Profet af de Sidste Tider

____________________________________________
En Advarsel til de troende om ikke at afvise ægte Profeter
35.Den 28. december 2010 kl. 11.00
Min elskede datter, du får nu de endelige Budskaber til menneskene, så de kan fordøje dem og dermed frelse deres sjæle inden de sidste tider.
Der er nu et umådeligt stort antal engle spredt ud over hele verden, som forudsagt, så de kan forberede Jorden på Min ankomst. Mange af disse engle er i menneskikkelse, og ligesom dig, Min elskede datter, har de selv valgt denne rolle. Deres udvikling blev ved fødslen planlagt til at passe med den endelige Advarsel og de sidste tider. På samme måde er frigivne dæmoner i Helvedets afgrund sluppet løs. Når de præsenterer sig på Jorden, vil de gøre det gennem fristelser og løgne. De tiltrækker de af Mine børn, der er åbne for deres indflydelse. De inficerer de sjæle, der allerede lever i mørket. De trænger ind i deres sind ved at lyve over for dem og overbevise dem om, at deres tro på Mig og Min Evige Fader er nonsens.
Disse folk har ikke et udseende, som I ville forbinde med det at være ond. I stedet vil de fremtræde som vidende, smarte og inspirerende. De vil også lyde meget overbevisende, når de prædiker om, hvad Mine børn skal betragte som værende sandt. Den triste sandhed er, at der ikke vil være nogen kærlighed i deres hjerter, og det er nødvendigt at være på vagt over for indholdet af deres informationer.
. Nu ønsker Jeg at kalde alle Mine troende. I, Mine børn, har modtaget de gaver gennem bøn og tro, som Jeg har lovet alle dem, der følger Mig. I får skænket forskellige gaver, og hver gave er designet til at videregive Ordet på forskellig måde.
At vurdere visionære
De af jer, der har fået en viden som gave for at hjælpe jer med at kunne identificere dem, som kommer i Mit navn og dem, der kommer i Satans navn, I skal være meget forsigtige. Det er helt i orden, at I er på vagt over for falske profeter. Imidlertid skal I aldrig nogensinde dømme dem, der siger, at de kommer i Mit navn, uden først at have vurderet deres Budskaber omhyggeligt. I må aldrig bedømme de Budskaber, der bliver sendt af Mig ved at se på personens udseende og fremtoning . Selvom en mand siger, at han kommer i Mit Navn, kan I ikke gå ud fra, at jeres vurdering af ham er ufejlbarlig. Hold øje med de profeter, der bliver gjort til grin eller som udløser voldelige overfald, når de hævder, at de modtager Guddommelige Budskaber fra Mig eller Min Velsignede Moder.
Fald ikke for fristelsen til at fælde dom over dem, før I har lyttet omhyggeligt til selve Budskaberne. Disse Budskaber vil ikke udelukkende relatere til Min Lære, men vil også relatere til Mit Ord og være fulde af kærlighed. De vil instruere jer i, hvordan I skal leve jeres liv i Mit Navn for at opnå frelse.
Bliv aldrig bekymrede, når Mine ægte profeter hævder at have modtaget Budskaber om fremtidige begivenheder, som de er indviet i. Forsøg ikke at begå den synd at have forudfattede meninger om disse Budskaber ud fra den sociale klasse, disse profeter kommer fra. Nogle vil mangle uddannelse. Nogle er lige det modsatte og vil forstå at formulere sig. Mange vil ikke passe ind i jeres forestillinger om, hvad der gør en person ”hellig”.
Men der er måder, hvorpå I kan forsikre jer om, at de er ægte. De, som kommunikerer med Min elskede Moder, vil i de fleste tilfælde kunne forudsige klokkeslæt og dato på kommende åbenbaringer, som hun har forudsagt. I de tilfælde, hvor Mine Budskaber bliver givet videre til menneskeheden, vil de blive fortalt til verden, uden at profeten forsøger at fremhæve sig selv. At dømme folk på forhånd.
Endelig vil Mine troende, på trods af deres troskab over for Mig, stadig skælde de personer ud, der forudsiger fremtidige begivenheder og rakke de personer ned, der er velsignede med healende evner fra Helligånden. Stop op og vågn op fra jeres fredelige slummer. Disse profeter vil komme på tværs af jeres rutiner, fordi de ikke passer ind i jeres hellige gruppe. De passer ikke med jeres forestillinger. Lyt til dette.
Hvis I dømmer disse folk på rygter og tredje mands sladder eller hentydninger, så begår I en synd. Synder mod Mine profeter krænker Mig dybt. Når I afviser Mine ægte seere og profeter, vender I dermed ryggen til Mig. 
Alligevel er det lige det, der sker i verden i dag, i takt med at flere visionære viser sig offentligt. Det er ikke let for Mine troende. Husk blot på, at Budskaber fra Mine profeter skal læses, før I dømmer dem, og det gælder endog dem, som kan komme fra falske profeter. Bed om vejledning, når I overvejer disse Budskaber. Autentiske budskaber vil være fulde af kærlighed, men have en fast autoritet. Budskaber, der modsiger alt, hvad I har lært gennem Min Lære og apostlenes lære, kan let gennemskues, selvom det er gjort på en snedig måde.
Forbliv ikke tavse om jeres tro 
Gå nu, Mine børn, og vær åbne over for Mine profeter. De er der for at forsikre jer om, at tiden er kommet, hvor Jeg skal forberede jer alle på at tale på Mine vegne. Husk at æren tilfalder de af Mine profeter, som taler, selv om de må udholde at blive ydmyget og skældt ud. Straffen vil imidlertid ramme dem, som på den ene side siger, at de følger Mig, men er tavse om deres tro, og på den anden side er hurtige til at tale nedsættende om Mine ægte visionære. I ved inderst inde godt, at dem, I har fordømt, taler om kommende begivenheder, som I finder svære at acceptere. Du spørger måske om, hvorfor din Frelser, Jesus Kristus, arbejder gennem sådanne individer? Når det kommer til stykket, så er de ikke hellige ifølge jeres opfattelse.
Nå men Mit spørgsmål til jer er følgende. Hvorfor tror I, at kun de få udvalgte, der har valgt at vie deres liv til bøn, har autoritet til at affærdige dem, som taler uden for jeres cirkler? Hat I intet lært? Forstår I ikke, at de, som bruger deres liv viet til bøn, også kan blive et offer for forræderen?
Mine ægte profeter vil blive hadet 
Husk, at Jeg også blev latterliggjort, hånet, afvist og set ned på af de ældste og præster, da Jeg var på Jorden. Hvis Jeg blev hadet, så kan I være forvisset om, at Mine ægte profeter vil blive de mest hadede, ligesom de andre steder vil blive hædret.
I skal skamme jer. Selv om Mine profeter ikke udspringer af jeres grupper, så skal I alligevel sætte pris på dem. De vil være de mest usandsynlige profeter, på grund af de liv, de har levet. Nogle har en fattig baggrund. Nogle har en mere velstående baggrund. Nogle har meget lidt uddannelse, medens andre er blevet født med evner for boglig dannelse. Disse er Mine udvalgte profeter. Lyt til deres stemmer, før I dømmer dem.
Bed for dem. Bed om, at Mit Ord, som er givet til dem, ikke bliver afvist. I skal ikke også afvise Mit Ord. De ikke troende vil altid så tvivl om disse brave sjæle, som taler højt om Mit Ord, men det kan man forvente.
Det er når Mine troende, og især dem i bedegrupper, klostre og andre præsteembeder, udadtil afviser Mine ægte seere, at Mit hjerte knuses. Lyt til Mine Ord. De vil aldrig afvige mere fra Sandheden end I gør, Mine elskede tilhængere, når I bøjer Sandheden for at få den til at passe med jeres fortolkning. Luk øjnene op. Vågn op. Tegnene er begyndt at vise sig, så alle kan se dem. I, Mine troende, har ikke meget tid. Lyt. Bed. Foren jer og forkynd Mit Ord sammen for at frelse sjæle, før tiden rinder ud. Jeres elskede Jesus Kristus,
Frelser og Retfærdig Dommer.
 
 
Hvorfor den Evige Fader sender nye profeter ind i verden
83. den 13. maj 2011 kl. 22.45
Min kære elskede datter, dette er hvad jeg vil sige til tvivlerne, især Mine hellige tjenere, som måske vil afvise Mit Ord i disse Budskaber. I skal vokse i jeres tro på Mig ved at anerkende, at Mit ord ikke kun blev skænket verden i løbet af Min tid på Jorden, men også blev skænket senere hen ved Helligåndens kraft.
Siden tidens begyndelse har Gud, Min Evige Fader, kommunikeret med menneskeheden gennem profeter. På den måde blev Sandhedens Lære kendt blandt mennesker, og det sikrede, at deres tro forblev stærk. Andre åbenbaringer og lektioner i Sandheden blev også givet menneskeheden af apostlene, andre hengivne disciple og af profeten og evangelisten Johannes. Bagefter var alt bragt i orden med hensyn til Min Lære og alt det, som mennesket havde brug for for at kunne få den frelse, han havde brug for. Nu hvor verden står over for den største forandring i dens historie, har Gud, Min Evige fader, sendt nye profeter til verden. Men tag ikke fejl, disse profeter bringer jer ikke en ny Lære, for det er ikke nødvendigt. De bliver i stedet sendt af tre grunde.
Den første grund er, at menneskeheden skal mindes om den Sandhed, der står i Johannes Åbenbaring. Den anden grund er, at mennesket skal gøres opmærksom på den tid, han lever i og vække hans tro. Den tredje grund er, at det skal hjælpe med til at sprede omvendelse, så at Mine tilhængere kan danne den største hær af alle for at frelse sjæle. Jeg kommunikerer gennem denne profet og gennem andre, så at Mit Ord bliver hørt i hver eneste krog af verden.
Husk Min Absolutte Kærlighed og Medfølelse
Lyt omhyggeligt til disse Budskaber, som ikke blot proklamerer Mit Ord, som I kender det, men som åbenbarer Min Absolutte Kærlighed for og Medfølelse med hver eneste en af jer. Husk også Min Store Barmhjertighed. Alle syndere vil blive tilgivet, så snart de beder om at blive forløst.
Vigtigheden af den Hellige Rosenkrans og Barmhjertighedens Rosenkrans
Medens økologiske katastrofer vil finde sted, så husk nu at bøn, der inkluderer en fremsigelse af Den Hellige Rosenkrans og Barmhjertighedens Rosenkrans, vil hjælpe med til at afvende det meste af dem. Husk, Mine værdsatte børn, at I, som tror på Mig og Min Evige Fader og som følger Mine instruktioner, intet har at frygte. Lad Mig også minde jer om, at på grund af de to store Barmhjertighedshandlinger, som er blevet skænket jer – Helligåndens gave, der som en byge blev udsendt over hele verden for nogle få dage siden og den Store Advarsel- så vil millioner omvende sig til Sandheden. Det vil blive et stort mirakel og et, som vil bringe glæde til en masse mennesker.
Forfølgelse af den Røde Drage og af dem, der ikke tror på Gud
Medens Satan vil rejse sig ved hjælp af hans stakkels vildledte tilhængere, som han trækker væk fra Mig- deres eneste håb om evig frelse – vil det kun blive i en kort periode. Jeg må dog advare jer om, at det vil blive en skræmmende periode med forfølgelser, der er ledet af den Røde Drage og de politiske bevægelser, der ikke tilhører Gud. Gennem bøn og Sakramenterne vil I få styrke til at udholde disse prøvelser. Alle disse begivenheder er blevet forudsagt og vil finde sted, så ondskaben en gang for alle kan blive forvist fra verden. Det er derfor nødvendigt, at denne renselse og disse serier af tugtelser finder sted, fordi kun da vil verden være rede til det Nye Paradis på Jorden.
I må aldrig ignorere Mit Kald. Det er først, når I ser, at de profetier, der er blevet åbenbaret jer af udvalgte budbringere, begynder at blive til virkelighed, at I med sikkerhed ved, at det er Mig, der taler til jer.
Jeres Guddommelige Frelser
Jesus Kristus
 
