Bøn

___________________________________________________
Betydningen af bøn og bønnens magt
56. den 24. marts 2011 kl. 23.00
Min kære elskede datter, det er med stor glæde, at jeg bliver genforenet med dig i aften. Du er nu blevet fyldt af dømmekraftens nåde og er helt klar over hvilken vej, du skal følge. Efter at du omsider har overgivet dig til Mig og er blevet forenet med Mig, er du nu sat fri. Du er blevet fri for tvivl, har en ren samvittighed og er stærkere end før og er klar til at åbenbare Mit løfte for verden. Mit Ord vil overbringe, hvor påtrængende nødvendigt det er at være forberedt på at åbne jeres hjerter for det øjeblik, hvor alle vil få vist deres synder.
Ved at være forberedt og advaret på forhånd, vil mange, mange flere sjæle blive frelst. Jo flere, der bliver omvendt, jo svagere vil den forfølgelse blive, som vil følge efter. Min datter, du må aldrig blive selvtilfreds, men du skal heller ikke frygte fremtidige begivenheder. Alt vil blive overstået, og i stedet vil der komme en lykkeligere verden med større kærlighed alle vegne.
Budskaberne skal simpelthen minde jer om Guds Eksistens.
Fortæl Mit folk alle vegne, at disse Budskaber simpelthen skal minde alle Guds børn om, at Han Eksisterer. De må også forstå, at deres sjæle er den vigtigste del af deres menneskelige skabning. At passe på deres sjæle er af vital betydning, hvis de skal blive en del af den vidunderlige fremtid, der venter alle. Folk er simpelthen nødt til at minde sig selv om de ti bud og at ære dem. Så er alt, hvad de behøver at gøre, at de følger Min Lære og lever deres liv, som jeg har lært dem.
Grunden til, at Jeg giver dem profetierne, er, at jeg vil bevise over for mine elskede tilhængere, at der finder en Guddommelig indgriben sted. Ved at gøre dette håber Jeg, at de vil åbne deres hjerter og tillade Sandheden at trænge ind.
Guddommelig Kærlighed bringer fred
Mange folk hykler en respekt for Min Lære. Andre synes den er kedelig og trættende. Ved af efterligne Mig er de bange for, at de vil komme til at savne den komfort, som materielle ting kan bringe ind i deres liv. Hvad de ikke forstår er, at den eneste virkelige komfort, som de overhovedet kan opleve, er at erfare Guddommelig kærlighed. Denne kærlighed kan kun komme ind i deres liv, når de nærmer sig Mig og Min Evige Fader gennem enkle bønner. Når I en gang har oplevet denne fred, vil I opdage, at I er sluppet af med bekymringer og stress.
Ingen mængde falske stimuli kan matche den eufori, der opstår, når I kommer tæt på Mit hjerte. Denne kærlighed gennemstrømmer ikke blot hele jeres krop, sind og sjæl, den gør jer også i stand til at leve et mere frit liv. I vil opleve en dyb tilfredshed, som I ikke har oplevet før. I vil blive overrasket over, hvor lidt betydning materiel luksus har for jer nu. I vil miste interessen for de ting, og det vil overraske jer.
Oh børn, hvis I blot kunne komme tæt på Mig, ville I endelig føle jer frie. I ville ikke længere føle en tom fortvivlelse i jeres sjæl. I vil få en udstråling, som andre naturligt vil føle sig tiltrukket af. I vil spekulere om grunden til det, men I skal ikke blive bange. Det er Guds nådes værk. Når I er fyldt med nåde, smitter det og spreder sig til andre gennem kærlighed. Så fortsætter denne cyklus.
Børn, I skal derfor huske vigtigheden af at bede. Den kraft, den giver, og den hastighed hvormed den spredes og omslutter de heldige sjæle, der drages mod denne sky af kærlighed.
Satans net af forræderi skaber frygt
Ligesom bøn og kærlighed vinder udbredelse, så gør hadet, som udspyes fra Satan det også. Forræderen spreder sit forræderi gennem folk, som ikke er troende eller som fusker med spil, der knytter sig til mørkets kræfter. Hans net af had fanger endog dem i udkanten, der måske føler, at de lever et rimeligt godt liv. Dette snedige net kan fange enhver, der ikke er forsigtig. Det, der er fælles for alle dem, som bliver fanget, er en følelse ar uro, ængstelse, mismod og frygt. Denne frygt bliver meget hurtigt til had.
Løb til Mig alle sammen. Vent ikke til jeres liv er gået i stykker af unødvendig sorg. For Jeg er der altid, iagttagende, ventende og med et håb om, at I hver især vil opgive jeres stolthed, så Jeg kan træde til og omfavne jer. Gå ind i jeres kirker og bed til Mig. Tal med Mig derhjemme eller på vej til arbejde. Hvor I end er, så kald blot på Mig. I vil ret hurtigt opdage, hvordan jeg svarer.
Vågn op – Åbn jeres lukkede hjerter
Vågn op, børn. Har I nu forstået, at I har brug for Mig? Hvornår vil I omsider åbne jeres lukkede hjerter og lukke Mig ind? Spild ikke dyrebar tid, for jeres egen og jeres families skyld. Jeg er kærlighed. I har brug for Min Kærlighed for at vederkvæge jeres tørre og udtærede sjæle. Når I først har oplevet Min Kærlighed, vil I føle jer i godt humør og tillade jer at føle virkelig kærlighed igen. Denne kærlighed vil så åbne jeres sind for Sandheden – de løfter, jeg gav jer alle, da Jeg døde for jeres synders skyld på Korset. Jeg elsker jer børn. Vil I ikke nok vise Mig den kærlighed, som Jeg bønfalder jer om? Bliv ikke ved med at være fortabt for Mig. Der er kun lidt tid tilbage, børn, hvor I kan vende tilbage til Mig. Kom ikke for sent.
Jeres elskende
Frelser Jesus Kristus
 
Hvis I finder det svært at bede
93. den 24. maj 2011 kl. 18:00
Min kære elskede datter, Jeg Er glad i dag hvor så meget arbejde er blevet gjort for at give Mit Allerhelligste Ord til verden, gennem dit arbejde. Du skal aldrig føle at du ikke gør nok på grund af det antal mennesker der afviser disse Budskaber. For de af Mine børn som ikke tager imod Mit Ord nu, de vil komme til det. De vil være sulte efter at Høre Min Stemme.
Forbliv fokuseret på Mig nu. Lad jer ikke lede på afveje af dem der håner disse Budskaber. Tab aldrig modet, for dem der lytter til Mit Ord spreder faktisk Sandheden til andre, ud af deres kærlighed til Mig.
Omvendelse er en svær udfordring i en verden så blind for Sandheden om evigt liv. Udholdenhed behøves, for med hjælp fra Helligånden, Hvis Kraft føles nu, overalt, rundt omkring i verden, vil Mine børn med tiden komme tilbage til Mig, men ikke alle. For alle dem der skulle foretrække kunstig tryghed som tilbydes dem gennem bedrageren, vil finde det meget vanskeligt at afvise det liv de lever. Bed for alle i jeres familie og alle jeres venner nu, så I alle kan forenes i jeres kærlighed til Mig under Advarslen. For, hvis I vil tage imod denne begivenhed som jeres vej til frihed, vil I blive belønnede med Min store Barmhjertighed.
Bøn er ikke let
Bøn er ikke let for mange af Mine børn, som finder bønnen af lange bønner en gentagelse og lidt kedeligt. Hvis det er sådan I beder og I kæmper, så sid blot stille ned og kommunikér med Mig i stilhed. Reflektér helt enkelt over Mit Liv på Jord. Mind jer selv om Min tid der og de lektier i kærlighed Jeg gav jer alle. Det er nok. Lad der falde ro over jeres sind og Jeg vil sidde med jer i fordybelse. Jeg vandrer med enhver. Jeg Er tilstede hvert minut af dagen uanset hvad I laver. Jeg Er aldrig langt borte. Husk, at Jeg Er jeres krykke i livet. Læn dig op ad Mig. Bed om Min støtte, i oprigtighed, og Jeg vil høre jeres råb. Jeg afviser aldrig jeres anmodning hvis det er i overensstemmelse med Min Hellige Vilje. Dog, når I beder om begunstigelser som er udformet for at give jer verdslig overflod, skal I vide, at jeg aldrig skænker sådan. For Jeg kan aldrig give jer gaver som Jeg ved er dårlige for jeres sjæl. Mine Gaver gives sådan, at Jeg kan føre jer nærmere Mit Hjerte, for når det sker, vil I ikke ønske jer andet.
Jeres elskede og hengivne Frelser
Jesus Kristus.
 
