Paradis på Jorden

___________________________________________________
Det Næste Liv
26. Den 11. december 2010 kl. 9.15
Min kære elskede datter, du er nu parat til at bevæge dig fremad og fortsætte med opgaven, der skal fuldende Min Hellige Sandhedens Bog. Min datter, du har været igennem en renselse, som var nødvendig, for at give dig styrke til dette Arbejde.
Mine børn, der er så travlt optaget i denne todelte verden, forstår ikke, at der snart kun vil være en verden. De to dele skaber sorg og glæde. Sorg eksisterer i verden på en måde, der forårsager dyb forvirring og mismod. Det er en sorg uden sidestykke, siden Jorden blev skabt.
Den sorg, som opleves i dag, skyldes tab, som er opstået, fordi materielle ting er blevet fjernet. Der er også en længsel efter fred i sind, krop og sjæl. Den vil kun komme gennem ydmyghed og accept af kærligheden fra Min Evige Fader. Så er der glæden. Jeg smiler kærligt, når Mine børn ler, smiler og morer sig. Det er en gave fra Mig. Latter og glæde er en vigtig Gave til menneskeheden, når blot den er ren og ikke på bekostning af andre.
Mine lidet troende børn, Jeg ved, det er svært at stoppe op og sige:” Jeg vender tilbage til Gud.” Så mange af jer er uvidende om, hvem Min Evige Fader er. Kun få forstår, at Han holder øje med dem hver eneste dag af deres liv – hver og en af dem. Han smiler, ler og føler en stor glæde, når Hans børn er lykkelige. Han billiger imidlertid ikke, hvis glæden, eller formodningen om glæde, opnås uden kærlighed i deres hjerter.
Jeg, jeres Frelser, Jesus Kristus, elsker også jer alle sammen, børn. Og dog er Jeg et med Min Evige Fader. Jeg smiler til jer alle og håber, at I vil vende tilbage til Mig.
Kom til Mig som en, Mine børn, og bevæg jer mod Mig med åbne hjerter.
For mange af Mine Børn vil Budskaberne om Mit Andet Komme forårsage frygt i deres hjerter. Der er ingen grund til at frygte det. Det vil blive et øjeblik af absolut glæde, ære og ren lykke. På grund af alle jer, der vil vende tilbage til Mit Hjerte, vil jeg favne jer og græde Glædestårer.
I troende husk, husk nu at bede for dem, der ikke tror og er faret vild. Bonden, der samler sin flok, vil altid kæmpe utrætteligt for at finde dem, der er forsvundet. Den sejrens sødme, han føler, når de er tilbage i folden, ligner det, Jeg føler, når Mine fortabte børn vender tilbage til Mig.
Børn selv i øjeblikke med glæde og latter, så husk denne ene ting. Det er blot et glimt af den rene lykke og glæde, der findes på den Nye Jord, når det tabte Paradis dukker op. Når dette sker, vil de, de udvalgte folk, der lever gode liv og tror på deres Skaber, blive forenet med de genopstandne døde. Det er folk, venner og familie, som døde fra dette liv, der vil slutte sig til Mig i den Nye glorværdige Evighed. Husk børn, at det er vigtigt ikke at betragte denne Jord som en selvfølge. I må heller ikke tro, at alt er under jeres kontrol, for det er det ikke. Mens I fortsætter med at være opslugt af dens løfter, skuffelser, glæder og undere, så husk, at den kun er et midlertidigt sted, et forbigående stadie, før I kommer ind i Min Faders Kongerige – den Nye Himmel og Jord, der bliver forenet.
Et sidste kald Mine børn, bed til Mig med jeres egne ord. Bed Mig om at vejlede jer. Bed Mig om at vise jer kærligheden og Sandheden på en måde, der giver mening. Stå ikke med hovedet i busken, for så vil I ikke opleve den strålende Nye Jord.
En tom vej til intethed.
Børn, der fnyser og benægter Min Eksistens, vil sige, at der ikke er noget liv efter dette. Lad Mig forsikre jer om, at de ikke blot nægter dem selv en adgang til Paradiset, men de vælger i stedet en tom vej til intetheden. I nogle tilfælde følger de forræderens – den ondes - bedrag, han som bevæger sig stille og med en dødelig overlegenhed, så de, der ikke tror han eksisterer, blindt følger ham, idet de holder hans hånd, medens de går gennem portene til Helvede.
Min lidelse i Gethsemane Have.
Når Mine troende ser disse folk spankulere arrogante rundt og prale af deres ateisme, lider de frygteligt. De, der har taget Mit kors på sig, føler den pine, jeg led under, mens Jeg tilbragte Min tid i Gethsemane have. Det var da, Jeg vidste, at skønt Jeg var villig til det ultimative offer, da jeg accepterede døden for at give Mine børn en chance for at vinde en plads i Min Faders Kongerige, vidste jeg inderst inde, at det ikke ville gøre nogen forskel for nogle af Mine børn. Dette var den største smerte, og den, der fik Mig til at svede Blod. Den rædsel, Jeg følte for disse fortabte sjæle, eksisterer stadig i Mig i dag.
De af jer som spørger – hvis Du er Gud eller Du er Jesus Kristus, kan Du så ikke helt sikkert gøre noget? Til det er Mit svar: Naturligvis, med undtagelse af en ting. Jeg kan ikke blande mig i jeres frie vilje, som menneskeheden har fået. Det bliver op til Mine børn at foretage deres sidste valg af egen fri vilje.
Jeres elskende Kristus
Jeres Frelser, Jesus Kristus
 
Overgangen til den Nye Paradis vil være hurtig og smertefri
273. Den 11.december 2011 – kl. 00:45
Jeg kommer til dig i dag som din ægtefælle og med stor glæde i Mit Hellige Hjerte. Du, min datter, har accepteret dette hellige kald om at slutte dig til Mig for at frelse sjæle.
Meget vil der forventes af dig nu gennem din ydmyge lydighed. Frygten vil aftage i takt med du skrider frem, som følge af min særlige vilje om, at du vier dit liv til Mit brændende ønske om at redde menneskeheden fra helvedes dybder.
Dit værk, styret af Min Guddommelige Hånd, er nu helt helligt og frit for enhver form for indblanding fra den onde.
Du kommer ikke længere til at blive plaget af tvivl, men du skal vide, at Mit Ord til dig, vil blive krænket og sønderrevet. Ethvert forsøg på at besudle disse Hellige Budskaber vil blive foretaget, selv af dem, der hævder at kende mig.
Du vil fra nu af acceptere din lidelse med fuldkommen overgivelse og glæde i din sjæl. Min styrke, som du har fået gennem Helligåndskraft, vil overraske dig. Du vil rejse dig og udbrede Mit ord i hele verden med fuld overbevisning på hjertet og med en rolig, men bestemt tillid.
Ingen mand vil eller kan stoppe dig i dette værk. Ingen kan forhindre dig i dette mest hellige og rene kald fra Himlen.
Du, min datter, er klar til at blive en livline for de sjæle der flakker rundt i vildmarken. De vil reagere på ​​disse budskabers udkald, uanset hvor forhærdede deres hjerter er. Mange vil ikke forstå, hvorfor dette sker for dem. Dette vil ske gennem Helligåndens kraft, der vil antænde en flamme af kærlighed og glæde i deres sjæl og tiltrække dem til Mig gennem disse Mine indtrængende bønner om at bringe mine børn tilbage til Mine Hellige Arme.
Tak for dit svar på denne særlige bøn om at blive Min ægtefælle i endelig forening med Mig. Når du overgiver din sjæl fuldstændigt til Mig vil denne kontrakt tillade Mig den frihed, jeg har brug for, for at afslutte med succes denne mission, du er blevet udvalgt for.
Gå nu, min dyrebare datter, og hjælpe Mig med at opfylde Mit løfte til menneskeheden. Mit andet komme vil ske for at genvinde mine dyrebare børn og tage dem med ind i den Nye Æra af Fred. Denne overgang til den Nye Paradis vil være hurtig og smertefri på grund af denne din gave til Mig.
Fortæl Mine børn at Mit Hjerte er nu opsvulmet med glæde, for fejring af Min fødsel nærmer sig.
Jeg elsker jer.
Jeres elskede Frelser og Forløser 
Jesus Kristus
 
