Januar 2015_______________
 
Den eneste fare for menneskeheden er mennesket selv
1301.Torsdag, 1. Januar 2015, kl. 23:50
Min højtelskede datter, den person som er udholdende i bøn vil nærme sig Mig.
 Med så meget forvirring i verden og iblandt i Min Kirke på jorden, er udfordringen, for menneskeheden, at være i stand til at skelne mellem det der er rigtigt og det der er forkert i Guds Øjne. Men mange Kristne vil blive trukket væk fra Mig af en ny global form for evangelisering, som vil fokusere udelukkende på politik. I stedet for at blive tilskyndet til at forblive loyale over for Mig og tillidsfuld i alt det Jeg Er, vil I blive trukket væk fra Mig. I skal aldrig forveksle Mit Ord med den sekulære verdens forventninger. Jeg har altid gjort det klart for menneskeheden, gennem min Faders Bog, om farerne herved. En sekulær verden tjener kun sit eget behov og mænd af magt, ambitioner og egoistiske forventninger, skaber reglerne som styrer verden.
Så meget misinformation er blevet spredt om miljøet, når kun Gud kan befale, hvordan jorden opfører sig. Mennesket kan gøre skade på jorden, men kan aldrig ødelægge den helt, for alle disse ting er i Guds Hænder. Mangel på tillid til Gud betyder, at mennesket tror, han har kontrol over universet. Det tåbelige menneske mener, at dets handlinger kan ændre Guds love. Det kloge menneske ved, at Gud er Almægtig, og så længe Han er æret, og Hans Love overholdes, så vil menneskets overlevelse være sikret. Jordens overlevelse har intet at gøre med det dødelige menneske. Kun Gud har magt til at kontrollere den luft I indånder, det vand I drikker, og evnen til at opretholde livet. Den eneste fare for menneskeheden er mennesket selv.
Mennesket vil narre andre af hensyn til selv-gevinst. Han vil lyve, hvis det er til sin fordel, og når det passer ham. Tilliden bliver let brudt, og nu lever I i en tid, hvor I skal vide, at jorden vil forblive som den var før, og at alle klimaændringer skyldes Guds Hånd. Menneskets indgriben i sådan en guddommelig skabelse vil kun blive tilladt, hvis den er i henhold til Guds Vilje.
Min Kirke er Mit Legeme. Alle som tror på Mig er en del af Mit Legeme. De, der er en del af Mig, vil følge min Lære. De, der siger, de leder Mine disciple, skal overholde Guds Ord. Deres rolle er at forsvare Sandheden, ikke afvige fra den.
Hvis I er ved at blive trukket væk fra Mig, og hvis Mit Ord bliver afvist af verden, så er Mine hellige tjeneres pligt, at minde verden om, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Når de fjerner sig fra emner som vedrører sjælen til fordel for nogle som udmunder til socialisme, så må I vide, at dette er et subtilt og listigt bedrag. Det forråder også al tillid til Mig.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: Mange udskiftninger vil finde sted indtil, til sidst, den nye religion bliver dannet
1302. Lørdag, 3. januar 2015, kl.17:05
Mine kære børn,ansigtet af min Søns Kirke på jorden ændres til uigenkendelighed, og det vil blive erstattet med et, som ikke er af min Søn. Udskiftning efter udskiftning vil finde sted, mens min Søns Lære vil blive vendt op og ned og erstattet med falske, sekulære doktriner.
Der er ikke plads til andet end Guds Ord i enhver Kirke, som erklærer at gå i Jesu Kristi fodspor. Men der vil komme et tidspunkt, hvor min Søns Kirke vil blive en del af en politisk bevægelse i stor stil, og den vil føre an i alle ting, der optager verden, bortset fra, at den ikke vil forblive loyal over for Ordet, som det blev fastlagt af Gud. Alle disse ting vil ske, som forudsagt, mens min Evige Fader tillader sine fjender at fortære Legemet af Hans enbårne Søn - men kun for en begrænset periode. Han tillader disse prøvelser for at teste styrken af dem, som kender sandheden og dem, som forbliver loyale over for Hans Kirke, samt dem, som vil skille sig af med den, til fordel for mørkets lære.
Det vil tage tid, før alle disse ændringer vil ske, men frøene er blevet sået. Alle religioner vil blive forenet som én og derefter fusioneret med regeringer, som led i en ny global enhed, og den vil vise vejen frem, indtil syndens mand vil træde ind og tage sæde i den. Mange udskiftninger vil finde sted indtil, til sidst, den nye religion bliver dannet og den vil forkynde at alt, som kommer frem på overfladen, er til gavn for alle.
Bed, bed, bed kære børn, om styrke til at udholde smerten, som vil opstå. Min Søn, Jesus Kristus, græder tårer af bitter sorg over den måde, hvorpå Han bliver forrådt og for de sjæle som, på vej, vil gå tabt for Ham. Det vil være op til Hans loyale, hellige tjenere at styre skibet, som vil holde Hans Sande Kirke på kurs, mens det sejler ind i urolige og stormfulde farvande. Men vær sikre på, at enhver nådegave vil blive skænket til dem som, i disse rystende og vanskelige tider, forbliver trofaste mod verdens Frelser og Forløser.
Jeres elskede Moder Frelsens Moder
 
Torden og lyn vil slå ned på Herrens Tempel
1303. Lørdag, 3. januar 2015, kl. 20:20
Min højtelskede datter, da Gud gav verden Sandheden gennem profeterne, var det en Barmhjertigheds Gerning fra Hans side. Så mange havde glemt Gud og tilbad falske guder, som kommer fra Satans hierarki, således at de begyndte at tro på deres egen uovervindelighed. Var det ikke for Guds Indgreb ville mange mennesker have lidt under en forfærdelig straf.
Hvad Gud sagde til profeterne, siden begyndelsen, skete. Advarslerne, Han gav til menneskeheden, resulterede i, at dem, som tog dem imod blev frelst, mens dem, der ignorerede dem, blev kastet væk. Alt, der er blevet forudsagt vil ske, og dem, der er imod Gud i Hans forsøg på at bringe fred og frelse til Sine børn, bliver nødt til at redegøre for deres trods. Idet Sandheden er blevet fordrejet og Guds Ord ignoreres, vil folk fortsætte med at vende ryggen til det Hellige Guds Ord. Deres synkning i mørket vil resultere i en straf af Gud den Højeste.
Det smerter Min evige Fader at se de dybder, som menneskene er faldet i, i jagten på noget, som bringer dem glæde. Men den dag, hvor det Hellige Offer slutter, vil være timen hvor bedragerne vanhelliger mit Alter, den sidste torn, de vil gennembore min side med. På aftalte tidspunkt, vil torden og lyn slå ned på Herrens Tempel, og de vil komme ned med et brag . Ve det menneske som deltager i denne helligbrøde , for han vil blive afskåret fra enhver benådning, og han vil falde ned i afgrunden som en sten. Da vil ingen forsvare det menneske, som vanhelliger Mit Alter, for når Guds Hånd falder ned som en tung økse, vil de opdage Sandheden.
Mange kan være faldet bort fra Gud, men de fleste vil stadig kalde på Ham for at søge trøst i Hans Arme. Men der vil eksistere en kerne - en bande af udyr - hvis udseende skjuler den ondskab der ligger i dem, som vil opfordre, forføre og trække til sig sjæle, hvis forhærdede hjerter har gjort dem til de perfekte følgesvende i komplottet for at vanhellige Mit Legeme. Det er den gruppe, forudsagt for længe siden, som vil forsøge at ødelægge menneskeheden. Deres magt er begrænset, selv om det kan synes stor. Min Fader vil kun tillade så meget modstand imod Mig, hans enbårne Søn, i kort tid.
De gode af hjerte, vil slutte op og komme til Mig. Det er gennem stolthedens og arrogancens synd, at den største splittelse vil ske blandt mennesker og, medmindre de forkaster deres svagheder, vil de finde det umuligt at acceptere Min Barmhjertighed.
Sandheden skal opretholdes for, hvis I accepterer noget andet end Sandheden, Guds Ord, vil I ende op med ingenting.
Jeres Jesus
 
Dem, som ophøjer sig selv, foran Mig, men taler ondt om andre, vil blive afskåret fra Mig.
1304. Søndag, 4. januar 2015, kl. 16:00
Min højtelskede datter, hvis et menneske, der ikke tror på Mig eller Mit Ord, og som har fået skelneevnens gave, kommer til Mig og beder Mig om Min hjælp og Min Barmhjertighed, vil jeg forløse ham og give ham frelse. Hvis et menneske, som kender Mig, men forråder Mig, kommer til Mig og forsøger at forsvare sine handlinger, vil Jeg bortvise ham, for han har begået den værste synd.
Mine største fjender er dem, som blev velsignet med Sandhed, men hvis stolthed gør, at de tror, de er privilegerede til at handle i Mit Navn. Jeg blev forrådt af en af Mine egne, da Jeg vandrede på jorden, ikke af nogen, som ikke kendte Mig. Det samme vil fortsat være tilfældet, indtil den Store Dag.
Dem, som ophøjer sig selv, foran Mig, men taler ondt om andre, vil blive afskåret fra Mig. Dem, som er afskåret fra Mig, fordi de afviser Mig, men som til sidst henvender sig til Mig, vil blive frelst først. Vær forsigtig, når I erklærer, at I er af Mig, for det vise menneske vil elske Mig, uanset de nådegaver han modtager. Han vil aldrig prale af sin hellighed, sit fromme liv eller sin forståelse af Mit Ord. Stolthed er undergang for dem som mener, at deres viden om Mig er større end andre. Det er dem, som kommer til Mig som små, som Jeg bringer tættere til Mit Hellige Hjerte. Det er de sjæle, som elsker Mig betingelsesløst, og som ikke føler behov for at vise deres kærlighed til Mig, så andre vil beundre og se op til dem. Det er det menneske, som overlader alt i Mine Hænder, når han taler Sandt og som bringer Mig de sjæle Jeg ønsker og ikke det menneske, som føler han fortjener stor ros for at gøre det.
Den Onde finder adgang i de sjæle, hvis opfattelse af deres egen storhed overgår, i Mine øjne, al kærlighed de måtte have for Mig. Han bruger disse sjæle så de, ved deres list, vil sprede usandheder i Mit Navn. Stolthedens synd er den vigtigste årsag til alle tænkelige synder imod Mig. I skal altid stræbe efter at bekæmpe fristelsen til at forråde Mig, når I mener, at kendskabet til Mit Hellige Ord giver jer myndighed til at give jeres mening om, hvordan Gud arbejder i Sin frelsesplan. Kun Ham, som er over alt, har ret til at gøre dette. Alle sjæle skal falde i knæ foran Ham og ikke fortsætte at gøre hvad de mener, er Hans Hellige Vilje, hvis det betyder at fornærme levende sjæle i Hans Hellige Navn.
Lyt omhyggeligt til hvad Jeg siger nu. Hvis I har forrådt Mit Ord eller Sandheden, skal I bede Mig om at befri jer for jeres misgerninger, for I får ikke den tid, I tror I har, for at søge trøst i Min Hellige Barmhjertighed.
Jeres Jesus
 
