New Age

___________________________________________________
Afvis arbejdet fra den spirituelle bevægelse New Age
84. den 15. M aj 2011 kl. 17.00
Min kære elskede datter, Jeg kalder alle Mine tilhængere til at fordømme arbejdet i New Age bevægelsen, som har fået tag i verden.
Satan har altid først og fremmest forsøgt at ramme kristendommen. Fordi han er så snedig, vil han konstant prøve at forføre de fortabte sjæle, der er spirituelt tomme. Han vil altid prøve at præsentere sine løgne forklædt som noget, der ligner kærlighed. Så vil han prøve at kontrollere Mine børns sind ved at bruge en gammel hedensk taktik, der er udformet som en måde at befri deres sind for den såkaldte stressede moderne livsstil. Pas godt på, I som underkaster jer en praksis, der hævder at kunne bringe jeres mentale tilstand ind i en tilstand af glemsel ved hjælp af meditation. Hvis I først har tilladt jeres sind at blive kontrolleret på denne måde, vil Satan og hans dæmoner kunne flytte ind lige så stille, uden at I lægger mærke til det, så glat og ubemærket vil ændringen ske.
Undgå gammel åndelig praksis inklusiv brugen af tarot kort.
Mange, mange sjæle i verden lider under mangel på en åndelig vejledning. I deres forsøg på at bringe mening ind i deres liv, giver de sig selv lov til at blive suget ind i skikke, som er ensbetydende med hedenskab, uden at være bevidst om det. Ethvert falsk dogme, som lokker dig til at tro, at fred i dit hjerte og din sjæl kan opnås ved hjælp af gammel åndelig praksis, skal altid undgås. Lær at gennemskue dem og se, hvad de virkelig står for.
Brugen af krystaller, meditation, Reiki, yoga, tarot kort, tro på vejledende ånder, metafysik og såkaldte healere, der healer ved tro, er der for at lokke jer til at tro på en alternativ højere eksistens uden for det, som blev skabt af Gud, den Evige Fader.
Advarsel om mestre, der er faret til himmels
Mange af jer i dag, som konstant søger efter åndelig trøst ved at bruge den praksis at følge jeres engel, skal også være opmærksom på den kendsgerning, at så snart man bruger udtrykket himmelfarne mestre, kan I være sikre på, at disse engle ikke kommer fra Himlen. Himmelfarne mestre, Mine børn, er faldne engle og kommer fra mørket. Alligevel vil I få fortalt og vil blive overbevist om, at de kommer fra lyset. Hvis I lader dem overtage jeres liv med al denne hedenske spiritualitet, vil I til sidst blive trukket nedad mod mørkets dybder, når I mindst venter det. Satan vil være så forsigtig med, hvordan han præsenterer disse mørke løgne, fordi I hele tiden vil få fortalt og vil tro på, at disse ting er udelukkende gode ting.
De fleste former af denne praksis bliver præsenteret, som om det er godt for jeres selvværd, jeres selvtillid og for evnen til at kontrollere jeres liv, men det er en løgn. Denne praksis driver jer ikke blot væk fra Sandheden, men den medfører usigelig elendighed, når først jeres sjæl er blevet besat af onde ånder som et direkte resultat af denne praksis...j Bibelen advarer om faren ved magi.
Sandheden kan aldrig ændres. Den Lære, der er overleveret mennesket i den Hellige Bibel, advarer menneskeheden om magiens farer, om spådom og tilbedelse af falske guder. I verden i dag bliver denne praksis præsenteret som harmløs, men nødvendig for jeres åndelige velbefindende. Fordi det føles naturligt for milde sjæle, vil mange af dem føle sig tiltrukket af new age praksis på grund af deres falske udstråling af kærlighed. Intet kunne være længere væk fra Sandheden.
