Åbenbaringens Bog

____________________________________________
Åbenbaringens Bog
21. Den 26. november 2010 kl. 12.00
Min kære elskede datter, i dag er en dag, hvor Mit hjerte er knust på grund af den uro og dybe elendighed, der er i verden. Jeg iagttager med fortvivlelse, hvordan folk i verden rejser sig i vrede mod hinanden. Meget at smerten kommer fra den viden, at disse profetier vil folde sig ud, uden af ret mange af menneskene vil blive klogere.
Bed om, at Rusland vil blive indviet til Min Velsignede Moder De nægter stadig at anderkende, at disse begivenheder blev forudsagt i Johannes Åbenbaring. Derfor er der nu så mange folk, der vil lide, på grund af manglende tro. Bed nu om, at Rusland vil give efter og tillade, at det omsider bliver indviet i Min Velsignede Moders navn. Bed, bed, bed om, at det vil ske. Fordi det vil være ved hjælp af jeres bønner, at denne store bedrift vil være mulig. Hvis dette sker, vil millioner af liv blive reddet. For faren ligger i, at kommunismens magt vil rejse sig sammen med slangen, og de vil slå sig sammen, hvorved I vil blive efterladt magtesløse, Mine børn.
Se nu den hastighed, hvormed nationer begynder at slås indbyrdes. Den hastighed, hvormed globale begivenheder opstår, vil forårsage megen bestyrtelse, efterhånden som de bliver mere voldsomme. Mine tilhængere, I må lytte. Bedegrupper bliver meget vigtige i arbejdet for omvendelse og til at påvirke disse katastrofale begivenheder. Selv de af jer, der lever veltilfredse med livet og tager alt for givet, vil ikke længere kunne undgå at lægge mærke til disse begivenheder. I må lytte til Mig nu og acceptere, at disse begivenheder er blevet forudsagt i Åbenbaringens Bog.
Fold hænderne til bøn nu. Selv hvis I kun har en lille gnist af hengivenhed for Mig i jeres hjerter, så bed Mig om at holde jer fast og at tænde og styrke jeres tro.
Jeg vil kæmpe for hver eneste af jer Jeg vil kæmpe lige til den bitre ende for at bringe jer tættere til Mit hjerte, uanset om I er et barn, en teenager, en ung voksen, voksen, midaldrende eller gammel – I Mine øjne er i en og samme slags. I er Min dyrebare elskede familie – hver eneste en af jer. Ingen er udelukket. Selv de er jer, der ikke bestiller andet end at hade Mig – elsker Jeg stadig. Min kærlighed er ufattelig stor, og Jeg vil gøre alt, hvad der står i Min magt for at bringe jer tilbage i folden. Jeg vil ikke så let give slip på jeres sjæl og overlade den til Satan.
Vil I ikke nok vende tilbage til Mig
Vil I ikke nok vende tilbage til Mig – uanset hvor meget I tvivler – og lade Mig fylde jer med Min Guddommelige Kærlighed. Blot en berøring af den kærlighed vil hjælpe jer med at forberede jer til det Evige Liv i Paradis med Mig, Min Evige Fader og jeres brødre og søstre. Det er jeres arvelod, jeres retmæssige arv.
 Ødelæg ikke denne chance for frelse. Når jeres liv på jorden slutter, vil I have to valg i det næste liv. Paradis i Himlen, eller Helvedets dybder sammen med Satan, der vil tage jer med som følge af de synder, han frister jer til at begå på jorden. Åbn øjnene nu. Husk, at døden på jorden kan komme hvilken dag, det skal være, på et hvilket som helst tidspunkt og når I mindst venter det.
Gennem dette Budskab beder jeg jer om at forstå sandheden før Dommedag. Husk altid, at Jeg elsker jer, uanset hvor alvorligt I har syndet. Når I vender tilbage til Mig og beder Mig om tilgivelse af hele jeres hjerte, vil I få tilgivelse. Selv ved jeres sidste åndedrag.
Jeres Elskede Frelser
Jesus Kristus
 
Min Åndelige Vejledning vil blokere Satans ødelæggende handlinger
110. Lørdag 11. juni 2011 kl. 15:30
Min elskede datter, det har været endnu en prøvelsens uge, hvor Mit Ord på den ene side er blevet taget imod af så mange, og på samme tid fornægtet som decideret bedrag af andre. Har dem der bestrider Mit Ord ikke læst Sandheden? Sandheden indeholdt i Min Hellige Bog? Johannes Åbenbaring blev givet til alle Mine børn for at hjælpe dem at forstå den opstand der vil blive forårsaget hen mod de sidste tider, ved udbredelse af løgne skabt af Satan og hans dæmoner. Hvis ikke du forstår Sandheden indeholdt i Johannes Åbenbaring, hvordan kan du så på nogen måde forstå de Budskaber Jeg bringer dig i dag?
Tror I at Jeg ville vende ryggen til jer og prisgive jer Satan og hans onde hærs barmhjertighed? Kunne I ikke se at jeg ville prøve at advare jer og derefter hjælpe jer? Min store Barmhjertighed vil ødelægge den virkning Satan har på Mine børn. Jeg kommer endnu en gang for at redde jer fra hans kløer. Min Advarslens Gave vil lette den rædsel, der ville have fortsat med at tage fart hvis ikke den ville finde sted.
Jeg kommunikerer med jer nu, ikke kun for at forberede jer på al denne Min store Barmhjertighedshandling, men for at vejlede jer gennem den labyrint af ødelæggelse, planlagt af den onde gruppe hvis konge er den onde. Min åndelige indflydelse vil blokere Satans ødelæggende handlinger betydeligt. Hør Mit Ord. Følg Mine instruktioner. Før og støt hinanden i jeres tro og I vil blive givet den nødvendige hjælp til at følge vejen hurtigt mod de løfter Jeg har givet jer. Mange af jer, Mine dyrebre børn, vil skræmmes, men Jeg beder jer lad ikke frygt blokere Sandheden. Satan vil bruge frygt til at forhindre jer i at tage imod Mine Kærlighedsbudskaber. Meget af det Jeg vil sige jer er meget svært for jer at forstå. Men forstå dette. Kom Jeg ikke nu og viste jer Sandheden, så ville i være fortabte. I ville finde det en meget svær tid at gennemleve. Ligesom Jeg forberedte jer gennem Mine profeter før, vil Jeg nu forberede jer i dag, gennem denne budbringer, på den tid hvor Jeg vil komme igen.
Dette er en Gave, født af Min dybe Kærlighed for alle Mine børn, til at håndtere det kommende herredømme af antikrist og hans allierede den bedrageriske falske profet, som vil mislede Min Kirke på Jord.
Sænk jeres forsvar. Åben jeres øjne for Sandheden. Mit Ord i dag gives helt enkelt for at minde jer om Sandheden i Min Lære. Min Hellige Skrift er Sandheden. Sandheden er afspejlet i Min Hellige Skrift. Hvis Jeg minder jer i dag om det løfte I blev givet før og om vejen til frelse, så er det kun en gentagelse af Mit Hellige Ord. Sandheden vil altid forblive den samme. Den kan aldrig ændres eller tilpasses menneskeheden. Den vil altid forblive den samme.
Lad Mig hjælpe jer med at forstå hvad der sker nu. Skjul jer ikke i frygt. Jeg elsker jer alle og vil helt enkelt holde jeres hænder, børn, og beskytte jer. Mit mål er at sikre at hver eneste af jer kommer til at leve livet med Mig i det Nye Paradis på Jord. Jeres evigt-elskende Frelser Jesus Kristus.
 
Gud Fader: Europa vil blive det første mål for den Røde Drage, efterfulgt af USA
340. Den 14. februar 2012 kl. 18.00 Min datter, min timing med hensyn til Min Tugtelse og Advarslen vil I ikke få noget at vide om. Der er ingen grund til at bekymre jer om Min Guddommelige Timing, for det vil blive i overensstemmelse med Min Hellige Vilje.
I skal dog vide, at den Røde Drage, som I fik besked om for noget tid siden, nu har rejst sit hoved undseligt, men med den dødsensfarlige hensigt at sluge de kristne over hele verden.
Den har ventet tålmodigt så længe, men nu vil den angribe og med ild i munden ødelægge alt, som repræsenterer tilbedelse af Mig, Gud den Allerhøjeste, og Min elskede Søn, Jesus Kristus.
Europa vil blive hans første mål og dernæst Amerikas Forenede Stater.