 Gud Fader: Jeg kalder den Katolske Kirke for at få dem til at tage imod den Nye æra af Fred på Jorden
351. Den 23. februar 2012 kl. 16.42
Jeg Er Gud den Almægtige Fader, Alle Tings Skaber, Gud den Allerhøjeste.
Min datter, det er vigtigt, at dem, som følger den Romersk Katolske Kirkes Lære, accepterer det tusindårsrige, som Jeg har lovet alle Mine børn.
Ordene i Min Hellige Bog, den Hellige Bibel, lyver ikke.
Mit Løfte er beskrevet i Apostlenes Gerninger.
Evangelisten Johannes fik alt at vide om Min elskede Søns Glorværdige Genkomst, hvor Han vil komme for at herske i den Nye Æra af Fred, der vil vare 1000 år.
Hvorfor vil de personer, der hævder at forstå Mit Hellige Ord, kun acceptere dele af det, men ikke resten?
Jeg siger til Mine hellige tjenere, at nu skal I åbne Sandhedens Bog.
I har pligt til at forkynde Sandheden.
I må ikke lytte til dem inden for jeres egne rækker, der fordrejer Sandheden om den Nye Æra af Fred på Jorden.
Hvad motiverer jeres brødre inden for Min Romersk Katolske Kirke til at benægte Sandheden?
I har forvirret Mine børn.
På grund af jeres loyalitet over for den Ene Sande Kirke, den Romersk Katolske Kirke, nægter I at give dem chancen for at forberede deres sjæle til Min Søns Kongerige i det Nye Paradis på Jorden.
Det er jeres pligt at informere Mine børn om Sandheden.
Til Mine børn siger Jeg, at I aldrig må benægte Sandheden, der står i den Hellige Bibel, som indeholder det Sande Ord.
Mine børn, I skal tage imod det Løfte, der blev givet af Min Søn efter Hans Herlige Opstandelse fra de døde.
Han sagde, at Han ville komme igen.
Tidspunktet for Min Elskede Søns Andet Komme nærmer sig.
Hvis I tror på de Løfter, Min Søn gav, så vil I vide, at Han mente det, Han sagde.
Når Han kommer igen, Vil Han komme for at Regere og indtage Sin Retmæssige Trone i det Nye Paradis, som Jeg har skabt til jer alle på Jorden.
Tvivl aldrig på de Ord, som kommer fra Min elskede Søns, Jesu Kristi, Guddommelige Læber.
I skal vide at Jeg, jeres Elskede Fader, ønsker, at I alle forener jer som en familie med Min Søn i Paradiset.
Accepter Sandheden. Lad være med at fordreje den eller at tilpasse den, så den passer til jeres mangelfulde fortolkning af Sandheden.
Jeg Er Sandheden.
I kan ikke ændre Mig eller Hvem Jeg Er.
Sandheden vil sætte jer fri.
Jeres elskede Fader
Gud den Allerhøjeste
 
Der vil ikke være nogen død, sygdom eller synd i det Nye Paradis.
352. Den 24. februar 2012 kl. 15.30
Min kære elskede datter, du må aldrig glemme, at på trods af Mine barske advarsler til menneskeheden, så har Jeg en helt særlig kærlighed i Mit Hjerte til alle Mine børn.
Det er nødvendigt at rense Jorden nu, for Hvis Jeg skulle vende tilbage nu, ville den ikke være passende at gå på for Mig.
Når menneskeheden er blevet renset, vil der kun være dem tilbage, som elsker Mig og Min Evige Fader.
Min udvalgte generation vil være sammen med Mig i evighed. Dette Paradis vil byde på 1000 års fred, kærlighed og harmoni.
Efter den periode vil den anden opstandelse fra de døde finde sted.
Først da kan det Evige Liv tilbydes alle sjæle, som Guds Lys skinner igennem.
Hvorfor tøver du, Min datter, ved du ikke, at disse profetier er blevet forudsagt?
Lad der ikke være nogen misforståelse. I, som er børn af denne generation, vil få den Gave, det er at leve i et Paradis, som er endnu smukkere end det, der blev forberedt til Adam og Eva.
Alder vil være ikke eksisterende, da mennesket kommer til at leve sammen med flere generationer af sin familie.
Så meget kærlighed og morskab vil blive en hverdagsfornøjelse. Omsider vil I opleve sand og blivende fred i jeres sjæle.
Hvorfor skulle der ikke være en mulighed for det? Dette er den Jord, der blev planlagt af. Min Fader, Hvis Guddommelige Vilje omsider vil ske på Jorden, som den sker i Himlen.
Fryd jer alle sammen. Det Nye Paradis skal bydes velkommen med spænding og forventning.
Der vil ikke være nogen død, ingen sygdom, ingen synd. I vil få den Gave at have evig lykke.
Bed for dem, der på grund af synd og ulydighed har mistet ethvert krav på den retmæssige arv, som var planlagt at skulle være deres af Min Evige Fader siden tidernes begyndelse.
Jeres elskede Jesus
 
Himmel og Jord vil blive et. Den ene vil ikke kunne eksistere uden den anden.
390. Den 8. april 2012 kl. 15.30
Min kære elskede datter, tiden for Mit Kongerige på Jorden nærmer sig, og der er kun lidt tid tilbage for menneskeheden, hvor de kan gribe efter Min Barmhjertighed og angre deres synder.
Det er også vigtigt, at Min Kirke forbereder dens flok på det Evige Liv og benytter enhver given lejlighed til at opmuntre til forsoning.
Det er en vigtig tid på året, og I skal vende jer mod Mig og bede om Nådegaver, der kan sikre, at I, Mine tilhængere, har styrken og overbevisningen til at udbrede Sandheden om Mit Andet Komme.
Menneskehedens lidelser såvel som den lidelse, Min Evige Fader og Jeg, Hans elskede Søn, må udholde, vil omsider holde op med at eksistere.
Satans styre på Jorden vil ophøre, og Jeg vil indtage Min Retmæssige Trone.
Selvom Mit Styre inden for Min Kirke har betydet, at Min Ånd har været til stede og har skænket mange Nådegaver til de sjæle, der har fortjent det, vil Min Faders Vilje først endelig kunne opfyldes, når Satan er sat ud af spillet.
Intet menneske forstår fuldt ud, hvad det Evige Liv er.
Intet menneske forstår fuldt ud, hvad der vil ske ved Mit Andet Komme.
På grund af menneskets begrænsede viden, kan intet menneske kende til Mine planer om at samle Mine tolv nationer på Jorden.
Der er så mange, der tror, at Mit Andet Komme betyder verdens ende.
Det kan være enden på de tider, som I kender, men det er kun begyndelsen på den herlige fremtid, der er planlagt af Min Evige Fader for alle Hans børn. Himmel og Jord vil blive et.
Den ene vil ikke kunne eksistere uden den anden. De retfærdige vil leve i Mit Nye Paradis, og der vil være stor overflod af alt.
Så mange vidunderlige ting kan aldrig blive beskrevet med menneskelige vendinger. Hver eneste sjæl, som har arvet retten til at være en del af Mit Kongerige, vil føle en stor fred og glæde.
Mit Hjerte er ved at briste, når Jeg ser frygten i jeres øjne, børn, så snart Jeg omtaler de sidste tider.
I stedet for, beder Jeg jer om at stole på Min Store Kærlighed til jer alle, og I skal vide, at Jeg lover jer, at I i sandhed vil føle jer hjemme sammen med Mig, og at jeres sorger vil være jaget bort for altid.
Det Nye Paradis, som Jeg lover jer, vil blive åbenbaret for menneskeheden meget snart.
Spild ikke et eneste øjeblik med at være bange. Glæd jer. Glæd jer til jeres fremtid.
Stol fuldstændigt på Mig, for Jeg elsker jer alt for meget til, at Jeg nogensinde vil kunne svigte jer.
Bed om, at alle Mine børn vil være ydmyge nok af hjertet til at tage imod nøglerne til Paradiset.
Jeres Jesus
 