Advarsel om fanatisk engledyrkelse
Husk at det er Satan og hans faldne engle, der omhyggeligt og snedigt har trukket jer intetanende ind i disse løgne. Til de af jer, der promoverer en næsten fanatisk engledyrkelse, har Jeg dette at sige: Hvorfor proklamerer I ikke først og fremmest Guds, Min Evige Faders, Ord? Er denne besættelse af engle ikke blot en anden form for idoldyrkelse? Ja, naturligvis må I bede de hellige engle om hjælp, men stil jer imidlertid altid det spørgsmål: Sker jeres hengivenhed for engle på bekostning af jeres kærlighed til Jesus Kristus, Guds søn eller Gud, den Evige Fader? Hvis det er tilfældet, så krænker I Mig, jeres Guddommelige Frelser, Jesus Kristus.
Vågn nu op og indse løgnen i den såkaldte spiritualitet. De engle, I påkalder ved at deltage i sådan en praksis, vil ikke komme fra Himlen eller fra Lyset. Det vil se ud som om, de kommer fra Lyset, men det vil være et bedrag, som Satan og hans dæmoner benytter sig af, for at de snedigt kan dække over deres handlinger.
Husk en sidste lektion. Pynt nok så meget på jeres hedenske praksis for at få det til at se ud, som om I tilbeder Himlens Guddommelige Lys, det er og bliver en løgn. Løgnen, og dem I overbeviser om, at de skal følge denne bizarre rejse mod et såkaldt åndeligt rige uden for Min Faders rige, vil bringe jer så tæt på Satan, at efter et vist tidspunkt vil der ikke være nogen vej tilbage.
Det eneste Guddommelige Kærlighedsrige, som eksisterer uden for Jorden, er Himlen. Alt andet, som I er blevet fortalt om, er usandt. Imidlertid ønsker Satan, at I skal tro, det findes. Virkeligheden er, at han er i færd med at trække alle de intetanende og overtroiske sjæle ned i Helvedets mørke sammen med ham og alle de faldne engle, og alt sammen i den falske kærligheds navn.
Vil I ikke nok huske at Kærlighed, den Sande Kærlighed, kun kan komme fra Gud, den Evige Fader.
Jeres elskende Frelser
Jesus Kristus
 
Advarsel til dem, der er involverede i Sataniske kulter
99. den 30. maj 2011 kl. 22:00
Min datter, du bliver meget stærkere nu, og gennem din lydighed overfor Min Allerhelligste Vilje, kan du nu advare verden om hvad der ligger forude.
Når jeg taler om synd, har jeg ikke afsløret de modbydelige synder, som begås, som selv regelmæssige syndere skulle finde svære at fatte. Den sygelige praksis der udføres af såkaldte sofistikerede vestlige samfund – bag lukkede døre – ville chokere dig til dit inderste.
De onde grusomheder, hvor børn myrdes rituelt i ærbødighed til Satan, finder sted i verden i dag. Men de er blot nogle af de stærkt ondskabsfulde handlinger, som begås af mennesker, under Satans indflydelse. Gå så langt, Mine børn, og I vil finde det umuligt at vende tilbage til Mig. Andre handlinger, som knuser Mit Hjerte, omfatter fysisk misbrug, særligt af unge uskyldige børn. Lad Mig tydeligt omtale for jer den slags synder, som ville fortvivle mange af jer stærkt, hvis jeg beskrev dem i detaljer. Satans tilhængere, i deres kulter, er brutale i deres behandling af mennesket, for hvilket de ikke har nogen respekt. Ofringer, også menneskeofringer, gudsbespottelser, forbandelse og handlinger til vanhelligelse af Mig, Min Evige Fader og Min elskede Moder, er regelmæssige ritualer. Så lidt skam har disse sataniske tilbedere, at de skilter med deres respektløshed offentligt gennem musik, film, TV og andre kunstarter. Dem der er skyldige i sådanne helligbrøde står overfor evig fortabelse, hvor de vil brænde i Helvede i al evighed.
Dette er en af de sidste advarsler I vil få fra Mig, jeres Frelser, Jesus Kristus. Det er også Min sidste anmodning til jer om at redde jer selv mens I kan.
Jeg, Jesus Kristus, kommer ikke med tomme trusler. Jeg vil gøre alt for at frelse jer. Men over et vist punkt, er der intet Jeg kan gøre for at stoppe jer i at søge den falske trøst I tror I vil blive tilbudt af den onde. Bryd de sataniske fodlænker, som holder jer fangne, og flygt til Mig nu. Jeg vil frelse jer, men I skal bede Mig om at tilgive jer, mens i er i live i dette liv.
