det indhyllede de hellige tjeneres sjæle, som I instruerede.
Frygt Min Vrede, for det vil falde ned på jer pludseligt og så vil det være for sent for jer. I vil aldrig se Mit Ansigt. Jeg giver denne sidste advarsel til lederne af dem, der kontrollerer Mine kirker på Jorden. 
Manglende forsvar af Guds Ord, eller til at opretholde den Hellige Eukaristi, vil resultere i død og fortvivlelse. Jeg vil ikke give jer tid til at ødelægge de sjæle som er blevet øremærket af Mine fjender.
Jeres Fader
Gud den Højeste
 
Min Sande Kirke vil blive kastet ud af Rom og vil skulle udholde en årrække i ødemarken
925. Lørdag den 28. september 2013 kl. 15:23
Min højtelskede datter, påmind altid dem der tror på Mig, men som ikke har nogen idé om, at Mit Andet Komme er forestående, at de altid skal være opmærksom på de tegn der blev profeteret i Min Faders Bog for den tid, der går forud for den Store Dag.
Det store frafald er det første tegn. Dette er, når troen på Sandheden - Guds Ord - forsvinder, og når synden er herliggjort i alle dele af verden. Tegnet for at Mit Andet Komme er meget tæt på, er når det store frafald griber Min kirke på Jorden indefra. Når I ser dem, som siger at de er blevet udpeget af Mig til at lede Min Kirke på Jorden, engagere sig i den verdslige verden for at vinde gunst, vil I vide, at ændringerne er begyndt. Når I ser det Store Offer - Min Korsfæstelse – drøftes, og nye betydninger givet til Min Eukaristi, vil I vide, at Min Kirke vil blive kastet ud i ørkenen.
Ved Min Kirke, refererer Jeg til dem der ikke afviger fra Sandheden, og som fortsætter at acceptere Guds Ord som før. Min Sande Kirke vil blive kastet ud af Rom og vil skulle udholde en årrække i ødemarken. Den vil blive trampet på af hedningerne og vil lide, men ved Min Nåde, den vil forblive intakt og de ​​modige sjæle, der nægter at forlade Mig, vil blive givet ekstraordinære Gaver af Mig. Da de vederstyggelige, såkaldte »mirakler«, helbredelser og gestus af falsk ydmyghed og kærlighed til menneskeheden, bliver vidnet om i Min Kirkes skal, vil de sande mirakuløse interventioner gennem Mig ses. Jeg vil, gennem Mine Korstogsbedegrupper, gøre Helligåndens Nærvær kendt for dem, der bespotter og håner dem. Mange mirakler vil blive tildelt Mine Bedegrupper og dem, der reciterer Bønnerne, som en gave til at hjælpe Mine elskede disciple til at overkomme religiøs forfølgelse.
Den forfølgelse Jeg taler om er først og fremmest en åndelig forfølgelse. Mine sande disciple, og Jeg mener alle Kristne, i alle benævnelser overalt, vil se med stor sorg når de skal vidne om det store bedrag, der vil sænke sig over den Katolske Kirke. Den Katolske Kirke vil omfavne den verdslige verden og vil erklære, at dødssynden ikke findes mere. Synden vil ikke længere blive erkendt, og for at bedrage de uskyldige, vil de få at vide, at det ikke er svært at komme ind Mit Kongerige. Skriftemålet vil stoppe i den nuværende form. Folk vil blive opfordret til at bede om forløsning på deres egen måde, og som sådan, vil mange ikke sørge for at bede om Min Tilgivelse. De vil ikke gøre det, fordi de ikke længere vil acceptere, at synden er begået frivilligt, og dermed vil Gud tilgive alle. Det er den fejltagelse, som blev forudsagt, og som vil føre millioner til Helvedes ild, og de ​​vil blive ledet der af den falske profet og antikrist.