Kommunisme vil blive indført, og ve dem som vil opponere imod den Røde Drages styre.
Min datter, Jeg ved godt, at det sidste Budskab, du har fået, gør dig bekymret, men Sandheden skal åbenbares.
Det er kun gennem de profetier, der er blevet fortalt, at troen kan blive genoprettet. Det er grunden til, at Mine børn får profetierne nu, så at I vil kunne genkende Sandheden i Min Lære.
Alle de profetier, der er blevet givet til Mine profeter, Daniel og Johannes, vil folde sig ud lag på lag.
Du vil få fortalt detaljer, Min datter, som skal hjælpe jer med at opbygge resterne af Min Kirke på Jorden.
Mine børn vil få brug for at blive trøstet gennem Mine Budskaber om Kærlighed, og Jeg vil forsikre dem om den.
Hold jer til Mig, børn, jeres elskede Fader, og Jeg vil skænke jer de Nådegaver, I har brug for for at kunne bekæmpe fjenden.
De kan ikke vinde, og udover at deres magt vil få en kort levetid, vil den Røde Drage og hans blinde allierede blive kastet ned i den evige fortabelses ild.
Bed for deres sjæle, for du kan hjælpe dem med at blive frelst ved at bede for dem.
Advarslen vil ikke gøre noget særligt indtryk på Satans tilhængere, den Røde Drage og hans hære.
Så forhærdede er deres hjerter, at de af egen fri vilje vil holde sig til den onde. Deres troskab er mod det falske paradis, som han har lovet dem.
Ligesom udvalgte sjæle får skænket den Gave at få åbenbaringer eller, som i dit tilfælde, den Gave at kunne se Mig og Min elskede Søn, Jesus Kristus, så er der visse sjæle, der får vist et syn af Satan og hans faldne engle.
Så alvorlig er deres forpligtelse over for den onde, at mange af Satans tilhængere hellere ville dø end anerkende Mig, deres Almægtige Fader.
Dette er Mit Løfte, børn.
Jeg vil beskytte alle Mine børn, som har Min Kærligheds Segl indkapslet i deres sjæle.
I vil blive skånet for forfølgelse, så I kan blive ved med at være stærke nok til at bede med al jeres styrke for disse onde folk.
Det vil formindske terroren og afværge krig, sult og religiøs forfølgelse.
I jeres daglige Bøn til Mig, jeres Fader, skal I nu inkludere denne specielle
Korstogsbøn nr. 30: Bøn for at afværge krig, sult og religiøs forfølgelse
”Oh min Evige Gud Fader, der skabte Universet, i Din Dyrebare Søns Navn beder jeg Dig om at få os til at elske Dig noget mere. Hjælp os med at være modige, frygtløse og stærke, når vi møder modstand. Tag imod vore ofre, lidelser og prøvelser som en gave foran Din Trone, for at frelse Dine børn på Jorden. Formild urene sjæles hjerter. Åbn deres øjne for Sandheden om Din Kærlighed, så at de kan blive forenet med alle Dine børn i Paradiset på jorden, som Du i din Kærlighed har skabt for os i overensstemmelse med Din Guddommelige vilje.
Amen.” 
Lad være med at ignorere Min Himmelske indblanding i jeres liv i dag, børn.
De af jer, der føler en stor kærlighed til Mig, jeres Fader, skal vide, at det er nødvendigt at forberede jer på denne vigtige rejse.
Jeg ville ikke udføre Min pligt som jeres elskende Skaber og Fader, hvis Jeg undlod at kommunikere med jer nu, hvor disse tider, som I kender dem, er ved at være omme.
Lad Mig berolige jer, der er blevet skræmte af Mine Meget Hellige Ord, ved at fortælle jer, at det ikke betyder verdens ende, for det gør det ikke. Det er simpelthen enden på Satans magt på Jorden, som I skal være glade for og byde velkommen, børn. Den tid nærmer sig, hvor Min Søn vil indtage sin retmæssige Trone, når han kommer for Anden gang for at regere over det Nye Perfekte Paradis på Jorden.
Mit Hjerte er ved at sprænges af glæde, når Jeg fortæller Mine børn om den Nye Jord, som Jeg har forberedt til jer.
Mine børn vil leve i 1000 år i det Paradis, som Jeg skabte til Adam og Eva.
Der vil være fred, kærlighed og harmoni, og I vil ikke savne noget.
Folk vil blive gift og få børn, og I vil blive stumme af forbavselse, når I ser blomsterne, floderne, havene, bjergene og søerne.
Dyr vil leve sammen med Mine børn i harmoni, og I vil blive regeret med Kærlighed under Min Søns, Jesu Kristi, Styre.
Først da vil Min Hellige Vilje ske på Jorden, som den sker i Himlen.
Jeres elskende Fader
Gud, Skaberen af hele menneskeheden
Gud den Allerhøjeste
 
Det Første Segl handler om frafald fra Troen
363. Den 7. marts 2012 kl. 15.40
Min kæreste elskede datter, fortæl Mine børn, at intet menneske har hverken viden eller autoritet til at åbenbare indholdet af Johannes Åbenbaring.
Uanset hvor vidende de anser sig selv for at være, er det kun Mig, Jesus Kristus, menneskehedens Frelser og Forsoner, som har Autoritet til at åbenbare indholdet af Sandhedens Bog for verden.
Kun Jeg, Guds Lam, har ret til at meddele verden af i dag den Sandhed, der blev givet til Min discipel, evangelisten Johannes, som skulle være et redskab for Sandheden.
Det Første Segl handler om frafald fra troen, som ikke blot kan ses blandt ikke troende, men også blandt dem, der hævder at kende Mig, og som offentlig siger, at de elsker Mig. Dette er tiden, hvor Sandheden vil blive fordrejet, når I, Mine børn, bliver præsenteret for udvandede Læresætninger, der fornærmer Min Lære. Jeg siger jer, børn, at når I oplever, at nye trosretninger og religiøse doktriner dukker op, så ved I, at dette er tidspunktet for afsløringen af det Første Segl.
Se dig omkring, hvad ser du? Religioner, der tilbeder nye guder, som du aldrig har hørt om før. Religioner baseret på videnskab, som er det rene nonsens og uden substans. Spirituelle væsener, der ikke er af denne verden, men som mange tror repræsenterer Min Faders Himmelske Rige.
Hør nu på Mig, for I lever i et fantasirige... Ingen af disse metafysiske overbevisninger repræsenterer Sandheden.
Enhver doktrin, der lærer jer, at I skal sætte jer selv højere end noget andet, er en doktrin, der kommer fra Satan.
yt ikke til det. Vend ryggen til dette brutale bedrag.
Dem, der søger de falske guder og vier deres liv til at dyrke dem som deres idoler, er tabt for Mig.
Med mindre I stopper med det og beder Mig om at vejlede jer, kan Jeg ikke frelse jer.
I og alle andre, der bevidst trækker jer bort fra mørkets konge, vil få skænket den Nådegave at kunne skelne mellem det der er sandt, og det der er falsk, hvis I beder Mig om det i denne bøn:
Korstogsbøn (36) Hjælp mig med at ære den Sande Gud.
”Jesus, hjælp mig, for jeg er fortabt og forvirret. Jeg kender ikke Sandheden om livet efter døden. Tilgiv mig, hvis jeg har krænket Dig ved at tilbede falske guder, som ikke er den ene Sande Gud. Frels mig og hjælp mig til at se Sandheden klart og red mig ud af min sjæls mørke. Hjælp mig med at komme ind i Din Barmhjertigheds Lys.
Amen.”
Der er kun en Gud i den Hellige Treenighed, Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd.
Alle andre guder kommer fra Satan, uanset hvilken attraktiv forklædning de optræder med.
Vil I ikke nok lade være med at miste retten til jeres Evige Liv ved at tilbede de trosretninger, der bruger new age praksis som reiki, yoga, new age meditation, tarot kort, clairvoyance, læsning af psyken og dyrkelsen af engle kombineret med opstandne mestre.
Langsomt, men sikkert, vil disse okkulte handlinger blive accepteret ikke blot af jeres samfund, men også af den katolske kirke og af andre kristne kirker.
Disse falske religiøse doktriner bliver spredt så hurtigt, at de har opslugt millioner af Guds børn, som nu har fundet så megen falsk tryghed i dem, at de ikke længere anerkender Eksistensen af den Ene Sande Gud.