Uden Mig, ville kroppens og sjælens død opkræve hele den menneskelige slægt
1305. Tirsdag, 6. januar 2015, kl. 19:30
Min højtelskede datter, når et menneske vender ryggen til Mig, græder Jeg med stor sorg, men Jeg er tålmodig og tilgivende. Hvis han afviser mit Ord og ikke længere viser kærlighed til andre, som han ellers ville gøre, og fulgte han i Mine fodspor, ville det give Mig stor smerte. Alligevel er Jeg tålmodig, i håb om at han vil komme tilbage til Mig. Når et menneske stjæler sjæle fra Mig, og fører dem ind i det evige mørke, er al hævn Min, og Jeg vil pålægge ham en stor straf. Denne straf kan være i form af lidelse som, hvis han er heldig, ved at acceptere sin lod med ydmyghed, kan redde ham.
Min Barmhjertighed er grænseløs, men når Jeg bliver besudlet, gennem handlinger af stor grusomhed, begået mod Guds børn, er min Vrede til at frygte. I må vide, at Jeg straffer Mine fjender, men dette er for deres eget bedste og for at frelse alle dem, som de kommer i kontakt med. Er der ingen ende på det som foragter Mig, Mit Ord og Min plan for frelse, at den stolte, den arrogante og den uvidende vil stoppe med det? Svaret er, at deres ondskab er uudtømmelig.
Aldrig før har kærligheden iblandt menneskerne været så mangelfuld som den er nu. Ikke en eneste levende sjæl i verden er immun over for Satans påvirkning. De, som fejlagtigt tror, at de er favoriseret af Mig, men som behandler andre hårdt, vil føle slaget af Min Hånd. Min tålmodighed svinder hen, Mit Hjerte er tungt og Mit ønske om at frelse dem, som forsøger at ødelægge andre, er slidt op.
Den ondes list er ud over jeres forståelse. Han vil overbevise selv dem med den stærkeste tro, at fornærme Mig, gennem alvorlig synd, og dem med liden tro, til at bukke endnu mere under i fortvivlelsens dybde. Ingen kan føle sig sikker fra Satan og medmindre I beder for Min Barmhjertighed, giver personlige ofre til Mig, vil sjælenes ødelæggelse eskalere.
Millioner går tabt for Mig på dette tidspunkt og mange Kristne har endnu ikke forstået bønnens nødvendighed. Bøn alene vil ødelægge djævelens indflydelse og Jeg beder om, at I øger den tid, I tilbringer i bøn, for at svække det greb han har over den menneskelige slægt.
Uden Mit Indgreb ville mange flere millioner af sjæle gå tabt. Uden Min Barmhjertighed ville mange af dem, som er bestemt til evigt mørke, aldrig se Mit Ansigt. Uden Mit Nærvær i den Hellige Eukaristi, ville der ikke være noget liv, i krop såvel som i sjælen. Uden Mig vil kroppens og sjælens død opkræve hele den menneskelige slægt, men på grund af Mig, vil døden ikke længere være til stede i den nye, kommende verden. Idet Jeg besejrede døden gennem Min Opstandelse, vil også I besejre den. Døden vil ikke eksistere i Mit Nye Rige på jorden. Kroppen og sjælen vil være en levende forening, en gave, som ikke bør forkastes.
I skal aldrig glemme Mit Løfte. Alle dem, der er med Mig og i Mig, vil have evigt liv. Jeres Jesus
 
 Frelsens Moder: Enten accepterer I Guds ord, som er fastsat af Ham, eller gør I det ikke
1306. Onsdag, 7. Januar 2015, kl. 16:30
Mine kære børn, I skal forberede jer til min Søns Planer om at forløse jer alle i Hans Øjne. Hans tid til Indgriben, for at opvække ånden i jer, kommer nærmere.
Bed, bed, bed for alle de fortabte børn i verden, som har brudt al forbindelse til min Søn, selv om de blev opdraget til Sandheden. Snart vil de ikke være i tvivl om hans Eksistens, og I skal bede til, at menneskelig stolthed ikke vil stå i vejen for Guds Barmhjertighed. I skal især bede for de sjæle som har forrådt min Søn på så mange måder, at de får mod til at ydmyge sig foran Ham og bede om Barmhjertighed.
Sandheden, kære børn, givet til menneskeheden af min Evige Faders Åbenbarelse, gennem Hans enbårne Søn Jesus Kristus, bliver revet fra hinanden. Tag ikke imod enhver form for doktrin, som ikke opretholder Sandheden som helhed. I skal aldrig sige, at en del af Sandheden er vigtig, og så fornægte resten af det. Enten accepterer I Guds Ord, som er fastsat af Ham, eller gør I det ikke. Tiden betyder ikke noget. Det, som blev givet for tusinder af år siden til mennesket, gennem Guds Ord, har ikke ændret sig, og kan heller ikke gøre det. Alt, der kommer fra Gud, skal forblive intakt, uanset hvor svært det er. At forblive tro mod Guds Lære kræver stor styrke, udholdenhed og en viljefast beslutsomhed.
Kærlighed er den måde, hvorpå I kan forblive tro mod min Søn, men denne kærlighed skal være ubetinget. Det må aldrig blive besudlet med kærlighed til jer selv, fordi dette giver ikke Ære til Gud. Hvis I virkelig elsker Gud, vil I forblive loyale over for Ordet. Hvis I siger, I er disciple af min Søn, Jesus Kristus, skal I følge Hans Lære uden betingelse. I skal elske hinanden, som Han elsker jer, uden betingelser. I kan ikke sige, at I elsker Gud, hvis I ikke elsker hinanden. I kan ikke gå i Hans fodspor, hvis I ikke forlader jeres skyldnere.
Det er kun, når I retter jer efter Guds love, at I kan træde ind i Hans Herlige Kongedømme.
Jeres elskede Moder Frelsens Moder
 
 Når kærligheden mangler, er Jeg fraværende i sjælen
1307. Fredag, 9. januar 2015, kl.15:30
Min højtelskede datter, det er tid for Kristne over hele verden til at stå sammen mod den foragt, der er vist af milliarder mod Sandheden, Guds Hellige Ord.
Hver synd mod Gud er nu anset for at være acceptabelt i Mine Øjne. Synd, der er afskyelig for Mig, vil snart blive præsenteret som værende hellig i Mine Øjne, men det kan aldrig være tilfælde. Når I præsenterer noget, som ikke kommer fra Mig og placerer det foran Mig i Mine Kirker, så forårsager I Mig stor smerte.
Det har aldrig været så svært for Kristne at følge Min Tornefulde Vej, som det er i dag. Løgne, løgne, løgne bliver givet til jer i Mit Navn,og I må aldrig glemme Min Lære, ellers vil I blive bedraget af dem, som konspirerer mod Guds Ord. At være Kristen kræver meget mere end bare at erklære at være det. Hvis I er sande Kristne, så vil I gøre alt hvad Jeg lærte og følge den Hellige Lære, indeholdt i den Hellige Bibel. At erkende Mit Ord er én ting, men at udføre det, Jeg lærte, er en anden.
At elske hinanden er aldrig let, på grund af syndens eksistensen. At elske jeres fjender medfører en stor byrde på jer, men hvis I beder om nådegaver til at gøre det, så vil I opleve, at jeres kærlighed for Mig vokser. Hvis I elsker Mig virkelig vil I blive fri for had, og så vil I finde sand fred i sind og sjæl. Hvis I tillader Satan at friste jer til at hade andre, vil I falde ind i et frygteligt mørke. Had er som en ukrudtsplante som vokser og spreder sig hurtigt. Når had tager fat i sjælen vil det, i sidste ende, fortære den helt. Det vil medføre en stressende uro og dem, der er fyldt med det, vil aldrig finde fred. Had avler had og spreder sig hurtigt fra den ene sjæl til den anden. Når Satan etablerer sig på disse sjæle, vil han aldrig forlade dem, indtil de omvender sig og viser ægte anger.
Kærlighed knuser enhver form for had, men, medmindre I fjerner jeres sjæle fra dem, som tilskynder til had, vil I blive kastet ud i fortvivlelse. Jeg kan ikke frelse en sjæl, som ikke vil omvende sig fra sin ugudelighed. Jeg afventer jeres bekendelse, og når I kommer til Mig og beder Mig om at befri jer fra hadets forbandelse, vil Jeg nå frem, og trække jer med hånden tilbage til Mit Tilflugtssted af Fred.
Fred og kærlighed kan kun komme fra Gud. Søg Mig altid, for Jeg Er Kærlighed. Når kærlighed mangler er jeg fraværende i sjælen.
Jeres Jesus
 