Hvorfor Jeg kommunikerer til verden på denne måde
91. Mandag 23. maj 2011 kl. 09:45
Min kære elskede datter, det er nu tid til at reflektere over Mine Hellige Budskaber og til at sikre at så mange syndere verden over agter på dem.
Tag ikke fejl, disse Budskaber bliver givet til verden som en Gave til at hjælpe frelse jer alle, alle Mine børn, også dem der følger andre stier til Gud den Evige Fader.
Folk, især Katolikker, vil være forvirrede når jeg ikke stiller dem foran mine andre børn af forskellige overbevisninger. Mit valg af Ord er formet til at blive hørt af alle og ikke kun de få udvalgte. Min Kærlighed skelner ikke. Til dem der stiller spørgsmålstegn ved måden jeg taler til menneskeheden på, gennem denne budbringer, lyt til Mig nu. Mens I, Mine tilhængere, forstår at Sandheden aldrig har ændret sig siden tiden for Min Korsfæstelse, vid så at Jeg skal strække Min Kærlighed til alle Guds børn. Ingen er bedre end en anden.
Min datter, du må ikke svare eller forsøge at forsvare Mit Ord når du udfordres til at forklare hvorfor Jeg skulle tale på denne måde. Mit Ord er Guddommeligt. Det skal ikke forandres eller ændres til at passe dem der betragter sig selv som eksperter i teologisk lov; for Mit Ord bliver givet til verden i et sprog som vil blive forstået klart af menneskeheden i dag. Mange vil spørge hvorfor disse Ord ikke bruger samme terminologi eller udtryk som Mine profeter og gamle tiders apostle brugte og nu vil Jeg svare dem.
Husk at Min Lære aldrig forandrer sig. Uanset hvilket sprog Jeg bruger i dag til at kommunikere på en tidssvarende måde, vil Sandheden forblive den samme, intakt.
Vær på vagt overfor visionære og seere som påstår at de modtager budskaber fra Mig. og som bruger gammelt sprog eller udtræk fra den Hellige Bibel; for det er ikke den måde Jeg ville kommunikere med menneskeheden i dag. Hvorfor skulle Jeg gøre det? Ville Jeg ikke fremmedgøre en ny generation, dem som ikke forstår sproget i Min Faders Hellige Bog?
Enkelhed er nøglen, Mine børn, når Mit Allerhelligste Ord kommunikeres. Husk, når I (be)lærer andre om Sandheden om Min Eksistens, at enkelhed i jeres tilgang er afgørende. Gør I ikke dette, vil I ikke nå disse fortabte sjæle, fordi de vil vende det døve øre til.
Mit Kærlighedsbudskab
Budskabet om Min Kærlighed er enkelt. Jeg Er Livet som Mine børn på Jorden tørster efter. Forklar at Jeg Er Sandheden. Gør dette klart. Uden Mig er der ikke noget evigt liv. Brug profetierne, som jeg har vist denne budbringer, til at vinde ikke-troendes opmærksomhed. For det er derfor de bliver givet til verden. Ikke for at gøre dem bange, men for at bevise at Jeg kommunikerer i dag på en måde der ikke kun vil gøre Mit Allerhelligste Ord hørt, men troet.
Jeres elskende Frelser og Lærer Jesus Kristus,
Barmhjertigheds Konge
 
Profeter vil forberede mit andet komme
268. Lørdag, den 3. december 2011 – kl. 20:45
Min højt elskede datter, det er med stor beklagelse, at jeg ser dem af mine tilhængere, der afviser Mit Allerhelligste Ord gennem disse budskaber. Hvor bedrøver dette Mig!
Overalt beder Jeg mine børn om at bede for dem, der afviser Gud i deres liv. Men jeg opfordrer også til bøn for dem af mine tilhængere, der ignorerer eller glemmer at Mit Andet Komme vil ske, og at det ikke kan stoppes. Denne er en vigtig begivenhed, som alle jer skal være forberedt på.
Profeter blev sendt til verden for at indvarsle Min fødsel. Profeter blev også sendt af min Far for at forberede sjælene til frelsen, lige fra begyndelsen. Profeter sendes nu til verden for at forberede menneskeheden til Mit Andet Komme.
Vågn op, alle jer, der hævder at kende mig. Hvis I kender mig, så genkend min stemme, når jeg kalder på jeres hjerter. Så mange ikke alene afviser disse budskaber, men også afviser Mig.
Lad dem, der så hurtigt fordømmer mig, ved at benægte Mine anmodninger givet til hele verden gennem disse budskaber, forstår dette:
Ved at stædigt vende ryggen til Mit Ord som er givet jer nu, er I ved at nægte mig jeres bønner, som Jeg på dette tidspunkt har så hårdt brug for. Hør hvad jeg har at sige til jer, som blandt alle andre mennesker, påstår at kende Mig:
Jeres grusomhed gennemborer Mit Hjerte. Jeres manglende gavmildhed betyder, at jeres bønner for at frelse sjæle ikke bliver ofret som de ellers burde være.
Hvor er jeres ydmyghed og hvorfor skjuler I jeres afsky for Mit Hellige Ord under en falsk ydmyghed? I må hidkalde Min Hellige Ånd så den fører jer til Mig, så I arbejder for Mig med fuldkommen kærlighed i jeres hjerter.
Pral aldrig af jeres viden om Skrifterne. Brug aldrig jeres viden om Min Lære for at ydmyge en anden. Bagvask, misbrug, og se aldrig ned på andre, eller håne dem i Mit Navn. For når I gør dette, fornærmer I Mig umådeligt.
Vågn op, børn. Forbered jeres sjæle og vær generøse i ånden, for tiden er nu kort. Jeres elskede Frelser 
Jesus Kristus
 
Jomfru Maria: ”De sidste tiders profet vejledt fra Himlene”
279. Fredag 16. december 2011 kl. 22:35
Mit barn jeg kommer til dig for at bringe dighjertetrøst. Du, mit stærke barn, vil fra nu af kunne bære lidelse i en sådan grad at du vil velkomme den og derfor bevise din udholdenhed når du kæmper for at forkynde min dyrebare Søns Jesu Kristi Ord.
Du, mit barn, er forrevet. Hver dag byder på nye og flere udfordringer i dette arbejde, heraf mange svære.
Nu er det tid til at tage din rustning op uden nogen frygt. Marchér fremad og kæmp for min Søn for at sikre at Hans Hellige Ord høres hastigt omkring i verden, så hurtigt du kan. Udsæt ikke. Tillad ikke af forstyrrelser.
Jeg elsker dig mit barn. Du er fuldt ud beskyttet mod overlast. Bemærker du ikke hvor lidt du påvirkes nu når du bliver angrebet af andre for dette arbejde? Det er rustningens nådegave.
Kæmp kampen mod Satan med din hær af krigere og hjælp at frelse hele menneskeheden. Du er de sidste tiders sande profet vejledt fra Himlene for at omvende verden. Hjælp vil hurtigt blive sendt. Gør klar. Fryd dig, for dette er en Stor Gave.
Du bliver vejledt i hvert skridt du tager så stol blot på Jesus og adlyd min Himmelske Fader til alle tider.
Vær tapper, modig og marchér uden frygt i din sjæl.
Jeres Himmelske Moder
Englenes Dronning.
 