Frelsens Moder: Korstogsbøn (19) En bøn for unge mennesker 
306. Den 13. januar 2012 kl. 8.00
Mit barn, jeg lider meget i dag, fordi jeg tænker på de stakkels sjæle, som vil dø under Advarslen..... Du må bede om akut bøn for disse sjæle, som gør Min Fader vred. Deres opførsel er afskyelig i Hans øjne.
Vil I ikke nok bede for disse børn, der er i mørket og som i mange tilfælde ikke ved, hvad de gør.
Deres ondskab får Min Søn til at græde og Hans sår til at væske af betændelse. Det er meget vigtigt, at så mange sjæle som muligt bliver omsluttet af Min Søns Arme ved Hans Guddommelige Barmhjertighed. Bed om, at denne korstogsbøn bliver bedt til mig, Frelsens Moder, så disse stakkels børn kan blive frelst.
Korstogsbøn nr. 19 Bøn for unge mennesker
”Frelsens Moder, vil du bede om Barmhjertighed for de unge sjæle, der er i et frygteligt mørke, så at de kan genkende din elskede Søn, når Han kommer for at forløse hele menneskeheden. Lad ikke en eneste sjæl falde på sin vej. Lad ikke en eneste sjæl afvise Hans Store Barmhjertighed. Moder, jeg beder om, at alle bliver frelst, og at du vil dække disse sjæle med din hellige kappe for at give dem den beskyttelse fra forræderen, som de har brug for. Amen.”
Mit barn, alle sjæle er vigtige for min Søn. Men det er de unge sjæle, der sårer Ham mest.
Bed om, at Barmhjertighedens Lys vil skinne gennem mørket i deres sind og sjæl. Bed om, at de vil afvise deres frygteligt fordærvede levevis i tomhed. Bed om, at de vil vende sig mod himlen og bede om Barmhjertighed. Ellers vil de aldrig modtage de Nådegaver, de har brug for for at kunne komme ind i det Nye Paradis.
Sikken et tab disse unge mennesker vil blive for resten af jer, der vil acceptere Advarslens Gave og komme ind i den Nye Æra med Paradis på Jorden. Det vil knuse Min Søns Hjerte, hvis de ikke kan frelses.
Jeres elskede Moder Maria, Himlens Dronning
Frelsens Moder
 
Frelsens Moder: Når I beder min Rosenkrans kan I hjælpe med at frelse jeres nation
329. den 5. februar 2012 kl. 13:15
Mit barn, jeg vil opfordre alle mine børn til at bede for enhed i verden på dette tidspunkt. Troen på min søn er ved at forsvinde, og mine børn bliver efterladt med golde sjæle. Jeg er jeres Pletfrie Hjerte og gennem den kærlighed, jeg har til min dyrebare Søn, Jesus Kristus, vil arbejde tæt sammen med Ham for at frelse menneskeheden.
Ved at bede til mig om at gå i forbøn, vil jeg bede min Fader, Gud den Højeste, til at holde Sin Retfærdigheds Hånd tilbage fra den strenge straf Han vil sende over Jorden, for at stoppe ondskab til at sprede sig.
Jeg vil hjælpe jer, børn, at komme tættere til min Søns hjerte. Når vi arbejder sammen, mine børn, kan vi afværge katastrofer i hele verden.
Glem aldrig betydningen af min Allerhelligste Rosenkrans, fordi når I beder det hver dag, kan I hjælpe med at redde jeres nation. Satans magt er svækket, når I beder min Rosenkrans. Han løber væk i stor smerte og bliver magtesløs. Det er meget vigtigt, uanset hvilken kristen retning I tilhører, at bede det mindst en gang om dagen.
Så mange mennesker kan ikke acceptere mig, deres Velsignede Moder.
Ligesom min søn, er jeg afvist, hånet, fornærmet og fornedret. Alligevel, ved at bede om min hjælp, kan jeg bringe sjæle direkte til min Søns Jesu Kristi Hellige Hjerte.
Min Søn, Jesus Kristus, er jeres Frelser, børn, og Han vil aldrig afvise syndere uanset hvor mørke jeres sjæle er.
Hvis I er kede af, for at have fornærmet Ham, kald bare på mig, jeres kærlige Moder og jeg vil tage jer ved hånden til Ham.
Min Søn er klar til at komme og bringe alle Sine børn sammen, så I alle kan samles med ham i det Nye Paradis på Jorden. Kun rene og ydmyge sjæle kan komme ind.
I skal starte jeres forberedelser nu. Start med at bede min Hellige Rosenkrans.
Denne bøn er så vigtig, at den må nu være en Korstogsbøn, i sin egen ret.
Korstogsbøn (26) Bed Rosenkransen for at frelse jeres nation. 
Føl fred, børn, når I mediterer min Rosenkrans.
Når Nådegaverne hældes over jer, efter I har bedt den, vil I så vide, at bedrageren er flygtet væk fra jer, og i stedet vil kærlighed komme. Kærlighed kommer fra min evige Fader.
Når I føler kærlighed i jeres hjerter, vil I vide, at I er ved at vinde kampen for at besejre den onde.
Jeres elskede Englenes Dronning
Frelsens Moder
 
Frelsens Moder: Bed Rosenkransen i alle nationer fra nu af og til Påskesøndag
366. den 9. marts 2012 kl. 19.15
Mit søde barn, hvor jeg græder, når jeg ser hadet vokse ikke blot til dig, men også til det Hellige Ord fra Min elskede Søn, Jesus Kristus.
Nu ved du, hvordan han led i Gethsemane Have, og hvordan Han stadig lider i dag, hvor ethvert af Hans forsøg på at gribe ind for at frelse sjæle bliver forpurret af den onde.
Da krigene bliver planlagt nu, er det vigtigt, at min Hellige Rosenkrans bliver bedt hver dag indtil påske.
Børn, hvis I kunne vie hver ugedag indtil påske til min Rosenkrans og hver fredag til alle fire mysterier, ville man kunne dæmpe trangen til ødelæggelse i verden.
Min Søn er glad for dem, der tager imod Hans Hellige Ord med glæde og rene hjerter.
I, mine børn, er resterne, det lille frø af troende, som vil vokse til den Hær, der nu er nødvendig for at reducere synden i verden.
Jeres bønner, og især den meget Hellige Rosenkransbøn, er de våben, som er nødvendige for at kunne ødelægge den onde og dem, han har inficeret i hvert eneste hjørne af Jorden.
Gå nu, mine børn, og organiser globale bønner, så at min Rosenkrans bliver reciteret i alle nationer over hele kloden fra nu af og ind til Påskesøndag.
Gå med fred, mit barn. De nådegaver, du får skænket nu, vil hjælpe dig med at klare de daglige angreb fra Satan, nu hvor hans vrede over dette Arbejde vokser.
Din himmelske Moder
Frelsens Moder
(Derfor har vi arrangeret en global rosenkransbøn hver fredag på vores internetside for bedegrupper, som vil indeholde alle fire mysterier, medens vi opfordrer til at bede den almindelige rosenkrans dagligt i fastetiden indtil påske.)
 
Frelsens Moder: Spørg mine børn om at faste én dag på Langfredagen for at forhindre En-verdensvaluta
379. den 27. marts 2012 kl. 18:00
Mit barn, din lidelse, sammen med den af andre udvalgte sjæle, vil intensivere under den Stille Uge.
Det er den uge, hvor bedrageren vil gøre skade på så mange Gudsbørn som muligt, gennem krige, forfølgelse og vold.
Det er på dette tidspunkt, at han påfører store lidelser, som dem min dyrebare Søn udholdt under Sin Lidelse på Korset.
Mit barn, du skal fortælle alle, der har tilskyndet sjæle overalt, at bede min Hellige Rosenkrans hver fredag op til Påske, at jeg er meget glad for det.
De sjæle de frelser, sammen med lidelserne i deres egne lande, er alle blevet hjulpet gennem disse fromhedsgerninger.
Min Søns Kærlighed mærkes nu af flere mennesker over hele verden, i en tid med stor lidelse.
Han letter deres smerte med Hans særlige Nådegaver og lindrer deres sjæle, ved Helligåndens Magt.
Børn, jeres bønner, som så kærligt bliver præsenteret af jer i himmelen, bliver hørt.
I skal søge hjælp hos min Søn og min Evige Fader, på alle tidspunkter. Hver eneste bøn, uanset hvor lille den kan være, høres og besvares, efter Gud den Højestes Vilje.
Mit barn, bed mine børn om at holde en dags faste Langfredag, for at forhindre den ene verdens valuta i at blive indført.
Jeres bønner og faste kan gøre dette.
Så snart denne bøn er sagt under jeres faste, vil min Evige Fader stoppe disse mennesker i at påføre den trængsel de planlægger, så de kan kontrollere jer
Disse samme mennesker ønsker at afskaffe Kristendommen, så det er vigtigt, at I forhindrer dette til at ske, gennem særlige ofre.
Korstogsbøn (42) Fastebøn for at stoppe En-verdens mønt
O Gud den Højeste, jeg ofrer Dig min fastegave, så at Du vil stoppe det ondes greb i verden, som er planlagt for at udsulte mit land for mad, indbefattet livets brød. Modtag mit offer og lyt til min tryglen for alle nationer, for at forhindre den lidelse som Antikrist har planlagt.
Frels os, kære Herre, fra denne ondskab og beskyt vor tro, så at vi kan ære Dig, med den frihed vi har brug for, for at elske og tilbede Dig, nu og i al evighed.
Amen
Mit barn, en dags faste om Langfredagen, vil bringe meget frihed til nationer fra den onde og dem, der følger hans onde ønsker om at styre økonomien af alle nationer. Jeres elskede Moder Frelsens Moder Guds Moder.
 
Bed venligst min Barmhjertigheds Rosenkrans og start min Novena Langfredag
386. den 4. april 2012 kl. 01:00
Min højtelskede datter, tiden er næsten kommet for verden til at reflektere over Min død på Korset.
Det er tiden i 2012, hvor Jeg har hårdt brug for jeres bønner for dem, der ikke vil erkende Mig og for dem der ikke kender Mig.
Det vil være op til jer, Mine elskede tilhængere, om at hjælpe Mig at frelse de stakkels sjæle, som Jeg har brug for at bringe tæt på Mit bryst, så Jeg kan forberede dem til Mit Nye Paradis.
Børn, jeg har brug for at I beder Min Barmhjertigheds Rosenkrans og påbegynder de ni dages Novena af den Guddommelige Barmhjertighed fra Langfredag.
Det er vigtigt at så mange af jer som muligt færdiggør denne Novena for andre sjæle. I vil modtage store Nådegaver og om dette vil Jeg aldrig svigte jer. Jeg vil frelse jeres sjæl, når I kommer foran Mig på Dommens Dag.
I skal aldrig blive træt af at bede for andre sjæles frelse. I er min hær og gennem de Nådegaver Jeg giver jer, vil I arbejde med Mig for at rense jorden for synd, før Mit Andet Komme.
At bede forekommer ikke let til jer alle. Den bedste måde er at I samles om Min Smertens Lidelse, og mediterer om Min lidelse og i særdeleshed om Min Dødsangst i Haven. Min Store Barmhjertighed er stærkest derefter. Det var netop på grund af syndere, herunder de hedninge der aldrig fik en chance til at kende Mig, hvem Jeg led mest for.
De af jer, der elsker Mig må vide dette:
Jo mere I stoler på Mig fuldstændigt, jo stærkere er Min Barmhjertighed. Jo mere jeg kan tilgive. Min Barmhjertighed er så kraftig, at den kan udslette hele menneskehedens synder.
De som tror på Mig og stoler på Mig kan opnå stor helliggørelse ved at hjælpe til at frelse deres brødres og søstres sjæle, som en prioritet fra deres side. Det gør de ud af deres kærlighed til Mig, for de ved, at dette bringer Mig megen trøst.
I, mine rene og oprigtige tilhængere, der elsker Mig så meget, må vide, at det er gennem jeres hjertes generøsitet, at Jeg kan frelse syndere.
Syndere, må I forstå, er dem Jeg døde for, og dem Jeg tørster mest efter af alt. Jeg viser stor medfølelse for syndere.
Men I, Mine tilhængere, som også syndere, må stole på Mig fuldstændigt. Ved at gøre dette, skænker Jeg en række særlige Nådegaver.
Jo mere I beder om Min hjælp, jo mere modtager I. Det er på grund af dette bånd, som, I og Jeg har mellem os, at I kan hjælpe Mig med at redde andre sjæle fra at drukne i fortvivlelse og håbløshed.
Husk Magten af Min Guddommelige Barmhjertigheds Novena og antallet af de sjæle I vil frelse for mig i år.
Jeres elskede Jesus.
Bemærk! Se links til andre Budskaber offentliggjort sidste Påske
April 13 http://www.thewarningsecondcoming.com/my-pain-is-even-greater-today-than-it-was-during-my-crucifixtion/
April 14 2011 http://www.thewarningsecondcoming.com/special-graces-promised-for-calling-on-jesus-for-just-one-day/
April 23 2011  http://www.thewarningsecondcoming.com/pledge-your-allegiance-to-my-divine-mercy/
April 24 2011 http://www.thewarningsecondcoming.com/convert-others-at-every-opportunity/
 