Husk, det er jeres valg, Himmel eller Helvede. I vælger mens I stadig lever på denne Jord, for I vil ikke kunne gøre dette når I går over og ind i det næste liv.
Jeres evigt tålmodige og elskende Jesus Kristus
 
 Det Første Segl handler om frafald fra Troen
 363. den 7. marts 2012 kl. 15.40
Min kæreste elskede datter, fortæl Mine børn, at intet menneske har hverken viden eller autoritet til at åbenbare indholdet af Johannes Åbenbaring.
Uanset hvor vidende de anser sig selv for at være, er det kun Mig, Jesus Kristus, menneskehedens Frelser og Forsoner, som har Autoritet til at åbenbare indholdet af Sandhedens Bog for verden.
Kun Jeg, Guds Lam, har ret til at meddele verden af i dag den Sandhed, der blev givet til Min discipel, evangelisten Johannes, som skulle være et redskab for Sandheden.
Det Første Segl handler om frafald fra troen, som ikke blot kan ses blandt ikke troende, men også blandt dem, der hævder at kende Mig, og som offentlig siger, at de elsker Mig. Dette er tiden, hvor Sandheden vil blive fordrejet, når I, Mine børn, bliver præsenteret for udvandede Læresætninger, der fornærmer Min Lære. Jeg siger jer, børn, at når I oplever, at nye trosretninger og religiøse doktriner dukker op, så ved I, at dette er tidspunktet for afsløringen af det Første Segl.
Se dig omkring, hvad ser du? Religioner, der tilbeder nye guder, som du aldrig har hørt om før. Religioner baseret på videnskab, som er det rene nonsens og uden substans. Spirituelle væsener, der ikke er af denne verden, men som mange tror repræsenterer Min Faders Himmelske Rige.
Hør nu på Mig, for I lever i et fantasirige... Ingen af disse metafysiske overbevisninger repræsenterer Sandheden.
Enhver doktrin, der lærer jer, at I skal sætte jer selv højere end noget andet, er en doktrin, der kommer fra Satan.
Lyt ikke til det. Vend ryggen til dette brutale bedrag.
Dem, der søger de falske guder og vier deres liv til at dyrke dem som deres idoler, er tabt for Mig.
Med mindre I stopper med det og beder Mig om at vejlede jer, kan Jeg ikke frelse jer.
I og alle andre, der bevidst trækker jer bort fra mørkets konge, vil få skænket den Nådegave at kunne skelne mellem det der er sandt, og det der er falsk, hvis I beder Mig om det i denne bøn:
Korstogsbøn (36) Hjælp mig med at ære den Sande Gud.
”Jesus, hjælp mig, for jeg er fortabt og forvirret. Jeg kender ikke Sandheden om livet efter døden. Tilgiv mig, hvis jeg har krænket Dig ved at tilbede falske guder, som ikke er den ene Sande Gud. Frels mig og hjælp mig til at se Sandheden klart og red mig ud af min sjæls mørke. Hjælp mig med at komme ind i Din Barmhjertigheds Lys.
Amen.”
Der er kun en Gud i den Hellige Treenighed, Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd.
Alle andre guder kommer fra Satan, uanset hvilken attraktiv forklædning de optræder med.
Vil I ikke nok lade være med at miste retten til jeres Evige Liv ved at tilbede de trosretninger, der bruger new age praksis som reiki, yoga, new age meditation, tarot kort, clairvoyance, læsning af psyken og dyrkelsen af engle kombineret med opstandne mestre.
Langsomt, men sikkert, vil disse okkulte handlinger blive accepteret ikke blot af jeres samfund, men også af den katolske kirke og af andre kristne kirker.
Disse falske religiøse doktriner bliver spredt så hurtigt, at de har opslugt millioner af Guds børn, som nu har fundet så megen falsk tryghed i dem, at de ikke længere anerkender Eksistensen af den Ene Sande Gud.
Jeres Jesus.
 
Når I tager Sandheden væk eller manipulerer den, så er det ikke længere Sandhed. Alt det der bliver tilbage er en skal   
668. den 9. januar 2013 kl.10.45  
Min kære elskede datter, hvor velkendt er Jeg gennem menneskenes daglige tale, og dog er Jeg så langt væk fra dem.
