Fortabte sjæle

___________________________________________________
Jeg kalder de troende og beder dem om at omvende sjæle
22. den 26. november 2010 kl. 15.00
Min kære elskede datter, den Velsignede Treenighed forener sig med dig i bestræbelsen på, at vi sammen skal udbrede den guddommelige sandhed til hver eneste sjæl i verden som en hastesag.
Min datter, du føler nu den samme smerte og lidelse for menneskeheden i hjertet, som Jeg. Deres mistede tro gør dig meget bedrøvet, og får dig til at frygte deres fremtid.
Mine elskede loyale og fromme tilhængere har på nuværende tidspunkt samlet sig rundt omkring i verden for gennem deres stærke sammenhold af guddommelig kærlighed at kæmpe for at frelse sjæle fra fortabelse.
Disse Mine børn af lyset kommer fra alle nationer. De vil øjeblikkelig kunne genkende hinanden uanset race, farve eller tro. Jeg vil vejlede dem, så at denne kærlighedshær kan hjælpe med at styrke menneskehedens tro på dette tidspunkt i historien.
Aldrig før har Jeg gjort Min tilstedeværelse så tydelig i de troendes hjerter. De føler de lidelser, Jeg må udholde, når Jeg bliver vidne til den hjerteskærende ondskab, mennesket udstråler, selv blandt mennesker, der anses for at være venlige og tænksomme. Egoismen ødelægger Mine børn.
Egoisme og mangel på hensynsfuldhed over for dem omkring jer og over for de sårbare efterlader en skamplet, der er svær at fjerne. Brutaliteten, som mennesket udviser over for sin næste, har nået hidtil usete højder, og det har kun et motiv – at tilfredsstille sig selv. At være besat af at tilfredsstille egne behov er en synd i Min Evige Faders øjne.
Så mange undskyldninger, der er givet på grund af, at man kun tænker på sit eget værd, er fuldstændig uacceptable og imod Min Lære. Elsk hinanden. Vær mod andre, som du ønsker at andre er mod dig. Tænk på andres behov, før du tænker på dine egne. Forsvar dine brødres og søstres menneskerettigheder, når de bliver krænket. Retfærdiggør aldrig, at du straffer en anden person for selv at opnå materielle fordele. Vis endog kærlighed og medfølelse over for dine fjender. Det er ikke en let opgave på grund af den usikkerhed, Mine børn føler på det materielle område. Symptomer på selvoptagethed med hensyn til velstand, skønhed og såkaldt succes, som mange mennesker tror hører med til det at være menneske, kan skabe frygtelig forvirring.
Menneskene er blevet indoktrineret til at tro, at de skal sætte deres egne behov over andres. Det er blevet indpodet i menneskets psyke i lang tid, men det er blevet forstærket i de moderne medier. Når Mine børn hører dette budskab næsten dagligt i TV, i aviser og blade, i film, i musik og på internettet, anser de budskabet for at være vigtigt.
På trods af det, som dette falske løfte repræsenterer, er denne holdning tiltalende, fordi den tilbyder selvtilfredsstillelse, som er svært at sige nej til. Denne løgn bliver accepteret af Mine børn, og denne løgn er blevet plantet af forræderen – Satan.
Det ubehag, de føler umiddelbart efter, at de har udnyttet andre, er svært for dem at forstå. Mine børn har svært ved at være lykkelige, efter de har vundet den eftertragtede præmie. De søger mere og mere af samme slags, så svært er det at tilfredsstille deres appetit på mere. Men det er nytteløst. De kan aldrig blive helt tilfredse. De er blottet for virkelig glæde, en naturlig tilfredshed, og de forstår ikke den følelse af tomhed, de har inderst inde.
Når I sætter jer selv før alle andre, er i egoistiske. Når I udnytter andre, som er svagere og mere sårbare end jer selv, er det en synd. Når I ødelægger disse personers muligheder for at leve et værdigt liv og fratager dem retten til at skaffe tilstrækkelig mad til deres familie, krænker I Mig dybt. Jeg lider med disse sjæle. Hvis I begår uret mod jeres næste, begår I uret mod Mig. Når I sårer jeres næste med hånende ord, er I dermed skyldige i at påføre Mit hjerte smerte. Når mennesket straffer en anden med vold, lider jeg den samme smerte som på korset. Jeg oplever smerten på ny. Jeg føler smerten, medens du udsætter andres krop for smerte. Når du myrder andre, er du medskyldig i Min endelige ydmygelse på korset, da Jeg blev sømmet fast på det.
Børn I skal vide, at synd leder jer til Helvede. Det er skræmmende for de troende, der betragter Mig som en barmhjertig dommer. Mit løfte om grænseløs barmhjertighed, som jeg vil vise hver eneste af dem, der angrer deres synder, står stadig ved magt. Men hvordan skal Jeg kunne frelse dem, som ikke kan indse de fejl, de har begået i deres rodede liv?
Det er vigtigt at prædike sandheden i Min lære. Det er på grund af omverdenens distraherende påvirkning, at mange af Mine børn har ekstremt svært ved at genkende Guds ord. Mange har ingen viden om Guds lære gennem profeterne eller den hellige Skrift. Mange ønsker simpelthen ikke at vide noget om det. Andre nægter at lytte, selvom ordet bliver spredt af Mine profeter og seere i dag sammen med tydelige tegn, som alle kan se. Det er derfor, det er op til de troende at bede for de andre. Der er brug for specielle bønner nu. Ved at bede Barmhjertighedens Rosenkrans, den magtfulde bøn, der blev givet til søster Faustina, vil mange blive omvendt.
Når det sker, beder Jeg alle Mine børn om at slå sig sammen i bedegrupper for at fortsætte med at bede og give vejledning til disse Mine fortabte børn – jeres brødre og søstre.
I Mit og den Hellige Treenigheds navn anmoder Jeg Mine elskede børn indstændigt om at slutte jer sammen med Mit hjerte og hjælpe Mig med at frelse deres sjæle. Jeg elsker dem så meget, at Jeg græder bedrøvede og bitre tårer i rædsel over, hvad der kan ske dem. Jeg ønsker ikke at miste dem.
Hjælp Mig, Mine tilhængere i lyset, med at genforene disse fortabte sjæle med Min familie, så de i stedet kan opleve det sande Paradis, som de kæmper så desperat for at nå.
Ræk jeres hænder ud mod deres. Tal med dem. Lyt til dem. Vis dem medfølelse, selv hvis de skælder ud og afviser det lige op i jeres åbne ansigt. Vis tålmodighed. Lad dem frem for alt føle Min kærlighed gennem jer.
Så vil de finde det svært at afvise jer, selv hvis de gør nar ad jer. Gennem jeres bønner kan og vil I frelse deres sjæle.
Jeg hilser jer, Mine dyrebare tilhængere. I bringer tårer af kærlighed i Mine øjne, på grund af den hengivenhed I viser Mig, Min Velsignede Moder, Dronning i Himlen og den Velsignede Treenighed.
Vi og alle engle og helgener i Himlen glæder os over jeres respons på vores kald nu. Så gå og udfør jeres arbejde i Min Evige Faders navn. Bring Min flok tilbage til Mig.
Jeres hengivne Frelser
Jesus Kristus
 