 Jeg kalder alle jer, som ikke kender Mig
 412. den 30. april 2012
Min kæreste elskede datter, Jeg skal forklare noget for de folk, der siger, at de tror på Gud, men som ikke går i kirke eller beder. Mange ved ikke, hvordan de skal bede. Lidt ligesom den måde, du, Min datter, synes det er svært.
Bøn betyder at bede om noget.
Bøn betyder at kommunikere.
Bøn betyder at vise kærlighed og at sige tak.
I dag vil mange folk, der er velmenende og gavmilde, ikke vide, hvordan man beder. Nogle vil føle det ubehageligt og føle sig kejtede.
Andre vil føle, at deres bønner ikke tæller.
Oh hvor Jeg elsker disse specielle sjæle. De er så langt væk fra Mig, og alligevel længes Jeg efter at vise dem Min dybe Kærlighed.
Jeg kalder alle dem, som ikke kender Mig. Der er ingen grund til at frygte Mig. Alt, hvad I behøver at gøre, er at bede Mig om at tage imod jer og at trøste jer.
Lad Mig bevise Min Kærlighed. Tal med Mig med jeres egne enkle ord. Intet chokerer Mig.
Betro Mig jeres bekymringer, så Jeg kan berolige jeres hjerte. Lad Mig hjælpe jer med at føle sand fred. Bed Mig om at udrede jeres bekymringer. Jeg vil vise jer Sandheden, så at jeres bekymringer ikke længere ser så slemme ud.
Hvordan vil I kunne vide, at Jeg hører jer? Hvordan vil I kunne være sikre på, at Jeg vil svare jer?
Sæt jer bare ned og bed Mig om at hjælpe jer med denne bøn, så I kan åbne jeres hjerte for Mig og bede om Min hjælp.
Korstogsbøn (50) Jesus hjælp mig med at lære Dig at kende
”Oh kære Jesus, hjælp mig med at lære Dig at kende. Tilgiv, at jeg ikke har talt med Dig før nu. Hjælp mig med at finde fred i dette liv og vis mig Sandheden om det Evige Liv.
Berolig mit hjerte. Let mine bekymringer. Giv mig fred. Åben mit hjerte nu, så at Du kan fylde min sjæl med Din Kærlighed.
Amen.”
Mange af jer vil ikke komme til Mig lige nu. Men det er okay.
I vil komme, når der er tider med trængsler, forvirring og frygt.
Jeg står her hos jer hver dag, selvom I endnu ikke har forstået det, men meget snart vil I se Mig og kende Sandheden om Mit Løfte om at skænke jer Evigt Liv i krop, sind og ånd.
Jeg venter på jeres henvendelse. Så kan Jeg tage jer med til Portene til den Nye Fredsæra og Mit Nye Paradis på Jorden, når tiden er inde.
Jeres ven
Jeres elskede Jesus
 
Anmodning om bøn: Gå nu, og kald denne anmodning: mit kald til Jesus
425. den 14. maj 2012 kl.18:00
Min kæreste elskede datter, din gave til Mig er accepteret og som følge heraf vil den frelse yderligere 5 millioner sjæle.*
Det er Mit højeste ønske at sætte en stopper for din lidelse, men denne dyrebare gave, du bringer til Mig nu, betyder at Jeg kan frelse flere Guds børn.
Glem aldrig, at denne Mission er for at frelse menneskeheden fra helvedet. Jeg har brug for din hjælp og hjælp fra andre for at gøre dette.
Føl dig aldrig alene, for Jeg elsker dig og er med dig hele tiden. Mange flere Guds børn er endelig begyndt at høre Min stemme.
Helligåndens arbejde vil bære frugt og meget snart vil Guds Kærlighed kunne mærkes i hjertet af selv de mest golde sjæle.
De tabte, tomme og golde sjæle vil føle en flamme af kærlighed og mærke en velkendt længsel efter at være en del af Mit Nye Rige på Jorden. Mange vil ikke forstå hvorfor, men de vil være ude af stand til at benægte deres følelser af varme, kærlighed og fred.
Mange vil blive overrasket og vil ønske at tale med Mig. Du skal nu forene mennesker overalt for at anmode Min Kærligheds Gave. De skal bede for at modtage særlige begunstigelser. Du, Min datter, skal udpege en dag om ugen til dette. Hver tabte sjæl skal bede Mig om hjælp. Hvis deres anmodning er efter Min Hellige Vilje, vil Jeg besvare deres bønner. Dette vil indgyde i dem en stærkere forbindelse til Mit Hellige Hjerte og Min Store Barmhjertighed.
Gå nu og kald denne anmodning "mit Kald til Jesus." Min datter, gør dette så hurtigt som du kan, idet Jeg ønsker at sikre at disse sjæle, især dem, der ikke accepterer at Jeg taler nu, vil til sidst indse, hvor tæt Jeg Er til hver eneste sjæl. Fortæl dem, at Jeg elsker alle og ikke udelukker en eneste synder, uanset hvor alvorlig deres synd er.
Alt hvad Jeg beder om, er at de kommer til Mig og beder Mig om at hjælpe dem.
Din Jesus
* De sjæle der er nævnt på første linje har at gøre med de personlige lidelser, ofret af Maria Divine Mercy og henviser ikke til verden som helhed, fordi milliarder af sjæle bliver i øjeblikket frelst gennem bøn
 
Organiser bedegrupper, der indvier sig til Jesus til Menneskeheden
428. den 16. maj 2012 kl. 17:38 Min højtelskede datter, Jeg må understrege for alle dem, der tror på Mig, at det er vigtigt at bede for alle jeres nationer.
For at gøre dette effektivt, skal I oprette bedegrupper, der indvies til "Jesus til menneskeheden".
Brug denne gruppe til at fremsige alle Korstogsbønner givet til dig.
Min datter, Maria vil sørge for at få dem sat på en måde, der vil give jer mulighed for at udskrive dem, uanset hvor I er i verden.
Spred venligst Mit Hellige Ord til alle gejstlige.
Nogle vil afvise Mine Budskaber. Andre vil omfavne dem med kærlighed i deres hjerter. Men for det meste vil du blive latterliggjort og afvist i Mit Hellige Navn. Du vil lide som Mine apostle led og vil blive til grin i visse kredse af min Kirke på Jorden. Disse verbale og uberettigede fornærmelser vil være intense og du vil blive såret. Men jeg siger dette.
Husk på, at hadet, udvist til dig, vil bevise at det er virkelig Mig, Din Jesus, der taler til dig fra Himlen.
Fra denne lidelse vil Jeg gøre, at du rejser dig igen og igen, hver gang du bliver sparket til jorden.
Jeg vil rejse dig op og gøre dig stærkere end før. Hvorfor gør jeg dette? Jeg gør det, så du vil blive egnet og stærkere til at sprede Mit Hellige Ord. For først da, vil du modtage større Gaver, som Jeg vil give dig gennem Min Helligånden.
Så rejs dig og forbered din nation, så det vil modtage den rustning den har brug for for at undgå dyrets mærke.
Glem aldrig betydningen af den levende Guds Segl.
Det vil give dig og din familie beskyttelse, ikke bare i ånden, men fysisk beskyttelse også..
Du er velsignet med at modtage Seglet, og det er din pligt at sikre, at så mange Guds børn som muligt modtager den overalt.
Husk, Jeg står ved siden af alle mine tilhængere hvert minut og når de udfører Mit Arbejde, vil de modtage særlige Nådegaver, der gør dem modige, stærke og fast besluttet på at frelse sjælene af enhver mand, kvinde og barn i verden.
Din elskede Frelser
 