 Gud den Højeste: Min Magt overstiger alt det, som er af denne verden, og udover det
1308.Lørdag, 10. januar 2015, kl.15:36
Min kæreste datter, menneskeheden har vendt sig imod Mig og alt det, Jeg har skabt i Mit billede, og derfor er Min sorg så stor.
Mine børn vil blive frelst af Min højtelskede Søns, Jesu Kristi Indgriben og dette vil ske meget snart. Inden denne dag, anmoder Jeg alle dem, som elsker Mig, om at erkende Sandheden, Min Søn og Hans Kærlighed, og til at bede for Hans Barmhjertighed.
I, som elsker Min Søn, skal huske Hans løfte om at forløse verden og at udrydde synden, før hans Herlige Kongerige kommer ned. kroppens og sjælens liv vil være evigt og dem, som accepterer Min Søns Barmhjertighed, vil få denne store Gave. De, der ikke gør det, vil ikke få det.
Kom, Mine børn, og accepter Mit Ord, for det er evigt og intet vil ødelægge det. Min modstander syder af vrede på nuværende tidspunkt, fordi han ved, at verden vil blive fri for hans indflydelse, og han vil udløse frygtelige trængsler på de sjæle, han ønsker at fratage det evige livs Gave.
I vil blive testet ud over jeres udholdenhed i jeres tro på den Helligste, Velsignede Treenighed, og mange af jer vil falde. Sand tro kræver reel tillid og, medmindre I stoler på de løfter, givet af Min Søn, vil I blive skilt fra Ham.
Hvert eneste af Mine børn vil blive givet et bevis for Min Eksistens snart. Når dette tegn er givet, tvivl ikke på det, for det er for at bringe jer ind i Mit Tilflugtssted, at Jeg testamenterer det til jer.
Mange tegn for Min Eksistens er blevet givet til verden, og nu bringer Jeg jer meget mere. Frygt ikke, for Jeg vil opsøge hver sjæl, og der er ikke én eneste, iblandt jer, som Jeg ikke elsker med ømt hjerte. Jeg elsker Mine fjender, herunder dem, som piner Mig med deres ondskab. Men snart vil den Gave, Jeg giver dem, opvække i deres hjerter deres slumrende kærlighed for deres Skaber. Deres kærlighed og Min Guddommelige Kærlighed tilsammen vil besejre det onde. Jeg vil tørre al deres frygt og tårer af.
I, Mine kære børn, vil blive givet denne Gave, når I mindst forventer det. For tiden nærmer sig og verdens ansigt vil blive forandret for evigt, og til gavn for alle. Min magt er større end alt det, som er af denne verden og udover det. Mit Kongedømme er evigt. Jeres elskede Fader
Gud den Højeste
 
 Tillid er nøglen til ægte kærlighed 
 1309. Onsdag, 14. januar 2015, kl.15:40
Min højtelskede datter, når et barn af kærlige forældre føler kærlighed, bliver han eller hun, næret med en stor følelse af omsorg og fortrolighed.
Kærligheden mellem et barn, som er heldig at have kærlige forældre, og familie, stammer fra en indgroet følelse af tillid. Denne tillid er absolut. Det samme gælder for enhver levende sjæl, som elsker Mig betingelsesløst. Min kærlighed for dem er urokkelig. Tillid er nøglen til ægte kærlighed. Ethvert af Mine børn er elsket, selv om deres kærlighed til Mig ikke altid er til stede. Elsk Mig og I vil føle fred. Elsk Mig og I vil elske alle Guds børn. Denne kærlighed er en naturlig ting. Uden den kan I ikke være fuldstændige.
Når Jeg er i jer, vil I se verden, som jeg gør, såvel i al sin pragt som i sine mangler. I vil genkende de forhindringer, som menneskeheden står overfor, og I vil føle elendighed, når I vidner had i enhver form, for had er det modsatte af at elske.
Bed, bed, bed til, at kærlighed til Gud stadig er i live i verden, for uden det vil I føle fortvivlelse og isolation.
Elsk Mig som Jeg elsker alle Guds børn, og Jeg vil udgyde store Nådegaver over jer og I vil overvinde det onde i alle dets former. Jeres elskede Jesus.
 
 De retfærdiggør synden, så de ikke behøver at ændre deres liv
1310. Fredag, 16. Januar 2015, kl. 11:10
Min højtelskede datter, Min Vilje kan aldrig overvindes, for den er evig.
Mennesket har gjort oprør mod Gud på så mange måder, men når menneskets vilje er sammenflettet med Guds vilje, vil alle dem, som kæmper mod Guds vilje, miste alt. Dem med ømt hjerte, og som accepterer Mig efter Advarselen, vil vinde Verden.
Den kommende verden er uden ende, og vil være tom for al slags synd. Ære være alle som vinder deres retmæssige arvelod, for dette har været en del af Min Faders plan fra begyndelsen, den Guddommelige plan, som mennesket ikke helt er indviet i.
Det er vigtigt, at hver enkelt af jer kæmper mod fristelsen til synd, selv om dette aldrig vil være let. Kald kun på Mig, når I tror, I har krænket Mig. Jeg er altid der og vil tilgive jer al synd, med undtagelse af den evige synd om bespottelse mod Helligånden. Alt det I skal gøre, er at række ud til Mig.
Denne verden, som er Min, er fuld af ondskab, bedrag og det ondes ånd, men der findes også kærlighed i den. Det er den kærlighed, som mennesket har til sin bror, der holder Mig til stede blandt jer og bønnen, som holder det onde på afstand.
Jeg anmoder jer ikke, at I opgiver jeres liv, til fordel for bønnen dagen lang, hver dag, for det er ikke det, jeg forlanger af jer. Alt, hvad Jeg beder jer om er, at I kalder på Mig for hjælp, og at I giver Ære til Gud. For at opfylde Mit Løfte til verden, og for at sikre, at alle vil få evigt liv, alt hvad I behøver at gøre, er at holde jer til Guds Love, som anført tydeligt i de Ti Bud.
Følg mig, jeres Jesus, og husk alt det, Jeg lærte jer. Det er ikke godt at erklære, at I elsker Mig, hvis I afviser Guds Ord. I skal elske hinanden først og kun gøre mod andre det, som I ville have gjort mod jer selv. Lev Mit Ord gennem jeres tanker, gerninger og handlinger, så vil I virkelig være af Mig. Had spiller ikke nogen rolle i Mit Værk, selv om alt det, Jeg sagde, da jeg gik på jorden, tiltrak stor kritik, fordi folk ikke ønskede at ændre deres liv. I dag er Mit Ord afvist, fordi folk ikke ønsker at holde sig til Sandheden. I stedet, retfærdiggør de synden, så de ikke behøver at ændre deres liv. Så intet har virkelig ændret sig.
Syndens trældom, når mennesket lænker sig selv til Satans indflydelse, er stærkere nu end før. Skær løs nu og søg efter Mig. Husk at I kun kan blive tilgivet for jeres synder, mens I er i live, ikke efter I har forladt denne jord.
Hvornår vil mennesket acceptere Guds Ord og vide at alt, hvad Han sagde, var sandt? Alt, hvad Han sagde, Han ville gøre, er sandt, og alt det, jeg fortæller jer nu, er sandt. Desværre vil mange af jer aldrig lytte og når I vil indse Sandheden, vil det være for sent. I skal beskytte jeres fremtid nu ved at leve Guds Ord.
Jeres Jesus
 Jeg har brug for jer, ligesom I har brug for mig 
 1311. lørdag d.17. januar 2015 kl. 18:18
Min højtelskede datter, det er Mig, jeres Jesus, jeres Forløser, som taler.
Så mange mennesker, som læser disse budskaber, er bange. Frygt medfører en slags had, idet mange ikke ønsker at erkende Mig. Frygt er forståelig, men må ikke få lov til at skygge for jeres tillid. Jeg kalder kun på jer, så I vil komme til Mig. Jeg har intet ønske om at volde jer angst. Jeres tid på jorden er kortvarig, men den tid, I vil bruge med Mig, er i al evighed.
Hvis Jeg elsker jer, hvorfor skulle Jeg så ikke advare jer om konsekvenserne af, at afvise Min Barmhjertighed? Alt, hvad Jeg har brug for og ønske om, er at bringe jer alle ind i Mit Rige. Jeg fortæller jer ikke om ting, som ikke er indeholdt i Min Hellige Bog. Nej. I stedet påminder Jeg jer bare om Sandheden og om alle de kommende ting, så I vil komme til Mig.
Kom, mine små, frygt ikke Min Kærlighed. Frygt ikke Mit Rige, for det er jeres naturlige fødselsret. Det var for dette, at Jeg ofrede Mit liv på jorden. Jeg har brug for jer, lige som I har brug for mig. Jeg er ydmyg i Mit Krav og ønsker blot at indhylle jer i et liv med stor herlighed, hvor I vil nyde Evigt Liv. Hvorfor frygter I så Mit Kald? Jeg elsker jer. Jeg ville aldrig skade jer. Den eneste skade, I står overfor, er fra jer selv. Jeg er her altid, afventer med stor forventning jeres kærlighed.
Min verden uden ende overgår alt, I overhovedet kunne ønske på denne jord. Jeres liv på jorden blegner, i forhold til de dejlige ting i mit Rige. Det var for at sikre, at I har Evigt Liv - jeres retmæssige arv - at Jeg døde for jeres synder. I må ikke afvise dette store Offer, for det var med stor Herlighed, at Jeg blev korsfæstet på jeres vegne. Afvis mig ikke for anden gang.
Jeres elskede Jesus
 
 Kun Jeg kender dagen eller timen, når I vil tage jeres sidste åndedrag
1312. Søndag, 18. januar 2015, kl. 12:45
Min højtelskede datter, når et menneske vandrer væk fra Mig, uanset årsagen, vil han aldrig finde sand fred. Når et menneske opdager hvem Jeg Er, vil hans hjerte svulme af kærlighed til Mig. Et menneske, som sætter hele sin lid til Mig, vil udholde enhver form for lidelse, for Jeg vil sætte ham fri.
Guds Ord forårsager stor uenighed blandt dem, hvis tro er svag. De, der tror på Mig, vil føle stor smerte i deres hjerter, når de vidner modstand mod Guds Ord. Denne smerte er Min. Hvis I tror på Mig, vil I føle, inde i jeres sjæl, den kærlighed Jeg har for jer. Åbn altid jeres hjerte til Mig. Byd Mig Velkommen, ikke med frygt, men med forventning. Accepter Mig for den Jeg Er og Ordet, givet til jer; og lev derefter jeres liv, præcis som fastsat i Bibelen, og Jeg vil vente på jer.
Afvis Min Lære og omfavn synd, og dette vil være jeres undergang. Kun Jeg kender dagen eller timen, når I vil tage jeres sidste åndedrag. I skal være forberedt hele tiden. I skal bede Mig om at tilgive jer jeres synder, så ofte I kan. Jeg tilgiver den mest hærdede synder og derfor skal I aldrig frygte Min Barmhjertighed. Frygt kun den time, når I skal stå foran Mig og svare for hver synd, begået mod Gud. Hvis I ikke har forløst jer selv i Guds øjne inden da, vil der ikke være en ny chance for at gøre det.
Jeres Jesus
 