De, som er loyale over for Mig, vil på et øjeblik blive taget med til den Nye Himmel Og Jord uden at komme til at lide
408. Den 26.april 2012 Min kære elskede datter, igen er Jeg nødt til at fortælle Guds børn,  at de ikke skal være bange og skræmte at de begivenheder, der vil komme.
Hele menneskeheden vil snart blive vidne til Min Barmhjertighed, og de fleste skal ikke frygte Mig, selvom de er fulde af anger over deres synder.
I stedet for vil deres sjæle blive fyldt af Min Guddommelige Kærlighed. Mit Lys vil stråle gennem deres legemer, og de vil fryde sig.
Tiden med den Nye Fredsæra vil bringe en enorm glæde og spænding til dem, der anerkender Min Barmhjertige Hånd.
Hver eneste synder er inviteret til at leve et Evigt Liv og skal ikke vandre væk, fordi de er forvirrede.
Min Fredsæra vil være en ny Jord, hvor tolv nationer vil regere under Min Ledelse.
I vil leve i fred, kærlighed og harmoni. De naturlige omgivelser, I ser på Jorden nu, vil være for intet at regne sammenlignet med den verden, der venter jer forude.
Til dem, der er skræmte eller bange for, hvad der skal ske med deres familie eller kære, siger Jeg, at de skal tage dem med sig til Mit vidunderlige Nye Paradis.
Bed for dem, så vil jeg give dem særlige Nådegaver, så de vil blive i stand til at genkende Min Kærlighed.
Det er Min Faders højeste ønske at kunne se den forundring, glæde og kærlighed, der vil strømme igennem Hans dyrebare børn, når Han afslører det Nye Paradis for dem.
I vil blive genforenet med jeres kære, som er døde i Nådens tilstand, og som vil genopstå fra de døde.
Hvorfor tror I ikke på sådan en Gave? Hvis I stoler på Mit Løfte om at komme igen, så vil I få fred..jj Alt, hvad jeg beder om, er, at I forbereder jer ved at bede. Når I beder om Nådegaver til andre, vil alt blive godt.
Min Barmhjertighed er så stor, at kun meget få vil kunne undgå at genkende Mit Guddommelige Løfte om at samle alle Guds børn sammen og bringe dem hjem og væk fra Satans og hans dæmoners lastefulde greb.
Sandheden om Mit Kongerige vil endog blive indset af ateister, som vil blive chokerede, skønt deres vantro i de fleste tilfælde vil forandre sig til en ydmyg kærlighed og anerkendelse. Selvom der venter mange vanskeligheder forude, vil ingen være så vanskelige, at I ikke kan overvinde dem ved hjælp af jeres kærlighed og hengivenhed over for Mig, jeres Jesus.
Lad være med at lade frygten mindske den glæde, hvormed I tager imod Mit Nye paradis.
De, der er loyale over for Mig, vil på et øjeblik blive taget med til den Nye Himmel og Jord, uden at de vil komme til at lide.
Det, der burde bekymre jer, er de forhærdede syndere, som ikke vil bede Mig om tilgivelse, som vil nægte at tage imod Min udstrakte Hånd og i stedet for vil holde fast ved deres onde levevis.
De har brug for jeres bønner.
Bed inderligt om deres sjæles frelse.
Jeres elskede Jesus
 
Mit barn, der vil ikke være nogen død for dem, der elsker Min Søn.
411. Den 29. april 2012 Mit barn, du må ikke tro, at der ikke finder nogen omvendelse sted på grund af denne ensomhed i dit særlige kald.
Din mission er godkendt af Min Evige Fader og går ud på at udbrede Sandheden om min Søns Andet Komme til alle Guds børn.
Det er vigtigt, at de børn, der ikke bruger tid på at ære og tilbede min Søn, får at vide, hvad der vil ske.
Alle Guds børn skal inkluderes i alle jeres bønner, for min Fader elsker dem alle sammen.
Selv dem, der har lukket deres hjerter over for min Fader, og som ikke ønsker at anerkende min Søn, skal skænkes det Evige Liv.
Når Advarslens Gave har fundet sted, vil mange syndere være blevet oplyst og vil vende tilbage til Min Søn for at bede om Barmhjertighed.
Først da vil menneskeheden ønske at lytte til de vigtige Budskaber, der er givet dem af Min Søn gennem dig.
Når de indser Sandheden om, at tiden for hans Nye Kongerige er kommet, vil de sluge Hans Hellige Ord.
Mange af Guds børn er forvirrede over eksistensen af Himlen og Jorden. Mange er for skræmte til at tænke på livet efter døden.
Mit barn der vil ikke være nogen død for dem, som elsker min Søn.
I stedet vil de blive taget med til den Nye Fredsæra i det Paradis, som min Fader har lovet alle Sine Børn.
I må bede om, at alle de fortabte sjæle, der vandrer omkring, vil finde tilbage til min dyrebare Søns Kærlige Arme, for ellers vil de ikke være værdige til at træde ind gennem portene til det Nye Paradis.
Jeres elskede Moder
 
Frelsens Moder. Det Nye paradis: I vil få et rent legeme, ufordærvet, uden sygdom, uden fysisk død og uden aldring
469. Den 26. juni 2012 kl. 20.10
Min kære elskede datter, det Nye Paradis er nu blevet færdigt i dets fuldendte herlighed og parat til alle Guds børn på jorden.
Det vil blive præsenteret i al sin herlighed nøjagtig som det Paradis, der blev skabt af Min Evige Fader til Hans børn i begyndelsen.
Hvor englene synger og fryder sig, for det er meget snart tid til at afsløre denne store pragt for en vantro verden. 
Det vil blive præsenteret af Mig, når det Nye Jerusalem daler ned på jorden, medens der bliver ringet for Mit Andet Komme.
Min datter, det vil være dig, der bliver bedt om at annoncere det, lige før Jeg giver Mig til kende.
Kun dem, som anerkender Mig som Messias, vil være i stand til at træde ind igennem dets storslåede porte.
Hvert et kald fra Himlen vil blive gjort i et forsøg på at nå alle dem, der vil afvise Min store gave lige indtil den allersidste lyd fra trompeten.
Så vil det være for sent for de stakkels sjæle. De vil være uden for rækkevidde, efter det er sket, fordi Min Barmhjertighed simpelthen vil være blevet afvist og smidt tilbage i hovedet på Mig.
Det vigtigste nu er at advare alle dem, som er i fare for at miste deres sjæl til Satan.
Saml dem sammen, Mine tilhængere. Led dem blidt ind i Min flok. Opgiv aldrig jeres bønner for at frelse dem.
Oh Mine elskede tilhængere, hvis blot I kunne se det Nye Paradis, når Himmel og Jord forener sig til en størrelse, ville I falde på knæ og græde af glæde og lettelse.
De, der er bange for de sidste tider, hvor jorden bliver en anden, end den I kender, skal give Mig lov til at befri jer for jeres bekymringer.
I kan tage jeres familie med jer, og alle vil fryde sig i ren og skær kærlighed og harmoni.
I vil få et rent legeme, ufordærvet, uden sygdom, uden fysisk død og uden aldring.
I vil få jeres egen bolig med græs, træer, bjerge, floder, åer og blomster rundt omkring jer I al sin strålende skønhed.
I vil alle se jeres børn blive gift og få børn, og I vil alle blive vidne til det mirakel, at familiemedlemmer vil stå op fra de døde.
Denne opstandelse vil uden sammenligning medføre en glæde, som I ikke kan forestille jer.
I vil blive genforenet med jeres kære, som er døde i dette liv og er kommet i Himlen.
I vil få nationer, tolv i alt, alle symboliseret af de tolv stjerner i kronen på Min Ubesmittede Moders hoved, og som vil blive regeret af Mig sammen med Mine Apostle og Profeter.
Det er Mit Kongerige, der er lovet jer af Min Fader, lige siden Han skabte Paradiset på Jorden. De, der afviser det, vil forsvinde.
Bed om, at alle Guds børn vil have en sjæl, der er ren nok til at gøre dem i stand til at komme hjem til Min Faders Kongerige på Jorden, som det var i begyndelsen, så nu og altid skal være en verden uden ende i al evighed.
Jeres Jesus
 
Gud Fader: Jeg åbenbarer Mine fremtidsplaner for den Nye Himmel og den Nye Jord 
470. Den 27. juni 2012 kl. 20.00
Mine kæreste datter, i dag vil Jeg åbenbare Mine fremtidsplaner for den Nye Himmel og den Nye Jord for alle Mine Børn.
Når de smelter sammen til et herligt Paradis, vil der være tolv nationer.
 Disse nationer vil bestå af nogle nationer fra den nuværende verden, som har vist troskab over for Mig, Gud Fader, Min Søn Jesus Kristus og Gudsmoder, Himlens Dronning.
De spredte nationer vil blive bragt sammen med de andre nationer som en gruppe, forenet som en Hellig familie.
Min Vilje vil blive æret. I vil have den frie viljes gave, men den vil være sammenflettet med Min. Først da vil det sande Paradis i sandhed være åbenbaret.
Mine Tolv nationer vil være symboliseret ved de tolv stjerner på kvinden i Johannes Åbenbaring. Kvinden er Gudsmoder, og hun bærer de tolv stjerner som tegn på to ting.
De tolv apostle, der hjalp Min Søn med at grundlægge Hans Kirke på Jorden.
De tolv særligt udvalgte nationer, som vil danne den ene sande apostoliske Kirke på den Nye Jord, når Himmel og Jord smelter sammen til et i Mit Nye Herlige Paradis.
Det er det øjeblik, jeg tålmodigt har ventet på.
Min Guddommelige Vilje, som skabte Paradiset til Adam og Eva, og som blev kastet til side på grund af den ondes fristelser, vil nu ske, og denne gang vil nutidens Paradis blive perfekt.
Min Søn, Menneskehedens Konge, Universets Konge, vil regere over Mit Nye Paradis på Jorden.
Han vil udnævne ledere i hver nation, som alle vil være forenet med Min Guddommelige Vilje.
Folk i de nationer vil ære Min Søn på den måde, der er passende, den eneste måde, som er i fred og kærlighed til hinanden.
Hans Velsignede Moder, Frelsens Moder, blev kronet til Himlens Dronning og vil også regere som Dronning over det Nye Paradis.
Hendes Kroning i Himlen var en særlig Guddommelig manifestation af hendes rolle i fremtiden med at frelse verden.
Hun blev kronet i stor ære og herlighed for den rolle, hun havde, ikke blot som Gudsmoder og Helligåndens mage, men også som Frelsens Moder, der har fået magten til at ødelægge Satan.
Det var Min Elskede Søn, der kærligt placerede kronen med de tolv stjerner på Gudsmoders hoved ved hendes kroning.
Det vil være Min Søn, der skal placere kronen på hendes hoved i det Nye Paradis, som Dronning over alle Guds børn.
Min Guddommelige Plan for at frelse menneskeheden er allerede begyndt.
Det er Mit ønske, at denne Mission vil hjælpe Mig med at samle de fortabte sjæle sammen fra hvert et hjørne af jorden og frelse dem fra fjenden, før det er for sent.
Min Guddommelig intervention vil bevise Min kærlighed til alle Mine børn.
Intet er umuligt. Intet er håbløst i Mit slag mod Satans hær.
Jeg vil bringe jer en ny verden, som vil forbavse jer i al sin fantastiske herlighed. Den er klar.
Dens skønhed og pragt overgår det, mennesker kan forestille sig.
Når I bliver vidne til det, vil I have evigt liv.
Bed om, at de af Mine stakkels børn, der ikke tror på Mig, Gud den Allerhøjeste, som ikke adlyder Mine Love og som begår frygtelige forbrydelser mod hinanden, vil angre.
Jeg ønsker ikke at miste et eneste af Mine børn.
Hjælp Mig med at give dem denne vidunderlige pragtfulde arv. Desværre skal det være deres egen frie vilje.
Jeg elsker jer børn med en lidenskab, der er ukendt for mennesker.
Kom til Mig gennem Min Søn som en gruppe.
Tiden for det Nye Paradis på jorden er meget nær, men I har fået tildelt tid til at hjælpe med at omvende menneskeheden gennem Min 7. engels Mission på jorden. Hun arbejder sammen med Min Søn om at bringe Min familie til Mig.
Jeres Elskende Fader
Skaber af alle synlige og usynlige ting
Gud den Allerhøjeste
 
