Lidelsen

___________________________________________________
Min Smerte og Lidelse i dag 
31.den 22. december 2010 kl. 2.40 om morgenen
Min datter, Jeg har lidt forfærdeligt på grund af menneskehedens synder og den voldsomme afvisning af Min Eksistens, som er så almindelig nu i verden, at antallet af troende, der har vendt Mig ryggen, er blevet usædvanligt højt.
Smerten, lidelsen og pinen er endnu mere udtalt, nu hvor verden fejrer jul. Jeg ved inderst inde, at skønt det er den vigtigste kristne fest, vil Min Lære ikke blive forkyndt, som den burde.
Min elskede datter, du må holde ud i dine egne lidelser, både i sjæl og legeme. De vil bringe dig tættere på Mit Hellige Hjerte. Kun da, når du udholder disse prøvelser med lidelser, vil du kunne blive forenet med Mig. Du må arbejde hårdt på at overbevise dem om Sandheden, Min datter, du må aldrig nogensinde give op.
Du har været fuld af tvivl, men jeg ved, at du inderst inde i hjertet godt ved, at disse Budskaber om Barmhjertighed og om sjælenes frelse virkelig kommer fra Mig og Min Evige Frelser.
Hold ud, accepter lidelse, vær ydmyg, vær tålmodig og opfør dig med værdighed, når du bliver udfordret i Mit Navn. 
Gå nu med fornyet energi, kærlighed og styrke til at vinde Mine elskede børns sjæle tilbage.
Din elskende Frelser
Jesus Kristus
 
Bær Mit Kors
41. den 16. januar 2011 kl. 15.00
Ja, Min elskede datter, det er Mig. Det har været en lang opadgående kurve af læring for dig, og du vil fortsat blive fyldt med viden om Sandheden ved hjælp af Helligåndens Gave, som fylder din sjæl.
Min datter, du må sikre, at disse Budskaber, der er en blanding af forudsigelser, profetier og en opsummering af Min Lære, bliver kendt i hvert eneste hjørne af verden. Det er af vital betydning, at Mine børn forstår, på hvilken måde de kan forberede deres sjæle, for at de kan forløse dem i Min Faders Øjne.
Der finder en åndelig fornyelse sted i verden nu.
Der er en stigende tilbedelse og anerkendelse af Mig, Min Evige Fader, Helligånden og Min elskede Moder i verden lige nu. Skønt det ikke er helt tydeligt endnu, vil denne mægtige åndelige fornyelse hjælpe med til at beskytte Mine børn, selv dem, som vender deres ryg til Mig alle vegne. Evangeliet vil nu blive studeret igen, efterhånden som folk begynder at opleve en sult, der higer efter Sandheden. Efterhånden som Renselsen hele tiden øges og bliver udbredt i hele verden, vil også de sjæle, der mangler kærlighed til Mig, åbne deres hjerter igen.
Medens kærligheden folder sig ud gennem lyset fra Mine tilhængere, vil påvirkningen af den onde og opførslen af dem, han inficerer, blive svækket. Den onde vil blive svækket.
Satans dage er talte.
Medens hans dage på Jorden blive stadig færre, vil han forsøge at lave så megen skade, han kan. Hans tilhængere vil forøge deres aktiviteter og rejse sig med det samme for at sprede ondskab alle vegne. Deres handlinger, som vil være frygtelige at være vidne til, medens de viser sig for jeres overraskede øjne, vil have en kort levetid.
Troen, Mine børn, der styrkes gennem regelmæssig daglig bøn, vil udrydde disse forbrydelser. Gå tilbage, Mine børn, og genopdag Min Lære. Bring Mig tilbage i jeres liv. Tag Mig ind i jeres hjerter en gang til, så at jeg kan holde jer i Mine arme. Lad Mig føre jer hen imod en åndelig fuldkommenhed, så I er forberedte til det evige liv, hvor Jord og Himmel bliver et.
Efterlign Mig, Mine børn, i jeres daglige liv. Tag Mit Kors på jer, selv når byrden ved at gøre det synes for stor. Vær aldrig bange for at acceptere Mit Kors, da Jeg kun vil tillade jer at bære det, I kan klare.
Meningen med lidelsen i dette liv.
Når I lider i dette liv, bærer I Mit Kors. I har to valg. Hvis I afviser Mit Kors, mugger og er bitre over det, så vil lidelsen øges med uformindsket styrke. Hvis I på den anden side accepterer Korset og ofrer jeres lidelse for at frelse sjæle, så er det en vidunderlig gave til Mig. Hvis I med glæde accepterer denne lidelse, disse prøvelser og trængsler, så vil jeres byrde blive mindre. Jeg vil hjælpe jer med at bære den. Smerten vil da blive lindret og fred, kærlighed, glæde og ren lykke vil fylde dig.
Lev enkle liv.
Lev enkle liv, børn, og gør alt med måde. Når I spiser, sover, hviler jer og slapper af, så sørg for, at det sker med måde. Når først jeres fysiske behov er stillet, bør I ikke søge efter mere, da det tapper jeres ånd for kraft. Bod, Mine børn, er af vital betydning for, at I kan komme tættere på Mig. Med det mener Jeg personlige ofre. Faste er blot et eksempel på bod. Jeg prædikede om vigtigheden af at gøre bod, da Jeg var på Jorden. Det gjorde Min dyrebare profet Den hellige Johannes Døberen også.
Jeg fastede i 40 dage for at give jer et eksempel. Det er kun gennem faste, børn, at I kan hjælpe med at drive den onde ud.
Mine kære børn, der venter jer meget forude. I forstår endnu ikke, hvad der vil blive krævet af jer i de kommende år. Det er vigtigt, at I i mellemtiden kommer nærmere til Mig, så at Jeg kan forberede jer på de prøvelser, de kristne vil stå over for over hele verden.
Gå i fred.
Jeres elskende Frelser
Jesus Kristus
 