Gud fader: Den sidste budbringer skal forkynde Jesu Andet Komme
309. Den 16. januar 2012 kol. 13:20
Min datter, når Jeg sender profeter ind i verden, vil de højst sandsynligt være dem, I mindst ventede, det skulle være.
I vil aldrig finde dem i de højeste cirkler i Min kirke. De vil heller ikke høre til de mest synlige hellige sjæle.
I mange tilfælde vil de ikke være værdige til denne særlige Gave. Alligevel valgte Jeg de sjæle, der ikke var perfekte, som havde en usædvanlig, men enkel levevis, så Jeg kunne forme dem til de skabninger, Jeg ønsker.
Det gælder også for Mine profeter i de sidste tider. De vil ikke få let ved at blive accepteret. Ligesom i begyndelsen, da Jeg første gang sendte Mine profeter for at forberede menneskeheden på ankomsten af Min elskede Søn, Jesus Kristus, Messias, og de gav udtryk for, det var svært at få folk til at lytte til deres budskaber.
Man vil ikke lytte til stemmerne fra Mine ægte budbringere i begyndelsen af denne mission. Alligevel vil de blive genkendt, for det vil være Min Stemme, som vil være let at identificere. Min datter, du er den sidste budbringer, der er sendt for at forkynde den længe ventede ankomst af Min elskede Søn, hvor Jesus Kristus kommer igen.
Det er skræmmende for dig til tider og meget svært at fordøje. Og dog er det Sandheden. Dette Arbejde vil være vanskeligt, hvor du vil få Guddommelige Budskaber om at forberede resterne af Min Kirke på jorden til Jesu Andet Komme.
Skønt Jeg har udvalgt mange sjæle indtil nu og vil fortsætte med at kommunikere med dem til gavn for menneskeheden, vil deres opgave blive lettere.
Din opgave vil være ekstremt vanskelig, og du vil blive forfulgt på grund af den. Jeg velsigner dig med enhver nådegave fra Mit Himmelske Kongerige.
Du vil bevæge dig fremad som et udvalgt instrument for at indvie verden i Mit Hellige Ord til dem. Dette Arbejde vil til alle tider være beskyttet.
Ja, du vil blive angrebet næsten dagligt, men du skal vide dette. Hvis dette Arbejde ikke var så vigtigt, tror du så, at det ville kunne undgå at blive bemærket af Satan og hans skarer af faldne engle?
Min datter, de har infiltreret Jorden og er i mange tilfælde upåagtet kravlet ind i mange af Mine børns sjæle.
Dit arbejdes Hellige vej for dig, den sidste budbringer, der er sendt til verden for at frelse menneskeheden fra Satans greb, er blevet forudsagt i Den hellige Skrift.
Verden har ventet på, at disse instruktioner blev givet på Mit Hellige Bud.
Mange falske profeter vil prøve på at blokere for dette, Mit hellige Ord, ved at sprede løgne og forvirring.
Disse Budskaber vil blive betvivlet og undersøgt for fejl af Min Kirke. Og dog indeholder de kun Sandheden.
Meget af den Sandhed, som Mine Kirker har ignoreret i århundreder, vil dukke op igen. Der vil blive åbenbaret flere åbenbaringer om Sandheden om jeres Evige liv, børn.
Arbejdet vil forårsage et ramaskrig, Min datter. Man vil spytte på dig, latterligøre dig, se ned på dig og blokere for det på alle tænkelige måder.
Til dem, der har det vanskeligt med den Sandhed, der er blevet givet til dig, den sidste profet for de sidste tider, har jeg følgende indtrængende bøn.
I skal bede Mig om Helligåndens gave, før I kan åbne jeres ører for at lytte til Min Stemme, til Sandheden om Mit Hellige Ord og til de instruktioner, som Jeg vil give til jer alle, så at I kan opnå det Evige Liv.
Mine ord vil være enkle, så at enhver mand, kvinde og barn kan følge Mit Hellige Ord, men dette skal I vide: Selvom der vil være meget Kærlighed og Lys, der skinner igennem Mit Ord, vil der også være en tone af Guddommelig autoritet, som I vil have svært ved at ignorere.
Det er på den måde, I vil kunne genkende Mig og vide, at det er jeres Gud, den Evige Fader, der taler. Min Kærlighed vil invadere jeres sjæle og løfte jeres hjerter op i union med Mit.
Alle forberedelser er på plads. Efter Min Søns Store Barmhjertighed vil der kun være kort tid afsat for verden til at forberede sig på Hans Andet Komme.
Ja, børn, Jeg planlægger nu at frelse Mine børn fra mørket. Jeg kræver at få Min Skabning tilbage, og Jeg vil bringe jer til jeres retmæssige hjem, jeres arvelod, Det Nye Paradis.
Hav tålmodighed børn. Husk blot på, at Jeg elsker jer. Stol på Mig og det Hellige Ord, Jeg har givet jer gennem Min profet for de sidste tider, Maria Divine Mercy.
Jeres Evige fader
Gud den allerhøjeste
Skaber af alle ting
 
Afvis aldrig Herrens profeter
353. Den 24. februar 2012 kl.21.45
Det er bydende nødvendigt, at du forholder dig tavs, nu hvor forfølgelsen begynder.
Min Evige Faders Hellige Ord vil blive afvist af de selv samme hellige tjenere, som hævder, at de forkynder Mit Allerhelligste Ords Sandhed.
Den Katolske Kirke er den Ene Sande Kirke.
Alle kirker vil blive forenet og blive til en Hellig Apostolisk Kirke ved Mit Andet Komme.
Indtil det sker, vil ethvert Ord, der bliver givet til en åndeligt udtørret verden af Min Fader, enten blive ignoreret, udfordret eller heftigt modsagt.
De, som er heftige modstandere af Mine Budskaber, som I har fået af den 7. budbringer for de sidste tider, vil dele sig i to lejre.
Dem, som følger Satan gennem new age spådomshistorier og heksekræfter.
Den anden gruppe vil bestå af de åndeligt blinde, som tror, de er guddommeligt inspirerede med Helligåndens Gave.
Begge grupper vil afvise Guds Ord, der er skænket jer gennem den Hellige Treenighed og Min elskede Moder.
Selv gode præster, der har fået forbud mod at støtte disse Budskaber, vil føle, at de har ret til at bagvaske Mit Hellige Ord, så hele verden hører det.
Med meget lidt ægte ydmyghed i deres hjerter vil de starte med at underminere dette Kald fra Himlen, som er blevet givet for at hjælpe menneskeheden.
Disse præster, gejstlige og andre selvudnævnte apostle, som hævder, at de kender Mig, vil prøve at opmuntre sjæle til at afvise Mit Ord.
De har ingen skam i livet, for de vil med arrogance splitte. Min Sandhedens Bog ad, sådan som det er åbenbaret for hele menneskeheden.
Så vil de pille indholdet fra hinanden med ondskab i hjertet.
De ønsker ikke at høre Sandheden, for det vil gøre dem urolige og ryste den puppe af falsk tryghed, som de har viklet sig ind i.
Oh hvor de sårer Mig. Hvor vil de dog gøre megen skade, og de er endda ikke klar over det.
Bed om at disse sjæle, der er blinde over for Sandheden, fordi de er under Satans indflydelse, vil åbne deres hjerter og tage imod Guds Ord, som de får det præsenteret i dag.
De har ingen ret til offentligt at afvise disse Budskaber, uden at have nærlæst dem med en ren sjæl, der bør være ydmyg over for alting.
Samtidig med at Gud tillader erfaringen af lidelser hos Sine visionære på Jorden for at sikre sig, at sjæle bliver frelst, så vil Han ikke tolerere, at Hans salvede profeter bliver rakket ned.
Du, Min datter, er en profet.
Du tager imod lidelse som en gave til Mig.
Men det handler ikke om dig, for du er intet uden Mig, og det ved du.
Gud, Min Fader, taler til verden gennem sine profeter.
Det er Hans Ord, I afviser, når I offentligt bagtaler Hans profeter.
 Set med Hans Øjne er det en synd.
I må aldrig afvise Herrens profeter på nogen måde.
Hvis I er i tvivl, så forbliv tavse og bed for dem.
Hvis I angriber den sande profet, så vil der som straf blive sendt ild ned fra Himlen af Min Faders Hånd.
Intet menneske vil kunne stoppe Herrens Ord fra at blive givet til Hans børn.
Dette løfte har Min Fader givet lige fra tidernes begyndelse.
Lyt til Hans Stemme.
Accepter, at I lever i de sidste tider.
Bed om, at man vil lytte til disse Budskaber, så Guds børn vil få Evigt Liv.
Jeres Lærer
Menneskehedens Forløser
Jesus Kristus
 
Nu er der en fælles aftale om at bringe dig til tavshed i en bestemt del af Min Kirke.
369. Den 13. marts 2012 kl. 18.30
Min kære datter, i dag forstod du omsider, hvor meget Mit Ord ikke blot bliver modarbejdet, men afvist af visse medlemmer af Min Kirke.
De, som ikke er værdige til at knæle for Mine Fødder og bede om Barmhjertighed, hævder, at de er egnet til at bedømme Mit Hellige Ord, der er skænket til menneskeheden for at frelse deres sjæle.
Jeg er en Gud, der er fuld af Barmhjertighed og opfyldt af ønsket om at frelse alle Mine børn, og Jeg er længe om at blive vred.
I dag blev Min Tålmodighed sat på prøve, da der blev gjort et forsøg på at underminere disse Budskaber, denne gang af en mand, der hævder at tale på Mine vegne.
Du, Min datter, må fra i dag ikke indlade dig i diskussion med sådan en repræsentant uden først at bede Mig om tilladelse til det.
Nu er der en fælles aftale om at bringe dig til tavshed i en bestemt del af Min Kirke.
Mine børn, dette er det tidspunkt, hvor troen hos Mine mest passionerede tilhængere, inklusiv medlemmer af Min Kirke, vil blive sat på prøve på nogle måder, der ikke er blevet set siden Min Korsfæstelse.
Ligesom Jeg blev behandlet ondskabsfuldt og dømt til døden for at vove at sige Sandheden, da Jeg kom første gang, således vil Mine profeter blive udsat for den samme behandling i perioden op til Mit Andet Komme.
Man vil rynke på næsen ad dem, gøre nar ad dem og få dem til se tåbelige ud, når de udbreder Mit Ord..... De vil blive anklaget for kætteri af dem, som forkynder Min Lære, men som ikke kan genkende Mit Ord, som det bliver skænket verden i dag.
Tag jer i agt, I som forsøger at spærre den vej, Jeg nu viser jer, for at frelse menneskeheden.. I vil blive straffet.. I vil blive bedt om at stå til regnskab for Mig for den uretfærdighed, I har udsat de personer for, som blev sendt jer for at forkynde Guds Ord i disse sidste tider.
Hvis I afviser Herrens profeter, så afviser I Herrens Ord.
Jeres arrogance gør jer blinde over for Sandheden, og I har ikke ret til at repræsentere Mig.
I krænker Mig dybt, og jeres afvisning af Mit Hellige Ord sårer Mig dybt.
Jeg græder over jeres brutale afvisning af Mig, samtidig med at I prædiker en udvandet udgave af Sandheden i Min Lære.
I skal nu bruge tid i tilbedelse af det Hellige Sakramente, før I kan tale med Mig, så I giver Mig en mulighed for at vejlede jer på jeres vej mod en bedre dømmekraft.
Overvej jeres grunde til at afvise Mine Ord.
Er det fordi, I ikke ønsker at høre Sandheden om det skisma, som vil ramme den Katolske Kirke?
Er det fordi, I ikke vil tro på, at Kirken er blevet inficeret af forræderen?
Forstår I ikke, at det er blevet forudsagt?
I er nødt til bede om, at I kan indse Sandheden og komme til Mig for at blive vejledt, før det er for sent. Jeres Jesus
Menneskehedens Forløser
 