Min Faders Gave er at give hvert af Sine børn den mest perfekte tilværelse i den mest perfekte verden
548. Den 13. september 2012 kl. 10.45
Min kære elskede datter, en milesten er blevet overvundet i Min Mission om at udbrede Mit Hellige Ord hurtigst muligt, takket være jeres bønner.
De bønner, der bliver reciteret flittigt af Mine dyrebare og højtelskede tilhængere, er så magtfulde, fordi de kommer fra hjertet.
Jeg skænker store Nådegaver til alle Mine disciple for at gøre dem i stand til at arbejde sig fremad og overkomme forhindringer, som de kan møde I deres fremstød for at frelse sjæle i denne Mission.
Mine kære elskede disciple, I skal vide, at englene i Himlen vil vejlede jer og lede jer imod Mit mål om at omvende verden.
Mange af jer, der er nye i forhold til mine Budskaber, vil spekulere over, om disse Ord handler om at vejlede eller at omvende folk.
De er blevet givet for at opfylde begge formål, men hvad der er vigtigere, de skal frelse alle, så at de kan leve i den Nye Fredsæra i verden. For det er Mit løfte. Det er den store Gave.
Gaven fra Min Evige Fader er at give hvert af Sine børn den mest perfekte verden på den måde, som det var bestemt fra begyndelsen.
Intet kan eller vil kunne forhindre dette Nye Paradis på jorden i at dukke op.
Den vil rejse sig fra den grå triste verden, I lever i, som er blevet tilsølet at råddenskab skabt af Satan. Så rådden er hans hjemsøgelse, at ikke mange folk kender Sandheden.
De kender ikke forskel på rigtigt og forkert. Mange forveksler de to.
Når folk accepterer ondskab som en del af deres liv og retfærdiggør dens tilstedeværelse, benægter de Guds Ord. Alligevel er det kun ved at acceptere Sandheden om Guds Ord, at Pagten, den sidste Pagt, kan blive opfyldt.
Planen om den endelige frelse vil lykkes, men der går stadig noget tid, før Jeg kan frelse alle de sjæle, som endnu befinder sig uden for Min rækkevidde.
Kun Sandheden vil åbne deres øjne.
Kun Sandheden vil, hvis den bliver accepteret, sætte dem fri, så de kan træde ind gennem portene til det Nye Paradis.
Jeres Jesus
 
Der vil være forskellige niveauer i det nye Paradis bestående af 12 nationer
578. Den 12. oktober 2012 kl. 23.15
Min kære elskede datter, Min kærlighed er så stærk, at den nu kan mærkes af dem, som ikke kender Gud.
På trods af, at den onde er til stede i verden, kan mennesker nu føle en kærlighed til andre i deres hjerter, som står i kontrast til det fordærv, som findes i sjæle, og det overrasker dem.
Så uventet vil denne kærlighed vælde gennem deres sjæle, at mange vil blive henvist til tårer. Disse kærlighedstårer, så rene af hjertet, vil splitte dem i to. De vil ikke vide, hvorfor de føler sådan over for deres brødre og søstre. De vil også føle denne virkelige unikke kærlighed til deres Skaber, Gud Fader. Alligevel vil de ikke anerkende, at Han findes. I stedet vil mange vandre omkring og stille sig selv spørgsmål.
Hvad er det for en utrolig, men stærk kærlighed, som Jeg føler i mit hjerte? Hvordan kan det lade sig gøre, hvis der ikke er en Gud? Hvordan kan jeg føle denne kærlighed, hvis jeg blot er et resultat af evolutionen, et produkt af jordpartikler?
Sandheden, Mine børn, er følgende. I er ikke en jordpartikel, en af tidens efterladenskaber. I er levende væsner, en levende sjæl, som har kapacitet til det uendelige evige liv.
I lider på grund af jeres oprindelige forældres, Adams og Evas, synder. I smiler måske og gør nar ad det, som I anser for at være en opdigtet historie, men Sandheden er, at I lever et ufuldstændigt liv. Plettet af deres synd er I blevet blinde over for Guds Sandhed af den samme slange, som forførte dem.
I tror, at I lever i en virkelig verden, en jord af materie, der har en begrænset levetid. Jeres liv på jorden er kort. Jeres kroppe ældes. Jeres helbred forværres. Med tiden dør jeres kroppe. Hvis I forsømmer jeres ånd, jeres sjæl, så er I intet.
Accepter at I er Guds barn, og at jeres liv på jorden vil blive vigtigere, når I lever et liv i overensstemmelse med Guds Love. Jeres liv vil blive forlænget, og I vil få skænket en stor Gave, det Evige Liv.
Hvis I fik mulighed for at få et glimt af dette liv i blot en times tid, ville I aldrig krænke Min Fader. I skal vide, at I vil modtage disse Gaver.
I vil komme til at leve sammen med hele jeres familie, de der er døde i nådens tilstand, og dem, der vil danne Min resterende hær på jorden.
Jeres kroppe vil blive renset og genskabt i en perfekt tilstand, baseret på den alder, hvor I accepterede Guds Kærlighed.
I vil leve i kærlighed og fred med jeres kære og jeres næste. Ingen vil ønske det anderledes.
Der vil være forskellige niveauer i det Nye Paradis, der består af 12 nationer. I det nederste niveau vil der være byer og landsbyer, der alle arbejder i en atmosfære af fred, lykke og tilfredshed. Ingen vil ønske sig mere. Jeg vil være Konge, deres Herre, og Jeg vil regere blandt dem i en Mystisk Union.
Så vil der være de højere niveauer. De vil holde alle nationer sammen i fuld overensstemmelse med Min Lære, og alle mennesker vil blande sig med hinanden i fuldstændig harmoni og ligeledes med jordens dyr, både store og små.
Alle vil overleve ved at spise fra Livets Træ. Ingen vil mangle næring.
Så vil der være nationernes regeringer. De vil sikre, at alt er i overensstemmelse med Min Lære. Mine regeringer vil blive ledet af Mine Helgener og apostle.
Det vil fortsætte til slutningen, hvor den anden opstandelse fra de døde vil finde sted med den sidste konfrontation.
Satan vil blive sluppet fri sammen med sine dæmoner i en kort periode. Så vil al ondskab blive ødelagt. Omsider vil Min Barmhjertighed blive præsenteret for verden, som vil bestå af en kombineret Ny Himmel og Ny Jord.
Så vil alt blive åbenbaret, mens Guds mysterium vil blive vist for alle i dets fulde og endelige strålende Storhed.
Jeres Jesus
 