Vigtigt Budskab fra Gudfaderen: Jeg vil give immunitet mod Helvedes Porte til de sjæle, for hvem I beder
 528. den 23. august 2012 kl.15:15
Min kæreste datter det er sjælden, at den Hellige Treenighed kommunikerer med menneskeheden på denne måde og det er første gang at Jeg, jeres Fader, sanktionerer en Mission af denne art.
Mine børn, hvoraf mange af dem ikke er klar over betydningen af denne Guddommelige Ingriben, vil forstå snart, hvorfor denne er nødvendigt.
Hvis Min elskede Søns Andet Komme skulle ske uden varsel, ville Mine dyrebare børn aldrig træde ind i Mit Nye Paradis porte.
De ville aldrig have været i stand til at forberede deres sjæle og ville ikke være egnet til at blive optaget i den nye Æra af Fred.
Dette er en meddelelse, som verden vil finde det vanskeligt at reagere på.
Så mørk er den sky, som dækker menneskets hjerte, at kun få sjæle vil være i stand til at se Lyset af Mit Guddommelige Løfte.
De onde kræfter, som findes overalt i verden, forhindrer mine børn at nå ud til Mig.. Min beslutsomhed om at bringe Min familie sammen og at forene dem i Min favn, er brændende.
Lad ingen være i tvivl om, at Jeg vil muliggøre en hurtig omvendelse af menneskeheden, uanset omkostningerne.
Under hensyntagen at mine børns frie vilje forbliver uberørt, vil de mirakler Jeg befaler, omvende deres hjerter ud og ind.
Dette er Mit løfte, mens Jeg kalder ud på hver enkelt af jer, Mine kære små børn.
Jeg, jeres elskede Fader, længes efter at tage jer, samle jer og holde jer tæt på Mit hjerte og tage jer ind i sikkerhed.
Så få af jer kender dybden af Min Kærlighed. Når I oplever kærlighed til Mig, jeres evige Fader, I kan aldrig bryde jeres bånd igen fra Mig.
Jeg ønsker at give jer lindring.
Jeg ønsker at fortælle jer, at min Kærlighed for jer betyder at, gennem Min Søn Jesus Kristus,stor Barmhjertighed vil blive udvist til selv dem med stenhjerte og til dem med sjæle så sorte, at kun et mirakel kan frelse dem.
Til dem, der elsker Mig, siger Jeg dette. Jeres kærlighed til Mig, jeres Fader, vil blive givet tilbage til jer i overflod. Jeres kærlighed til Min dyrebare Søn vil blive belønnet ved, at Jeg vil give immunitet mod Helvedes Porte til de sjæle, for hvem I beder.
Intet er umuligt.
Min Kærlighed er uendelig.
Tro på Mig.
Stol på Min Søn.
Når I gør det, vil Jeg give store Nådegaver for at frelse menneskeheden.
Jeres elskede Fader
Gud den Højeste
 
Sig tak til Min Far for Hans immunitetens Nådeave fra Helvedes Ild
529. den 24 august 2012 kl.03:15
Min højtelskede datter, Jeg vil have dig til at bede mine disciple om at begynde den daglige fremsigelse af Min Jesus til menneskehedens Litanier fra nu af.
Disse bønner vil bringe store Nådegaver og vil frelse alle dem, som I beder for i jeres særlige intentioner for at frelse deres sjæle.
Desuden er disse Litanier til ære for min evige Fader, som elsker hvert eneste af Sine elskede børn.
Jeg lægger Mit hoved på hans skulder og vikler Mine Arme rundt om Ham hver dag, for at give Ham trøst, idet Han er bekymret over alle de stakkels sjæle, der er tabt for Ham.
Kom til Ham, Mine elskede disciple, og giv Min Far tak for immunitetens Nådegave fra Helvedes Ild, til dem, der svarer Hans Kald.
Jesus til Menneskehedens Litani n. 2: For immunitetens Nådegave
O himmelske Far, den allerhøjeste!
Jeg elsker Dig,
Jeg ærer Dig, Herre, forbarm Dig!
Herre, tilgiv os vores overtrædelser
Jeg tilbeder Dig,
Jeg lovpriser Dig,
Jeg takker Dig for alle dine særlige nådegaver,
Jeg beder Dig om Immunitetens nådegave (imod Helvedet) for mine elskede (navne).
Jeg lover trofasthed overfor Dig til alle tider.
Du, himmelske Far, Alle tings skaber, Universets skaber, Menneskehedens Skaber, Du er alle tings ophav,
Du er kærlighedens ophav,
Du er selveste kærligheden.
Jeg elsker Dig, Jeg ærer Dig og lægger mig for dine fødder.
Jeg beder Dig om barmhjertighed for alle de sjæle, som ikke kender Dig, som ikke ærer Dig, og som afviser din barmhjertigheds hånd. 
Jeg overgiver mig selv i krop, sjæl og sind, således at Du kan bringe dem alle i dine arme, i sikkerhed for ondskaben. 
Jeg beder Dig om at åbne Paradisets Porte så alle dine børn kan forenes i den arvelod Du skabte for os alle.
Amen
Jeg ønsker, at I alle må vide dette.
Den Kærlighed, Min Evige Fader har for hvert af Sine børn er udover jeres fatteevne.
Den er hundrede gange, eller mere, stærkere end den, en forælder holder i sit hjerte for sit eget barn på jorden.
Så stærk er den Kærlighed, min Fader har for Sine børn, at Han har gjort mange ofre, som I ikke er klar over.
Hans Hånd er blevet trukket tilbage fra påføre mange straffe, som han planlagde, for at straffe Sine børn.. Hans tålmodighed er blevet prøvet udover udholdenhed.
De fornærmelser, kastet på Ham, er blevet ignoreret af Ham.
I stedet ønsker Han at bringe Sine børn tilbage til Sig, ikke med frygt, men gennem kærligheden af de af Hans børn, som elsker Ham mest.
Han er afhængig af de af jer, som har en dyb, iboende kærlighed for Ham og Mig, hans Søn, for at hjælpe at samle Hans forsvundne børn, så Han kan tage dem til Sig.
Bring alle disse sjæle tæt på jeres hjerte og placer dem nu foran min Faders trone og Han, i Sin Barmhjertighed, vil give jer den største Gave af alle. Han vil give dem frelse.
Bring navne på mørke sjæle, inkluder en liste over de mennesker, der ikke er kendt for jer, og bed om nåde for deres sjæle.
Min Fader venter med Kærlighed i Sit Hjerte, for jeres gavmilde svar.
Kom. Tøv ikke, for dette er den mest ekstraordinære Nådegave af slagsen fra Himmelen. I, af denne generation, er virkelig velsignet.
Jeres Jesus
 
Guds Moder: I skal bede for alle i høje stillinger, med magt over jeres nationer
697. den 6 februar 2013 14:55
Mit barn, du skal vie alle dine bønner nu for de fortabte sjæle, der ikke vil erkende Guds Eksistens.
Spredt over hele verden, gennemlever de stakkels sjæle en tid hvor de pines med løgne. Disse løgne er plantet i deres hjerter af Bedrageren. Uden Guds Lys i deres hjerter, har de intet at se frem til. De ærer ikke Gud, i stedet forsøger de at finde en erstatning for Ham. Erstatningen tager normalt form af afgudsdyrkelse for andre mennesker, eller af materielle ting. Alt, hvad de modtager, ved slutning af deres søgen efter fred, er uro og forvirring. De vil aldrig finde fred, uden at elske Gud.
Min elskede Fader udgyder, gennem Sin Søns, Jesu Kristi Barmhjertighed, Sit Lys og Kærlighed over disse sjæle. De accepterer ikke disse Nådegaver og vender ryggen til den eneste vej de har for at opnå evig fred og lykke.
I skal bede for alle mennesker i høje stillinger, med magt over jeres nationer, fordi de lider meget. De bliver sigtet dagligt af den onde, så at de kan bruges som middel til at påføre lidelse til Guds børn. Deres plan om at ødelægge alle spor af Gud fra livet af de nationer de kontrollerer, er allerede på plads. Når de afslører deres sande hensigter, vil de også blive ofre, ligesom de sjæle, som vil lide under deres styre.
Her er en Korstogsbøn, som I skal fremsige for at oplyse regeringer, således at Guds Nåde kan dække verdens ledere.
Korstogsbøn (98) For at Guds Nåde må dække verdens ledere
O min Velsignede Frelsens Moder, bed Din Søn at skænke hans Gaver og Kærlighed til de ledere der kontrollerer verden.
Bed at Guds Lys vil helbrede dem fra deres blindhed og lukke deres stenhjerter op. Stop dem fra at volde forfølgelse på uskyldige mennesker.
Bed at Jesus vil vejlede dem og stoppe dem fra at forhindre, at Hans Læres Sandhed bliver udbredt til nationerne overalt i verden.
Amen
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Bøn kan og vil frelse menneskeheden
723. den 7. Marts 2013 kl. 11:05
Min højtelskede datter, det er vigtigt, at Mine disciple på jorden forstår hvordan bøn vil og kan frelse menneskeheden. Bønnens kraft, og især fremsigelsen af den hellige Rosenkrans, som gør dyret impotent, kan ikke undervurderes. For at frelse flere sjæle, skal I også bede Barmhjertighedens Rosenkrans.
Vælg de Korstogsbønner Jeg har givet jer og fremsig dem, så I kan fokusere på forskellige anmodninger under hver bedegruppe. Hvis I, for eksempel, beder Korstogsbønner for immunitetens Nådegave, gør det på en måde, således at bedegruppen, den dag, kan koncentrere sig om et udvalg af Korstogsbønner, som anmoder om Guds beskyttelse for sjælene. Så, på en anden dag, fokuser på et udvalg af bønner, som er givet til jer for at beskytte præster og de gejstlige.
Disse Korstogs bedegrupper, når de er dannet over hele verden, vil blive den rustning der er nødvendig for at besejre fjenden på flere måder end I tror det muligt.
Jeg vil fortsætte med at give jer Gaver af nye bønner, der bringer med sig særlige mirakler. Uden en sådan Indgriben kunne Jeg ikke frelse de sjæle jeg ønsker.
Gå og planlæg jeres Korstogs bedemøder baseret på den form givet til jer, men del dem i dele, så I kan fokusere på særlige intentioner. Der er ingen grund til at fremsige alle bønner sammen, selv om jeg opfordrer til, at I beder så mange som muligt af dem i løbet af en uge.
I bringer Mig sådan en glæde og trøst, Mine dyrebare disciple. Jeg giver jer Mine velsignelsers styrke og mod, mens I fortsætter jeres mission for at frelse sjæle. Jeg elsker jer.
Jeres Jesus.
 