Modstand til Mit Andet Komme vil blive barsk
376. den 22 marts, 2012 kl. 23:00
Min højtelskede datter, Min smerte er nu blevet din, i fuld forening med Mig. Selv om dette vil være meget svært for dig, vil det bringe dig stor glæde og mange nye Nådegaver.
Jeg skænker dig nu Gaven til at kunne aflæse sjæle. Jeg testamenterer dig denne særlige gave af to grunde. Den første er at give dig den beskyttelse du har brug for, når du vil begynde at blive indblandet med nogle af mine disciple.
Den anden er at omvende de forhærdede hjerter, som vil konfrontere dig når de udfordrer Mit Allerhelligste Ord.
Du skal acceptere denne nye lidelse, som du oplever nu og vide, at den vil intensiveres på grund af den øgede ondskab i verden.
Du, min datter, og mange af mine andre udvalgte sjæle, oplever nu både fysisk og psykisk lidelse samtidigt.
Dette skyldes de lidelser som Min Allerhelligste Vikar også oplever i disse dage, hvor han vil stå over for sin største prøvelse.
Accepter Min Kalk, Min datter, og du må vide at dem, som accepterer Mit Hellige Ord, gennem disse Budskaber, din åndelige generøsitet vil frelse millioner af sjæle hver dag.
Ikke et minut af din lidelse går til spilde.
Jeg er klar over, Mine børn, at når I tager Mit Kors op og følger Mig, I vil lide som følge heraf.
Men I må vide, at ved at gøre dette, hjælper I Mig med at frelse det meste af menneskeheden. I vil også hjælpe mig i Mit Rige på Jorden, når bedrageren er forvist og Mit nye Paradis på Jorden opstår.
I må også vide at I, som lider med Mig, ved at følge Min vej til Paradis, vil tage den samme vej til Golgata, da Jeg kom første gang.
Kristne i dag kan tro, at hvis Jeg skulle komme igen en anden gang, ville Jeg ikke mere blive behandlet med en sådan grusomhed igen. Men de tager fejl.
Modstand til Mit Andet Komme vil være barsk.
Mit Hellige Ord vil og er allerede, ved at blive latterliggjort og draget i tvivl.
Mine børn, og især dem med stive og faste overbevisninger, forstå ikke, at Mine profeter vil blive afvist udadtil af flertallet, ligesom de var i fortiden.
Mit Ord, givet til jer denne gang, er allerede ved at blive ignoreret i mange dele af Kirken og afvist, ligesom det var af Farisæerne i min tid på Jorden.
Sandheden af Min Lære, som har aldrig ændret sig, vil blive anset for at være en løgn.
Hvorfor er det sådan?Jeg siger jer, det er fordi så mange har snoet Sandheden af Min undervisning i en sådan grad, at de ikke længere tror på dødssynd.
Så mange vælger at ignorere Sandheden i den Hellige Bibel.
Hvorfor benægter I, for eksempel, eksistensen af de 1000 år af den Nye Himmel og den Nye Jord?
Denne Åbenbaring er meget specifik og Sandheden er der at se for alle.
Alligevel bliver Mit Hellige Ord udfordret. Åbenbaringens Bog, ligesom profetierne i Daniels Bog, er blevet givet til jer kun i dele. Mange af jer er forvirret.
Men dette skyldes at indholdet, åbenbaret til begge af disse profeter, var lukket og skjult, indtil de sidste tider.
Kun jeg, Jesus Kristus, Guds Lam har Autoritet til at afsløre indholdet til menneskeheden.
Hvordan kan I påstå at vide alt om Mit Andet Komme, når I kun ved det delvis? Når de endnu ikke er blevet åbenbaret?
I skal lytte til Mit hellige Ord, for det bliver givet til jer for at frelse jeres sjæle.
Skulle I fortsætte med at benægte Mit Ord, efter Advarslen har fundet sted, når disse, Mine Budskaber til verden vil fortsætte med at udfolde sig, vil I være skyldige i at afvise Min Barmhjertigheds Hånd.
Ligegyldigt hvor meget I tror på Mig eller hævder at kende Mig, vil I begå synden at benægte Mig. Som sådan vil I være tabt for Mig og vil ikke være egnet til at komme igennem Paradisets Porte.
 Det er Min pligt, givet til jer af Ren Kærlighed og Medfølelse, at Jeg nu forsøger at forberede jer til de sidste tider.
Vær venlig ikke at afvise Mig, denne anden gang, idet Jeg kommer for at frelse menneskeheden fra evig fortabelse, og tilbyde jer nøglerne til evig frelse.
Det er fordi Jeg elsker jer, at Jeg skal være fast og føre jer til Sandheden.
Vent ikke indtil Min Dommedag for at finde Sandheden..
Kom med Mig nu, og hjælp Mig at frelse sjælene af hele menneskeheden.
Jeres Lærer og Forløser
Jesus Kristus
 
Bed om, at I kan skelne de sande profeter fra dem, der ikke taler i Mit Hellige Navn
433. Den 20. maj 2012 kl. 18:10
Min kære elskede datter, sig til Guds børn, at Mine Profeter i verden i dag vil blive afvist, lige som de blev i begyndelsen.
De, der i dag hævder at komme i Mit Navn, men som ikke modtager budskaber fra Gud, vil man tilslutte sig og acceptere.
De, der forkynder Mit Hellige ord og kommer med profetier i Min Faders navn, vil lide under den største afvisning.
Præster og gejstlige vil angribe Mine Profeter i dag, fordi Satan gør dem blinde over for Mit Hellige Ord.
Lad ethvert menneske, der prøver at stoppe Guds sande profeter, vide, at de vil begå en alvorlig synd i Guds Øjne.
Hvis hellige tjenere og andre, der forkynder sandheden i Min Lære, prøver at sabotere denne Hellige Mission, vil de blive straffet.
De, der ikke tror på Mit Hellige Ord, som det bliver givet til verden på denne tid, skal forholde sig tavse.
For hvis I ikke gør det og i stedet fordømmer Mig, vil I blive holdt ansvarlig, og I vil græde og tigge Mig om at tilgive jer.
På det tidspunkt vil man kunne føle den skade, I har forvoldt, ved at se på de sjæle, der er gået tabt.
I må aldrig afvise Mit Hellige Ord, som det er givet jer gennem profeterne.
Tag imod det og accepter det, for der er brug for meget arbejde med at forberede hele menneskeheden på Mit Nye Kongerige.
Husk det.
Man må forvente, at mennesket afviser Mit Ord, når Satan hærger jorden.
Når en trofast Guds tjener afviser Mig, føles det, ligesom om et sværd bliver stukket lige igennem Mig.
Det er den mest smertelige af alle afvisninger.
Kom til Mig alle sammen. Hvis I ikke tror, så bed om, at I snart vil få vist Sandheden.
Hvis I har nogen som helst tvivl, så henvend jer til Mig og bed Mig om at åbne jeres hjerter.
Lad Mig fylde jer med Nådegaver, så I kan hjælpe Mig med at samle sjæle i alle dele af verden i tide... I skal ikke tro, at det Andet Komme kan eller vil finde sted uden hjælp fra Mine profeter, der er sendt for at forberede jer, så at I er værdige til at træde ind i Mit Kongerige.
Bed om, at I vil være i stand til at skelne de sande profeter fra dem, der ikke taler i Mit hellige Navn.
Ve dem, som kritiserer Budskaberne fra Mine profeter sønder og sammen, for de vil komme til at stå til regnskab for deres krænkelser af Min Hellige Fader, Gud, den Allerhøjeste. 
I skal åbne jeres øjne.
Vær opmærksomme, når Jeg åbenbarer sandheden for jer.
Luk ikke ørerne for den.
Luk ikke jeres øjne for den.
Det er tid til, at I foretager et valg.
Følg Mig og hjælp Mig med at lede Mine børn til det Evige Liv.
Hvis I vender ryggen til den, så nægter I at give sjælene en chance for at forsone sig med Mig.
Jeres Jesus
 
Den Hellige Bibel bliver ikke skubbet til side til fordel for disse Budskaber.
338. Den 12. februar 2012 kl.15.00 Min kære elskede datter, Jeg savnede dig i går. Jeg vækkede dig om natten, husker du det? Du var for træt, men hvor ville Jeg gerne have talt med dig på det tidspunkt.
I dag må Jeg trygle dig om at fortælle verden, at krig vil eskalere og blive udvidet til en atomkrig, med mindre flere af Mine tilhængere beder.
Det er tæt på og bøn kan afværge dette sammen med Min Evige Faders Hånd.
Jeg har brug for, at flere af Mine tilhængere spreder Mit Hellige Ord givet til hele menneskeheden til gavn for jeres sjæle.
Min datter, du bliver angrebet af dem, der siger, at Min Faders Hellige Bog bliver skubbet til side til fordel for disse Budskaber. Det passer ikke.
Mine Budskaber i dag skal understrege den Lære, der er indholdet af den Hellige Bibel, fordi der er så mange i verden i dag, der ikke kender indholdet i den.
De vil heller ikke kunne genkende advarselstegnene i de sidste tider, med mindre Jeg åbenbarer dem for jer. Hvorfor det? Jeg skal forberede jeres sjæle til Mit Nye Paradis. I må aldrig føle, at Jeg prøver at bringe jer hen på en anden vej.
For der er kun en vej til Paradis, og Jeg Er Den, der skal lede jer til dets Porte.
Lyt til Mit Ord. Lyt til Mit Kald. Gå med Mig med løftet hoved uden frygt i jeres hjerter, medens Jeg leder Min Hær, som skal hjælpe Mig med at kræve Mit Kongerige på Jorden tilbage.
Jeres elskede Jesus
 