Jeres Jesus
 
Den næste pave kan blive valgt af medlemmer af den Katolske Kirke, men han vil være den falske profet
394. Den 12 april, 2012 kl. 11:27
Min kæreste datter, mange mennesker i verden afviser Mig stadig, og det beror på den offentlige mening. Så meget mørke har sænket sig over alle Guds børn, at kun de færreste har mod til offentligt at bekende Mit Ord.
De troende er bange for de verbale overgreb og den onde latterliggørelse de skulle udholde, hvis de forkyndte åbent Mit Hellige Ord.
Selv de fromme disciple mangler udholdenhed til at stå op og kæmpe de onde love indført i deres lande, som trodser Min Faders Ord.
Præster er flove over at stå op for at forsvare Min Læres Sandhed åbent, af frygt for at blive udstødt.
Nu, mere end nogensinde, er det umuligt for dem, på grund af den skam de føler for de ugudelige synder begået af nogle i deres egne ordener, at få deres stemmer blive hørt.
 Når en modig, hellig tjener beslutter at stå op og forsvare Sandheden af Min Lære,lider han frygteligt. Han anklages for manglende tolerance, mangel på medfølelse, mangel på kærlighed og mangel på respekt for menneskerettighederne.
Ser I, børn, Min Læres Sandhed, forkyndt gennem mine hellige tjenere, behandles som en løgn.
I stedet er løgnene, de fordrejede versioner af Sandheden der er indeholdt i de Hellige Skrifter, præsenteret som sandhed.
Satan har vundet over så mange sjæle, herunder ledere inden for Min egen Kirke, hvilket har betydet, at mange uskyldige mennesker har svært ved at forpligte deres troskab til Min Hellige Vilje.
Hvor meget har Jeg været forladt og tilsidesat, for at tillade de løgne, der er plantet i mine hellige tjeneres hoveder, at blive accepteret af flertallet.
Disse onde løgne baner vej langt ud over dette.
Sandheden af Mine Skrifter, indeholdt i Johannes' Åbenbaring, er blevet fortolket af Mine mange Kirker i mange variationer, alle baseret på menneskelig opfattelse.
Min elskede pave Benedikt XVI er den sidste sande pave på denne Jord.
Peter fra Rom er Min Peter, den oprindelige apostel som skal lede Min Kirke fra Himmelen, under befaling af Min Evige Fader. Derefter, når Jeg kommer for at regere, ved det Andet Komme, skal han befale over alle Guds børn, når alle religioner vil blive En, Hellig, Katolsk og Apostolisk Kirke.
Jeg taler kun Sandheden, min datter.
Jeg må advare jer om, at mange nye selvudnævnte profeter vil nu dukke op, som vil modsige Mit Hellige Ord givet til dig, de sidste tiders sande profet.
 Først vil de overbevise de troende, at deres ord kommer fra Mig.
Deres ord vil blive omhyggelig udvalgt og deres betydning vil være vag og lidt forvirrende. Men mange vil afvise denne svaghed og omfavne deres budskaber, fordi de synes at være i overensstemmelse med den Hellige Skrift.
Når mange sjæle er blevet forført, vil angrebet begynde.
De, Min datter, bliver sendt til at forberede Guds børn til at acceptere den næste pave, som kommer efter Min elskede Vikar, pave Benedikt. Denne pave kan blive valgt af medlemmer af den katolske kirke, men han vil være den falske profet.
Hans vælgere er ulve i fåreklæder og er medlemmer af den hemmelige frimurerisk og ond gruppe ledet af Satan.
Sådan vil Satan forsøge at ødelægge Min Kirke.
Desværre vil han, denne falske profet, tiltrække en stor følgeskare. De, der går ham imod, vil blive forfulgt.
Løb børn, mens I kan. Afslør de løgne, som vil blive præsenteret af dem, der forsøger at overbevise jer om ægtheden af den falske profet.
Vær stærk. Vær tro mod Mig, jeres Jesus. Tvivl aldrig på Mit Hellige Ord.
Johannes' Åbenbaring er det sande Guds Ord. Den lyver ikke.
Ikke alle hemmeligheder indeholdt i den er endnu kendt for jer. Jeg vil afsløre dem alle gennem Maria Divine Mercy, selv om Sandheden vil blive voldsomt angrebet og behandlet som kætteri.
Husk en vigtig lektie. Mit Ord, da jeg var på Jorden, blev behandlet som kætteri, da Jeg kom første gang.
Mit Ord, som I har fået nu, før Mit Andet Komme, vil også blive behandlet som sådan af troende, herunder Mine hellige tjenere, som repræsenterer Min Kirke på Jorden.
Satan vil ofre mange sjæle for at tilfredsstille sin sidste trang til at forårsage den største hjertesorg.
Vær sikker på, at det vil være den Katolske Kirke, der blev grundlagt af Mig og sat under ledelse af Min elskede apostel Peter, der vil lide størst i de sidste tider. Vær på vagt til hver en tid.
Vær venlig at bede denne Korstogsbøn:
Korstogsbøn (44) For Styrke til at forsvare min tro imod den falske profet
Kære Jesus, giv mig styrke til at fokusere på Din Lære og forkynde Dit Hellige Ord til hver en tid. Tillad mig aldrig at blive fristet til at forgude den falske profet, som vil prøve at præsentere sig selv som Du gør. Hold min kærlighed for Dig stærk. Giv mig Skelneevnens Nådegave, så at jeg aldrig vil nægte Sandheden, indeholdt i den Hellige Bibel, uanset hvor mange løgne bliver præsenteret til mig for at opmuntre mig at vende ryggen til Dit Sande Ord.
Amen
Sandheden er skrevet i den Hellige Skrift.
Åbenbaringens Bog afslører ikke alt, fordi Jeg, Guds Lam, kommer først nu, for at åbne bogen for verden.
Enhver menneskelig fortolkning vedrørende de 1000 år er ikke til at stole på.
I skal blot stole på Guds ord.
Jeres elskede Jesus
 
I skal vide, at de 1000 år, der omtales i Åbenbaringens bog, betyder netop det
440. Den 28. maj 2012
Min kære elskede datter, når mennesker stiller spørgsmålstegn ved den Lære, der står i den Hellige Bibel, så er det normalt for den menneskelige natur.
Når mennesker fordrejer Læren i den Hellige Bibel, så den passer til deres egen dagsorden, krænker det Mig.
Men når Mine Hellige tjenere undsiger dele af den Hellige Bibel og forkaster dem, som om det ikke havde nogen betydning, afviser de Mig, Menneskesønnen.
Alt, hvad der står i den hellige Bibel, kommer fra Min Evige Fader, som har godkendt hvert eneste ord gennem Hans salvede.
I skal tro på, at Guds Hellige Ord findes i Min Faders Bog, ikke et eneste ord er løgn.
Hvorfor er de, der hævder at være lærde og eksperter i Sandheden, der står i den Hellige Bibel, så skeptiske over for Mit Hellige Ord, som det bliver præsenteret for jer i disse Budskaber?
Min Sandhed blive givet til jer nu endnu engang for at opfriske jeres hukommelse og minde jer om den Lære, der står i Bibelen.
Mine børn skal vide, at de profetier, der står i Daniels Bog og i Åbenbaringens Bog snart finde sted.
I skal vide, at de 1000 år, der er nævnt i Åbenbaringens Bog, betyder netop det.
Hvis det var meningen, at det skulle være anderledes, så ville der være nævnt et andet antal år.
Min Kirke, den Katolske Kirke, har endnu ikke fastslået, hvad den tror i den forbindelse.
Min Resterende Kirke, de sidste slyngtråde fra Min Katolske Kirke på jorden, vil forstå den sande betydning af Min Fredsæra på jorden.
I er i de sidste tider, men jorden vil blive fornyet.
Jeg kalder alle Mine hellige tjenere. Min stemme er hæs af at tigge jer om at svare på Mit Hellige Kald fra Himlen.
Jeg, jeres elskede Frelser, har sendt mange seere og visionære til jer indtil nu. De har hjulpet med at åbne jeres sind for de begivenheder, der er på vej.
Jeg har ventet indtil nu med at komme med de endelige åbenbaringer. Nu sender Jeg Min sidste budbringer, Maria Divine Mercy, den syvende budbringer, for at forberede det sidste kapitel, som ikke før har været afsløret for jer.