Bed for dem, der udsætter dig for smerte
55. den 31. marts 2011 kl.23.00
I nat føler du en fred, som du ikke har følt i meget lang tid, Min datter. Du, Min datter, har været hjemsøgt af forræderen og nu, fordi Jeg har skænket dig nådegaver, føler du ikke længere virkningerne af sådanne angreb.
Jeg har sendt dig en ren sjæl fuld af kærlighed, som skal hjælpe dig. Han vil holde din hånd og lede dig mod Mig og Sandheden. Nu ved du, Min elskede datter, hvad det vil sige at lide i Mit Navn. Du ved, hvad det vil sige at blive hånet offentligt, at blive latterliggjort bag din ryg, anklaget for at handle forkert, som du ikke har gjort dig skyldig i, og det hele i Mit Navn. Glæd dig, Min datter, for på grund af dette er du nu blevet endnu tættere forenet med Mig. Som du nu omsider forstår, så vil bøn bevare dig i en tilstand af nåde og fred.
Min datter, du må ikke dømme dem, som bringer dig smerte. Bed for dem. Tilgiv dem. Men det har du allerede gjort, ikke? Nu forstår du Sandheden i Min Lære. Jeg vil gøre dig stærkere og stærkere, Min datter. Frygt aldrig. Som Jeg før har fortalt dig, så vil forræderen aldrig stjæle din sjæl. Jeg holder dig fast i mine arme, og du skal vide, at hvis du kommer på afveje, vil jeg altid drage dig tilbage til Mig.
Du må nu samle styrke og mod til at kommunikere Mine Guddommelige Budskaber ud til menneskeheden. De er presserende. Du ved, hvad du skal gøre. Kald Mig ind i dit hjerte hvert minut på dagen. Jeg elsker dig, Min modige, dyrebare datter. Jeg er stolt af dig over den rolige måde, du forsvarede Sandheden på, og at du ikke benægtede disse Hellige Budskaber, fordi du nu kender Sandheden.
Din elskende Frelser, Jesus Kristus …...... Min smerte er endnu større i dag, end den var under Min Korsfæstelse. 60. den 13. april 2011 kl. 23.00 Min kære elskede datter, Jeg græder meget bedrøvet i nat over menneskehedens synder, som er taget til med stor intensitet, nu da tiden nærmer sig, hvor verden vil mindes Min Lidelse på Korset. Min smerte er endnu større i dag, end den var dengang, Jeg blev Korsfæstet. Nu genoplever jeg den Dødskamp, Jeg måtte gennemleve, medens menneskehedens synder gennemborer Mit Hjerte som et sværd, der er endnu længere, skarpere og mere smertefuldt.
Hør Mine Bønner. Hør Mine skrig. Kom alle sammen og trøst Mig i denne smertefulde kamp, Jeg lider under i dag. Jeg må daglig være vidne til den dybe sorg, smerte og tortur, som mennesket udsætter et andet mennesker for, og mennesket udsætter børn for.
Disse mordere føler ingen anger, så inficeret er deres mørke sjæle af forræderen, Satan. Han viser ingen medlidenhed med nogen af jer, fordi han ikke har en sjæl. Alligevel falder mennesket som blinde tåber for hans fristelser. Så slavisk lader de sig suge ind i dette frygtelige mørke, at Jeg må regne med støtte fra jer troende og håber på, at I beder hårdt om sådanne sjæles frelse.
Min smerte bliver stadig større for hver dag. Mennesket ser ikke synden som det, den er. Dens oprindelige årsag skyldes selvkærlighed. Den værste udgave af den er kærlighed til alt det, der skader andre gennem uærlighed, vold, misbrug og mord. Hvorfor vender folk det blinde øje til, når de er vidne til sådanne forbrydelser? Disse ofre er mennesker som jer selv. Bed hårdt for disse forbrydere, for de er også selv ofre.
Mine børn, de er blevet besnæret af Satan, og dog accepterer de ikke engang, at han findes. Tiden er nær, hvor Mit Ord nu virkelig skal høres på Jorden igen. Vær søde at forklare alle, at Min Barmhjertighed nu meget snart vil blive oplevet på Jorden ved en mystisk begivenhed. Det er vigtigt at fortælle så mange mennesker som muligt, at de skal bede Gud, den Evige Fader om at tilgive hver eneste en af jer for de synder, I har begået i fortiden. Gør det lige nu og hurtigt. Frels jeres og andres sjæle. Medens omvendelse vil brede sig voldsomt, vil nogle uheldige sjæle ikke overleve chokket. Bed, bed, bed om, at de ikke vil dø i dødssynd.
Vær sød at mindes min Lidelse i fastetiden ved at tænke på det Offer, jeg villigt gik med til, for at I kunne blive frelst. Forstå så, at Advarslen, Oplysningen af Samvittigheden, er Min næste Barmhjertighedsgave til menneskeheden.
Spred omvendelse alle vegne. Hjælp med at bekæmpe forræderen ved at bede Barmhjertighedens Rosenkrans for at frelse sjæle. Stol på Mig nu og bring Mig tilbage til jeres hjerter. Foren jer for at frelse menneskeheden gennem kærlighed.
Jeres Guddommelige Frelser, Jesus Kristus
Søn af Gud, den Almægtige Fader
Skaberen, der har skabt alle ting
 
Budskab fra Jomfru Maria: ’Offersjæl’
149. den 28. juli 2011 kl. 14:25
Mit barn, det er med stor fryd at jeg kommer for at hjælpe med at vejlede dig i din Mission for at hjælpe min elskede Søn, Jesus Kristus, med at frelse endnu flere sjæle. Din endelige overgivelse til at ofre til den Allerhøjeste, Gud Faderen, dit samtykke i at blive en offersjæl er modtaget med stor fryd i Himlene.
Du, mit barn, skal nu hjælpe med at frelse de sjæle der ellers ville være bestemt til mørkets gruber. Denne opofring vil blive belønnet med særlige nådegaver til at give dig styrken til at udholde prøvelser med større lethed. Din ånd, mit barn, vil nu blive styrket således at anliggender vedrørende den materialistiske verden vil være ubetydelige i dine øjne.
Kald altid på mig, din Moder og mentor, for at bringe dig ind i favnen på min dyrebare elskede Søn, Jesus Kristus og Gud den Allerhøjeste. Bed nu for at forberede dig tilstrækkeligt til at indvie dig selv ordentligt til denne vigtige udfordring.
Jeg vil altid dække dig med min Hellige Kappe og du, mit søde barn, vil altid være tæt på mit Hjerte.
Din elskede Moder
Englenes Dronning
 
Gud Faderen: Lidelsens rolle
158. den 7. august 2011 kl. 14:45
Jeg Er Alpha og Omega. Jeg Er Gud Faderen, Skaber af mennesket og universet. Min dyrebare datter, jeg tager nu endelig imod din gave til Mig om at hjælpe med at frelse sjæle. Din gave er modtaget med kærlighed og fryd. Det bliver ikke nogen let vej, men du vil blive beskyttet når du beder Mig om hjælp hver eneste dag.
Din lidelse vil være mental og et sjælsmørke. Som det bliver værre, bliv ved med at minde dig selv om de skabninger der bliver frelst på grund af din lidelse. Gå til Tilbedelse så ofte som du kan for at opnå den styrke dette Arbejde kræver. Budskaberne fra Min elskede Søn vil fortsætte. De skal postes som tidligere, for Hans Budskaber til verden vil tiltage, ikke aftage. Du bliver hjulpet af mange helgener der går i forbøn på dine vegne.
Fortsæt med at bede den Hellige Rosenkrans for nådegaver til at forblive stærk. Føl dig aldrig opgivet, for det vil synes at være en del af din lidelse. Hvil dit hoved. Sig ingenting og fremstå glad udadtil. Ignorer dem der prøver at såre dig. Husk hellere på at det er på grund af det Guddommelige Lys der lyser gennem din sjæl at du tiltrækker mørket i andre. Da og først da, vil du indse den pinsel der ætser sig gennem Min Søns hjerte når han ser synd i verden. Din lidelse vil kun være en brøkdel af det Han lider hvert minut af dagen. Tag nu imod den Gave som også du er blevet givet, kaldet til at blive en offersjæl. Husk at du, Min datter, er i Mit Hjerte til alle tider. Jeg våger over og beskytter dig. Smil nu. Hav ingen frygt, for dette Arbejde vil bringe store belønninger for dig og din familie og elskede, i Mit Herlige Kongerige.
Jeres elskede Fader
Gud Skaberen af alt
 