 
Jomfru Maria: Jeg åbenbarede disse forbrydelser for de små børn Melanie og Maximin i La Salette
445. Den 2. juni 2012 kl. 11:00
Mit barn, det er vigtigt, at alle dem, der elsker min Søn, beder om nådegaver til at få styrke og udholdenhed på denne tid. Den viden, der bliver åbenbaret for jer børn gennem disse Budskaber, skal hjælpe jer til at forberede jer.
I skal aldrig føle, at I som Guds hær ikke vil være i stand til stå imod det onde regime, der snart vil vise sig i verden. Husk altid styrken fra Min Hellige Rosenkrans.
Husk altid, at Min fader har den største magt.
Ingen magt er så stærk, at den kan bekæmpe Guds allermest strålende magt.
Når I er et sandt barn af Gud og kommer til Faderen gennem Min Søn, vil I blive beskyttet.
Frygt skyldes det ukendte, men det kan også skyldes, at Sandheden bliver åbenbaret.
Giv de nådegaver, som bliver skænket jer igennem de Korstogsbønner, som er blevet givet til jer, lov til at give jer fred i sindet og at styrke sjælen, så I kan marchere for sjælenes frelse.
Jo flere sjæle, der bliver omvendt til Min Søns kærlighed, jo stærkere vil jeres Korstog blive. Elsk hinanden og foren jer i bøn for at hjælpe med at frelse Guds børn fra antikrist.
Bed, bed, bed om, at hver eneste sjæl vil være modig nok til at afvise det giftige mærke.
Jeg har for længe siden åbenbaret disse forbrydelser for de små børn Melanie og Maximin i La Salette. Den tid, hvor disse profetier vil finde sted, er nært forestående.
Disse børn fik fortalt om de onde planer og accepterede det, jeg fortalte dem. Nu er det jeres tur, børn, til at acceptere, at disse begivenheder skal finde sted.
I skal bede inderligt for at formindske og begrænse megen af den smerte, som menneskeheden vil komme til at lide under.
Vær modige børn.
Stol på min Søn og giv ham frihed til at vejlede jer, som han skal, for at sjælene kan blive frelst fra dyrets klør.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Så nu burde du kunne forstå, hvorfor du er anderledes end seerne. Det er fordi du er en profet, de sidste tiders profet
485. Den 13. juli 2012 kl. 23.05
Min kære elskede datter, du skal vide, at en profets rolle er anderledes end seerens rolle.
En profet vil altid være udstødt, hadet, frygtet og isoleret.
En profet vil altid arbejde alene, som om han var sendt ud i en ørken. Det eneste frugtbare i den golde ørken vil være Guds Stemme.
Min datter, når du føler dig alene og forladt, skal du vide, at sådan følte profeterne det også før i tiden. Mange profeter følte sig tynget af den opgave, der lå foran dem.
De fleste af dem vidste, at de ikke var værdige til at forkynde Guds Ord, men de accepterede det guddommelige kald fra Himlen, fordi de var sat til at varetage det.
Fordi de var sendt ud i verden, vidste de instinktivt, hvilke pligter de skulle opfylde, og alligevel var det ikke let.
Hvert ord, de ytrede, blev kastet lige tilbage i hovedet på dem.
Hvert ord blev endevendt i synagogerne og templerne, som var bygget for at kunne tilbede Gud. De blev udstødt af deres egne folk og kunne ikke vende tilbage til deres fødeegn.
Mange blev nomader og fandt aldrig et sted, hvor de kunne blive budt velkommen som en fortabt søn. I stedet arbejdede de, levede og forblev alene uden nogen at støtte sig til.
Og dog vidste de inderst inde, at de blev vejledt af Gud og følte, at de talte med Hans Stemme.
De nådegaver, de fik, gjorde dem i stand til at være stærke. De tøvede aldrig med at aflevere advarsler til Guds folk, eller at give dem profetier og Guds Ord.
Det betød ikke noget for dem, at de blev gjort til grin, fordi de vidste, at Guds Sandhed er livets brød.
Uden Sandheden ville Guds børn ikke have mulighed for at genkende de profetier, som er forudsagt. De ville heller ikke være i stand til at tage imod de Love, som Gud har fastlagt til menneskehedens bedste.
Afvist, latterliggjort og forkastet og fordømt som excentriske, ligesom som jeg blev det, da jeg var på jorden, fortsatte de med at aflevere Guds Ord. Deres ord lever for altid. De vil aldrig dø, fordi det var Herrens Ord fra Gud den Allerhøjeste.
Og således vil det også være for dig. Du vil blive ved med at være alene som en stemme fra ødemarken.
Du vil blive ignoreret i mange afdelinger af Min Kirke på jorden.
Forskellen på den gang og nu er, at disse profetier vil folde sig ud i jeres levetid, og at Sandheden vil blive bevist for denne generation.
De vil tro på det, når de får beviset under Advarslen.
Profetierne om Seglene vil, efterhånden som Jeg åbner dem og åbenbarer indholdet for dig, også bevise, at Jeg taler til verden gennem dig, Min 7. engel og 7. Budbringer.
Man vil lytte til dig, men alligevel bønfalder Jeg dig om at forholde dig tavs og ikke kommentere de spørgsmål, som de udfordrer dig med.
Du forstår endnu ikke betydningen af Budskaberne. Som tiden går, vil du komme til det. I mellemtiden vil du ikke have autoritet til at forsvare Mit Ord.
Ethvert forsøg vil blive gjort på at narre dig til at svare i det håb, at du vil bringe dig selv på glatis på grund af din manglende viden. Så du skal holde dig i ro, isoleret og anonym, indtil Jeg giver dig instruktionen.
Så nu burde du kunne forstå, hvorfor du er anderledes end seerne. Det er fordi du er en profet, de sidste tiders profet.
Denne mission er beskyttet af Himlen og kan ikke ødelægges.
Gå i fred og forståelse Min datter.
Jeres Jesus.
 
 Når sådanne sjæle angriber Mit Hellige Ord med så megen ondskab, er det et tegn på Satans bekræftelse af, at disse budskaber er ægte
511. Den 6. august 2012 kl. 18.06
Min kære elskede datter, der er mange af Mine hengivne tilhængere, som er ved at planlægge et felttog for at ødelægge denne mission.
De af jer, der tror, at det vil være de ikke kristne og ateisterne, der vil fordømme Mit Ord i disse budskaber, skal vide følgende:
Det vil være dem, der åbent erklærer deres tro på Mig, deres Jesus, som sårer Mig mest.
De bliver blinde over for budskaberne på grund af løgnens konges forræderi. Han har sendt mange faldne engle til sådanne sjæle. De vil ikke være tilfredse med at afvise Mine Hellige Budskaber, men vil begynde at samle så megen støtte blandt Mine præster, som de kan få, for at prøve at sabotere denne mission.
Sådanne sjæle vil aldrig stoppe op for at spørge sig selv, hvorfor de gør det, eller hvorfor de føler sådan et had til dig, Min datter. De vil heller ikke undre sig over, hvorfor Mit Hellige Ord foruroliger dem så meget.
Når sådanne sjæle angriber Mit Hellige Ord med sådan en ondskab, er det et tegn på Satans bekræftelse af, at disse budskaber er ægte.
For når der bliver vist så stærk en modstand, og når hellige folk bliver provokeret til at angribe Guddommelige budskaber på den måde, kan du være sikker på, at de kommer fra Gud.
Når de afviser Mit Ord, gør det så ondt, at Jeg græder af sorg over, at de ikke kan genkende Mig. Men det er ok. Med tiden vil de lære Sandheden at kende.
Det er, når de med vilje prøver at drive sjæle væk fra Min Barmhjertighed, at de krænker Mig mest.
Hvis de er ansvarlige for, at sjæle bliver nægtet frelse, vil de blive straffet.
Deres straf vil blive en følelse af usselhed, når de prøver at forsvare deres handlinger, om det så kun gælder en fortabt sjæl. Deres handlinger kan betyde, at en sjæl, som ellers ville være blevet omvendt, vil lide den sidste forfølgelse i Helvedets ild.
Det er, når de prøver at sabotere Guds Ord, at deres tidligere arbejde vil blive nytteløst. For til hvad nytte er det, når de modarbejder sådanne værdige handlinger med handlinger, der viser had til Gud?
Jeg siger til jer, at den dag, hvor I står foran Mig og skal forsvare sådanne ondskabsfulde handlinger, vil blive meget vanskelig for jer.
I skal ikke blot forsvare jer selv, men I skal også kunne forsvare de løgne, som I har spredt om Mig, Mit Hellige Ord, til andre.
Er det frygt for Mit Hellige Ord, der driver jer til sådan ondskab? Frygten kommer fra Satan. Hovmod kommer også fra Satan. Ved I ikke, at det er fordi, I tror, at I er så velbevandrede i Min Hellige Skrift, at det får jer til at beslutte, at I ved mere om den, end Jeg gør?
I finder fejl ved Mit Hellige Ord ligesom Farisæerne gjorde. Ved at handle sådan, siger I, at I ved mere om Sandheden end Gud.
Husk, at jo mere I spreder løgne om Mit Hellige Ord, jo mere synder I imod Guds Ord.
Denne synd imod Herrens profet, er en af de synder, som Min Fader misbilliger mest.
Alle dem, som har syndet imod Herrens profeter, vil blive straffet. For når de prøver at stoppe Guds Ord, der bliver skænket til verden for at frelse sjæle, forhindrer de, at sjæle bliver frelst.
For det vil de blive slået ned, for intet skal komme til at forhindre, at Guds Ord bliver afleveret til Hans dyrebare børn.
Jeres Jesus
 