De, der overlever i de sidste tider, vil ikke dø en fysisk død 
581. Den 15. oktober 2012 kl. 23.30
Min kære elskede datter, hemmeligheden ved de dødes opstandelse er vigtig at forstå.
Da Jeg døde som et kødeligt menneske, ødelagde Jeg jeres dødelighed. Min Død befriede jer ikke kun fra døden, men også fra synd efter døden.
Min Død på Korset gav jer udødelighedens gave i Mit Nye Kongerige.
Fordi Jeg døde som et menneske, døde jeg en menneskelig død. Når nogen dør, vil de blive udødelige, hvis de er i nådens tilstand.
Da Jeg opstod fra de døde, skænkede Jeg denne Gave til dem, som nu er i Himlen, og som døde i nådens tilstand.
I Mit Nye Paradis vil de få perfekte udødelige kroppe. Dem på jorden vil på et øjeblik blive udødelige ved Mit Andet Komme, hvis de er i nådens tilstand.
Medens Min Budbringers trompet lyder, vil de døde stå op så vel som dem, hvis navne er i de Levendes Bog, så de kan nyde Evigt Liv i de 1000 år af Mit Nye Kongerige, som Min Fader har lovet, Mig. Det kaldes det Nye Paradis, og alt hvad der er dødeligt ind til slutningen, vil ikke længere være det.
I vil blive forenet med Mig, jeres Jesus.
Døden vil ikke have nogen betydning mere, for den vil ikke eksistere.
Nu hvor Jeg bringer jer Min Gave, der er Min endelige Frelse, skal I lytte til Mig.
Lyt og prøv at opmuntre dem, som i dag er ligeså optaget af at stræbe efter at fylde deres liv med forlystelser, som de var i Noahs dage, til at forstå, at det vil være dumt at ignorere tegnene. Det gjorde de i Noahs dage, hvor de blev fejet bort i rædsel, da oversvømmelsen kom. Lad det ikke ske denne gang.
Mine tilhængere har givet udtømmende advarsler, men til ingen nytte. Problemet er, at de, der tror på Sandheden, blander sig med dem, der ikke tror på Sandheden, og det påvirker dem.
I skal holde jer fra dem, der er hedninger og bede for dem. Hvis I ikke holder jer på afstand, vil I blive forført af løgne og urene ånder.
Dem, der modarbejder Mig, trækker sig væk fra Min beskyttelse. De vil snart opdage, at deres korrupte liv vil begynde at styre dem, langsomt i begyndelsen. De vil blokere over for Mig og blive slaver af løgne. Hvis I bliver i deres selskab, vil I også blive angrebet.
Så vil de opleve sig selv undskylde for, at de fortæller Sandheden, Guds Ord. Det vil være i det stadie, at I klart kan se splittelsen i jeres verden. Gaven, som I har fået fra Helligånden, vil betyde, at i øjeblikkelig vil vide, hvilken fare de befinder sig i.
Hvis bare de kendte Sandheden, ville de løbe hen til jer. Selvom de er skabt af Gud, begår de den samme klassiske fejl ved at gøre falske guder, skabt af materielle ting, til deres idoler. De beundrer sensationelle materielle ting, men ignorerer deres Skaber.
I den Nye Fredsæra vil de få så meget mere, så meget perfektion. Alligevel vender de ryggen til det.
Jeg vil altid elske dem, men deres mangel på kærlighed til Mig betyder, at de ikke vil træde ind i det nye liv, som Jeg har skabt til dem.
Dette nye liv blev skabt og gjort muligt af to grunde.
Da Jeg døde i kødet, besejrede Jeg døden. Da Jeg stod op fra de døde, gav Jeg jer Evigt Liv, hvor kroppen ikke mere har magt over jer.
Dette er Mit løfte til alle Guds børn. De, der overlever i den sidste tid, vil ikke dø en fysisk død. De er velsignede. De vil øjeblikkelig blive forandret og få et perfekt fysisk legeme i mystisk union med Mit Herlige Legeme.
Det vil være på det tidspunkt, at de vil møde dem, der døde i Min tjeneste og vil opstå fra de døde. De vil alle leve i Mit Nye Paradis.
Jeres Jesus
 
Jeg lover jer højtideligt, at overgangen vil blive hurtig
610. Den 11. november 2012 kl. 18.00
Min kære elskede datter, det er altid vigtigt at huske, at når du lider, er det ikke kun din smerte, du føler, det er Min smerte, du lider. Den smerte, Jeg taler om, er ikke den, Jeg følte under Min Korsfæstelse, men den Jeg møder i dag, medens jeg iagttager og føler menneskehedens smerte.
Folk i verden lider på grund af mørket i deres sjæle. Selv dem, som lever et jævnt liv og prøver at følge Min Lære, lider. De kan føle sig ulykkelige, medens de kæmper for at elske hinanden. De lider også på grund af den tvivl, som de oplever i deres tro.
Der er mange, som ikke forstår meningen med det evige liv eller den kendsgerning, at livet ikke slutter, når en person dør på denne jord. Det er derfor, der er så mange, som ikke forbereder sig til det næste liv.
Mange af de folk, der har levet før jer, forberedte sig ikke ordentligt og er enten i Helvede eller i Skærsilden.
Denne generation får skænket en Gave, som ingen anden generation har haft fordel af. Mange vil simpelthen foretage en overgang fra dette liv øjeblikkeligt uden at opleve døden, som I kender den.
Mit Andet Komme vil medbringe denne usædvanlige Gave, så I skal ikke frygte det. Fryd jer, for Jeg kommer til jer for at skænke jer en lykkelig fremtid.
Tænk på det på denne måde. Selvom I kommer ud for nogle vanskeligheder, og I vil blive vidne til den måde, som Min Eksistens bliver undsagt på, vil det ikke vare længe.
Jeg er klar over, at mange af jer er bekymrede, men Jeg lover jer højtideligt, at jeres overgang vil blive hurtig. Så vil I blive vidne til det Nye Jerusalem, medens det daler ned på den Nye Jord, det Nye Paradis, og I vil blive fyldt af begejstring.
Ingen ord kan beskrive denne smukke Skabelse. Mit Hjerte sprænges af Kærlighed, når Jeg tænker på, hvordan I og jeres kære vil reagere ved dette under. Det vil være her, at mysteriet i den sidste pagt bliver tydeligt for jer.
Den virkelige betydning af Mit Løfte om at komme igen vil omsider gå op for jer til sidst.
Verden vil blive en hellig familie og vil leve en tilværelse i overensstemmelse med og forenet med Min Faders Guddommelige Vilje.
Det vil blive en genforeningens tid, når den første opstandelse fra de døde vil finde sted. De, der er blevet rene på denne jord gennem renselsen, vil blive forenet med dem, som er blevet renset i Skærsilden for at leve i det Nye Paradis.
Meget vil forandre sig, men alle dem, som følger Mig ind i Min Nye Fredsæra, som Jeg vil regere over gennem Min åndelige vejledning, vil finde fred i sindet.
Omsider vil det være slut med den lidelse, som I oplevede under Satans styre på denne jord.
Al smerte, al lidelse, alle bønner, al besværet, som I har haft med at samle de sjæle op, der sygner hen og er ved at falde fra, og som sparker og kæmper hele vejen, vil være det værd.
Det Nye Paradis er parat. Alt, hvad I skal gøre, er at forberede jeres sjæle og gå mod portene. De af jer, der er blevet forløst i Min Øjne, vil få nøglerne til at åbne portene. Hold ud i den kommende trængsel, for det er noget, der skal ske, som det er forudsagt i Min Faders Bog.
Jeres bønner vil formilde meget af det, og Min Fader vil intervenere på et hvilket som helst tidspunkt for at forhindre onde handlinger, der går ud over Hans dyrebare børn. Jeres Jesus
 
Dødens magt over menneskeheden vil endelig blive overvundet
642. Den 17. december 2012 kl. 12.15
Min kære elskede datter, den dag, hvor Jeg kommer for at gøre krav på Min Arv, som er lovet Mig af Min Fader, vil komme pludseligt.
Selvom Jeg forbereder hele menneskeheden på denne store begivenhed, vil dagen komme på et uventet tidspunkt. Den tid, hvor dyret bliver kastet i afgrunden, er nær, og så vil de tolv nationer nyde freden og enheden.
I løbet af denne tid vil helgenerne i Himlen og dem, der døde i Min Gunst, blive ophøjet med de retfærdige, som vil overleve Trængslen. Alle vil genopstå og vil få perfekte kroppe, som vil overvinde døden, som den har været kendt af menneskeheden siden Adams synd. De vil nyde fred og velstand under Mit Åndelige Styre, indtil Mit Kongerige vil blive overdraget til Min Fader.
Det vil blive den første opstandelse, og den vil blive efterfulgt af tusinde års styre i harmoni i overensstemmelse med Min Faders Guddommelige Vilje.
I løbet af den tid vil de syndere, der afviste Mig, lide. Den Anden Opstandelse er ikke kendt af menneskeheden, og der er heller ikke blevet åbenbaret detaljer om den til andre end profeterne Daniel og Evangelisten Johannes.
Disse hemmeligheder vil blive åbenbaret med tiden, for det er ikke meningen, at I skal vide noget om det nu.
Guds Magt vil manifestere sig, når slaget om sjælene er lykkedes. Så vil dødens magt endelig være overvundet. Det er Mit Løfte. Jeg vil opfylde de profetier, som er fastlagt af Min Fader.
De iblandt jer, som er forvirrede, skal ikke frygte. Alt er nu i Mine Hellige Hænder, men I kan være sikre på, at det eneste, der betyder noget, er tilgivelsen af synd. Det er når I alle beder Mig om Forløsningens Gave. Så enkelt er det.
Jeres Kærlighed til Mig vil give jer Livets gave. Døden, som I kender den, vil aldrig mere få nogen kontrol eller magt over jer igen. Jeres fremtid er noget, I skal byde velkommen med glæde i jeres hjerter, for det er den største af Guds Gaver, og kun de sjæle, der fortjener det, vil blive velsignet med sådan en rigdom. Vær rolige. Stol på Mig. Elsk Mig. Det er det eneste, der betyder noget.
Jeres Jesus
 