Jomfru Maria Budskab: Forladthed som offersjæl
182. den 4 september 2011 kl.21:50 (Dette Budskab blev modtaget efter den visionære reciterede den Hellige Rosenkrans og efter et syn hvor den Velsignede Moder viste sig i 20 minutter, i et privat bederum.)
Jeg kommer i min elskede Søns Navn, Jesus Kristus. Jeg er Guds Hellige Moder. Mit barn, du lider for min Søn og den seneste uge har ikke været let fordi du bekæmper det ondes kraft for at forblive tro mod min dyrebare Søn. Jeg kommer til dig i aften for at prøve at forklare hvad der sker.
Som offersjæl vil du opleve perioder af forladthed når tanker om min Søn er forvist fra dit sind. Så lige som du prøver at afsætte tid til bøn, opdager du at du ikke kan. Herefter vil du være forvirret og ensomheden fra min Søns Nærvær vil gøre dig angst. Vær ikke fortvivlet, for selvom det er hårdt, er det en form for lidelse du skal igennem som en offer sjæl.
Jeg tilskynder dig at bede om mod og om nådegaverne til at acceptere denne nye form for lidelse, som vil forvirre dig. Hold dig til din daglige Messe og til at modtage den Aller-Helligste Nadver, uanset hvad der ligger forude. Du vil blive ansporet af bedrageren til at vende ryggen til dette Arbejde. Du vil snart, endnu en gang, begynde at tillade tvivl at overmande din sjæl. Bed alle om at bede for dig nu. For din gave til min Søn fortsætter med at frelse sjæle overalt. Glem aldrig dette uanset hvor svær din lidelse er.
Mit barn, jeg vil altid kommunikere med dig når du mister din retningsfornemmelse, for jeg er din elskede Moder. Jeg vil altid være her for at beskytte dig, og vejlede dig hen imod min Søn, sådan at Hans ønsker overholdes. Gå med kærlighed og fred..... Din elskede Moder
Fredsdronning.
 
Bed om Lidelsens Gave
192. den 14. september 2011 kl. 00:10
Min kære elskede datter, din lidelse er lettet og Jeg ønsker at takke dig for denne gave. Den vil komme tilbage, men du vil være i stand til at acceptere den med langt mere fryd i hjertet. Jeg behøver din lidelse fordi den frelser synderes sjæle, som ellers ville ende i Helvede. En dag vil du kigge ind i deres sjæle og du vil blive overvældet af kærlighed og fryd når du ser dem sidde ved Min side ved siden af Min Faders Trone.
Syndere vil altid blive omfavnet først, når de angrer. De vil altid være i første række, til stor overraskelse for Mine tilhængere. Disse sjæle er bragt til Mig gennem Mine tilhængeres og udvalgte sjæles bøn og lidelse. Mine tilhængere vil forstå dette, fordi de gennem deres forening med Mig vil juble ved frelsen af sådanne sjæle.
Jeg har nu brug for at mange flere sjæle frelses, Min datter. Bed venligst til at du og andre udvalgte sjæle lærer hvordan lidelse kan øge det antal der vil træde ind i Min Faders Kongerige. Jeg beder dem om at efterspørge de nådegaver der skal til for at blive givet lidelsens Gave. Husk, når jeg skænker lidelse, er det en særlig nådegave og en der vil bringe mange flere sjæle ind i Mit Hjertes Favn.
Jeres elskede Jesus
Menneskehedens Frelser.
 
Indsigt i Min Korsfæstelse
204. den 26. september 2011 kl. 23:45
Min kære elskede datter, i aften, for første gang, gav Jeg dig en indsigt i Min Korsfæstelse, som overraskede dig. Ja, hvad Jeg åbenbarede for dig var af stor vigtighed.
Mange lunkne troende tror, at da Jeg blev korsfæstet, at på en eller anden måde, fordi Jeg er Min Faders Søn, led Jeg ikke den fysiske smerte et menneske ville have gjort. De er også af den mening at Jeg på grund af Min Guddommelige status ikke var bange, eller ikke kunne være det, på grund af den styrke Jeg modtog fra Min Fader.
Sandheden er ganske anderledes. Jeg følte Mig meget alene og bange. Min tid i haven var frygtindgydende, på grund af Min menneskelige natur. Husk at Jeg kom som kød. Jeg havde de samme følelser af smerte og sorg, præcis som et hvilket som helst menneske. Mange mennesker forstår ikke dette.
Jeg følte Mig opgivet af Min Evige Fader og blev taget for givet på nogle måder af Mine apostle, der intet gjorde for at trøste mig i disse frygtelige timer.
Da Jeg stod foran Mine bødler, rystede Jeg af frygt og kunne knapt besvare deres anklager. Jeg følte som et menneske ville gøre overfor en voldsom henrettelse. Min Værdighed forblev intakt på grund af det Offer Jer vidste Jeg skulle gøre for menneskeheden. Et paradoks, Jeg ved det, men Jeg følte også Kærlighed og Fryd i Mit Hjerte under denne lidelse. For Jeg vidste at Min død ville frelse jer, Mine børn, for evighed. Men Jeg ønsker nu at I spørger jer selv hvor mange der kan frelses ved Min død på Korset. Hvem ønsker at blive frelst og forstår de virkelig betydningen.
På grund af Min død, kan de træde ind i Himmelen nu. Ved de også, at dette vil blive ved deres eget valg og gennem den frie vilje de er blevet givet? Tro på Gud Faderen skal være jeres prioritet. Kom til Mig først og Jeg vil lede jer til Ham. Ret jer efter Min Lære, givet til jer gennem den Hellige Bibel. Elsk din næste. Hold din tro simpel. Hav et balanceret syn på din tro. Elsk mig. Bed til Mig. Tilbed Mig. Tillad Mig at elske jer af Mit blide Hjerte, så Mit Guddommelige Nærvær kan oversvømme jeres dyrebare små sjæle. Jeg Er jeres. I er Mine, børn. Så enkelt er det.
Jo mere I beder, jo tættere vil I komme. Jo tættere vil dit hjerte flette sig ind i Mit. Jeres Jesus
Menneskehedens Frelser
 