 Frelsens Moder: folk vælger selv deres egen skæbne
1313. Tirsdag, 20. januar 2015, kl. 15:30
Mine kære børn, der vil snart komme et stort bedrag frem, som vil falde over verden som et tæppe. Dette bedrag vil næsten udslette Sandheden, men dem, der er velsignet med Lyset af min Søns Barmhjertighed, vil se de usandheder som kamuflerer Guds Ord.
Ikke siden mennesket blev skabt, vil Gud tillade Sine fjender at bukke under for et sådant bedrag - et bedrag, som har et formål alene: at udslette alle spor af Gud i jeres samfund, så alle dem, der ikke kommer fra Ham, vil blive ophøjet til store magtpositioner. Gud tillader dette som den største test af den menneskelige slægt, for afgøre hvem der er for Ham, og hvem der er imod Ham.
Verden har begået alvorlige krænkelser mod Min evige Fader og den fortsætter med at synke dybere ind i dødssynd. Hellige tjenere, herunder præster, biskopper og kardinaler har i over fyrre år, fejlagtigt undervist Guds børn om Sandheden. Mange af dem vil ikke erkende syndens eksistens, ej heller vil de advare folk om de alvorlige farer, dødssynd udsætter sjælen for. Guds tjenere har en pligt, og det er at instruere de troende i alle de moralske ting, og vise farerne til sjælene, ved ikke at leve et godt liv. Synden refererer ikke mere til den største fjende, som forårsager menneskets adskillelse fra Gud.
Børn, Gud ønsker ikke at skabe frygt, men I må aldrig blive fristet til at tro, at helvedet ikke eksisterer, fordi det gør. Folk vælger selv deres egen skæbne og de sjæle, som ikke beder Gud om at tilgive deres synder, vil finde det meget vanskeligt at komme ind Portene af min Søns Kongerige. I skal altid klamre jer til Sandheden. Gud har åbenbaret Sandheden gennem sine profeter. Vend ikke ryggen til Sandheden, fordi hvis I gør det, vil I omfavne en falsk doktrin og fejlagtigt tror, at den vil åbne portene til jeres arvelod. Så mange mennesker bliver misledt og tror, at når I ser efter Guds børns materielle velfærd, så er dette alt, der betyder noget. Se efter jeres egen sjæl, kære børn, fordi I har sådan en, og den vil vare for evigt, uanset om I bor sammen med min Søn i Hans Rige, eller I bliver bortstødt fra Ham. Forsøm aldrig jeres egen sjæl, eller vil I finde det vanskeligt at forene jer med min Søn. Sandheden vil leve evigt, da det er Guds Ord. Det kan aldrig ændre sig.
Jeres elskede Moder,
Frelsens Moder
 
 Advarslen vil hjælpe verden til at bekæmpe det største frafald i hele tiden
1314.Tirsdag, 20. januar 2015 kl. 20:40
Min højtelskede datter, når Advarslen finder sted, vil dette være den første fase i forberedelsen af Mit Andet Komme. De, der ikke vil acceptere Mig får en ekstraordinær chance for at få tid til at fundere over Sandheden; sådan er omfanget af Min store Barmhjertighed.
Vent venligst på denne dag med stor glæde, for det vil være på det tidspunkt, at de ikke troende vil endelig indse, Hvem Jeg Er. De vil blive rystet ud af deres apati og fyldt med forundring.
Advarslen vil hjælpe verden til at bekæmpe det største frafald i hele tiden. Ved at vende jer til Mig under disse 15 minutters komplet ensomhed, og bede Mig om at tilgive jer, vil I blive fyldt med Helligåndens Gave. Så må I forberede jer på at kæmpe for at hjælpe andre til at opfylde deres glorværdige fremtid.
Mens Advarslen vil antænde de troendes tro og konvertere mange, der vil være et stort antal mennesker, herunder præster og højtstående medlemmer af præsteskabet, som vil nægte den fandt sted. De vil lede mange væk fra Mig, og for dette vil de blive dømt hårdt.
Bevidsthedens Oplysning vil bringe med sig en stor udgydelse af kærlighed fra dem, hvis navne er skrevet i Livets Bog. Det er de mennesker - og de omfatter mange ikke troende - som vil konvertere, og som vil kæmpe for at frelse deres brødre og søstre.
Min tid vil blive brugt til at trække til Mig dem der ikke kender Mig overhovedet, men som stadig vil komme til Mig, når de vidner om denne store begivenhed. De vil kende Mig øjeblikkeligt og vil reagere sådan, som de ved bedst.
Alle disse begivenheder vil komme snart og når profetierne, givet til mennesket fra begyndelsen af, udfolder sig, vil de give perfekt mening. Mange af de profetier, givet i Johannes 'Åbenbaring, blev skrevet på en måde, så folk ville forstå dem gennem brug af symboler. Virkeligheden er anderledes, men I må vide dette. Mit Indgreb vil ændre verden for altid. Efter dette vil de, der er for Mig og som elsker Mig, hjælpe Mig med at bringe evigt liv til milliarder.
Jeres Jesus
 
 Med visdom, kommer evnen til at se sandheden
1315. Onsdag, 21. januar 2015 kl. 20:24
Min højtelskede datter, visdom er en Gave, givet til mennesket af Helligåndens Kraft. Selv med al rigdom, magt og jordens ædelsten, som mennesket kan udvinde, har han ikke noget, hvis han ikke har visdommens gave.
Med visdom kommer evnen til at se Sandheden, som blev givet af Gud til menneskeheden gennem profeterne. Visdommen er desværre en sjælden ting i dagens verden. Ved at bukke under for alle de ting, skabt af mennesket for mennesket, vil I fejle ved at se alt det der er skjult under de lag af forførende, beroligende dampe, som dækker verden pga. menneskets stræben efter alle slags fornøjelser, enhver handling, ethvert ord og åndelig stimulering, som ikke kommer fra Gud.
Mennesket bliver født nøgen i verden, sårbar og afhængig af andre, som brødføder og klæder ham. Han er født med en krop og en sjæl, og han vil forlade verden med ingenting, herunder de tøj der klæder ham. Mennesket lærer af mennesker, men han skal også lære af Guds Ord. Al ekstra viden kan være en stor bonus, men hvis den bruges uklogt, kan forårsage frygtelige smerter til andre. Hvis viden bliver brugt med omtanke, kan opfylde Guds plan om at hjælpe og pleje Hans børn.
Den menneskelige slægt er blevet bedraget om Sandheden. Dette store bedrag suger viden ud og den menneskelige ånd tørrer af. Synden er ikke længere blot accepteret, men betragtes som en dyd. Dyden er nu ildeset og snart vil den blotte omtale af Mit Navn offentligt, blive anset for at være en forbrydelse.
Djævelens indflydelse fordrejer det menneskelige sind og vender alt på hovedet. Djævelen er det modsatte af Gud og så, hvis Gud siger, at noget er rigtigt han, den onde, vil overbevise jer om, at det er forkert. Det rigtige vil blive anset for at være forkert og en ond gerning eller ord vil blive erklæret til at være rigtigt. Alle de synder som er forkastelige i Guds øjne vil være berettiget og det vil omfatte enhver form for ondskab.
Synden vil aldrig blive nævnt i den kommende ny- verdens kirke og de handlinger som bliver udført af dem, som ønsker at opretholde Guds Ord, vil blive ulovlige. Derfor vil visdommen, en gave fra Gud, mangle i jeres samfund, mens den menneskelige slægt tilslutter sig handlinger, der fordømmes af Gud.
Hvis verden fortæller jer, at Guds Ord bør ignoreres, og insisterer på, at I skal deltage i handlinger, som medfører dødssynd, så kan Jeg ikke frelse jer. Mennesket bliver tilskyndet til at bifalde hver snedige lov, der benægter Guds Ord og Mine fjender er særdeles aktive med at ændre historiens gang.
Alle gode ting, som stammer fra den Kristne tro, vil snart forsvinde, indtil den dag hvor I bliver forfulgt for at modtage de Hellige Sakramenter. Men for hver ond handling, udført af dem, som foragter Mig, vil Gud udgyde Sin Ånd over Sine egne, for at modvirke dette onde. Gjorde Han ikke dette, ville der være meget lidt håb for at frelse Hans børn fra mørkets greb. Satan har manifesteret sin indflydelse i alle verdenshjørner. Dem, han forfører, er hans villige agenter, som glæder sig når de overvinder al modstand fra Gudsfolk, og bringer verden i knæ. Men Gud, på grund af Sin Kærlighed til jer, vil sikre at Visdom, givet til mennesket gennem Helligåndens Kraft, bliver den rustning som Hans loyale tjenere vil bruge til at lede folk væk fra Satans røg.
Guds Lys vil skinne klart blandt Sit folk og under hans beskyttelse vil de forsvare Hans Ord og lede andre ind i visdommens Ånd. Sjæle, der virkelig kender Mig vil blive draget til Guds visdommens gave, for den vil skinne som solen og bringe trøst til alle Gudsfolk, som vil blive foragtet, når de åbenlyst bekender deres kærlighed til Gud.
Det onde vil ikke, og kan heller ikke, overvinde visdommens Gave, som Gud vil testamentere snart til alle dem, som elsker Ham. Så vil intet stå på Guds Vej, mens Han går videre for at samle alle nationer i Sine Kærlige og Trygge Arme.
Alle religioner, alle sjæle, alle nationer vil blive givet visdommens Gave. Men den kan kun modtages af dem, som virkelig elsker Gud, for kun gennem deres kærlighed til Ham, vil de være i stand til at bede for dem, som ikke vil have noget med Ham at gøre.
Jeres Jesus
 