Min stemme er som torden. Den vil fortsat kunne høres over hele jorden. Den vil ikke tie før den sidste dag, hvor Jeg kommer for at dømme jer.
Det kan godt være, at I ikke lytter til Mig nu. Mange af jer vil afvise Mit Ord med en arrogance, som sårer Mig dybt.
Andre ignorere Mig af frygt, for det er det letteste. Men snart vil de forandringer, jeg taler om, ske. Så vil Sandheden begynde at dæmre for jer.
Jeg kalder jer nu og fortæller jer det. Jeg venter på jeres svar, om det så kommer nu eller i fremtiden.
Jeg venter på det. Det vil Jeg tålmodigt fortsætte med indtil den dag, hvor I kommer Mig løbende i møde for at få beskyttelse hos Mig.
Jeg vil aldrig opgive Mine udvalgte tjenere, som Jeg kaldte i første omgang.
Kan I huske den første gang, Jeg kaldte jer? I følte, at Min Stemme talte i jeres sjæl og tryglede jer om at slutte jer til Mig. Kan I høre Mig nu?
Bed Mig om at åbenbare for jer, at det er Mig, jeres Jesus, der tigger jer om at komme, rejse jer og følge Mig på den sidste vanskelige rejse til det Evige Liv. Frygt ikke Mit Kald. Stol på Mig og sig denne bøn, hvor I skal bede Mig om at lade jer høre Min kalden.
Korstogsbøn (57) Bøn for de Gejstlige – Jesus lad mig høre din kalden
O min kære Jesus, Åben mine ører over for lyden af Din Stemme,..... Åben mit hjerte over for Din kærlige kalden,
Fyld min sjæl med Helligånden,
så jeg kan genkende Dig denne gang.
Jeg tilbyder Dig min ydmyge troskab over for alt det,
Du beder mig om.
Hjælp mig med at kunne genkende Sandheden,
at rejse mig, og at svare på og følge din stemme,
så jeg kan hjælpe Dig med at frelse hele menneskehedens sjæle.
Jeg vil adlyde din vilje.
Giv mig mod til at lade Dig lede mig,
Så at jeg kan ruste mig i det omfang, det er nødvendigt.
For at lede din Kirke hen mod Dit Nye Kongerige.
Amen
Husk at Jeg, Jesus Kristus, aldrig vil tillade, at Mine Hellige Tjenere vandrer væk fra Sandhedens Vej.
Jeg vil stå ved hvert hjørne og hver gade og udpege den rigtige retning for jer.
I vil nok til tider finde det frustrerende. I bliver måske forvirrede. I ønsker måske ikke at høre Sandheden. I bliver måske bange. Men det skal I vide:
Jeg vil altid elske jer. Jeg vil altid være ved jeres side. Jeg vil aldrig lade jer i stikken.
Jeres elskede Jesus
 
 De profetier, der blev givet til Johannes, og som ikke er blevet åbenbaret før, bliver nu præsenteret for verden, for at få den til at vågne op
498. Den 24. juli 2012 kl. 17.39
Min kære elskede datter, tiden er nær for åbenbaringen af de sidste af Gud den Almægtiges mysterier for hele verden. Min datter, din stemme vil omsider fuldende Guds plan for jorden om at åbenbare Sandheden om Mit Andet Komme, Min Genkomst.
Du, Min datter, er Min 7. Engel, sendt for at forberede Guds børn på at forny deres tro, så at de kan blive frelst.
Medens du åbenbarer hemmelighederne i de syv segl, som Jeg, Jesus Kristus, Guds Lam, nu åbner, vil du gøre mange rasende.
De onde løgne, som er blevet spredt af dem, der foregiver at være tjenere i Min Kirke, vil blive afsløret ved lyden af din stemme.
Enhver ond handling begået af Satans tilhængere, som vover at kalde sig for Mine tilhængere, vil blive udstillet. Enhver løgn vil blive lagt frem, så alle kan se den.
Den Nye Falske Kirke, der er skabt af antikrist, vil blive vist som det, den er.
Ethvert forsøg, der bliver gjort på at narre Guds børn, vil blive endevendt, medens slaget om at frelse sjæle bliver mere intenst.
De blasfemier, der bliver ytret af dem, som ikke taler i Mit Hellige Navn, vil blive bevidnet af alle, selvom Guds Sandhed, som den nu bliver meddelt til verden, ikke vil være accepteret af mange. De ord, der har været skjult så længe og har været forseglet indtil enden, strømmer nu fra Mine Læber.
Intet menneske vil være udelukket fra at høre Sandheden. Alle vil få vist det Sande Ord, medens Jeg endnu engang forbereder Mig på at frelse menneskeheden fra evig fortabelse.
De profetier, der blev givet til Johannes, og som ikke er blevet åbenbaret før, bliver nu præsenteret for verden, for at få den til at vågne op.
Evangelierne vil endnu engang, efter så lang tid, blive spredt ud over verden.
De blinde vil se igen.
De døvstumme vil sige Sandheden, som vil strømme ud fra deres læber som honning.
De døve vil lytte til Sandheden, og det vil give dem den trøst, som de så længe har manglet i deres liv.
De frafaldne vil åbne sig, og rå sjæle, som hungrer efter Sandheden, vil omsider acceptere den med åbne arme.
Guds magt vil nu manifestere sig i hvert eneste hjørne.
I kan være sikre på, at Satans yngel og hans tilhængere vil gøre alt, hvad de kan, for at blokere for Sandhedens Bog og forhindre, at den bliver skænket verden gennem Guds Kærlighed.
De vil være magtesløse over for den, selvom det ikke vil se sådan ud.
Himlen venter nu på, at tiden kommer, hvor hele menneskeheden vil blive samlet ved Min strålende Genkomst.
I må aldrig svigte Mig. Byd Mig velkommen, medens Jeg forbereder jer på Min Strålende Genkomst.
Bring jeres familie med jer og kom i Mine Arme, medens Jeg forbereder Mig på at omslutte jer og beskytte jer med Mine særlige nådegaver fra Himlen.
Jeg kalder jer allesammen, og beder jer om at genkende Mit sidste kald fra Min 7. Engel, der har fået autoritet til at åbenbare de syv trompeter, indholdet af det syvende segl, medens et kor af engle forbereder sig på udfoldelsen af profetierne.
Jeres Jesus
 
Intet menneske kender Sandheden om det virkelige indhold af Johannes Åbenbaring. Kun Gud kender den 
536. Den 31. august 2012 kl. 23.20
Min kære elskede datter, du er tæt ved en eksplosion, som vil kunne sende Min Barmhjertighed ud over hele verden i en begivenhed, som vil forandre jordens overflade.
Denne mission har været hurtig.
Du blev pludselig kaldet, medens jeg hurtigt fortsatte for at sikre, at verden fik Sandheden.
Der er meget få mennesker, der forstår, at Gud kalder sine profeter på denne måde. De bliver overrumplet og får ikke tid til at forberede sig på at skulle være profet.
Det betyder, at ordene vælder ud af dem uden tøven.
Der er intet menneske, der har evner til at skrive Budskaber som disse. At påstå det er en fornærmelse mod Min Fader og Helligånden.
Intet menneske ville med menneskelige ord kunne tænde Guds Kærligheds Flamme i Hans børns sjæle, sådan som disse Budskaber kan.
Kun Gud kan producere sådan et resultat.
Intet menneske kender Sandheden om det virkelige indhold af Johannes Åbenbaring. Kun Gud kender den.
Kun Jeg, Guds Lam, har autoritet til at åbenbare, hvad den indeholder. Det gør Jeg gennem Min budbringer Maria Divine Mercy, som vil overbringe Mine Ord, ikke hendes, til en tvivlende verden.
Lyt til Mit Ord nu, for det bliver givet til jer for at frelse jer, at advare jer, at forberede jer og at rense jer.
Vær rede, når tiden kommer.
Jeg kommer gennem Budskaberne for at forberede jer. I kender ikke dagen eller timen, så derfor skal I forberede jeres sjæl, som om tiden for Min ankomst er den næste dag.
Vær altid parat. Jeg beder jer om at have et klart og åbent sind, når I læser Mine Budskaber for første gang, for det vil muligvis blive den eneste gang, I vil blive vidne til Min Stemme fra Himlen, inden den dag kommer, som I alle har ventet på.
Jeg velsigner jer.
Jeg bønfalder jer om at komme til Mig.
Når Jeg anmoder jer om at bede, beder Jeg jer ganske enkelt om at betro jer til Mig med jeres egne simple ord.