Satan vil blive lænket under Mit Rige og vil ikke længere kunne bedrage Guds børn
645. Den 19. december 2012 kl. 12.30
Min kære elskede datter, verden skal vide, at Fredsæraen vil blive kulminationen på Mit Løfte om, at Jeg vil regere over den Nye Himmel og den Nye Jord. Det vil blive et Åndeligt Rige, og Min Kirke, det Nye Jerusalem, vil have fred, og Mit Ord vil blive hørt blandt alle nationerne.
Satan vil blive lænket under Mit Rige og vil ikke længere kunne bedrage Guds børn. Dette Rige vil ikke være symbolsk, men det sted hvor Livets Træ, ånder Kærlighed og Fred, så alle dem, der er blevet velsignet vil nyde Mit Nye Paradis, vil ikke lide død, heller ikke når Satan bliver løsladt, omend for kort tid, ved slutningen på denne periode.
Min Plan følger Min Faders Vilje, og intet menneske har ret til at afvise Guds Vilje.
Tag ikke fejl, I skal acceptere Guds Ord, som det står i Min Faders Bog, for hvis I ikke gør det, vil I blive ført bag lyset med hensyn til de profetier, der er givet til mennesket fra tidernes begyndelse.
Følg kun Min Vej. Accepter Mine Løfter. Lad være med at tvivle på Mig, for det er en fornærmelse mod Mig. Enten accepterer I Mig som jeres Frelser, eller I nægter at gøre det.
Mit Ord er Sandheden. Når Sandheden bliver accepteret af hver levende sjæl, vil den blive nøglen til frihed og til Portene i Mit Nye Paradis.
Jeres Jesus
 
 
Dette liv vil, i løbet af et øjeblik, passere ind i et nyt liv, en ny, fornyet Paradis
703. Den 12. februar 2013 kl. 02:19
Min højtelskede datter, så mange mennesker i verden er uvidende om deres spiritualitet. De er så fanget ind i sager vedrørende deres daglige liv, deres job, deres rolle som forældre, deres kamp for at bestå eksamener og uddanne sig at de glemmer, at deres liv, efter deres tid på jorden, kommer til en ende.
Det er kun rimeligt, at de gør det bedste de kan, i sager som ansvar, at skaffe sig føde og klæde sig selv, men når de forsømmer deres åndelige velbefindende, nægter de sig de største gaver, der venter dem.
Mange glemmer, at Min Far kan tage livet tilbage på et hvert tidspunkt. Hvis sjælene ikke forbereder sig, vil de fortryde det, og kan ikke komme ind Himlen på det tidspunkt, hvor de passerer fra dette liv til det næste.
Det er svært for dem, der fører travle liv at overveje, hvad der sker, når denne tid, givet til dem af Gud, kommer til en ende. Mange ser døden som noget skræmmende og ikke som noget de ønsker at tænke over. Og så, afviser de Mig, deres Jesus, deres vej til min Faders Kongerige. Jeg, Jesus Kristus, er den eneste vej til at opnå det evige liv, et liv ukendt for jer.
Jeg ønsker at fortælle jer, at det er et vidunderligt liv for alle Guds børn, det, der venter på jer. Dette liv er vigtigt, fordi det er hvordan I lever dette liv, givet til jer på jorden, som vil afgøre jeres fremtid.
I skal aldrig tænke på døden som en afslutning. I stedet tænk på den som begyndelsen på et nyt og vidunderligt liv. Den tid I bruger på jorden er en prøve. Det er en test og på mange måder et eksil . Født som syndere, vil I også dø som syndere. Men det vil være de syndere der elsker hinanden, der behandler andre med kærlighed og respekt, og som lever deres liv i Mit Billede, som har meget at se frem til.
På grund af Min Store Medfølelse for alle Guds børn, gør Jeg store undtagelser for de sjæle der vandrer fortabt og forvirret. Jeg opsøger de sjæle der ikke ønsker at have noget med Mig at gøre, og rører deres hjerter, så de føler medfølelse for andre.
Mange er ikke klar over, hvordan Jeg virker ind i deres hjerter, men Jeg gør det for at drage dem hen imod Mig. Når en sjæl kalder på Mig, selv om de er i tvivl om Min Eksistens, kommer Jeg løbende. Jeg svarer straks og hører alle intentioner. Jeg Er en Kærlig Gud. Jeg er sen til Vrede. Jeg er Tålmodig. Jeg Er forventningsfuld. Jeg Er Loyal. Jeg Er fuldt af Barmhjertighed. Jeg venter på at alle sjæle genkender Mit Kald, for snart vil de ikke være i tvivl om, hvis stemme det er de hører, vinkende til dem om at føle Guds Kærlighed.
Dette liv vil, i løbet af et øjeblik, passere ind i et nyt liv, en ny, fornyet Paradis. Mens denne tid på jorden kan være fuld af prøvelser, pres, stress, op-og nedture, kan den ikke sammenlignes med den fred og livsherlighed, der venter alle dem, der elsker Mig.
Jeres Jesus
 
Min elskede Søns Opstandelse er den vigtigste gave, da det betyder, at det evige liv kan gives til alle Guds børn
748. Den 30. Marts 2013 kl.20:40
Mine børn, min elskede Søns opstandelse er den vigtigste gave, da det betyder, at det evige liv kan gives til alle Guds børn.
Opstanden fra de døde, besejrede min Søn døden. Døden har ikke længere magt over jer, hvis I ønsker det. Det liv, der blev givet til jer vil snart ændre sig, da der kun vil være et liv i Gud.
Når den Nye Himmel og den Nye Jord opstår, vil der kun være evigt liv. Kroppens,sindets og sjælens død vil ikke være mere. I må aldrig frygte det nye liv, da det vil sætte jer fri. Snart vil meget kærlighed blive udgydt over jorden, sendt af min Søns Barmhjertighed. Denne store, store Nådegave vil være det næste skridt, som Gud tager for at frelse Sine børn fra sjælens død. Kroppens død vil ikke være mere når min Søn vil stige ned med det Ny Jerusalem.
I skal vise stort mod i disse onde tider, da disse prøvelser vil ende snart. Koncentrer jer kun om det store liv, som I har ventet på og bed til, at alle sjæle vil acceptere denne Mirakuløse Gave.
De sjæle der nægter at acceptere Sandheden om det Evige Liv vil i stedet vælge evig fortabelse. Der er kun to valg, men mange sjæle tror at der er et tredje. De, der følger de sekter, skabt af den ondes kraft, tror fejlagtigt i et andet mystisk liv, hvor de vil blive givet stor magt. De tror på falske engle. De forguder falske engle og desværre mange af disse findes, men de er ikke engle af Guds. De sygner hen i lænker, ned i helvedes afgrund, og alligevel formår de at bedrage Guds børn, der tror, at de er lysets engle. Det eneste lys I skal følge er Guds lys – Sandheden.
Kongeriget, det Nye Paradis der venter jer, er det som Gud har lovet og som min Søn vil herske over.
Accepteret min Søns Hånd, og I vil komme i Paradis.
Jeres elskede Moder
Guds Moder
Frelsens Moder
 