Budskab fra Jomfru Maria vedrørende hendes fortabte børn
106. den 7. juni 2011 kl. 14:45
Mit barn, disse sidste få dage har ikke været lette. Når du adlyder min Søn, så er det det eneste der betyder noget. Jeg beder dig lad ikke tvivl eller frygt komme ind i dit hjerte på dette tidspunkt, for når det sker er det bedrageren der arbejder.
Åben dit hjerte så nådegaverne kan oversvømme din sjæl så du kan komme nærmere min Dyrebare Søn. Du er nu tæt på din Velsignede Moder, som støtter og vejleder dig til alle tider. Denne del af din Mission er svær at håndtere, men husk at det aldrig er let at arbejde for Min Søn. Du vil blive stærkere, trods din tøven, fordi du stadig følger Hans instruktioner, så det er godt. Bed nu for alle mine fortabte børn overalt, for de er tømt for kærlighed, den ægte kærlighed som min Søn tilbyder dem. Denne kærlighed er deres Frelse. Så jeg beder dig, giv alle dine bønner for disse stakkels fortabte sjæle.
Gå nu i fred og fortsæt med at gøre alt min Søn beder dig om, til alle tider.
Din Velsignede Moder Maria
Himmelens Dronning
 
Kom til Mig alle jer, der føler sig uværdige. Jeg venter på jer
464. den 21 Juni, 2012 kl. 00:05
Min højtelskede datter, Mine tilhængere må forstå at Jeg, som enhver anden god forælder, vil altid ønsker hvad der er bedst for dem.
Jeg vil aldrig give dem alt hvad de beder om, med mindre det er i overensstemmelse med Min Allerhelligste Vilje.
Jeg vil aldrig lade dem vandre væk fra Sandhedens vej uden at overtale dem tilbage til Mig.
Jeg vil altid forsøge at beskytte dem mod alt ondt.
Jeg vil også revse dem for enhver overtrædelse.
Jeg vil, og kan, blive vred, når de gør ondt på andre.
Jeg vil også tilgive dem, når de gør noget forkert, hvis de er virkelig kede af af deres fejltagelse.
Jeg er tålmodig. Jeg er ikke let chokeret og kunne heller aldrig bære nag.
Det er derfor, at selv dem, der har vandret ude i fortabelsen og som føler sig tomme indeni skulle bede Mig om at holde på dem, elske dem og bringe til dem den Guddommelige Kærlighed, som vil give dem sand fred.
Så mange mennesker er fortabte, og har glemt Mig.
Mange, på grund af det syndige liv de har ført, er tilbageholdende med at henvende sig til Mig. De føler sig akavet, ved ikke hvordan de skal bede og tror, fejlagtigt, at det er for sent for dem. Hvor tager de fejl. De må aldrig glemme, at Jeg ofrede Mit liv på Jorden for hver eneste af jer.
Jeg opgiver ikke sjælene så let. Jeg elsker alle dem, der gennem deres handlinger, gerninger og tanker, bryder Min Faders Love.
I er dyrebare for Mig. Jeg elsker jer ligesom jeg elsker alle Guds børn.
Tro aldrig I er elsket mindre, pga. jeres synder. Synd, selv om den er afskyelig for Mig, er pletten I blev født med.
Det er næsten umuligt for enhver sjæl på jorden ikke at synde.
Føl aldrig at Jeg aldrig kunne hjælpe jer eller byde jer velkommen i Mine Arme.
I vil stå først stå i rækken for at træde ind i Mit Nye Paradis på Jorden, som vil vare i 1000 år, når I vender tilbage til Mig.
Alt hvad Jeg spørger om, er at I siger disse ord:
Korstogsbøn (62) For fortabte og hjælpeløse syndere
O Jesus, hjælp mig, for jeg er en fortabt synder, der er hjælpeløs og i mørke. Jeg er svag og jeg har ikke mod til at søge Dig. Giv mig styrke til at kalde på Dig nu, så at jeg kan bryde med mørket i min sjæl.
Bring mig i Dit Lys, kære Jesus. Tilgiv mig. Hjælp mig til at blive hel igen, og før mig til Din Kærlighed, Fred og Evigt Liv. Jeg stoler på Dig fuldstændigt og beder Dig om at tage mig i sind, krop og sjæl, idet jeg overgiver mig til Din Guddommelige Vilje.
Amen
Kom til Mig alle jer, der føler sig uværdige. Jeg venter på jer. Alt hvad det kræver er at række jeres hånd ud og komme frem til mig.
Jeg lytter. Jeg ser. Jeg græder. Jeg elsker jer.
Jeg vil aldrig give op, indtil I er i Mine arme og Min Guddommelige Barmhjertighed oversvømmer jeres sjæl.
Snart vil I endelig se Sandheden af Min Store Barmhjertighed.
Jeres tvivl vil falde bort som en ydre skal for at afsløre jeres sjæl, som vil blive fyldt med lys, og I vil komme løbende mod Mig.
Jeg afventer den dag med stort håb og glæde.
Kun når hver eneste stakkels fortabte sjæl ved at kun jeg, Jesus Kristus, kan frelse dem, vil Mit Hjerte blive helbredt.
Husk, Jeg fordømmer synd, men Jeg elsker hver synder, uanset hvad de har gjort.
Vær aldrig bange for at komme til Mig, for at tale til Mig, for Jeg elsker jer for meget til at afvise jer, når I viser ægte anger. 
Jeres elskede Jesus
 