I skal aldrig afvise private åbenbaringer uden at have kvalifikationerne eller den ydmyghed, som kræves
591. Den 24. oktober 2012 kl. 21.11
Min kære elskede datter, det er vigtigt, at I ikke lytter til dem, som angriber Mit Hellige Ord.
Luk ørerne for de forsøg, der nu bliver gjort, på at afvise Mine meget Hellige Budskaber især fra dem, som hævder at være Katolske teologer.
Som Jeg har fortalt jer, så vil de største angreb komme fra de personer i den katolske Kirke, som hævder, at de kender Mig, men som ikke forstår Johannes Åbenbaring eller de hemmeligheder, som står i den.
De kan ikke kende dem, for Jeg, Guds Lam, har endnu ikke åbenbaret dem.
Hvor de gør Mig frustreret. Hvor de sårer Mig. For hver brutal hån de udsætter Mine Budskaber for, hamrer de et nyt søm ind i Mit Legeme.
For hver instruktion, Jeg giver til gavn for alle sjæle, der blive voldsomt afvist af dem, korsfæster de Mig igen.
Alligevel betyder det ikke noget, hvordan de sårer Mig, for Jeg ville dø tusinde gange, hvis det bare kunne frelse endnu en sjæl.
De kan afvise Min Budskaber, latterliggøre dig, Min datter, og afvise Mig, men de vil ikke forhindre Min Faders vilje fra endelig at blive fuldbragt.
Undertiden tror disse stakkels sjæle, at de opfører sig ansvarligt ved at sige til folk, at de ikke skal acceptere Mine Budskaber.
Hvad de dog gør for at prøve at forhindre, at Guds ord bliver præsenteret for Guds børn. Hvis de fortsætter med at gøre det, vil de blive gjort tavse af Min Faders Hånd.
Intet menneske vil kunne stoppe Mig i Mit forsøg på at frelse sjæle.
De hellige tjenere, der bliver ved med at blokere for, at der bliver lyttet til Mit Ord, skal vide følgende:
Jeres konstante ord og blasfemiske beskyldninger vil fjerne de nådegaver fra jer, som I fik skænket i jeres kald. Med mindre I kalder Mig gennem bøn og beder om de svar, I har brug for, kan Jeg ikke hjælpe jer.
I skal aldrig afvise private åbenbaringer uden at have kvalifikationerne eller den ydmyghed, der kræves. Selv da kan I aldrig bedømme sådanne påstande. Vær tavse.
Bed altid om at få den nådegave at få indsigt i det, I er i tvivl om. Ellers vil I blive fundet skyldige i den værste forbrydelse i Min Faderes Øjne – den forbrydelse at hindre Ham i at frelse sjæle gennem Hans Søns Hellige Ord.
Jeres Jesus
 
Det er de sande profeters Missioner, der forårsager voldshandling
677. den 20. Januar 2013 kl.10:10
Min kære elskede datter, Mit største ønske er at se de ikke-troende læse Mit Hellige Ord . Selv om det kun var for et par minutter, ville de være fristet til at vende tilbage til Mine Skrifter igen og igen.
Da Satan bedrager verden til at tro at han ikke eksisterer, og at hans dæmoner, de faldne engle, ikke strejfer frit i verden, og søger tilflugt i menneskenes hjerter og kroppe, er han ukendt for de ikke-troende. Det er kun når mennesket accepterer eksistensen af det onde i verden, at han virkelig vil åbne sindet og acceptere Guds Eksistens.
Når onde ånder vandrer i verden, søger de steder hvor de let kan komme ind i en sjæl. Når de er inde i en sjæl er det meget vanskeligt at slippe af med dem. De klamrer sig tæt til de stakkels sjæle der ikke har nogen tro eller tillid til Gud. De angriber Mine tilhængere på samme måde, og kun deres bønner kan give dem beskyttelse. Når en profet bliver sendt til verden, gør Satan og hans dæmoner alt hvad de kan for at bekæmpe Profetiens Gave.
Du, Mit barn, er omgivet af Satans angreb. Det tager mange former. Selv folk, der svarer på Mine Budskaber, bliver pint. Først vil tvivlen blive sat ind i deres hjerter af den onde ånd, som senere vil skabe angst i deres sjæl. Dette vil føre dem til at sætte spørgsmålstegn og udfordre Mine Budskaber, indtil tvivlen bliver til had.
Mange sjæle, som du har med at gøre vil, uden at de ved det, blive konstant fristet til at forråde dig. Nogle udenforstående vil komme til dig og sige de også er profeter.
Nogle af disse sjæle, som kom til dig i starten af denne Mission, og foregav sig at være Mine profeter, med særlige gaver fra Mig, og løj for dig, er dine værste fjender. De er hjemsøgte af onde ånder og mange er desværre ikke klar over det.  Disse hellige tjenere af Mig , som du stolede på og som forrådte dig, blev også forhindret i at opfylde deres pligt til Mig på grund af jalousiens ånd.
Der er meget få mennesker, man kan stole på når de arbejder med Mine Profeter, hvilket forklarer hvorfor de autentiske profeter er nødt til at arbejde alene, med kun en håndfuld mennesker, de kan stole på.
I, mine tilhængere, må aldrig føle jer såret eller fornærmet når Jeg ikke tillader at Min profet møder jer eller deltage i offentlige arrangementer.
Som profet af de sidste tider, kan Jeg ikke tillade adspredelser. Jeg har brug for hele Marias tid og hengivenhed. Det vil være Mig, Jesus Kristus, som vil vejlede jer i jeres bønner og gennem Mine bedegrupper. Undervurder aldrig den onde ånd, som forårsager tvivl og diskussioner mellem jer, sammen med fristelsen til at gå væk. I må genkende årsagerne til dette.
Det er fordi Satans største krig bliver ført i denne tid. Det er de sande profeters Missioner, som forårsager voldshandling. Det er Mig, Jesus, der fører kampen mod den onde, og det er Mig der vil vinde den.
Jeres elskede Jesus
 
Jeg vil komme igen på den sidste dag, men Jeg vil ikke gå på Jorden i forvejen
752. den 3. april 2013 kl. 18:00
Min højtelskede datter, Min Stemmes Magt gennem disse Budskaber er nået frem til så mange nationer på bare to år, så at millioner af sjæle vil nu hjælpe med at frelse deres brødres og søstres sjæle.
Guds Ord, antændt gennem dette Kald fra Himmelen, vil blive spredt af alle jeres sønner, døtre, brødre og søstre over hele verden. Hastigheden af denne Mission, som har taget verden med storm, har fået brændstof af Helligåndens Magt.
Så mange tunger, så mange nationer, så mange sjæle, har forstået Min Barmhjertigheds Hånd og følger nu Mig som Jeg fører dem til det evige liv.
Min far lovede verden Sandhedens Bog for de sidste tider. Han opfylder altid Sit Løfte. Intet menneske kan kende indholdet af Sandhedens Bog, for det var ikke for jer at kende. Kun profeten Daniel fik dens indhold at vide, men han blev instrueret af Min Fader ikke at afsløre dens hemmeligheder.
 Nu, min datter får du, som sidste profet, dens indhold at vide, og ved Guds ord, vil de bære megen frugt. Sandhedens Bog bliver givet til verden for at frelse menneskeheden fra den visse død. Det er en livreddende Gave til sjælen. Det bringer med sig ekstraordinære nådegaver. Det bringer jer Sandheden, ikke kun for at minde jer om Min Lære, men for at forberede jer på angrebene på Min Kirke, som vil resultere i ødelæggelsen af sjæle.
Sandhedens Bog vil også afsløre for jer, Mine elskede tilhængere, Min Faders Plan om at hjælpe jer med at gøre de rigtige forberedelser, der er nødvendige for at komme ind i det Nye og Glorværdige Paradis på Jorden. Uden Sandhedens Bog ville I, mine disciple, være som lam der bliver ført til slagtning, for I skal vide, at jeres tro på Gud vil blive udfordret og der vil blive gjort mange forsøg på at udslette alle spor af Mig, Jesus Kristus, fra Jordens overflade.
Når folk bliver udsultet med Guds Sandhed, vil de vende i en anden retning for at søge trøst. Intet menneske på denne jord kan overleve uden en tro på noget, som lover liv. Desværre forfølger mange falske doktriner, som appellerer til deres svaghed. Kærlighed til sig selv, betyder, at religioner og såkaldte åndelige oplysende sekter appellerer til grådighed i menneskets hjerte. Selvtilfredsstillelse fører ikke til Gud eller Sandheden. Så de stakkels sjæle, som ikke tror på noget liv efter dette på Jorden, gå i elendighed uden håb i deres hjerter.
Min Helligånds Magt, torden af Min Stemme, de mirakler Jeg vil udbrede og beviset for ægtheden af disse Budskaber vil vinde over millioner af sjæle.
Min Tilstedeværelse dækker Jorden, og det har provokeret meget had, idet Satan forgifter Mine tilhængeres sind. Min Tilstedeværelse er i verdens Tabernakler i Mine Kirker, i ordene af alle udvalgte visionære. Men i disse, Mine sidste Budskaber til menneskeheden, vil Min Tilstedeværelse føre til global omvendelse.
I må aldrig glemme Mit Løfte. Jeg vil komme igen på den sidste dag. Men Jeg vil ikke gå på Jorden i forvejen. Min advarsel til jer nu er at lytte til profetierne. Enhver mand, der hævder at være Mig, eller enhver der fortæller jer at Jesus går på Jorden i kødet, er en løgner.
Min Tid vil komme når jeg stiger ned fra Himmelen på nøjagtig samme måde, som jeg steg op på min sidste dag på Jorden.
Jeres Jesus
 