På jeres egen måde. I jeres private tanker. Jeg hører alt. Jeg ser alt. Jeg føler, hvad I føler. Jeg er hos hver eneste af jer og står ved siden af jer og venter kun på den dag, hvor I omsider overgiver jer til Mit Kald.
I har intet at frygte fra Mig, for Min Kærlighed vil overkomme ethvert mørke, som holder jer på afstand af Mig.
Vend tilbage til Mig, så vil Jeg lade Mit Lys lyse over jer.
Så vil Jeg give jer den fred, som I higer efter. Jeg venter. Jeg er tålmodig.
Kom til Mig, når I er parate.
Jeg elsker jer. Jeg velsigner jer.
Jeres Frelser
Jesus Kristus
 
Guds Moder: Opdelingen af verden, som følge af Gog og Magog, vil splitte familierne
734. Mandag den 18. marts 2013 kl. 19:35
Mit barn, du skal aldrig være i tvivl om betydningen af ​​denne Mission eller tillade, at angreb på dig afleder din opmærksomhed fra min elskede Søn.
Det er på grund af min Søns Kærlighed og Barmhjertighed, at Han åbenbarer til verden den ondes planer om at snuppe sjæle før den sidste tid. Denne luskede plan er blevet udtænkt i meget lang tid, og vil blive påført Guds børn ved frimureriske kræfter, hvis troskab er til den onde.
Lad ingen være i tvivl om de profetier der blev afsløret af mig, jeres Moder, til visionære og seere igennem århundreder. Børn, I skal ikke være bange. I stedet bør I være håbefulde og glæde, for tiden for den Nye Himmel og den Nye Jord er nær og Guds børn vil endelig være fri for det onde, som hver eneste af jer har været vidnet til i hele jeres liv.
Denne tid er blevet forudsagt i min Faders Bog og på grund af dette, skal I acceptere Sandheden af indholdet i Johannes 'Åbenbaring.
Hvis I ikke accepterer Johannes' Åbenbaring, givet til Johannes, så kan I ikke sige, at I accepterer Resten af Bogen - Den Helligste Bibel.
Meget af det, der skal komme, vil være vanskelig og sårende, for opdelingen af verden, forårsaget af Gog og Magog, vil splitte familierne. Den onde intrige og de svigefulde planer, udtænkt af den falske profet og antikrist, vil være det største bedrag, siden Farisæerne fornægtede min Søn. Når de, Farisæerne, fornægtede min Søn, forhindrede de Sandheden i at blive givet til Guds børn. Dette reducerede antallet af min Søns tilhængere i hans tid på jorden og forhindrede dem i at blive Kristne. Det samme vil være tilfældet med disse to, der vil udstille billedet af godhed, men som vil føre mange Guds børn på afveje. De vil forblinde mange til Sandheden, når de gennemgribende ændringer, de vil fremme i hele deres regeringstid, vil løsrive folk fra Guds Love.
Guds børn vil blive fortalt at det onde er acceptabelt, og at visse synder er ikke krænkende for Gud. Folk vil tro dem og, som resultat, vil vende ryggen til Gud.
Bed, bed, bed, at deres regeringstid vil være kort, og at Sandheden vil sejre, så min Søns Kirke på jorden kan forblive intakt.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Jeg afslører hemmeligheder indeholdt i Johannes' Åbenbaring og de vil ikke være behagelige
852. Tirsdag 23. juli 2013 kl. 15:30
Min kære elskede datter, de prøvelser du vil skulle stå overfor kommer fordi Jeg afslører hemmelighederne i Åbenbaringen og de vil ikke være behagelige. Sandheden kan være meget oprørende og foruroligende for mange. Sandheden vil forårsage tårer af forfærdelse, tårer af bedrøvelse og stor fortvivlelse. Løgne, på den anden side, kan lulle jer ind i en falsk følelse af tryghed. Selv når løgne, fremstillet for jer, kommer klædt i et elskende sprog og nobel gestikulation, ikke føles rigtigt i dit hjerte, kan de være meget lettere at acceptere end Sandheden.
Når mennesker får fortalt at de har fået en dødelig sygdom, har de to valg. De kan acceptere Sandheden, forberede deres sjæle, bruge tid tæt på deres familier, søge Min tilgivelse og så afvente dagen. Når de gør dette, selvom det kan være skræmmende, vil de – fordi de har accepteret Sandheden – finde sand fred i deres sjæle. Disse sjæle vil intet have at frygte fra Mig. Hvis de, på den anden side, afviser Sandheden, og tror på magisk eliksir og falske guder, som de tror kan bruges til kurere dem mirakuløst, vil de blive meget skuffede. Disse sjæle, forblændede af såkaldte positive tanker, tror at hvis de selv ønsker at det skal gå bedre så vil alt blive godt. Hvad de mangler at forstå er at de skal påkalde Mig, Jesus, hvis de vil kureres. Jeg vil besvare bønner, men kun hvis forespørgslen er til deres sjæles bedste. Disse sjæle, som afviser at acceptere Sandheden om deres sygdom og som ikke vender sig til Mig, vil fortabes. De vil have spildt den tid de var givet på Jorden til at sikre at deres hus er i orden.
Det samme gælder for Mit Ord, Sandheden, givet til jer nu. Jeg gav verden Sandheden under Min Tid på Jorden og Jeg blev afvist. Mange fugte Mig, men Sandheden de blev givet dengang vil nu blive udfordret af Guds fjender og de vil blive bytte for bedrag. De vil snart afvise Sandheden og vil ikke være i stand til at tage imod Min Advarsel, der gives til verden på dette tidspunkt.
Jeg kalder jer nu, ikke for at åbenbare jer ny Lære, for det er ikke nødvendigt. I blev givet Sandheden, men nu griber Jeg ind for at minde jer om Sandheden. Jeg kommer også for at advare jer om de onde grusomheder, der vil blive påført jer på grund af jeres kærlighed til Mig.
Vend ikke ryggen til Mig, Jesus Kristus, for Jeg rækker ud kun for at beskytte jer på dette tidspunkt. Jeg ønsker ikke at fremmedgøre jer, men Jeg vil blive ved med at minde jer om Sandheden, igen og igen. Når din sjæl bliver urolig på grund af de nye regler der snart bliver præsenteret af disse der siger de er af Mig, så skal du påkalde Mig gennem denne Korstogs-Bøn.
Korstogs-Bøn (116) Frels mig fra løgnenes onde:
Kære Jesus, hjælp mig.
Jeg drukner i tårer af sorg.
Mit hjerte er forvirret.
Jeg ved ikke hvem jeg kan stole på.
Jeg beder dig at fylde mig med Din Hellige Ånd, sådan at jeg kan vælge den rigtige sti til dit kongerige.
Hjælp mig, kære Jesus, at altid forblive tro mod Dit Ord, givet til verden af Peter og til aldrig at afvige fra hvad DU lærte os eller benægte Din død på Korset.
Jesus, Du er Vejen. Vis mig vejen. Hold mig og bær mig på Din Store Barmhjertigheds-rejse.
Amen.
Din Jesus
 
Frelsens Moder: Som om et mirakel har fundet sted, vil den falske profet synes at rejse sig fra de døde
Den første dom er tæt på, og Jeg vil kaste de onde til side
877. Torsdag den 15. august 2013 kl. 21:57
Min højtelskede datter, Jeg kalder alle Mine disciple, der kender Sandheden, at vise mod i disse vanskelige tider for menneskeheden.
Den tid, hvor krige vil bryde ud i mange nationer på samme tid, er meget tæt på. Når I hører om alle disse krige og vidner om undertrykkeres store grusomhed, der har sluttet sig sammen og som forårsager disse krige, vil I vide at tiden for Mit Andet Komme er tæt på.
Flere af jer vil genkende Sandheden indeholdt i Johannes' Bog - Åbenbaringen - som nu er ved at blive åbenbaret for jer. Frygt ikke, for alle disse ting skal ske. Mange, der ikke accepterer disse Budskaber gør en alvorlig fejltagelse, for Sandhedens Bog består simpelthen af ​​detaljer og hemmeligheder, der er indeholdt i Johannes 'Åbenbaring. Jeg, Guds Lam, er den eneste Myndighed - kun Jeg har tilladelse fra Min Fader - at åbne Seglene indeholdt deri.