Mange siger Mit Navn instinktiv i højt udtryksfulde øjeblikke, uden at de tænker over hvordan de bruger  Mit navn. Det er ikke kun at de glemmer at ære Mig; ingen respekt bliver vist Mig. Mit Navn bliver brugt for at forbande andre i øjeblikke af strid. Hvor meget det dog sårer og støder Mig at Jeg bliver brugt på denne måde.
Mange bruger Mit Navn i almindelig tale men ikke på en måde der henvender sig til Mig i Min rolle som menneskehedens Frelser. Hvor meget ønsker Jeg at Jeg kunne kalde på ateister og agnostikere, så at de ville lytte til hvordan de bruger Mit Navn i deres daglige tale. Hvis det er en vane, hvorfor vil de så ikke bruge en anden form for at udtrykke sig? Hvorfor inkludere Mig når de ikke accepterer Mig?
Hvorfor bruger I Mig som en slags blasfemi når I ikke tror på at Jeg eksisterer? Så mange mennesker affærdiger Mig som noget der ikke er vigtigt i deres liv. Jeg er skubbet til side som om Jeg ikke er vigtigt. Mange sjæle som tror på Mig praktiserer ikke deres tro. Som det er, forbereder de ikke deres sjæle. Så mange ved ikke hvornår de vil blive taget fra verden og ind i det næste liv og tager gruelig fejl. Fordi de ikke er værdige til at komme ind i Mit Kongerige.
Den dag, hvor sjælen er delt i to grupper, da vil sandheden om fremtiden endelig blive vist dem. Ve den mand som ikke har forberedt sin sjæl til denne store dag og som har spildt sin tid på jorden.  
Til de andre som har nægtet at lytte til Sandheden og offentligt har afvist og nedværdiget Mig: deres skræk vil være umuligt at beskrive. Der vil være grød, hysteri og chok at se på den dag, hvor disse sjæle vil se, at den vej de har fulgt leder dem kun til afgrundens ild.  
Denne er tiden til sjælenes fornyelse, som har været velsignet med den gave at se hvordan de gamle profetier sker nu i verden, som forudsagt.  
Jeg ser på verden og Jeg ser stor forvirring, mens mennesker bliver suget ind i løgnene om hvordan verden var skabt, disse løgne som er lavet for at få mennesker væk fra Sandheden.  
Jeg ser gode mennesker blive sagt at de skal forkaste forståelsen af Min Lære og kaste den væk for at godkende synd. Og så bliver de opfordret til at bifalde synd indtil de har overbevist dem selv at Jeg, Jesus Kristus, vil se den anden vej.
Sandheden af Min Lære ligger i Kristendommens kerne. Når I tager Sandheden væk eller piller ved den, så er det ikke længere sandheden.
Den er der kun en tom skal tilbage.  
Det er tid til at afgøre om I vil eller ikke vil være forberedt til at lade jer bedrage af moderne New Age spiritualisme, eller stå fast og forsvare Guds Hellige Ord. Det kan se ud som om det ikke gør noget lige nu, men når dagen kommer, når Jeg kommer i for at dømme, vil kun Sandheden være accepteret i Mit Kongerige.   
Når I accepterer løgnene, er I ikke ærlige. I er ikke sandfærdige. Derfor vil I ikke modtage nådegaver. I vil være som et tomt kar som sejler i havene pralende af en last som kun eksisterer i jeres hoveder. Det vil ikke være til nogen som helst nytte, denne falske tryghed. Det vil ikke give jer nøglerne til det Nye Paradis. 
Bed hver dag, som om i morgen er den sidste dag fordi I ved ikke hvornår Jeg kommer igen. Det vil ske pludselig. Når den dag kommer vil der være meget lidt tid til omvendelse. Du vil enten acceptere Mig og Mit løfte om at Jeg vil bringe jer ind i Mit Kongerige, eller vil I blive sendt til det sted hvor man ikke kan komme tilbage.