Snart vil alle hedenske fester og festivaler integreres i de Katolske Kirker overalt.  Hedninger og dem, der hader Gud, vil blive inviteret på altrene foran tabernaklerne. Denne fest vil erklæres til at være den nye form for Fællesskab, hvor alle Guds børn slutter sig sammen for at respektere hinandens tro og menneskerettigheder. I, Mine tilhængere, vil blive bedt om at vise respekt for dem, der ønsker at ødelægge Mit Nærvær i den Hellige Eukaristi. I vil blive beskyldt for at være antikristne, hvis I ikke omfavner hedenskaben. Dette er hvordan I alle vil blive narret. Dette er hvordan Jeg, Jesus Kristus, vil blive vanhelliget. De vil gøre det samme i skolerne, med henblik på at forvise Kristendommen. De vil gøre det samme i politiske kredse hvor alt, der har med Mig at gøre, vil blive udslettet. Ingen anden religion vil blive sigtet med sådant had. Kristendommen, idet det er Sandheden, vil blive ødelagt.
Hvad I ikke ved er, at ved at blive villige deltagere i denne onde vanhelligelse, vil jeres sjæle blive formørket, og med tiden vil I fornægte jeres egen frelse.
Forråd Mig, og Jeg vil tilgive jer. Fornægt Mig, og Jeg vil tilgive jer. Men, når I vanhelliger Mig og sværger troskab til dyret, bliver I helt adskilt fra Mig og I vil finde det umuligt at acceptere Min Barmhjertighed.
Jeres Jesus
 
Kirkelige Frimurere har nu nået det højeste magtens niveau i Min Allerhelligste Kirke på Jorden
926. Mandag den 30. september 2013 kl.15:45
Min højtelskede datter, Jeg må anmode alle Mine hellige tjenere om at være opmærksomme på indkaldelser til deltage i retræter, som vil blive indført for at overtale dem til at acceptere en ny troskabsed, som - hvis det bliver accepteret - vil gøre deres mest hellige løfter, som de har gjort til Mig, Jesus Kristus, ubrugelige.
Kirkelige Frimurere har nu nået det højeste magtens niveau i Min Allerhelligste Kirke på Jorden, og det vil snart diktere deres nye liturgi, som vil være i strid med Min Allerhelligste Vilje. Oprettet af Guds fjender og forklædt som en ny bearbejdelse der følger de politiske kræfter som ønsker at forbyde Kristendommen, vil det blive præsenteret så hurtigt, at mange inden for Min Kirke vil blive overrasket. De vil føle smerte, at se sådan en vederstyggelighed, men Mine loyale tjeneres stemmer vil ikke blive hørt i offentligheden, for Frimurerne vil kontrollere hvordan denne nye liturgi vil blive modtaget på alle måder. Hver indsigelse i bispedømmerne verden over vil blive afskediget og kastet til side. Undskyldningen vil være, at Kirken har brug for at rekruttere nye unge sjæle, der er faldet bort fra den. Ved at appellere til en sekulær verden, vil de sige, vil dette omvende flere mennesker gennem en ny liturgi.
Åh hvor løgnagtig denne vederstyggelighed vil være, og hvor mange vil falde for de løgne som vil føre så mange væk fra Sandheden. Sandhedens Bog blev forudsagt til profeten Daniel, så Guds børn aldrig ville glemme Sandheden, når de er ved at drukne i løgne, som vil fortære Min Kirke på Jorden.
Accepter Sandheden, fastsat af Min Kirke på Jorden. I må ikke acceptere de nye love, som I vil blive tvunget til at acceptere i Mit Hellige Navn, for de vil medføre helligbrøde.
Jeres Jesus
 
Oktober__________________
 
Der findes en stor misforståelse om hvad det er der gør en mand eller kvinde hellig i Mine Øjne
927. Onsdag den 2. Oktober, 2013 kl. 22:15
Min højtelskede datter, der findes en stor misforståelse om hvad det er der gør en mand eller en kvinde hellig i Mine Øjne.
Mange mennesker i verden finder det vanskeligt at omfavne den kristne tros praksis, når det det drejer sig om at bede. Så mange gode og velmenende mennesker har det svært ved at sidde stille i fredelige betragtning på Mine Store Lektier, givet til verden for at de kan forstå hvad der forventes af dem. Jeg gør ikke store krav. Jeg kan ikke tvinge sjæle til at tilbringe timer og timer foran Mig, og alligevel er Jeg så glad, når ydmyge sjæle gør dette - men det er en sjælden ting.