 Gud er allestedsnærværende - Han er overalt
1316.Torsdag, 22. januar 2015 kl. 20:20
Min højtelskede datter, frafaldet har grebet verden og spreder sine fangarme ind i enhver religion som anerkender mig, Jesus Kristus, såvel som dem, der anerkender Min elskede Fader.
De, der spreder frafald, gør det på en måde, som ikke er synlig, og bedragerne vil nøje nære sjæle til at acceptere en falsk doktrin. Det vil føre to tredjedele af de Kristne til frafald, hvor de ikke vil være klogere. Hver Guds lov vil blive bøjet og præsenteret som værende relevante for den moderne verden. Så overbevisende vil mine Fjender være, så omsorgsfulde og ydmyge i udseende, at de vil overbevise selv de mest standhaftige og trofaste af Mine tilhængere, at disse ændringer er acceptable i Guds Øjne.
Når en kristen afviger fra Sandheden, er han skyldig i at acceptere løgne. Snart efter vil han acceptere en falsk doktrin, og så vil han falde fra Troen meget hurtigt. Når tiden er inde vil fortabelsens mand overbevise alle Kristne, der afviser det Sande Guds Ord, til at slutte sig til en ny-verdensreligion. Og ja, det er sådan, Min Kirke vil blive korsfæstet. Men Guds Lys vil blive udøst over Kristne og Jøder, og med deres mund, inspireret af Enok og Elias, vil de prædike Guds Ord. Disse, vil være de to religioner som Mine fjender vil sigte, forfølge og behandle hårdt, før deres praksis bliver forbudt på offentlige steder. Til sidst, vil de overtage deres kirker og templer. Men, dækket med Helligåndens Ild, vil de sprede Guds Ord. De vil finde mod og styrke til at forblive tro mod Gud.
Præster, som er loyale over for Sandheden, vil fortsætte med det daglige Offer, foretaget i Mit Navn og på den måde, det skulle være. Den rest, som har svaret til Ildens Ånd, vil følge dem i i enhver nation. Guds Magt må aldrig undervurderes. Han vil lede Sine Egne på deres march til sejr. Han vil fjerne hver tornebusk som blokerer deres vej. Han vil dække dem med Sin Himmelske Beskyttelsescirkel og fylde deres sjæle med visdom og Sandhed.
Gud er allestedsnærværende - Han er overalt og ser alt. Satans magt er skræmmende, men han er ikke allestedsnærværende. Han kan kun sprede sin indflydelse gennem de sjæle som han og sine kohorter formår at bedrage. Guds Magt kan mangfoldiggøres i hver eneste del af verden på et øjeblik. Enhver handling, være den god dårlig eller ligegyldig, kommer omkring gennem menneskets frie vilje, som er påvirket af enten Helligånden eller den onde ånd.
Guds magt vil sejre og på Herrens Store Dag vil hans fjender være magtesløse og gennem Min Faders Hånd vil de blive kastet i afgrunden. Den største straf vil blive sendt ned over de hellige Guds tjenere som prædiker usandheder. Idet, de var velsignet med Sandheden, men afviste den til fordel for bevidst at trække sjæle væk fra Guds Ord, vil deres synd være den værste af alle, og for dette vil de aldrig vil se Guds Ansigt.
Jeres Jesus
 
 Frelsens Moder: den verdslige verdens indflydelse er beslægtet med den store syndflod
1317. Søndag, 25. januar 2015 kl. 14:40
Mine kære børn, evnen til at skelne kommer fra Helligåndens Kraft, og den er ikke givet nemt. Den skal fortjenes. Den gives kun til dem, der er i forening med Kristus, og som er fri for alle fristelsers forstyrrelser, som den onde placerer foran dem. Den Onde kan ikke bedrage dem, der er velsignet med denne gave.
Ve den mand, der er blevet snydt, for han vil give sig lov til at blive ført ind i usandheder. Bedrag kommer fra Satan selv og dem, han inficerer. Enhver, der ikke accepterer eksistensen af Jesus Kristus vil finde det næsten umuligt at modstå Satans røg, som forblænder hver og en af jer, der er skyldige i at lade stolthedens synd fortære jer. Enhver hellige Guds tjener, som vandrer væk fra sandheden, vil føre alle dem, der ser til ham for vejledning, til vildfarelse. For dette vil han lide under en stor straf på Dommedagen.
Indflydelsen fra den verdslige verden er beslægtet med den store syndflod og sjælene som giver den lov til at ændre deres syn eller opfattelse af Guds Ord, vil drukne. Bedrag er et redskab af den Onde og hans primære fokus er at ødelægge Min Søns Kirke på jorden ved at forføre dem, der i den. Åbn jeres øjne for nye ændringer, som vil blive indført, og som forbander Guds Navn. I skal aldrig lade usandheder påvirke hvad min Søn lærte jer, for min Søn har aldrig afveget fra Sit Skrevne Ord, ej heller vil nogensinde gøre det. Sandheden vil støtte jer i løbet af de prøvelser, som ligger forude, og som vil hudstryge min Søns Kirke på jorden. I skal forberede jer for disse tider, for de er næsten over jer.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
 Gudfaderen: Jeg vil omfavne enhver person, race, tro og religion 
1318. den 25. januar 2015 kl. 15:45
Min kæreste datter, Min Indgriben for at åbne Mine børns øjne til Min elskede Søns, Jesu Kristi Kærlighed, nærmer sig.
Jeg elsker alle Mine børn, og Jeg vil kalde hver mand, kvinde og barn, der er fyldt syv år, ind i Lyset af min Søns Barmhjertighed. Forbered jer for Min Indgriben, idet den kommer hurtigere end I tror og vær taknemmelige for denne Store Gave. Den åndelige krigsførelse, I er vidne om i verden er åbenlys på jorden og kampen vil opstå mellem Mine fjender, der forsøger at lukke munden på alle dem, der nægter at blive trukket ind i usandheder og dem, der forråder Min Søn.
Når Min Retfærdigheds Hånd falder, vil den teste troen hos alle dem, der siger, de er for Min Søn, og kun dem, der er villige til at følge Korset, vil fortsat være stærke nok til at forkynde Sandheden. Snart vil spindelvævet blive trukket tilbage, og det fulde omfang af jeres arvelod vil blive gjort kendt for jer. Mine fjender vil, for det meste, forkaste denne Indgriben, og de vil kæmpe til den bitre ende for at nægte Jesus Kristus.
Jeg vil omfavne enhver person, race, tro og religion ind i Min Søns Lys og mange vil se Ham. Som følge heraf vil mange omvende sig og bede om retten til at leve et evigt liv i Herligheden af Min Søns Rige på jorden.
Jeg har lovet, at Min Søn vil tage Plads på Sin Trone, og dette vil komme til at bære frugt. De, der ikke ønsker at blive en del af hans Rige, vil træffe deres valg på grundlag af den frie vilje, som Jeg har givet hver enkelt af jer.
Jeg, jeres elskede Fader, Skaberen af alt det der er og vil være, tigger jer om ikke at ødsle jeres fødselsret bort. Hvis I gør det, vil I blive ædt af Satan, der er nådesløs, ligesom han er en løgner, bedrager og anklager. I får en Gave, som ingen generation før jer har fået givet, og I skal bede om, at I vil blive givet Nådegaverne til at acceptere min Gunst.
Kom ind i Lyset, for hvis I ikke gør det, vil I blive blændet af mørket i evigheden. Dette vil rive mit hjerte i stykker, og Jeg ønsker ikke at miste nogen af jer.
Jeg velsigner jer. Jeg leder jer gennem denne Hellige Mission, som er givet til jer af den Hellige, Velsignede Treenighed, som forudsagt.
Jeres elskede Fader
Gud den Højeste
 
 I enten elsker Mig efter mit Ord eller slet ikke 
1319. den 27. januar 2015 kl. 14:35
Min højtelskede datter, argumenterne spiller ingen rolle i hovederne på dem, der vil afvise voldsomt det Hellige Guds Ord, herunder dem, der er imod Mig overhovedet og dem, der ikke forbliver helt loyale over for Ordet. I kan kun sige, I er af Mig som et legeme - ikke som en del af jeres legeme. I kan ikke sige, I elsker Mig med blot en del af jer. I enten elsker Mig efter mit Ord eller slet ikke.
Når I forråder Mig, vil I gøre dette ved at retfærdiggøre jeres grunde, når I accepterer løgne om hvem Jeg Er, Hvad Jeg Er, og Hvad Jeg sagde. I vil, ligesom jeres forfædre før jer, smide Mig ud og gøre falske beskyldninger imod Mig. I vil bruge Mit Ord efter jeres egen fortolkning, og derefter beskylde de retfærdige om at være ubarmhjertige. I vil piske Mig ved jeres forræderi mod Mit Legeme og påføre frygtelige smerte og lidelser på dem, I beskylder for kætteri i Mit Hellige Navn.
Argumenterne vil blive lagt til side, mens I fremlægger enhver undskyldning for at følge en vej der går i den modsatte retning af den, der var skåret ud for jer ved Min Død på Korset.
Satan er den store Anklager af Guds børn, og når han er tilstede i sjælene af dem, han inficerer, vil gøre enhver anklage mod Guds børn for at miskreditere Mit Ord. Han vil bedrage jer ved at gøre jer uvidende om den Kærlighed, Gud har for jer. Han vil ødelægge hver krumme af tro I besidder, hvis I giver efter for ham. Han vil drage fordel af jeres frie vilje - en Gudgiven ret - og få jer til at tro, at I kan leve et liv uden Gud. Jeres Jesus
 
Bibelen vil blive næsten umuligt at finde 
1320. den 28. januar 2015 kl. 17:00
Min højtelskede datter, Jeg er blevet kastet ud i ørkenen og føler Mig elendig i Mit Sorg over den måde, Kristendommen bliver nedværdiget i verden.
Min Stemme er blot en hvisken, midt i dyrets brøl af og af dem, der foragter Mig. Disse utilfredse stemmer vil mangfoldiggøre sig og drukne Ordet, som kom fra Mit Liv. Kættere, hedninge, falske visionære og profeter, forrædere og elskere af smeltet guld vil rejse sig i fællesskab for at gøre oprør imod Mig. De, der følger i Mit fodspor vil blive undertrykt og belæsset med Mit Kors' byrde. De bliver nødt til at bestige et stejlt bjerg, hvis de skal holde fast ved alt det, de blev undervist af Mig.
Bibelen vil blive næsten umuligt at finde, før den vil uddø. Ethvert forsøg på at benægte Gud vil ske, indtil Ordet erstattes af mørkets doktrin. De af jer, der tror på Mig, jeres Jesus, må aldrig give efter for noget, som ikke kommer fra Mig. Kun Jeg beskytter Jer mod skader, og det er kun gennem Mig, at I vil finde evig frelse.
Vær forsigtig med falske bønner, I kan frembydes med, for de vil ikke være inspireret af Helligånden og skal undgås. Et lille ord, en lille sætning eller simpel udeladelse, her og der, kan vende en bøn til en falskhed. Det onde er en tavs dræber af ånden og er ikke let at identificere, når det er forklædt som sandhed. Det er tid til at luge ud i jeres have og forblive tro mod alt, hvad Jeg har lært jer, for alt andet er irrelevant og kan medføre, at I mister jeres tro.
Tro på Mig og tillid til Mit Løfte om at komme igen, i Stor Herlighed, må aldrig blive skubbet til side til fordel for de falske profeters kildren, troldmænd, hedninge og kættere. Mine fjender arbejder hårdt for at narre jer, og de fleste af dem er helt bekendte med hensyn til, Hvem Jeg Er, men de vil have jer til at afvise Mig, uanset omkostningerne. I skal forblive som et lille og tillidsfuldt barn, når I kalder på Mig, og Jeg vil lede jer på vej til Mit Rige. Jeg vil beskytte alle dem, der stoler helt på Min Kærlighed og Min Hellige Vilje. Først da kan Jeg gribe ind for at feje væk Mine fjender og sprede Sandheden, så den nye kommende verden kan bebos af hvert Guds barn.
Tillid, tro, håb og kærlighed er vigtigt, hvis I skal finde styrken til at forblive ved Min side. Kærlighed til Mig uden betingelse, vil optjene store Nådegaver til jer på jeres rejse til Mit Glorværdige Kongerige - verden, som ikke vil have nogen ende.
Jeres elskede Jesus
 