Jeres Jesus
 
Jeres hedenske skikke vil føre jer til Helvede
809. den 3. juni 2013 kl. 21:50
Min højtelskede datter, piskningen, som Jeg udholder på dette tidspunkt, skyldes ikke kun den verserende forræderi mod Mig i Min egen Kirke, men det har at gøre med de falske, hedenske afguder, der erstatter Mig i dagens verden.
Hedenskab vokser meget hurtigt og er omfavnet som en ny folkelig kultur, et alternativ til troen på den ene sande Gud. Det tager mange former. Vigtigst er det, at den vil blive præsenteret som harmløs sjov for dem, der fusker i New Age øvelser og som en vigtig del af den personlige udvikling - en form for humanisme og kærlighed til sig selv.
Denne globale hedenskab blev forudsagt for de sidste tider og mange mennesker kan ikke se det for hvad det er. Det er en kærlighed til sig selv og til falske guder, hos hvem mange sætter deres tro for de såkaldte magiske fordele, de tror den kan tilbyde.
Mange, der leder efter alternativer for at fylde tomheden i deres sjæl, gør dette gennem tilbedelse af Buddha-statuer, som bliver central for deres liv, deres hjem og arbejdspladser. De er lullet ind i en følelse af åndelig ro, når de praktiserer New Age hedenskab, såsom yoga, Reiki og såkaldt meditation. Kort efter, vil de blive tiltrukket af en dyb længsel og vil fortsætte med at tro på alle de falske løfter af dem, der praktiserer denne vederstyggelighed. For det er, hvad det er - en form for det okkulte, som blænder mange millioner af sjæle for Guds Sandhed.
Uanset hvilken doktrin New Age, eller andet som lover jer stor åndelig trøst og er udformet for at bemyndige jer med selviske midler, må I vide at det aldrig kunne komme fra Gud. Enhver doktrin som dikterer, at I skal ære disse statuer, som ikke er af Gud, eller hvor I bliver bedt om at deltage i øvelser, som involverer det okkulte, skal undgås for enhver pris. Ved I ikke, hvad disse ting gør ved jeres sjæl, jeres sind og jeres krop? De ødelægger dem.
Så mange sjæle bliver angrebet af denne praksis, der åbner døren til jeres sjæl og tillader Satan og hans dæmoner at fortære jer. Disse - tag ikke fejl - er stærke øvelser, idet de tiltrækker onde ånder. Brug af tarotkort, yoga, Reiki og visse typer meditationer, som omfavner hedenske skikke, vil besmitte jer. Med tiden kan I blive syg og fuld af sort fortvivlelse, idet de onde ånder træder ind i jeres liv, hvorfra det er svært at flygte fra.. Disse er tegn på satanisk indflydelse i verden, og mange dæmoner kommer forklædt som lysets engle. Derfor omfavner de, der bliver besat af engle-kort og som accepterer såkaldt opstegne mestre, inden for denne engel kultur, ånden af det onde, der er præsenteret som harmløs sjov.
Den anden form for hedenskab ligger i ateismens praksis. De af jer, der er stolt af jeres ateisme og som kan praktisere gode liv, eftersom I er venlige og kærlige mod andre og behandler jeres naboer med respekt må I vide, at Himmeriget ikke er jeres. Jeg kan aldrig acceptere jer ind i Mit Rige når I udånder, uanset hvor meget dette vil knuse Mit Hjerte. Hvis I ikke tigger Mig om at acceptere jer før I dør, kan Jeg ikke hjælpe jer, for jeg kan ikke gribe ind i jeres frie vilje. Enhver, der fortæller jer, at ateisme betyder ikke noget er en løgner. Sandheden er, at kun dem, der accepterer Mig, og som erkender Gud, kan træde ind i Mit Rige.
Så mange af jer, der lever sådanne forvirrede liv og tror, at alt vil være godt, har meget at lære. Derfor har min Fader tilladt Advarslen at finde sted, for uden den ville mange sjæle styrte lige ind i Helvedes ild.
Vær taknemmelige for at Sandheden bliver givet jer, for meget få af Mine udpegede tjenere prædiker om farerne ved de syndige liv, I lever i dag og de frygtelige konsekvenser, de vil medføre.