Jesus åbenbarer detaljer om Sin Korsfæstelse
380. den 29. marts 2012 kl. 13.15
Min kære elskede datter, den tid, hvor Jeg skal udsættes for mere lidelse, vil snart komme, medens man mindes Min Lidelse på Korset.
Intet menneske forstår omfanget af Mine lidelser under Min Korsfæstelse, eller den måde Jeg blev pisket på....jj Det værste var, den måde Jeg blev pisket på. Jeg blev slået brutalt – af ti mænd og hver en tomme af min krop blev flænget.
Kødet på Min Ryg blev revet i stykker, så Mine skulderblade blev synlige.
Jeg kunne knap nok stå oprejst, og det ene Øje blev kvæstet og knust.
Jeg kunne kun se gennem Mit venstre Øje.
På det tidspunkt, hvor de førte Mig hen foran Pontius Pilatus og placerede en tornekrone på Mit Hoved, kunne Jeg knap nok stå oprejst.
Så klædte de mig nøgen, inden de trak en kort rød klædning over Mit Hoved og gav Mig en palmegren i den højre Hånd.
Hver torn var som en nål, så skarp var den. En af disse torne gennemborede også Mit højre Øje, hvilket efterlod Mig næsten ude af stand til at kunne se.
Jeg mistede så meget Blod, at Jeg kastede op og var så svimmel, at Jeg ikke kunne bære Korset, da Jeg begyndte at gå op ad Golgata.
Jeg faldt så mange gange, at det varede timer, før Jeg nåede toppen af bakken.
Jeg blev slået og pisket hvert skridt af vejen.
Min Krop var blodig over det hele og dækket med et tykt lag sved, frembragt af den brændende sol.
Jeg besvimede nogle få gange.
Selvom det var smerteligt og pinefuldt, var det mest skræmmende af det hele, det had, der blev vist Mig ikke blot af de voksne, men også af unge børn, som sparkede Mig, fordi de efterlignede deres forældres opførsel.
 De råb, som kom fra deres munde og det had, de viste, var for intet at regne med den frygt, de havde for Mig.
For inderst inde var de ikke sikre på, om Jeg virkelig skulle være den Messias, som de havde ventet på så længe.
Derfor var det lettere at hade Mig og fordømme Mig end at acceptere Mig, for det ville have betydet, at de ville have været nødt til at ændre deres måde at leve på.
Mit mest smertefulde øjeblik var, da jeg lå på siden på jorden efter endnu engang at være blevet sparket i ryggen og fik øje på Min elskede Moder, der stod og så på Mig.
Hun var knust og var nødt til at blive støttet af to af Mine disciple.
Jeg kunne kun se hende gennem det ene tiloversblevne Øje, og Jeg kunne ikke bære, at se hende lide.
Hånen, skrigene og råbene fra de hundredvis af folk, der var forsamlet, kunne føles på jorden, hvor Jeg lå, og der skulle sekshundrede soldater til at organisere og lede Korsfæstelsen af Mig og seks andre..... De holdt hovedsageligt øje med Mig, og de andre led ikke så meget som Mig.
Da mine håndled lige nede under tommelfingeren blev sømmet fast til Korset, kunne Jeg ikke føle noget længere.
Min krop var så forslået og kvæstet, at Jeg var gået i chok.
Mine skuldre var forvredne, og Mine Arme var revet af led.
Den værste fysiske skade havde Min Krop fået, inden Jeg blev sømmet fast til Korset.
Der kom intet skrig over Mine Læber.
I.ngen protest.
Kun en hvisken.
Det gjorde Mine bødler rasende, fordi de ønskede en reaktion, der kunne tilfredsstille deres lyster... Jeg beskæftigede Mig aldrig med dem, for hvis Jeg havde gjort det, ville Jeg have beskæftiget Mig med Satan og hans dæmoner, som havde besat deres sjæle.
Det var derfor, deres ondskabsfuldheder over for Mig var så voldsomme.
Jeg hang på Korset i fem timer.
Solen brændte, og der var ikke en sky, der kunne hindre, at Min Hud blev forbrændt.
Så snart Jeg trak vejret for sidste gang, sørgede Min Fader for, at sorte skyer dækkede himlen og ligeledes, at det lynede og tordnede.
Uvejret var af en så skræmmende voldsomhed og kom så pludseligt, at tilskuerne ved Min Korsfæstelse ikke mere var i tvivl om på det tidspunkt, at Jeg så sandelig var den Frelser, som var blevet sendt til Jorden af Gud Fader.
Jeg åbenbarer dette for dig, Min datter, som en Gave til dig, til gengæld for den store lidelse, du har ofret til Mig.
Fortæl Mine børn, at Jeg ikke fortryder Min Lidelse på Korset.
Det, Jeg beklager, er, at Mit Offer er blevet glemt, og at der er så mange, der benægter, at Min Korsfæstelse har fundet sted.
Mange har ingen ide om, hvor meget jeg måtte lide, da mange af Mine disciple ikke var vidne til, at Jeg klatrede op på Golgata..
Det, der sårer Mig i dag, er, at så mange stadig afviser Mig.
Min appel til jer, Mine tilhængere, er, at I ikke må lade Min Korsfæstelse være forgæves.
Jeg døde for ALLE synders skyld, også for dem, der bliver begået i dag.
Selv i dag ønsker Jeg alle, og har jeg brug for at frelse alle, også dem, der afviser Mig.
Jeres elskede Frelser
Jesus Kristus
 
Jeg bønfalder jer om ikke at korsfæste Mig igen 
381. den 30. marts 2012 kl. 15.00
Min kære elskede datter, det er vigtigt, at alle Guds børn forstår, at Jeg døde for at frelse verden fra evig fortabelse. Satan har hersket i menneskehedens hjerter siden Adams og Evas syndefald, og det har betydet, at han har haft held til at stjæle sjæle. Det meste af menneskeheden accepterer ikke Guds Ord, det gælder især De Ti Bud, som blev givet dem af Moses.
Jeg blev sendt for at sikre, at menneskeheden fik fortalt Sandheden i det håb, at verden ville tage imod den og vende tilbage til Faderen.
Skønt mange tog imod Mit meget Hellige ord, nægtede majoriteten at anerkende Mig som Messias.
Sandheden er, at verden ikke ville have anerkendt nogen som helst, og det gælder også profeter, fordi de var tilfredse med at leve et liv i den synd, som havde fanget deres sjæle i en fælde.
Hvis de havde taget imod Mig, ville Jeg have hersket på Jorden, og hele menneskeheden ville have haft den glæde at opnå evig frelse.
I stedet for blev Jeg afvist.
Mit eget folk, jøderne, foragtede Mig.
Farisæerne så ned på Mig, selvom de ikke ganske enkelt kunne ignorere Mig efter at have hørt Mit Hellige Ord.
Det skyldes, at Mine Ord tændte en gnist i deres sjæle, som de syntes, det var svært at afvise.
Så de blev ved med at komme tilbage til Mig igen og igen for at udspørge Mig.
I dag er det samme situation. De af jer, som hævder, at I afviser Mit Ord, som det bliver fortalt af Min profet, kan ikke bare lade som ingenting.
På trods af at I hævder, at I afviser det, bliver I ved med at vende tilbage til det den ene gang efter den anden.
Til sidst vil I tage imod Mit Ord, som det bliver udtalt i dag.
I må ikke begå den samme fejl som dem, der ikke blot afviste Mig, men også korsfæstede Mig.
Jeg bønfalder jer om ikke at korsfæste Mig igen.
Giv Mig lov til at lede jer til frelse, ved at I lytter til Mig, når Jeg kalder jer fra himlene og beder jer forberede jer til frelsen og Mit Nye Paradis.
Jeres elskede Jesus
 