Hvis I tror på Satans eksistens, vil I vide at alt, hvad der er uretfærdigt og ondt i verden, skyldes ham
510. den 5.august 2012 kl. 17:40
Min højtelskede datter, Jeg kalder alle frem, unge og gamle, som er i tvivl om deres tro på Gud.
Jeg appellerer til dem blandt jer, der tror på Mig, men som ikke taler med Mig, eller benytter sig af Sakramenterne, eller som ikke går i kirken, til at ære Mig.
Jeg elsker jer. Jeg vil aldrig forlade jer, og I kommer til at modtage en særlig Gave snart.
I vil opleve hvordan det er, når I står foran Mig på Dommens Dag. Så vil I glemme jeres tvivl.
Mange af jer, på trods af jeres manglende tro, ærer Mig på så mange måder, men I er ikke klar over dette... I føler kærlighed, bekymring og sympati for andre i det daglige liv.
I føler trang til at bekæmpe uretfærdighed og frastødes, når I vidner om onde handlinger, begået af nogle over andre mindre heldige end dem selv.
I viser kærlighed til andre og ser efter dem, der har brug for jeres hjælp.
I hader at drage fordel af andre og er følsomme over for behovene hos dem, der lider i dette liv.
I føler kærlighed til jeres familie.
I griner og glæder jer når I er sammen med venner og føler en enorm kærlighed og venskab til dem tæt på jeres hjerte.
Når I gifter jer føler I en overvældende kærlighed til jeres ægtefælle. Så, når I får børn, overgår den kærlighed I føler, alt det I nogensinde kunne have forestillet jer.
I græder tårer af anger, hvis og når I sårer nogen. I tilgiver andre, når de fornærmer jer, krænker jer eller forårsager jer personskade.. Hvor tror I, denne kærlighed og disse følelser kommer fra? Ved I ikke, de kun kan komme fra Gud?. Kærlighed er svært at forklare. Vanskelig at analysere, og det kan aldrig bevises af videnskaben, for det er en Gave fra Gud.. Had, på den anden side, kommer fra den mørke side.
Satan synes, for mange mennesker, måske ikke virkelig, men han eksisterer.
Mange af jer tror ikke på det onde, eller eksistensen af ​​onde ånder, for de er omhyggelige med ikke at afsløre sig selv.
Hvis I tror på Satans eksistens, vil I så vide at alt hvad der er uretfærdigt og ondt i verden, skyldes ham.
Han er løgnens kongen, og han har magt til gøre jer blinde for sandheden af jeres eksistens.
På grund af jeres blindhed kommer Min Barmhjertighed nu til at dække hele verden, for at bevise for jer at Jeg eksisterer.
ises til jer og I overværer brag, støj og rystelser i jorden må I vide, at Jeg er kommet for at vække jer op.
Når dette sker, beder Jeg jer om at vende til Mig, for Jeg ønsker at fylde jer med Min Kærlighed, så Jeg kan bringe kærlighed og glæde ind i jeres hjerter.
Når Min Barmhjertighed kommer over jer, vil I føle fred til sidst.... Jeg elsker jer, og Jeg vil aldrig forlade jer.
Jeg afventer jeres svar, når denne store dag kommer.
Jeres Jesus
 
Korstogsbøn (79) For to milliarder fortabte sjæle
Torsdag 27. September, 2012 kl. 09:00
O kære Jesus, jeg beder Dig at skænke Barmhjertighed til de fortabte sjæle. Tilgiv dem deres afvisning af Dig og brug mine bønner og lidelse, så at Du kan, gennem Din Barmhjertighed, sende over dem de Nådegaver de har brug for, for at helliggøre deres sjæle.
Jeg beder Dig om mildhedens gave for deres sjæle. Jeg beder Dig at åbne deres hjerter, så at de vil komme til Dig og bede Dig at fylde dem med Helligånden, så at de kan acceptere Din Kærligheds Sandhed og leve med Dig og hele Guds familie for altid. Amen
 