Frelsens Moder: Fremsig min Rosenkrans for alle dem, der hersker i Rom
730. den 15. marts 2013 kl. 22:30 Mit kære barn, denne er en tid med stor sorg, ikke kun for dig, men for alle dem, der elsker min Søn.
Jeg må opfordre jer, kære børn, at forblive stærke og tro mod det hellige Guds Ord, af hensyn til min Søn. Han, min elskede Søn, hænger med hovedet i smerte, da Han ser den rædsel, at Sin kirke smuldrer for ham.
Bed for håb og fremsig min Hellige Rosenkrans hver dag for alle dem, der hersker i Rom. I skal bede for alle dem, der styrer den Katolske Kirke. Medtag manden som sidder i Peters Stol, for han har stort behov for jeres bønner.
Bed om, at han vil acceptere sandheden af min Søns død på Korset, og at han vil åbne sit hjerte til min Søns tryglen om nåde for alle Guds børn.
Ligegyldigt hvor hårde disse tider er i den Romersk-Katolske Kirke, kan og vil ondskaben ikke få overtag over Guds Magt.
Min rolle som Formidler af alle Nådegaver bliver snart fuldført og som kvinden, udvalgt til at være iklædt i solens stråler, er min tid kommet for at hjælpe min Søn i Hans sidste frelsesplan.
Jeg værdsætter alle Guds børn, herunder dem, der bringer Ham stor skam og smerte. Bed om, at mine bønner, taget til min Søn og forelagt Ham på jeres vegne, kan bidrage til at afbøde de lidelser, der ligger forud for den Katolske Kirke.
Min kærlighed, som Moder til alle Guds børn, er altomfattende, og jeg vil aldrig stoppe i min søgen efter at bringe jer håb, kære børn.
Bønner vil blive hørt i himlen, og I skal aldrig opgive håbet, da min Søns Barmhjertighed er større end I, om muligt, kunne vide.
Guds Kærlighed er Almægtig. Spørg og I vil modtage stor velsignelse, da forberedelserne er færdige og beredskabet klart for den Store Herrens Dag.
Vent med tålmodighed, kærlighed og tillid, for alle disse trængsler vil snart være forbi, og derefter vil den Nye Himmel og den Nye Jord forenes som én. Det er alt hvad I behøver at beskæftige jer med - forberedelsen af jeres sjæl og af dem, der har brug for jeres bønner mest. Først da vil I være i stand til at acceptere Guds lys og træde ind i det Nye Paradis på jorden.
Vær i fred og fokuser kun på min Søn og Hans enestående ønske om at frelse sjælene af enhver levende skabning.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder.
 
For hver sjæl, I indvier til Min Barmhjertighed, vil Jeg frelse hundrede mere
760. den 11. april 2013 kl. 21:20
Min højtelskede datter, du skal gå videre og koncentrere dig om de stakkels sjæle, som ikke tror på Gud overhovedet. Jeg henviser til dem, der aldrig har modtaget Sandheden om Guds Eksistens, deres Skaber
Der er milliarder af mennesker, der ikke har kendskab til den Hellige Treenighed, fordi det var skjult for dem. Det er de sjæle, som vil blive givet stor Barmhjertighed af Mig, og de har brug for at blive gjort opmærksom på disse, Mine Budskaber til verden.
De andre sjæle som bekymrer Mig, er dem, der var lunkne i deres tro og som nu nægter at acceptere Sandheden om det evige liv. Mange mennesker, som enten er usikre på deres Skabelse, eller om Guds Eksistens, vil snart få vist Sandheden. Igen vil Jeg vise dem stor Barmhjertighed og Min Kærlighed vil røre deres hjerter, og de vil blive frelst.
Men så er der dem, der vil fortsætte med at modstå Mit Indgreb. De vil kæmpe imod ethvert forsøg på at give dem Sandheden, og beviset, som vil blive givet af Min Barmhjertighed, vil blive kastet tilbage på Mit Ansigt. Igen vil Jeg gribe ind og fortsætte med at kæmpe for deres sjæle.
Endelig er der dem, der kender alt om Mig, og det faktum, at jeg er Messias. Ingen mirakel eller kærlighedshandling vil drage dem til Mig, fordi de har overgivet sig selv til Satan. Disse sjæle vil blive fortæret af dyret og han vil ikke lade dem gå fri, fordi de ikke ser Mig som deres Frelser. De kender stadig ikke sandheden om dyrets plan. For at frelse dem I, Mine elskede disciple skal give Mig jeres troskab ved at forpligte jeres sjæle til Mig under jeres bønner, og når I modtager den Hellige Eukaristi. I skal ofre dem til Mig hver dag og for hver eneste sjæl, I indvier til Min Barmhjertighed, vil Jeg frelse hundrede mere.
Gør dette hver eneste dag. I slutningen af hver måned vil I være fuld af glæde, fordi I vil vide, hvor mange af disse sjæle har fået givet denne Store Nåde. Denne er blot endnu en Gave, Jeg velsigner jer med, og de nådegaver I modtager, når I fremsiger denne Korstogsbøn vil være i overflod.
Crusade Prayer (104) Fri denne sjæl fra slaveri
Kæreste Jesus, jeg præsenterer til Dig min brors og min søsters sjæl, som har overgivet deres sjæl til Satan. Tag denne sjæl og forløs den i dine Hellige Øjne. Befri denne sjæl fra dyrets slaveri og bring til den evig frelse.
Amen
 Min Barmhjertighed vil fortsat blive givet til menneskeheden, og især til hver eneste sjæl, som afviser Guds Ord. Jeg velsigner jer, mine trofaste disciple, og Jeg fortsætter med at udgyde over jer Helligåndens gave.
Jeres Jesus
 
Det vil være gennem jeres fremsigelse af Mine Kortogsbønner, at Jeg kan frelse dem
841. den 11 juli 2013 kl. 13:57
Min højtelskede datter, lad Mig drage dig tæt til Mit Hellige Hjerte, fordi når du tillade Mig det, vil Jeg indgyde særlige Nådegaver i din sjæl . Derefter vil Mit arbejde bære mere frugt, som vil modnes og springe frem i overflod over hele Jorden.
Frugten, som kommer fra Mig, skaber omvendelse og blødgør de mest forhærdede hjerter, når de smager det. Når de spiser det, vil det forene dem med Mig på en måde, der vil bringe dem stor fred. Det er den fred, Jeg lover alle jer, der lytter til Mig nu, da Jeg taler med jer, som vil være jeres rustning mod had.
De af jer, herunder de sjæle som aldrig har hørt om disse Budskaber, og som virkelig elsker Mig, vil være fyldt med denne fred, og vil som følge heraf, blive immune over for stemmerne af dem, som skriger til jer, fordi I er af Mig.
Når I er ét med Mig lover Jeg, at for hver fornærmelse og skade I skal udholde, fordi I forkynder Mit Hellige Ord, vil jeg løfte jer op, vogte jer og beskytte jer. I vil nyde et herligt liv i Mit Nye Paradis, hvor alle vil synge i forening for Guds kærlighed og ære.
I har intet at frygte fra Mig, men Jeg beder om, at I bruger tid i bøn for sjælene af dem, der er forvirrede og i nogle tilfælde, tabt. De, der er adskilt fra Mig skal komme tilbage til Mig, og det vil være gennem jeres fremsigelse af Mine Korstogsbønner, at Jeg kan frelse dem.
Gå, Mine elskede disciple, og vid, at I er i Mit hjerte, og Jeg er i jeres.
Jeres Jesus
 