Gudsmoder: Du er blevet sendt for at bane vejen for Hans Andet Komme
755. Den 6. april 2013 kl. 16.30
Mit barn, uanset hvor ensom eller vanskelig denne Mission er, skal du altid fortsætte med at adlyde min Søn. Du skal respektere enhver anmodning til dig. Du skal besvare enhver opgave, der bliver forventet af dig, selvom det kan betyde, at du vil pådrage dig andres vrede.
Hver eneste af Guds visionære, som jeg har åbenbaret mig for, har lidt ved at være i hænderne på dem, der afviste dem på en brutal måde. Selvom mange blev troet efterhånden, vil du, mit barn, komme til at lide allermest, fordi du er Guds profet. Guds profeter har altid vakt røre og startet et had blandt Hans børn, fordi Satan udsætter dem, som taler Guds Ord, for sine allermest frygtelige plager.
Som profet for de sidste tider vil dine fjender bestå ikke kun af dem, som fornægter og hader min Søn, men også af dem, som elsker Ham. Dine fjender vil være mange flere end dem, som du har mødt. Det er derfor, du skal adlyde min Søn hele tiden og svare Ham hurtigt, for Han gør disse ting og beder dig om at følge Sine instruktioner for at beskytte din sikkerhed.
Du er blevet sendt for at bane vejen for hans Andet Komme, og med dette ansvar vil komme megen sorg. Medens løgnene, hadet og den voldsomme opposition mod disse Budskaber fortsætter, skal du trøste dig selv, for uden denne Mission ville mange flere sjæle ikke tage imod Min Søns Barmhjertighed.
Bed for hver eneste sjæl, som slynger skældsord mod dig, for når du beder for dem, vil min Søn oplyse dem, og snart vil de åbne deres øjne for Sandheden.
Jeg, din elskede Moder, dækker dig med Min meget Hellige Kåbe, og jeg knuser hovedet på slangen hver eneste gang, han prøver at skade dig. Så gå nu i fred, mit barn. Stol hele tiden på mig, Frelsens Moder, medens Jeg vogter denne specielle Mission. Stol på min Søn, for han ved, hvad Han gør. Overlad alt i Hans Hellige Hænder.
Din elskede Moder
Gudsmoder
Frelsens Moder
 
Den sidste profet er nu blevet sendt, så afvis venligst ikke denne Gave
846. den 19. juli, 2013 kl. 15:00
Min højtelskede datter, når du bekymrer dig og føler du er uelsket på grund af denne Mission, skal du vide, at Helligånden vil altid bevare dig stærk. Du vil aldrig være i stand til at forkynde usandheder, da dette ikke er tilladt, i henhold til Min elskede Fader. Du er de sidste tiders profet og selv om Jeg ved, at dette skræmmer dig, må du vide dette.
Jeg skænker, ved Min Faders Kærlighed, stor Barmhjertighed til verden. Den sidste profet er nu blevet sendt, så vær venlig ikke at afvise denne Gave, for det er Min Faders ønske at nå frem til alle Sine børn og beskytte dem mod det onde i verden. Denne Gave bringer til jer den endelige frelse fra en frygtelig straf.
Afvis ikke denne profetiske Gave, den sidste forbøn fra Himlen, for at frelse jer fra skade. 
De lande hvor min Fader ikke bliver æret og hvor hedenske guder bliver tilbedt vil blive udslettet fra jordens overflade, hvis de ikke vender tilbage til den Eneste Sande Gud. I, som tilbeder falske guder, som lover jer en glitrende fremtid og som appellerer til jeres forfængelighed, vil blive drevet væk fra Mig og I vil drukne i en endeløs tomrum - en afgrund hvorfra I vil aldrig vende tilbage.
Lyt nu, jer alle. Jeg kalder på menneskeheden fra Himlen. Min profet vil simpelthen gøre som Jeg fortæller hende. Hun adlyder Mig, Guds Søn, Menneskesønnen, som det blev forudsagt. Hun har ingen stemme. Hendes ord er mine Ord. Hendes lydighed er afgørende i henhold til Guds befaling. Hendes lydighed betyder, at hun ikke har tilladelse til at åbne munden for at forsvare Guds Ord.
Alle forudsagte begivenheder vil ske hurtigt. Ignorer denne advarsel fra Himlen, og I vil lide mere end nødvendigt. Bagvask disse Ord fra Himlen, og I vil blive vist med jeres skam foran hele verden, for at have forfulgt Mig. Mit Ord er Sandt. Mit Ord er konkret. Mit Ord er givet for at beskytte jer og redde jer fra dyret, som ødelægger jeres liv med sin plage. Vær stærk og gå væk fra de onde løgne han fortæller jer. Hvis jeres hjerte er tungt kom til Mig og Jeg vil gøre det let. Hvis jeres hjerte er trist, vil Jeg indhylle jer og bringe jer fred, så døden aldrig vil skræmme jer igen.
Hvis I er fuld af vrede, som vender sig til had mod disse Budskaber, må I vide, at I er blevet angrebet af løgnens kongen. Hvis disse Budskaber volder jer smerte og lidelse, vil I vide i jeres hjerte, at de kommer fra Mig.
Jeres Jesus
 
Mine Profetier, som afslører ankomsten af ​​antikrist, vil snart blive til virkelighed
865. Søndag den 4. august 2013 kl. 23:16
Min højtelskede datter, Mine Profetier, som afslører ankomsten af ​​antikrist, vil snart blive til virkelighed.
Dagen for alle jer til at forberede jeres huse og jeres rutiner af bønner er over jer, og alle som følger Mig skal være villige til at gøre ofre for at hjælpe Mig til at åbne øjnene på Guds børn overalt om denne ondskab, der vil vende verden på hovedet.
Ligesom enhver sand profet er foragtet og behandles som en plage vil I, Mine kære disciple, ses som en irritation, når I afslører Sandheden. Forvent latterliggørelse, hån og foragt, hvorhen I går. Folk der omgiver jer, vil mobbe jer, kritisere jer og finde fejl, selv når I ikke taler med dem om Mit Ord.
Hver falden engel og dæmon der infiltrerer Jorden på dette tidspunkt vil, gennem svage sjæle, straks trækkes til jer, for at afskrække jer fra dette Værk.
Accepter denne sorg i Mit Navn, for når I gør det, giver I stor herlighed til Gud, og det er en af ​​de største gaver, I kan give Mig. Jeg bruger så jeres prøvelser til at besejre Satan, ved at kræve sjæle, som er bestemt til at blive hans.
Meget få forstår Himlens Guddommelige Love og den rolle, Korset har i jeres liv. En dag vil alle Guds børn forstå hvorfor disse grusomme handlinger skal udholdes. Fortsæt med opgaven at sprede Sandheden, ignorer det had, I vil blive vidne til og accepterer ikke vejledning fra dem, der benægter Mig – aldrig.
Jeres march mod det Nye Paradis vil være vanskelig. Men med kun en lille hær, kan I besejre strengheden af den straf, som vil blive påført af Antikrist til verden. Jeres opgave er at advare andre om farerne ved at acceptere Satans love, som erstatning for Guds Love.
Kun ved Min Faders Befaling kan Jeg tage med Mig alle dem, hvis navne er skrevet i Livets Bog, men som vil give deres troskab til den falske profet, og med føjelig accept, falde for Antikrists tiltalende optræden.
Jeres Jesus
 
Jeg må advare verden om det store antal falske profeter, som på dette tidspunkt forsøger at overdøve Min Stemme
884. den 22. august 2013 kl. 23:05
Min højtelskede datter, Jeg må advare verden om det store antal falske profeter, som på dette tidspunkt forsøger at overdøve Min Stemme.
Jeg har sendt en række profeter, alle med forskellige missioner, for at forberede Guds børn. Disse Budskaber om de sidste tider er de eneste autentiske Budskaber af deres slags, på netop dette tidspunkt, for Jeg ville aldrig forvirre Guds børn.
Disse Budskaberne skal aldrig sammenlignes med andre, som bliver spredt overalt, lige nu, med henblik på at modsige Mit Hellige Ord. Der kan kun være én Sandhedens Bog og kun Jeg, Jesus Kristus, Guds Lam, kan afsløre indholdet . De af jer, der tror på Mig, kan så let blive narret. I skal vide, at budskaber som modsiger disse og hvor der hævdes, at de kommer fra Gud, at dette ikke er muligt.
Har I kun lidt tillid til Mig? Eller omfavner I Mig, som Jeg ønsker det, med fuldt og åbent hjerte? Jeg kalder på jer med kærlighed og omsorg. Jeg forsøger ikke at appellere til jeres intelligens. Jeg kalder på jer gennem jeres hjerte, og drager jeres sjæl til Mig. Når I føler Mit Nærvær i disse Budskaber, så er der ingen grund til at søge godkendelse eller billigelse fra nogen.
Jeg Er, som Jeg Er. Jeg står foran jer nu, som det var mening at de skulle være. Min Fader ville aldrig tillade Mig afsløre indholdet af Johannes 'Åbenbaring til nogen anden end den syvende budbringer, for denne dag er kommet.
Mange autentiske visionære har givet Guds Ord til verden i fortiden og har lidt forfærdeligt for dette. Mange modtager stadig trøst fra Mig og Jeg vil fortsætte med at kommunikere med dem, for Jeg har brug for deres lidelser og bønner. De er Mine udvalgte sjæle og hver eneste har en rolle at spille med at frelse andre sjæle.
Denne mission er den sidste.
Jeg instruerer jer i at tage imod Mit Ord nu, i øjeblikket. Kun Mit Ord, givet til jer gennem disse budskaber, vil vejlede jer gennem forfølgelsen. Med dem, bringer jeg store Nådegaver til jer. I skal aldrig fornærme Mig, ved at forurene dem, når I udfordrer Mit Ord ved at sammenligne Mine Budskaber med den fiktion skabt af falske profeter.
I behøver ikke nogen til at vejlede jer hen til Min Store Barmhjertighed. I skal kun fokusere på disse Budskaber og forblive loyale over for Min gamle Lære nu, for den er jeres frelsende nåde.
Jeres Jesus
 