I dag er så mange mennesker besat med at opnå berømmelse og selv-forherligelse
567. den 29. september 2012 kl. 23:00
Min højtelskede datter, hvorfor er der så mange mennesker i verden der mener, at deres dødelighed er ubestemt?
Så mange mennesker er i dag besat med at opnå berømmelse og selv-forherligelse. Mange af dem, der søger og opnå stor anerkendelse og succes er forgudet af dem, der mener, at denne forherligelse er det de skal stræbe efter, og som vil tilfredsstille dem. Meget lidt af deres tid bliver brugt på det, der virkelig betyder noget. De tramper på andre for at få hvad de ønsker, på grund af deres umættelige lyst til at skinne i forherligelse for verden.
Dette er hvad almindelige mennesker stræber efter i dag. De beundrer åbenlyst denne ambition, der bliver som en religion. De forguder dem, der nå sådanne højder og derefter stræber de efter at efterligne deres liv.
De overvejer Ikke en gang, at disse ting er uden reel betydning. De holder aldrig op med at spørge sig selv: "Er dette, hvad mit liv skal bestå af?"
De tror ikke, i de fleste tilfælde, på Gud, for hvis de gjorde det, ville de vide hvor bedrøvelig det er i Guds øjne, at søge beundring på denne måde.
Når en person søger konstant opmærksomhed, beundring og er besat af det billede, de skildrer sig selv med i verden, forstår de ikke, hvor afgrænset denne vej er. Den vil forsvinde med tiden, og de vil finde sig tomme og med ingen kærlighed tilbage til at dele med andre.
De bruger så meget af deres tid til at elske sig selv, at de ikke vil have plads til nogen anden kærlighed. De sætter deres egne behov før de andres. De vil gøre alt, herunder begå handlinger der krænker Gud, for at opnå selvforherligelse.
Denne generation er blevet fortalt så mange løgne om vejen til at leve deres liv på. De er opmuntret af en verden der mener, at materiel vinding, berømthed, kultur og ambition, som vil bringe stor beundring, er de vigtigste ting at stræbe efter.
Hvor lidt kender de til. Hvor chokerede vil de være, når de opdager, hvor forkerte de var... Folk, der fører sådanne liv vil stå over for skuffelse, når deres lyster ikke vil være tilfredsstillet. Hver foranstaltning til at bringe dem mere glæde, gennem selvoptaget ambition, vil slå fejl med at bringe dem fred.
Bed om, at folk vil snart indse, at jagten på berømmelse og selv-forherligelse kun tilfredsstiller for en kort tid. Der er kun ét mål, som I bør stræbe efter, og det er at følge Herrens Lære.
Når I gør dette vil I være i fred.
I vil stadig nyde mange af de fornøjelser i verden, men I vil forstå, hvad der virkelig betyder noget.
Så mange unge mennesker sætter pris på hvordan de ser ud for andre.  Det pres de bliver udsat for, for at leve deres liv ved at forfølge de samme mål som de berømtheder de beundrer, skader deres sjæle. Det blokerer den virkelighed om hvad det er der behager Gud.
Det blokerer for Sandheden.
Kun Sandheden vil gøre dem til at føle sig tilfredsstillet og vil bringe dem fred, kærlighed, glæde og lykke.
Jeg Er det Liv, de søger.
I Mig, vil de finde et liv i Herlighed.
Det er den Herlighed, de skal søge.
For de vil leve et liv i stor herlighed i det Nye Paradis, hvis de vender sig til Mig.
Det er den eneste herlighed, som vil bringe dem umådelig glæde.
Jeres Jesus
 
Guds Kærlighed, når den mærkes af mennesker, er noget ingen kan leve uden mere
568. den 1. oktober 2012 kl.16:30
Min højtelskede datter, du skal acceptere, at når mine tilhængere tror på disse Budskaber vil det, fra tid til anden, bringe dem smerte i sjælen.
Mange vil glæde sig, når de læser Mit Hellige Ord, og vil acceptere det som et mirakel.
Andre vil også acceptere Mine Budskaber, men nogen gange vil de blive revet midt over af den tvivl, som vil overfalde dem. Denne tvivl er naturlig.
For nogle vil spørge og spørge om de virkelig kommer fra himlen. Så vil de være fulde af angst fordi de ved, at deres liv er ved at ændre sig, og at de vil komme til at opleve det Andet Komme.
Det betyder, at det liv, de har ført indtil nu, vil ændre sig til ukendelighed.
Dette er skræmmende for mange, fordi de ønsker at klamre sig til deres gamle selvtilfredse liv, uanset hvor utilfredse de var.
Frygt for fremtiden, frygt for Guds Hånd og frygt for Satans hær piner dem. Men mens mine Budskaber kan, til tider, slå frygt i deres hjerter, vil de også bringe dem trøst.
For én ting er sikker. De vil føle Min Hellige Ånd i deres sjæl, og når det sker, vil de blive fortrolige med Guds Kærlighed.
Guds Kærlighed, når den mærkes af mennesker, er noget intet menneske kan leve uden mere. Den bringer fred. Så uanset hvor bange I, mine tilhængere, kan være, skal I huske, at Jeg, jeres Jesus, vil aldrig svigte jer.
I er Mine.
Jeg er Livet i jeres sjæl. Gennem Mig, vil I blive frelst. Jeg er fuld af Barmhjertighed for de sjæle der henvender sig til Mig om hjælp. Jeg vil ikke lade jer lide ved hånden af ​​Satans tilhængere. Jeg vil dække jer med Mit Dyrebare Blod. I har intet at frygte.
I stedet bliver I givet nådegaver for at forberede jer selv. Nu skal I være modige, ikke tillade tvivl at skygge for jeres kærlighed til Mig eller blinde jer for Sandheden af ​​disse Budskaber.
De er Min Gave til jer. De bliver givet til jer, så I vil blive beskyttet og holdt sikre fra skade.
Bed Mig altid om at dæmpe jeres frygt, for den er plantet i jeres sind som utilfredshedens frø af den onde, for at distrahere jer.
Jeg velsigner jer. Jeg giver jer fred. Jeg giver jer Min Beskyttelse. Tro på Mig altid.
Jeres Jesus.
 
Jomfru Maria: Jeg græder tårer af blod for dem og mit hjerte er tungt
573. den 7. oktober 2012 kl. 11:00
Mit barn, vær venlig at bede for mine fortabte børn, hvis antal forøges hver dag. De tror ikke, og kan heller ikke, på min Søn og vender den anden vej.
Jeg græder tårer af blod for dem og mit hjerte er tungt. Hvor fortabte er de, og hvor tomme føler de sig.
Jeg beder til, at Gud i Sin Barmhjertighed, vil åbne deres forhærdede hjerter snart.
Advarslen er nær, mit barn. Mine børn har brug for at forberede sig. De, der skyr disse Hellige Budskaber fra min Søn og min Evige Fader, vil stå til ansvar for Gud.
Mange har skadet denne Mission og har tilskyndet sjæle til at vende sig bort fra den. Mange af disse sjæle døde siden i dødssynd. Havde de accepteret bønnerne givet til menneskeheden, gennem Korstogsbønner, kunne de have været frelst.
De, der ikke vil acceptere disse Budskaber, må ikke arbejde med den onde og underminere Guds Ord. I skal bede om den hjælp I har brug for for at finde fred i jer.
Det er blevet forudsagt, at profeten af de sidste tider ikke ville blive accepteret, selv om meget omvendelse vil blive opnået gennem udbredelsen af ​​Guds Ord.
Det vil være en fare for jer, at afvise den hjælp der bliver sendt fra Himlen på dette tidspunkt, for at hjælpe jer med at frelse jeres sjæle.
I må ikke krænke min Søn, ved ikke at lytte. I kan vende den døve øre til, når I har læst disse Budskaber fra Himlen, men I skal lytte først.
Jeres frie vilje betyder, at I kan vælge, hvilken vej I vil gå.
Jeres frie vilje betyder ikke, at I har ret til bevidst at spotte Helligånden.
Når Advarslen finder sted, vil I blive fyldt med Sandhedens Lys.
Jeres sjæle vil blive oplyste, og I vil se hvilke gode og dårlige gerninger I har gjort igennem hele jeres liv. På dette tidspunkt vil mange af jer omfavne Guds Kærlighed. Desværre vil mange være for stædige til at acceptere deres overtrædelser. De vil blive kastet væk og vil lide frygteligt.
Vær forberedt på alle tidspunkter. Tiden er knap.
Jeres elskede Moder
Guds Moder
Frelsens Moder
 