 Enok og Elias vil ikke være til stede i menneskelig form
 1321. den 29. januar 2015 kl. 21:30
Min højtelskede datter, det vil være de Romersk Katolikker og Jøderne, som vil stå over for den største modstand i den kommende tid. De vil lide under diskrimination, modstand og had, mens frafaldet kvæler menneskeheden. Deres stemmer vil blive bragt til tavshed, når usandheder fortærer sindet af Guds børn og den onde bedrager verden til at afvise Guds Ord
Disse to vidner vil fortsætte med at forkynde Sandheden blandt dem, der er stærke nok til at sprede Helligåndens Ild, indtil den Store Herrens Dag stiger ned over menneskeheden. Enochs og Elias' ånd vil oversvømme deres sjæle, og de vil forårsage forargelse, når de bærer vidnesbyrd om Gud, Sandheden og Livet, som milliarder vil afvise. Som forudsagt, der vil kæmpes og ydes modstand mod disse to vidner, men ve dem som forsøger at ødelægge dem, for Gud vil straffe Sine fjender, for at tillade disse to til at holde Hans Kærligheds flamme i live i en verden, som vil blive dækket med frafaldets mørke.
Enok og Elias vil ikke være til stede i menneskelig form, men I må vide dette. De vil være til stede i ånden hos disse to vidner, og det vil være gennem deres lidelser, at Gud vil forløse dem, der er blinde for Sandheden. Frygt aldrig Sandheden, frygt kun dem, der er fyldt med sådant had til Mig, Jesus Kristus, for de vil nedlade sig til alle slags onde handlinger for at bringe disse to vidner til tavshed. Men det vil ikke have nogen virkning, for Helligåndens Ild vil udgå fra deres mund som et sværd og skære ind i hjerterne på dem, der er i størst behov for Guds Barmhjertighed. Og når den tid kommer, vil disse to religioner forbydes og dem, der vover at praktisere dem åbent vil blive beskyldt til at have begået en forbrydelse. Brændt ned til jorden, vil templerne blive til bunker af aske og verden vil glæde sig over ødelæggelsen af Guds Trofaste og fejre deres død.
Efter dette, vil lyden af Guds Stemme blive hørt i alle verdens hjørner og ud af asken vil opstå den Nye Begyndelse, det Nye Jerusalem, en ny ren verden uden synd.
Jeres Jesus
 
 
Februar___________________
 
Snart vil himlene flække og Helligåndens Ild være over jer
1322. den 4 Februar 2015 kl. 20:06
Min højtelskede datter, den had mod alle de gode ting som kommer fra Gud, herunder hans Hellige Ord, er intens på dette tidspunkt. Kærligheden i menneskenes hjerte, som er naturligt til stede i sjælen af hvert barn født til verden, er blevet kold i menneskehedens hjerter
Barmhjertighed og kærlighed til hinanden er fordampet og, som forudsagt, vil mennesket vende sig mod sin bror, søster, far, mor og næste, mens den endelige kamp for sjælene når sit højdepunkt. De gode, de sagtmodige og ydmyge vil blive trådt på, og dem med ondskab og manglende kærlighed i deres sjæl, vil mobbe dem, der vover at sige Sandheden.
Min Fader, ved hvis Hellige Befaling Jeg taler til verden, har instrueret Mig om at udstede denne advarsel. Forbered jer om at stå foran Mig, for snart vil himlene flække og Helligåndens Ild vil være over jer. Dem med et ømt hjerte og hvis sjæle er fyldt med kærlighed for andre, vil blive belønnet med de Gaver, Jeg vil bringe med Mig den dag. Til de andre siger Jeg dette. For hver ond handling, ord eller gerning, I er skyldig i, og for den smerte, I har påført andre, vil I opleve jeres syndigheds smerte, set gennem Mine Øjne. Idet så mange vil blive chokeret, når de ser deres sjæls tilstand, beder Jeg jer, om ikke at frygte. I skal blot stole på Min Store Barmhjertighed. Jeg kommer ikke for at straffe eller dømme jer, men for at vække den kærlighed i jer, som I har mistet for Mig.
Kom alle jer, tiden for Guds Indgriben er nær og de, der forbereder deres sjæle gennem forsoningens og Bekendelsens handling, vil blive sparet for renselsens smerte.
Jeres Jesus.
 
Jeg er jeres eneste reelle trøst i en verden som er imod Mig
1323. den 7. februar 2015 kl. 21:37
Min højtelskede datter, Min kamp for at bringe fred til alle Guds børn, og tage hver person i den Nye Himmel og Jords herlighed, intensiveres. Jeg vil kæmpe til det sidste for at frelse menneskeheden fra den ondskab, som er blevet påført dem af Min modstander.
Jeg beder om, at alle jer, der elsker Mig og forsvarer Mit ord, forbliver stærke overfor det had mod Min Hellige Ord, I vil komme til at vidne. Hvis I afviser Mit Ord, afviser I Mig. I vil have misforstået betydningen af Min Død på korset.
At leve et liv i Mig kræver stort mod og udholdenhed, for I vil aldrig være i fred, når I åbenlyst bekender jeres tro på Mig.
Jeg er jeres eneste reelle trøst i en verden som er imod Mig. Jeg er jeres livline i tider med rørte vande. Jeg Er Livet selv og alle de gode ting kommer fra Mig. Det onde i enhver form kan ikke komme fra Mig for det er umuligt. Indtil verden accepterer, at Satan eksisterer, vil den aldrig acceptere Guds Eksistens.
Satan og alle faldne engle, kastet bort fra himmelen af Min elskede Fader, skaber had i sjælene af dem, der tillader synden at kvæle dem. Det er gennem stolthedens synd, at alle andre synder stammer. Stoltheden var Lucifers undergang. Stolthed er den synd, ved hvilken mennesket tilpasser sig til den onde. Stolthed vil være menneskehedens undergang.
For at elske Mig, skal I gøre det uden betingelser, og det er ikke nogen let opgave. At elske Mig betyder at være i overensstemmelse med Guds Ord. Hvis I afviger fra det vil jeres kærlighed til Mig visne indtil, til sidst, I vil du leve efter jeres egne regler.
Jeres Jesus
 
Det ondes ånd er mere kraftfuld end menneskets vilje
1324. den. 8 februar 2015 kl. 20:31
Min højtelskede datter, mens Helligånden gennemsyrer alle disse Budskaber, breder Mit Ord sig, ligesom det var i Min tid på jorden, som et lyn. Hastigheden, hvormed Helligånden spreder sig, er ud over det dødelige menneskes forståelse. Og mens Talsmanden, gennem Guds kraft, opsluger sjælene af alle de ydmyge af hjertet, vil det ondes ånd følge med overalt hvor den er Tilstede.
Det ondes ånd er mere kraftfuld end menneskets vilje, men den er magtesløs over for Guds børn som sætter al deres lid til Ham. Det ondes ånd vil altid have et motiv og det er at bedrage. Satan, den store bedrager, vil bruge sjælens stolthed for at overbevise mennesket om, at hans mangelfulde tankegang kan diktere hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Offeret vil tro, at han er i kontrol over sin egen skæbne og derfor er hans tro, hvor lidt det hen kan være, sekundær.
Bevidsthedens frihed kan føre svage sjæle til at afvise Guds Eksistens. Andre sjæle, som accepterer Guds Eksistens, vil tillade deres personlige meninger diktere deres egen fortolkning af, Hvem Gud er, og hvordan Gud reagerer på syndere. Uanset hvad, vil de afvise Guds Autoritet til fordel for, hvad de ønsker at tro. Deres stolthed vil føre til deres undergang.
Djævelen er meget snu og vil sige til sådanne sjæle: 'gør, hvad din samvittighed siger' og overbevise dem at give den forrang, frem for Guds Ord. Åh hvor nemt manipuleret er et menneske, som på grund af synd falder som bytte for et sådant bedrag. Kom. Jeg spørger: hvem er du til at beslutte, at du ved mere om Mig end hvad Jeg har lært dig? Min Lære er klar, præcis og falder aldrig fra. Hvis I ikke kan stole på Guds Ord, så kan I ikke elske Ham virkelig. Det er ved jeres egen frie vilje, at I vælger, hvad I skal tro. Men det menneske, som forvrider Guds Ord, for at de skal passe pænt ind i sin egen opfattelse af Mit Ord og således at passe ind i sine egne behov, det menneske vil bukke under for den ondes fristelse..
Overalt, hvor Mit Ord tages til følge, vil Djævelen vente svævende for at fortære sjæle der værdsætter deres egne synspunkter og meninger mere end Guds Ord. Ethvert menneske, der holder fast ved Sandheden, vil stå overfor Bedragerens frygtelige prøvelser; han vil aldrig ophøre i sine bestræbelser på at føre mennesket på afveje. Så, overalt, hvor Helligånden spreder sine Vinger, vil det ondes ånd følge med, hvert skridt på vejen. Uforsonlig, frustreret og beslutsom, vil han pine de sjæle som er blevet velsignet med Helligånden Magt.
I vil ikke se det ondes ånd forsøge at manipulere de sjæle, han allerede har vundet over, for han har ikke brug for dem. Et menneske der elsker Mig og følger Guds Ord er sårbar, for han er den mest eftertragtede gevinst. I skal dog aldrig tro, at I er stærke nok til at modstå sådanne angreb med jeres tro, fordi hver eneste af jer er en synder. Og som syndere, medmindre I renser jeres sjæl gennem forsoning regelmæssigt, vil I også forråde Mig, for I vil ikke være stærke nok til, på egen hånd, at modstå presset til at fornægte mig.
Glem aldrig hvad Jeg advarede jer om. I er midt i den største åndelige kamp nogensinde. Kun de egnede, de stærkeste og de reneste sjæle vil overleve det.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: bed for beskyttelse af min Søns Kirke på jorden
1325. den 10. februar 2015 kl. 14:36
Mine kære børn, det er vigtigt at I alle beder Korstogsbønnerne og min Helligste Rosenkrans, som en del af jeres daglige bønner. I kan bede udvalgte bønner, ikke nødvendigvis hver bøn, men dem, der er i overensstemmelse med jeres ønske. Min Helligste Rosenkrans skal bedes dagligt mod den ondes indflydelse.
Bøn bringer jer tættere på Gud og beskytter sjælene af alle dem, der anmoder om hjælp fra min Søn imod Bedragerens magt. Bøn er den bedste våben mod det onde, og I skal aldrig undervurdere den magt, det giver.
Bed for at beskytte min Søns kirke på jorden og bed min Søn om at skænke Barmhjertighed til alle, der forsøger at korsfæste den. Denne kirke - min Søns Legeme og Tempel - er den vej, hvorigennem al herlighed vil blive givet til Gud. Læren, Ordet og den hellige Eukaristi, der er min Søns Jesu Kristi Legeme og Blod, er gaver givet til menneskeheden for at frelse sjæle. I skal værne om Sandheden og forberede jer på at acceptere min Søns Barmhjertighed.
Jeg opfordrer til, at I beder for de sjæle som tilbageviser Sandheden og at min Søn vil skænke Sin barmhjertighed over deres sjæle. Min Søn er Liv. Alt liv kommer fra Ham. Afvis Min Søn og I vil ikke have liv i hans kommende Rige.
Min Søn har bedt mig om at tilskynde jeres bønner for sjælene af dem, der vil afvise Ham. Han vil høre de bønner I ofrer for alle jeres kære og for dem, der ikke vil være i stand til at acceptere Lyset, når det vil skinne som et fyrtårn og dække menneskeheden. De sjæle, som er optændte med den kærlighed og ydmyghed, som er nødvendige for at modtage min Søn, vil glæde sig. Dem med mørke i deres sjæle vil sky Lyset, da de vil finde det smertefuldt at se Sandheden. Bed af hele jeres hjerte for de sjæle, der har størst behov for min Søns Barmhjertighed, nu og hver dag fra nu af.
Uden jeres bønner vil mange gå tabt, og de vil lide i evighed for min Søns selskab, men de vil ikke kunne finde Ham nogen sted. Jeg overlader jer min kærlighed, min beskyttelse og min fred. Svar venligst på mit kald for sjælenes frelse.
Jeres elskede
Moder Frelsens Moder.
 