 
I skal bede for deres sjæle, da de har solgt dem bort
892. 29. august 2013 kl. 23:53
Min højtelskede datter, dem af jer der beder Mine Korstogsbønner flittigt ved, at Jeg bringer lindring til verden fra djævelens snarer.
Den gamle slange falder, snubler og mister megen magt, når I stræber efter at bede Mine Korstogsbønner dagligt. Og mens tiden med store prøvelser fortsætter, vil jeres bønner skabe mange tilbageslag i frimureriske magters planer i verden, som er tilrettelagt for at skabe ravage og for at styre de svage og sårbare. Blot én Korstogsbøn, sagt fra hjertet, er nok for Mig til at ødelægge magten af arrogante politiske ledere, der ikke har samvittighed.
Egoismen er en forbandelse og en hæmsko for menneskehedens evne til at leve i harmoni og fred. Besættelsen af personlige ambitioner bringer lutter splittelse, når mennesket stræber efter at dominere dem, de har brug for for at få gevinst.
De af jer, der følger blind efter ordre fra dem i magtpositioner, som dirigerer jer til at begå handlinger, som I ved er afskyelige i Guds Øjne, må vide, at I også vil blive fundet lige så skyldige som dem, der frister jer til at udføre en sådan ondskab. De mænd og kvinder, hvis magt over andre er opnået på grund af korrupte handlinger og andre midler, vil have meget arbejde at gøre, hvis de ønsker at nyde Mit Herlige Kongerige.
Jeg vil fælde egoister og de stolte iblandt jer. Jeg vil kaste jer ned på jorden, indtil I bliver så ydmyge som dem, I tramper på.
Jeg vil skære i hjerterne af de forhærdede og stædige sjæle, der ikke bekymrer sig for andres behov, kun for deres egen. De vil få lært, at hvis de ikke kan elske, så skal de heller ikke have kærlighed. I stedet for kærlighed, søger de kun idoldyrkelse. Disse stakkels sjæle, der er blevet ophøjet foran jer i verden, i enhver form, er ofre for Satan. I stedet for at bifalde deres praleri og acceptere deres umættelige behov for offentlig tilbedelse, skal I bede for deres sjæle som mange har solgt bort.
Mange sjæle i indflydelsesrige stillinger i forhold til andre, herunder i politik, musikkens verden, medier, underholdningsbranchen og dem i finansverden, skal holdes i jeres hjerter, da mange er blevet slaver for dem selv og deres behov, som tjener kun deres egne lyster og ønsker. De besmitter de uskyldige, som efterligner dem og kopierer deres livsstil, som har adskilt dem fra Gud.
Jeg, Jesus, fordømmer de falske idolers verden, skabt af dem, der ønsker intet andet end magt, rigdom og evnen til at påvirke andre.
Ateismens udbredelsen er forårsaget af menneskets stolthed over sin egen evne. Det er forårsaget af menneskets tro på, at det dødelige menneske, på grund af den menneskelige intelligens Gave, har alle svarene på den sande mening af jeres liv på Jorden.
Unge sjæle er gået tabt for Mig fordi de forguder falske idoler i form af verdslige goder, mode, musik og underholdningsverden. Det er ikke sådan, at de ikke må nyde livet - dette bringer Mig lykke - det er deres mangel på kærlighed til Mig og deres egen krop, som bedrøver Mig. De blev født rene og perfekte. Deres kroppe er en gave fra himmelen. De vanhelliger deres kroppe og har ingen skam i at udføre obskøne handlinger med henblik på at trække uskyldige sjæle til sig.
Mange af dem, der har en sådan magt, har solgt deres sjæl for deres djævelsk inspirerede gaver. Den eneste grund til at de fik disse gaver var for at give glæde til verden, som et talent givet til dem af Gud. Men Satan fristede mange og lovede dem, til gengæld for deres sjæle, et herligt og glitrende liv i rigdom, beundring, berømmelse og fornøjelse. Da de modtog disse gaver, brugte de dem til at besudle andre sjæle. Og så fortsætter det, indtil millioner af andre sjæle bliver slaver af Satan. Mange sjæle, som følger falske idoler bliver tiltrukket af stofmisbrug. De har ingen skam, ingen beskedenhed eller reel kærlighed til hinanden, når hver forsøger at kappes om den største opmærksomhed.
Så megen tid bliver der brugt i kampen for selv-herlighed, som er forårsaget af en tvangspræget kærlighed til sig selv, at Gud overhovedet ikke spiller nogen rolle i deres liv. Mange af dem afviser Gud åbent gennem vanhelligelse af den hellige Krucifiks - så lidt skam har de. I må vide, at de vil lide en forfærdelig skæbne, hvis Jeg ikke greb ind. Disse mennesker er blot en gruppe af fortabte sjæle, som Jeg vil samle op og derefter give dem frelsens gave, pga. jeres bønner, Mine elskede tilhængere. Jeg vil, gennem denne særlig bøn, tage dem ind i Mit Tilflugtssted.
Korstogsbøn (117) For dem der har solgt deres sjæle
Kære Jesus, jeg indvier de sjæle (nævn dem her) og alle dem der har byttet deres sjæle for berømthedens pris. Udfri dem fra deres plage. Vend dem bort fra Illuminatis trussel, som sluger dem. Giv dem mod til at gå væk fra dette onde bånd uden frygt. Tag dem i Dine Barmhjertige Arme og nær dem tilbage til en tilstand af Nåde, så at de bliver egnet til at stå foran Dig. For Din Guddom skyld hjælp mig, gennem denne bøn, at rive disse Satans udvalgte sjæle, ud fra Frimurerne. Fri dem fra de lænker der binder dem og som fører dem til en forfærdelig pine i Helvedes kamre. Hjælp dem, gennem de udvalgte sjæles lidelse, gennem min bøn og gennem Din Barmhjertighed, at være i frontlinien, klar til at gå ind i den ny Tid af Fred - det Ny Paradis. Jeg beder Dig at frigive dem fra fangenskab.
Amen
Jeres Jesus
 
Ved I ikke, at en hel generation af unge mennesker er fjernet fra Mig på dette tidspunkt
897. den 2. september 2013 kl. 18:45
Min højtelskede datter, da vreden stiger mod disse, Mine Profeterer, givet til verden for at forberede jer alle til Mit Andet Komme, må I vide dette. Denne Mission har ét mål og det er at frelse sjælene af alle, der er i live i dagens verden. Det er ligegyldigt hvor hårdt kritikken imod dig er, Min datter, fordi Jeg vil fortsætte ubønhørligt, indtil Mit job er udført. Intet menneske vil stoppe Mig fra at frelse sjæle, for Jeg vil trampe i dem, der vover at stå i i vejen, så Jeg kan frelse disse sjæle, der er faldet fra Min Gunst.
Ved I ikke, at på grund af hedenskaben, som fejer over Jorden og den svage tro som findes blandt troende, er en hel generation af unge mennesker fjernet fra Mig på dette tidspunkt? Min Mission fokuserer på disse ramte unge sjæle, som i de fleste tilfælde blev nægtet ethvert kendskab af Mig, Jesus Kristus. Eftersom der er så mange af dem i enhver nation, skal Jeg nå ud til dem på en måde, som er passende for at få deres opmærksomhed.
Husk, de kristne iblandt jer, som er blevet fodret med Guds Ord da I var yngre mennesker og velsignet. På grund af dette har I pligt til at bede for den tabte generation. Vær venlig, beder Jeg jer, om at bede for disse unge sjæle med denne Korstogsbøn:
Korstogsbøn (118) For den fortabte generation af unge sjæle
Kære Jesus, jeg påkalder Din Barmhjertighed for den fortabte generation af unge sjæle. For dem der ikke kender Dig, dæk dem med synets Gave. For dem der kender Dig, men som ignorerer Dig, tag dem tilbage til Din Barmhjertighed. Jeg beder Dig at give dem beviset på Din eksistens snart. Led dem til nogen der kan hjælpe dem og før dem hen til Sandheden. Fyld deres sind og sjæl med længslen af Dig. Hjælp dem at erkende tomheden i dem selv, fordi de ikke føler Din Tilstedeværelse. Jeg beder Dig, kære Herre, ikke at afvise dem og, i Din Barmhjertighed, skænk dem det Evige Liv.
Amen
Hvor meget længes Jeg efter at nå ud til disse unge mennesker og indhylde dem i Mine Hellige Arme, så Jeg kan hviske trøstende ord i deres ører og give dem ro i sjælen. De er Mine og uden dem ville det Nye Paradis være tomt med dem, Jeg sukker mest. Hjælp Mig at frelse dem.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: Jeg anmoder jer nu at begynde Frelsens Novena
980. den 1. december 2013 kl. 16:12
Mit barn, Jeg er kvinden klædt i solen, og det er den sol der repræsenterer Guds Lys i verden. Uden sol er der intet Lys. Uden Lys er der intet Liv. Uden Gud er der kun døden.
Min rolle som Frelsens Moder, hvor jeg vil hjælpe min Søn i denne, Hans sidste Mission, Hans endelige Plan for at færdiggøre Hans Faders Pagt om at bringe frelse til enhver sjæl betyder, at jeg vil gøre alt hvad jeg kan for at bringe til Ham de sjæle Han ønsker. Jeg ønsker at det bliver kendt, at jeg er blevet udpeget, ikke kun som Himlens Dronning, men også som Dronning af de tolv Israels stammer. Tolv nationer vil regere i det ny Jerusalem. De tolv stjerner, på min krone, som blev lagt på mit hoved af min elskede Søn, Jesus Kristus, under min kroning, tilkendegiver denne profeti. Hver af disse stjerner repræsenterer en af de tolv nationer, som vil udfolde sig på Dommedagen.
Alle sjæle, dvs. dem, der vil opstå fra de døde, såvel som dem, der er i live i verden i dag, og som forbliver i Guds Lys, vil opleve overgangen til den Nye Himmel og den Nye Jord. De vil samles som en, i forening med min Søn, og de vil genopstå i en perfekt krop og sjæl, ligesom det var, da min Søn opstod fra de døde. Denne tilstand af perfektion er den største gave fra Gud og viser hvor barmhjertig Han er. Det er den frelse, som min Søn lovede, da Han udholdt Sin Dødslidelse på Korset. Og på grund af Sin store Kærlighed til menneskeheden, ønsker Han at frelse hver eneste sjæl, og især dem, der er fortabte for Ham.
Jeg giver jer alle en særlig gave, velsignet af min Søn, så alle sjæle vil blive givet immunitet mod Helvedes ild og bliver givet frelse. Min Søn ønsker, at hver sjæl bliver frelst, uanset hvor grov deres synder er. Jeg beder jer nu om at begynde Frelsens Novena. I skal starte den med det samme, og fortsætte den som jeg instruerer jer om til tidens ende. I skal bede denne bøn i syv dage i træk i løbet af en kalendermåned. Begynd den en mandag morgen. I skal bede den tre gange om dagen i syv dage, og på en af disse dage skal I faste. Ved faste bliver I anmodet om at spise kun ét fuldt måltid i løbet af dagen og derefter kun brød og vand på de to andre måltider.
Her er den bøn I skal bede for hver af de syv dage.
Korstogsbøn (130) Korstogsbøn for Frelsens Novena
Min elskede Frelsens Moder, optjen den evige Frelsensgave til alle sjæle, gennem Din Søns Jesu Kristi Barmhjertighed. Jeg beder, at gennem Din forbøn, Du vil bede for alle sjæles frigivelse fra Satans bånd. Bed Din Søn om at vise Barmhjertighed og tilgivelse til de sjæle som afviser Ham, sårer Ham med deres ligegyldighed og som tilbeder falske lærdomme og falske guder. Vi bønfalder Dig, kære Moder, for nådegaverne til at åbne de sjæles hjerter, som har mest brug for Din hjælp.
Amen
Mit løfte om at ledsage min Søn Jesus Kristus i Hans Plan for menneskeheden er at drage alle jer, der genkender min rolle som Formidler af Al Nåde og Med-frelser sammen, så hele verden kan samles som én i forening med Jesus Kristus, jeres Frelser og Forløser. Gå i fred. Jeg vil altid bede for jer, kære børn, og jeg vil altid svare på jeres kald om at frelse menneskeheden i Guds øjne.
Jeres Moder
Frelsens Moder
 