Den store Dag vil oprinde og snart vil verden uden ende begynde
949. Lørdag den 26. oktober 2013 kl.11:15
Min højtelskede datter, troen af Gudsbørn, uanset hvilken trosretning de tilhører, er så svag, at mange af dem, der kender Sandheden vil finde det meget vanskeligt at praktisere deres religion åbent, uden kritik.
Så mange i verden forkaster Mig, Jesus Kristus, på dette tidspunkt af historien, således at det, i de fleste nationer, ikke længere er acceptabel at tale om Mig offentligt. Meget sjældent vil I høre Mit Navn blive omtalt i medierne, med mindre det er for at sætte spørgsmålstegn ved Min Eksistens . Sjældent vil I høre folk bekende åbent deres kærlighed til Mig offentligt, for de ville finde dette for pinligt. Selv Mine hellige tjenere er ikke længere villige til at erklære Sandheden, af frygt for latterliggørelse. De, der følger Mig, vil finde det stadig vanskeligere at forkynde Mit Hellige Ord. Så mange, der engang elskede Mig, gør det ikke længere, og Min trøstesløshed og sorg skærer Mit Hjerte, som om et sværd blev drevet igennem det.
Hvorfor, åh hvorfor, har I forladt mig? Hvorfor sårer dem af jer, der tror på Mig, og som kender Mig, så mange af jeres brødre og søstre? Hvorfor trives hadet i jeres hjerter?Hvorfor føler I behov for at sætte spørgsmålstegn ved Evangelierne nu, hvor de har eksisteret så længe? Hvem har givet jer myndighed til at fejlfortolke Mit Ord, givet til Mine apostle? Hvorfor vrider I det, og hvorfor tro I ikke på hvad Jeg sagde? Mit Ord er meget klart. Når jeg taler, mener Jeg hvad Jeg siger. Hvis Jeg siger én ting, mener Jeg ikke noget anden. Hvorfor skulle Jeg, for eksempel, modsige Mig selv og især nu i denne Mission?
Hvad der er givet til Guds profeter er Sandheden. Alt, hvad der modsiger disse Budskaber, fra munden af dem, der hævder at Jeg taler med dem, skal forkastes af jer. Jeg ville aldrig konkurrere med Min egen Stemme, fordi Jeg skal sikre, at I får Sandheden.
Hvad skal Jeg gøre for at I skal lytte? Hvad skal Jeg gøre for at stoppe jeres vandring og opsøge andre former for spænding? Hvorfor vil I ikke stole på Mig? I spilder så megen kostbar tid med at opsøge spådomskunst, der flyder som gift ud af munden på såkaldte mystikere og sensationsmagere, at I vil fornærme Mig ved at dreje væk fra Mig. Jeg er her. Disse er Mine Ord. Hvad søger I ellers, for I vil kun finde Sandheden fra Min Mund? Jeg talte Sandheden, da Jeg gik på Jorden. Jeg efterlod en arv af stort håb og frelse. Jeg taler Sandheden nu, mens Jeg bringer jer Mit sidste Ord på dette tidspunkt, for snart vil den Store Dag oprinde og verden uden ende begynde.
Når jeg taler, ønsker Jeg, at I lytter. Jeg kan ikke tvinge jer. I kan se overalt, og forsøge at finde Mine Budskaber, givet for at forberede verden for Mit Andet Komme på dette tidspunkt, og I vil ikke finde dem. Mine offentlige Budskaber for at forberede jer til dette, den sidste fase før Min pagt er opfyldt, kan kun findes i Sandhedens Bog.
Ordet er Mit. Mine Ord vil høres i enhver nation. Ingen vil stoppe Mig, for Min Magt er Almægtig.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: Gud ville aldrig tillade, at Hans Ord bliver ændret, eller misfortolket for at efterfølge mennesket
1115. den 4.maj 2014 kl. 16:25.
Mit kære barn, da Gud sendte profeter til verden, var de blot budbringere. De blev sendt til at uddele Sandheden, Guds Ord.
I løbet af århundrederne, misfortolkede mange Guds børn profeternes rolle. Nogle begyndte at idolisere dem, frem for bare at acceptere Guds Ord og lovprise Gud. De gjorde profeterne til guder og Budskaberne til verden, inkluderet min Søns Jesu Kristi Budskaber, blev mindre vigtige end de profeter, der leverede dem.
 Børn, Guds profeter, Guds engle, visionærere og seerne, var ikke værdige til denne idolisering. De var alle sammen blot folk med lidt eller ingen viden om Guds sager og dette var grunden til at de blev valgt. Det er Budskaberne, som er vigtige og budbringerne er blot Ordets videreførelse. 
Guds Ord, givet gennem profeterne, må aldrig blive fejet til side, mens profeten bliver ophøjet på en piedestal pga. det, han gør. Guds Ord må aldrig blive ignoreret, Guds billede må aldrig blive erstattet med billeder af Hans profeter, eller af de helgener som vandt Hans Privilegier. 
I må anmode helgener og profeter om at gå i forbøn på jeres vegne, men I må aldrig oversvømme dem med den lovprisning, som må være forbeholdt til Gud, Skaberen af alt det der er himmelsk. Det samme gælder i dag.
I må ære Gud først og sætte Ham før alt det, der er. I må efterfølge Ordet, som blev givet i begyndelsen og aldrig afvige fra det, for det vil aldrig og kan aldrig ændre sig. Guds Ord er endeligt.
Min Søns Lære blev gjort kendt til menneskeheden, da Han vandrede på Jorden.
Den forklarede blot Ordet med flere detaljer, men den afveg aldrig fra Sandheden. I dag er mennesket det samme som da min Søn kom første gang. Mennesket er stadig svagt, svingende og forbliver en synder i dag, som det var den gang. Hvis en profet, eller et menneske, som påstå at tale i Guds Navn, siger til jer at Ordet må tilpasses, for at følge menneskets nutidige behøv, må I være på vagt. Hvis der bliver sagt til jer, at Ordet virkelig betyder noget fuldstændig anderledes, må I ikke acceptere det.
Mennesket, inkluderet dem som tjener Gud, har ikke myndighed til at pille ved Sandheden.
Når et menneske påstå at være guddommelig inspireret og så ændrer han Ordet til at efterfølge en sekulariseret verden, må I ikke stole på ham. Gud vil aldrig tillade, at Hans Ord bliver ændret, eller misfortolket for at følge mennesket.
Husk, når I idoliserer en profet og oversvømmer ham med lovprisninger, fornærmer I Gud. Når I accepterer ændringer i det, der står i den Helligste Bibel, som modsiger Guds Ord, sker I jer selv af fra Sandheden. Når I accepterer falskhed, som redskab til at tjene Gud på jeres præmisser, adskiller I jer fra Gud.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
De, som forbander Mine Profeter, forbander Mig
1211. den 9. september 2014 kl. 17:00
Min kære elskede datter, Mit Hjerte stønner af stor bedrøvelse i denne tid. Der er nogle iblandt jer, som har taget imod Mit Ord, givet til jer med Min Kærlighed og Medfølelse gennem disse Budskaber, som har forrådt Mig på den grusomste måde. Dette forræderi er ikke forskelligt fra det, som Jeg blev udsat for i Min Tid på Jorden.
Tvivlens sæd er blevet plantet i nogle, som er blevet ført til fejltagelse p.g.a. af løgnene og det had, som den onde har sat ind i deres hjerter. Han, som hader Mig, vil fortsætte med at opmuntre til had imod Mig ved at besudle dem, der er involveret i denne og andre missioner fra Himmelen for at frelse sjæle. Han vil lyve og tale ondt om Mine udvalgte, så at han kan få sjæle til at vende sig fra Mig. I, som vender ryggen til Mig, må vide, at I skærer Mit Hjerte midt over. I må vide, at det, I gør imod Mig, er jeres egen sag, fordi jeres frie vilje er jeres egen. Men når I bruger jeres indflydelse for at tage sjæle væk fra Mig, vil Jeg holde jer personligt ansvarlige for hver eneste sjæl, I leder væk fra Min Store Barmhjertighed. Ve det menneske, som opmuntrer til had imod Mig, Jesus Kristus, når Mit eneste ønske er at tage hvert eneste Gudsbarn med Mig.
Jeg kommer for at indhylle sjælene ind i Min Barmhjertighed, og hvis I skaber forhindringer, spreder løgne og får andre til at foragte Mine profeter, vil Jeg straffe jer strengt, for dette er en af de største synder imod Gud. Når I bevidst prøver at gribe ind i Min Frelses Plan, vil Jeg kalde jer foran Mig på den sidste dag, og I vil blive holdt ansvarlige for den synd, det er at fratage Mig disse sjæle, som har været fortabte til den onde p.g.a. jeres handlinger.
Og når I erklærer, at Guds Ord kommer fra det ondes ånd, vil Jeg aldrig tilgive jer for denne ondskab. Ti stille. Begå ikke denne alvorlige krænkelse mod Gud. Hvis I ikke længere accepterer Min Mission, forlad den med værdighed og sig ikke noget. Jeres tavshed vil frelse jer. Hvis I taler ondt imod Mig, vil Jeg kaste jer ud i ødemarken, og I vil aldrig være en del af Mit Kongedømme. Mit Hjerte er knust, men ikke Min beslutning. Frygt ikke jeres fejltagelse, men Guds Vrede, for de, der forbander Mine profeter, forbander Mig.
Jesus Kristus
Menneskesønnen
 
Det eneste formål med private åbenbaringer er at frelse sjæle
1264. den 13. november 2014 kl. 23:20
Min højtelskede datter, Gud gav Sine børn, gennem private åbenbaringer, en bedre forståelse af hvad der er indeholdt i De Hellige Skrifter. Hvis Gud beslutter at give Sine børn ekstra Gaver, så er det Hans privilegium. Var det ikke for sådanne Gaver, som den Hellige Rosenkrans, ville sjæle være gået tabt for Ham.
Jer, Mine elskede tilhængere, må forstå, at det eneste formål med private åbenbaringer, er at frelse sjæle ved omvendelse. Bønner er altid en del af de private åbenbaringer og I vil således vide, at de kommer fra Himlen.
I behøver ikke at lytte til Mig nu for alt det, Gud ønskede at I skulle vide, er indeholdt i de Allerhelligste Evangelier. Desværre kun få af Mine tilhængere har forstået de lektier, der er indeholdt heri. Sandheden er indeholdt i både Det Gamle og Det Nye Testamente. Det har altid været Guds ønske at gribe ind i verden ved at afsløre Sandheden til udvalgte sjæle, som et middel til at skabe en bedre forståelse for, hvad der er nødvendig for at frelse jeres sjæle. Det er også et middel, hvorved Han advarer Sine børn, når de bliver vildledt af Hans fjender.
Min Faders Bog indeholder Sandheden, og der må aldrig føjes noget til, eller korrigere den. Den må heller ikke ændres på nogen måde. Det er Min Pligt nu, at bekendtgøre indholdet af Johannes Åbenbaring for at hjælpe jer at forstå, at hver profeti indeholdt i den, vil ske, for Ordet er blevet fastlagt.
Indholdet af denne Bog gør læsningen vanskelig, fordi den forudsiger den endelige forræderi mod Mig, Jesus Kristus, af dem, der hævder at regere i Min Kirke. Lad Sandheden blive hørt, for den er skrevet ned, og hvad der er skrevet af Gud, er ukrænkelig.
Jeres Jesus