Hvis I ikke tror på Sandhedens Bog, så tror I ikke på Johannes 'Åbenbaring. Vær advaret. De, der afviser Johannes' Åbenbaring forsager Min Barmhjertighed. Men Sandheden vil blive vist til dem under Min Store Advarsel, gennem Guddommelig Intervention, for ellers ville mange aldrig kende Mig eller forstå den store Barmhjertighed Jeg bringer til verden. I må aldrig føje noget til Johannes 'Åbenbaring, forsøge at tolke det eller tage noget ud af det, for at den skal passe ind i jeres egne ønsker, for I vil lide for dette. Når I gør disse ting, manipulerer I med Guds Ord. Denne bog blev lovet jer. Gud har sendt sin 7. budbringer for at afsløre Sandheden. Accepter dette med tillid til Mig, eller vil I gå alene i uvidenhed om den frygtelige bedrag, der vil overgå dem, der afviser Guds Ord.
Mange, mange ændringer vil nu finde sted i verden, som intet menneske vil undlade at lægge mærke til. Religioner vil blive nonsens, når millioner vil adoptere en hedensk tro, som de vil blive fortalt, er for at ære Gud. Ydmyghed og kærlighed til de fattige vil være årsagen til, vil I blive fortalt, at den fornyede og oplyste kirke vil indvarsle en ny begyndelse. Ligesom lam til slagtning, vil I blive ført ud i ildsøen. Når I bliver klar over den frygtelige vederstyggelighed, som I er blevet trukket ind i, kan det være for sent. Når I giver hyldest til dyret, vil han angribe jer og mange vil med tiden blive slaver.
Store forandringer i verdens politik og medier vil resultere i en stor splittelse. De, der er loyale over for Gud i alt hvad der blev givet til verden gennem Mig, Jesus Kristus, vil leve. De, der afviser Mig, vil ikke have noget liv, for de bliver ude af stand til at acceptere Min Barmhjertighed. Mit Hjerte, selv om det vil blive skåret i stykker på grund af dette, vil hærde og Min Retfærdighed vil sejre.
Den første dom er tæt på, og Jeg vil kaste de onde til side, idet den Nye Himmel og den Nye Jord vil kun byde velkommen til dem der accepterede Min Barmhjertighed. Mange vil sige: "Gud er barmhjertig. Han ville aldrig vise en sådan grusomhed ". Mit svar er dette. Jorden, som I kender, vil ikke være mere. I stedet vil en ny, fornyet Jord dukke op, meget bredere og større end før, hvor tolv nationer vil bo side om side, i kærlig harmoni. Kun dem, der forbliver loyale over for Mig og dem der ikke kender Mig, men som accepterer Min Hånd, når Jeg beviser Sandheden for dem under Advarslen, træder igennem portene. Jeg vil derefter lukke dem. Intet andet menneske kommer derefter ind, for Min Dom vil være kastet. Al sorg vil blive glemt og de ​​onde vil blive kastet i Helvede, hvor de vil lide i evighed. Mennesket må aldrig undervurdere Min store Kærlighed, Barmhjertighed og Medfølelse. Men han skal også frygte Min Straf for det vil være endelig, når den sidste basun lyder på Herrens Store Dag. Og så vil det være slut.
Jeres Jesus
 
 
Mange af jer der siger, I tjener Mig, er ikke egnet til at stå frem og kalde sig Guds tjenere
894. Lørdag den 31. August 2013 kl. 21:45
Min højtelskede datter, Jeg fortalte jer alle for nogen tid siden, at plante frø for at fodre jer og jeres familie under forfølgelsen. Jeg gør dette af en grund. I skal plante, selv blot et par frø - rene frø, som ikke er blevet manipuleret af mennesker. Jeg vil derefter mangfoldiggøre de frugter de giver, og alle vil have nok at spise, når verden vil opleve hungersnød. De dage er ikke langt væk, og de ​​vil komme pga. en række årsager.
Afgrøderne vil blive forurenet pga. grådige landmænds indgriben. Resultatet vil være afgrøder der er uegnede til at spise. Desuden vil krigen betyde, at kun få mennesker vil være i stand til at dyrke jorden. Så vil der være ilden, som vil udsendes over de fire verdenshjørner, og alt vil blive gold. Disse frygtelige prøvelser vil være forårsaget af det ondes spredning, men mange mennesker vil overleve, hvis de stoler på Mig. I skal forberede jer nu, som om en krig var på vej, og som I ville gøre når maden er rationeret. Hav masser af vand, fordi alt hvad I opmagasinerer, vil blive mangfoldiggjort af Mig.
Vær venlig ikke at tro, at Jeg beder jer at forlade jeres hjem, for dette er ikke nødvendigt. Lidt forberedelse, hvor man tilbyder hjælp til hinanden, er alt hvad der behøves. Mit Dyrebare Blod vil dække alle dem, der tror på Min Advarsel til menneskeheden, for efter at det tredje Segl bliver åbnet, vil der følge en tid af krig.
Mange vil ignorere Guds Ord, som er indeholdt i Johannes 'Åbenbaring. Mange ledere og hellige tjenere i Mine kirker, svarer ikke til Min profet, ligesom de gjorde før syndfloden.
Jeg kalder på Mine hellige tjenere, nu. Hvem tror I på? Mig, jeres Jesus eller de svævende løfter af dem, der hævder at være eksperter i teologi, men som er uvidende om Sandheden? Vågn op. Seglene bliver åbnet. Jeres opgave er at hjælpe Mig at frelse sjæle, men I har ikke været opmærksomme på lyden af Mit Kald. Jeg har fortalt jer, at Jeg ville komme som en tyv om natten. Når den dag kommer, vil det være for sent for de sjæle som ikke har forberedt sig.
Tiden for Basunerne til at runge deres domme kommer hurtigt, men ikke før Seglene er blevet blotlagt. 
Hvad så? Vil I vågne op og følge Mig på dette tidspunkt, eller vil I miste flere sjæle til Mig mens I tøver? Mens I venter at andre leder vejen frem?
Jeg skal huske på, at jeres rolle er at frelse sjæle. I gør dette gennem et liv, hvor det er meningen at I tjener Mig og ikke hvor I lefler for stoltheden og egoet af dem, der forsøger at vride Min Lære. Mange af jer i Mine Kirker forstår ikke betydning af Mit Nye Paradis og har undladt at påminde Guds børn om Mit Løfte. I skal påminde dem om Sandheden – om tiden før den sidste dag.
Mange af jer, selvom I er venlige, gode, kærlige og med oprigtigt engagement i Min Kirke på Jorden, glemmer alt om Mit Andet Komme. Hvad tror I, det er, og hvad har I lært? Hvor mange profeter vil det tage, for at overbevise jer om, at den tid er næsten over jer?
Hvornår har I hørt, at Gud ikke sender Sine profeter for at hjælpe med at forberede Sine børn i kampen mod ondskaben, der inficerer den menneskelige sjæl. Og hvad giver jer ret i at antage, at Johannes 'Åbenbaring indeholder løgne? I benægter meget af hvad den indeholder og I diskuterer den ikke. Hvorfor? Ved I ikke, at det betyder, at I benægter Guds Ord? Min Tålmodighed bliver prøvet. Min Vrede er stor. Jeres stædige afvisning af, at acceptere Min Interventions Gave for at forberede jer, fornærmer Mig. Ved at forfølge de hellige tjenere der genkender Mig gennem disse Budskaber, nægter I andre Frelsens Gave. I er blinde og jeres uvidenhed om Mine Lektier og om Guds Ord, som er indeholdt i Min Faders Hellige Bog - Bibelen - er forbløffende. I siger I tjener Mig, men I kender Mig ikke, og så kan I ikke se.
Når jeres tro er svag, kan I ikke åbne jeres hjerte til Mig. Hvis I havde åbnet jeres hjerte til Mig, ville I have være i stand til at høre Mig klart, for I ville være fyldt med Helligånden. Desværre er mange af jer, der siger, I tjener Mig, ikke egnet til at stå frem og kalde jer Guds tjenere. I gør Mig skamfuld og I skammer Mit Navn, når I offentligt ydmyger jeres flok i Mit Navn. I bryder enhver regel om Gud, når I fordømmer dem, der følger disse Budskaber, for I har ikke fået bemyndigelse til at gøre dette. I elsker jeres selvbestaltede forrang om jeres kærlighed til Mig, Jesus Kristus og på grund af dette, er I ikke længere egnet til at tjene Mig. I er for stolte til at stå foran Min Trone.