Frelsens Moder: Til præsterne i den Katolske Kirke. Jeg opfordre jer til at bære min Allerhelligste Rosenkrans
935. den 14. oktober 2013 kl. 15:30
Mit kære barn, tror ikke et øjeblik, at nogen af jer er stærk nok til, på egen hånd, at modstå de fristelser, I står over for, om at vende ryggen til sandheden, Guds Sande Ord. Uden kontinuerlig bøn, vil I opdage, at I ikke vil være i stand til at stå op og forkynde Sandheden, når I bliver konfronteret med løgne.
I skal alle bede Korstogsbønnerne, da mørket allerede er begyndt at sænke sig over min Søns Kirke på Jorden, og I skal være parate til dette hvert sekund.
Til præsterne i den katolske kirke: jeg opfordrer jer til at bære min Mest Hellige Rosenkrans og et Benediktiner Kors på jer altid. I skal bede min Hellige Rosenkrans hver eneste dag og lægge mærke til hvem, i de højere rækker i kirken, der beder min Hellige Rosenkrans offentligt. Når jeg bliver æret, skal min Hellige Rosenkrans blive bedt af alle tilstedeværende foran mig. Hvis de, der siger, at de leder de troende til at søge min hjælp foran Guds trone, ikke kan bede min Rosenkrans, så har de brug for jeres bønner. At komme til mig for at søge min hjælp, uden at bede min Rosenkrans, er meningsløs, da det svarer til en soldat der gå i kamp uden rustning.
Min Rosenkransen er den mest kraftfulde bøn og, når den er bedt dagligt, vil den ødelægge den ondes magt . De, hvis sjæl er blevet formørket af Satan, vil finde det for smertefuldt at bede denne bøn. Ved deres handlinger, vil I vide, hvem de er, og I skal bede Gud gennem min Søns Jesu Kristi Barmhjertighed, for at hjælpe dem til at søge hen imod Guds lys.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Kærlighed kan besejre enhver sorg som den menneskelige slægt lider under
1061. den 3. marts 2014.
Min kære elskede datter, tænk på Mig med kærlighed i dit hjerte, fordi det er kun gennem Kærlighed at Jeg kommunikerer til verden, gennem Sandhedens Bog.
På Min Faders Befaling, samler Jeg alle hans dyrebare børn, som et med Ham og i Ham. Det er Kærligheden, som tillader dette Guddommelige Indgreb. Min Fader udholder Smerte, Vrede, Utålmodighed og Frustration, pga. af syndens skamplet, som skænder sjælene af enhver af Hans børn. Men det er Hans evige Kærlighed for alle jer, som holder Guds Lys tændt på Jorden.
Uden dette Lys, vil der kun være mørke, ikke blot af ånden, men på selve Jorden. Dagslyset ville ikke eksistere. Solen ville ikke skinne, hellere ville månen oplyse natten.. Stjernerne ville forsvinde. Alligevel forbliver alle disse Gaver på deres plads, pga. Guds Kærlighed. Når denne Kærlighed er gengældt, bringer det stor glæde til Min Fader, for Han ved at når kærlighedens ånd er tilstede i sjælene, kan den overkomme alt mørke i sjælen.
Kærligheden kan besejre enhver sorg den menneskelige slægt lider under. Kærligheden for hinanden vil tilintetgøre det onde. Kærligheden for Gud vil tilintetgøre Satans magt over mennesket. Loyaliteten til Guds Bud vil gøre sjælen fuldkommen og til gengæld vil den frelse menneskeslægten fra bandlysningen og adskillelse fra Gud.
Når Guds Lys er bibeholdt i jeres hjerter og kærligheden for hinanden er tilstede i jeres sjæle, kan og vil ethvert onde blive besejret. Når I elsker Gud, vil I føle en dyb fred i jer, for når I viser jeres kærlighed for Ham, vil Han fylde jer med Hans Nådegaver. I må altid søge lindring i den mægtige Kærlighed som Gud holder i Sit Hjerte for enhver af jer. Hvem I end er, hvad I end har bedrøvet Ham med og uanset hvor onde jeres synder er, vil Han tilgive jer, altid. Alt det I må gøre, er at påkalde Ham, ved at bede Mig, Hans elskede Søn Jesus Kristus, at gå i forbøn for jer gennem forsoning.
Kom til Mig med jeres bøn og sig: "Jesus, tag mig under Dit Tilflugtssted til Din Fader og bring mig den Evige Frelse." Når I kommer til Mig med sand anger i jeres sjæle, det Himmelske Rige vil være jeres.
Jeres Jesus.
 
Min Kærlighed og jeres tro tilsammen, vil blive Frelsens Sværd
1095. den 12. april 2014
Min kære elskede datter, når Gud griber ind i verden gennem Hans udvalgte profeter, bliver Ordet som et Sværd. Det sker lige i hjertet og fremkalder en dobbelt reaktion i sjælen. På den ene side giver det stor indsigt og forståelse, men på den anden kan det være svært at acceptere. Der er fordi Sandheden er aldrig nemt at modtage, på samme måde som den er smertelig.
I en verden, hvor Satan regerer som en konge, vil Sandheden altid vise den grimme side. Den vil forårsage angst i manges hjerte. Ondskaben er altid klædt på med nogle lag af farver, men når den er afklædt af sine attraktive lag er, det der bliver tilbage, en meget grim kærne . Mange mennesker finder det svært at acceptere, at visse handlinger og gerninger er onde, pga. den ondes bedrag. Enhver form for ondskab, som Satans hånd har skabt, er omhyggelig kamufleret, således at den nemt kan retfærdiggøres i de uskyldiges sind, som vil acceptere dette gemene bedrag uden anger. De vil ikke være klogere end det er. Hvilket håb, må I spørge, har mennesket, når det bliver forført af Antikrist, som vil blive elsket og tilbedet for sine store barmhjertigheds gerninger? Svaret er bønnen. Jeres håb ligger i jeres bønner, for når i beder for udfrielsen fra det onde, vil Jeg svare på jeres kald.
Min Kærlighed og jeres tro forenede vil blive Frelsens Sværd, med hvilket de uskyldige sjæle, som nemt vil blive bedraget af dyret, kan frelses og så vil Kongedømmet være Mit. Jeg kommer snart at kræve Min Rettidige Trone og derfor må I aldrig miste håbet.
Jeres Jesus
 
Bed og I vil få er ikke et virkningsløst løfte, som Jeg giver
1111. den 3. maj 2014
Min kære elskede datter, når Jeg beder folk om at stole på Mig, er det ret svært for mange at gøre det. Så mange finder det hårdt at stole på Min Kærlighed for menneskeheden, når de stoler på deres egen tro og de skal overgive sig fuldstændig til Mig. Det er kun når I overgiver jer selv fuldstændig til Min omsorg, at I kan føle jer sikre, beskyttet og i fred.
Når I søger Min Kærlighed, vil den dække jer, når I løfter jeres arme og påkalder Mig som et lille barn. Børnene sætter alt deres lid til deres forældre når de er små. De kender kun forskellen mellem det, der føles rigtigt og det, der føles forkert og så støtter de sig fuldstændig til de voksne for at blive beskyttet. Børnene tænker sig ikke om to gange for at løbe til deres forældre og få tryghed og beskyttelse. Et barns tro er stærk. Han sætter ikke spørgsmålstegn, fordi han tror fast, at han vil finde sikkerhed i armene på de elskende forældre.
I skal stole på Mig om alt det, I beder Mig om, hvis det er for jeres sjæls vel. Bed og I vil få, er ikke et virkningsløst løfte, som Jeg giver. Jeg kan lide at overøse Mine gaver over enhver af jer. Når I beder Mig om at hjælpe jer, hører Jeg, føler og svarer på alt det I ønsker. Giv Mig chancen til at bevise Min Kærlighed for enhver af jer. Lad Mig vise jer beviset for Min Indgriben. Det er på denne tid af eksistensen, at Jeg, Jesus Kristus, vil gøre Min Tilstedeværelse kendt i alt det I beder Mig om. Det er på denne tid, at Jeg vil gøre jer i stand til at føle Min Tilstedeværelse, vidne Mine Store Indgrebsgerninger i jeres dagligliv og til at forstå jeres bønners magt. For disse, er dagene for store mirakler, som Jeg skænker til menneskeheden, mere end på enhver anden tid, siden Jeg vandrede på Jorden.
Når I virkelig sætter jeres lid til Mig, kan Jeg udvirke store mirakler, ikke kun for at bringe jer lindring fra smerte, men også for at drage jer tættere til Mit Hellige Hjerte. Når et barn ved at en forælder elsker ham, føler han sig tryg, velvidende at han er beskyttet. I må vide, at ved at stole på Mig, vil Jeg beskytte jer alle og Jeg vil overstrømme jeres sjæle med en dyb følelse af fred, som I ikke kan finde andet sted på Jorden. Kom til Mig i dag og kald på Mig for at hjælpe jer, lige meget hvilke bekymringer I må have. Bed denne bøn hver gang I er bedrøvede og Jeg vil svare til jer hver eneste gang.
Korstogsbøn (148) Kom til min hjælp
Oh min Jesus, hjælp Mig i min tid af stor bedrøvelse. Hold mig i Dine Arme og tag mig i Dit Hjertes Tilflugtssted. Tør mine tårer af. Lad min beslutning falde til ro. Løft min ånd og fyld mig med Din Fred. Jeg beder Dig om at skænke mig denne gave (nævn det her...).Kom til min hjælp, så at mit ønske bliver besvaret, således at mit liv kan blive roligt og i forening med Dig, kære Herre. Hvis mit ønske ikke kan blive opfyldt, fyld mig med Gaven at acceptere, at Din Hellige Vilje er for min sjæls vel og at jeg vil forblive trofast til Dit Ord for altid, med et venligt og elskværdigt hjerte.
Amen.
Kald altid på Mig, hver gang I er bedrøvet, eller har brug for hjælp og Jeg lover, at I vil få et tegn om at Jeg har svaret til jeres råb til Mig, jeres elskede Frelser.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: Hvis I ikke spørger, hvordan kan min Søn hjælpe jer?
1263. den 16. november 2014 kl. 14:20
Mine kære børn, i perioder med sorg og lidelse, skal I altid kalde på mig, jeres Moder, for at få hjælp til at lette jeres bekymringer, uanset hvor svær jeres situation er.
Husk, at når jeg præsenterer til min Søn jeres særlige anmodninger vil Han, hvis de indebærer en bøn om frelse for jeres, eller anden persons sjæl, altid besvare mine bønner. Hvis det, det drejer sig om, er en særlig velsignelse eller helbredelse, vil jeg altid gribe ind på jeres vegne. Ikke en eneste anmodning vil blive ignoreret, og hvis det er Guds Vilje vil jeres bønner blive besvaret. Der findes ikke en eneste sjæl på jorden, der ikke kan bede til min Søn om hjælp, hvis de beder Ham for deres frelse.
Min Søn vil gøre særlige indrømmelser for enhver sjæl, I beder om. Hans Barmhjertighed er stor, Hans Kærlighed uudgrundelig. Frygt aldrig for at komme Ham nærmere og at bede for Hans Barmhjertighed. Bøn, mine kære børn, er et meget kraftfuldt middel til at vinde Guds Barmhjertighed. Ikke en eneste bøn forbliver ignoreret. Men hvis I ikke spørger, hvordan kan min Søn hjælpe jer?....... Bed, bed, bed med jeres egne ord, for Gud vil aldrig undlade at svare jer.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder..
 