Jeres hedenske skikke vil føre jer til Helvede. Jeres ateisme vil skille jer fra Mig. Kun omvendelsen kan frelse jer. Lyt og accepter Sandheden, uanset hvordan I kan synes den er, og I vil blive givet det Evige Livs Gave - et liv, som I tørster efter lige nu, men som aldrig vil blive jeres, hvis I fortsætter med at tilbede falske guder og afvise Mig, Jesus Kristus. Valget er kun jeres. Ingen andre kan gøre dette valg, for Gud har givet jer den frie vilje til at vælge mellem godt og ondt, og Han vil aldrig tage den væk fra jer, selv når I vælger den forkerte vej.
Jeres Jesus
 
Ve de kristne, der har forladt Mig til fordel for New Age hedenskab
922. den 24. september 2013 kl. 22:44
Min højtelskede datter, hver eneste levende sjæl har et kraftigt instinkt om at opsøge Gud i deres liv. De, der finder Guds Kærlighed i sin mest rene form er givet denne gave på grund af deres ydmyghed og accept af, at al herlighed tilhører Gud.
Hedninge, på den anden side opsøger, i deres søgen efter åndelig fred, snarere den Sande Guds Skabelse, end deres Skaber. I stedet for at ligge foran Gud, Min Fader den Almægtige, Skaberen af alle ting, ligger de ned for falske idoler, herunder de vidundere Han skabte til verden - Jorden, solen, månen og stjernerne. De forguder disse store undere og tror så, at ved at gøre det, dette giver dem en stor magt. Hvad de søger er en form for åndelig oplysning, som de håber vil bringe dem glæde og fred.
Derefter vil mange, gennem meditation og yoga, åbne deres sind og sjæl for at tillade ånden af det onde at korrumpere dem. De tror fejlagtigt, at en anden magt end den, der kommer fra Gud den Højeste, kan bringe dem den fred de forlanger.
I må vide nu, at der er kun én Gud. Enhver anden form for tilbedelse fører til hedenskab. Det er ligegyldigt, hvad de siger, eller hvordan de retfærdiggør deres handlinger. De indbyder Satan at invadere deres sjæle, og når han får adgang i, vil han og de dæmoner han sender, ikke lade disse sjæle være i fred. De vil pine dem, fylde dem med løgne og få dem til at tro, at de har en gave. Nogle tror, de kan helbrede andre gennem øvelser såsom Reiki, mens det, de gør i stedet, er at angribe andre, herunder de uskyldige. Når hedninge synger for at tiltrække åndelige gaver siger de, at dette bringer dem fred. Selv om mange tror det, må I vide, at der inden for en kort tid - når ånden af det onde har besat deres sind - bliver de ophidsede og ingen pusterum vil de finde. De vil konstant opsøge hver fornøjelse af sanserne og alt, det vil modtage til gengæld, vil være sjælens mørke.
Hedenskab bringer en frygtelig uro, og i lande, hvor hedninge råber ud til falske guder, pådrager de sig Min Faders Vrede. Mange af disse sjæle forstår ikke hvad de gør, men I kan genkende dem ved den måde, hvorpå de vil pynter deres krop, idet de anser sig selv for hellige kar i de falske idolers øjne, de hævder at tilbede. Kærlighed, ydmyghed eller personlige ofre til gavn for andre vil mangle, for de tilbeder kun sanserne. De forstår ikke, at deres sjæle er en Gave fra Gud, og så giver de dem væk i jagten på perfektion, som aldrig kan være deres.
Under Advarslen vil Jeg opvække i disse sjæle Sandheden om, hvem de tilhører. Bed om at de vil acceptere min Barmhjertigheds Hånd. Ve de Kristne, der har forladt Mig til fordel for New Age hedenskab. Det er dem, der ikke ønsker Min Barmhjertighed og foretrækker at fuske i noget vrøvl, fordi det fylder deres ego når de tror, at de har magt til at kontrollere åndelige sager. Mens de søger personlig perfektion på denne måde, skærer de sig helt af fra Gud. Ved at gøre dette, åbner de døren til den onde, som vil forføre og hypnotisere dem gennem overtroiske løfter, som fører til, at deres sjæle blive golde, hvor Guds Kærlighed ikke kan trives.
Jeres Jesus