Mine nye mirakler vil blive præsenteret for verden
383. den 31. marts 2012 kl. 11.00
Min kæreste elskede datter, du skal forblive modig, medens du oplever lidelse og ikke tillade, at frygten fylder dit hjerte.
I din sande forening med Mig vil din lidelse falde sammen med den uge, hvor man mindes Min død på Korset.
Det er ikke tilfældigt. For den lidelse, som du og andre udvalgte sjæle gennemlever i denne uge, vil frelse millioner af sjæle fra Helvedets ild.
Ligesom Jeg gennemlevede smerte, tortur og død for at frelse menneskeheden fra evig fortabelse, således vil også offersjæle frelse andre sjæle, så at de kan modtage det Evige Livs Gave.
Uanset hvor vanskeligt og skræmmende denne lidelse er, skal I altid huske på, at den repræsenterer en Gave til menneskeheden.
Børn, nu hvor den Stille Uge begynder, så må I være søde at meditere over Min Lidelse på Korset.
Ikke kun på lidelsen, men på den frihedens Gave, som den tilbyder hele menneskeheden.
Ikke en eneste sjæl, ikke engang den brutale og forhærdede synder, der er under Satans indflydelse, vil blive udelukket fra Min Barmhjertighed.
På grund af den Gave, som Min elskede Fader gav verden, er Barmhjertighedens Gave blevet mulig.
Da Han sendte Mig, Sin eneste Søn, gav Han det største af alle Ofre.
Dette offer, som beviser Hans brændende kærlighed til alle sine børn, har betydet, at det er blevet muligt at ødelægge Satan en gang for alle.
På grund af den frie vilje, som Min Fader har skænket menneskeheden, vil hvert menneske få et valg.
Enten vil I være for Min Fader eller imod Ham.
I kan enten vælge Paradiset med det Evige Liv eller Helvedets rædsler.
Selvom hans dage næsten er ved at slutte, vil Satan ikke sidde afventende, medens Mine nye mirakler bliver præsenteret for verden i denne tid.
Han vil ikke kun angribe de mørke sjæle for at friste dem yderligere til at synke længere ned i mørket og tættere på hans domæne, men han vil også angribe fromme Kristne.
De mirakler, Jeg taler om, er først og fremmest Min Kommunikation gennem dig, Min datter. Når man lytter til Min Stemme, vil antallet af omvendelser blive mangedoblet. 
Jeg gør nu krav på millioner af sjæle gennem disse Budskaber.
De andre mirakler omfatter Min store Barmhjertigheds Gave, som Jeg om kort tid skænker verden, når Advarslen finder sted.
For første gang vil hver eneste mand, kvinde og barn få bevis for, at ikke kun Gud Fader eksisterer, men også Jeg, Jesus Kristus, Hans eneste Søn.
Det vil betyde, at alle religioner, også Mit udvalgte folk, jøderne, som Jeg stammer fra, vil indse Sandheden.
Miraklet med den globale omvendelse vil gøre Satan rasende, og selv ikke på det stadium vil han give op. De stakkels sjæle, som allerede har begået frygtelige synder, vil finde det vanskeligt at slippe ud af hans greb.
Andre mirakler vil inkludere globale begivenheder, som involverer økologiske undere, som vil blive skænket af Min Fader af kærlighed til Hans To Vidner, de Kristne og Jøderne.
Der vil blive givet styrke til disse to Religioner, når de bliver forfulgt.
Deres fjender vil lide, når de udsætter dem for en frygtelig straf.
Og så er der Mit Andet Komme, det største mirakel siden Min Opstandelse.
Det vil blive dagen, hvor Jeg kommer for at dømme de levende og de døde.
Det vil være den dag, Jeg komme for at samle Min Familie, så at vi alle bliver et.
Det vil blive begyndelsen på Mit Rige, hvor Himmel og Jord smelter sammen til et rige i de næste 1000 år.
På det tidspunkt vil alle leve efter Min Faders Guddommelige Vilje.
Jeres elskede Jesus
 
Langfredag ønsker Jeg, at I husker for den betydning, den dag virkelig har, og især i år
387. den 5. april 2012 kl. 8.00
Langfredag ønsker Jeg, at I husker for det, den dag virkelig betyder, og især i år. Min Fader sendte Mig til verdenen og ofrede Mig som løsesum for at frelse verden fra helvedets ild. Jeg kom for at tjene jer, børn, ikke for at fordømme jer. Min død var en ganske særlig Nådegave, som I fik, uden at I skulle forpligte jer til noget andet end at modtage den Barmhjertighedens Hånd, der blev skænket jer af Min Evige Fader.
Denne gave blev ofret, for at kunne give menneskeheden mulighed for at modtage Forsoningens Gave, så at den kunne blive værdig til at træde ind i Min Faders Kongerige.
Før jeg blev korsfæstet, var Jeg med til et meget vigtigt jødisk Påskemåltid sammen med Mine apostle aftenen før Min død på Korset.
Dette sidste måltid blev indvielsen af en anden speciel Gave. Den Gave at kunne fejre den Hellige Eukaristi, Kærlighedens Sakramente, og dermed skænkede Jeg jer en unik Gave, hvor I virkelig modtager Mig i den Hellige Kommunion.
Min Sande tilstedeværelse i verden i dag sker ved den Hellige Eukaristi, når den bliver fejret under den Hellige messe, og den skænker meget specielle Nådegaver til dem, som elsker Mig og modtager Mig i Nådens tilstand.
Min tilstedeværelse kan føles på en måde, som styrker jeres tro, når I accepterer Min Sande Tilstedeværelse i den Hellige Eukaristi.
Hvis I afviser Min Tilstedeværelse i den Hellige Eukaristi, afviser I en af de vigtigste Gaver, Jeg efterlod, da Jeg kom til Jorden for at sone jeres synder.
Jeg døde for at frelse jer, og det er i sig selv en stor Gave.
Men Jeg efterlod en meget særlig Gave til jer, hvor I kunne modtage Mig i sind, krop og ånd. Tag imod Min Tilstedeværelse, så vil jeres sjæle komme tættere på en virkelig forening med Mig. Tag imod Mig. Lad være med at svigte Mig. Afvis Mig ikke.
Tro på, uden at tvivle i jeres hjerter, at disse Gaver blev skænket jer på grund af Gud Faders Kærlighed til jer. Reflekter nu over den Virkelige Sandhed i Min Lære.
Tag ikke imod Min Korsfæstelse uden også at modtage de Nådegaver, som I fik tilbudt ved Mit sidste Måltid. Hvis I gør det, vil I udsulte jeres sjæl af mangel på Livets Brød.
Jeres elskede Jesus,
Menneskehedens Forløser
 
Påske er den tid på året, hvor man virkelig overvejer betydningen af Min Død på Korset 
388. den 6. april 2012 kl. 22.20
Min kære elskede datter, hvor er I Mig til stor trøst i min sorgens time. Hvor giver I Mig den kærlighed og trøst, som Jeg sådan ønsker Mig fra sjælene. Oh, hvis blot alle sjælene ville forene sig og sammenflette deres hjerter med Mit, ville hele Guds Familie være fuldendt. Først når alle sjæle er blevet frelst, vil Min Faders vilje være udført.
Påske er den tid på året, hvor man virkelig overvejer betydningen af Min Død på Korset, og hvor Min Opstandelse fra de døde bliver fuldt ud anerkendt for den frihed, den bringer menneskeheden.
Min opstandelse betyder, at alle dem, der elsker Mig og forkynder Mit Hellige Ord, også kan blive oprejst fra de døde.
Alle dem, der er døde i Nådens Tilstand, og som Min Fader har en forkærlighed for, vil også blive oprejst fra de døde i herlighed på Dag, hvor Jeg kommer for at Dømme.
De vil slutte sig sammen med dem, som ikke blot er levende i kroppen, men også i Herrens Ånd, og de vil blive belønnet med Evigt Liv.
Mange mennesker forstår ikke Mit Løfte.
Alle dem, hvis navn er i Livets Bog, vil blive oprejst i krop, sind og sjæl, uden at kroppen går i forrådnelse, og de vil være fuldt forenet med Mig.
De vil alle sammen leve i overensstemmelse med Min Faders Guddommelige Vilje.
I vil leve i kærlighed, fred og harmoni i løbet af de 1000 år, I skal leve i Mit Herlige Kongerige på Jorden.
I vil slutte jer sammen i herlighed med de første, der er opstået fra de døde. Det er de sjæle, inklusiv jeres elskede familie og venner, der er vurderet værdige til at træde ind i Mit Nye Paradis på Jorden.
Det er det liv, I alle skal stræbe efter, det skal der ikke være nogen tvivl om.
De stakkels sjæle, som ikke kan tro på Sandheden om Min Eksistens eller Mit Løfte om at dømme de levende og de døde, vil rive sig i håret, når de bliver konfronteret med den frygtelige skæbne, som venter dem, når Sandheden bliver åbenbaret for dem.
De, der er troende, skal også være forsigtige.
Mange af jer elsker Mig ikke højt nok, eller I anser jeres forhold til Mig for givet og begår den fejl at tro, at Min Barmhjertighed ignorerer de synder, der ikke bliver angret.
Min Barmhjertighed er uendelig stor. Jeg ønsker at skænke rigeligt med Nådegaver til hver eneste synder, men der er nogle, som er selvtilfredse i den falske overbevisning, at deres kendskab til Min Lære er nok til at frelse dem.
De er ligeglade med Min Kærlighed. De mangler et mildt hjerte, er meget lidt ydmyge af hjertet og tror, at man ikke behøver at angre visse synder.
Denne tankegang er farlig og tjener kun til at fjerne sådanne sjæle endnu mere fra Mig.
Der er ikke en synd, der er så lille, at den kan ignoreres. I kan kun modtage absolution, når I angrer. I kan kun angre, hvis I er uden stolthed og er ydmyge af hjertet.
Glæd jer i denne Påske, børn. Ligesom det var Min Død på Korset, der gav Jer Frelsens Gave, er det også Min Opstandelse fra de døde, som giver jer det Evige Liv, som blev planlagt af Min Evige Fader for længe siden.
I har meget at glæde jer til, for det Evige Liv, der er blevet lovet jer, betyder netop det – evigt liv i krop, sind og sjæl.
Det er vigtigt, at I stræber efter dette nye liv, og at I forbereder jeres sjæle.
Satan og hans dæmoner vil gøre alt for at overbevise jer om, at det Evige Liv i Mit Nye Paradis ikke eksisterer, og at Mit Andet Komme er løgn....... Præster, medlemmer af gejstligheden og hengivne kristne vil være deres første mål........ Bed, bed, bed Min Evige Fader om at beskytte jer med Mit Dyrebare Blod, så at ingen bevæger sig bort fra Sandheden.
Jeres elskede Jesus Kristus
Menneskehedens Forløser
 