Jeg ønsker at bringe over 7 milliarder Gudsbørn endelig hjem til deres Evige Paradis
751. den 2. april 2013 kl. 15:30.
Min højtelskede datter, det pres der bliver sat på Mine tilhængere for at afvise disse Hellige Budskaber vil stige. Mange vildledte tilhængere af Mig vil nægte at acceptere disse Budskaber som Mine. Velmenende i deres intentioner, vil de gå langt for at vende folk væk fra Mig, i den tro at de vogter Min Kirke.
Jeg Er Kirken, og så længe Mine hellige tjenere beskytter Min Lære, Mine Sakramenter og Min Hellige Eukaristi, er vi som En.  De, herunder ledere i Min Kirke som ændrer disse Love, er ikke en del af Min Kirke. Disse ændringer er ikke blevet præsenteret endnu og når dette sker, vil der være meget bekymring.
Dem af jer der er i tvivl skal ikke afvise Mig. Mens I, på en måde, omfavner Mig, bringer I også tårer i Mine Øjne. I kan ikke se Mig nu, men snart vil I føle Min Guddommelige Tilstedeværelse.
Jeg opfordrer alle til at forberede sig nu for den store, pragtfulde fremtid, Jeg har klar for jer. Himmelen fryder sig når Helligånden snart vil stige ned og gennembore jeres hjerter med kærlighed og genkendelse. Så mange sjæle vil blive frelst, så stor er Min Kærlighed. Jeg vil aldrig give op. I vil lide i Mit Navn, men dette vil blive glemt når I står ved portene af Mit Nye Kongerige. I vil alle stå sammen som én familie.
Jeg taler om dem, der er tabt for Mig, men Jeg har alle intentioner om at udvide Min Barmhjertighed til så mange som muligt.  Kom til Mig og lad Mig forsikre jer om omfanget af Min absolutte Kærlighed og Medfølelse for hver eneste af jer. De, der afviser Mig, og i nogle tilfælde afskyr mig, vil blive indhyllet i Mine Arme, mens jeg lindrer deres stakkels hjerter og oplyser deres sjæle. Jeg vil være deres eneste håb, når de endelig indser, at den mørke vej de har valgt, tilbyder intet andet end ulykke og frygt..j Jeg vil, fuld af Barmhjertighed, udgyde Mine Guddommeligheds Stråler over hele verden og snart vil Jeg rense hele menneskeheden, så de kan tages ind i Mit Kongerige hurtigt. Min Tid er næsten her, mens Jeg venter den dag, hvor min Fader giver Mig nøglerne til Mit Kongerige.
Når den endelige Pagt er afsluttet, ønsker Jeg at bringe over 7 milliarder Gudsbørn endelig hjem til deres evige Paradis. Dette er jeres sidste arv, lovet til jer. I må ikke afvise det, for den sorg,I vil bringe over jer selv er grund til at frygte, og skulle I vende ryggen til Mig, vil der være et tidspunkt, hvor Jeg ikke kan gøre mere for at frelse jer.
Jeres Jesus
 