Jeres Frelser Jesus Kristus
 
Alle omvæltninger, I snart vil være vidne til, vil være bevis på Sandheden af ​ de profetier givet til Min elskede Johannes i Johannes Åbenbaring
960. Torsdag, den 7. november 2013 kl. 18:35
Min højtelskede datter, tiden til den nye begyndelse er tæt på. Imens den Store Trængsel fortsat kan mærkes, vil mange begivenheder finde sted.
 Fjenderne indenfor Min Kirke vil skamløst prøve at sige, at en ny verdensomspændende sekulær kirke, som hilser alle syndere og alle religioner velkommen, er godkendt af Gud. Når dem i Min Kirke hilser den verdslige verden velkommen, vil den ikke længere følge Sandheden. Når du er en af Mine sande tilhængere, vil din tro ses i dine handlinger og værker. Når du er Min, vil du forblive tro mod Guds ord. Når du overholder Mit Ord, er du lydige mod alt det, Jeg lærte jer. Når du ikke er i Mig, vil du forbande dine brødre og søstre. Når du ikke er i Mig, vil du hade dem, der er i Mig. Når du mener at du vil have et evigt liv uden at skulle fortjene det, så tager du meget fejl.
Hvis du siger at synd er naturligt, og at en retfærdig Gud ville tilgive enhver synd, så er dette sandt. Men hvis du tror, ​​at det evige liv er din naturlige ret, og at du ikke behøver at omvende dig først, så benægter du Sandheden. Jeg elsker hver eneste af jer. Jeg ville aldrig være grusom, uvenlige, ond, misbrugende eller såre ethvert af ​​Guds børn. Men Jeg vil aldrig åbne døren til Mit Rige til en synder, medmindre de viser ægte anger for deres forseelser. Når jeg fører jer hen imod frelsen, åbner Jeg hver dør, så jeg kan byde jer velkommen på den sidste dag. Mange døre åbner sig nu, men få træder ind gennem dem. Ikke én af jer vil komme ind i Mit Rige, medmindre I adlyde Mit Ord givet til jer i De Hellige Evangelier. Jeres tro skal være ren. Jeres kærlighed til hinanden skal være ægte og jeres lydighed mod Mit Ord vil opnå jer Det Evige Liv Gave.
Mange der kalder sig selv kristne er illoyale mod Min Kirke. I modtager Mig i den hellige kommunion med formørkede sjæle. I ignorerer Mine lærdomme og tolererer synd, som I mener at være ubetydelig i jeres øjne. I spreder løgne om andre med en ond tunge, og I fordømmer mange i Mit Hellige Navn. I fik Sandheden i De Hellige Evangelier, men I praktiserer ikke, hvad de lærer jer. Min kærlighed til jer betyder, at mens mange af jer ikke vil optjene den Frelsen Jeg skænket verden ved Min død på korset, vil Jeg stadig give jer alle chancen for at se Sandheden i under Min Guddommelige Barmhjertighed (samvittighedsoplysning), når Jeg kommer foran jer for at hjælpe jer med at beslutte, om I vil acceptere Min Gave.
Alle omvæltninger, I snart vil være vidne til, vil være bevis på Sandheden af ​ de profetier givet til Min elskede Johannes i Johannes Åbenbaring. Når I ser Kirken indgå forening med den verdslige verden, vil I vide, at tiden er inde for Min Mission at forsamle sjæle over hele verden.
Jeres Jesus
 
Paradiset, som Min Fader har skabt for Sine børn vil, endeligt, blive givet tilbage til dem i hele dets oprindelige Herlighed
1075. Den 16. marts 2014
Min kære elskede datter, når Ordet blev gjort til Kød gennem Min fødsel, det betød at Guds Hellige Ord materialiserede sig, som profeteret i Min Faders Bog. Guds Ord er meget klart og forandrer sig ikke. Det vil holde i al evighed. Enhver der river Guds Ord i stykker og erstatter det for at tilpasse det til ham selv eller andre, er skyldig i kætteri. Da Jeg kom til verden kendte Guds børn og især hans uddannede tjenere i Hans Templer på Jorden, profetierne i Min Faders Bog.
Det var ikke en hemmelighed, at Min Fader sendte Sin Messias for at forløse menneskeheden og denne kendsgerning blev fortalt i templerne og forkyndt i enhver læsning af de Hellige Skrifter. Alt det der kommer fra Min Fader er Sandhed. Det lyver ikke. Guds Ord er hugget i sten. Hvad Min Fader sagde i begyndelsen vil ske.
Hvad Han lovede vil blive fuldbyrdet, uanset om menneskeheden accepterer dette faktum eller ej. Min Fader gav verden Hans Ord, så Hans Kød, gennem Min fødsel, Hans eneste Søn Jesus Kristus og så lovede Han mennesket den Evige Frelse. Ethvert Ord i den Hellige Bibel, som det blev givet i sin oprindelige form, indbefattet Johannes’ Åbenbaring, er Sandhed.
Således skal Min Faders Løfte til verden, at Han ville sende Sin Søn igen, blot i denne tid, for at dømme de levende og de døde, aldrig blive forkastet.
Perioden før Den Store Dag vil blive turbulent og detaljerne angående tiden op til Mit Andet Komme er indeholdt i Johannes’ Åbenbaring, som dikteret til Johannes af Guds Engel.
At sige at I accepterer en del af Min Faders Bog men ikke den anden er at benægte Guds Ord. I kan ikke acceptere en del af Sandheden og erklære resten af Guds Ord for at være løgn. Sandhedens Bog blev forudsagt til Daniel og så delvis givet til Evangelisten Johannes. Meget af indholdet i Johannes Åbenbaring skal stadig udfolde sig. Mange mennesker frygter dets indhold og, som sådan, vil prøve at benægte det, for Sandheden er en bitter pille at sluge.
Og alligevel er Sandheden, når den bliver accepteret, noget I nemmere kan gribe, fordi med den kommer klarhed. Klarheden betyder at I kan forberede jer lettere og med fred i jeres sjæle og glæde i jeres hjerter, fordi I ved at Jeg kommer for at forny verden. I vil vide, at Paradiset, som Min Fader skabte for Sine børn, skal gives tilbage til dem i sin oprindelige Herlighed. Intet menneske kan virkelig forstå Johannes’ Åbenbaring, for ikke alle hændelser er optaget i detaljer eller i sekvens, heller ikke var det mening, at de skulle være.
Men I må vide dette. I kan være sikre på, at denne er perioden hvor Satans styre dør og mens det når sin afslutning, vil han tildele enhver form for straf over Mig. Han vil gøre dette ved at infiltrere Min Kirke på Jorden indefra. Han vil stjæle sjæle fra Mig og vanhellige Mit Legeme, den Hellige Eukaristi. Men Jeg Er Kirken og vil føre mit folk. Satan kan ikke ødelægge Mig, for dette er umuligt. Alligevel kan han ødelægge mange sjæle ved at bedrage dem i den tro at han er Mig.
Ligesom verden, den gang, var forberedt på Mit Første Komme, således er den nu forberedt på Mit Andet Komme. De der går imod Mig og som omfavner Mine fjender må vide dette. I vil aldrig besejre Guds Magt. I vil aldrig ødelægge Ordet. I vil aldrig vanhellige Mit Legeme og få lov til at blive stående.
Når profetierne i Johannes' Åbenbaring udfolder sig, må I aldrig fortvivle, for I kan være sikre på at Guds kærlighed for Hans børn betyder, at Han vil behandle Hans fjender hårdt og prøve at bringe alle Sine børn, som bekender Mig, Hans eneste Søn, ind i Sin tilflugtssted af fred. Og mens Guds fjender vil stjæle de sjæle af mange gennem en fernis af charme og bedrag, mange mennesker vil vise foragt til Guds Sande Ord.
Dem der er velsignet med indsigt må ikke frygte Mine fjender, men Guds Vrede, når den kommer ned over dem der prøver at de sjæle af dem der ikke er vidende om det der foregår. Guds Kærlighed er Almægtig og Hans Pagt for overlevelsen af enhver person uendelig. Men Hans Straf over Hans fjender er så grusom som den er endelgyldig.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: Apokalypsen vil handle helt, om Min Søns fjenders bemægtigelse af Hans Kirke på Jorden
1113. Den 2. maj 2014
Mit barn, når folk hører ordet ”apokalypse”, kan det skabe terror i deres hjerter. Dette skyldes, at kun få er virkelig informeret om hvad det betyder. Disse tider er blevet forudsagt til at være den sidste del af min Faders Plan, for at forene verden og befri den fra det ondes greb, som har været dens kvælertag for så længe.