Gud Fader: Lidelsen i verden er blevet forenet med Min Søns, Jesu Kristi, Lidelse i denne tid
 436. Den 23. maj 2012 kl. 15:38
Min kæreste datter, fortæl Mine børn om den kærlighed og beskyttelse, Jeg tilbyder dem, der kalder Mig.
Mit Hellige Ord på jorden bliver omsider hørt, og mange sjæle er parate til tage det største spring i deres tro og tilslutte sig Min Søns, Jesu Kristi, Barmhjertighed.
De ved kun lidt om, hvor enkelt det er at træde ind i det Nye Paradis og den Nye Fredsæra.
Først skal I se op og acceptere, at I er et af Mine børn.
I skal anerkende, at Jeg skabte hver eneste af jer, ikke en af jer blev skabt ved en fejltagelse, og at I er Mine børn. Min Familie. Mine Kære.
Mit omsorgsfulde Hjerte er fuld af kærlighed for hver enkelt af jer.
Mange tror, at fordi Jeg Er Alfa og Omega, begyndelsen og slutningen, så Gør Min Magt Mig stolt. Sådan kan det naturligvis ikke være..
Hvordan kan en rigtig forældrekærlighed til et barn være overskygget af stolthed?
Jeg lider sammen med hver eneste af jer. Jeg sørger over dem, der er tabt for Mig.
Jeg vil gøre alt, hvad der er i Min Magt, for at bringe Mine fortabte børn tilbage i Min Familie, i Mit Kongerige.. Forestil jer, at forældre bliver afvist af deres børn. Den smerte, Jeg føler, gælder ikke Mig, deres Fader, men dem og tanken om den pine, der venter dem, hvis Jeg ikke kan frelse dem.
Lidelsen i verden er blevet forenet med Min Søns, Jesu Kristi, lidelse i denne tid.
Hvorfor gør Jeg det? Hvorfor tillader Jeg lidelse? Det skyldes synd.
Syndere, som ikke vil komme frivilligt til Mig, kan kun frelses gennem andres lidelser.
De, der lider i dette liv, vil blive belønnet med Gaver i det næste liv.
Den hjælp, der bliver ofret frivilligt af de børn, som elsker Mig, er et meget magtfuldt våben imod den magt, som er blevet Satan til del.
De, der kæmper på Min Søns side for at frelse andres sjæle, kan frelse hele menneskeheden.
Satan har magt, men kun den han har fået – en magt, som ikke kan tages tilbage før på Dommedag.
Mange af jer, kære børn, forstår ikke de Guddommelige love, som tillader disse ting. Men stol på Mig, medens Jeg åbenbarer det.
Satan vil stjæle mange af Mine børns sjæle fra dem, som ikke tror på Mig eller på den godhed, som Jeg har for Mine børn.
Han bliver magtesløs, når syndere ofrer deres lidelser for at frelse deres brødre og søstre fra Helvede.
Han mister sin magt, når Mine børn beder om disse synderes frelse.
Bøn er den rustning, som Mine børn har brug for, når de ønsker at hjælpe Mig med at frelse hele menneskeheden.
Slå jer sammen med Min Søn, Mine børn, om at hjælpe Mig med at forene Min Familie til sidst.
Hjælp Mig med at bringe jer alle ind i den nye vidunderlige Fredsæra.
Først da kan Min Vilje ske på jorden som i Himlen..
Gå børn. Foren jer i bøn.
Arbejd sammen med Mig, jeres Fader, om at hjælpe med at frelse Min familie.
Jeres elskede Fader
Gud, den Allerhøjeste
 
Den værste af alle lidelser er den åndelig tomhed, hvor I ikke kan føle spor kærlighed til Mig, jeres Jesus 
475. Den 3. juli 2012 kl. 20.00
Min kære elskede datter, når Jeg sender dig prøvelser som åndelig tomhed, skal du lære at genkende dem for det, de er.
Du skal også acceptere, at når du føler en sådan tomhed i din sjæl, er der en grund til det. Grunden er, at du ved at lide sådan kan frelse sjæle.
Mange offersjæle tror, at der kun er to slags lidelser.
For det første er der omverdenens forfølgelse, som du vil lide under på grund af dit arbejde.
Dernæst er der den fysiske lidelse, der frivilligt bliver givet til Mig for at frelse millioner af sjæle.
Så er der den værste lidelse af dem alle, som er den åndelige tomhed, hvor du ikke kan føle spor kærlighed til Mig, jeres Jesus, hvor ingen bønner løser dig fra isolationens fængsel.
Lige meget hvor meget I prøver, vil bøn føles som tortur.
Lige meget hvor meget I ønsker at føle kærlighed og medfølelse for Mig, vil det være en kamp.
Det er en slags åndelig forladthed, hvor Jeg ser ud til at være så langt borte, at I ikke længere kan nå Mig.
Hvad I ikke ved, er dette:
Det er en Gave, en nåde fra Mig. Den løfter jer op i Mine Øjne, og de prøvelser og lidelser, I lider under, er tilladt af Mig på grund af jeres gavmildhed og rene kærlighed, som kan frelse de formørkede sjæle.
Det kan forekomme uretfærdigt, men jo nærmere I kommer til Mit hellige hjerte, jo mere vil I lide under den samme forfølgelse, som jeg var udsat for, på grund af menneskehedens synder.
Kun dem med rene ydmyge hjerter, der ikke tænker på sig selv, når de sætter Mig højere end alt andet på jorden, kan udholde Min smerte.
Sådanne sjæle er omhyggeligt udvalgt af Mig og vil samarbejde med Mig ved at give deres lidelse som en offergave for at hjælpe Mig i Min Frelsesplan. Min datter, du skal aldrig frygte for, at Jeg ikke er der. Måske kan du hverken føle Min tilstedeværelse, se Mig eller føle den dybe kærlighed til Mig, som du plejer at føle, men Jeg er ved din side.
Stol altid på Mig, Mine elskede tilhængere, selv når I synes, det er svært at bede.
Stol altid på Mig, når I føler en længsel efter Mig, som ikke kan tilfredsstilles eller undertrykkes, uanset hvor hårdt I prøver at kommunikere med Mig.
I skal vide, at når det sker, er Jeg meget nærmere, end I aner.
I skal vide, at det er i de situationer, Jeg ophøjer jer til at blive Mine sande soldater, en sand stridsmand i Min kamp for at frelse sjæle.
Jeg elsker jer. Giv aldrig op. I skal ikke føle jer desillusioneret, for Jeg går altid sammen med jer.
Den dag vil komme, hvor lidelsen vil være glemt. I stedet for vil der være en følelse af glæde, som vil gennemstrømme verden og som kun vil være mulig på grund af jeres ofre for alle de af Guds børn, der har brug for jeres hjælp.
Jeres Jesus
 