Jeg kan kun afsløre dette for jer, før Jeg skiller fårene fra bukkene 
1326. den 11. februar 2015 kl. 15:16
Min højtelskede datter, så mange spyttede i Mit Ansigt, forbandede Mig og fornægtede Mig i Min tid på jorden, og de fortsætter med at gøre det den dag i dag.
Hver Gave, som blev givet til menneskeheden af Gud, gennem seere, visionære og profeter, blev forkastet af flertallet. Snart vil Sandhedens Flamme være svært at finde for mennesket, selv om han vil søge den. Mine fjender vil juble og fejre mens Mine Vidner på jorden er slået ned og trampet på. Åh hvor utaknemmelige er de kolde hjerter, og hvor lidt kærlighed har de til Mig.
Min straf er nær forestående, og Jeg vil adskille dem, hvis kærlighed for Mig er stadig i live fra de sjæle, som afviser Mig. Mit Indgreb vil være hurtigt og ve det menneske der forbander Mig, for jeg vil skære ham af fra Mit Hellige Hjertes Favn, og han vil blive efterladt blandt dyrene der strejfer på jorden for at opsøge de sjæle de tørster efter, så de kan ødelægge dem.
I dag har jeres Herre talt, og i dag er den dag, hvor ændringerne, som forudsagt, påbegynder. Min Barmhjertighed vil blive vist til jer i store strømme, men efter at I har valgt jeres egen skæbne. De, der har tilladt had at gnave i deres sjæl vil afvise Mig blankt. De lunkne sjæle vil ikke have Nådegaverne til at forblive tro mod Mig, og de vil også afvise Mig.bbbbbbbbb Jeg har givet jer Ordet, Sandheden, og mange har forbandet Mig på grund af dette. Der er kun dette, Jeg kan give jer, før den Store Dag. Tag nu hvad Jeg har givet jer, og husk hvert Ord, for Min Tid er nær, og Jeg kan kun afsløre dette for jer, før Jeg skiller fårene fra bukkene.
 De af jer, der forbander Mig, skal være forbandet. De, der tror på Mig, skal have evigt liv. Lid i Mit navn og Jeg vil ophøje jer i Mit kommende Rige.
Dagen for den første Opstandelse kommer og de, der ikke vil acceptere Mig, vil blive kastet bort i al evighed. Min vrede er stor på dette tidspunkt, og hvis I skulle være vidne til de sløve, grå og mørke sjæle, med lunkent hjerte, det ville få jer til at græde. Desværre er de fleste sjæle i mørke og skulle I se dette, ville i dø af chok, sådan er tilstanden af menneskehedens sjæle. Jeres Jesus.
 
Bøn skræmmer den onde 
1327. den 12. Februar 2015 kl. 18:00
Min højtelskede datter, jeg anmoder alle kristne i alle dele af verden, at øge den tid de tilbringer i bøn, for magten til at besejre synden, som kvæler verden og som bringer lidelse og enhver form for modgang i sin kølvand.
Synd kan ødelægges gennem bøn. Bøn er det mest kraftfulde våben mod det onde, og jo mere I vender til Mig, jeres Jesus, jo mere kan Jeg besejre Min modstander. Selv om Jeg ikke stiller nogen krav til jer, som kan bebyrde jeres hjerter, beder Jeg kun, at I kalder på Mig for at hjælpe syndere til at undgå ondskab, som kan springe op i deres hjerter på ethvert tidspunkt.
Satans magt er på et punkt hvor de, der er uden tro eller overbevisning om Gud, er let manipuleret af ham. Han driver dem og lokker dem ved enhver lejlighed. Mennesket er, i Satans øjne, en spejling af Gud, som skabte mennesket i Sit eget billede. Satan hader hvert eneste menneske med en intensitet, der ville tage jeres pust væk. Det er kun det menneske der er opmærksom på hans taktik, der kan se sandheden, når det onde tager mange former. Kun det menneske der er åben for Guds ord - som elsker og kender Ham - kan afværge bedragerens indflydelse gennem bønnens kraft.
Bøn skræmmer den onde og svækker det greb han holder over menneskeheden. Bøn er mere magtfuld end et sværd der bruges i kamp, for den ikke blot sår fjenden, men ødelægger ham.
Jeres Jesus.
 
Min mission for at frelse menneskeheden er næsten færdig
1328. den 13. februar 2015 kl. 18:00
Min højtelskede datter, med den Hellige, Velsignede Treenigheds Magt, erklærer Jeg, at Jeg har givet jer Sandheden. Jeg har fyldt jeres hjerter og sjæle med gaver, lovet til menneskeheden gennem Sandhedens Bog.
Modtag nu Min Sandhedens Gave sammen med alle de andre Gaver, I har fået gennem denne Mission, og accepter dem med taknemmelighed. Lev Guds Ord. Accepter disse Budskaber og lev jeres liv i overensstemmelse hermed.
Min Mission for at frelse menneskeheden er næsten afsluttet. Min Rest er blevet dannet. I har fået gaverne: den levende Guds Segl, Frelsens Medalje og Korstogsbønnerne. De vil være jeres rustning mod min modstander. Jeg vil tale med jer kun sporadisk og gennem Resten fra nu af. I er klar til at tage jeres rustning op og kæmpe for at holde mit Ord i live i et sted af trøstesløshed.
Min plan er at sikre, at alle jer spreder Mit Ord og overvejer hvad Jeg har givet jer. Jeg vil aldrig svigte Min sidste Mission, for dette er umuligt. Vær tålmodig og stol på Mig fuldstændig. Disse Budskaber vil bringe jer stor lindring og trøst i dage af store åndelige prøvelser. Vær taknemmelige for Min Barmhjertighed.
Helligånden vil vejlede og beskytte jer, og Jeg vil give jer den lindring I behøver for at modstå de vanskeligheder I står over for i de kommende tider.
Tak, Mine små, for at acceptere Mit Indgreb. Nu er det op til jer at sprede Sandheden. Jeg elsker jer, Jeg værner om jer, og jeg længes efter den Store Herrens Dag, når Jeg vil forene verden og føre jer ind i Mit Nye Rige på Jorden.
Jeg velsigner jer og give jer mod, visdom, viden og Nådegaver til at fortsætte Mit Værk på jorden.
Jeres elskede Jesus
Frelser og Forløser af hele menneskeheden
 
Frelsens Moder: Fat mod, mine kære børn, alt er i min Søns hænder
1329. den 17 februar 2015 kl. 17:00
Mine kære børn, I har fået Bønnerne, Gaverne og rustning til at gå videre med forberedelsen af min dyrebare Søns Jesu Kristi Andet Komme. Hans Rest er blevet dannet, og den vil fortsætte med at vokse i hele verden, så at sjæle kan frelses.
Det bliver i løbet af de kommende tider, at Guds Rest vil opretholde Sandheden af Hans Hellige Ord i hvert hjørne af verden.
Velsignet med Helligåndens gunst, vil denne Rest, gennem deres bøn og offer, formilde Guds vrede, når den Store Herrens Dag stiger ned over verden. I må aldrig glemme, at Gud elsker alle, og på grund af modstanden, som vil blive vist til Guds børn, vil I ikke finde det nemt at forblive tro mod Ordet.
Guds Rest vil, uanset tro eller nation, forene sig i de kommende dage, hvor al omtale af det Hellige Ord vil blive undertrykt.
Gud vil kommunikere med jer gennem denne mission når I har brug for trøst, så Han kan skænke jer de Nådegaver der kræves for at opretholde jeres tro.
Fat mod, mine kære børn, alt er i min Søns hænder, som vil opsøge enhver sjæl, herunder de mest forhærdede iblandt jer.
Min kærlighed for jer alle er evig, og jeg ønsker, at I bruger hver Gave, I har fået gennem de Hellige Evangelier og gennem disse Budskaber, for at frelse sjæle.
Gud vil aldrig svigte Sin Rest og det vil være gennem jeres bedegrupper og alle andre bedegrupper, som stammer fra min kommunikation til verden, gennem andre missioner, at sjæle kan og vil blive frelst.
Trøst hinanden i tider af åndelig trængsel og Gud vil vejlede jer hele vejen igennem. Jeg, Frelsens Moder, forbliver jeres beskytter, og jeg vil besvare enhver anmodning, I foretager til mig.
Jeg vil forblive ved jeres side lige indtil den dag min Søn vender tilbage for at genvinde sit Rige på jorden.
Tak for at svare på mit og min Søns kald med tro, håb og tillid.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Marts____________________
 