I skal bede for deres sjæle, da de har solgt dem bort
892. den 29. august 2013 kl. 23:53
Min højtelskede datter, dem af jer der beder Mine Korstogsbønner flittigt ved, at Jeg bringer lindring til verden fra djævelens snarer.
Den gamle slange falder, snubler og mister megen magt, når I stræber efter at bede Mine Korstogsbønner dagligt. Og mens tiden med store prøvelser fortsætter, vil jeres bønner skabe mange tilbageslag i frimureriske magters planer i verden, som er tilrettelagt for at skabe ravage og for at styre de svage og sårbare. Blot én Korstogsbøn, sagt fra hjertet, er nok for Mig til at ødelægge magten af arrogante politiske ledere, der ikke har samvittighed.
Egoismen er en forbandelse og en hæmsko for menneskehedens evne til at leve i harmoni og fred. Besættelsen af personlige ambitioner bringer lutter splittelse, når mennesket stræber efter at dominere dem, de har brug for for at få gevinst.
De af jer, der følger blind efter ordre fra dem i magtpositioner, som dirigerer jer til at begå handlinger, som I ved er afskyelige i Guds Øjne, må vide, at I også vil blive fundet lige så skyldige som dem, der frister jer til at udføre en sådan ondskab. De mænd og kvinder, hvis magt over andre er opnået på grund af korrupte handlinger og andre midler, vil have meget arbejde at gøre, hvis de ønsker at nyde Mit Herlige Kongerige.
Jeg vil fælde egoister og de stolte iblandt jer. Jeg vil kaste jer ned på jorden, indtil I bliver så ydmyge som dem, I tramper på.
Jeg vil skære i hjerterne af de forhærdede og stædige sjæle, der ikke bekymrer sig for andres behov, kun for deres egen. De vil få lært, at hvis de ikke kan elske, så skal de heller ikke have kærlighed. I stedet for kærlighed, søger de kun idoldyrkelse. Disse stakkels sjæle, der er blevet ophøjet foran jer i verden, i enhver form, er ofre for Satan. I stedet for at bifalde deres praleri og acceptere deres umættelige behov for offentlig tilbedelse, skal I bede for deres sjæle som mange har solgt bort.
Mange sjæle i indflydelsesrige stillinger i forhold til andre, herunder i politik, musikkens verden, medier, underholdningsbranchen og dem i finansverden, skal holdes i jeres hjerter, da mange er blevet slaver af dem selv og deres behov, som tjener kun deres egne lyster og ønsker. De besmitter de uskyldige, som efterligner dem og kopierer deres livsstil, som har adskilt dem fra Gud.
Jeg, Jesus, fordømmer de falske idolers verden, skabt af dem, der ønsker intet andet end magt, rigdom og evnen til at påvirke andre.
Ateismens udbredelsen er forårsaget af menneskets stolthed over sin egen evne. Det er forårsaget af menneskets tro på, at det dødelige menneske, på grund af den menneskelige intelligens Gave, har alle svarene på den sande mening af jeres liv på Jorden.
Unge sjæle er gået tabt for Mig fordi de forguder falske idoler i form af verdslige goder, mode, musik og underholdningsverden. Det er ikke sådan, at de ikke må nyde livet - dette bringer Mig lykke - det er deres mangel på kærlighed til Mig og deres egen krop, som bedrøver Mig. De blev født rene og perfekte. Deres kroppe er en gave fra himmelen. De vanhelliger deres kroppe og har ingen skam i at udføre obskøne handlinger med henblik på at trække uskyldige sjæle til sig. Mange af dem, der har en sådan magt, har solgt deres sjæl for deres djævelsk inspirerede gaver. Den eneste grund til at de fik disse gaver var for at give glæde til verden, som et talent givet til dem af Gud. 
Men Satan fristede mange og lovede dem, til gengæld for deres sjæle, et herligt og glitrende liv i rigdom, beundring, berømmelse og fornøjelse. Da de modtog disse gaver, brugte de dem til at besudle andre sjæle. Og så fortsætter det, indtil millioner af andre sjæle bliver slaver af Satan. Mange sjæle, som følger falske idoler bliver tiltrukket af stofmisbrug. De har ingen skam, ingen beskedenhed eller reel kærlighed til hinanden, når hver forsøger at kappes om den største opmærksomhed.
Så megen tid bliver der brugt i kampen for selv-herlighed, som er forårsaget af en tvangspræget kærlighed til sig selv, at Gud overhovedet ikke spiller nogen rolle i deres liv. Mange af dem afviser Gud åbent gennem vanhelligelse af den hellige Krucifiks - så lidt skam har de. I må vide, at de vil lide en forfærdelig skæbne, hvis Jeg ikke greb ind. Disse mennesker er blot en gruppe af fortabte sjæle, som Jeg vil samle op og derefter give dem frelsens gave, pga. jeres bønner, Mine elskede tilhængere. Jeg vil, gennem denne særlig bøn, tage dem ind i Mit Tilflugtssted
Korstogsbøn (117) For dem der har solgt deres sjæle
Kære Jesus, jeg indvier de sjæle (nævn dem her) og alle dem der har byttet deres sjæle for berømthedens pris.. Udfri dem fra deres plage. Vend dem bort fra Illuminatis trussel, som sluger dem. Giv dem mod til at gå væk fra dette onde bånd uden frygt. Tag dem i Dine Barmhjertige Arme og nær dem tilbage til en tilstand af Nåde, så at de bliver egnet til at stå foran Dig. For Din Guddom skyld hjælp mig, gennem denne bøn, at rive disse Satans udvalgte sjæle, ud fra Frimurerne. Fri dem fra de lænker der binder dem og som fører dem til en forfærdelig pine i Helvedes kamre.
Hjælp dem, gennem de udvalgte sjæles lidelse, gennem min bøn og gennem Din Barmhjertighed, at være i frontlinien, klar til at gå ind i den ny Tid af Fred - det Ny Paradis. Jeg beder Dig at frigive dem fra fangenskab.
Amen
Jeres Jesus
 
Korstogsbøn (118) For den fortabte generation af unge sjæle
Mandag, 2. september 2013 kl. 18:45
Kære Jesus, jeg påkalder Din Barmhjertighed for den fortabte generation af unge sjæle.
For dem der ikke kender Dig, dæk dem med synets Gave. For dem der kender Dig, men som ignorerer Dig, tag dem tilbage til Din Barmhjertighed... Jeg beder Dig at give dem beviset på Din eksistens snart. Led dem til nogen der kan hjælpe dem og før dem hen til Sandheden.
Fyld deres sind og sjæl med længslen af Dig.
Hjælp dem at erkende tomheden i dem selv, fordi de ikke føler Din Tilstedeværelse. Jeg beder Dig, kære Herre, ikke at afvise dem og, i Din Barmhjertighed, skænk dem det Evige Liv.
Amen
 