Stor glæde vil finde sted overalt. Dette vil vare i 100 dage
893. Den 30. august 2013 kl. 20:24
Min højtelskede datter, du skal sørge for at hver nation hører Mine Profetier, så de kan forberede sig på den vidunderlige, fornyet Jord – det Nye Paradis. Ethvert Guds barn er berettiget til sin arv og derfor, som skulle de forberede sig til et stort bryllup, må de begynde at planlægge for denne Store Dag.
Jeg kalder frem til jøder, muslimer og kristne, såvel som enhver anden tro, til at lytte til Mig nu. Ikke én eneste af jer vil blive uberørt af antikrists ondskab. Men hvis I forbereder jer nu, ved at anskaffe jer den levende Guds Segl og holde det i jeres hjem, vil I være immune over for de lidelser, som han vil påføre verden. 
Når Guds Ord, det Sande Ord, bliver gjort kendt for jer, skal I stoppe op og lytte, for det vil føre jer til Portene af den Nye Himmel og den Nye Jord. Dette Nye Paradis venter på jer og vil blive hjemsted for milliarder af sjæle, herunder dem, der venter i Skærsildens tilstand og i Himlen. Jeg vil forene alle dem, hvis hjerter er åbne for Guds Befaling, som føler kærlighed for Min Barmhjertighed.
Vær venlig ikke at frygte denne dag, da den vil bringe jer stor lykke, fred og glæde. Mit Rige vil forbavse jer, på grund af sin forbløffende skønhed. Mange af jer er bange for Mine Budskaber fordi de mener, at det Andet Komme betyder døden - afslutning. Men det er en forkert antagelse.
De af jer, der kommer til Mig frivilligt, uden nogen forbehold, med ydmyghed og kærlighed, vil ikke opleve smerten ved den fysiske død. I stedet vil I, i løbet af et øjeblik, finde jer selv i jeres nye omgivelser. Dette vil chokere jer først, og I vil se jer hurtigt omkring for at finde jeres kære. Jeg vil frelse så mange sjæle, således at I vil være med jeres familier, herunder dem I elsker, og som allerede er med Mig i Himmelen og dem, Jeg vil frigive fra Skærsildens ild.......... Stor glæde vil finde sted overalt. Dette vil vare i 100 dage. Mit Nye Paradis vil kun have én religion, det ny Jerusalem, hvor Jeg vil blive tilbedt dagligt. Alt vil være i forening med Min Faders Hellige Vilje. Der vil være tolv nationer, men kun et sprog, for Jeg vil ikke tillade splittelse.
Jeg vil udpege ledere og i hver nation vil der ikke være mangel på mad, vand, hjem eller liv. Der vil ikke være nogen død, fordi Jeg vil give det Evige Liv til alle, der kommer ind. Alle nationer vil arbejde sammen om at sprede Guds Ord og lykken, som er umuligt at opnå på Jorden i dag, vil være en af ​​de største Gaver, jeg vil præsentere jer for. I vil være meget elsket, og I vil elske Mig, ligesom Jeg elsker jer.
Mange af jer vil møde generationer af jeres familier, århundreder tilbage. Slægterne vil fortsætte og I vil se jeres sønner og døtre gifte sig og få perfekte Guds børn - hvert velsignet med store Nådegaver. Der vil blive udpeget en leder for Min Kirke og hans navn er Peter, for Jeg lovede, at han ville danne Min Kirke på Jorden. Således vil han, i det Nye Paradis, lede Min Kirke.
Åh, hvis bare Jeg kunne vise jer hvad der ligger foran jer, vil I græde glædestårer og kæmpe jer en vej til Portene. Så vær venlig, alle I, at ignorere forsøgene på at stoppe jer i jeres søgen efter Evigt Liv. Ignorer dem, der fortæller jer, at Jeg ikke eksisterer. Giv ikke tiltro til dem, der bruger Mit Hellige Ord for at overbevise jer om, at Jeg ikke taler til jer nu gennem disse Budskaber.
I skal kæmpe for jer alle for at få givet denne herlige arv, for intet menneske har ret til at nægte en anden denne store arv, som tilhører hver enkelt af jer, uanset hvor sværtet deres sjæle kan være. Jeg giver jer redskaber til at bringe Mig sjæle overalt, så at vi sammen kan ødelægge Satans værk og gå hurtigt ind i den Nye Verden. Min fred være med jer.
Jeres Jesus
 
Når Himlene og Jorden bliver en, vil der ikke være nogen Skærsild
933. Den 12. oktober 2013 kl. 17:10
Min højtelskede datter, Min Trone vil blive placeret på den fornyede Jord og snart vil alle leve i fred og harmoni, i overensstemmelse med Min Faders Vilje.
Verden vil blive som det var i starten, og ingen uenighed vil kunne mærkes. Alle Guds børn, som er valgt til at være med, sammen med englene og helgenerne, vil leve et fuldkomment liv. Men vid dette. De, der ikke accepterer det nye Paradis' virkelighed, når de har fået alle chancer for at afgøre, hvilken vej de ønsker at vælge, vil ikke blive givet en ny chance. Når Himlene og Jorden bliver en, vil der ikke være nogen Skærsild. Den eneste vej sjæle vil tage, når de nægter at acceptere Min Barmhjertighed, frit leveret til dem, er den vej der fører til Helvede. Mange vil være så stædige, fordi de støtter sig næsten helt til intellektuelt ræsonnement og de vil, uforvarende, vælge at tilbringe evigheden i Helvedes flammer.
De, der ikke tror på Gud, eller ikke accepterer Sandheden, tror ikke på eksistensen af Satan. Han, Bedrageren, vil overskygge deres sind med løgne, for at lokke dem ind i torturens kamre. Når de er der, på grund af hans had til mennesket, vil han få dem til at lide non-stop i al evighed. Jeg kan ikke hjælpe disse sjæle derefter. Hvor græder Jeg med bitter sorg for de arrogantes sjæle, de uvidende og dem med hærdede hjerter. De er så fulde af stolthed, at de aldrig vil se Mig, fordi de ikke kan. Det er ikke muligt for en person at se Mig, eller at blive fyldt med Mit Sande Ord, hvis de er ramt af stolthedens synd. De af jer, på den anden side, som kender Mig, men som accepterer Mig på jeres egne betingelser - I distancere jer også fra Mig.
Hvorfor siger I, I kender Mig, og derefter vrider det, Jeg fortalte jer, om at følge Mig? Hvordan kan I kalde jer Kristne og være parate til at acceptere falsk teologi og løgne, som I har fordrejet for at følge jeres egne livsstile? Hvem er I, hvis I ikke følger Mig og accepterer den fulde Sandhed af Mine Lektier? I er forrædere. I forråder Mig. Når I forråder Mig én gang, vil I blive fristet til at gøre det igen og igen indtil, til sidst, I vil ikke længere være Kristne mere i Mine Øjne.
Jeg må kalde alle der tror på Mit Ord og spørge jer, hvornår har Jeg nogensinde bifaldet synd? Jeg tilgiver synd, men Jeg har aldrig tolerere det. Hvis I mener at Jeg tolererer synd, så retfærdiggør I synd. I vil lide for de fejl I begår, og I er ikke bedre end dem, der forrådte Mig, hånede Mig, lo på Mig og korsfæstede Mig.
Husk, Jeg lærte jer Sandheden. Intet andet end Sandheden vil bringe jer til at acceptere frelsen, som Jeg kommer med nu, og bringer den til verden på denne, den sidste fase af Min Pagt for at frelse menneskeheden.
Glem aldrig, at Jeg Er Sandheden. Kun Sandheden kommer fra Mig.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: Jeg anmoder jer nu om at begynde Frelsens Novena
980. Den 1. december 2013 kl.16:12
Mit barn, Jeg er kvinden klædt i solen, og det er den sol der repræsenterer Guds Lys i verden. Uden sol er der intet Lys. Uden Lys er der intet Liv. Uden Gud er der kun døden.Min rolle som Frelsens Moder, hvor jeg vil hjælpe min Søn i denne, hans sidste Mission, hans endelige plan for at færdiggøre Hans Faders Pagt om at bringe frelse til enhver sjæl, betyder, at jeg vil gøre alt hvad jeg kan for at bringe til Ham de sjæle Han ønsker.
Jeg ønsker at det bliver kendt, at jeg er blevet udpeget, ikke kun som Himlens Dronning, men som Dronning over Israels tolv stammer. Tolv nationer vil regere i det Ny Jerusalem.  De tolv stjerner på min krone, som blev lagt på mit hoved af min elskede Søn Jesus Kristus under min kroning, tilkendegiver denne profeti. Hver af disse stjerner repræsenterer en af de tolv nationer, som vil udgå på Dommedagen.
Alle sjæle, herunder dem, der vil opstå fra de døde, såvel som dem der er i live i verden i dag, og som forbliver i Guds Lys, vil gennemgå overgangen til den nye Himmel og den Nye Jord. De vil samles som en, i forening med min Søn, og de vil blive genoplivet i en perfekt krop og sjæl, ligesom det var, da min Søn opstod fra de døde. Denne tilstand af perfektion er den største gave fra Gud, og viser, hvor barmhjertig Han er. Det er den frelse som min Søn lovede, da Han udholdt Sin Dødskamp på Korset. Og på grund af Sin store Kærlighed til menneskeheden, ønsker Han at frelse hver eneste sjæl, og især dem, der er tabt for Ham.
Jeg giver jer alle en særlig gave, velsignet af min Søn, så alle sjæle vil blive ydet immunitet mod Helvedes ild og bliver givet frelse. Min Søn ønsker at hver sjæl bliver frelst, uanset hvor grove deres synder er. Jeg beder jer nu om at begynde Frelsens Novena. I skal starte den med det samme, og fortsætte den, som jeg instruere jer om til tidens slutning. I skal recitere denne bøn for syv fulde dage i træk i løbet af en kalendermåned, der begynder om mandagen, i morgentid. I skal, i løbet af de syv dage, recitere den tre gange om dagen, og på en af disse dage skal I faste. Ved at faste bliver I bedt om at spise kun ét fuldt måltid i løbet af dagen og derefter kun brød og vand på de to andre måltider.
Her er den bøn, I skal fremsige for hver af de syv dage.
Korstogsbøn (130) Korstogsbøn for Frelsens Novena
Min elskede Frelsens Moder, optjen den evige Frelsensgave til alle sjæle, gennem Din Søns Jesu Kristi Barmhjertighed.
Jeg beder, at gennem Din forbøn, Du vil bede for alle sjæles frigivelse fra Satans bånd.
Bed Din Søn om at vise Barmhjertighed og tilgivelse til de sjæle som afviser Ham, sårer Ham med deres ligegyldighed og som tilbeder falske lærdomme og falske guder.
Vi bønfalder Dig, kære Moder, for nådegaverne til at åbne hjerterne af de sjæle som har mest brug for Din hjælp.
Amen.
For at hjælpe Min Søn, Jesus Kristus, i Hans plan for menneskeheden har Jeg lovet Ham at samle sammen alle jer, der anerkender Min rolle som Formidler af al Nåde og Medforløser, så hele verden kan forene som én i enhed med Jesus Kristus, jeres Frelser og Forløser.
Gå i fred. Jeg vil altid bede for jer, kære børn, og Jeg vil altid svar på jeres bøn for at forløse menneskeheden i Guds øjne.
Jeres Mor Frelsens Moder
 