Dette er hvordan Jeg ønsker at udvikle et fortroligt forhold til alle Guds børn. Jeg har bare brug for at høre jeres lille stemme kalde på Mig, når I gerne vil dele jeres private tanker; jeres sorger, jeres glæde, jeres bekymringer; jeres fejl og jeres længsel efter Mig, så Jeg kan gøre Mig Nærværende og bevidnet af jer.
Aldrig før i verdens historie har Gud tilladt Sig at blive følt af de sjæle hos dem der nu søger Ham, gennem Mig, Hans eneste Søn. Ved Guds Kraft, Faderen, den Højeste - kommer Jeg foran selv de mest ringe, de mest uværdige, de mest forvirrede, de mest plagede af ånder, for at give jer Gaven til at vidne Mit Nærvær. Hvordan gør Jeg det? Hvordan kan I vide, at Jeg kommunikerer med jer? Jeg vil fylde jer først med omvendelsens tårer. I vil begynde at føle stor sorg, mens I genoplever Min Korsfæstelse. I vil begynde at se livet, selv i dagligdags situationer, gennem Mine Øjne. I vil blive draget mod andre, som allerede er blevet fyldt med Helligåndens Gave.
Jeg vælger ikke dem, I tror er mest værdige, mere hellige, mere velsignede, mere disciplineret, end jer. Jeg vælger kun dem, der kommer til Mig i alt ydmyghed, hvor deres egen frie vilje er blevet villigt forladt af dem, så at den kan blive Min Vilje.
Hvis I virkelig elsker Mig, vil I erfare sand fred. Hvis I virkelig elsker Mig, vil I sige til Mig:
»Jesus Din vilje er alt det der betyder noget. Min frie vilje er Din. Gør med den, som Du vil. "
Når en sjæl siger Mig dette, er den en sand tjener af Mig og den er grunden til at Jeg kan frelse resten af ​​dem, der er for stædige til at erkende betydningen af ​​at være i forening med Mig.
Jeg kan gøre mange ting og skabe mange mirakler, når den frie vilje, givet til hver person af min Fader,ofres tilbage til Mig, hans Søn. Dette er den største magt, som vil fjerne dyrets magt når han kommer til magt. Kom til Mig og giv jeres frie vilje til Min Fader, for at bringe frihed til den menneskelige slægt. Reciter venligst denne særlige Korstogsbøn.
Korstogsbøn (123) Den frie viljes gave til Gud.
Min kæreste Jesus, hør denne bøn fra mig, den mest uværdige sjæl og hjælp mig at elske Dig mere. Af egen fri vilje, ofrer jeg Dig denne Gave tilbage, kære Jesus, så at jeg kan blive Din ydmyge tjener og forblive lydig til Guds Vilje.
Min vilje er Din Vilje. Dit Bud betyder at jeg vil være lydig til alle Dine Ønsker.
Min frie vilje er Din, gør med den hvad der er nødvendigt for at frelse alle mennesker, som er adskilt fra Dig, overalt i verden.
Jeg ofrer denne Gave, som blev givet mig ved fødslen, til Din Helligste Tjeneste.
Amen 
Jeres Jesus
 
Når Korsfæstelsen af Min Kirke på Jorden begynder, skal I se efter for alle de tegn, som blev forudsagt
928. Torsdag den 3. oktober, 2013 kl. 22:35
Min højtelskede datter, når Korsfæstelsen af ​​Min Kirke på Jorden begynder, skal I se efter for alle de tegn, som blev forudsagt.
Guds fjender vil efterligne alle aspekter af Min Egen Korsfæstelse, begyndende med vanhelligelse af Min Krop. Da Jeg blev trukket foran Mine bødler, afklædte de Mig nøgen, for at håne Mig og forårsage Mig skam. Derefter klædte de Mig i rødt - farven forbundet med dyret. Derefter kæmpede de om, hvem der skulle slå det første søm i Min Krop. Derefter, ligesom vilde mennesker, rev de i Mine Lemmer og strakte Mine Arme så langt, at de trak dem ud af armhulerne, for at forårsage Mig ekstra smerte. For at få Mig til at lide mere, førte de naglerne gennem Mine håndflader i en vinkel, så de kom ud gennem Mine håndled. Mine Arme blev trukket på to skæve vinkler, og Jeg hang på en smertefuld, usædvanlig vinkel, der var beregnet til at forårsage Mig størst mulig smerte og ydmygelse.