Det var for disse stakkels sjæle, Jeg græd Blodtårer i Getsemane Have
1088. den 1. april 2014
Min kære elskede datter, nogen gange kan denne Hellige Missions vokseværk være overvældende. Det er vigtigt, at Mit Ord blive hørt i alle lande og især i de lande hvor Jeg ikke bliver æret.
Tillad aldrig, at dette Ords intensitet overskygger grunden til, at Jeg må frem til verden. Jeg vil, at selv den mest hårdnakkede sjæl, som ikke ønsker at Helligånden rører ved deres hjerter, at de skal lytte og høre hvad Jeg siger og forstå Mit Løfte.
Min Frelsesplan går ikke ud på at bevare den mest trofaste, den er for enhver, inkluderet de sorte sjæle, som frastøder jer. Det var for disse stakkels sjæle, at Jeg græd Blodtårer i Getsemane Have. De var sjælene af de bitre, de fortabte, udyrets elskere, som blev vist til Mig af Satan. Han viste Mig hvor mange sjæle stadig ville afvise Mig, på trods af, at Jeg ofrede Min Vilje til Gud og Mit Ønske om at forløse verden med Min død på Korset. Min smerte for disse sjæle er sønderrivende og du, min datter, må aldrig ignorere Mit Ønske om at nå frem til de ikke troende. Uanset hvor frastødt du er, spyttet og forbandet på, må du rejse dig over dette had, som altid vil blive tilført denne Mission og bringe til Mig disse sjæle for enhver pris.
Bring til Mig Mine elskede disciple og så dem som ikke kender Mig, eller dem som ikke kan kende Mig. Så bring Mig sjælene af dem, som hader Mig. Dette må være målet for enhver af jer. Når I bringer Mig disse stakkels, bedrøvede sjæle, vil Jeg give dem store Nådegaver, så at Jeg kan drage dem ind i Min Barmhjertighed.
Når I ser omkring og opdager, at de sjæle af dem I kommer i kontakt med, er uvidende om Min Plan om at komme igen, må I nå frem til dem og indvie dem til Mig. I vil bringe Mig stor lindring og glæde når I gør dette, for så kan Jeg gøre alt, for at forene sjælene overalt.
Gå og bliv mange, for vejen er blevet banet. Det var for kort tid siden, Jeg kaldte til verden gennem denne Mission, alligevel har det været en svær rejse og nu vil alle stierne dele sig ud og forgrene sig, så at ingen nation vil blive ekskluderet. Sådan er Min Barmhjertighed.
Jeres Jesus
 
Jeg bruger offersjæle for at føre til Mig andre sjæle, som ellers ville aldrig blive frelst på anden måde
1119. den 7. maj 2014
Min kære elskede datter, når Jeg kalder på sjæle til at følge Mig, medfører dette en blanding af følelser, fra begejstring til stor bedrøvelse. For, når Jeg opvækker Helligåndens Ild i en sjæl, vil dette bringe store Velsignelser, men disse vil være farvet med en sans af smerte.
Når Jeg udvælger de sjæle som fortjener Mine Gaver, vil de erfare et tilhørsforhold til Mig, men de vil også føle noget udvendigt om verden, hvor de lever. De vil se deres fælles brødre og søstre i et nyt lys. De vil være mere følsomme til skønheden i Guds Skabelse, når de ser i de andres ansigt, fordi de vil se Guds Tilstedeværelse i dem. Ikke en eneste sjæl, de møder, vil ikke udvise Guds Tilstedeværelse for dem, lige meget hvor langt væk de måtte være faldet i Hans Øjne. De vil også være fyldt med overvældende medfølelse, som kun en slægtning kan føle for ens barn. De vil føle en pludselig og intens kærlighed for denne person, som vil forbløffe og chokere dem. Men de vil også være bekendte med det mørke, som lurer i denne sjæl, et mørke, der er parat til at fortære den. Den udvalgte sjæl vil straks, på det tidspunkt, være klar over, hvad der forventes af den. Det vil være, når den vil løbe til Mig, for at bønfalde Mig om at frelse de sjæle som er i fare for at synke i en tilstand af mørke, så frygteligt vil det være for denne sjæl.
En offersjæl, en udvalgt sjæl, opgiver alt hvad der er udvendigt i deres liv og ved at gøre dette, giver den stor ære til Gud. Den lidelse, denne sjæl må udholde, frigør andre sjæle fra den evige fortabelse og som følge bliver den, Satans og hans agenters mest udsøgte mål. Disse sjæle udholder Min Lidelse som en Gave til Gud fordi, når de bliver udvalgte, kan de fleste af dem ikke vende ryggen til Gud mere. Der er dog sjæle som blev udvalgte, men som afviser Min Kalk. I må bede for disse stakkels sjæle, fordi deres manglende mod vil føre dem til en af to retninger. De vil udholde indvendig smerte, når de vil finde det svært at være Mig nær. Så vil de være optaget af den verdslige verden for at flygte fra deres kald og dette vil bringe dem ingenting, kun en følelse af falsk håb.
Når en elskende sjæl beder og ydmyger sig selv foran Mig, lindrer den Min Faders Vrede. Dette formindsker anslaget af Min Faders Straf over verden. Hvis en udvalgt sjæl, som er forfulgt pga. dens kærlighed til Mig og som ikke kan udholde det mere, blot siger: ”Jesus, tag min smerte og gør med den som Du vil”, så vil Jeg oversvømme den med ekstraordinære Gaver. Sjælen vil blive immun overfor det onde og frygtløs. Pga. dens fuldstændige tillid til Mig, vil den rejse sig til sjælens fuldkommenhed og opnå en rolig opførsel. Så meget opofrelse er der brug for, men når denne sjæl overgiver sig helt til Mig, i fuldstændig lydighed og nægter at involvere sig med Mit Ords fjende, vil dette medføre frelse for mange sjæle.
Jeg bruger offersjæle for at føre andre sjæle til Mig, som ellers ville aldrig blive frelst på anden måde. Det er kun med denne metode, at disse offersjæle vil og kan sone for millioner af sjæle, som har skåret deres navlestreng af fra Mig. Frygt aldrig for meget for de mørke sjæle i denne tid, for Mine udvalgte offersjæle er i stort tal i øjeblik. Deres klarhed bringer de fortabte sjæle tilbage til Mit Tilflugtssted. Jeres Jesus.
 