Mine loyale hellige tjenere, der forbliver tro mod Mit Ord, vil rejse sig og vejlede jer
1330. Onsdag 4. Marts, 2015 kl. 22:12
Min højtelskede datter, Min Stemme er blevet fortrængt af mørkets ånd på et tidspunkt, hvor menneskeheden har mest brug for Mig.
Den åndelige kamp er en hård kamp og udkæmpes af Mit Kongerige mod den ondes kræfter. Alligevel er mange mennesker uvidende om dette faktum, idet den onde ånd udsender en ny falsk doktrin, som på overflade vil ses til at være populær, beundringsværdig, velkommen og bifaldet af dem der bekender at de taler Mit Ord, men som ikke er af Mig.
Den onde er forsigtig, snu og lusket, således at når hans agenter præsenterer en ny tilgang til Min Lære, kan I være sikre på, at den vil blive forklædt på en beundringsværdig måde, der vil blive set til at være oprigtigt. Mine fjenders magt kvæler Troen på Mit Folk, og de kan ikke se, hvad de bliver præsenteret for.
Forvirring kommer ikke fra Mig. Mit Ord er klart, Min Lære uendelig. Menneskeheden har omfavnet humanisme og ateisme som en erstatning for Mig. Jeg er blevet kasseret og Mit Ord tolereres kun delvis, mens de øvrige dele er forvrænget for at tilpasse syndernes behov, som ønsker at retfærdiggøre deres syndighed. De kan tolerere kætteri indbyrdes, men Jeg er Alseende, og Jeg vil dømme de Kristne ved den måde de afviser Mit Ord på og ved de handlinger de udfører, som er imod Mig.
Kristne bliver hurtigt udstødt i verden, og de vil lide under stor trængsel på grund af det had der findes i verden imod Mig. Jeg er foragtet af dem, der engang kendte Mig, men som nu afviser Mig. Jeg er næppe tolereret af dem, der ved Hvem Jeg Er, som afviser dele af Min Lære, fordi Sandheden gør dem utilpas. Jeg blev undgået af mange i Min Tid på jorden og især af de stolte sjæle, der førte Min Flok i templerne. De prædikede Guds Ord, men kunne ikke lide at høre Sandheden fra Mine Læber, den Sande Messias.
I dag er der illoyale tjenere af Mig, som undlader at holde sig til Sandheden. Mange af dem accepterer ikke længere Mit Hellige Ord, der ligesom vandet af en kildevæld forbliver krystalklart. De har forplumret vandet der strømmer frem fra Helligånden og uskyldige sjæle vil drikke det. Sandheden vil blive forvrænget, og mange vil blive tvunget til at sluge mørkets lære, som vil skinne stærk, ligesom en blændende stjerne. Denne nye falske doktrin vil ikke have noget med Mig at gøre og kun dem, der tror på det Hellige Evangelium, og som nægter at afvige fra det, vil finde Evigt Liv.
Jeg kom for at bringe jer Sandheden der kan frelse jer, og I korsfæstede Mig for det. Men gennem Min død på Korset, besejrede Jeg døden. Alt det Jeg gjorde var for jer, og alt det der kommer fra Min Sejr over døden er jeres. Kroppens liv bliver jeres når I tror på Mig og jeres sjæl vil leve evigt. Afvis Mig før Mit Andet Komme, og I vil ikke være klar til at modtage Mig. Skulle I omfavne løgne, selvom I allerede kender Sandheden af ​​Mit Ord, vil I falde i fortvivlelse. Og nu skal Jeg korsfæstes igen og denne gang vil der være lidt sorg for Mit Legeme - Min Kirke - for I vil have forladt Mig når Jeg kommer på den Store Dag. Jeg vil være glemt, men bedrageren vil blive forgudet, tilbedt og hilst som en konge, mens Jeg vil ligge i rendestenen og blive trampet på.
Kun ved Helligåndens magt vil Mine sande tilhængere kunne modstå denne kamp om sjæle og Jeg giver jer hver Nådegave til at åbne jeres øjne for Sandheden og for at forhindre jer i at blive ædt af bedraget.
Mine loyale hellige tjenere, der forbliver tro mod Mit Ord, vil rejse sig og vejlede jer på sandhedens vej. Disse tapre hellige tjenere af Mig vil modtage ekstraordinære Nådegaver for at gøre de Kristne i stand til at se forskellen mellem rigtigt og forkert klart. Fat mod, alle jer, og vid, at disse Nådegaver bliver nu skænket til disse tjenere af Mig, for uden deres lederskab, ville I finde det vanskeligt at forkynde Sandheden.
Jeg elsker jer alle. Jeg vil aldrig svigte jer. Jeg drager jer til Mig og opfordrer jer til at fremsige Mine Korstogsbønner for at modtage de velsignelser, der er nødvendige for denne rejse der står foran jer. Helligånden hviler på jer, og I vil blive fyldt med alle mulige Gaver til at opretholde jeres hengivenhed til Mig.
Kald på Mig altid for at hjælpe jer, for at give jer mod, styrke og evnen til at behandle jeres fjender med den kærlighed og medfølelse der er nødvendig hvis I skal blive Mine sande disciple. At elske Mine fjender betyder dog ikke, at I skal acceptere kætterier. Jeg beder også, at I afviser at deltage i enhver form for had i Mit Hellige Navn.
Forkynd Mit Ord. Der er intet behøv til at forsvare det.  
Jeres elskede Jesus Kristus
Frelser og Forløser af hele menneskeheden
 
Maj______________________
 
Aldrig før, siden Min Korsfæstelse, har Kristendommen udholdt sådan en forfølgelse 
1331. Onsdag den 6. maj 2015 kl. 22.31
Min højtelskede datter, Mine tårer flyder i store strømme på dette tidspunkt, da det Hellige Guds Ord bliver revet i stykker.
Kærlighed til Mig, Jesus Kristus, er forsvundet og Min Kirkes ånd tørrer ud, så at snart vil den ikke være andet end en ørken. Den vil være berøvet for livet, og kun de sande troende i Min Kirke vil blive ved med at holde Min Kærligheds Hjerte slående støt, mens alt andet, der omgiver det, vil blive dehydreret, med alt liv suget fra det.
Aldrig før, siden Min Korsfæstelse, har Kristendommen udholdt en sådan forfølgelse på grund af foragt mod Guds Ord.
Alt det der er helligt i Min Faders Himmelske Rige er blevet decimeret af mennesket, hvis hjerte ikke længere føler kærlighed til sin Skaber, Gud den Højeste. Dem, der forbliver tro mod Ham, og som elsker og værner om Ham, vil føle Hans Smerte i deres hjerter som et sværd der gennemborer og påfører forfærdelige lidelser, men som ikke dræber. For dem med sand kærlighed til Gud vil ikke være i stand til at adskille sig fra Ham, da de er knyttet til Ham som med en navlestreng, som ikke kan brydes.
Gud vil, gennem Sin barmhjertighed, ødelægge Sine fjender, som forsøger at stjæle de sjæle, hvis navne er indeholdt i Livets Bog. Min Tid er næsten over jer.
Opgiv aldrig håbet og fortvivl aldrig når I vidner om Mine fjenders arbejde og den hastighed, hvormed deres snedige, onde veje bliver accepteret af intetanende sjæle.
Jeg er først og fremmest en Gud af stor Tålmodighed og Min Barmhjertighed vil blive sendt over den menneskelige slægt i overflod, midt i Min Kærligheds flammer.
Disse flammer vil bibringe en fornyelse af troen på Mig hos dem, der er faldet bort fra Mig, ligesom de vil ødelægge Satan og hver dæmon og falden engel, der holder som gidsler de sjæle som tilhører Mig, men som har adskilt sig fra Mig.
Min tid vil komme, men ikke før verden ha set de tegn forudsagt i Johannes' Åbenbaring og i Sandhedens Bog. Frygt Mig ikke. Forbered for Mig. Afvis Mine fjenders falske løfter. Forbliv altid tro mod Mit Ord. Mine fjender vil ikke have nogen del i Mit Rige. Mine elskede troende, herunder dem, der kalder på Mig under Advarsel, vil aldrig dø. For deres er det Nye Kongerige – Mit Kongerige – det ene lovet til Mig, Messias, Kongen af alle tider - en verden uden ende.
Dette kan være en tid med forvirring, splittelse, sorg og en længsel efter dem der repræsenterer Mig på denne jord for at forkynde Sandheden. Men I må vide dette. Jeg Er Sandheden. Sandheden dør aldrig . Mit Kongerige er evigt og I, Mine elskede børn, tilhører Mig. Kom. Vær tæt på Mig. Jeg vil føre jer til jeres retmæssige arvelod. Stol på Mig. Lyt til Mig gennem disse Budskaber - Sandhedens Bog. Det er Guds Gave til jer, så I aldrig vil glemme Mit Løfte om at komme igen for at dømme levende – dem i live på denne jord, samt dem, der døde i Min Gunst.
Jeg vil vise tegn af enhver art i hele verden nu. De, der er velsignet med Helligåndens Gave vil vide, at de er blevet sendt til jer på Befaling af Min elskede Fader.
Gå i Fred. Lyt til Mig kun gennem disse budskaber på dette tidspunkt.
Jeg elsker jer alle inderligt, og Jeg har forlangt jer som Mine. Lad ingen forsøge at stjæle en enkelt sjæl fra Mig, for de vil lide evig pine for deres handlinger. 
Jeres Jesus