De trak lod, så de sidste otte mænd kunne overvære den blodige tortur, de påførte Min Krop. De sang sjofelheder, slog og skubbede til Mig, sparkede Mig i maven og brølede som vilde dyr. De besudlede Mig på alle måder for at vise alle dem, der var vidne til Min død på Korset, at Jeg blev straffet for Mine såkaldte onde løgne. Jeg blev myrdet for at holde mund på Mig og for at forhindre Guds Ord til at nå frem til sjælene.
Det samme vil ske snart. Det vil ikke være nok for Mine fjender at ændre Frembringelsen af Min Eukaristi - de vil besudle Min Krop en gang til. De vil vanhellige Mig på samme måde. Den røde farve vil blive anvendt, de vil gestikulere foran Mit Kors og fornærme Mig med deres nye ritualer. Kun de, der genkender tegnene, vil kunne skelne hvordan disse vanhelligelser bliver entusiastisk præsenteret for verden, under stor pomp og pragt.
De nye prædikener vil blive nonsens og meget af den nye liturgi vil ikke give mening. De, der kender Min Lære, må være opmærksom på de forvirrende, ulogiske og komplicerede udsagn, som vil ledsage indførelsen af den nye, reviderede gamle lære og trosbekendelser. De vil ikke kun forvirre og skabe stor uro i jeres sjæl, de vil være fulde af modsigelser og løgne, som aldrig kunne komme fra Mig, Jesus Kristus.
I har fået Sandheden siden den tid Jeg vandrede på Jorden.  I vil nu blive givet løgne, designet til at få jer til at vende jer bort fra Gud. Sørg for at være opmærksom, for I vil blive opslugt og taget ind i en falsk doktrin. Mørkets lære, planlagt omhyggeligt i mange år, vil snart komme ned over jer. I skal aldrig acceptere løfter der modsiger Mit Ord. Når I ser disse ting ske, vil I vide, at de er blevet bragt til jer af det ondes ånd, for at ødelægge jeres chance for evig frelse.
Jeres Jesus
 
Afvis synd og I fornægter Mig
929. Fredag den 4. Oktober 2013 kl. 23:44
Min højtelskede datter, intet menneske der bekæmper Mig kan forvente evig frelse, medmindre de overgiver sig fuldt ud til Mig. Alle Guds børn skal vide, at tiden nærmer sig, hvor verden skal vide, at Mit endelige Kald er næsten over dem.
Vær aldrig bange for Mit Kald. Hils det velkommen, for Jeg bringer jer Kærlighed, Fred og Frelse. Ignorer Mig, og det bliver på eget ansvar, for Jeg giver jer kun den nødvendige tid til at svare på Mit Kald fra Himlen.
I, Mine elskede tilhængere - uanset hvem I er - vil finde jer isolerede snart og afskåret fra Mit sande Nærvær. Mit Nærvær, Mit Ord og Guds Sande Lærdomme er forvist, og I vil finde jer i en meget ensom tilstand. De af jer der spotter og håner disse, Mine Hellige Budskaber om kærlighed til verden, vil blive efterladt til at spekulere på, hvordan dette kan være, når I følger bedragets sti. Jo længere man går langs denne vej, jo større afstand vil I lægge mellem jeres sjæle og Min Barmhjertighed.
Når I elsker Mig, vil I tro på Mine Lærdomme. Hvis I kender Mig, vil I genkende Mit Hellige Ord i Skriften. Hvis I kender Mig og accepterer, at Jeg nogensinde ville tillade at Mit Hellige Ord omdannes til noget det ikke er, uden Indgriben fra Min side, så kan I ikke sige, at I kender Mig. Hvis I mener at Jeg, Menneskesønnen, der døde en brutal død på jeres vegne, for at redde jer fra synd, kunne læne Mig tilbage og tolerere en sådan situation, så benægter I Guds Ord.
Afvis synd og I vil fornægte mig. Accepter synd som værende en god ting eller tror blot for et minut, at Jeg vil undskylde det uden forsoning, så kan I ikke længere gøre krav på en plads i Mit Rige.