Afskær jer ikke af fra Mig. Hvis I gør det, vil der være megen gråd
1208. 5. september 2014
Min kære elskede datter, lad det være kendt, at døden ikke har magt over dem, som er af Mig, hvis tro har støttet dem indtil deres sidste suk. Disse sjæle frygter ikke den fysiske død, fordi de ved, at det Evige Liv begynder på det tidspunkt. Jeg venter på disse sjæle med åbne arme, og de løber som små børn hen imod Min Kærligheds Lys. Jeg omfavner dem og tager dem ind i Mit Kongedømme og venter på hver eneste sjæl i tilstedeværelse af Englenes Hierarki og alle Helgener, og så vil der være stor glæde.
Jeg forener dem med deres familier, og der bliver megen glæde, kærlighed og fryd. Ikke flere tårer. Der vil ikke være noget minde tilbage om den lidelse, de udholdt på jorden. Al bekymring, bedrøvelse og fortvivlelse er fejet væk og glemt på et øjeblik. Døden åbner døren for dem, der dør i Nådens tilstand, hvor nyt liv begynder. For enhver sjæl, som bliver modtaget i Mit Kongedømme, er der forskellige niveauer i overensstemmelse med deres belønning, efter den Ære, de har givet til Gud.
For de sjæle, som dør i syndstilstand må I vide, at Jeg er Al Barmhjertig, og efter deres renselse vil de være velkommen i Mit Kongedømme.
 Bed altid for disse sjæle, for de kan ikke bede for sig selv på det tidspunkt. Jeres bønner vil blive hørt, og Jeg vil vente på disse sjæle med åbne og kærlige arme. Det er vigtigt, at ethvert Gudsbarn forstår en vigtig ting om livet efter døden. I må bede Mig, jeres Jesus, om at tilgive jer, jeres fejltagelser, jeres svagheder og jeres ondskab, før I dør, fordi det er på det tidspunkt, at Min Barmhjertighed er på sit højeste.
Hvis I ikke tror på Gud, afviser I det Evige Liv. Uden Kærlighed til Gud kan Kærligheden ikke være jeres efter døden. Jeg er Kærlighed, og uden Mig vil I ikke føle andet end smerte. Adskillelsen fra Gud skal frygtes. Hvis I føler forvirring angående Min Eksistens, må I blot spørge Mig om at vise jer et tegn på Min Kærlighed, og Jeg vil svare.
Afskær jer ikke af fra Mig. Hvis I gør det, vil der være megen gråd, og I vil aldrig kunne blive trøstet, for Jeg vil ikke være i stand til at hjælpe jer. Mit Kongedømme vil give jer det Evige Liv, men I må bede Mig om Min Hjælp ved at bede denne bøn.
Korstogsbøn (165) For det Evige Livs Gave
Jesus, hjælp Mig at tro på Din Eksistens. Giv mig et tegn, så at mit hjerte kan svare til Dig. Fyld min tomme sjæl med den Nådegave, jeg har brug for, for at åbne mit sind og mit hjerte til Din Kærlighed. Hav Barmhjertighed med mig og rens min sjæl for alle de forkerte ting, jeg har gjort i mit Liv. Tilgiv mig for at have afvist Dig, men vær venlig at fylde mig med den kærlighed, jeg har brug for, for at blive værdig til det Evige Liv. Hjælp mig at kende Dig, at se Din Tilstedeværelse i andre mennesker og fyld mig med den Nådegave at genkende Guds Tegn i alle de skønne Gaver, Du har givet til menneskeslægten. Hjælp mig at forså Dine Veje og frels mig fra adskillelsen og mørkets smerte, som jeg føler i mit hjerte.
Amen
Tillad ikke, at menneskelig stolthed, intellektuelle analyser eller meninger anfægter jer om Sandheden. Som Guds børn er I meget dyrebare for Mig. Lad Mig ikke miste jer. Kom. Jeg er her. Jeg er Virkelig. Lad Mig fylde jeres sjæl med Min Tilstedeværelse. Når dette sker, vil I finde det svært at ignorere Mig.. Jeg elsker jer alle. Jeg velsigner jer. Jeg venter på jeres svar.
Jeres Jesus
 
Åndelig sult efterlader sjælen tom, elendig og fortabt
1240. den16. oktober 2014 kl. 19:10
Min højtelskede datter, sulten af fødevarer, der nærer kødet er en forfærdelig lidelse. Men Åndelig sult efterlader sjælen tom, elendige og tabt. Når en sjæl distancerer sig fra Mig, vil den vandre og opsøge enhver form for opfyldelse. Den vil gå til jordens ende, på udkig efter åndelig ro og lindring, men intet kan fylde dette tomrum, kun Mig. Den kan finde midlertidig lindring i alle de jordiske sysler til afslapning, men den vil aldrig finde den fred, som Jeg kan bringe.
Når Jeg nærer en persons sjæl med min Nåde, vil den være fuld af Min Kærlighed og Nærvær. Selv om Min Tilstedeværelse i sjælen vil trække ned på den de onde ånders gift, som vil gøre alt hvad de kan for at forstyrre den, vil sjælen ikke lade sig gå på af det. Min Kærlighed er alt hvad I behøver at være opfyldt af Mig, og Min Fred, som fylder jer, er ikke af denne verden. Den kommer med store Velsignelser og de sjæle, der opnår denne fred, vil aldrig give slip på den så nemt, når de oplever det.
Når en person går så langt for at fornægte Mig, bedrager han kun sig selv. At fornægte Mig er jeres eget valg. Hvorfor, derefter, vise had til Mig, når I ikke tror, Jeg eksisterer? Jeg opfordrer dem, der er plaget af åndelige kampe, at høre Min Stemme, mens jeg råber til jer nu. Hvis I fornægter Mig, forbliv derefter tavs. Fornægt Ikke Mig for derefter at forbande Mig, for hvis I gør dette, modsiger I jer selv. I kan ikke hade noget som ikke eksisterer. Hvis I føler had af nogen art, I ikke kender, må I vide, at dette kommer fra en kilde, ligesom kærligheden gør det. Kærlighed kommer fra Gud. Had kommer fra Satan. Den dag, når I indser at det onde yngler og bulner, mens det ruller ud som en slange, vil I da se, at det er et reelt væsen. Først derefter, vil I endelig acceptere eksistensen af djævelen. Grunden til at Satan er så snedig, skyldes det, at det ikke er til hans fordel at gøre sig kendt. Skulle det ske, ville I finde det umuligt ikke at tro på Gud.
Åbn jeres øjne og se det onde for hvad det er. I må vide, at ved at fornægte Mig, vil den onde bruge jer som brændstof for had mod dem, som elsker Mig.  
Jeres Jesus