 
Elsk alle som forfølger jer i Mit Navn. Og bed for dem efterfølgende
661. den 2. januar 2013 kl.20.00  
Min kære elskede datter, du skal informere alle Mine disciple at deres bønner  vil hjælpe med at formilde meget af det der er forudsagt. Bøn er så magtfuld, at  hvis Jeg giver bønner nok til verden, gennem Korstogsbønnerne som bliver bedt,  meget af de svære prøvelser kan blive forkortet.
Jeg skal også henvise til tilgivelsens betydning. Når I er forfulgte i Mit Navn skal I bede for sjælene af dem der forfølger jer. Når I beder for dem fra hjertet, vil I dække dem med kærlighed. Når I beder for jeres fjender, forsinker I Satans mission i at tage sjæle væk fra Mig.
Min datter, nu skal jeg instruere dig og mine disciple om at forholde jer rolig når der kommer meget modstand mod disse budskaber. I må aldrig frygte Guds Ord, selvom det forårsager jer megen smerte fra verdens side.
Tro ikke at mit Kongedømme er nemt at komme ind i. For hver af jer som virkelig elsker Mig,  vil der være et eller nogle flere mennesker der vil forsøge at standse jer i jeres lydighed til Mig.
Sådan har det været siden Min død på Korset, og sådan vil det være indtil Mit Andet Komme.
Mine disciple vil tiltrække de sjæle som opsøger Mig. Mine disciple vil så omfavne disse sjæle, så at mine følgere vil vokse for at blive ét i forening med Mig. Denne ensomme vej til mit Kongedømme vil aldrig være uden lidelser.
Når de kaster beskyldninger mod jer, tænk så på Min vej til Kalvariebjerget. Tænk på min tavshed  og på den værdighed, ved simpelthen at fokusere på dette ene: at redde sjæle, i hvert sekund I bliver gjort til nar i Mit Navn.
Dette vil gøre jeres rejse nemmere at holde ud. Lad jeres bagvaskere råbe skældsord. Lad dem kalde jer idiot; lad dem erklære disse budskaber for kætteri. For når I gør dette, vil disse onde tunger ikke have magt over jer.
Elsk alle der forfølger jer i Mit Navn. Og bed for dem. Og når I tilgiver dem, vil I ødelægge den magt Satan har over dem. Dette er ydmyghedens hemmelighed.
Jeres Jesus.  
 
De af jer der lider meget, og som kan have mistet alt håb i livet må vide, at I er i Mit Hjerte
908. den 13. september 2013 kl. 23:15
Min højtelskede datter, Mit Hjerte længes efter verden og alle der bor i den og Jeg lover jer, at Jeg vil gøre alt for at forene alle jer, Guds børn, i Mit Hjerte.
Jeg elsker hver mand, kvinde og barn, uanset hvem de er - uanset om de er stærke, rige, indflydelsesrige, ydmyge, fattige eller blot enkle mennesker, der lever et almindeligt liv. Alle jer blev udvalgt til at blive født af min Fader, som skabte jer. Hver sjæl har et formål, og hver eneste af jer er et skattet Gudsbarn.
Dem af jer, der lider meget, og som kan have mistet alt håb i livet må vide, at I er i Mit Hjerte, og at Jeg føler jeres smerte dybt. Jeg lider i jer. I må aldrig opgive håbet, fordi Jeg har et sted for jer i Mit Paradis. Når I opgiver håbet, vender I ryggen til jeres fremtid, som er fuld af Mit Lys. Denne fremtid er Min gave til jer og til alt der er Mit. Jeg vil tage jeres bekymringer væk. Bare kald på Mig og sig: "Jesus, tag min frygtelige smerte og lidelse væk og lad mig føle Din kærlighed", og jeg vil løfte jeres tunge byrde med det samme.
Når I føler jer tomme og tror, ​​at ingen virkelig elsker jer, skal I vide, at Jeg er der ved siden af jer, fordi Jeg vil altid elske jer, uanset hvor langt væk I har forvildet jer i. Når I mener, I ikke har noget at leve for, så vid, at Mit nye Paradis vil give jer Evigt Liv. Men I skal holde fast med jeres lidelse i dette liv først. Alligevel vil Jeg lette jeres lidelse og alt det I skal gøre, er at spørge Mig til.
Mange af jer føler sig værdiløs, uelsket, mislykket, uopfyldte og til ingen nytte. I føler sådan fordi verden er besat med såkaldt succes og ambitioner. Kun de få, eliten, synes at opnå så store højder. Det pres der er skabt af verdens medier for at hylde rigdom og skønhed tjener kun til at ødelægge tilliden til det almindelige menneske. Det er ikke nødvendigt at imponere andre. Det er ikke nødvendigt eller ønskeligt at imponere Mig med jeres såkaldte succes. Arbejd hårdt med alle midler. Brug de talenter I har fået af Gud, men brug dem for at tjene andre og til gavn for alle. Men vid dette. Det er de svage, de ydmyge i ånden, og dem med en enkel kærlighed til Mig, Jesus Kristus, som Jeg vil rejse i stor ære i Mit Rige. De der lider nu vil aldrig lide igen i Mit Nye Paradis.
Mit Løfter om at komme og samle jer alle vil blive opfyldt under Mit Andet Komme. Se frem til denne dag med længsel og glæde, for den er ikke langt væk, og så vil Jeg give jer Gaver af kærlighed, glæde, lykke og Evigt Liv. Bliv ved og kom tæt på Mig. Jeg er med jer. Jeg vil aldrig svigte jer, men I må ikke adskille jer fra Mig, fordi hvis I gør det, vil I være tabt for Mig. Kom, læg hovedet på Min skulder. Lad mig trøste jer. Lad Mig sætte en stopper for jeres sorg. Lad Mig tørre jeres tårer væk. Lad mig give jer Min Fred.
Jeg giver jer en særlig velsignelse nu. Tag det. Accepter Min Hånd og alt vil være godt. Jeg elsker jer.
Jeres Jesus
 