Det vigtigste tegn, at tiden er nær, vil ske lige før Min Søns Andet Komme, når Hans Korsfæstelse vil blive genoplivet overalt igen. Disse vil være tegnene. På samme måde som Han blev pisket, ligeledes vil Hans Legeme, Hans Kirke på Jorden blive det, gennem korruption og besudling. Så, på samme måde som tornene blev sat på Hans Hoved, ligeledes vil de blive placeret på hovederne af Hans Kirkes ledere. Hans hellige tjeneres hænder vil blive naglet som på Korset, når de, med tiden, ikke længere vil blive brugt som instrumenter for de Hellige Sakramenter. Ligesom naglerne gennemborede Min Søns Fødder, således vil de sande Guds tjenere blive forbudt i at lede sjæle på Herrens Sti. Korsfæstelsen af Min Søns Kirke på Jorden vil fortsætte, indtil den dør og på den dag vil Min Søns Jesu Kristi Legeme ikke længere være Tilstede i den Hellige Eukaristi. Når min Søns Kirke bliver ødelagt, hvilken vej vil hans disciple gå? Så, med mindre I følger min Søns Sti, vil I ikke være i stand til at finde jeres vej til Hans Kongedømme.
Når min Søns Kirke bliver overtaget og Hans fjender sidder på Hans Trone, må I altid forblive loyale til min Søn. I vil ikke være i stand til at gøre dette, hvis I accepterer den sekulariserede verdens love, som erstatning for Sandheden.
Sandhedens Bog vil, sammen med Korstogsbønnerne, holde jer fokuserede på min Søn. Hans loyale hellige tjenere vil ernære jer med Livets føde, når den ikke længere vil findes nogen steder. På det tidspunkt vil I være i stand til at tælle månederne som om de var uger, og ugerne som om de var dage fordi, ved trompettens lyd, vil den Ny Jerusalem rejse sig af asken og forfølgelsen vil være overstået.
Apokalypsen vil handle om min Søns fjenders bemægtigelse af Hans Kirke på Jorden. Den vil være kampen for sjælene. Straffen vil handle om Guds Advarsel til menneskeheden, for at åbne deres øjne til Sandheden. Den resterende hær vil hjælpe til at holde kærlighedsflammen for Min Søn i live og samtidig bringe sjælene henstand for straffen, som ellers vil falde på dem, var det ikke for Min Søns Barmhjertighed.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Accepter Sandheden, givet til jer i Johannes' Åbenbaring
1244. Tirsdag den 21. oktober 2014 kl. 23:40
Min højtelskede datter, når profetier blev givet til Guds børn fra begyndelsen, skabte de frygt i menneskenes hjerter. Dette skete på grund af den tvivl, der eksisterede i hovedet af dem, der ikke tror på Gud og den trøst, mennesket følte i sine jordiske naturomgivelser. Det var lettere at acceptere et ufuldkomment liv end at tro på et, der eksisterede overnaturligt. Gud sendte ikke Sine profeter for at skræmme Sine børn. Han sendte dem for at advare dem om farerne ved at skabe en dyb kløft mellem mennesket og Gud. Når denne kløft blev bred nok, således at størstedelen af sjælene afviste Gud, greb Han altid ind for at frelse dem. Gud har altid grebet ind gennem Sine profeter, og det var gennem Sine profeter, at Gud var i stand til at opdrage Sine børn til Herrens veje. Uden Guds profeter ville mennesket ikke været blive givet Sandheden. Lad ingen rive fra hinanden det, Gud giver til Sit folk gennem det skrevne ord. Mennesket er ikke værdigt til at ændre Guds Ord eller at tilpasse dem for at ændre deres betydning, og heller ikke har han ret til at gøre dette. Hvis et menneske tager Guds Ord og bevidst misfortolker det, for at skade andre, er dette en alvorlig synd. Der har været mange, der har forsøgt at ændre Ordets betydning, men fejlede. Alligevel er der nogle, som skabte fortolkninger af Ordet, som varierede fra den fulde Sandhed, og folk var heller ikke klogere. Jeg holder ikke disse sjæle ansvarlige, fordi de brugte Ordet, kun for at give ære til Gud. Da jeg kom for at forkynde Sandheden var Jeg frygtet. Alle profeterne før Mig var også frygtet. De var, ligesom Mig, hadet for at bringe menneskeheden Sandhed, gennem det talte Ord. Johannes' Åbenbaring, givet til Evangelisten Johannes gennem Helligåndens Kraft, er blevet ignoreret af Mine Kristne Kirker. Den diskuteres sjældent, og mange i Min Kirke affærdiger det som værende irrelevant. Tiden er nu inde for Sandheden endelig at blive kendt og for mennesket at træffe et valg. Accepter Sandheden, givet til jer i Johannes' Åbenbaring, og forbered jer, så alt vil være på plads, således at Jeg vil synes om på den store dag. Eller ignorer Mit Ord og Mit Løfte til at komme igen. Vend den døve øre til Min Tryglen, men husk, Jeg vil komme som en tyv om natten og kun dem, som byder Mig velkommen og accepterer Min Barmhjertighed vil blive Mine. Jeg advarer jer kun fordi jeg elsker jer. Var det ikke for Min Kærlighed, ville Jeg kaste menneskeheden ud i ødemarken, så utaknemmelige er deres sjæle. Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: Sandhedens Bog er indeholdt i de Offentlige Åbenbaringer
1260. Lørdag den 8. november 2014 kl. 17:05
Mit kære barn, i dag er en særlig dag, da Himlen fejrer årsdagen for mit første budskab givet til dig, som Guds budbringer. Jeg kommer i dag for at bringe dig nyheden om, at mange millioner mennesker vil konvertere på grund af denne mission. Jeg gav verden Messias, som udvalgt, ydmyg tjener for Herren. Jeg fik en meget speciel rolle i hans plan om at frelse alle hans børn og i dag, i min rolle som Frelsens Moder, kalder jeg på alle hans børn. I skal aldrig afvise Guds forsøg på at bringe jer Sandheden. Han, min evige Fader, elsker alle, og denne mission var forudsagt. Han bringer verden hemmelighederne i de profetier givet til Daniel og derefter til Sin udvalgte discipel, Evangelisten Johannes. Sandhedens Bog er indeholdt i de Offentlige Åbenbaringer, og det er vigtigt, at I ikke afviser denne Hellige Bog. Mange mennesker har, gennem disse Budskaber, allerede konverteret og det er på grund af denne mission, at megen af menneskeheden vil blive vist Guds Barmhjertighed. I må ikke afvise Hans Generøsitet, for det er Hans største ønske at samle menneskeslægten ind i den kommende nye verden. Da min Søn opstod fra de døde var dette et budskab til verden. Ligesom min Søn, vil de, der forbliver tro mod Ham, blive genoplivet i kroppen, såvel som i sjælen, på den sidste dag. Ingen, der beder om Hans Barmhjertighed, vil blive ladt tilbage. Desværre kan dem, der kæmper mod Gud, på grund af deres stædighed og had, forstyrre Hans stræben efter at forene alle Hans børn. Vær taknemmelige for Guds Barmhjertighed. Vær taknemmelige for Korstogbønnerne, for de bringer med sig store Velsignelser. Jeg beder om, at I tillader mig, jeres elskede Moder, at fylde jeres hjerter med glæde. I skal tillade at den lykke, som kun kan komme som en gave fra Gud, oversvømmer jeres sjæle, i viden om det der vil komme. Min Søn kommer snart for at genvinde det Kongedømme, som tilhører Ham. Den Nye Kongedømme, når det vil opstå fra den ulmende aske, vil bringe hver og en af jer stor glæde og lykke. For så vil I været kommet hjem i Kongens Indbydende Arme, Messias, som bragte en stor offer for jeres frelse. Accepter venligst denne store Gave. Lad ikke disse sjæle, hvis hjerter er betændte med had, trække jer væk fra Sandheden. Uden Sandheden kan der ikke være noget liv. Gå, mine kære børn, og bed Mig om at beskytte jer altid, for det er min mission at føre jer ad den vanskelige vej til min dyrebare Søns, Jesu Kristi Trone.
Jeres Moder
Frelsens Moder