Jeg advarer jer, at tiden foran jer vil føre jer på den farligste ødelæggelsens vej, medmindre I forbliver tro mod Mit Hellige Ord.
Mit Ord er Evigt. Mit Kongerige er jeres når I accepterer Mit Ord, som det blev givet til jer. Hvis I vover at manipulere det, eller acceptere nogen form for ny tilpasning, vil I lide for dette. Min Vrede stiger nu, mens Jeg ser hvor lidt respekt mange af jer viser til Sandheden, som den blev skrevet i Min Faders Bog. Der kan ikke være nogen anden Sandhed. Enhver form for afvigelse kan aldrig blive accepteret af Gud. Ingen argument. Intet menneskeligt ræsonnement. Ingen undtagelser. Sandheden vil leve for evigt. Løgne vil drive jer i armene på dyret.
Jeres Jesus
 
I vil snart få at vide, at I skal bruge jeres tro for at skabe en politisk kampagne rundt om i verden for at frelse de fattige
930. den 6.oktober 2013 kl. 23:30
Min højtelskede datter, den falske profets stemme brøler om alt der er helligt i Min Kirke.  Men der vil ikke blive sagt ret meget om vigtigheden af, at opretholde Guds Lære, Sakramenterne og Sandhedens Bekendelse. I stedet vil I se adspredelser, såsom at passe verdens fattige og de sultne, og dette vil blive anset for at være jeres første opgave som Guds tjenere.
Som tjenere og tilhængere af Gud i Kirken, er jeres første troskab til Sandheden om hvad Jeg fortalte jer. At elske de fattige og de sultne og hjælpe dem er en god ting, men Min Kirke på Jorden har en langt større rolle, som blev svoret til Mig. Dette omfatter undervisning af Sandheden med alt hvad Jeg har lært jer, og I vil gøre dette, hvis I virkelig elsker Mig.
Kirken har en Mission om at undervise Sandheden af Min Lære.  At tage et aspekt af Mit Ord for at hjælpe de fattige er beundringsværdig men misvisende, da Min Lære har klart fastsat, at I skal hjælpe sjælens fattige. Hjælp dem til at helbrede deres sjæl, før I hjælper dem til at være fri af livets trængsler. Hvis Jeg giver jer en stakkels mand og beder jer om at hjælpe ham, hvordan ville I gøre det? Give ham tøj? Penge til at brødføde hans familie? Eller ville I have Mig til at frelse hans sjæl først?
I vil snart få at vide, at I skal fokusere al jeres opmærksomhed på verdens fattige. I vil blive bedt om penge - og de vil blive taget fra forskellige kasser for at hjælpe verdens fattige, de arbejdsløse og de hjemløse. I vil blive fortalt at Jeg, Jesus Kristus, altid elsker de fattige. Problemet er dette. Jeg opsøger de fattige i ånden først - for at befri dem fra deres tabte liv. De fattige sjæle - dem der ikke har så meget åndelig fornemmelse om Gud - er dem Jeg tørster efter. Salige er de fattige i dette liv, med lidt til at gøre godt for, men som elsker Mig, for disse mennesker er ikke fattige overhovedet . Den rige mand, der ikke har nogen kærlighed for Mig, har mere brug for Min kærlighed, Min barmhjertighed, Min Medfølelse end dem, der er tvunget til at finde mad, tøj og husly. Hvordan I elsker Mig og hvordan I beder Mig om at frelse jer, er det I har brug for at være opmærksom på. Sakramenterne bliver frelsens kraft for dem, der er rige og fattige, men som ikke har kærlighed til Mig.
I vil snart få at vide, at I skal bruge jeres tro for at skabe en politisk kampagne rundt om i verden for at frelse de fattige, ved ledere i Mine Kirker overalt. Intet vil blive sagt for at opfordre jer til at forberede Mit Andet Komme, for de vil ikke vove at forberede jer for denne Store Dag. De vil hellere tage jeres sind fra Mig ved at bede jer om at bruge mere tid til at ære den falske profets værker.