Korset er jeres forbindelse til det Evige Liv. Fornægt aldrig Korset
1100. den 15. april 2014 kl. 20:15
Min kære elskede datter, når Mine elskede disciple fejrer Langfredag, må de mindes om hvordan Min Kærlighed breder sig ud til den menneskelige slægt.
Dem der forfulgte og dræbte Mig var fulde af had og havde stenhjerter. Jeg døde for dem, på trods af deres had og led en stor Dødsangst, for at de kunne blive forløste. Alligevel hader og foragter mange mennesker Mig i dag og skulle Jeg afsløre det onde som hærger i deres sjæle, vil I besvime. Mit forsøg på at forberede verden gennem Sandhedens Bog vil blive bekæmpet af Mine fjender overalt. Det værste angreb vil komme fra sataniske grupper, mange af dem rejser sig som kristne, så at de kan give luft til deres vrede, ved at foregive at de forsvarer deres tro. Det er på denne måde at Satan bruger sine villige ofre til at angribe Mit Værk. Hvor elendige er deres sjæle og hvor bedrøvet Er Jeg, mens de fortsætter at forråde Mig, kaste mudder på Mig og sprede løgne om Mit Ord, i forsøg på at stjæle sjæle fra Mit Barmhjertige Hjerte.
Jeg græder Smertens Tårer i denne uge, fordi tiden er kort og Jeg ved at, uanset hvor hård Jeg prøver, vil mange sjæle stadig vende deres ryg til Mig. Hvorfor hader disse sjæle Mig sådan? Svaret er, at de slet ikke har kærlighed for Mig. Mange af dem synes det er forfærdeligt, at det had de har for Mig i deres hjerter, ikke kan vaskes bort. De er så besatte af den onde, at de bruger ethvert minut af deres dag til at forbande Mig.
Den allerstørste del af befolkningen tror ikke på Mig længere. Det er et lille antal der tror, i et hav af sjæle, hvis størrelse strækker sig fra den ene side af Jorden til den anden. Men Jeg lover jer at Jeg vil samle så mange sjæle som muligt og, pga. den Kærlighed Jeg har for jer, vil Jeg udvide Min Barmhjertighed, selv over dem der ikke fortjener det. Hvor meget ønsker Jeg velkommen til de elskede og rene sjæle som kommer til Mig. De fylder Mig med stor glæde. Oh, hvor meget lindrer de mine vunder. Hvor meget bringer de Mig lettelse fra den bedrøvelse Jeg udholder for Mine stakkels syndere, som ikke aner den store glæde Jeg lovede dem, til sin tid i Mit Kongedømme. Så mange sjæle vil desværre kaste væk nøglen, Jeg gav dem til det Evige Liv, og for hvad? Et liv uden mening, et liv fuldt af gys og tomme løfter. Et tungt liv af anstrengelser, som ikke bringer liv, kun det der ender i støv. Jeg er jeres liv. Jeg bringer jer liv. Når I accepterer Min død på Korset og erkender Min Opstandelse, vil I aldrig lide død.
Til jer, af denne generation, siger Jeg dette. I, som er med Mig, vil ikke lide død, heller ikke kroppens død. Dem der forråder Mig, gennem synd, når Sandheden er givet til jer, vil ikke have liv. Så I, Mine elskede disciple, må aldrig være bange for denne Mission. Jeg vil tage jer og overvælde jer med Gaver, som Min Fader er utålmodig at sende over jer, mens Han endelig samler Sine børn i det Kongedømme, Han lovede jer da Han sendte Mig, Hans eneste Søn, for at frelse jeres sjæle med Min død på Korset.
Min død er jeres forbindelse til det Evige Liv. Fornægt aldrig Korset. Min død var jeres rute til det Evige Liv. Uden Mit Kors vil døden sejre over dem der afviser det.
Jeres Jesus
 
Jeg bruger offersjæle for at føre til Mig andre sjæle, som ellers ville aldrig blive frelst på anden måde
1119. 7. maj 2014 kl. 23:43
Min kære elskede datter, når Jeg kalder på sjæle til at følge Mig, medfører dette en blanding af følelser, fra begejstring til stor bedrøvelse. For, når Jeg opvækker Helligåndens Ild i en sjæl, vil dette bringe store Velsignelser, men disse vil være farvet med en sans af smerte.
Når Jeg udvælger de sjæle som fortjener Mine Gaver, vil de erfare et tilhørsforhold til Mig, men de vil også føle noget udvendigt om verden, hvor de lever. De vil se deres fælles brødre og søstre i et nyt lys. De vil være mere følsomme til skønheden i Guds Skabelse, når de ser i de andres ansigt, fordi de vil se Guds Tilstedeværelse i dem.
Ikke en eneste sjæl, de møder, vil ikke udvise Guds Tilstedeværelse for dem, lige meget hvor langt væk de måtte være faldet i Hans Øjne. De vil også være fyldt med overvældende medfølelse, som kun en slægtning kan føle for ens barn. De vil føle en pludselig og intens kærlighed for denne person, som vil forbløffe og chokere dem. Men de vil også være bekendte med det mørke, som lurer i denne sjæl, et mørke, der er parat til at fortære den. Den udvalgte sjæl vil straks, på det tidspunkt, være klar over, hvad der forventes af den. Det vil være, når den vil løbe til Mig, for at bønfalde Mig om at frelse de sjæle som er i fare for at synke i en tilstand af mørke, så frygteligt vil det være for denne sjæl.
En offersjæl, en udvalgt sjæl, opgiver alt hvad der er udvendigt i deres liv og ved at gøre dette, giver den stor ære til Gud. Den lidelse, denne sjæl må udholde, frigør andre sjæle fra den evige fortabelse og som følge bliver den, Satans og hans agenters mest udsøgte mål. Disse sjæle udholder Min Lidelse som en Gave til Gud fordi, når de bliver udvalgte, kan de fleste af dem ikke vende ryggen til Gud mere. Der er dog sjæle som blev udvalgte, men som afviser Min Kalk. I må bede for disse stakkels sjæle, fordi deres manglende mod vil føre dem til en af to retninger. De vil udholde indvendig smerte, når de vil finde det svært at være Mig nær. Så vil de være optaget af den verdslige verden for at flygte fra deres kald og dette vil bringe dem ingenting, kun en følelse af falsk håb.
Når en elskende sjæl beder og ydmyger sig selv foran Mig, lindrer den Min Faders Vrede. Dette formindsker anslaget af Min Faders Straf over verden. Hvis en udvalgt sjæl, som er forfulgt pga. dens kærlighed til Mig og som ikke kan udholde det mere, blot siger: ”Jesus, tag min smerte og gør med den som Du vil”, så vil Jeg oversvømme den med ekstraordinære Gaver. Sjælen vil blive immun overfor det onde og frygtløs. Pga. dens fuldstændige tillid til Mig, vil den rejse sig til sjælens fuldkommenhed og opnå en rolig opførsel.
Så meget opofrelse er der brug for, men når denne sjæl overgiver sig helt til Mig, i fuldstændig lydighed og nægter at involvere sig med Mit Ords fjende, vil dette medføre frelse for mange sjæle.
Jeg bruger offersjæle for at føre andre sjæle til Mig, som ellers ville aldrig blive frelst på anden måde. Det er kun med denne metode, at disse offersjæle vil og kan sone for millioner af sjæle, som har skåret deres navlestreng af fra Mig. Frygt aldrig for meget for de mørke sjæle i denne tid, for Mine udvalgte offersjæle er i stort tal i øjeblik. Deres klarhed bringer de fortabte sjæle tilbage til Mit Tilflugtssted.
Jeres Jesus