Alle Guds børn er en del af Hans ekstraordinære familie
1002. Den 28. december 2013 kl. 23:36
Min højtelskede datter, mange af dem der tror på Gud, har kun en vag idé om, hvem Han er, og hvorfor Han skabte verden.
Min Far er Kærlighed. Alle dem der omgiver Ham, elsker Ham, lige som I ville forestille jer kærligheden til en meget skattet far er. At være sammen med Ham er den mest naturlige følelse, og alle i Himlen er i fuldstændig forening med Ham. De føler sig værdsat, meget elsket og det bringer dem en fuldkommen følelse af tilhørsforhold. Når dem der er begunstiget i Min Faders Rige forener sig med Ham, oplever de en ekstase som ikke kan sammenlignes med noget I kender på Jorden. Når jer - der følger Mig, Jesus Kristus, og er i forening med Mig - lærer Min Fader at kende, vil I også opleve denne følelse af tilhørsforhold. Alle Guds børn er en del af Hans ekstraordinære familie og hver enkelt er elsket af Ham med en varig lidenskab. Dem som er velsignede med nådegaver fra Himlen, og som føler sig tæt på min Fader, skal vide, at I vil opleve en følelse af ærefrygt, når I taler med Ham i jeres hjerte - på den ene side. Men på den anden side, vil I føle jer elsket og på en instinktiv måde, som I ikke vil kunne forstå, vil I erfare, at I er Hans børn. Dette gælder for alle Guds børn, uanset alder. For i Guds rige findes alder ikke. Alle sjæle er ophøjet i forhold til deres status, og hvordan de opfyldte Min Faders vilje.
Åh, hvor er Min Fader blevet glemt, og hvor meget er Han misforstået. Han er ikke frygtindgydende. Og dog er Hans Retfærdighed begrænset. Han er kærlig og retfærdig og vil gøre alt, hvad Han kan for at forny verden, så det er godt forberedt til at modtage mig, Hans Elskede Søn.
I skal aldrig føle, at I ikke kan kalde på min Fader, for Han er jeres Fader, den Almægtige, som beordrer livet at begynde og som beordrer at livet blive taget væk. Følg Min Faders bud. Accepter med taknemmelighed Hans gave af Min Fødsel, Død og Opstandelse så vil det evige liv blive jeres.
Jeres Jesus
 
Paradiset, som Min Fader har skabt for Hans børn vil, endeligt, blive givet tilbage til dem i hele sin oprindelige Herlighed
1075. Den 16. marts 2014 kl. 8.00
Min kære elskede datter, når Ordet blev gjort til Kød gennem Min fødsel, det betød at Guds Hellige Ord materialiserede sig, som profeteret i Min Faders Bog. Guds Ord er meget klart og forandrer sig ikke. Det vil holde i al evighed. Enhver der river Guds Ord i stykker og erstatter det for at tilpasse det til ham selv eller andre, er skyldig i kætteri. Da Jeg kom til verden kendte Guds børn og især hans uddannede tjenere i Hans Templer på Jorden, profetierne i Min Faders Bog. Det var ikke en hemmelighed at Min Fader sendte Hans Messias for at forløse menneskeheden og denne kendsgerning blev fortalt i templerne og forkyndt i enhver læsning af de Hellige Skrifter.
Alt det der kommer fra Min Fader er Sandhed. Det lyver ikke. Guds Ord er hugget i sten. Hvad Min Fader sagde i begyndelsen vil ske. Hvad Han lovede vil blive fuldbyrdet, uanset om menneskeheden accepterer dette faktum eller ej.
Min Fader gav verden Hans Ord, så Hans Kød, gennem Min fødsel, Hans eneste Søn Jesus Kristus og så lovede Han mennesket den Evige Frelse. Ethvert Ord i den Hellige Bibel, som det blev givet i sin oprindelige form, indbefattet Johannes’ Åbenbaring, er Sandhed. Således skal Min Faders Løfte til verden, at Han ville sende Sin Søn igen, blot i denne tid, for at dømme de levende og de døde, aldrig blive forkastet. Perioden før Den Store Dag vil blive turbulent og detaljerne angående tiden op til Mit Andet Komme er indeholdt i Johannes’ Åbenbaring, som dikteret til Johannes af Guds Engel.
 At sige at I accepterer en del af Min Faders Bog men ikke den anden er at benægte Guds Ord. I kan ikke acceptere en del af Sandheden og erklære resten af Guds Ord for at være løgn. Sandhedens Bog blev forudsagt til Daniel og så delvis givet til Evangelisten Johannes. Meget af indholdet i Johannes Åbenbaring skal stadig udfolde sig. Mange mennesker frygter dets indhold og, som sådan, vil prøve at benægte det, for Sandheden er en bitter pille at sluge. Og alligevel er Sandheden, når den bliver accepteret, noget I nemmere kan gribe, fordi med den kommer klarhed. Klarheden betyder at I kan forberede jer lettere og med fred i jeres sjæle og glæde i jeres hjerter, fordi I ved at Jeg kommer for at forny verden. I vil vide, at Paradiset, som Min Fader skabte for Sine børn, skal gives tilbage til dem i sin oprindelige Herlighed.
Intet menneske kan virkelig forstå Johannes’ Åbenbaring, for ikke alle hændelser er optaget i detaljer eller i sekvens, heller ikke var det mening, at de skulle være. 
Men I må vide dette. I kan være sikre på, at denne er perioden hvor Satans styre dør og mens det når sin afslutning, vil han tildele enhver form for straf over Mig. Han vil gøre dette ved at infiltrere Min Kirke på Jorden indefra. Han vil stjæle sjæle fra Mig og vanhellige Mit Legeme, den Hellige Eukaristi. Men Jeg Er Kirken og vil føre mit folk. Satan kan ikke ødelægge Mig, for dette er umuligt. Alligevel kan han ødelægge mange sjæle ved at bedrage dem i den tro at han er Mig.
Ligesom verden var den gang forberedt på Mit Første Komme, således er den nu forberedt på Mit Andet Komme. De der går imod Mig og som omfavner Mine fjender må vide dette. I vil aldrig besejre Guds Magt. I vil aldrig ødelægge Ordet. I vil aldrig vanhellige Mit Legeme og få lov til at blive stående.
Når profetierne i Johannes' Åbenbaring udfolder sig må I aldrig fortvivle, for I kan være sikre på at Guds kærlighed for Hans børn betyder, at Han vil behandle Hans fjender hårdt og prøve at bringe alle Sine børn, som bekender Mig, Hans eneste Søn, ind i Sin tilflugtssted af fred. Og mens Guds fjender vil stjæle de sjæle af mange gennem en fernis af charme og bedrag, mange mennesker vil vise foragt til Guds Sande Ord.
Dem der er velsignet med indsigt må ikke frygte Mine fjender, men Guds Vrede, når den kommer ned over dem der prøver at de sjæle af dem der ikke er vidende om det der foregår.
Guds Kærlighed er Almægtig og Hans Pagt for overlevelsen af enhver person uendelig. Men Hans Straf over Hans fjender er så grusom som den er endelgyldig.
Jeres Jesus