Frelsens Moder: Jo mere I beder, des stærkere vil jeres forhold til Gud være
1265. den 17. november 2014 kl. 19:20
Mine kære børn, for langt de fleste mennesker, er bøn ikke let. For dem af ringe tro, kan det være en vanskelig opgave, og mange forstår ikke bønnens betydning eller hvorfor det er vigtigt.
Når I er i et kærligt forhold med en anden person, er det vigtigt at tale med hinanden. Uden kommunikation vil forholdet skrubbe ind, og til sidst vil forholdet dø. Det samme er tilfældet, når der kommunikeres med Gud. I kan ikke se Ham, røre ved Ham eller føle Ham, men når I taler til Ham, vil Han svare. Sådan er mysteriet om Guds Guddom. Med tiden vil dem, der taler til Gud, gennem hans elskede Søn Jesus Kristus, knytte et stærkt bånd til Ham.
Børn, når I kalder på Min søn, med jeres egne ord, hører Han hvert angstråb og hvert kald på Ham. Som I fortsætter med at tale med Min Søn, på jeres egen måde, vil I, efter et stykke tid, vide, at han hører jer. De sjæle, som råber om nåde, enten for deres egen sjæl eller for at frelse andre, vil altid modtage specielle gaver fra himlen.
Bøn er ikke kompliceret. Det er så simpel som at kalde på nogen I elsker. Og når I elsker en anden, kan I være sikre på, at Gud er til stede, for Han er kærlighed. Når I virkelig elsker nogen, er der altid tillid i jeres hjerte. Hvis I elsker min Søn, skal I have tillid til Ham. Hvis I stoler på Ham må I vide, at Han vil altid vente på jer med kærlighed og ømhed. Han fryder sig, når kalder på på Ham, for Han vil gøre alt for at bringe jer Sin fred og trøst.
I skal aldrig være tilbageholdende med at tale med min Søn, gennem bøn. Han higer efter jeres selskab og snart vil I ikke være i tvivl om Hans eksistens. Jo mere I beder, jo stærkere vil jeres forhold til Gud være. De, som er velsignet med sådan en dyb og vedvarende kærlighed til min Søn, vil have en sådan fred boende i deres hjerter, at ingen smerte på denne jord kan udslette den.
Bed hver dag. Tal med min Søn under jeres daglige gøremål. Kald på mig for at bringe jer tættere til min Søn. Og når I vil elske Ham mere, vil jeg bede Ham om at velsigne jer. At elske Gud i dybt nærvær er en gave fra Gud, og det er kun gennem regelmæssig bøn, at I vil opnå det.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Frelsens Moder: min Søn har givet mig magt til at knuse slangens hoved
1282. den 8. december 2014, kl.17:30
Mine kære børn, når I hører rygter om nye krige i de mest uventede steder, skal I være opmærksom på, at profetierne i Johannes 'Åbenbaring er over jer.
Når jordens naturlige orden og den menneskelige slægts adfærd falder i uorden i de fire verdenshjørner, så vil dette være tiden til at forberede sig. Alle disse ting skal komme frem i den sidste fase imod det onde, som udspringer af den ondes slette besudling.
Mennesket vil vende sig imod menneske, folk vil behandle hinanden grusomt, uden skygge af anger, og enhver vil forråde den andens tillid. Dette er resultatet, når kærligheden, som kommer fra Gud, svinder hen i menneskehedens hjerte. Selv de, der tror på min Søn, vil vende sig imod hans lærdomme. Hans nærmeste, selvom de elsker Ham, vil forråde ham. De, der repræsenterer Ham, vil aflevere Ham til Hans fjender, ligesom Judas gjorde.
Der er meget få, der er stærke nok til at stå op og proklamere Sandheden af den Hellige Guds Ord. Mennesket er svag, og det er på grund af synd, at han ikke kan blive hel. Indtil synd er udryddet, vil meget smerte skulle udholdes, indtil min Søn kommer igen. Indtil da, er bøn jeres eneste våben mod Satans magt. Bed, især min mest Hellige Rosenkrans hver dag, fordi den har magt til at svække Satans styrke, og alle dem han fører i den sidste kamp mod Jesus Kristus og Hans Kirke på jorden.
Jeg fortæller jer nu at jeg, jeres elskede Moder, den Ubesmittede Jomfru Maria, Guds Moder, giver jer en særlig gave i dag. Jeg har fået Nådegaven til at være menneskehedens beskytter. I skal flygte ind i min beskyttelse, i tider med ufred. Jeg vil beskytte hver enkelt af jer, som beder mig mod djævelens ondskab. Under min beskyttelse, vil I få lindring fra de angreb han vil påføre enhver Kristen som prøver at forblive loyal over for min Søn i de prøvelser, som ligger foran jer.
Min Søn har givet mig magt til at knuse slangens hoved, så jeg kan bringe jer tættere på Ham. Accepter min beskyttelse, og jeg vil svare på alle, der beder mig om hjælp.
Min pligt er til Gud og min troskab er til min elskede Søn, Jesus Kristus, som elsker jer alle så meget. Der er intet, jeg ikke vil gøre for min Søn, og der er ikke noget, Han ikke vil gøre for at bringe jer frihed fra smerte og lidelse.
Tak, kære børn, for den kærlighed, I vise mig, men I må vide, at jeg tager den kærlighed, I giver til mig, og præsenterer den til min Søn til Guds Ære. Jeg forbliver en ydmyg Guds tjener.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Frelsens Moder: bed for beskyttelse af min Søns Kirke på jorden
1325. den 10. februar 2015 kl. 14:36
Mine kære børn, det er vigtigt at I alle beder Korstogsbønnerne og min Helligste Rosenkrans, som en del af jeres daglige bønner. I kan bede udvalgte bønner, ikke nødvendigvis hver bøn, men dem, der er i overensstemmelse med jeres ønske. Min Helligste Rosenkrans skal bedes dagligt mod den ondes indflydelse.
Bøn bringer jer tættere på Gud og beskytter sjælene af alle dem, der anmoder om hjælp fra min Søn imod Bedragerens magt. Bøn er den bedste våben mod det onde, og I skal aldrig undervurdere den magt, det giver.
Bed for at beskytte min Søns kirke på jorden og bed min Søn om at skænke Barmhjertighed til alle, der forsøger at korsfæste den. Denne kirke - min Søns Legeme og Tempel - er den vej, hvorigennem al herlighed vil blive givet til Gud. Læren, Ordet og den hellige Eukaristi, der er min Søns Jesu Kristi Legeme og Blod, er gaver givet til menneskeheden for at frelse sjæle. I skal værne om Sandheden og forberede jer på at acceptere min Søns Barmhjertighed.
Jeg opfordrer til, at I beder for de sjæle som tilbageviser Sandheden og at min Søn vil skænke Sin barmhjertighed over deres sjæle. Min Søn er Liv. Alt liv kommer fra Ham. Afvis Min Søn og I vil ikke have liv i hans kommende Rige.
Min Søn har bedt mig om at tilskynde jeres bønner for sjælene af dem, der vil afvise Ham. Han vil høre de bønner I ofrer for alle jeres kære og for dem, der ikke vil være i stand til at acceptere Lyset, når det vil skinne som et fyrtårn og dækker menneskeheden.
De sjæle, som er optændte med den kærlighed og ydmyghed, som er nødvendige for at modtage min Søn, vil glæde sig. Dem med mørke i deres sjæle vil sky Lyset, da de vil finde det smertefuldt, at se Sandheden. Bed af hele jeres hjerte for de sjæle, der har størst behov for min Søns Barmhjertighed, nu og hver dag fra nu af.
Uden jeres bønner vil mange gå tabt, og de vil lide i evighed for min Søns selskab, men de vil ikke kunne finde Ham nogen sted.
Jeg overlader jer min kærlighed, min beskyttelse og min fred. Svar venligst på mit kald for sjælenes frelse.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Bøn skræmmer den onde
1327. den12. Februar 2015 kl. 18:00
Min højtelskede datter, jeg anmoder alle kristne i alle dele af verden, at øge den tid de tilbringer i bøn, for magten til at besejre synden, som kvæler verden og som bringer lidelse og enhver form for modgang i sin kølvand.
Synd kan ødelægges gennem bøn. Bøn er det mest kraftfulde våben mod det onde, og jo mere I vender til Mig, jeres Jesus, jo mere kan Jeg besejre Min modstander. Selv om Jeg ikke stiller nogen krav til jer, som kan bebyrde jeres hjerter, beder Jeg kun, at I kalder på Mig for at hjælpe syndere til at undgå ondskab, som kan springe op i deres hjerter på ethvert tidspunkt.
Satans magt er på et punkt hvor de, der er uden tro eller overbevisning om Gud, er let manipuleret af ham. Han driver dem og lokker dem ved enhver lejlighed. Mennesket er, i Satans øjne, en spejling af Gud, som skabte mennesket i Sit eget billede. Satan hader hvert eneste menneske med en intensitet, der ville tage jeres pust væk. Det er kun det menneske der er opmærksom på hans taktik, der kan se sandheden, når det onde tager mange former. Kun det menneske der er åben for Guds ord - som elsker og kender Ham - kan afværge bedragerens indflydelse gennem bønnens kraft.
Bøn skræmmer den onde og svækker det greb han holder over menneskeheden. Bøn er mere magtfuld end et sværd der bruges i kamp, for den ikke blot sår fjenden, men ødelægger ham.
Jeres Jesus