Meget snart vil statuer, relikvier, plakater, kalker og mange bestilte malerier af den falske profet blive lavet og placeret i Kirker overalt. Hans billede, sammen med Antikrists, vil med tiden pryde mange offentlige steder, kirker, politiske centre, samt, i lande hvor parlamenterne vil omfavne den Katolske Kirke i et "nyt lys." Dette vil skabe en ny form for falsk evangelisering, og idet det vil appellere til et moderne sekulært samfund, vil det tiltrække beundrere fra hele verden.
Ikke ét ord vil fremhæve betydningen af ​​de Hellige Sakramenter, som de blev givet til verden, eller de vigtige Nådegaver de giver. I stedet vil hvert af dem blive underspillet - ekstra betydninger vil blive tilføjet for at appellere til dem, der benægter Sakramenterne som de er. Dette vil være i håb om, at vederstyggeligheden af Mine Sakramenters vanhelligelse vil blive givet til så mange mennesker som muligt, for at tage dem væk fra Gud, således at Guds fjender kan færdiggøre deres pagt med djævelen.
Djævelen vil forføre mange der tilhører Min Kirke i denne tid af historien. Han vil gøre dette på den mest charmerende og overbevisende måde, og han vil retfærdiggøre løgne når hans tjenere vil sige, at Jeg ville godkende disse nye ændringer. Jeg, Jesus Kristus, vil blive fejlciteret for at vinde over sjælene. Min Lære vil vrides for at ødelægge Min Kirke og stjæle de sjæle der står Mig nærmest. Millioner vil acceptere løgne uden at bekymre sig i verden. I skal bede for dem i håb om, at de, med tiden, vil indse at noget er galt.
Når jeg udpeger ledere og når en udvalgt sjæl er blevet udpeget for at sprede Mit Hellige Ord i Min Kirke på Jorden, er sandheden altid ligetil, klar, præcis, og lige til pointen.  Når I, gennem den onde ånds indflydelse bliver løjet for, vil I blive forvirret. Sætningerne vil ikke give mening. Såkaldte forbedringer, præsenteret af fjender indefra Min Kirke, betyder at Sandheden ikke er"god nok".
Mit Ord, Mine Sakramenter, Min Lære behøver ikke at blive forbedret, for de kom fra Mig. Jeg er Gud. Jer Er Fuldkommen. Mit Ord forbliver i evighed. Enhver mand, der piller ved Mit Allerhelligste Ord er en fjende af Gud. Min Vrede er stor på dette tidspunkt, og I må vide, at enhver mand, der behandler Mit Legeme, den Hellige Eukaristi, med manglende respekt og siger, at han leder Mit folk, at dette er usandt. Jeg ville aldrig bede en leder i Min Kirke om at ændre Guds Ord, ved at indføre nye betydninger eller nye fortolkninger. Det kan aldrig være tilfælde. Jeres Jesus
 
Gudfader: Satan og hans dæmoner har rekrutteret en meget stor hær
931. Tirsdag den 8. oktober, 2013 kl. 15:40
Min kæreste datter, Mine Guddommelige Kræfter er givet til alle Mine børn, som henvender sig til Mig, spørger Mig - gennem Min Søn - at opretholde dem i disse tider med store prøvelser på Jorden.
Synd er så fremtrædende, at Min Søn lider nu med den samme Angst, Han udholdt for hver af jer på Korset. Synd er så udbredt, at I alle er blevet immune over for det, og det onde, den udånder. Mine børn, I skal komme til Mig og aldrig opgive jeres søgen efter fred og kærlighed. Tror aldrig, at Jeg ikke vil høre jeres stemmer, når I kalder ud til Mig, uanset hvor små I er.
Min Søns Andet Komme vil skabe stor ravage, splittelse, mistillid, had og sorg, når Sandheden af Mit Hellige Ord vil blive kastet til side. Satan og hans dæmoner har rekrutteret en meget stor hær - en hær så stor og stærk, at I ikke ville tro det, hvis I kunne se, hvordan den er blevet dannet. Denne hær kontrollerer hvad I, Mine børn, bliver fortalt offentligt. Meget sjældent, fra nu af, vil I blive fortalt Sandheden. Med dette mener Jeg Sandheden om Min Allerhelligste Pagt.
Alle sp&